2. Attestförteckning, reviderad Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Attestförteckning, reviderad 141217 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 december 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 2. Attestförteckning, reviderad Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman 3. Uppdatering dokumenthanteringsplan Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk 4. Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Benny Wennberg 5. Taxa odlingslotter 2015 Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 6. Uppdrag privata bryggor Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 7. Granskning av planering och genomförande av fastighetsunderhåll Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Gunilla Svensson

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Förstudie förekomsten ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) Beslutsärende (handlingar bifogas, 8 sid) Föredragande: Gunilla Svensson 9. Information energitjänsteprojektet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson 10. Budgetuppföljning efter november Informationsärende (handlingar bifogas, 12 sid) Föredragande: Yvonne Norman 11. Information medarbetarenkät Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark 12. Information Kalmar Dämme Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Renate Foks 13. Folkhälsomyndigheten - allmänna råd städning Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Johan Råberg 14. Information möte med revisorer, PwC Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 15. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 16. Delegationsbeslut 17. Kännedomsärenden 18. Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Attestförteckning, reviderad Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Bakgrund Uppdatering av attestförteckning med anledning av organisationsförändring inom fastighet/fastighetsförvaltning, administration och support. Yvonne Norman ekonom Bilaga Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen Tel vx

4 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Verksamheter och projekt, Rev nämnden (gråmarkerade fält = ändrade) 100 VHT/ PROJ BENÄMNING Beslutsattest för Serviceförvaltningens samtliga ansvar och verksamheter Servicenämnden ANSVAR 15XXXXXX BESLUTS- ATTESTANTER Benny Wennberg ERSÄTTARE Yvonne Norman Christina Karlberg Servicenämnden 151X Benny Wennberg Yvonne Norman Monika Nordh Cangemark 249 Produktionsavdelningen / Gator och vägar 249 Gator och vägar 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand 249xx Investeringar 15402X Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck Ersätter varandra Beläggningsunderhåll Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Vinterväghållning 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Barmarksrenhållning 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Trafikanordningar 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Vägmärken 1544 Stefan Larsson Björn Wigstedt Broar och liknande 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Dagvatten 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Trafiksignaler 1544 Stefan Larsson Björn Wigstedt Trafikräkning 1544 Stefan Larsson Björn Wigstedt Offentliga toaletter 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Arrangemangsstöd (objekt 04010) 1544 Stefan Larsson Björn Wigstedt Spårunderhåll 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Parkering 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Enskilda vägar Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Gatubelysning Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Externa arbeten gata 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Asfaltslagningar efter ledn arbete Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Evenemang 1544 Stefan Larsson Björn Wigstedt Klotter, nedskräpning o vandalism 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Cykelprojektet Christina Karlberg Yvonne Norman Monika Nordh Cangemark Exploatering gata 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand 15402X Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck Ersätter varandra Sida 1 av 5

5 VHT/ PROJ 250 BENÄMNING Produktionsavdelningen / Parker ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE 154X Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 250xx Investeringar 15402X Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck Ersätter varandra Lekplatser 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Blomsterarrangemang 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Utsmyckning 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Park övrigt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Öar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Växthuset 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Externa arbetsorder 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Externa uppdrag/kontrakt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, skogsparker 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, naturreservat 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, beteshagar 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, fornminnesvård 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Dikesföretag 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Resursarbeten 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Omhändertagande av fordon Anders Stridarv Stefan Larsson Renhållning i naturen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 154X Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Exploatering park 15402X Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck Ersätter varandra 263 Produktionsavdelningen / Miljö, hälsa och hållbar utveckling 263xx Investeringar 154X Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Mudderupplag Hagbynäs 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Mellanlager 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Viltvård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Kalmar dämme 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Vassbekämpning 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Hagbyåns miljövård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Kustmiljö Kustmiljö 152 Christina Karlberg Benny Wennberg Yvonne Norman 291 Produktionsavdelningen, Produktionsresurs Investeringar produktionsresurs 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Produktionsresurs 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 340 Produktionsavdelningen / Idrotts- och fritidsanläggningar 340xx Investeringar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Sida 2 av 5

6 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE 340xx Idrotts- och fritidsanläggningar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 493xx Enhet Kost skola Kostchef skola 1572X Ann-Sofie Eriksson Johan Råberg Kökschef, Norra kommundelen Jörgen Nilsson Kökschef, Norra centralorten Mats Lindell Kökschef, Mellersta centralorten Ann-Jeanette Wetterling Kökschef, Södra centralorten Bo Gustavsson Kökschef, Mellersta kommundelen Magnus Bolander Kökschef, Södermöre Jörgen Folkesson Kökscheferna är ersättare för varandra samt kostchef Ann-Sofie Eriksson 510xx Enhet Kost omsorg 510xx Kostchef omsorg 1573X Karolin Gleisner Johan Råberg 510xx Kökschef omsorg, Norra delen John Eliasson Stefan Hildingsson 510xx Kökschef omsorg, Södra delen Stefan Hildingsson John Eliasson 810 Produktionsavdelningen / Kommersiell verksamhet 810xx Investeringar 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Upplåtelse allmän platsmark 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Odlingslotter 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Produktionsskogar 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mark sjöbodar/landfästen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Torghandel 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Vindkraft Vindkraft Björn Adolfsson Gunilla Svensson Yvonne Norman Fastighet Fastighet 1512X 155X Gunilla Svensson Benny Wennberg Yvonne Norman Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Göran Persson Björn Adolfsson Gunilla Svensson Yvonne Norman 91001/02 Enhet Bygg 91001/02 Enhet Bygg 1551X Gunilla Svensson Peder Hultgren Yvonne Norman 91004/06 Enhet Drift och Service 91004/06 Enhet Fastighetsservice 1552X Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Yvonne Norman Enhet Lokalvård 1571X Peter Gertsson Johan Råberg Yvonne Norman Enhet Lokalvård Thomas Long Ann-Cathrine Stolpe Ylva Wallin Linnea Jönsson Kerstin Carlsson Ersätter varandra samt lokalvårdschef Peter Gertsson Lokalvård intern utb Linnea Jönsson Peter Gertsson Sida 3 av 5

7 VHT/ PROJ BENÄMNING Fastighetsförvaltning DRIFT Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder ANSVAR X BESLUTS- ATTESTANTER Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård ERSÄTTARE Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman Gunilla Svensson Yvonne Norman AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder X Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman Gunilla Svensson Yvonne Norman PLANERAT UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder X Göran Persson Björn Adolfsson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman Gunilla Svensson Yvonne Norman HYROR/ARRENDEN Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder Göran Persson Björn Adolfsson Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman Bidrag till enskilda vägar, lantegendomar Björn Adolfsson Göran Persson Gunilla Svensson Yvonne Norman Sida 4 av 5

8 VHT/ PROJ BENÄMNING INVESTERINGAR Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Bostadsrätter Bostäder ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg ERSÄTTARE Projektledarna ersätter varandra samt Gunilla Svensson Yvonne Norman 9207x IT-avdelningen 9207x IT-avdelningen 158X Robert Carlsson Madeleine Ljungberg Förvaltningsledning Förvaltningsledning 151X Benny Wennberg Administration SF Administration SF 152X Christina Karlberg Enhet upphandling Enhet upphandling 1515X Björn Hedbäck Yvonne Norman Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark Yvonne Norman Monika Nordh Cangemark Maria Klevborn Yvonne Norman Försäkring / Skadereglering Försäkring / Skadereglering Björn Adolfsson 1515X Björn Hedbäck Gunilla Svensson Yvonne Norman Benny Wennberg Yvonne Norman E-portal E-portal 1536X Per-Gunnar Fransson Enhet Förråd Enhet Förråd 1531X Annika Eckefors Samlastningscentral Samlastningscentral 1536X Per-Gunnar Fransson Enhet Transport Enhet Transport 1534X Peter Hermansson Enhet Verkstad Enhet Verkstad 1535X Peter Carlsson Bilpoolen Bilpoolen Christina Karlberg Johan Råberg Anders Johansson Yvonne Norman Johan Råberg Per-Gunnar Fransson Yvonne Norman Johan Råberg Anders Johansson Yvonne Norman Johan Råberg Camilla Svensson Yvonne Norman Peter Hermansson Camilla Svensson Johan Råberg Benny Wennberg Yvonne Norman Sida 5 av 5

9 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk SFN 2014/ Servicenämnden Uppdatering dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Servicenämnden fastställer förvaltningens dokumenthanteringsplan. Bakgrund Vid den interna revisionen av kvalitets- och miljöledningssystemet framkom att nedanstående dokumenttyper saknades i vår dokumenthanteringsplan: Utgående ansökningar till myndigheter Riskbedömning Inspektion av småbåtshamnar Dokumenthanteringsplanen har nu utökats med dess dokument. Martina Adiels Balk Kvalitets- och miljösamordnare Bilaga Serviceförvaltningens dokumenthanteringsplan Serviceförvaltningen Administration Tel vx

10 SERVICEFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Benny Wennberg Administrationschef Christina Karlberg (16) Serviceförvaltningens dokumenthanteringsplan Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Förvaltningsgemensamt Direktupphandlingsprotokoll Public 360 Respektive handläggare/ Server Direktupphandlingar under kr. Förenklad- och öppen upphandling Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anbudssammanställningar Public 360 Public år Bevaras Anbud/offerter, antagna Public 360 Public år Bevaras Anbud/offerter, ej antagna Kronologisk Respektive handläggare Orderbekräftelser Kronologisk Respektive handläggare Kontrakt och avtal av rutinmässig Kronologisk karaktär, t.ex. hyres-, städavtal Anmärkning Avdelning 5 år Bevaras Skickas till upphandlingsenheten enligt rutin Hur görs en direktupphandling 2 år 2 år 2 år 2 år efter upphörandet Övriga kontrakt och avtal Kronologisk 5 år Bevaras Kontakta upphandlingsenheten. Gäller belopp över ett visst värde enligt info på

11 2 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv efter Kommunarkiv efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning Serviceavtal Kronologisk Vid inaktualitet Garantibevis Kronologisk Vid inaktualitet Beställningar/Rekvisitioner Kronologisk 2 år Gäller även till centralförrådet Handlingar av vikt för ärendets belysning, utredningar och projekt Utredningens namn 5 år Bevaras Arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse In- och utgående skrivelser av rutinmässig karaktär Kronologisk Vid inaktualitet Vid inaktualitet Lagervärdesrapport årsskifte Artikelnummer Ekonomienhet 10 år Bokslutsbilaga KLK Förråd, verkstad, produktion Inventarieförteckning Kronologisk Respektive chef 10 år Riskbedömning Sociala medier- skärmdump Sociala medier inlägg och kommentarer Handlingar inkomna endast för kännedom. Respektive chef Vid inaktualitet Public 360 Server 5 år Bevaras Skärmdump skrivs ut 1 per år eller vid stora förändringar Kronologisk ordning Handläggare 5 år Vid inaktualitet Handläggare gallrar Vid inaktualitet Förteckning över konst Konstnärens namn Konstansvarig Vid inaktualitet Polisrapporter/polisanmälningar Kronologisk Respektive chef 2 år Stölder diarieförs from Ansökningar i samband med kulturminnesmärkta byggnader. Public 360 Registrator 5 år Efter 5 år till byggarkiv hos fastighet.

12 3 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Utgående ansökningar till myndigheter Public 360 Registrator 5 år Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor av ringa betydelse eller tillfällig art Övrig E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor som tillhör/startar ärenden. Kronologisk Vid inaktualitet Kronologisk 5 år Bevaras Gallras efter utdrag på papper för diarieförning eller arkivläggning i akt. Förvaltningsledning Samverkansgrupp Central Public 360 Efter 5 år Bevaras Samverkansgrupp Lokal Public 360 Efter 5 år Bevaras Utgående skrivelser Kronologisk Handläggare 2 år Tillfälliga och av ringa betydelse Egna enkäter Kronologisk Respektive chef Vid Svarsformulär inaktualitet Egna enkäter - sammanställning Public 360 Handläggare 5 år Bevaras Rekvisitionsblock (använda) Inlåst Handläggare 2 år Registering/Diarie Diarieförda handlingar Public 360 / Diarieplansordning Skrivelser av ringa betydelse eller tillfällig art. Rutinskrivelser, in- och utgående Protokollskopior, utdrag, cirkulär, arbets- eller informationsmaterial av tillfällig art. Server / Registrator Kronologiskt Handläggare Vid inaktualitet Vid inaktualitet Systematisk ordning Handläggare Vid inaktualitet 5 år Bevaras Hos handläggare under beredning av ärendet. Diarieförda handlingar får gallras om handlingen har annan gallringsregel i detta dokument. Se kommungemensam verksamhetshandbok, Dokumenthanteringsplan: Handlingar av ringa och tillfällig betydelse

13 4 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv efter Kommunarkiv efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Cookiefiler och globalfiler Systematisk ordning Handläggare Vid inaktualitet Annons, sammanställning över sökanden och information om tjänstetillsättning Public 360 Handläggare Administration Anmärkning Avdelning Om funktionen är aktiverad Spontana jobbansökningar Kronologisk ordning Registrator Vid Besvaras via standardbrev inaktualitet Debiteringsrapport/debiteringsunderlag från förrådet Kronologisk Handläggare 10 år Ersätter kundrapport Medgivandeblankett, post och e-post Närmaste chef När e-kontot avslutas. EU-projekt EU-projekt Verksamhetsledningssystem Verksamhetshandbok, förvaltningens delar. Doc Control (tom 2013) Public 360 (from 2013) Server Gallras vid inaktualitet Revisionsrapporter Kronologisk Server 5 år Medgivandeblankett, post och e-post Enligt kommungemensam rutin Dokumenthantering i EU-projekt På papper vart 3:e år from Ledningens genomgång Kronologisk Server 5 år Bevaras Finns tillsammans med ledningsgruppsprotokoll. Sammanställning över Kronologisk/ Server Förbättringar/avvikelser/klagomål. Streamflow 5 år Kemikalielistor Systematisk Respektive arbetsplats Server Säkerhetsdatablad Alfabetisk Respektive arbetsplats Server Ajourhålles Enligt kommungemensam rutin för Kemikalielista. 10 år Enligt kommungemensam rutin för Kemikalielista.

14 5 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Brandskyddsrond, blankett Kronologisk Brandskyddsansvariga/Brandskyddskontrollant Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning 5 år Ett ex till förvaltningens brandskyddssamordnare Ekonomiadministration Drifts och investeringsbudget Public 360 Förvaltnings ekonom Årsrapport /Verksamhetsberättelse Public 360 Förvaltnings ekonom Budgetuppföljning Public 360, månadsvis (vid nämnd) Förvaltnings ekonom Kodplan Årsvis Server Ajourhålles i datorprogram Bokföringsorder Verifikationsnummer Handläggare 10 år ordning Kassaredovisning Ekonomiavdelningen KL Handkassa, kvitton Kronologisk Verifikationsskåp 10 år Resultatlista efter internkontroll Kronologisk ordning Förvaltningsekonom/Server 2 år Försäljning/köp bostadsrätt Alfabetisk Förvaltningsekonom Domar Kronologisk Förvaltningsekonom Kontoutdrag Pg Kronologisk Förvaltningsassistent hyror Kontoutdrg BG Kronologisk Förvaltningsassistent hyror 5 år Bevaras Diarieförs med nämndsprotokoll, Ej bilaga, hänvisa till diariet 5 år Bevaras Diarieförs med nämndsprotokoll Ej bilaga, hänvisa till diariet 5 år Bevaras Diarieförs med nämndsprotokoll Ej bilaga, hänvisa till diariet Aktuellt kodplan finns kontinuerligt uppdaterad på förvaltningens hemsida. Kostens försäljningskassor. Vid inaktualitet Efter Diarieförs fr o m preskription 2 år 10 år Sista utgallringsår år 10 år Upphör från och med Arkiveras till 2021.

15 6 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Följesedlar Fakturor, externa, pappersformat samt scannade Avstämnings- och debiteringslistor kundfakturor och intern debiteringar. Ekonomisystem Första giltighetsdatum Verksamhet Serviceförvaltning Överföring till Närarkiv Kommunarkiv Gallring Anmärkning efter efter efter Avdelning Om följesedeln innehåller kompletterande uppgifter till fakturan ska följesedeln skannas och originalet arkiveras tillsammans med pappersfakturan. Är fakturan komplett gallras följesedeln vid inaktualitet. Verifikations Verifikationsskåp Efter 2 år 10 år Sista utgallringsår (Papper) nummer ordning /Inköp och faktura Årsvis, kronologisk Eget arkiv/server 10 år Debiteringslistor Kronologisk Förvaltningsassist ent hyror/ IT-samordnare Bevakning och reglering tomträtt indexreglering hyror Tomträttskontrakt (kopior) (Debiteringsunderlag) Ärendedokument Kronofogdemyndigheten Kronologisk Förvaltningsassistent hyror Fastighetsbeteckning Förvaltningsassistent hyror Alfabetisk Förvaltningsassistent hyror Avskrivning av fordran Kronologisk Förvaltningsassistent hyror 1 år 10 år Vid inaktualitet 2 år Original till KLK Mark- o plan Vid inaktualitet Efter preskription av fordran 7 år (Enl Skatteverkets uppgift) Personaladministration Anställningsbeslut Kontrolluppgifter tomträttsavgälder Alfabetisk Förvaltningsassistent hyror Fastighetsbeteckning Tidrapporter, arbetad tid - Expand Ekonomi 2 år tuggas kostnadsfördelning Enhet bygg, fritid, gata och park Fastighetstaxering (deklarationer) Alfabetisk Förvaltningsekonom 5 år efter ny (Enl Skatteverkets uppgift) taxering Personalredogörare Original till KLK

16 7 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Löneunderlag - tex ledighets- och semesteransökningar, tjänstgöringsrapporter, reseräkningar Kronologiskt Personalredogörare/ självservice Körjournaler (egen bil i tjänst) Kronologiskt Personalredogöra re/självservice Beslutsmeddelande särskilda anställningsformer, avisering om utbetalt belopp samt rekvisition av bidrag från arbetsförmedlingen Läkarintyg Särskilt högriskskydd, AMOS Arbetsskadeanmälningar, kopior Sjukförsäkran (AGS-KL), kopior Alfabetisk/ personnummer Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning 2 år tuggas 2 år tuggas 2 år 2 år Sekretess Personnummer 2 år Original till KL-kontor, personalenheten Anmälan av tillbud och risk, blankett Närmaste chef 2 år Rehabiliteringsärenden Adato Se kommungemensam verksamhetshandbok Dokumenthanteringsplan: Rehabiliteringsärenden Alfabetisk Dokumentation av kompetens (kurser o dylikt) och behörigheter Anteckningar från medarbetar- och lönesamtal samt personalenkäter och individuella kompetens- och utvecklingsplaner. Alfabetisk Personalredogörare Närmaste chef Inlåst Personalredogörare Personalredogörare/chef Närmaste chef Inlåst 2 år Vid inaktualitet 5 år alt vid avslut av tjänst Introduktion av nyanställd, checklista. Alfabetisk Närmaste chef Vid inaktualitet Sekretess

17 8 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Befattningsbeskrivningar/ Funktionsbeskrivningar, delegering för chefer Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Alfabetisk Närmaste chef 2 år efter anställningens upphörande Anmärkning Avdelning tuggas Utdrag ur belastningsregistret Närmaste chef Vid Dokumentet giltigt ett år inaktualitet Bisyssla, underskriven blankett Närmaste chef Vid inaktualitet Flextidsrapport Kronologisk Närmaste chef 2 år tuggas Egen uppsägning av tjänst (egen begäran, pension), blankett Bilavtal Personalredogörare Servicenämnden Dagordning presidiemöte Kronologisk Nämndssekreteraren Efter giltighetens utgång 2 år Original till KLK Kallelse nämndsmöte Public 360 Nämndssekreteraren Protokoll nämndsmöte Public 360 Närarkiv 5 år Bevaras Inbundna men innehållsförteckning till kommunarkiv. Delegationsbeslut (Förteckning till nämnd.) Kännedomsärenden (Förteckning till nämnd.) Public 360 Public 360 Nämndssekreterare/ Närarkiv Nämndssekreterare/ Närarkiv Övrigt Servicebladet information till förv. Kronologisk Förvaltningsinformatör Bevaras Bevaras 1 gång/år Bevaras

18 9 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Årsavtal och kontaktuppgiftsregister uthyrda torghandelsplatser Kontrakt odlingslotter Kronologisk Assistent Transportcentral Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Anmärkning Avdelning Kronologisk Närarkiv 7 år 7 år krav från skattemyndigheten då det inte är ett måste med F-skattebevis 2 år efter uppsagt kontrakt Kontrakt småbåtsplatser Kronologisk Teknisk assistent 2 år efter uppsagt kontrakt Kontrakt uppläggningsplatser Kronologisk Teknisk assistent 2 år efter uppsagt kontrakt Pressreleaser Kronologisk Enhetschef kommunikation och hållb. Egenproducerat informationsmaterial Systematisk ordning Handläggare 1 gång/år 5 år Fotografier (byggnader och anläggningar) Pressklipp serviceförvaltningens verksamhetsområde Systematisk ordning Handläggare Bevaras Digitala bilder på G: Kronologisk Registrator 5 år Förvaltare Kontrakt förvaltade fastigheter och förhyrda lokaler/lägenheter Efter objekt Närarkiv hos ITsamordnare Omedelbart 10 år efter avtalets upphörande Bevaras Kopia till förvaltningsassistent hyror Akter. Förvaltade fastigheter ritningar och historik. Alfabetisk Arkivskåpet, mappar 5 år efter inaktualitet Ex på handlingar: Brandskyddsprotokoll, hyresräkningar, ritningar, fotografier. (Mkt kopior) Bevakningsrapporter Kronologisk IT-samordnare Efter 2 år Avser Rådmannen och Magistern Byggenhet

19 10 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Anbuds/offert förfrågan Objektsnummer Handläggare/ Server Anbudsprotokoll Registerkod Handläggare Efter garantibesiktning Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter 10 år efter besiktning 10 år efter besiktning Anbud, antagna Registerkod Handläggare Efter garantibesiktning 10 år efter besiktning Anbud, ej antagna Handläggare 2 år Bankgarantier Särskilda varugarantier Omedelbart Efter garantibesiktning Kronologisk ordning Närarkiv/teknisk administratör Projekts/Objektsnummerordning Handläggare Leverantörskontroll vid upphandling Projekts/Objektsnummerordning Handläggare Beställningsskrivelse Registerkod Handläggare Efter garantibesiktning Leverantörsbedömning Digitalt/alfabetisk - ordning Handläggare Besiktningsprotokoll Registerkod Handläggare Efter garantibesiktning Relationsritning över fastigheter och anläggningar Digitaliserade ritningar och CADritningar Registerkod Närarkiv Efter garantibesiktning 10 år efter besiktning Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter 2 år, efter slutbesiktning Bevaras Efter avtalstid Bevaras Bevaras Återsänds efter garanti utgång Bevaras Vid rivning Bevaras Anmärkning Avdelning Ex förlängd garanti papptak, glaspartier mm Efter avtalstid För sålda objekt följer ritningarna med fastigheten. Motsvarande dokumentation samt urval av ritningar kopieras och bevaras. Objekt nr Server Vid rivning Bevaras För sålda objekt följer ritningarna med fastigheten. Motsvarande dokumentation samt urval av ritningar kopieras och bevaras.

20 11 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Underhålls-/Arbetsplaner Objekt nr Server Vid inaktualitet I samband med försäljning av en Vid Bevaras fastighet skall vissa handlingar försäljning överlämnas till köparen. Anmärkning Avdelning Incit Xpand Motsvarande dokumentation samt urval av ritningar kopieras och bevaras. Upphandling Förfrågningsunderlag TendSign Handläggare Bevaras EU-annonser TendSign Handläggare Bevaras Upphandlingsprotokoll Public 360 Public 360 Bevaras Anbudsutvärdering Public 360 Public år Bevaras Anbud - antagna Public 360 Public år Bevaras Anbud ej antagna Årsvis/ärendebeteckning Respektive 2 år handläggare Avtal och kontrakt Public 360 Public 360 Bevaras Originalhandlingar scannas Fullmakt/uppdragsbeställning Public 360 Public 360 Bevaras Tilldelningsbeslut TendSign Eget arkiv Bevaras Överklaganden Public 360 Public 360 Bevaras Överklagande parts anbud Public 360 Public 360 Bevaras Korrespondens Årsvis, alfabetisk Handläggare Minst 2 år Inköpsorder Årsvis kronologisk Eget arkiv 5 år Orderbekräftelser Årsvis kronologisk Eget arkiv 2 år

21 12 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Försäkringshandlingar Kronologisk Eget arkiv 2 år efter Direktupphandlingsprotokoll från förvaltningarna för sammanställning upphörande Vid inaktualitet Leverantörsuppföljningar Alfabetisk Eget arkiv Löpande, vid inaktualitet Anmärkning Avdelning (Respektive förvaltning ska diarieföra dessa protokoll så upphandlingen behöver inte arkivera sina kopior) Lokalvård Kundregister, städ Kronologisk Förvaltningsekonom Löpande, vid inaktualitet Städavtal Kronologisk Handläggare 10 år efter uppsägning Tillfälliga städuppdrag Kronologisk Handläggare Efter 10 år Digitalt och datorskriven lista till enhetschef lokalvård Kostenhet Handlingar rörande egenkontroll av Kronologisk Kök Efter 5 år livsmedelshantering, ex temperaturjournaler, mikrobiologisk provtagning, kalibrering av termometrar. Matsedlar Kronologisk Kök Efter 5 år Bevaras 1g/år digitalt Portionsjournaler (Digitalt) Kronologisk Kök Efter 2 år Anticimexrapporter (NOMOR) Kronologisk Kök Efter 2 år Fastighetsservice Leverantörsbedömning Alfabetisk Server Efter avtalstid

22 13 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Protokoll, besiktning av lekredskap Kronologisk, Objekt Teknisk administratör Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Besiktningsprotokoll Eget arkiv 2 år Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter 2 år Anmärkning Avdelning Arbetsorder/tidrapport Kronologisk Teknisk 2 år administratör Drift- och skötsel instruktioner Register kod Närarkiv samt resp. anläggning Efter slutbesikt Vid inaktualitet Energistatistik Server/Närarkiv 10 år Bevaras Enligt RA-FS 1995:2 Transportcentral Egna prislistor Årsvis, kronologisk Eget arkiv 10 år Externa prislistor Årsvis, kronologisk Eget arkiv 5 år Bokföringsunderlag (KomMa) Årsvis, kronologisk Eget arkiv 10 år Körrapporter Årsvis, Eget arkiv 6 år nummerordning Körjournaler från bilpoolen Kronologisk Eget arkiv 6 år Registreringshandlingar avförda fordon Försäkringsbesked fordon och försäkringsskadeärenden Registreringsnummer Eget arkiv Vid inaktualitet ordning Årsvis, alfabetisk Eget arkiv 2 år efter upphörande Verkstad Bokföringsunderlag (KomMa) Årsvis, kronologisk Assistent 10 år Arbetsorder Kronologisk Assistent 6 mån Lagervärdesrapport årsskifte (inkl. inventeringslistor) Artikelnummerordning Handläggare 10 år Bokslutsbilaga KLK ekonomienhet

23 14 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Centralförråd Artikelregister Årsvis, alfabetisk Handläggare Vid inaktualitet Bokföringsunderlag (KomMa) Årsvis, kronologisk Eget arkiv/server 10 år Följesedlar bil till faktura Årsvis, alfabetisk Handläggare + Paka 10 år Kundföljesedlar Nummerordning Handläggare + Paka 2 år Följesedlar vid personalköp Årsvis, alfabetisk Handläggare 2 år Inventeringslistor Per inventering Handläggare 10 år Fakturaunderlag, externkund Kronologisk Handläggare Efter 10 år Personalköpsrekvisitioner Alfabetisk Handläggare Efter 10 år Anmärkning Avdelning Produktion Arbetsritningar Systematisk Arbetsledaren 5 år Bevaras Ej bygglovspliktiga, en översiktsritning av objekt bevaras. Arbetsmiljöplaner Objektsordning Arbetsledaren 1 år efter inaktualitet Beläggningsprogram Kronologisk Entreprenadingenjör Bevaras Sammandrag ingår i nämndshandlingar Ansökan om bidrag till enskilda vägar Alfabetisk Entreprenadingenjör 5 år Sammandrag ingår i nämndshandlingar Områdesordning 5 år Bevaras Naturreservat, bestämmelser/beslut Public 360 Produktionschef Skogsbruksplaner Områdesordning Arbetsledare 5 år Bevaras 5 år Bevaras Skötselplaner Områdesordning Arbetsledare

24 15 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Grävtillstånd (ansökan mm) Systematisk Entreprenadingenjör Broregister, bevaras ej till KA (Datareg batman) Grönytor, områdes ordning, bevaras Odlingslotter, båtbojar ajourhålles Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter 2 år Anmärkning Avdelning Odlingslotter Bosse Jonsson växthus Inspektion av småbåtshamnar Public 360 Handläggare 5 år Registrering endast vid avvikelser. Trafik, markupplåtelse och evenemang TME Lokala trafikföreskrifter/beslut Gatunamn el dylikt Assistent trafik 5 år Bevaras På delegation från SBN. Public 360 Lokala trafikföreskrifter inkl tillfälliga Gatunamn el dylikt Extern databas Vid inaktualitet Övriga dispenser Alfabetisk Assistent trafik 3 år efter inaktualitet Muntliga dispenser Gatunamn el dylikt Kronologiskt Gemensam server 3 år Transporttillstånd Alfabetisk Assistent trafik 3 år efter inaktualitet Trafikanordningsplaner (ansökningar mm) Systematisk Handläggare 1 år efter inaktualitet Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Alfabetisk Assistent trafik Public 360 Nyttoparkeringskort Alfabetisk Assistent trafik 3 år efter 3 år efter inakualitet inaktualitet 3 år efter inaktualitet Parkeringstillstånd för miljöbilar Kronologisk Handläggare ekonomi Boendeparkeringstillstånd Reg.nr. Extern databas 3 år efter inaktualitet Tillståndsansökningar gällande upplåtelse av allmän mark (remisser mm) OSL 26 kap 1 Kolla med Lotta! Alfabetisk Assistent trafik 3 år Original hos polisen

25 16 (16) Kommun KALMAR Myndighet Servicenämnd Serie, handlingar Arkivläggning/Placering Förvaringsplats löpande år Flyttning av fordon (alla ingående handlingar) Första giltighetsdatum Överföring till Närarkiv Kommunarkiv efter efter Verksamhet Serviceförvaltning Gallring efter Reg.nr och plats Trafiktekniker 5 år Signalanläggningar dokumentation Gatunamn Handläggare Vid inaktualitet Kontaktcenter Ärendehantering Streamflow Streamflow Ajourhålles Anmärkning Avdelning IT Nybeställning av anknytning Nilex Nilex Vid Beställning av fakturadelning mobiltelefoni samtal och/eller surf inaktualitet. Kronologisk Handläggare 10 år Gallras 10 år efter avslutad användning av fakturadelning. Ändringsbegäran för telefonkatalogen Nilex Nilex Vid inaktualitet. Ansvarsförbindelse IT-resurser (blankett) Respektive chef Vid inaktualitet

26 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2014/ Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden beslutar överta belysningsanläggningen och ger i uppdrag till förvaltningschefen att teckna övertagandehandling för övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB. Bakgrund Kalmar kommun har cirka allmänna belysningar i parker och på gator. Drygt av dessa ligger inom Kalmar Energis nätområde för Kalmar stad. Resterande ligger i huvudsak inom EON:s nätområde för övriga tätorter och landsbyggd. Sedan 2009 gäller det befintliga avtalet med Kalmar Energi om gatubelysning inom Kalmar Energis nätområde. Servicenämnden beslutade den 12 december 2012 att ställa sig bakom en avsiktsförklaring som syftar till ett övertagande av belysningsanläggningen. Ett övertagande möjliggörs genom att Kalmar Energi separerar belysningsnätet från elstationerna. Efter årsskiftet 2014/2015 kan då Kalmar kommun, inför verksamhetsåret 2015, handla upp drift- och underhållsåtgärder. Tomas Lexinger Produktionschef Bilagor Skrivelse Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Utkast överlåtelseavtal av vägbelysningsanläggning Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax

27 Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2014/ Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Bakgrund Kalmar kommun har ca allmänna belysningar i parker och på gator. Drygt 7500 av dessa ligger inom Kalmar Energis nätområde för Kalmar stad. Resterande ligger i huvudsak inom EONs nätområde för övriga tätorter och landsbyggd. Sedan 2009 gäller det befintliga avtalet med Kalmar Energi om gatubelysning inom Kalmar Energis nätområde. Servicenämnden beslutade den 12 december 2012 att ställa sig bakom en avsiktsförklaring som syftar till ett övertagande av belysningsanläggningen. I avsiktsförklaringen angavs en nödvändig investeringsplan för baserat på följande förutsättningar: 1. Medel för att kunna fullgöra sitt ansvar som ägare av anläggningen. 2. Gemensamma åtaganden i befintligt avtal. 3. Medel för att anpassa anläggningen efter nya föreskrifter och förutsättningar. 4. Medel som krävs för att behålla anläggningens status och motverka skenande underhållskostnader. Nödvändigt beslut fattades av kommunfullmäktige avseende investeringsbudgeten för investeringsplanen. Fram till årsskiftet 2014/2015 har Kalmar Energi fullt ut genomfört separeringen vilket möjliggör att Kalmar kommun, inför verksamhetsåret 2015, kan handla upp drift- och underhållsåtgärder. Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

28 SFN 2014/ (6) Separeringen innebär att belysningsanläggningen har ett eget belysningsskåp. Tidigare var anläggningarna indragna direkt mot stationer. Belysningsanläggningen är belysningsskåp och vidare ut till belysningspunkterna. Ett belysningsskåp installerats vilket separerar belysningsnätet från elstationen, Se röd ring i bild ovan, Varje belysningsskåp har från och med 2015 elmätare och tändsystem med eget abonnemang för mätt elanvändning. Skåpen har även plats för ytterligare tändsystemkompletteringar till exempel för nattsänkning. Tidigare var inte mätt elanvändning möjlig och all tändning skedde från tre föråldrade tändstationer som via el-puls skickade signal för tänd och släck. Belysningsskåpen är i antal ca 80 stycken och kan i praktiken även fungera som eluttag för andra behov. En tanke som väckts på senare tid är att dessa på väl valda plaster kan vara möjliga elbilsparkeringar. Ca 80 platser med belysningsskåp

29 SFN 2014/ (6) Belysningsbudgeten 2014 avseende energi, drift och reparationer ligger på mkr där det prognostiserade utfallet förväntas hamna på ca mkr. Ett underskottsproblem i budget som funnits under många år och har inte rymt några reinvesteringar. Av dessa är ca mkr Kalmar Energis belysningsnät. Samtliga driftkostnader och investeringar i Kalmar Energis belysningsanläggning bekostas av Kalmar kommun. Kalmar Energi belysning 2014 kr Underhåll Driftledning Kabelfel Reinvestering 0 Nätavgift Elhandel Summa Prognos utfall 2014 Under 20 år har antalet ljuspunkter i Kalmar ökat med cirka 25%. Den ökade kostnaden i antal samt ökade elpriser har med framgång begränsats med utbyte till andra belysningskällor. Högtrycknatrium med lägre effekt har ersatt tex lysrör och kvicksilver. Vid ingång på år 2014 fanns cirka 808 kvicksilverbelysningar kvar. Av dessa återstår cirka 600 som huvudsak finns i Kalmar Energis nätområde och centrala Kalmar. Kostnader för vägbelysningar beror på ambitionsnivå, lagar och föreskrifter, säkerhet och tillgänglighet, energieffektivitet kontra el-prisutveckling samt samordning mellan investeringar och drift. Kalmar kommun har en ambition att utveckla hur belysning ska vara och fortsatt bygga ut i en under framtagning belysningsplan för att sedan utvecklas till en strategi kommande år. Det arbetet måste ske så att den årliga budgetramen kan innehållas. Som en del i att hålla de ökade kostnaderna nere, kan i lämpliga delar, efter övertagandet, drift och underhåll upphandlas. Till det måste investeringar i nya belysningar ge mycket lägre driftkostnader. LED-belysningar är en möjlig lösning tillsammans med ny teknik till exempel reglerat val av mängd ljus utifrån behovet där ny teknik ger fler möjligheter. Att ta bort belysningar ska också vara ett val till exempel på vägar för att priorietera GC-vägar. Reinvesteringar enligt belysningsplanen är ett måste på grund av att flera delar i belysningsanläggningen är gammal vilket kraftigt driver upp kostnaderna för årligt underhåll. Stor del av mängden felanmälningar på kommunens belysningsanläggningar kan härledas till att den är gammal och måste bytas ut. Det gäller belysningsarmaturer, stolpar och markkablage.

30 SFN 2014/ (6) Typ Ålder Antal Kartläggning av ålderstrukturen på gatustolparna i Kalmars nät. Livslängden på stolparna är cirka år. Äldre stolpar bedöms ha en längre livslängd då de har robustare konstruktion. Vissa typer av stolpar som inköptes under 90-talet har en felkonstruktion vid fundamentet vilket gör att vatten samlas vid fundamentet och bildar en rostring som leder till att stolparnas livslängd förkortas markant. Absolut minimum inom närmaste 5 åren bedöms till minst 20 stolpar/år. Värsta utfall skulle ligga på 1500 kkr/ år vilket ger en takt på ca 150 stolpar/år. Efter 2020 behövs en högre utbytestakt.

31 SFN 2014/ (6) Typ Ålder sträcka >1985 [N1XV] 77,7 km [EKKJ] 128,2 km [EKCJ] 30,8 km < 1965 [ECCJ] 64,8 km Kartläggning av kabelålder i Kalmars nät Mängden kostsamma kabelfel har ökat drastiskt under åren. Majoriteten av felen cirka % härrör till kabel gult område. Vid modernisering av denna kabel kommer mycket av nuvarande kabelfel försvinna. Utfallet av registrerade kabelfel: År Antal fel Kostnad , , , ,2 2014* ,7 */t.o.m. nov Sammanfattningsvis i ovan delar innebär ett övertagande: - Investeringar görs i egna anläggningar - Drift och underhåll kan upphandlas i lämpliga delar - Kortare handläggningstid för felanmälan

32 SFN 2014/ (6) Övertagandehandlingar Avtal (bifogat) Överlåtelse av vägbelysningsanläggning tecknas mellan Kalmar Energi Elnät AB och serviceförvaltningen. Utöver detta avtal kommer Kalmar Energi att offerera följande tjänster som avtalas separat: 1. Belysningsavtal nätavgift 2. Avtal om upprätthållande av dokumentation av belysningsanläggning 3. Avtal om driftledning av belysningsanläggning 4. Belysningsavtal timavrop tjänster

33 AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV VÄGBELYSNINGSANLÄGGNING mellan Kalmar Energi Elnät AB och Serviceförvaltningen Kalmar Kommun

34 Avtal om överlåtelse av vägbelysningsanläggning Detta avtal om överlåtelse av vägbelysningsanläggning ( avtalet ) har träffats vid avtalets undertecknande i december 2014 mellan: (A) Kalmar Energi Elnät AB, org. Nr: , med adress Box 822, KALMAR, ( säljaren ); och (B) Serviceförvaltningen Kalmar Kommun, med adress Box 611, KALMAR, ( köparen ). 1 Bakgrund 1.1 Säljaren och Köparen är sedan en längre tid överens om att en överlämning av vägbelysningsanläggningen ska ske vid årsskiftet 2014/2015. Praktisk förberedelse för att möjliggöra överlåtelsen har pågått under innevarande år genom att vägbelysningsanläggningen har separerats och flyttats ut från säljarens nätstationer. De senaste åren har parterna tillsammans drivit anläggningen i enlighet med beskrivningen i bilaga 2 vilket lett fram till detta avtal. 1.2 Parterna önskar nu träffa bindande avtal enligt vilket köparen ska förvärva vägbelysningsanläggningen enligt villkoren i detta avtal. 2 Överlåtelse av verksamhet 2.1 Säljaren överlåter och köparen förvärvar genom detta avtal vägbelysningsanläggningen som definieras i bilaga 1till detta avtal. 3 Underhåll och drift fram till tillträdet 3.1 Säljaren ska driva vägbelysningsanläggningen på normalt sätt och utan att vidta annat än sedvanliga underhållsåtgärder fram till tillträdesdagen. 4 Köpeskilling 4.1 Vägbelysningsanläggningen säljs till Serviceförvaltningen, Kalmar Kommun, för bokfört värde vilket är 0 kr. 2

35 5 Betalning Betalning av köpeskillingen till säljaren ska ske mot faktura i samband med tillträdet. Då bokfört värde i detta fall är noll (0) kronor anses betalning fullgjord i samband med detta avtals undertecknande. 6 Äganderätt och tillträde 6.1 Äganderätt till vägbelysningsanläggningen övergår från säljaren till köparen vid tillträdesdagen. 6.2 Datum för Köparens tillträde till vägbelysningsanläggningen är Garantier 7.1 Säljaren garanterar att på tillträdesdagen: säljaren har full äganderätt till vägbelysningsanläggningen och att det därmed inte är pantsatt, belastat med äganderättsförbehåll, lösöresköpskontrakt eller liknande rättigheter samt att det inte heller omfattas av företagsinteckning; vägbelysningsanläggningen uppfyller tillämpliga lagar och förordningar; övriga avtal som krävs för vägbelysningsanläggningen finns och är träffade på för branschen normala villkor; 8 Ansvarsbegränsning 8.1 Säljarens ansvar är begränsat till vad som framgår av garantierna i punkten Anspråk grundade på säljarens garantier enligt punkt 7, ska av Köparen skriftligen göras gällande till säljaren inom tolv (12) månader från Försäkring Säljaren ansvarar för att vägbelysningsanläggningen omfattas av fullgod försäkring fram till tillträdesdagen. Därefter övergår ansvaret för detta till Köparen. 3

36 10 Force majeure 10.1 Part är befriad från påföljd för frånvaron av visst förhållande eller underlåtenhet att följa viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörande därav. Med sådan omständighet avses bland annat nytillkommen eller ändrad lagstiftning och/eller praxis, krig, krigshandling, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter av samma betydelse. Så snart hindret upphör skall avtalsenlig förpliktelse fullgöras. 11 Tvist 11.1 Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i allmän domstol. Bilagor: Bilaga 1, Omfattning belysningsanläggning Bilaga 2, Tidigare avsiktsförklaring Detta avtal har upprättats i 2 exemplar, varav parterna tagit var sitt. Kalmar Energi Elnät AB Kalmar Kommun Serviceförvaltnignen Marie Simonsson (vice ordf) Anna Karlsson (Vd) Benny Wennberg 4

37 Bilaga till överlåtelseavtal vägbelysning (sid 1 av 4) Mängd och typ av kabel i vägbelysningsnätet samt antal ljuspunkter Kabeltyp Summa (m) Ljuspunkter Summa (st) 2x x2, x x1,5 EKK 24 3x10/ x16/ x2,5/2, x x6/ x70/ G G G x x2, x G ALUS_2x VBL_Tagen_ur_drift 110 Summa

38 Bilaga till överlåtelseavtal vägbelysning (sid 2 av 4) Antal belysningscentraler och ID/Littera i dokumentationsdatabasen ID Klass Klass Littera GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB075

39 Bilaga till överlåtelseavtal vägbelysning (sid 3 av 4) GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB GB-central tändpunkter GB650

40 Karta över vägbelysningsnätet Bilaga till överlåtelseavtal vägbelysning (sid 4 av 4)

Övertagande av belysningsanläggning från

Övertagande av belysningsanläggning från TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2014-12-03 SFN 2014/0986 0480-450446 Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Uppdatering dokumenthanteringsplan

Uppdatering dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-12-08 SFN 2014/0992 0480-450574 en Uppdatering dokumenthanteringsplan Förslag till beslut en fastställer förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2014/0079 0480-45 05 74 en Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Förslag till beslut en beslutar att fastställa

Läs mer

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-12-02 SFN 2016/0918 0480-45 05 16 Servicenämnden Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare

Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2012-08-22 SFN 2012/0569 0480-450 431 Servicenämnden Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg

2. Medborgarförslag: Trafikhinder på gång- och cykelvägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Christina Karlberg KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 15:00 Plats Hamnhotellet Visby Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern. Omfattning Servicenämnden Tid Onsdagen den 16 december 2015 kl. 9:00-12:25 Plats Magistern Omfattning 149-160 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Budgetuppföljning efter november

Budgetuppföljning efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-09 SFN 2014/0993 0480-450572 Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-450535) Föredragningslista 1. Dagordning/övriga frågor/justering

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

3 Motion från Liberalerna - Öppna våra nätverk för besökare och invånare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg 1(16) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 maj 2016 kl. 15:30 Plats Hotell Statt, Karlskrona Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Motion från Carl-Henrik

Läs mer

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim 2017-05-15 KFN 2017/0129 50604 en Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Avtal om digitala infartstavlor

Avtal om digitala infartstavlor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2012-03-21 KS 2012/0267 0480-45 00 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avtal om digitala infartstavlor Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL

Servicenämnden PROTOKOLL Servicenämnden Tid Onsdagen den 28 januari 2015 kl. 09:00-12:45 Plats Magistern Omfattning 1-15 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande Nura Mahmutagic (S), tjänstgörande

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2012-11-03 SFN 2012/0766 0480-450 431 Servicenämnden Internkontroll 2012 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen om den genomförda

Läs mer

Utförd intern kontroll 2014

Utförd intern kontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Per-Ola Johansson 2015-01-15 KFN 2014/0031 50075 Kultur- och fritidsnämnden Utförd intern kontroll 2014 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern. Omfattning 74-86

Servicenämnden PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern. Omfattning 74-86 Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 9:00-12:20 Plats Magistern Omfattning 74-86 ande Ingemar Einarsson (C), ordförande Kajsa Hedin (M), vice ordförande 75-86 Mikael Lindberg (S) Sven-Erik

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Kallelse/Dagordning. Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn 457512. Tid: Onsdagen den 7 december kl. 08.15.

Kallelse/Dagordning. Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn 457512. Tid: Onsdagen den 7 december kl. 08.15. Kallelse/Dagordning Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn 457512 Tid: Onsdagen den 7 december kl. 08.15 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Före- X drag- Nr Ärende ande Anm 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden

Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Delegationsbestämmelser för Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden beslutar delegera beslutande rätten i nedanstående grupper av ärenden enligt följande: Ärendegrupp 1. Upphandlingsbeslut

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson 2014-03-13 KS 2014/0200 0480-450048 s arbetsutskott Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner Förslag till beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden

Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-01-15 Dnr: TN 2016/9 Tekniska nämnden Informationshanteringsplan för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner informationshanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB Allmän administration Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan förvaras hos bolaget så länge de behövs för verksamheten Ledningsgruppsprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser

Datum 2011-12-20. Handläggare Åsa Ottosson. Ekonomi. order (kontering, Avvikelser. Avvikelser Handläggare Åsa Ottosson Datum 2011-12-20 Avrapportering intern revision 2011 Barn- och ungdomsnämnden antog 2002-01-23 en särskild intern kontrollplan för granskning av de interna rutinerna inom förvaltningen.

Läs mer

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m.

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-05-19 KS 2016/1132 50111 Kommunstyrelsen Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2013-10-18 SFN 2013/0888 0480-450505 Servicenämnden Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut

Läs mer

Budgetuppföljning efter april

Budgetuppföljning efter april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-05-19 SFN 2014/0419 0480-450572 Servicenämnden efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer