Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrymningsplaner. Om att utforma utrymningsplaner. Andreas Hagström. Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan, 0612-82191"

Transkript

1 Utrymningsplaner Om att utforma utrymningsplaner Andreas Hagström Räddningsverkets kontaktperson: Olsson Johan,

2 Bakgrund: Mittuniversitetet har på sina tre campusorter ett stort antal utrymningsplaner. Det är uppskattat till omkring 400 stycken utrymningsplaner på hela Mittuniversitetet. De utrymningsplaner som finns för tillfället är av skiftande kvalité. Dessa har kommit till genom olika konsultföretag och ingått i aktuella byggprojekt eller så är de anpassningsåtgärder avseende lokalerna. Det har gjort att ett stort antal planer är inaktuella och allvarligt missvisande. Kostnaden av att byta ut alla utrymningsplaner har fått en beräknad kostnad av ca 500 kr/tavla, det ger en total summa på kr.

3 Syfte: Att komma fram till en modell som kan användas över hela Mittuniversitet samt göra modellen så enkelt att vem som helst ska kunna göra planerna sen.

4 Metod: Att genom att titta på redan utvecklade planer, prata med olika grupper om vad som passar komma fram till en modell som passar Mittuniversitet. Utrymningsplanen ska även följa svenskstandard (SS 2875) i största möjliga mån. Jag har även haft kontakt med Jimmy Pettersson på Synskadades Riksförbund, för att se om modellen hade några fel. Har även haft kontakt med Ulf Andersson som är samordnare för funktionshindrade på Mittuniversitet i Härnösand.

5 Resultat: Förarbete: Den första känslan jag fick av detta projekt var att det skulle gå fort att framställa utrymningsplanerna och få de bra. Men när jag började med att arbeta med utformningen av utrymningsplanen så började problemen komma. Det första jag gjorde var att gå ut på Internet och titta på de olika planer som man kan hitta hos olika konsultfirmor. Där kom jag fram till att ingen utrymningsplan är den andra sig lik. Men jag är tvungen att gå igenom många planer för att få sig en bra idé hur en plan ska se ut. Under denna tid så kom det fram att det fanns en svensk standard över utrymningsplaner. Jag påpekade detta för min handledare, att jag ville läsa denna för att få klarhet i hur en plan ska se ut. Under tiden jag gick igenom vilka planer som fanns, så fick jag även idéer på vad för sorts symboler man ska ha med. Problemet ligger i att jag inte kan göra en enda mall som passar för alla sorter. Varje våningsplan är ju olika. Samt så ska dessa planer fungera på många olika ställen med helt skiljda förutsättningar. Detta gjorde att jag var tvungen att komma fram till vilken utrustning som är det vanligaste man har i lokalerna och vad som kan finnas i enstaka fall. Program: Ett krav i utformningen och upprättandet av dessa utrymningsplaner var att det skulle vara enkelt och smidigt för andra att göra planen. Och att använda enkla program som helst redan finns i datorsystemet på Mittuniversitet. Genom min utforskning av Internet för att hitta utrymningsplaner som idé grund kom jag i kontakt med BE4. På deras hemsida så kunde man ladda ner ett program som de utvecklat för att kunna göra ett antal utrymningsplaner själv utan att behöva betala. Jag tog kontakt med It-avdelningen för att få hem det programmet så att jag kunde se vad det var för något. När vi försökte få hem programmet så blev det bara fel, jag fick hem programmet för insatskort istället och när vi skulle försöka få hem den andra programmet så gick det inte alls. Ett annat sätt att upprätta utrymningsplaner är att använda Adobe Illustrator. Detta fick jag genom tips att det skulle fungera väldigt bra att göra sådana planer. Dock när jag började titta mer på programmet så började det kännas som att det var ett väldigt komplicerat program. Och inte ett sånt program som vem som helst ska kunna använda, som var ett krav från början. Då började jag titta på de program som fanns utöver dessa. Började titta vad som fanns i Microsofts Office-paket. Det första programmet jag tittade på var PowerPoint. Det var lätt att arbeta med men det gjorde inga snygga utrymningsplaner. Planerna såg inte professionella ut. Då vände jag blicken till Publisher istället. Detta program är till för att skapa publikationer som ska synas. Det är också ganska enkelt att jobba med, dock så kräver det lite färdighet. Som man får ganska snabbt. Så jag tar och använder det programmet. Ett väldigt plus till att använda detta program är att det redan fanns med i Mittuniversitets dator, som de har licens för. Ritningarna på byggnaden fanns i ett program som heter Hyperdoc. Detta program är så att man måste ha utbildning och licens för att kunna arbeta med. Så för att kunna komma in ritningen och kunna ändra den snabbt och enkelt så var jag tvungen att hitta något program som är enkelt som alla kan använda. Det program som vi kom fram till var att försöka använda paint i windows. Det är enkelt och finns på de flesta datorerna. För att kunna arbeta med ritningen så behöver den omvandlas från filsystemet till ett som paint kan klara av. Det första filsystemet jag tänkte på var.jpg. Vilket är ett mycket vanligt filsystem i dagens läge,

6 det används i många digitala kameror och på bilder i allmänhet. Dock när jag började arbeta med det så såg jag att detta system inte gav några raka kanter. Färgerna flöt ihop som gav trubbiga linjer. JPG-filsystemet är av förstörande komprimering. Då det systemet inte passade så fick jag välja något annat. Istället fick jag vända mig till.gif istället. Vilket är ickeförstörande komprimering. Det ger också raka linjer och kanter så som jag behöver ha det. Symboler: För att komma fram till symboler som ska finnas på utrymningsplanen så har jag tittat på många andra planer. De vanligaste symbolerna är handbrandsläckare, centrumrulle samt brandlarmsknapp. Dock är det ju inte säkert att alla våningar ha bara dessa symboler. När jag var ute och letade efter bra bilder som man kan sätta in som symbolerna. Kom jag in på en hemsida som sålde skyltar som skulle sättas upp i hus. Där fick jag idén om brandfilten. Då var jag tvungen att kontakta Bo Ekwärn för att se om det finns några brandfiltar på Mittuniversitet. Vilket kunde finnas på laborationssalar samt i utrymmen som det pågick forskning. Så då måste jag få med skylten också. På samma hemsida så fick jag syn på en annorlunda skylt. En nödutgångsskylt för rullstolsburna. På ett universitet så vet man ju aldrig vilka studenterna är. Det finns ju studenter med alla möjliga funktionshinder. Dessa personer måste ju ha samma möjlighet att kunna komma ut de med. Om jag skulle implementera den skylten i utrymningsplanen så skulle det vara en väldig fördel för de funktionshindrade på Mittuniversitet. Dessa personer har ju det mycket svårare att ta sig ut. Men när jag började titta på det, så blev det så mycket annat arbete än det som jag hade tid med. Så som var ska vi flytta de rullstolsburna osv. Detta gjorde att jag tyvärr var tvungen att ta bort denna del ur utrymningsplanen. Utformning: Färgerna som jag valde att använda var bland annat en grön färg. Detta på grund av att många utrymningsplaner har en grön ram, så man skulle kunna känna igen sig från utrymningsplaner man har sett tidigare. Vi bestämde oss för att ha en bakgrundsfärg på rummen där man arbetar i. Detta för att man ska lätt kunna urskilja var korridoren och dylikt går. Till det så valde jag en ljus gul färg, nästan hudfärgad. När det var gjort så blev ritningen lättare att titta på för att mycket av det vita försvann, men det var ändå tillräckligt ljus för att man ska kunna se kontrasterna. Ögonen slappnade av lite. En viktig sak som Bo Ekwärn ville ha med på utrymningsplanen var Mittuniversitets logotyp. För att kunna visa att det var de själva som gjort tavlorna. När jag tittade på logotypen så var den i färg och svart. Det gjorde att den inte passade in i den gröna ramen. Den svarta texten och den gröna färgen var det för liten kontrast i mellan dem. Så jag fick kontakta de personer som hade hand om den grafiska profilen om logotypen. Genom dem så fick jag tag i samma logotyp fast med vit text istället. När jag hade fått fram en plan som jag trodde på, ville jag kolla med lite annat folk vad de tyckte om planen. Då pratade jag bland annat med Ulf Andersson för att se vad han hade för synpunkter på den. Av honom fick jag förslaget att prata med Synskadades Riksförbund. När jag tog kontakt med dem på riksförbundet fick jag prata med Jimmy Petterson. Under samtalet med honom så kom vi överens att han kunde titta på planen. För att se om storlek på text samt om färgerna jag använder var något fel på. Jag skickade mail till honom den 17:e april, har ännu inte fått något svar ifrån honom. En självklar sak som vi ansåg var att göra planen internationell, detta på grund ut av att det är ett universitet med utländska studenter. Det vill säga att allt som står på planen översatt till engelska. Med detta fick jag hjälp av Janet Harling. Hon jobbar med bland annat skyddskommittén i Härnösand. Och för att hon kommer från England. Så när jag hade skrivit

7 klart allt som jag ville ha i texten, under rubrikerna Rädda Larma Varna Släck - Utrym. Fick hon gå igenom den engelska texten för att se efter stavfel plus ord som inte passade in. När jag var ute och inspekterade våningarna för att se vad de hade, så kom jag i kontakt med svetsflaskor. Då var jag tvungen att komma i kontakt med Bo om det fanns gasflaskor på någon annan ort med, vilket det gjorde. Dessa gasflaskor ändrar planen för räddningstjänsten och hur man ska agera. Så då tänkte jag få med gasflaskorna på utrymningsplanen i både text och som en bild. Detta för att man skulle veta var de fanns plus att då kunna plocka ut dem om möjlig. För att veta lite mer om reglerna till hur man ska handskas med gasflaskorna så tog jag kontakt med Glenn Johansson på Sundsvall-Timrå Räddningstjänst (jag gjorde min andra praktik där som gjorde att jag hade kontakter där redan). Då fick jag reda på vilka lokala föreskrifter som fanns i Sundsvall, det fick inte tag på någon på räddningstjänsten i Härnösand. De lokala föreskrifterna är alltid strängare än de generella som man kan läsa på SRV-hemsida. Vilket gjorde att jag kunde prata med dem som hade hand om gasflaskorna i Härnösand så att jag kunde få in det i utrymningsplanen. Men det är så pass få utrymmen och våningar på varje ort som har gasflaskor så då tänkte jag att jag gör en kopia av mallen som har med gasflaskor och en som är utan. När texten och symbolerna var klara så kom nästa problem, hur ska det vara upplagt. Man kan inte ha samma modell på mallen för alla sorters hus. Den första modellen jag kom fram till var en mall som var upplagt för lite mindre utrymmen. När jag försökte placera in ett hus som var lite längre så blev det inte bra över huvudtaget. Så då fick jag börja tänka om, det som var så enkelt med programmet var att jag kunde snabbt och ganska lätt ändra utformningen utan att behöva skriva om all text. Det gjorde att jag istället för att ha 2 olika mallar istället fick 4 stycket olika mallar. 2 mallar för avlånga hus varav den enda fanns det med text och symbol för gasflaskor. Detsamma fanns det 2 mallar för mer fyrkantiga hus eller annan form, där även den enda var med gasflaskor. När jag började titta på var återsamlingsplatserna var så fick jag först ett litet problem. Det var att tyda var platserna var någonstans. De gamla tavlorna var så pass gamla så att återsamlingsplatserna var skrivna på ett sånt sätt så att ingen kunde förstå dem. Så jag fick gå och prata med Janet Harling igen, för att se exakt var platserna var någonstans. När det var klart så var jag tvungen att komma fram till en karta som man kan använda för att förtydliga texten på platsen. Men att få tag i en bra karta var svårare än man tror, istället för att försöka rita en karta över varje campus så försökte jag använda de kartor som Mittuniversitet har gjort själva. Dessa campuskartor finns även utomhus på Mittuniversitets campus. På så sätt så kan man känna igen den från andra platser man har varit på. I och med detta så kan man få studenter att titta på den lite mer som en orienteringskarta. Dessa kartor fanns även att tillgå ifrån deras hemsida, dock det första försöket med att använda dessa kartor blev misslyckat. Det hände igenom att jag kopierade bilden som fanns på hemsidan och försökte göra i ordning den genom paint. Dock så var det i en sån.jpg fil, det gjorde att inga linjer blev raka. Men så fanns det även en.pdf fil att tillgå. När jag började använda den istället så fick man zooma in på det området som man skulle använda och där efter klippa ut husen och flytta det till paint. Det gjorde att alla kanter blev raka och så. På den kartan som jag tänker använda så var alla av Mittuniversitets byggnader i en mörkblå färg, medans de andra byggnaderna på området var i en ljusblå färg. För att framhäva byggnaden som utrymningsplanen ska visa så tänkte jag att man fortsätter hålla den mörkblå färgen på byggnaden man är i och den ljusblå på alla andra byggnader runt om campus.

8 Upprättandet: De utrymningsplaner som redan fanns i Härnösand var riktigt dåliga och missvisande, det gjorde att jag inte kunde använda dem till något. Jag har varit tvungen att gå runt i alla byggnader för att se vad det finns för brandutrustning på plats. För att komma ihåg vad för utrustning som fanns i varje våning så var jag tvungen att ta med mig ritningar på varje hus och våningsplan. Så jag kunde markera utrustningen på plats. Därefter så fick jag börja med att använda de program som jag hade valt att vi skulle använda. Paint för att rensa ritningen på onödig text, fylla i färgerna som ska vara på utrymningsvägarna samt i rummen. När jag var helt klar med utformningen och upprättandet av de första tavlorna så ville jag ha de uppsatta och låta folk titta på dem innan de var helt klara. Utifall någon skulle hitta några fel som jag själv missat. För att se till att de personer som kommer att sitta och arbeta med detta senare var jag tvungen att skriva en instruktion. Denna skulle vara så enkel att förstå så att man skulle kunna sätta sig med instruktionen och göra utrymningsplaner på direkten. Denna instruktion finns med som Bilaga 1. För att även se till att de förstår hur man gör utrymningsplanerna så höll jag en utbildning på hur man skulle göra för intendenterna på varje ort.

9 Diskussion: Det skulle ha varit väldigt intressant om jag kunde ha fått in de rullstolsburna i utrymningsplanen. Med tanke på att universitet är öppet för alla så ska även utrymningen vara till för alla. Hur man nu ska göra det. Det är till fördel att få de rullstolsburna att själva komma ut om det finns möjlighet till det. När jag tittade på det så kom man in på hur man ska lösa det där med var de ska förflytta sig, hur de ska ta sig själva ut från någon annan våning än markplanet. Det skulle bli ett för stort projekt att göra det samtidigt, dock givande. Men det skulle kanske vara en idé för Mittuniversitet att försöka göra det någon annan gång med en SMO-elev. Denna uppgift lät väldigt enkel inför min praktik. Men när jag började arbeta med detta arbete så blev det mycket större än man trodde innan. Jag trodde att man skulle kunna klara av detta på några få veckor, fel hade jag. Problemet med detta arbete var att det inte fanns några ordentliga regler på hur en utrymningsplan ska se ut. Visst det fanns en svensk standard, denna standard var nästan värdelös. I och med att den var på 7 sidor och i det stora hela bara visade symboler som man ska använda i utrymningsplanen. Dessa symboler var till liten hjälp. Dock så hade jag redan använt dessa symboler så den hjälpte inte mycket. Jag har fått jobba väldigt mycket ensam under detta arbete. Men det har gått bra, ibland har det dock varit svårt att få fram riktigt bra information. Detta är för att det inte finns några korrekta bestämmelser. En följd av detta var att man blev lite ordblind och dylikt av att sitta hela tiden och tänka på vad man ska få in i tavlan. Ibland så var det jobbigt att man kände sig ordblind och inte ha någon precis i närheten som man kunde diskutera olika vinklar i utformningen. Att jag skulle bli ensam att arbeta med detta visste jag sen tidigare. Men jag hade ingen aning att jag skulle bli så pass ordblind ibland, då så hade det varit väldigt bra att ha någon med samma utbildning man kunde prata med. Jag har istället fått använda min handledare som bollplank i många situationer. Det har fungerat väldigt bra ändå, detta beror troligtvis av att min handledare är van att SMO-elever gör sin praktik där. Efter jag hade haft min utbildning till intendenterna så fick jag höra att vissa tyckte att det ändå kunde vara lite svårt att jobba på det sätt som jag hade gjort det. Detta var nog på att de inte hade så pass hög datorvana. Men när jag tänker efter så tror jag inte jag skulle kunna göra upplägget på något annat sätt för att göra det lättare. Samtidigt fick jag denna kommentar med, att de första tavlorna skulle vara svåra för att det skulle bli lättare och lättare ju fler man gör.

10 Källförteckning: Ulf Andersson Mittuniversitet Janet Harling Mittuniversitet Jimmy Pettersson Synskadades Riksförbund Glenn Johansson Sundsvall-Timrå Räddningstjänst Boverket utrymningsdimensionering Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1993:56 Utrymning ADI 258 Arbetsmiljöverket utrymning

11 Bilaga 1 Instruktion Vad ska man göra? Ritningen: Skriv ut en ritning för varje våning. Det räcker med en som får plats på en A4-papper Ta ut ritningen ur ritningsprogrammet(hyperdoc) och spara den i.gif-format. Går att göra i Paint på vilken dator som helst: Ta bort all text som finns på ritningen, ta även bort linjer som inte har med våningen att göra. Finns bland annat i kanten på ritningen. Man kan göra det genom klippverktyget och deleteknappen. Samt så kan man använda fyllverktyget och vit färg. På vissa platser så kan man behöva vara mer noggrann. Använd då zoomen som finns och ta det sakta. Kan använda vilket verktyg som passar. När all text och onödiga linjer är borta, dubbelklicka på vilken färg som helst och välj definierade anpassade färger. Fyll i dessa 2 färger: FÄRG PÅ RUM. NYANS 40 MÄTTNAD 240 LJUSSTYRKA 180 RÖD 255 GRÖN 255 BLÅ 128 TILL UTRYMNINGSVÄGEN NYANS 81 MÄTTNAD 231 LJUSSTYRKA 106 RÖD 4 GRÖN 221 BLÅ 8 När det är gjort fyll i alla rum med rumsfärgen. Ej korridorer. Fyll i trappor med den gröna färgen efter det är klart att det är en utrymningsväg. Genom verktyget fyll. Utrymningplanen Skriva datum Finns i nedre högra hörnet Ändra ansvarig utskrivare Finns i nedre högra hörnet Ändra hus och våning Finns under Mittuniversitets logotyp i övre högra hörnet Skriva återsamlingsplatsen På både under den svenska texten och den engelska. (Finns om inte annars på de nuvarande utrymningplanerna.) Utrymningsplanen ska ligga under filsystemet: Campusservice Säkerhetstjänst Brandskydd Utrymningsplaner Utrymningsplaner Ort Hus där efter ska planen ha namnet på våningen.

12 Man måste gå en runda i huset som man ska sätta upp de nya skyltarna i. Denna runda är till för att man ska veta var allt sitter exakt. Då behöver man ha med sig en ritning som man kan markera utrustningen på. Detta behöver man göra för varje våningsplan. Det finns mallar på 4 olika modeller hur utrymningplanen ska se ut. Av dessa 4 är det 2 stycken som har med gasflaskor och de resterande har det inte. Välj den mall som passar lokalen bäst. Infoga bilden på hur våningen ser ut. Högerklicka och ordna placera längst bak på denna bild. Förstora upp den genom att ta tag i ena hörnet av bilden. Och gör den så stor som möjligt utan att den kommer under texten. Inga som helst konstigheter om det vita runt om våningen kommer under texten på mallen. I teckenförklaringen I mallen så används så finns det med mer saker än som inte troligtvis finns på varje våning. Denna utrustning skall plockas bort. Det gör man genom att markera texten och ett av mellanrummen som finns mellan textraderna och sen ta bort det. Det samma gör man med tillhörande ikon, därefter måste man flytta upp de resterande ikoner så de hamnar i jämnhöjd till sin egna text. Om möjligt efteråt flytta in återsamlingsplatsen under teckenförklaringen men inte minska storleken på den. Till vänster kan man infoga linjer. Infoga linje som markerar utrymningvägen. Måste göras mellan varje linje. Den ska ha storleken 3 punkter och samma gröna färg som ramen. Finns automatiskt i mallen. På de ställen som man ska ha en pil just vid utgången så använder man en pil som heter enkel och storlek 8. Detta kan man komma åt genom att högerklicka och formatera figur. Antingen så är det början eller slutet på linjen som har pilen. Det ger en höger 8 eller vänster 8 i storlek. Återupprepa så många gånger som det behövs. När man har varit ute och tittat på hur våningen ser ut och man vet var allt finns. Kopiera då de ikoner som finns i mallen som ska in till utrymningplanen. Förminska dem till en lämplig storlek (ungefär halva storleken på korridoren) och placera dem på den plats som de finns i verkligheten. Om de täcker den gröna linjen som markerar utrymningsvägen så ska de placeras bakom dem. Därefter plockas de onödiga skyltarna bort, tex. Nöddusch och första hjälpen. Nödutgångskylten som finns med i tecken förklaringen ska INTE plockas bort, den är med som upplysning endast. När du har plockat bort allt som inte finns med på utrymningsplanen, texten och bilden så kommer den kvarvarande text flyttat sig uppåt. Klicka då på symbolen över det som flyttas och dra det till den plats som texten nu fick. Se till att symbolerna hamnar lodrätt i för hållande till varandra. Här är du skylten. Skall placeras på samtliga platser där den ska finnas. Plockas bort just innan utskriften. Detta för att spara plats och det ska vara enklare när man utför ändringar i lokalerna. Återsamlingplatsen:

13 Öppna campus kartan ifrån sin.pdf fil(den finns att få tag i på Miun.se).Förstora upp byggnaden med lagom mycket av de närmaste byggnaderna med. Se till att förstora så stort som möjligt, det gör att det inte blir suddigt i det slutgiltiga resultatet. Glöm inte bort att återsamlingsplatsen ska få plats. Kopiera den delen som behövs, för att sedan få över den till paint. Det sker genom att man öppnar paint och klistrar in bilden. Den ljusblå nyansen som finns på ej MIUNs byggnader ska användas på de hus som ej gäller i denna utrymningsplan. De färger som används får man att genom att man använder verktyget hämta färg. Spara ner bilden genom spara som och i formatet.gif. Därefter dubbelklicka på den bilden som finns på mallen med en karta. Leta upp den just sparade filen som är i ordning gjord. Den blir i rätt storlek på direkten. Därefter ska man plocka in ikonen över återsamlingplatsen som man har i teckenförklaringen. Den ska sättas på den plats som man har som återsamlingsplats. När det är klart så spara det på den rätta platsen. Skriv ut en utrymningplan för våningen. Vid nya utrymingsplaner Se till att: Kolla om återsamligsplatsen är på rätt plats Ändra datum Ändra ansvarig utskrivare Se till att få in ändringarna. Ny utrustning eller väggar m.m. Se till att plocka bort alla här är du platser inför varje utskrift. Det ska bara finnas en här är du skylt på varje utrymningsplan.

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson

Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand. Henrik Ericsson Kartläggning av brandskydd vid Mittuniversitetet Campus Härnösand Henrik Ericsson Innehållsförteckning: Byggnader - Bakgrund sid 3 - Karta över Campus Härnösand sid 3 - Hus D - Seminariet sid 4 - Hus E

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual

1. Allmänt. 2. Logga in till hemsidan. Manual FÖRENINGSVERKTYGET Basuppgifter Fyll i allmänna uppgifter om er förening, fastighet samt kontaktperson Föreningspersonerna Fyll i vem som ansvarar för vilka uppgifter i er förening Medlemskår Fyll i hur

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner

Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Mitt hus och jag steg för steg instruktioner Till den här uppgiften behöver du ett foto på dig själv, ditt hus, en karta och en huvudlös figur. Se till att alla bilder ligger på samma ställe på din dator

Läs mer

Dreamweaver för nybörjare

Dreamweaver för nybörjare Startpaketet Dreamweaver för nybörjare För att kunna skapa en hemsida så måste du först öppna en plats för den och även skapa en bild mapp om du vill ha bilder på din hemsida. Tänk på en regel inom hemsideskapande,

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Instruktion till att arbeta med rapportmallen

Instruktion till att arbeta med rapportmallen Instruktion till att arbeta med rapportmallen September 2016 Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad Drottninggatan 33 111 51 STOCKHOLM info@smartbuilt.se 070-645 16 40 www.smartbuilt.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra

Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Manual över DPR Fakturering med kundreskontra Brev I fakturaprogrammet finns ett delprogram som inget annat fakturaprogram har: Ett brevskrivningsprogram. Vad skall det vara bra för? frågar du kanske.

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen

En arbetssätt du bör lära dig Så använder du ort- och kartfunktionen Lär dig mer om Disgen 8 del 63 Disgen 8 har två specialfunktioner ortfunktionen och kartfunktionen som är mycket intressanta att använda. I artikelserien Lär dig mer om Disgen kommer nu flera avsnitt i

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

användarhandledning skogsägarplan webb

användarhandledning skogsägarplan webb 2 1. Översikt Verktygsknappar Här väljer du vilken plan du vill se och du kan även välja om du vill se data från ett skifte. Här väljer du vilka kartlager som skall synas på kartan. För att synas måste

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

INTERNET SÄKERHET MAIL

INTERNET SÄKERHET MAIL INTERNET SÄKERHET MAIL Olika former av mail. Webmail Du kan logga in på din mailbox via internet på din mail-operatörs hemsida. Outlook Express Du hämtar hem till din dator från din mail-box dina mail.

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden.

2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. 2. Startsidan översikt med sidhänvisningar Startläget visar Klassificeringslagret och endast en del av innerstaden. Klicka på plustecknet i kartans högra kant så visas nedanstående grå meny Här väljer

Läs mer

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST:

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Längst upp hittar du menyn. Där finns olika symboler som du kan klicka på. Om du klickar på cirkeln med ett i i, hittar du information om hur programmet fungerar. Börja

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering

2015-06-22. Manual för kartan Fysisk planering 2015-06-22 Manual för kartan Fysisk planering 1 KOMMUNENS KARTOR PÅ NÄTET... 3 2 STARTA... 3 3 KARTAN... 4 4 LAGER... 5 5 FLYGFOTO... 5 6 VISA OMRÅDE... 5 7 SÖK ADRESS... 6 8 SÖK DETALJPLAN... 7 9 INFORMATION...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005

Introduktion till LÄROBJEKT. tisdagen 18.10.2005 Introduktion till LÄROBJEKT tisdagen 18.10.2005 Ann Westerstråhle, Gabriella Stenvall-Vihervuori Cygnæus skola SKAPA DIN HEMSIDA 1. Öppna Front Page. 2. Spara din ingångssida genom att gå till -> arkiv

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html

PDFX-Change Viewer. Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html PDFX-Change Viewer Laddas ner på: http://www.pdfx.se/pdf-xchange-viewer.html Skanna in dokument genom att trycka på ikonen som liknar en skanner. Efterföljande steg i skanningsprocessen varierar beroende

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar en kartlänk öppnas kartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan visar startvyn

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder

Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars 2017 Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder Avsikten är INTE att ni måste gå hem och göra palatsrevolution i era datorer.

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

APPEN FOTO. Windows 10 Anniversary. Behandlade Ord

APPEN FOTO. Windows 10 Anniversary. Behandlade Ord APPEN FOTO Windows 10 Anniversary Behandlade Ord Appen Foto Windows 10 Anniversary 2017 Behandlade Ord Behandlade Ord Göran Johansson Stabbegatan 73 416 80 GÖTEBORG Internet info@behandladeord.se www.behandladeord.se

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview

DK-serien. Enklare bildredigering med Irfanview DK-serien Enklare bildredigering med Irfanview 1 Enklare bildredigering med Irfanview Irfanview är ett gratis bildredigeringsprogram med svenska menyer. Den här kursen är en ren nybörjarkurs och kräver

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lägga till artiklar i Joomla

Lägga till artiklar i Joomla Lägga till artiklar i Joomla från framsidan Logga först in så att du är inloggad. Klicka sedan på Lägg till ny artikel i menyn under hem. Skriv in en rubrik på rubrikraden ej för lång! Skriv sedan artikeln

Läs mer