Rapport Grodans år. I samarbete med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Grodans år. I samarbete med"

Transkript

1 Rapport Grodans år I samarbete med

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Svenska groddjur och deras hotbild... 1 Grodor i trafiken... 2 Grodans år och Grodguiden... 3 Resultat från rapportering... 4 Lösningar Skyltar Grodtunnlar Ideell hjälp Fortsättning på projektet Referenser Utgiven av Naturskyddsföreningen 2014

3 1 Sammanfattning Under år 2014 bedriver Naturskyddsföreningen projektet Grodans år i samarbete med Artdatabanken. Projektet går i första hand ut på att stärka den ideella övervakningen av groddjur genom att förmedla verktyg som underlättar rapportering. Som ett resultat har mobilappen Grodguiden tagits fram, i vilken man direkt kan rapportera fynd av groddjur till Artportalen. Grodans år syftar även till att uppmärksamma svenska groddjur och informera om biologi, ekologi, hot och åtgärder. Förhoppningen är att dessa satsningar ska bidra till en större kunskap om groddjuren och var de befinner sig, samtidigt som intresset för dem stärks. Inledning Globalt sett är groddjuren en hotad grupp. Minst 160 arter har dött ut de senaste åren och ytterligare en tredjedel av arterna riskerar att gå samma öde till mötes. Amfibier är därmed den djurgrupp på jorden som minskar mest drastiskt. I Sverige drabbades groddjuren hårt när landskapet omformades, först genom sjösänkningar under mitten av 1800-talet, sedan genom omfattande dräneringar i åkermark och skogar från till 1980-talet. Som ett resultat försvann stora arealer våtmark och antalet groddjur minskade markant. Numera är alla grodor, paddor och ödlor i Sverige fridlysta. Den minskande trenden har vänt och antalet arter ökar igen tack vare omfattande naturvårdsinsatser för att restaurera och skydda våtmarker. Trots det finns fortfarande en tydlig hotbild och flera av arterna är klassade som sårbara. Idag domineras hoten främst av uttorkning av leklokaler, predation från fisk och biltrafik som påverkar lekvandringarna. Svenska groddjur och deras hotbild I Sverige finns 13 arter av groddjur, varav två är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor: Större vattensalamander, Triturus cristatus. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC) men minskande (IUCN). Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris. Ej med i svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC). Klockgroda, Bombina bombina. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Lökgroda, Pelobates fuscus. Nära hotad (NT) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC) men minskande (IUCN). Vanlig padda, Bufo bufo. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) enligt IUCN.

4 2 Strandpadda, Epidalea calamita. Sårbar (VU) (rödlistan). Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Grönfläckig padda, Bufotes viridis. Akut hotad (CR) enligt svenska rödlistan. Ej med i IUCNs rödlista. Lövgroda, Hyla arborea. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Vanlig groda, Rana temporaria. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) och stabil i IUCNs rödlista. Åkergroda, Rana arvalis. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) och stabil i IUCNs rödlista. Långbensgroda, Rana dalmatina. Sårbar (VU) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Ätlig groda, Pelophylax esculentus. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Livkraftig men minskande enligt IUCN. Gölgroda, Pelophylax lessonae. Sårbar (VU) enligt svenska rödlistan. Grodor i trafiken Under 1900-talet byggdes vidsträckta vägar i samband med att bilen fick sitt genombrott. Hur det påverkade djurlivet blev tydligt först kring 60-talet och de flesta av de tidiga studierna fokuserade på hur däggdjur påverkades, även om amfibier och reptiler var bland de första olycksoffren som påträffades. Groddjuren är i regel beroende av flera livsmiljöer. Själva reproduktionen sker i akvatisk miljö. Därutöver behövs ett födosökshabitat och ett övervintringshabitat. Detta gör dem känsliga för förändringar, särskilt i form av barriärer som hindrar dem från att vandra mellan miljöerna. Stora vägar tenderar att utgöra sådana hinder och kan i värsta fall utplåna en hel lokal population. Tusentals grodor och paddor dör under sina höst- och vårvandringar mellan lekdammar och vinterviste när de måste korsa trafikerade vägar. Groddjur som passerar vägar har generellt en hög trafikdödlighet eftersom de är relativt långsamma och särskilt aktiva när siktförhållandena är dåliga, såsom vid regn eller mörker.

5 3 Grodans år och Grodguiden Projektet "Grodans år" syftar till att stärka den ideella övervakningen genom att öka intresset för groddjur och ta fram bättre redskap för rapportering. Mobilappen Grodguiden har tagits fram av Naturskyddsföreningen och Artdatabanken för att förmedla ett sådant verktyg. I den finns fakta, bilder och ljud från de svenska groddjuren, samt nycklar som används för att artbestämma. Via en karta kan man sedan hitta sin position och rapportera vart observationen av ett groddjur har skett. För att kunna rapportera sitt fynd via appen måste användaren först skapa ett konto på Artportalen dit alla fynd rapporteras. Artportalen är Sveriges största webbaserade system för att rapportera och söka fynd av svenska djur, växter och svampar. Även andra produkter har tagits fram i samband med projektet; bland annat vykort, affischer och en folder som ska marknadsföra mobilappen. Ett annat inslag är att medlemmar och andra intresserade har kunnat lämna in rapporter på Naturskyddsföreningens hemsida. I rapporten fyller personen bland annat i platsen där observationen av groddjur har skett, antal djur som sågs och om de var levande eller döda. Bara under våren har det kommit in 108 rapporteringar, vilket visar på att det finns ett intresse för ideell övervakning av groddjur. På Naturskyddsföreningens hemsida finns information att läsa om appen, groddjuren och hur man kan hjälpa dem: Figur 1 a och b. Mobilappen Grodguiden innehåller fakta om de svenska groddjuren och hur man artbestämmer dem. Där kan användaren också rapportera sitt fynd till Artportalen via en karta som läser av positionen.

6 4 Resultat från rapportering Totalt har det kommit in 108 rapporeringar om sammanlagt 1300 groddjur (både levande och döda) under kampanjen Grodans år. Detta innefattar endast rapporteringar som Naturskyddsföreningen fått in via hemsidan. Fynd via mobilappen är alltså inte medräknade. De flesta rapporteringarna gällde observationer som skett under våren, men några gällde även fjolåret eller var generella för ett tidsspann (till exempel att det varje år har funnits en viss art på platsen). Flest groddjur observerades i april i år. Tabell 1. Många groddjur rapporterats under våren. Flest groddjur sågs under april månad. Månad Antal grodjur Mars 343 April 621 Maj 307 I rapporterna uppges flera vägar där grodor, paddor och salamandrar blir överkörda. Några städer och orter som omnämns flera gånger är Göteborg (7 ggr), Nacka (5 ggr), Halmstad (4 ggr), Tyresö (4 ggr), Ulricehamn (2 ggr), Falun (2 ggr) och Karlskrona (2 ggr). Tyresö är den plats där flest har observerat groddjur som korsar vägar. Andra platser utmärker sig i stället för det höga antalet groddjur. En man i Klagstorp i Skövde räknade till nästan 300 överkörda grodor på en väg som passerar mellan två dammar. På nästa sida finns en sammanställning över rapporterade platser där groddjur körs över, och andra ställen där det finns ett stort antal groddjur. Resultaten kan inte likställas med en inventering. Tätorter där många människor bor naturnära, och där det finns ett naturintresse, kan vara överrepresenterade medan andra områden kan ha förbisetts. I majoriteten av fallen specificerar rapporterna inte heller vilka arter det gäller. Däremot kan observationerna utgöra en grundstomme att bygga vidare på, med inventeringar och eventuella åtgärder som följd.

7 5 Plats Observation Blekinge län Karlskrona. Nättraby kyrka. Karlskrona/Nättraby. Dalamadsvägen. På 50-vägarna som går längs båda sidor av Nättrabyån såg min sambo och jag för ett par veckor sedan mängder med grodor. Tyvärr var det ju också väldigt många överkörda. På en av vägarna finns varningsskylt men inte på den andra. Vår och höst korsar massor av grodor vägen. Skåne län Höör kommun. Klippan. Hästhagen 392. Landskrona. Barsebäcksvägen. På vägen mellan Höör och Jularp räddade jag för några år sedan ett 50-tal paddor som försökte ta sig över vägen. Senast jag var där pågick vägarbete på platsen. Vägen breddas betydligt. Jag talade med en av arbetarna och berättade om paddorna. Jag tyckte att man skulle passa på och bygga en paddtunnel medan man ändå grävde, men de sa att det var för sent. Cirka 1 km från oss finns en större damm där paddorna måste gå över vägen och många blir överkörda. Paddor och salamandrar i mängder korsar vägen och många blir överkörda Lomma. Habo Ljung. På Södra Västkustvägen som går mellan Lomma och Bjärred i höjd med alkärret fanns ca 50 vanliga paddor, de flesta överkörda. Sjöbo. Sandåkravägen. Tomelilla. Tosterup 126. Vellinge. Fyrvägen. Varje år korsar grodor och paddor Sandåkravägen, i utkanten av Sjöbo tätort, för att nå sina lekplatser i närheten av Åsum/Tolånga ån. Denna väg är tätt trafikerad, vilket resulterar i en masslakt. Hundratal levande och överkörda paddor. Hittade också 4-5 st stor vattensalamandrar samt runt 20 grodor. Alla på vägen söder om Krågekärret som i sin tur ligger söder om Tosterups slott. Det är mycket vanligt med groddjur på denna väg.

8 6 Ystad. Cellogatan, Svarte. Ystad. Östra kustvägen. Brukar vara gott om paddor som rör sig mot sköndalsdammen/svarteån och Charlottenlunds-ån som kan ses i trädgårdarna i Svarte.. På en relativt kort sträcka av vägen var det väldigt många paddor, stycken kanske. Ängelholm. Möllevägen 29. Varje vår när grodorna vaknar så ska dom över en traffikerad väg ner till en damm, vilket resulterar i 100-tals överkörda. Hallands län Halmstad. Vildshärad. Kungsbacka. Långkullevägen 5. Laholm. Värestorps Kvarn. Väröbacka. Dammvägen. 2 paddor överkörda på vägen. Vid regn är det helt omöjligt att inte köra på en groda/padda. Här finns både grodor (vanlig), paddor och större vattensalamandrar. Det passerar en mindre väg som går mellan dammen och vår gård och periodvis är där väldigt många på vägen under kvällstid. Tyvärr blir många överkörda. Fler än 10 stycken salamandrar som vandrade över vägen. Många påkörda. Kronobergs län Växjö. Krokvik. Kör söder ut från Växjö. Sväng höger efter Bramstorp - mot Krokvik. I en skarp högerkurva finns en göl på höger sida och en hästhage på vänster sida. Precis i anslutning till svängen ligger en liten gård med ladugård. Grodorna och ev paddorna går över vägen utmed hela gårdens ägor. Vissa tider på våren o hösten går det inte att undvika att köra över dem - så det finns ju många. Det finns även andra grodstråk närmare Ingelstad.

9 7 Kalmar län Öland. Löttorp, Borgholm. Hildurs väg, Paddor ramlar ner i färistor (de som hindrar kor för att rymma) och kan inte ta sig upp. Just denna paddfälla finns på Byåkersvägen (tvärgata till Gamlebygatan) vid Gamleby/Hörlösa ca. 3 mil norr om Borgholm. Jag har påpekat detta för Länsstyrelsen i Kalmar, men de kan inte göra så mycket mer än att informera bönderna. Jönköpings län Gnosjö. Marieholm. Jönköping (Visingsö). Rökingevägen. Massvis med groddjur ligger påkörda på vägen.de måste tyvärr korsa en trafikerad väg då de ska över till dammen på andra sidan vägen. Har sett flera groddjur, säkert mer än sex st. Både levande och överkörda. Det finns ett kärr som är väldigt uttorkat som grodorna lägger ägg i. Grannarna säger att kärret var stort för bara år sedan. Fastighetsverket är kontaktat. Västra Götalands län Partille. Kåbäcksvägen. Skövde. Klagstorp. Sotenäs kommun. Skyttevägen. Varje år under några dagar i april vandrar våra paddor från en bäck bakom ett antal tomter i omårdet till en damm en bra bit bort. Dessvärre innebär det att paddorna under sin väg mot dammen måste passera två bilvägar i villaområdet. Alltså hittar man ett antal ihjälkörda paddor varje morgon under den är tiden. Vi har också märkt att antalet paddor minskat rejält under de senaste år. Nästan 300 överkörda grodor på vägen mellan dammarna. Hela vägen är full och det är likadant varje år. Här vore en faunapassage mycket nödvändig. Jag har flertalet bilder från platsen och på de överkörda grodorna om ni vill ha dem kontakta mig på e-posten. Har säkerligen sett över 100 st paddor/grodor och 2 st salamandrar under hela mars månad. Många har varit överkörda.

10 8 Tidaholm. Lilla gälleberg. Trollhättan. Åkersjövägen. Här finns mängder med grodor på våren och det blir en massaker på vägen. Finns en del dammar/våtmarker väster om vägen där det kryllar av smågrodor på våren. - kanske har de ett stråk österut. Har inte varit där än i år. 50 groddjur på vägarna runt vattnet. Ca 10 överkörda. Uddevalla. Väg 681, från Köperöd längs sjöarna Vassbosjön, Funneshultssjön och Kolbengtserödssjön. Ulricehamn. Hökerum, Tolkabro. Ulricehamn. Hökerum, Vings Torp 121. Här finns grodor och paddor både vår och höst, i sådana mängder att man får kryssa när man kör. Tyvärr går det inte att undvika att köra på dem. Ån Viskan med tillrinnande bäckar i närheten. Dessutom mossmark. Nybyggnation av motorväg R40 pågår alldeles i närheten. Dessutom nyanläggs en tillfartsväg till tätorten Hökerum och just i detta område har groddjur setts såväl levande som döda påkörda av bilar i många år. Den nya avfarten från motorväg 40 mot Tolkabro i Ulricehamns kommun går mitt över och förstör en sankmark full med grodor. Inga medel har tagits för att rädda deras miljö. Östergötalands län Norrköpings kommun. Kvarsebovägen/ Kristina vägen, Det ligger en stor damm på ena sidan av vägen. Så här års samt på sommaren blir paddor/grodor dagligen blir överkörda. Södermanlands län Trosa. Stensunds gård. Varje vår och höst ser jag många paddor som går över vägen till Stensunds folkhögskola i närheten av Stensunds gård mot dammen nära vägen. Jag försöker alltid att rädda så många som möjligt, men tyvärr ser jag även många överkörda.

11 9 Örebro län Örebro. Hjortstorpsv 60/kasernvägen. Har i flera år, sedan kommunen restaurerade våtmarkerna i Rynningeviken, sett massor med överkörda grodor vid denna plats. Har haft kontakt med kommunekolog om tunnel alt att säsongsvis stänga av biltrafiken här (Det skulle gå för privatbilister att köra omvägen väster om skogsområdet och den enda kostnaden skulle vara en omskyltning.) Västmanlands län Arboga. Arboga kanal. Grusvägen som följer Arboga kanal öster om slussarna ner mot Hjälmaren, där ligger det varje år massor med överkörda paddor. Köping. Bergslagsvägen. Sala. Hebo Hede, Möklinta. Under flera års tid har grodor korsat en ganska hårt trafikerad väg, väg 250, och blivit påkörda av bilister. Det är alldeles norr om Kolsva. Massor av grodor blir påkörda varje år. Har meddelat Länstyrelsen för ett par år sedan men jag vet inte vad de gör åt problemet. 8 stycken, både levande och döda. De vandrar där både höst och vår. På vägen mellan Broddbo och Möklinta, precis innan man kommer fram ur skogen vid Hebo, från Broddbohållet. Stockholms län Huddinge. Sjöängsvägen 23. Vi har alltid många grodor kring sjön och en del paddor på tomten också. Vissa kvällar kan man se stycken, men också många döda, överkörda, tyvärr. Nacka. Sickla allé. Järfälla. Görvälns Griftegård. Tyresö. Breviksvägen 186. Cirka 100 grodor på den lilla grusvägen som går mellan Sickla slussen och träbron vid Fredells trävaruhus på samma sida som hammarby-backen. Det finns en stor padd-population på Görvälns Griftegård (kyrkogård) i Järfälla. Nu på våren vandrar de övervintrade paddorna ner från skogen till den damm som är vid kapellet. Tyvärr måste de då korsa vägen på kyrkogården. Det är många grodor längs halva ("yttre") brevikshalvön. 20-tal (levande och döda) minst längs bara sträckan mellan cirka breviksvägen Breviksvägen 187. Betydligt färre detta år än det var för cirka fem år sedan. Men antalet är fortfarande högt.

12 10 Tyresö. Hästskovägen. Tyresö. Prästgårdsvägen 7 B. Just nu parar sig tusentals grodor i en vattensamling vid en skogsväg mellan Njupkärrsvägen och Hästskovägen. Detta sker varje år på denna plats. Två döda mindre salamandrar på cykelbanan. Tyresö. Sofiebergsvägen/Trädgå rdsvägen. 15 st på vägen från Fornuddsvägen, via bränneribacken, Sofiebergsvägen, trädgårdsvägen vidare på näsbyvägen. Detta är alltså området kring fornudden/sofieberg utmed drevviken. Upplands Väsby. Älvsundavägen. Iaktagelsen är från i fjol. Cirka 20 år tillbaka kunde man hjälpa paddor över vägen under en natt. Detta på Älvsundavägen; sträckan mellan Prästgårdsallen och Saturnusvägen. I fjol under de 2 mest gynsamma nätterna, hittade jag 3 paddor på väg till Edsjön. 2 överkörda. Uppsala län Uppsala. Långvägen 1. Många paddor var på vandring i regnet på väg mot lekdammen. Gävleborgs län Söderhamn. Östansjö 580. Både paddor och salamandrar över hela vägen, många påkörda. Dalarnas län Falun. Kniva 155. Det är nya trafikdödade grodor varje vecka på byvägen genom Kniva. Falun. Sågmyravägen. Varje vår och höst får man zick-zacka på vägen för att inte köra över grodorna då de korsar vägen för att komma till Gopasjön. Det fullkomligt vimlar av grodor vissa perioder från Majgårdarna och till Gopasjöns slut vid Sågmyra.

13 11 Lösningar Många av rapporterna som lämnats in under våren beskriver att grodor, paddor och salamandrar blir överkörda när de korsar trafikerade vägar under sina höst-och vårvandringar. Med hjälp av dessa rapporteringar kan landets kommuner hitta de aktuella platserna och åtgärda problemet, genom att exempelvis sätta upp varningsskyltar eller bygga grodtunnlar. Beroende på vilken åtgärd som tas är det viktigt att det görs under en tid på året då groddjuren inte drabbas negativt. Utgrävning av dammar bör till exempel utföras sent på hösten efter att groddjuren lämnat området. Viktigt är också att kontinuerligt miljöövervaka förloppet för att se vilken effekt åtgärden får. Skyltar Genom att sätta upp varningsskyltar kan bilister sakta in och vara uppmärksamma. Ofta är det svårt att väja för grodor, men med låg hastighet minskar risken för överkörning. I vissa fall kan en omledningsskylt behövas som anvisar bilisterna att köra en annan väg under perioden då groddjuren korsar vägen. Grodtunnlar Det finns många sorters grodtunnlar och alla ger olika resultat. Vid anläggande av en grodtunnel är det därför viktigt att studera redan existerande exempel och jämföra det med den tilltänkta platsen. Tunnlar används nämligen olika beroende på vilken art det rör sig om. En studie gjord i Frankrike år 2004 visade till exempel att vattenlevande groddjur i högre grad än landlevande väljer tunnlar, samt att alla arter som var med i studien föredrog tunnlar med jord i framför tomma tunnlar (Lesbarrères m.fl. 2004). Viktigt är att också sätta upp ledstaket som leder groddjuren in i tunneln. Ideell hjälp Personer som bor på platser där trafiken innebär en konflikt för groddjur kan hjälpa till genom att bära dem över vägen de tänker korsa. Naturskyddsföreningens lokala kretsar ordnar ibland sådana event. Under Naturskyddsföreningens Naturvänliga vecka 1, som i år hölls den 3-11 maj, uppmuntrades kretsarna att ordna aktiviteter för att hjälpa grodor och paddor. Ett exempel är Naturskyddsföreningen i Huddinge som ordnade en aktivitet den 23 april för att hjälpa grodor över vägarna, samt sätta upp varningsskyltar. 2 Ett annat sätt att hjälpa groddjur är att anlägga dammar. Områden där småvatten har anlagts har visat goda resultat när det gäller förekomsten av grodor, paddor och salamandrar. 1 Varje vår anordnar Naturskyddsföreningen Naturvänliga veckan för att uppmuntra människor till naturvårdsinsatser, såsom att hjälpa grodor, hävda en äng eller bygga bon för vildbin. Läs via länken: 2 Huddingekretsens hemsida:

14 12 Undersökningar visar att groddjuren föredrar anlagda dammar i lika hög grad som naturliga (Södertörnsekologerna 2008). Fortsättning på projektet Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta arbeta för att gynna groddjuren. Grodans årkampanjen varar året ut och kommer att följas upp med en andra rapport i höst.

15 13 Referenser Beebee T.J.C Effects of road mortality and mitigation measures on amphibian populations. Conserv. Biol.27: Calluna, med uppdrag av Trafikkontroret Groddjursinventering. Hodson, N. L Effects of road mortality and mitigation measures on amphibian populations. Conserv. Biol. 27, Lesbarrères D., Lodé T. & Merilä J What type of amphibian tunnel could reduce road kills? Oryx 38: Naturvårdsverket Om tillståndet I svensk landmiljö. ISBN: Oxley D. J., Fenton M. B., Carmondy G. R Effects of roads on populations of small mammals. Journal of Applied Ecology 11: Stuart S.N., Chanson J.S., Cox N.A., Young A.S., Rodrigues A.S.L., Fischmann D.L., Waller R.W Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. Science 306: Södertörnsekologerna Ett rikt och nära djurliv: Miljöövervakning av groddjur i och nära tätort. Rapport2009:1

16 Naturskyddsföreningen. Box 4625, Stockholm. Tel Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Föreningen har ca medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling

Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter. Foto Nils Olof Jerling Faunaväkteriet ideell övervakning av hotade djurarter Foto Nils Olof Jerling Pavel Åsa Hedin Bína Faunaväkteri Upplägg Långsiktig övervakning > Faunaväkteri småkryp Kampanjer > groddjur, bastardsvärmare,

Läs mer

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Sebastian Bolander Diarienr 11SPN/0074 Datum 2011-08-02 Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Innehållsförteckning Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng...1 Innehållsförteckning...1 Introduktion

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 6: Salems kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 8: Tyresö kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009

Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Titel: Uppföljning av åtgärder för groddjur i Skåne år 2009 Publikationsnummer: 2010:115 ISBN: 978-91-7467-090-5 Författare: Marika Stenberg & Per Nyström,

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun

Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan. Nacka kommun Groddjursinventering för Dalvägen - Gustavsviksvägen, SÖ Boo, inför detaljplan Nacka kommun Innehållsförteckning Uppdraget 3 Bakgrund 3 Planprocessen 3 Metodik 3 Översiktlig kartering av livsmiljöer för

Läs mer

Hotade groddjur i Skåne

Hotade groddjur i Skåne Hotade groddjur i Skåne en enkel information www.m.lst.se Titel: Författare: Copyright: Layout/redigering: Upplaga: Hotade groddjur i Skåne en enkel information anders Hallengren länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 00 Bilaga : Nykvarn kommun Rapport 00: Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat från ett

Läs mer

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s I n v e n t e r i n g a v g r o d d j u r o c h a m f i b i e r P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Foto Örnborg Kyrkander Örnborg Kyrkander Biologi

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Fördjupad inventering av groddjurskonflikter längs två statliga vägar norr om Karlstad år 2014 Driftområde Karlstad, Värmlands län

Fördjupad inventering av groddjurskonflikter längs två statliga vägar norr om Karlstad år 2014 Driftområde Karlstad, Värmlands län Fördjupad inventering av groddjurskonflikter längs två statliga vägar norr om Karlstad år 2014 Driftområde Karlstad, Värmlands län Rapport 2014:109 Trafikverket Postadress: Trafikverket, 405 33 Göteborg

Läs mer

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö

Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Inventering av vattensalamander i det strandnära området vid Sjöhäll, Färingsö Författare: Mia Arvidsson 2012-06-20 Rapport

Läs mer

Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde

Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde Större vattensalamander och andra groddjur i Hovdala naturområde En inventering genomförd våren 2008 Johan Ahlén Naturcentrum AB 2008, Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Innehåll Innehåll...2 Inledning...3

Läs mer

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia. I samarbete med

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia. I samarbete med GRODANS ÅR Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia I samarbete med OM GRODDJUR Groddjur fascinerar Att följa hur snabbsimmande yngel i vatten genomgår förvandlingen till landlevande varelser

Läs mer

Groddjur och vägar 1

Groddjur och vägar 1 Groddjur och vägar 1 Foto: Anders Sjölund Groddjuren och vägen Groddjuren minskar i hela världen. I Sverige har de blivit så få att de flesta arterna nu är hotade. Intensiv trafik och allt tätare vägnät

Läs mer

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad

Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad Inventering av groddjur i och vid Skridskodammen i Ystad - med rekommendationer inför exploatering av f.d. regementsområdet Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, 2014 På uppdrag av Ystad kommun

Läs mer

Stockholms nya groddammar

Stockholms nya groddammar Stockholms nya groddammar Projektet Tretton groddammar har under vårvintern 2007 anlagts runt om i Stockholm. Initiativet till projektet togs av Stockholms stads Idrottsförvaltning. Projektet har utförts

Läs mer

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN

RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN RÖDLISTADE ARTER I NORRKÖPINGS KOMMUN Anneli Gustafsson NATUR I NORRKÖPING 1:04 Förord I denna rapport kan du läsa och låta dig förundras över hur många märkliga djur och växter det finns i vår kommun.

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia GRODANS ÅR Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia OM GRODDJUR Groddjur fascinerar Att följa hur snabbsimmande yngel i vatten genomgår förvandlingen till landlevande varelser är att uppleva

Läs mer

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN

GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN GRODINVENTERING BACKA, NÖDINGE, ALE KOMMUN UNDERLAG FÖR DETALJPLAN PÅ UPPDRAG AV NÖDINGE AB VIA ALE KOMMUN 2012-05-11 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.ahlen@naturcentrum.se

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Utlåtande angående utformning och planläggning av åtgärder för dammar i området Ödegården, Sotenäs kommun.

Utlåtande angående utformning och planläggning av åtgärder för dammar i området Ödegården, Sotenäs kommun. 1 Utlåtande angående utformning och planläggning av åtgärder för dammar i området Ödegården, Sotenäs kommun. Bakgrund Området Ödegårdens södra del kommer att bebyggas enligt detaljplan 1, och i samband

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 5: Nynäshamn kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Bilaga 1: Botkyrka kommun Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn med omnejd. Rapporten redogör för resultat

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Martina Kiibus, 2012-08-16 Sammanfattning Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Gynnar anlagda småvatten som finansierats med åtgärdsprogramsmedel hotade amfibier?

Gynnar anlagda småvatten som finansierats med åtgärdsprogramsmedel hotade amfibier? Gynnar anlagda småvatten som finansierats med åtgärdsprogramsmedel hotade amfibier? Undertitel Andreas Bjäre 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 2 Gynnar anlagda

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Inventering av groddjur i Färjestaden

Inventering av groddjur i Färjestaden ! Inventering av groddjur i Färjestaden Björnhovda 25:2 m.fl. Mörbylånga kommun, inför detaljplan Malmö 13 maj 2015 Rapporten bör citeras som: Sandsten, H. och Kvamme, K. 2015. Inventering av groddjur

Läs mer

Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult

Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult Synpunkter på Skånes länsstyrelses yttrande över planförslag Källeberg och Berga i Eslövs kommun. Rana Konsult www.rana.se Jon Loman September 2012 1 Bakgrund Eslövs kommun arbetar med två planförslag.

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb

Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb Kompletterande uppgifter angående åkergroda vid Våmb Enetjärn Natur AB på uppdrag av Cementa AB 2016-06-22 Bakgrund och metodik I samband med huvudförhandling i miljödomstolen avhandlades frågan om artskydd.

Läs mer

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Rapport 2011:1 Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Park och naturförvaltningen December 2011 Inventering: Jörgen Arvidsson, Göteborgs Herpetologiska

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kritik på teknik Anders Sundström

Kritik på teknik Anders Sundström Kritik på teknik 2016 Anders Sundström Pappersenkät Två urvalsstorlekar 18-74 år 103 kommuner 76 000 enkäter v.6 v.17 3 olika enkäter Svarsandelar Antal medverkande Några resultat svara.statisticon.se/kritikpateknik

Läs mer

Författare: Micael Söderman

Författare: Micael Söderman Rapport December 2001:01 2009 Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009 Författare: Micael Söderman December 2009 Inventering av gölgroda i Norrtälje Kommun 2009 Alla foto: Micael Söderman Utgivningsår:

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina 2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina - i delar av Blekinge 2014 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2016:10 Rapportnamn: Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Beställare: Rapportdatum: 2012-05-31 Rapporten citeras: Projektledare: Inventering: Rapportförfattare: Foton: Kvalitetsgranskning: Övriga medverkande: Omslagsfoto:

Läs mer

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010

Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 PM 2010:6 Större vattensalamander, inventering i Jönköpings län 2010 Miljöövervakning samt kontroll av nyanlagda dammar inom åtgärdsprogram för hotade arter Större vattensalamander, inventering i Jönköpings

Läs mer

Influensarapport för vecka 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 51 (19 25 december).

Influensarapport för vecka 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 51 (19 25 december). Influensarapport för 51, 2016 Denna rapport publicerades den 29 december 2016 och redovisar influensaläget 51 (19 25 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 1 Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Artens ekologi och skötsel av lokalen... 3 Metodik och avgränsning... 3 Rödlistan...

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan.

Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan. Grodbarriär med tunnlar vid Sofiedals golfbana, Malmö. Utvärdering av funktion och inventering av den lokala groddjursfaunan. Jon Loman Rana Konsult 2006 Bakgrund Sofiedals golfbana är, förutom golfbana,

Läs mer

Influensarapport för vecka 43, 2013

Influensarapport för vecka 43, 2013 Influensarapport för 43, 2013 Denna rapport publicerades den 31 oktober 2013 och redovisar influensaläget 43 (21/10 27/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson

UPPDRAGSLEDARE. Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV. Andreas Aronsson UPPDRAG Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840023000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Bäckman UPPRÄTTAD AV Andreas Aronsson DATUM REV. DATUM 2014-12-12 Bedömning av förutsättningar för förekomst av större vattenslamander

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Grönfläckig padda på norra Öland. - Inventering 2009

Grönfläckig padda på norra Öland. - Inventering 2009 Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009 Grönfläckig padda på norra Öland - Inventering 2009 Meddelandeserien nr 2012:04 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Ansvarig avd/enhet

Läs mer

08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna

08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna Program: 07.30 Frukost och mingel 08.00 Välkomna, Johan Österberg, Ystad kommun och Ingvar Öberg, Företagarna 08.05 Årets ranking av företagsklimatet i Ystad. Erik Hultgren - bitr. regionchef Svenskt Näringsliv

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 8 (20-26 februari).

Influensarapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 8 (20-26 februari). Influensarapport för 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar influensaläget 8 (20-26 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar

Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Förutsättningar för den större vattensalamandern intill Norrvikens trädgårdar Marika Stenberg och Per Nyström, Ekoll HB, 2008-09-26 På uppdrag av Bjäre Naturskyddsförening och Norrvikens trädgårdssällskap

Läs mer

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo

Skyltade stråk. Detaljkartor. Sevärdheter. Turförslag. Turistleder. Trafikinfo Tabell 3-1 1 ALINGSÅS* ATMG 02 25 0 + 2 2 2 1 2 1 2 2 ALINGSÅS en 92 50 40 + + 1 3 1 2 3 1 Gröna kartan 3 (landsbygd) i botten 3 ARVIKA en 02 14 + + + 2 1 1 1 2 3 2 4 AVESTA en 87 20 ( ) 1 0 1 0 2 2 2

Läs mer

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar

Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Rödlistan för hotade arter Stränder som livsmiljö för djur, växter och svampar Småvatten och småvattendrag SLU ArtDatabanken Ulf Bjelke 2015 03 26 Foto: Fredrik Jonsson Foto: Krister Hall

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2013

Influensarapport för vecka 40, 2013 Influensarapport för vecka 40, 2013 Denna rapport publicerades den 10 oktober 2013 och redovisar influensaläget vecka 40 (30/9 6/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3

Läs mer

Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen

Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen Groddjurs- inventering i Kyrksjödammen November 2013 Miljöförvaltningen Groddjursinventering i Kyrksjödammen November 2013 Publikationsnummer: 1 Dnr: 2013 15847 ISBN: - Utgivningsdatum: 2013-11-26 Utgivare:

Läs mer

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun

Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun MAGNUS GELANG Analys av fågelfaunans känslighet för vindkraft vid Gustavstorp, Karlshamns kommun. Rapport: PF:111221 Författare:

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november).

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november). Influensarapport för 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget 45 (7-13 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult 2013-05-13 Syfte Syfte har varit att undersöka förekomsten av amfibier i Bengts göl med närområde. Metod Tre besök gjordes 2013 från kl. 17:00 till

Läs mer

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma

Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Kartläggning av och räddningsinsatser för salamanderpopulationerna i Olovslundsdammen, Bromma Martina Kiibus, 2011-08-24 Inledning Under våren 2011 har Martina Kiibus på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning

Läs mer

Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra.

Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra. Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra. Den här rapporten är optimerad för att läsas på webben och innehåller därför lågupplösta bilder. Den lämpar sig därför ej för utskrift på papper. Genomförande

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari). Influensarapport för 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget 5 (30 januari 5 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer