Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare"

Transkript

1 VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar

2 Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska partier flyttar fram sina positioner och politiker, från alla läger, får för sig att forma främlingsförnedrande politiska förslag, behövs en motkraft. Vi behöver sätta ner foten mot denna politisering av rasism. Politiseringen sker brett över stora delar av världen inte minst i Europa och som nu, otäckt gör sig påmind allt även i Sverige. Vi behöver därför förklara varför rasism är skräp och att vårt gemensamma samhälle alltid drabbas negativt av en denna ideologi. För att förstå vilken destruktiv ideologi rasism är idag, vill vi med denna antologi låta ett antal företrädare från helt olika organisationer och intressesammanslutningar, förklara varför rasism är dåligt utifrån deras utgångspunkter. Röda Korsets Ungdomsförbunds ordförande beskriver personligt och engagerat om varför rasism är dåligt för unga flyktingar, Sveriges Elevråds Centralorganisation förklarar varför rasism är dåligt för skolan etc.oavsett vilket perspektiv och från vilken person vi utgår ifrån, så är rasism en samhälls- och individskvävande ideologi som inte kan få fritt spelutrymme. Med kampanjen Rösta Demokratiskt vill vi stärka det antirasistiska perspektivet inom politiken, för att dels motverka att rasism görs till politik, men också för att politik inte ska bli rasistisk. Denna antologi hoppas vi ska vara ett verktyg för dig som vill försöka förstå eller förklara varför rasism är dåligt för alla. God läsning. Ola Karlman Ordförande, Ungdom Mot Rasism Fredrik Bodin Kampanjledare, Rösta Demokratiskt!

3 Innehåll: Varför rasism är dålig för spelhobbyn - Cecilia Jildenhed, Sverok Varför rasism är dålig för arbetsmarknaden - Kristina Persdotter, TCO Varför rasism är dålig för högskolan - Klas-Herman Lundgren, Sveriges förenade studentkårer Varför rasism är dåligt för queers - Felix König, RFSL Ungdom Varför rasism är dåligt för företagandet - Lars Jagren, Företagarna Varför rasism är dåligt för unga flyktingar - Martina Ahlen, Röda korsets Ungdomsförbund Varför rasism är dåligt för löntagaren - Hans Tilly, Byggnads Varför rasism är dåligt för svensk fotboll - Magnus Erlingsmark, Spelarföreningen Fotboll Sverige Varför Rasism är dåligt för skolan - Susanna Bollhem, Sveriges Elevråds CentralOrganisation Varför Rasism är dåligt för kunskapssamhället - Stefan Flod, Ung Pirat

4 Sverok samlar den svenska spelhobbyn och är med medlemmar i 850 anslutna föreningar ett av landets största ungdomsförbund. Med spelen som samlingspunkt engageras medlemmar över hela landet. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball utgör de huvudsakliga verksamheterna. Varför rasism är dåligt för spelhobbyn Spelhobbyn rymmer ett stort antal olika hobbygrenar, såsom brädspel, lajv, rollspel, paintball, e-sport med mera. Gemensamt för dem är att utövarna förutom själva spelupplevelsen också upplever ett socialt möte genom spelet. Oavsett om man samlas runt köksbordet för att spela brädspel eller köra en rollspelssession, sitter hemma i sitt rum framför en datorskärm och spelar WoW eller träffas ute i skogen för att lajva en helg kommer deltagarna dit med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika förväntningar. Spelare kommer från alla åldersgrupper, samhällsklasser och etniciteter! Hobbyn ger utövarna möjlighet att dela med sig av sig själva och sina erfarenheter genom sådana möten, vilket blir ett sätt att utforska världen omkring sig. Även om det finns olikheter mellan oss är vi människor med tankar, känslor och drömmar, och det är viktigt att alla får komma till de här mötena på lika villkor för att spela utifrån samma regler oavsett bakgrund, hudfärg eller språk. Även om spelets regler ger olika förutsättningar vid spelets start är det aldrig våra inbördes olikheter som ligger till grund för dem. Om olika regler skulle gälla beroende på spelarnas bakgrunder skulle det skapa begränsningar i spelet, sprida dålig stämning och deltagarna skulle dra sig undan hobbyn.

5 Om deltagare blir utestängda från, eller begränsade i, att utöva sin hobby, i det här fallet olika typer av spel, begränsas både deras och alla andras upplevelse och möjlighet till personlig utveckling. Alla vill få ut någonting av sitt hobbyutövande, och vid mötet med andra får man möjlighet att lära sig om och av varandras kulturer och erfarenheter, vilket i sin tur ger djupare förståelse för de olikheter som finns mellan oss. Ju mer öppenhet och acceptans, desto mindre risk för utbredd rasism och begränsning av människors möjlighet att göra det de tycker är roligt och viktigt. Spelhobbyn mår bra av mångfald och acceptans, ju fler utövare som engagerar sig desto mer levande och utvecklande kommer hobbyn att bli. Vi vill att spelande även i framtiden ska kunna vara en öppen och givande fritidsaktivitet för både gamla och unga! Cecilia Jildenhed, Sverok Foto: Joelina Persson

6 TCO är en centralorganisation för 16 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar. TCOs uppgift är att med utgångspunkt i arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. Varför rasism är dåligt för arbetsmarknaden Många människor blir på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg diskriminerade när de söker jobb. I en undersökning behövde personer som sökte jobb inom IT eller som ingenjör skicka dubbelt så många ansökningar om de hade arabiskt eller afrikanskt klingande namn jämfört med arbetssökande som hade svenskt klingande namn för att ha lika stor chans att bli kallade till intervju. Trots att de hade helt likvärdiga meriter! Det finns mycket kvar att göra innan diskriminering och rasism är borta från den svenska arbetsmarknaden. Rasism är dåligt för att det är fel i sig. Det strider mot principen om alla människors lika värde. Men rasism är också dåligt för arbetsmarknaden. Alla ska ha samma möjlighet att få ett jobb som motsvarar utbildningen, göra karriär, bli chef och få rätt lön. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Rasism på arbetsmarknaden gör att människor inte värderas utifrån vad de kan utan utifrån hur de ser ut. Många gånger leder det till att det inte blir den person som är mest kompetent och bäst lämpad som får jobbet. Jobbet kommer alltså att utföras sämre. Företag blir då mindre effektiva, de kan inte göra lika stora vinster, får inte råd att anställa eller expandera på nya marknader. Rent affärsmässigt är alltså diskriminering och rasism en dålig idé.

7 Om den som är bäst lämpad för jobbet inte får jobbet kommer den offentliga sektorn också att bli sämre, till exempel får patienten sämre vård och eleven sämre utbildning, forskningen på universiteten gör inte lika stora framsteg och kommunens ingenjörer kommer inte att vara de skickligaste. Rasism på arbetsmarknaden innebär alltså att skattepengarna inte används på bästa sätt. När människor märker att de blir diskriminerade och har mycket mindre chans än andra människor i samma land att få jobb som de är kvalificerade för, känner de sig besvikna och uppgivna. Kanske till och med förbannade. Då får vi missnöjda människor på jobb som de inte vill ha, eller ännu värre utan jobb. Det skapar spänningar mellan människor på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Inom några år går många i Sverige i pension och det finns en stor risk för att det kommer bli brist på arbetskraft och kompetens inom flera sektorer. Om inte alla får möjlighet att arbeta, utan några stängs ute på grund av sitt ursprung eller sin hudfärg, kommer vi få det svårt att försörja de många äldre. Och sist men inte minst: Om Sverige i omvärlden blir känt som ett rasistiskt land kommer utländska företag dra sig för att investera i Sverige och människor från andra länder kommer att dra sig för att komma till Sverige som turister. Det innebär en massa förlorade möjligheter, intäkter och jobb. Kristina Persdotter är utredare med fokus på utbildningspolitik och integrationspolitik på TCO.

8 Sveriges förenade studentkårer, SFS, är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. Varför rasismen är dålig för högskolan Rasismen finns i många former och det påverkar oss på många olika sätt beroende på vilken bakgrund och förutsättningar vi har och i vilket sammanhang vi befinner oss i. Rasism är alltid dåligt för den gör skillnad på människor, inte utifrån vad vi gör eller kan utan på grund av vilka vi är. Den goda högskolan ska avspegla det samhälle vi lever i. Högskolan ska präglas av en mångfald av både studenter och lärare. Högskolan ska ha en lärandemiljö som bygger på en stor variation av bakgrunder och perspektiv för att det ökar förutsättningarna för nya kunskaper och insikter. Alla oavsett social bakgrund, kön och könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosbekännelse, ålder eller funktionsnedsättning ska känna sig hemma i högskolan och hänsyn ska tas till människors olika förutsättningar. Detta är SFS vision av den goda högskolan. Men högkolans verklighet är sällan så skimrande. För att ens få möjligheten att studera på universitet krävs en viss kunskap. Tyvärr speglar sällan kravet på rätt kunskap den bredd av kompetenser som i synnerhet ungdomar har. De som inte uppfyller de rätta kunskapskraven sållas bort och det påverkar ungdomars livsval redan innan de ens har fått chansen. Detta trångsynta sätt att bedöma vilken kunskap som är bra eller dålig, tillräcklig eller bristfällig, leder till att utestänga personer från den högre utbildningen som är fullt kapabla att bedriva studier.

9 Det är inte bara en hemsk upplevelse för den enskilda personen att få höra att den inte duger och att dina kunskaper inte värderas lite högt som någon annans, det skapar också ett effektivt utanförskap för hela grupper i samhället. Högskolan måste anpassa dig till den tid vi lever i för att kunna ta tillvara den bredd på kunskap, erfarenheter och perspektiv som finns. En högskola utan mångfald är inte en högskola för alla. En högskola där inte alla studenters behov beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där en hänsyn till studenters olika förutsättningar inte beaktas, är inte en högskola för alla. En högskola där ett aktivt osynliggörande av perspektiv eller personer förekommer är inte en högskola för alla. Det ligger ett stort ansvar på högskolan att skapa det fördomsfria och välkomnande klimat där kunskaper och erfarenheter kan och ska vara olika. Studenterna ska avspegla samhället och detta ska ses som en självklarhet och något positivt även om det inte faller inom den traditionella ramen för akademin. SFS strävar efter detta mål och mot orättvisor och arbetar aktivt för att motverka rasistiska och exkluderande strömningar i alla delar av den högre utbildningen. En högskola som bygger på tanken om allas lika möjligheter men som tar hänsyn till dess olikheter är en högskola för alla. Klas-Herman Lundgren är ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

10 RFSL Ungdom jobbar för att motverka heteronormen genom politisk och social verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar med att skapa mötesplatser, utbilda skolpersonal och organisationer i normkritik, driva säkrare sexkampanjer och att samverka med liknande organisationer i andra delar av världen. Varför är rasism dåligt för queers Det handlar om makt, över sitt samhälle och sin vardag. Det handlar om makt att bestämma vem som är okej och inte. Rasismen vill inskränka rätten att alla ska få designa sina liv på det sätt de önskar. Jag tycker att alla själva ska få bestämma vilka de är och hur de vill ge uttryck för det och det är precis därför som rasism är dåligt för queers. Alla människor placerar in sig själva på olika skalor när det gäller sexualitet och kön - oavsett vilken etikett en sätter på sig själv. För vissa är etiketten viktig och för andra är den inte det. Men precis som att alla har en könsidentitet och en sexualitet så har alla en hudfärg och en funktionalitet. Oavsett om vi är ateister eller buddhister har alla en livsåskådning. Beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i kommer vi alltid att hamna i lägen när vi är normpersoner - de som passerar obemärkt och genom en kommentar eller genom att höja på ögonbrynen kan säga vad som är okej och vad som inte är det - och vi kommer också hamna i lägen där någon annan ska bestämma det åt oss. Vi är alla med i spelet och därför kan ingen förhålla sig neutral eller utanför. Den växande rasismen i samhället rör alla.

11 Det är länge sedan aktivism kring kön- och sexualitetsfrågor kunde isoleras från frågor som till exempel rör hudfärg eller funktionalitet. Allt handlar om makt som tar sig uttryck på olika sätt. Någon som tar sig makten att diktera villkoren för en annan. Våra gemensamma fiender använder förlegade ideal, nationalromantik och en missuppfattad bild av svenskhet eller familj för att urskilja de som de anser inte borde få ha makten över sitt eget liv. Om de fick bestämma skulle alla leva enligt normen och det skulle inte finnas någon möjlighet att falla det minsta utanför. Det är därför rasismen är farlig för alla som är normbrytare på något sätt - i deras världsbild finns inga av oss med! Våra fiender klär in sin rasism och homofobi i olika skepnader, och vill bestämt hävda rätten att säga vad man tycker. Samhället i övrigt verkar inte reflektera över att det är samma grupper som tillåts kasta sten och samma grupper som blir måltavla. Mönstren går igen - och det är alltid de som bryter mot normer - de som vi behöver lära oss mer om - som är farliga och ska tåla att bli granskade utan och innan, för att få en plats i ett samhälle som borde vara självklar. Rasism och homofobi är hotet mot dig och mot mig, oavsett vilken identitet vi har. Alla påverkas och alla måste ta ställning. Felix Köning Felix König är Förbundsordförande i RFSL Ungdom Fotograf: Linnea Ornstein

12 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi företräder närmare medlemmar vilket ger oss stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi medlemmarna unika medlemsförmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkonor och närmare 300 lokala nätverk. Varför rasism är dåligt för företagandet Dagens svenska välstånd har inte skapats av politiker eller den offentliga sektorn. Visst betydde den internationellt sett tidiga satsningen på utbildning via folkskolan mycket. Visst var det mycket viktigt med en effektiv och okorrumperad byråkrati. Men det absolut avgörande var alla de driftiga och nytänkande entreprenörerna. Tack vare dem och de företag de startade gick Sverige från att ha varit ett fattigt land i Europas utkant till att bli ett av världens mest välmående länder. Men detta hade aldrig gått i en värld med stängda gränser, vare sig mellan nationer eller mellan människor. Sverige är ett litet land. Öppenhet mot omvärlden har därför alltid varit ett ledord och helt nödvändig. Utan handel med andra länder, utan ny teknik och nya idéer utifrån, utan utländsk finansiering och utan invandrare som med arbete och kapital hjälpt till att bygga Sverige hade vi aldrig lyckats. Samma sak gäller fortfarande. För att klara välståndet i en värld med allt tuffare konkurrens och snabbare teknikutveckling där de traditionella svenska storföretagens betydelse som ekonomins motorer minskar, behöver vi återigen lyfta företagandet. Morgondagens stora företag finns bland dagens små. En annan utmaning är det stora generationsskiftet när 40-talisterna inom kort går i pension. Att ta tillvara all den kompetens som finns är därför oerhört viktigt.

13 Rasismen är ett direkt hot mot våra möjligheter att klara dessa utmaningar. Att döma och klassa människor efter deras härkomst, utseende och namn, är givetvis först och främst oerhört grymt mot dem som drabbas. Men det är också helt enkelt korkat eftersom Sverige därmed missar att ta tillvara massor av den kompetens som vi verkligen skulle behöva vare sig det gäller som anställda eller företagare. Diskriminering är, oavsett vad den beror på, ett sätt att låta fördomar styra istället för att sätta kunskap och kompetens i första rummet. Det drabbar därför inte bara den som diskrimineras utan även den som diskriminerar. Att ta tillvara all kompetens gäller inte minst företagandet, där vi svenskar under efterkristiden generellt sett varit dåliga. Genom att skapa möjligheter och utrymme för invandrare att driva företag får vi en större bredd och mer nytänkande i företagsvärlden. Vi borde dra nytta av all den kunskap om andra länder och andra kulturer som invandrare har. Det skapar ökad handel, nya affärsmöjligheter och mer sysselsättning. Det finns många stora och snabbt växande marknader där Sverige har en låg närvaro, bl a annat beroende på vår låga kunskap om deras affärskultur och språk. Här finns en enorm potential för nya företag. Vart framtiden tar vägen är det ingen som vet. Ingen kan nu veta vilka som är framtidens vinnare. Att försöka detaljstyra utvecklingen är inte möjlig, utan det gäller att ha flexibilitet, mångfald och system som ger rätt incitament. Att på grund av fördomar och rasism inte ta vara på den mångfald och kompetens som finns är att säga nej till många av framtidens möjligheter. Det är helt enkelt enfaldigt! Lars Jagren chefsekonom företagarna

14 Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar mot intolerans, rasism och diskriminering. För barn och ungas trygghet och självförtroende, för internationell förståelse och för en hållbar utveckling. För att förbättra flyktingars situation i Sverige och i världen. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och är en del av Röda Korset och Röda Halvmåne-rörelsen, som finns i 186 länder över hela världen. Varför är rasism dåligt för unga flyktingar? Slut ögonen och föreställ dig att du ligger i din säng och sover. Mamma och pappa ligger i rummet bredvid. Din lillasyster håller hårt i sin nalle i sängen bredvid din. Det är varmt och mysigt. Plötsligt lyser himlen upp. Gevärsskott hörs, röster utanför fönstret ropar högt. Du rycks ur din säng av din mamma och förstår inte vad som händer.. Hon har ytterkläderna på sig och säger åt dig att klä på dig. Du letar efter din favoritleksak, men mamma säger att du inte hinner. Den natten lämnar du allt bakom dig. Ditt liv, dina släktingar, dina vänner, dina leksaker, din säng och det land du vuxit upp i. Kanske för evigt. Att fly sitt land gör ingen frivilligt. Att tvingas fly handlar om att inte se någon annan utväg. Oftast är flykten kopplad till en väpnad konflikt. Ibland kan regeringen i landet inte skydda medborgarna eller så är regeringen hotet mot personens liv och säkerhet. Det ökade klimathotet med fler naturkatastrofer kommer också leda till att människor tvingas fly sina hem. Idag är omkring 20 miljoner människor på flykt från sina länder undan väpnade konflikter, naturkatastrofer, fattigdom och förtryck. Lika många är på flykt inom sitt eget land. Ytterst få lyckas fly hela vägen till Sverige. Många barn och unga som kommer till Sverige har ofta traumatiska upplevelser bakom sig. Vad möts de av här?

15 Istället för att få stöd och någon att prata med blir barn och ungdomar varje dag illa behandlade, De möts av negativa fördomar om till exempel deras hudfärg, kultur, religion eller nationalitet från människor på gatan och från politiskt håll. Det är fel att barn och unga diskrimineras och kränks på grund av att de är födda i ett annat land. Vad skapar rasism och främlingsfientlighet? I grund och botten är det ofta okunskap, rädsla och brist på förståelse. Många av oss har aldrig träffat någon som flytt, utan läser bara i tidningarna eller hör snacket om hur för jävligt det är att Sverige invaderas av flyktingar. Rasism är dåligt för alla. Rasism förblindar, förvränger fakta och gör att vi bara ser det som skiljer oss åt. Rasism gör att unga flyktingar i Sverige möts av misstänksamhet och isolering. Rasism skapar föreställningar som bygger murar och förblindar för det som förenar oss. Den föder också rädsla och delar upp människor i låtsasgrupperingar. Vi blir vi och dom. Det som kan rädda en människas liv ställs mot hur pengarna skulle använts till svenskfödda medborgare. Kärlek, empati och känslan för vad som är medmänskligt och rätt försvinner. Det är ditt och mitt förbannade ansvar att varje barn och ungdom bemöts med respekt när de kommer till Sverige. Alla barn och ungdomar, oavsett nationalitet, har rätt att leva ett värdigt liv i trygghet. De har rätt att vara människor och barn. Våga säga ifrån när du hör ett rasistiskt skämt, öppna ögonen för spännande möten och låt alltid hjärtat vara med när du tycker till. När vi inser att vi alla är människor i första hand så tror jag vi kan börja snacka respekt, inte rasism. Ta ditt ansvar för att vi kommer dit fortare. Martina Anlér Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund

16 Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är facket för all arbetare inom byggnadsverksamheten. Byggnad är med ca medlemmar LO: s femte största förbund. Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Varför rasism är dåligt för löntagaren Själva grunden för det fackliga arbetet är tron på alla människors lika värde. Det var också det som en gång gjorde att jag valde att engagera mig fackligt. Lika lön för lika arbete, en säker arbetsmiljö och i övrigt bra villkor på arbetsplatsen är något som alla människor har rätt till. För mig är detta eviga värden som också är ledstjärnor och något jag alltid kommer att kämpa för. Rasism är motsatsen till allt det som fackföreningsrörelsen står för och tror på. Idén om att dela in människor i olika raser och tro att vissa människor är överlägsna andra människor är alltid en felaktig slutsats. Det är i mötet mellan olikheter som utveckling uppstår och som alltid berikar vår tillvaro. I min fackliga vardag stöter jag tyvärr ofta på situationer där människovärdet har slängts över bord. Runt om i landet har Byggnads representanter mött personer från andra länder som har blivit utnyttjade och som lever under slavliknande förhållanden.

17 De får låg eller ingen lön alls och det är inte ovanligt att de får bo vid arbetsplatsen på en madrass på golvet eller i en container. Arbetsmiljön är så dålig att de riskerar livet. Detta bara för att billig arbetskraft väger tyngre än att behandla människor värdigt. En stark fackförening som har förhandlat fram goda villkor genom kollektivavtal är en bra grund för att få en arbetsmarknad där ingen blir utnyttjad och de anställda behandlas med respekt, oavsett kön eller härkomst. Kampen för människovärdet får inte stanna vid nationsgränsen. Byggnads har en lång tradition av solidariskt arbete med våra fackliga kamrater runt om i världen. Det handlar om byggnadsarbetarnas villkor i Sydafrika vid byggandet av idrottarenorna inför VM i fotboll. Det handlar också om att stödja fackföreningsrörelsen i Ukraina och stärka den fackliga verksamheten i Sydkorea. Kampen mot rasism börjar hos varje enskild människa. Om du bottnar i dina värderingar så står du också säker när diskussionen är het och du kan snabbt se igenom grumlig argumentation. Här har fackföreningsrörelsen en väldigt viktigt uppgift, genom att tydligt ta avstånd från all främlingsfientlighet och ständigt ta kampen för människors lika värde. Alla tjänar på mångfald och därför är enfald och rasism dåligt för svensk arbetsmarknad. Hans Tilly är förbundsordförande för Byggnads

18 Spelarföreningen är de svenska fotbollspelarnas intresseorganisation (alla spelare som spelar i Sverige inkl svenska utlandproffs) som har till uppgift att tillvara ta och skydda spelarnas intressen. Föreningen är öppen för alla som spelar fotboll men även för fd spelare. Framför allt vänder vi oss mot elitspelarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan men även division 1 herrar och u-spelare i Allsvenska och Superetta lag. Varför rasism är dålig för svensk fotboll Alltför ofta gör sig rasismen påmind i det svenska samhället. Det finns ingen sfär i samhället som är helt förskonad från rasismens förekomst, inte heller vår överlägset största idrott; fotbollen. Liksom i övriga samhället blir människor även inom fotbollens sammanhang kränkta, trakasserade eller utsatta för våld på grund av sin hudfärg, kultur, härkomst, religion eller sexuella läggning. Detta faktum är något som vi, Sveriges elitfotbollsspelare och vår intresseorganisation Spelarföreningen Fotboll i Sverige, aktivt försöker påverka och förändra. Fotboll är en global idrott som alla ska ha möjlighet att kunna njuta av, såväl utövare som åskådare, oavsett om det rör sig om elit- eller korpnivå. Den ska vara öppen och välkomnande för alla oavsett vilken hudfärg, härkomst, religion, kultur eller sexuell läggning man har. Detta är en grundläggande princip som vi inom Spelarföreningen och våra medlemmar värnar om och, på olika sätt, arbetar aktivt för att främja och förverkliga inom svensk fotboll. Spelarföreningen har sedan 2006, tillsammans med Ungdom Mot Rasism drivit kampanjen Ge Rasismen och Våldet Rött Kort. Med den sprider vi tillsammans med våra medlemmar, spelarna, ett antirasism- och antivåldsbudskap genom manifestationer och olika typer av aktiviteter, vilka främst sker i samband med allsvenska matcher. Genom kampanjen tar vi aktivt avstånd från alla former av rasism, våld och trakasserier som förekommer i svenska fotbollssammanhang. Till vår glädje är det ytterst sällan som rasism förekommer på elitnivå. Däremot förekommer rasism oftare lägre ner i seriesystemen och inom

19 ungdomsfotbollen. Fotboll skall vara tufft och hårt men alla skall behandlas lika oavsett hudfärg, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Tillsammans med Ungdom Mot rasism driver vi även projektet Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld. Med projektet vill vi stimulera landets fotbollsföreningar till ett aktivt värdegrundsarbete och därigenom motverka och förebygga rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans och diskriminering. Fotbollsföreningar har en viktig fostrande och social funktion för sina unga aktiva, kan göra oerhört betydelsefulla insatser för ett tolerant och positivt klimat inom svensk fotboll. Ett sätt att göra det på, är att aktivt förmedla och stärka toleranta attityder och värderingar hos sina spelare och ledare. Med Unga Fotbollsspelare Mot Rasism och Våld har vi tagit fram metoder och verktyg för hur ett sådant arbete med värdegrundande frågor kan bedrivas. Fotbollen kan, på många sätt, sägas vara en oskiljaktig del av det svenska samhället. Som klart största idrott är det viktigt att fotbollen tar ansvar för att motverka de mörka krafterna genom att inte bara utbilda killar och tjejer i fotboll, utan kanske framförallt att ge ungdomarna bra värderingar som de bär med sig i resten av livet. Det arbete man inom fotbollen lägger ner på frågor som rör rasism och andra former av intolerans, ger effekter bortom omklädningsrummet, planen eller läktaren. I samverkan med institutioner och aktörer utanför fotbollens sammanhang, och deras engagemang och arbete med dessa frågor, kan fotbollen bidra till ett mer tolerant svenskt samhälle i stort. Detta är en utveckling som vi inom Spelarföreningen Fotboll i Sverige och våra medlemmar, de svenska elitfotbollsspelarna, försöker främja. Magnus Erlingmark f.d Landslagsspelare och arbetar idag för Spelarföreningen Fotboll Sverige

20 Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO är en drygt 70 år gammal samarbetsorganisation för elevråd och elevkårer på gymnasiet och övre grundskolan. SECO:s syfte är att förbättra förutsättningarna för elevrådens och elevkårernas arbete, genom att ge stöd och hjälp till elevråden. Varför rasism dåligt för skolan I skollagens portalparagraf står det att särskilt ska den som verkar i skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Men skollagen är inte den enda platsen där rasism och främlingsfientlighet tas upp. För den som vill veta varför rasism är dåligt för skolan är det bättre att gå till arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Båda två gäller för skolan men också för andra delar av samhället. I arbetsmiljölagen slås det fast att alla arbetstagare, vilket även är elever, har rätt att må bra och känna sig säkra och trygga på sin arbetsplats. I diskrimineringslagen slås det fast att all form av diskriminering är otillåten, även trakasserier på grund av etnisk härkomst. En viktig anledning till varför skolan blundar för den lagstiftning som redan finns, är att man vill ta på sig ett för stort ansvar. Många lärare vill förändra elevernas värderingar i grunden, så att de inte blir rasister och främlingsfientliga utanför skolan, när ansvaret snarare ligger inom skolan. Istället för att tag i problemen som finns här och nu, kanske på rasten om tio minuter, så vill man förändra vad eleverna ska tycka och tänka om tio år. Problemet är bara att det inte fungerar. Många undersökningar har visat att elever inte lyssnar mer på lärare än andra. Flera undersökningar visar också att ungdomar redan är mer

21 toleranta än vuxna mindre homofoba, sexistiska och rasistiska. Många forskare visar också på att en person inte agerar på ett visst sätt bara för att man påverkat personens värderingar den kanske erkänner att den tror på något, men kan sedan agera tvärtom. Med andra ord skulle skolan vinna på att ta itu med sitt systematiska arbetsmiljöarbete och diskrimineringsarbete snarare än att motverka rasism och främlingsfientlighet genom ett värdegrundsuppdrag. En del kanske undrar om skolan inte har ett ansvar för att människor inte blir rasister. Det är en svårare fråga. En skolas uppgift är att ge kunskaper och färdigheter, på vetenskaplig och ibland etisk grund. Men precis som för högskolor och universitet kan inte vara skolans uppgift att ta ställning för eller emot en viss åsikt. Snarare vinner skolan på att visa upp olika åskådningar vad de står för och vad de innebär. Efter det måste det vara upp till elever själva att ta ställning, precis som studenter på högskolor och universitet. Jag brukar säga att det inte finns något bättre sätt att skapa anti-rasister än så. När skolan ska berätta för eleverna att rasism är fel och dåligt blir ofta tio nya elever främlingsfientliga, som en protest mot att skolan pådyvlar sina åsikter. När de däremot får höra alla argument och själva ta ställning är det fler som tänker efter och väljer en annan väg för att de själva och inte skolan vill det. Först när skolan bygger på kunskap går det alltså att tränga tillbaka rasistiska och främlingsfientliga krafter genom att skolan gör eleverna att kapabla att hantera debatten, snarare än att servera ett rätt eller fel svar i den. Susanna Bollhem Ordförande Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

22 Förbundet Ung Pirat är Piratpartiets ungdomsförbund och Sveriges största politiska ungdomsförbund med ca medlemmar. Ung Pirat kämpar för ett öppet kunskapssamhälle, delad kultur, fri kunskap och ett skyddat privatliv. Varför rasism är dåligt för kunskapssamhället Ung Pirat och Piratpartiet har visionen om att bygga kunskapssamhället. Det samhälle vi lever i och den vi kommer att leva i. Vi lever i ett informationssamhälle som präglas utav en mångfald av kultur och kunskap. Internet är det bästa som har hänt för demokrati, kultur och kunskap sedan tryckpressen. Rasism är allt det motsatta, till och med kanske den bakomliggande anledningen till att Piratrörelsen finns? Människor har i alla tider varit rädda för det som är nytt, bryter mot normer eller bara helt enkelt är annorlunda. Denna rädsla eller osäkerhet leder lätt till ett "Vi" och "Dom" tänk i samhället och en känsla om att bevara det så som det alltid har varit förut, istället för att ta tillvara på möjligheterna det innebär med förändring. Istället för att acceptera mångkulturen för att lära sig och nyttja den till sin fördel stänger rasism detta ute. Det Piratrörelsen har sett globalt i världen under kanske de senaste 50 åren är hur denna rädsla fått slå sig till rot och övergå till repression. Det gäller både den tekniska utvecklingen och de medborgerliga rättigheterna.

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska

Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska Machofabriken i gymnasiet: Livskunskap, Samhällskunskap & Svenska För att Machofabriken inte ska behöva vara ett arbete som går utanför timplanen har vi tagit fram ett dokument med förslag och tips på

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan

Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Praktiskt likabehandlingsarbete i skolan Diskrimineringsbyrån Uppsala Kostnadsfri rådgivning, stöd och medling i diskrimineringsärenden Förebygger diskriminering genom information, utbildning och opinionsbildning

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Läroplanens värdegrund. Att arbeta normkritiskt

Läroplanens värdegrund. Att arbeta normkritiskt Läroplanens värdegrund Att arbeta normkritiskt Ett av skolans uppdrag Att arbeta med jämlikhetsfrågor för jämställdhet mot rasism mot mobbning och kränkningar mot diskriminering Hur gör vi för att förverkliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Charlotta Lundberg likabehandlingsstrateg 044-309 33 13 charlotta.lundberg@skane.se BESLUT 2011-03-22 1 (2) Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling Beskrivning

Läs mer

Tro hopp och kärlek är ingredienser i för ett gott liv. Hur använder vi dessa när vi bygger vår demokrati? Hur kan vi alla oavsett tro vara

Tro hopp och kärlek är ingredienser i för ett gott liv. Hur använder vi dessa när vi bygger vår demokrati? Hur kan vi alla oavsett tro vara Tro hopp och kärlek är ingredienser i för ett gott liv. Hur använder vi dessa när vi bygger vår demokrati? Hur kan vi alla oavsett tro vara medskapare till ett solidariskt samhälle? För att kunna bygga

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor

Likabehandlingsplan för Solberga förskolor ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE FÖ R BARN OCH UNGDOM BILAGA TILL EVP 2016 SID 1 (8) Likabehandlingsplan för Solberga förskolor Citrusgården, Prästängen, Solängen SID 2 (8) Innehåll 1. Vad

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-06-24 Reviderad 2015-06-22 Verksamhetens namn Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket.

Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram. Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket. Om värdegrundsarbete och vilka möjligheter det finns inom vuxenutbildningens ram Tommy Eriksson och Ingrid Jerkeman, Skolverket 3 februari 2015 Vuxenutbildningen Målet är att vuxna ska stödjas och stimuleras

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolan ska skapa positiva lärmiljöer och alla ska bemötas på ett respektfullt sätt. Lillsjöskolan har närhet till Odensalabäcken, skog, grönområden och fotbollsplan/skridskobana. Personalen på skolan är kunnig, engagerad och arbetar för elevernas bästa. Lillsjöskolans anda skall präglas

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016

HRFs värdegrund Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2016 Om Hörselskadades Riksförbund (HRF) har i nästan ett århundrade bedrivit verksamhet för att stärka hörselskadade och tillvarata

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund

idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund idéprogram Sveriges Dövas Riksförbund VI TROR på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Förändringar i Lpfö 98

Förändringar i Lpfö 98 Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2508 av Richard Jomshof m.fl. (SD) Förändringar i Lpfö 98 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

Min pappa Kamilla. Konsten som en del av skolans värdegrundsarbete

Min pappa Kamilla. Konsten som en del av skolans värdegrundsarbete Min pappa Kamilla Konsten som en del av skolans värdegrundsarbete Film från skapandet av Jesper Molins fotoutställning https://vimeo.com/165563691 Jesper Molin 24 porträtt av min pappa Kamilla Jesper Molin,

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

För mångfald mot diskriminering

För mångfald mot diskriminering För mångfald mot diskriminering Röda Korsets byrå mot diskriminering Startade i maj 2006 Drivs av Röda Korset, region Norra Norrland Finansieras av Ungdomsstyrelsen (f.d. Integrationsverket) samt EU:s

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan

Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan Plan mot kränkande behandling Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 10 Innehåll Syfte... 3 Bakgrund och definitioner... 3 Skollag (2010:800)... 3 Skolförordning... 3 Diskrimineringslag (2008:567)... 3 Främjande

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

För Lövskatans Förskola

För Lövskatans Förskola För Lövskatans Förskola 2013-2014 Varför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling? Förskolan har i uppdrag att arbeta för en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17

Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Likabehandlingsplan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid förskolan Lundby och gäller för Ht16, Vt17. Revideras juni/17 Bakgrund Alla barn och personal ska känna sig trygga. De

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola 2016-2017 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision.3 3. Syfte 3 4. Lagar och styrdokument.3 5. De sju diskrimineringsgrunderna 4 6.

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer