Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Sveriges Kyrkosångsförbund

2 Innehåll Inledning Sveriges Kyrkosångsförbund Riksfest för unga röster Riksfest Nationell körpedagog Ungdomskörfestival Nationella Ungdomskören Vintermöte Dirigent- och körledarkurser Liturgikkurs Körjournalen och hemsidan Nordiskt samarbete Aulénpriset Lindströmstipendiet Delförbund Funktionärskonferens Förbundsstämma Utmärkelser och medaljer SKsf Förlag Ekonomisk rapport Organisation Slutord Stadgar Text och foton där inget annat anges: Marita Sköldberg, förutom den ekonomiska rapporten som gjorts av Agneta Lundell.

3 Inledning Det är med glädje vi överlämnar verksamhetsberättelsen för perioden för Sveriges Kyrkosångsförbund. Under den här perioden har vi genomfört välbesökta riksfester i Vadstena, Kristianstad och Skellefteå. Det påminner oss om glädjen att ibland vara riktigt många när vi sjunger i kör Vår nya satsning på en riksfest för unga röster har genomförts vid två tillfällen; Täby 2011 och Skara 2012, och har definitivt gett mersmak. Ungdomskörfestivalerna som under denna period genomfördes i Falun 2011 och Luleå 2012 har blivit tradition och kommit för att stanna. Det är viktigt att det vi gör i riksförbundet ska vara ett komplement till det som sker i delförbunden. Vetskapen om att det vi gör på riksnivå endast är en bråkdel av allt körliv som sker runt om i församlingar och delförbund påminner oss om att körsång verkligen är en folkrörelse och en omistlig del av kyrkans liv. Under funktionärskonferensen 2012 bjöds företrädare för de olika nomineringsgrupperna i kyrkomötet in för ett panelsamtal om musikens roll i kyrkan. Det kanske är en orsak till att vi idag kan läsa att musikens roll och Kyrkosångsförbundets betydelse nämns i några av nomineringsgruppernas program inför kyrkovalet. Under början av 2013, visserligen utanför perioden för denna verksamhetsberättelse, har vi återigen haft ett skifte bland personalen. Agneta Lundell, vår förbundskamrer, lämnar oss efter en intensiv och glädjefull tid, och vi säger tack till henne. Vi säger välkommen till Monica Pettersson Forsberg som har tagit vid som kamrer och allteftersom erövrar sina arbetsuppgifter. Birgitta Rosenqvist Brorson är vår körpedagog som har som sitt huvudsakliga ansvar att leda Nationella Ungdomskören och vara konstnärlig ledare för ungdomskörfestivalerna, men som också reser runt i landet, inspirerar och utmanar Svenska kyrkan att våga satsa på ungdomskörer var det första tillfället då Kyrkosångsförbundet gick in i ett samarbete med Sveriges Körförbund och Förbundet Sveriges Körledare i en veckolång dirigentkurs. Det blev en väldigt uppskattad kurs och ett givande samarbete vilket sedan har upprepats 2011 och Under de senaste åren har förbundsstyrelsen varit upptagen av frågan om hur vi skapar medinflytande från ungdomar i förbundet. Det har resulterat i att vi har adjungerat två ungdomar till styrelsen. Efter sex år i styrelsen lämnar jag nu mitt uppdrag. Tack för alla goda och kreativa möten, det har varit fantastiskt roligt att vara med i den starka rörelse som kyrkosångsrörelsen i Svenska kyrkan är. Tack Lena Fagéus Styrelseordförande 1

4 Bilder från Riksfest 2012 i Kristianstad Sveriges Kyrkosångsförbund Kyrkosångsrörelsen mitt i kyrkan Cirka personer sjunger i Svenska kyrkans körer och körsångarna utgör den allra största lekmannagruppen som aktivt deltar i Svenska kyrkans verksamhet. En majoritet av körsångarna, cirka , är genom sina körer medlemmar i Sveriges Kyrkosångsförbund. Inom SKsf finns 21 delförbund, de flesta indelade efter landets stift. Sveriges Kyrkosångsförbund bildades 1925 och är en självständig organisation som har ett nära samarbete med Svenska kyrkan och dess församlingar. Förbundets huvuduppgift är att stödja körerna körledarna och körsångarna med en utvecklande och inspirerande verksamhet. Det gör vi genom att anordna riksfester och festivaler, kurser och kördagar, och genom tidningen Körjournalen som kommer ut sex gånger om året. Att utveckla och stimulera gudstjänsterna och att värna det kyrkomusikaliska arvet såväl som att initiera nyskapande inom församlingsmusiken är andra viktiga delar i förbundets syfte och verksamhet. Sveriges Kyrkosångsförbund är också landets i särklass största körorganisation sett till antalet körsångare. 2

5 Från Riksfest för unga röster (RUR) i Skara i oktober Riksfest för unga röster Riksfesten för unga röster 2011 var den första festivalen för de yngre rösterna. Inbjudan gick ut till alla 9-12 åringar i förbundet. Ett hundratal barn samlades i Tibble kyrka, Täby församling i november Repertoaren bestod av sånger inför advents- och jultiden. Bl a psalmen Barn och stjärnor, Måne och sol, Agnestig. All verksamhet under helgen var förlagd i Tibble kyrka. De yngre erbjöds verkstäder i form av skapande med material som senare användes i gudstjänsten. Under kvällen bjöds barnen på en föreställning av Ensemble Yria. Barnen kunde dessutom delta i teatern då gruppen tidigare på dagen hade haft en verkstad med sång och dans, relaterad till kvällens föreställning. Dessutom arbetade Täby församlings ungdomar med gemenskapsstärkande lekar och övningar under hela riksfesten. Det märktes att det var första gången SKsf genomförde en riksfest för de yngre. Det fanns brister i logistiken, vilket tyvärr drabbade barnen. Dock var behållningen från de unga, generellt sett, mycket god vid avslutande gudstjänst. Bristerna följdes upp och åtgärdades i form av prisreducering och förklaringar brevledes. Täby församlings ungdomar och deras musiker Åsa Bengtsson gjorde alla en fantastisk insats, Åsas insats för att ro det hela i land var imponerande. Riksfesten för unga röster i oktober 2012 blev ett stort lyft, jämfört med den första. Det märktes både på plats och på de sedvanliga utvärderingarna. Under fantastiskt förarbete av Skara Domkyrkoförsamling möttes Lars Lind (förbundsdirigent), Kerstin Linzander (sång- och dramapedagog )och jag (festivalgeneral) av ett professionellt arbetslag och tillika ungdomsgrupp som lotsade och fanns på plats under hela festivalen. Repertoaren bestod bl a av I will magnify thee och Tegnér-visor. Verkstäderna var, som hela festivalen, uppbyggd kring temat tacksamhet. Det skrevs texter och målades plakat. Man hade en rörelseverkstad och till och med vädret visade sig från sin bästa sida, vilket gjorde att den genomfördes utomhus. Liksom i Täby leddes en av verkstäderna av en teatergrupp, denna gång Markatta, som senare under kvällen genomförde en föreställning. Under barnens verkstadspass hade även körledarna en sittning med samtal kring arbetet med barnkörer. Söndagens mässa fick avsluta en otroligt inspirerande och berikande festival för de yngre. /Sussi Redig 3

6 Utflykt till Alvastra klosterruin under riksfesten i Vadstena. Foto: Fredrik Unger Riksfest 2012 Under 2012 genomfördes tre riksfester. Under Kristi Himmelsfärdshelgen i Vadstena klosterkyrka och Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, och september i Skellefteå Landskyrka. Ett intensivt planeringsarbete hade pågått under ett par års tid, både på Kyrkosångsförbundet och inte minst i de lokala festkommittéerna. Dessa leddes på förnämligt vis av Tommy Stjernqvist (Kristianstad), Jane Råsten (Vadstena) och Lismarie Bengtsson (Skellefteå). Årets beställningsverk, Mässa i presens, bestod av en mässa skriven för kör, församling, orgel, harpa och bas med texterna skrivna av Tomas Boström och musiken av Johan Lindström. Mässan genomfördes på samtliga tre riksfester i den avslutande festhögmässan. Tomas och Johan närvarade båda två vid högmässan i Vadstena, och Tomas även i Skellefteå. Beställningsverk var även nya texter till tre Bachkoraler av Tomas Boström. Utöver detta sjöngs en repertoar som bestod av gammalt och nytt, en del lite enklare och en del mer avancerade sånger. Dessa framfördes under samtliga riksfester i en musikgudstjänst på lördagskvällen. Vi kan se tillbaka på tre väldigt lyckade arrangemang. Lokalkommitteérna hade på alla ställen arrangerat fantastiskt välordnade 4 Repetition i Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad. tillställningar där man också lyckats sätta en tydlig lokal prägel. Totalt samlade festerna drygt 1100 sångare. Festerna hade samma form som tidigare med gudstjänster, repetitioner, verkstäder, musikgudstjänst, festmiddag med underhållning m m. Nytt för året var att man innan festen startade erbjöd olika utflykter i närområdet, antingen dagen före eller på förmiddagen innan själva riksfesten startade. Totalt deltog cirka 130 personer i dessa utflykter. Förbundsdirigenterna Sara Michelin och Kerstin Baldwin delade på det musikaliska ledarskapet i Vadstena och Skellefteå. Tomas Niklasson från Växjö blev ombedd att denna gång hålla i taktpinnen i Kristianstad. Sensus studieförbund var medarrangör. Ett oerhört värdefullt redskap i vars och ens instuderingsarbete var tillgången till Scorx. Sensus ställde upp med att all riksfestrepertoar spelades in och gjordes tillgänglig till alla anmälda körsångare. Det har märkbart höjt den musikaliska nivån. De utvärderingar som gjordes direkt efter riksfesterna visade att deltagarna generellt var mycket nöjda med såväl de praktiska arrangemangen som bredden på repertoaren och möjligheten att själv öva med hjälp av Scorx. Det som många särskilt poängterar är att det är så viktigt och roligt att sjunga många tillsammans, det blir ett stort lyft för hela kören. /Kerstin Baldwin

7 Fikapaus utanför Skellefteå landskyrka. Ur utvärderingarna från riksfesterna: Det här var min första Riksfest. Jag är mycket, mycket glad att jag fått möjligheten att vara med, och åker mycket gärna igen. Det var en enorm känsla att sjunga tillsammans med 450 andra sångare och däribland 50 basar, mycket bra (Kristianstad) Den gav enormt mycket både musikaliskt och andligt, stärkte vår kristna tro, gav oss bättre gemenskap med våra körvänner och stärkte vänskapsbanden. Dessutom hade vi mycket kul Det var en stor upplevelse att få sjunga och bara vara i den kyrkan. (Vadstena) Det var en fantastisk möjlighet att få arbeta med proffs Underbara människomöten. Ny kultur för oss sörlänningar Gemensamma upplevelser knyter ihop gruppen för en lång tid framöver. (Skellefteå) Nationell körpedagog Under dessa två år får jag åter upptäcka behovet av att vara inspiratör. Att hjälpa körledare med repertoar, tonbildning men framför allt självförtroendet att det jag håller på med är viktigt. Det gäller främst barn- och ungdomskörarbetet. Jag åker ut i landet cirka en gång per månad. Under perioden har jag förberett och lett åtskilliga sammankomster och provsjungningar med Nationella ungdomskören, två ungdomskörfestivaler samt den första Riksfesten för unga röster (se separata sidor). Våren 2011 innehöll också ungdomskördag på Stjärnholms stiftsgård, barnkördagar i Vram utanför Kristianstad, inspirationsdag för kyrkomusiker i Åmål. Under hösten fick Sandviken och Sala besök där jag arbetade med barn- och ungdomskör. Besöken 2012 har varit, Visby, riksfest i Kristianstad, Örebro, Gotland, Arboga, Öland, Viby utanför Örebro, Anderslövs kyrkokör utanför Lund, Örebro kyrkokör. SKsf erbjuder en dags arbete för kronor om kören är ansluten till Kyrkosångsförbundet, annars kr. Utöver det tillkommer kostnader för resa och ev uppehälle som församlingen/ körföreningen betalar. /Birgitta Rosenquist-Brorson 5

8 Ungdomskörfestivalen i Luleå Nationella ungdomskörfestivaler Ungdomskörfestivalen 2011 i Falun Uk-festivalen 2011 var förlagd till Falun maj. Antalet deltagare uppgick till 215 stycken och så gott som alla Sveriges hörn var representerade Nationella ungdomskören deltog också. Helgen bjöd på bl a invignings- och torgkonsert med Nationella Ungdomskören, kulning, visning av Falu Koppargruva, musikgudstjänst då hela festivalkören i Falu Kristine kyrka sjöng bland annat Medley ur Jesus Christ Superstar samt en magisk afton i Dalasalen med utsökt mat och musik som rörde och lockade till skratt. Utvärderingarna visade att kvällen var något alldeles extra. Söndagens festmässa och tillika avslut innehöll mässmusik, Missa Vretensis av Håkan Alinder. Ungdomskörfestivalen arrangeras sedan 2005 av Sveriges Kyrkosångsförbund i samarbete med lokala församlingar. Festivalgeneral från SKsf:s sida är Sussi Redig och dirigent Birgitta Rosenquist Brorson. Ungdomskörfestivalen 2012 i Luleå mars samlades över 130 ungdomar från Sveriges fyra hörn i ett kyligt, men gnistrande vackert Luleå. I samarbete med Norrbottens Ungdomssymfoniker genomfördes Händels Messias del 1. Dessutom framfördes Iona-sånger under söndagens mässa. Login förlades i närliggande skola. Verkstäderna innehöll dirigering, jojk med Susanna Lindmarker (Arctic Light) och tonbildningsbodar. Det erbjöds även röstkvartar för individuell röstträning under ledning av musikpedagogstudenter. Underhållningen under den sedvanliga festkvällen bestod av körernas framföranden. Vilket, som vanligt, uppskattades mycket. Som bonus fick ett äkta norrsken upplevas på plats Fascinationen var stor bland ungdomarna från Sveriges sydligare delar. Samarbetet fungerade mer än utmärkt med församling, kommun, kulturgrupper, Sensus m fl. Lena Stenlund, Luleå Domkyrkoförsamling, gjorde ett ovärderligt arbete under hela festivalens förberedelse och genomförande i samarbete med övrig personal och medaktörer. /Sussi Redig 6

9 Nationella Ungdomskören (NUK) Nationella ungdomskören bildades 2006 av Sveriges Kyrkosångsförbund. Kören vänder sig till sångare i åldern år och har ett 30-tal medlemmar. Arbetet bedrivs i internatform två helger under höstoch vårtermin och under sommaren åker kören oftast på en kortare turné i Sverige. Däremellan kan extra övningstillfällen/konserter ske. Under en vanlig NUK-helg övas det mycket, men tid finns även för att ge konsert eller medverka i gudstjänst. Deltagarna kommer från hela Sverige så den sociala samvaron är också viktig. Nytt sedan 2011 är att Linnéa Brorson arbetar som NUK:s sångpedagog. Hon sjunger upp hela kören och ger individuella sånglektioner. Under en körhelg bor NUK i allmänhet i församlingshem eller hemma hos körmedlemmar. År 2011 Året inleddes med medverkan i en kördag för ungdomskörer från Skara stifts och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund. NUK deltog senare i ungdomskörfestivalen i Falun med bland annat egen inledningskonsert. Sommarturnén gick till Värmland. I september hade NUK körläger i Hjo med bl a en konsert i Hjo kyrka. I Hjo var Alf Bengtsson också med och arbetade med notläsning samt fungerade som kaplan. Hösten 2011 firade NUK 5-årsjubileum i Örebro, Nikolai församling, med jubileumskonsert, festmåltid och högmässa. År 2012 Sista helgen i januari åkte vi till Dalarna. Händels Messias framfördes i konserter i Bjursås kyrka och Åhls kyrka i Insjön. Vi övade även vidare på kommande repertoar. Under våren genomfördes även mindre, lokala, körträffar med NUK. Arbetet med mindre grupper uppskattades av körsångarna. I mars medverkade kören i ungdomskörfestivalen i Luleå. NUK sjöng egen konsert på fredagskvällen. Kvällen därpå genomfördes en musikgudstjänst där medlemmar ur NUK var solister i Messias och NUS Norrbottens Ungdomssymfoniker var orkester. Vi hade med oss en stor begåvning när det gäller barockinterpretation, Elias Gammelgård, Falun. Arbetet med musikerna började cirka ett år tidigare. Årets sommarturné gick till södra Sverige med konserter i Malmö, Bräcke-Hoby i Blekinge, Hässleholm och Jämshög. Repertoar bestod bl a av sånger arrangerade av Anders Paulsson. Med på resan var också sopransaxofonisten Hans Nilsson, Lund. Han och Tobias Granbacka, pianist, ansvarade också för inspelningar vid varje konsert. Dessa inspelningar mynnade ut i en live-cd, Eld blir till, körens första cd, som gavs ut under hösten. Hösten 2012 startade med en körhelg med konsert i Herrljunga. Höstens nästa träff blev vid SKsf:s Funktionärskonferens i Uppsala. Kören framförde Messias i Missionskyrkan på fredagskvällen. Helgen avslutades med en fin högmässa i Vaksala kyrka. /Birgitta Rosenqvist Brorson Nationella Ungdomskören under ungdomskörfestivalen i Falun

10 Från Vintermötet SKsf:s Gudstjänstgrupp Gudstjänstgruppen (GUG) som ansvarar för kursen har bestått av Madeleine Nordell, präst, Anna Renström, kyrkomusiker, Carl Sjögren, kyrkoherde, Lars Åberg, domkyrkoorganist, Drew Baldwin, förbundssekreterare (2011) samt Agneta Lundell, förbundskamrer (2012). Vintermöten Sedan tidigt 70-tal har Sveriges Kyrkosångsförbund anordnat Vintermöten i början av januari varje år och 2012 ägde mötet rum på Sigtunastiftelsen. Kursen sträcker sig från måndag lunch till onsdag lunch och riktar sig främst till kyrkomusiker och präster, men även hela arbetslag dyker ibland upp, och har det som sin fortbildning samlade Vintermötet ett 40-tal kursdeltagare. Gästande föreläsare var Tomas Boström och Johan Lindström, Fredrik Brosché, Karin Ingebäck, Jörgen Ralphsson, Fredrik Sixten samt Boel Hössjer Sundman från Handbokskommittén samlade Vintermötet 67 kursdeltagare, sju gästföreläsare samt nio representanter från förbundet. Föreläsare var Fredrik Brosché (som talade om utbrändhet och behovet av inspiration för kyrkomusiker), Katarina Frostensson (poet), Sven-David Sandström (tonsättare), Gustaf Sjökvist (dirigent) och Maria Löfberg (tonsättare och sånginspiratör). Ett spännande möte fick vi med syster Ragnhild Bjelland, Norge, som talade om att vara kristen i Oslo efter den 22 juli. Kursen innehöll också en presentation av försöksmaterialet till en ny kyrkohandbok. På tisdagskvällen hade kursdeltagarna en sjungen vesper i Mariakyrkan, där det bl a framfördes musik av Sandström och Löfberg, Katarina Frostensson läste egna dikter. /Lars Åberg

11 Dirigent- och körledarkurser I samarbete med Sveriges Körförbund, Sveriges Körledarförening, Ung i Kör och Körcentrum Syd, har Sveriges Kyrkosångsförbund arrangerat två dirigent-och körledarkurser i Malmö under verksamhetsåren Varje kurs ägde rum under en vecka i augusti på Malmö högskola. Båda kurserna innehöll dirigentkurser på tre nivåer, A (grundläggande), B (fortsättning) och C (avancerad) samt barnkörledarspår och scenisk kör genomfördes även Körledning på nytt sätt. Det spåret, liksom det planerade gospelspåret, fick ställas in 2012 p g a för få anmälda. Lärare 2011 var Petter Ekberg, Ove Gotting, Maria Goundorina, Anci Hjulström, Christoffer Holgersson, Peter Holmstrand och Christina Hörnell. Eftersom man har som policy att varje lärare, om möjligt, undervisar två år i taget, återkom Petter Ekberg Vidare undervisade Kerstin Börjeson, Daniel Hansson, Kjell-Peder Johansson, Cecilia Martin-Löf och Gunno Palmqvist. Dessutom kunde deltagarna välja kortare seminarier: Arrangering för kör (Kjell Edstrand), Körsång med de äldre rösterna (Solvig Ågren), Röstträning och sånggympa (Inger Ohlén Reingoldt 2011) och Körledning på nytt sätt (Simon Ljungman, 2012). Kurserna samlade totalt 132 deltagare, varav drygt en tredjedel var anslutna till SKsf. Av utvärderingarna att döma har kurserna varit mycket uppskattade av både lärare och elever. /Marie Englund Hyllstam Liturgikkurs i Solesmes En kurs i liturgik genomfördes i Solesmes maj Kursledning var teol kand, fil dr och diplomorganist Berit Larsson samt kpr Carl Sjögren. Kursen samlade 29 deltagare: elva kyrkomusiker, elva präster och sju körsångare/övriga från sju stift. Från första kvällen till sista dagens högmässa deltog vi dagligen i laudes, tersen integrerad i högmässan, sext, non, vesper och kompletorium i klostret St Pierre. Kursen innehöll också seminarier över aktuella liturgiska ämnen, t ex kroppsspråk, riktning och tystnad i gudstjänsten, ekumenik genom fördjupad andlighet och gregorianik och musik. På lördagskvällen fick gruppen låna församlingskyrkan i Solesmes för att fira mässa tillsammans enligt Svenska kyrkans ordning. Ur utvärderingarna: - Den största upplevelsen var att få studera dessa munkars liv och deras sätt att vara människor. Deras spröda, sköna och känsliga sång formar nog mjuka och vackra människor på insidan. - Kursen i Solesmes har betytt mycket, inte minst när jag som präst sjunger gregorianik, tonus solemnis Gudstjänsterna var fantastiska, atmosfären, vördnaden, stillheten. Brödernas sång var så nära det himmelska man kan komma här på jorden. Jag ser kontakterna med Solesmes som ytterligt värdefulla för Svenska kyrkan att bevara. De samfund som fortfarande praktiserar gregoriansk sång i kyrkfolkets gudstjänst är få. Vi i Svenska kyrkan är ett av dessa få samfund. Ros-Marie Ekwall och Petter Ekberg Vid klostret St Pierre. En erfarenhet efter kursen 2011 är att det är en rikedom att kursdeltagarna är i olika åldrar. /Carl Sjögren 9

12 KYRKO Har Svenska kyrkan en strategi för att tysta kyrkomusiken? Sid 2 Messias i Luleå Sid 4 KÖR J OURNALEN 2/12 Ingen ung organisation Sid 6-7 Maria i skåne Sid Sksf förlorar rikskollekt? Sid 8 Körjournalen Kyrkokörjournalen har under kommit ut med sin 22 och 23 årgång. Marita Sköldberg har varit redaktör, Lena Fagéus ansvarig utgivare och layoutarbetet har utförts av MWGrafisk Form i Knivsta. Tidningen har tryckts på Trydells tryckeri i Laholm. I och med nr 1/2012 tog Display i Umeå över annonsförsäljningen, följt av en kraftig försäljningsökning. Tidningen har kommit ut med sex nummer per år, de flesta 20 sidor, några 24. Tidningen innehåller intervjuer med körsångare, reportage om olika körer eller evenemang, en tävling och kortare artiklar från olika håll i landet. Information om förbundets och delförbundens kommande arrangemang finns också. Under 2011 gjorde Hannah Lindgren en körskola och under 2012 skrev Karin Öhman en liturgiskola. Upplagan har varit knappt 5000 ex. Priset på tidningen höjdes under hösten 2012 till 150 kr/år, från 132 kr. Rabatterat pris ges vid fler än sex prenumerationer med samma faktureringadress. Nordiskt samarbete KOSK Kyrkomusikorganisationernas samarbetskommitté Under 2012 genomfördes det Nordiska Kyrkomusiksymposiet (NKS 2012) i Reykjavik, Island. Antal deltagare blev 543 personer, varav 248 från Sverige, och medverkande uppgick till 342 personer. Totalt blev det 885 personer som deltog under dagarna 6 9/9. Medverkande för Sveriges räkning var Olaus Petri Vocalis från Örebro under ledning av Mats Bertilsson och Klara ensemble från Lysekil under ledning av Sven Åke Svensson. Två beställningsverk framfördes vid symposiet där Olaus Petri vocalis framförde Cry out av Per Gunnar Petersson och Klara ensemble framförde Lovsång av Ulf Dageby. Förbundsdirigent Kerstin Baldwin, Sveriges Kyrkosångsförbund, var en av ledarna vid körseminarium samt på uppdrag av värdlandet ansvarade Gary Graden (körseminarium) och Mattias Wager (orgelimprovisation) för respektive seminarier. Efter avslutande Festhögmässa övergick ordförandeskapet till Sverige som arrangerar NKS Verksamheten under perioden har varit förberedelser inriktade på NKS 2012 och kommande NKS Ledamöter i KOSK från Sveriges Kyrkosångsförbund har varit Sven Åke Svensson, Sussi Redig och Lars Åberg. /Sven Åke Svensson Nordisk kyrkosångsfest De nordiska kyrkosångsfesterna arrangeras vart fjärde år, i något av de nordiska länderna, genom ett samarbete mellan ländernas kyrkosångsförbund. Under inleddes förberedelsearbetet inför 2014 års nordiska kyrkosångsfest som äger rum på Färöarna under Kristi himmelsfärdshelgen. SKsf:s representanter i arbetsgruppen har varit Sven Åke Svensson och Sussi Redig. Webbplatsen På SKsf:s webbplats finns information om förbundets verksamhet. På förstasidan presenteras Månadens kör i ljud, bild och text. I övrigt innehåller webbplatsen kalendarium, information om SKsf:s evenemang, historia, delförbund, utmärkelser, styrelse och anställda samt nyheter. Det finns även en körshop, där man kan beställa bland annat smycken. Redaktör är Marita Sköldberg. 10

13 Aulénpriset Lindströmstipendiet 2011 års Aulénpris gick till Karin Runow med motiveringen: Karin Runow har under många år varit verksam som körledare och inspiratör i Sollentuna Gospel, och har också arbetat målmedvetet med gospel för barn. Mest känd för barnkörledare är Karin för sina många sånger och sina musikaler, bland andra Ängel utan vingar och Ogräs i rabatten. Hon har även skrivit en genomkomponerad mässa tänkt för barn, och skrivit både text och musik. Hennes musik präglas av sångglädje, med lång erfarenhet av hur barns röster fungerar, hennes texter visar god insikt i barns tänkande och har en begriplig teologi. Karin är en ovanligt begåvad komponerande musikant, och är väl förtjänt av den uppmärksamhet som detta pris kan ge. Gustaf Auléns prisfond instiftades 1962, då Gustaf Aulén överlämnade en penningsumma, som insamlats till hans 80-årsdag, till en fond som skulle förvaltas av centralkommittén överlämnades pengar från insamlingen till 85-årsdagen. 1972, då Kyrkosångens Vänner tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund och Laurentius Petri Sällskapet bildade RISK (som senare bytte namn till SKsf) tillfördes ytterligare medel. Gustaf Auléns prisfond har till ändamål att genom utdelning av en prissumma belöna den som gjort särskilt goda insatser i fråga om nykomposition av sakral körmusik eller på annat framstående sätt främjat kyrklig körverksamhet. Priset, som är på kronor, delades ut vid Sksf:s förbundsstämma i november. I juryn som utser pristagaren, finns styrelseledamöterna Sara Michelin och Lars Åberg samt förra årets vinnare. /Lars Åberg 2011 års Lindströmstipendium gick till Håkan Alinder med motiveringen: Sedan början på 1970-talet har Håkan Alinder varit kyrkomusiker i Vreta. Den breda musikverksamhet som nu finns där har han till stora delar varit med om att forma. Mångfald, med stor tonvikt på barn- och ungdom, har varit Håkans signum såväl när det gäller körsom instrumentalmusik. Hans många opus bär en personlig essens och flera av hans kompositioner har tillkommit för att manifestera olika händelser i skilda sammanhang. Men framför allt har hans tonsättningar på ett förtjänstfullt sätt vitaliserat gudstjänst- och församlingslivet i Vreta. Håkan Alinder har, helt i Curt Lindströms anda, insett hur viktig musiken är som redskap i gudstjänstens liturgi Gud till ära och församlingen till uppbyggelse. Stipendiet delas sedan 1990 ut till minne av Curt Lindströms visionära kyrkomusikaliska arbete, till en kyrkomusiker som genom brobyggande musikarbete i Kristi Kyrka väl förvaltar sin gåva Gud till ära och församlingen till uppbyggelse (Kol 3:16). Sveriges Kyrkosångsförbund är en av huvudmännen i Curt Lindströms minnesfond, och har hand om fondens ekonomiska förvaltning. De övriga huvudmännen är arbetsgemenskapen för Kyrklig Förnyelse (akf) samt familjen Lindström. Stipendiet är på kronor och delades ut i samband med SKsf:s förbundsstämma. Sveriges Kyrkosångsförbund representeras i fonden av Birgitta Rosenquist Brorson. 11

14 Delförbund Det är i Sveriges Kyrkosångsförbunds olika delförbund som den största delen av verksamheten pågår. De flesta arrangerar kurser och körfester, läger och inspirationsdagar, resor och övningstillfällen för både körsångare och körledare. De flesta delförbunden följer Svenska kyrkans stiftsindelning, men några är särskilda intresseförbund. Det är delförbunden som utgör medlemmarna i Sveriges Kyrkosångsförbund. Körer, ensembler och i vissa fall enskilda personer är medlemmar i ett delförbund. I Sveriges Kyrkosångsförbund finns 21 delförbund: Förbundet Kyrkomusik i Uppsala stift (bytte våren 2013 namn till Uppsala stifts kyrkosångsförbund), Linköpings stifts kyrkosångsförbund, Skara stifts kyrkosångsförbund, Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund, Strängnäs stifts kyrkosångsförbund, Västerås stifts kyrkosångsförbund, Växjö stifts kyrkosångsförbund, Förbundet Kyrkomusik i Lunds stift (FKL), Hallands kyrkosångsförbund, Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund, Karlstads stifts kyrkosångsförbund, Kyrkosångsförbundet i Härnösands stift, Luleå stifts södra kyrkosångsförbund (LUSK), Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK), Gotlands körförbund, Stockholms stifts kyrkosångsförbund, Svenska Schütz-sällskapet, Laurentius Petri-sällskapet för svenskt gudstjänstliv (LPS), Svenska Kyrkans Gosskörförening, Kristna Dansgemenskapen i Sverige (KDGS), Kyrkosångens vänner i Göteborgs stift. Delförbundens arrangemang finns på varje delförbunds sida på samt i delförbundskalendarium och i Körjournalen. Flera av delförbunden har även egna hemsidor. Överst: Barnkördag i Norbergs kyrka 2012, arrangerad av Västerås stifts Kyrkosångsförbund. Foto: Gunilla Lindberg Erik Widenfalk utsågs till årets gossopran vid Gosskörföreningens Gosskörfestival Här med sin körledare Mats Lissdaniels. Foto: Mikael Widenfalk Göteborgs stifts norra kyrkosångsförbund framförde 2011 och 2012 den nyskrivna kyrkoperan Födelsen i flera kyrkor. Foto: Gun-Britt Marcusson 12 Längst ner: LPS arrangerar årligen ett gregorianskt dygn i Vadstena. År 2011 var ärkebiskop emeritus Gunnar Weman med. Foto: Anki Lindström Larsson

15 Funktionärskonferens Vartannat år arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en funktionärskonferens för styrelseledamöter i de olika delförbunden och riksförbundet ägde den rum i Uppsala november. Cirka 50 personer samlades för ett dygns konferens. Inbjuden till konferensen var Marit Zetterström från Svenska kyrkan, som berättade om den nya kyrkomusikerutbildningen, samt företrädare för de olika nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Nio nomineringsgrupper var närvarande och dessa deltog i ett panelsamtal om musikens roll i kyrkan, lett av styrelsens vice ordförande Peter Lundborg. Samtalet handlade bland annat om finansieringen för Sveriges Kyrkosångsförbund, med anledning av den senaste kollektutredningen. Förbundsstämma Sveriges Kyrkosångsförbund håller förbundsstämma vartannat år. Under denna verksamhetsperiod ägde den rum oktober 2011, på Ersta i Stockholm. Delförbunden var med något undantag representerade. Totalt deltog ett 50-tal ombud och ledamöter från SKsf:s styrelse. Sara Michelin invaldes i styrelsen. Två större frågor diskuterades; att bilda en egen barnoch ungdomsorganisation samt eventuellt införande av individuellt medlemskap. I den första fattades beslutet att förbundsstyrelsen i samarbete med delförbunden skulle arbeta vidare med frågan om barn- och ungdomsverksamhetens demokratiska organisation. Vad gäller medlemskapsfrågan fattades inga beslut. Förutom detta fick deltagarna på fredagskvällen under ledning av Birgitta Rosenquist Brorson gemensamt sjunga Franciskusmässan i Ersta kyrka. Därefter hölls en festmiddag med bland annat prisutdelningar och avtackningar av medarbetare Förutom ovan nämnda punkter fick deltagarna i konferensen även tid för att samtala funktionärsvis och sjunga ur förslaget till ny kyrkohandbok. På fredagskvällen var det konsert med Nationella ungdomskören som under ledning av Birgitta Rosenquist Brorson sjöng Händels Messias. Därefter följde en festmiddag, då förre förbundssekreteraren Drew Baldwin avtackades. Förre märkesförsäljaren Erik Svensson fick ta emot Sveriges Kyrkosångsförbunds guldmedalj av förbundsordförande Erik Aurelius. Catarina Etander Rimborg (Politiskt obundna i Svenska kyrkan), Ulla Rickardsson (Centerpartiet) och Britt-Marie Danestig (Vänstern i Svenska kyrkan) var tre av dem som deltog i panelsamtalet om kyrkomusik. som avslutat sina tjänster och uppdrag. Aulénpriset delades ut till Karin Runow och Lindströmstipendiet till Håkan Alinder. Förbundskamrern Jan Rudérus, redaktören och förbundssekreteraren Anki Lindström Larsson och förbundsdirigenten Alf Bengtsson avtackades för sina mångåriga insatser för Sveriges Kyrkosångsförbund. 13

16 Utmärkelser och medaljer Sveriges Kyrkosångsförbund har sedan 1940-talet tillhandahållit märken och medaljer för utdelande till korister, instrumentalister och dirigenter. Märken och medaljer Antal år utmärkelse 0 Förbundsnål 5 Femårsnål, försilvrad 10 Tioårsnål, förgylld 20 Koristmedalj Musica sacra 20 Dirigentmedalj Musica Sacra 30 Bronsplaketten Musica Sacra 40 Silverplaketten Musica Sacra 50 Guldplaketten Musica Sacra Den stora guldmedaljen delas ut efter beslut av förbundsstyrelsen för särskilt viktiga insatser inom Kyrkosångsförbundet. Under funktionärskonferensen 2012 delades guldmedaljen ut till förre märkesförsäljaren Erik Svensson. Medalj och plakett Musica Sacra. Övrigt Berlock, pins, örhängen och manschettknappar samt barnkörsdiplom kan köpas via webbshopen av medlem i kyrkosångsförbundet. Barn- och ungdomsmärket utgick under 2012 ur sortimentet, liksom glasblocket som har kunnat användas som gåva till person eller församling. I stället har SKsf skänkt pengar i personens/ församlingens namn till ett musikprojekt i Tanzania via Svenska kyrkans internationella arbete. Märkesförsäljningen sköttes under 2011 av Erik Svensson, Smedjebacken övergick den till förbundskamrern Agneta Lundell. Förbundsnål och tioårsnål (pin). Manchettknappar och berlock, köps i körshopen. Medlemskap Sveriges Kyrkosångsförbund är huvudman/ medlem i följande organisationer: Ax, Amatörkulturens samrådsgrupp (därigenom även Ideell kulturallians) Ideellt forum KOSK (se sid 10) Sensus studieförbund SKsf har också en representant i styrelsen för Geijerskolan i Ransäter. Uppdraget har ordföranden i Karlstads stifts kyrkosångsförbund, Jan Rudérus. Rikskollekt Sedan flera år har Sveriges Kyrkosångsförbund beviljats hel rikskollekt i Svenska kyrkan på Tacksägelsedagen, så även 2011 och De senaste åren har förbundet även fått en halv rikskollekt någon annan söndag under året. Denna halva rikskollekt är särskilt riktad till barn- och ungdomsarbetet inföll den på nionde söndagen efter trefaldighet, 21 augusti, och 2012 femte söndagen i påsktiden, 6 maj. Rikskollekterna är förbundets viktigaste inkomskälla, vilket framgår av den ekonomiska redovisningen på nästa uppslag. 14

17 Förlagsverksamhet Kyrkosångsförbundets försäljningsverksamhet, förutom försäljning av förtjänsttecken, bedrivs sedan 2000 genom ett helägt bolag, Sveriges Kyrkosångsförbunds Service AB (SKsf Förlag). Förlaget har producerat material som är komplement till musiktryck och material utgivet på andra förlag. Försäljningen av musiktryck blev successivt allt mer inriktad på print on demand, det vill säga notoriginalen finns digitalt lagrade hos tryckeriet och nya noter trycks efter hand i efterfrågad upplaga. Detta har inneburit att behovet av lagerhållna noter har minskat. Successivt från och med 2011, har Wessmans Musikförlag AB övertagit merparten av marknadsföring och distribution av förlagets noter. Främst inför riksfesterna 2012 producerades och distribuerades, på SKsf:s uppdrag och i SKsf Förlags namn, en del nyutgivna noter. Förlaget har under 2012 avvecklat sin webbshop och lämnat över marknadsföringen av förlagets musiktryck till Wessmans. Endast ett mindre antal artiklar, huvudsakligen riktade mot SKsf:s medlemmar, tillhandahålls nu genom förlaget. Förlagets ekonomiska resultat var 2011 en förlust på 19 tkr och 2012 en vinst på 4 tkr. Förlagets balansräkning tyngs av att lagret, med ett bokfört värde på 65 tkr, tappar i värde när efterfrågan på äldre lagerförda produkter har minskat dramatiskt och lagervärdet måste därför skrivas ner de kommande åren. Under perioden har Jan Rudérus varit vd för SKsf Förlag. Utgivning under : Utgiven inför ungdomskörfestivalen 2011: Missa Vretensis, Håkan Alinder (art nr SKsf 1001) Utgivna inför Riksfest 2012: Lyriska möten, musik Margareta Hallin, text Nils Ferlin, Harry Martinsson (art nr SKsf 1007) Mässa i presens, musik Johan Lindström, text Tomas Boström (art nr SKsf 1002) Jag sökte dig bland orden, musik M Teschner, (art nr SKsf 1004) Så lägger sig en dag till ro, musik A Krieger, (art nr SKsf 1005) Vi tackar med vår sång, musik J Crüger (art nr SKsf 1006), till dessa tre: texter Tomas Boström och satser J S Bach /Jan Rudérus 15

18 Ekonomisk rapport Resultaträkning Not Förbundets intäkter 2 Gåvor, kollekter, bidrag och medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa förbundets intäkter Förbundets kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar - - Summa förbundets kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster 7-39 Årets resultat 7-39 Fördelning av årets resultat 4 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 7-39 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fordringar från tidigare år - - Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året - - Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

19 Balansräkning Not Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror (märken & medaljer) Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar 1 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Balanserat kapital Utdelning fonder Årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter 17

20 Ansvarsförbindelser Ställda Ansvarsförbindelser säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen Not 1 Redovisnings- har upprättats och värderingsprinciper enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna Not råd Årsredovisningen (BFNAR). 1 Redovisnings- Om har inte upprättats annat och framgår, värderingsprinciper enligt årsredovisningslagen principerna oförändrade och Bokföringsnämndens i jämförelse med föregående allmänna år. Årsredovisningen Samtliga råd (BFNAR). belopp Om är har inte angivna upprättats annat i tusentals framgår, enligt kronor årsredovisningslagen är principerna (tkr) om oförändrade inget annat och Bokföringsnämndens i anges. jämförelse med föregående allmänna år. råd Samtliga (BFNAR). belopp Om är inte angivna annat i tusentals framgår, kronor är principerna (tkr) om oförändrade inget annat i anges. jämförelse med föregående år. Samtliga Koncernredovisning belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Förbundet Koncernredovisning är moderbolag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen Koncernredovisning 7 Förbundet kap 3 upprättas är moderbolag, ingen koncernredovisning. men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen Förbundet 7 kap 3 upprättas är moderbolag, ingen koncernredovisning. men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 Intäktsredovisning kap 3 upprättas ingen koncernredovisning. Intäkterna Intäktsredovisning redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning Intäkterna i form redovisas av gåvor till det intäktsförs verkliga som värdet huvudregel av vad som när erhållits gåvan sakrättsligt eller kommer är genomförd. att erhållas. Intäkter Intäkterna i form av i form bidrag redovisas av intäktsförs gåvor till det intäktsförs verkliga när villkoren som värdet huvudregel för av bidraget vad som när erhållits gåvan uppfyllda. sakrättsligt eller Om kommer bidraget är genomförd. att avser erhållas. Intäkter bestämd Intäkter tidsperiod i form av i form bidrag periodiseras av intäktsförs gåvor bidraget intäktsförs när villkoren över som denna huvudregel för period. bidraget när gåvan uppfyllda. sakrättsligt Om bidraget är genomförd. avser Intäkter bestämd i tidsperiod form av bidrag periodiseras intäktsförs bidraget när villkoren över denna för period. bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod Gåvor av pengar periodiseras redovisas bidraget normalt över enligt denna kontantprincipen. period. I den mån det på balansdagen finns löften Gåvor om av pengar bidrag från redovisas företag normalt och organisationer enligt kontantprincipen. intäktsförs dessa I den mån efter det individuell på balansdagen prövning. finns Gåvor löften om av pengar bidrag redovisas från företag normalt och organisationer enligt kontantprincipen. intäktsförs dessa I den mån efter det individuell på balansdagen prövning. finns löften Medlemsavgifter om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap från delförbund baserad på delförbundets antal Medlemsavgifter grupper/körer omfattar och däri inbetalningar antalet personer. för medlemskap Medlemsavgifter från delförbund intäktsförs baserad vid fakturering på delförbundets av medlem. Medlemsavgifter antal grupper/körer omfattar och däri inbetalningar antalet personer. för medlemskap Medlemsavgifter från delförbund intäktsförs baserad vid fakturering på delförbundets av medlem. antal Försäljning, grupper/körer reklam och däri annonser antalet personer. Medlemsavgifter intäktsförs vid fakturering av medlem. Med Försäljning, försäljningen reklam menas och annonser avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion och/eller där Försäljning, konkurrerande Med försäljningen reklam kommersiella menas och annonser avyttring produkter av en eller vara tjänster eller tjänst finns med på marknaden. faktisk funktion Hit räknas och/eller även där Med prenumerationsintäkter. konkurrerande försäljningen kommersiella menas Prenumerationsintäkter avyttring produkter av eller vara tjänster eller intäktsförs tjänst finns med på vid marknaden. betalning. faktisk funktion Hit Bruttoredovisning räknas och/eller även där ska tillämpas. konkurrerande Övrig prenumerationsintäkter. försäljning kommersiella intäktsförs Prenumerationsintäkter vid produkter fakturering. eller tjänster intäktsförs finns på vid marknaden. betalning. Hit Bruttoredovisning räknas även ska tillämpas. prenumerationsintäkter. Övrig försäljning intäktsförs Prenumerationsintäkter vid fakturering. intäktsförs vid betalning. Bruttoredovisning ska tillämpas. Övrig Aktier försäljning och andelar intäktsförs vid fakturering. Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknads- värde). Aktier och Långfristiga andelar värderas innehav till värderas det lägsta till anskaffningsvärde. av anskaffningsvärdet Om och värdet verkligt på aktier värde och/eller (marknads- Aktier andelar värde). och Långfristiga minskat andelar och värderas innehav denna värdenedgång till värderas det lägsta till anskaffningsvärde. av kan anskaffningsvärdet antas vara varaktig Om och värdet görs verkligt nedskrivning. på aktier värde och/eller (marknads- värde). andelar Långfristiga minskat och innehav denna värdenedgång värderas till anskaffningsvärde. kan antas vara varaktig Om värdet görs nedskrivning. på aktier och/eller andelar Fordringar minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar Varulager upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulagret Varulager värderas, med tillämpning av först-in-först-ut-principen, till det lägsta av anskaffnings- Varulager värdet Varulagret och nettoförsäljningsvärdet värderas, med tillämpning på balansdagen. av först-in-först-ut-principen, För homogena varugrupper till det lägsta tillämpas av anskaffnings- Varulagret kollektiv värdet och värdering. nettoförsäljningsvärdet värderas, med tillämpning på balansdagen. av först-in-först-ut-principen, För homogena varugrupper till det lägsta tillämpas av anskaffnings- värdet kollektiv och värdering. nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 18

21 Not 2 Förbundets intäkter Gåvor, kollekter, bidrag och medlemsavgifter: Medlemsavgifter Rikskollekter Övriga kollekter Statliga bidrag Gåvor och donationer 11 3 Summa Övriga verksamhetsintäkter: Kurs- och deltagaravgifter Prenumerationer Försäljning av märken och medaljer Annonsintäkter Övriga intäkter Summa Not 3 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 1,83 1,75 Män 0,33 0,5 Totalt 2,16 2,25 I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9 Ersättning till styrelsens ordförande Till styrelsens ordförande har ersättning utgått med arvode Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Löner, arvoden och andra ersättningar Anställda Pensionskostnader och andra avgifter Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp har utbetalts med Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 5 4 Män 4 5 Män Totalt 9 9 Totalt Avtal om avgångsvederlag Avtal om avgångsvederlag Förbundet har inga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning. Förbundet har inga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer ledande ställning. 19 Not 4 Eget kapital Not Eget kapital Totalt Totalt

22 Not 4 Eget kapital Not Eget kapital Ingående Lindströms Auléns Årets Totalt eget än Män Män eget Ingående Lindströms 4 4 Auléns Årets kapital fond fond resultat Totalt kapital eget otalt Totalt Totalt eget Ingående balans kapital fond 77 fond 33 resultat 124 kapital vtal om avgångsvederlag Avtal Omföring Ingående om avgångsvederlag balans föregående Avtal om års avgångsvederlag resultat örbundet än har Förbundet Utdelning Omföring inga utfästelser har fonder föregående Förbundet Män inga om utfästelser pensioner års har resultat inga om eller utfästelser pensioner avgångsvederlag om eller pensioner avgångsvederlag till 124 personer eller avgångsvederlag i till ledande personer 4 ställning. i -10 till ledande - personer ställning i ledande 5 4 ställning otalt Årets Utdelning resultat fonder Totalt Utgående Årets resultat balans vtal ot 4 om avgångsvederlag Eget Not Utgående kapital 4 Eget balans Not Avtal kapital 4 om Eget avgångsvederlag kapital örbundet har Totalt Not inga 4 utfästelser Eget Förbundet kapital om pensioner har inga eller utfästelser avgångsvederlag om 2012 pensioner till personer eller avgångsvederlag i ledande ställning. till personer Totalt i ledande ställning. Totalt Ingående Lindströms Ingående Lindströms Auléns Ingående Lindströms Auléns Årets eget Auléns Årets eget Årets eget 2011 eget eget eget kapital fond kapital resultat kapital 2011 Ingående Lindströms fond kapital resultat Auléns fond kapital Årets fond Totalt resultat eget kapital ngående ot 4 balans Eget Ingående kapital balans Ingående Not 4 balans Eget kapital eget Omföring föregående års resultat -39 kapital fond fond resultat Totalt 39 kapital Totalt mföring föregående års resultat Omföring föregående års resultat -39 Ingående Lindströms Auléns Årets eget 39 Ingående Lindströms Auléns Årets eget tdelning fonder Utdelning Ingående balans fonder Utdelning fonder eget eget rets resultat Årets Omföring resultat föregående Årets resultat års resultat kapital fond fond kapital - - resultat fond 7 - kapital -124 fond resultat 7 kapital ngående tgående balans Utgående Utdelning balans fonder Utgående Ingående balans mföring föregående Årets resultat års resultat Omföring föregående års resultat edovisning tdelning fonder av Redovisning Utgående olika fonderna balans av Redovisning Utdelning olika inom fonderna eget av kapital olika inom fonderna är eget till kapital för inom att på är eget - ett till tydligt kapital för att sätt på är - ett till 66 redovisa tydligt för att de sätt på 23 under - ett redovisa tydligt de sätt -39 under - redovisa de under rets insamlade resultat året medel insamlade som ändamålsbestämts året Årets medel insamlade resultat som ändamålsbestämts medel av givaren som ändamålsbestämts eller av förbundetss givaren - eller av styrelse förbundetss givaren - eller ett styrelse visst förbundetss 7 - ett styrelse visst - för ett visst 7 ramtida tgående ändamål. balans framtida Balanserat ändamål. framtida Utgående kapital Balanserat ändamål. balans utgörs kapital därmed Balanserat utgörs 1 endast 429 kapital därmed av medel utgörs 23 endast som därmed av inte medel är 66 1 endast öronmärkta 429 som av inte medel är 23 för 7 öronmärkta som ett inte är 66 för öronmärkta ett för 7 ett isst ändamål visst och som ändamål därmed visst och fritt ändamål som kan därmed disponeras och fritt som kan därmed av disponeras styrelsen. fritt kan Om av disponeras styrelsen. Om vid av styrelsen. ett senare Om vid tillfälle ett styrelsen senare vid tillfälle ett senare tillfälle kulle edovisning vilja ändamålsbestämma av skulle de olika vilja fonderna ändamålsbestämma skulle Redovisning detta vilja inom balanserade ändamålsbestämma eget av kapital detta olika kapital balanserade fonderna är till görs för detta inom att omföring kapital balanserade på eget ett tydligt görs kapital i noten omföring kapital sätt är över till redovisa görs eget för i noten att kapital. omföring de på över under ett tydligt eget i noten kapital. sätt över redovisa eget kapital. de under ret insamlade 2011 medel som ändamålsbestämts året insamlade medel av givaren som ändamålsbestämts eller förbundetss av styrelse givaren för eller ett visst förbundetss styrelse för ett visst ramtida ändamål. Balanserat framtida kapital ändamål. utgörs därmed Balanserat endast kapital av medel utgörs som därmed inte är endast öronmärkta av medel för som ett inte är öronmärkta för ett isst ot 5 ändamål Långfristiga Not och 5 som därmed Långfristiga värdepappersinnehav Not visst fritt 5 ändamål kan Långfristiga värdepappersinnehav disponeras och som därmed värdepappersinnehav av styrelsen. fritt kan Om disponeras styrelsen vid av styrelsen. ett senare Om tillfälle styrelsen vid ett senare tillfälle kulle vilja ändamålsbestämma skulle detta vilja balanserade ändamålsbestämma kapital görs detta omföring balanserade i noten kapital över görs eget kapital. omföring i noten över eget kapital ngående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde rets förvärv Årets förvärv Årets förvärv ot rets 5 försäljningar Långfristiga Årets försäljningar värdepappersinnehav Årets Not 5 försäljningar Långfristiga värdepappersinnehav ngående tgående anskaffningsvärde restvärde Utgående enligt restvärde Utgående Ingående plan enligt anskaffningsvärde restvärde plan enligt plan rets förvärv Årets förvärv pecifikation: rets försäljningar Specifikation: Specifikation: Årets försäljningar ktier i Sveriges Aktier Kyrkosångsförbunds i Sveriges Aktier Kyrkosångsförbunds i Sveriges Service Kyrkosångsförbunds AB org Service nr AB org Service nr AB org nr tgående restvärde (helägt enligt dotterbolag Utgående plan (helägt med dotterbolag restvärde säte (helägt i Karlstad) med enligt dotterbolag säte plan i Karlstad) med säte i Karlstad) pecifikation: ktier i Berling Aktier Media i Berling AB, Aktier Specifikation: nominellt Media i Berling AB, värde nominellt Media AB, värde nominellt värde ktier i Sveriges Kyrkosångsförbunds Aktier i Sveriges Service Kyrkosångsförbunds AB org nr Service AB org nr (helägt dotterbolag med säte (helägt i Karlstad) dotterbolag med säte 100 i Karlstad) ktier i Berling Årsredovisningarna Media AB, Aktier nominellt i och Berling värde revisionsberättelser Media AB, nominellt för år värde och 2012 i original finns att 25 tillgå på Sveriges Kyrkosångsförbunds kansli. Revisionsberättelserna för 2011 och 2012 innehåller inga anmärkningar varken mot räkenskaperna eller mot styrelsens förvaltning. Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för år 2011 och för år 2012 och vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för samma perioder. Ingemar Nordanstig Gun Britt Berglund Revisor Auktoriserad revisor 20

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cheerleadingförbundet Årsbokslut för Svenska Cheerleadingförbundet Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Korpen Stockholms Motionsidrottsförening 1(11) Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret ! Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer