Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191"

Transkript

1 Utrymningsplaner Om att utforma utrymningsplaner Andreas Hagström Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan,

2 Bakgrund: Mittuniversitetet har på sina tre campusorter ett stort antal utrymningsplaner. Det är uppskattat till omkring 400 stycken utrymningsplaner på hela Mittuniversitetet. De utrymningsplaner som finns för tillfället är av skiftande kvalité. Dessa har kommit till genom olika konsultföretag och ingått i aktuella byggprojekt eller så är de anpassningsåtgärder avseende lokalerna. Det har gjort att ett stort antal planer är inaktuella och allvarligt missvisande. Kostnaden av att byta ut alla utrymningsplaner har fått en beräknad kostnad av ca 500 kr/tavla, det ger en total summa på kr.

3 Syfte: Att komma fram till en modell som kan användas över hela Mittuniversitet samt göra modellen så enkelt att vem som helst ska kunna göra planerna sen.

4 Metod: Att genom att titta på redan utvecklade planer, prata med olika grupper om vad som passar komma fram till en modell som passar Mittuniversitet. Utrymningsplanen ska även följa svenskstandard (SS 2875) i största möjliga mån. Jag har även haft kontakt med Jimmy Pettersson på Synskadades Riksförbund, för att se om modellen hade några fel. Har även haft kontakt med Ulf Andersson som är samordnare för funktionshindrade på Mittuniversitet i Härnösand.

5 Resultat: Förarbete: Den första känslan jag fick av detta projekt var att det skulle gå fort att framställa utrymningsplanerna och få de bra. Men när jag började med att arbeta med utformningen av utrymningsplanen så började problemen komma. Det första jag gjorde var att gå ut på Internet och titta på de olika planer som man kan hitta hos olika konsultfirmor. Där kom jag fram till att ingen utrymningsplan är den andra sig lik. Men jag är tvungen att gå igenom många planer för att få sig en bra idé hur en plan ska se ut. Under denna tid så kom det fram att det fanns en svensk standard över utrymningsplaner. Jag påpekade detta för min handledare, att jag ville läsa denna för att få klarhet i hur en plan ska se ut. Under tiden jag gick igenom vilka planer som fanns, så fick jag även idéer på vad för sorts symboler man ska ha med. Problemet ligger i att jag inte kan göra en enda mall som passar för alla sorter. Varje våningsplan är ju olika. Samt så ska dessa planer fungera på många olika ställen med helt skiljda förutsättningar. Detta gjorde att jag var tvungen att komma fram till vilken utrustning som är det vanligaste man har i lokalerna och vad som kan finnas i enstaka fall. Program: Ett krav i utformningen och upprättandet av dessa utrymningsplaner var att det skulle vara enkelt och smidigt för andra att göra planen. Och att använda enkla program som helst redan finns i datorsystemet på Mittuniversitet. Genom min utforskning av Internet för att hitta utrymningsplaner som idé grund kom jag i kontakt med BE4. På deras hemsida så kunde man ladda ner ett program som de utvecklat för att kunna göra ett antal utrymningsplaner själv utan att behöva betala. Jag tog kontakt med It-avdelningen för att få hem det programmet så att jag kunde se vad det var för något. När vi försökte få hem programmet så blev det bara fel, jag fick hem programmet för insatskort istället och när vi skulle försöka få hem den andra programmet så gick det inte alls. Ett annat sätt att upprätta utrymningsplaner är att använda Adobe Illustrator. Detta fick jag genom tips att det skulle fungera väldigt bra att göra sådana planer. Dock när jag började titta mer på programmet så började det kännas som att det var ett väldigt komplicerat program. Och inte ett sånt program som vem som helst ska kunna använda, som var ett krav från början. Då började jag titta på de program som fanns utöver dessa. Började titta vad som fanns i Microsofts Office-paket. Det första programmet jag tittade på var PowerPoint. Det var lätt att arbeta med men det gjorde inga snygga utrymningsplaner. Planerna såg inte professionella ut. Då vände jag blicken till Publisher istället. Detta program är till för att skapa publikationer som ska synas. Det är också ganska enkelt att jobba med, dock så kräver det lite färdighet. Som man får ganska snabbt. Så jag tar och använder det programmet. Ett väldigt plus till att använda detta program är att det redan fanns med i Mittuniversitets dator, som de har licens för. Ritningarna på byggnaden fanns i ett program som heter Hyperdoc. Detta program är så att man måste ha utbildning och licens för att kunna arbeta med. Så för att kunna komma in ritningen och kunna ändra den snabbt och enkelt så var jag tvungen att hitta något program som är enkelt som alla kan använda. Det program som vi kom fram till var att försöka använda paint i windows. Det är enkelt och finns på de flesta datorerna. För att kunna arbeta med ritningen så behöver den omvandlas från filsystemet till ett som paint kan klara av. Det första filsystemet jag tänkte på var.jpg. Vilket är ett mycket vanligt filsystem i dagens läge,

6 det används i många digitala kameror och på bilder i allmänhet. Dock när jag började arbeta med det så såg jag att detta system inte gav några raka kanter. Färgerna flöt ihop som gav trubbiga linjer. JPG-filsystemet är av förstörande komprimering. Då det systemet inte passade så fick jag välja något annat. Istället fick jag vända mig till.gif istället. Vilket är ickeförstörande komprimering. Det ger också raka linjer och kanter så som jag behöver ha det. Symboler: För att komma fram till symboler som ska finnas på utrymningsplanen så har jag tittat på många andra planer. De vanligaste symbolerna är handbrandsläckare, centrumrulle samt brandlarmsknapp. Dock är det ju inte säkert att alla våningar ha bara dessa symboler. När jag var ute och letade efter bra bilder som man kan sätta in som symbolerna. Kom jag in på en hemsida som sålde skyltar som skulle sättas upp i hus. Där fick jag idén om brandfilten. Då var jag tvungen att kontakta Bo Ekwärn för att se om det finns några brandfiltar på Mittuniversitet. Vilket kunde finnas på laborationssalar samt i utrymmen som det pågick forskning. Så då måste jag få med skylten också. På samma hemsida så fick jag syn på en annorlunda skylt. En nödutgångsskylt för rullstolsburna. På ett universitet så vet man ju aldrig vilka studenterna är. Det finns ju studenter med alla möjliga funktionshinder. Dessa personer måste ju ha samma möjlighet att kunna komma ut de med. Om jag skulle implementera den skylten i utrymningsplanen så skulle det vara en väldig fördel för de funktionshindrade på Mittuniversitet. Dessa personer har ju det mycket svårare att ta sig ut. Men när jag började titta på det, så blev det så mycket annat arbete än det som jag hade tid med. Så som var ska vi flytta de rullstolsburna osv. Detta gjorde att jag tyvärr var tvungen att ta bort denna del ur utrymningsplanen. Utformning: Färgerna som jag valde att använda var bland annat en grön färg. Detta på grund av att många utrymningsplaner har en grön ram, så man skulle kunna känna igen sig från utrymningsplaner man har sett tidigare. Vi bestämde oss för att ha en bakgrundsfärg på rummen där man arbetar i. Detta för att man ska lätt kunna urskilja var korridoren och dylikt går. Till det så valde jag en ljus gul färg, nästan hudfärgad. När det var gjort så blev ritningen lättare att titta på för att mycket av det vita försvann, men det var ändå tillräckligt ljus för att man ska kunna se kontrasterna. Ögonen slappnade av lite. En viktig sak som Bo Ekwärn ville ha med på utrymningsplanen var Mittuniversitets logotyp. För att kunna visa att det var de själva som gjort tavlorna. När jag tittade på logotypen så var den i färg och svart. Det gjorde att den inte passade in i den gröna ramen. Den svarta texten och den gröna färgen var det för liten kontrast i mellan dem. Så jag fick kontakta de personer som hade hand om den grafiska profilen om logotypen. Genom dem så fick jag tag i samma logotyp fast med vit text istället. När jag hade fått fram en plan som jag trodde på, ville jag kolla med lite annat folk vad de tyckte om planen. Då pratade jag bland annat med Ulf Andersson för att se vad han hade för synpunkter på den. Av honom fick jag förslaget att prata med Synskadades Riksförbund. När jag tog kontakt med dem på riksförbundet fick jag prata med Jimmy Petterson. Under samtalet med honom så kom vi överens att han kunde titta på planen. För att se om storlek på text samt om färgerna jag använder var något fel på. Jag skickade mail till honom den 17:e april, har ännu inte fått något svar ifrån honom. En självklar sak som vi ansåg var att göra planen internationell, detta på grund ut av att det är ett universitet med utländska studenter. Det vill säga att allt som står på planen översatt till engelska. Med detta fick jag hjälp av Janet Harling. Hon jobbar med bland annat skyddskommittén i Härnösand. Och för att hon kommer från England. Så när jag hade skrivit

7 klart allt som jag ville ha i texten, under rubrikerna Rädda Larma Varna Släck - Utrym. Fick hon gå igenom den engelska texten för att se efter stavfel plus ord som inte passade in. När jag var ute och inspekterade våningarna för att se vad de hade, så kom jag i kontakt med svetsflaskor. Då var jag tvungen att komma i kontakt med Bo om det fanns gasflaskor på någon annan ort med, vilket det gjorde. Dessa gasflaskor ändrar planen för räddningstjänsten och hur man ska agera. Så då tänkte jag få med gasflaskorna på utrymningsplanen i både text och som en bild. Detta för att man skulle veta var de fanns plus att då kunna plocka ut dem om möjlig. För att veta lite mer om reglerna till hur man ska handskas med gasflaskorna så tog jag kontakt med Glenn Johansson på Sundsvall-Timrå Räddningstjänst (jag gjorde min andra praktik där som gjorde att jag hade kontakter där redan). Då fick jag reda på vilka lokala föreskrifter som fanns i Sundsvall, det fick inte tag på någon på räddningstjänsten i Härnösand. De lokala föreskrifterna är alltid strängare än de generella som man kan läsa på SRV-hemsida. Vilket gjorde att jag kunde prata med dem som hade hand om gasflaskorna i Härnösand så att jag kunde få in det i utrymningsplanen. Men det är så pass få utrymmen och våningar på varje ort som har gasflaskor så då tänkte jag att jag gör en kopia av mallen som har med gasflaskor och en som är utan. När texten och symbolerna var klara så kom nästa problem, hur ska det vara upplagt. Man kan inte ha samma modell på mallen för alla sorters hus. Den första modellen jag kom fram till var en mall som var upplagt för lite mindre utrymmen. När jag försökte placera in ett hus som var lite längre så blev det inte bra över huvudtaget. Så då fick jag börja tänka om, det som var så enkelt med programmet var att jag kunde snabbt och ganska lätt ändra utformningen utan att behöva skriva om all text. Det gjorde att jag istället för att ha 2 olika mallar istället fick 4 stycket olika mallar. 2 mallar för avlånga hus varav den enda fanns det med text och symbol för gasflaskor. Detsamma fanns det 2 mallar för mer fyrkantiga hus eller annan form, där även den enda var med gasflaskor. När jag började titta på var återsamlingsplatserna var så fick jag först ett litet problem. Det var att tyda var platserna var någonstans. De gamla tavlorna var så pass gamla så att återsamlingsplatserna var skrivna på ett sånt sätt så att ingen kunde förstå dem. Så jag fick gå och prata med Janet Harling igen, för att se exakt var platserna var någonstans. När det var klart så var jag tvungen att komma fram till en karta som man kan använda för att förtydliga texten på platsen. Men att få tag i en bra karta var svårare än man tror, istället för att försöka rita en karta över varje campus så försökte jag använda de kartor som Mittuniversitet har gjort själva. Dessa campuskartor finns även utomhus på Mittuniversitets campus. På så sätt så kan man känna igen den från andra platser man har varit på. I och med detta så kan man få studenter att titta på den lite mer som en orienteringskarta. Dessa kartor fanns även att tillgå ifrån deras hemsida, dock det första försöket med att använda dessa kartor blev misslyckat. Det hände igenom att jag kopierade bilden som fanns på hemsidan och försökte göra i ordning den genom paint. Dock så var det i en sån.jpg fil, det gjorde att inga linjer blev raka. Men så fanns det även en.pdf fil att tillgå. När jag började använda den istället så fick man zooma in på det området som man skulle använda och där efter klippa ut husen och flytta det till paint. Det gjorde att alla kanter blev raka och så. På den kartan som jag tänker använda så var alla av Mittuniversitets byggnader i en mörkblå färg, medans de andra byggnaderna på området var i en ljusblå färg. För att framhäva byggnaden som utrymningsplanen ska visa så tänkte jag att man fortsätter hålla den mörkblå färgen på byggnaden man är i och den ljusblå på alla andra byggnader runt om campus.

8 Upprättandet: De utrymningsplaner som redan fanns i Härnösand var riktigt dåliga och missvisande, det gjorde att jag inte kunde använda dem till något. Jag har varit tvungen att gå runt i alla byggnader för att se vad det finns för brandutrustning på plats. För att komma ihåg vad för utrustning som fanns i varje våning så var jag tvungen att ta med mig ritningar på varje hus och våningsplan. Så jag kunde markera utrustningen på plats. Därefter så fick jag börja med att använda de program som jag hade valt att vi skulle använda. Paint för att rensa ritningen på onödig text, fylla i färgerna som ska vara på utrymningsvägarna samt i rummen. När jag var helt klar med utformningen och upprättandet av de första tavlorna så ville jag ha de uppsatta och låta folk titta på dem innan de var helt klara. Utifall någon skulle hitta några fel som jag själv missat. För att se till att de personer som kommer att sitta och arbeta med detta senare var jag tvungen att skriva en instruktion. Denna skulle vara så enkel att förstå så att man skulle kunna sätta sig med instruktionen och göra utrymningsplaner på direkten. Denna instruktion finns med som Bilaga 1. För att även se till att de förstår hur man gör utrymningsplanerna så höll jag en utbildning på hur man skulle göra för intendenterna på varje ort.

9 Diskussion: Det skulle ha varit väldigt intressant om jag kunde ha fått in de rullstolsburna i utrymningsplanen. Med tanke på att universitet är öppet för alla så ska även utrymningen vara till för alla. Hur man nu ska göra det. Det är till fördel att få de rullstolsburna att själva komma ut om det finns möjlighet till det. När jag tittade på det så kom man in på hur man ska lösa det där med var de ska förflytta sig, hur de ska ta sig själva ut från någon annan våning än markplanet. Det skulle bli ett för stort projekt att göra det samtidigt, dock givande. Men det skulle kanske vara en idé för Mittuniversitet att försöka göra det någon annan gång med en SMO-elev. Denna uppgift lät väldigt enkel inför min praktik. Men när jag började arbeta med detta arbete så blev det mycket större än man trodde innan. Jag trodde att man skulle kunna klara av detta på några få veckor, fel hade jag. Problemet med detta arbete var att det inte fanns några ordentliga regler på hur en utrymningsplan ska se ut. Visst det fanns en svensk standard, denna standard var nästan värdelös. I och med att den var på 7 sidor och i det stora hela bara visade symboler som man ska använda i utrymningsplanen. Dessa symboler var till liten hjälp. Dock så hade jag redan använt dessa symboler så den hjälpte inte mycket. Jag har fått jobba väldigt mycket ensam under detta arbete. Men det har gått bra, ibland har det dock varit svårt att få fram riktigt bra information. Detta är för att det inte finns några korrekta bestämmelser. En följd av detta var att man blev lite ordblind och dylikt av att sitta hela tiden och tänka på vad man ska få in i tavlan. Ibland så var det jobbigt att man kände sig ordblind och inte ha någon precis i närheten som man kunde diskutera olika vinklar i utformningen. Att jag skulle bli ensam att arbeta med detta visste jag sen tidigare. Men jag hade ingen aning att jag skulle bli så pass ordblind ibland, då så hade det varit väldigt bra att ha någon med samma utbildning man kunde prata med. Jag har istället fått använda min handledare som bollplank i många situationer. Det har fungerat väldigt bra ändå, detta beror troligtvis av att min handledare är van att SMO-elever gör sin praktik där. Efter jag hade haft min utbildning till intendenterna så fick jag höra att vissa tyckte att det ändå kunde vara lite svårt att jobba på det sätt som jag hade gjort det. Detta var nog på att de inte hade så pass hög datorvana. Men när jag tänker efter så tror jag inte jag skulle kunna göra upplägget på något annat sätt för att göra det lättare. Samtidigt fick jag denna kommentar med, att de första tavlorna skulle vara svåra för att det skulle bli lättare och lättare ju fler man gör.

10 Källförteckning: Ulf Andersson Mittuniversitet Janet Harling Mittuniversitet Jimmy Pettersson Synskadades Riksförbund Glenn Johansson Sundsvall-Timrå Räddningstjänst Boverket utrymningsdimensionering Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1993:56 Utrymning ADI 258 Arbetsmiljöverket utrymning

11 Bilaga 1 Instruktion Vad ska man göra? Ritningen: Skriv ut en ritning för varje våning. Det räcker med en som får plats på en A4-papper Ta ut ritningen ur ritningsprogrammet(hyperdoc) och spara den i.gif-format. Går att göra i Paint på vilken dator som helst: Ta bort all text som finns på ritningen, ta även bort linjer som inte har med våningen att göra. Finns bland annat i kanten på ritningen. Man kan göra det genom klippverktyget och deleteknappen. Samt så kan man använda fyllverktyget och vit färg. På vissa platser så kan man behöva vara mer noggrann. Använd då zoomen som finns och ta det sakta. Kan använda vilket verktyg som passar. När all text och onödiga linjer är borta, dubbelklicka på vilken färg som helst och välj definierade anpassade färger. Fyll i dessa 2 färger: FÄRG PÅ RUM. NYANS 40 MÄTTNAD 240 LJUSSTYRKA 180 RÖD 255 GRÖN 255 BLÅ 128 TILL UTRYMNINGSVÄGEN NYANS 81 MÄTTNAD 231 LJUSSTYRKA 106 RÖD 4 GRÖN 221 BLÅ 8 När det är gjort fyll i alla rum med rumsfärgen. Ej korridorer. Fyll i trappor med den gröna färgen efter det är klart att det är en utrymningsväg. Genom verktyget fyll. Utrymningplanen Skriva datum Finns i nedre högra hörnet Ändra ansvarig utskrivare Finns i nedre högra hörnet Ändra hus och våning Finns under Mittuniversitets logotyp i övre högra hörnet Skriva återsamlingsplatsen På både under den svenska texten och den engelska. (Finns om inte annars på de nuvarande utrymningplanerna.) Utrymningsplanen ska ligga under filsystemet: Campusservice Säkerhetstjänst Brandskydd Utrymningsplaner Utrymningsplaner Ort Hus där efter ska planen ha namnet på våningen.

12 Man måste gå en runda i huset som man ska sätta upp de nya skyltarna i. Denna runda är till för att man ska veta var allt sitter exakt. Då behöver man ha med sig en ritning som man kan markera utrustningen på. Detta behöver man göra för varje våningsplan. Det finns mallar på 4 olika modeller hur utrymningplanen ska se ut. Av dessa 4 är det 2 stycken som har med gasflaskor och de resterande har det inte. Välj den mall som passar lokalen bäst. Infoga bilden på hur våningen ser ut. Högerklicka och ordna placera längst bak på denna bild. Förstora upp den genom att ta tag i ena hörnet av bilden. Och gör den så stor som möjligt utan att den kommer under texten. Inga som helst konstigheter om det vita runt om våningen kommer under texten på mallen. I teckenförklaringen I mallen så används så finns det med mer saker än som inte troligtvis finns på varje våning. Denna utrustning skall plockas bort. Det gör man genom att markera texten och ett av mellanrummen som finns mellan textraderna och sen ta bort det. Det samma gör man med tillhörande ikon, därefter måste man flytta upp de resterande ikoner så de hamnar i jämnhöjd till sin egna text. Om möjligt efteråt flytta in återsamlingsplatsen under teckenförklaringen men inte minska storleken på den. Till vänster kan man infoga linjer. Infoga linje som markerar utrymningvägen. Måste göras mellan varje linje. Den ska ha storleken 3 punkter och samma gröna färg som ramen. Finns automatiskt i mallen. På de ställen som man ska ha en pil just vid utgången så använder man en pil som heter enkel och storlek 8. Detta kan man komma åt genom att högerklicka och formatera figur. Antingen så är det början eller slutet på linjen som har pilen. Det ger en höger 8 eller vänster 8 i storlek. Återupprepa så många gånger som det behövs. När man har varit ute och tittat på hur våningen ser ut och man vet var allt finns. Kopiera då de ikoner som finns i mallen som ska in till utrymningplanen. Förminska dem till en lämplig storlek (ungefär halva storleken på korridoren) och placera dem på den plats som de finns i verkligheten. Om de täcker den gröna linjen som markerar utrymningsvägen så ska de placeras bakom dem. Därefter plockas de onödiga skyltarna bort, tex. Nöddusch och första hjälpen. Nödutgångskylten som finns med i tecken förklaringen ska INTE plockas bort, den är med som upplysning endast. När du har plockat bort allt som inte finns med på utrymningsplanen, texten och bilden så kommer den kvarvarande text flyttat sig uppåt. Klicka då på symbolen över det som flyttas och dra det till den plats som texten nu fick. Se till att symbolerna hamnar lodrätt i för hållande till varandra. Här är du skylten. Skall placeras på samtliga platser där den ska finnas. Plockas bort just innan utskriften. Detta för att spara plats och det ska vara enklare när man utför ändringar i lokalerna. Återsamlingplatsen:

13 Öppna campus kartan ifrån sin.pdf fil(den finns att få tag i på Miun.se).Förstora upp byggnaden med lagom mycket av de närmaste byggnaderna med. Se till att förstora så stort som möjligt, det gör att det inte blir suddigt i det slutgiltiga resultatet. Glöm inte bort att återsamlingsplatsen ska få plats. Kopiera den delen som behövs, för att sedan få över den till paint. Det sker genom att man öppnar paint och klistrar in bilden. Den ljusblå nyansen som finns på ej MIUNs byggnader ska användas på de hus som ej gäller i denna utrymningsplan. De färger som används får man att genom att man använder verktyget hämta färg. Spara ner bilden genom spara som och i formatet.gif. Därefter dubbelklicka på den bilden som finns på mallen med en karta. Leta upp den just sparade filen som är i ordning gjord. Den blir i rätt storlek på direkten. Därefter ska man plocka in ikonen över återsamlingplatsen som man har i teckenförklaringen. Den ska sättas på den plats som man har som återsamlingsplats. När det är klart så spara det på den rätta platsen. Skriv ut en utrymningplan för våningen. Vid nya utrymingsplaner Se till att: Kolla om återsamligsplatsen är på rätt plats Ändra datum Ändra ansvarig utskrivare Se till att få in ändringarna. Ny utrustning eller väggar m.m. Se till att plocka bort alla här är du platser inför varje utskrift. Det ska bara finnas en här är du skylt på varje utrymningsplan.

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Datorn i skolan PIM examination 5

Datorn i skolan PIM examination 5 1 Datorn i skolan PIM examination 5 2010-04-08 Lotta Lind 2 Innehåll Förord...3 Datorn i skolan -för elever...4 Datorn i skolan - för pedagoger...5 Windows - Hur man hanterar en dator...7 Skriva i Word

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng 1 Sammanfattning Mitt exjobb gick ut på att programmera och att vara med och designa en datorapplikation. Denna skulle handla

Läs mer

Räkna med Rutiga Familjen

Räkna med Rutiga Familjen Räkna med Rutiga Familjen Ett grafiskt mattespel som behandlar de fyra räknesätten med positiva och negativa tal. Utan siffror och symboler. Med lärande agenter. Lärarhandledning Http://rutigafamiljen.se

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt

MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2000 Charlotte Magnusson Elsa Foisack MatteExperten, ett pedagogiskttekniskt samarbetsprojekt Certec Institutionen för Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Förord

Läs mer

Lätt-fil för Digitalfotografering från ax till limpa 1

Lätt-fil för Digitalfotografering från ax till limpa 1 Digitalfotografering - från ax till limpa en beskrivning av hur jag får mina digitala bilder på papper Lätt-fil för Digitalfotografering från ax till limpa 1 Digitalfotografering => Från ax till limpa

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning

Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning Vi lär oss om eld och brand Handledning och faktafördjupning grupp 6-10 år 1 Innehåll Handledning till Vi lär oss om eld och brand... 4 Idén bakom materialet... 4 Innehåll och upplägg... 5 1. Eld och brand...

Läs mer

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 ToonTalk Min experimentbok om dataprogram Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 En bok för hela familjen om ett nytt och lekfullt sätt att programmera datorer CD-skiva med programvara

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

DECEMBER 2012 ISSUE 1

DECEMBER 2012 ISSUE 1 DECEMBER 2012 ISSUE 1 HIS Välkommen till Grafit! Här kan du läsa om allt du behöver veta om grafisk design. Vare sig du är amatör eller expert har vi alltid något som kan vara intressant för just dig.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer