Inventering av amfibier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av amfibier"

Transkript

1 Inventering av amfibier 2001 gjordes en inventering av groddjur på Kvarnby golfklubb. De arter som påträffades var ätlig groda samt rom och vuxna djur av åkergroda, vanlig groda och vanlig padda erhöll vi medel av Malmö stads miljöanslag för projekt Inventering av groddjur och bedömning av lekvatten samt landmiljöer. I bifogade bilaga Groddjur_Kvarnby_golfklubb.pdf beskrivs projektet och ges rekommendationer för hur groddjuren kan bevaras och utvecklas på banan. Alla groddjur är fridlysta men den art som är mest skyddsvärda enligt artskyddsförordningen och som förekommer på vår bana är den större vattensalamandern. Den vanliga paddan är Europas största groddjur och skiljer sig från grodorna med sina korta ben och vårtiga hud. Den är normalt brun eller grå till färgen med ljusare undersida Paddan behöver fuktiga gömställen och tillhör de groddjur som ses mest i kulturområden såsom trädgårdar och parker. Även larverna är tillräckligt giftiga för att inte angripas av fisk. Den ätliga grodan är en stor - ca 12 cm lång - och grön groda ofta med en gul linje längs ryggen. Den är lätt att skilja från åkergrodan som är mindre och brun. Eftersom grodor ofta kan vara väl kamouflerade inventerar man ofta genom att leta efter rom och att lyssna efter grodspel under lekperioden. Denna infaller under olika tider under våren för olika grodor och hannarna börjar oftast spela i skymningen. Intresset för groddjur är mycket stort spec. i Skåne. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket anordnar varje höst ett endagsseminarium. Ett stort antal forskare m fl brukar ställa upp och lämna information om aktuella undersökningar om grodornas situation. I vår 5-årsplan fanns en förhoppning om att inplantera den grönfläckiga paddan, som är en starkt hotad art, hos oss. Men lägesrapporten som presenterades var mycket negativ. I över 10 års tid har man spec. i Danmark och Tyskland forskat om lämpliga biotopkrav för att återinföra denna padda på fler ställen. Dessa har man inte lyckats finna. Inventeringen 2001 av groddjur på Kvarnby golfbana genomfördes vid två tillfällen. Man hittade många individer av ätlig groda och rom från åkergroda och vanlig groda. Lokalisering vid damm eller vattendrag intill bana 1 Vanlig padda Rom 3 Åkergroda Yngel (rom) 3 Ätlig groda 3 (=individer betraktade) 5 (ån) Vanlig padda

2 5 (ån) Ätlig groda Talrik 8 (dammen) Ätlig groda 8 9 Vanlig padda Rom (båda dammarna Ätlig groda 15 Tom 16 Tom OBS: Numreringen av hålen är den ursprungliga och ändrades Således är hål 1 numera hål 10 etc. Sammanställt av Leif Eklund

3 En riktig groda Ensidigt och produktions jord- och skogsbruk har ökat risken för utrotning av grodor och paddor. Tro det eller ej, men de små kväkarna har funnit sin tillflykt på golfbanan. Den golfare finns knappt, som aldrig har klämt till med ett kraftuttryck när bollen med god fart passerar gränsen till ett vattenhinder. Scoren och 25 kronor är plötsligt bortom all räddning. Naturupplevelse i all ära, vem trodde att dessa, understundom förhatliga svårigheter, kunde vara en räddningsplanka för en rad släkten i vår herres hage? Ingen art har evigt liv. De kommer och går i takt med den ekologiska klockan. Starkast överlever. När miljön förändras gör beståndet av djur och växter detsamma. Brytpunkten kom i slutet av 1700-talet när samhällets småskalighet gav djur och växter förutsättningar att utvecklas i sakta mak. Det har aldrig funnits så många arter på jorden som då, berättar Claes Andrén. Sedan dess har små odlingar blivit stora. Diken, stenrösen, dammar, små vattensamlingar och hamlade träd har försvunnit och gjort det svårt för djuren att kommunicera och byta gener med varandra. Detta i sin tur har lett till inavel. Det största problemet är att procent av små vattensamlingar försvunnit. Bland dem som drabbats hårdast är grodor och paddor vars tunna hud ställer höga krav på närmiljön. För att må bra behöver de en kombination av såväl vatten som land. Vattnet får emellertid inte vara alltför näringsrikt och därmed syrefattigt och det är här som golfen kommer in i bilden. En klubb som skapar rena och levande vatten vilka försörjs av rent grund- eller regnvatten gör en stor naturvårdande insats. Den grönfläckiga paddan är en av våra mest hotade arter. För att hjälpa djurens utveckling på traven har tusentals småpaddor satts ut i vattenhindren på Landskrona Golfklubb. Hur det går för dem visar sig först om tre- fyra år då paddorna är könsmogna. (Källa: En riktig groda: Svensk golf 1: Lena Sellberg) Dubbelt grodliv Groddjuren representerar en egen utvecklingslinje sedan flera hundra miljoner år och omfattar idag mer än fyra tusen arter. Det är den minsta klassen av ryggradsdjur. Groddjuren har erövrat landmiljön men inte helt frigjort sig från vattnet, vilket namnet "amphibios" (att ha dubbelt liv) antyder. Alla groddjur utnyttjar omgivningens temperatur för att reglera sin kroppstemperatur. De kan alltså inte producera egen värme. Groddjuren delas in i tre ordningar: Svansgroddjur. Hit räknas vattensalamandrarna. Svanslösa groddjur. Till denna grupp räknas grodor och paddor. I vårt land har vi elva arter.

4 Maskgroddjur. Denna grupp omfattar endast tropiska grävande former. Typiskt för groddjur är den fuktiga och körtelliknande huden och två livsstadier, yngel och vuxen. Rörelsesätt och fortplantning skiljer sig däremot mellan olika grupper, som en anledning till olika levnadssätt. Alla groddjur är som vuxna rovdjur. Larverna, med undantag för svansgroddjuren, är däremot växtätare och skrapar i sig alger med särskilda läpptänder. Antalet ägg varierar från ett enda till mer än Befruktade ägg kan läggas enskilda, i klump eller i band. Äggläggningen sker i vattnet och embryot utvecklas till en frisimmande larv med gälar. Larverna lever sedan i vattnet fram till omvandlingen till vuxenliv (metamorforsen). Utrotningshotade groddjur Av Sveriges 13 arter av groddjur är nio upptagna på den nationella rödlistan. En art, grönfläckig padda klassas som akut hotad, klockgroda, lökgroda och stinkpadda som starkt hotade, långbensgroda och gölgroda som sårbara större vattensalamander, lövgroda och ätlig groda som missgynnade. I inventeringen på vår bana fann vi, som framgått ovan, tre arter vanlig padda, åkergroda och ätlig groda (lövgrodan lär ha iaktagits i dammen vid tvåans green men har inte bekräftats). Groda De uppfattas av vad folk i allmänhet uppfattar som "typiska grodor". De har smal midja, långa ben och slät hud. De har horisontell pupill och hudlister längs ryggens sidor. De är aktiva och rörliga, tar långa hopp på land och simmar skickligt i vattnet. Under våren samlas den lokala populationen för att leka och man ser ofta stora mängder grodor tillsammans under en kort period om en till två veckor. Hanarna ropar i kör och utvecklar typiska kraftiga underarmar och könsvalkar på tummen och pekfingret. Dessa körtlar producerar ett klibbigt sekret som hanen använder för att klistra fast fingrarna på honans mage i samband med parningen och därigenom bättre stå emot försök från andra hanar att ta över honan. Äggen läggs i stora klumpar. Åkergroda Åkergrodan har stor utbredning i vårt land. Den är kraftigt byggd, cirka 8 cm lång med lätt sittande rygglister och stor, hård fotknöl. Benen är relativt korta och trumhinnan sitter inte nära ögat. Den har spetsig nos, enfärgad ljus buk medan ovansidan kan variera mycket i färg och teckning. Ätlig groda Den är cirka 12 cm lång, akvatisk, dagaktiv och solar ofta. Padda

5 Den känns igen på den vårtiga huden, stora valkar i nacken och horisontell pupill. De är nattaktiva och landlevande utanför parningsperioden. Under leken samlas de ofta i stort antal för att lägga ägg. Hanarna ropar i korus och paddsången hos vissa arter kan höras mycket långt vid gynnsamma väderförhållanden. Varje hona lägger flera tusen ägg, som läggs i långa strängar ofta virade runt vegetationen nere i vattnet. Den vanliga paddan Den är som namnet antyder fortfarande mycket vanlig. Vuxna honor blir upp till 15 cm, hanen ofta betydligt mindre. Arten är kraftigt byggd, har mycket vårtig hud och är normalt brun eller grå till färgen med ljusare undersida. Parotidkörtlarna i nacken är stora och sneda, pupillen vågrät och ögat vackert guld- eller kopparfärgat. (Källa: Claes Andrén. Camera Natura nr2 :2000) Miljö/LE

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun?

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Författare: Christina Mauritzson, 10 p examensarbete i miljövetenskap, inriktning vattenvård Handledare: Per Nyström, Lunds universitet,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSFAKTA REGN- SKOGEN

UTSTÄLLNINGSFAKTA REGN- SKOGEN REGN- SKOGEN Den blå tråden i Universeums levande utställningar är vatten. Från Akvariehallen leds besökaren genom hajtunneln till Regnskogen som är ett 18 000 m3 stort myllrande äventyr fullt av djur

Läs mer

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av:

Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Malprovfiske i Båven 2007 Projektarbete genomfört av: Rickard Gustavsson Sävenfors vattenbruksskola 2005-2008 Handledare: Helena Herngren Länsstyrelsen Södermanlands län Innehåll SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

145-66 miljoner år före nutid

145-66 miljoner år före nutid Textsammanställning till utställningen Fossil och evolution Krita hav 145-66 miljoner år före nutid Stora steg Under trias och jura påbörjas en förändring av havets djurliv, som når sin kulmen under krita.

Läs mer

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet

2011-02-21. Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet 2011-02-21 Text: 1:e intendent Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet Jorden - vattenklotet Vatten i rymden? Vatten finns i tre olika former, som is, vätska eller ånga. Temperatur och tryck avgör vilken

Läs mer

Några vanliga växter och djur i Östersjön

Några vanliga växter och djur i Östersjön Några vanliga växter och djur i Östersjön 1 Naturväktarna - Några vanliga växter och djur i Östersjön Vilka olika musslor hittar ni? Hur mycket har blåstången vuxit i år? Ser ni spår av olja? Luktar vattnet

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

Källstorps våtmark. -en inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater 2001. Peter Nolbrant

Källstorps våtmark. -en inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater 2001. Peter Nolbrant Källstorps våtmark -en inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater 21 Peter Nolbrant Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Metoder... 3 Resultat... 5 Beskrivning av våtmarkerna...5

Läs mer

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk

Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk Fredriksdals husdjur Att förstå djurens språk På Fredriksdal kan du komma i kontakt med äldre husdjursraser som man hade på gårdarna förr, när den största delen av befolkningen fortfarande levde som småbönder

Läs mer

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset.

Lärarstudenten provade samma aktivitet dagen efter men med barnen i det röda huset. Storkprojektet Under årets Falsterbo Birdshow fick vi på Snusmumriken kontakt med Emma Ådahl från Naturskyddsföreningen i Skåne, som är projektledare för storkprojektet. Emma introducerade oss i storkprojektets

Läs mer

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun

Ekologiska landskapssamband. i Järfälla kommun Ekologiska landskapssamband i Järfälla kommun Analyser Ädellövträdsnätverk Barrskogsnätverk Groddjursnätverk Innehåll Uppdraget... 4 Sammanfattning... 4 Ädellövträdsnätverket med gamla ekar!... 4 Groddjursnätverket!...

Läs mer

ÅRSSKRIFT 2014 VATTEN OCH VÅTMARKER HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER

ÅRSSKRIFT 2014 VATTEN OCH VÅTMARKER HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER ÅRSSKRIFT 2014 HUR GÅR DET FÖR GÄDDAN I ÖSTERSJÖN? VATTEN OCH VÅTMARKER VI RÄKNAR ASP I UPPSALA MYLLRANDE VÅTMARKER 1 TIPS När vattentemperaturen närmar sig 7 grader och vårflödena står som högst är det

Läs mer

634-541 miljoner år före nutid

634-541 miljoner år före nutid 2015 Textsammaställning till utställningen Fossil och evolution EDIACARA 634-541 miljoner år före nutid Stora steg Under ediacara dyker de första flercelliga djuren upp. I periodens slut kommer också små

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Krabbtaskan B IO I O L OG O G I

Krabbtaskan B IO I O L OG O G I B IO I O L OG O G I Krabbtaskan förekommer i Skagerrak, Kattegatt och norra Öresund. De lever på alla typer av bottnar, men föredrar klippoch stenbotten. Krabbtaskan TEXT & FOTO ANDERS SALESJÖ/SJÖHAREN

Läs mer

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden.

Den tuffa vintern. Smultronstället. För stora och små NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK. NR 1/2010 www.farnebofjarden. Färnebofjärden NYHETSBREV FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK NR 1/2010 www.farnebofjarden.se FOTO: BIRGER JOHANSSON, ANNA JANSSON, JESSICA BERG För stora och små Söndagen den 23 maj ordnas flera olika aktiviteter

Läs mer

Gråvargen: Dess biologi och beteende

Gråvargen: Dess biologi och beteende Gråvargen: Dess biologi och beteende Robert Aspgren Independent Project in Biology Självständigt arbete i biolog i, 15 hp, vårterminen 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet

Läs mer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer LIVETS FORMER Det finns liv överallt på jorden. Fjällrävar som tål kyla ner till 70 ºC, och arkéer som lever i kokheta källor där de får sin näring ur giftiga gaser. Sjögurkor som lever i totalt mörker

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper,

Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, Sverige satsar nu extra pengar på forskning om biologisk mångfald. Målet är att öka kunskapen om växt- och djurarters utbredning, egenskaper, livsmiljöer och samspel om de grundläggande förutsättningarna

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Blåmusslan i människans tjänst

Blåmusslan i människans tjänst HavsUtsikt 3/2008 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av de marina forskningscentrumen vid universiteten i Stockholm och Umeå samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte

Kongenital katarakt. Barn födda med gråstarr. Nike Müller-Brunotte Kongenital katarakt Barn födda med gråstarr Nike Müller-Brunotte Nike Müller-Brunotte Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm Stockholm februari 2013 Kongenital katarakt är ett mycket sällsynt handicap. Kanske

Läs mer

Inledningsvis kommer utställningen att vara obevakad vilket ställer vissa speciella krav på utformningen.

Inledningsvis kommer utställningen att vara obevakad vilket ställer vissa speciella krav på utformningen. 1 Utställning Ven naturum Förslag 2003-04-15 1 Förutsättningar Detta förslag baserar sig på de anvisningar och direktiv som har getts av uppdragsgivaren Landskrona kommun (Olle Nordell) enligt Förslag

Läs mer

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar

Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar HavsUtsikt 3/2009 om svensk Havsforskning och havets resurser Ges ut av Havsmiljöinstitutet, ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg samt Högskolan i Kalmar Unik natur i Bottniska

Läs mer

En översikt över NWF:s utbildningsprogram finns sist i häftet. Besök oss gärna på www.nwf.org.

En översikt över NWF:s utbildningsprogram finns sist i häftet. Besök oss gärna på www.nwf.org. Lärarhandledning Syftet med National Wildlife Federation, NWF, är att utbilda, inspirera och hjälpa enskilda individer och organisationer från olika delar av vårt samhälle att bevara djur och natur och

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer