Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare"

Transkript

1 VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar

2 Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska partier flyttar fram sina positioner och politiker, från alla läger, får för sig att forma främlingsförnedrande politiska förslag, behövs en motkraft. Vi behöver sätta ner foten mot denna politisering av rasism. Politiseringen sker brett över stora delar av världen inte minst i Europa och som nu, otäckt gör sig påmind allt även i Sverige. Vi behöver därför förklara varför rasism är skräp och att vårt gemensamma samhälle alltid drabbas negativt av en denna ideologi. För att förstå vilken destruktiv ideologi rasism är idag, vill vi med denna antologi låta ett antal företrädare från helt olika organisationer och intressesammanslutningar, förklara varför rasism är dåligt utifrån deras utgångspunkter. Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande beskriver personligt och engagerat om varför rasism är dåligt för unga flyktingar, Sveriges Elevråds Centralorganisation förklarar varför rasism är dåligt för skolan etc.oavsett vilket perspektiv och från vilken person vi utgår ifrån, så är rasism en samhälls- och individskvävande ideologi som inte kan få fritt spelutrymme. Med kampanjen Rösta Demokratiskt vill vi stärka det antirasistiska perspektivet inom politiken, för att dels motverka att rasism görs till politik, men också för att politik inte ska bli rasistisk. Denna antologi hoppas vi ska vara ett verktyg för dig som vill försöka förstå eller förklara varför rasism är dåligt för alla. God läsning. Ola Karlman Ordförande, Ungdom Mot Rasism Fredrik Bodin Kampanjledare, Rösta Demokratiskt!

3 Innehåll: Varför rasism är dålig för spelhobbyn - Cecilia Jildenhed, Sverok Varför rasism är dålig för arbetsmarknaden - Kristina Persdotter, TCO Varför rasism är dålig för högskolan - Klas-Herman Lundgren, Sveriges förenade studentkårer Varför rasism är dåligt för queers - Felix König, RFSL Ungdom Varför rasism är dåligt för företagandet - Lars Jagren, Företagarna Varför rasism är dåligt för unga flyktingar - Martina Ahlen, Röda korsets Ungdomsförbund Varför rasism är dåligt för löntagaren - Hans Tilly, Byggnads Varför rasism är dåligt för svensk fotboll - Magnus Erlingsmark, Spelarföreningen Fotboll Sverige Varför Rasism är dåligt för skolan - Susanna Bollhem, Sveriges Elevråds CentralOrganisation Varför Rasism är dåligt för kunskapssamhället - Stefan Flod, Ung Pirat

4 Sverok samlar den svenska spelhobbyn och är med medlemmar i 850 anslutna föreningar ett av landets största ungdomsförbund. Med spelen som samlingspunkt engageras medlemmar över hela landet. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball utgör de huvudsakliga verksamheterna. Varför rasism är dåligt för spelhobbyn Spelhobbyn rymmer ett stort antal olika hobbygrenar, såsom brädspel, lajv, rollspel, paintball, e-sport med mera. Gemensamt för dem är att utövarna förutom själva spelupplevelsen också upplever ett socialt möte genom spelet. Oavsett om man samlas runt köksbordet för att spela brädspel eller köra en rollspelssession, sitter hemma i sitt rum framför en datorskärm och spelar WoW eller träffas ute i skogen för att lajva en helg kommer deltagarna dit med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika förväntningar. Spelare kommer från alla åldersgrupper, samhällsklasser och etniciteter! Hobbyn ger utövarna möjlighet att dela med sig av sig själva och sina erfarenheter genom sådana möten, vilket blir ett sätt att utforska världen omkring sig. Även om det finns olikheter mellan oss är vi människor med tankar, känslor och drömmar, och det är viktigt att alla får komma till de här mötena på lika villkor för att spela utifrån samma regler oavsett bakgrund, hudfärg eller språk. Även om spelets regler ger olika förutsättningar vid spelets start är det aldrig våra inbördes olikheter som ligger till grund för dem. Om olika regler skulle gälla beroende på spelarnas bakgrunder skulle det skapa begränsningar i spelet, sprida dålig stämning och deltagarna skulle dra sig undan hobbyn.

5 Om deltagare blir utestängda från, eller begränsade i, att utöva sin hobby, i det här fallet olika typer av spel, begränsas både deras och alla andras upplevelse och möjlighet till personlig utveckling. Alla vill få ut någonting av sitt hobbyutövande, och vid mötet med andra får man möjlighet att lära sig om och av varandras kulturer och erfarenheter, vilket i sin tur ger djupare förståelse för de olikheter som finns mellan oss. Ju mer öppenhet och acceptans, desto mindre risk för utbredd rasism och begränsning av människors möjlighet att göra det de tycker är roligt och viktigt. Spelhobbyn mår bra av mångfald och acceptans, ju fler utövare som engagerar sig desto mer levande och utvecklande kommer hobbyn att bli. Vi vill att spelande även i framtiden ska kunna vara en öppen och givande fritidsaktivitet för både gamla och unga! Cecilia Jildenhed, Sverok Foto: Joelina Persson

6 TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar. TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. Varför rasism är dåligt för arbetsmarknaden Många människor blir på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg diskriminerade när de söker jobb. I en undersökning behövde personer som sökte jobb inom IT eller som ingenjör skicka dubbelt så många ansökningar om de hade arabiskt eller afrikanskt klingande namn jämfört med arbetssökande som hade svenskt klingande namn för att ha lika stor chans att bli kallade till intervju. Trots att de hade helt likvärdiga meriter! Det finns mycket kvar att göra innan diskriminering och rasism är borta från den svenska arbetsmarknaden. Rasism är dåligt för att det är fel i sig. Det strider mot principen om alla människors lika värde. Men rasism är också dåligt för arbetsmarknaden. Alla ska ha samma möjlighet att få ett jobb som motsvarar utbildningen, göra karriär, bli chef och få rätt lön. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Rasism på arbetsmarknaden gör att människor inte värderas utifrån vad de kan utan utifrån hur de ser ut. Många gånger leder det till att det inte blir den person som är mest kompetent och bäst lämpad som får jobbet. Jobbet kommer alltså att utföras sämre. Företag blir då mindre effektiva, de kan inte göra lika stora vinster, får inte råd att anställa eller expandera på nya marknader. Rent affärsmässigt är alltså diskriminering och rasism en dålig idé.

7 Om den som är bäst lämpad för jobbet inte får jobbet kommer den offentliga sektorn också att bli sämre, till exempel får patienten sämre vård och eleven sämre utbildning, forskningen på universiteten gör inte lika stora framsteg och kommunens ingenjörer kommer inte att vara de skickligaste. Rasism på arbetsmarknaden innebär alltså att skattepengarna inte används på bästa sätt. När människor märker att de blir diskriminerade och har mycket mindre chans än andra människor i samma land att få jobb som de är kvalificerade för, känner de sig besvikna och uppgivna. Kanske till och med förbannade. Då får vi missnöjda människor på jobb som de inte vill ha, eller ännu värre utan jobb. Det skapar spänningar mellan människor på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Inom några år går många i Sverige i pension och det finns en stor risk för att det kommer bli brist på arbetskraft och kompetens inom flera sektorer. Om inte alla får möjlighet att arbeta, utan några stängs ute på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg, kommer vi få det svårt att försörja de många äldre. Och sist men inte minst: Om Sverige i omvärlden blir känt som ett rasistiskt land kommer utländska företag dra sig för att investera i Sverige och människor från andra länder kommer att dra sig för att komma till Sverige som turister. Det innebär en massa förlorade möjligheter, intäkter och jobb. Kristina Persdotter är utredare med fokus på utbildningspolitik och integrationspolitik på TCO.

8 Sveriges förenade studentkårer, SFS, är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. Varför rasismen är dålig för högskolan Rasismen finns i många former och det påverkar oss på många olika sätt beroende på vilken bakgrund och förutsättningar vi har och i vilket sammanhang vi befinner oss i. Rasism är alltid dåligt för den gör skillnad på människor, inte utifrån vad vi gör eller kan utan på grund av vilka vi är. Den goda högskolan ska avspegla det samhälle vi lever i. Högskolan ska präglas av en mångfald av både studenter och lärare. Högskolan ska ha en lärandemiljö som bygger på en stor variation av bakgrunder och perspektiv för att det ökar förutsättningarna för nya kunskaper och insikter. Alla oavsett social bakgrund, kön och könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosbekännelse, ålder eller funktionsnedsättning ska känna sig hemma i högskolan och hänsyn ska tas till människors olika förutsättningar. Detta är SFS vision av den goda högskolan. Men högkolans verklighet är sällan så skimrande. För att ens få möjligheten att studera på universitet krävs en viss kunskap. Tyvärr speglar sällan kravet på rätt kunskap den bredd av kompetenser som i synnerhet ungdomar har. De som inte uppfyller de rätta kunskapskraven sållas bort och det påverkar ungdomars livsval redan innan de ens har fått chansen. Detta trångsynta sätt att bedöma vilken kunskap som är bra eller dålig, tillräcklig eller bristfällig, leder till att utestänga personer från den högre utbildningen som är fullt kapabla att bedriva studier.

9 Det är inte bara en hemsk upplevelse för den enskilda personen att få höra att den inte duger och att dina kunskaper inte värderas lite högt som någon annans, det skapar också ett effektivt utanförskap för hela grupper i samhället. Högskolan måste anpassa dig till den tid vi lever i för att kunna ta tillvara den bredd på kunskap, erfarenheter och perspektiv som finns. En högskola utan mångfald är inte en högskola för alla. En högskola där inte alla studenters behov beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där en hänsyn till studenters olika förutsättningar inte beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där ett aktivt osynliggörande av perspektiv eller personer förekommer är inte en högskola för alla. Det ligger ett stort ansvar på högskolan att skapa det fördomsfria och välkomnande klimat där kunskaper och erfarenheter kan och ska vara olika. Studenterna ska avspegla samhället och detta ska ses som en självklarhet och något positivt även om det inte faller inom den traditionella ramen för akademin. SFS strävar efter detta mål och mot orättvisor och arbetar aktivt för att motverka rasistiska och exkluderande strömningar i alla delar av den högre utbildningen. En högskola som bygger på tanken om allas lika möjligheter men som tar hänsyn till dess olikheter är en högskola för alla. Klas-Herman Lundgren är ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

10 RFSL Ungdom jobbar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar med att skapa mötesplatser, utbilda skolpersonal och organisationer i normkritik, driva säkrare sexkampanjer och att samverka med liknande organisationer i andra delar av världen. Varför är rasism dåligt för queers Det handlar om makt, över sitt samhälle och sin vardag. Det handlar om makt att bestämma vem som är okej och inte. Rasismen vill inskränka rätten att alla ska få designa sina liv på det sätt de önskar. Jag tycker att alla själva ska få bestämma vilka de är och hur de vill ge uttryck för det och det är precis därför som rasism är dåligt för queers. Alla människor placerar in sig själva på olika skalor när det gäller sexualitet och kön - oavsett vilken etikett en sätter på sig själv. För vissa är etiketten viktig och för andra är den inte det. Men precis som att alla har en könsidentitet och en sexualitet så har alla en hudfärg och en funktionalitet. Oavsett om vi är ateister eller buddhister har alla en livsåskådning. Beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i kommer vi alltid att hamna i lägen när vi är normpersoner - de som passerar obemärkt och genom en kommentar eller genom att höja på ögonbrynen kan säga vad som är okej och vad som inte är det - och vi kommer också hamna i lägen där någon annan ska bestämma det åt oss. Vi är alla med i spelet och därför kan ingen förhålla sig neutral eller utanför. Den växande rasismen i samhället rör alla.

11 Det är länge sedan aktivism kring kön- och sexualitetsfrågor kunde isoleras från frågor som till exempel rör hudfärg eller funktionalitet. Allt handlar om makt som tar sig uttryck på olika sätt. Någon som tar sig makten att diktera villkoren för en annan. Våra gemensamma fiender använder förlegade ideal, nationalromantik och en missuppfattad bild av svenskhet eller familj för att urskilja de som de anser inte borde få ha makten över sitt eget liv. Om de fick bestämma skulle alla leva enligt normen och det skulle inte finnas någon möjlighet att falla det minsta utanför. Det är därför rasismen är farlig för alla som är normbrytare på något sätt - i deras världsbild finns inga av oss med! Våra fiender klär in sin rasism och homofobi i olika skepnader, och vill bestämt hävda rätten att säga vad man tycker. Samhället i övrigt verkar inte reflektera över att det är samma grupper som tillåts kasta sten och samma grupper som blir måltavla. Mönstren går igen - och det är alltid de som bryter mot normer - de som vi behöver lära oss mer om - som är farliga och ska tåla att bli granskade utan och innan, för att få en plats i ett samhälle som borde vara självklar. Rasism och homofobi är hotet mot dig och mot mig, oavsett vilken identitet vi har. Alla påverkas och alla måste ta ställning. Felix Köning Felix König är Förbundsordförande i RFSL Ungdom Fotograf: Linnea Ornstein

12 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder närmare medlemmar vilket ger oss stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi medlemmarna unika medlemsförmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkonor och närmare 300 lokala nätverk. Varför rasism är dåligt för företagandet Dagens svenska välstånd har inte skapats av politiker eller den offentliga sektorn. Visst betydde den internationellt sett tidiga satsningen på utbildning via folkskolan mycket. Visst var det mycket viktigt med en effektiv och okorrumperad byråkrati. Men det absolut avgörande var alla de driftiga och nytänkande entreprenörerna. Tack vare dem och de företag de startade gick Sverige från att ha varit ett fattigt land i Europas utkant till att bli ett av världens mest välmående länder. Men detta hade aldrig gått i en värld med stängda gränser, vare sig mellan nationer eller mellan människor. Sverige är ett litet land. Öppenhet mot omvärlden har därför alltid varit ett ledord och helt nödvändig. Utan handel med andra länder, utan ny teknik och nya idéer utifrån, utan utländsk finansiering och utan invandrare som med arbete och kapital hjälpt till att bygga Sverige hade vi aldrig lyckats. Samma sak gäller fortfarande. För att klara välståndet i en värld med allt tuffare konkurrens och snabbare teknikutveckling där de traditionella svenska storföretagens betydelse som ekonomins motorer minskar, behöver vi återigen lyfta företagandet. Morgondagens stora företag finns bland dagens små. En annan utmaning är det stora generationsskiftet när 40-talisterna inom kort går i pension. Att ta tillvara all den kompetens som finns är därför oerhört viktigt.

13 Rasismen är ett direkt hot mot våra möjligheter att klara dessa utmaningar. Att döma och klassa människor efter deras härkomst, utseende och namn, är givetvis först och främst oerhört grymt mot dem som drabbas. Men det är också helt enkelt korkat eftersom Sverige därmed missar att ta tillvara massor av den kompetens som vi verkligen skulle behöva vare sig det gäller som anställda eller företagare. Diskriminering är, oavsett vad den beror på, ett sätt att låta fördomar styra istället för att sätta kunskap och kompetens i första rummet. Det drabbar därför inte bara den som diskrimineras utan även den som diskriminerar. Att ta tillvara all kompetens gäller inte minst företagandet, där vi svenskar under efterkristiden generellt sett varit dåliga. Genom att skapa möjligheter och utrymme för invandrare att driva företag får vi en större bredd och mer nytänkande i företagsvärlden. Vi borde dra nytta av all den kunskap om andra länder och andra kulturer som invandrare har. Det skapar ökad handel, nya affärsmöjligheter och mer sysselsättning. Det finns många stora och snabbt växande marknader där Sverige har en låg närvaro, bl a annat beroende på vår låga kunskap om deras affärskultur och språk. Här finns en enorm potential för nya företag. Vart framtiden tar vägen är det ingen som vet. Ingen kan nu veta vilka som är framtidens vinnare. Att försöka detaljstyra utvecklingen är inte möjlig, utan det gäller att ha flexibilitet, mångfald och system som ger rätt incitament. Att på grund av fördomar och rasism inte ta vara på den mångfald och kompetens som finns är att säga nej till många av framtidens möjligheter. Det är helt enkelt enfaldigt! Lars Jagren chefsekonom företagarna

14 Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar mot intolerans, rasism och diskriminering. För barn och ungas trygghet och självförtroende, för internationell förståelse och för en hållbar utveckling. För att förbättra flyktingars situation i Sverige och i världen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och är en del av Röda Korset och Röda Halvmåne-rörelsen, som finns i 186 länder över hela världen. Varför är rasism dåligt för unga flyktingar? Slut ögonen och föreställ dig att du ligger i din säng och sover. Mamma och pappa ligger i rummet bredvid. Din lillasyster håller hårt i sin nalle i sängen bredvid din. Det är varmt och mysigt. Plötsligt lyser himlen upp. Gevärsskott hörs, röster utanför fönstret ropar högt. Du rycks ur din säng av din mamma och förstår inte vad som händer.. Hon har ytterkläderna på sig och säger åt dig att klä på dig. Du letar efter din favoritleksak, men mamma säger att du inte hinner. Den natten lämnar du allt bakom dig. Ditt liv, dina släktingar, dina vänner, dina leksaker, din säng och det land du vuxit upp i. Kanske för evigt. Att fly sitt land gör ingen frivilligt. Att tvingas fly handlar om att inte se någon annan utväg. Oftast är flykten kopplad till en väpnad konflikt. Ibland kan regeringen i landet inte skydda medborgarna eller så är regeringen hotet mot personens liv och säkerhet. Det ökade klimathotet med fler naturkatastrofer kommer också leda till att människor tvingas fly sina hem. Idag är omkring 20 miljoner människor på flykt från sina länder undan väpnade konflikter, naturkatastrofer, fattigdom och förtryck. Lika många är på flykt inom sitt eget land. Ytterst få lyckas fly hela vägen till Sverige. Många barn och unga som kommer till Sverige har ofta traumatiska upplevelser bakom sig. Vad möts de av här?

15 Istället för att få stöd och någon att prata med blir barn och ungdomar varje dag illa behandlade, De möts av negativa fördomar om till exempel deras hudfärg, kultur, religion eller nationalitet från människor på gatan och från politiskt håll. Det är fel att barn och unga diskrimineras och kränks på grund av att de är födda i ett annat land. Vad skapar rasism och främlingsfientlighet? I grund och botten är det ofta okunskap, rädsla och brist på förståelse. Många av oss har aldrig träffat någon som flytt, utan läser bara i tidningarna eller hör snacket om hur för jävligt det är att Sverige invaderas av flyktingar. Rasism är dåligt för alla. Rasism förblindar, förvränger fakta och gör att vi bara ser det som skiljer oss åt. Rasism gör att unga flyktingar i Sverige möts av misstänksamhet och isolering. Rasism skapar föreställningar som bygger murar och förblindar för det som förenar oss. Den föder också rädsla och delar upp människor i låtsasgrupperingar. Vi blir vi och dom. Det som kan rädda en människas liv ställs mot hur pengarna skulle använts till svenskfödda medborgare. Kärlek, empati och känslan för vad som är medmänskligt och rätt försvinner. Det är ditt och mitt förbannade ansvar att varje barn och ungdom bemöts med respekt när de kommer till Sverige. Alla barn och ungdomar, oavsett nationalitet, har rätt att leva ett värdigt liv i trygghet. De har rätt att vara människor och barn. Våga säga ifrån när du hör ett rasistiskt skämt, öppna ögonen för spännande möten och låt alltid hjärtat vara med när du tycker till. När vi inser att vi alla är människor i första hand så tror jag vi kan börja snacka respekt, inte rasism. Ta ditt ansvar för att vi kommer dit fortare. Martina Anlér Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund

16 Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är facket för all arbetare inom byggnadsverksamheten. Byggnad är med ca medlemmar LO: s femte största förbund. Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Varför rasism är dåligt för löntagaren Själva grunden för det fackliga arbetet är tron på alla människors lika värde. Det var också det som en gång gjorde att jag valde att engagera mig fackligt. Lika lön för lika arbete, en säker arbetsmiljö och i övrigt bra villkor på arbetsplatsen är något som alla människor har rätt till. För mig är detta eviga värden som också är ledstjärnor och något jag alltid kommer att kämpa för. Rasism är motsatsen till allt det som fackföreningsrörelsen står för och tror på. Idén om att dela in människor i olika raser och tro att vissa människor är överlägsna andra människor är alltid en felaktig slutsats. Det är i mötet mellan olikheter som utveckling uppstår och som alltid berikar vår tillvaro. I min fackliga vardag stöter jag tyvärr ofta på situationer där människovärdet har slängts över bord. Runt om i landet har Byggnads representanter mött personer från andra länder som har blivit utnyttjade och som lever under slavliknande förhållanden.

17 De får låg eller ingen lön alls och det är inte ovanligt att de får bo vid arbetsplatsen på en madrass på golvet eller i en container. Arbetsmiljön är så dålig att de riskerar livet. Detta bara för att billig arbetskraft väger tyngre än att behandla människor värdigt. En stark fackförening som har förhandlat fram goda villkor genom kollektivavtal är en bra grund för att få en arbetsmarknad där ingen blir utnyttjad och de anställda behandlas med respekt, oavsett kön eller härkomst. Kampen för människovärdet får inte stanna vid nationsgränsen. Byggnads har en lång tradition av solidariskt arbete med våra fackliga kamrater runt om i världen. Det handlar om byggnadsarbetarnas villkor i Sydafrika vid byggandet av idrottarenorna inför VM i fotboll. Det handlar också om att stödja fackföreningsrörelsen i Ukraina och stärka den fackliga verksamheten i Sydkorea. Kampen mot rasism börjar hos varje enskild människa. Om du bottnar i dina värderingar så står du också säker när diskussionen är het och du kan snabbt se igenom grumlig argumentation. Här har fackföreningsrörelsen en väldigt viktigt uppgift, genom att tydligt ta avstånd från all främlingsfientlighet och ständigt ta kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och därför är enfald och rasism dåligt för svensk arbetsmarknad. Hans Tilly är förbundsordförande för Byggnads

18 Spelarföreningen är de svenska fotbollspelarnas intresseorganisation (alla spelare som spelar i Sverige inkl svenska utlandproffs) som har till uppgift att tillvara ta och skydda spelarnas intressen. Föreningen är öppen för alla som spelar fotboll men även för fd spelare. Framför allt vänder vi oss mot elitspelarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan men även division 1 herrar och u-spelare i Allsvenska och Superetta lag. Varför rasism är dålig för svensk fotboll Alltför ofta gör sig rasismen påmind i det svenska samhället. Det finns ingen sfär i samhället som är helt förskonad från rasismens förekomst, inte heller vår överlägset största idrott; fotbollen. Liksom i övriga samhället blir människor även inom fotbollens sammanhang kränkta, trakasserade eller utsatta för våld på grund av sin hudfärg, kultur, härkomst, religion eller sexuella läggning. Detta faktum är något som vi, Sveriges elitfotbollsspelare och vår intresseorganisation Spelarföreningen Fotboll i Sverige, aktivt försöker påverka och förändra. Fotboll är en global idrott som alla ska ha möjlighet att kunna njuta av, såväl utövare som åskådare, oavsett om det rör sig om elit- eller korpnivå. Den ska vara öppen och välkomnande för alla oavsett vilken hudfärg, härkomst, religion, kultur eller sexuell läggning man har. Detta är en grundläggande princip som vi inom Spelarföreningen och våra medlemmar värnar om och, på olika sätt, arbetar aktivt för att främja och förverkliga inom svensk fotboll. Spelarföreningen har sedan 2006, tillsammans med Ungdom Mot Rasism drivit kampanjen Ge Rasismen och Våldet Rött Kort. Med den sprider vi tillsammans med våra medlemmar, spelarna, ett antirasism- och antivåldsbudskap genom manifestationer och olika typer av aktiviteter, vilka främst sker i samband med allsvenska matcher. Genom kampanjen tar vi aktivt avstånd från alla former av rasism, våld och trakasserier som förekommer i svenska fotbollssammanhang. Till vår glädje är det ytterst sällan som rasism förekommer på elitnivå. Däremot förekommer rasism oftare lägre ner i seriesystemen och inom

19 ungdomsfotbollen. Fotboll skall vara tufft och hårt men alla skall behandlas lika oavsett hudfärg, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Tillsammans med Ungdom Mot rasism driver vi även projektet Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld. Med projektet vill vi stimulera landets fotbollsföreningar till ett aktivt värdegrundsarbete och därigenom motverka och förebygga rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans och diskriminering. Fotbollsföreningar har en viktig fostrande och social funktion för sina unga aktiva, kan göra oerhört betydelsefulla insatser för ett tolerant och positivt klimat inom svensk fotboll. Ett sätt att göra det på, är att aktivt förmedla och stärka toleranta attityder och värderingar hos sina spelare och ledare. Med Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld har vi tagit fram metoder och verktyg för hur ett sådant arbete med värdegrundande frågor kan bedrivas. Fotbollen kan, på många sätt, sägas vara en oskiljaktig del av det svenska samhället. Som klart största idrott är det viktigt att fotbollen tar ansvar för att motverka de mörka krafterna genom att inte bara utbilda killar och tjejer i fotboll, utan kanske framförallt att ge ungdomarna bra värderingar som de bär med sig i resten av livet. Det arbete man inom fotbollen lägger ner på frågor som rör rasism och andra former av intolerans, ger effekter bortom omklädningsrummet, planen eller läktaren. I samverkan med institutioner och aktörer utanför fotbollens sammanhang, och deras engagemang och arbete med dessa frågor, kan fotbollen bidra till ett mer tolerant svenskt samhälle i stort. Detta är en utveckling som vi inom Spelarföreningen Fotboll i Sverige och våra medlemmar, de svenska elitfotbollsspelarna, försöker främja. Magnus Erlingmark f.d Landslagsspelare och arbetar idag för Spelarföreningen Fotboll Sverige

20 Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO är en drygt 70 år gammal samarbetsorganisation för elevråd och elevkårer på gymnasiet och övre grundskolan. SECO:s syfte är att förbättra förutsättningarna för elevrådens och elevkårernas arbete, genom att ge stöd och hjälp till elevråden. Varför rasism dåligt för skolan I skollagens portalparagraf står det att särskilt ska den som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Men skollagen är inte den enda platsen där rasism och främlingsfientlighet tas upp. För den som vill veta varför rasism är dåligt för skolan är det bättre att gå till arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Båda två gäller för skolan men också för andra delar av samhället. I arbetsmiljölagen slås det fast att alla arbetstagare, vilket även är elever, har rätt att må bra och känna sig säkra och trygga på sin arbetsplats. I diskrimineringslagen slås det fast att all form av diskriminering är otillåten, även trakasserier på grund av etnisk härkomst. En viktig anledning till varför skolan blundar för den lagstiftning som redan finns, är att man vill ta på sig ett för stort ansvar. Många lärare vill förändra elevernas värderingar i grunden, så att de inte blir rasister och främlingsfientliga utanför skolan, när ansvaret snarare ligger inom skolan. Istället för att tag i problemen som finns här och nu, kanske på rasten om tio minuter, så vill man förändra vad eleverna ska tycka och tänka om tio år. Problemet är bara att det inte fungerar. Många undersökningar har visat att elever inte lyssnar mer på lärare än andra. Flera undersökningar visar också att ungdomar redan är mer

21 toleranta än vuxna mindre homofoba, sexistiska och rasistiska. Många forskare visar också på att en person inte agerar på ett visst sätt bara för att man påverkat personens värderingar den kanske erkänner att den tror på något, men kan sedan agera tvärtom. Med andra ord skulle skolan vinna på att ta itu med sitt systematiska arbetsmiljöarbete och diskrimineringsarbete snarare än att motverka rasism och främlingsfientlighet genom ett värdegrundsuppdrag. En del kanske undrar om skolan inte har ett ansvar för att människor inte blir rasister. Det är en svårare fråga. En skolas uppgift är att ge kunskaper och färdigheter, på vetenskaplig och ibland etisk grund. Men precis som för högskolor och universitet kan inte vara skolans uppgift att ta ställning för eller emot en viss åsikt. Snarare vinner skolan på att visa upp olika åskådningar vad de står för och vad de innebär. Efter det måste det vara upp till elever själva att ta ställning, precis som studenter på högskolor och universitet. Jag brukar säga att det inte finns något bättre sätt att skapa anti-rasister än så. När skolan ska berätta för eleverna att rasism är fel och dåligt blir ofta tio nya elever främlingsfientliga, som en protest mot att skolan pådyvlar sina åsikter. När de däremot får höra alla argument och själva ta ställning är det fler som tänker efter och väljer en annan väg för att de själva och inte skolan vill det. Först när skolan bygger på kunskap går det alltså att tränga tillbaka rasistiska och främlingsfientliga krafter genom att skolan gör eleverna att kapabla att hantera debatten, snarare än att servera ett rätt eller fel svar i den. Susanna Bollhem Ordförande Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

22 Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges största politiska ungdomsförbund med ca medlemmar. Ung Pirat kämpar för ett öppet kunskapssamhälle, delad kultur, fri kunskap och ett skyddat privatliv. Varför rasism är dåligt för kunskapssamhället Ung Pirat och Piratpartiet har visionen om att bygga kunskapssamhället. Det samhälle vi lever i och den vi kommer att leva i. Vi lever i ett informationssamhälle som präglas utav en mångfald av kultur och kunskap. Internet är det bästa som har hänt för demokrati, kultur och kunskap sedan tryckpressen. Rasism är allt det motsatta, till och med kanske den bakomliggande anledningen till att Piratrörelsen finns? Människor har i alla tider varit rädda för det som är nytt, bryter mot normer eller bara helt enkelt är annorlunda. Denna rädsla eller osäkerhet leder lätt till ett "Vi" och "Dom" tänk i samhället och en känsla om att bevara det så som det alltid har varit förut, istället för att ta tillvara på möjligheterna det innebär med förändring. Istället för att acceptera mångkulturen för att lära sig och nyttja den till sin fördel stänger rasism detta ute. Det Piratrörelsen har sett globalt i världen under kanske de senaste 50 åren är hur denna rädsla fått slå sig till rot och övergå till repression. Det gäller både den tekniska utvecklingen och de medborgerliga rättigheterna.

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014

POLICYDOKUMENT. för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism. Fastställd på kongressen 2014 POLICYDOKUMENT för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Fastställd på kongressen 2014 Vad är policydokument? Ungdom Mot Rasisms policydokument berättar om de olika riktlinjer som finns för organisationens

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se

2014-09-01. www.newconnexion.se. info@newconnexion.se www.newconnexion.se Birgitta Hägg 070-672 80 39 Ulrica Tackerudh 070-672 80 31 info@newconnexion.se www.newconnexion.se Om du kommer till en öde ö och du bara har med dig en konservburk, hur skulle du

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET

MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET ABF MOT RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET rollspel Upplägget: Det finns 4 roller i varje scen, en roll som uttrycker sig främlingsfientligt, en cirkelledare/föreningsledare och en som ger stöd åt respektive

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Innehållsförteckning. Förord Skoldemokrati och elevinflytande

Innehållsförteckning. Förord Skoldemokrati och elevinflytande Innehållsförteckning Förord Skoldemokrati och elevinflytande Huvudinnehåll Arbetsmiljö Normer Kränkande behandling Likabehandlingsplan Elevskyddsombud Vart vänder jag mig? Elevhälsoteam BEO & DO Hjälp

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN

BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN BLI EN NORMKRITISK FÖREBILD VERKTYGSLÅDA FÖR DEN MEDVETNA LEDAREN Öppenhet handlar inte om att visa upp och mani festera min sexuella läggning. Öppenhet för mig handlar om att slippa behöva dölja vem jag

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008

Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 1(7) Varbergs kommuns policy mot främlingsfientlighet och rasism 2005-2008 Varbergs kommun ska genom olika insatser främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer