Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara. Språkkunskaper i Växjö sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2013. I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara. Språkkunskaper i Växjö sid 5"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2013 I detta nummer av Vägbanan: Nya avtal klara för BI och ME, sid 3 Språkkunskaper i Växjö sid 5 Kvinnligt nätverk i väg & banbranschen, sid 7 Ingvar sadlar om lämnar väg & ban, sid 9... och mycket mer 2

2 SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Johan Högberg (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Lotta Hansson Kommande nummer: september 2013 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 23 augusti Årgång 17 Upplaga: 4700 ex () 4400 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5700 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg 1:a maj i ett soligt Stockholm Arbetarrörelsens stora dag på året var en riktig solskenshistoria. Förutom den strålande solen hade vi detta år två banderoller som vi med stolthet bar i 1:a majtåget. På den första var budskapet Sänk hastigheten vid vägarbeten och ett tjugotal meter bakom den i tåget kom nästa Dubbla fortkörningsböter vid vägarbeten. Vi fick massor med uppskattning när vi gick och folk gjorde tummen upp och spontant applåderade våra orangefärgade budskap som lyste upp tåget. Det är bara att hoppas att de som visade sin uppskattning också följer de hastighetsnedsänkningar som görs för er säkerhet ute på vägarna. SEKO kommer att fortsätta att kämpa för säkrare och tryggare arbetsplatser men vi måste alla tillsammans hjälpas åt. Som ombudsman får jag nog erkänna att ibland kan jag köra någon kilometer för fort på motorvägen men när ett vägarbete dyker upp då är jag noga att följa hastigheten. Stockholm består ibland av köer och jag hoppas att vissa blir av att trafikanterna och framför allt SEKO-medlemmar följer de nedsatta hastigheterna vid vägarbeten. Nu ska vi bara få politikerna att anamma vårt budskap samt att få polisen att prioritera hastighetskontroller på våra arbetsplatser. Framtidstro är något som alla behöver oavsett om det sträcker sig en dag eller hela livet framåt. Att ha den ungdomsarbetslöshet vi idag dras med är helt oacceptabelt och symptomen börjar nu visa sig med utbrända bilar och förskolor. Skolpolitiken har helt havererat med en förvirrad Björklund vid rodret. Friskolorna bara ökar i antal då profitörer och riskkapitalister ska tjäna pengar på våra barns utbildning. I Stockholm har vi nu 33 skolor som utbildar i anläggnings- och byggprogrammen, underlaget med de årskullar som kommer visar att ca 15 skolor skulle räcka. Vissa av de yrkesförberedande utbildningarna är inte tillräckliga för att våra ungdomar ska vara anställningsbara när de går ut skolan. Ett exempel är att de som utbildar sig till maskinförare inte alltid längre får möjlighet i att ta körkort i utbildningen vilket är ett krav för att framföra mobila maskiner. Vår framtid våra barn, behöver bättre möjligheter och förutsättningar för att tro på sig själva och framtiden. Rolf Hedlycke Nya avtal tecknade SEKO har tecknat avtal med arbetsgivarorganisationerna BI (Sveriges Byggindustrier )och ME (Maskinentreprenörerna), som löper på 37 månader för medlemmar på de väg-, järnvägs- och maskinföretag som tillämpar Avtal för Väg & Ban (BI) eller Maskinföraravtalet (ME). Uppgörelsen ger en löneökning på totalt kronor under avtalsperioden. Avtalet innehåller inga försämringar i arbetstidsavtalet, vilket varit en av stridsfrågorna i förhandlingarna. Vi är därför nöjda med att ha träffat en uppgörelse som innebär att vi behåller de nuvarande villkoren och får löneökningar som motsvarar de ökningar som är gällande på den övriga arbetsmarknaden, säger Björn-Inge Björnberg, förhandlingsansvarig för Avtal för Väg & Ban på SEKO. Avtal för Väg & Ban har avtalsperiod 1 april april 2016 medan Maskinföraravtalet har avtalsperiod 1 maj maj Avtalen innehåller bland annat årliga löneförhöjningar 621 kr/månad eller 3,57 kr/tim från 1 april kr/månad eller 4,18 kr/tim från 1 maj kr/månad eller 4,27 kr/tim från 1 maj 2015 Nytt i avtalen är också att det från 1 januari 2014 införs divisorer istället för nuvarande procentberäkning för lönetilläggen övertid, skift-, förskjuten och obekväm arbetstid. Beloppen inkluderar semesterersättning. För att förstå vad en divisor är tar vi ett exempel: Tillägg för övertid, månadsavlönade: Lördag, söndag, helgdag och i avtalet angiven fridag - Månadslönen 77 Du kan läsa mer om avtalsuppgörelserna på SEKO s hemsida: se/branscher/vag-och-ban/avtal/ eller Branschorganisationens hemsida Avtalen kommer i nytt tryck efter sommaren. Sammanställt av Per-Ove Andersson Statliga RALS Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS) löper ut den 30 september i år. Förberedelserna har påbörjats så smått och de centrala parterna kommer att utväxla sina yrkanden inom kort. Charlotte Olsson Lokala löneförhandlingar Jag vet inte riktigt vad som hänt då det verkar gått politik i att sätta stopp för förhandlingar lokalt. Numera verkar det som att den chef som har hand om kronor och ören på arbetsplatsen inte längre har något mandat att förhandla med sina egna medarbetare. Lönegrupperna förhandlar istället med HR (personalavd), vilka rimligtvis inte kan ha någon större kunskap om den lokala arbetsplatsen. Jag tror att för att få bäst stuns i lönesättningen måste mandatet att förhandla finnas ute på arbetsplatsen. Man kan undra vad vitsen är med avtal som bygger på samverkan om inte lönedelen ligger där den det berör kan vara med att påverka. På arbetsplatser där det genomförts förhandlingar och kommit överens om lönemodell och eventuellt lokalt lönepåslag kallas företagsrepresentanter in till centrala HR för att stå till svaras för detta. Känns lite som Högsta Sovjet enligt mitt sätt att se på det. Arbetsmiljö I år kallade Roads in alla skyddsombuden till en skyddsombudsdag. Jag var med Roads SV skyddsombudsdag i Halmstad och träffade region södras skyddsombud. På agendan denna dag fanns bl.a. arbetskläder, Trafikverkets kontroller, arbetsberedningar samt diskussioner om trafikanordningar. Forumet är alldeles utmärkt för att ta upp lokala arbetsmiljöproblem och för att kunna få en gemensam och bra lösning på dessa. Som vanligt passade jag på att påminna om säkerhetsavstånden vid passering av trafik vid vägarbeten: 30 km vid omedelbar närhet till arbetade personal 50 km vid minst 2,5 m till arbetade personal 70 km alltid barriär Detta gäller alltid oavsett vad som står i handlingar, TA-planer o.s.v. Är ni på någon arbetsplats där detta inte är faktum så kontakta omedelbart ert närmsta skyddsombud. Jag önskar er alla en varm och skön sommar med några veckors välbehövlig semester. Karl-Johan Andersson 2 3

3 Bara Fiber för Akea i Bara SEKO i Växjö kan många språk Svetten lackar på killarna som mitt i gassande solsken med hjälp av spade arbetar sig ner i den torra jorden. Den långsmala djupa fåran som slitet resulterar i är en del i Akeas pågående projekt där de tagit på sig att förse ett antal hushåll i Bara med fiberkabel för internet, telefon och tv. mitten av april drog Akea och Eltel Networks igång projektet som I kallas Bara Fiber och byggherren är ett antal vägföreningar som gått ihop och bildat en samfällighet. Av de 800 hushållen i området hade vid byggstart 534 uppgivit att de ville fiberanslutas. Arbetschef, Mikael Lundberg, berättar att den siffran brukar öka under arbetets gång och att de redan fått tilläggsbeställningar. Det gäller dock att vara med på vagnen för har man passerat en kvarter och hunnit återställa får den som ångrat sitt nej betala mer för inkopplingen. Vidare får Vägbanans skribent veta att arbetet är indelat i 10 områden vilka ansluts efter hand där de första kopplas på redan månadsskiftet maj/juni och att jobbet beräknas pågå fram till lucia. Två av killarna på arbetsplatsen är nyanställda sedan några veckor tillbaka och trivs bra hos sin nya arbetsgivare. Rasmus Nordgren som är stensättare i botten hoppas att det ska dyka upp lite sådana arbetsuppgifter framöver och Anton Hägg som är utbildad elektriker skulle inte ha något emot att få utnyttja sina specialkunskaper i arbetet. Att i möjligaste mån tillgodose sådana önskemål anser Mikael Lundberg vara viktigt för att kunna behålla och utveckla personalens kompentens. Företaget har funnits sedan 2008 och har i dagsläget 130 anställda som arbetar med anläggnings- och kabelarbete, varav medparten med kabel. Enligt Mikael Lundberg har årets orderingång börjat bra och Akea har inom några veckor minst lika många underentreprenörer som anställda för att kunna färdigställa projekten i tid. Utöver de ovan nämnda arbetsområdena har Akea också valt att satsa på att erbjuda jourtjänst 24 timmar om dygnet vilket fallit väl ut. Ett område med stor utvecklingspotential verkar det som men det får bli ett annat reportage. Arbetschef Mikael Lundberg tar ett snack med Rasmus Nordgren. Text & Bild Lotta Hansson Anton Hägg gräver sig ner i den skånska myllan. Har du arbetskamrater som har fackliga frågor och kanske inte förstår eller kan uttrycka sig så bra på svenska? Eller har det kanske börjat en ny arbetskamrat med annat modersmål än svenska som du vill värva som medlem? Daniela Manilova arbetar som ombudsman och talar svenska, engelska, makedoniska och serbiska. Sirpa Nevala arbetar som assistent och talar svenska, engelska, finska och meänkieli (tornedalsfinska). Lyckat medlemsmöte i Oskarshamn Vilken succé det blev, vårt första medlemsmöte i Oskarshamn. 23 av sektionens 90 medlemmar slöt upp så nu känns det som vi är en enad sektion, hela Kalmar län. Vi presenterade styrelsen och tog upp det nya avtalet. Därefter fick alla medlemmarna tala om sina arbetsplatser och det blev både ris och ros. Vi åt en härlig grillbuffe och avslutade med bowling och mer fackliga diskussioner. Tack för en trevlig kväll! Bjarne Ringdahl Ordförande Sektion Kalmar län Tel Då kan det vara all idé att slå en signal till SEKO på och be att få tala med någon av de språkbegåvade anställda i Växjö. Har du tur är något av de åtta språk de bemästrar just det som efterfrågas. På avdelningen i Växjö jobbar fyra ombudsmän och fyra assistenter. Utöver de språkbegåvade gör sig övriga förstådda på svenska och engelska samt inte att förringa har koll på alla de olika dialekter som finns i Småland, Blekinge och på Öland. Text och Bild: Alf Ask Giselle Iskandar arbetar som assistent och talar svenska, engelska, franska och arabiska. 4 5

4 SEKO Trafikverket Besparingsjakten fortsätter. Såväl VO Underhåll som Trafikledning har aviserat att det är förenat med vissa svårigheter att komma ner till kostnadstaket utan att det får konsekvenser för verksamheten. VO Samhälle har uttryckt önskemål om att få höja kostnadstaket och inom IT pågår ett arbete att se över kostnadstaket till följd av den nya IT-organisationen. Samlokaliseringar pågår inom många delar av Trafikverket, vilket innebär kännbara konsekvenser för berörda medarbetare. En del strukturförändringar är motiverade, men många genomförs utan att det går att hitta någon vettig tanke bakom. Eldriftledningarna är nu hopslagna med stora bemanningsproblem som konsekvens. För anläggningsövervakning är sammanslagning på gång och orterna Boden, Hallsberg och Norrköping kommer att dras in hösten Genomförandet ska vara klart senast våren Tenö varv har avslutat sin verksamhet i Trafikverkets regi. Förhandlingar kring eventuell avyttring av Fridhems varv pågår. Fordonsförvaltningen är en ny resul tat enhet som tillkom i samband med att Affärsverket Statens järnvägar lades ned vid årsskiftet. Verksamheten innebär förvaltning av tågvagnar, som i första hand används för nattågstrafiken på Norrland. Medarbetarenkäten gav lågt resultat även denna gång. Variationen mellan enheterna är stor. De ämnesområden som får låga resultat återfinns inom samma områden som bristande förtroende för Trafikverkets och VO/ CFs ledningar, att inte känna sig välinformerad samt brister i tillvaratagandet av sin kompetens. Ett annat område som kvarstår negativt är att beslutsvägarna fortsatt uppfattas ineffektiva och långsamma. Frågorna om effektivisteringsarbetet visade på att tveksamhet finns om man kommer att gå i mål med detta. Resultatet visar att Renodlad beställarroll inte har nått ut och var tredje medarbetare upplever att man aktivt arbetar med hälsofrämjande aktiviteter på deras arbetsplats. Charlotte Olsson Branschorganisationens hemsida Nu har branschorganisationen för väg & ban startat upp en väldigt bra hemsida på Här hittar du bland annat kontaktpersoner på ditt företag, aktuella nyheter i branschen, försäkringar, studier samt sist men inte minst tidningen Vägbanan. Du kan även komma till hemsidan via välja Våra branscher, Väg & ban, där det finns en länk i texten. Bygghälsokohorten information till registrerade Bygghälsan var företagshälsovård för anställda inom byggnadsindustrin från slutet av 1960-talet till i början av Vissa uppgifter, t.ex. yrke, längd, vikt, hörsel, blodvärde, blodtryck, andningsfunktion, och rökvanor infördes från 1971 och fram till 1993 i ett dataregister. Detta register har sedan använts av forskare för att studera risker, framför allt sådana risker som har med arbetet att göra. Om du vill veta mer om registret, vilka uppgifter som finns registrerade och läsa rapporter från forskningen kan du gå in på registrets hemsida Vill du veta om du är registrerad och vilka uppgifter som finns så kan du vända dig till Bengt Järvholm vid Umeå universitet som nu förvaltar registret ( umu.se, tel , adress: Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå). Du kan också på hemsidan se exempel på hur uppgifterna använts. Branschens kvinnliga nätverk I början av mars samlades 28 kvinnliga medlemmar på kursgården Lastberget utanför Stockholm. Ämnena för dagarna var allt från regler för arbetsbodar till arbetskläder och skor. Deltagarna fick till exempel reda på att Infranord tagit fram ett underställ som bättre ska passa de kvinnliga medarbetarna (stället är ljusbågetestat, de har ett säkerhetstänk där). Inom väg & banbranschen finns ca 800 kvinnliga medlemmar. Inom Infranord och inom Trafikverket finns nätverk för förtroendevalda kvinnor, men inom privatsidan finns inget motsvarande. För att råda bot på detta har Branschorganisationen inom SEKO väg & ban startat ett nätverk för kvinnliga medlemmar. Branschorganisationens drivkraft är att stötta stärka och behålla tjejerna i branschen, och naturligtvis hoppas man i slutändan att få fler kvinnliga förtroendevalda. Evelina Ronnå och Jenny Ogén var två av deltagarna. Evelina jobbar som lastmaskinsförare på VSM Entreprenad AB i Södertälje och Jenny som asfaltarbetare på Skanska Asfalt & Betong AB i Skåne. Här får vi chans att skapa ett kontaktnät med andra tjejer, säger Evelina. Evelina Ronnå och Jenny Ogén. Text: Gunnar Larsson & Lotta Berge Bild: Gunnar Larsson För det är ganska sällan man träffar andra kvinnor när man är ute och jobbar. Två klädtillverkare, Blåkläder och Björnkläder, vågade sig ut till kursgården för att presentera sina kollektioner (även Fristads var inbjudna men hade inte möjlighet att delta). Just arbetskläder, handskar och skor är ett av de hetaste ämnena. Det var ett stort intresse för kläderna! Många visste inte att det fanns så ett så stort utbud som det faktiskt gör. Företagen har antagligen ingen riktig koll på det heller, utan köper in standardsortimentet som passar en man med viss längd. Klädfrågan är ju ingen ren kvinnofråga förövrigt, det finns ju även män som har behov av kanske längre eller bredare byxor. Jag tror att kvinnornas intåg i branschen på ett positivt sätt bidragit till utvecklingen av arbetssätt, hjälpmedel och utrustning, säger Jenny. Man kan fundera på hur killar med lite annorlunda kroppsform får sina kläder att passa De kanske tycker det är lättare att driva frågorna när det finns en tjej att få stöd av (eller ska det stå att skylla på?), filosoferar Jenny. Lotta Berge ingår i branschorganisationens arbetsgrupp för kvinnor i branschen, som arrangerat träffen. Hon arbetar som markarbetare på Skanska Väg & Anläggning AB i Sundsvall. Konferensen för kvinnor i branschen är den första i sitt slag, säger Lotta. Men det ska inte bli den sista, lovar hon. Vi hoppas kunna genomföra liknande träffar en gång per år, eller kanske vartannat år fortsätter hon. Det beror lite på hur vi får ihop finansieringen. Arbetsgruppen, som utöver Lotta, består av Emelie Granfors (PG s signalvakter), Lina Lindelöf (NCC) och Annelie Dahlberg (Peab), startade i april förra året och ganska snart stod det klart att de ville samla så många kvinnor i branschen som möjligt i ett nätverk. Konferensen i mars blev alltså startskottet till ett kvinnligt nätverk i väg & banbranschen. Vi vill ge tjejerna en chans att byta erfarenheter, tankar och idéer, säger Lotta. Förhoppningsvis fångar vi upp bra saker som vi kan dela med oss av inom nätverket och kanske något vi kan driva vidare i avtalsrörelserna framöver, ler Lotta. Lotta Berge var en av dem som var med och arrangerade träffen. 6 7

5 Utform satsar på uteliv Text & Bild: Lotta Hansson & Tommy Nilsson Det doftar trä i Utforms verkstad i Höör och det är inte så konstigt eftersom deras produkter tillverkas av ek och lärk. Just nu pågår packningsarbete av ett par robusta sittgrupper som ska levereras till Skogssällskapets skogsfastighetsområde i Kullaskogen och jag kan lova att ingen springer iväg med dem i första taget. Peter Gustafson, produktionsansvarig/arbetsledare som även arbetar i produktionen, berättar att Utform sedan 2 år tillbaka ingår i Peabkoncernen. Företaget utvecklar, producerar, monterar och underhåller robusta träprodukter för utomhusaktiviteter åt exempelvis kommuner, anläggningsföretag, Länsstyrelsen, Region Skåne och Stiftelsen skånska landskap. Sittgrupper till parker, strövområden och rastplatser har under många år varit bästsäljare men intresset för grillhus och träningsanläggningar har ökat markant. Killarna tillverkar också informationstavlor, hinderbanor på lekplatser och vindskydd med mera, vilket gör arbetet varierande. Detta intygas även av Karl-Axel Kalle Djurfelter som arbetat på företaget i nästan 30 år. Den ena dagen är inte den andra lik, säger Kalle. Arbetet är varierat och ger utrymme för idélösning. Nu är orderingången stor, dock lite senare än normalt, så alla har fullt upp. F.v. Kalle Djurfelter & Peter Gustafson i verkstaden. Tommy Nilsson som håller i den administrativa sidan med allt från kalkylering av jobb, produktkonstruktion och fakturering säger att ett problem de har är att deras produkter egentligen håller för hög kvalitet. De håller i många långa år vilket innebär att mycket tid läggs på att finna nya kunder, säger Tommy. Kvalitet kostar lite mer men i det långa loppet är det billigare något som landets upphandlare borde tänka mer på. Med dessa tankvärda ord i minnet tackar Vägbanans skribent för sig och beger sig till Norra Rörum för nästa reportage. Ingvar tackar för sig Den 1 januari 2013 bildade Trafikverket en rikstäckande klubb och eftersom SEKO väg & ban Skånes ordförande, Ingvar Carlsson, tillhör denna klubb innebar det att det vid klubbens årsmöte var dags att avtacka honom efter 16 händelserika år på posten. På frågan om hur känns att lämna ordförandeuppdraget svarar Ingvar att det inte går oförmärkt förbi. Han har ju varit med sedan avdelningen bildades Det var stor dramatiskt kring det beslutet minns han och berättar att han deltog i den arbetsgrupp som kom fram till att avdelning Sydost, med 3700 medlemmar, skulle bildas. Den nya avdelningen sjösattes en fredag men efter stora protester från klubb Hässleholm så beslutades veckan efter att vi skulle delas i två avdelningar, Sydost och Skåne. En annan händelse som etsat sig fast i minnet på Ingvar var när han som nyvald ordförande fick krisen med Hallandsås i knäet. För Ingvar som alltid arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor var det extra viktigt att hänga med i händelseutvecklingen eftersom vi hade medlemmar som blev sjuka efter att ha arbetat med tätningsmedlet Rhoca Gil. Vilken anser då Ingvar vara den största förändringen under hans ordförandeskap? På den frågan svarar han att det i början mest var de statliga styrelsemedlemmarna som engagerade sig i avdelningens arbete, men att det idag är många privatanställda medlemmar som tar ansvar för hela den fackliga verksamheten. Framtiden då? Som den tidsoptimist han är säger Ingvar att han nu ska engagera sig än mer i branschorganisationens arbetsmiljöarbete, studier, hemsidan och i det facklig politiska arbetet. Hålen i almanackan lär fyllas på i sedvanlig takt och apropå hål blir hans sista reflektion att det var sant att det gick och ersätta honom lika fort som när hålet fylls igen i en spann när man dra upp handen. Fast som mentor till sin efterträdare vet vi att han axlar rollen utan problem. Nye ordförande har ordet Fullt så lätt ersatt är inte Ingvar och han kommer att vara saknad. Jag har arbetat i samma arbetsutskott som Ingvar under 8 år och varit med i det förändringsarbetet som beskrivs där de privata spår-, vägarbetarna, maskinförarna och anläggarna tagit mer och mer mark. Karl-Johan Andersson har precis axlat uppdraget som ordförande i Skåne efter avgående Ingvar Carlsson. I hytten sitter Tore Nilsson som arbetar på Mörrums Gräv AB. Bilden är tagen av den vikarierande pensionerade ombudsmannen Alf Ask då han besökte Tore på hans arbetsplats, bygget av nya E22 öster om Sölvesborg. Ingvar har varit en viktig del i detta arbete då han inte varit rädd för att lägga ut ansvar på övriga styrelsemedlemmar i klubben vilket gjort att väg & ban Skåne idag är en av de starkaste klubbarna i Sverige avseende fackligt verksamhet. Vad sker inom klubbverksamheten framöver? På detta svarar Karl-Johan att klubbens medlemmar under verksamhetsåret har möjlighet att delta på fackliga informationsmöten vid 5 tillfällen på olika platser i Skåne. Han säger också att lördagsresorna, vår och höst, där vi som klubb har möjlighet att informera om avtal, medlemsvärde och även svara på frågor utifrån verksamheten fortsätter liksom vårt utbildningspaket, lokala studier. Dessa genomförs på en kursgård i Falkenberg i varm och avslappande miljö under tre dagar där klubben står för förlorad lön samt alla kostnader för kost och logi. Klubben kommer att också att delta på Maskin Expo i Kågeröd i september. Som ni ser har vi ett späckat år framför oss så tag chansen att vara med. 8 9

6 SM för Unga Maskinförare Sedan ett antal år tillbaka arrangeras SM för Unga Maskinförare i maj varje år. Bakom arrangemanget står SEKO väg & ban, ME (Maskinentreprenörerna) och BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) tillsammans med gymnasieskolorna landet runt. Kvalificeringen till tävlingen sker genom att man på alla skolor med maskinförarutbildning gör ett teoretiskt prov i början av året. Kalix bjöd på strålande sol och värme när SM:et drog igång under pingsthelgen. Varje skola deltar med 3 elever från årskurs 3. Tävlingen är dels en skoltävling men också en individuell tävling och består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen ska deltagaren svara på 40 frågor inom ämnen som samhällskunskap, arbetsmiljö och maskinkunskap. Under den praktiska delen ska de 3 eleverna från respektive skola genomföra att antal olika kör- och lastmoment med antingen hjullastare, bandgrävare eller hjulgrävare. Tidigt på lördagmorgon kom de 33 tävlande eleverna, fulla av adrenalin, ut till motorstadion strax utanför Kalix, för att genomföra den praktiska delen, som består av ett antal körmoment med den maskintyp man blivit lottad att köra. Efter att alla körningar på eftermiddagen var klara visade det sig att Ingelstadsgymnasiet från Ingelstad gick segrande ur skolstriden, som förutom äran och vandringspokalen, även vara med att arrangera nästa års SM. Text & Bild: Christine Karlsson De tre individuella segrarna: Mattias Olsson, Gustav Lagerqvist och Tim Hansen. Den individuella tävlingen avgjordes i en rafflande final mellan de 3 eleverna med de bästa tiderna i respektive maskinslag. Vi lyfter på hjälmen och säger Stort Grattis till Ingelstadsgymnasiet och alla tävlingsdeltagare! Bra kämpat och stort tack till er alla för ett fantastiskt SM! Ett av tävlingsmomenten i klassen Bandgrävare. Det var egentligen meningen att vattnet skulle hamna inuti röret... Resultat i Skoltävlingen: 1:a Ingelstadsgymnasiet, Ingelstad 2:a Herrgårdsgymnasiet, Säffle 3:a Anderstorpsgymnasiet, Skellefteå Resultat i individuella tävlingen: Bandgrävare: 1:a Mattias Olsson, Herrgårdsgymnasiet 2:a John Källner, Skövde Kavelbro 3:a Jonatan Edström, Christopher Polhemgymnasiet Hjullastare: 1:a Gustav Lagerqvist, Nifsarpskolan 2:a Simon Persson, Herrgårdsgymnasiet 3:a Daniel Johansson, Anderstorpsskolan Hjulgrävare: 1:a Tim Hansen, Anderstorpsskolan 2:a Johan Nääs, Jämtlandsgymnasium Bräcke 3:a Charlie Ottosson, Ingelstadgymnasiet SEKO Skanska Det har varit en lång vinter med många långa funderingar över alla kontrakt som våra företag ska slåss om. Man kan ju aldrig vara riktigt säker på om man har jobbet kvar eller om man skall försöka byta till något annat företag. Men vi Skanskingar är och förblir skanskingar. Vi jobbar inte för lönen, utan för att vi tycker det är roligt Funderar ibland på hur vi tar hand om våra skattepengar och hur våra svenskägda företag köper upp utländska företag (jag tänker på Vattenfalls Nuon-affär, som kostade skattebetalarna 100 miljarder). Tänk om vi på Skanska skulle få ett kontrakt att lägga alla Sveriges vägar. Det skulle räcka med 40 miljarder, och vips så skulle vi ha tryggat våra jobb och kunnat anställa ännu flera. Väg och Anläggning skall i år dubbla sin omsättning och växa så det knakar, det gäller för övrigt även på Asfalt och Betong. Vi skall vara nr 1 i branschen både gällande arbetsmiljö/säkerhet och lönsamhet. Även i år gäller devisen jobba säkert eller inte alls. Ola F, Lennart K, Roger K, Niklas E, Per-Erik E, Tomas K, Glenn N, Christer L, Inge H önskar er alla en säker och underbar sommar och semester. Är det något så är det bara att höra av er ni kan söka oss på se/vagochban under fliken Fackliga förtroendemän på företaget eller ring Skanskas växel Finn fem fel... Går det för fort förbi hos er? Vi på väg & ban Gävle-Dala har fartkameror som går att använda för att mäta hastigheten på förbipasserande trafik. Så känner du att det går för fort förbi hos er och vill att vi mäter hastigheten så kontakta oss, så kommer vi ut och mäter om det finns möjlighet. Kontakt: Mattias Hedin I nästa nummer behöver vi din hjälp Vi vill ha in bilder på temat arbete. Mejla dina bilder till se. Beskriv kort vad som händer på bilen och vem som tagit den. En trisslott blir belöningen för pub li cerade alster, så glöm inte ange din adress. Den 23 augusti är deadline. Tro det eller ej, men denna bild är tagen i Sverige år Ser du stensättaren som arbetar i rondellens mitt? Exemplet ovan visar på hur viktigt det är att fortsätta kämpa för en bra arbetsmiljö vid vägarbeten. Denna bild är insänd av en medlem som får en trisslott i belöning. SEKO Peab Till slut fick vi klart de centrala avtalen, men vi har inte blivit klara med de lokala vändorna än. Vad vi vet hittills försöker de tre stora Peab, Skanska och NCC köra samma fuling som förra året och hävda att det inte finns något lokalt löneutrymme. Som jag ser på saken är det helt vansinnigt. Vi skulle i så fall tappa ännu mer mot kamraterna inom byggsektorn, som går på ackord och då får vi nog börja fundera på hur vi ska gå vidare. Det är ju konstigt om man är villig att betala en snickare eller betongare, men inte plocka fram pengar till oss anläggare, asfaltare eller maskinförare. Tyvärr har det varit neddragningar på Cliffton i Stockholm och jag hoppas att trenden inte sprider sig över resten av landet för det är tråkigt att förlora kamrater som istället söker jobb hos konkurrenterna. På AO Anläggning arbetar vi just nu med att försöka få till avtalen på Drift och Underhåll och det kan bli en lång resa innan det är klart. Urban Svensson, som är ansvarig för anläggning, gör ett strålande arbete med att försöka hitta MB-gubbar och -gummor som sen kan bilda MB-grupper runt om i landet men det är långt kvar innan vi blir klara. Av någon underlig anledning så sitter det i företagskulturen att anläggare på Peab ofta är medlemmar i Byggnads och det är ju tråkigt att många är fel organiserade, förhoppningsvis kommer de över till SEKO så småningom. Trevlig sommar Christer

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö SydVästlänken på gång i Skåne På en äng i Norra Rörum träffar Vägbanan på Lars Sandberg från Skanska som vältar den nyanlagda transportvägen som är en del i det stora SydVästlänkenprojektet. Lars berättar att det är ett av de största pågående anläggningsjobben i världen just nu med sina 20 mil transportvägar plus tillfartsvägar. Sträckan de arbetar på är från Markaryd till Höör och där är i dagsläget 90 maskiner igång. 200 meter väg per dag hinner de med och har 4 lastbilar med släp som kontinuerligt förser dem med massor. Ett par hundra meter fram finns ett skyddsklassat dike som de inte får passera förrän till hösten och kollegan Christer Lindahl säger att de har många sådana snuttar att fixa till allt eftersom. Efter avslutat arbete kommer massorna på åkrar och ängar att plockas bort om inte markägarna vill ha dem kvar. Text & Bild Lotta Hansson Vältförare Lars Sandberg inväntar nya massor. Han är utlånad till projektet från Skanska Asfalt & Betong. Anläggaren Christer Lindahl poserar glatt. 12

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Kör vält på sommaren Thaiboxare på vintern, sid 4 Vart är vi på väg? Det

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Entreprenad Live Mässa på Knutstorp ring, sid 5 Hallandsås Ljuset i tunneln

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2013. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2013 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 1 Utbilda dig med facket Medlemsutbildningar, sid 9 Silikos av stendamm Så skyddar du dig,

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2012. I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2012 I detta nummer av Vägbanan: Väg & Banavtalet klart Förhandstitta på utfallet, sid 3 Tvärbanan och grabbarna som bygger den, sid 5 Tema Försäkringar

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS

Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS Attention TUNG INFO FRÅN ATTEVIKS LASTVAGNAR NR 1/2007 VIGO ETT ENERGIKNIPPE MEKANIKER SKOLAS I VÄXJÖ FÅGELSTA FIXAR MJÖLKEN TOPPLAGET FRÅN TRANÅS VD har ordet: HÖGKONJUNKTUR TILL 2009? Det har redan varit

Läs mer

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se

Möte med S-ledamöter i skatteutskottet. Kustråd och medlemsmöte i Umeå Sid 8. Årsmöte i Avdelning Väst Sid 12. www.tullkust.se PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen april 2015 Möte med S-ledamöter i skatteutskottet Ulf Ängemo, Gruppchef vid Tullen i Helsingborg och polisen Joakim

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång

Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 2 juli 2013 Avtalsrörelsen inom staten har dragit igång Vi är så långt från varandra man kan vara i nästan alla

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12

TRANSPORT. 3:an. Stripning med schysta villkor... Stripning med schysta villkor sid 9 Fackliga studier sid 11 Svarta Blomman sid 12 TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 1 2012 Stripning med schysta villkor... Ordförande har ordet sid 2 Om bemanning & F-skattare sid 4-5 Möteskallelser sid

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget

l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget l l l Nr 4 oktober 2012 Facklig hjälp gav nystart SRAT-medlemmen Jimmy arbetar med Sjömansservice Ellinor satsade på sin hobby och startade eget INNEHÅLL 4 Med förbundets hjälp blev uppsägningen en bra

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer