Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare"

Transkript

1 VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar

2 Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska partier flyttar fram sina positioner och politiker, från alla läger, får för sig att forma främlingsförnedrande politiska förslag, behövs en motkraft. Vi behöver sätta ner foten mot denna politisering av rasism. Politiseringen sker brett över stora delar av världen inte minst i Europa och som nu, otäckt gör sig påmind allt även i Sverige. Vi behöver därför förklara varför rasism är skräp och att vårt gemensamma samhälle alltid drabbas negativt av en denna ideologi. För att förstå vilken destruktiv ideologi rasism är idag, vill vi med denna antologi låta ett antal företrädare från helt olika organisationer och intressesammanslutningar, förklara varför rasism är dåligt utifrån deras utgångspunkter. Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande beskriver personligt och engagerat om varför rasism är dåligt för unga flyktingar, Sveriges Elevråds Centralorganisation förklarar varför rasism är dåligt för skolan etc.oavsett vilket perspektiv och från vilken person vi utgår ifrån, så är rasism en samhälls- och individskvävande ideologi som inte kan få fritt spelutrymme. Med kampanjen Rösta Demokratiskt vill vi stärka det antirasistiska perspektivet inom politiken, för att dels motverka att rasism görs till politik, men också för att politik inte ska bli rasistisk. Denna antologi hoppas vi ska vara ett verktyg för dig som vill försöka förstå eller förklara varför rasism är dåligt för alla. God läsning. Ola Karlman Ordförande, Ungdom Mot Rasism Fredrik Bodin Kampanjledare, Rösta Demokratiskt!

3 Innehåll: Varför rasism är dålig för spelhobbyn - Cecilia Jildenhed, Sverok Varför rasism är dålig för arbetsmarknaden - Kristina Persdotter, TCO Varför rasism är dålig för högskolan - Klas-Herman Lundgren, Sveriges förenade studentkårer Varför rasism är dåligt för queers - Felix König, RFSL Ungdom Varför rasism är dåligt för företagandet - Lars Jagren, Företagarna Varför rasism är dåligt för unga flyktingar - Martina Ahlen, Röda korsets Ungdomsförbund Varför rasism är dåligt för löntagaren - Hans Tilly, Byggnads Varför rasism är dåligt för svensk fotboll - Magnus Erlingsmark, Spelarföreningen Fotboll Sverige Varför Rasism är dåligt för skolan - Susanna Bollhem, Sveriges Elevråds CentralOrganisation Varför Rasism är dåligt för kunskapssamhället - Stefan Flod, Ung Pirat

4 Sverok samlar den svenska spelhobbyn och är med medlemmar i 850 anslutna föreningar ett av landets största ungdomsförbund. Med spelen som samlingspunkt engageras medlemmar över hela landet. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball utgör de huvudsakliga verksamheterna. Varför rasism är dåligt för spelhobbyn Spelhobbyn rymmer ett stort antal olika hobbygrenar, såsom brädspel, lajv, rollspel, paintball, e-sport med mera. Gemensamt för dem är att utövarna förutom själva spelupplevelsen också upplever ett socialt möte genom spelet. Oavsett om man samlas runt köksbordet för att spela brädspel eller köra en rollspelssession, sitter hemma i sitt rum framför en datorskärm och spelar WoW eller träffas ute i skogen för att lajva en helg kommer deltagarna dit med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika förväntningar. Spelare kommer från alla åldersgrupper, samhällsklasser och etniciteter! Hobbyn ger utövarna möjlighet att dela med sig av sig själva och sina erfarenheter genom sådana möten, vilket blir ett sätt att utforska världen omkring sig. Även om det finns olikheter mellan oss är vi människor med tankar, känslor och drömmar, och det är viktigt att alla får komma till de här mötena på lika villkor för att spela utifrån samma regler oavsett bakgrund, hudfärg eller språk. Även om spelets regler ger olika förutsättningar vid spelets start är det aldrig våra inbördes olikheter som ligger till grund för dem. Om olika regler skulle gälla beroende på spelarnas bakgrunder skulle det skapa begränsningar i spelet, sprida dålig stämning och deltagarna skulle dra sig undan hobbyn.

5 Om deltagare blir utestängda från, eller begränsade i, att utöva sin hobby, i det här fallet olika typer av spel, begränsas både deras och alla andras upplevelse och möjlighet till personlig utveckling. Alla vill få ut någonting av sitt hobbyutövande, och vid mötet med andra får man möjlighet att lära sig om och av varandras kulturer och erfarenheter, vilket i sin tur ger djupare förståelse för de olikheter som finns mellan oss. Ju mer öppenhet och acceptans, desto mindre risk för utbredd rasism och begränsning av människors möjlighet att göra det de tycker är roligt och viktigt. Spelhobbyn mår bra av mångfald och acceptans, ju fler utövare som engagerar sig desto mer levande och utvecklande kommer hobbyn att bli. Vi vill att spelande även i framtiden ska kunna vara en öppen och givande fritidsaktivitet för både gamla och unga! Cecilia Jildenhed, Sverok Foto: Joelina Persson

6 TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar. TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. Varför rasism är dåligt för arbetsmarknaden Många människor blir på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg diskriminerade när de söker jobb. I en undersökning behövde personer som sökte jobb inom IT eller som ingenjör skicka dubbelt så många ansökningar om de hade arabiskt eller afrikanskt klingande namn jämfört med arbetssökande som hade svenskt klingande namn för att ha lika stor chans att bli kallade till intervju. Trots att de hade helt likvärdiga meriter! Det finns mycket kvar att göra innan diskriminering och rasism är borta från den svenska arbetsmarknaden. Rasism är dåligt för att det är fel i sig. Det strider mot principen om alla människors lika värde. Men rasism är också dåligt för arbetsmarknaden. Alla ska ha samma möjlighet att få ett jobb som motsvarar utbildningen, göra karriär, bli chef och få rätt lön. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Rasism på arbetsmarknaden gör att människor inte värderas utifrån vad de kan utan utifrån hur de ser ut. Många gånger leder det till att det inte blir den person som är mest kompetent och bäst lämpad som får jobbet. Jobbet kommer alltså att utföras sämre. Företag blir då mindre effektiva, de kan inte göra lika stora vinster, får inte råd att anställa eller expandera på nya marknader. Rent affärsmässigt är alltså diskriminering och rasism en dålig idé.

7 Om den som är bäst lämpad för jobbet inte får jobbet kommer den offentliga sektorn också att bli sämre, till exempel får patienten sämre vård och eleven sämre utbildning, forskningen på universiteten gör inte lika stora framsteg och kommunens ingenjörer kommer inte att vara de skickligaste. Rasism på arbetsmarknaden innebär alltså att skattepengarna inte används på bästa sätt. När människor märker att de blir diskriminerade och har mycket mindre chans än andra människor i samma land att få jobb som de är kvalificerade för, känner de sig besvikna och uppgivna. Kanske till och med förbannade. Då får vi missnöjda människor på jobb som de inte vill ha, eller ännu värre utan jobb. Det skapar spänningar mellan människor på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Inom några år går många i Sverige i pension och det finns en stor risk för att det kommer bli brist på arbetskraft och kompetens inom flera sektorer. Om inte alla får möjlighet att arbeta, utan några stängs ute på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg, kommer vi få det svårt att försörja de många äldre. Och sist men inte minst: Om Sverige i omvärlden blir känt som ett rasistiskt land kommer utländska företag dra sig för att investera i Sverige och människor från andra länder kommer att dra sig för att komma till Sverige som turister. Det innebär en massa förlorade möjligheter, intäkter och jobb. Kristina Persdotter är utredare med fokus på utbildningspolitik och integrationspolitik på TCO.

8 Sveriges förenade studentkårer, SFS, är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. Varför rasismen är dålig för högskolan Rasismen finns i många former och det påverkar oss på många olika sätt beroende på vilken bakgrund och förutsättningar vi har och i vilket sammanhang vi befinner oss i. Rasism är alltid dåligt för den gör skillnad på människor, inte utifrån vad vi gör eller kan utan på grund av vilka vi är. Den goda högskolan ska avspegla det samhälle vi lever i. Högskolan ska präglas av en mångfald av både studenter och lärare. Högskolan ska ha en lärandemiljö som bygger på en stor variation av bakgrunder och perspektiv för att det ökar förutsättningarna för nya kunskaper och insikter. Alla oavsett social bakgrund, kön och könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosbekännelse, ålder eller funktionsnedsättning ska känna sig hemma i högskolan och hänsyn ska tas till människors olika förutsättningar. Detta är SFS vision av den goda högskolan. Men högkolans verklighet är sällan så skimrande. För att ens få möjligheten att studera på universitet krävs en viss kunskap. Tyvärr speglar sällan kravet på rätt kunskap den bredd av kompetenser som i synnerhet ungdomar har. De som inte uppfyller de rätta kunskapskraven sållas bort och det påverkar ungdomars livsval redan innan de ens har fått chansen. Detta trångsynta sätt att bedöma vilken kunskap som är bra eller dålig, tillräcklig eller bristfällig, leder till att utestänga personer från den högre utbildningen som är fullt kapabla att bedriva studier.

9 Det är inte bara en hemsk upplevelse för den enskilda personen att få höra att den inte duger och att dina kunskaper inte värderas lite högt som någon annans, det skapar också ett effektivt utanförskap för hela grupper i samhället. Högskolan måste anpassa dig till den tid vi lever i för att kunna ta tillvara den bredd på kunskap, erfarenheter och perspektiv som finns. En högskola utan mångfald är inte en högskola för alla. En högskola där inte alla studenters behov beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där en hänsyn till studenters olika förutsättningar inte beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där ett aktivt osynliggörande av perspektiv eller personer förekommer är inte en högskola för alla. Det ligger ett stort ansvar på högskolan att skapa det fördomsfria och välkomnande klimat där kunskaper och erfarenheter kan och ska vara olika. Studenterna ska avspegla samhället och detta ska ses som en självklarhet och något positivt även om det inte faller inom den traditionella ramen för akademin. SFS strävar efter detta mål och mot orättvisor och arbetar aktivt för att motverka rasistiska och exkluderande strömningar i alla delar av den högre utbildningen. En högskola som bygger på tanken om allas lika möjligheter men som tar hänsyn till dess olikheter är en högskola för alla. Klas-Herman Lundgren är ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

10 RFSL Ungdom jobbar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar med att skapa mötesplatser, utbilda skolpersonal och organisationer i normkritik, driva säkrare sexkampanjer och att samverka med liknande organisationer i andra delar av världen. Varför är rasism dåligt för queers Det handlar om makt, över sitt samhälle och sin vardag. Det handlar om makt att bestämma vem som är okej och inte. Rasismen vill inskränka rätten att alla ska få designa sina liv på det sätt de önskar. Jag tycker att alla själva ska få bestämma vilka de är och hur de vill ge uttryck för det och det är precis därför som rasism är dåligt för queers. Alla människor placerar in sig själva på olika skalor när det gäller sexualitet och kön - oavsett vilken etikett en sätter på sig själv. För vissa är etiketten viktig och för andra är den inte det. Men precis som att alla har en könsidentitet och en sexualitet så har alla en hudfärg och en funktionalitet. Oavsett om vi är ateister eller buddhister har alla en livsåskådning. Beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i kommer vi alltid att hamna i lägen när vi är normpersoner - de som passerar obemärkt och genom en kommentar eller genom att höja på ögonbrynen kan säga vad som är okej och vad som inte är det - och vi kommer också hamna i lägen där någon annan ska bestämma det åt oss. Vi är alla med i spelet och därför kan ingen förhålla sig neutral eller utanför. Den växande rasismen i samhället rör alla.

11 Det är länge sedan aktivism kring kön- och sexualitetsfrågor kunde isoleras från frågor som till exempel rör hudfärg eller funktionalitet. Allt handlar om makt som tar sig uttryck på olika sätt. Någon som tar sig makten att diktera villkoren för en annan. Våra gemensamma fiender använder förlegade ideal, nationalromantik och en missuppfattad bild av svenskhet eller familj för att urskilja de som de anser inte borde få ha makten över sitt eget liv. Om de fick bestämma skulle alla leva enligt normen och det skulle inte finnas någon möjlighet att falla det minsta utanför. Det är därför rasismen är farlig för alla som är normbrytare på något sätt - i deras världsbild finns inga av oss med! Våra fiender klär in sin rasism och homofobi i olika skepnader, och vill bestämt hävda rätten att säga vad man tycker. Samhället i övrigt verkar inte reflektera över att det är samma grupper som tillåts kasta sten och samma grupper som blir måltavla. Mönstren går igen - och det är alltid de som bryter mot normer - de som vi behöver lära oss mer om - som är farliga och ska tåla att bli granskade utan och innan, för att få en plats i ett samhälle som borde vara självklar. Rasism och homofobi är hotet mot dig och mot mig, oavsett vilken identitet vi har. Alla påverkas och alla måste ta ställning. Felix Köning Felix König är Förbundsordförande i RFSL Ungdom Fotograf: Linnea Ornstein

12 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder närmare medlemmar vilket ger oss stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi medlemmarna unika medlemsförmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkonor och närmare 300 lokala nätverk. Varför rasism är dåligt för företagandet Dagens svenska välstånd har inte skapats av politiker eller den offentliga sektorn. Visst betydde den internationellt sett tidiga satsningen på utbildning via folkskolan mycket. Visst var det mycket viktigt med en effektiv och okorrumperad byråkrati. Men det absolut avgörande var alla de driftiga och nytänkande entreprenörerna. Tack vare dem och de företag de startade gick Sverige från att ha varit ett fattigt land i Europas utkant till att bli ett av världens mest välmående länder. Men detta hade aldrig gått i en värld med stängda gränser, vare sig mellan nationer eller mellan människor. Sverige är ett litet land. Öppenhet mot omvärlden har därför alltid varit ett ledord och helt nödvändig. Utan handel med andra länder, utan ny teknik och nya idéer utifrån, utan utländsk finansiering och utan invandrare som med arbete och kapital hjälpt till att bygga Sverige hade vi aldrig lyckats. Samma sak gäller fortfarande. För att klara välståndet i en värld med allt tuffare konkurrens och snabbare teknikutveckling där de traditionella svenska storföretagens betydelse som ekonomins motorer minskar, behöver vi återigen lyfta företagandet. Morgondagens stora företag finns bland dagens små. En annan utmaning är det stora generationsskiftet när 40-talisterna inom kort går i pension. Att ta tillvara all den kompetens som finns är därför oerhört viktigt.

13 Rasismen är ett direkt hot mot våra möjligheter att klara dessa utmaningar. Att döma och klassa människor efter deras härkomst, utseende och namn, är givetvis först och främst oerhört grymt mot dem som drabbas. Men det är också helt enkelt korkat eftersom Sverige därmed missar att ta tillvara massor av den kompetens som vi verkligen skulle behöva vare sig det gäller som anställda eller företagare. Diskriminering är, oavsett vad den beror på, ett sätt att låta fördomar styra istället för att sätta kunskap och kompetens i första rummet. Det drabbar därför inte bara den som diskrimineras utan även den som diskriminerar. Att ta tillvara all kompetens gäller inte minst företagandet, där vi svenskar under efterkristiden generellt sett varit dåliga. Genom att skapa möjligheter och utrymme för invandrare att driva företag får vi en större bredd och mer nytänkande i företagsvärlden. Vi borde dra nytta av all den kunskap om andra länder och andra kulturer som invandrare har. Det skapar ökad handel, nya affärsmöjligheter och mer sysselsättning. Det finns många stora och snabbt växande marknader där Sverige har en låg närvaro, bl a annat beroende på vår låga kunskap om deras affärskultur och språk. Här finns en enorm potential för nya företag. Vart framtiden tar vägen är det ingen som vet. Ingen kan nu veta vilka som är framtidens vinnare. Att försöka detaljstyra utvecklingen är inte möjlig, utan det gäller att ha flexibilitet, mångfald och system som ger rätt incitament. Att på grund av fördomar och rasism inte ta vara på den mångfald och kompetens som finns är att säga nej till många av framtidens möjligheter. Det är helt enkelt enfaldigt! Lars Jagren chefsekonom företagarna

14 Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar mot intolerans, rasism och diskriminering. För barn och ungas trygghet och självförtroende, för internationell förståelse och för en hållbar utveckling. För att förbättra flyktingars situation i Sverige och i världen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och är en del av Röda Korset och Röda Halvmåne-rörelsen, som finns i 186 länder över hela världen. Varför är rasism dåligt för unga flyktingar? Slut ögonen och föreställ dig att du ligger i din säng och sover. Mamma och pappa ligger i rummet bredvid. Din lillasyster håller hårt i sin nalle i sängen bredvid din. Det är varmt och mysigt. Plötsligt lyser himlen upp. Gevärsskott hörs, röster utanför fönstret ropar högt. Du rycks ur din säng av din mamma och förstår inte vad som händer.. Hon har ytterkläderna på sig och säger åt dig att klä på dig. Du letar efter din favoritleksak, men mamma säger att du inte hinner. Den natten lämnar du allt bakom dig. Ditt liv, dina släktingar, dina vänner, dina leksaker, din säng och det land du vuxit upp i. Kanske för evigt. Att fly sitt land gör ingen frivilligt. Att tvingas fly handlar om att inte se någon annan utväg. Oftast är flykten kopplad till en väpnad konflikt. Ibland kan regeringen i landet inte skydda medborgarna eller så är regeringen hotet mot personens liv och säkerhet. Det ökade klimathotet med fler naturkatastrofer kommer också leda till att människor tvingas fly sina hem. Idag är omkring 20 miljoner människor på flykt från sina länder undan väpnade konflikter, naturkatastrofer, fattigdom och förtryck. Lika många är på flykt inom sitt eget land. Ytterst få lyckas fly hela vägen till Sverige. Många barn och unga som kommer till Sverige har ofta traumatiska upplevelser bakom sig. Vad möts de av här?

15 Istället för att få stöd och någon att prata med blir barn och ungdomar varje dag illa behandlade, De möts av negativa fördomar om till exempel deras hudfärg, kultur, religion eller nationalitet från människor på gatan och från politiskt håll. Det är fel att barn och unga diskrimineras och kränks på grund av att de är födda i ett annat land. Vad skapar rasism och främlingsfientlighet? I grund och botten är det ofta okunskap, rädsla och brist på förståelse. Många av oss har aldrig träffat någon som flytt, utan läser bara i tidningarna eller hör snacket om hur för jävligt det är att Sverige invaderas av flyktingar. Rasism är dåligt för alla. Rasism förblindar, förvränger fakta och gör att vi bara ser det som skiljer oss åt. Rasism gör att unga flyktingar i Sverige möts av misstänksamhet och isolering. Rasism skapar föreställningar som bygger murar och förblindar för det som förenar oss. Den föder också rädsla och delar upp människor i låtsasgrupperingar. Vi blir vi och dom. Det som kan rädda en människas liv ställs mot hur pengarna skulle använts till svenskfödda medborgare. Kärlek, empati och känslan för vad som är medmänskligt och rätt försvinner. Det är ditt och mitt förbannade ansvar att varje barn och ungdom bemöts med respekt när de kommer till Sverige. Alla barn och ungdomar, oavsett nationalitet, har rätt att leva ett värdigt liv i trygghet. De har rätt att vara människor och barn. Våga säga ifrån när du hör ett rasistiskt skämt, öppna ögonen för spännande möten och låt alltid hjärtat vara med när du tycker till. När vi inser att vi alla är människor i första hand så tror jag vi kan börja snacka respekt, inte rasism. Ta ditt ansvar för att vi kommer dit fortare. Martina Anlér Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund

16 Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är facket för all arbetare inom byggnadsverksamheten. Byggnad är med ca medlemmar LO: s femte största förbund. Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Varför rasism är dåligt för löntagaren Själva grunden för det fackliga arbetet är tron på alla människors lika värde. Det var också det som en gång gjorde att jag valde att engagera mig fackligt. Lika lön för lika arbete, en säker arbetsmiljö och i övrigt bra villkor på arbetsplatsen är något som alla människor har rätt till. För mig är detta eviga värden som också är ledstjärnor och något jag alltid kommer att kämpa för. Rasism är motsatsen till allt det som fackföreningsrörelsen står för och tror på. Idén om att dela in människor i olika raser och tro att vissa människor är överlägsna andra människor är alltid en felaktig slutsats. Det är i mötet mellan olikheter som utveckling uppstår och som alltid berikar vår tillvaro. I min fackliga vardag stöter jag tyvärr ofta på situationer där människovärdet har slängts över bord. Runt om i landet har Byggnads representanter mött personer från andra länder som har blivit utnyttjade och som lever under slavliknande förhållanden.

17 De får låg eller ingen lön alls och det är inte ovanligt att de får bo vid arbetsplatsen på en madrass på golvet eller i en container. Arbetsmiljön är så dålig att de riskerar livet. Detta bara för att billig arbetskraft väger tyngre än att behandla människor värdigt. En stark fackförening som har förhandlat fram goda villkor genom kollektivavtal är en bra grund för att få en arbetsmarknad där ingen blir utnyttjad och de anställda behandlas med respekt, oavsett kön eller härkomst. Kampen för människovärdet får inte stanna vid nationsgränsen. Byggnads har en lång tradition av solidariskt arbete med våra fackliga kamrater runt om i världen. Det handlar om byggnadsarbetarnas villkor i Sydafrika vid byggandet av idrottarenorna inför VM i fotboll. Det handlar också om att stödja fackföreningsrörelsen i Ukraina och stärka den fackliga verksamheten i Sydkorea. Kampen mot rasism börjar hos varje enskild människa. Om du bottnar i dina värderingar så står du också säker när diskussionen är het och du kan snabbt se igenom grumlig argumentation. Här har fackföreningsrörelsen en väldigt viktigt uppgift, genom att tydligt ta avstånd från all främlingsfientlighet och ständigt ta kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och därför är enfald och rasism dåligt för svensk arbetsmarknad. Hans Tilly är förbundsordförande för Byggnads

18 Spelarföreningen är de svenska fotbollspelarnas intresseorganisation (alla spelare som spelar i Sverige inkl svenska utlandproffs) som har till uppgift att tillvara ta och skydda spelarnas intressen. Föreningen är öppen för alla som spelar fotboll men även för fd spelare. Framför allt vänder vi oss mot elitspelarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan men även division 1 herrar och u-spelare i Allsvenska och Superetta lag. Varför rasism är dålig för svensk fotboll Alltför ofta gör sig rasismen påmind i det svenska samhället. Det finns ingen sfär i samhället som är helt förskonad från rasismens förekomst, inte heller vår överlägset största idrott; fotbollen. Liksom i övriga samhället blir människor även inom fotbollens sammanhang kränkta, trakasserade eller utsatta för våld på grund av sin hudfärg, kultur, härkomst, religion eller sexuella läggning. Detta faktum är något som vi, Sveriges elitfotbollsspelare och vår intresseorganisation Spelarföreningen Fotboll i Sverige, aktivt försöker påverka och förändra. Fotboll är en global idrott som alla ska ha möjlighet att kunna njuta av, såväl utövare som åskådare, oavsett om det rör sig om elit- eller korpnivå. Den ska vara öppen och välkomnande för alla oavsett vilken hudfärg, härkomst, religion, kultur eller sexuell läggning man har. Detta är en grundläggande princip som vi inom Spelarföreningen och våra medlemmar värnar om och, på olika sätt, arbetar aktivt för att främja och förverkliga inom svensk fotboll. Spelarföreningen har sedan 2006, tillsammans med Ungdom Mot Rasism drivit kampanjen Ge Rasismen och Våldet Rött Kort. Med den sprider vi tillsammans med våra medlemmar, spelarna, ett antirasism- och antivåldsbudskap genom manifestationer och olika typer av aktiviteter, vilka främst sker i samband med allsvenska matcher. Genom kampanjen tar vi aktivt avstånd från alla former av rasism, våld och trakasserier som förekommer i svenska fotbollssammanhang. Till vår glädje är det ytterst sällan som rasism förekommer på elitnivå. Däremot förekommer rasism oftare lägre ner i seriesystemen och inom

19 ungdomsfotbollen. Fotboll skall vara tufft och hårt men alla skall behandlas lika oavsett hudfärg, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Tillsammans med Ungdom Mot rasism driver vi även projektet Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld. Med projektet vill vi stimulera landets fotbollsföreningar till ett aktivt värdegrundsarbete och därigenom motverka och förebygga rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans och diskriminering. Fotbollsföreningar har en viktig fostrande och social funktion för sina unga aktiva, kan göra oerhört betydelsefulla insatser för ett tolerant och positivt klimat inom svensk fotboll. Ett sätt att göra det på, är att aktivt förmedla och stärka toleranta attityder och värderingar hos sina spelare och ledare. Med Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld har vi tagit fram metoder och verktyg för hur ett sådant arbete med värdegrundande frågor kan bedrivas. Fotbollen kan, på många sätt, sägas vara en oskiljaktig del av det svenska samhället. Som klart största idrott är det viktigt att fotbollen tar ansvar för att motverka de mörka krafterna genom att inte bara utbilda killar och tjejer i fotboll, utan kanske framförallt att ge ungdomarna bra värderingar som de bär med sig i resten av livet. Det arbete man inom fotbollen lägger ner på frågor som rör rasism och andra former av intolerans, ger effekter bortom omklädningsrummet, planen eller läktaren. I samverkan med institutioner och aktörer utanför fotbollens sammanhang, och deras engagemang och arbete med dessa frågor, kan fotbollen bidra till ett mer tolerant svenskt samhälle i stort. Detta är en utveckling som vi inom Spelarföreningen Fotboll i Sverige och våra medlemmar, de svenska elitfotbollsspelarna, försöker främja. Magnus Erlingmark f.d Landslagsspelare och arbetar idag för Spelarföreningen Fotboll Sverige

20 Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO är en drygt 70 år gammal samarbetsorganisation för elevråd och elevkårer på gymnasiet och övre grundskolan. SECO:s syfte är att förbättra förutsättningarna för elevrådens och elevkårernas arbete, genom att ge stöd och hjälp till elevråden. Varför rasism dåligt för skolan I skollagens portalparagraf står det att särskilt ska den som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Men skollagen är inte den enda platsen där rasism och främlingsfientlighet tas upp. För den som vill veta varför rasism är dåligt för skolan är det bättre att gå till arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Båda två gäller för skolan men också för andra delar av samhället. I arbetsmiljölagen slås det fast att alla arbetstagare, vilket även är elever, har rätt att må bra och känna sig säkra och trygga på sin arbetsplats. I diskrimineringslagen slås det fast att all form av diskriminering är otillåten, även trakasserier på grund av etnisk härkomst. En viktig anledning till varför skolan blundar för den lagstiftning som redan finns, är att man vill ta på sig ett för stort ansvar. Många lärare vill förändra elevernas värderingar i grunden, så att de inte blir rasister och främlingsfientliga utanför skolan, när ansvaret snarare ligger inom skolan. Istället för att tag i problemen som finns här och nu, kanske på rasten om tio minuter, så vill man förändra vad eleverna ska tycka och tänka om tio år. Problemet är bara att det inte fungerar. Många undersökningar har visat att elever inte lyssnar mer på lärare än andra. Flera undersökningar visar också att ungdomar redan är mer

21 toleranta än vuxna mindre homofoba, sexistiska och rasistiska. Många forskare visar också på att en person inte agerar på ett visst sätt bara för att man påverkat personens värderingar den kanske erkänner att den tror på något, men kan sedan agera tvärtom. Med andra ord skulle skolan vinna på att ta itu med sitt systematiska arbetsmiljöarbete och diskrimineringsarbete snarare än att motverka rasism och främlingsfientlighet genom ett värdegrundsuppdrag. En del kanske undrar om skolan inte har ett ansvar för att människor inte blir rasister. Det är en svårare fråga. En skolas uppgift är att ge kunskaper och färdigheter, på vetenskaplig och ibland etisk grund. Men precis som för högskolor och universitet kan inte vara skolans uppgift att ta ställning för eller emot en viss åsikt. Snarare vinner skolan på att visa upp olika åskådningar vad de står för och vad de innebär. Efter det måste det vara upp till elever själva att ta ställning, precis som studenter på högskolor och universitet. Jag brukar säga att det inte finns något bättre sätt att skapa anti-rasister än så. När skolan ska berätta för eleverna att rasism är fel och dåligt blir ofta tio nya elever främlingsfientliga, som en protest mot att skolan pådyvlar sina åsikter. När de däremot får höra alla argument och själva ta ställning är det fler som tänker efter och väljer en annan väg för att de själva och inte skolan vill det. Först när skolan bygger på kunskap går det alltså att tränga tillbaka rasistiska och främlingsfientliga krafter genom att skolan gör eleverna att kapabla att hantera debatten, snarare än att servera ett rätt eller fel svar i den. Susanna Bollhem Ordförande Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

22 Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges största politiska ungdomsförbund med ca medlemmar. Ung Pirat kämpar för ett öppet kunskapssamhälle, delad kultur, fri kunskap och ett skyddat privatliv. Varför rasism är dåligt för kunskapssamhället Ung Pirat och Piratpartiet har visionen om att bygga kunskapssamhället. Det samhälle vi lever i och den vi kommer att leva i. Vi lever i ett informationssamhälle som präglas utav en mångfald av kultur och kunskap. Internet är det bästa som har hänt för demokrati, kultur och kunskap sedan tryckpressen. Rasism är allt det motsatta, till och med kanske den bakomliggande anledningen till att Piratrörelsen finns? Människor har i alla tider varit rädda för det som är nytt, bryter mot normer eller bara helt enkelt är annorlunda. Denna rädsla eller osäkerhet leder lätt till ett "Vi" och "Dom" tänk i samhället och en känsla om att bevara det så som det alltid har varit förut, istället för att ta tillvara på möjligheterna det innebär med förändring. Istället för att acceptera mångkulturen för att lära sig och nyttja den till sin fördel stänger rasism detta ute. Det Piratrörelsen har sett globalt i världen under kanske de senaste 50 åren är hur denna rädsla fått slå sig till rot och övergå till repression. Det gäller både den tekniska utvecklingen och de medborgerliga rättigheterna.

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet

ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet respekt integritet delaktighet vara trygg känna självkänsla må bra lika värde och villkor ÖPPNA VERKSAMHETEN! Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen ungdomsverksamhet synas finnas var våga

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter

Din RäTT. Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Din RäTT Fundera, diskutera, agera Ett studiematerial om allas rättigheter Studiematerialet Din rätt har tagits fram av Madelene Persson, NSPH, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, och Kerstin Selén,

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom TREDJE UPPLAGAN BRYT! ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Utbildningsguide Normkritisk skola, nu! Rädda Barnens Ungdomsförbund Att utbilda För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör måste vi veta vad vi snackar om och det är där du

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

varför måste man inte komma ut som hetero?

varför måste man inte komma ut som hetero? ISBN 978-919759975-7 9 7 89197 599757 Varför väljer Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen att skriva en rapport som handlar om normer kring sexualitet och kön? Trots att sexualundervisning enligt

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer