Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2010"

Transkript

1 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr Vårlunch på Långholmens Värdshus den 19 maj kl Obs tiden! Meny: Välkomstdrink, liten sallad, smör och bröd, halstrad laxfjäril med vitvins- och gräslökssås och nypotatis, limecheesecake med jordgubbssås. 1 glas vin eller starköl, vatten och kaffe ingår. Se sid 10. Kungsholmens Seniordag den 1 oktober i år - tema: Kungsholmen förr och nu. Den goda människan med Teaterföreningen Höstprimörerna 29 och 30 maj kl i Bolindersalen, Serafen, Bolinders plan 1. Entré 80:-. Bokning Bilagor från Folksam och AKKA

2 Ukraina runt med Jalta i samarbete med Kungsholmens seniorresenärer Vi startar resan i Kiev och åker sedan mot Poltava där vi stannar till vid muséet till minne av slaget 1709 där Karl XIIs armè fick stryka på foten. Även slagfältet besöks. Nästa anhalt är Zaporizja där kosackerna ger oss en oförglömlig show. Sedan väntar Gammalsvenskby, byn mitt i Ukraina där invånarna talar svenska, en svenska av mycket gammalt slag. Vi åker sedan till den stora hamnstaden Odessa där vi stannar ett par dagar och utforskar staden samt dess omgivningar. Bl.a. besöks en vingård utanför staden. Resan avslutas på Krimhalvön med Sevastopol och Jalta. Där besöker vi bl.a. den siste tsarens sommarpalats, Livadia och den sovjetiska ubåtsbasen Balaklava. Vi rundar av med en båttur till Tjechovs skrivarverkstad i Gurzuf. Resan går 7-18 september och kostar 16250:- för Kungsholmens seniorer. I priset ingår: * Flyg Stockholm-Kiev och Simferopol-Stockholm * Alla transfers och transporter * 11 nätter på hotell, del i dubbelrum med frukost * 8 luncher och 5 middagar * Alla programpunkter och entréer enligt programmet * Engelsktalande lokalguider under utfärderna * Svensktalande reseledare under hela resan Weekendresa Moskva Flyg t/r, alla transporter och entréer, 3 nätter på hotell, helpension och svensktalande guide ingår. Vi besöker Kreml och Livrustkammaren, Vodkamuséet med vodkaprovning, den ryska kulturens vagga i Sergiev Posad, samt Röda Torget, Frälsarkatedralen, Ny Nunneklostret, Bolsjojteatern m.m. Pris fr. 7750:- Avresor: 29/4, 13/5, 27/5, 15/7 & 16/9. Stora Rysslandsresan Den ultimata Rysslandsresan med tåg från Moskva till Vladivostok. Vi stannar till längs vägen och utforskar Ekaterinburg, Sibiriens huvudstad Novosibirsk och Irkutsk med Bajkalsjön. Vi avslutar med 4 dagar i Rysslands utpost mot Kina och Japan, Vladivostok. 18 dagar. Pris fr :-. Avresa: 25/7. Kryssning Moskva - Astrachan 2 veckor längs floden Volga, Rysslands själ. 14 dagar, Pris fr :-. Avresa: 14/9. Sidenvägen / Samarkand 9 dagar längs Sidenvägen till gamla sagostäder som Samarkand och Buchara. Vi möter Djingis Khan, Alexander den Store, Timur Lenk och Marco Polo. Magnifika byggnadsverk, sjudande basarer och orientens mystik. Helpension, alla entréer och shower samt svensktalande reseledare ingår. Pris fr 16850:- Avresor: 7/5, 17/9 och 15/10 Kaliningrad - Vilnius - Minsk En veckas rundresa i Ryssland och Litauen med avslutning i Vitrysslands huvudstad Minsk med omgivningar. Pris fr :- Avresor: 11/5, 29/6, 27/7 och 14/9. Georgien - Armenien - Iran 20 dagar med vindistrikt, Kaukasus och Tbilisi i Georgien, vidare till Armenien med Noaks ark, Ararat, hisnande natur och historia. Sedan tar bussen oss ner till Irans gamla huvudstad Tabriz, zoroastriska eldtempel, antika helgedomar, moskéer och basarer. Vidare genom bergen till Kaspiska havets sluttningar med kaviar, teplantager, apelsinlundar och palmer innan vi når slutmålet i Teheran. Pris fr :-. Avresor: 2010: 5/10, 2011: 17/5 Tadzjikistan - Uzbekistan - Kirgizistan - Kazakstan 19 dagar. Pris fr :-. Avresa: 13/9. IVENTUS Box 22064, Stockholm. Tel: Fax:

3 DRAKEN ******************************************************** 3 Ordföranden har har ordet Bästa Bästa medlemmar i SPF i SPF S:t S:t Göran Som Som nyvald ordförande tackar jag jag för för ert ert förtroende, speciellt med med tanke tanke på på att att jag jag inte inte deltog i årsmötet i på på grund grund av av en en sedan sedan länge länge planerad resa. resa. Det Det är är en en utmaning av av god god klass klass att att efterträda Felix Felix Eriksson som som ordförande, med med hans hans engagemang, otroliga energi, breda breda kontaktnät och och hans hans stora stora människointresse. Men Men jag jag kommer att att göra göra mitt mitt bästa bästa och och ser ser fram fram emot emot att att träffa träffa er er alla alla på på olika olika aktiviteter. God God hjälp hjälp har har jag jag av av de de två två vice, vice, Birgitta Jonsson och och Gun- Gun- Ewa Ewa Weider samt samt för för övrigt en en kompetent styrelse och och alla alla de de medlemmar som som arbetar aktivt aktivt i våra i våra olika olika arbetsgrupper. Felix Felix finns finns tack tack och och lov lov kvar kvar i arbetet, i speciellt med med resegruppen och och vår vår tidning Draken. Min Min bakgrund: sjuksköterska, sjukvårdslärare, konsulent inom inom handikapprörelsen och och en en kort kort tid tid inom inom frivillig försvars-organisation. Därefter egen egen företagare sedan sedan år år och och fritidspolitiker. Nu Nu under under våren våren avvecklar jag jag de de flesta flesta politiska uppdrag jag jag haft, haft, men men behåller några några styrelseuppdrag samt samt kyrkorådsplatsen i S:t i S:t Görans församling. Om Om jag jag inte inte missminner mig mig träffades Felix Felix och och jag jag redan redan år år Han, Han, som som SPF- SPF- representant och och jag jag som som gruppledare för för Kd Kd i i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Hans Hans begäran till till mig mig var, var, att att jag jag skulle påverka den den borgerliga gruppen att att inte inte släppa Parmis den den lokal lokal som som då då användes för för pensionärernas öppna verksamhet. Det Det gick gick inte inte så så bra bra och och en en lättare kollision uppstod..kompromisser hör hör till till en en politikers vardag. Vid Vid senare tillfällen har har vi vi träffats på på varsin motionscykel på på Oasen - - där där kolliderade vi vi inte! inte! Min Min första första förankring på på Kungsholmen var var annars på på Rålambshovsskolan, som som förr förr var var en en flickskola, där där jag jag tog tog examen Bor Bor sedan sedan år år i Fredhäll i (igen) och och är är gift gift med med Karl-Ivar, som som är är infödd Kungsholmsbo. Vi Vi närmar oss oss med med stormsteg ett ett val val igen, igen, och och min min förhoppning är är att att vi vi inom inom SPF SPF kan kan påverka alla alla partier att att se se pensionärernas situation i samhället. i Men Men nu nu är är våren våren i antågande i enligt enligt almanackan och och vi vi ser ser fram fram emot emot en en skön skön tid tid utan utan snömodd och och ishalka. Låt Låt oss oss ta ta vara vara på på den! den! Ha Ha det det så så gott! gott! Birgitta Ingrid - S:t - S:t Görans Grand Old Old Lady Ingrid Giby Giby har har alltid alltid sagt sagt att att hon hon ville ville avgå avgå ur ur styrelsen när när Felix Felix Eriksson avgick. Det Det har har hon hon också också gjort gjort nu. nu. Ingrid berättar att att när när hon hon för för år år sedan sedan gick gick in in i SPF i SPF S:t S:t Göran-Kungsholmen var var hon hon medlem nr nr Nu Nu har har vi vi nått nått 1000-strecket. Arbetet i föreningen i har har utvecklats enormt tycker Ingrid. I början I var var det det mest mest inbördes arbete och och föreningen höll höll sig sig för för sig sig själv. själv. Nu Nu är är det det annorlunda och och det det beror beror mycket på på Felix. Felix. Samarbetet med med Felix Felix har har varit varit alldeles underbart. S:t S:t Göran har har fått fått en en allt allt bättre bättre verksamhet under under hans hans ordförandeskap, för för att att inte inte tala tala om om bart. hur hur Draken vuxit vuxit från från ett ett blad blad till till en en tidning. På På Felix Felix initiativ har har den den tidigare rivaliteteten mellan pensionärsföreningarna ersatts av av samarbete i Seniordagen i och och gemensamma resor resor sam- där där både både de tre tre SPF-föreningarna på på Kungsholmen och och PRO PRO deltar. Ingrid, som som blev blev hedersmedlem 2005, 2005, har har arbetat i styrelsen i i 22 i 22 år år bl bl a som a som kassör, som som medlemssekreterare och och med med försäkringsfrågor. Allt Allt har har blivit blivit så så mycket bättre bättre under under Felix Felix ordförandeskap tycker Ingrid och och därför handlar det det här här som som skulle vara vara Ingrids historia lika lika mycket om om Felix. Felix. Och Och liksom Felix Felix kommer Ingrid till till vår vår glädje att att fortsätta att att vara vara aktiv aktiv i i föreningen. Birgitta Jonsson

4 4 ******************************************************** DRAKEN SPF Kungsholmen-S:t Göran Styrelse Ordförande Birgitta Borg Vice ordf Birgitta Jonsson Vice ordf Gun-Ewa Weider Kassör Ulf Hernestam Medlemssekr Loolie Lind Sekreterare Birgitta Borgström Friskvård Birger Redmo Ledamot Lars Roxtorp Kansli Baltzar von Platens gata 11, Stockholm, Telefon Telefon- och besökstid torsdagar Telefonsvarare inkopplad övriga tider Postmottagare Birgitta Jonsson Norr Mälarstrand 26, Stockholm Hemsida Birgitta Althén Valberedning Felix Eriksson, sammankallande Ingrid Giby Ulla Ebertz Programgruppen Gun-Ewa Weider Birgitta Borgström Birgit Naeslund Karin Schönauer Berit Thorsell Elisabeth Larsson Birger Redmo Bo Juthberg, klubbmästare Resegruppen Felix Eriksson Berit Eriksson Lars Roxtorp Per Knutsgård Mötesgruppen Aina Svensson Gun-Ewa Weider Margareta Johansson Inger Pihl Ulla Ebertz Harriet Eriksson Birgitta Junbrink Ulla Tidblad Friskvård Birger Redmo Kungsholmens Pensionärsråd, SPR Ordinarie ledamöter Kjerstin Genell Andrén Birgitta Jonsson Ersättare Inger Ridderstrandh-Linderoth SPF:s Stockholmsdistrikt Hornsbruksgatan 28 2, Stockholm Tel , må-to , fre SPF:s Förbundskansli Box , Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 25, 8tr Tel , fax Öppet månd - fred (sommar 15.00) SeniorDRAKEN Redaktion Annonspriser: Felix Eriksson, redaktör, Fyrfärg: helsida 2.500:, halvsida 1.500:. Svartvitt: helsida 2.000:, halvsida 1.250:. Birgitta Jonsson, Medskick av bilaga A g tryckt och klar mot portobidrag på 800:. Birgitta Althén, Draken nr kommer ut i månadsskiftet augusti-september. Manusstopp 23 juli Tryck: Vällingby Tryckeri, tel , e-post: Omslagsbild Birgitta Jonsson

5 DRAKEN ******************************************************** 5 Vi välkomnar våra nya medlemmar Ahl, Eva Almerström, Anna-Lisa Bell, Kerstin Bergström, Britt-Marie Bergvall, Olof Berke-Granfors, Karin Bysjö, Cecilia Bäckström, Ulf Gerhard Ericsson, Vivi-Anne Falk, Carin Hallin, Inger Henriksson, Agneta Hornbeck, Solveig Högmark, Berit Höjer, Carola Jandér, Curt Lärnestad, Bengt Malm, Gun Malmgren, Elvy Martin, Harriet Persson, Ann Mari Rosendahl, Carina Rosendahl, Enar Sjögren, Christine Sjögren, Johan Spångberg, Gunilla Stedtenfeldt, Anita K. Thorsné Gustafsson, Karin Werner, Ulla Werner, Björn Åhgren, Åsa Nya medlemmar kommer att få personlig kallelse till ett möte med styrelse och funktionärer den 27 april kl i Frälsningsarméns lokaler på S:t Göransgatan 61. Kallelse kommer att skickas till alla nya medlemmar som ännu inte inbjudits. Även du som varit medlem ett tag men inte deltagit i ett sådant möte är mycket välkommen. Anmäl dig då till Loolie Lind, Medlemskap kostar 240 kr/år och vänmedlemskap 60 kr. De ger rätt att mot särskild avgift delta i föreningens månadsmöten, Öppet Hus och andra arrangemang. Man får också SeniorDRAKEN hemsänd fyra gånger om året, en satsning på information som vi hoppas ska vara till glädje även för den som inte kan eller orkar delta i våra arrangemang. Vårt plusgironummer är Loolie Lind, medlemssekreterare, Ulf Hernestam, kassör, Välkommen till vår hemsida kungsholmensanktgoran På vår hemsida finns information om vårt programutbud, om styrelse och funktionärer, rapporter från våra aktiviteter samt aktuell information från förbund och distrikt. Varje förening bestämmer över innehållet i den egna hemsidan, men förbundet resp distriktet kan också publicera nyheter direkt på vår hemsida. En levande och aktuell hemsida är ovärderlig. Jag önskar synpunkter och nya idéer från er medlemmar på både innehåll och utformning av hemsidan. Det skulle också vara trevligt med flera reportage av er från våra aktiviteter, både texter och bilder. Skriv några rader och maila till mig, så lägger jag in ditt bidrag på hemsidan. Birgitta Althén - Viktig information om din hemförsäkring Vi är många som har lämnat våra nycklar till någon utanför familjen t ex till larm, hemtjänst, städhjälp eller hantverkare. Vi kan då inte räkna med att försäkringen gäller om vi råkar ut för en stöld i vårt hem även om vi har en hemförsäkring. Hos en del försäkringsbolag gäller försäkringen i dessa fall men det krävs att du har allrisktillägg. Du som har larm, hemtjänst eller städhjälp - ring ditt försäkringsbolag och kontrollera hur din försäkring gäller och vilket skydd du har. Gäller även den som bor i äldreboende. TV-programmens textning SVT 1, Kanal 5 och Kanal 9 sida nr 199 SVT TV Kunskapskanalen TV 24 (repriser)

6 6 ******************************************************** DRAKEN SPF Kungsholmen-S:t Görans styrelse år 2010 Birgitta Jonsson Loolie Lind Gun-Ewa Weider V. ordförande Medlemssekreterare V. ordförande Draken Program Ulf Hernestam Kassör Birgitta Borg vår nya ordförande Birgitta Borgström Sekreterare Lars Roxtorp Ny styrelseledamot Birger Redmo Friskvård Felix Ingrid Till er tre som nu lämnar oss säger Per vi alla både i föreningen och styrelsen Tack för allt gott arbete ni gjort och tack för alla roliga stunder! Och så ses vi snart igen på Öppet Hus!

7 DRAKEN ******************************************************** 7 Årsmötet Den 24 februari hade SPF Kungsholmen-S:t Göran årsmöte. Ute var det kallt och fruktansvärt dåligt väglag, värsta dagen denna jobbiga vinter. Kommunikationerna fungerade dåligt och de 87 medlemmar som tagit sig till mötet utförde ett stordåd. Till mötesordförande valdes Svante Thunqvist som ledde årsmötet effektivt. Årets stora fråga var valet till ny ordförande i föreningen efter Felix Eriksson som nu efter nio år som ordförande sagt absolut nej till att fortsätta. Valberedningen föreslog nu Birgitta Borg som ny ordförande och hon valdes också av årsmötet. Birgitta presenterar sig själv på sid 3 här i Draken. Årsmötet tog samtidigt ett beslut att styrelsen skulle reduceras från tio till åtta medlemmar. Tre styrelsemedlemmar hade avsagt sig omval, förutom Felix var det Ingrid Giby och Per Knutsgård, åldermännen i styrelsen. Efter reduceringen till åtta medlemmar behövdes endast nyval på en post och mötet valde Lars Roxtorp. Per Knutsgård valdes till revisorsersättare och är på så sätt kvar som funktionär. Felix, Ingrid och Per avtackades och på förslag av styrelsen utnämndes Felix av ett synnerligen enigt årsmöte till ständig hedersmedlem i SPF Kungsholmen-S:t Göran. Birgitta Jonsson Felix och Berit Eriksson Bakom varje framgångsrik man står en förvånad hustru Felix Eriksson har under de nio år han varit vår ordförande satt en vänlig, öppen och välkomnande prägel på vår förening. Felix har också startat ett trivsamt samarbete med övriga pensionärsföreningar på Kungsholmen. Detta har gjort det roligt för oss alla att arbeta inom föreningen och vår verksamhet har utvecklats mycket under Felix tid. S:t Göran har också just skrivit in sin medlem nr Felix särskilda intressen inom föreningen, resor och Draken, kommer han att fortsätta med och det är vi glada över. Det är ett välskött pastorat Felix lämnar efter sig och även om våra nya styrelsemedlemmar naturligtvis kommer att sätta sin prägel på Kungsholmen-S:t Göran i fortsättningen så vill vi behålla den öppna och vänliga stil som Felix infört. Tack för allt, Felix! Gun-Ewa Weider Birgitta Jonsson Birgitta Elisabeth och Hans Wilhelm Efter förhandlingarna bjöds vi på kaffe och semlor samt en mycket trevlig underhållning av Barokoko som berättade om och framträdde som Bellman och Ulla Winblad. En insamling till bostadslösa med anledning av den kyla som rådde gav 823 kronor som genast överlämnades till Roland på Frälsningsarmén. Dessutom hade styrelsen under årsmötet fått i uppdrag att från föreningen ge ett bidrag till offren för jordbävningen på Haiti. Vi har på styrelsemöte 18/3 beslutat att skicka 5000 kr till Läkare Utan Gränser. Birgitta Jonsson

8 8 ******************************************************** DRAKEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Styrelsen för SPF Kungsholmen-S:t Göran får härmed avge följande verksamhetsberättelse Styrelse, ordinarie ledamöter Felix Eriksson, ordf, ansvarig utgivare och redaktör för SeniorDRAKEN; Birgitta Jonsson, v ordf, postmottagare och redaktionssekreterare; Gun-Ewa Weider, v ordf och programansvarig; Birgitta Borgström, sekreterare; Ulf Hernestam, kassör; Loolie Lind, medlemssekreterare; Ingrid Giby bitr. medlemssekreterare; Birger Redmo, friskvårdsansvarig; Per Knutsgård, ansvarig för kanslifunktionen samt Birgitta Borg, sociala frågor. Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Revisorer: Göran Flyxe och Sven-Åke Althén (fr o m oktober 2009 Ulla-Stina Hammarqvist). Valberedning: Kjerstin Genell Andrén sammankallande, Lars Roxtorp och Karl-Henrik Tour. Uppdrag Kungsholmens Stadsdelsnämnds Pensionärsråd. V ordf. Kjerstin Genell Andrén, ordinarie ledamot Birgitta Jonsson, ersättare Hans Ahlin (t o m halvårsskiftet) och Inger Ridderstrandh-Linderoth. Kommunstyrelsens Pensionärsråd. Ledamot Kjerstin Genell Andrén Studieförbundet Vuxenskolan. Felix Eriksson ledamot i valberedningen. Ing-Marie Kullman kontaktperson. Övriga ombud och funktionärer presenteras i varje nummer av DRAKEN. Styrelsen önskar här framföra ett STORT TACK till alla som genom kommittéarbete och på annat sätt gör värdefulla insatser för alla medlemmars bästa. Medlemsutveckling Den 31 december hade föreningen 989 medlemmar av vilka 84 är s k vänmedlemmar. Antal nya medlemmar var 78 men under året avregistrerades 47 tidigare medlemmar, som avlidit eller lämnat oss av andra skäl. Nettoökningen blev därför 34. Alla nyblivna 65-åringar på Kungsholmen har fått brev med information om SPF:s verksamhet och försäkringar. Nya medlemmar har kallats till välbesökta Välkommenträffar vår och höst. SeniorDRAKEN Vår medlemstidning har, förutom information om månadsmöten, studiebesök, utfärder och andra begivenheter lämnat information från SPR och från SPF:s distrikt och förbund. Med goda annonsintäkter har vi trots höjda produktionskostnader kunnat bibehålla sidantalet och öka antalet färgsidor och därmed ge våra läsare ett fylligt och läsvärt innehåll. Birgitta Althén, Birgitta Jonsson och Felix Eriksson lägger ner ett stort arbete på detta i samverkan med Gert Ström i vårt tryckeri. Hemsidan Birgitta Althén har fortsatt att utveckla hemsidan och hålla den föredömligt aktuell och lättläst. Programverksamhet Programgruppen har som alltid åstadkommit ett varierat utbud. Vi i styrelsen har många gånger fått höra att det inte bara är våra program som lockar, utan även den vänliga och varma atmosfären i vår gemenskap. Vår utmärkta lokal med läge mitt på Kungsholmen bidrar naturligtvis också. Den traditionella mannekänguppvisningen av Kungsholmsföretag var som alltid en höjdare, liksom Maria Larssons deltagande på årsmötet och månadsmötena med Kallifatides och Olof Thunberg. Öppet Hus på Baltzar och lunchätarträffarna har varit succé. Studiebesök, visningar, föredrag och klädbytarträffar har lockat många deltagare. Särskilt har man uppskattat besöket på Rosenbad - som dubblerats flera gånger - och vandringarna i Gamla Stan. 25-årsjubileet Vi firade våra 25 år genom att satsa extra och subventionera såväl Vårlunch som Jullunch. Båda blev mycket lyckade och väl besökta. Vid Jullunchen deltog distriktsordförande Sven-Ingvar Larsson som hedersgäst. Friskvård Bridge, boule och stavgång är våra mest uppskattade verksamheter. Mattcurlingen på Baltzar, som drogs i gång av oväntat och hastigt bortgångne Sven-Åke Althén, fullföljs engagerat av nya friskvårdaren Birger Redmo. Bordtennis, minigolf och tisdagspromenader har fortsatt som vanligt. En yogakurs har prövats och blivit uppskattad. Birgitta Althén har hållit tre kurser i "HLR" - Hjärt-Lungräddning.

9 DRAKEN ******************************************************** 9 Teaterbesök Karin Schönauer har under sitt sista år som teaterombud förmedlat många biljetter till teater, opera, balett och underhållningar av olika slag. Lokal samverkan Det goda samarbetet med övriga pensionärsföreningar på Kungsholmen har fortsatt. Tema på årets Kungsholmens Seniordag" var äldres boende med äldreborgarrådet Ewa Samuelsson och stadsdelsdirektör Karin Norman. Dagen invigdes som vanligt av stadsdelsnämndens ordförande Regina Kevius. Tillsammans med övriga seniorföreningar på Kungsholmen har vi bildat en samarbetsgrupp som ska utveckla reseverksamheten. Dock inte som "arrangörer" utan endast som "informatörer" om resmål som vi är nyfikna på och arrangörer som vi tror på. Kungsholmens Stadsdelsnämnds PensionärsRåd, SPR Våra SPR-ledamöter har deltagit i rådets behandling av allt som rör Kungsholmens äldreomsorg. Fortlöpande information har lämnats till styrelsen, vid möten före Öppet Hus och genom SeniorDRAKEN. Övriga aktiviteter på Kungsholmen Vi medverkade vid Nationaldagsfirandet med tält och information i Rålambshovsparken. Övrig verksamhet Väntjänst med hembesök, telefonkontakt och hjälpinsatser görs av många medlemmar i mer eller mindre organiserad form. Andra medverkar i Röda Korsets, församlingarnas eller andra organisationers verksamhet. Ett viktigt exempel är trygghetsringningen på Kafé Baltzar genom föreningen Veteranringen. "Kafé Baltzar" (eg. Kungsholmens Anhörig- och Frivilligcenter) är en träffpunkt som har öppet som kafé måndag - torsdag 11-15, fredagar Vi samarbetar med Baltzar genom att vara ledare för Mah Jong och Mattcurling. Genom egna aktiviteter på Baltzar såsom Öppet Hus och informationsmöten hoppas vi få allt fler att känna till denna trivsamma träffpunkt för äldre. Ekonomin Föreningens ekonomi är god och väl balanserad med ett mindre överskott trots jubileumssubventionerna, vilket bör tillåta fortsatta satsningar på intressanta program och aktiviteter. Allt under förutsättning att skaran av ideellt arbetande styrelseledamöter och funktionärer får ständiga nytillskott! Förbund och distrikt 2009 har varit något av ett mellanår för förbundet och dess nye ordförande. Stockholmsdistriktet sköter sitt fögderi väl. Verksamhetsplan för SPF Kungsholmen-S:t Göran 2010 Traditionella aktiviteter som månadsmöten med föredrag och underhållning. Besök på intressanta platser inom staden samt dagsresor och andra utflykter i Stockholms närhet. Traditionella aktiviteter för medlemmarnas trivsel och sociala samvaro genom "Öppet Hus" på Baltzar, gemensamma luncher varje månad och en festmåltid varje vår och höst. Aktiv arbetsgrupp för bevakning av att äldreomsorgen bedrivs i enlighet med lagar och förordningar men även med medmänskligt och varmt bemötande. Nya och gamla friskvårdsaktiviteter som bordtennis, boule, mattcurling, bridge, golf, yoga, Mah Jong, vandringar och stavgång. Reseträffar med researrangörer för de särskilda satsningarna på resor tillsammans med övriga seniorföreningar på Kungsholmen. Medverkan med Kungsholmens övriga SPF- och PRO-föreningar för Kungsholmens Seniordag. Satsning på att engagera nya medlemmar i S:t Göran. Traditionell medverkan i Kungsholmens firande av 6 juni.

10 10 ******************************************************** DRAKEN Vårens återstående månadsmöten I Frälsningsarméns lokaler på S:t Göransgatan 61. Hörslinga finns. Ingen föranmälan. Du som är medlem, vänmedlem eller gäst från annan förening är välkommen till våra månadsmöten. Du får lyssna på en underhållande artist eller intressant föredragshållare och vi bjuder på aktuell och matnyttig samhällsinformation. Vi informerar om nyheter från SPF:s förbund och distrikt samt från Kungsholmens stadsdelsnämnd. Vi berättar också om våra kommande aktiviteter dit du samtidigt kan anmäla dig. Vi serverar kaffe med bröd och entrébiljetten 40 kr gäller även som lott till vårt kaffelotteri. Övriga lotter kostar 5 kr. Onsdag 28 april Bengt Ridderstråle, SPF Tunasol, kåserar om "Myter i konst och litteratur - vad ligger bakom myterna". Kåseriet, som hålls i lättsam form, handlar om myter, sagor och skrönor från såväl äldre som modern tid. Stor vikt läggs på att skapa associationer till annat, eller se om de har något att säga oss moderna människor. Onsdag 19 maj kl Obs tiden! Solen lyser, fåglarna kvittrar Vi firar våren med vårlunch på Långholmens Värdshus. Meny: Välkomstdrink, liten sallad, smör och bröd, halstrad laxfjäril med vitvins- och gräslökssås och nypotatis, limecheesecake med jordgubbssås. 1 glas vin eller starköl, vatten och kaffe ingår. Pris 295 kr, som skall sättas in på föreningens pg Ange vårlunch på inbetalningen. Inbetalningskort finns på Baltzar och på månadsmötena. I och med att pengarna kommit oss tillhanda är du anmäld. Färdväg: Buss 40 från Fridhemsplan mot Reimersholme. Stig av vid Bergsundsstrand snedda genom den lilla parken och gå över bron och uppför backen. Vi ställer ut vägvisare. Kontakter: Birgitta Borgström, och Gun-Ewa Weider, Stockholmsdistriktets nya succé! SPF Träffpunkt på Café Opera Nästa gång 27/4 kl Mingel med ett glas vin och nötter. Pris: 50 kr. Alla SPF-föreningar i Stockholmsdistriktet inbjuds. Ingen förhandsanmälan. För kropp & själ Senioryoga! Ta chansen att delta i den nya kursen, som omfattar fem utbildningstillfällen! Tidigare kurser har blivit mycket uppskattade beroende på ett bra upplägg och den engagerade ledaren Marie-Louise Holmgren, som skapar en trivsam atmosfär. Yogan är med enkla rörelser anpassad för seniorer och bidrar till att lindra och förebygga ålderskrämpor. Stor vikt läggs vid rygghälsa och yogan inbegriper även andningsövningar och avslappning. Vid senioryoga sitter man på en stol. Antal deltagare: 15 personer. Mer information - Marie-Louise Holmgren Start: 16 april Övriga kursdagar: 23/4, 30/4, 7/5 och 21/5. Plats: Östermalms Föreningsråds lokaler i Fältöversten på Valhallavägen 148. (Buss 1 och 4 har hållplats alldeles utanför dörren och buss 62 strax intill på Erik Dahlbergsgatan) Pris: kr för fem gånger beroende på antal deltagare Anmälan snarast till: Birger Redmo, , eller

11 DRAKEN ******************************************************** 11 Vårens återstående besök och utflykter Anmälan till samtliga besök och utflykter sker senast kl torsdagen före aktuell aktivitet till kansliet, , där det finns telefonsvarare. Alternativt sker anmälan på lista i samband med månadsmöte. Först till kvarn gäller därefter väntelista. Anmälningar till besök och utflykter är bindande. Vid förhinder ring alltid återbud till ansvarig kontaktperson. Medlemmar från övriga SPF-föreningar på Kungsholmen är också välkomna i mån av plats. Vi är tacksamma för jämna pengar, och framför allt inte 500 kr-sedlar. Måndag 12 april Drottningholms slott En speciell visning av Drottningholms slott bara för oss (ca 45 min) Pris: 120 kr för entré och guide Maxantal: 30 personer Färdväg: T-bana till Brommaplan, därefter buss. Alla bussar till Mälaröarna passerar Drottningholm (restid ca 10 min). Samling: Utanför grinden mot sjösidan Anmälan senast 6 april 12.00, Kontakter: Gun-Ewa Weider, Elisabeth Larsson, Torsdag 22 april på Kafé Baltzar Obs ändrad tid och plats! Tjejträff klädbytardag med auktion Tag med fräscha vårkläder, väskor och skor som du inte använder - byt till något annat. Fäst en lapp med ditt namn och det pris du vill ha på plagget. Tag med galgar. Pärlemor visar smycken. Vin och ost till det facila priset 40 kr. Adress: Baltzar von Platens gata 11, ingång från gården. Maxantal: 20 personer Anmälan: senast 15 april, Kontakt: Elisabeth Larsson, Onsdag 5 maj kl Besök hos bildkonstnären Thomas Qvarsebo (repris) i hans ateljé på Långholmen, som är inhyst i f d fängelsechefens bostad. Konstnären är en fin personlighet som beskriver sitt liv och de konstverk han gjort på ett medryckande sätt. Han har bl a gjort en byst av Olof Palme i Riksdagshuset och andra av Nils Ferlin, Nils Poppe och Alf Henriksson m m. Du kan se prov på hans konstverk utanför f d Kungsholmens läroverk och Landstingshuset. Efteråt tar vi en fika eller ett glas vin tillsammans eller den som vill bara flanerar en stund i den vackra parken. Kanske går vi och ser på hans minnesmärke över Jaskraschen strax intill. Pris: 50 kr Maxantal: 25 personer Samling: vid stora bron mot Långholmen ("Suckarnas bro") för gemensam promenad, ca 150 m, till ateljén. Färdväg: Buss 40 från Fridhemsplan mot Reimersholme Anmälan senast 29 april 12.00, Kontakt: Birger Redmo, , , (Läs reportaget från förra besöket hos Thomas Qvarsebo på hemsidan under rubriken Rapporter från aktiviteter.) Öppet Hus på Baltzar Torsdagen den 15 april mellan och har vi Öppet Hus för våra medlemmar på Café Baltzar, Baltzar von Platens gata 11, ingång från gården. För 50 kr får du vårsallad, vin och ost, du får träffa trevliga människor och umgås i en trivsam miljö. Kanske blir det också musik. Pubvärd är Bosse Juthberg. Ingen förhandsanmälan.

12 12 ******************************************************** DRAKEN För kropp och själ Våra trevliga aktiviteter fortsätter under våren 2010, aktiviteter som är både roliga och välgörande. Förutom nöjet att delta bibehåller man andlig och fysisk spänst och får för det mesta även frisk luft. Bordtennis - torsdagar i parklekens lokaler i Kronobergsparken. Rune Malmsborg, Boule måndagar och onsdagar Fr o m 14 april spelar vi på grusplanen vid Wivalliusgatan, där det finns flera banor. Egen matsäck smakar gott i pausen! Ingen kostnad, men ta med egna klot. Lennart Helge, Bridge - torsdagar kl på Fyrverkarbacken 21 Lil Danielsson, Mattcurling curling utan is varannan tisdag En ny kul innesport, som passar oss lite äldre. Vi träffas varje tisdag i jämn vecka mellan 15 och på Baltzar och spelar "mattcurling". Kom gärna och ta en fika en stund innan vi startar. Mattcurlingen ingår i Baltzars ordinarie veckoprogram där vår förening står för genomförandet. Birger Redmo, Stavgång - onsdagar och lördagar kl Start från Oasen Bad & Motion, Gjörwellsgatan 30, för 1-1½ timmes motionspromenad till Långholmen eller delar av Kungsholmen runt. Pris: 200 kr för 10 gånger eller Oasenkort Leonore Forsgren, Ulf Hernestam Senioryoga Ta chansen att delta i den nya kursen, som startar 16 april. Läs mer på sid 10 Vid senioryoga sitter man på en stol. Golf, inomhusträning tisdagar Nu är det dax att fixa swingen inför säsongen Varje tisdag ses vi i Bromma golfhall. Både nybörjare och gamla golfrävar är välkomna att slå bollar och fika med oss. Start: 6 april Anmälan och information: Berit Thorsell, Golf, utomhus tisdagar ojämna veckor Vi hälsar gamla och nya golfare välkomna att spela tillsammans med oss på Brommas 9- hålsbana. För den som är intresserad finns utmärkta kurser på Bromma golf. OBS, i år har vi en ny tid: 10.00, och då börjar vi med fika. Start: 27 april Anmälan: senast måndag kväll 26 april Berit Thorsell, Vandringar - tisdagar kl Vi träffas vid T-banestationen Fridhemsplan, uppgången mot Drottningholmsvägen. Målet för dagen får bestämmas av väder och vind. Under årens lopp har vi hunnit med många sevärda och spännande mål, men det finns många fler ställen att upptäcka. Den viktiga fikarasten glömmer vi inte bort. OBS! Vid regn och rusk stannar vi hemma. Hans Munkhammar, ICE! Ett bra sätt att använda mobilen Har du funderat på vad som händer om du råkar ut för en olycka och inte själv kan tala om vem du vill ska kontaktas? Numera letar räddningstjänsten i sådana fall i mobilen under ICE = In Case of Emergency. Där ska du ha lagt in telefonnummer till anhörig, vän eller någon annan som du vill ska meddelas.

13 DRAKEN ******************************************************** 13 Kalendarium för resterande aktiviteter våren 2010 SPF Kungsholmen-S:t Göran Adresser: Månadsmöten: S:t Göransgatan 61 Baltzar: Baltzar von Platens gata 11 (ingång från gården) 12 apr Drottningholms slott 15 apr Öppet Hus på Baltzar - Vårsallad, ost och vin 22 apr Tjejträff Klädbytardag 26 apr ca Lunchträff 28 apr Månadsmöte - Bengt Ridderstråle kåserar om myter i konst och litteratur 5 maj Konstnären Thomas Qvarsebo 19 maj (Obs tiden) Vårlunch på Långholmens Värdshus 1 juni ca Lunchträff 30 juni ca Lunchträff 29 juli ca Lunchträff 30 aug ca Lunchträff Lunchträffar Vi i Kungsholmen-S:t Göran träffas någon gång i månaden för gemensam lunch. Vi brukar vara personer och vi har mycket trevligt vid dessa lättsamma luncher. Vi bestämmer bara en tid och en trevlig restaurang och så kommer den som vill dit. För det mesta håller vi oss på Kungsholmen. Ibland äter vi enkelt, ibland lite finare och på sommaren gärna ute. Exakt tid och plats kommer att meddelas per mail och telefon samt på hemsidan. Ring om du vill bli meddelad. Kontaktpersoner för luncherna är Margaretha Hillbom, Birgitta Jonsson, , Sjöpaviljongen i Alvik maj 2009 Kungsholmens Seniordag med tema Läs också om årets "Kungsholmen förr och nu" reseerbjudanden äger traditionsenligt rum i Bolinderssalen på sidan 16 fredagen den 1 oktober Mer om detta i nästa nummer

14 14 ******************************************************** DRAKEN Baltzar Baltzar von Platens gata 11, n.b. Ingång från gården. Tel Buss 3, 40, 62 och 69, hpl Kronobergsgatan Öppettider måndag - torsdag 10 16, fredagar Baltzar är en mötesplats för pensionärer på Kungsholmen och Essingeöarna. Baltzar är även en träffpunkt för anhöriga som hjälper en närstående i hemmet som kan få hjälp av professionella avlösare i hemmet och delta i anhöriggrupp. Två heminstruktörer finns här som kan ge råd, stöd och träning till syn- och hörselskadade. Även Trygghetsringning finns här och ansvariga är frivilliga pensionärer. Pensionärernas egen vaktmästare Pentti Kohonen hör också till verksamheten. Du som är över 75 år och bor på Kungsholmen och Essingeöarna kan få kostnadsfri hjälp i hemmet med enklare småsaker som byte av glödlampor och gardiner, att hänga tavlor, hämta saker från källaren m.m. Du bokar Pentti Kohonen på mobiltelefon , säkrast mellan kl Pentti har legitimation. Ytterligare information genom enhetschef Annika Billing Thorslund, Vi serverar soppa kl 12 torsd 22/4 och 27/5 Övriga aktiviteter i lokalen - tillgång till dagliga tidningar och ett mindre bibliotek - sång och musik, schack, mah jong- och canastaspel - friskvård, promenadgrupp, sittgympa, inomhuscurling m m Mattcurling på Baltzar Onsdagar kl musikunderhållning utom onsdagen 12 maj då Gunvor Nordlund visar bilder från Sudan Äldre Direkt, Sedan något år finns i Stockholm en utmärkt service Äldre Direkt. Där finns utbildad personal som kan svara på alla frågor om äldreomsorg och även ge råd. Det gäller såväl allmänna frågor som detaljfrågor om vad vi kan få för hjälp. De hjälper till med kontakt med biståndshandläggare och andra och med att välja äldreboende. Målet är att 70 procent av frågorna ska besvaras direkt och i mer komplicerade ärenden återkommer de med svar inom en överenskommen tid. Äldre Direkt registrerar varje ärende, vilket medför att staden kan arbeta mer proaktivt och att felaktigheter och klagomål upptäcks snabbare och kan åtgärdas. Kungsholmens Pensionärsråd Kungsholmen-S:t Göran och de andra pensionärsföreningarna är med i Kungsholmens Pensionärsråd, kallat SPR. SPR får all information om verksamheten inom äldreomsorgen på Kungsholmen. Vi träffar också inför varje stadsdelsnämndssammanträde chefen för Äldreomsorgen, Kerstin Ohlsson, och kan då uttala oss som representanter för våra medlemmar. Hör av dig till oss om du har frågor eller önskemål om att vi ska ta upp något speciellt. Kjerstin Genell Andrén, Birgitta Jonsson, Inger Ridderstrandh-Linderoth,

15 SÄKRA VÅRJACKOR från Rappson: Lång jacka kitt och marin 998:- Kort jacka kitt, röd och marin 898:- Bomull/polyester, storlek 48 62, löstagbar kapuschong och 8 fickor. VÅR-ROCK från Lapidus: Kort ROCK kitt och svart 1.298:- Bomull/polyester, 5 fickor, storlek Erbjudande: Resegarderob på köpet till ett värde av 98:- S:t Eriksgatan 41 T-Fridhemsplan, , 14 Välkommen till HSB Omsorgs hemtjänst! Vi erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster här på Kungsholmen. Vi vill ge dig den bästa omsorgen, därför prioriterar vi kontinuitet. Det innebär att det alltid är samma personer som kommer hem till dig. Det innebär också att vi kommer vid överenskommen tid. Ring gärna oss så berättar vi mer om hur vi utvecklar äldreomsorgen och hur vi kan hjälpa dig. Våra tjänster är öppna för alla, inte bara HSB-medlemmar. Välkommen! HSB Omsorg

16 16 ******************************************************** DRAKEN Res med Kungsholmens seniorer till nära och fjärran resmål Resesamverkan mellan SPF- och PRO-föreningarna på Kungsholmen har blivit en succé. Både för våra medlemmar och för arrangörerna. Som jag skrev i nr har föreningarna bildat en arbetsgrupp som väljer ut resmål och arrangörer. Information om detta får medlemmarna i medlemsblad, på månadsmöten och andra träffar eller på Hemsida. Samarbetet går ut på att föreningarna gemensamt reserverar ett antal platser för utvalda resmål och informerar medlemmarna om detta. Var och en kontaktar därefter själv researrangören och bokar sin resa. Poängen med samarbetet är främst att vi får vissa rabatter och att risken är liten för att en resa inte ska bli av på grund av för få anmälningar. Andra fördelar är att det skapar nya kontakter - och vidmakthåller gamla. Vi reser ju med våra grannar. Du som är medlem i Kungsholmen-S:t Göran och läser reseannonser i SeniorDRAKEN kan beställa mer information direkt från arrangören och har ibland t o m möjlighet att hämta hem trycksaker vid månadsmötena och andra träffar. I detta och följande nummer kommer vi att fortsätta påminna om de resor som finns kvar: - Till Oslo och Norsk Militär Tattoo med tåg den 7-9 maj. Kontakta Reseskaparna - Christina eller Katarina, Kulturresa till Polen, Warszawa och Krakow med Breyers Resor maj. Kontakta Stephan Breyer, eller Ramnäs Buss, Till vårt välkända smultronställe Calvi på Korsika veckorna 40 och/eller 41 med Langley Travel. Kontakta Ulrica Hjorth, Rundresa i Ukraina med Gammalsvenskby, Kiev och Jalta den 7-18 september. Kontakta Iventus, Till Strängnäs med Svenska Dagsresor den 26 maj. Anmälan senast 10 maj kl till kanslitelefonen eller på lista vid månadsmöten. - AKKA-resor har tre sommarresor, Österlen, Nås och Jussi Björlings museum samt Strömsholms kanal. Se bilaga. Anmäl på listor vid möten eller till Inga-Lill Forsling, Res till Kina med Lotus Travel 9-19 september. Se annons på sid Hälsoresa med Oasen 26 maj - 2 juni, se annons sid 20. Felix Eriksson Tips för dig som är ute och reser Innan du åker, framför allt om du åker utomlands: Ta reda på hur din försäkring gäller och hur du ska spärra ditt kort om du blir av med det. När du är på resa: Ha inte alla pengar på samma ställe och inte stora summor i plånboken, det är den som blir stulen. Använd den bara till dagskassan. Ha inte med dig mer pengar än nödvändigt när du går ut, lämna övriga pengar och ditt vanliga bankkort i kassaskåp. Lägg aldrig din väska på ett bord och häng den inte på stolen. Var extra uppmärksam där det är mycket folk, som på bussen eller i en kö. Använd ett kreditkort att betala med, inte bankkort kopplat till pensionskontot. På kreditkort dras inga pengar direkt utan du får en räkning efteråt där du godkänner vad som ska betalas. Spärra genast stulet kort. Men du! Glöm inte att ha roligt också!

17 Ta en fika med oss så ger vi dig goda råd om allt som rör ditt boende. Kom förbi ett av våra kontor. Eller bjud hem en av våra mäklare på en kopp kaffe och en pratstund. Kungsholmen Helena Ullhag Reuterkloo T M Kungsholmen Mats Uddare T M Kungsholmen Ingrid Frygelius T M Kungsholmen Daniel Bergared T M Kungsholmen Eva Suua T M Essingeöarna Essingeöarna Kungsholmen Fredhäll Fredhäll Lena Stockenstrand T M Catharina Lager T M Jakob Jakobsson T M Anna Sjöwall T M Jenny Lindahl T M Kungsholmen - Essingeöarna - Sjöstaden - Liljeholmskajen - Fredhäll - Ekhagen - Södermalm

18 18 ******************************************************** DRAKEN Stockholmsdistriktets medlemsförmåner Länsförsäkringar, , rabatt på hemförsäkring och årsavgifter Ortopedservice, , 10 % rabatt på skor Stockholm Medical Office, , rabatt på åldersanpassad hälsokontroll Alfa, och Ignis, , 10 % för begravningstjänster Auktionshuset Metropol, , bl a rabatter och kostnadsfria värderingar Strömma Turism & Sjöfart AB, % rabatt vissa tider vid köp i biljettkassan Vi har också samarbetsavtal med Viking Line och Studieförbundet Vuxenskolan. Mer information på Stockholmsdistriktet, Förbundets förmåner kan du se i Veteranen Gruppförsäkringar De första tre månaderna som ny medlem i SPF omfattas du, om du är mellan 60 och 70 år, av ett premiefritt försäkringsskydd i Skandia och du erbjuds att därefter teckna gruppförsäkringar (livförsäkring och olycksfallsförsäkring) i Skandia. För att teckna livförsäkring måste du vara mellan 60 och 70 år vid inträdet. Men alla, oavsett ålder, kan teckna olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med olycksfall samt ger ersättning vid invaliditet. Mer information hos Skandia, eller på Alla medlemmar är också genom SPF kostnadsfritt anslutna till en kollektiv olycksfallsförsäkring vid föreningsaktiviteter. Om du skadar dig under någon av våra aktiviteter eller på väg till eller från dem - begär blankett från SPF:s Förbundskansli, Information Loolie Lind GYNNA VÅRA ANNONSÖRER OCH SPONSORER! Breyers Resor T.I.S. Tand- o. Implantat Specialisten

19 Medlemsresa Kinas Pärlor Res med Lotus Travel och SPF Kungsholmen - S:t Göran till Kina! Följ med på en spännande resa, där du får uppleva teplantager, sidentyger, kulturskatter och fantastisk shopping. 9-19/9 KINAS PÄRLOR KR 11 dagar Peking Inkluderat i resan: transfer svensktalande färdledare fullständigt program måltider visum Bokning och mer information: , Res på en avkopplande skärgårdskryssning tillsammans med dina vänner. Ombord på Rosella finns både trivsel och värme. För vad höjer väl temperaturen bättre än en svängom på dansgolvet och att få njuta av en bit mat i goda vänners lag. Bistro Buffet är mångas favoritrestaurang. Ni äter så mycket ni orkar för endast 209 kr/person inkl vin, öl, läsk och kaffe. I april dukar vi även fram spännande mat och vin från det sydafrikanska köket. Några av artisterna ombord: 15/4 Beata Harrysson 23 24/4 Micke Ahlgrens 29/4 Allsång med Bosse Larsson 7 8/5 Roosarna 20/5 Torgny Melins Reservation för ändringar. Skärgårdskryssning över dagen inkl buss Pris 55 kr/person inkl personbiljett samt buss t/r*. Bokningskod SKBUS. * Gäller anslutningsbussar till Kapellskär inom Viking Lines eget upptagningsområde. Boka din resa och bussanslutning på eller ring

20 ******************** SENIOR-DRAKEN * NR 2 * 2010 ******************** Hälsoresa 1 års träning på Oasen ingår. Värde ca 6.000:- Lago d Iseo, Italien, 26 maj - 2 juni Följ med oss 1 vecka till natursköna Lago d Iseo i norra Italien! En må bra vecka med vandringar, cykelturer, stavgång, qigong, yoga, vattengymnastik, massage, föredrag, vinprovning, utflykter & god mat. Dessutom trevligt sällskap! Mer information samt anmälan, se vår hemsida eller ring Vi erbjuder Dig som är Senior träning i en inbjudande och avkopplande miljö. Allt från vattengympa och spinning till yoga och qigong (vattengympa enbart i City). Nu finns vi också i Täby Kyrkby. I vår butik Oasen Skönhet hittar du kläder, skor och smycken från välkända designers. Här erbjuder vi också ljuvliga ansiktsbehandlingar, fotvård, manikyr och massage. Välkommen! oasenbadmotion.com Gjörwellsgatan oasenskonhet.com Rålambsvägen oasentabykyrkby.com Midgårdsvägen 4

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen den 24 februari 2009 kl 13.00 i Frälsningsarméns lokaler S:t Göransgatan

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009 DRAKEN ******************************************************** 1 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009 Välkomna alla medlemmar, vänmedlemmar och blivande medlemmar att ta del av SPF

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2009

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2009 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-29 Detta julnummer ägnas traditionellt bland annat åt vad Kungsholmens församlingar Frälsningsarmén erbjuder från advent till trettonhelgen. Läs även

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Välkommen på Kungsholmens Seniordag, tema: Må bättre, se sid 9 Parmmätargatan 3, onsdagen 12 oktober 10-15 Även i år Gåsmiddag på Långholmens Wärdshus.

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 4-2011 BJ-35 Detta julnummer ägnas traditionellt åt vad Kungsholmens församlingar och Frälsningsarmén erbjuder från advent till trettonhelgen. Vi välkomnar

Läs mer

Välkomna till höstens begivenheter!

Välkomna till höstens begivenheter! Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2014 Foto: Birgitta Jonsson Välkomna till höstens begivenheter! Observera särskilt Kungsholmens Seniordag 9/10, se sid 9 Hälsogruppens föreläsningar

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Foto: Birgitta Jonsson Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen 26 februari 2014 kl 13.00 i Frälsningsarméns

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2015 Foto: Birgitta Jonsson Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen 25 februari 2015 kl 13.00 i Frälsningsarméns

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Ett stort tack till våra annonsörer!

Ett stort tack till våra annonsörer! När du behöver någon att tala med - både i glädje och sorg När du önskar samvaro, närvaro - stillhet och eftertanke Morgonbön Måndag-fredag kl 08.45 i Vallentuna kyrka, onsdag med mässa. Lunchandakt Tisdagar

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 3 Föreningen grundad 1975 Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 1 LET S PARTY! SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Viktig

Läs mer

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014 Huddinge- September 2013 - mars 2014 Det nya Huddinge tar form Hur skall dina kvarter se ut om några år? Ovan arkitekt Stefan Stahre, Plankontoret, med ett stycke av den nya Klockarbacken. SPF-programmet

Läs mer

Foto: Hans Göransson

Foto: Hans Göransson Vallentuna Österåker Foto: Hans Göransson Vi arbetar i styrelsen: Fr.v. Boo Sjögren, sekreterare, Märit Sjögren, Gun-Britt Sandström, kassör, Kerstin Mannerfeldt, Birgit Göransson, ordförande, Carl Lindhé,

Läs mer

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast

Läs mer

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 Anhörigas insatser är ovärderliga Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015 TibbleSenioren Nr 3, 2015 Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby På gång med vandringsgruppen Se sid 24 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna, Täby Ansvarig utgivare och redaktör:

Läs mer

Handensenioren 2013 nr 1

Handensenioren 2013 nr 1 Handensenioren 2013 nr 1 Äntligen kan man börja våga hoppas på våren. Foto Benny Nilsson Utgivare SPF-Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB Nr 1-2002 1 Välj din egen vård! Du väljer själv vem som får komma hem till dig. Behöver du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Marianne och Ingvar Karlsson vid köksbordet i Krusboda. Läs mer om PROfilernas profil på sid 4 5. Foto: Lennart fogelberg PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vårfest 17 maj. Se vidare på sidan 9 Foto: Lennart

Läs mer

Föreningen grundad 1975 Nr 5/09 Årg. 14 MEDLEMSBLAD NOV-JAN

Föreningen grundad 1975 Nr 5/09 Årg. 14 MEDLEMSBLAD NOV-JAN 5 Föreningen grundad 1975 Nr 5/09 Årg. 14 MEDLEMSBLAD NOV-JAN När hjälpbehovet uppstår känns det tryggt att veta att kommunens hemtjänst kan erbjuda stöd och hjälp Hemtjänsten i Täby kan erbjuda dig hjälp

Läs mer