MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING"

Transkript

1 RTF-Bladet Nr 2/2009 MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Många svar på enkäten! 46 medlemmar har hittills svarat på enkäten, som följde med förra numret av RTF-Bladet. Vinnarna av trisslotterna, Linnea Ocklund och Leif Tegnemo, tar i sina uttalanden upp några av RTF:s viktiga frågor. Sid. 3 Linnea Ocklund och Leif Tegnemo vann trisslotterna, som var priset man kunde vinna om man lämnade in enkäten senast 24/5. Man får väl hoppas att man vinner något på trisslotterna också! Sid. 4 Parkeringseländet Nybyggnation Här presenteras en större sammanställning av nybyggnationen i vårt område. Sid. 5 Sven Lundell: Nybyggare i RTF Linnea Ocklund Vad tycker du är viktigt med RTF? Att föreningen fungerar som ett sammanhållande organ för oss boende och att man tar upp och engagerar sig i olika frågor såsom parkeringsproblem. Se n är det jättebra att man kan låna redskap, vilket vi tycker fungerar mycket bra och är en bra service. Det är roligt att se hur nya RTF-bladet har utvecklats, det är fint att den är i färg och så är den roligare att läsa nu. Leif Tegnemo Vad tycker du är viktigt med RTF? Att föreningen driver olika frågor och bevakar intressen som berör många medlemmar gentemot myndigheter och att man informerar om saker som händer i närområdet. Exempel på priser du kan vinna! Teckna och vinn fint pris! Rita hur RTFs maskot ska se ut. Streckgubbar eller huvudfotingar alla barn som tycker om att rita uppmuntrar vi att vara med! Vi förlänger tävlingen då många tyckte tiden var knapp förra omgången. Maila in bidraget senast 30 augusti till eller lägg det i brevlådan hos den styrelsemedlem som bor närmast. Förutom att vinnaren får ett fint pris publiceras även teckningen i nästa RTF-bladet. Alla bidragen läggs givetvis upp på fick Sven Lundell chansen att via SMÅA bygga sitt hus på Brunflogatan 34. Han flyttade in till julen Sid. 7 Grannsamverkan 28 april deltog RTF i ett informationsmöte för grannsamverkan som Polisen anordnade. Inbjudna föreläsare var Brandförsvaret och Folksam försäkringsbolag. Sid 6 7 Trevlig sommar!

2 Ordföranden har ordet Ni som fick förra numret kan kanske se vad tiden gör på nitton år Stort tack för alla fina kommentarer och svar vi fått, det är jätteroligt! Vad vi tänker arbeta med inom RTF s styrelse, ser ni under enkätsvaren. Nu berättar jag om vår (min och familjens) tid på Brunflogatan! meddelades bygglov för vårt hus (faktum är att jag var påtänkt då) skrevs det fantastiska tomträttskontraktet (gällande från ) på 388 kronor om året i sextio år (i dagens läge motsvarar det kronor). Förmodligen kännbart då, men sedan vi köpte huset sommaren 1979 har det varit den räkning vi haft mest skoj med. Tjänstemannen som skrev ett avtal på fasta kronor (ej index reglerat) under så lång tid, fick nog gå! Vi köpte vårt hus (den mindre sorten, anpassat för max två barn) för kronor (mätt i dagens läge motsvarar det kronor), hade vi köpt det två år innan, hade det kostat cirka kronor. Det var tufft på två polislöner, men blodpudding är ganska gott också! Vi kom från hyresbostäderna på Långseleringen, möjligen att vi missade ett stort klipp, då de har ombildats till bostadsrätter Nu vet vi ju att även våra små hus går för strax under kronor, så det är väl en hyfsad investering! Det var inget generationsbyte i området då och vi fick hemskt mycket hjälp av nybyggarna, stort tack till Sigge, Gösta, Margit, Vilgot och Svenne. Tyvärr är Svenne, den enda som fortfarande är kvar. Vi hade ju inte råd med allt som behövs, t.ex. Det som är kul är att Gösta och Margits dotter (Mona) bor i huset, tillsammans med Stig som är vår materialförvaltare. RTF:s sekreterare, Mia (sekreteraren), bor också i barndomshemmet! Vi förstod ganska snart att det var dags för en mätning av radonhalten, då det i vårt område rör sig om markradon. Sedan dess har vi ett bra värde tack vare en radonsug. När det gäller radonfrågan kommer vi att behandla den i ett av RTF-tidningens höstnummer och 1983 föddes våra barn, de hade en lättsam tillvaro, båda barnen var på dagis på Njurundagatan, skolan var Vällingbyskolan, fritidsdagis var nedanför Långseleringen och gymnasiet var Blackebergsskolan. Runt slutet på 80-talet var jag ordförande förra gången och maken materielförvaltare, med en son på sju år och en dotter på fyra år. Jag glömmer det aldrig, eftersom vi skulle försöka få in kabel-tv i området och dåvarande Kabel-TV krävde 51 % anslutning. Anslutningsavgiften då, var kronor (motsvarande cirka kronor). Jag var personligen på besök i alla 306 husen, minst 3 gånger! Vi lyckades med det och även flytt av en lekpark som låg precis bredvid en avloppsbrunn, som luktade skunk! 1995 försökte vi få bygga till, med ett nytt rum (mot trädgården), ett burspråk i köket (70 cm) och en bättre kommunikation med källarplanet avslutas det hela med en dom i kammarrätten, där just vårt kvarter klassades som en riksintressant kulturmiljö i Stockholm, därmed ett avslag! Vi blev lite putt och bad dem om att ställa dit en bil från 50-talet, eftersom vi kör japanare! 2002 köpte vi loss tomten för kronor (vilket idag skulle vara ca kronor) vilket var ett svårt beslut, då tomträttsavgälden på 97 kronor i kvartalet skulle gälla fram till 2012, fast nu är vi snart där! Vi ägnar oss nu åt biodling, dvärghöns, karpar. Lunnehund, RTF, GBS och trädgården!! Ha nu en riktigt härlig sommar, så syns vi på kvartersloppis och stavgångs promenader! Eva Råcksta Trädgårdsstads Förening Styrelse & funktionärer Ordförande Eva Linderoth, Brunflogatan 27, Vällingby. Tel Kassör Jill Andersson, Brunflogatan 4, Vällingby. Tel Sekreterare Mia Sievert, Brunflogatan 30, Vällingby. Tel Ledamöter Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel Åsa Damne, Oviksgatan 27, Vällingby. Tel Webbmaster: Jenny Bohl, Ångermannag. 25, Vällingby. Tel Revisorer Christer Lundgren, Brunflog 35, Vällingby. Tel Gert Ström, Brunflogatan 31, Vällingby. Tel Materielförvaltare Stig Jansson, Brunflogatan 32, Vällingby. Tel / Valberedning Stig Jansson, Brunflogatan 32, Vällingby. Tel / RTF-bladet 2/09 Utkommer 4 gånger per år. Redaktionskommitté: Mia Sievert (sammankallande) Jenny Bohl Gert Ström Ansvarig utgivare: Eva Linderoth Tryck: Vällingby Tryckeri 2009 Tryckt i digital fyrfärgsteknik på miljövänligt papper. 2

3 15 % har hittills besvarat enkäten! D.v.s. 46 stycken av husen i föreningen lämnade in svar på enkäten, vilket vi tycker är jättebra! Toppen, det ger ju styrelsen lite vägledning om vad medlemmarna vill Vi kommer alltså att ge ut RTF bladet som vi börjat med, samtidigt som hemsidan kommer att uppdateras ofta. RTF bladet kommer att ges ut till samtliga hushåll, men vissa webbsidor och självklart utlåningsverksamhet och aktiviteter är endast förbehållna medlemmar. Vi har skaffat nya grannsamverkan skyltar och placerat ut (säg till om vi inte hittat alla). Vi skriver i detta nummer om ett möte arrangerat av Närpolisen och vill arbeta mer med grannsamverkan. På hemsidan finns en grannsamverkan lapp som man kan fylla i och lämna till den granne som hjälper er med tillsynen. Har ni inte tillgång till hemsidan, så kontakta någon i styrelsen, så kommer vi över med blanketten! Parkeringsproblemet, är i vissa områden ett gissel. Förslag/frågor om hur vi kan lösa detta finns i detta nummer. Tyvärr har det att göra med alla nybyggnationer vilket vi självklart kommer att bevaka, dock måste vi få era åsikter och eventuell information från Stadsbyggnadsnämnden etc. (den kommer bara till närmast sörjande, inte till RTF s styrelse). Gatuunderhållet hör också ihop med denna fråga, vi ser alltfler stora hål och problem med sopning, snöröjning m.m. Kommunen kommer att bli uppvaktad. Självklart kommer vi att fortsätta med utlåningsverksamheten. Någon vill ha en fuktmätare, vi kollar! Vi kommer att bevaka tomträttsavgälden. Vi förändrar festerna till någon annan mötesform. Till hösten kommer vi att försöka arrangera en kvartersloppis, där man kan ta med sig picnic-korg och dessutom ska vi försöka att få ut en stavgångs instruktör. Vi kommer att under hösten försöka anordna en trädbeskärningskurskurs Markera söndagar i september Det tråkiga var att barntävlingarna inte blev prioriterade, men envisa som synden är vi! Vi sträcker ut tävlingstiden till den 30 augusti! Eva L. Svara gärna på enkäten! Det är visserligen för sent att delta i utlottning av trisslotter men vi blir glada om du ändå kommer in med enkäten. Liten påminnelse vid betalning av medlemsavgiften Det är viktigt att ni skriver er adress, gata och nummer när ni betalar eftersom RTF:s medlemsregister inte innehåller personnamn. Vi har fått en betalning den 28 maj som inte går att lokalisera. Om du känner på dig att du inte lämnade någon som helst info på betalningen till RTF så hör av dig till någon i styrelsen. Det har även kommit en betalning med annat belopp än 120: som årsavgiften är. Har du glömt att betala medlems- avgiften? Tappat bort inbetalningskortet? Inga problem, hör av dig till någon i styrelsen så får du ett nytt, eller betala in 120: till postgiro nummer Råcksta Trädgårdstadsförening Men glöm inte att skriva adress gata och nummer och skriv även Medlemsavgift kronor per månad ja mer kostar det inte att vara med i RTF. Du kan hjälpa till Anmäl till Driftcentralen Trasig gatubelysning, felparkerade bilar eller skrotbilar, skador i vägbanan, snöröjning, klotter m.m.? Du anmäler fel till Driftcentralen genom att ringa eller gå in på och fyll i ett enkelt formulär. Har du besökt RTF:s nya hemsida? Om inte gör det nu! 3

4 PARKERINGSELÄNDET... Efter samtal med Trafikkontoret står det klart att det inte går att förbjuda parkering på allmän mark. Alla har rätt att parkera på våra gator och stå på samma plats i 7 dygn. Står någon parkerad längre än 7 dygn på samma plats kan vi (vem som helst i området) ringa till parkeringsvakten i Västerort som har öppet dygnet runt. För att förhindra parkering framför den egna tomt-parkeringen så finns skyltar att köpa och sätta upp vilket rekommenderas av Trafikkontoret eftersom det har slagit väl ut på andra ställen. Om intresse finns så kan vi köpa in gemensamt i förhoppning om att få mängdrabatt. Pytt - regeln Det finns inte många alternativ som är bra men för att städning och snöröjning av gatorna ska bli bättre så kan RTF ansöka om att få använda den s.k. Pytt-regeln Pytt står för parkering i ytterstaden. I pytt-områdena får du på sommaren och hösten parkera fritt i upp till 7 dygn på ena sidan av gatan. I regel är det på den upplysta trottoarsidan som parkeringsförbudet råder. Pytt-regeln är införd för att gatan ska kunna snöröjas en gång i veckan.det gäller under tiden 1 november 15 maj. Under denna tid är det parkeringsförbud under viss tid på ena sidan av gatan.vilka regler som gäller på gatan ser du på vägmärkena. Pytt-regeln innebär ju även försämringar för oss som bor. De som måste ha tjänstebilen hem eller har 2 bilar samt alla våra bilburna vänner som hälsar på kan få svårt att parkera, men det finns också en skyldighet för fastighetsägaren att ombesörja så att egna bilar får plats på tomten. I detaljplanen för området slås det fast, att det ska finnas plats att parkera 2 bilar på varje fastighet. Byggnadskontoret är mycket bestämd, när bygglov söks för det egna om- och/eller tillbyggnad av garage och P-plats, att ritningen innehåller minst 2 P-platser inkl. garageplats. Vi kan ju snabbt konstatera, att det i vårt område, möjligen finns plats för 1 bil på de flesta tomter. Samfällighet Ett annat alternativ som RTF inte förordar är att bilda en samfällighetsförening. I stort innebär en samfällighetsförening att samfällighetsföreningen äger gatorna och står för/ bekostar allt som har med gatorna att göra såsom vägbeläggning, snöröjning, sandsopning, rensning av brunnar m.m. Våra gator och rör är relativt gamla så kostnaderna kan skena iväg. Det krävs en stadsplaneändring för att bilda en samfällighet, som inte verkar så svårt att få till stånd och troligtvis så är det lätt att erhålla gatorna utan kostnad från Stockholms kommun. Då får vi anlita eget parkeringsvaktbolag och sätta vilka böter vi vill. Att bilda samfällighetsförening är en lång och tung procedur som även medför ganska stora kostnader för oss boende. I en samfällighet får Kommunen inte göra någonting utan att samfälligheten anlitat dem. Det finns några gator i Stockholm som precis som RTF tröttnat på ickeboendeparkeringar och bildat samfällighetsföreningar t.ex. Dragenbergsgatan. Gilla läget Det sista alternativet (gilla läget) är att stå ut med den parkering vi har på våra gator och hoppas på fler parkeringsplatser till nybyggnationen i närområdet så att parkeringen avtar i vårt område. Några av RTF s medlemmar har påpekat att det parkeras tunga fordon på våra gator. Enligt paragraf 7 i Allmänna lokala trafikföreskrifter får inte motorfordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton (d.v.s. kräver mer än vanligt B-körkort), traktor, motorredskap samt frikopplat släpfordon, inte parkeras mellan kl och Parkering enligt ovan beskrivning är undantagen från 7-dagarsregeln och det innebär att du kan ringa Securitas första dagen. I RTF-bladet 2008/1 skrevs en hel del om parkering inom RTF och bl.a om boendeparkering som medför parkeringskostnader även för dig som bor. Om du har betalat din medlemsavgift och fått inloggningsuppgifter så kan du hitta äldre RTF-utgåvor på RTF s hemsida eller så kanske du har tidningen kvar. Kom gärna med synpunkter och debattinlägg i RTF-Bladet, på eller en lapp i brevlådan hos någon av styrelsemedlemmarna. Jill 4 Efterlysning Någon gång under 2007 lånade en medlem 1 st fuktmätare av vår materielförvaltare Magnus. Han har tyvärr glömt vem det var. Nu är det andra medlemmar som behöver låna den. Har du glömt att lämna tillbaka den, hör av dig! Stig Jansson Tel eller Öppettider Återvinningscentraler ÅVC Lövsta Månd. torsd Fred. sönd ÅVC Bromma Månd. torsd Fred. sönd Står någon felparkerad kan vi (vem som helst i området) ringa till parkeringsvakten i Västerort som har öppet dygnet runt.

5 Byggnationer i omgivningen: Nyss avslutat på Multrågatan (f.d. parkeringsplats) (240 lägenheter): Räknestickan 1 (275 lägenheter): Idrottsplanen Råckstavägen Multrågatan. Just nu byggs det 275 lägenheter. Kvarteret Bättringen (93 lägenheter). Råckstavägen vid sjukhuset. Just nu byggs det 5 punkthus, 4 6 våningar höga med 93 lägenheter. Björketorpsvägen (dvs mem nybyggena på Råckstavägen, 100 lägenheter): På Björketorpsvägen i Norra Ängby/Råcksta händer något speciellt. Allmännyttans Stockholmshem tänker bygga 100 ungdomsbostäder, ett punkthus på våningar och en länga i tre plan, i nära samarbete med organisationen jagvillha bostad.nu. Den bärande tanken är att bygga yteffektiva lägenheter till rimliga hyresnivåer för unga människor. Tycke uppstod direkt när jagvillhabostad.nu kom med förslaget att starta ett byggprojekt tillsammans med Stockholmshem. De som flyttar in i Råckstaprojektet får vara högst 30 år, men har sedan fri bytesrätt även med hyresgäster i andra åldrar. Beckomberga (1.900 bostäder). Från forntid via sinnessjukhus till idylliskt boende i park. Den första bostadsetappen i Beckomberga i Bromma är inflyttad och klar och nu pågår etapp två. Parken som en gång utgjorde Beckomberga sinnesjukhus håller nu på att förvandlas till en idyllisk parkstad, med rad- och parhus och ett antal flerfamiljshus med bostadsrätter. l.900 nya bostäder ska stå färdiga i parkmiljön. Inga hus får exempelvis byggas högre än tallarnas sträckning i skyn, inga onödiga trädfällningar får ske, o.s.v. Baecknabergha från 1300-talet. Gravsättningar, verktyg, glas och guldföremål vittnar om att Beckomberga tidigt var bebott, åtminstone sedan bronsåldern. På talet fanns här en by med tre gårdar. Baecknabergha, som Beckomberga den gången skrevs,står för folket som bor på berget vid bäcken. I början av 1900-talet inköptes Beckomberga av kommunen och i början av 1930-talet stod sjukhuset färdigt. Det blev då ett av Europas största och modernaste mentalsjukhus med patienter och 800 anställda. Arkitekten Carl Westman, dåtidens ledande nationalromantiker, ritade Beckomberga sjukhus, liksom han också ritade Karolinska sjukhuset i Solna. Kv Kulspetspennan och Stenografen m fl, Råcksta. Planförslaget (40 lägenheter). Planförslaget möjliggör byggande av ca 40 lägenheter i två fem sexvånings punkthus. Föreslagna byggnader angörs från Solleftegatan/Ångermannagatan respektive Nordingrågatan. Naturmarkskaraktär runt husen ska bevaras så nära huset som möjligt. Ett antal träd ges skyddsbestämmelse i planen. Befintligt gångstråk som förbinder Långseleringen med Solleftegatan flyttas delvis. Planförslaget ger även möjlighet att på fastigheten Kulspetspennan 2, i anslutning till parkrummet, bygga en större förskola i två plan, avsedd för fyra avdelningar. Befintlig tomt, där ett fd fritids ligger idag, liksom byggrättens storlek utökas något för att möjliggöra en större byggnad och gård. Angöring sker från Nordingrågatan. Stadsbyggnadsnämnden har den 20 november 2008 antagit förslag till detaljplan för kv Kulspetspennan och Stenografen i stadsdelen Råcksta, Dp Beslut i ärende 19. Överklagande datumet gick ut vid årsskiftet. Startpromemoria för planläggning av Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta (1.500 lägenheter). Förslag till beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Sammanfattning: Kontoret anser att ett programarbete bör genomföras för att klargöra riktlinjer för den fortsatta användningen och utvecklingen av fastigheten Vattenfallet 2 i Råcksta. Möjligheten att skapa en ny blandad stadsdel med boende, service och arbetsplatser vore mycket värdefullt i det här läget nära befintlig service, kommunikation och infrastruktur. Ett programförslag måste grunda sig på en noggrann analys och värdering av platsens förutsättningar. På fastigheten Vattenfallet 2 finns en storskalig kontorsanläggning, ursprungligen uppförd för det dåvarande statliga verket Vattenfall. Anläggningen innehåller omkring kontorsarbetsplatser samt servicefunktioner för dessa. På fastigheten ligger även Råcksta Gård, en herrgårdsbyggnad från 1720 talet. Vattenfall och Svenska Kraftnät är nu på väg att lämna Råcksta. Sveafastigheter, som äger fastigheten sedan år 2001, har därför initierat en utredning om hur Vattenfallet 2 skulle kunna användas. Man har analyserat dess potential som fortsatt stort arbetsplatsområde och gör bedömningen att möjligheterna att finna nya kontorshyresgäster är små. Man analyserade även möjligheten att riva befintlig bebyggelse och omvandla området till bostäder. Bakgrund. Sedan år 2001 är fastigheten Vattenfallet 2 i privat ägo, då den såldes av Vattenfall Fastigheter AB. Vattenfall och Svenska Kraftnät har sedan dess varit hyresgäster i fastigheten, men är nu på väg att lämna Vattenfallet 2 i Råcksta. Ägaren Sveafastigheter är ett kapitalförvaltningsföretag med inriktning på fastighetsinvesteringar. På fastigheten finns en storskalig kontorsanläggning som ursprungligen uppfördes för det dåvarande statliga verket Vattenfall i slutet av 1950-talet. Anläggningen innehåller omkring kontorsarbetsplatser samt servicefunktioner för dessa. På fastigheten ligger även Råcksta Gård, en herrgårdsbyggnad från 1720-talet med högt bevarandevärde. Sveafastigheter har initierat en utredning om hur Vattenfallet 2 skulle kunna användas när nuvarande verksamhet upphör. Man har analyserat Vattenfallet 2:s potential som fortsatt stort arbetsplatsområde och konstaterat att det ur många aspekter ligger fel och att nuvarande bebyggelse har felaktig struktur för modern kontorsverksamhet. Möjligheterna att finna nya kontorshyresgäster bedöms av fastighetsägaren som små. Man analyserade även möjligheten att omvandla området till ett bostadskvarter. En exploateringsanalys redovisar fördelarna för Sveafastigheter att använda befintliga huskroppar som bas för ett nytt bostadsområde jämfört med att riva och bygga nytt. Sveafastigheters uppskattning i det här tidiga skedet ger att ca 1500 lägenheter skulle kunna rymmas i befintliga och tillkommande byggnader. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i Råcksta till Sundhem AB. (55 lägenheter). Sundhem AB, som är ett helägt dotterbolag till Åke Sundvall AB, har inkommit med en ansökan om markanvisning för ny bostadsbebyggelse om ca 55 lägenheter i stadsdelen Råcksta. Bebyggelsen är uppdelad på två områden, ett större vid korsningen Råckstavägen/Vällingbyvägen och ett mindre, längre söderut utefter Råckstavägen, nära Söderberga Allé. 5

6 GRANNSAMVERKAN med temat ÖKAT MEDVETANDE Den 28:e april deltog RTF i ett informationsmöte för grannsamverkan som Polisen anordnade. Inbjudna föreläsare var Brandförsvaret och Folksam försäkringsbolag. POLISEN INFORMERADE: Statistik Polisen presenterade lite statistik över de inbrott som skett där det konstaterades att det är lägenhetsinbrotten som ökar mest. Under perioden 1 januari 24 april 2009 var det 41 lägenhetsinbrott och 14 villainbrott i Vällingbypolisens distrikt. Bromma toppar statistiken och har också ökat med 75 %. Vem begår inbrott Utländska ligor kommer hit enkom för att stjäla och de utför oftast inbrottet proffsigt, de använder hyrbilar och jobbar i grupp. Det går i regel att se om det är en proffsliga som har opererat eller om det är ungdomar. Ungdomar slår i regel sönder det mesta som kommer i deras väg emedan proffsligorna inte lämnar så mycket spår efter sig. Missbrukare gör också ofta inbrott men de är sällan planerade utan det är stundens ingivelse. Vår Grannsamverkans polis Marie är verkligen på alerten. Vi skrev till henne 14 maj om två problemområden vi fått in: Vällingbyvägens infarter (d.v.s. parkvägar) till skolan som mopederna har som en genväg till skolan. De är oftast fler än en på mopederna och de har hög hastighet. Den stora idrottsplanen (infart 6 När inbrottet skett Förutom att ni ringer polisen och försäkringsbolaget så finns det några saker till att tänka på. Rör så lite som möjligt av de saker du tror tjuven tagit i, det gäller inte kläder eftersom tyger är svårt att hitta fingeravtryck på. Glatta ytor är bra att ta fingeravtryck på liksom dörren eller fönstret där tjuven har tagit sig in. Finns det något som tjuven kan ha ätit på eller lämnat blodspår så lämna det orört eftersom det kan gå att få fram DNA. BRANDFÖRSVARET INFORMERADE: De började med att visa en film om en brand i ett hus och det tog bara 12 minuter innan hela huset hade brunnit ned. Branden hade fått sina 3 beståndsdelar för att få fart och det är: Syre, värme och brännbart material. Vad kan jag göra En pulversläckare på minst 6 kg rekommenderas samt en brandvarnare i varje rum. Kom ihåg att Brandvarnare är endast dugliga med fräscha batterier, så ta för vana att alltid t.ex den 1:a advent byta batterierna i era brandvarnare. Inköp av brandsläckare och brandvarnare kan göras både i varuhus och specialbutiker men aldrig vid dörrförsäljning. De säkerhetsmateriel som säljs vid dörren är oftast inte godkända och dessutom i regel dyrare. Om brand är ett faktum Ordningsföljden på ditt agerande från Offerdalsgatan) kör man buskörningar med bilar på, även om det finns bollspelande barn på planen. Detta sker på kvällarna. Svaret från Marie är följande: Samma dag som jag fick det av dig så pratade jag med poliserna som är ute och jobbar. De höll just den dagen på med en mopedinsats i området. Jag fick då veta att de varit i detta område och att de beslagtagit ett par mopeder. Vi har fått flera tips om problemet med mopeder i området och jobbar med det. Grindarna till Idrottsplanen har nu fått ett lås! Jag kommer skicka ditt mail vidare till vår yttre personal. Eva L. kan vara avgörande. Om du försöker att minnas denna ordningsföljd så kan mycket vara vunnet men självklart släcker du om det är möjligt. Rädda, Larma, Släcka, Varna. Du kan oftast, om du upptäckt branden i tid och det gäller en mindre brand, kväva elden med t.ex. en filt. Stäng dörrar och fönster för att minska syretillförseln. Givetvis ska du inte utsätta dig själv för fara. På 2 minuter kan ett helt rum vara övertänt. Det tar ca 10 minuter i Stockholm för brandmännen att komma till brandplatsen och då är det oftast för sent att rädda något i huset. FOLKSAM INFORMERADE: om hemförsäkringen och olika inbrottsklassificeringar. De flesta försäkringsbolag skiljer på inbrott i bostad och inbrott i biutrymme. Folksam har ett maxbelopp på : för stöld i biutrymme. Blir dina däck till bilen eller MC n stulna så är det bil- eller MC-försäkringen som gäller. Följande inbrottsklassificeringar finns: Olovligen tagit sig in Nyckel på vift här kan ersättning reduceras om du haft anledning att misstänka att inbrott kan ske. Våld, hot och tvång Åldringsbrott någon lurar sig in exempelvis att de säger sig komma från Hemtjänsten. För att få full ersättning krävs att ytterdörrar är låsta och fönster stängda. Nyckeln får inte gömmas i bostadens närhet och om borttappad nyckel kan misstänkas bli kopierad så måste du byta lås. Kontanter ersätts endast upp till 2.500:, så ha aldrig mer kontanter hemma. Vad kan jag göra För att förhindra inbrott så gäller det naturligtvis att ha bra godkända lås och att dörrarna är låsta samt att ha ett larm som fungerar. Larm är inget krav men ger dig oftast ett bättre skydd och i vissa fall en lägre självrisk. Ha inte stöldbegärliga föremål

7 synliga om någon skulle titta in genom fönster eller altandörr. Upprätta en inventarieförteckning över stöldbegärliga föremål och komplettera förteckningen med fotografier och kvitton i den mån du har, samt att du antecknar serienummer där det finns. Märk gärna dina saker men tänk extra mycket på märkningen av konst och smycken där en märkning kan sänka värdet avsevärt. Förutom kontanter så är följande föremål idag mycket stöldbegärliga: Smycken Datorer Konst Kameror Elektronisk utrustning Lås inte byrålådor eftersom du då oftast även får möbeln förstörd. Det är i särklass vanligast att tjuven tar sig in i skymda dörrar och fönster. 70 % av villainbrotten sker via altandörren. Att borra sig in är än så länge ovanligt och det är heller inte vanligt att inbrott sker när du är hemma. Avslutningsvis så kan jag berätta vad en deltagare berättade. Hans mor hade märkt alla sina guldsmycken, hon hade ristat in sitt personnummer och värdet på hennes guldsmycken sjönk med 65 %. Har vi tur och har en bra Grannsamverkan i vårt område så kan vi säkert tillsammans minimera riskerna för stöld och brand. Hör gärna av dig till RTF om du har egna idéer och synpunkter betr. Grannsamverkan. Jill A. Grannsamverkan: Nya skyltar och grannlapp Nu har vi fått de nya grannsamverkan-skyltarna och satt upp dem. Har vi missat någon plats? Hör av dig till någon i styrelsen så skaffar vi fler och kommer och sätter upp dem. Tillsammans med detta nummer av RTF-bladet får ni också en grannlapp. Hjälp din granne som åker på semester eller be din granne att hålla ett öga på ditt hus. Fyll i lappen och lämna till grannen. Men låt inte lappen ligga framme för icke behöriga ögon! Mia Nybyggaren Svenne Svenne hade en månadslön på 320 kronor 1952, som busschaufför (motsvarar kr idag) och fick 1951 chansen att via SMÅA bygga sitt hus på Brunflogatan 34. Svenne och hans familj bodde gratis tidigare, eftersom han var portvakt. Hustrun var ibland barnvakt, till det facila priset av 2 kronor per timme. Eftersom Svennes familj hade fler än tre barn, fick de bygga det större huset. Hela området byggdes ungefär samtidigt, förutom Vällingbyvägen som var något senare. Tunnelbanan hade sin slutstation ungefär där SL:s Vällingbyhallar Grannlappen Grannsamverkan mot brott betyder att du ser till grannens bostad när denne är bortrest och att din granne gör dig samma tjänst när du själv är bortrest. Fyll i de uppgifter som du tycker behövs. Lämna Grannlappen till den som ser till din bostad under din bortavaro. Ge inte tjuven chansen! Vi är bortresta fr o m.kommer hem.. Vi nås på tel eller mobil. Larm: Vi har inget larm Vi har ett lokallarm som endast ljuder i/utanför bostaden, om larmet går, kontakta oss enl. ovan samt ring till. på telefonnummer.. Vi har ett vidarekopplat larm till larmcentral, väktare kommer till platsen. Ring oss enl. ovan samt till ovanstående person. Vaktbolaget heter. och kan nås på telefon.. Vi har bekanta som kanske tittar till bostaden, de har nyckel De använder bil av märke de har inte nyckel Obs! Låt inte Grannlappen ligga framme så någon obehörig får tag i den med reg.nummer. Ni kan nå dem om något händer på tel.nr. de heter.. Tacksam för hjälp med följande: (ex.vis tömma brevlådan, vattna blommor, se även Checklistan) Tack för hjälpen, nästa gång är det vår tur att hjälpa er! 03/2003 ligger idag, sen fick man gå. På fortsättningen av Jämtlandsgatan (mot Ängby), låg en stuga, dit man gick för att rekvirera skåp mm. Takstolarna till våra hus, snickrades av ett par fiskargrabbar, valven gjordes av en firma. Lånen låg på kronor (motsvarar kr idag). Det var klart uttalat att det var en arbetarvilla, d.v.s. spis och badkar ingick, endast kakel ovanför spisen och vanligt trägolv (parketten är alltså sentida). Svennes hus stod färdigt till julen 1952, mycket tack vare bröder och kamrater. Zigenarlägret (i skogen vid Råcksta sjukhus) störde aldrig, däremot Beckomberga Sinnesjukhus, vilket gjorde att granhäck planterades runt sjukhuset. Under intervjun, fick jag lära mig ett nytt ord, trana. Någon som vet vad det betyder? Jag frågade Svenne om han hade något roligt att berätta från den tiden. Då sa han att det var en nybyggare som stal sand från sandlådan för att gjuta trappen, fast det gick ju inte bra, trappen rasade. Eva L. 7

8 RTF:s hemsida Webbplatsen Visste du att det finns en Tips & tricks sida på vår nya webbplats? Här kan man som medlem delge övriga medlemmar information om exempelvis bra hantverkare, trädgårdstips eller annat som fler kan ha nytta av. Vi vet att medlemmarna i föreningen besitter stor kunskap inom alla möjliga områden nu finns möjligheten att sprida den kunskapen gå in på och skicka in ditt tips redan idag! Hittills 296 besök Gör det du också! Klipp bort de farliga trafikfällorna! Du som har tomt har ansvaret för att grenar och kvistar från din tomt inte hänger ut över gatu- och parkmark. De kan skymma såväl sikt som trafikanvisningar eller utgöra risk på annat sätt. Skulle en olycka inträffa kan du ställas till svars för den enligt Plan- och bygglagen 17, tredje kapitlet. Höjden på häckar eller murar bör inte överstiga 70 cm över gatuplan i korsningar. Det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från gatukorsningen (kantstenshörnet). Högst 70 cm häckhöjd bör gälla 5 meter in på gångoch cykelbanan. Mot gatan gäller 10 meter. Mer info finns på: TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken/ Trafiksakerhet/Hackar-och-buskage1 Årets höstfest: LOPPIS & PICNIC Någon av helgerna i början av september planerar vi att anordna RTF:s första Loppis! Så ta tillfället i akt och fundera i sommar om du har något du vill sälja eller byta! Eller ta med en picnic-korg och kom och se om du hittar det där du så länge letat efter! Kanske finns det på RTF s Loppis. Vi återkommer i augusti om vilken av helgerna det blir och var i området. Kom gärna med förslag om var! ComHem: Många frågetecken! Från vår medlem Kerstin kom det flera sidor om hennes konversation med ComHem. En intressant läsning. Det börjar med att hon försöker säga av sig analog TV och får då till svar att det går inte, eftersom hon bor i villa (p.g.a. serviceavgift). Det minsta vi alltså måste ha, är det analoga grundutbudet på 149 kr/mån. Detta ger oss idag följande kanaler: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Femman, TV6, SVT Barn o Kunskap, Öppna Kanalen, SVT 24, Finsk TV, TV4/, MTV, TV4 Sport och Kanal 9. Men om man läser följande pressmeddelande, vad innebär det? Avvecklingen av Analog-tv Bas genomförs i fyra etapper med start den 1 juli. De första berörda kunderna informeras vecka 18 och erbjuds ett digital-tv-paket som innehåller samma tv-kanaler som tidigare plus ytterligare 20 tv-kanaler. Månadskostnaden är densamma som tidigare, dvs. 189 kronor och kostnaden för digital-tv-boxen är 1 krona. Kunder som inte vill gå över till digital-tv har fortsatt tillgång till ett analogt basutbud av tv-kanaler baserat på det avtal som fastighetsägaren har med Com Hem. Analog-tv Bas avvecklas helt till den 3 november För mer information om tidplanen, se Kerstin betalar dryga 350 kr/mån, själv betalar vi mellan 600 kr och per månad, detta beroende på ett visst sportintresse hos maken. Väljer man exempelvis Allsvenskan måste man ha Canal +, etc Det vi kan göra, eftersom efterfrågan på TV utbud, varierar från villa till villa, är att ni kontaktar Com- Hems kundtjänst på tfn (öppet 08 21, vardagar). Eller via följande länk: https:// kundservice_kontakt Eva L. 8

Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING

Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING Bladet 2/2007 RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADS FÖRENING ENERGIFRÅGOR 22 mm fjärrvärmerör med isolering I det här numret fortsätter vi med att presentera ett par alternativa energilösningar: Fjärrvärme på Solleftegatan

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING. Mycket pyssel på adventsfikat. Regnvattnet...

MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING. Mycket pyssel på adventsfikat. Regnvattnet... RTF-Bladet Nr 4/2009 MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Mycket pyssel på adventsfikat Närmare femtio vuxna och barn kom till RTF:s adventsfika den 5 december i PRO:s lokaler vid Solursparken.

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström

Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström NATURVETAREN Medlemsblad för bostadsrättsföreningen Naturvetaren 1 Nr 5 december 1999 Red. Staffan Nyström =============================================================== 2 Så var det dags igen Tänk att

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad

MASTHUGGS. Målarverkstaden ommålad Tre förslag om fasaderna Brf Masthuggets historia del 2 Digital-tv via bredband eller kabel? TV-film om gamla Masthugget 1-09nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Målarverkstaden ommålad Ledare

Läs mer

Bostadsrätt POOLARE. din VI SKAPADE VÅR DRÖMGÅRD GODA GRANNAR OCH. Stoppa tjuven! SÄKRASTE TIPSEN INFÖR SEMESTERN

Bostadsrätt POOLARE. din VI SKAPADE VÅR DRÖMGÅRD GODA GRANNAR OCH. Stoppa tjuven! SÄKRASTE TIPSEN INFÖR SEMESTERN din Bostadsrätt För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 2 Juni 2005 www.sbc.se Stoppa tjuven! SÄKRASTE TIPSEN INFÖR SEMESTERN SBCs nya hemkoncept BÄSTA BOENDET FÖR SENIORER Revolution

Läs mer

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012. Telia förbereder vårt område för fiber. Beställa fiber nu är prisvärt

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012. Telia förbereder vårt område för fiber. Beställa fiber nu är prisvärt RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 3 2012 Telia förbereder vårt område för fiber Beställa fiber nu är prisvärt I detta nummer bland annat: Tröskelboende i Råcksta Besök Hässelby

Läs mer

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013. Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar. Jubileumsåret 2013 ska firas!

RTF-Bladet. Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013. Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar. Jubileumsåret 2013 ska firas! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 1 2013 Styrelsen hoppas på rekord i antal medlemmar Jubileumsåret 2013 ska firas! RTF 60 år I detta nummer bland annat: Årsmötet Oförändrad

Läs mer

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande!

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! I detta nummer bland annat: Årsmötet Eva Linderoth avtackades Läs mer på sid 3 Våraktivitet Gyttjebrottning? Förslag,tack!

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide!

eget BREDBAND Ta fighten mot klottret! De lönsamma alternativen TEMA:Tryggare med rätt belysning Premiär för nya bobattre.se Stor guide! b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 1 2008 Stor guide! eget det föreningen behöver veta BREDBAND De lönsamma alternativen Ta fighten mot klottret! Åtgärderna som betalar sig i

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll. Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg

BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll. Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg #1-12 Trevlig vår! BoButiken tillbaka i ny kostym, med nytt innehåll Vattenskador stort problem. Handbok med tips på väg Arbetet blir lättare med en förutbestämd strategi Tidningen ges ut av Riksbyggens

Läs mer

Detta nummer fokuserar på det

Detta nummer fokuserar på det Innan vi går i tryck: Vi saknar dig så! Gaskunder 2700: Domslut! Välkommen till ett nytt år och en ny tidning. För er som håller tidningen i sin hand för första gången så kan vi berätta att det är Norra

Läs mer

Norra Ängby Tidning Årgång 37

Norra Ängby Tidning Årgång 37 Norra Ängby Tidning Årgång 37 Nr 1 Mars 2015 NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Kritik mot snabba hus vid Bergslagsvägen Gott om restauranger i Norra Ängby Välkommen till årsmötet den 25 mars Nu kommer

Läs mer

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren!

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2010 www.sbc.se Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! Ett udda boende Hur är det att bo i en betongsilo?

Läs mer

Norra Ängby Tidning Årgång 36

Norra Ängby Tidning Årgång 36 Norra Ängby Tidning Årgång 36 Nr 4 December 2014 NORRA ÄNGBY TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Nu pågår renoveringen av slottet Skolvägen blir säkrare för eleverna Sol-Britt tog vinnarbilden till kalendern 4H i Björkan

Läs mer

Norra Ängby Tidning. Tim väktaren! Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.

Norra Ängby Tidning. Tim väktaren! Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening. Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby. Medlemsinformation från Norra Ängby Trädgårdsstadsförening Norra Ängby Tidning Nr juni 0 årgång pris :- Tim väktaren! Nyhetsbrevsprenumerera på www.norra-angby.se Ordföranden har ordet: Hänt sedan sist!

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen

BRAND- KOLL NATT- VANDRING SKAPARGLÄDJE SMARRIGT. I mina kvarter. 4-08 Fr. Förvaltaren. Hur mår din brandvarnare? Finns där för barnen I mina kvarter 4-08 Fr. Förvaltaren BRAND- KOLL Hur mår din brandvarnare? NATT- VANDRING Finns där för barnen SKAPARGLÄDJE Kreativa hantverkare SMARRIGT Tre testar lördagsgodis VI RINGER DIG OCH DINA GRANNAR

Läs mer

informerar Gå på gratis bio i Alafors Medborgarhus sid 6 TVÅ VANN MÅNADSHYROR sid 4 och 7 www.alebyggen.se Nr 4 Nr december 2 mars 2006

informerar Gå på gratis bio i Alafors Medborgarhus sid 6 TVÅ VANN MÅNADSHYROR sid 4 och 7 www.alebyggen.se Nr 4 Nr december 2 mars 2006 informerar www.alebyggen.se Nr 4 Nr december 2 mars 2006 Willy Kölborg är ansvarig för den bioverksamhet som drivs i Folkets Husföreningens regi. I maskinrummet i Alafors Medborgarhus finns två sådana

Läs mer

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten

Meddelanden. Information från Högberga-Breviks villaägareförening. Årgång 40. Nr 72 från starten Meddelanden Nya 2-03 Information från Högberga-Breviks villaägareförening Årgång 40. Nr 72 från starten Tåg eller buss? I detta nummer Ord från ordföranden 2 Brun Ulfhake om färjor med mera. Påverka ditt

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt

Hotet mot Ängby slott. Norra Ängby Tidning Årgång 36. Sista årsmötet på slottet? Hyreskontraktet med stiftelsen är uppsagt Årgång 36 Nr 2 Juni 2014 norra ängby trädgårdsstadsförening Veteranerna sviker inte Ängby IF Konsten att bygga en takkupa Så kan man sanera radon i huset Sista årsmötet på slottet? Hotet mot Ängby slott

Läs mer