Individuella programmen i Norrköping 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuella programmen i Norrköping 2009"

Transkript

1 Individuella programmen i Norrköping 2009

2 Innehållsförteckning Sida Program 3. Information om individuella programmet 4. Allmänt individuellt program ( Hagagymnasiet/Marielund) 5. Allmänt individuellt program (Folkuniversitetet) 6. Individuellt program Aspergers syndrom 7. Programinriktat individuellt program Barn- och fritid 8. Programinriktat individuellt program Bageri 9. Programinriktat individuellt program El Industri 10. Programinriktat individuellt program Entreprenörskap Handel Företagande 11. Programinriktat individuellt program Hotell- och restaurang ( De Geergymnasiet) 12. Programinriktat individuellt program Hotell- och restaurang ( John Bauergymnasiet) 13. Programinriktat individuellt program Handel 14. Introduktionskurs för invandrare 15. Programinriktat individuellt program Industri 16. Programinriktat individuellt program IT 17. Programinriktat individuellt program Media 18. Programinriktat individuellt program Naturvetenskap-Samhällsvetenskap 19. Programinriktat individuellt program Naturvetenskap-Samhällsvetenskap Extra 20. Programinriktat Individuellt program Naturhumanistiskt 21. Individuellt program On-Stage 22. Programinriktat individuellt program Omvårdnad 2

3 Allmänt om individuellt program Individuella Program Allmänt individuellt program ges på flera skolor i Norrköping. Allmänna individuella program är en möjlighet för dig som inte är behörig till ett nationellt eller specialutformat program. Även du som inte har bestämt dig för vilket program du vill gå eller inte antagits till de program du sökt kan antas till ett allmänt individuellt program. Det kan även vara ett alternativ för dig som avbrutit ett gymnasieprogram men vill fortsätta studera. På programmet skaffar du dig behörighet eller förbereder dig för fortsatta studier. Du läser engelska, matematik och svenska. Detta kombineras med andra ämnen eller praktik. Du läser i din egen takt och på din egen nivå. De olika skolorna erbjuder olika ämnen och upplägg på utbildningen. Gemensamt är att man utgår från elevens förutsättningar, behov och intresse. Ett alternativ till Allmänt individuellt program kan vara PRIV, Programinriktat individuellt program. Där får du möjlighet att läsa upp behörighetsgivande ämnen från grundskolan samtidigt som du har möjlighet att läsa karaktärsämnen. Målet är att du ska gå över till det nationella programmet. Om du av något skäl inte söker ett individuellt program kommer du att erbjudas plats på Hagagymnasiet/Marielund. Information Många skolor arrangerar öppet hus eller besöksdagar för grundskolan. Dessa annonseras i dagstidningar och på skolornas hemsidor. Du kan även kontakta studievägledaren på din skola om du vill veta mer eller göra ett besök. Ansökan Ansökan görs på hemsidan eller på pappersansökan som sänds till Norrköpings kommun Gymnasieintagningen Norrköping före den 1 maj. För mer information, kontakta respektive skola. De allmänna individuella programmen har även löpande intagning under läsåret. 3

4 Program: Allmänt Individuellt program Kod: IV Hagagymnasiet/Marielund På Hagagymnasiet / Marielund erbjuds allmänt Individuellt Program, IV. Programmet riktar sig till dig som saknar behörighet för gymnasiestudier eller av annan anledning inte kommit in på det program du sökt. Utbildningen syftar till att ge dig behörighet för gymnasiestudier, bygga på dina kunskaper samt förbereda för arbetslivet. Utbildningen planeras utifrån just dina förutsättningar, behov och intressen. Utifrån dina mål lägger du upp en studieplan i nära samarbete med din studie- och yrkesvägledare och dina ärare. Studieplanen, som kan vara etteller flerårig, innehåller dina ämnen, kurser och praktik. Vi arbetar i mindre grupper (8 15 elever) i individuell takt och mot individuella mål. Vi erbjuder följande ämnen på grundskolenivå: Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Biologi, Kemi, Fysik, Bild och Textilslöjd. Möjlighet ges även att i samarbete med grundskolan, läsa in ämnen som du saknar betyg i. På gymnasienivå kan du läsa: Svenska A, Matematik A samt Engelska A. Livskunskap och Arbetslivskunskap ingår i utbildningen. På IV finns olika studieformer: Preparandstudier som förbereder för studier på ett nationellt program (ca 12 elever/grupp). MAKS som vänder sig till dig som är studiemotiverad, men som behöver studera i liten grupp (ca 8 elever) och under längre tid. Praktik kan du ha under längre eller kortare period och kombinera med studier. Syftet är att du får prova på olika yrken och därmed bli säkrare i ditt val. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har även löpande intagning under läsåret. På programmet arbetar behöriga lärare med lång erfarenhet och vi har hög personaltäthet. Vi har specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Under hela studietiden coachas du av din egen studie- och yrkesvägledare. Vi har ett utbyggt elevstödsteam bestående av flera kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Helena Thostrup Marianne Uhrbom Siv Wedhäll Irene Westerholm ielund

5 Program: Allmänt Individuellt program Kod: FR0397-IV Folkuniversitetet Vi erbjuder dig att inom ramen för det Individuella Programmet studera hos oss. Syftet är att du ska få den kompetens som just du behöver för att kunna ta nästa steg i livet. Vi har under många år haft vuxenutbildning med Anpassad pedagogik och är glada över att nu kunna erbjuda detta även till unga vuxna. Vi vänder oss till dig som saknar formell behörighet för gymnasiestudier eller av andra skäl inte kommer vidare i din riktning. Utbildningen är helt individanpassad och kan vara ett- till fyraårig. En av de saker som skiljer vårt program från övriga är att du läser tillsammans med både andra ungdomar och vuxna. I första hand fokuserar vi på att du ska uppnå grundskolekompetens i engelska, svenska samt matematik. Därutöver kan du läsa andra ämnen på både grundskoleoch gymnasienivå utifrån dina individuella behov. Din individuella studieplan är vårt gemensamma verktyg för att just du ska nå ditt mål: vara redo för nästa steg i livet. Tillsammans med din coach upprättar du din studieplan och ni har gemensamt ansvar för att den följs eller kanske förändras i takt med att du förändras. Du har möjlighet att varva dina studier med praktik. Hos oss studerar du i små grupper vilket innebär 2-8 deltagare. på din skola. Han eller hon hjälper dig att göra ansökan på eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har löpande intagning under läsåret. Mer information finns på vår hemsida Du är givetvis välkommen att kontakta oss för ett studiebesök eller bara för att ställa frågor. Mari Cedermark Nina Lindahl

6 Program: Individuellt program - Aspergers syndrom Kod: IVAK Kungsgårdsgymnasiet På Kungsgård finns ett individuellt program för elever med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Programmet har en samhällsvetenskaplig inriktning, men anpassas till dina intressen i möjligaste mån. Utbildningen på IVAK har som grund det samhällsvetenskapliga programmet. Du undervisas av kompetenta lärare som har kunskap om ditt funktionshinder. Du har möjligheter att välja kurser från hela skolans utbud samt det kommunala utbudet gällande det individuella valet. Som IVAK-elev läser du i en liten klass om ca 6 elever. Lektionerna sker i hemklassrum där du har en egen arbetsplats och dator. Du ges möjlighet att ibland läsa kurser tillsammans med elever från andra program på skolan om du så önskar. I programmet ingår ämnet Personlig social utveckling som är en lokal kurs framtagen för IVAK. Kursen utvecklar dina färdigheter med fokus på funktionshindret. Du har även möjlighet att gå över till ett nationellt program om intresse finns. Utbildningen är 3-årig med möjlighet till förlängning med ett fjärde år. På programmet finns även skolsköterska samt kurator. Skolan har nära kontakter med olika stödfunktioner inom kommun och landsting. Bitr rektor Gunilla Linder IVAK anordnar varje termin informationskvällar där föräldrar och elever får vetskap om verksamheten. Utöver detta finns IVAK-programmet på vår hemsida eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är den 1 maj. Därefter blir du kallad till en intervju på Kungsgård där dina blivande lärare samt biträdande rektor deltar.

7 Program: Programinriktat Individuellt program Barn- och fritid Kod: IVBF Hagagymnasiet PRIV-BF vänder sig i första hand till dig som vill gå Barn- och fritidsprogrammet men som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska från grundskolan. Du får en egen individuell studieplan som bestäms tillsammans med dig, din målsman och din mentor. Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att fortsätta läsa på det nationella Barnoch fritidsprogrammet. På PRIV-BF får du: läsa moment av barn- och fritidsprogrammets grundläggande karaktärsämneskurser. undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskoleoch/eller gymnasienivå. inblick i yrkeslivet genom att studier i skolan varvas med arbetsplatsförlagd utbildning. möjlighet att efter PRIV-året fortsätta läsa på barn- och fritidsprogrammet när du blivit behörig. Under utbildningen har du undervisning i karaktärsämnen samt svenska, matematik och engelska tre dagar/vecka. Den arbetsplatsförlagda utbildningen som är knuten till karaktärsämnet är två dagar/vecka. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och vi har resursteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anders Palmgren Studie- och yrkesvägledare Catarina Jonsson Lärare Anders Nilsson Agneta Lovén Angström Du läser för betyg grundskoleämnena. Du har även möjlighet att läsa hela kurser i karaktärsämnena som kan betygssättas om du uppnår målen. I kurser med arbetsplatsförlagd utbildning får du ett omdöme av din handledare och den undervisande läraren tillsammans.

8 Program: Programinriktat Individuellt program Bageri Kod: FR1415-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV-Bageri-utbildning. Programmet vänder sig i första hand till dig som efter gymnasiet vill arbeta som bagare eller konditor och som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan. PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig inom ett område. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Edgar Wöber eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är den 1 maj.

9 Program: Programinriktat Individuellt program Elprogrammet - Industriprogrammet IVEC Kod: Hagagymnasiet i samarbete med Ebersteinska gymnasiet PRIV-ECIP vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig inom elprogrammet eller industriprogrammet och som har goda kunskaper i matematik men kan sakna betyg i svenska/ svenska som andra språk eller engelska från grundskolan. PRIV-ECIP är för dig som senare vill arbeta som elektriker inom husbyggnad eller industri / el-underhåll eller som mekaniker inom verkstadsindustrin t ex som plåtslagare, svetsare eller maskinskötare. Du får betyg i de grundskolekurser du läser. Du har även möjlighet att få betyg i de karaktärsämneskurser som ingår. PRIV-ECIP är sökbart för dig som har godkänt betyg i matematik från grundskolan. I första hand antas elever som bara saknar ett av betygen i svenska eller engelska. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Du coachas av din egen studie- och yrkesvägledare och vi har elevstödsteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Helena Thostrup På PRIV-ECIP läser du svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik på grundskole- och/eller gymnasienivå. Du läser moment av karaktärsämnen / kurser inom el-, dator och industriteknik. Du läser i en grupp med 14 elever. Du som uppnår Godkänt i grundskoleämnena svenska/svenska som andraspråk och engelska kan flyttas över till nationellt program; EC eller IP.

10 Program: Programinriktat Individuellt program Entrepenörskap-Handel-Företagande Kod: FR0155-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIVutbildning inom entrepenörskap-handelföretagande. Programmet riktar sig i första hand till Dig som är intresserad av att arbeta inom småföretagande,handel eller ekonomi och som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk matematik eller engelska från grundskolan. I delar av karaktärskurser kommer Du att vara ute och praktiskt tillämpa teorier som kan passa att utföra i en butik eller företag.ditt intresseområde är vägledande för var Du kommer att genomföra Dina kursuppdrag. Du kommer att arbeta i en liten grupp och får därigenom god hjälp i undervisningen av ämneslärare och specialpedagog PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. Du kontaktar din studie- och yrkesvägledaren på din skola. Som hjälper dig att göra ansökan på eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Lars Ståhlberg

11 Program: Programinriktat Individuellt program Hotell- och restaurang Kod: IVHR De Geergymnasiet PRIV-HR är i första hand till för dig som vill gå på Hotell- och restaurangprogrammet men saknar betyg ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan. Under ett år arbetar du med din behörighet för att komma in på programmet samtidigt som du läser kurser inom yrkesområdet. Om du blir behörig kan du efter PRIV-året påbörja det nationella Hotell- och restaurangprogrammet i årskurs 1. De grundskoleämnen du inte har betyg i men behöver för din behörighet, kommer du att få undervisning i under läsåret. Undervisningen sker i mindre grupper så du får mycket stöd och hjälp att läsa upp dina betyg. Har du Godkänt i svenska, engelska eller matematik så får du istället läsa gymnasiekursen i ämnet. Du läser dessutom karaktärsämnen från restaurangprogrammet. Då är det framför allt genom praktiskt arbete i kök som du lär dig. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara PRIV-HR. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ida Schröck Nygatan Norrköping

12 Program: Programinriktat Individuellt program Hotell och restaurang Kod: FR 0157-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV Hotell och Restaurang utbildning. Programmet vänder sig i första hand till dig som efter gymnasiet vill arbeta inom Hotell och Restaurang, exempelvis som kock, servitris eller någon befattning inom hotell men saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska från grundskolan. Programmet ger även en bred grund för de som vill arbeta med service och turism. PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara HR-PRIV. Elever på PRIV-HR integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Boel Dollerup Resurser och samverkan På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator.

13 Program: Programinriktat Individuellt program Handel Kod: IVHP Kungsgårdsgymnasiet Om du inte är behörig till nationellt eller specialutformat program har du möjlighet att söka Programinriktat individuellt program. PRIV-handel vänder sig i första hand till dig som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska från grundskolan. Du får möjlighet att läsa gymnasiekurser eller delar av gymnasiekurser, samtidigt som du läser de behörighetsgivande ämnena från grundskolan. Utbildningen läggs upp på ett år där studier varvas med praktik. Om du efter ditt PRIV-år blivit behörig att söka ett nationellt program, garanteras du en plats på handelsprogrammet. Studierna bedrivs i liten grupp under ledning av en speciallärare tre dagar i veckan. Undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå - och /eller gymnasienivå. Utöver dessa ämnen läses två gymnasiekurser som ligger inom handelsprogrammets poängplan. Datorkunskap grundkurs, 50 gymnasiepoäng Försäljning och service samt Bransch och produkt, 100 gymnasiepoäng Apu två dagar i veckan som är knuten till handelskurserna, och som ger dig inblick i det lokala näringslivet. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Om du efter avslutat PRIV-år väljer att gå över till motsvarande nationellt program, kommer du att ges möjlighet att få extra stöd i vår lässtudio. I de fall du inte vill ta en plats på handelsprogrammet i anspråk söker du ett annat nationellt program i konkurrens med alla andra. På programmet finns även skolsköterska och kurator samt studievägledare. På Kungsgård har du också tillgång till skolans bibliotek. Bitr. rektor Holmstagatan 17, Norrköping Studie- och yrkesvägledare Rodi Ailert

14 Program: Introduktionskurs för invandrare IVIK Kod: Hagagymnasiet På Hagagymnasiet ges introduktionskurs för invandrare IVIK. Programmet riktar sig till dig som är ny i Sverige eller kommit sent under grundskoletiden och som har ett annat modersmål än svenska. Du förbereder dig för studier på annat program, annan skolform eller arbetslivet. Vi samarbetar på olika sätt med Hagagymnasiets nationella program. Vi samarbetar också med andra utbildningar och med näringslivet. Dina studier på IVIK bygger på dina tidigare kunskaper och vilken skolbakgrund du har. Du formar den Individuella studieplanen utifrån dina framtida mål tillsammans med din studie- och yrkesvägledare och dina lärare. I studieplanen ingår olika ämnen, kurser och/eller praktik. Vi erbjuder både teoretiska och praktiska ämnen och kurser från grund- och gymnasieskola bl a svenska som andra språk, matematik, engelska, samhällskunskap, idrott och estetiska ämnen. Du erbjuds också att läsa ditt modersmål. På skolan finns studiehandledning på modersmålet i flera olika språk. Du får lära dig om det svenska samhället och hur den svenska skolan fungerar. Du har en egen studie- och yrkesvägledare som ger dig kunskap och vägledning i det svenska utbildningssystemet så att du kan planera dina fortsatta studier och vägen till ett arbete. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Programmet har även löpande intagning under läsåret. På skolan finns elevstödsteam bestående av kurator och skolsköterska. Vi arbetar med elevdemokrati på flera olika sätt bl a genom klassråd och elevråd. Bitr rektor Pia Alm Böö Studie- och yrkesvägledare Lisbeth Alf Johansson Cecilia Rappestad- Kasina , Lillemor Karlsson Adress: Värdhusgatan Norrköping

15 Program: Programinriktat Individuellt program Industri FR0398-P Kod: Framtidsgymnasiet Att vara Priv-elev på Framtidsgymnasiet innebär att du jobbar mycket praktiskt tillsammans med de andra eleverna på programmet i grupper på 8 till 16 elever. Programmet riktar sig framför allt till dig som vill direkt ut i arbetslivet efter din gymnasieutbildning. Bitr rektor David Drejstam Under din första termin testar du vilket yrke du tycker verkar roligast och väljer därefter mellan 2 olika utbildningar. Dels en el-utbildning med utgångar mot elektriker, larminstallatör och automation och dels en verkstadsutbildning med cnc inriktning. Utifrån dina mål lägger du upp en studieplan i nära samarbete med din mentor och dina lärare. Du varvar dina studier med praktik på sammanlagt 15 veckor. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. I första hand antas du som har ett intresse för teknik och bara saknar ett av betygen i svenska, engelska eller matematik.

16 Program: Programinriktat Individuellt program - IT Kod: FR0154-P John Bauergymnasiet John Bauergymnasiet erbjuder en PRIV-IT-utbildning, i första hand till dig som saknar betyg i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska. Programmet vänder sig till dig som efter gymnasiet vill arbeta med IT-frågor exempelvis som nätverkstekniker på det lilla eller stora företaget, eller kanske själv starta ett företag inom IT-sektorn. Idag PRIV-elever läser hela utbildningen tillsammans med de andra eleverna på programmet. Under det tredje året finns det möjlighet att välja olika kurser och därmed specialisera sig inom programmering eller nätverksteknik. Genom att den mesta undervisningen genomförs i grupp får du som elev ett starkt stöd av dina kamrater i gruppen. Vi arbetar problembaserat (PBL), vilket bl.a. innebär att vi utgår från att elever är nyfikna och vill lära sig saker i skolan. Du som elev väljer själv i stor utsträckning hur du lägger upp ditt eget lärande, vilket ställer krav på att man har motivation att genomföra gymnasiestudier. Arbetsplatsförlagd utbildning 15 veckor ingår i programmet. På John Bauergymnasiet är aldrig en undervisningsgrupp större än 25 elever. För elever som behöver stöd finns så kallade stugor dit man är välkommen för extra undervisning i svenska, engelska eller matematik. Datorn som undervisningshjälpmedel har visat sig vara ett starkt stöd för elever med dyslexi. På skolan finns skolsköterska och det finns tillgång till kurator. Programmet kan ta emot elever med vissa funktionshinder. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. I viss utsträckning finns möjlighet att sträcka ut utbildningen under fyra år och i så fall kombinera de teoretiska studierna med praktik. Programansvarig Per Carlsson

17 Program: Programinriktat Individuellt program Media IVMP Kod: Kungsgårdsgymnasiet Om du inte är behörig till nationellt eller specialutformat program har du möjlighet att söka Programinriktat individuellt program, PRIV. Du får möjlighet att läsa gymnasiekurser eller delar av gymnasiekurser, samtidigt som du läser de behörighetsgivande ämnena från grundskolan. Utbildningen läggs upp på ett år där studier varvas med praktik. Om du efter ditt PRIV-år fått Godkänt i de ämnen du saknar och därmed behörig att söka ett nationellt program, garanteras du en plats på medieprogrammet. Studierna bedrivs i liten grupp under ledning av en speciallärare tre dagar i veckan. Undervisning i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå - och /eller gymnasienivå. Utöver dessa ämnen läses två gymnasiekurser som ligger inom medieprogrammets poängplan. Datorkunskap grundkurs, 50 gymnasiepoäng Mediakunskap, 100 gymnasiepoäng Tillsammans utgör dessa kurser 150 gymnasiepoäng. Praktik två dagar i veckan som ger dig inblick i det lokala näringslivet på din skola. Som hjälper dig att göra eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Om du efter avslutat PRIV-år väljer att gå över till motsvarande nationellt program kommer du att ges möjlighet att få extra stöd i vår lässtudio. I de fall du inte vill ta en plats på medieprogrammet i anspråk, söker du ett annat nationellt program i konkurrens med alla andra. På programmet finns även skolsköterska och kurator samt studievägledare. På Kungsgård har du också tillgång till skolans bibliotek. Bitr rektor Maria Danielsson Studie- och yrkesvägledare Maarit Kehusmaa

18 Program: Programinriktat Individuellt program Kod: Naturvetenskap - Samhällsvetenskap IVNV De Geergymnasiet PRIV-NV är till för dig som vill gå på något av programmen Naturvetenskaps- (NV), Samhällsvetenskaps-(SP) eller Natur-Samhällsvetenskapsprogrammet (NS). Du är studiemotiverad Du har Godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik men saknar betyg i engelska från grundskolan. På PRIV-NV är du inskriven i en NS-klass där du också har din mentor. Du följer klassens undervisning i alla ämnen utom i engelska, där du läser på grundskolenivå. När du läst fått Godkänt i engelska fortsätter du med gymnasiekursen i samma ämne. Du kan även kombinera dina studier med ett modernt språk t.ex. franska, italienska, kinesiska, spanska eller tyska. Om du har läst språket på grundskolan väljer du steg 3, om språket är nytt för dig väljer du steg 1. Du kan ersätta det moderna språket med modersmålsundervisning eller välja att läsa både ett modernt språk och modersmål. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ulrika Boge Nygatan Norrköping

19 Program: Programinriktat Individuellt program Naturvetenskap- Samhällsvetenskap Extra Kod: IVNVS De Geergymnasiet På De Geergymnasiet erbjuder vi ett fyraårigt PRIV-NS Extra. Programmet riktar sig i första hand till dig som kommit till Sverige under grundskoletiden och som har ett annat modersmål än svenska. Du är inriktad på teoretiska studier på Naturvetenskaps- (NV), Samhällsvetenskaps- (SP) eller Natur-Samhällsvetenskapsprogrammet (NS). Första året på PRIV-NS Extra ska ge dig chansen att uppnå bättre studieresultat på ett nationellt program (NV, SP) eller ett specialutformat program (NS). Programmet passar dig som: saknar betyg i svenska/svenska2 och/eller matematik och/eller engelska Viktigt att: Du är motiverad för teoretiska studier Du har sådana förkunskaper och studieförutsättningar att du inom ett läsår ska bli behörig och klara att läsa på ett nationellt program. På PRIV-NS Extra är du inskriven i en NS-klass där du också har din mentor. Du har en individuell studieplan och läser vissa ämnen på grundskolenivå eller kurser på gymnasienivå beroende på vilka förkunskaper du har. Vissa ämnen läser du tillsammans med klassen, vissa i mindre grupp och vissa ämnen i vår studio. Du läser ditt modersmål istället för ett modernt språk. Du kan också få studiehandledning på ditt modersmål. på din skola, som hjälper dig att göra eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. När vi fått din ansökan kontaktar vi din skola för ytterligare upplysningar om dina studieförutsättningar. Vi bedömer sedan dina möjligheter att klara PRIV-NS Extra. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Studie- och yrkesvägledare Ulrika Boge Nygatan 68, Norrköping Om du efter PRIV-året blivit behörig övergår du till NV, SP eller NSprogrammet.

20 Program: Programinriktat Individuellt program Naturhumanistiskt FR0397-p Kod: Folkuniversitetet Vi erbjuder dig ett fyraårigt PRIV-Naturhumanistiskt (PRIV-NH). Programmet passar dig som är motiverad för teoretiska studier, men saknar betyg i svenska/svenska2 och/eller engelska. Naturhumanistiska studier på Folkuniversitetet innebär en oslagbar kombination av naturvetenskap och humaniora. En bredare behörighet till vidare studier kan du inte få. Din miljö på skolan är trygg och kännetecknas av det lilla formatet. Att skolan är liten skapar den stämning som eleverna väljer att kalla personlig och mysig. Utifrån dina mål och förkunskaper lägger vi tillsammans upp din individuella studieplan. Du läser vissa ämnen på grundskolenivå och vissa kurser på gymnasienivå beroende på vilka förkunskaper du har. Din mentor finns som stöd under utbildningstiden. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. Elever på PRIV-NH integreras i de ordinarie klasserna. Då programmet i sig är specialutformat finns stora möjligheter att skräddarsy en gymnasieutbildning som passar olika elevers behov. Rektor Bo Wilhelmsson

21 Program: Individuellt program On Stage Kod: IVOS De Geergymnasiet Vill du läsa upp dina grundskolebetyg och samtidigt syssla med musik och sceniskt produktionsarbete? On Stage är en 1-årig preparandutbildning på det Individuella programmet på De Geergymnasiet. Programmet vänder sig till dig som inte har Godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan, eller som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram. Vår idé är, att man utvecklar sin personlighet via musik och sceniskt produktionsarbete och på så sätt får mer kraft att lära sig det man saknar från grundskolan och att i vissa fall höja sina grundskolebetyg. Sceniskt produktionsarbete innebär att man deltar i verksamhet som leder fram till sceniska produktioner (framträdanden). I slutet av läsåret kan du medverka i alla steg, då man genomför en scenisk produktion inriktad mot musik. Både att uppträda på scenen och att arbeta bakom scenen. Nästan hälften av kurstiden på On Stage handlar om musik eller andra estetiska uttryck. Det kan vara sång, instrument, bild, dans, ljudteknik, ljusteknik. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På De Geergymnasiet finns speciallärare för elever med olika inlärningssvårigheter. Det finns också en Öppen studio som är bemannad varje eftermiddag med lärare i olika ämnen. Hit kan alla skolans elever komma för att arbeta extra med sina kurser på lektionsfri tid. Musiklärare Jan Mårtensson Nygatan Norrköping Den andra delen av utbildningen innebär att man läser upp betyg för att bli behörig till gymnasieskolan. Har du Godkänt i något av ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik så får du istället läsa gymnasiekursen i ämnet. Undervisningen sker i mindre grupper så du får mycket stöd och hjälp.

22 Program: Programinriktat Individuellt program Omvårdnad IVOP Kod: Hagagymnasiet i samarbete med Ebersteinska gymnasiet PRIV-OP vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor och som har intresse av vård och omsorg men som inte har Godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska från grundskolan. Utbildningen syftar till att ge dig möjlighet att fortsätta läsa på det nationella omvårdnadsprogrammet samtidigt som du under PRIV-året läser karaktärsämnen och får inblick i arbetslivet genom arbetsplatsförlagd utbildning. Du får betyg i de grundskolekurser du läser. Du har även möjlighet att få betyg i de karaktärsämneskurser som ingår. PRIV-OP är sökbart för dig som inte har betyg i alla behörighetsgivande ämnen från grundskolan. I första hand antas elever som bara saknar betyg i ett ämne. eller på pappersansökan. Sista ansökningsdag är 1 maj. På skolan finns specialpedagogisk kompetens och möjlighet till kompensatoriskt stöd. Du coachas av din egen studie- och yrkesvägledare och vi har elevstödsteam bestående av kuratorer och skolsköterska. Bitr rektor Anna Arumskog Studie- och yrkesvägledare Marianne Uhrbom På PRIV-OP läser du svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska på grundskole- och/eller gymnasienivå. Du läser moment av karaktärsämnen/kurser: Vård och omsorgsarbete Delar av medicinsk grundkurs och omvårdnadskursen Datorkunskap Ung idag Du har arbetsplatsförlagd praktik 1 dag/vecka samt en längre sammanhängande praktik på vårterminen.

23

24

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden G U L L M A R S G Y M N A S I E T Lysekil Sotenäs Utbildningar för framtiden Programkatalog 2010 2011 Hitta rätt i katalogen 3 Ledningen har ordet 4-5 Det händer i skolan 6 Elevrådet + Bibliotek 7 Teknik

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

HUDDINGEGYMNASIET 2009-2010

HUDDINGEGYMNASIET 2009-2010 Medieprogrammet inriktning Medieproduktion 2 Lokal profil: TV/Film 2 Estetiska programmet inriktning Bild och formgivning 4 Lokal profil: Bild och formgivning fördjupning 4 Estetiska programmet inriktning

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola 1 Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola En Gymnasieskola med möjligheter för alla att söka sin utbildning. Vi har idag ett av landets bredaste utbildningsutbud med de allra flesta nationella program och

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer