Individuella programmen i Norrköping 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuella programmen i Norrköping 2009"

Transkript

1 Individuella programmen i Norrköping 2009

2 Innehållsförteckning Sida Program 3. Information om individuella programmet 4. Allmänt individuellt program ( Hagagymnasiet/Marielund) 5. Allmänt individuellt program (Folkuniversitetet) 6. Individuellt program Aspergers syndrom 7. Programinriktat individuellt program Barn- och fritid 8. Programinriktat individuellt program Bageri 9. Programinriktat individuellt program El Industri 10. Programinriktat individuellt program Entreprenörskap Handel Företagande 11. Programinriktat individuellt program Hotell- och restaurang ( De Geergymnasiet) 12. Programinriktat individuellt program Hotell- och restaurang ( John Bauergymnasiet) 13. Programinriktat individuellt program Handel 14. Introduktionskurs för invandrare 15. Programinriktat individuellt program Industri 16. Programinriktat individuellt program IT 17. Programinriktat individuellt program Media 18. Programinriktat individuellt program Naturvetenskap-Samhällsvetenskap 19. Programinriktat individuellt program Naturvetenskap-Samhällsvetenskap Extra 20. Programinriktat Individuellt program Naturhumanistiskt 21. Individuellt program On-Stage 22. Programinriktat individuellt program Omvårdnad 2

3 Allmänt om individuellt program Individuella Program Allmänt individuellt program ges på flera skolor i Norrköping. Allmänna individuella program är en möjlighet för dig som inte är behörig till ett nationellt eller specialutformat program. Även du som inte har bestämt dig för vilket program du vill gå eller inte antagits till de program du sökt kan antas till ett allmänt individuellt program. Det kan även vara ett alternativ för dig som avbrutit ett gymnasieprogram men vill fortsätta studera. På programmet skaffar du dig behörighet eller förbereder dig för fortsatta studier. Du läser engelska, matematik och svenska. Detta kombineras med andra ämnen eller praktik. Du läser i din egen takt och på din egen nivå. De olika skolorna erbjuder olika ämnen och upplägg på utbildningen. Gemensamt är att man utgår från elevens förutsättningar, behov och intresse. Ett alternativ till Allmänt individuellt program kan vara PRIV, Programinriktat individuellt program. Där får du möjlighet att läsa upp behörighetsgivande ämnen från grundskolan samtidigt som du har möjlighet att läsa karaktärsämnen. Målet är att du ska gå över till det nationella programmet. Om du av något skäl inte söker ett individuellt program kommer du att erbjudas plats på Hagagymnasiet/Marielund. Information Många skolor arrangerar öppet hus eller besöksdagar för grundskolan. Dessa annonseras i dagstidningar och på skolornas hemsidor. Du kan även kontakta studievägledaren på din skola om du vill veta mer eller göra ett besök. Ansökan Ansökan görs på hemsidan eller på pappersansökan som sänds till Norrköpings kommun Gymnasieintagningen Norrköping före den 1 maj. För mer information, kontakta respektive skola. De allmänna individuella programmen har även löpande intagning under läsåret. 3

4 Program: Allmänt Individuellt program Kod: IV Hagagymnasiet/Marielund På Hagagymnasiet / Marielund erbjuds allmänt Individuellt Program, IV. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet för gymnasiestudier eller av annan anledning inte kommit in på det program du sökt. Utbildningen syftar till att ge dig behörighet för gymnasiestudier, bygga på dina kunskaper samt förbereda för arbetslivet. Utbildningen planeras utifrån just dina förutsättningar, behov och intressen. Utifrån dina mål lägger du upp en studieplan i nära samarbete med din studie- och yrkesvägledare och dina ärare. Studieplanen, som kan vara etteller flerårig, innehåller dina ämnen, kurser och praktik. Vi arbetar i mindre grupper (8 15 elever) i individuell takt och mot individuella mål. Vi erbjuder följande ämnen på grundskolenivå: Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Kemi, Fysik, Bild och Textilslöjd. Möjlighet ges även att i samarbete med grundskolan, läsa in ämnen som du saknar betyg i. På gymnasienivå kan du läsa: Svenska A, Matematik A samt Engelska A. Livskunskap och Arbetslivskunskap ingår i utbildningen. På IV finns olika studieformer: Preparandstudier som förbereder för studier på ett nationellt program (ca 12 elever/grupp). MAKS som vänder sig till dig som är studiemotiverad, men som behöver studera i liten grupp (ca 8 elever) och under längre tid. Praktik kan du ha under längre eller kortare period och kombinera med studier. Syftet är att du får prova på olika yrken och därmed bli säkrare i ditt val. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har även löpande intagning under läsåret. På programmet arbetar behöriga lärare med lång erfarenhet och vi har hög personaltäthet. Vi har specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Under hela studietiden coachas du av din egen studie- och yrkesvägledare. Vi har ett utbyggt elevstödsteam bestående av flera kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Helena Thostrup Marianne Uhrbom Siv Wedhäll Irene Westerholm ielund

5 Program: Allmänt Individuellt program Kod: FR0397-IV Folkuniversitetet Vi erbjuder dig att inom ramen för det Individuella Programmet studera hos oss. Syftet är att du ska få den kompetens som just du behöver för att kunna ta nästa steg i livet. Vi har under många år haft vuxenutbildning med Anpassad pedagogik och är glada över att nu kunna erbjuda detta även till unga vuxna. Vi vänder oss till dig som saknar formell behörighet för gymnasiestudier eller av andra skäl inte kommer vidare i din riktning. Utbildningen är helt individanpassad och kan vara ett- till fyraårig. En av de saker som skiljer vårt program från övriga är att du läser tillsammans med både andra ungdomar och vuxna. I första hand fokuserar vi på att du ska uppnå grundskolekompetens i engelska, svenska samt matematik. Därutöver kan du läsa andra ämnen på både grundskoleoch gymnasienivå utifrån dina individuella behov. Din individuella studieplan är vårt gemensamma verktyg för att just du ska nå ditt mål: vara redo för nästa steg i livet. Tillsammans med din coach upprättar du din studieplan och ni har gemensamt ansvar för att den följs eller kanske förändras i takt med att du förändras. Du har möjlighet att varva dina studier med praktik. Hos oss studerar du i små grupper vilket innebär 2-8 deltagare. på din skola. Han eller hon hjälper dig att göra ansökan på eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har löpande intagning under läsåret. Mer information finns på vår hemsida Du är givetvis välkommen att kontakta oss för ett studiebesök eller bara för att ställa frågor. Mari Cedermark Nina Lindahl

6 Program: Individuellt program - Aspergers syndrom Kod: IVAK Kungsgårdsgymnasiet På Kungsgård finns ett individuellt program för elever med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Programmet har en samhällsvetenskaplig inriktning, men anpassas till dina intressen i möjligaste mån. Utbildningen på IVAK har som grund det samhällsvetenskapliga programmet. Du undervisas av kompetenta lärare som har kunskap om ditt funktionshinder. Du har möjligheter att välja kurser från hela skolans utbud samt det kommunala utbudet gällande det individuella valet. Som IVAK-elev läser du i en liten klass om ca 6 elever. Lektionerna sker i hemklassrum där du har en egen arbetsplats och dator. Du ges möjlighet att ibland läsa kurser tillsammans med elever från andra program på skolan om du så önskar. I programmet ingår ämnet Personlig social utveckling som är en lokal kurs framtagen för IVAK. Kursen utvecklar dina färdigheter med fokus på funktionshindret. Du har även möjlighet att gå över till ett nationellt program om intresse finns. Utbildningen är 3-årig med möjlighet till förlängning med ett fjärde år. På programmet finns även skolsköterska samt kurator. Skolan har nära kontakter med olika stödfunktioner inom kommun och landsting. Bitr rektor Gunilla Linder IVAK anordnar varje termin informationskvällar där föräldrar och elever får vetskap om verksamheten. Utöver detta finns IVAK-programmet på vår hemsida eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är den 1 maj. Därefter blir du kallad till en intervju på Kungsgård där dina blivande lärare samt biträdande rektor deltar.

7 Program: Programinriktat Individuellt program Barn- och fritid Kod: IVBF Hagagymnasiet PRIV-BF vänder sig i första hand till dig som vill gå Barn- och fritidsprogrammet men som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska från grundskolan. Du får en egen individuell studieplan som bestäms tillsammans med dig, din målsman och din mentor. Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att fortsätta läsa på det nationella Barnoch fritidsprogrammet. På PRIV-BF får du: läsa moment av barn- och fritidsprogrammets grundläggande karaktärsämneskurser. undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskoleoch/eller gymnasienivå. inblick i yrkeslivet genom att studier i skolan varvas med arbetsplatsförlagd utbildning. möjlighet att efter PRIV-året fortsätta läsa på barn- och fritidsprogrammet när du blivit behörig. Under utbildningen har du undervisning i karaktärsämnen samt svenska, matematik och engelska tre dagar/vecka. Den arbetsplatsförlagda utbildningen som är knuten till karaktärsämnet är två dagar/vecka. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och vi har resursteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anders Palmgren Studie- och yrkesvägledare Catarina Jonsson Lärare Anders Nilsson Agneta Lovén Angström Du läser för betyg grundskoleämnena. Du har även möjlighet att läsa hela kurser i karaktärsämnena som kan betygssättas om du uppnår målen. I kurser med arbetsplatsförlagd utbildning får du ett omdöme av din handledare och den undervisande läraren tillsammans.

8 Program: Programinriktat Individuellt program Bageri Kod: FR1415-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV-Bageri-utbildning. Programmet vänder sig i första hand till dig som efter gymnasiet vill arbeta som bagare eller konditor och som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan. PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig inom ett område. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Edgar Wöber eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är den 1 maj.

9 Program: Programinriktat Individuellt program Elprogrammet - Industriprogrammet IVEC Kod: Hagagymnasiet i samarbete med Ebersteinska gymnasiet PRIV-ECIP vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig inom elprogrammet eller industriprogrammet och som har goda kunskaper i matematik men kan sakna betyg i svenska/ svenska som andra språk eller engelska från grundskolan. PRIV-ECIP är för dig som senare vill arbeta som elektriker inom husbyggnad eller industri / el-underhåll eller som mekaniker inom verkstadsindustrin t ex som plåtslagare, svetsare eller maskinskötare. Du får betyg i de grundskolekurser du läser. Du har även möjlighet att få betyg i de karaktärsämneskurser som ingår. PRIV-ECIP är sökbart för dig som har godkänt betyg i matematik från grundskolan. I första hand antas elever som bara saknar ett av betygen i svenska eller engelska. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Du coachas av din egen studie- och yrkesvägledare och vi har elevstödsteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Helena Thostrup På PRIV-ECIP läser du svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik på grundskole- och/eller gymnasienivå. Du läser moment av karaktärsämnen / kurser inom el-, dator och industriteknik. Du läser i en grupp med 14 elever. Du som uppnår Godkänt i grundskoleämnena svenska/svenska som andraspråk och engelska kan flyttas över till nationellt program; EC eller IP.

10 Program: Programinriktat Individuellt program Entrepenörskap-Handel-Företagande Kod: FR0155-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIVutbildning inom entrepenörskap-handelföretagande. Programmet riktar sig i första hand till Dig som är intresserad av att arbeta inom småföretagande,handel eller ekonomi och som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk matematik eller engelska från grundskolan. I delar av karaktärskurser kommer Du att vara ute och praktiskt tillämpa teorier som kan passa att utföra i en butik eller företag.ditt intresseområde är vägledande för var Du kommer att genomföra Dina kursuppdrag. Du kommer att arbeta i en liten grupp och får därigenom god hjälp i undervisningen av ämneslärare och specialpedagog PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. Du kontaktar din studie- och yrkesvägledaren på din skola. Som hjälper dig att göra ansökan på eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Lars Ståhlberg

11 Program: Programinriktat Individuellt program Hotell- och restaurang Kod: IVHR De Geergymnasiet PRIV-HR är i första hand till för dig som vill gå på Hotell- och restaurangprogrammet men saknar betyg ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan. Under ett år arbetar du med din behörighet för att komma in på programmet samtidigt som du läser kurser inom yrkesområdet. Om du blir behörig kan du efter PRIV-året påbörja det nationella Hotell- och restaurangprogrammet i årskurs 1. De grundskoleämnen du inte har betyg i men behöver för din behörighet, kommer du att få undervisning i under läsåret. Undervisningen sker i mindre grupper så du får mycket stöd och hjälp att läsa upp dina betyg. Har du Godkänt i svenska, engelska eller matematik så får du istället läsa gymnasiekursen i ämnet. Du läser dessutom karaktärsämnen från restaurangprogrammet. Då är det framför allt genom praktiskt arbete i kök som du lär dig. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara PRIV-HR. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ida Schröck Nygatan Norrköping

12 Program: Programinriktat Individuellt program Hotell och restaurang Kod: FR 0157-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV Hotell och Restaurang utbildning. Programmet vänder sig i första hand till dig som efter gymnasiet vill arbeta inom Hotell och Restaurang, exempelvis som kock, servitris eller någon befattning inom hotell men saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska från grundskolan. Programmet ger även en bred grund för de som vill arbeta med service och turism. PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara HR-PRIV. Elever på PRIV-HR integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Boel Dollerup Resurser och samverkan På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator.

13 Program: Programinriktat Individuellt program Handel Kod: IVHP Kungsgårdsgymnasiet Om du inte är behörig till nationellt eller specialutformat program har du möjlighet att söka Programinriktat individuellt program. PRIV-handel vänder sig i första hand till dig som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska från grundskolan. Du får möjlighet att läsa gymnasiekurser eller delar av gymnasiekurser, samtidigt som du läser de behörighetsgivande ämnena från grundskolan. Utbildningen läggs upp på ett år där studier varvas med praktik. Om du efter ditt PRIV-år blivit behörig att söka ett nationellt program, garanteras du en plats på handelsprogrammet. Studierna bedrivs i liten grupp under ledning av en speciallärare tre dagar i veckan. Undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå - och /eller gymnasienivå. Utöver dessa ämnen läses två gymnasiekurser som ligger inom handelsprogrammets poängplan. Datorkunskap grundkurs, 50 gymnasiepoäng Försäljning och service samt Bransch och produkt, 100 gymnasiepoäng Apu två dagar i veckan som är knuten till handelskurserna, och som ger dig inblick i det lokala näringslivet. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Om du efter avslutat PRIV-år väljer att gå över till motsvarande nationellt program, kommer du att ges möjlighet att få extra stöd i vår lässtudio. I de fall du inte vill ta en plats på handelsprogrammet i anspråk söker du ett annat nationellt program i konkurrens med alla andra. På programmet finns även skolsköterska och kurator samt studievägledare. På Kungsgård har du också tillgång till skolans bibliotek. Bitr. rektor Holmstagatan 17, Norrköping Studie- och yrkesvägledare Rodi Ailert

14 Program: Introduktionskurs för invandrare IVIK Kod: Hagagymnasiet På Hagagymnasiet ges introduktionskurs för invandrare IVIK. Programmet riktar sig till dig som är ny i Sverige eller kommit sent under grundskoletiden och som har ett annat modersmål än svenska. Du förbereder dig för studier på annat program, annan skolform eller arbetslivet. Vi samarbetar på olika sätt med Hagagymnasiets nationella program. Vi samarbetar också med andra utbildningar och med näringslivet. Dina studier på IVIK bygger på dina tidigare kunskaper och vilken skolbakgrund du har. Du formar den Individuella studieplanen utifrån dina framtida mål tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och dina lärare. I studieplanen ingår olika ämnen, kurser och/eller praktik. Vi erbjuder både teoretiska och praktiska ämnen och kurser från grund- och gymnasieskola bl a svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, idrott och estetiska ämnen. Du erbjuds också att läsa ditt modersmål. På skolan finns studiehandledning på modersmålet i flera olika språk. Du får lära dig om det svenska samhället och hur den svenska skolan fungerar. Du har en egen studie- och yrkesvägledare som ger dig kunskap och vägledning i det svenska utbildningssystemet så att du kan planera dina fortsatta studier och vägen till ett arbete. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har även löpande intagning under läsåret. På skolan finns elevstödsteam bestående av kurator och skolsköterska. Vi arbetar med elevdemokrati på flera olika sätt bl a genom klassråd och elevråd. Bitr rektor Pia Alm Böö Studie- och yrkesvägledare Lisbeth Alf Johansson Cecilia Rappestad- Kasina , Lillemor Karlsson Adress: Värdhusgatan Norrköping

15 Program: Programinriktat Individuellt program Industri FR0398-P Kod: Framtidsgymnasiet Att vara Priv-elev på Framtidsgymnasiet innebär att du jobbar mycket praktiskt tillsammans med de andra eleverna på programmet i grupper på 8 till 16 elever. Programmet riktar sig framför allt till dig som vill direkt ut i arbetslivet efter din gymnasieutbildning. Bitr rektor David Drejstam Under din första termin testar du vilket yrke du tycker verkar roligast och väljer därefter mellan 2 olika utbildningar. Dels en el-utbildning med utgångar mot elektriker, larminstallatör och automation och dels en verkstadsutbildning med cnc inriktning. Utifrån dina mål lägger du upp en studieplan i nära samarbete med din mentor och dina lärare. Du varvar dina studier med praktik på sammanlagt 15 veckor. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. I första hand antas du som har ett intresse för teknik och bara saknar ett av betygen i svenska, engelska eller matematik.

16 Program: Programinriktat Individuellt program - IT Kod: FR0154-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV-IT-utbildning, i första hand till dig som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska. Programmet vänder sig till dig som efter gymnasiet vill arbeta med IT-frågor exempelvis som nätverkstekniker på det lilla eller stora företaget, eller kanske själv starta ett företag inom IT-sektorn. Idag PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig inom programmering eller nätverksteknik. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Per Carlsson

17 Program: Programinriktat Individuellt program Media IVMP Kod: Kungsgårdsgymnasiet Om du inte är behörig till nationellt eller specialutformat program har du möjlighet att söka Programinriktat individuellt program, PRIV. Du får möjlighet att läsa gymnasiekurser eller delar av gymnasiekurser, samtidigt som du läser de behörighetsgivande ämnena från grundskolan. Utbildningen läggs upp på ett år där studier varvas med praktik. Om du efter ditt PRIV-år fått Godkänt i de ämnen du saknar och därmed behörig att söka ett nationellt program, garanteras du en plats på medieprogrammet. Studierna bedrivs i liten grupp under ledning av en speciallärare tre dagar i veckan. Undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå - och /eller gymnasienivå. Utöver dessa ämnen läses två gymnasiekurser som ligger inom medieprogrammets poängplan. Datorkunskap grundkurs, 50 gymnasiepoäng Mediakunskap, 100 gymnasiepoäng Tillsammans utgör dessa kurser 150 gymnasiepoäng. Praktik två dagar i veckan som ger dig inblick i det lokala näringslivet på din skola. Som hjälper dig att göra eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Om du efter avslutat PRIV-år väljer att gå över till motsvarande nationellt program kommer du att ges möjlighet att få extra stöd i vår lässtudio. I de fall du inte vill ta en plats på medieprogrammet i anspråk, söker du ett annat nationellt program i konkurrens med alla andra. På programmet finns även skolsköterska och kurator samt studievägledare. På Kungsgård har du också tillgång till skolans bibliotek. Bitr rektor Maria Danielsson Studie- och yrkesvägledare Maarit Kehusmaa

18 Program: Programinriktat Individuellt program Kod: Naturvetenskap - Samhällsvetenskap IVNV De Geergymnasiet PRIV-NV är till för dig som vill gå på något av programmen Naturvetenskaps- (NV), Samhällsvetenskaps-(SP) eller Natur-Samhällsvetenskapsprogrammet (NS). Du är studiemotiverad Du har Godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik men saknar betyg i engelska från grundskolan. På PRIV-NV är du inskriven i en NS-klass där du också har din mentor. Du följer klassens undervisning i alla ämnen utom i engelska, där du läser på grundskolenivå. När du läst fått Godkänt i engelska fortsätter du med gymnasiekursen i samma ämne. Du kan även kombinera dina studier med ett modernt språk t.ex. franska, italienska, kinesiska, spanska eller tyska. Om du har läst språket på grundskolan väljer du steg 3, om språket är nytt för dig väljer du steg 1. Du kan ersätta det moderna språket med modersmålsundervisning eller välja att läsa både ett modernt språk och modersmål. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ulrika Boge Nygatan Norrköping

19 Program: Programinriktat Individuellt program Naturvetenskap- Samhällsvetenskap Extra Kod: IVNVS De Geergymnasiet På De Geergymnasiet erbjuder vi ett fyraårigt PRIV-NS Extra. Programmet riktar sig i första hand till dig som kommit till Sverige under grundskoletiden och som har ett annat modersmål än svenska. Du är inriktad på teoretiska studier på Naturvetenskaps- (NV), Samhällsvetenskaps- (SP) eller Natur-Samhällsvetenskapsprogrammet (NS). Första året på PRIV-NS Extra ska ge dig chansen att uppnå bättre studieresultat på ett nationellt program (NV, SP) eller ett specialutformat program (NS). Programmet passar dig som: saknar betyg i svenska/svenska2 och/eller matematik och/eller engelska Viktigt att: Du är motiverad för teoretiska studier Du har sådana förkunskaper och studieförutsättningar att du inom ett läsår ska bli behörig och klara att läsa på ett nationellt program. På PRIV-NS Extra är du inskriven i en NS-klass där du också har din mentor. Du har en individuell studieplan och läser vissa ämnen på grundskolenivå eller kurser på gymnasienivå beroende på vilka förkunskaper du har. Vissa ämnen läser du tillsammans med klassen, vissa i mindre grupp och vissa ämnen i vår studio. Du läser ditt modersmål istället för ett modernt språk. Du kan också få studiehandledning på ditt modersmål. på din skola, som hjälper dig att göra eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara PRIV-NS Extra. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ulrika Boge Nygatan 68, Norrköping Om du efter PRIV-året blivit behörig övergår du till NV, SP eller NSprogrammet.

20 Program: Programinriktat Individuellt program Naturhumanistiskt FR0397-p Kod: Folkuniversitetet Vi erbjuder dig ett fyraårigt PRIV-Naturhumanistiskt (PRIV-NH). Programmet passar dig som är motiverad för teoretiska studier, men saknar betyg i svenska/svenska2 och/eller engelska. Naturhumanistiska studier på Folkuniversitetet innebär en oslagbar kombination av naturvetenskap och humaniora. En bredare behörighet till vidare studier kan du inte få. Din miljö på skolan är trygg och kännetecknas av det lilla formatet. Att skolan är liten skapar den stämning som eleverna väljer att kalla personlig och mysig. Utifrån dina mål och förkunskaper lägger vi tillsammans upp din individuella studieplan. Du läser vissa ämnen på grundskolenivå och vissa kurser på gymnasienivå beroende på vilka förkunskaper du har. Din mentor finns som stöd under utbildningstiden. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV-NH integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. Rektor Bo Wilhelmsson

21 Program: Individuellt program On Stage Kod: IVOS De Geergymnasiet Vill du läsa upp dina grundskolebetyg och samtidigt syssla med musik och sceniskt produktionsarbete? On Stage är en 1-årig preparandutbildning på det Individuella programmet på De Geergymnasiet. Programmet vänder sig till dig som inte har Godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan, eller som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Vår idé är, att man utvecklar sin personlighet via musik och sceniskt produktionsarbete och på så sätt får mer kraft att lära sig det man saknar från grundskolan och att i vissa fall höja sina grundskolebetyg. Sceniskt produktionsarbete innebär att man deltar i verksamhet som leder fram till sceniska produktioner (framträdanden). I slutet av läsåret kan du medverka i alla steg, då man genomför en scenisk produktion inriktad mot musik. Både att uppträda på scenen och att arbeta bakom scenen. Nästan hälften av kurstiden på On Stage handlar om musik eller andra estetiska uttryck. Det kan vara sång, instrument, bild, dans, ljudteknik, ljusteknik. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Musiklärare Jan Mårtensson Nygatan Norrköping Den andra delen av utbildningen innebär att man läser upp betyg för att bli behörig till gymnasieskolan. Har du Godkänt i något av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik så får du istället läsa gymnasiekursen i ämnet. Undervisningen sker i mindre grupper så du får mycket stöd och hjälp.

22 Program: Programinriktat Individuellt program Omvårdnad IVOP Kod: Hagagymnasiet i samarbete med Ebersteinska gymnasiet PRIV-OP vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor och som har intresse av vård och omsorg men som inte har Godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska från grundskolan. Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att fortsätta läsa på det nationella omvårdnadsprogrammet samtidigt som du under PRIV-året läser karaktärsämnen och får inblick i arbetslivet genom arbetsplatsförlagd utbildning. Du får betyg i de grundskolekurser du läser. Du har även möjlighet att få betyg i de karaktärsämneskurser som ingår. PRIV-OP är sökbart för dig som inte har betyg i alla behörighetsgivande ämnen från grundskolan. I första hand antas elever som bara saknar betyg i ett ämne. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Du coachas av din egen studie- och yrkesvägledare och vi har elevstödsteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Marianne Uhrbom På PRIV-OP läser du svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska på grundskole- och/eller gymnasienivå. Du läser moment av karaktärsämnen/kurser: Vård och omsorgsarbete Delar av medicinsk grundkurs och omvårdnadskursen Datorkunskap Ung idag Du har arbetsplatsförlagd praktik 1 dag/vecka samt en längre sammanhängande praktik på vårterminen.

23

24

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

IV-programmet HAGAGYMNASIET

IV-programmet HAGAGYMNASIET IV-programmet HAGAGYMNASIET positiv självbild motivation önskemål anpassa Möjlighet att läsa för grundskolebetyg i: svenska svenska som andraspråk engelska matematik so (ge, hi, sh, re) no (fy, bi, ke)

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

09/10 vägval individuella program

09/10 vägval individuella program 09/10 vägval individuella program vip Vägval Individuella Program I Linköping finns ett antal olika Individuella program både på kommunala och fristående gymnasieskolor. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Bergska skolan Ekmans väg 12 612 36 Finspång Telefon 0122-85 530 E-post:

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE)

Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Utbildningsplan Preparandutbildning (IMPRE) Målgrupp: Elever som är studiemotiverade och har en klar ambition att nå behörighet till ett nationellt program. Syfte: Syftet med utbildningen är att snabbt

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen

Anita Ferm. Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar. Gymnasieutredningen Anita Ferm Eva Edström Fors Anna Tammelin Östlind Cecilia Sandberg Björn Johansson Christer Blomkvist Magnus Åhammar Mina utgångspunkter Stärk elevens rätt till en god utbildning Förtydliga ansvar, struktur

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAM VÄGEN TILL ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM ELLER FÅ ETT JOBB. Rätt stöd för att du ska nå dina mål.

INTRODUKTIONSPROGRAM VÄGEN TILL ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM ELLER FÅ ETT JOBB. Rätt stöd för att du ska nå dina mål. INTRODUKTIONSPROGRAM VÄGEN TILL ATT KOMMA IN PÅ ETT NATIONELLT PROGRAM ELLER FÅ ETT JOBB 2016 2017 Rätt stöd för att du ska nå dina mål Skolverksamheter INNEHÅLL INLEDNING 3 VÄLJ RÄTT INTRODUKTIONSPROGRAM

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

skolan läsåret 2013/2014

skolan läsåret 2013/2014 Introduktionsprogrammen på Bergska skolan läsåret 2013/2014 Upprättad 20110322 Reviderad 2013-01-09 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT

KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN VINGA BAS PRIV PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIV VINGA BAS PRIVIK SKYDDS- NÄTET PROJEKT VINGA BAS 300 elever på varje enhet varav totalt ca 200 IVIK Uppdrag: Behörighet: svenska, engelska, matematik, sv2/sfi Studier/praktik.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer