Årsredovisning 2006 Relation & Brand AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Relation & Brand AB (publ)"

Transkript

1 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (publ)

2

3 Relation & Brand Relation & Brand AB (publ) Relation & Brand är ett snabbt växande tjänsteföretag inom e-postmarknadsföring. Företaget introducerades på AktieTorget den 31 juli 26 och distribuerade under året över 51 miljoner meddelanden via e-post och SMS. Omsättningen ökade med 44% till 1,3 miljoner SEK och volymerna ökade med 76% jämfört med 25. Rörelsemarginalen uppgick till 15,4%. Styrelsen och den verkställande direktören för Relation & Brand presenterar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 26. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Tidpunkter för ekonomisk information Relation & Brand AB (publ) lämnar ekonomisk information under år 27 enligt nedan angivna kalendarium. Bolaget tillämpar kalenderår som räkenskapsår. Bokslutskommuniké februari 27 Årsredovisning 23 februari 27 Årsstämma mars 27 Delårsrapport januari-mars april 27 Delårsrapport januari juni juli 27 Delårsrapport januari-september oktober 27 Bokslutskommuniké februari 28 Årsstämma 27 hålls den 28 mars klockan 18. på World Trade Center, Klarabergsviadukten 1, Stockholm.

4

5 Innehåll VD HAR ORDET VERKSAMHETEN MARKNADEN KUNDER FRAMTIDEN STYRELSE & REVISOR AKTIEN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL ÖVERSIKT RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN BALANSRÄKNINGAR - KONCERN RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG KASSAFLÖDESANALYSER - KONCERN KASSAFLÖDESANALYSER - MODERBOLAG TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 5

6

7 VD har ordet VD har ordet År 26 har varit ett händelserikt år för Relation & Brand. Vi inledde året med att renodla verksamheten som delades upp i två affärsområden. Ett affärsområde som fokuserar på utveckling och försäljning av programvaran Net Relation Manager (NRM) och ett affärsområde som är en byrå för e-postmarknadsföring. Den 31 juli noterades Relation & Brand på AktieTorget och under september nyanställdes personal inom försäljning och produktutveckling. I december tillträdde Mats Hentzel som ny styrelseordförande. Han har lång och gedigen erfarenhet av utveckling och internationell expansion av mjukvaruföretag. Dessa åtgärder har medverkat till att Relation & Brand bibehåller en stark position på marknaden inför det kommande året. Statistik visar att marknadskommunikation på Internet växte med 73 procent i Sverige under år 26. (källa: Dagens Media) Det finns ingen siffra för den totala marknaden i Europa, men styrelsen uppskattar att enbart marknaden för e-postmarknadsföring i Europa kan värderas till 6 miljarder SEK. Motsvarande siffra för år 29 kan enligt styrelsen uppskattas till 3 miljarder SEK, Internetannonsering exkluderad. Kundernas efterfrågan på de tjänster vi erbjuder ökar konstant och trenden pekar på att antalet avancerade projekt ökar. Framförallt märker vi att stora företag arbetar mer aktivt med att integrera e-post och SMS-tjänster med sina CRM- och affärssystem, vilket vi ser som ett positivt tecken på att e-postkanalen har etablerat sig som en naturlig del i ett större strategiskt sammanhang. Börsnoteringen av Relation & Brand har bidragit positivt till verksamheten genom att företaget har blivit mer känt bland både kunder och övriga intressenter. Det ökade intresset underlättar i säljprocesserna mot både nya och befintliga kunder. Jag upplever att timingen för verksamheten som Relation & Brand bedriver inte kunde vara bättre. Vi har etablerat oss som en ledande aktör i Sverige som i sin tur ligger långt fram inom e-postmarknadsföring. Tillväxten inom segmentet är hög och vi har fortfarande ett försprång jämfört med övriga Europa. Vår situation inför 27 är bra. Stockholm februari 27 Magnus Modin, Verkställande Direktör Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 7

8 Verksamheten Affärsidé Relation & Brands affärsidé är att sälja tjänster och programvaror inom e-postmarknadsföring till företag och organisationer. Produkterna innefattar både licensförsäljning och konsulttjänster. Visioner och målsättning Visionen är att bli en ledande leverantör inom e-postmarknadsföring i Europa. Vi ser Norden som vår hemmamarknad och målet är att vi dessutom ska finnas representerade i ytterligare ett antal länder i Europa. För att uppnå dessa mål ligger huvudfokus inom följande områden: Vidareutveckla och lansera konkurrenskraftiga produkter inom e-postmarknadsföring Hitta effektivare försäljningskanaler Arbeta mer fokuserat med media och PR Bredda konceptet till andra affärsområden Expandera utanför Sverige 8 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

9 Verksamheten Historik Bolaget grundades av Magnus Modin och Nichlas Johansson under hösten Magnus Modin har en bakgrund som Internetentreprenör och som koncerncontroller inom försäkringsbranschen och Nichlas Johansson har en bakgrund som certifierad finansekonom och konsultchef inom ett företag som tillhandahåller ekonomisystem. Relation & Brand startades på allvar samma år som IT-bubblan började spricka, vilket innebar att bolagets visionära handlingsplaner fick omformuleras. Valet stod mellan att avveckla eller hitta nya kunder, vad vid valet föll på det senare. Det som började som en kris för e-handelsbolagen övergick till en allmän lågkonjunktur, vilken även drabbade större och mer etablerade företag. Denna lågkonjunktur innebar att marknadsbudgetarna åtstramades kraftigt. Följaktligen tvingades ett stort antal marknadschefer bli mer kreativa och söka sig till kostnadseffektivare alternativ än de traditionella kommunikat ionskanalerna. Historik i punktform Intresset för Internet och e-postmarknadsföring blev allt starkare. Relation & Brands försäljning kom initialt igång i liten skala, men efterhand började omsättningen öka. Idag har Relation & Brand femton anställda med ett genomsnitt om 1,2 anställda under år 26. Relation & Brand är noterat på AktieTorget och har målsättningen att bli en ledande leverantör inom e-postmarknadsföring i Europa. Relation & Brand hjälper sina kunder att kommunicera digitalt, framför allt via e-post, men också i kombination med andra kommunikationskanaler som till exempel SMS och Internet. Verksamheten är uppbyggd på två affärsområden. Det ena arbetar med utveckling och försäljning av programvaran Net Relation Manager (NRM) som idag används av hundratalet kunder. Relation & Brands teknik har utvecklats till att bli kraftfull och säker, vilket bidrar till att Relation & Brand uppfattas som en premiumleverantör inom sin nisch. Det andra affärsområdet är en byrå för e-postmarknadsföring med projektledare som hjälper företag med integration, anpassning av system eller att hantera hela kommunikationsprocessen för marknadsföring via e-post, SMS och webbsidor Relation & Brand grundas. Avtal om riskkapital till Relation & Brand undertecknas. Relation & Brand etablerar sig som en stark aktör inom e-postmarknadsföring och nyanställer för expansion. Relation & Brands produktutbud utökas och verktyget Net Relation Manager (NRM) lanseras. Ett verktyg där kunderna själva kan sköta hela processen. Relation & Brand redovisar vinst för första gången och uppvisar en vinstmarginal om 15%. Under året distribueras totalt 29 miljoner e-post och det märks att e-postmarknadsföring har blivit en etablerad kanal inom DR. Relation & Brand noteras på Aktie- Torget och bibehåller tillväxttakten. Mats Hentzel tillträder som ny styrelseordförande och arbetar aktivt med bolagets expansionsstrategi. Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 9

10

11 Verksamheten E-postmarknadsföring Vare sig du vill ägna dig åt marknadsföring, försäljning eller informationsarbete är e-post en kostnadseffektiv kanal och fördelarna är många. Den snabba kopplingen till hemsidan, ett klick bort, flyttar affärsmöjligheterna så nära mottagaren som möjligt. Inga andra medier skapar en lika effektiv interaktivitet. E-post är också mätbart på ett unikt sätt. Mottagarnas öppnings- och klickfrekvenser rapporteras i realtid, vilket är ovärderlig information för det fortsatta kommunikationsarbetet. Relation & Brand är specialister på funktionell e-post, vet vilken design som fungerar i de olika e-postläsarna, gör alltid tester innan varje utskick för att säkra läsbarheten. Vi har också utvecklat ett antal funktioner som går att skicka i e-post såsom tipsa en vän, miniundersökningar, virtuella presentkort, login och sökningar av produkter på hemsidan. Enkelt och säkert. De tre vanligaste användningsområdena som e-postkanalen används till är: Nyhetsbrev Kampanjer Undersökningar Undersökningar Undersökningar är en viktig kunskapslänk mellan ett företags beslutsfattare, dess marknad och medarbetare. I och med en alltmer föränderlig omvärld ses marknadsoch medarbetarundersökningar mer och mer som ett strategiskt verktyg i företagens affärsprocess. Det går snabbt och smidigt att skapa en e-postundersökning. E-postutskicket kan antingen innehålla själva undersökningen eller alternativt en länk till en webbsida där sedan undersökningen genomförs. Oavsett om undersökningen genomförs direkt i e-postutskicket eller på en webbsida, så samlas svaren upp automatiskt och resultatet från undersökningen visas i realtid i ett rapportverktyg på Internet. Hela processen innebär besparing av både tid och pengar jämfört med svarshantering av tryckta enkäter. Distributionskostnaden är endast en bråkdel jämfört med tryckta enkäter distribuerade via traditionell post och många av våra kunder upplever att svarsfrekvensen är högre i e-postkanalen. Nyhetsbrev Det finns en mängd olika typer av nyhetsbrev vars syften varierar. En del är rent informativa medan andra ska leda till köp på företagets webbplats eller i företagets butik. Majoriteten innehåller bilder, text och länkar om nya produkter, tjänster eller erbjudanden. Kampanjer Kampanjutskick skiljer sig från nyhetsbrev genom att de ofta är koncentrerade till en kortare period och har ett mer specificerat mål. Med interaktiva lösningar kan man öka genomslagskraften. Exempel på kampanjer är inbjudningar och tävlingar. En inbjudan kan syfta till att locka deltagare till seminarier eller andra aktiviteter. Det finns möjligheter att infoga specialfunktioner i e-post meddelandet som gör det möjligt för mottagarna att exempelvis anmäla sig direkt i e-post meddelandet, eller se vilka som redan är anmälda. Efter seminariet eller aktiviteten i fråga kan man skicka ut en utvärdering eller ett tack tillsammans med foton från tillställningen. Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 11

12 Verksamheten Kommunikationsprocessen för digitalkommunikation Relation & Brand utgår från fyra hörnstenar i arbetet med en effektiv marknadskommunikation; hantera mottagare, utforma budskap, distribuera och följa upp. Hantera mottagare Administrera mottagare Mottagare är en databas, där kontaktinformation såsom namn, telefon, adress och e-post registreras. Utöver den grundläggande information kan kunderna addera valfria kriterier och databasen justeras efter dessa önskemål. Alla fält är sökbara och resultatet går att exportera till Word, Excel eller som textfil för vidare bearbetning. Ett annat alternativ är att exportera sökresultatet till en Lista, en annan funktionalitet som är smidig att använda när man distribuerar e-postutskick. E-postadresser E-postadresserna som används kommer antingen från kundernas egna e-postregister eller från företag som säljer e-postadresser. Relation & Brands produkter innehåller funktioner som gör att man effektivt kan samla nya e-postadresser via webbplatser. E-postadresser till företag kan köpas genom Relation & Brands samarbetspartners. Utforma budskap Allt fler inser fördelarna med att skicka designad e-post. Nästan ingen skickar svartvit textreklam hem till brevlådan, så varför göra det på nätet? Relation & Brand är specialister på funktionell e-postdesign. Kunskap finns om vilken design som fungerar i olika e-postläsare och tester utförs alltid innan utskick, för att därigenom säkerställa läsbarheten. Relation & Brand skickar alltid parallella meddelanden i tre varianter; html-, text- och webbversion. Mottagaren ser meddelandet i det format som aktuell e-postläsare stödjer. Detta innebär en hög leveranssäkerhet. Distribuera Relation & Brand har en enkel och säker lösning för distribution av e-post. Bolaget använder en egenutvecklad plattform som har kapacitet att skicka stora mängder riktad e-post. Det är viktigt att utgå från en kvalitetssäkrad mottagarlista vid utskicket. Ett led i denna kvalitetssäkring är möjligheten för mottagare att anmäla och avanmäla sig på kundernas webbplats eller direkt i e-postmeddelandet. Vid stora utskick av e-post returneras ofta en mängd meddelanden. Det är viktigt att använda sig av dessa så kallade studsar i det kontinuerliga uppdateringsarbetet med mottagarlistorna. Det finns ett antal olika anledningar till varför meddelanden kan studsa och Relation & Brand har effektiva lösningar för att kartlägga detta så att adresserna håller hög kvalitet. Det finns möjligheter att i kompletterande syfte distribuera i mer traditionella kanaler till dem som inte nås av e-postutskicket. På så sätt genereras en hög träffsäkerhet till en låg kostnad. Följa upp En förutsättning för att effektivisera marknadskommunikationen är möjligheten att följa upp kommunikationen och studera vilken effekt den medför. E-postkanalen ger unika möjligheter att mäta genomslagskraften av aktiviteterna. Av den anledningen hjälper vi våra uppdragsgivare att identifiera och visualisera resultatet av kommunikationen. Utifrån detta underlag är det möjligt att arbeta med utveckling och förbättring. Relation & Brand erbjuder en informativ och lättöverskådlig uppföljning, som kan följas i statistikrapporter i realtid på Internet. Ett kontinuerligt uppföljningsarbete är en förutsättning för att på bästa sätt kunna utveckla och förbättra både design och distribution för ökad genomslagskraft. Riktad kommunikation Något som skiljer Relation & Brand från andra leverantörer är möjligheten att kommunicera oneto-one, det vill säga ett sätt att få en bättre respons i kommunikationen genom att anpassa budskapen efter mottagarens preferenser. Denna tjänst har efterfrågats i allt högre grad under Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

13

14 Verksamheten Net Relation Manager (NRM) Net Relation Manager är ett verktyg för att nå ut med avancerad e-postmarknadsföring enkelt och säkert. Det krävs ingen investering i hårdvara eller installation av mjukvara. Den avancerade tekniken finns hos Relation & Brand som kontinuerligt arbetar med produktutveckling och gör nya funktioner tillgängliga. Med ett kundspecifikt lösenord loggar kunderna in på Relation & Brands hemsida och finner allt som behövs för att börja kommunicera digitalt. I lösningen ingår utbildning, en manual samt support. Produkten är uppdelad efter användarens genomförandeprocess för att göra det lätt att sätta sig in i och förstå. Skapa digitala e-postutskick, kampanjer, undersökningar som harmonierar med företagets grafiska profil, eller skapa ett SMS-utskick. Det krävs ingen programmeringskompetens och all säkerhet för att distribuera e-post är inbyggd i verktygen. Mottagarnas respons registreras på individnivå i realtid. Klickrapporten visar utskickskvantiteter, studsar, öppnings- /klickfrekvenser och länkstatistik med mera. Gränssnittet är utvecklat för PC och påminner om Officepaketet för att verktygen ska vara lätta att känna igen och lära sig. 14 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

15 Verksamheten Branschorganisationen Swedma Relation & Brand medverkar aktivt i intresse- och branschorganisationen Swedma. Som medlem förbinder företaget sig att följa Swedmas affärs- och etikregler, som syftar till att upprätthålla och stärka förtroendet inom direktmarknadsföring, interaktiv marknadsföring och relationsmarknadsföring. Genom att medverka i Swedma kan Relation & Brand aktivt delta i ett proaktivt arbete för att utveckla och upprätthålla seriositet och trovärdighet inom branschen. Policy mot SPAM Relation & Brand tar aktivt avstånd från SPAM och det gör vi bland annat som medlemmar i Swedma. Relation & Brand arbetar aktivt i Swedma och driver där tillsammans med andra aktörer frågor mot oönskad reklam digitalt. SPAM betyder otillåten e-post och omfattas i Sverige av sådan kommunikation som distribueras till konsumenter som inte har beställt någon kommunikation. Lagen säger att för att kommunicera e-post, sms, mms eller liknande digital kommunikation krävs att mottagaren har givit sitt medgivande till kommunikation. Mottagaren ska alltid kunna se vem som är avsändare av meddelandet samt ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. Relation & Brands lösningar uppfyller samtliga krav som ställs på digital kommunikation. Enligt lagen behövs inget medgivande av mottagaren för att kommunicera till personer som representerar en juridisk person, undantaget enskilda firmor. Relation & Brand rekommenderar dock kunderna att hålla samma policy som mot konsumenter och alltid ha en accept på kommunikationen som distribueras. Utan accept är vår erfarenhet att kommunikationen annars kan uppfattas som något negativt, vilket varken gynnar den som skickar budskapen eller den som tar emot budskapen. Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 15

16 Marknaden Internet Internet ökade med 73 procent och totalt hanterade mediebyråerna 812 miljoner kronor inom mediegruppen. 25 uppgick den summan till 469 miljoner kronor. Detta innebär att Internet numera är det fjärde största annonsmediet för mediebyråerna. (Källa: DagensMedia, 18 jan 27) Att Internet växer innebär ökad aktivitet samt fler försäljningsåtgärder och större volymer att hantera över Internet. Detta har ett starkt samband med efterfrågan på de tjänster som Relation & Brand säljer. E-postmarknadsföring Styrelsen i Relation & Brand uppskattar att marknaden för e-postkommunikation i Sverige från företag uppgick till mer än 75 miljoner distribuerade e-postmeddelanden och en omsättning om 152 MSEK under 26. Volymerna på den Nordiska hemmamarknaden uppskattar styrelsen uppgick till 1,2 miljarder distribuerade e-postmeddelanden och omsättningen uppskattas till 287 MSEK under 26. Vidare gör styrelsen uppskattningen att den Europeiska marknaden omsatte i storleksordningen 6 miljarder SEK under E-post jämfört med ADR (Volymer) Antal i Miljoner 15 E-post ADR ADR ADR E-post E-post År E-postmarknadsföring jämfört med direktreklam Styrelsen uppskattar att volymerna för e-postmarknadsföring var i nivå med volymerna för adresserad direktreklam (ADR) under år 26. Vi bedömer att volymerna inom e-postmarknadsföring under år 27 kommer att vara 7 % större än ADR. För att kunna göra en jämförelse med traditionell ADR (Adresserad Direktreklam) och ODR (Oadresserad Direktreklam) är det enklast att jämföra volymerna, eftersom kostnaden för att kommunicera ett meddelande fysiskt är upp till 1 gånger så dyrt som att kommunicera digitalt. E-POSTMARKNADSFÖRING JÄMFÖRT MED DIREKTREKLAM Sverige 25- (Antal i miljoner) 26- (Antal i miljoner) 27- (Antal i miljoner) MSEK 26 - MSEK 27 - MSEK 3 E-post ADR ODR E-post: Detta är styrelsens uppskattning av den svenska marknaden inom e-postmarknadsföring. Uppskattningen baseras på ett antagande om att RB utgör 6,7% av den totala marknad i Sverige. Marknaden uppskattas vara komersiella e-postmeddelanden som distribueras av externa leverantörer och av företagen själva. 2. Volymer ADR och ODR: Volymerna för 26 var inte tillgängliga när tabellen upprättades och en uppskattning har därför gjorts av styrelsen. 3. År 27: Tillväxttakten för prognosen 27 är i samtliga fall baserad på samma tillväxttakt som mellan 25 och Statistik från IRM. 16 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

17 Marknaden Partnersamarbeten För att på ett effektivt sätt öka försäljningen har Relation & Brand utvecklat ett partnerprogram. Många olika typer av företag kan tjäna på Relation & Brands partnerprogram, exempelvis systemleverantörer, systemintegratörer, byråer med flera. Att vara partner till Relation & Brand innebär provision baserad på sålda licenser, antal skickade e-postmeddelanden samt kickback på intäkter för utbildningar och konsultarbeten. Dessutom får partners subventionerad e-postkommunikation och utbildning inom teknik, försäljning och kommersiell användning av Relation & Brands tjänster. Vidare får partners tillgång till support från Relation & Brand inom försäljning, marknadsföring och teknik. Relation & Brand har ingått nya partnersamarbeten, vilket stärkt förmågan att möta marknadens ökade behov i takt med att efterfrågan har växt. Dessa samarbeten är en viktig faktor för att lyckas, eftersom de genererar ökad användarvolym av Net Relation Manager. Idag har Relation & Brand samarbete med ett antal partners där följande är de största (i bokstavsordning): AddressPoint DM Konsult Infodata PAR StockholmBerlin Relation & Brand ämnar bredda och effektivisera sitt partnerprogram genom utökade partnersamarbeten. Positionering på marknaden Marknaden är fortfarande omogen i den bemärkelsen att det är svårt för många potentiella kunder att se skillnaden mellan de olika aktörer som erbjuder tjänster inom e-postmarknadsföring. Detta kan jämföras med ett traditionellt bilköp. En jämförelse mellan en Ferrari och en Skoda ger att bägge har fyra hjul, en ratt, radio och en motor. Alltså kan båda bilarna ses som likvärdiga. Ungefär i detta läge befinner sig fortfarande många företag som ska börja arbeta med e-postmarknadsföring. Därför är det viktigt för oss att utbilda köparna inom e-postmarknadsföring så att de förstår innebörden av vad som finns under huven, eller inbyggt i e-postlösningarna i form av driftsäkerhet, hantering av svartlistning av företag som uppfattas som SPAM, möjligheten till riktad kommunikation och mycket mer. Relation & Brand har positionerat sig som en premiumleverantör inom e-postmarknadsföring. Nedanstående citat från en av kunderna är en bekräftelse på detta. Relation & Brand är både serviceminded och kundfokuserade. Dessutom är systemet enkelt att använda och så logiskt att det nästan är svårt att göra fel. Per Sjölin Marknadsansvarig för lojalitet och rekrytering, Motormännen Marknadsposition Teknisk Lösning Relation & Brand Service & Kundfokus Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 17

18 Kunder Kunder Relation & Brand har ett 1-tal kunder som kontinuerligt använder företagets tjänster. Relation & Brand är bra på att skapa, utveckla och bibehålla kundrelationer. Genom åren har våra egna kundundersökningar indikerat mycket nöjda kunder. Nedan presenteras några kundexempel: Volvo Personvagnar Sverige AB Verksamhet: Volvo Personbilar Sverige AB är generalagent för personbilsverksamheten i Sverige. Syfte: Att skicka nyheter, inbjudningar och erbjudanden till olika målgrupper, samt att anpassa budskap på gruppnivå när man bearbetar både befintliga kunder och nya marknader. Utmaning: Att skapa interaktivitet med marknaden, anpassa budskap efter mottagare och få detaljerad statistik på resultatet till låg kostnad. Framgångsrik metod: Volvo arbetar själva i Net Relation Manager (NRM) med sina löpande nyhetsbrev. Relation & Brand arbetar vidare som byrå åt Volvo med specialanpassade databaslösningar, kampanjer, SMS och interaktiva lösningar. - För oss är det oerhört värdefullt att arbeta med en leverantör som verkligen besitter kompetens, erbjuder flexibla lösningar och snabb respons, säger Markus Lundström på Volvo Personbilar. SF Bio Verksamhet: SF Bio är sedan många år Sveriges ledande biografkedja. Syfte: Informativa nyhetsbrev till klubbmedlemmar, två gånger i månaden samt premiärer. Utmaning: Att hantera e-postdistribution till stora databaser med kvalitetskontroll samt att kunna mäta responsen från marknaden. Framgångsrik metod: SF Bio har avancerad html-kompetens och skapar egen design som säkerhetstestas, kontrolleras och distribueras via Relation & Brands avancerade tekniska plattform. Mätning med svarsfrekvenser och länkstatistik ser SF Bio i realtid på sitt kundkonto. 18 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

19 Framtiden Adobe Verksamhet: Adobe Systems Incorporated bygger programvarulösningar för Network Publishing, med program för webben, tryck, video, trådlöst och bredband. Syfte: Att attrahera deltagare till deras seminarier. Utmaning: Att samordna anmälningar och enkätsvar per automatik. Framgångsrik metod: Relation & Brand arbetar som byrå åt Adobe och designar, distribuerar och mäter deras digitala kommunikation. Adobe skickar inbjudningar, undersökningar samt enkäter via e-post och har med framgång lyckats kombinera detta med traditionell DR för att öka genomslagskraften. På sitt kundkonto kan Adobe övervaka och sammanställa alla registreringar. Framtiden Relation & Brands ambition och mål är att i framtiden vara en ledande leverantören inom e-postmarknadsföring i Europa. Internet är idag en etablerad kanal och att en större del av företagens försäljning och kundkontakt sker över Internet är inte längre en vision. Trots att Internet har blivit en strategiskt mycket viktig kanal spenderas fortfarande bara en bråkdel av företagens marknadsföringsbudget på marknadsföring och försäljning över Internet. Hur ser då framtiden ut? Tillväxten för marknadsaktiviteter över Internet i Sverige var 73% under 26 (källa: Dagens Media) och vi ser inga tecken på att tillväxttakten kommer att avmattas under de närmaste åren. Ökningen av Internetmarknadsföring påverkas relativt lite av den allmänna konsumtionsökningen i samhället. Däremot går ökningen av Internetanvändningen att relatera till att allt fler går över från de traditionella mediekanalerna till Internet. Detta innebär, att vi under de närmaste åren kommer att se en kraftig ökning inom Internetmarknadsföring oberoende av konjunkturen. Den svenska marknaden är väl utvecklad när det kommer till användning av Internettjänster. Under de kommande åren finns en stor efterfrågan på Internettjänster och stora möjligheter öppnas för företag som kan leverera konkurrenskraftiga lösningar. Enligt vår uppfattning kommer e-post att vara den dominerande kommunikationskanalen över Internet. I framtiden ersätter E-post både SMS och traditionell post och i takt med expansionen av mobilkommunikationen och interaktiv TV kommer e-post att användas i dessa kanaler. Denna utveckling av Internetmarknadsföring är ett unikt tillfälle för seriösa aktörer att snabbt bygga upp en verksamhet och skaffa sig en bra position för framtiden. Relation & Brands mål är att under de närmaste 3-5 åren öka tillväxttakten och positionera sig som en ledande aktör inom e-postmarknadsföring i Europa. Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 19

20 Styrelse & revisor Styrelse och revisor Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten, en årsstämma samt en extra bolagsstämma. Styrelse Mats Hentzel Styrelseordförande Född 1947 Forskarutbildning Företagsekonomi i Lund, författare till ett flertal böcker inom företagsekonomi. Styrelseengagemang i Axiell AB, Stockholm (Styrelseordförande), Axiell Bibliotek AB, Göteborg (Styrelseordförande), Axiell Oy, Helsingfors, Axiell Bibliotek A/S Köpenhamn, SKD Euroconf AB, Stockholm, Zalaris Business Services AB, Stockholm, EmCe Solution Partner Oy, Helsingfors, Omniagruppen AB, Stockholm (Styrelseordförande), Soft IT SK AB, Stockholm (Styrelseordförande), First Reserve AB, Stockholm (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: 24 B-aktier, samt 22 köpoptioner. Thomas Ekman Styrelseledamot Född 1969 Magisterekonom med inriktning på marknadsföring. Styrelseengagemang i Svensk Programagentur AB, samt Försäljningsdirektör för Tele2 Sverige AB. Innehav i Relation & Brand AB: B-aktier. Nichlas Johansson Styrelseledamot Född 1972 Civilekonom inom finansiell ekonomi och examen inom IT. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB (styrelseordförande), och MindMart. Innehav i Relation & Brand AB: A-aktier, B-aktier genom Grocus Capital AB. Magnus Modin Styrelseledamot och VD Född 1972 Magisterekonom med inriktning på International Management. Styrelseengagemang i Grocus Capital AB, StagePool AB (Styrelseordförande). Innehav i Relation & Brand AB: A-aktier, B-aktier genom Grocus Capital AB. Revisor Eric Lindahl. Auktoriserad revisor och medlem i FAR. Född Vald 26. R3 Revisionsbyrå Revisorssuppleant Per Nordgaard. Auktoriserad revisor och medlem i FAR. Född Vald 26. R3 Revisionsbyrå 2 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

21 Aktien Aktien Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning. Vid årsstämma ger varje A-aktie i moderbolaget tio röster och varje B-aktie en röst. Varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Aktiens utveckling B-aktien introducerades på Aktietorget i slutet av juli 26. I diagrammet presenteras aktiens utveckling fram till den 1 februari 27, aktiens slutkurs var då 8,25 SEK Juli 1 feb Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning från och med verksamhetsåret 26. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdagen för årsstämman är registrerade som aktieägare i moderbolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via VPC på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i moderbolaget. Utdelningspolicy Styrelsens policy, vad gäller utdelning, är att minst 5% av koncernens resultat efter skatt ska utdelas till aktieägarna när bolaget har en intjäningsförmåga som ger utrymme för en uthållig produktutveckling och marknadsexpansion och om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter. Aktiekapitalets utveckling Bolaget har A- och B-aktier. Det totala antalet aktier uppgår till aktier.1 32 av dessa är A-aktier. A-aktien ger tio röster per aktie medan resterande är B-aktier som ger en röst per aktie. Likviditetsgarant Under kvartal tre utsågs Remium AB till likviditetsgarant (market maker) för aktien i samband med noteringen på AktieTorget. Syftet var att främja en god likviditet i aktien samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Remium upphörde att agera som likviditetsgarant i november 26. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING, SEK År Händelse Bolagsbildning Nyemission/split Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning Nyemission Fondemission/split Nyemission Kvotvärde* 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,9,9 Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital 1, 24, 62, 375, 487 8, , 1 7, , , * Kvotvärde ersätter nominellt belopp. Kvotvärde=aktiekapital/antal aktier. Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 1, 34, 96, 1 335, , , , , ,6 Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 21

22 Förvaltningsberättelsen Allmänt om verksamheten Relation & Brand AB (publ) är ett moderbolag med ett dotterbolag där utveckling och drift av programvaran Net Relation Manager (NRM) sker. Relation & Brand noterades på Aktietorget den 31 juli 26. Affärsidén är att sälja tjänster och programvaror inom e-postmarknadsföring, samt ansluta företag eller organisationer som kunder. Produktutbudet omfattar både licensförsäljning och konsulttjänster. Målet är att inom 3-5 år vara en ledande aktör i Europa Omsättning och resultatet Omsättningen ökade under 26 med 44% jämfört med 25. Ökningen har till stor del berott på tillströmning av nya kunder samt att befintliga kunder har ökat sin distribution i verktygen. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,57 MSEK (1,1 MSEK). Detta är en ökning med 55% jämfört med föregående år. Policy för forskning och utveckling Bolagets policy är att med bolagets egna medel och de anställdas egna insatser i form av nedlagd tid vidareutveckla plattformen. Detta med syfte att öka automatiseringsgraden och bredda produktens tillämpningsområden. Rörelseresultat Under år 26 har ledningen prioriterat att öka tillväxttakten vilket återspeglas i högre omsättning men initialt även en högre kostnadsnivå. De ökade kostnaderna i kombination med ökad försäljning och anpassning av organisationen gör att rörelsemarginalen under 26 är i nivå med 25 men inte högre. Vi förväntar oss att se effekten av satsningen under år 27. Rörelseresultat MSEK 2 1 Omsättning MSEK * * 16 månader * 16 månader 21-22* Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning avseende likvida meddel har under 26 förbättrats. Likvida medel uppgick till (41) TSEK, vilket omfattar kassa och bank, samt kortfristigaplaceringar. Soliditeten uppgick till 8% (87%). Ändrade redovisningsprinciper Under 26 ändrades redovisningsprincipen för aktivering av programvara. Ändringen gjordes för att ge en mer rättvisande bild av resultatet samt en mer rättvisande bild av programvaran som en tillgång i verksamheten. Aktiveringar 26 uppgår till 467 TSEK. Underlag saknas för framtagning av jämförande belopp 25. Rörelsemarginal I och med uppdelningen av verksamheten i två affärsområden därvid den ena bygger på licensintäkter för verktyget Net Relation Manager (NRM) har också rörelsemarginalerna i koncernen förbättrats under de senaste tre åren. Denna typ av verksamhet, som bygger på licenser och distributionsvolymer, kräver en kritisk massa för att börja uppvisa höga vinstmarginaler. Den kritiska massan uppnåddes under 25 vilket gör att marginalintäkten för varje ny kund är hög. Rörelsemarginal % ,% -8,6% 14,7% 15,4% * 16 månader 22 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

23 Förvaltningsberättelsen Framtiden Efterfrågan på tjänster inom e-postmarknadsföring växer kraftigt och styrelsen ser positivt på framtiden och möjligheterna för Relation & Brand. Den svenska marknaden är väl utvecklad när det gäller användning av Internettjänster. Under de kommande åren finns en stor efterfrågan på Internettjänster och stora möjligheter öppnas för företag som kan leverera konkurrenskraftiga lösningar. Enligt styrelsens uppfattning kommer e-post att vara den dominerande kommunikationskanalen över Internet. I framtiden ersätter E-post både SMS och traditionell post och i takt med expansionen av mobilkommunikationen och interaktiv TV kommer e-post att användas i dessa kanaler Utsikterna i framtiden för Relation & Brand är därmed goda. Medarbetare Relation & Brand har en företagskultur som ställer höga krav på medarbetarnas kompetens, vilket också är en av de viktigaste faktorerna bakom företagets framgång. För att arbeta på Relation & Brand krävs att medarbetarna är lyhörda, serviceinriktade och kompetenta inom sitt arbetsområde. Medarbetarkonceptet bygger på att anställa medarbetare som kan leverera mycket hög service till verksamhetens slutkunder. De anställda på Relation & Brand är lojala mot både företaget och våra kunder. Detta återspeglas tydligt i antalet rekommendationer. Ett faktum vi är mycket stolta över. *Inklusive föräldralediga och deltidsanställda. Kvinnor Män Totalt Produktutveckling * Aktier och ägarstruktur De största ägarna i Relation & Brand per den 31 december 26 var följande: Utvecklingstakten på Relation & Brand tjänster och produktutbud går snabbt framåt, bland annat genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete av programvaran Net Relation Manager (NRM). För att vara konkurrenskraftig finns en ständig strävan att utveckla tjänster och produkter med mervärden. Relation & Brands filosofi är att all utveckling ska vara kunddriven. Framgången bygger bland annat på att ett stort antal kunder ligger långt fram i sitt användande av e-postmarknadsföring. Detta medför en god bas för att kontinuerligt kunna arbeta med nya utvecklingsprojekt tillsammans med slutkunder. Förslag till vinstdisposition Koncernens ansamlade vinst uppgick till 1,57 MSEK. Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten i moderbolaget fördelas enligt nedan: Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten: balanserad vinst årets vinst Behandlas så att: delas ut till aktieägarna i ny räkning överföres Aktieägare Grocus Capital AB Johan Darlin Fredrik Wallin Lighthouse i Vaxholm Mikael Berg Barncentrum Ost Curt Berg Övriga Totalt Antal Aktier Procent Aktier 4,6 % 9,6 % 7,2 % 4,9 % 4,6 % 4,3 % 4,1 % 28,4 % 1,% Procent Röster 78,8 % 3,4 % 2,6 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 8,8 % 1,% Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 23

24 Förvaltningsberättelsen & Finansiell översikt Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året noterades företaget vid Aktietorget den 31 juli. Börsnoteringen av Relation & Brand har bidragit positivt till verksamheten genom att företaget har blivit mer känt bland både kunder och ägare. Det ökade intresset underlättar i säljprocesserna mot både nya och befintliga kunder. I december valdes Mats Hentzel till styrelseordförande i Relation & Brand. Mats Hentzel har en väl dokumenterad meritlista med VD-positioner och styrelseuppdrag inom ett flertal olika branscher de senaste 3 åren. Han är idag VD i AB Förvaltningsfinans Del Credere AB, ett privatägt finans- och konsultbolag, och har eller har haft styrelsengagemang inom bland annat Trygg-Hansa, Nordbanken, Protect Data, Axiell-koncernen, First Reserve, Tietonovo, EmCe, SoftIT med flera. Organisation Relation & Brand AB är operativt uppdelade i två affärsområden. Relation & Brand Services Detta affärsområde fungerar som en byrå för e-postmarknadsföring, vilket innefattar formgivning, hantering av distributionslistor samt distribution av e-postutskick, SMS och webbsidor. Våra projektledare ger råd, tips och personlig service och erbjuder även mer avancerade och kundanpassade lösningar. Relation & Brand Products Detta affärsområde utvecklar, marknadsför och säljer programvaran Net Relation Manager (NRM) där kunderna själva kan hantera sin digitala kommunikation. Inom detta affärsområde finns även tekniskt support och drift. Finansiell Översikt Nedan presenteras koncernens finansiella utveckling i sammandrag. Koncernstruktur Moderbolaget heter Relation & Brand AB ( ) och dotterbolaget heter NRM Nordic AB ( ). Relation & Brand AB Moderbolag 1 % NRM Nordic AB Dotterbolag Försäljning & Konsult Produktutveckling & Su Firmanamn: Relation & Brand AB (publ) Handelsbeteckning: Relation & Brand Säte: Stockholm Organisationsnummer: Datum för bolagsbildning: Datum när bolag startade sin verksamhet: Land för bolagsbildning: Sverige Hemvist: Stockholm Juridisk form: Publikt aktiebolag Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Adress till huvudkontoret: Drottninggatan Stockholm Telefon till huvudkontoret: Hemsida: Syftet är att under år 27 renodla den juridiska strukturen till ett holdingbolag och två dotterbolag där affärsområdet Relation & Brand Services samt Relation & Brand Products bedriver operativ verksamhet. Definitioner av nyckeltal. Rörelsemarginal Soliditet Volymer Resultat per aktier Resultat före finansnetto i procent av rörelsens intäkter. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Antal distribuerade e-postmedde landen i systemet. Årets resultat, dividerat med antal aktier. Nyckeltal (Koncernen) Omsättning (TSEK) Rörelseresultat (TSEK) Resultat efter finansiella poster (TSEK) Rörelsemarginal Soliditet ,4% 8% 25* ,7% 87% 24* neg 66% neg 52% Volymer distribuerade e-post (Miljoner) Antal utestående aktier Antal utestående aktier (justerat för split 33/1) Resultat per aktie (SEK) Resultat per aktie (SEK) (justerat för split 33/1) Antal anställda (per december 31) *Anpassad enligt IFRS 51, ,24, , ,71, , neg neg 9 14, neg neg 1 24 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

25

26 Resultaträkningar - Koncern Not 26 1 jan - 31 dec 25 1 jan - 31 dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader 1 Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt 6 Årets resultat Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

27 Balansräkningar - Koncern Not dec dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Balanserade utgifter Inventarier Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 27

28 Balansräkningar - Koncern Not dec dec Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Summa eget kapital Skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter ANSVARSFÖRBINDELSER 12 5 Inga Inga 28 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

29 Resultaträkningar - Moderbolag Not 26 1 jan - 31 dec 25 1 jan - 31 dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 8 Summa intäkter Rörelsens kostnader 1 Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Övriga skatter Årets resultat Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 29

30 Balansräkningar - Moderbolag Not dec dec Tillgångar Anläggningstillgångar Inventarier Andelar i koncernföretag 1, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

31 Balansräkningar - Moderbolag Not dec dec Eget kapital och skulder Bundet eget kapital 14 Aktiekapital Reservfonden Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna skulder och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 31

32 Kassaflödesanalyser - Koncern 26 1 jan - 31 dec 25 1 jan - 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Summa Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändringar av kundfordringar Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Försäljning/köp av kortfristiga placeringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av maskiner och inventarier Summa Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde Likvida medel Förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

33 Kassaflödesanalyser - Moderbolag 26 1 jan - 31 dec 25 1 jan - 31 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet mm Summa Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändringar av kundfordringar Förändringar av kortfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Försäljning/köp av kortfristiga placeringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av maskiner och inventarier Summa Kassaflöde från finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde Likvida medel Förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Org Nr Relation & Brand AB (Publ) Årsredovisning 26 33

34 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Relation & Brand AB koncernredovisning har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen (ÅRL), International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Redovisningsrådets rekommendation 3 (RR3) Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL samt Redovisningsrådets rekommendation 32 (RR32) Redovisning för juridiska personer. Koncern-och årsredovisning är avgiven i svenska kronor (SEK) och avser 1 januari 31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Nya redovisningsprinciper Prospektet för 26 var den första helårsrapport som gavs i överensstämmelse med IFRS. IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas behandlar övergångsreglerna vid införandet av IFRS. IFRS 1 kräver att ett jämförelseår och en öppningsbalans enligt IFRS per övergångsdatum redovisas. 1 januari 24 är Relation &Brand AB:s övergångsdatum till IFRS. Effekterna av övergången till IFRS i resultaträkning och balansräkning berör endast redovisning av uppskjutna skattefordringar. IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 38 Immateriella tillgångar ger ej upphov till några justeringar av balans- och resultaträkningen. Redovisningsrådet har med anledning av övergången till redovisning av IFRS i koncernen givit ut en ny rekommendation: RR 3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Införandet av rekommendation ger ej upphov till några ändringar i Relation & Brand AB redovisningsprinciper. Nedan finns en beskrivning av de för koncernen tillämpade redovisningsprinciperna. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar moderbolaget Relation & Brand AB. Det helägda dotterbolaget, NRM Nordic AB. Dotterbolaget nybildades av moderbolaget och därmed uppstod ingen skillnad mellan anskaffningsvärdet på nettotillgångar och anskaffningsvärdet på dotterbolagets aktier. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen, som är upprättad enligt förvärvsmetoden. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av e-posttjänster. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Leasing Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. Relation & Brand AB har inga väsentliga finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas således som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Skatter Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt/skattefordran. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den så kallade balansansatsen, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till skatt som debiteras av samma skattemyndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2% Inventarier, verktyg och installationer 2%. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta är omräknade till svenska kronor efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde är resultatförd. Pensioner Samtliga pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag och klassificeras såsom avgiftsbestämda. Pensionspremier kostnadsförs i den period när de anställda utför de tjänster avgiften avser. Kundfordringar Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra kundfordringar. Avsättningar för osäkra kundfordringar baseras på individuell bedömning av kundfordringar som gjorts med hänsyn till förväntade kundförluster. Likvida medel Likvida medel utgörs av kassa och bank. 34 Årsredovisning 26 Relation & Brand AB (Publ) Org Nr

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning

Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning Relation & Brand inbjuder härmed till teckning av aktier i samband med ägarspridning www.relationbrand.com Erbjudande Relation & Brand erbjuder nu nya och befintliga aktieägare att köpa aktier i Relation

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fundior AB (publ) 556695-0100 Bokslutskommuniké 2009 1 januari - 31 december 2009 Fundior AB (publ) FO-nummer: 556695-0100 22 februari 2010 Helåret 2009 - Nettoomsättning var 1,9

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer