Rapport Grodans år. I samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Grodans år. I samarbete med"

Transkript

1 Rapport Grodans år I samarbete med

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Svenska groddjur och deras hotbild... 1 Grodor i trafiken... 2 Grodans år och Grodguiden... 3 Resultat från rapportering... 4 Lösningar Skyltar Grodtunnlar Ideell hjälp Fortsättning på projektet Referenser Utgiven av Naturskyddsföreningen 2014

3 1 Sammanfattning Under år 2014 bedriver Naturskyddsföreningen projektet Grodans år i samarbete med Artdatabanken. Projektet går i första hand ut på att stärka den ideella övervakningen av groddjur genom att förmedla verktyg som underlättar rapportering. Som ett resultat har mobilappen Grodguiden tagits fram, i vilken man direkt kan rapportera fynd av groddjur till Artportalen. Grodans år syftar även till att uppmärksamma svenska groddjur och informera om biologi, ekologi, hot och åtgärder. Förhoppningen är att dessa satsningar ska bidra till en större kunskap om groddjuren och var de befinner sig, samtidigt som intresset för dem stärks. Inledning Globalt sett är groddjuren en hotad grupp. Minst 160 arter har dött ut de senaste åren och ytterligare en tredjedel av arterna riskerar att gå samma öde till mötes. Amfibier är därmed den djurgrupp på jorden som minskar mest drastiskt. I Sverige drabbades groddjuren hårt när landskapet omformades, först genom sjösänkningar under mitten av 1800-talet, sedan genom omfattande dräneringar i åkermark och skogar från till 1980-talet. Som ett resultat försvann stora arealer våtmark och antalet groddjur minskade markant. Numera är alla grodor, paddor och ödlor i Sverige fridlysta. Den minskande trenden har vänt och antalet arter ökar igen tack vare omfattande naturvårdsinsatser för att restaurera och skydda våtmarker. Trots det finns fortfarande en tydlig hotbild och flera av arterna är klassade som sårbara. Idag domineras hoten främst av uttorkning av leklokaler, predation från fisk och biltrafik som påverkar lekvandringarna. Svenska groddjur och deras hotbild I Sverige finns 13 arter av groddjur, varav två är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor: Större vattensalamander, Triturus cristatus. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC) men minskande (IUCN). Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris. Ej med i svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC). Klockgroda, Bombina bombina. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Lökgroda, Pelobates fuscus. Nära hotad (NT) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig (LC) men minskande (IUCN). Vanlig padda, Bufo bufo. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) enligt IUCN.

4 2 Strandpadda, Epidalea calamita. Sårbar (VU) (rödlistan). Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Grönfläckig padda, Bufotes viridis. Akut hotad (CR) enligt svenska rödlistan. Ej med i IUCNs rödlista. Lövgroda, Hyla arborea. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Vanlig groda, Rana temporaria. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) och stabil i IUCNs rödlista. Åkergroda, Rana arvalis. Ej med i svenska rödlistan. Livskraftig (LC) och stabil i IUCNs rödlista. Långbensgroda, Rana dalmatina. Sårbar (VU) enligt svenska rödlistan. Globalt sett livskraftig men minskande (IUCN). Ätlig groda, Pelophylax esculentus. Livskraftig (LC) enligt svenska rödlistan. Livkraftig men minskande enligt IUCN. Gölgroda, Pelophylax lessonae. Sårbar (VU) enligt svenska rödlistan. Grodor i trafiken Under 1900-talet byggdes vidsträckta vägar i samband med att bilen fick sitt genombrott. Hur det påverkade djurlivet blev tydligt först kring 60-talet och de flesta av de tidiga studierna fokuserade på hur däggdjur påverkades, även om amfibier och reptiler var bland de första olycksoffren som påträffades. Groddjuren är i regel beroende av flera livsmiljöer. Själva reproduktionen sker i akvatisk miljö. Därutöver behövs ett födosökshabitat och ett övervintringshabitat. Detta gör dem känsliga för förändringar, särskilt i form av barriärer som hindrar dem från att vandra mellan miljöerna. Stora vägar tenderar att utgöra sådana hinder och kan i värsta fall utplåna en hel lokal population. Tusentals grodor och paddor dör under sina höst- och vårvandringar mellan lekdammar och vinterviste när de måste korsa trafikerade vägar. Groddjur som passerar vägar har generellt en hög trafikdödlighet eftersom de är relativt långsamma och särskilt aktiva när siktförhållandena är dåliga, såsom vid regn eller mörker.

5 3 Grodans år och Grodguiden Projektet "Grodans år" syftar till att stärka den ideella övervakningen genom att öka intresset för groddjur och ta fram bättre redskap för rapportering. Mobilappen Grodguiden har tagits fram av Naturskyddsföreningen och Artdatabanken för att förmedla ett sådant verktyg. I den finns fakta, bilder och ljud från de svenska groddjuren, samt nycklar som används för att artbestämma. Via en karta kan man sedan hitta sin position och rapportera vart observationen av ett groddjur har skett. För att kunna rapportera sitt fynd via appen måste användaren först skapa ett konto på Artportalen dit alla fynd rapporteras. Artportalen är Sveriges största webbaserade system för att rapportera och söka fynd av svenska djur, växter och svampar. Även andra produkter har tagits fram i samband med projektet; bland annat vykort, affischer och en folder som ska marknadsföra mobilappen. Ett annat inslag är att medlemmar och andra intresserade har kunnat lämna in rapporter på Naturskyddsföreningens hemsida. I rapporten fyller personen bland annat i platsen där observationen av groddjur har skett, antal djur som sågs och om de var levande eller döda. Bara under våren har det kommit in 108 rapporteringar, vilket visar på att det finns ett intresse för ideell övervakning av groddjur. På Naturskyddsföreningens hemsida finns information att läsa om appen, groddjuren och hur man kan hjälpa dem: Figur 1 a och b. Mobilappen Grodguiden innehåller fakta om de svenska groddjuren och hur man artbestämmer dem. Där kan användaren också rapportera sitt fynd till Artportalen via en karta som läser av positionen.

6 4 Resultat från rapportering Totalt har det kommit in 108 rapporeringar om sammanlagt 1300 groddjur (både levande och döda) under kampanjen Grodans år. Detta innefattar endast rapporteringar som Naturskyddsföreningen fått in via hemsidan. Fynd via mobilappen är alltså inte medräknade. De flesta rapporteringarna gällde observationer som skett under våren, men några gällde även fjolåret eller var generella för ett tidsspann (till exempel att det varje år har funnits en viss art på platsen). Flest groddjur observerades i april i år. Tabell 1. Många groddjur rapporterats under våren. Flest groddjur sågs under april månad. Månad Antal grodjur Mars 343 April 621 Maj 307 I rapporterna uppges flera vägar där grodor, paddor och salamandrar blir överkörda. Några städer och orter som omnämns flera gånger är Göteborg (7 ggr), Nacka (5 ggr), Halmstad (4 ggr), Tyresö (4 ggr), Ulricehamn (2 ggr), Falun (2 ggr) och Karlskrona (2 ggr). Tyresö är den plats där flest har observerat groddjur som korsar vägar. Andra platser utmärker sig i stället för det höga antalet groddjur. En man i Klagstorp i Skövde räknade till nästan 300 överkörda grodor på en väg som passerar mellan två dammar. På nästa sida finns en sammanställning över rapporterade platser där groddjur körs över, och andra ställen där det finns ett stort antal groddjur. Resultaten kan inte likställas med en inventering. Tätorter där många människor bor naturnära, och där det finns ett naturintresse, kan vara överrepresenterade medan andra områden kan ha förbisetts. I majoriteten av fallen specificerar rapporterna inte heller vilka arter det gäller. Däremot kan observationerna utgöra en grundstomme att bygga vidare på, med inventeringar och eventuella åtgärder som följd.

7 5 Plats Observation Blekinge län Karlskrona. Nättraby kyrka. Karlskrona/Nättraby. Dalamadsvägen. På 50-vägarna som går längs båda sidor av Nättrabyån såg min sambo och jag för ett par veckor sedan mängder med grodor. Tyvärr var det ju också väldigt många överkörda. På en av vägarna finns varningsskylt men inte på den andra. Vår och höst korsar massor av grodor vägen. Skåne län Höör kommun. Klippan. Hästhagen 392. Landskrona. Barsebäcksvägen. På vägen mellan Höör och Jularp räddade jag för några år sedan ett 50-tal paddor som försökte ta sig över vägen. Senast jag var där pågick vägarbete på platsen. Vägen breddas betydligt. Jag talade med en av arbetarna och berättade om paddorna. Jag tyckte att man skulle passa på och bygga en paddtunnel medan man ändå grävde, men de sa att det var för sent. Cirka 1 km från oss finns en större damm där paddorna måste gå över vägen och många blir överkörda. Paddor och salamandrar i mängder korsar vägen och många blir överkörda Lomma. Habo Ljung. På Södra Västkustvägen som går mellan Lomma och Bjärred i höjd med alkärret fanns ca 50 vanliga paddor, de flesta överkörda. Sjöbo. Sandåkravägen. Tomelilla. Tosterup 126. Vellinge. Fyrvägen. Varje år korsar grodor och paddor Sandåkravägen, i utkanten av Sjöbo tätort, för att nå sina lekplatser i närheten av Åsum/Tolånga ån. Denna väg är tätt trafikerad, vilket resulterar i en masslakt. Hundratal levande och överkörda paddor. Hittade också 4-5 st stor vattensalamandrar samt runt 20 grodor. Alla på vägen söder om Krågekärret som i sin tur ligger söder om Tosterups slott. Det är mycket vanligt med groddjur på denna väg.

8 6 Ystad. Cellogatan, Svarte. Ystad. Östra kustvägen. Brukar vara gott om paddor som rör sig mot sköndalsdammen/svarteån och Charlottenlunds-ån som kan ses i trädgårdarna i Svarte.. På en relativt kort sträcka av vägen var det väldigt många paddor, stycken kanske. Ängelholm. Möllevägen 29. Varje vår när grodorna vaknar så ska dom över en traffikerad väg ner till en damm, vilket resulterar i 100-tals överkörda. Hallands län Halmstad. Vildshärad. Kungsbacka. Långkullevägen 5. Laholm. Värestorps Kvarn. Väröbacka. Dammvägen. 2 paddor överkörda på vägen. Vid regn är det helt omöjligt att inte köra på en groda/padda. Här finns både grodor (vanlig), paddor och större vattensalamandrar. Det passerar en mindre väg som går mellan dammen och vår gård och periodvis är där väldigt många på vägen under kvällstid. Tyvärr blir många överkörda. Fler än 10 stycken salamandrar som vandrade över vägen. Många påkörda. Kronobergs län Växjö. Krokvik. Kör söder ut från Växjö. Sväng höger efter Bramstorp - mot Krokvik. I en skarp högerkurva finns en göl på höger sida och en hästhage på vänster sida. Precis i anslutning till svängen ligger en liten gård med ladugård. Grodorna och ev paddorna går över vägen utmed hela gårdens ägor. Vissa tider på våren o hösten går det inte att undvika att köra över dem - så det finns ju många. Det finns även andra grodstråk närmare Ingelstad.

9 7 Kalmar län Öland. Löttorp, Borgholm. Hildurs väg, Paddor ramlar ner i färistor (de som hindrar kor för att rymma) och kan inte ta sig upp. Just denna paddfälla finns på Byåkersvägen (tvärgata till Gamlebygatan) vid Gamleby/Hörlösa ca. 3 mil norr om Borgholm. Jag har påpekat detta för Länsstyrelsen i Kalmar, men de kan inte göra så mycket mer än att informera bönderna. Jönköpings län Gnosjö. Marieholm. Jönköping (Visingsö). Rökingevägen. Massvis med groddjur ligger påkörda på vägen.de måste tyvärr korsa en trafikerad väg då de ska över till dammen på andra sidan vägen. Har sett flera groddjur, säkert mer än sex st. Både levande och överkörda. Det finns ett kärr som är väldigt uttorkat som grodorna lägger ägg i. Grannarna säger att kärret var stort för bara år sedan. Fastighetsverket är kontaktat. Västra Götalands län Partille. Kåbäcksvägen. Skövde. Klagstorp. Sotenäs kommun. Skyttevägen. Varje år under några dagar i april vandrar våra paddor från en bäck bakom ett antal tomter i omårdet till en damm en bra bit bort. Dessvärre innebär det att paddorna under sin väg mot dammen måste passera två bilvägar i villaområdet. Alltså hittar man ett antal ihjälkörda paddor varje morgon under den är tiden. Vi har också märkt att antalet paddor minskat rejält under de senaste år. Nästan 300 överkörda grodor på vägen mellan dammarna. Hela vägen är full och det är likadant varje år. Här vore en faunapassage mycket nödvändig. Jag har flertalet bilder från platsen och på de överkörda grodorna om ni vill ha dem kontakta mig på e-posten. Har säkerligen sett över 100 st paddor/grodor och 2 st salamandrar under hela mars månad. Många har varit överkörda.

10 8 Tidaholm. Lilla gälleberg. Trollhättan. Åkersjövägen. Här finns mängder med grodor på våren och det blir en massaker på vägen. Finns en del dammar/våtmarker väster om vägen där det kryllar av smågrodor på våren. - kanske har de ett stråk österut. Har inte varit där än i år. 50 groddjur på vägarna runt vattnet. Ca 10 överkörda. Uddevalla. Väg 681, från Köperöd längs sjöarna Vassbosjön, Funneshultssjön och Kolbengtserödssjön. Ulricehamn. Hökerum, Tolkabro. Ulricehamn. Hökerum, Vings Torp 121. Här finns grodor och paddor både vår och höst, i sådana mängder att man får kryssa när man kör. Tyvärr går det inte att undvika att köra på dem. Ån Viskan med tillrinnande bäckar i närheten. Dessutom mossmark. Nybyggnation av motorväg R40 pågår alldeles i närheten. Dessutom nyanläggs en tillfartsväg till tätorten Hökerum och just i detta område har groddjur setts såväl levande som döda påkörda av bilar i många år. Den nya avfarten från motorväg 40 mot Tolkabro i Ulricehamns kommun går mitt över och förstör en sankmark full med grodor. Inga medel har tagits för att rädda deras miljö. Östergötalands län Norrköpings kommun. Kvarsebovägen/ Kristina vägen, Det ligger en stor damm på ena sidan av vägen. Så här års samt på sommaren blir paddor/grodor dagligen blir överkörda. Södermanlands län Trosa. Stensunds gård. Varje vår och höst ser jag många paddor som går över vägen till Stensunds folkhögskola i närheten av Stensunds gård mot dammen nära vägen. Jag försöker alltid att rädda så många som möjligt, men tyvärr ser jag även många överkörda.

11 9 Örebro län Örebro. Hjortstorpsv 60/kasernvägen. Har i flera år, sedan kommunen restaurerade våtmarkerna i Rynningeviken, sett massor med överkörda grodor vid denna plats. Har haft kontakt med kommunekolog om tunnel alt att säsongsvis stänga av biltrafiken här (Det skulle gå för privatbilister att köra omvägen väster om skogsområdet och den enda kostnaden skulle vara en omskyltning.) Västmanlands län Arboga. Arboga kanal. Grusvägen som följer Arboga kanal öster om slussarna ner mot Hjälmaren, där ligger det varje år massor med överkörda paddor. Köping. Bergslagsvägen. Sala. Hebo Hede, Möklinta. Under flera års tid har grodor korsat en ganska hårt trafikerad väg, väg 250, och blivit påkörda av bilister. Det är alldeles norr om Kolsva. Massor av grodor blir påkörda varje år. Har meddelat Länstyrelsen för ett par år sedan men jag vet inte vad de gör åt problemet. 8 stycken, både levande och döda. De vandrar där både höst och vår. På vägen mellan Broddbo och Möklinta, precis innan man kommer fram ur skogen vid Hebo, från Broddbohållet. Stockholms län Huddinge. Sjöängsvägen 23. Vi har alltid många grodor kring sjön och en del paddor på tomten också. Vissa kvällar kan man se stycken, men också många döda, överkörda, tyvärr. Nacka. Sickla allé. Järfälla. Görvälns Griftegård. Tyresö. Breviksvägen 186. Cirka 100 grodor på den lilla grusvägen som går mellan Sickla slussen och träbron vid Fredells trävaruhus på samma sida som hammarby-backen. Det finns en stor padd-population på Görvälns Griftegård (kyrkogård) i Järfälla. Nu på våren vandrar de övervintrade paddorna ner från skogen till den damm som är vid kapellet. Tyvärr måste de då korsa vägen på kyrkogården. Det är många grodor längs halva ("yttre") brevikshalvön. 20-tal (levande och döda) minst längs bara sträckan mellan cirka breviksvägen Breviksvägen 187. Betydligt färre detta år än det var för cirka fem år sedan. Men antalet är fortfarande högt.

12 10 Tyresö. Hästskovägen. Tyresö. Prästgårdsvägen 7 B. Just nu parar sig tusentals grodor i en vattensamling vid en skogsväg mellan Njupkärrsvägen och Hästskovägen. Detta sker varje år på denna plats. Två döda mindre salamandrar på cykelbanan. Tyresö. Sofiebergsvägen/Trädgå rdsvägen. 15 st på vägen från Fornuddsvägen, via bränneribacken, Sofiebergsvägen, trädgårdsvägen vidare på näsbyvägen. Detta är alltså området kring fornudden/sofieberg utmed drevviken. Upplands Väsby. Älvsundavägen. Iaktagelsen är från i fjol. Cirka 20 år tillbaka kunde man hjälpa paddor över vägen under en natt. Detta på Älvsundavägen; sträckan mellan Prästgårdsallen och Saturnusvägen. I fjol under de 2 mest gynsamma nätterna, hittade jag 3 paddor på väg till Edsjön. 2 överkörda. Uppsala län Uppsala. Långvägen 1. Många paddor var på vandring i regnet på väg mot lekdammen. Gävleborgs län Söderhamn. Östansjö 580. Både paddor och salamandrar över hela vägen, många påkörda. Dalarnas län Falun. Kniva 155. Det är nya trafikdödade grodor varje vecka på byvägen genom Kniva. Falun. Sågmyravägen. Varje vår och höst får man zick-zacka på vägen för att inte köra över grodorna då de korsar vägen för att komma till Gopasjön. Det fullkomligt vimlar av grodor vissa perioder från Majgårdarna och till Gopasjöns slut vid Sågmyra.

13 11 Lösningar Många av rapporterna som lämnats in under våren beskriver att grodor, paddor och salamandrar blir överkörda när de korsar trafikerade vägar under sina höst-och vårvandringar. Med hjälp av dessa rapporteringar kan landets kommuner hitta de aktuella platserna och åtgärda problemet, genom att exempelvis sätta upp varningsskyltar eller bygga grodtunnlar. Beroende på vilken åtgärd som tas är det viktigt att det görs under en tid på året då groddjuren inte drabbas negativt. Utgrävning av dammar bör till exempel utföras sent på hösten efter att groddjuren lämnat området. Viktigt är också att kontinuerligt miljöövervaka förloppet för att se vilken effekt åtgärden får. Skyltar Genom att sätta upp varningsskyltar kan bilister sakta in och vara uppmärksamma. Ofta är det svårt att väja för grodor, men med låg hastighet minskar risken för överkörning. I vissa fall kan en omledningsskylt behövas som anvisar bilisterna att köra en annan väg under perioden då groddjuren korsar vägen. Grodtunnlar Det finns många sorters grodtunnlar och alla ger olika resultat. Vid anläggande av en grodtunnel är det därför viktigt att studera redan existerande exempel och jämföra det med den tilltänkta platsen. Tunnlar används nämligen olika beroende på vilken art det rör sig om. En studie gjord i Frankrike år 2004 visade till exempel att vattenlevande groddjur i högre grad än landlevande väljer tunnlar, samt att alla arter som var med i studien föredrog tunnlar med jord i framför tomma tunnlar (Lesbarrères m.fl. 2004). Viktigt är att också sätta upp ledstaket som leder groddjuren in i tunneln. Ideell hjälp Personer som bor på platser där trafiken innebär en konflikt för groddjur kan hjälpa till genom att bära dem över vägen de tänker korsa. Naturskyddsföreningens lokala kretsar ordnar ibland sådana event. Under Naturskyddsföreningens Naturvänliga vecka 1, som i år hölls den 3-11 maj, uppmuntrades kretsarna att ordna aktiviteter för att hjälpa grodor och paddor. Ett exempel är Naturskyddsföreningen i Huddinge som ordnade en aktivitet den 23 april för att hjälpa grodor över vägarna, samt sätta upp varningsskyltar. 2 Ett annat sätt att hjälpa groddjur är att anlägga dammar. Områden där småvatten har anlagts har visat goda resultat när det gäller förekomsten av grodor, paddor och salamandrar. 1 Varje vår anordnar Naturskyddsföreningen Naturvänliga veckan för att uppmuntra människor till naturvårdsinsatser, såsom att hjälpa grodor, hävda en äng eller bygga bon för vildbin. Läs via länken: 2 Huddingekretsens hemsida:

14 12 Undersökningar visar att groddjuren föredrar anlagda dammar i lika hög grad som naturliga (Södertörnsekologerna 2008). Fortsättning på projektet Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta arbeta för att gynna groddjuren. Grodans årkampanjen varar året ut och kommer att följas upp med en andra rapport i höst.

15 13 Referenser Beebee T.J.C Effects of road mortality and mitigation measures on amphibian populations. Conserv. Biol.27: Calluna, med uppdrag av Trafikkontroret Groddjursinventering. Hodson, N. L Effects of road mortality and mitigation measures on amphibian populations. Conserv. Biol. 27, Lesbarrères D., Lodé T. & Merilä J What type of amphibian tunnel could reduce road kills? Oryx 38: Naturvårdsverket Om tillståndet I svensk landmiljö. ISBN: Oxley D. J., Fenton M. B., Carmondy G. R Effects of roads on populations of small mammals. Journal of Applied Ecology 11: Stuart S.N., Chanson J.S., Cox N.A., Young A.S., Rodrigues A.S.L., Fischmann D.L., Waller R.W Status and trends of amphibian declines and extinctions worldwide. Science 306: Södertörnsekologerna Ett rikt och nära djurliv: Miljöövervakning av groddjur i och nära tätort. Rapport2009:1

16 Naturskyddsföreningen. Box 4625, Stockholm. Tel Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Föreningen har ca medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s

P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s I n v e n t e r i n g a v g r o d d j u r o c h a m f i b i e r P r ä s t e r y d s v ä g e n A l i n g s å s Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris). Foto Örnborg Kyrkander Örnborg Kyrkander Biologi

Läs mer

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia

GRODANS ÅR. Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia GRODANS ÅR Faunaväkteriet uppmärksammar SVERIGES GRODDJUR Amphibia OM GRODDJUR Groddjur fascinerar Att följa hur snabbsimmande yngel i vatten genomgår förvandlingen till landlevande varelser är att uppleva

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Stockholms nya groddammar

Stockholms nya groddammar Stockholms nya groddammar Projektet Tretton groddammar har under vårvintern 2007 anlagts runt om i Stockholm. Initiativet till projektet togs av Stockholms stads Idrottsförvaltning. Projektet har utförts

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun

Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Rapport 2011:1 Inventering av åkergroda i Göteborgs kommun Park och naturförvaltningen December 2011 Inventering: Jörgen Arvidsson, Göteborgs Herpetologiska

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Inventering av amfibier

Inventering av amfibier Inventering av amfibier 2001 gjordes en inventering av groddjur på Kvarnby golfklubb. De arter som påträffades var ätlig groda samt rom och vuxna djur av åkergroda, vanlig groda och vanlig padda. 2012

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun

Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Groddjursinventering vid Åsen, Munkedals kommun Beställare: Rapportdatum: 2012-05-31 Rapporten citeras: Projektledare: Inventering: Rapportförfattare: Foton: Kvalitetsgranskning: Övriga medverkande: Omslagsfoto:

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ

INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ INVENTERING AV GRODDJUR KUNGSBACKA GOLFKLUBB HAMRA, SÄRÖ INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 METOD...1 ARBETSBESKRIVNINGAR...1 RESULTAT...3 HÄNSYN OCH SKÖTSELINFORMATION...5 OBSERVERADE ARTER...6 LITEN

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Grodor ur ett skånskt perspektiv. Fladdermöss i Skåne

Grodor ur ett skånskt perspektiv. Fladdermöss i Skåne Grodor ur ett skånskt perspektiv Fladdermöss i Skåne 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Grodor ur ett skånskt perspektiv Länsstyrelsen Skåne Per Nyström, Marika Stenberg och

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se, lär

Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se, lär Jordens groddjur hotas av infektionssjukdomar En stor del av jordens groddjur är hotade och många arter riskerar att försvinna. Förutom påverkan av mänsklig aktivitet hotas groddjuren även av två allvarliga

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

HERPETOLOGISK INVENTERING PÅ FÅGELBRO, VÄRMDÖ KOMMUN

HERPETOLOGISK INVENTERING PÅ FÅGELBRO, VÄRMDÖ KOMMUN HERPETOLOGISK INVENTERING PÅ FÅGELBRO, VÄRMDÖ KOMMUN Torbjörn Peterson Juni 2006 Torbjörn Peterson Slutrapport Pyrolavägen 37 181 60 Lidingö 2006-06-26 08-766 06 35 Ann Hagström, Värmdö kommun HERPETOLOGISK

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund

Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Guidade turer till anlagda våtmarker inom Rååns avrinningsområde 2012 Ingegerd Ljungblom På uppdrag av Rååns vattendragsförbund Sammanfattning Under 2012 har 1447 personer deltagit i guidade informationsturer

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Nature. Artbevarande & Foto. Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd

Nature. Artbevarande & Foto. Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd Ny uppdaterad rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd Till Miljö och Stadsbyggnadskontoret Uddevalla kommun Varvsvägen 1 451 81 Uddevalla Telefon: 0522-69 73 30 Mobil: 0706-89 61

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten Jennie Niesel Borås Stad Miljöskyddskontoret Att. Jenny Pleym 501 80 BORÅS Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Borås Stad BESLUT Beviljade projekt Länsstyrelsen

Läs mer

Höghastighetståg igenom landskapet

Höghastighetståg igenom landskapet SMÅLANDSPOSTEN 2015-03-13 Sida 8-9 Författare: BOSSE VIKINGSON, FILIP SJÖFORS Höghastighetståg igenom landskapet Med en rasande hastighet, 320 kilometer i timmen, kommer tågen att kunna susa förbi. Genom

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Våra nordiska smådjur

Våra nordiska smådjur SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! Våra nordiska smådjur Åk4 - Åk6 Lektion på Lill-Skansen Innehåll Inledning... 1 Innan... 1 Notebook Smartboard... 1 Power Point... 1 Under lektionen.... 2 Efter lektionen...

Läs mer

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44

Funballz event 2011. Stockholm - Ted Andersson, 0739-60 61 43. Malmö-Göteborg - Per Alverstrand, 0739-60 61 44 Funballz event 2011 Med över 70 nedslag runt om i festivalsverige, från Malmö i söder till Luleå i norr, kommer Crowd genomföra en imponerande event-turné med Funballz i sommar. Nu erbjuder vi möjligheten

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Inkomna remisser januari december 2013

Inkomna remisser januari december 2013 Inkomna remisser januari december 2013 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Nacka kommun (511-39835-2012) 2. Länsstyrelsen i Stockholms län Remiss

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008

Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Södertörnsekologernas groddjursprojekt 2008 Ett rikt och nära djurliv: Miljöövervakning av groddjur i och nära tätort Rapport 2009:1 Södertörnsekologerna är ett samverkansforum för nio kommuner på Södertörn

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer