SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden 1(10) Plats och tid L:a Bergsgatan 12 A, Askersund. Kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun- Britt Bourelius Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna Lindström (c) Calill Ohlson (m) Eva Foglander (kd) Rikard Åslund, kultur- och fritidschef kl Iréne Jacobsson, turistintendent Charlotta Dohn (s) ersättare kl Bo Björnberg (c) ersättare Eva Foglander Justeringens plats och tid Turist- och evenemangsbyrån Underskrifter Sekreterare... Iréne Jacobsson Ordförande... Lennart Andersson Justerande... Eva Foglander BEVIS Paragrafer Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift... Kim Bergqvist

2 Kultur- och fritidsnämnden 2 Budgetberedningen Kufn 71 Dnr Budget 2004 samt verksamhetsplan Förslag till budget för år 2004 samt verksamhetsplan för för kultur- och fritidsnämnden presenteras. 1. Anta förslaget till budget för år 2004 samt verksamhetsplan för med nedanstående tillägg punkterna Torgmarknader överflyttas från tekniska nämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med Äska medel utöver ram till informationstavlor vid torget och hamnen med kronor år 2004, utbyte av bil med kronor år 2006 samt revidering av fritidskarta med kronor år Prioriterade verksamhetsområden inom kultur- och fritidsnämnden är bibliotek- och turismverksamheten.

3 Kultur- och fritidsnämnden 3 Kultur- och fritidschef Kufn 72 Dnr Ny avgiftstaxa för vår- och höstmarknader från och med 2004 Kultur- och fritidschef Rikard Åslund föreslår att avgiftstaxan för vår- och höstmarknaden ändras från och med 2004 enligt följande: Grundtaxa 100 kronor/meter exklusive el. Tillägg för el med 150 kronor för 220 Volt och 300 kronor för 380 Volt. I enlighet med ovanstående förslag.

4 Kultur- och fritidsnämnden 2 Ordförande Lennart Andersson Calill Ohlson Bo Karlsson Kultur- och fritidschef Kufn 73 Dnr Kurser- och konferenser Örebro Läns landsting inbjuder till en inspirations/studieresa till Botkyrka kommun den 22 oktober Turistrådet i Örebro län inbjuder till en information om turismkunskap den 18 september i Örebro. Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Örebro läns landsting och Örebro kommun inbjuder till konferensen Kultur för utveckling i Örebro den 1 2 oktober Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till konferensen Turismens vår- och höstsäsong på Öland. Johan Ahlbäckstiftelsen inbjuder till seminarier den september 2003 Att växa med kultur och Inte vackert men omutligt sant i Smedjebacken. Svenska Kommunförbundet inbjuder till konferens den september 2003 Folkhälsa Kultur och fritid öppnar för det goda livet på Öland. Länsstyrelsen i Örebro län inbjuder till visning och invigning av naturreservatet Viken i Askersunds kommun den 30 augusti Att Lennart Andersson, Calill Ohlson och Bo Karlsson skall deltaga på inspirations/studieresa till Botkyrka kommun. 2. Att Lennart Andersson skall deltaga på konferensen Kultur för utveckling. 3. Övriga inbjudningar läggs till handlingarna.

5 Kultur- och fritidsnämnden 5 Lennart Andersson Bo Karlsson Eva Foglander Billy Ludvigsson Kultur- och fritidschef Kufn 74 Dnr Tillsättning av arbetsgrupp till projektet Bland stubbar och troll Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 augusti 2003, 221 att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda ärendet. Kultur- och fritidsnämnden skall utse tre representanter som skall ingå i arbetsgruppen. Att Lennart Andersson, Eva Foglander och Bo Karlsson skall ingå i arbetsgruppen till projektet Bland stubbar och troll.

6 Kultur- och fritidsnämnden 6 Åsbro GoIF:s Innebandysektion, Carina Stjärnström Närkesbergs IK, Åke Karlsson Närkesbergs IK, Tommy Svallin Fritidsassistent Kim Bergqvist Kufn 75 Dnr Reklam på innebandysarg i Åsbro sporthall Närkesbergs IK anhåller i bifogad skrivelse om att få nyttja halva innebandysargen för reklamplatser i Åsbro sporthall (Bil. 1). Åsbro GoIF: s Innebandysektion har inkommit med bilagd skrivelse i ärendet (Bil. 2). 1. Att Åsbro GoIF:s Innebandysektion och Närkesbergs IK fritt får disponera innebandysargens sektioner till reklamplatser. Utrymmet för reklamplatser skall fördelas lika mellan dessa föreningar. 2. Att ägare till innebandysargen i Åsbro sporthall är Askersunds kommun, kultur- och fritidsnämnden. 3. Att nyttjande av innebandysarg skall ingå i hallhyran. 4. Respektive förhyrare ansvarar för och bekostar eventuella skador som uppstått under sin hyrestid på innebandysargen. 5. Instruktioner skall utarbetas och sändas ut till berörda angående nyttjande av innebandysarg såsom upp- och nermontering, ihopsättning, förvaring mm. 6. Ge fritidsassistent Kim Bergqvist i uppdrag att utreda om separat avgift kan tas ut av förhyrare utanför Askersunds kommun i samband med hyrestid i Åsbro sporthall.

7 Kultur- och fritidsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Assistent Ann-Kristin Olsson YPO-Toast HB Kufn 76 Kufn 67 Kufn 55 Dnr Tillfälliga försäljningsplatser under 2003 års tradjazzfestival Assistent Ann-Kristin Olsson föreslår i bilagt tjänstutlåtande att Hammars Pistolskytteklubb och YPO-Toast HB beviljas tillfällig försäljningsplats under 2003 års tradjazzfestival (Bil.1). 1. Bevilja Wannfors Event och YPO-Toast HB tillfälliga försäljningsplatsen under 2003 års tradjazzfestival. Avgift: kronor exklusive moms. 2. Bevilja Hammars Pistolskytteklubb tillfällig försäljningsplats under 2003 års tradjazzfestival. Avgift: ingen avgift under förutsättning att hela vinsten tillfaller föreningen. Om inte fastställes avgiften till kronor exklusive moms. 3. Avslå anhållan från smeden Eik Wallentin-Brun. Pizzeria Italia anhåller om att få utvidga sin uteservering under tradjazzfestivalen. Frikyrkorna i Askersund håller om att få servera kaffe på torget på kvällen lördagen den 14 juni. 1. Bevilja anhållan från Pizzeria Italia under förutsättning att den utvidgade serveringen inte hindrar utryckningsfordon. 2. Bevilja anhållan från Frikyrkorna i Askersund.

8 Kultur- och fritidsnämnden 7 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden YPO-Toast HB anhåller om att avgiften för tillfällig försäljningsplats under 2003 års tradjazzfestival sänks på grund av minskad försäljning med cirka 1/3 mot år Ändra sitt tidigare beslut från den 24 maj 2003, 55 och istället fastställa avgiften för YPO-Toast HB till kronor exklusive moms avseende tillfällig försäljningsplats under 2003 års tradjazzfestival.

9 Kultur- och fritidsnämnden 8 Kultur- och fritidschef Assistent Ann-Kristin Olsson Kufn 77 Dnr Litterär Afton i samband med Hälsovecka Kultur- och fritidschef Rikard Åslund föreslår att kultur- och fritidsnämnden anordnar två föreläsningar med Blossom Taeinton under Hälsoveckan, vecka 42, Föreläsningarna föreslås rikta sig till både anställda inom Askersunds kommun och allmänheten. Att anordna två föreläsningar med Blossom Tainton under Hälsoveckan Kostnaden belastar verksamhet 3222, arrangemang vuxna.

10 Kultur- och fritidsnämnden 9 Tekniska förvaltningen Kufn 78 Dnr Entré till hamnmagasinets övervåning Calill Ohlson föreslår att kultur- och fritidsnämnden hemställer till tekniska förvaltningen om en utredning angående möjligheten att göra en entré från Hamntorget till auktionskammaren och båtmuseet i hamnmagasinet. Anhålla om att tekniska förvaltningen utreder möjligheten att iordningsställa en entré till hamnmagasinets övervåning från hamntorget.

11 Kultur- och fritidsnämnden 10 Kufn 79 Dnr Meddelanden 1. Information om Radio Örebros sändning den 24 juli På jobbet från Askersund. 2. Protokollsutdrag från tekniska nämnden , 33 angående anhållan om att få disponera bl a mark för bastuflotre. 3. Charlotta Dohn informerar om problematiken angående fördelning av inomhustider i sporthallarna i Askersund. 4. Information om kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat till och med juli Information från sammanträde angående Ångfartyget Motala Express den 28 augusti Information om Askersundsmässan den september Liten sammanställning över turismen inom Askersunds kommun Information om evenemang på Stjernsunds slott i samband med Kungl. Vitterhetsakademiens 250 års jubileum.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(9) Plats och tid Biblioteket Askersund, kl. 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 2003-10-08 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Plats och tid Biblioteket i Askersund, kl. 18.00-19.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) istället för Gun-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Folkhälsorådet 2014-08-21 1

Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Folkhälsorådet 2014-08-21 1 Plats och tid Vedum skola 21 augusti 2014 klockan 8.30-11.45 Beslutande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Svenson (M), SOC SN Rezkar Mohamad (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28

KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-28 1 (22) Plats och Tid Sjöliden 2013-05-28 kl 19.00-20.00 Beslutande Gunilla Arbrink/ordf Christoffer Nathanson/ ordf 22 Lotta Danielsson Eva Ekenberg Jenny Danielsson Hans Wikström Britt-Marie Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer