Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr."

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 oktober 2005 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 BARNENS ANDRA BOK 3 ÅRETS VÅRDBITRÄDE 4 DEMENSHEMTJÄNST 4 IT-STÖD I VÅRDPLANERING 5 BORTFORSLING AV BILAR 6 FRIENDS - MOT MOBBING 7 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY 8 FINNKULTURCENTRUM RESTE TILL FINLAND 10 TILLGÄNGLIGHETSGUIDE 11 STÄDERSKOR FÅR CERTIFIKAT 12 ALLAKTIVITETSHALLEN I SYSSLEBÄCK 13 GLOBAL GRANTS 14 TF. TEKNISK CHEF 14 LÄGRE SKATT FÖR MILJÖ- FÖRBÄTTRING 15 KYLD MAT 15 FLYGPLATSEN ÖPPNAR IGEN 16 ÖPPET HUS - STJERNESKOLAN 16 ARKIVENS DAG 16 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Omslagsbild: Klara Åkerlund och William Karlsson från Holmesskolans Friendsgrupp Utgivning: Fyra nummer 2005 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: City-Tryck, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Torsby investerar för framtiden Torsby kommun jobbar hårt med att skapa de bästa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv, som är grunden för befintliga och kommande arbetstillfällen. Detta leder till ökat skatteunderlag för den service som kommunmedborgarna behöver. Det handlar mycket om att hjälpa, stötta och stimulera befintliga företag. Men också att vara lyhörda för de nyetableringar som dyker upp. Kommunen har på senare tid bidragit till expansion inom näringen på flera olika ställen; t.ex. genom nybyggnation av Inova Park industriområde, där vi uppfört industribyggnader för elektronikföretag, stor utbyggnad av Swedjams lokaler vid gamla bryggeriet och vi har köpt upp och sålt vidare industrifastigheter för att möjliggöra expansioner. Vi har stöttat Branäs i deras omfattande utbyggnad av sin verksamhet. Bredbandsnätet är utbyggt till att vara ett av de med den bästa täckningen i landet trots vår till ytan stora kommun. Kommunen satsar också på besöksnäringen tillsammans med övriga företag som är verksamma i branschen. Vi har haft modet att göra satsningar som synliggör oss, sticker ut, märks, som sätter oss på kartan och som stärker vår självkänsla. Skidtunnelbygget är ett sådant projekt. Ingen kan säga annat än att vi törs och vågar anta utmaningar. Vi kommer även fortsättningsvis att vara lyhörda för nya realistiska innovativa idéer som kan komma att bidra till utvecklingen av vår kommun Företag och företagsledningar har en förkärlek och benägenhet att finnas i och etablera där det finns goda kommunikationer. I Torsby kommun tryggas nu järnvägstrafiken på Fryksdalsbanan genom den nya bron över Ljusnan och ytterligare investeringar kommer att göras framöver utefter järnvägen. Vi jobbar även försiktigt vidare med tanken kring en omlastningscentral i Skalleby. Efter flera års påtryckning kommer nu inom kort biltrafiken att kunna rulla på en ny europaväg E45 genom vår kommun. På Rv 62 genom Klarälvdalen har man betat av ytterligare några etapper upprustning av vägen. Vidare har vi nu fokus på att påverka statsmakten att rusta upp vägen mellan Torsby och Kongsvinger till en bättre länk mellan länderna. I dagarna kommer invigningen av den största kommunikationssatsningen i Torsby kommun på många år att ske, nämligen invigningen av den nya flygplatsen. Förberedelserna har varit både många och långa inte minst när det gällt att skaffat medfinansiärer till projektet. Vi har nu lyckats med både finansiering och det praktiska arbetet. En ny flygplats står färdig och en ny operatör kommer att trafikera linjen. Flygplatsen kommer att ha avgörande betydelse för Torsby kommuns framtid. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba hårt för att hålla spelplanerna i ordning. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Alla förskoleklasser är i år speciellt inbjudna till biblioteken för att lära känna biblioteket och få sitt första lånekort. I år har vi också glädjen att kunna dela ut Barnets andra bok som är en gåvobok till kommunens 6-åringar. Gåvoboken är en del av ett läsprojekt som finansieras med pengar från kulturrådet. I samarbete med BVC delar biblioteken också ut Barnets första bok till alla nyfödda i kommunen. Östmarks förskola på besök hos biblioteket NR TORSBY NU 3

4 Demenshemtjänst på prov i Torsby För att utveckla hemtjänsten för personer med någon form av demensdiagnos planerar vi att på försök starta en hemtjänstgrupp som enbart arbetar gentemot dementa hjälptagare i Torsby och dess närområde. Att arbeta med och hjälpa dementa personer kan många gånger vara svårt samtidigt som det är mycket givande. Det ställer höga krav på personalen som måste vara extra lyhörd inför hjälptagarens behov eftersom många har svårigheter att uttrycka sig i samma utsträckning som andra hjälptagare inom hemtjänsten. Arbetsgruppen kommer i första hand att utföra biståndsbedömda insatser. Målet är att ge en ökad trygghet och livskvalitet för hjälptagarna, möjlighet till att bo kvar hemma samt stöd för anhöriga. I nuläget är planeringen i full gång och vi räknar med att verksamheten startar kring årsskiftet. CARINA STOLPE områdeschef, hemtjänsten Fryksdalen Årets vårdbiträde 2005 Vi gratulerar vår medarbetare Annelie Berglund, Sörmarkssäter som fått utmärkelsen Årets vårdbiträde Varje år utser Klockargårdsfonden sex vårdbiträden/ undersköterskor i Sverige som på ett eller annat sätt gjort något extra för de demenssjuka. Annelie får priset för bl.a. sin entusiasm, flexibilitet och förmåga till problemlösning i sitt arbete med dementa hjälptagare inom hemtjänsten Torsby. Priset delades ut i samband med en nationell vårdkonferens på Öland i slutet av augusti. 4 TORSBY NU NR

5 IT-stöd ger bättre rutiner vid vårdplanering Landstinget och kommunerna i norra Värmland ska testa ett IT-stöd för planering av vården efter utskrivning från sjukhuset. Detta för att skapa effektiva, säkra och pålitliga rutiner. Den webbtjänst som ska testas heter Meddix och är ett verktyg för att kunna kommunicera elektroniskt istället för som i dag när man kommunicerar med fax. Meddixsystemet är så konstruerat att endast den som är behörig kan få tillgång till uppgifter. All information angående en vårdplanering kopplas samman till patienten i stället för till den vårdenhet där patienten vårdas. Systemet lagrar all information. Detta gör att alla vårdgivare får en överblick över vad som gjorts samt att alla alltid har tillgång till aktuell information. Man slipper då ha lösa papper och bläddra i olika pärmar. Vårdenheterna kan enkelt få ut en sammanställning. Kommunernas vård och omsorg i Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors samt sjukhuset i Torsby och vårdcentralerna i norra Värmland är utsedda att vara testpiloter. Under september till och med november kommer testerna att pågå. Efter utvärdering skall beslut tas om man ska fortsätta att utnyttja tjänsten och i så fall i hela Värmland. ELISABETH ARONSON distriktssköterska tel ULLA SÄÄF medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Psykiatrisköterskan Mona Liljhammar provar nya IT-stödet NR TORSBY NU 5

6 Äntligen kan vi flytta felparkerade fordon Torsby kommun fick i juni tillstånd av länsstyrelsen att flytta felparkerade fordon, och nu är rutinerna godkända av kommunstyrelsen. På det statliga vägnätet har Vägverket rätt att flytta felparkerade och övergivna fordon. Nu har kommunen fått samma möjlighet på det kommunala gatunätet samt även på tomtmark. Det är Sune Eriksson på tekniska avdelningen (tel ) som kommer att vara behjälplig för fastighetsägare som besväras av felparkerade fordon på sin tomtmark. På gatumark kan allmänheten vända sig till Ingemar Hallström (tel ) om fordon behöver flyttas. Det är inte frågan om någon polisiär verksamhet eller bötfällning som kommunen skall sköta, utan flyttning av övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade. Vill du veta mer, läs vidare på Torsby kommuns webbplats under gator och trafik. Omhändertagande av skrotbilar hanteras av Nisse Söderqvist (tel ) på miljö- och byggkontoret som tidigare. MIKAEL LÖFVENHOLM områdeschef GVA TORSBY NU NR

7 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing Det är inte meningen att man skall vara ensam om man inte själv vill det. Och det är inte heller meningen att man skall känna sig utanför och mobbad. Tvärtom är det meningen att man skall trivas och ha kul och vara juste mot varandra. Kompisar skall stödja varandra. Detta är väl något av syftet med Friends, kompisar mot mobbing, som finns på Holmesskolan i Torsby. I Torsby finns Friends än så länge bara på Holmesskolan men flera andra skolor diskuterar om att starta även hos sig. På Holmesskolan är det nu andra läsåret som man är i gång. Det går till så att varje klass i mellanstadiet (år 4-6) anonymt fick välja en flicka och en pojke som man tycker är en särskilt bra kompis att vara klassens representant i Friends - gruppen. Dessa barn har fått en utbildning i bl.a. hur man skall vara mot varandra, hur man upptäcker och hur man skulle kunna förebygga mobbing. Man för sedan med sig den kunskapen tillbaka till klassen. - Förutom att försöka sprida trivsel omkring sig, skall friendsbarnen vara extra ögon och öron på skolgården, hjälpa till att upptäcka ev. mobbing. Men meningen är inte att friendsbarnen skall gå in och stoppa mobbing, det är de vuxnas ansvar, berättar läraren Magnus Sjödin som är ansvarig för Friends på Holmesskolan. - Vi jobbar förebyggande, genom att göra roliga saker för att ge en positiv inställning till skolan. Det skall vara roligt att gå i skolan. Friendsgruppen träffas varannan fredag och går igenom om det har hänt något särskilt, om barnen har märkt att någon verkar utanför eller om någon verkar stökig eller stygg och diskuterar vad man skulle kunna göra åt det. Om det behövs tar Magnus sedan med sig detta vidare till berörda mentorer. - Förra läsåret fick alla elever på skolan se en liten pjäs om en mobbingsituation. Man har också fått göra värderingsövningar, som sedan följdes upp i klassen, berättar Magnus. Barnen fick ta ställning till olika påståenden, t.ex. hur det är att vara en riktig kompis. Det är viktigt att diskutera sådana här frågor. Friendsgruppen ordnar också olika roliga aktiviteter. Nu senast i september anordnade man en utklädningdag på skolan, då alla barn som ville fick klä ut sig. Det var fullt av spöken, häxor och demoner på skolgården. T.o.m. en Magnus Uggla-kopia och en sjökapten kunde man se. Andra snillrika kostymer var att använda sig av en svart plastsäck och drapera sig i. Det var bara fantasin som satte gränser. Det senaste i raden av idéer som Friends-barnen kommit med är att man har märkt ut en särskild plats på skolgården med en kompass. Där kan den som just då känner sig lite ensam gå och ställa sig och meningen är att andra barn som ser det skall gå dit och hämta med honom eller henne i leken. - Det var elevernas egen idé, berättar Magnus, för det är ju inte alltid att man vill vara med någon för att man går ensam en rast eller så. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Friends är egentligen en rikstäckande organisation mot mobbing. Den grundades 1997 av Sara Damber. Sara är eldsjälen som vandrat från egenupplevd mobbning som upphörde när en kille i hennes klass sade ifrån och fick de övriga eleverna att sluta. Denna händelse är en av anledningarna till Friends tror på kompisstödjararbete. Elever är viktiga, och alla kan göra skillnad. Läs mer om Friends på NR TORSBY NU 7

8 Skidtunneln börjar ta form Efter många års planerande togs det första spadtaget till Fortum Ski Tunnel Torsby våren Det var startpunkten på den byggprocess som nu pågår för fullt. I Valberget, strax norr om Torsby tätort, är det stora saker på gång. Tunnelbygget 230 ton armering, 3200 m 3 betong och 6000 m 3 isolering ska resultera i Sveriges första skidtunnel. Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Anläggningen kommer att vara öppen för skidåkning och skidskytte från maj till december. Vintertid finns fina träningsmöjligheter utomhus på natursnö. Åtta meter bred och fyra meter hög, det är de invändiga mått som tunneln kommer att ha. Tunneln som även kommer att bli världens längsta med sina 1,3 km gjuts av betong. En fältstation har satts upp i Valberget där tunneldelarna tillverkas. Fyra gjutformar som vardera kan producera två valv har monterats upp. Totalt ska ca 480 valv gjutas. Det största valvet blir 2,5 meter långt och väger över 14 ton och dessa transporteras efter att de härdat ut på banan med hjälp av ett specialbyggt fordon. NCC, som är den entreprenör som utför bygget, beräknar att gjutningen kommer att vara klar i slutet av januari. Sedan återstår det några månader för att installera kylsystem, armaturer och andra detaljer innan tunneln kan kylas ner och fyllas med snö. I anslutning till själva tunneln byggs en arena. Glömmer man att ta med sig skidorna kan man hyra sig ett par i skidshopen som kommer att finnas i arenans bottenplan. Det är även i arenan som skidåkningen påbörjas och avslutat. Arenan kommer också att innehålla en station för skidskytte om åtta platser. Detta är en möjlighet som är unik eftersom det i dagsläget inte finns någon annan skidtunnel med möjlighet till skidskytte inomhus. Tunneln, som beräknas ge åkdagar per år, byggs på uppdrag av Fritid i NordVärmland AB men kommer att drivas av entreprenör/entreprenörer som hyr själva anläggningen. I juni 2006 invigs tunneln, så redan nästa sommar är det dags att valla skidorna för en åktur! Thobias Fredriksson Fortum Ski Tunnel Torsbys ambassadör Thobias Fredriksson, världsmästare i sprint, har utsetts till ambassadör för att göra tunneln känd bland både skidåkare och skidtränare ute i den stora världen. Thobias är väl etablerad som elitåkare och har goda kontakter i skidvärlden. Men det är inte bara hans meriter som etablerad skidelit som gör honom till en lämplig tunnelambassadör: - Torsby kommer alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta och min karriär är mycket präglad av åren på Stjerneskolans skidgymnasium. - Skidfolket är mycket nyfikna på projektet och när jag är ute så får jag ofta frågor om hur det går med tunneln. Därför ska det bli mycket spännande att få hjälpa Torsby och projektet. - Jag ser uppdraget som en hedersuppgift, säger Thobias Fredriksson. LINDA DANIELSSON informatör Fortum Ski Tunnel Torsby Kom gärna och titta på bygget av Fortum Ski Tunnel Torsby Information och visningar ges efter förbeställning. För beställning ring eller Torsby Turistbyrå Du kan även boka via: eller Inom kort har du även möjlighet att få aktuell information via vårt nyhetsbrev. Anmäla dig till nyhetsbrevet kan du göra via hemsidan Thobias Fredriksson, inspekterar de första tunneldelarna av Fortum Ski Tunnel Torsby 8 TORSBY NU NR

9 Betongen kommer färdigblandad och fylls i formarna Bygget av Fortum Ski Tunnel Torsbys arena har påbörjats Tunneln växer fram Massan fylls i formen via en ränna och allt sker under noggrann övervakning...innan det kan fraktas ut på banan......och placeras i sin rätta position Efter att betongen hårdnat lyfts valvet ur formen för att härda ytterligare... Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Fortum Ski Tunnel Torsby blir i första etappen 1,3 km lång och har plats för två klassiska spår och två skatebanor. Tunneln, som blir världens längsta, kommer att följa terrängens naturliga nivåskillnader med ungefär 12 meters skillnad mellan högsta och lägsta punkt och ligga till hälften ovanför markytan. Tunneln kommer att ha en konstsnöanläggning och en temperatur mellan 0 till -3 grader. Läs mer på: NR TORSBY NU 9

10 Finnkulturcentrum till Finland I mitten av augusti reste några personer från Torsby till Finland på studieresa. Syftet var att lära mer om finnkulturen. Resan var mycket lärorik och rolig vilket Inga-Greta Lindblom från Finnkulturcentrum kan berätta om här. Resan anordnades av FINNSAM - Finnbygder i samverkan, som är ett nätverk för intressenter inom finnkulturen. Från vår kommun deltog Annika Eriksson, Irmgard Henriksson, Arne och Anita Vannevik, Torsby och Anita Johansson, Järpliden. Deltagarna på resan strålade samman i Stockholm, där väntade färjeturen över ett lugnt hav till Åbo. Grandells buss med chauffören Esa (fantastiskt tålmodig och hjälpsam) väntande på oss och bussen tog oss runt på en 175 mil lång tur. Vi färdades en bit på den sk Oxvägen och besökte Juva, där C.A. Gottlund bodde under sin uppväxt i gamla prästgården. Efter besök i Olofsborg och Kerimäki kyrka väntade besöken på hembygdsmuseer och gårdsmuseer, där vi såg bastur, rior och rökstugor. Vid Murtavaara gårdsmuseum fanns två välbevarade rökstugor och vi fick också se ett heligt träd, en gammal tall med ristningar. Fågelholkar av näver väckte intresse bland deltagarna. Så kom vi fram till Rautalampi, Torsbys vänort där vi sov två nätter. Vi fick besöka det vackra biblioteket, både den ortodoxa och den protestantiska kyrkan och museet. Vi guidades runt av Paula Jantonen, biblioteket och Olavi Saarelainen, f.d. kommunchef. På museet fick jag för första gången se stekpannor, som kan användas i rökugnen. På kvällen fick vi prova på kyrkbåtsrodd. Instruktören utsåg snabbt mig till kapten på den ena båten, ett hedersuppdrag. När det kom till avfärd visade det sig att kaptensskapet bestod i sitta vid rodret, trots allt kom vi fram till Roppola en gammal gård där Rautalampi kommun bjöd på middag. Ett par släktgårdar besöktes också, släkten Tossavainen, Markkola gård och Valkoinen, släktgård vid Hankasalmi. På hemvägen mot Åbo besökte vi bl.a. Muurame bastuby, med över 30 olika bastur och en fin utställning. Vi bodde på olika vandrarhem, badade bastu på kvällarna och åt många finska specialiteter bl.a. kalakukko (inbakad fisk i rågbröd) och piroger. En trevlig och lärorik resa med Birger Nesholen, Gruetunet, som kunnig guide och Tor Eriksson, Örebro som reseledare. INGA-GRETA LINDBLOM assistent, Torsby Finnkulturcentrum TORSBY NU NR

11 Översyn av handikappguide för bättre tillgänglighet Jag heter Birgitta Karstensson och har fått uppdraget att ska se över kommunens handikappguide. Det finns en guide som gjordes 1996 och den ska nu uppdateras. Mycket har hänt sen dess, verksamheter har ändrats, lagts ner eller har kommit till. Handikappguiden är ett redskap för människor med olika funktionshinder, där man lätt ska kunna ta reda på hur olika lokaliteter och hur allmänna platser är utformade. Agenda 22 är ett sätt att förverkliga FN:s standardregler och de ligger till grund för arbetet. Standardreglerna är inte juridiskt bindande utan ett politiskt och moraliskt åtagande som Sverige förbundit sig att följa. Alla samhällssektorer berörs Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer och vara en självklar del av den ordinarie verksamheten. Lokaler, verksamhet och information ska vara tillgängliga för alla, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte. Staten ska föregå med gott exempel. Alla statliga myndigheter har ansvar för att handikapperspektivet införlivas inom sina politikområden. Före år 2010 måste också alla kommuner, offentliga miljöer och allmänna transportmedel vara tillgängliga. Människor är inte handikappade utan det är när personer med funktionshinder möter en omgivning som inte är anpassad som handikapp uppstår. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa vårt samhälle är därför en central fråga. Ungefär var tionde medborgare i landet har någon form av funktionshinder. Då vårt samhälle på många sätt är organiserat för människor utan funktionshinder innebär det att ett stort antal människor dagligen möter hinder när de vill leva ett oberoende och jämlikt liv i gemenskap med andra. Det behövs ett medvetet och långsiktigt arbete för att undanröja dessa hinder. Birgitta Karstensson arbetar för att öka tillgängligheten! Tillgänglighet? Kan jag som rullstolsburen ta mej in i vilken butik jag än vill besöka? Är rampen tillräckligt bred? Finns det dörröppnare, eller måste man ringa butiken innan man kommer? Kan jag som synskadad gå utan att något hinder finns på trottoaren, t.ex. trottoarpratare. Finns det markerade trappsteg? Kan jag som allergiker besöka evenemang utan heltäckningsmattor, djur, och är stället parfymfritt? Finns det fungerade hörselslinga till mej som hörselskadad? Finns det handikapparkeringar som är tillräckligt stora för min bil som har ramp på sidan? Finns det avfasade trottoarkanter för mej som går med rullator? Detta är en del av de frågeställningar som man ska få svar på genom en tillgänglighetsguide. Tänk på att det som är bra för andra fungerar oftast bra även för oss alla. Jag arbetar tillsammans med handikappföreningarna och alla som har funderingar eller upplever att tillgängligheten inte fungerar för dig som kommuninvånare eller som turist, kan kontakta mig! BIRGITTA KARSTENSSON projektanställd NR TORSBY NU 11

12 Längst bak från vänster: Sonja Haugen-Svedbo, Karina Engström, Eva Nilsson, Yvonne Hadji, Gullvi Back. Nästa rad: Siv Honnens, Marina Persson, Ulla-Britt Westh, Hillevi Thorsen, Eva Gustafsson, Berit Berglund, Erna Norman. Tredje bakifrån: Bodil Westerberg, Anita Bönström, Solveig Larsson, Sonja Persson, Berit Emanuelsson. Fjärde bakifrån: Maj-Britt Amén, Randi Hansen, Britt Ek, Ann-Britt Jönsson, Annika Bengtsson, Ann-Britt Larsson. Längst fram: Gunnel Johansson, Elsa Berglund, Mona Wiktorsson, Ann-Britt Sandberg, Gunilla Henrikssson. Allra längst fram: Anne Johansson. Saknas på bilden: Irene Karlstam, Carina Sjögren-Larsson, Gulli Vestlund Certifierad städpersonal Att arbeta inom städverksamheten är inte så enkelt som många kanske tror! höjer kvaliteten Att städa - vad innebär det? Det är inte bara att gå och damma och sopa golv, det är faktiskt en hel del utöver det som ingår i arbetsuppgifterna. Vi måste känna till kemikalier så att vi använder dem på rätt sätt, annars kan vi t.ex. förstöra en hel golvmatta som i värsta fall måste bytas ut, vilket resulterar i stora extrakostnader. Vi måste lära oss nya städmetoder som gör att vi blir mer effektiva för våra kunder och att använda oss av maskiner som underlättar för oss själva och sparar in mycket tid. Eftersom vi ska arbeta så ergonomiskt som möjligt, är det jätteviktigt att utnyttja så mycket maskiner vi kan, annars blir det lätt förslitningsskador och sjukskrivningar. När vi använder maskiner får vi mycket tid över för annat, eftersom den gör jobbet åt oss. Och tid behövs nu i dessa tider när besparingar måste göras i många verksamheter. Det här och mycket mer behöver vår städpersonal klara, så därför har vi inom städverksamheten i Torsby utbildningar för städpersonalen, och det innebär att alla som jobbar med städ får gå en utbildning med ett praktiskt och teoretiskt prov. När det är avklarat får man ett städcertifikat som visar att utbildningen är fullföljd. Utbildningen är fyra dagar + två dagar för praktiskt och teoretiskt prov. Den är med andra ord en mycket intensiv kurs. Vi har under de tre senaste åren utbildat 21 av 29 anställda som nu har städcertifikat, och vårt mål är att alla ska ha utbildningen. Innehållet i utbildningen är: - Service/Kvalitet - Organisation/Ekonomi - Gruppen och psykosocial arbetsmiljö - Ergonomi/Friskvård - Arbetsmiljö/Yttre miljö - Städningens grunder - Redskap och maskiner - Städmetoder - Kem. tekniska produkter - Golv och inredning Så det är inte bara att städa som ni kanske förstår efter innehållet i utbildningen. Detta är ett miljöjobb att vara stolt över tycker jag som arbetsledare för städverksamheten. ANN JOHANSSON städledare TORSBY NU NR

13 Nu börjar allaktivitetshallen byggas i Sysslebäck I början av oktober började byggandet av allaktivitetshallen i Sysslebäck med Skanska som totalentreprenör. Hallen ska kunna tas i bruk under våren 2006 och vara färdig till sommaren. En allaktivitetshall har varit på tapeten och diskuterats under de senaste 20 åren. För tre år sedan startades det konkreta projektet med en referensgrupp med representanter för politiker, fritidsförvaltning, skola, tekniska, föreningslivet och näringslivet. Tillsammans med en arkitekt drog man upp riktlinjer och lägsta krav för utformning av hallen. Hallen kommer att byggas ihop med Sysslebäcksbadet mot söder. Genom denna placering skapas en knutpunkt för besöksnäringen, föreningslivet samt för skolan och fritidslivet. Turistbyrån kommer att flytta in i de nya lokalerna, och fritidsförvaltningens och turistbyråns verksamhet samordnas. Här uppstår den kompletta anläggningen. En allaktivitetshall används i stor utsträckning för idrott men utöver detta kan den bland annat användas som samlingslokal, för konferenser, mässor, lägerverksamhet, kulturella evenemang, dansverksamhet samt utgöra en del av turismsatsningen i kommunen. Interiör från Björneborgs idrottshall Den nya byggnaden blir drygt 1300 m 2 och innehåller förutom en fullstor hall även ett medicinskt bad, styrketräning, publikutrymme, omklädningsrum, personalutrymme och förråd med mera. En del av det befintliga badhuset byggs om till en gemensam mottagning, information och café. JAN-ANDERS JANTE CARLSSON distriktschef, Sysslebäck Våra barn och ungdomar inom Klarälvdalens rektorsområde kommer äntligen att kunna ges möjlighet till aktiviteter i en riktig hall. Föreningslivet får helt andra möjligheter och resurser för att kunna utvecklas. Näringslivet ges möjlighet att ytterligare utveckla turism och besöksnäring i området och få ett komplement till övriga attraktioner som redan finns. Dessutom ser den kloke arbetsgivaren nyttan för den egna personalen ur ett friskvårdsperspektiv. Interiör från styrketräningslokal i Storfors allaktivitetshus NR TORSBY NU 13

14 Sista chansen för byalag och andra föreningar att söka medel ur kommunens ramprogram för landsbygdsutveckling. Byalag och andra föreningar kan söka pengar, max :- till mindre projekt för att utveckla landsbygden. Krav: Ideell insats= minst 40% av projektets totalkostnad eller 67% av det sökta bidragsbeloppet. Blanketter och information kan hämtas på kommunens webbplats på Internet Vem kan få stöd? Stöd lämnas i huvudsak till utvecklingsprojekt. Projektstöd lämnas till verksamheter där byalag och föreningar arbetar på ett marknadsorienterat sätt för landsbygdens utveckling. Det lokala ideella arbetet skall vara ett centralt inslag. (Stöd lämnas inte till enskilda personer och företag) Exempel: Åtgärder kan avse: Locka fler besökare och fast boende till kommunen Besöksnäringen Utveckling av nya tjänster för att få ett mer diversifierat näringsliv och en bredare arbetsmarknad. Utveckling av fler distansoberoende tjänster. Bättre förutsättningar och miljö för mikro- och småföretagens förnyelse och tillväxt. Samverkan och kunskapsuppbyggnad för grundläggande behov för landsbygdens ekonomiska utveckling. Skapa mötesplatser och nätverk. Ansökan skickas till: Torsby kommun 1. Kommunstyrelsen Torsby kommun Sista ansökningsdag: 10 november Projekt-period 1 januari - 30 juni Frågor? Har du frågor om stödet eller vill ha ansökningsblanketter, eller vill ha hjälp med ansökan är du välkommer att ringa eller besöka: Elisabet Olsson, kommunhuset, tel 0560/16008, fax 0560/16025, e-post: (Projektet finansieras av: Mål 1, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Torsby kommun.) Europeiska regionala utvecklingsfonden Jan Esping, ny tf. teknisk chef Sture Andersson, nuvarande teknisk chef, går i pension nu i höst och det pågår förberedelser för att rekrytera en ny teknisk chef. Till dess en sådan finns på plats har kommunstyrelsen utsett Jan Esping, nuvarande fastighetschef som tillförordnad teknisk chef under ett år. Jan- Anders Jante Carlsson, nuvarande distriktschef i Sysslebäck blir tillförordnad fastighetschef. Jan Esping har arbetat i Torsby kommun sedan hösten 2001 och dessförinnan bl.a. som fastighetsförvaltare. Tekniska avdelningen ansvarar för skötseln av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp, renhållning, skog, städning, snöröjning m.m. Cirka 120 personer är anställda fördelade på ca. 20 inom gatu- och VA-avdelningen, ca. 40 inom fastighetsavdelningen och ca. 20 inom gatu/va/fastighet i Norra Klarälvdalen. 14 TORSBY NU NR

15 Miljöförbättring kan ge lägre skatt Vilka kan få skattereduktion? ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Inom vilka områden kan man få skattereduktion? För att bygga ett nytt småhus och installera ett biobränsleeldat uppvärmningssystem. För att installera energieffektiva fönster i småhus. Detta gäller inte nybyggnation. Skattereduktion endast för permanent boende. Installationen ska göras mellan 1 januari 2004 och 31 december Högsta reduktionen för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem är kr. Högsta reduktionen för installation av energieffektiva fönster är kr. Utgiften måste överstiga kr. Vissa kriterier måste vara uppfyllda t.ex. U-värde på fönster på 1,2. För ytterligare information kontakta skatteverket eller gå in på deras hemsida på direktlänken för broschyren: PER-ANDERS FASTÉN bygglovsingenjör per-anders NY MATORDNING PÅ FÖRSLAG I HEMTJÄNSTEN Kyld mat eller varmhållen mat inom hemtjänsten diskuteras i Torsby kommun. En anledning till att kommunen funderar på att införa kyld mat inom hemtjänsten är att den varmhållna maten idag har svårt att hålla rekommenderad temperatur vid ankomstadressen. Hålls inte rätt temperatur ökar risken för att bakterietillväxt och näringsvärdet i maten sjunker. Förändringen till kyld mat planeras gälla de äldre inom hemtjänsten som tidigare haft matleverans samt tillkommande personer. Varje vecka kommer en matsedel hem där man kryssar för vilka maträtter man vill ha till nästkommande vecka. Beställningen tas sedan emot av leverantören. Matportionerna ska förvaras i kylskåp och värmas i vanlig ugn eller i mikrovågsugn. Personalen hjälper som tidigare till hos dem som behöver hjälp med mathanteringen. Andra fördelar med att servera kyld mat är dels valmöjligheten att själv få beställa den mat som man vill äta, samt att mattiderna inte begränsas till en viss tid utan man bestämmer själv när lunchen skall ätas. Tre tillfällen med provsmakning har genomförts för att bedöma hur maten smakar och om maten skiljer sig åt leverantörer emellan. Testpersoner var bl.a. representanter för brukare, pensionärsrådet, organisationen och politiker. Den kylda maten fick bra eller mycket bra betyg av samtliga deltagare som provåt. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare NR TORSBY NU 15

16 Öppet Hus på Stjerneskolan Lördagen 12 november mellan kl och Det blir möjlighet att: Besöka lektioner Få information om våra program Få våra specialidrotter presenterade Få föräldrainformation för åk 9 Se våra tävlingsmekaniker Se utställningar Dramaföreställningar Full aktivitet på hela skolan! Alla är välkomna! Äntligen är det dags för invigning av Torsbys nya utbyggda flygplats Fredagen den 21 oktober är alla hjärtligt välkomna! Passa på att se på flygplatsen, ankomsthallen, hangar, flygledartorn etc. Mingla, mumsa på tilltugg, titta in i flygplan m.m. och få information om bygget och verksamheten vid flygplatsen Visning av flygplats och flygplan Invigning. Bandklippning. Tal. Musik. Måndagen den 31 oktober startar flygtrafiken åter från Torsby. Då kommer nya operatören Nextjet att trafikera sträckan Torsby - Hagfors - Stockolm/Arlanda. Läs mer på flygplatsens egen hemsida: Arkivens Dag Lördag 12 november kl blir det Arkivens Dag i biblioteket i Torsby. Det är också Arkivens Dag på lokalkontoret i Sysslebäck kl och på Finnkulturcentrum i Torsby kl Se vidare annonser i TorsbyBladet. Välkommen att uppleva gamla tider! 16 TORSBY NU NR

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 NR 1-2006 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 MÅL OCH STRATEGIER 3 OMSORGENS MÅL 4 FRAMTIDENS BOENDE 6 TURISMVERKSAMHETEN 7

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2011 Information från Torsby kommun VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE NR 1-2011 TORSBY NU 1 Innehåll MÅL OCH STRATEGIER... 3 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 1 mars 2010 TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN. Information från Torsby kommun

Nr 1 mars 2010 TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN. Information från Torsby kommun Nr 1 mars 2010 Information från Torsby kommun TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN NR 1-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 StölletS fritidsgård i ny regi...

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun

Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun Nr 3 okt 2010 Information från Torsby kommun radonmätningskampanj i höst Torsby - en kommun med framtidsplaner välkomna flyktingungdomarna NR 3-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 Projekt destinationsutveckling...

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s.

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. 9 Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda s. 17 Diplom för miljöarbete

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Nr 3 nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 VALET ÄR ÖVER...3 EN TOBAKSFRI

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

Nr 4 dec. Översiktsplanearbetet i full gång. Var med och påverka Torsby kommuns framtid! Information från Torsby kommun NR 4-2009 TORSBY NU

Nr 4 dec. Översiktsplanearbetet i full gång. Var med och påverka Torsby kommuns framtid! Information från Torsby kommun NR 4-2009 TORSBY NU Nr 4 dec 2009 Information från Torsby kommun Översiktsplanearbetet i full gång. PLanering. Informationsmöten. Samråd. Remisser. Utställning. Osv. Var med och påverka Torsby kommuns framtid! NR 4-2009 TORSBY

Läs mer

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1

Nr 2 HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM JUNI 2012. Information från Torsby kommun NR 2-2012 TORSBY NU 1 Nr 2 JUNI 2012 Information från Torsby kommun HELA VÄRLDEN I TORSBY? BESÖK RESTAURANGEN PÅ VALBERGSGÅRDEN ALKOHOL - TÄNK OM NR 2-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 NATTPATRULLEN ANVÄNDER RAKEL... 3

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer