Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel"

Transkript

1 Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel

2 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering, samt årlig statistik över inresande till Åland och gästhamnarna. Övrig turiststatistik som publiceras är den årliga inkvarteringsstatistiken på gästhem/pensionat, stugbyar och campingplatser. Denna publikation innehåller den slutliga årsstatistiken för inkvarteringen på Åland Uppgifter om antal anlända gäster och övernattningar, gästernas hemland, resans syfte m.m. presenteras för hotell, gästhem och pensionat, stugbyar samt campingplatser. Dessutom ingår den tidigare publicerade gästhamnsstatistiken samt årssammandraget över inresande till Åland för För upplysningar: Christina Lindström Tel ISSN

3 Förord Denna rapport innehåller de slutliga uppgifterna för turiststatistiken år I rapporten ingår även statistik över gästhamnarna och inresandet till Åland. När det gäller hotellstatistiken kan siffrorna i denna rapport i vissa fall avvika från de uppgifter som har publicerats i tidigare statistikmeddelanden. Detta beror på att kompletterande uppgifter har kommit in efter att dessa statistikmeddelanden har utkommit. Vi vill rikta ett stor tack till alla uppgiftslämnare inom näringen som genom sin omfattande rapportering till ÅSUB möjliggjort denna rapport! Biträdande statistiker Christina Lindström har ansvarat för det statistiska underlaget och sammanställningen av rapporten. ÅSUB tar gärna emot synpunkter på inkvarteringsstatistiken och lämnar ytterligare information om så önskas. Mariehamn i mars 2013 Bjarne Lindström Direktör

4

5 Innehåll 1. Sammanfattning Beskrivning av statistiken Hotell Gästhem och pensionat Stugbyar Campingplatser Gästernas hemland Gästhamnar Inresande till Åland Tabeller Hotell 1. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland och resans syfte Övernattningar enligt resans syfte per månad Övernattningar per region och månad Gästhem och pensionat 8. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte per månad Övernattningar per region och och månad Stugbyar 15. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland

6 19. Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012, procent Övernattningar per region och månad Övernattande gäster med sportfiske som resans syfte Campingplatser 23. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt inkvarteringsform och gästernas hemland Övernattningar enligt inkvarteringsform 2012, procent Övernattningar per region och månad Antal övernattningar enligt hemland Gästernas hemland 31. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Gästhamnar 32. Hamnkapacitet Båtnätter Jämförelse av båtnätter Inresande 35. Inresande till Åland Diagram Figur 1. Förändring av övernattningar 2012 enligt gästernas hemland jämfört med 2011 förutom finländska och svenska gästers övernattningar Figur 2: Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland Figur 3: Övernattningar på gästhem/pensionat enligt gästernas hemland Figur 4: Övernattningar på campingplatser enligt gästernas hemland

7 Sammanfattning Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2012 med åtta procent jämfört med Båtnätterna i gästhamnarna ökade under samma period med drygt sex procent. De inresande till Åland minskade med nästan två procent totalt sett. Övernattningarna minskade under året Under år 2012 anlände drygt gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt stycken. Jämfört med 2011 har övernattningarna minskat med åtta procent. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper. Största minskningen hade campingarna som var drygt 12 procent. Stugbyarna minskade med knappt åtta procent och hotellen med drygt sex procent. Gästhemmen hade en minskning om drygt åtta procent. Nedanstående tabell visar jämförelsen av övernattningar 2012 med 2011 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland i procent. Förändring i procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt -8,0-6,7-9,0-7,7 Hotell -6,1-2,7-9,0-7,7 Gästhem och pensionat -8,1-13,8 5,6-44,4 Stugbyar -7,9-8,4-13,8 6,3 Camping -12,2-12,3-9,6-20,2 Flest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen Drygt gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna på de åländska anläggningarna 2012, drygt 48 procent. Från Finland, inklusive Åland, anlände totalt drygt gäster och de stod för närmare övernattningar. Därmed blev deras andel nästan 39 procent av alla övernattningar. Tyskar står även år 2012 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt tre procent, därefter kommer estländare med knappt två procent och ryssar med nästan en och en halv procent. Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett på hotellen. Finländarna och svenskarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under

8 I genomsnitt stannade gästerna 2,2 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,9 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 4,2 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,7 nätter. Minskning av övernattningar på alla anläggningstyper Övernattningarna minskade på alla anläggningstyper, största minskningen var på campinganläggningarna och minsta på hotellen. De finska övernattningarna minskade mest på gästhemmen och campingplatserna och minst på hotellen. De svenska övernattningarna ökade på gästhemmen men minskade på de övriga anläggningstyperna, största minskningen var på stuganläggningarna där minskningen var nästan 14 procent jämfört med Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare sju procent och de svenska med nio procent. Övernattningar av gäster från övriga länder minskade totalt sett med nästan åtta procent Mest minskade de övriga gästerna på gästhemmen och campingarna jämfört med Nedanstående bild visar den största förändringen av övernattningarna 2012 jämfört med 2011, enligt gästernas hemland, förutom finländska och svenska gästers övernattningar. Förändringen är uträknad på anläggningar som har lämnat uppgifter för båda åren. Figur 1. Förändring av övernattningar 2012 enligt gästernas hemland jämfört med 2011 förutom finländska och svenska gästers övernattningar. 2

9 Antalet båtnätter ökade i gästhamnarna 2012 Under 2012 noterades båtnätter, vilket är en ökning med drygt sex procent jämfört med Mellan minskade båtnätterna med knappt en procent. Ökningen noterades både på fasta Åland och i skärgården jämfört med I juli, som har den största andelen övernattningar, noterades en ökning av båtnätterna om knappt en procent jämfört med Den största andelen besökare stod de finländska gästerna för, nästan 69 procent av båtnätterna var finländska och knappt 23 procent svenska. Jämfört med 2011 ökade de finländska båtnätterna med drygt tre procent och de svenska båtnätterna med nästan en procent. Inresandet minskade under 2012 Inresande till Åland uppgick 2012 till nästan 2,2 miljoner personer vilket innebär en minskning jämfört med ifjol. Kryssningsresenärerna minskade under 2012 med drygt två procent jämfört med För övriga inresande har det skett en minskning både från Sverige och från Finland. Inresandet från övriga länder ökade under Antal inresande, förändring och andel av inresande Förändring Andel av periodens Antal Procent inresande Sammanlagt ,9 100,0 Från Sverige Totalt ,8 84,2 Kryssningsresenärer ,1 42,0 Övriga ,5 42,2 Från Finland Totalt ,8 15,2 Landskapets färjor ,3 2,5 Övriga ,7 12,8 Från övriga länder ,8 0,6 3

10 Beskrivning av statistiken Inkvarteringsanläggningarna är indelade i fyra grupper: hotell, gästhem och pensionat, stugbyar samt campingplatser. ÅSUB begär in uppgifter månatligen från alla hotell och campingplatser. För stugbyarna och gästhemmen/pensionaten begärs uppgifter från endast de anläggningar som har minst fem rum eller stugor. Uppgifter redovisas separat för de olika anläggningstyperna, men även gemensamma tabeller ingår. Syftet med denna statistikrapport är att ge en samlad bild över hotellens och campingplatsernas inkvarteringsstatistik samt för de gästhem/pensionat och stugbyar som har fler än fyra rum/stugor. I inkvarteringsstatistiken ingår uppgifter om statistikens täckning, beläggning samt antal anlända gäster och antal övernattningar per månad och enligt gästernas hemland. Dessutom redovisas för övernattningens syfte samt för campingplatsernas del uppgifter om inkvarteringsform. En jämförelse med 2011 görs också och den är uträknad på basen av siffror för anläggningar som har sänt in uppgifter för både 2011 och 2012 samt siffror för anläggningar som har upphört eller tillkommit. Förändringar i antalet övernattningar som beror på att en anläggning har skickat in uppgifter det ena året men inte det andra har således eliminerats. För campingplatsernas del finns det också äldre uppgifter. Siffrorna som presenteras är slutliga uppgifter. Statistiken över gästhamnarna omfattar 21 besökshamnar där betalning har uppburits. Eftersom avgifterna betalas per båt och natt räknas besöken i hamnarna i båtnätter. Uppgifterna om hemland och antal besökare är delvis uppskattade. Inresande till Åland omfattar alla personer som stiger i land från passagerarfärjorna, landskapets skärgårdsfärjor och flygen. Dessutom ingår passagerarna på alla kryssningsfartyg som anländer till Åland. Statistik över inresande och inkvartering publiceras också på ÅSUBs hemsida: Definitioner Med statistikens täckning förstås dels antalet anläggningar som ingår i statistiken, dels hur stor procentuell andel av det totala antalet rum/stugor som ingår i statistiken. Det är viktigt att skillnaderna i täckning beaktas när man jämför gästnätterna på de olika anläggningstyperna. Beläggningen räknas ut i procent på andelen rum som har varit i bruk av totala antalet rum. Beläggningen för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor, som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter för månaden, divideras med totala antalet rum/stugor på de anläggningar som har redovisat 4

11 uppgifter samt på de anläggningar som har varit stängda under månaden. Rum/stugor eller anläggningar som är stängda på grund av ombyggnad eller används för privat bruk är inte medräknade. Beläggningen för den öppna kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter, divideras med totala antalet rum/stugor på dessa anläggningar, dock så att de dagar under månaden som en anläggning har haft stängt räknas bort från kapaciteten. Som anlända gäster räknas de som kommit för att övernatta, inte gäster som bara stannar över dagen. Barn räknas med även om de får övernatta gratis. Personer som är stadigvarande bosatta räknas inte som gäster. Både de anlända gästerna och deras övernattningar fördelas på hemland enligt det land där de bor och inte enligt medborgarskap. Övernattningar enligt resans syfte redovisas för de gäster där syftet är angivet. Antalet övernattningar redovisas också enligt region. Indelningen i regioner är olika för de skilda anläggningstyperna beroende på anläggningarnas lokalisering. Symboler och beteckningar I de fall tabellvärdena är ersatta av två punkter, innebär det att det finns för få anläggningar i kategorin för att siffrorna skall visas eller att siffrorna är för osäkra för att kunna anges. Uppgifterna redovisas endast om minst tre anläggningar ingår i kategorin. Exakt 0 enheter visas med ett streck (-). Landskommuner = alla kommuner utom Mariehamn Landsbygden = alla kommuner på fasta Åland, utom Mariehamn Skärgården = Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö 5

12 Hotell Under år 2012 har samtliga 16 hotell lämnat in uppgifter varje månad om antal anlända gäster och övernattningar enligt hemland och syfte samt antal sålda rumsnätter. Beläggningen för den totala kapaciteten för hela Åland rörde sig mellan nio och 74 procent. För den öppna kapaciteten var beläggningen något högre, procent. I juli var totalbeläggningen som högst och i december som lägst. I tabell 1 ingår också beläggningsgraden för totalkapaciteten skilt för anläggningarna i Mariehamn samt på landsbygden. Beläggningen på hotellen i Mariehamn var genomgående betydligt högre än för hotellen i landskommunerna. Under år 2012 anlände totalt nästan gäster till hotellen. Dessa gäster övernattade närmare nätter. Under juli var antalet anlända gäster och övernattningar som störst. Då anlände drygt gäster och antalet övernattningar var nästan I juli var andelen av årets övernattningar knappt 24 procent. I augusti var motsvarande andel nästan 17 procent. I genomsnitt stannade gästerna 1,7 nätter totalt. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,7 medan gästerna från övriga länder i regel övernattade längre, i genomsnitt 1,9 nätter. Även 2011 stannade gästerna i genomsnitt 1,7 nätter, de finska stannade lika länge som 2012, i genomsnitt 1,6 och de svenska 1,8 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter Svenska gästerna var flest och hade mest gästnätter De finländska gästerna stod för drygt 43 procent av totala antalet anlända gäster samt för nästan 39 procent av övernattningarna under året. De svenska gästernas andel av anlända gäster var närmare 47 procent och drygt 48 procent av övernattningarna. Andelen anlända gäster från övriga länder var tio procent och deras andel av övernattningarna var drygt 13 procent. Övernattningarna minskade på hotellen Totalt minskade antalet övernattningar på de åländska hotellen år 2012 med drygt sex procent jämfört med De övernattande finländarna minskade med närmare tre procent och svenskarna med nio procent. Gäster från övriga länder minskade med nästan åtta procent jämfört med

13 Hotell 1. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent av rummen Hela Åland M:hamn Landskomm. Total Öppen Total Total Antal Procent av kapacitet kapacitet kapacitet kapacitet anläggn. rummen Hela året 31,7 36,2 40,4 16,8 Januari 10,7 15,8 14,9 3,6 Januari ,0 Februari 11,9 18,4 16,1 3,4 Februari ,0 Mars 18,3 21,2 25,9 5,6 Mars ,0 April 21,2 25,5 31,0 4,9 April ,0 Maj 38,8 43,5 50,0 20,0 Maj ,0 Juni 58,1 60,2 72,6 33,8 Juni ,0 Juli 74,2 76,9 85,8 54,8 Juli ,0 Augusti 58,4 61,9 70,3 37,9 Augusti ,0 September 41,7 45,7 51,9 24,1 September ,0 Oktober 19,9 25,3 27,5 6,9 Oktober ,0 November 18,4 25,3 26,7 4,2 November ,0 December 8,5 15,1 12,1 2,3 December ,0 3. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,7 Januari ,5 Februari ,5 Mars ,6 April ,5 Maj ,5 Juni ,8 Juli ,8 Augusti ,7 September ,7 Oktober ,5 November ,5 December ,4 4. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 45,5 46,9 7,5-6,1-2,7-9,0-7,7 Januari 100,0 54,8 39,9 5,3-7,8 20,3-31,8 20,2 Februari 100,0 43,2 52,2 4,6 4,4-10,9 19,9 20,5 Mars 100,0 39,6 58,4 1,9-6,0-5,0-5,0-37,9 April 100,0 37,4 57,9 4,6-20,1-35,2-5,4-25,5 Maj 100,0 51,9 43,3 4,9-4,0 12,2-17,2-14,2 Juni 100,0 53,6 37,7 8,8-8,7 1,9-20,9-5,7 Juli 100,0 44,3 47,0 8,7-4,3-4,7-6,8 14,4 Augusti 100,0 37,9 51,6 10,5-10,4-10,7-5,9-26,7 September 100,0 42,1 49,9 7,9 4,4 0,7 5,8 17,2 Oktober 100,0 50,4 43,0 6,6-14,0-15,7-15,6 19,1 November 100,0 50,8 45,3 3,8 31,5 69,5 6,0 17,9 December 100,0 48,3 46,2 5,5-26,6-19,6-24,1-63,8 ÅSUB 7

14 Diagrammet på följande sida visar antalet övernattningar månadsvis under fördelade enligt gästernas hemland. Andelen tjänsteresor störst i januari Under år 2012 hade knappt 83 procent av de övernattande gästerna angett fritid som resans syfte medan drygt 16 procent reste på grund av yrket. Under 2011 var siffrorna 83 respektive 17 procent. Fritid som resans syfte hade sin största andel av övernattningarna, drygt 94 procent, i juli, medan andelen arbetsresor var som högst i januari då de stod för drygt 40 procent av övernattningarna. Av de finländska hotellgästerna hade drygt 79 procent angett fritid som resans syfte och drygt 20 procent yrke, medan motsvarande procent för svenskarna var 87 procent respektive knappt 12 procent. Gästerna från övriga länder hade också till övervägande del, knappt 76 procent, angett fritid som resans syfte, medan drygt 20 procent övernattade på tjänstens vägnar. I tabell 7, övernattningar per region, framgår att drygt 74 procent av övernattningarna 2012 ägde rum på anläggningarna i Mariehamn och knappt 26 procent på anläggningarna i landskommunerna. I juli hade hotellen i landskommunerna sin största andel av övernattningarna, drygt 32 procent medan Mariehamn hade sin högsta notering i november med 89 procent. Högsäsongen Under högsäsongen, maj-september, anlände drygt personer och de hade drygt övernattningar. Det utgör 76 procent av totalantalet övernattningar under året för hotellen. Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med närmare sex procent under högsäsongen. För finländarnas del var minskningen drygt en procent under högsäsongen jämfört med hela året då den genomsnittliga minskningen var drygt sex procent. Svenskarnas övernattningar minskade med drygt nio procent under högsäsongen, ungefär samma som under hela året i genomsnitt. Även övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade under högsäsongen den minskningen var drygt sex procent medan minskningen för hela året var närmare åtta procent. 8

15 Hotell ÅSUB Statistik 2013:2 Figur 2: Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland och resans syfte 2012 Andel i procent Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 82,8 16,3 0,8 Finland 100,0 79,4 20,2 0,4 Sverige 100,0 87,3 11,9 0,7 Övriga länder 100,0 75,9 20,3 3,8 6. Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012 Procent 7. Övernattningar per region och månad 2012 Mariehamn Landsbygden Totalt Fritid Yrke Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 82,8 16,3 0,8 Totalt , ,7 Januari 100,0 59,3 40,5 0,2 Januari , ,7 Februari 100,0 61,0 38,7 0,3 Februari , ,1 Mars 100,0 73,2 26,7 0,1 Mars , ,0 April 100,0 75,2 23,3 1,4 April , ,7 Maj 100,0 82,1 17,7 0,2 Maj , ,0 Juni 100,0 87,6 12,2 0,2 Juni , ,4 Juli 100,0 94,2 5,7 0,1 Juli , ,1 Augusti 100,0 84,5 12,7 2,8 Augusti , ,7 September 100,0 76,5 21,4 2,1 September , ,7 Oktober 100,0 69,5 30,5 0,0 Oktober , ,2 November 100,0 73,8 26,1 0,1 November , ,0 December 100,0 66,0 33,9 0,1 December , ,0 ÅSUB 9

16 Gästhem och pensionat Under året samlade ÅSUB in statistik från 15 gästhem och pensionat. Alla anläggningar som ingick i statistiken hade lämnat in uppgifter varför täckningen blir total för hela året. Beläggningen var störst under högsäsongen maj-september, procent. Både på den totala och på den öppna kapaciteten var beläggningen som störst i juli närmare 50 procent. Totalt under året anlände knappt gäster till gästhemmen och pensionaten. Dessa gäster övernattade drygt nätter. Under juli var antalet anlända gäster och övernattningar som störst. Då anlände drygt gäster och antalet övernattningar var drygt På grund av att så få anläggningar hade öppet under lågsäsongen visas månadssiffror endast för högsäsongen i tabellerna Gäster från Finland stannar längst Gästerna övernattade i genomsnitt 2,1 nätter, vilket är längre än i fjol då de stannade i snitt 1,9 nätter. De stannade längst under månaderna juni, augusti och oktober, 2,1-2,4 nätter i genomsnitt. Under övriga månader stannade gästerna i genomsnitt 1,8-1,9 nätter. De finländska gästerna stannade i medeltal 2,2 nätter och gästerna från Sverige i medeltal två nätter, övriga länders gäster stannade 1,7 nätter. Under år 2011 övernattade de finska två nätter, de svenska gästerna i genomsnitt 1,9 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. Svenskarna har störst andel av övernattningarna Av de anlända gästerna till de åländska gästhemmen och pensionaten var drygt 40 procent finländare, knappt 53 procent svenskar och drygt sju procent från övriga länder. Finländarnas andel av övernattningarna var nästan 43 procent och svenskarnas andel var drygt 51 procent av totala antalet övernattningar. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för var knappt sex procent. Gästernas övernattningar minskade Jämfört med 2011 ökade antalet svenska övernattningar med knappt sex procent medan de finländska minskade med nästan 14 procent. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade med drygt 44 procent under året jämfört med Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet. Totalt sett minskade antalet övernattningar år 2012 på de åländska gästhemmen/pensionaten med drygt åtta procent jämfört med

17 Gästhem och pensionat 8. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent För den totala För den öppna Antal Procent av kapaciteten kapaciteten anläggn. rummen Januari 2,0 2,1 Januari ,0 Februari 2,7 2,9 Februari ,0 Mars 4,4 4,7 Mars ,0 April 5,9 6,6 April ,0 Maj 22,3 22,3 Maj ,0 Juni 32,6 32,6 Juni ,0 Juli 49,8 49,8 Juli ,0 Augusti 37,3 37,3 Augusti ,0 September 13,4 13,7 September ,0 Oktober 3,6 3,6 Oktober ,0 November 1,1 1,2 November ,0 December 0,8 0,9 December ,0 10. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,1 Januari Februari Mars April Maj ,8 Juni ,2 Juli ,9 Augusti ,1 September ,9 Oktober November December Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 42,7 51,4 5,9-8,1-13,8 5,6-44,4 Januari Februari Mars April Maj 100,0 51,2 44,9 3,9-14,1-20,9-4,3-18,4 Juni 100,0 63,5 31,6 4,8-15,7-12,8-15,4-42,1 Juli 100,0 34,6 57,2 8,2-15,5-32,8 7,6-40,2 Augusti 100,0 35,2 55,6 9,2-7,6-4,6 0,8-43,1 September 100,0 34,7 61,7 3,5-4,2-14,8 6,8-39,2 Oktober November December ÅSUB Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % 11

18 Diagrammet på sidan 13 visar antalet övernattningar månadsvis under högsäsongen år 2011 och 2012, fördelade enligt gästernas hemland. Eftersom totala antalet övernattningar för 2011 och 2012 är jämförbara siffror, visas båda åren i diagrammet. Under år 2012 hade knappt 92 procent av de övernattande gästerna angett fritid som resans syfte. Juli är den månad då flest gäster uppgett att de övernattat på grund av fritid. December är den månad där de som uppgett yrke som orsak var flest till antalet. Finländarna angav till knappt 87 procent fritid som resans syfte och de svenska gästerna till drygt 96 procent. Av övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för var drygt 91 procent på fritiden. Drygt två procent av övernattningarna skedde på grund av annan orsak. I tabell 14, övernattningar per region, framgår att nästan 45 procent av övernattningarna år 2012 ägde rum på anläggningarna i Mariehamn och drygt 55 procent på landsbygden och i skärgården. Eftersom så få anläggningar hade öppet under januari-april och oktoberdecember visas inte uppgifterna dessa månader per region. Däremot ingår de i totalsiffrorna. Högsäsongen Under perioden maj-september anlände nästan gäster till gästhemmen och pensionaten. De hade totalt drygt övernattningar, vilket utgjorde drygt 84 procent av totalantalet under hela året för pensionat och gästhem. Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med närmare 13 procent under högsäsongen. Finländarnas övernattningar minskade med 19 procent, svenskarnas ökade med nästan en halv procent. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade med drygt 40 procent. 12

19 Gästhem och pensionat ÅSUB Statistik 2013:2 Figur 3: Övernattningar på gästhem/pensionat enligt gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland 2012 Andel i procent Totalt Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 91,9 6,0 2,1 Finland 100,0 86,8 10,3 2,9 Sverige 100,0 96,2 2,1 1,6 Övriga länder 100,0 91,4 8,6-13. Övernattningar enligt resans syfte per månad Procent 14. Övernattningar per region och månad 2012 Mariehamn Landsbygden o skärg Totalt Fritid Yrke Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 91,9 6,0 2,1 Totalt , ,2 Januari 100,0 79,3 20,7 - Januari Februari 100,0 63,2 36,8 - Februari Mars 100,0 66,6 33,4 - Mars April 100,0 81,3 18,7 - April Maj 100,0 91,9 2,5 5,6 Maj , ,0 Juni 100,0 93,2 2,7 4,1 Juni , ,9 Juli 100,0 99,1 0,9 - Juli , ,6 Augusti 100,0 91,9 5,0 3,2 Augusti , ,5 September 100,0 93,2 6,8 - September , ,9 Oktober 100,0 92,0 8,0 - Oktober November 100,0 87,3 12,7 - November December 100,0 59,7 40,3 - December ÅSUB 13

20 Stugbyar För stugbyarnas del anges statistikens täckningsprocent som en andel av stugorna. ÅSUB samlar in statistik från stugbyar med fem eller fler stugor. I årets inkvarteringsstatistik ingår totalt 61 stugbyanläggningar med ungefär 620 stugor. Alla stugbyar har lämnat in uppgifter vilket gör att täckningsprocenten blir total. Under år 2012 övernattade närmare gäster totalt drygt nätter i de åländska stugbyarna med fem eller fler stugor. Juli var den månad då gästernas övernattningar var som störst, drygt 34 procent av de totala övernattningarna inföll i juli. Gästerna från övriga länder stannar längst Gästerna stannade i genomsnitt 4,2 nätter på Åland, vilket är en ökning jämfört med 2011 då gästerna stannade i genomsnitt 3,8 nätter. De svenska gästerna övernattade i genomsnitt 3,7 nätter, de finländska 4,1 nätter. År 2011 övernattade de finländska gästerna 3,6 nätter och de svenska gästerna 3,8 nätter. Gästerna från övriga länder övernattade i likhet med tidigare år längre än de finländska och svenska gästerna. År 2012 stannade de i genomsnitt 5,2 nätter i åländska stugor, längre än 2011 då de stannade i genomsnitt 4,4 nätter. De finländska gästerna stod för drygt 33 procent av övernattningarna och de svenska gästerna för lite mer än 43 procent. Övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för uppgick till drygt 23 procent av övernattningarna. Gästerna från övriga länder ökade Totalt under året minskade övernattningarna med nästan åtta procent. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt åtta procent och de svenska gästernas med närmare 14 procent jämfört med Gästerna från övriga länder ökade med drygt sex procent under motsvarande period. Fritid resans huvudsakliga syfte Under år 2012 hade nästan 97 procent angett fritid som resans syfte och drygt tre procent hade angett yrke. Av finländarna angav drygt 94 procent fritid som resans syfte, medan motsvarande siffra för svenska gäster var nästan 98 procent och för övriga gästers övernattningar knappt 99 procent. 14

21 Stugbyar 15. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent av stugorna För den totala För den öppna Antal Procent av kapaciteten kapaciteten anläggn. stugorna Januari - - Januari ,0 Februari - - Februari ,0 Mars - - Mars ,0 April 10,7 11,7 April ,0 Maj 22,6 23,0 Maj ,0 Juni 37,1 37,1 Juni ,0 Juli 70,8 70,8 Juli ,0 Augusti 41,8 42,3 Augusti ,0 September 24,8 24,8 September ,0 Oktober 28,0 29,3 Oktober ,0 November - - November ,0 December - - December ,0 17. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,2 Januari ,6 Februari ,0 Mars ,1 April ,1 Maj ,9 Juni ,7 Juli ,6 Augusti ,2 September ,9 Oktober ,4 November ,1 December ,6 18. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 33,3 43,3 23,4-7,9-8,4-13,8 6,3 Januari 100,0 41,5 51,9 6,7-59,8 115,4 29,6-96,5 Februari 100,0 21,7 14,5 63,9 11,4 133,3-21,4 2,9 Mars 100,0 13,0 21,0 66,0 4,1-38,3-9,8 27,6 April 100,0 36,5 26,0 37,4 38,0 19,0-7,9 176,5 Maj 100,0 38,3 22,3 39,3-4,9-13,2 4,4-0,7 Juni 100,0 49,0 33,5 17,5-16,2-18,0-15,8-11,5 Juli 100,0 28,2 58,5 13,4-2,3-13,0 0,4 14,1 Augusti 100,0 26,7 49,6 23,7-22,7 0,5-36,7-3,3 September 100,0 35,8 32,0 32,2-3,2 13,1-13,1-7,5 Oktober 100,0 28,4 24,7 46,9 72,7 30,3 85,1 106,0 November 100,0 9,4 31,4 59,1-22,0-71,1-57,5 172,4 December 100,0 47,8 52,2-270,7 1562,5 116,4 - ÅSUB 15

22 I tabell 21 har antalet övernattningar uppdelats i regionerna fasta Åland och skärgården. Under år 2012 stod stugbyarna på fasta Åland för drygt 86 procent av övernattningarna och stugbyarna i skärgården för knappt 14 procent. Eftersom så få stugbyar i skärgården lämnat uppgifter för januari-mars samt för december redovisas inte övernattningarna per region under dessa månader. Uppgifterna ingår dock i totalsummorna. Tabell 22 visar en mer detaljerad utredning om syftet fritid för stuggästerna. Vid insamlandet av uppgifter frågas också efter kategorierna cykelsemester och sportfiske för att visa hur stor del av fritidsgästerna som cykelsemesterturisterna och sportfiskarna representerar. För syftet cykelsemester visas ingen skild tabell eftersom de gäster som har uppgetts ha cykelsemester som syfte var väldigt litet. Troligen är det betydligt fler som kommer till Åland på cykelsemester än vad siffrorna visar. En orsak till osäkerheten kan vara att det är svårt för innehavarna av stugbyar att notera vilka gäster som är på cykelsemester. Färre sportfiskare Antalet gäster som uppgivit att de kommit för fiskets skull har minskat med drygt sex procent jämfört med fjolåret. Sportfiskesäsongen har under år 2012 i huvudsak pågått från april till oktober med en topp i maj. Tabell 22 visar att antalet stugövernattningar med sportfiske som syfte under säsongen uppgick till nästan , det vill säga nästan 17 procent av totalantalet övernattningar med fritid som syfte. Även i år kom största antalet sportfiskare i maj. Sportfiskare från övriga länder stod, liksom tidigare år, för majoriteten av övernattningarna i denna kategori, nästan 60 procent, medan närmare 27 procent kom från Finland och nästan 14 procent från Sverige. Sportfiskarna från övriga länder dominerar även i år de flesta månader. Sportfiskarna från övriga länder kommer bland annat från Ryssland, Polen, Tjeckien och Österrike. Högsäsongen Under högsäsongen rörde sig beläggningen mellan procent. Både på den totala kapaciteten och på den öppna kapaciteten var beläggningen som störst i juli, 71 procent. Under högsäsongen anlände drygt gäster till stugbyarna. De hade totalt närmare övernattningar, vilket utgjorde drygt 91 procent av det totala antalet övernattningar under Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med nästan elva procent under högsäsongen. Finländarnas övernattningar minskade med drygt tio procent, svenskarnas med nästan 15 procent och gäster från övriga länder visar en minskning om drygt en procent. 16

23 Stugbyar 19. Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland 2012 Andel i procent Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 96,8 3,1 0,1 Finland 100,0 94,4 5,3 0,4 Sverige 100,0 97,6 2,4 0,0 Övriga länder 100,0 98,8 1,2 0,0 20. Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012, procent 21. Övernattningar per region och månad 2012 Totalt På yrkets Fasta Åland Skärgården Fritid vägnar Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 96,8 3,1 0,1 Totalt , ,8 Januari 100,0 60,0 40,0 - Januari Februari 100,0 89,9 10,1 - Februari Mars 100,0 76,1 23,9 - Mars April 100,0 98,5 1,5 - April , ,7 Maj 100,0 96,7 3,3 0,0 Maj , ,0 Juni 100,0 97,5 1,8 0,7 Juni , ,5 Juli 100,0 99,3 0,7 - Juli , ,3 Augusti 100,0 94,7 5,3 - Augusti , ,0 September 100,0 94,9 5,1 - September , ,3 Oktober 100,0 93,9 6,1 - Oktober ,2 73 1,8 November 100,0 84,3 15,7 - November ,0 - - December 100,0 65,5 34,5 - December Övernattande gäster med sportfiske som resans syfte 2012 Antal övernattningar samt fördelning enligt land i procent Sportfiske Andel sportfiske Fritid totalt totalt av fritid totalt Sportfiskarnas fördelning enligt land i procent Antal Antal Procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt ,7 100,0 26,7 13,7 59,7 April ,8 100,0 25,5 17,5 57,0 Maj ,5 100,0 32,8 9,3 57,8 Juni ,1 100,0 18,1 11,0 71,0 Juli ,2 100,0 64,4 6,3 29,3 Augusti ,0 100,0 25,7 21,5 52,8 September ,4 100,0 27,0 22,0 51,0 Oktober ,9 100,0 20,3 15,0 64,8 November ,9 100,0 74,0 64,8 - December ,0 100,0 431,9 - - ÅSUB 17

24 Campingplatser Under året har 13 campinganläggningar ingått i statistiken. Campingsäsongen omfattar i stort sett fem månader, men en del anläggningar har också haft gäster övriga månader under året. Uppgifterna för januari-april ingår i maj månads siffror och uppgifter för oktober-december ingår i september månads siffror. Av campingplatserna har 10 anläggningar övernattningsstugor. Beläggningen i dessa stugor framgår av tabell 23. Den enda månad då över hälften av totalkapaciteten i stugorna utnyttjades var juli, då beläggningen var drygt 55 procent. Flest gästnätter i juli Antalet anlända gäster uppgick till drygt personer och antalet övernattningar till nästan Över hälften av alla övernattningar skedde i juli. I genomsnitt övernattade gästerna 2,3 nätter. Flest övernattningar per anländ gäst, 2,9 nätter, hade gästerna från Sverige. De finländska gästerna hade 1,7 övernattningar per anländ gäst och gästerna från övriga länder 2,3 nätter. Även år 2011 övernattade gästerna i genomsnitt 2,3 nätter, de svenska gästerna övernattade 2,8 nätter, gästerna från övriga länder 2,2 nätter medan de finländska gästerna hade 1,7 övernattningar. Svenskarna dominerade övernattningarna på campinganläggningarna även i år Av gästerna kom 37 procent från Finland och de stod för 27 procent av övernattningarna. De svenska camparna utgjorde drygt 46 procent av de anlända gästerna och stod för nästan 57 procent av övernattningarna. Gästerna från övriga länder utgjorde nästan 17 procent av de anlända gästerna och 16 procent av övernattningarna. Jämfört med 2011 minskade övernattningarna på de åländska campingplatserna med drygt 12 procent. De finländska övernattningarna minskade även de med drygt 12 procent och de svenska med nästan tio procent. De gäster som kommer från övriga länder minskade med drygt 20 procent. Diagrammet på nästa sida åskådliggör juli månads dominans inom campingen, då drygt 56 procent av alla övernattningar på de åländska campingplatserna år 2012 ägde rum. 18

25 Campingplatser ÅSUB Statistik 2013:2 23. Beläggning Statistikens täckning 2012 Campingplatsernas stugor Tot. kapacitet, Öppen kapa- Antal Procent av procent citet, procent anläggningar campingplatserna Maj 8,2 9,0 Maj o tidigare ,0 Juni 24,7 25,2 Juni ,0 Juli 55,1 55,1 Juli ,0 Augusti 31,0 31,6 Augusti ,0 September 5,8 5,8 Sept o senare ,0 25. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,3 Maj o tidigare ,7 Juni ,2 Juli ,4 Augusti ,3 Sept o senare ,2 26. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 27,0 56,9 16,0-12,2-12,3-9,6-20,2 Maj o tidigare 100,0 24,3 68,6 7,0-12,3-24,7-1,0-43,3 Juni 100,0 34,8 51,7 13,5-16,8-4,5-17,5-36,0 Juli 100,0 27,8 56,9 15,3-5,5-7,4-5,4-2,3 Augusti 100,0 19,3 57,2 23,5-20,1-33,0-7,7-31,8 Sept o senare 100,0 20,6 76,0 3,4-42,2 14,0-47,7-63,2 Figur 4: Övernattningar på campingplatser enligt gästernas hemland

26 Flest övernattningar i husbilar och husvagnar Merparten av övernattningarna skedde i husvagnar och husbilar, nästan 46 procent, medan tält stod för nästan 33 procent. På campingplatserna nyttjade närmare 22 procent av gästerna stugor för övernattningar. De finländska gästerna övernattade till största delen i tält medan de svenska gästerna föredrog övernattning i husvagn eller husbil. Även för gäster från övriga länder var övernattning i tält den vanligaste övernattningsformen. I tabell 29 redovisas uppgifter skilt för Eckerö och övriga Åland. Denna indelning motiveras av att Eckerö har en så stark ställning inom campingen. Campinganläggningarna i Eckerö hade 48 procent av totala antalet övernattningar under år Eftersom så få campingplatser hade gäster januari till maj ingår dessa uppgifter i maj-statistiken och från september och senare ingår uppgifterna i augusti månads statistik. I tabell 30 framgår utvecklingen över en längre period. Antalet övernattningar redovisas från och med 1986 totalt och för Norden samt Tyskland. Campingövernattningarna är jämförbara med varandra för alla år förutom 2003, då en anläggning inte lämnade in statistik. Av de 27 år som finns med i tabellen är 1999 fortfarande det bästa året om man ser till volymen. År 2009 var ett bottenår gällande campingövernattningarna och nu 2012 ser vi igen en nedgång i antalet gästnätter på campinganläggningarna. 20

27 Campingplatser ÅSUB Statistik 2013:2 27. Övernattningar enligt inkvarteringsform och gästernas hemland 2012 Andel i procent Hemland Totalt Tält Husvagn Stugor Totalt 100,0 32,5 45,7 21,7 Finland 100,0 42,6 23,9 33,5 Sverige 100,0 23,4 58,5 18,1 Övriga länder 100,0 47,8 37,3 14,9 28. Övernattningar enligt inkvarteringsform 2012, procent 29. Övernattningar per region och månad 2012 Hus- Eckerö Övriga Åland Totalt Tält vagn Stugor Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 32,5 45,7 21,7 Totalt , ,0 Maj och Maj och tidigare 100,0 5,8 59,5 34,7 tidigare , ,3 Juni 100,0 22,8 51,6 25,6 Juni , ,2 Juli 100,0 37,7 42,9 19,5 Juli , ,0 Augusti 100,0 34,2 44,4 21,4 Augusti , ,2 Sept och och senare senare 100,0 15,4 59,5 25,1 30. Antal övernattningar enligt hemland År Totalt Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Övriga Fotnot: Danmark ingår i gruppen Övriga Ej jämförbara uppgifter för 2003 eftersom uppgifter från en anläggning saknas. ÅSUB 21

28 Gästernas hemland I tabell 31 finns uppgifter om antal anlända gäster och antal övernattningar fördelade enligt gästernas hemland. Gäster från drygt 70 olika länder övernattade på Åland år 2012, men i tabellen redovisas bara de länder som har flest övernattningar. De länder som det kom ett fåtal gäster från, bara en enda gäst i flera fall, har slagits samman till större kategorier såsom övriga Europa, Latinamerika etc. Under år 2012 övernattade nästan gäster totalt drygt nätter i de fyra olika inkvarteringstyperna. Den största gruppen anlända var svenskar. De utgjorde nästan 47 procent av alla anlända gäster och stod för drygt 48 procent av övernattningarna, ungefär samma som Finländarna utgjorde drygt 43 procent av alla anlända gäster år 2012 och stod nästan 39 procent av övernattningarna. Även gäster från Åland förekommer i stugbyarna och på campingarna. De stod för drygt 300 övernattningar sammanlagt. Av de övriga nordiska länderna hade Norge den största andelen av de totala övernattningarna. Drygt norska gäster hade lite mer än övernattningar, vilket innebar nästan en procent av de totala övernattningarna. Jämfört med 2011 minskade de norska övernattningarna med ungefär övernattningar vilket innebär en minskning om 30 procent sen i fjol. Från Danmark kom knappt gäster och de övernattade nästan nätter, vilket är nästan färre än året innan. Av de europeiska (icke-nordiska) gästerna utgjorde tyskarnas och esternas övernattningar merparten. År 2012 anlände knappt tyskar och de övernattade nästan nätter vilket är cirka 400 färre övernattningar jämfört med Tyskland behåller sin placering som tredje största land när det gäller övernattningar dock långt bakom Sverige och Finland. De drygt anlända estniska gästerna hade nästan övernattningar, vilket innebär 1,8 procent av alla övernattningar på de olika anläggningstyperna. Jämfört med 2011 minskade övernattningarna med närmare 300 övernattningar eller drygt tre procent. Av andra europeiska länder hade gästerna från Ryssland och Lettland flest övernattningar. Av dessa visar Ryssland en minskning, drygt övernattningar färre jämfört med 2011 eller drygt 15 procent. Däremot visar övernattningar av gäster från Lettland ökning om drygt 700 övernattningar jämfört med Utanför Europa utgjorde amerikanerna den största gruppen gäster, närmare övernattningar, vilket innebär 0,2 procent av alla övernattningar. De utomeuropeiska ländernas andel av totalantalet övernattningar var en halv procent. 22

29 31. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal och procent Land Anlända Övernattningar gäster Totalt Hotell Pensionat/gästhem Stugbyar Campingplatser Per anländ Procent Pro- Pro- Pro- Antal gäst Antal Procent Antal cent Antal cent Antal cent Totalt ,0 2, , , , ,0 Åland ,1 1, ,3 16 0,0 Finland ,5 1, , , , ,0 Sverige ,2 2, , , , ,9 Norge ,8 2, ,0 95 0, , ,3 Danmark ,6 2, ,7 70 0, , ,0 Färöarna ,0 1,8 11 0, Grönland 4 4 0,0 1,0 4 0, Island ,1 3, ,2 2 0,0 86 0,1 4 0,0 Norden totalt ,3 2, , , , ,2 Tyskland ,1 3, , , , ,7 Nederländerna ,2 2, , ,3 95 0, ,7 Belgien ,1 2, ,1 15 0,0 87 0, ,2 Österrike ,1 2, ,1 79 0, , ,2 Schweiz ,5 3, ,3 30 0, , ,4 Frankrike ,2 2, , ,3 84 0, ,4 Storbritannien ,4 3, , , , ,2 Irland ,0 1,7 38 0,0 3 0, ,0 Spanien ,2 2, ,2 30 0, , ,2 Portugal ,0 8,6 17 0, ,0 4 0,0 Italien ,1 1, ,1 33 0, ,1 Estland ,8 2, , , , ,6 Lettland ,3 4,6 99 0,1 84 0, , ,2 Litauen ,5 4,4 53 0,0 28 0, , ,2 Polen ,4 5, ,1 44 0, ,3 82 0,1 Tjeckien ,4 5, , , ,2 Slovakien ,0 2,5 8 0,0 5 0,0 14 0,0 - - Ungern ,0 4,0 15 0, ,0 40 0,0 Grekland ,0 2,2 23 0,0 8 0, Ryssland ,4 2, , , , ,0 Övr Europa ,1 3,8 84 0, ,1 62 0,1 Europa utom Norden ,9 3, , , , ,4 USA ,2 2, ,3 80 0, ,1 80 0,1 Kanada ,0 1,9 77 0, ,0 6 0,0 Latinamerika ,0 2,3 83 0,0 2 0, ,0 0 0,0 0,0 0,0 Afrika ,0 1,7 20 0,0 4 0,0 9 0, Japan ,0 1, ,1 9 0, Kina ,1 2,7 48 0, ,6 30 0,0 - - Indien ,0 1,5 21 0, Övriga Asien ,1 3, , ,1 16 0,0 Australien ,0 1, ,1 8 0,0 13 0,0 15 0,0 Nya Zeeland ,0 1,4 8 0,0 2 0, Utomeuropeiska länder ,5 2, , , , ,2 Okänt ,3 2, , , ,2 ÅSUB 23

30 Gästhamnar Under året samlade ÅSUB in statistik från 21 gästhamnar där avgift erlagts. Av dessa fanns 12 gästhamnar i skärgården med 516 båtplatser och nio hamnar på fasta Åland med 736 platser. Totalt hade de 21 gästhamnarna alltså båtplatser. Statistiken redovisas i båtnätter eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Gästhamnsägarna uppmanas också att ange det ungefärliga antalet gäster per båt så att totala antalet besökare kan räknas ut. Även uppgifterna om hemland är delvis uppskattade siffror. Juli månad högsäsong för båtturister Antalet båtnätter 2012 var nästan , varav drygt noterades i skärgårdshamnarna och knappt i de faståländska hamnarna. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli månad. Av övernattningarna ägde drygt 74 procent rum i juli. I juni noterades drygt 13 procent och i augusti drygt elva procent av övernattningarna. I juni utnyttjades knappt 12 procent och i augusti nästan tio procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. I juli var i genomsnitt drygt 62 procent av båtplatserna uthyrda. Kapacitetsutnyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn. Flera båtnätter Totala antalet båtnätter ökade med drygt sex procent jämfört med året innan. Båtnätterna ökade med nästan tio procent i skärgården och med nästan fem procent på fasta Åland. Under 2011 minskade antalet båtnätter med nästan en procent jämfört med Flest finländare även i år Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades under året till knappt 3,3 personer, vilket är lite fler än Antalet personer som övernattat i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan De finländska besökarna stod för knappt 69 procent av båtnätterna och de svenska besökarna för knappt 23 procent. Av de övriga gästernas båtnätter utgjorde tyskarna närmare fem procent och de norska och danska gästerna ungefär en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades. 24

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Håbo kommun inklusive åren 2007-2010 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Håbo kommun 2012 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2011 HAPARANDA HAPARANDA 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011. Inklusive åren 2003-2010

TEM 2011 HAPARANDA HAPARANDA 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011. Inklusive åren 2003-2010 TEM 2011 HAPARANDA Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Haparanda kommun 2011 Inklusive åren 2003-2010 RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Haparanda 2011 3 RESULTAT TURISMEN

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

1. Godkänna förfrågningsunderlaget som ryms inom kommunstyrelsens budgetram

1. Godkänna förfrågningsunderlaget som ryms inom kommunstyrelsens budgetram 0 Öster Tjänsteutlåtande * Tillväxt- och marknadsenheten Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2014-09-30 Dnr KS 2014/0280 Antagande av förfrågningsunderlag Sammanfattning Kommunstyrelsens kontor har

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 2001-2009 Resultatet för år 2009 är reviderat RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Tierps kommun 2010

Läs mer

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005

TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005 TEM 2006 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun Inklusive åren 1997-2005 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2006 5

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-2007 TEM 28 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sala kommun Inklusive åren 1995-27 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 28 5 Utveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Tierps kommun inklusive åren 1998-2006 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2007 5

Läs mer

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland

VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland VDs översikt 2011 Tummen upp för Åland Visit Åland har under 2011 arbetat med en bred mix av marknadsföringsaktiviteter fördelat på image-, produkt-, och relationsmarknadsföring. Under året som gått har

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Universitet&högskolor

Universitet&högskolor Rapport 2009:12 R Universitet&högskolor Högskoleverkets årsrapport 2009 3 FOTO OMSLAG Mandi Gavois Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE

RESE- OCH TURISTINDUSTRIN I SVERIGE RESE- OCH TURIS STINDUSTRIN I SVERIGE 2012 Ett kompen dium av RESURS AB TEL 08 559 232 40 MAIL: resurs@resursab.se Hemsida: www.resursab.se 1 INNEHÅLL Definition 3 Historik och framtid 5 Lokal, regional

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet

Arnturismen 2004. Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Arnturismen 2004 Undersökningen genomfördes av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Turismens Utredningsinstitut Mässans gata 10, 412 51 Göteborg Tel: 031-75 95 000, fax:

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer