Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr."

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 oktober 2005 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 BARNENS ANDRA BOK 3 ÅRETS VÅRDBITRÄDE 4 DEMENSHEMTJÄNST 4 IT-STÖD I VÅRDPLANERING 5 BORTFORSLING AV BILAR 6 FRIENDS - MOT MOBBING 7 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY 8 FINNKULTURCENTRUM RESTE TILL FINLAND 10 TILLGÄNGLIGHETSGUIDE 11 STÄDERSKOR FÅR CERTIFIKAT 12 ALLAKTIVITETSHALLEN I SYSSLEBÄCK 13 GLOBAL GRANTS 14 TF. TEKNISK CHEF 14 LÄGRE SKATT FÖR MILJÖ- FÖRBÄTTRING 15 KYLD MAT 15 FLYGPLATSEN ÖPPNAR IGEN 16 ÖPPET HUS - STJERNESKOLAN 16 ARKIVENS DAG 16 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Omslagsbild: Klara Åkerlund och William Karlsson från Holmesskolans Friendsgrupp Utgivning: Fyra nummer 2005 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: City-Tryck, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Torsby investerar för framtiden Torsby kommun jobbar hårt med att skapa de bästa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv, som är grunden för befintliga och kommande arbetstillfällen. Detta leder till ökat skatteunderlag för den service som kommunmedborgarna behöver. Det handlar mycket om att hjälpa, stötta och stimulera befintliga företag. Men också att vara lyhörda för de nyetableringar som dyker upp. Kommunen har på senare tid bidragit till expansion inom näringen på flera olika ställen; t.ex. genom nybyggnation av Inova Park industriområde, där vi uppfört industribyggnader för elektronikföretag, stor utbyggnad av Swedjams lokaler vid gamla bryggeriet och vi har köpt upp och sålt vidare industrifastigheter för att möjliggöra expansioner. Vi har stöttat Branäs i deras omfattande utbyggnad av sin verksamhet. Bredbandsnätet är utbyggt till att vara ett av de med den bästa täckningen i landet trots vår till ytan stora kommun. Kommunen satsar också på besöksnäringen tillsammans med övriga företag som är verksamma i branschen. Vi har haft modet att göra satsningar som synliggör oss, sticker ut, märks, som sätter oss på kartan och som stärker vår självkänsla. Skidtunnelbygget är ett sådant projekt. Ingen kan säga annat än att vi törs och vågar anta utmaningar. Vi kommer även fortsättningsvis att vara lyhörda för nya realistiska innovativa idéer som kan komma att bidra till utvecklingen av vår kommun Företag och företagsledningar har en förkärlek och benägenhet att finnas i och etablera där det finns goda kommunikationer. I Torsby kommun tryggas nu järnvägstrafiken på Fryksdalsbanan genom den nya bron över Ljusnan och ytterligare investeringar kommer att göras framöver utefter järnvägen. Vi jobbar även försiktigt vidare med tanken kring en omlastningscentral i Skalleby. Efter flera års påtryckning kommer nu inom kort biltrafiken att kunna rulla på en ny europaväg E45 genom vår kommun. På Rv 62 genom Klarälvdalen har man betat av ytterligare några etapper upprustning av vägen. Vidare har vi nu fokus på att påverka statsmakten att rusta upp vägen mellan Torsby och Kongsvinger till en bättre länk mellan länderna. I dagarna kommer invigningen av den största kommunikationssatsningen i Torsby kommun på många år att ske, nämligen invigningen av den nya flygplatsen. Förberedelserna har varit både många och långa inte minst när det gällt att skaffat medfinansiärer till projektet. Vi har nu lyckats med både finansiering och det praktiska arbetet. En ny flygplats står färdig och en ny operatör kommer att trafikera linjen. Flygplatsen kommer att ha avgörande betydelse för Torsby kommuns framtid. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba hårt för att hålla spelplanerna i ordning. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Alla förskoleklasser är i år speciellt inbjudna till biblioteken för att lära känna biblioteket och få sitt första lånekort. I år har vi också glädjen att kunna dela ut Barnets andra bok som är en gåvobok till kommunens 6-åringar. Gåvoboken är en del av ett läsprojekt som finansieras med pengar från kulturrådet. I samarbete med BVC delar biblioteken också ut Barnets första bok till alla nyfödda i kommunen. Östmarks förskola på besök hos biblioteket NR TORSBY NU 3

4 Demenshemtjänst på prov i Torsby För att utveckla hemtjänsten för personer med någon form av demensdiagnos planerar vi att på försök starta en hemtjänstgrupp som enbart arbetar gentemot dementa hjälptagare i Torsby och dess närområde. Att arbeta med och hjälpa dementa personer kan många gånger vara svårt samtidigt som det är mycket givande. Det ställer höga krav på personalen som måste vara extra lyhörd inför hjälptagarens behov eftersom många har svårigheter att uttrycka sig i samma utsträckning som andra hjälptagare inom hemtjänsten. Arbetsgruppen kommer i första hand att utföra biståndsbedömda insatser. Målet är att ge en ökad trygghet och livskvalitet för hjälptagarna, möjlighet till att bo kvar hemma samt stöd för anhöriga. I nuläget är planeringen i full gång och vi räknar med att verksamheten startar kring årsskiftet. CARINA STOLPE områdeschef, hemtjänsten Fryksdalen Årets vårdbiträde 2005 Vi gratulerar vår medarbetare Annelie Berglund, Sörmarkssäter som fått utmärkelsen Årets vårdbiträde Varje år utser Klockargårdsfonden sex vårdbiträden/ undersköterskor i Sverige som på ett eller annat sätt gjort något extra för de demenssjuka. Annelie får priset för bl.a. sin entusiasm, flexibilitet och förmåga till problemlösning i sitt arbete med dementa hjälptagare inom hemtjänsten Torsby. Priset delades ut i samband med en nationell vårdkonferens på Öland i slutet av augusti. 4 TORSBY NU NR

5 IT-stöd ger bättre rutiner vid vårdplanering Landstinget och kommunerna i norra Värmland ska testa ett IT-stöd för planering av vården efter utskrivning från sjukhuset. Detta för att skapa effektiva, säkra och pålitliga rutiner. Den webbtjänst som ska testas heter Meddix och är ett verktyg för att kunna kommunicera elektroniskt istället för som i dag när man kommunicerar med fax. Meddixsystemet är så konstruerat att endast den som är behörig kan få tillgång till uppgifter. All information angående en vårdplanering kopplas samman till patienten i stället för till den vårdenhet där patienten vårdas. Systemet lagrar all information. Detta gör att alla vårdgivare får en överblick över vad som gjorts samt att alla alltid har tillgång till aktuell information. Man slipper då ha lösa papper och bläddra i olika pärmar. Vårdenheterna kan enkelt få ut en sammanställning. Kommunernas vård och omsorg i Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors samt sjukhuset i Torsby och vårdcentralerna i norra Värmland är utsedda att vara testpiloter. Under september till och med november kommer testerna att pågå. Efter utvärdering skall beslut tas om man ska fortsätta att utnyttja tjänsten och i så fall i hela Värmland. ELISABETH ARONSON distriktssköterska tel ULLA SÄÄF medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Psykiatrisköterskan Mona Liljhammar provar nya IT-stödet NR TORSBY NU 5

6 Äntligen kan vi flytta felparkerade fordon Torsby kommun fick i juni tillstånd av länsstyrelsen att flytta felparkerade fordon, och nu är rutinerna godkända av kommunstyrelsen. På det statliga vägnätet har Vägverket rätt att flytta felparkerade och övergivna fordon. Nu har kommunen fått samma möjlighet på det kommunala gatunätet samt även på tomtmark. Det är Sune Eriksson på tekniska avdelningen (tel ) som kommer att vara behjälplig för fastighetsägare som besväras av felparkerade fordon på sin tomtmark. På gatumark kan allmänheten vända sig till Ingemar Hallström (tel ) om fordon behöver flyttas. Det är inte frågan om någon polisiär verksamhet eller bötfällning som kommunen skall sköta, utan flyttning av övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade. Vill du veta mer, läs vidare på Torsby kommuns webbplats under gator och trafik. Omhändertagande av skrotbilar hanteras av Nisse Söderqvist (tel ) på miljö- och byggkontoret som tidigare. MIKAEL LÖFVENHOLM områdeschef GVA TORSBY NU NR

7 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing Det är inte meningen att man skall vara ensam om man inte själv vill det. Och det är inte heller meningen att man skall känna sig utanför och mobbad. Tvärtom är det meningen att man skall trivas och ha kul och vara juste mot varandra. Kompisar skall stödja varandra. Detta är väl något av syftet med Friends, kompisar mot mobbing, som finns på Holmesskolan i Torsby. I Torsby finns Friends än så länge bara på Holmesskolan men flera andra skolor diskuterar om att starta även hos sig. På Holmesskolan är det nu andra läsåret som man är i gång. Det går till så att varje klass i mellanstadiet (år 4-6) anonymt fick välja en flicka och en pojke som man tycker är en särskilt bra kompis att vara klassens representant i Friends - gruppen. Dessa barn har fått en utbildning i bl.a. hur man skall vara mot varandra, hur man upptäcker och hur man skulle kunna förebygga mobbing. Man för sedan med sig den kunskapen tillbaka till klassen. - Förutom att försöka sprida trivsel omkring sig, skall friendsbarnen vara extra ögon och öron på skolgården, hjälpa till att upptäcka ev. mobbing. Men meningen är inte att friendsbarnen skall gå in och stoppa mobbing, det är de vuxnas ansvar, berättar läraren Magnus Sjödin som är ansvarig för Friends på Holmesskolan. - Vi jobbar förebyggande, genom att göra roliga saker för att ge en positiv inställning till skolan. Det skall vara roligt att gå i skolan. Friendsgruppen träffas varannan fredag och går igenom om det har hänt något särskilt, om barnen har märkt att någon verkar utanför eller om någon verkar stökig eller stygg och diskuterar vad man skulle kunna göra åt det. Om det behövs tar Magnus sedan med sig detta vidare till berörda mentorer. - Förra läsåret fick alla elever på skolan se en liten pjäs om en mobbingsituation. Man har också fått göra värderingsövningar, som sedan följdes upp i klassen, berättar Magnus. Barnen fick ta ställning till olika påståenden, t.ex. hur det är att vara en riktig kompis. Det är viktigt att diskutera sådana här frågor. Friendsgruppen ordnar också olika roliga aktiviteter. Nu senast i september anordnade man en utklädningdag på skolan, då alla barn som ville fick klä ut sig. Det var fullt av spöken, häxor och demoner på skolgården. T.o.m. en Magnus Uggla-kopia och en sjökapten kunde man se. Andra snillrika kostymer var att använda sig av en svart plastsäck och drapera sig i. Det var bara fantasin som satte gränser. Det senaste i raden av idéer som Friends-barnen kommit med är att man har märkt ut en särskild plats på skolgården med en kompass. Där kan den som just då känner sig lite ensam gå och ställa sig och meningen är att andra barn som ser det skall gå dit och hämta med honom eller henne i leken. - Det var elevernas egen idé, berättar Magnus, för det är ju inte alltid att man vill vara med någon för att man går ensam en rast eller så. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Friends är egentligen en rikstäckande organisation mot mobbing. Den grundades 1997 av Sara Damber. Sara är eldsjälen som vandrat från egenupplevd mobbning som upphörde när en kille i hennes klass sade ifrån och fick de övriga eleverna att sluta. Denna händelse är en av anledningarna till Friends tror på kompisstödjararbete. Elever är viktiga, och alla kan göra skillnad. Läs mer om Friends på NR TORSBY NU 7

8 Skidtunneln börjar ta form Efter många års planerande togs det första spadtaget till Fortum Ski Tunnel Torsby våren Det var startpunkten på den byggprocess som nu pågår för fullt. I Valberget, strax norr om Torsby tätort, är det stora saker på gång. Tunnelbygget 230 ton armering, 3200 m 3 betong och 6000 m 3 isolering ska resultera i Sveriges första skidtunnel. Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Anläggningen kommer att vara öppen för skidåkning och skidskytte från maj till december. Vintertid finns fina träningsmöjligheter utomhus på natursnö. Åtta meter bred och fyra meter hög, det är de invändiga mått som tunneln kommer att ha. Tunneln som även kommer att bli världens längsta med sina 1,3 km gjuts av betong. En fältstation har satts upp i Valberget där tunneldelarna tillverkas. Fyra gjutformar som vardera kan producera två valv har monterats upp. Totalt ska ca 480 valv gjutas. Det största valvet blir 2,5 meter långt och väger över 14 ton och dessa transporteras efter att de härdat ut på banan med hjälp av ett specialbyggt fordon. NCC, som är den entreprenör som utför bygget, beräknar att gjutningen kommer att vara klar i slutet av januari. Sedan återstår det några månader för att installera kylsystem, armaturer och andra detaljer innan tunneln kan kylas ner och fyllas med snö. I anslutning till själva tunneln byggs en arena. Glömmer man att ta med sig skidorna kan man hyra sig ett par i skidshopen som kommer att finnas i arenans bottenplan. Det är även i arenan som skidåkningen påbörjas och avslutat. Arenan kommer också att innehålla en station för skidskytte om åtta platser. Detta är en möjlighet som är unik eftersom det i dagsläget inte finns någon annan skidtunnel med möjlighet till skidskytte inomhus. Tunneln, som beräknas ge åkdagar per år, byggs på uppdrag av Fritid i NordVärmland AB men kommer att drivas av entreprenör/entreprenörer som hyr själva anläggningen. I juni 2006 invigs tunneln, så redan nästa sommar är det dags att valla skidorna för en åktur! Thobias Fredriksson Fortum Ski Tunnel Torsbys ambassadör Thobias Fredriksson, världsmästare i sprint, har utsetts till ambassadör för att göra tunneln känd bland både skidåkare och skidtränare ute i den stora världen. Thobias är väl etablerad som elitåkare och har goda kontakter i skidvärlden. Men det är inte bara hans meriter som etablerad skidelit som gör honom till en lämplig tunnelambassadör: - Torsby kommer alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta och min karriär är mycket präglad av åren på Stjerneskolans skidgymnasium. - Skidfolket är mycket nyfikna på projektet och när jag är ute så får jag ofta frågor om hur det går med tunneln. Därför ska det bli mycket spännande att få hjälpa Torsby och projektet. - Jag ser uppdraget som en hedersuppgift, säger Thobias Fredriksson. LINDA DANIELSSON informatör Fortum Ski Tunnel Torsby Kom gärna och titta på bygget av Fortum Ski Tunnel Torsby Information och visningar ges efter förbeställning. För beställning ring eller Torsby Turistbyrå Du kan även boka via: eller Inom kort har du även möjlighet att få aktuell information via vårt nyhetsbrev. Anmäla dig till nyhetsbrevet kan du göra via hemsidan Thobias Fredriksson, inspekterar de första tunneldelarna av Fortum Ski Tunnel Torsby 8 TORSBY NU NR

9 Betongen kommer färdigblandad och fylls i formarna Bygget av Fortum Ski Tunnel Torsbys arena har påbörjats Tunneln växer fram Massan fylls i formen via en ränna och allt sker under noggrann övervakning...innan det kan fraktas ut på banan......och placeras i sin rätta position Efter att betongen hårdnat lyfts valvet ur formen för att härda ytterligare... Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Fortum Ski Tunnel Torsby blir i första etappen 1,3 km lång och har plats för två klassiska spår och två skatebanor. Tunneln, som blir världens längsta, kommer att följa terrängens naturliga nivåskillnader med ungefär 12 meters skillnad mellan högsta och lägsta punkt och ligga till hälften ovanför markytan. Tunneln kommer att ha en konstsnöanläggning och en temperatur mellan 0 till -3 grader. Läs mer på: NR TORSBY NU 9

10 Finnkulturcentrum till Finland I mitten av augusti reste några personer från Torsby till Finland på studieresa. Syftet var att lära mer om finnkulturen. Resan var mycket lärorik och rolig vilket Inga-Greta Lindblom från Finnkulturcentrum kan berätta om här. Resan anordnades av FINNSAM - Finnbygder i samverkan, som är ett nätverk för intressenter inom finnkulturen. Från vår kommun deltog Annika Eriksson, Irmgard Henriksson, Arne och Anita Vannevik, Torsby och Anita Johansson, Järpliden. Deltagarna på resan strålade samman i Stockholm, där väntade färjeturen över ett lugnt hav till Åbo. Grandells buss med chauffören Esa (fantastiskt tålmodig och hjälpsam) väntande på oss och bussen tog oss runt på en 175 mil lång tur. Vi färdades en bit på den sk Oxvägen och besökte Juva, där C.A. Gottlund bodde under sin uppväxt i gamla prästgården. Efter besök i Olofsborg och Kerimäki kyrka väntade besöken på hembygdsmuseer och gårdsmuseer, där vi såg bastur, rior och rökstugor. Vid Murtavaara gårdsmuseum fanns två välbevarade rökstugor och vi fick också se ett heligt träd, en gammal tall med ristningar. Fågelholkar av näver väckte intresse bland deltagarna. Så kom vi fram till Rautalampi, Torsbys vänort där vi sov två nätter. Vi fick besöka det vackra biblioteket, både den ortodoxa och den protestantiska kyrkan och museet. Vi guidades runt av Paula Jantonen, biblioteket och Olavi Saarelainen, f.d. kommunchef. På museet fick jag för första gången se stekpannor, som kan användas i rökugnen. På kvällen fick vi prova på kyrkbåtsrodd. Instruktören utsåg snabbt mig till kapten på den ena båten, ett hedersuppdrag. När det kom till avfärd visade det sig att kaptensskapet bestod i sitta vid rodret, trots allt kom vi fram till Roppola en gammal gård där Rautalampi kommun bjöd på middag. Ett par släktgårdar besöktes också, släkten Tossavainen, Markkola gård och Valkoinen, släktgård vid Hankasalmi. På hemvägen mot Åbo besökte vi bl.a. Muurame bastuby, med över 30 olika bastur och en fin utställning. Vi bodde på olika vandrarhem, badade bastu på kvällarna och åt många finska specialiteter bl.a. kalakukko (inbakad fisk i rågbröd) och piroger. En trevlig och lärorik resa med Birger Nesholen, Gruetunet, som kunnig guide och Tor Eriksson, Örebro som reseledare. INGA-GRETA LINDBLOM assistent, Torsby Finnkulturcentrum TORSBY NU NR

11 Översyn av handikappguide för bättre tillgänglighet Jag heter Birgitta Karstensson och har fått uppdraget att ska se över kommunens handikappguide. Det finns en guide som gjordes 1996 och den ska nu uppdateras. Mycket har hänt sen dess, verksamheter har ändrats, lagts ner eller har kommit till. Handikappguiden är ett redskap för människor med olika funktionshinder, där man lätt ska kunna ta reda på hur olika lokaliteter och hur allmänna platser är utformade. Agenda 22 är ett sätt att förverkliga FN:s standardregler och de ligger till grund för arbetet. Standardreglerna är inte juridiskt bindande utan ett politiskt och moraliskt åtagande som Sverige förbundit sig att följa. Alla samhällssektorer berörs Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer och vara en självklar del av den ordinarie verksamheten. Lokaler, verksamhet och information ska vara tillgängliga för alla, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte. Staten ska föregå med gott exempel. Alla statliga myndigheter har ansvar för att handikapperspektivet införlivas inom sina politikområden. Före år 2010 måste också alla kommuner, offentliga miljöer och allmänna transportmedel vara tillgängliga. Människor är inte handikappade utan det är när personer med funktionshinder möter en omgivning som inte är anpassad som handikapp uppstår. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa vårt samhälle är därför en central fråga. Ungefär var tionde medborgare i landet har någon form av funktionshinder. Då vårt samhälle på många sätt är organiserat för människor utan funktionshinder innebär det att ett stort antal människor dagligen möter hinder när de vill leva ett oberoende och jämlikt liv i gemenskap med andra. Det behövs ett medvetet och långsiktigt arbete för att undanröja dessa hinder. Birgitta Karstensson arbetar för att öka tillgängligheten! Tillgänglighet? Kan jag som rullstolsburen ta mej in i vilken butik jag än vill besöka? Är rampen tillräckligt bred? Finns det dörröppnare, eller måste man ringa butiken innan man kommer? Kan jag som synskadad gå utan att något hinder finns på trottoaren, t.ex. trottoarpratare. Finns det markerade trappsteg? Kan jag som allergiker besöka evenemang utan heltäckningsmattor, djur, och är stället parfymfritt? Finns det fungerade hörselslinga till mej som hörselskadad? Finns det handikapparkeringar som är tillräckligt stora för min bil som har ramp på sidan? Finns det avfasade trottoarkanter för mej som går med rullator? Detta är en del av de frågeställningar som man ska få svar på genom en tillgänglighetsguide. Tänk på att det som är bra för andra fungerar oftast bra även för oss alla. Jag arbetar tillsammans med handikappföreningarna och alla som har funderingar eller upplever att tillgängligheten inte fungerar för dig som kommuninvånare eller som turist, kan kontakta mig! BIRGITTA KARSTENSSON projektanställd NR TORSBY NU 11

12 Längst bak från vänster: Sonja Haugen-Svedbo, Karina Engström, Eva Nilsson, Yvonne Hadji, Gullvi Back. Nästa rad: Siv Honnens, Marina Persson, Ulla-Britt Westh, Hillevi Thorsen, Eva Gustafsson, Berit Berglund, Erna Norman. Tredje bakifrån: Bodil Westerberg, Anita Bönström, Solveig Larsson, Sonja Persson, Berit Emanuelsson. Fjärde bakifrån: Maj-Britt Amén, Randi Hansen, Britt Ek, Ann-Britt Jönsson, Annika Bengtsson, Ann-Britt Larsson. Längst fram: Gunnel Johansson, Elsa Berglund, Mona Wiktorsson, Ann-Britt Sandberg, Gunilla Henrikssson. Allra längst fram: Anne Johansson. Saknas på bilden: Irene Karlstam, Carina Sjögren-Larsson, Gulli Vestlund Certifierad städpersonal Att arbeta inom städverksamheten är inte så enkelt som många kanske tror! höjer kvaliteten Att städa - vad innebär det? Det är inte bara att gå och damma och sopa golv, det är faktiskt en hel del utöver det som ingår i arbetsuppgifterna. Vi måste känna till kemikalier så att vi använder dem på rätt sätt, annars kan vi t.ex. förstöra en hel golvmatta som i värsta fall måste bytas ut, vilket resulterar i stora extrakostnader. Vi måste lära oss nya städmetoder som gör att vi blir mer effektiva för våra kunder och att använda oss av maskiner som underlättar för oss själva och sparar in mycket tid. Eftersom vi ska arbeta så ergonomiskt som möjligt, är det jätteviktigt att utnyttja så mycket maskiner vi kan, annars blir det lätt förslitningsskador och sjukskrivningar. När vi använder maskiner får vi mycket tid över för annat, eftersom den gör jobbet åt oss. Och tid behövs nu i dessa tider när besparingar måste göras i många verksamheter. Det här och mycket mer behöver vår städpersonal klara, så därför har vi inom städverksamheten i Torsby utbildningar för städpersonalen, och det innebär att alla som jobbar med städ får gå en utbildning med ett praktiskt och teoretiskt prov. När det är avklarat får man ett städcertifikat som visar att utbildningen är fullföljd. Utbildningen är fyra dagar + två dagar för praktiskt och teoretiskt prov. Den är med andra ord en mycket intensiv kurs. Vi har under de tre senaste åren utbildat 21 av 29 anställda som nu har städcertifikat, och vårt mål är att alla ska ha utbildningen. Innehållet i utbildningen är: - Service/Kvalitet - Organisation/Ekonomi - Gruppen och psykosocial arbetsmiljö - Ergonomi/Friskvård - Arbetsmiljö/Yttre miljö - Städningens grunder - Redskap och maskiner - Städmetoder - Kem. tekniska produkter - Golv och inredning Så det är inte bara att städa som ni kanske förstår efter innehållet i utbildningen. Detta är ett miljöjobb att vara stolt över tycker jag som arbetsledare för städverksamheten. ANN JOHANSSON städledare TORSBY NU NR

13 Nu börjar allaktivitetshallen byggas i Sysslebäck I början av oktober började byggandet av allaktivitetshallen i Sysslebäck med Skanska som totalentreprenör. Hallen ska kunna tas i bruk under våren 2006 och vara färdig till sommaren. En allaktivitetshall har varit på tapeten och diskuterats under de senaste 20 åren. För tre år sedan startades det konkreta projektet med en referensgrupp med representanter för politiker, fritidsförvaltning, skola, tekniska, föreningslivet och näringslivet. Tillsammans med en arkitekt drog man upp riktlinjer och lägsta krav för utformning av hallen. Hallen kommer att byggas ihop med Sysslebäcksbadet mot söder. Genom denna placering skapas en knutpunkt för besöksnäringen, föreningslivet samt för skolan och fritidslivet. Turistbyrån kommer att flytta in i de nya lokalerna, och fritidsförvaltningens och turistbyråns verksamhet samordnas. Här uppstår den kompletta anläggningen. En allaktivitetshall används i stor utsträckning för idrott men utöver detta kan den bland annat användas som samlingslokal, för konferenser, mässor, lägerverksamhet, kulturella evenemang, dansverksamhet samt utgöra en del av turismsatsningen i kommunen. Interiör från Björneborgs idrottshall Den nya byggnaden blir drygt 1300 m 2 och innehåller förutom en fullstor hall även ett medicinskt bad, styrketräning, publikutrymme, omklädningsrum, personalutrymme och förråd med mera. En del av det befintliga badhuset byggs om till en gemensam mottagning, information och café. JAN-ANDERS JANTE CARLSSON distriktschef, Sysslebäck Våra barn och ungdomar inom Klarälvdalens rektorsområde kommer äntligen att kunna ges möjlighet till aktiviteter i en riktig hall. Föreningslivet får helt andra möjligheter och resurser för att kunna utvecklas. Näringslivet ges möjlighet att ytterligare utveckla turism och besöksnäring i området och få ett komplement till övriga attraktioner som redan finns. Dessutom ser den kloke arbetsgivaren nyttan för den egna personalen ur ett friskvårdsperspektiv. Interiör från styrketräningslokal i Storfors allaktivitetshus NR TORSBY NU 13

14 Sista chansen för byalag och andra föreningar att söka medel ur kommunens ramprogram för landsbygdsutveckling. Byalag och andra föreningar kan söka pengar, max :- till mindre projekt för att utveckla landsbygden. Krav: Ideell insats= minst 40% av projektets totalkostnad eller 67% av det sökta bidragsbeloppet. Blanketter och information kan hämtas på kommunens webbplats på Internet Vem kan få stöd? Stöd lämnas i huvudsak till utvecklingsprojekt. Projektstöd lämnas till verksamheter där byalag och föreningar arbetar på ett marknadsorienterat sätt för landsbygdens utveckling. Det lokala ideella arbetet skall vara ett centralt inslag. (Stöd lämnas inte till enskilda personer och företag) Exempel: Åtgärder kan avse: Locka fler besökare och fast boende till kommunen Besöksnäringen Utveckling av nya tjänster för att få ett mer diversifierat näringsliv och en bredare arbetsmarknad. Utveckling av fler distansoberoende tjänster. Bättre förutsättningar och miljö för mikro- och småföretagens förnyelse och tillväxt. Samverkan och kunskapsuppbyggnad för grundläggande behov för landsbygdens ekonomiska utveckling. Skapa mötesplatser och nätverk. Ansökan skickas till: Torsby kommun 1. Kommunstyrelsen Torsby kommun Sista ansökningsdag: 10 november Projekt-period 1 januari - 30 juni Frågor? Har du frågor om stödet eller vill ha ansökningsblanketter, eller vill ha hjälp med ansökan är du välkommer att ringa eller besöka: Elisabet Olsson, kommunhuset, tel 0560/16008, fax 0560/16025, e-post: (Projektet finansieras av: Mål 1, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Torsby kommun.) Europeiska regionala utvecklingsfonden Jan Esping, ny tf. teknisk chef Sture Andersson, nuvarande teknisk chef, går i pension nu i höst och det pågår förberedelser för att rekrytera en ny teknisk chef. Till dess en sådan finns på plats har kommunstyrelsen utsett Jan Esping, nuvarande fastighetschef som tillförordnad teknisk chef under ett år. Jan- Anders Jante Carlsson, nuvarande distriktschef i Sysslebäck blir tillförordnad fastighetschef. Jan Esping har arbetat i Torsby kommun sedan hösten 2001 och dessförinnan bl.a. som fastighetsförvaltare. Tekniska avdelningen ansvarar för skötseln av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp, renhållning, skog, städning, snöröjning m.m. Cirka 120 personer är anställda fördelade på ca. 20 inom gatu- och VA-avdelningen, ca. 40 inom fastighetsavdelningen och ca. 20 inom gatu/va/fastighet i Norra Klarälvdalen. 14 TORSBY NU NR

15 Miljöförbättring kan ge lägre skatt Vilka kan få skattereduktion? ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Inom vilka områden kan man få skattereduktion? För att bygga ett nytt småhus och installera ett biobränsleeldat uppvärmningssystem. För att installera energieffektiva fönster i småhus. Detta gäller inte nybyggnation. Skattereduktion endast för permanent boende. Installationen ska göras mellan 1 januari 2004 och 31 december Högsta reduktionen för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem är kr. Högsta reduktionen för installation av energieffektiva fönster är kr. Utgiften måste överstiga kr. Vissa kriterier måste vara uppfyllda t.ex. U-värde på fönster på 1,2. För ytterligare information kontakta skatteverket eller gå in på deras hemsida på direktlänken för broschyren: PER-ANDERS FASTÉN bygglovsingenjör per-anders NY MATORDNING PÅ FÖRSLAG I HEMTJÄNSTEN Kyld mat eller varmhållen mat inom hemtjänsten diskuteras i Torsby kommun. En anledning till att kommunen funderar på att införa kyld mat inom hemtjänsten är att den varmhållna maten idag har svårt att hålla rekommenderad temperatur vid ankomstadressen. Hålls inte rätt temperatur ökar risken för att bakterietillväxt och näringsvärdet i maten sjunker. Förändringen till kyld mat planeras gälla de äldre inom hemtjänsten som tidigare haft matleverans samt tillkommande personer. Varje vecka kommer en matsedel hem där man kryssar för vilka maträtter man vill ha till nästkommande vecka. Beställningen tas sedan emot av leverantören. Matportionerna ska förvaras i kylskåp och värmas i vanlig ugn eller i mikrovågsugn. Personalen hjälper som tidigare till hos dem som behöver hjälp med mathanteringen. Andra fördelar med att servera kyld mat är dels valmöjligheten att själv få beställa den mat som man vill äta, samt att mattiderna inte begränsas till en viss tid utan man bestämmer själv när lunchen skall ätas. Tre tillfällen med provsmakning har genomförts för att bedöma hur maten smakar och om maten skiljer sig åt leverantörer emellan. Testpersoner var bl.a. representanter för brukare, pensionärsrådet, organisationen och politiker. Den kylda maten fick bra eller mycket bra betyg av samtliga deltagare som provåt. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare NR TORSBY NU 15

16 Öppet Hus på Stjerneskolan Lördagen 12 november mellan kl och Det blir möjlighet att: Besöka lektioner Få information om våra program Få våra specialidrotter presenterade Få föräldrainformation för åk 9 Se våra tävlingsmekaniker Se utställningar Dramaföreställningar Full aktivitet på hela skolan! Alla är välkomna! Äntligen är det dags för invigning av Torsbys nya utbyggda flygplats Fredagen den 21 oktober är alla hjärtligt välkomna! Passa på att se på flygplatsen, ankomsthallen, hangar, flygledartorn etc. Mingla, mumsa på tilltugg, titta in i flygplan m.m. och få information om bygget och verksamheten vid flygplatsen Visning av flygplats och flygplan Invigning. Bandklippning. Tal. Musik. Måndagen den 31 oktober startar flygtrafiken åter från Torsby. Då kommer nya operatören Nextjet att trafikera sträckan Torsby - Hagfors - Stockolm/Arlanda. Läs mer på flygplatsens egen hemsida: Arkivens Dag Lördag 12 november kl blir det Arkivens Dag i biblioteket i Torsby. Det är också Arkivens Dag på lokalkontoret i Sysslebäck kl och på Finnkulturcentrum i Torsby kl Se vidare annonser i TorsbyBladet. Välkommen att uppleva gamla tider! 16 TORSBY NU NR

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011

Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 Bokbussfestival, Åbo, 11-13/8 2011 I mitten av augusti anordnades en internationell Bokbussfestival i Åbo, Finland, i samband med att den finska bokbussverksamheten firade 50-årsjubileum. Festivalen organiserades

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet för alla Tillgänglighet för alla Handikapplan för Region Skåne Foto: Christiaan Dirksen Det här är Region Skånes handikapplan Den kallas också för handikappolitiskt program. Den talar om hur Region Skåne ska arbeta

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Lisbeth Larsson. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Plenisalen, Stadshuset, Hagfors kl 10:00 12:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö

Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Chefsdag 20 mars på Träcentrum i Nässjö Träffen på Träcentrum den 20 mars inleddes av senior Inge Werner som välkomnade de cirka 60 deltagarna till samverkansdagen genom att beskriva sina erfarenheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson

Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Stöd o omsorgschef May Hansson Tf Stöd o omsorgschef Lena Bergman. Staffan Nilsson, Ann-Britt Andersson 1(7) Plats och tid Biblioteket, den 20 september kl 10.00-12.00 Beslutande Ledamöter Knut Jansson, ordf Staffan Nilsson, PRO Thore Hermansson, PRO Jens Rymoen, PRO Maj-Britt Söderberg, PRO Birgitta Åseby,

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer

Förnamn. Efternamn. E-post. Telefonnummer Förnamn Efternamn E-post Telefonnummer Välkommen med i vänelevsverksamheten du har ett viktigt uppdrag! Som vänelev bryr du dig om hur andra har det, delar med dig av dina erfarenheter, är med och skapar

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

SPCIs Mentorprogram 2011/2012

SPCIs Mentorprogram 2011/2012 SPCIs Mentorprogram 2011/2012 Välkommen till SPCIs Mentorprogram! SPCIs Mentorprogram startade 2010. I styrelsen för SPCI hade vi länge sökt efter sätt att knyta ihop olika åldersgrupper i vår förening

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Pensionärsrådet. ANSLAG/BEVIS Pensionärsrådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-03-12. Sida 1 av 13

Pensionärsrådet. ANSLAG/BEVIS Pensionärsrådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-03-12. Sida 1 av 13 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-16.00 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Ulla Olsson (PRO) Maj-Britt Hansson (PRO) Eva Sandberg (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4. Information från socialnämnden 5. Sammanträdestider för 2011 8

Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4. Information från socialnämnden 5. Sammanträdestider för 2011 8 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4 Information från socialnämnden 5 Tillgänglighetspriset

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär!

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Inbjudan till årets företagarhändelse i Laholm! Välkommen! Detta har vi i Laholms kommun verkligen sett fram emot länge! Att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Anita Fridberg. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor

Protokoll. Eva Pettersson. Pernilla Boström. Anita Fridberg. Sammanträdesdatum Sida 1/ Råd för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Plenisalen, stadshuset, Dalavägen 10 kl 14:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Thomas Pettersson (DHR Hagfors-Munkfors avdelningen)

Läs mer

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning!

Sökes: Fotograf. Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Fotograf Vi söker dig eller er som för det mesta tar med kameran och gillar att fotografera allt möjligt som rör sig på LCRs anläggning! Du ska vara intresserad av fotografi och ha egen kamera. Utbildning:

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Engelinus Den Braver, ej tjänstgörande ersättare Kristian Håkansson, områdeschef Arnold Andreasson, ordförande kommunstyrelsen

Engelinus Den Braver, ej tjänstgörande ersättare Kristian Håkansson, områdeschef Arnold Andreasson, ordförande kommunstyrelsen 1 (9) Plats och tid Österbo, samlingslokal kl 13.15-15.45 Beslutande Övriga deltagande Patrik Ströbeck, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO Lars Svensson, KS Catharina Tann, SN Arne Malmgren, PRO Valter

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Till Dig som har matdistribution.

Till Dig som har matdistribution. Handläggare Datum Karolin Gleisner 2015-04-23 0480-45 35 12 Till Dig som har matdistribution. Du får detta brevet för att du har matportioner levererade hem till din bostad, så kallad matdistribution.

Läs mer

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson.

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2013-09-19 1-9 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer