Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Friends. kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing. Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr."

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 3 oktober 2005 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 BARNENS ANDRA BOK 3 ÅRETS VÅRDBITRÄDE 4 DEMENSHEMTJÄNST 4 IT-STÖD I VÅRDPLANERING 5 BORTFORSLING AV BILAR 6 FRIENDS - MOT MOBBING 7 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY 8 FINNKULTURCENTRUM RESTE TILL FINLAND 10 TILLGÄNGLIGHETSGUIDE 11 STÄDERSKOR FÅR CERTIFIKAT 12 ALLAKTIVITETSHALLEN I SYSSLEBÄCK 13 GLOBAL GRANTS 14 TF. TEKNISK CHEF 14 LÄGRE SKATT FÖR MILJÖ- FÖRBÄTTRING 15 KYLD MAT 15 FLYGPLATSEN ÖPPNAR IGEN 16 ÖPPET HUS - STJERNESKOLAN 16 ARKIVENS DAG 16 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Omslagsbild: Klara Åkerlund och William Karlsson från Holmesskolans Friendsgrupp Utgivning: Fyra nummer 2005 Upplaga: 8200 ex. Tryckeri: City-Tryck, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Torsby investerar för framtiden Torsby kommun jobbar hårt med att skapa de bästa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv, som är grunden för befintliga och kommande arbetstillfällen. Detta leder till ökat skatteunderlag för den service som kommunmedborgarna behöver. Det handlar mycket om att hjälpa, stötta och stimulera befintliga företag. Men också att vara lyhörda för de nyetableringar som dyker upp. Kommunen har på senare tid bidragit till expansion inom näringen på flera olika ställen; t.ex. genom nybyggnation av Inova Park industriområde, där vi uppfört industribyggnader för elektronikföretag, stor utbyggnad av Swedjams lokaler vid gamla bryggeriet och vi har köpt upp och sålt vidare industrifastigheter för att möjliggöra expansioner. Vi har stöttat Branäs i deras omfattande utbyggnad av sin verksamhet. Bredbandsnätet är utbyggt till att vara ett av de med den bästa täckningen i landet trots vår till ytan stora kommun. Kommunen satsar också på besöksnäringen tillsammans med övriga företag som är verksamma i branschen. Vi har haft modet att göra satsningar som synliggör oss, sticker ut, märks, som sätter oss på kartan och som stärker vår självkänsla. Skidtunnelbygget är ett sådant projekt. Ingen kan säga annat än att vi törs och vågar anta utmaningar. Vi kommer även fortsättningsvis att vara lyhörda för nya realistiska innovativa idéer som kan komma att bidra till utvecklingen av vår kommun Företag och företagsledningar har en förkärlek och benägenhet att finnas i och etablera där det finns goda kommunikationer. I Torsby kommun tryggas nu järnvägstrafiken på Fryksdalsbanan genom den nya bron över Ljusnan och ytterligare investeringar kommer att göras framöver utefter järnvägen. Vi jobbar även försiktigt vidare med tanken kring en omlastningscentral i Skalleby. Efter flera års påtryckning kommer nu inom kort biltrafiken att kunna rulla på en ny europaväg E45 genom vår kommun. På Rv 62 genom Klarälvdalen har man betat av ytterligare några etapper upprustning av vägen. Vidare har vi nu fokus på att påverka statsmakten att rusta upp vägen mellan Torsby och Kongsvinger till en bättre länk mellan länderna. I dagarna kommer invigningen av den största kommunikationssatsningen i Torsby kommun på många år att ske, nämligen invigningen av den nya flygplatsen. Förberedelserna har varit både många och långa inte minst när det gällt att skaffat medfinansiärer till projektet. Vi har nu lyckats med både finansiering och det praktiska arbetet. En ny flygplats står färdig och en ny operatör kommer att trafikera linjen. Flygplatsen kommer att ha avgörande betydelse för Torsby kommuns framtid. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba hårt för att hålla spelplanerna i ordning. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Alla förskoleklasser är i år speciellt inbjudna till biblioteken för att lära känna biblioteket och få sitt första lånekort. I år har vi också glädjen att kunna dela ut Barnets andra bok som är en gåvobok till kommunens 6-åringar. Gåvoboken är en del av ett läsprojekt som finansieras med pengar från kulturrådet. I samarbete med BVC delar biblioteken också ut Barnets första bok till alla nyfödda i kommunen. Östmarks förskola på besök hos biblioteket NR TORSBY NU 3

4 Demenshemtjänst på prov i Torsby För att utveckla hemtjänsten för personer med någon form av demensdiagnos planerar vi att på försök starta en hemtjänstgrupp som enbart arbetar gentemot dementa hjälptagare i Torsby och dess närområde. Att arbeta med och hjälpa dementa personer kan många gånger vara svårt samtidigt som det är mycket givande. Det ställer höga krav på personalen som måste vara extra lyhörd inför hjälptagarens behov eftersom många har svårigheter att uttrycka sig i samma utsträckning som andra hjälptagare inom hemtjänsten. Arbetsgruppen kommer i första hand att utföra biståndsbedömda insatser. Målet är att ge en ökad trygghet och livskvalitet för hjälptagarna, möjlighet till att bo kvar hemma samt stöd för anhöriga. I nuläget är planeringen i full gång och vi räknar med att verksamheten startar kring årsskiftet. CARINA STOLPE områdeschef, hemtjänsten Fryksdalen Årets vårdbiträde 2005 Vi gratulerar vår medarbetare Annelie Berglund, Sörmarkssäter som fått utmärkelsen Årets vårdbiträde Varje år utser Klockargårdsfonden sex vårdbiträden/ undersköterskor i Sverige som på ett eller annat sätt gjort något extra för de demenssjuka. Annelie får priset för bl.a. sin entusiasm, flexibilitet och förmåga till problemlösning i sitt arbete med dementa hjälptagare inom hemtjänsten Torsby. Priset delades ut i samband med en nationell vårdkonferens på Öland i slutet av augusti. 4 TORSBY NU NR

5 IT-stöd ger bättre rutiner vid vårdplanering Landstinget och kommunerna i norra Värmland ska testa ett IT-stöd för planering av vården efter utskrivning från sjukhuset. Detta för att skapa effektiva, säkra och pålitliga rutiner. Den webbtjänst som ska testas heter Meddix och är ett verktyg för att kunna kommunicera elektroniskt istället för som i dag när man kommunicerar med fax. Meddixsystemet är så konstruerat att endast den som är behörig kan få tillgång till uppgifter. All information angående en vårdplanering kopplas samman till patienten i stället för till den vårdenhet där patienten vårdas. Systemet lagrar all information. Detta gör att alla vårdgivare får en överblick över vad som gjorts samt att alla alltid har tillgång till aktuell information. Man slipper då ha lösa papper och bläddra i olika pärmar. Vårdenheterna kan enkelt få ut en sammanställning. Kommunernas vård och omsorg i Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors samt sjukhuset i Torsby och vårdcentralerna i norra Värmland är utsedda att vara testpiloter. Under september till och med november kommer testerna att pågå. Efter utvärdering skall beslut tas om man ska fortsätta att utnyttja tjänsten och i så fall i hela Värmland. ELISABETH ARONSON distriktssköterska tel ULLA SÄÄF medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Psykiatrisköterskan Mona Liljhammar provar nya IT-stödet NR TORSBY NU 5

6 Äntligen kan vi flytta felparkerade fordon Torsby kommun fick i juni tillstånd av länsstyrelsen att flytta felparkerade fordon, och nu är rutinerna godkända av kommunstyrelsen. På det statliga vägnätet har Vägverket rätt att flytta felparkerade och övergivna fordon. Nu har kommunen fått samma möjlighet på det kommunala gatunätet samt även på tomtmark. Det är Sune Eriksson på tekniska avdelningen (tel ) som kommer att vara behjälplig för fastighetsägare som besväras av felparkerade fordon på sin tomtmark. På gatumark kan allmänheten vända sig till Ingemar Hallström (tel ) om fordon behöver flyttas. Det är inte frågan om någon polisiär verksamhet eller bötfällning som kommunen skall sköta, utan flyttning av övergivna fordon och fordon som står felaktigt långtidsparkerade. Vill du veta mer, läs vidare på Torsby kommuns webbplats under gator och trafik. Omhändertagande av skrotbilar hanteras av Nisse Söderqvist (tel ) på miljö- och byggkontoret som tidigare. MIKAEL LÖFVENHOLM områdeschef GVA TORSBY NU NR

7 Friends kompisar som sprider trivsel och jobbar mot mobbing Det är inte meningen att man skall vara ensam om man inte själv vill det. Och det är inte heller meningen att man skall känna sig utanför och mobbad. Tvärtom är det meningen att man skall trivas och ha kul och vara juste mot varandra. Kompisar skall stödja varandra. Detta är väl något av syftet med Friends, kompisar mot mobbing, som finns på Holmesskolan i Torsby. I Torsby finns Friends än så länge bara på Holmesskolan men flera andra skolor diskuterar om att starta även hos sig. På Holmesskolan är det nu andra läsåret som man är i gång. Det går till så att varje klass i mellanstadiet (år 4-6) anonymt fick välja en flicka och en pojke som man tycker är en särskilt bra kompis att vara klassens representant i Friends - gruppen. Dessa barn har fått en utbildning i bl.a. hur man skall vara mot varandra, hur man upptäcker och hur man skulle kunna förebygga mobbing. Man för sedan med sig den kunskapen tillbaka till klassen. - Förutom att försöka sprida trivsel omkring sig, skall friendsbarnen vara extra ögon och öron på skolgården, hjälpa till att upptäcka ev. mobbing. Men meningen är inte att friendsbarnen skall gå in och stoppa mobbing, det är de vuxnas ansvar, berättar läraren Magnus Sjödin som är ansvarig för Friends på Holmesskolan. - Vi jobbar förebyggande, genom att göra roliga saker för att ge en positiv inställning till skolan. Det skall vara roligt att gå i skolan. Friendsgruppen träffas varannan fredag och går igenom om det har hänt något särskilt, om barnen har märkt att någon verkar utanför eller om någon verkar stökig eller stygg och diskuterar vad man skulle kunna göra åt det. Om det behövs tar Magnus sedan med sig detta vidare till berörda mentorer. - Förra läsåret fick alla elever på skolan se en liten pjäs om en mobbingsituation. Man har också fått göra värderingsövningar, som sedan följdes upp i klassen, berättar Magnus. Barnen fick ta ställning till olika påståenden, t.ex. hur det är att vara en riktig kompis. Det är viktigt att diskutera sådana här frågor. Friendsgruppen ordnar också olika roliga aktiviteter. Nu senast i september anordnade man en utklädningdag på skolan, då alla barn som ville fick klä ut sig. Det var fullt av spöken, häxor och demoner på skolgården. T.o.m. en Magnus Uggla-kopia och en sjökapten kunde man se. Andra snillrika kostymer var att använda sig av en svart plastsäck och drapera sig i. Det var bara fantasin som satte gränser. Det senaste i raden av idéer som Friends-barnen kommit med är att man har märkt ut en särskild plats på skolgården med en kompass. Där kan den som just då känner sig lite ensam gå och ställa sig och meningen är att andra barn som ser det skall gå dit och hämta med honom eller henne i leken. - Det var elevernas egen idé, berättar Magnus, för det är ju inte alltid att man vill vara med någon för att man går ensam en rast eller så. ANNETTE LAURITZEN KARLSSON utrednings/informationssekreterare Friends är egentligen en rikstäckande organisation mot mobbing. Den grundades 1997 av Sara Damber. Sara är eldsjälen som vandrat från egenupplevd mobbning som upphörde när en kille i hennes klass sade ifrån och fick de övriga eleverna att sluta. Denna händelse är en av anledningarna till Friends tror på kompisstödjararbete. Elever är viktiga, och alla kan göra skillnad. Läs mer om Friends på NR TORSBY NU 7

8 Skidtunneln börjar ta form Efter många års planerande togs det första spadtaget till Fortum Ski Tunnel Torsby våren Det var startpunkten på den byggprocess som nu pågår för fullt. I Valberget, strax norr om Torsby tätort, är det stora saker på gång. Tunnelbygget 230 ton armering, 3200 m 3 betong och 6000 m 3 isolering ska resultera i Sveriges första skidtunnel. Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Anläggningen kommer att vara öppen för skidåkning och skidskytte från maj till december. Vintertid finns fina träningsmöjligheter utomhus på natursnö. Åtta meter bred och fyra meter hög, det är de invändiga mått som tunneln kommer att ha. Tunneln som även kommer att bli världens längsta med sina 1,3 km gjuts av betong. En fältstation har satts upp i Valberget där tunneldelarna tillverkas. Fyra gjutformar som vardera kan producera två valv har monterats upp. Totalt ska ca 480 valv gjutas. Det största valvet blir 2,5 meter långt och väger över 14 ton och dessa transporteras efter att de härdat ut på banan med hjälp av ett specialbyggt fordon. NCC, som är den entreprenör som utför bygget, beräknar att gjutningen kommer att vara klar i slutet av januari. Sedan återstår det några månader för att installera kylsystem, armaturer och andra detaljer innan tunneln kan kylas ner och fyllas med snö. I anslutning till själva tunneln byggs en arena. Glömmer man att ta med sig skidorna kan man hyra sig ett par i skidshopen som kommer att finnas i arenans bottenplan. Det är även i arenan som skidåkningen påbörjas och avslutat. Arenan kommer också att innehålla en station för skidskytte om åtta platser. Detta är en möjlighet som är unik eftersom det i dagsläget inte finns någon annan skidtunnel med möjlighet till skidskytte inomhus. Tunneln, som beräknas ge åkdagar per år, byggs på uppdrag av Fritid i NordVärmland AB men kommer att drivas av entreprenör/entreprenörer som hyr själva anläggningen. I juni 2006 invigs tunneln, så redan nästa sommar är det dags att valla skidorna för en åktur! Thobias Fredriksson Fortum Ski Tunnel Torsbys ambassadör Thobias Fredriksson, världsmästare i sprint, har utsetts till ambassadör för att göra tunneln känd bland både skidåkare och skidtränare ute i den stora världen. Thobias är väl etablerad som elitåkare och har goda kontakter i skidvärlden. Men det är inte bara hans meriter som etablerad skidelit som gör honom till en lämplig tunnelambassadör: - Torsby kommer alltid att ha en särskild plats i mitt hjärta och min karriär är mycket präglad av åren på Stjerneskolans skidgymnasium. - Skidfolket är mycket nyfikna på projektet och när jag är ute så får jag ofta frågor om hur det går med tunneln. Därför ska det bli mycket spännande att få hjälpa Torsby och projektet. - Jag ser uppdraget som en hedersuppgift, säger Thobias Fredriksson. LINDA DANIELSSON informatör Fortum Ski Tunnel Torsby Kom gärna och titta på bygget av Fortum Ski Tunnel Torsby Information och visningar ges efter förbeställning. För beställning ring eller Torsby Turistbyrå Du kan även boka via: eller Inom kort har du även möjlighet att få aktuell information via vårt nyhetsbrev. Anmäla dig till nyhetsbrevet kan du göra via hemsidan Thobias Fredriksson, inspekterar de första tunneldelarna av Fortum Ski Tunnel Torsby 8 TORSBY NU NR

9 Betongen kommer färdigblandad och fylls i formarna Bygget av Fortum Ski Tunnel Torsbys arena har påbörjats Tunneln växer fram Massan fylls i formen via en ränna och allt sker under noggrann övervakning...innan det kan fraktas ut på banan......och placeras i sin rätta position Efter att betongen hårdnat lyfts valvet ur formen för att härda ytterligare... Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Fortum Ski Tunnel Torsby blir i första etappen 1,3 km lång och har plats för två klassiska spår och två skatebanor. Tunneln, som blir världens längsta, kommer att följa terrängens naturliga nivåskillnader med ungefär 12 meters skillnad mellan högsta och lägsta punkt och ligga till hälften ovanför markytan. Tunneln kommer att ha en konstsnöanläggning och en temperatur mellan 0 till -3 grader. Läs mer på: NR TORSBY NU 9

10 Finnkulturcentrum till Finland I mitten av augusti reste några personer från Torsby till Finland på studieresa. Syftet var att lära mer om finnkulturen. Resan var mycket lärorik och rolig vilket Inga-Greta Lindblom från Finnkulturcentrum kan berätta om här. Resan anordnades av FINNSAM - Finnbygder i samverkan, som är ett nätverk för intressenter inom finnkulturen. Från vår kommun deltog Annika Eriksson, Irmgard Henriksson, Arne och Anita Vannevik, Torsby och Anita Johansson, Järpliden. Deltagarna på resan strålade samman i Stockholm, där väntade färjeturen över ett lugnt hav till Åbo. Grandells buss med chauffören Esa (fantastiskt tålmodig och hjälpsam) väntande på oss och bussen tog oss runt på en 175 mil lång tur. Vi färdades en bit på den sk Oxvägen och besökte Juva, där C.A. Gottlund bodde under sin uppväxt i gamla prästgården. Efter besök i Olofsborg och Kerimäki kyrka väntade besöken på hembygdsmuseer och gårdsmuseer, där vi såg bastur, rior och rökstugor. Vid Murtavaara gårdsmuseum fanns två välbevarade rökstugor och vi fick också se ett heligt träd, en gammal tall med ristningar. Fågelholkar av näver väckte intresse bland deltagarna. Så kom vi fram till Rautalampi, Torsbys vänort där vi sov två nätter. Vi fick besöka det vackra biblioteket, både den ortodoxa och den protestantiska kyrkan och museet. Vi guidades runt av Paula Jantonen, biblioteket och Olavi Saarelainen, f.d. kommunchef. På museet fick jag för första gången se stekpannor, som kan användas i rökugnen. På kvällen fick vi prova på kyrkbåtsrodd. Instruktören utsåg snabbt mig till kapten på den ena båten, ett hedersuppdrag. När det kom till avfärd visade det sig att kaptensskapet bestod i sitta vid rodret, trots allt kom vi fram till Roppola en gammal gård där Rautalampi kommun bjöd på middag. Ett par släktgårdar besöktes också, släkten Tossavainen, Markkola gård och Valkoinen, släktgård vid Hankasalmi. På hemvägen mot Åbo besökte vi bl.a. Muurame bastuby, med över 30 olika bastur och en fin utställning. Vi bodde på olika vandrarhem, badade bastu på kvällarna och åt många finska specialiteter bl.a. kalakukko (inbakad fisk i rågbröd) och piroger. En trevlig och lärorik resa med Birger Nesholen, Gruetunet, som kunnig guide och Tor Eriksson, Örebro som reseledare. INGA-GRETA LINDBLOM assistent, Torsby Finnkulturcentrum TORSBY NU NR

11 Översyn av handikappguide för bättre tillgänglighet Jag heter Birgitta Karstensson och har fått uppdraget att ska se över kommunens handikappguide. Det finns en guide som gjordes 1996 och den ska nu uppdateras. Mycket har hänt sen dess, verksamheter har ändrats, lagts ner eller har kommit till. Handikappguiden är ett redskap för människor med olika funktionshinder, där man lätt ska kunna ta reda på hur olika lokaliteter och hur allmänna platser är utformade. Agenda 22 är ett sätt att förverkliga FN:s standardregler och de ligger till grund för arbetet. Standardreglerna är inte juridiskt bindande utan ett politiskt och moraliskt åtagande som Sverige förbundit sig att följa. Alla samhällssektorer berörs Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer och vara en självklar del av den ordinarie verksamheten. Lokaler, verksamhet och information ska vara tillgängliga för alla, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte. Staten ska föregå med gott exempel. Alla statliga myndigheter har ansvar för att handikapperspektivet införlivas inom sina politikområden. Före år 2010 måste också alla kommuner, offentliga miljöer och allmänna transportmedel vara tillgängliga. Människor är inte handikappade utan det är när personer med funktionshinder möter en omgivning som inte är anpassad som handikapp uppstår. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa vårt samhälle är därför en central fråga. Ungefär var tionde medborgare i landet har någon form av funktionshinder. Då vårt samhälle på många sätt är organiserat för människor utan funktionshinder innebär det att ett stort antal människor dagligen möter hinder när de vill leva ett oberoende och jämlikt liv i gemenskap med andra. Det behövs ett medvetet och långsiktigt arbete för att undanröja dessa hinder. Birgitta Karstensson arbetar för att öka tillgängligheten! Tillgänglighet? Kan jag som rullstolsburen ta mej in i vilken butik jag än vill besöka? Är rampen tillräckligt bred? Finns det dörröppnare, eller måste man ringa butiken innan man kommer? Kan jag som synskadad gå utan att något hinder finns på trottoaren, t.ex. trottoarpratare. Finns det markerade trappsteg? Kan jag som allergiker besöka evenemang utan heltäckningsmattor, djur, och är stället parfymfritt? Finns det fungerade hörselslinga till mej som hörselskadad? Finns det handikapparkeringar som är tillräckligt stora för min bil som har ramp på sidan? Finns det avfasade trottoarkanter för mej som går med rullator? Detta är en del av de frågeställningar som man ska få svar på genom en tillgänglighetsguide. Tänk på att det som är bra för andra fungerar oftast bra även för oss alla. Jag arbetar tillsammans med handikappföreningarna och alla som har funderingar eller upplever att tillgängligheten inte fungerar för dig som kommuninvånare eller som turist, kan kontakta mig! BIRGITTA KARSTENSSON projektanställd NR TORSBY NU 11

12 Längst bak från vänster: Sonja Haugen-Svedbo, Karina Engström, Eva Nilsson, Yvonne Hadji, Gullvi Back. Nästa rad: Siv Honnens, Marina Persson, Ulla-Britt Westh, Hillevi Thorsen, Eva Gustafsson, Berit Berglund, Erna Norman. Tredje bakifrån: Bodil Westerberg, Anita Bönström, Solveig Larsson, Sonja Persson, Berit Emanuelsson. Fjärde bakifrån: Maj-Britt Amén, Randi Hansen, Britt Ek, Ann-Britt Jönsson, Annika Bengtsson, Ann-Britt Larsson. Längst fram: Gunnel Johansson, Elsa Berglund, Mona Wiktorsson, Ann-Britt Sandberg, Gunilla Henrikssson. Allra längst fram: Anne Johansson. Saknas på bilden: Irene Karlstam, Carina Sjögren-Larsson, Gulli Vestlund Certifierad städpersonal Att arbeta inom städverksamheten är inte så enkelt som många kanske tror! höjer kvaliteten Att städa - vad innebär det? Det är inte bara att gå och damma och sopa golv, det är faktiskt en hel del utöver det som ingår i arbetsuppgifterna. Vi måste känna till kemikalier så att vi använder dem på rätt sätt, annars kan vi t.ex. förstöra en hel golvmatta som i värsta fall måste bytas ut, vilket resulterar i stora extrakostnader. Vi måste lära oss nya städmetoder som gör att vi blir mer effektiva för våra kunder och att använda oss av maskiner som underlättar för oss själva och sparar in mycket tid. Eftersom vi ska arbeta så ergonomiskt som möjligt, är det jätteviktigt att utnyttja så mycket maskiner vi kan, annars blir det lätt förslitningsskador och sjukskrivningar. När vi använder maskiner får vi mycket tid över för annat, eftersom den gör jobbet åt oss. Och tid behövs nu i dessa tider när besparingar måste göras i många verksamheter. Det här och mycket mer behöver vår städpersonal klara, så därför har vi inom städverksamheten i Torsby utbildningar för städpersonalen, och det innebär att alla som jobbar med städ får gå en utbildning med ett praktiskt och teoretiskt prov. När det är avklarat får man ett städcertifikat som visar att utbildningen är fullföljd. Utbildningen är fyra dagar + två dagar för praktiskt och teoretiskt prov. Den är med andra ord en mycket intensiv kurs. Vi har under de tre senaste åren utbildat 21 av 29 anställda som nu har städcertifikat, och vårt mål är att alla ska ha utbildningen. Innehållet i utbildningen är: - Service/Kvalitet - Organisation/Ekonomi - Gruppen och psykosocial arbetsmiljö - Ergonomi/Friskvård - Arbetsmiljö/Yttre miljö - Städningens grunder - Redskap och maskiner - Städmetoder - Kem. tekniska produkter - Golv och inredning Så det är inte bara att städa som ni kanske förstår efter innehållet i utbildningen. Detta är ett miljöjobb att vara stolt över tycker jag som arbetsledare för städverksamheten. ANN JOHANSSON städledare TORSBY NU NR

13 Nu börjar allaktivitetshallen byggas i Sysslebäck I början av oktober började byggandet av allaktivitetshallen i Sysslebäck med Skanska som totalentreprenör. Hallen ska kunna tas i bruk under våren 2006 och vara färdig till sommaren. En allaktivitetshall har varit på tapeten och diskuterats under de senaste 20 åren. För tre år sedan startades det konkreta projektet med en referensgrupp med representanter för politiker, fritidsförvaltning, skola, tekniska, föreningslivet och näringslivet. Tillsammans med en arkitekt drog man upp riktlinjer och lägsta krav för utformning av hallen. Hallen kommer att byggas ihop med Sysslebäcksbadet mot söder. Genom denna placering skapas en knutpunkt för besöksnäringen, föreningslivet samt för skolan och fritidslivet. Turistbyrån kommer att flytta in i de nya lokalerna, och fritidsförvaltningens och turistbyråns verksamhet samordnas. Här uppstår den kompletta anläggningen. En allaktivitetshall används i stor utsträckning för idrott men utöver detta kan den bland annat användas som samlingslokal, för konferenser, mässor, lägerverksamhet, kulturella evenemang, dansverksamhet samt utgöra en del av turismsatsningen i kommunen. Interiör från Björneborgs idrottshall Den nya byggnaden blir drygt 1300 m 2 och innehåller förutom en fullstor hall även ett medicinskt bad, styrketräning, publikutrymme, omklädningsrum, personalutrymme och förråd med mera. En del av det befintliga badhuset byggs om till en gemensam mottagning, information och café. JAN-ANDERS JANTE CARLSSON distriktschef, Sysslebäck Våra barn och ungdomar inom Klarälvdalens rektorsområde kommer äntligen att kunna ges möjlighet till aktiviteter i en riktig hall. Föreningslivet får helt andra möjligheter och resurser för att kunna utvecklas. Näringslivet ges möjlighet att ytterligare utveckla turism och besöksnäring i området och få ett komplement till övriga attraktioner som redan finns. Dessutom ser den kloke arbetsgivaren nyttan för den egna personalen ur ett friskvårdsperspektiv. Interiör från styrketräningslokal i Storfors allaktivitetshus NR TORSBY NU 13

14 Sista chansen för byalag och andra föreningar att söka medel ur kommunens ramprogram för landsbygdsutveckling. Byalag och andra föreningar kan söka pengar, max :- till mindre projekt för att utveckla landsbygden. Krav: Ideell insats= minst 40% av projektets totalkostnad eller 67% av det sökta bidragsbeloppet. Blanketter och information kan hämtas på kommunens webbplats på Internet Vem kan få stöd? Stöd lämnas i huvudsak till utvecklingsprojekt. Projektstöd lämnas till verksamheter där byalag och föreningar arbetar på ett marknadsorienterat sätt för landsbygdens utveckling. Det lokala ideella arbetet skall vara ett centralt inslag. (Stöd lämnas inte till enskilda personer och företag) Exempel: Åtgärder kan avse: Locka fler besökare och fast boende till kommunen Besöksnäringen Utveckling av nya tjänster för att få ett mer diversifierat näringsliv och en bredare arbetsmarknad. Utveckling av fler distansoberoende tjänster. Bättre förutsättningar och miljö för mikro- och småföretagens förnyelse och tillväxt. Samverkan och kunskapsuppbyggnad för grundläggande behov för landsbygdens ekonomiska utveckling. Skapa mötesplatser och nätverk. Ansökan skickas till: Torsby kommun 1. Kommunstyrelsen Torsby kommun Sista ansökningsdag: 10 november Projekt-period 1 januari - 30 juni Frågor? Har du frågor om stödet eller vill ha ansökningsblanketter, eller vill ha hjälp med ansökan är du välkommer att ringa eller besöka: Elisabet Olsson, kommunhuset, tel 0560/16008, fax 0560/16025, e-post: (Projektet finansieras av: Mål 1, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Torsby kommun.) Europeiska regionala utvecklingsfonden Jan Esping, ny tf. teknisk chef Sture Andersson, nuvarande teknisk chef, går i pension nu i höst och det pågår förberedelser för att rekrytera en ny teknisk chef. Till dess en sådan finns på plats har kommunstyrelsen utsett Jan Esping, nuvarande fastighetschef som tillförordnad teknisk chef under ett år. Jan- Anders Jante Carlsson, nuvarande distriktschef i Sysslebäck blir tillförordnad fastighetschef. Jan Esping har arbetat i Torsby kommun sedan hösten 2001 och dessförinnan bl.a. som fastighetsförvaltare. Tekniska avdelningen ansvarar för skötseln av kommunens fastigheter, gator, vatten, avlopp, renhållning, skog, städning, snöröjning m.m. Cirka 120 personer är anställda fördelade på ca. 20 inom gatu- och VA-avdelningen, ca. 40 inom fastighetsavdelningen och ca. 20 inom gatu/va/fastighet i Norra Klarälvdalen. 14 TORSBY NU NR

15 Miljöförbättring kan ge lägre skatt Vilka kan få skattereduktion? ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Inom vilka områden kan man få skattereduktion? För att bygga ett nytt småhus och installera ett biobränsleeldat uppvärmningssystem. För att installera energieffektiva fönster i småhus. Detta gäller inte nybyggnation. Skattereduktion endast för permanent boende. Installationen ska göras mellan 1 januari 2004 och 31 december Högsta reduktionen för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem är kr. Högsta reduktionen för installation av energieffektiva fönster är kr. Utgiften måste överstiga kr. Vissa kriterier måste vara uppfyllda t.ex. U-värde på fönster på 1,2. För ytterligare information kontakta skatteverket eller gå in på deras hemsida på direktlänken för broschyren: PER-ANDERS FASTÉN bygglovsingenjör per-anders NY MATORDNING PÅ FÖRSLAG I HEMTJÄNSTEN Kyld mat eller varmhållen mat inom hemtjänsten diskuteras i Torsby kommun. En anledning till att kommunen funderar på att införa kyld mat inom hemtjänsten är att den varmhållna maten idag har svårt att hålla rekommenderad temperatur vid ankomstadressen. Hålls inte rätt temperatur ökar risken för att bakterietillväxt och näringsvärdet i maten sjunker. Förändringen till kyld mat planeras gälla de äldre inom hemtjänsten som tidigare haft matleverans samt tillkommande personer. Varje vecka kommer en matsedel hem där man kryssar för vilka maträtter man vill ha till nästkommande vecka. Beställningen tas sedan emot av leverantören. Matportionerna ska förvaras i kylskåp och värmas i vanlig ugn eller i mikrovågsugn. Personalen hjälper som tidigare till hos dem som behöver hjälp med mathanteringen. Andra fördelar med att servera kyld mat är dels valmöjligheten att själv få beställa den mat som man vill äta, samt att mattiderna inte begränsas till en viss tid utan man bestämmer själv när lunchen skall ätas. Tre tillfällen med provsmakning har genomförts för att bedöma hur maten smakar och om maten skiljer sig åt leverantörer emellan. Testpersoner var bl.a. representanter för brukare, pensionärsrådet, organisationen och politiker. Den kylda maten fick bra eller mycket bra betyg av samtliga deltagare som provåt. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare NR TORSBY NU 15

16 Öppet Hus på Stjerneskolan Lördagen 12 november mellan kl och Det blir möjlighet att: Besöka lektioner Få information om våra program Få våra specialidrotter presenterade Få föräldrainformation för åk 9 Se våra tävlingsmekaniker Se utställningar Dramaföreställningar Full aktivitet på hela skolan! Alla är välkomna! Äntligen är det dags för invigning av Torsbys nya utbyggda flygplats Fredagen den 21 oktober är alla hjärtligt välkomna! Passa på att se på flygplatsen, ankomsthallen, hangar, flygledartorn etc. Mingla, mumsa på tilltugg, titta in i flygplan m.m. och få information om bygget och verksamheten vid flygplatsen Visning av flygplats och flygplan Invigning. Bandklippning. Tal. Musik. Måndagen den 31 oktober startar flygtrafiken åter från Torsby. Då kommer nya operatören Nextjet att trafikera sträckan Torsby - Hagfors - Stockolm/Arlanda. Läs mer på flygplatsens egen hemsida: Arkivens Dag Lördag 12 november kl blir det Arkivens Dag i biblioteket i Torsby. Det är också Arkivens Dag på lokalkontoret i Sysslebäck kl och på Finnkulturcentrum i Torsby kl Se vidare annonser i TorsbyBladet. Välkommen att uppleva gamla tider! 16 TORSBY NU NR

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson.

Nina Roos, förvaltningschef Pia Settergren, enhetschef, 1 Lena Vilhelmsson, sekreterare. Wilhelm Olsson. Lena Vilhelmsson. Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Sammanträdesprotokoll 2013-09-19 1-9 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 14.00-16.00. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert, ordförande

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek

Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek KOMMUNALA TILLGÄNGLIGHETSRADET Tid och plats Beslutande Torsdag 7 mars 2013 k l. 13.00-16.00 Stora salen, Torsby bibliotek Carina Nordqvist (s), KS, ordförande KTR Ebbe Carlsson, hörselneds Toleif Högberg,

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter

WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 4 WasaNytt v 41 Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter Nyhetsbrev 2015 Barn och utbildning Vecka 42 Anna har semester, ersättare denna vecka är i första hand Tony därefter Karin S och Lajla

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Andréa Hellsberg, sekreterare

Andréa Hellsberg, sekreterare 1 (5) Plats Sammanträdesrum Tekniska förvaltningens sammanträdesrum, Torggatan 10B, Tingsryd Tid Onsdagen den 6 oktober 2010, kl. 13.30 15.35 Närvarande Göran Andersson, ordförande Rune Hammargren, SPF

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser.

Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND. BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. Länsbiblioteket Västernorrland 2006-03-28 Box 1045 871 29 HÄRNÖSAND BILAGA: Ansökan till Kulturrådet om bidrag till Läsfrämjande insatser. PPP POJKAR, PAPPOR OCH PRAT OM BÖCKER ett läsprojekt i fyra västernorrländska

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98 Information om FINNSAM Postgironr Sverige 646 27 77-1 Postgironr Norge 0826 0282 663 Kassör och adresslista: Tor Eriksson, Lövstagatan 20, 703 56 ÖREBRO Tel: (0)19-12 08 84 Hemsidesansvarig: Christer Nilsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA FÖRÄLDRAINSATS MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT VÅRA BARN www.mobackensforskola.se Kanske görs ett besök hos bonden för att få lära dem mer om djur och natur. Att placera sina

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter

Foto: Janne Danielsson. Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Janne Danielsson Information för dig som vill sälja SL-biljetter Foto: Marcus Kurn 2 Att bli återförsäljare eller ombud för SL Vi är glada att du är intresserad av att sälja vårt sortiment. Det är

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Piteå s vänort Grindavik Island

Piteå s vänort Grindavik Island Piteå s vänort Grindavik Island Januari 2013 Gunilla Granqvist och Maud Nordwall Blå Lagunen Grindavik är en kommun med 2 800 innevånare, vilket innebär god socialkontroll men också en grannlag uppgift

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8)

Mötesanteckningar Sammanträdesdatum 2014-11-17 1 (8) 2014-11-17 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:45 Närvarande Ordinarie/Ersättare Margareta Widén-Berggren (S) Mari Anne Eriksson, AA John Arekrantz, SDF Seija Korpi, FUB Rf

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september.

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Teckomatorp Socialdemokratiska förening Kontaktperson: Anette Hallberg 0413-703 23, E-post: hostenslov@spray.se Hans Lennartsson, Olle Linusson, Anette Hallberg, Joaquina Sanches Campos, Ulla Wallin, Zelba

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09

Arbetsplan Mo skola. Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Arbetsplan Mo skola Läsåret 09/10 Reviderad september 09 Mo skola Mo skola är en F 6 skola med fritidshem. Skolan byggdes år 1954 och har en fantastisk utemiljö som stimulerar till lek, arbete och lärande.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB

Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Tillgänglighetspolicy för VC-organisationen-Biathlon Events AB Syfte: Arbetet med tillgänglighet har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika mycket

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög...

Gun Nilsson (SPF) Birgitta Blomqvist. Kommunkontoret, Ödeshög... 2014-04-29 1 Plats och tid Närvarande Frånvarande Hemsjukvårdens konferensrum, Nygatan 5, Ödeshög Tisdagen 29 april 2014, klockan 10:00-12:10 Weine Bäck (KD) ordförande, socialnämnden Maria Gustafsson

Läs mer