Urskogens räddare. En film av Boris Ersson. En film om några människor som har arbetat idellt i 20 år och lyckats rädda mer än 100 gammelskogar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urskogens räddare. En film av Boris Ersson. En film om några människor som har arbetat idellt i 20 år och lyckats rädda mer än 100 gammelskogar"

Transkript

1 Urskogens räddare En film av Boris Ersson En film om några människor som har arbetat idellt i 20 år och lyckats rädda mer än 100 gammelskogar i norra Sverige. En film om människor som kämpar för att rädda tropiska regnskogar med världens rikaste mångfald av växter och djur. Och en resa till min egen barndom i skogen vid sjön Amungen i Dalarna, till livet i fäbodar och skogskojor i ett Sverige som nästan är borta.

2 Mats berättar: - Jag hade läst om de stora nationalparkerna i Norrbotten: Sarek, Padjelanta och Muddus. Visst var det fin natur där. Men när jag vandrade i skogarna runt Vuollerim och Jokkmokk hittade jag helt okända gammelskogar med unika sällsynta arter. Man brukar dela in gammelskog i urskog och naturskog, där en urskog nästan helt saknar spår från människan. Jag blev förtvivlad när jag såg att de här skogarna avverkades i snabb takt. När jag berättade det här möttes jag av förvåning och misstro. Tillsammans med några vänner bildade jag en skogsgrupp som vi kallade Steget Före, och så började vi inventera skogarna. Sverige har skrivit under internationella avtal med EU och FN om att skydda den här sortens natur. Eftersom forskare och myndigheter hade missat de här skogarna kallade jag dem för Det glömda landet. Morgon i skogen Tidig morgon i en urskog nära Jokkmokk i norra Sverige. Solljuset strilar ner mellan träden. Nornan, en av Sveriges vackraste orkidéer, blommar vid en bäck. Vi ser skogsfåglar, svampar, en mångfald av liv. Så börjar snön falla. Skogen blir stilla och vit. En grupp samer flyttar med en renhjord över fjällen ner mot vinterbeteslandet i skogen. Så hörs ett kraftigt buller. En stor skogsmaskin tuggar sig fram. Träden faller i snabb takt, stammarna kapas och kvistarna sprutar. En regnskur smattrar i det gröna lövverket i Amazonas regnskog i Ecuador. En kolibri svävar med fladdrande vingar och suger nektar ur en blomma. Några indianer är ute med kanoter och fiskar i en flod. Längre bort i skogen borrar ett oljebolag efter olja. Plötsligt brister en ledning och svart olja sprutar ut i floden och förvandlar det klara vattnet till en kletig sörja. Att skapa skogen tog tusentals år för naturen. Att ödelägga den tar några dagar för människan. Livet är hotat Enligt FN är de två allvarligaste miljöproblemen på jorden i dag klimatförändringarna.och utarmningen av den biologiska mångfalden hos jordens växt- och djurliv. I dag finns bara hälften av de ursprungliga tropiska regnskogarna kvar i Asien, Afrika och Latin-amerika. För tusen år sedan täcktes en stor del av Europa norr om alperna av väldiga urskogar. I dag är nästan alla dessa skogar borta. Europa är den världsdel på jorden som har bevarat minst av sina ursprungliga skogar. Huvudpersonerna i filmen Filmens huvudperson är skogen. Några människor kommer att bära filmens svenska del mer än andra: Mats Karström, Sonja Kouljok och Bo Mossberg. Från den svenska urskogen i Norrbotten gör vi en resa till några av världens finaste tropiska regnskogar i Latinamerika, Indien och Stilla havet. Där möter vi människor som kämpar för regnskogarnas överlevnad. Andra människor som jag har mött under mer än 20 års filmande i liknande miljöer kommer in i handlingen för att fördjupa berättelsen. Steget Före i Det glömda landet Flera av Europas finaste gammelskogar finns i nordligaste Sverige, och har varit okända tills ganska nyligen. De hittades av en fantastisk slump: En ung lärare råkade flytta upp till Norrbotten från Stockholm. Redan som ung pojke var Mats Karström en ivrig fågelskådare och botaniker. När han kom till Jokkmokks kommun för drygt 20 år sedan för att arbeta som lärare började han vandra i skogarna för att bekanta sig med sina nya hemtrakter. Varje art bär på en berättelse Boris: publicerades min bok Skogen i våra hjärtan. Boken byggde på ett forskningsprojekt vid Luleå universitet där jag deltog som journalist, och ett stort antal radioprogram om skogs- och miljöfrågor som jag hade gjort som producent vid Sveriges Radio. När jag hörde talas om Mats Karström började jag filma hans arbete. Filmen som fick namnet Steget Före i Det glömda landet visades i SVT I en scen stannade Mats vid en trädstam och skrapade försiktigt bort lite is och snö från barken tills en grågrön lav syntes. Mats berättade: - Det här är lunglav. Den visar att skogen just här har en mycket gammal historia av orördhet. När jag ser en blomma eller en svamp på ett visst ställe brukar jag fråga: Varför växer just du här? Vad är det som är speciellt med den här platsen? Varje art bär på en berättelse. Så här beskrivs metoden på Steget Föres hemsida: Metoden går i korthet ut på att söka rödlistade arter och signalarter av djur, växter, svampar och lavar. Flertalet av dessa arter är hotade på grund av skogsbruket. Hittar man någon av dem kan man misstänka att skogen är skyddsvärd och att det är värt att söka efter ännu mer hotade arter. Arten ges en poäng, baserad på ArtDatabankens hotkriterier. Efter att skogen är inventerad efter dylika arter har skogen fått florapoäng. Då har man ett mått på hur

3 Steget Före - metoden opåverkad skogen är och därmed hur skyddsvärd den är. Förutom att metoden är ett vetenskapligt sätt att värdera en skog är den mycket enkel att lära sig. Tio år efter den första filmen gjorde jag en ny film om Steget Före. I slutet av filmen höll Mats Karström upp en tjock bunt med urskogsinventeringar, och sa: - Här finns 105 urskogar som vi har inventerat. Här är resultatet av tusentals timmar ideellt arbete. Nu är det upp till ansvariga myndigheter och skogsbolag att ta sitt ansvar och skydda skogarna! I dag, ytterligare tio år senare, har de flesta av de 105 skogarna fått varaktigt skydd. Det är en fantastisk framgång. Med den här filmen vill jag knyta ihop berättelsen och göra en ganska hoppfull film om ett av vår tids allvarligaste problem: hotet mot jordens urskogar och den biologiska mångfalden. Stora naturvårdspriset 2009 Vid en ceremoni på Lanbruksuniversitetet i Uppsala våren 2009 fick Mats Karström ArtDatabankens stora naturvårdspris. Så här löd prismotiveringen: Mats Karström har med sin förmåga att kombinera fakta och brinnande engagemang i samtal med bland annat markägare bidragit till att rädda ett betydande antal gammelskogar och dess flora och fauna, till glädje för framtida generationer. Genom att utveckla inventeringsmetodiken Steget före har han lyft fram de mer okända växterna och djuren och visat hur vissa arter signalerar lång skoglig kontinuitet och höga naturvärden. Metodiken har inte bara använts framgångsrikt av skogsgruppen i Jokkmokks kommun utan många andra människor runt om i Sverige och våra grannländer har inspirerats att följa efter till gagn för många känsliga arter. - När jag fick beskedet i telefon av ArtDatabankens chef blev jag yr i huvudet och var nära att svimma, berättar Mats. Sen åkte jag ut till min fågelmatning vid Porsitjärn. För första gången var lavskrikorna framme. Jag satt där med fåglarna mitt i skogen och kände mej väldigt lycklig. Ett annat av mina största ögonblick var när vi hittade en tidigare okänd insekt när vi försökte skydda en unik skog på en plats som heter Kaltisbäcken. Det är en vedgallmygga som kommer att få det vetenskapliga namnet Campylomyza stegetfore. Att Steget Föres namn finns med i det system som Linné skapade för att beskriva och systematisera naturen, det är stort. Apotekare, renskötarhustru och svampexpert Mats Karströms närmaste medarbetare i Steget Före heter Sonja Kouljok och tillhör en samefamilj i Jokkmokk. Sonja berättar: - I vår sameby ser vi hur hårt skogsbruket drabbar våra renbetesmarker. När Mats Karström kom med sina kunskaper gick jag direkt med i Steget Före. Sedan dess kämpar vi tillsammans. Just nu är jag glad för jag har fått ett skogsbolag att bevara en bit av en tallskog där jag har hittat mer än 20 rödlistade arter. Under de 20 år som jag har följt Steget Före har jag flera gånger filmat Mats och Sonja tillsammans ute i skogarna. Det har varit fina stunder då de har hittat unika växter som har bidragit till att rädda en skog. Men flera gånger har det varit sorgliga ögonblick. I en filmscen från 1998 jojkade Sonjas man Apmut Ivar Kuoljok en sorgejojk i en fjälldal nära Vuojat i Pärlälvens dalgång väster om Jokkmokk där den gamla tallskogen just hade blivit avverkad. När Mats räknade årsringarna på stubben där Apmut Ivar satt och jojkade konstaterade han att den var mer än 500 år gammal. Tallen hade börjat växa i slutet av 1400-talet, innan Gustaf Wasa föddes. Mannen som har målat alla växter i Norden I ett skogsområde i Upplands Väsby utanför Stockholm sitter en man i 75-årsåldern med ett akvarellblock i knät. Han fuktar en pensel och målar av en svamp som växer i gräset vid hans fötter. Bo Mossbergs bilder finns i många böcker, bland annat i den stora Nordiska Floran med mer än 3200 illustrationer. Floran tog 15 år att göra med resor i hela Norden och tusentals timmar vid akvarellblocket. Å 2003 tilldelades Bo Mossberg ArtDatabankens Naturvårdspris. Så här löd prismotiveringen: För en helt unik gärning som konstnär och folkbildare. Hans illustrationer har betytt oerhört mycket för botanik- och naturvårdsintresset i Sverige. De har stimulerat många människor såväl till naturstudier som till praktiska bevarandeinsatser. Han är Nordens främste botaniska illustratör och av världsklass, med en enastående uthållighet och vetenskaplig noggrannhet. Med klassisk teknik och stark känsla för färg och form uppnår han ett resultat av yppersta kvalitet. Bo Mossberg arbetar nu med en ny upplaga av boken Svampar i naturen som först kom ut Som sakkunnig har han valt Mats Karström. Boken utökas med drygt 100 nya svampar. Deras samarbete har redan fått resultat: Mats har upptäckt så många sällsynta arter i skogen i Upplands Väsby att man diskuterar att bilda ett skogsreservat där.

4 I barndomens skog - och vargarnas Det sjunger i skogen Jag åker skidor tillsammans med vargforskaren Åke Aronsson i skogen vid stranden av sjön Amungen i Dalarna. Just här i en liten skogsarbetarkoja bodde min farmor och farfar under några år på 50-talet. De högg i skogen åt ett skogsbolag och jagade och fiskade för att få mat på bordet. Mina första barndomsminnen är djupt sammankopplade med skogen och med farmor Greta och farfar August. Nu är jag tillbaka. Men jag känner inte igen mig. Stugan och båthuset är borta. Trollskogen är förvandlad till kalhyggen och ungskogar. Det är en underlig slump att Åke Aronsson och jag möts just här. En dag för mer än 20 år sedan filmade jag Åke när han inventerade skogen vid Sjaunjareservatet i Norrbotten. Vi tände en eld och stekte renkött, och Åke berättade medan jag filmade: - Skogen är inte bara träd. Skogen är så oerhört mycket mer. Den består av blommor och svampar och fåglar och björnar och älgar och insekter, och träd förståss. Skogen är summan av allt detta liv. Ett kalhygge där man planterar rader av granplantor är ingen skog. Det är en virkesplantage. För 10 år sedan flyttade Åke och hans familj till en by utanför Falun i Dalarna då Åke fick arbete som rovdjursforskare. När jag nyligen reste till Dalarna för att söka efter spåren efter min farmor och farfar tog jag kontakt med Åke. Det visade sig att han hade spårat en vargflock som har sitt revir vid Amungen just där farmor och farfar levde för 50 år sedan. När vi närmade oss de små byarna Bingsjö och Dalstuga sa Åke: - Berätta inte att jag arbetar med vargforskning. Då kommer vi inte att bli bjudna på kaffe. - Varför det? frågade jag. - Det finns så mycket hat i vargfrågan. Jag har fått sönderskurna bildäck, hotfulla telefonsamtal, ilskna brev och mail. Jag höll tyst om vargforskningen, och vi fick kaffe. En gammal man som kom gående med en hund på vägen i Dalstuga blev glad när jag nämnde farmor och farfar. - Är du barnbarn till Skans-Greta! - Kände du farmor och farfar? frågade jag. - Tacka för det! Jag hälsade ofta på i deras koja. August hade en apparat uppe i skogen där han kokade brännvin. Det var många som brukade hälsa på där. På den tiden var det liv i skogen och det bodde folk i varenda stuga. Nu kommer skogsmaskinerna och rakar rent hela berg på några veckor, och så åker dom sin väg. Stugorna blir sommarställen och på vintern bor det bara några pensionärer i byarna. Kom tillbaka till sommaren så kan vi ta en tur till udden där August och Greta bodde. Innan vi återvänder till Falun tänder vi eld ute på ett stort kalhygge och kokar kaffe. Åke berättar att han och hans fru på allvar funderar på att lämna Dalarna. - Vargfrågan spelar förståss in. Men mest är det för att det nästan inte finns någon riktig gammal äkta skog kvar här i Dalarna, säger Åke. Gammelskogen är förvandlad till en sönderstrasad produktionsskog med hyggen, planteringar och ungskogar. Jag blir bara ledsen när jag åker omkring i det här landskapet. Till hösten flyttar vi tillbaka till Gällivare. Jag längtar efter dom riktiga milsvida fjällskogarna i Norrbotten spelade jag in en dokumentärfilm för TV2 som handlade om fäbodkulturen i Dalarna och Jämtland, och särskilt kulningen som kvinnorna i fäbodarna använt i århundraden för att locka på kreaturen. Filmen gjordes tillsammans med Svenskt visarkiv. I den nya filmen tänker jag återvända till någon av fäbodarna. Kanske sjunger det fortfarande i skogen, även om många av kvinnorna vi filmade för 32 år sedan är borta. Skogens egen sång består av en mångfald av ljud: Vindens sus i trädtopparna. En porlande bäck. Vinandet från en myggsvärm. Hoandet av en uggla. Hackspettens knackande. Det kuttrande orrspelet på våren. Ljuden och musiken kommer att vara viktiga för att ge en stark upplevelse av skogen. Skogen och urbefolkningarna Den västerländska synen på naturen och ekologin vilar på arvet efter Linné och Darwin. Bland urbefolkningarna ser man ofta naturen på ett annat sätt: som besjälad, full av andar, väsen och krafter som det gäller att hålla sig väl med. För många så kallade naturfolk är Moder Jord något mycket djupare än en symbolisk beskrivning av naturen. I omtanken om naturens mångfald möts våra kulturer. I filmen vill jag spegla en del av detta tänkande, och några spännande möten. Allt i naturen har liv och ande: Jag tror att vi i Indien kan tillföra en andlig dimension till din film om skogen, sa den indiske filmaren Jagdish Kulkarni till mig när vi besökte en tropisk regnskog med ett litet tempel vid ett vattendrag i skogen. Jagdish är min viktigaste medarbetare i Indien. Han gör natur- och miljöfilmer för The Open University och indisk TV i Nashik, en förstad på en miljon innevånare norr om Mumbai. (Bombay) En av hans prisbelönta filmer heter En liten film om vatten och handlar om vattnets kretslopp på jorden. Två blommor på Hawaii: På öarna i Stilla havet lärde jag mig att många växter och djur i naturen har samband med gudar, andar och väsen. På Hawaii

5 filmade jag en dans som handlade om Naupaka, en växt som finns i två varianter. Den ena växer vid havet och den andra uppe i bergen. Enligt myten älskade en prinsessa och en fattig pojke varandra. Men flickans familj förbjöd dem att leva tillsammans så pojken flydde upp i bergen medan flickan satt på stranden och sörjde. En gudinna förvandlade dem till blommor som var och en saknar hälften av kronbladen. Så lever de skilda tills de någon gång i framtiden kan förenas, och blomman bli hel. Livets dans på Bali: På Bali i Indonesien filmade jag en dans vid ett vattenfall mitt i regnskogen. Jag frågade den gamle dansmästaren om jag fick intervjua honom om deras syn på naturen. - Det kan jag inte förklara med ord, sa han. Gå till marknaden och köp några kartonger med stearinljus så ska jag visa dej. När jag kom tillbaka hjälptes vi åt att sätta upp ljusen i ett litet tempel på gården. På kvällen tände han ljusen och satte sig med korslagda ben i mitten. I filmkameran såg det ut som om han svävade i den svarta världsrymden, omgiven av stjärnor. Så började han dansa med armarna och överkroppen medan han sjöng om hur havet, jorden, luften, elden och skogarna skapades och hur allt i naturen är fyllt av liv och ande. Desmond Tutu: Låt oss bli gröna! År 1999 gjorde jag en film om det kommande millennieskiftet för TV i samarbete med Sydafrikas ärkebiskop Desmond Tutu. Jag reste runt jorden och bad människor berätta om sina förhoppningar inför framtiden. Så här berättade Desmond Tutu om sina tankar om miljön: Om vi tror på Gud måste vi tro på kärleken och livet. Att rädda regnskogen är bland det viktigaste vi kan göra för att skydda livets mångfald på den här planeten. Så låt oss bli som träden i regnskogen: Gröna! En del av det här kan kanske användas i den nya filmen. Researchresor och tidigare filmer Tack vare en utvecklingsinsats från Filmpool Nord har jag kunnat göra researchresor till Ecuador och Indien. Tidigare filmprojekt i Sydafrika, Indonesien, Samoa och Hawaii gör att jag har ett rikt material och kan göra jämförelser mellan urskogarna i norra Sverige och tropiska regnskogar. Några exempel: Samoa På 80-talet hotades en del av regnskogen på Samoa av avverkningar. Två hövdingar: Ulu och den kvinnliga hövdingen Moelagi gick i täten för att rädda regnskogen. Kampen blev lång och svår men ledde också till vänskap tvärs över jorden mellan samoanerna och den svenske biologen Thomas Elmquist, hans kollega från USA Paul Cox, och med en av huvudpersonerna i den här filmen: Mats Karström i Jokkmokk besökte hövding Ulu från Samoa Jokkmokk för att delta i ett seminarium om urskogar. Ulu blev hedersgäst hos Steget Före, som skänkte en stor asp till honom i ett skogsområde som hotades av avverkning. Vid aspen överraskade Ulu alla med att skänka hela sin reskassa till en fond för att rädda skogen. Att en hövding från en fattig by i Stilla havet skänkte pengar för att rädda en urskog i Sverige väckte stor uppmärksamhet när min film Hövdingars möte för jordens urskogar visades i TV, och skogen blev räddad. Under en resa år 2000 till Samoa för att filma kampen för regnskogarna i Stilla havet följde Mats Karström med. I en ceremoni skänkte hövdingarådet i byn Tafua på Samoa ett jätteträd i en vulkankrater i regnskogen till Mats. Indien: Diktaren som räddade en hel dalgång En tiger vadar över en bäck och försvinner in i regnskogen i en dalgång i Kerala i södra Indien. Just den här skogen skulle ha blivit dränkt av ett vattenkraftsprojekt om inte en folkrörelse hade startat under ledning av den kvinnliga poeten Sugathakumari som är berömd i Indien för sin kamp för fattiga kvinnors rättigheter, och för regnskogen. Hennes dikt Ode till ett träd fick en väldig betydelse och blev en berömd sång i Indien. I dag är dalen nationalpark. Ecuador: En idianby i Amazonas Byn Sarayacu liggger vid floden Bobonaza i Amazonas. När ett oljebolag fick tillstånd av regeringen att borra efter olja i byns skog började en lång kamp. Hittills har indianerna hållit oljebolaget borta från byns marker. Längre norrut vid gränsen till Colombia har oljeindustrin åstadkommit en fruktansvärd miljöförstöring, och narkotika, alkoholism och prostitution sprider sig bland indianerna. Efter två dagar i kanot kommer jag till Sarayacu under min researchresa En äldre kvinna som heter Rebecca Gualinga gjorde stort intryck på mig. Hon är känd för sin keramik och för att varit ledande i kampen mot oljebolaget. Medan hon skördade bananer sjöng hon en sång på sitt eget språk quechua. Jag bad henne översätta texten till spanska. Då skrattade hon och viftade med sin machete i luften, och översatte några rader ur sången: Om oljebolaget kommer till vår skog förvandlar vi oss till den svarta jaguarens ande. Vi kommer att slita upp magarna på inkräktarna och äta deras inälvor!

6 En by i Anderna Efter tio timmars resa i ösregn på dåliga grusvägar kommer vi fram till Intag, en avlägsen dalgång högt uppe i Anderna. Vi besöker en småbonde och miljökämpe som heter Carlos Zorilla. I Ecuador har hans namn blivit ett begrepp i kampen för att rädda några av världens artrikaste så kallade molnskogar på hög höjd i Anderna. Ett stort gruvbolag från Kanada vill starta koppargruvor i området. Hittills har dalgångens fattiga bönder lyckats hålla gruvbolaget borta. Man lever på småskaligt jordbruk av majs, grönsaker och ekologiskt kaffe, slöjd och hantverk, och ekoturism där besökarna får se sällsynta orkidéer, fjärilar, kolobrier och andra arter i regnskogen. Räddningsflotten Till sist vill jag berätta om professor Luis Coloma vid Katolska universitetet i Ecuadors huvudstad Quito. Luis Coloma leder ett stort projekt som kallas Räddningsflotten. Han berättar själv: Ecuador är troligen världens rikaste land när det gäller biologisk mångfald. Samtidigt är vi det land som är hårdast drabbat av skogsskövling och artutrotning. Vi söker reda på utrotningshotade grodor och paddor, får dem att föröka sig i universitetets laboratorium och planterar ut dem i miljöer där de förhoppningsvis kan överleva. Här i Anderna ser vi redan hur FN:s mål att stoppa tempraturhöjningen till 2 grader redan har överskridigts. Vi tror oss se ett samband mellan klimatförändringen och grodornas utdöende. Vad skulle Linné ha sagt? Sommaren 1982 gjorde jag en radioserie i sju delar om Linnés lappländska resa Thomas Elmquist som då studerade biologi vid Umeå universitet följde mig som en nutida Linné och vi varvade reportage och korta teaterscener med uppläsningar ur Linnés dagbok. Sommaren 2008 återvände Thomas Elmquist och jag till några platser nära Vuollerim som Linné passerade på sin resa. Mats Karström hade följt Linné i spåren och hade bland annat hittat platsen där Linné vadade över en liten stenig bäck och kände doften av brakved, en buske med vita blommor. Vid vårt besök 276 år senare kände vi samma doft. Brakveden växte fortfarande vid bäcken! Senare under sin vandring klättrade Linné upp på berget vid Koskats några mil från Jokkmokk. Linné skrev: Min håg stod att komma i tid på fjällen i Lule lappmark, på det att jag där skulle få se Midnattsolen. Reste alltså lyckeligen genom natt och dag uppför Luleälven. En mil från Pajerim kom man till Koskatsvare berg helt högt, på vilket man såg uti fjällen, fast det låg ännu träffeligen långt borta. När jag skriver den här texten i maj 2010 får jag ett mail från Mats Karström: Förra veckan kalavverkade man skogen vid brakvedsbäcken och nu håller man på att hugga hela Koskatsberget där Linné såg fjällen för första gången. En unik naturoch kulturskatt är förstörd! Varför lyssnade ingen? Vad skulle Linné ha sagt? Ja, vad skulle Linné ha sagt? Jag frågade Thomas Elmquist, som svarade: - Ett viktigt syfte med Linnés resa var att kartlägga vilka naturresurser som fanns i norra Sverige. Samtidigt älskade Linné naturen och dess mångfald. Att se så många arter och hela ekosystem skadas och utplånas skulle säkert ha gjort honom förtvivlad. I dag är Thomas Elmquist en internationellt känd professor vid Resilience Center vid Stockholms universitet där han arbetar med forskning om hur vi människor ska kunna leva på jorden långsiktig utan att förstöra miljön. Han bedriver biologisk forskning bland annat på Samoa och Madagaskar. Ett viktigt ämne för honom de senaste åren har blivit den allt snabbare urbaniseringen: I dag lever mer än halva jordens befolkning i städer, och det får stora konsekvenser för klimatförändringarna och hoten mot den biologiska mångfalden. Skogens medicin En gång satt jag i en hydda på Samoa och såg hur den amerikanske forskaren Paul Cox samtalade med en medicinkvinna på samoanska om olika växter som används för att behandla sjukdomar. Jag frågade Paul om han som professor hade något att lära av en samoansk kvinna som inte har någon högre utbildning och inte talar engelska. - Jag ser henne som en kollega! När jag talar med henne talar jag med hennes mor, och hennes mormor som också var medicinkvinnor. Hos den här kvinnan finns tusenåriga kunskaper om skogens växter och hur man kan använda dem. Inom den västerländska medicinen känner vi bara till en bråkdel. Att hugga ner en regnskog är som att förstöra ett helt sjukhus med apotek och laboratorium, avskeda läkarna och ersätta tusentals läkemedel med en enda hylla med medicin. Att skövla regnskogarna är ett hot mot vår egen framtida kunskap! Paul Cox forskning har lett till upptäckter som förhoppningsvis kan resultera i läkemedel mot HIV och påvisa orsaker bakom neurologiska sjukdomar som ALS, Parkinson och Alzheimers sjukdom. En viktig del av hans forskning bygger på nära samarbete med medicinkvinnor på Samoa och andra naturfolk. Jag har filmat Paul Cox på Samoa och vid den botaniska trädgården National Tropical Botanical Garden på Hawaii där man räddar utrotningshotade växter på öarna i Stilla havet. Bland annat filmade jag hur två biologer hissades ner till några ytterst sällsynta växter i ett 100 meter högt klippstup där de pollinerade blommorna med pincett. Filmen Guardians of Eden (Paradisets väktare) används i undervisning på Hawaii. En del scener ur mitt material kommer troligen att användas i den nya filmen.

7 Rädda skogen - rädda världen Efter 20 år har Mats Karströms metod att inventera skogar blivit erkänd av både myndigheter och skogsbolag. Den största av de räddade skogarna är Jelka-Rimakåbbå, ett fyra kvadratmil stort landskap av fjällnära skog mellan Jokkmokk och Porjus. En annan framgång var när Jokkmokks kommun bestämde att skogen på Talvatisberget nära Jokkmokks samhälle ska skyddas från Mats Karströms elever på gymnasiet har inventerat skogen och hittat så stora naturvärden att skogen nu blir reservat. En av Mats Karströms elever sa så här när jag frågade henne vad arbetet med Talvatisskogen har betytt för henne: - Att vi har lyckats rädda skogen i Talvatis är stort. För mej känns det som att jag har gjort min lilla insats för att rädda världen. I den här filmen vill jag berätta om några av världens finaste skogar och människor som brinner för att rädda dem. Mitt i alla kriser vill jag göra en film som ger hopp om livet. Vad är det annars för mening med att leva? Läs förslaget som en inbjudan till samarbete. Boris Ersson. Frejagatan Luleå Telefon: eller

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Asp - vacker & värdefull

Asp - vacker & värdefull Asp - vacker & värdefull Asp blir alltmer sällsynt i Sverige. I den här foldern berättar vi hur du med några enkla åtgärder kan hjälpa aspen. Du känner nog till hur en asp ser ut. Aspen lyser som en brinnande

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Besök Mark kommuns utställning på Kinna huvudbibliotek som pågår fram till 30 augusti. Utställningen handlar bland annat om att bin och blommor

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Bzzzz hur konstigt det än kan låta

Bzzzz hur konstigt det än kan låta Bzzzz hur konstigt det än kan låta Järva motorbana bidrar till att både viktiga sällsynta och utrotningshotade insekter och växter som annars skulle dö ut i området! Banområdet har under 1900-talet varit

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen.

Greverts bästa kompis heter Robert fast han kallas för Kossan för att han är så tjock. Kossan är också åtta år. Nu är Grevert och Kossan i kemisalen. Kapitel 1 ljuden: -Hörde du ljudet? Det låter som en apa sa Grevert. - Nej vadå? Sa Kossan. -Nej det var inget sa Grevert. Det var under kemitimmen som Grevert hörde konstiga ljud från golvet. Grevert

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog.

MITT I REGNSKOGEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. MITT I REGNSKOGEN Uppdrag för åk f-3 Välkommen till uppdraget Mitt i Regnskogen i Universeums Regnskog. Lärarhandledningen är till för att ge dig som lärare en möjlighet att förbereda ditt och klassens

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE

Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Kapitel 4 - Naturens häftigaste NATURENS HÄFTIGASTE Ormar som hugger blixtsnabbt. Vargar som ylar i natten. Björnar som ryter. Fästingar som biter sig fast Ska man vara rädd för dem? Nej då! Du behöver

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2

DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP DISKUSSION 2 DVA215 INFORMATION - KUNSKAP - VETENSKAP GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI DISKUSSION 2 Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1 DRÖMMEN OM PARADISET Tomas

Läs mer

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor

Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Naturvårdsbränning svar på vanliga frågor Vad är en naturvårdsbränning? En naturvårdsbränning är en planerad skogsbrand i ett avgränsat område. Syftet är att gynna och bibehålla höga naturvärden. Länsstyrelserna

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Biologisk mångfald på våra motorbanor

Biologisk mångfald på våra motorbanor Biologisk mångfald på våra motorbanor 1 av 27 Motorsportens miljöutmaningar Förbunden vill tillsammans bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Idrottsrörelsen är en stor

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Fanny har precis kommit hem från skolan och ska till sången när hennes barnflicka säger att hon inte ska gå idag.

Fanny har precis kommit hem från skolan och ska till sången när hennes barnflicka säger att hon inte ska gå idag. Kap.1 Fanny är en bortskämd unge som alltid får som hon vill. Hon har en hund som heter Kalle. Han är en svart hjälpsam golden retriver som alltid vill kela eller leka. Fanny är det enda barnet. Hennes

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte.

...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. ...du är lite bättre än jag trodde i detta eminenta hjärnspel, så helt tom i bollen är du nog inte. Kapitel 2: Den i schack satte mannen flyttade sin ende kvarvarande löpare till F6 för att försvara sin

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer