MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING"

Transkript

1 RTF-Bladet Nr 2/2009 MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Många svar på enkäten! 46 medlemmar har hittills svarat på enkäten, som följde med förra numret av RTF-Bladet. Vinnarna av trisslotterna, Linnea Ocklund och Leif Tegnemo, tar i sina uttalanden upp några av RTF:s viktiga frågor. Sid. 3 Linnea Ocklund och Leif Tegnemo vann trisslotterna, som var priset man kunde vinna om man lämnade in enkäten senast 24/5. Man får väl hoppas att man vinner något på trisslotterna också! Sid. 4 Parkeringseländet Nybyggnation Här presenteras en större sammanställning av nybyggnationen i vårt område. Sid. 5 Sven Lundell: Nybyggare i RTF Linnea Ocklund Vad tycker du är viktigt med RTF? Att föreningen fungerar som ett sammanhållande organ för oss boende och att man tar upp och engagerar sig i olika frågor såsom parkeringsproblem. Se n är det jättebra att man kan låna redskap, vilket vi tycker fungerar mycket bra och är en bra service. Det är roligt att se hur nya RTF-bladet har utvecklats, det är fint att den är i färg och så är den roligare att läsa nu. Leif Tegnemo Vad tycker du är viktigt med RTF? Att föreningen driver olika frågor och bevakar intressen som berör många medlemmar gentemot myndigheter och att man informerar om saker som händer i närområdet. Exempel på priser du kan vinna! Teckna och vinn fint pris! Rita hur RTFs maskot ska se ut. Streckgubbar eller huvudfotingar alla barn som tycker om att rita uppmuntrar vi att vara med! Vi förlänger tävlingen då många tyckte tiden var knapp förra omgången. Maila in bidraget senast 30 augusti till eller lägg det i brevlådan hos den styrelsemedlem som bor närmast. Förutom att vinnaren får ett fint pris publiceras även teckningen i nästa RTF-bladet. Alla bidragen läggs givetvis upp på fick Sven Lundell chansen att via SMÅA bygga sitt hus på Brunflogatan 34. Han flyttade in till julen Sid. 7 Grannsamverkan 28 april deltog RTF i ett informationsmöte för grannsamverkan som Polisen anordnade. Inbjudna föreläsare var Brandförsvaret och Folksam försäkringsbolag. Sid 6 7 Trevlig sommar!

2 Ordföranden har ordet Ni som fick förra numret kan kanske se vad tiden gör på nitton år Stort tack för alla fina kommentarer och svar vi fått, det är jätteroligt! Vad vi tänker arbeta med inom RTF s styrelse, ser ni under enkätsvaren. Nu berättar jag om vår (min och familjens) tid på Brunflogatan! meddelades bygglov för vårt hus (faktum är att jag var påtänkt då) skrevs det fantastiska tomträttskontraktet (gällande från ) på 388 kronor om året i sextio år (i dagens läge motsvarar det kronor). Förmodligen kännbart då, men sedan vi köpte huset sommaren 1979 har det varit den räkning vi haft mest skoj med. Tjänstemannen som skrev ett avtal på fasta kronor (ej index reglerat) under så lång tid, fick nog gå! Vi köpte vårt hus (den mindre sorten, anpassat för max två barn) för kronor (mätt i dagens läge motsvarar det kronor), hade vi köpt det två år innan, hade det kostat cirka kronor. Det var tufft på två polislöner, men blodpudding är ganska gott också! Vi kom från hyresbostäderna på Långseleringen, möjligen att vi missade ett stort klipp, då de har ombildats till bostadsrätter Nu vet vi ju att även våra små hus går för strax under kronor, så det är väl en hyfsad investering! Det var inget generationsbyte i området då och vi fick hemskt mycket hjälp av nybyggarna, stort tack till Sigge, Gösta, Margit, Vilgot och Svenne. Tyvärr är Svenne, den enda som fortfarande är kvar. Vi hade ju inte råd med allt som behövs, t.ex. Det som är kul är att Gösta och Margits dotter (Mona) bor i huset, tillsammans med Stig som är vår materialförvaltare. RTF:s sekreterare, Mia (sekreteraren), bor också i barndomshemmet! Vi förstod ganska snart att det var dags för en mätning av radonhalten, då det i vårt område rör sig om markradon. Sedan dess har vi ett bra värde tack vare en radonsug. När det gäller radonfrågan kommer vi att behandla den i ett av RTF-tidningens höstnummer och 1983 föddes våra barn, de hade en lättsam tillvaro, båda barnen var på dagis på Njurundagatan, skolan var Vällingbyskolan, fritidsdagis var nedanför Långseleringen och gymnasiet var Blackebergsskolan. Runt slutet på 80-talet var jag ordförande förra gången och maken materielförvaltare, med en son på sju år och en dotter på fyra år. Jag glömmer det aldrig, eftersom vi skulle försöka få in kabel-tv i området och dåvarande Kabel-TV krävde 51 % anslutning. Anslutningsavgiften då, var kronor (motsvarande cirka kronor). Jag var personligen på besök i alla 306 husen, minst 3 gånger! Vi lyckades med det och även flytt av en lekpark som låg precis bredvid en avloppsbrunn, som luktade skunk! 1995 försökte vi få bygga till, med ett nytt rum (mot trädgården), ett burspråk i köket (70 cm) och en bättre kommunikation med källarplanet avslutas det hela med en dom i kammarrätten, där just vårt kvarter klassades som en riksintressant kulturmiljö i Stockholm, därmed ett avslag! Vi blev lite putt och bad dem om att ställa dit en bil från 50-talet, eftersom vi kör japanare! 2002 köpte vi loss tomten för kronor (vilket idag skulle vara ca kronor) vilket var ett svårt beslut, då tomträttsavgälden på 97 kronor i kvartalet skulle gälla fram till 2012, fast nu är vi snart där! Vi ägnar oss nu åt biodling, dvärghöns, karpar. Lunnehund, RTF, GBS och trädgården!! Ha nu en riktigt härlig sommar, så syns vi på kvartersloppis och stavgångs promenader! Eva Råcksta Trädgårdsstads Förening Styrelse & funktionärer Ordförande Eva Linderoth, Brunflogatan 27, Vällingby. Tel Kassör Jill Andersson, Brunflogatan 4, Vällingby. Tel Sekreterare Mia Sievert, Brunflogatan 30, Vällingby. Tel Ledamöter Eva Nehl, Brunflogatan 13, Vällingby. Tel Åsa Damne, Oviksgatan 27, Vällingby. Tel Webbmaster: Jenny Bohl, Ångermannag. 25, Vällingby. Tel Revisorer Christer Lundgren, Brunflog 35, Vällingby. Tel Gert Ström, Brunflogatan 31, Vällingby. Tel Materielförvaltare Stig Jansson, Brunflogatan 32, Vällingby. Tel / Valberedning Stig Jansson, Brunflogatan 32, Vällingby. Tel / RTF-bladet 2/09 Utkommer 4 gånger per år. Redaktionskommitté: Mia Sievert (sammankallande) Jenny Bohl Gert Ström Ansvarig utgivare: Eva Linderoth Tryck: Vällingby Tryckeri 2009 Tryckt i digital fyrfärgsteknik på miljövänligt papper. 2

3 15 % har hittills besvarat enkäten! D.v.s. 46 stycken av husen i föreningen lämnade in svar på enkäten, vilket vi tycker är jättebra! Toppen, det ger ju styrelsen lite vägledning om vad medlemmarna vill Vi kommer alltså att ge ut RTF bladet som vi börjat med, samtidigt som hemsidan kommer att uppdateras ofta. RTF bladet kommer att ges ut till samtliga hushåll, men vissa webbsidor och självklart utlåningsverksamhet och aktiviteter är endast förbehållna medlemmar. Vi har skaffat nya grannsamverkan skyltar och placerat ut (säg till om vi inte hittat alla). Vi skriver i detta nummer om ett möte arrangerat av Närpolisen och vill arbeta mer med grannsamverkan. På hemsidan finns en grannsamverkan lapp som man kan fylla i och lämna till den granne som hjälper er med tillsynen. Har ni inte tillgång till hemsidan, så kontakta någon i styrelsen, så kommer vi över med blanketten! Parkeringsproblemet, är i vissa områden ett gissel. Förslag/frågor om hur vi kan lösa detta finns i detta nummer. Tyvärr har det att göra med alla nybyggnationer vilket vi självklart kommer att bevaka, dock måste vi få era åsikter och eventuell information från Stadsbyggnadsnämnden etc. (den kommer bara till närmast sörjande, inte till RTF s styrelse). Gatuunderhållet hör också ihop med denna fråga, vi ser alltfler stora hål och problem med sopning, snöröjning m.m. Kommunen kommer att bli uppvaktad. Självklart kommer vi att fortsätta med utlåningsverksamheten. Någon vill ha en fuktmätare, vi kollar! Vi kommer att bevaka tomträttsavgälden. Vi förändrar festerna till någon annan mötesform. Till hösten kommer vi att försöka arrangera en kvartersloppis, där man kan ta med sig picnic-korg och dessutom ska vi försöka att få ut en stavgångs instruktör. Vi kommer att under hösten försöka anordna en trädbeskärningskurskurs Markera söndagar i september Det tråkiga var att barntävlingarna inte blev prioriterade, men envisa som synden är vi! Vi sträcker ut tävlingstiden till den 30 augusti! Eva L. Svara gärna på enkäten! Det är visserligen för sent att delta i utlottning av trisslotter men vi blir glada om du ändå kommer in med enkäten. Liten påminnelse vid betalning av medlemsavgiften Det är viktigt att ni skriver er adress, gata och nummer när ni betalar eftersom RTF:s medlemsregister inte innehåller personnamn. Vi har fått en betalning den 28 maj som inte går att lokalisera. Om du känner på dig att du inte lämnade någon som helst info på betalningen till RTF så hör av dig till någon i styrelsen. Det har även kommit en betalning med annat belopp än 120: som årsavgiften är. Har du glömt att betala medlems- avgiften? Tappat bort inbetalningskortet? Inga problem, hör av dig till någon i styrelsen så får du ett nytt, eller betala in 120: till postgiro nummer Råcksta Trädgårdstadsförening Men glöm inte att skriva adress gata och nummer och skriv även Medlemsavgift kronor per månad ja mer kostar det inte att vara med i RTF. Du kan hjälpa till Anmäl till Driftcentralen Trasig gatubelysning, felparkerade bilar eller skrotbilar, skador i vägbanan, snöröjning, klotter m.m.? Du anmäler fel till Driftcentralen genom att ringa eller gå in på och fyll i ett enkelt formulär. Har du besökt RTF:s nya hemsida? Om inte gör det nu! 3

4 PARKERINGSELÄNDET... Efter samtal med Trafikkontoret står det klart att det inte går att förbjuda parkering på allmän mark. Alla har rätt att parkera på våra gator och stå på samma plats i 7 dygn. Står någon parkerad längre än 7 dygn på samma plats kan vi (vem som helst i området) ringa till parkeringsvakten i Västerort som har öppet dygnet runt. För att förhindra parkering framför den egna tomt-parkeringen så finns skyltar att köpa och sätta upp vilket rekommenderas av Trafikkontoret eftersom det har slagit väl ut på andra ställen. Om intresse finns så kan vi köpa in gemensamt i förhoppning om att få mängdrabatt. Pytt - regeln Det finns inte många alternativ som är bra men för att städning och snöröjning av gatorna ska bli bättre så kan RTF ansöka om att få använda den s.k. Pytt-regeln Pytt står för parkering i ytterstaden. I pytt-områdena får du på sommaren och hösten parkera fritt i upp till 7 dygn på ena sidan av gatan. I regel är det på den upplysta trottoarsidan som parkeringsförbudet råder. Pytt-regeln är införd för att gatan ska kunna snöröjas en gång i veckan.det gäller under tiden 1 november 15 maj. Under denna tid är det parkeringsförbud under viss tid på ena sidan av gatan.vilka regler som gäller på gatan ser du på vägmärkena. Pytt-regeln innebär ju även försämringar för oss som bor. De som måste ha tjänstebilen hem eller har 2 bilar samt alla våra bilburna vänner som hälsar på kan få svårt att parkera, men det finns också en skyldighet för fastighetsägaren att ombesörja så att egna bilar får plats på tomten. I detaljplanen för området slås det fast, att det ska finnas plats att parkera 2 bilar på varje fastighet. Byggnadskontoret är mycket bestämd, när bygglov söks för det egna om- och/eller tillbyggnad av garage och P-plats, att ritningen innehåller minst 2 P-platser inkl. garageplats. Vi kan ju snabbt konstatera, att det i vårt område, möjligen finns plats för 1 bil på de flesta tomter. Samfällighet Ett annat alternativ som RTF inte förordar är att bilda en samfällighetsförening. I stort innebär en samfällighetsförening att samfällighetsföreningen äger gatorna och står för/ bekostar allt som har med gatorna att göra såsom vägbeläggning, snöröjning, sandsopning, rensning av brunnar m.m. Våra gator och rör är relativt gamla så kostnaderna kan skena iväg. Det krävs en stadsplaneändring för att bilda en samfällighet, som inte verkar så svårt att få till stånd och troligtvis så är det lätt att erhålla gatorna utan kostnad från Stockholms kommun. Då får vi anlita eget parkeringsvaktbolag och sätta vilka böter vi vill. Att bilda samfällighetsförening är en lång och tung procedur som även medför ganska stora kostnader för oss boende. I en samfällighet får Kommunen inte göra någonting utan att samfälligheten anlitat dem. Det finns några gator i Stockholm som precis som RTF tröttnat på ickeboendeparkeringar och bildat samfällighetsföreningar t.ex. Dragenbergsgatan. Gilla läget Det sista alternativet (gilla läget) är att stå ut med den parkering vi har på våra gator och hoppas på fler parkeringsplatser till nybyggnationen i närområdet så att parkeringen avtar i vårt område. Några av RTF s medlemmar har påpekat att det parkeras tunga fordon på våra gator. Enligt paragraf 7 i Allmänna lokala trafikföreskrifter får inte motorfordon med en totalvikt överstigande 3,5 ton (d.v.s. kräver mer än vanligt B-körkort), traktor, motorredskap samt frikopplat släpfordon, inte parkeras mellan kl och Parkering enligt ovan beskrivning är undantagen från 7-dagarsregeln och det innebär att du kan ringa Securitas första dagen. I RTF-bladet 2008/1 skrevs en hel del om parkering inom RTF och bl.a om boendeparkering som medför parkeringskostnader även för dig som bor. Om du har betalat din medlemsavgift och fått inloggningsuppgifter så kan du hitta äldre RTF-utgåvor på RTF s hemsida eller så kanske du har tidningen kvar. Kom gärna med synpunkter och debattinlägg i RTF-Bladet, på eller en lapp i brevlådan hos någon av styrelsemedlemmarna. Jill 4 Efterlysning Någon gång under 2007 lånade en medlem 1 st fuktmätare av vår materielförvaltare Magnus. Han har tyvärr glömt vem det var. Nu är det andra medlemmar som behöver låna den. Har du glömt att lämna tillbaka den, hör av dig! Stig Jansson Tel eller Öppettider Återvinningscentraler ÅVC Lövsta Månd. torsd Fred. sönd ÅVC Bromma Månd. torsd Fred. sönd Står någon felparkerad kan vi (vem som helst i området) ringa till parkeringsvakten i Västerort som har öppet dygnet runt.

5 Byggnationer i omgivningen: Nyss avslutat på Multrågatan (f.d. parkeringsplats) (240 lägenheter): Räknestickan 1 (275 lägenheter): Idrottsplanen Råckstavägen Multrågatan. Just nu byggs det 275 lägenheter. Kvarteret Bättringen (93 lägenheter). Råckstavägen vid sjukhuset. Just nu byggs det 5 punkthus, 4 6 våningar höga med 93 lägenheter. Björketorpsvägen (dvs mem nybyggena på Råckstavägen, 100 lägenheter): På Björketorpsvägen i Norra Ängby/Råcksta händer något speciellt. Allmännyttans Stockholmshem tänker bygga 100 ungdomsbostäder, ett punkthus på våningar och en länga i tre plan, i nära samarbete med organisationen jagvillha bostad.nu. Den bärande tanken är att bygga yteffektiva lägenheter till rimliga hyresnivåer för unga människor. Tycke uppstod direkt när jagvillhabostad.nu kom med förslaget att starta ett byggprojekt tillsammans med Stockholmshem. De som flyttar in i Råckstaprojektet får vara högst 30 år, men har sedan fri bytesrätt även med hyresgäster i andra åldrar. Beckomberga (1.900 bostäder). Från forntid via sinnessjukhus till idylliskt boende i park. Den första bostadsetappen i Beckomberga i Bromma är inflyttad och klar och nu pågår etapp två. Parken som en gång utgjorde Beckomberga sinnesjukhus håller nu på att förvandlas till en idyllisk parkstad, med rad- och parhus och ett antal flerfamiljshus med bostadsrätter. l.900 nya bostäder ska stå färdiga i parkmiljön. Inga hus får exempelvis byggas högre än tallarnas sträckning i skyn, inga onödiga trädfällningar får ske, o.s.v. Baecknabergha från 1300-talet. Gravsättningar, verktyg, glas och guldföremål vittnar om att Beckomberga tidigt var bebott, åtminstone sedan bronsåldern. På talet fanns här en by med tre gårdar. Baecknabergha, som Beckomberga den gången skrevs,står för folket som bor på berget vid bäcken. I början av 1900-talet inköptes Beckomberga av kommunen och i början av 1930-talet stod sjukhuset färdigt. Det blev då ett av Europas största och modernaste mentalsjukhus med patienter och 800 anställda. Arkitekten Carl Westman, dåtidens ledande nationalromantiker, ritade Beckomberga sjukhus, liksom han också ritade Karolinska sjukhuset i Solna. Kv Kulspetspennan och Stenografen m fl, Råcksta. Planförslaget (40 lägenheter). Planförslaget möjliggör byggande av ca 40 lägenheter i två fem sexvånings punkthus. Föreslagna byggnader angörs från Solleftegatan/Ångermannagatan respektive Nordingrågatan. Naturmarkskaraktär runt husen ska bevaras så nära huset som möjligt. Ett antal träd ges skyddsbestämmelse i planen. Befintligt gångstråk som förbinder Långseleringen med Solleftegatan flyttas delvis. Planförslaget ger även möjlighet att på fastigheten Kulspetspennan 2, i anslutning till parkrummet, bygga en större förskola i två plan, avsedd för fyra avdelningar. Befintlig tomt, där ett fd fritids ligger idag, liksom byggrättens storlek utökas något för att möjliggöra en större byggnad och gård. Angöring sker från Nordingrågatan. Stadsbyggnadsnämnden har den 20 november 2008 antagit förslag till detaljplan för kv Kulspetspennan och Stenografen i stadsdelen Råcksta, Dp Beslut i ärende 19. Överklagande datumet gick ut vid årsskiftet. Startpromemoria för planläggning av Vattenfallet 2 i stadsdelen Råcksta (1.500 lägenheter). Förslag till beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Sammanfattning: Kontoret anser att ett programarbete bör genomföras för att klargöra riktlinjer för den fortsatta användningen och utvecklingen av fastigheten Vattenfallet 2 i Råcksta. Möjligheten att skapa en ny blandad stadsdel med boende, service och arbetsplatser vore mycket värdefullt i det här läget nära befintlig service, kommunikation och infrastruktur. Ett programförslag måste grunda sig på en noggrann analys och värdering av platsens förutsättningar. På fastigheten Vattenfallet 2 finns en storskalig kontorsanläggning, ursprungligen uppförd för det dåvarande statliga verket Vattenfall. Anläggningen innehåller omkring kontorsarbetsplatser samt servicefunktioner för dessa. På fastigheten ligger även Råcksta Gård, en herrgårdsbyggnad från 1720 talet. Vattenfall och Svenska Kraftnät är nu på väg att lämna Råcksta. Sveafastigheter, som äger fastigheten sedan år 2001, har därför initierat en utredning om hur Vattenfallet 2 skulle kunna användas. Man har analyserat dess potential som fortsatt stort arbetsplatsområde och gör bedömningen att möjligheterna att finna nya kontorshyresgäster är små. Man analyserade även möjligheten att riva befintlig bebyggelse och omvandla området till bostäder. Bakgrund. Sedan år 2001 är fastigheten Vattenfallet 2 i privat ägo, då den såldes av Vattenfall Fastigheter AB. Vattenfall och Svenska Kraftnät har sedan dess varit hyresgäster i fastigheten, men är nu på väg att lämna Vattenfallet 2 i Råcksta. Ägaren Sveafastigheter är ett kapitalförvaltningsföretag med inriktning på fastighetsinvesteringar. På fastigheten finns en storskalig kontorsanläggning som ursprungligen uppfördes för det dåvarande statliga verket Vattenfall i slutet av 1950-talet. Anläggningen innehåller omkring kontorsarbetsplatser samt servicefunktioner för dessa. På fastigheten ligger även Råcksta Gård, en herrgårdsbyggnad från 1720-talet med högt bevarandevärde. Sveafastigheter har initierat en utredning om hur Vattenfallet 2 skulle kunna användas när nuvarande verksamhet upphör. Man har analyserat Vattenfallet 2:s potential som fortsatt stort arbetsplatsområde och konstaterat att det ur många aspekter ligger fel och att nuvarande bebyggelse har felaktig struktur för modern kontorsverksamhet. Möjligheterna att finna nya kontorshyresgäster bedöms av fastighetsägaren som små. Man analyserade även möjligheten att omvandla området till ett bostadskvarter. En exploateringsanalys redovisar fördelarna för Sveafastigheter att använda befintliga huskroppar som bas för ett nytt bostadsområde jämfört med att riva och bygga nytt. Sveafastigheters uppskattning i det här tidiga skedet ger att ca 1500 lägenheter skulle kunna rymmas i befintliga och tillkommande byggnader. Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Grimsta 1:2 och Råcksta 1:21 i Råcksta till Sundhem AB. (55 lägenheter). Sundhem AB, som är ett helägt dotterbolag till Åke Sundvall AB, har inkommit med en ansökan om markanvisning för ny bostadsbebyggelse om ca 55 lägenheter i stadsdelen Råcksta. Bebyggelsen är uppdelad på två områden, ett större vid korsningen Råckstavägen/Vällingbyvägen och ett mindre, längre söderut utefter Råckstavägen, nära Söderberga Allé. 5

6 GRANNSAMVERKAN med temat ÖKAT MEDVETANDE Den 28:e april deltog RTF i ett informationsmöte för grannsamverkan som Polisen anordnade. Inbjudna föreläsare var Brandförsvaret och Folksam försäkringsbolag. POLISEN INFORMERADE: Statistik Polisen presenterade lite statistik över de inbrott som skett där det konstaterades att det är lägenhetsinbrotten som ökar mest. Under perioden 1 januari 24 april 2009 var det 41 lägenhetsinbrott och 14 villainbrott i Vällingbypolisens distrikt. Bromma toppar statistiken och har också ökat med 75 %. Vem begår inbrott Utländska ligor kommer hit enkom för att stjäla och de utför oftast inbrottet proffsigt, de använder hyrbilar och jobbar i grupp. Det går i regel att se om det är en proffsliga som har opererat eller om det är ungdomar. Ungdomar slår i regel sönder det mesta som kommer i deras väg emedan proffsligorna inte lämnar så mycket spår efter sig. Missbrukare gör också ofta inbrott men de är sällan planerade utan det är stundens ingivelse. Vår Grannsamverkans polis Marie är verkligen på alerten. Vi skrev till henne 14 maj om två problemområden vi fått in: Vällingbyvägens infarter (d.v.s. parkvägar) till skolan som mopederna har som en genväg till skolan. De är oftast fler än en på mopederna och de har hög hastighet. Den stora idrottsplanen (infart 6 När inbrottet skett Förutom att ni ringer polisen och försäkringsbolaget så finns det några saker till att tänka på. Rör så lite som möjligt av de saker du tror tjuven tagit i, det gäller inte kläder eftersom tyger är svårt att hitta fingeravtryck på. Glatta ytor är bra att ta fingeravtryck på liksom dörren eller fönstret där tjuven har tagit sig in. Finns det något som tjuven kan ha ätit på eller lämnat blodspår så lämna det orört eftersom det kan gå att få fram DNA. BRANDFÖRSVARET INFORMERADE: De började med att visa en film om en brand i ett hus och det tog bara 12 minuter innan hela huset hade brunnit ned. Branden hade fått sina 3 beståndsdelar för att få fart och det är: Syre, värme och brännbart material. Vad kan jag göra En pulversläckare på minst 6 kg rekommenderas samt en brandvarnare i varje rum. Kom ihåg att Brandvarnare är endast dugliga med fräscha batterier, så ta för vana att alltid t.ex den 1:a advent byta batterierna i era brandvarnare. Inköp av brandsläckare och brandvarnare kan göras både i varuhus och specialbutiker men aldrig vid dörrförsäljning. De säkerhetsmateriel som säljs vid dörren är oftast inte godkända och dessutom i regel dyrare. Om brand är ett faktum Ordningsföljden på ditt agerande från Offerdalsgatan) kör man buskörningar med bilar på, även om det finns bollspelande barn på planen. Detta sker på kvällarna. Svaret från Marie är följande: Samma dag som jag fick det av dig så pratade jag med poliserna som är ute och jobbar. De höll just den dagen på med en mopedinsats i området. Jag fick då veta att de varit i detta område och att de beslagtagit ett par mopeder. Vi har fått flera tips om problemet med mopeder i området och jobbar med det. Grindarna till Idrottsplanen har nu fått ett lås! Jag kommer skicka ditt mail vidare till vår yttre personal. Eva L. kan vara avgörande. Om du försöker att minnas denna ordningsföljd så kan mycket vara vunnet men självklart släcker du om det är möjligt. Rädda, Larma, Släcka, Varna. Du kan oftast, om du upptäckt branden i tid och det gäller en mindre brand, kväva elden med t.ex. en filt. Stäng dörrar och fönster för att minska syretillförseln. Givetvis ska du inte utsätta dig själv för fara. På 2 minuter kan ett helt rum vara övertänt. Det tar ca 10 minuter i Stockholm för brandmännen att komma till brandplatsen och då är det oftast för sent att rädda något i huset. FOLKSAM INFORMERADE: om hemförsäkringen och olika inbrottsklassificeringar. De flesta försäkringsbolag skiljer på inbrott i bostad och inbrott i biutrymme. Folksam har ett maxbelopp på : för stöld i biutrymme. Blir dina däck till bilen eller MC n stulna så är det bil- eller MC-försäkringen som gäller. Följande inbrottsklassificeringar finns: Olovligen tagit sig in Nyckel på vift här kan ersättning reduceras om du haft anledning att misstänka att inbrott kan ske. Våld, hot och tvång Åldringsbrott någon lurar sig in exempelvis att de säger sig komma från Hemtjänsten. För att få full ersättning krävs att ytterdörrar är låsta och fönster stängda. Nyckeln får inte gömmas i bostadens närhet och om borttappad nyckel kan misstänkas bli kopierad så måste du byta lås. Kontanter ersätts endast upp till 2.500:, så ha aldrig mer kontanter hemma. Vad kan jag göra För att förhindra inbrott så gäller det naturligtvis att ha bra godkända lås och att dörrarna är låsta samt att ha ett larm som fungerar. Larm är inget krav men ger dig oftast ett bättre skydd och i vissa fall en lägre självrisk. Ha inte stöldbegärliga föremål

7 synliga om någon skulle titta in genom fönster eller altandörr. Upprätta en inventarieförteckning över stöldbegärliga föremål och komplettera förteckningen med fotografier och kvitton i den mån du har, samt att du antecknar serienummer där det finns. Märk gärna dina saker men tänk extra mycket på märkningen av konst och smycken där en märkning kan sänka värdet avsevärt. Förutom kontanter så är följande föremål idag mycket stöldbegärliga: Smycken Datorer Konst Kameror Elektronisk utrustning Lås inte byrålådor eftersom du då oftast även får möbeln förstörd. Det är i särklass vanligast att tjuven tar sig in i skymda dörrar och fönster. 70 % av villainbrotten sker via altandörren. Att borra sig in är än så länge ovanligt och det är heller inte vanligt att inbrott sker när du är hemma. Avslutningsvis så kan jag berätta vad en deltagare berättade. Hans mor hade märkt alla sina guldsmycken, hon hade ristat in sitt personnummer och värdet på hennes guldsmycken sjönk med 65 %. Har vi tur och har en bra Grannsamverkan i vårt område så kan vi säkert tillsammans minimera riskerna för stöld och brand. Hör gärna av dig till RTF om du har egna idéer och synpunkter betr. Grannsamverkan. Jill A. Grannsamverkan: Nya skyltar och grannlapp Nu har vi fått de nya grannsamverkan-skyltarna och satt upp dem. Har vi missat någon plats? Hör av dig till någon i styrelsen så skaffar vi fler och kommer och sätter upp dem. Tillsammans med detta nummer av RTF-bladet får ni också en grannlapp. Hjälp din granne som åker på semester eller be din granne att hålla ett öga på ditt hus. Fyll i lappen och lämna till grannen. Men låt inte lappen ligga framme för icke behöriga ögon! Mia Nybyggaren Svenne Svenne hade en månadslön på 320 kronor 1952, som busschaufför (motsvarar kr idag) och fick 1951 chansen att via SMÅA bygga sitt hus på Brunflogatan 34. Svenne och hans familj bodde gratis tidigare, eftersom han var portvakt. Hustrun var ibland barnvakt, till det facila priset av 2 kronor per timme. Eftersom Svennes familj hade fler än tre barn, fick de bygga det större huset. Hela området byggdes ungefär samtidigt, förutom Vällingbyvägen som var något senare. Tunnelbanan hade sin slutstation ungefär där SL:s Vällingbyhallar Grannlappen Grannsamverkan mot brott betyder att du ser till grannens bostad när denne är bortrest och att din granne gör dig samma tjänst när du själv är bortrest. Fyll i de uppgifter som du tycker behövs. Lämna Grannlappen till den som ser till din bostad under din bortavaro. Ge inte tjuven chansen! Vi är bortresta fr o m.kommer hem.. Vi nås på tel eller mobil. Larm: Vi har inget larm Vi har ett lokallarm som endast ljuder i/utanför bostaden, om larmet går, kontakta oss enl. ovan samt ring till. på telefonnummer.. Vi har ett vidarekopplat larm till larmcentral, väktare kommer till platsen. Ring oss enl. ovan samt till ovanstående person. Vaktbolaget heter. och kan nås på telefon.. Vi har bekanta som kanske tittar till bostaden, de har nyckel De använder bil av märke de har inte nyckel Obs! Låt inte Grannlappen ligga framme så någon obehörig får tag i den med reg.nummer. Ni kan nå dem om något händer på tel.nr. de heter.. Tacksam för hjälp med följande: (ex.vis tömma brevlådan, vattna blommor, se även Checklistan) Tack för hjälpen, nästa gång är det vår tur att hjälpa er! 03/2003 ligger idag, sen fick man gå. På fortsättningen av Jämtlandsgatan (mot Ängby), låg en stuga, dit man gick för att rekvirera skåp mm. Takstolarna till våra hus, snickrades av ett par fiskargrabbar, valven gjordes av en firma. Lånen låg på kronor (motsvarar kr idag). Det var klart uttalat att det var en arbetarvilla, d.v.s. spis och badkar ingick, endast kakel ovanför spisen och vanligt trägolv (parketten är alltså sentida). Svennes hus stod färdigt till julen 1952, mycket tack vare bröder och kamrater. Zigenarlägret (i skogen vid Råcksta sjukhus) störde aldrig, däremot Beckomberga Sinnesjukhus, vilket gjorde att granhäck planterades runt sjukhuset. Under intervjun, fick jag lära mig ett nytt ord, trana. Någon som vet vad det betyder? Jag frågade Svenne om han hade något roligt att berätta från den tiden. Då sa han att det var en nybyggare som stal sand från sandlådan för att gjuta trappen, fast det gick ju inte bra, trappen rasade. Eva L. 7

8 RTF:s hemsida Webbplatsen Visste du att det finns en Tips & tricks sida på vår nya webbplats? Här kan man som medlem delge övriga medlemmar information om exempelvis bra hantverkare, trädgårdstips eller annat som fler kan ha nytta av. Vi vet att medlemmarna i föreningen besitter stor kunskap inom alla möjliga områden nu finns möjligheten att sprida den kunskapen gå in på och skicka in ditt tips redan idag! Hittills 296 besök Gör det du också! Klipp bort de farliga trafikfällorna! Du som har tomt har ansvaret för att grenar och kvistar från din tomt inte hänger ut över gatu- och parkmark. De kan skymma såväl sikt som trafikanvisningar eller utgöra risk på annat sätt. Skulle en olycka inträffa kan du ställas till svars för den enligt Plan- och bygglagen 17, tredje kapitlet. Höjden på häckar eller murar bör inte överstiga 70 cm över gatuplan i korsningar. Det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från gatukorsningen (kantstenshörnet). Högst 70 cm häckhöjd bör gälla 5 meter in på gångoch cykelbanan. Mot gatan gäller 10 meter. Mer info finns på: TrafikStadsplanering/Stockholmstrafiken/ Trafiksakerhet/Hackar-och-buskage1 Årets höstfest: LOPPIS & PICNIC Någon av helgerna i början av september planerar vi att anordna RTF:s första Loppis! Så ta tillfället i akt och fundera i sommar om du har något du vill sälja eller byta! Eller ta med en picnic-korg och kom och se om du hittar det där du så länge letat efter! Kanske finns det på RTF s Loppis. Vi återkommer i augusti om vilken av helgerna det blir och var i området. Kom gärna med förslag om var! ComHem: Många frågetecken! Från vår medlem Kerstin kom det flera sidor om hennes konversation med ComHem. En intressant läsning. Det börjar med att hon försöker säga av sig analog TV och får då till svar att det går inte, eftersom hon bor i villa (p.g.a. serviceavgift). Det minsta vi alltså måste ha, är det analoga grundutbudet på 149 kr/mån. Detta ger oss idag följande kanaler: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Femman, TV6, SVT Barn o Kunskap, Öppna Kanalen, SVT 24, Finsk TV, TV4/, MTV, TV4 Sport och Kanal 9. Men om man läser följande pressmeddelande, vad innebär det? Avvecklingen av Analog-tv Bas genomförs i fyra etapper med start den 1 juli. De första berörda kunderna informeras vecka 18 och erbjuds ett digital-tv-paket som innehåller samma tv-kanaler som tidigare plus ytterligare 20 tv-kanaler. Månadskostnaden är densamma som tidigare, dvs. 189 kronor och kostnaden för digital-tv-boxen är 1 krona. Kunder som inte vill gå över till digital-tv har fortsatt tillgång till ett analogt basutbud av tv-kanaler baserat på det avtal som fastighetsägaren har med Com Hem. Analog-tv Bas avvecklas helt till den 3 november För mer information om tidplanen, se Kerstin betalar dryga 350 kr/mån, själv betalar vi mellan 600 kr och per månad, detta beroende på ett visst sportintresse hos maken. Väljer man exempelvis Allsvenskan måste man ha Canal +, etc Det vi kan göra, eftersom efterfrågan på TV utbud, varierar från villa till villa, är att ni kontaktar Com- Hems kundtjänst på tfn (öppet 08 21, vardagar). Eller via följande länk: https:// kundservice_kontakt Eva L. 8

Samverkan mot brott. Grannsamverkan

Samverkan mot brott. Grannsamverkan Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

RTF-Bladet. Det våras för RTF!

RTF-Bladet. Det våras för RTF! RTF-Bladet Nr 1/2009 MEDLEMSBLAD FÖR RÅCKSTA TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING Det våras för RTF! Nu är det full fart på RTF igen! De närvarande vid mötena i mars ställde inte upp på de tankar som den gamla styrelsen

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande!

RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trådgårdsstadsförening Nr 1 2014 Mia ny ordförande! I detta nummer bland annat: Årsmötet Eva Linderoth avtackades Läs mer på sid 3 Våraktivitet Gyttjebrottning? Förslag,tack!

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad

VAD KAN VI GÖRA. Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad VAD KAN VI GÖRA Boendelista på samtliga hushåll Hålla denna uppdaterad Se över våra egna bostäder, garage, insynsskydd m.m. (T.ex. fönsterlås, larm, altandörrar). Tänk på att fönster och altandörrar oftast

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Lokalpolisområde Bromma-Vällingby-Ekerö

Lokalpolisområde Bromma-Vällingby-Ekerö Polisregion Stockholm 2015-10-15 Område Nord Lokalpolisområde Bromma Information Lokalpolisområde Bromma-Vällingby-Ekerö Brottsförebyggande tips i vardagen! Informera grannarna även vid kortare bortavaro

Läs mer

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben

Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Information till nyinflyttade i småhusområdet Segelkobben Småhusområdet Segelkobben, med gatuadresserna Norra Läget, Södra Läget och Nedergården består av 196 småhus. Inom Segelkobben finns det 3 olika

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Människor i samverkan

Människor i samverkan Människor i samverkan Din trygghet börjar hos dig och ingen annanstans. Den skapas i din närmiljö med dina närmaste, dina grannar och arbetskamrater. Verklig trygghet är att kunna leva tryggt i hemmet,

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-12-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Har du tänkt resa bort över julen? Informera gärna om att du ska resa bort över julen,

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-04-09 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Projekt MärkDNA Under 2014 pågår ett brottsförebyggande projekt i Södra Järva. Arbetet

Läs mer

Grannsamverkan. Samverkan mot brott

Grannsamverkan. Samverkan mot brott Grannsamverkan Grannsamverkan är... Ett socialt nätverk för att minska brottsligheten och öka de boendes engagemang för trivsel och trygghet. Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Pinnpojksbladet. augusti 2013. Viktig information till alla boende med balkong

Pinnpojksbladet. augusti 2013. Viktig information till alla boende med balkong Pinnpojksbladet augusti 2013 Viktig information till alla boende med balkong Våra balkonger behöver rensas från löst sittande betong. Den kan annars ramla ner. För att göra detta kommer en firma som heter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Informationsbrev från ordförande

Informationsbrev från ordförande SVARTSKOGENS INFORMATION 1(5) Informationsbrev från ordförande Hej alla medlemmar! Jag har nu suttit som ordförande över ½ år och jag trivs jättebra i den rollen. Skall presentera mig lite mer. Jag heter

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015

Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli. Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Sida 1 av 5 Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev juni-juli Aktuell info i Farsta lokalpolisområde för perioden: juni-juli 2015 Juni Inbrott och inbrottsförsök i bostad (ej fritidshus/kolonistuga) Totalt:

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011

TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 TRE DAMER Nr 73 Oktober 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 7 november,

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012).

Det gjordes 53 st anmälningar om inbrott och försök till inbrott i bostad under december månad (26 st 2012). Polismyndigheten i Stockholms län Söderorts polismästardistrikt Farsta närpolisområde Grannsamverkan i Farsta Månadsbrev december Aktuell info i Farsta närpolisområde för perioden: december 2013 Inbrott

Läs mer

Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd

Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd Välkomna till Samfällighetsföreningen En liten skrift om föreningens syfte och regler samt praktiska tips och råd 2009-08-01 Sidan 1 av 8 Version 4 Innehållsförteckning Välkomna till Samfällighetsföreningen

Läs mer

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott Närpolisen Ekerö November 212 Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 212. Brottsstatistik, anmälda brott Misshandel utomhus 1 Personrån 3 Narkotika Fullbordade lägenhetsinbrott

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

LindhagaBladet Mars 2010

LindhagaBladet Mars 2010 LindhagaBladet Mars 2010 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Magdalena Dahl Rågkornsgatan 172 877749 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Viktoria Edvardsson

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november

Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö. Infoblad november Brf Boklok Östra Lugnet i Växjö Infoblad november BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2 (4) Hösten är över oss och snart kommer kylan krypandes Alla helgona är runt knuten och snart stundar julen. Tänk på att det är

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET

SEPTEMBER 2015 INFOBLADET SEPTEMBER 2015 INFOBLADET Augusti Sommaren 2015 kan egentligen sammanfattas med ett ord augusti. Till förtret för alla som hade sin semester förlagd till juli och till glädje för pensionärer som har semester

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Arbetet med att installera föreningens fiberoptiska bredbandsnät är nu avslutat. Endast finjusteringar återstår. Ni kan läsa mer om detta i bilaga till detta blad men jag vill här

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland

Tips och råd. - om hur du som. att bli utsatt för brott. Polismyndigheten i Västra Götaland. www.polisen.se/vastragotaland Tips och råd - om hur du som är äldre kan undvika att bli utsatt för brott Polismyndigheten i Västra Götaland Foto: Informationsenheten, Polismyndigheten i Västra Götaland Den här trycksakens syfte är

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven!

Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! 90 AFJ.42 Allmänt arbetsplatsen Stoppa tjuven! Stölder på byggarbetsplatserna kostar mycket pengar och medför tidsödande och dyra störningar. - Stoppa tjuven! Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt stor

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer