FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLERFORDONSAVTAL. Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr"

Transkript

1 Koncern: Region Skåne Försäkrad: REGIONSERVICE Försäkringsförmedlare: Söderberg & Partners Försäkringsperiod: FLERFORDONSAVTAL Försäkringsgrupp: Halv / Fordonsklass: Personbil Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr 673, ,00 215, , , , %, lågst 10% 82 av pbb 82 5% av pbb 82 Hyrbil/Avbrott 82 Premie: ,00 försäkringsskatt: ,00 Försäkringsgrupp: Hel / Fordonsklass: Personbil Försäkringsomfattning Självrisk Styckepremie Antal Summa kr 673, ,00 215, , , , %, lågst 10% 14 av pbb 14 5% av pbb , ,00 Hyrbil/Avbrott 14 Premie: ,00 försäkringsskatt: 3 010, Stockholm Sida 1 av 8

2 Försäkringsgrupp: Buss / Fordonsklass: Andra fordon 35%, lågst 20%, lågst 50% av pbb Försäkringsgrupp: EU-moped / Elbil / Fordonsklass: Moped 20%, lågst 5% av pbb Stockholm Sida 2 av 8

3 Fordonsklass: Terrängfordon 35%, lågst 20%, lågst Fordonsklass: Lätt lastbil 20%, lågst 5% av pbb Hyrbil/Avbrott Stockholm Sida 3 av 8

4 Försäkringsgrupp: Tung lastbil ej yrkestrafik / Fordonsklass: Lastbil 35%, lågst 20%, lågst Fordonsklass: Ambulans 35%, lågst 20%, lågst 50% av pbb Stockholm Sida 4 av 8

5 Fordonsklass: Motorredskap 35%, lågst 20%, lågst Fordonsklass: Släp Försäkringsgrupp: Släp med tipp / Fordonsklass: Släp Premie: försäkringsskatt: Att betala: Totalpremie: Belopp är avrundat till närmaste hel krona Stockholm Sida 5 av 8

6 Villkor: PS600 Motorfordonsförsäkring av Stockholm Sida 6 av 8

7 VIKTIG TILLÄGGSINFORMATION TILL FORSÄKRINGSAVTALET Bekräftelse Kontrollera försäkringsavtalet. Det är en bekräftelse på avtalets innehåll. Om vi inte mottar en anmälan om eventuella felaktigheter anses avtalet som godkänt. Försäkringen inkluderar avbrottsersättning för ambulans med en engångsersättning om 750 kr samt 350 kr per dygn i maximalt 45 dygn. Försäkringen inkluderar lös egendom i ambulanser med kr F. Protector tillhandahållar skadestatistik minst 1 gång per år inklusive genomgång av reserver. Protector tillhandahållar möjlighet att göra skadeanmälan via en app tillgänglig för smartphones. Protector tillhandahållar utbildningsinsatser motsvarande 1 heldag/år och landsting/region. Protector tillhandahållar tillgång till e-learning på förarnivå. Avtalstid Försäkringsavtalen avser perioden t.o.m och inkluderar rätt för län till förlängning t.o.m Premieutvecklingsgaranti Anbudet inkluderar ett erbjudande om premieutvecklingsgaranti under avtalstiden. Med premieutvecklingsgaranti avses en garanti att premien inför respektive försäkringsår kan höjas med maximalt 15 %. Följande omständigheter omfattas inte av premieutvecklingsgarantin: - Förändringar i premieberäkningsunderlaget som t.ex. antalsuppgifter, förändrad verksamhet eller liknande. - Sedvanlig indexering. - Normala undantag avseende aviseringar som leverantörer inte kontrollerar själv, som t.ex. myndighets pålaga eller väsentligt fördyrade återförsäkringskostnader. - Ett väsentligt förändrat skaderesultat (enskild skada överstigande 1 Mkr får ej beaktas). Förändring av premier och villkor under avtalstiden Eventuella ändringar av premiesatser och/eller villkor skall, för att kunna tillämpas, aviseras senast sex månader före årsförfallodagen. Om landstinget/regionen inte accepterar ändringarna, upphör försäkringsavtalet att gälla vid kommande årsförfallodag. Betalningsvillkor Premiefaktura utställs för den juridiska personens respektive enheter och önskad fakturaadress. Betalningsfrist är 35 dagar netto från fakturans ankomstdag till försäkringsförmedlaren. Informationsplikt För försäkringsavtal som är ingått genom försäkringsmäklare är all information att betrakta som om den är given direkt till/från försäkringstagaren. Omfattning Samtliga av landstingets fordon är omfattad av den här avtal. Oregistrerade fordon är automatiskt omfattad av försäkrings-skydd så snart landstinget tar dem i bruk och redovisas 1 gång per år. Leasade/inånade fordon är automatiskt omfattad av försäkringsskydd så snart landstinget tar dem i bruk. I de fall kunden har valt helförsäkring på fordon som omfattas av vagnskadegaranti, går vagnskadeförsäkringen in med automatik så snart vagnskadegarantin löper ut. försäkringen omfattar fordon som är avställda/ avregistrerade och används i utbildningssyfte. Säkerhetsföreskrifter Vid brott mot en eller flera av de säkerhetföreskrifter som är gjort gällande för försäkringen kan Protector reducera eller neka utbetalning av ersättning. Nämndbehandling Om det uppstår tvist mellan försäkringstagaren och Protector kan försäkringstagaren vända sig till: -Allmänna reklamationsnämnden (arn) -Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor -Konsumenternas försäkringsbyrå -Allmän domstol Flyttning av avtal under försäkringstiden Vid kollektivavtal och vid skadeförsäkringsavtal i anknytning till näringsverksamhet har försäkringstagaren inte rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Stockholm Sida 7 av 8

8 Försäkringsbolag Den här försäkringen är tecknad i: Stockholm Sverige Tlf: Epost: Stockholm Sida 8 av 8

9 FORDONSLISTA Försäkringsavtal Org.nr Försäkringsgrupp: Halv Fordonsklass: Personbil Org.nr Avdeling Regnr Årsmod Fabrikat Period Trfskat Delk Vagn Summa REGIONSERVICE WMG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE WJG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE UTK TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE UMN VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE UHJ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE UBC VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE TPZ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE TEJ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE SRS VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE SPK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE SLX TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE SLM VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE RYJ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE ROR TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE RKO VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE OWG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE OTF VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE OOG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE ONT TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE OMY TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE OLT VOLKSWAGEN, VW 3C Stockholm Sida 1 av 4

10 FORDONSLISTA Försäkringsavtal Org.nr Försäkringsgrupp: Halv Fordonsklass: Personbil Org.nr Avdeling Regnr Årsmod Fabrikat Period Trfskat Delk Vagn Summa REGIONSERVICE NXG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NWS TOYOTA XW3(A) PERSONBIL REGIONSERVICE NWL VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NWG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NWF TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE NRL MERCEDES-BENZ 245 G REGIONSERVICE NOA MERCEDES-BENZ 245 G REGIONSERVICE NMS VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NJT VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NJN VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NJG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NHK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NHG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NHG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NDJ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NBU VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NBP VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE NAF FORD DYB REGIONSERVICE MZK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MXO VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MWZ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MWZ VOLKSWAGEN, VW 3C Stockholm Sida 2 av 4

11 FORDONSLISTA Försäkringsavtal Org.nr Försäkringsgrupp: Halv Fordonsklass: Personbil Org.nr Avdeling Regnr Årsmod Fabrikat Period Trfskat Delk Vagn Summa REGIONSERVICE MUR VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MUP VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MTU VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MPM VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MOH VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MGG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MGE VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE MFZ MERCEDES-BENZ REGIONSERVICE MEB VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LZG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LYL VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LXR VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LWK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LWC VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LTA VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LPR VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LOE VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LGJ MERCEDES-BENZ 245 G REGIONSERVICE LGG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE LFM VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE KFG TOYOTA XW3(A) PERSONBIL Stockholm Sida 3 av 4

12 FORDONSLISTA Försäkringsavtal Org.nr Försäkringsgrupp: Halv Fordonsklass: Personbil Org.nr Avdeling Regnr Årsmod Fabrikat Period Trfskat Delk Vagn Summa REGIONSERVICE JNR VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE JHG VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE JGH TOYOTA XW3(A) PERSONBIL REGIONSERVICE JFM VOLKSWAGEN, VW 3CC REGIONSERVICE HJE VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE GER VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE GDB VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE FMK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE FAE VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE EXJ VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE EEH VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE EAK VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE DMS TOYOTA XW3P PERSONBIL REGIONSERVICE DGP SAAB YS3G PERSONBIL REGIONSERVICE CDW VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE BXN VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE AZH VOLKSWAGEN, VW 3C REGIONSERVICE ATO VOLKSWAGEN, VW 3C Stockholm Sida 4 av 4

13 FORDONSLISTA Försäkringsavtal Org.nr Försäkringsgrupp: Hel Fordonsklass: Personbil Org.nr Avdeling Regnr Årsmod Fabrikat Period Trfskat Delk Vagn Summa REGIONSERVICE UFH VOLKSWAGEN, VW 3C ,00 673, , , , REGIONSERVICE MNY SAAB ,00 673, , , , REGIONSERVICE MNF TOYOTA XW3(A) PERSONBIL ,00 673, , , ,00 HEL REGIONSERVICE LKL VOLVO M + V50 PERSONBIL ,00 673, , , ,00 HEL REGIONSERVICE LDL SAAB, YS3F ,00 673, , , , REGIONSERVICE JWO VW PASSAT ECOFUEL DSG ,00 673, , , , REGIONSERVICE JJG VOLKSWAGEN, VW 3C ,00 673, , , , REGIONSERVICE HXX VW PASSAT TDI170 GTSPORT ,00 673, , , , REGIONSERVICE HBS VOLVO M + V50 PERSONBIL ,00 673, , , ,00 HEL REGIONSERVICE GKW VOLKSWAGEN, VW 3C ,00 673, , , , REGIONSERVICE GHM VOLVO B + V70 PERSONBIL ,00 673, , , ,00 HEL REGIONSERVICE GBA VOLKSWAGEN, VW 3C ,00 673, , , , REGIONSERVICE FDN MERCEDES-BENZ ,00 673, , , , REGIONSERVICE EXL VOLKSWAGEN, VW 3C ,00 673, , , , Stockholm Sida 1 av 1

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Gällande Smart Safety Spärrservice utförd av S Reg AB Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring Villa

Dubbel boendeförsäkring Villa Dubbel boendeförsäkring Villa När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om din bostad inte är såld efter minst tre månader

Läs mer

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice

Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Allmänna bestämmelser Smart Safety Spärrservice Smart Safety Spärrservice Tjänsten Smart Safety tillhandahålls av S Reg AB (nedan S Reg) och avtalet gällande tjänsten gäller mellan S Reg och kunden. Vill

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Information vid distansavtal

Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter. Du har enligt

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor

Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor Jobbgarant Inkomst- och Biträdesförsäkring Försäkringsvillkor 2015-09-01 Vad är en inkomstförsäkring? Ersättningen från inkomstförsäkringen motsvarar mellanskillnaden mellan a-kassans ersättning och max

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Trygga Arbetslöshetsförsäkring Gäller från 2011-11-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Cardif Försäkring

Läs mer

Självrisk. Självrisk. Ã Viktiga begränsningar

Självrisk. Självrisk. Ã Viktiga begränsningar Motorfordon Försäkringsinformation Detta är en kortfattad version av de fullständiga försäkringsvillkoren, Motor 2015 och Allmänna Villkor Konsument, som gäller för din motorfordonsförsäkring. Vid skada

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på svedea.se.

Läs mer

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal

SNÖSKOTERFÖRSÄKRING. Förköpsinformation. Information vid distansavtal SNÖSKOTERFÖRSÄKRING Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för terrängskoter.

Läs mer

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01

JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 JobbGarant Villkor: Inkomst- och biträdesförsäkring 2013-04-01 1. Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna försäkring

Läs mer

bilförsäkringar om dig och din bil.

bilförsäkringar om dig och din bil. förköpsinformation besök salusans var.se ansök redan idag bilförsäkringar om dig och din bil. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01

Försäkringsvillkor Veteranmoped. Gäller från 2014-03-01 Försäkringsvillkor Veteranmoped Gäller från 2014-03-01 Fullständigt försäkringsvillkor för Moped från årsmodell 1984 och äldre Gäller från 2014-03-01 Bilsport & Mc Specialförsäkring Box 8020 350 08 Växjö

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag

Trygghet. för din produkt. Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag Trygghet för din produkt Ingen självrisk, Inga extra kostnader, Inget åldersavdrag 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot funktionsfel Efter garanti & reklamationsrätt upphört. 2. Skydd mot olyckshändelser Tappskador,

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01

Folksam. Partneraffär Finans. Ersättningsavtal för förmedlad affär. Version 7.0. Reviderad 2014-08-01 Folksam Partneraffär Finans Ersättningsavtal för förmedlad affär Version 7.0 Reviderad 2014-08-01 gäller från och med 1 september, 2009 Innehåll 0 Nyheter... 4 1 Dokumentet innehåller... 5 2 Fondförsäkring...

Läs mer

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1 1.1 Gruppavtalet 1 1.2 Försäkringsavtal

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2011-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2011-01-01 1 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

F O R D O N S V E R K S T A D. Fordonsverkstad 2007. Gäller från 2007-04-01

F O R D O N S V E R K S T A D. Fordonsverkstad 2007. Gäller från 2007-04-01 F O R D O N S V E R K S T A D Fordonsverkstad 2007 Gäller från 2007-04-01 Innehåll Begreppsförklaringar... 3 1 Försäkringsformer och giltighetsområde... 4 Försäkringsformer... 4 Giltighetsområde... 4 Vilka

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SKIDOR OCH SNOWBOARD SSSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hem/villa- eller fritidshusförsäkringsbolag

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING BMW MC Klubbförsäkring Classic 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på

Läs mer