Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel"

Transkript

1 Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel

2 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering, samt årlig statistik över inresande till Åland och gästhamnarna. Övrig turiststatistik som publiceras är den årliga inkvarteringsstatistiken på gästhem/pensionat, stugbyar och campingplatser. Denna publikation innehåller den slutliga årsstatistiken för inkvarteringen på Åland Uppgifter om antal anlända gäster och övernattningar, gästernas hemland, resans syfte m.m. presenteras för hotell, gästhem och pensionat, stugbyar samt campingplatser. Dessutom ingår den tidigare publicerade gästhamnsstatistiken samt årssammandraget över inresande till Åland för För upplysningar: Christina Lindström Tel ISSN

3 Förord Denna rapport innehåller de slutliga uppgifterna för turiststatistiken år I rapporten ingår även statistik över gästhamnarna och inresandet till Åland. När det gäller hotellstatistiken kan siffrorna i denna rapport i vissa fall avvika från de uppgifter som har publicerats i tidigare statistikmeddelanden. Detta beror på att kompletterande uppgifter har kommit in efter att dessa statistikmeddelanden har utkommit. Vi vill rikta ett stor tack till alla uppgiftslämnare inom näringen som genom sin omfattande rapportering till ÅSUB möjliggjort denna rapport! Biträdande statistiker Christina Lindström har ansvarat för det statistiska underlaget och sammanställningen av rapporten. ÅSUB tar gärna emot synpunkter på inkvarteringsstatistiken och lämnar ytterligare information om så önskas. Mariehamn i mars 2013 Bjarne Lindström Direktör

4

5 Innehåll 1. Sammanfattning Beskrivning av statistiken Hotell Gästhem och pensionat Stugbyar Campingplatser Gästernas hemland Gästhamnar Inresande till Åland Tabeller Hotell 1. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland och resans syfte Övernattningar enligt resans syfte per månad Övernattningar per region och månad Gästhem och pensionat 8. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte per månad Övernattningar per region och och månad Stugbyar 15. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland

6 19. Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012, procent Övernattningar per region och månad Övernattande gäster med sportfiske som resans syfte Campingplatser 23. Beläggning Statistikens täckning Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland Övernattningar enligt inkvarteringsform och gästernas hemland Övernattningar enligt inkvarteringsform 2012, procent Övernattningar per region och månad Antal övernattningar enligt hemland Gästernas hemland 31. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland Gästhamnar 32. Hamnkapacitet Båtnätter Jämförelse av båtnätter Inresande 35. Inresande till Åland Diagram Figur 1. Förändring av övernattningar 2012 enligt gästernas hemland jämfört med 2011 förutom finländska och svenska gästers övernattningar Figur 2: Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland Figur 3: Övernattningar på gästhem/pensionat enligt gästernas hemland Figur 4: Övernattningar på campingplatser enligt gästernas hemland

7 Sammanfattning Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2012 med åtta procent jämfört med Båtnätterna i gästhamnarna ökade under samma period med drygt sex procent. De inresande till Åland minskade med nästan två procent totalt sett. Övernattningarna minskade under året Under år 2012 anlände drygt gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt stycken. Jämfört med 2011 har övernattningarna minskat med åtta procent. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper. Största minskningen hade campingarna som var drygt 12 procent. Stugbyarna minskade med knappt åtta procent och hotellen med drygt sex procent. Gästhemmen hade en minskning om drygt åtta procent. Nedanstående tabell visar jämförelsen av övernattningar 2012 med 2011 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland i procent. Förändring i procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt -8,0-6,7-9,0-7,7 Hotell -6,1-2,7-9,0-7,7 Gästhem och pensionat -8,1-13,8 5,6-44,4 Stugbyar -7,9-8,4-13,8 6,3 Camping -12,2-12,3-9,6-20,2 Flest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen Drygt gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan övernattningar. Totalt sett hade svenskarna den största andelen av övernattningarna på de åländska anläggningarna 2012, drygt 48 procent. Från Finland, inklusive Åland, anlände totalt drygt gäster och de stod för närmare övernattningar. Därmed blev deras andel nästan 39 procent av alla övernattningar. Tyskar står även år 2012 för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt tre procent, därefter kommer estländare med knappt två procent och ryssar med nästan en och en halv procent. Av totalantalet svenska övernattningar, som ingår i denna statistik, har de flesta övernattningarna skett på hotellen. Finländarna och svenskarna övernattar till största delen på hotell liksom de norska och danska gästerna medan de tyska gästerna övernattade mest på campinganläggningar under

8 I genomsnitt stannade gästerna 2,2 nätter. Finländarna stannade 1,9 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,9 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 4,2 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,7 nätter. Minskning av övernattningar på alla anläggningstyper Övernattningarna minskade på alla anläggningstyper, största minskningen var på campinganläggningarna och minsta på hotellen. De finska övernattningarna minskade mest på gästhemmen och campingplatserna och minst på hotellen. De svenska övernattningarna ökade på gästhemmen men minskade på de övriga anläggningstyperna, största minskningen var på stuganläggningarna där minskningen var nästan 14 procent jämfört med Totalt minskade övernattningarna från Finland med närmare sju procent och de svenska med nio procent. Övernattningar av gäster från övriga länder minskade totalt sett med nästan åtta procent Mest minskade de övriga gästerna på gästhemmen och campingarna jämfört med Nedanstående bild visar den största förändringen av övernattningarna 2012 jämfört med 2011, enligt gästernas hemland, förutom finländska och svenska gästers övernattningar. Förändringen är uträknad på anläggningar som har lämnat uppgifter för båda åren. Figur 1. Förändring av övernattningar 2012 enligt gästernas hemland jämfört med 2011 förutom finländska och svenska gästers övernattningar. 2

9 Antalet båtnätter ökade i gästhamnarna 2012 Under 2012 noterades båtnätter, vilket är en ökning med drygt sex procent jämfört med Mellan minskade båtnätterna med knappt en procent. Ökningen noterades både på fasta Åland och i skärgården jämfört med I juli, som har den största andelen övernattningar, noterades en ökning av båtnätterna om knappt en procent jämfört med Den största andelen besökare stod de finländska gästerna för, nästan 69 procent av båtnätterna var finländska och knappt 23 procent svenska. Jämfört med 2011 ökade de finländska båtnätterna med drygt tre procent och de svenska båtnätterna med nästan en procent. Inresandet minskade under 2012 Inresande till Åland uppgick 2012 till nästan 2,2 miljoner personer vilket innebär en minskning jämfört med ifjol. Kryssningsresenärerna minskade under 2012 med drygt två procent jämfört med För övriga inresande har det skett en minskning både från Sverige och från Finland. Inresandet från övriga länder ökade under Antal inresande, förändring och andel av inresande Förändring Andel av periodens Antal Procent inresande Sammanlagt ,9 100,0 Från Sverige Totalt ,8 84,2 Kryssningsresenärer ,1 42,0 Övriga ,5 42,2 Från Finland Totalt ,8 15,2 Landskapets färjor ,3 2,5 Övriga ,7 12,8 Från övriga länder ,8 0,6 3

10 Beskrivning av statistiken Inkvarteringsanläggningarna är indelade i fyra grupper: hotell, gästhem och pensionat, stugbyar samt campingplatser. ÅSUB begär in uppgifter månatligen från alla hotell och campingplatser. För stugbyarna och gästhemmen/pensionaten begärs uppgifter från endast de anläggningar som har minst fem rum eller stugor. Uppgifter redovisas separat för de olika anläggningstyperna, men även gemensamma tabeller ingår. Syftet med denna statistikrapport är att ge en samlad bild över hotellens och campingplatsernas inkvarteringsstatistik samt för de gästhem/pensionat och stugbyar som har fler än fyra rum/stugor. I inkvarteringsstatistiken ingår uppgifter om statistikens täckning, beläggning samt antal anlända gäster och antal övernattningar per månad och enligt gästernas hemland. Dessutom redovisas för övernattningens syfte samt för campingplatsernas del uppgifter om inkvarteringsform. En jämförelse med 2011 görs också och den är uträknad på basen av siffror för anläggningar som har sänt in uppgifter för både 2011 och 2012 samt siffror för anläggningar som har upphört eller tillkommit. Förändringar i antalet övernattningar som beror på att en anläggning har skickat in uppgifter det ena året men inte det andra har således eliminerats. För campingplatsernas del finns det också äldre uppgifter. Siffrorna som presenteras är slutliga uppgifter. Statistiken över gästhamnarna omfattar 21 besökshamnar där betalning har uppburits. Eftersom avgifterna betalas per båt och natt räknas besöken i hamnarna i båtnätter. Uppgifterna om hemland och antal besökare är delvis uppskattade. Inresande till Åland omfattar alla personer som stiger i land från passagerarfärjorna, landskapets skärgårdsfärjor och flygen. Dessutom ingår passagerarna på alla kryssningsfartyg som anländer till Åland. Statistik över inresande och inkvartering publiceras också på ÅSUBs hemsida: Definitioner Med statistikens täckning förstås dels antalet anläggningar som ingår i statistiken, dels hur stor procentuell andel av det totala antalet rum/stugor som ingår i statistiken. Det är viktigt att skillnaderna i täckning beaktas när man jämför gästnätterna på de olika anläggningstyperna. Beläggningen räknas ut i procent på andelen rum som har varit i bruk av totala antalet rum. Beläggningen för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor, som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter för månaden, divideras med totala antalet rum/stugor på de anläggningar som har redovisat 4

11 uppgifter samt på de anläggningar som har varit stängda under månaden. Rum/stugor eller anläggningar som är stängda på grund av ombyggnad eller används för privat bruk är inte medräknade. Beläggningen för den öppna kapaciteten räknas ut så att antalet rum/stugor som har varit i bruk på de anläggningar som har redovisat uppgifter, divideras med totala antalet rum/stugor på dessa anläggningar, dock så att de dagar under månaden som en anläggning har haft stängt räknas bort från kapaciteten. Som anlända gäster räknas de som kommit för att övernatta, inte gäster som bara stannar över dagen. Barn räknas med även om de får övernatta gratis. Personer som är stadigvarande bosatta räknas inte som gäster. Både de anlända gästerna och deras övernattningar fördelas på hemland enligt det land där de bor och inte enligt medborgarskap. Övernattningar enligt resans syfte redovisas för de gäster där syftet är angivet. Antalet övernattningar redovisas också enligt region. Indelningen i regioner är olika för de skilda anläggningstyperna beroende på anläggningarnas lokalisering. Symboler och beteckningar I de fall tabellvärdena är ersatta av två punkter, innebär det att det finns för få anläggningar i kategorin för att siffrorna skall visas eller att siffrorna är för osäkra för att kunna anges. Uppgifterna redovisas endast om minst tre anläggningar ingår i kategorin. Exakt 0 enheter visas med ett streck (-). Landskommuner = alla kommuner utom Mariehamn Landsbygden = alla kommuner på fasta Åland, utom Mariehamn Skärgården = Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö 5

12 Hotell Under år 2012 har samtliga 16 hotell lämnat in uppgifter varje månad om antal anlända gäster och övernattningar enligt hemland och syfte samt antal sålda rumsnätter. Beläggningen för den totala kapaciteten för hela Åland rörde sig mellan nio och 74 procent. För den öppna kapaciteten var beläggningen något högre, procent. I juli var totalbeläggningen som högst och i december som lägst. I tabell 1 ingår också beläggningsgraden för totalkapaciteten skilt för anläggningarna i Mariehamn samt på landsbygden. Beläggningen på hotellen i Mariehamn var genomgående betydligt högre än för hotellen i landskommunerna. Under år 2012 anlände totalt nästan gäster till hotellen. Dessa gäster övernattade närmare nätter. Under juli var antalet anlända gäster och övernattningar som störst. Då anlände drygt gäster och antalet övernattningar var nästan I juli var andelen av årets övernattningar knappt 24 procent. I augusti var motsvarande andel nästan 17 procent. I genomsnitt stannade gästerna 1,7 nätter totalt. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter och de svenska 1,7 medan gästerna från övriga länder i regel övernattade längre, i genomsnitt 1,9 nätter. Även 2011 stannade gästerna i genomsnitt 1,7 nätter, de finska stannade lika länge som 2012, i genomsnitt 1,6 och de svenska 1,8 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter Svenska gästerna var flest och hade mest gästnätter De finländska gästerna stod för drygt 43 procent av totala antalet anlända gäster samt för nästan 39 procent av övernattningarna under året. De svenska gästernas andel av anlända gäster var närmare 47 procent och drygt 48 procent av övernattningarna. Andelen anlända gäster från övriga länder var tio procent och deras andel av övernattningarna var drygt 13 procent. Övernattningarna minskade på hotellen Totalt minskade antalet övernattningar på de åländska hotellen år 2012 med drygt sex procent jämfört med De övernattande finländarna minskade med närmare tre procent och svenskarna med nio procent. Gäster från övriga länder minskade med nästan åtta procent jämfört med

13 Hotell 1. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent av rummen Hela Åland M:hamn Landskomm. Total Öppen Total Total Antal Procent av kapacitet kapacitet kapacitet kapacitet anläggn. rummen Hela året 31,7 36,2 40,4 16,8 Januari 10,7 15,8 14,9 3,6 Januari ,0 Februari 11,9 18,4 16,1 3,4 Februari ,0 Mars 18,3 21,2 25,9 5,6 Mars ,0 April 21,2 25,5 31,0 4,9 April ,0 Maj 38,8 43,5 50,0 20,0 Maj ,0 Juni 58,1 60,2 72,6 33,8 Juni ,0 Juli 74,2 76,9 85,8 54,8 Juli ,0 Augusti 58,4 61,9 70,3 37,9 Augusti ,0 September 41,7 45,7 51,9 24,1 September ,0 Oktober 19,9 25,3 27,5 6,9 Oktober ,0 November 18,4 25,3 26,7 4,2 November ,0 December 8,5 15,1 12,1 2,3 December ,0 3. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,7 Januari ,5 Februari ,5 Mars ,6 April ,5 Maj ,5 Juni ,8 Juli ,8 Augusti ,7 September ,7 Oktober ,5 November ,5 December ,4 4. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 45,5 46,9 7,5-6,1-2,7-9,0-7,7 Januari 100,0 54,8 39,9 5,3-7,8 20,3-31,8 20,2 Februari 100,0 43,2 52,2 4,6 4,4-10,9 19,9 20,5 Mars 100,0 39,6 58,4 1,9-6,0-5,0-5,0-37,9 April 100,0 37,4 57,9 4,6-20,1-35,2-5,4-25,5 Maj 100,0 51,9 43,3 4,9-4,0 12,2-17,2-14,2 Juni 100,0 53,6 37,7 8,8-8,7 1,9-20,9-5,7 Juli 100,0 44,3 47,0 8,7-4,3-4,7-6,8 14,4 Augusti 100,0 37,9 51,6 10,5-10,4-10,7-5,9-26,7 September 100,0 42,1 49,9 7,9 4,4 0,7 5,8 17,2 Oktober 100,0 50,4 43,0 6,6-14,0-15,7-15,6 19,1 November 100,0 50,8 45,3 3,8 31,5 69,5 6,0 17,9 December 100,0 48,3 46,2 5,5-26,6-19,6-24,1-63,8 ÅSUB 7

14 Diagrammet på följande sida visar antalet övernattningar månadsvis under fördelade enligt gästernas hemland. Andelen tjänsteresor störst i januari Under år 2012 hade knappt 83 procent av de övernattande gästerna angett fritid som resans syfte medan drygt 16 procent reste på grund av yrket. Under 2011 var siffrorna 83 respektive 17 procent. Fritid som resans syfte hade sin största andel av övernattningarna, drygt 94 procent, i juli, medan andelen arbetsresor var som högst i januari då de stod för drygt 40 procent av övernattningarna. Av de finländska hotellgästerna hade drygt 79 procent angett fritid som resans syfte och drygt 20 procent yrke, medan motsvarande procent för svenskarna var 87 procent respektive knappt 12 procent. Gästerna från övriga länder hade också till övervägande del, knappt 76 procent, angett fritid som resans syfte, medan drygt 20 procent övernattade på tjänstens vägnar. I tabell 7, övernattningar per region, framgår att drygt 74 procent av övernattningarna 2012 ägde rum på anläggningarna i Mariehamn och knappt 26 procent på anläggningarna i landskommunerna. I juli hade hotellen i landskommunerna sin största andel av övernattningarna, drygt 32 procent medan Mariehamn hade sin högsta notering i november med 89 procent. Högsäsongen Under högsäsongen, maj-september, anlände drygt personer och de hade drygt övernattningar. Det utgör 76 procent av totalantalet övernattningar under året för hotellen. Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med närmare sex procent under högsäsongen. För finländarnas del var minskningen drygt en procent under högsäsongen jämfört med hela året då den genomsnittliga minskningen var drygt sex procent. Svenskarnas övernattningar minskade med drygt nio procent under högsäsongen, ungefär samma som under hela året i genomsnitt. Även övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade under högsäsongen den minskningen var drygt sex procent medan minskningen för hela året var närmare åtta procent. 8

15 Hotell ÅSUB Statistik 2013:2 Figur 2: Övernattningar på hotell enligt gästernas hemland Övernattningar enligt gästernas hemland och resans syfte 2012 Andel i procent Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 82,8 16,3 0,8 Finland 100,0 79,4 20,2 0,4 Sverige 100,0 87,3 11,9 0,7 Övriga länder 100,0 75,9 20,3 3,8 6. Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012 Procent 7. Övernattningar per region och månad 2012 Mariehamn Landsbygden Totalt Fritid Yrke Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 82,8 16,3 0,8 Totalt , ,7 Januari 100,0 59,3 40,5 0,2 Januari , ,7 Februari 100,0 61,0 38,7 0,3 Februari , ,1 Mars 100,0 73,2 26,7 0,1 Mars , ,0 April 100,0 75,2 23,3 1,4 April , ,7 Maj 100,0 82,1 17,7 0,2 Maj , ,0 Juni 100,0 87,6 12,2 0,2 Juni , ,4 Juli 100,0 94,2 5,7 0,1 Juli , ,1 Augusti 100,0 84,5 12,7 2,8 Augusti , ,7 September 100,0 76,5 21,4 2,1 September , ,7 Oktober 100,0 69,5 30,5 0,0 Oktober , ,2 November 100,0 73,8 26,1 0,1 November , ,0 December 100,0 66,0 33,9 0,1 December , ,0 ÅSUB 9

16 Gästhem och pensionat Under året samlade ÅSUB in statistik från 15 gästhem och pensionat. Alla anläggningar som ingick i statistiken hade lämnat in uppgifter varför täckningen blir total för hela året. Beläggningen var störst under högsäsongen maj-september, procent. Både på den totala och på den öppna kapaciteten var beläggningen som störst i juli närmare 50 procent. Totalt under året anlände knappt gäster till gästhemmen och pensionaten. Dessa gäster övernattade drygt nätter. Under juli var antalet anlända gäster och övernattningar som störst. Då anlände drygt gäster och antalet övernattningar var drygt På grund av att så få anläggningar hade öppet under lågsäsongen visas månadssiffror endast för högsäsongen i tabellerna Gäster från Finland stannar längst Gästerna övernattade i genomsnitt 2,1 nätter, vilket är längre än i fjol då de stannade i snitt 1,9 nätter. De stannade längst under månaderna juni, augusti och oktober, 2,1-2,4 nätter i genomsnitt. Under övriga månader stannade gästerna i genomsnitt 1,8-1,9 nätter. De finländska gästerna stannade i medeltal 2,2 nätter och gästerna från Sverige i medeltal två nätter, övriga länders gäster stannade 1,7 nätter. Under år 2011 övernattade de finska två nätter, de svenska gästerna i genomsnitt 1,9 nätter medan gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. Svenskarna har störst andel av övernattningarna Av de anlända gästerna till de åländska gästhemmen och pensionaten var drygt 40 procent finländare, knappt 53 procent svenskar och drygt sju procent från övriga länder. Finländarnas andel av övernattningarna var nästan 43 procent och svenskarnas andel var drygt 51 procent av totala antalet övernattningar. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för var knappt sex procent. Gästernas övernattningar minskade Jämfört med 2011 ökade antalet svenska övernattningar med knappt sex procent medan de finländska minskade med nästan 14 procent. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade med drygt 44 procent under året jämfört med Noteras bör att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet. Totalt sett minskade antalet övernattningar år 2012 på de åländska gästhemmen/pensionaten med drygt åtta procent jämfört med

17 Gästhem och pensionat 8. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent För den totala För den öppna Antal Procent av kapaciteten kapaciteten anläggn. rummen Januari 2,0 2,1 Januari ,0 Februari 2,7 2,9 Februari ,0 Mars 4,4 4,7 Mars ,0 April 5,9 6,6 April ,0 Maj 22,3 22,3 Maj ,0 Juni 32,6 32,6 Juni ,0 Juli 49,8 49,8 Juli ,0 Augusti 37,3 37,3 Augusti ,0 September 13,4 13,7 September ,0 Oktober 3,6 3,6 Oktober ,0 November 1,1 1,2 November ,0 December 0,8 0,9 December ,0 10. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,1 Januari Februari Mars April Maj ,8 Juni ,2 Juli ,9 Augusti ,1 September ,9 Oktober November December Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 42,7 51,4 5,9-8,1-13,8 5,6-44,4 Januari Februari Mars April Maj 100,0 51,2 44,9 3,9-14,1-20,9-4,3-18,4 Juni 100,0 63,5 31,6 4,8-15,7-12,8-15,4-42,1 Juli 100,0 34,6 57,2 8,2-15,5-32,8 7,6-40,2 Augusti 100,0 35,2 55,6 9,2-7,6-4,6 0,8-43,1 September 100,0 34,7 61,7 3,5-4,2-14,8 6,8-39,2 Oktober November December ÅSUB Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % 11

18 Diagrammet på sidan 13 visar antalet övernattningar månadsvis under högsäsongen år 2011 och 2012, fördelade enligt gästernas hemland. Eftersom totala antalet övernattningar för 2011 och 2012 är jämförbara siffror, visas båda åren i diagrammet. Under år 2012 hade knappt 92 procent av de övernattande gästerna angett fritid som resans syfte. Juli är den månad då flest gäster uppgett att de övernattat på grund av fritid. December är den månad där de som uppgett yrke som orsak var flest till antalet. Finländarna angav till knappt 87 procent fritid som resans syfte och de svenska gästerna till drygt 96 procent. Av övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för var drygt 91 procent på fritiden. Drygt två procent av övernattningarna skedde på grund av annan orsak. I tabell 14, övernattningar per region, framgår att nästan 45 procent av övernattningarna år 2012 ägde rum på anläggningarna i Mariehamn och drygt 55 procent på landsbygden och i skärgården. Eftersom så få anläggningar hade öppet under januari-april och oktoberdecember visas inte uppgifterna dessa månader per region. Däremot ingår de i totalsiffrorna. Högsäsongen Under perioden maj-september anlände nästan gäster till gästhemmen och pensionaten. De hade totalt drygt övernattningar, vilket utgjorde drygt 84 procent av totalantalet under hela året för pensionat och gästhem. Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med närmare 13 procent under högsäsongen. Finländarnas övernattningar minskade med 19 procent, svenskarnas ökade med nästan en halv procent. Övernattningar som gästerna från övriga länder stod för minskade med drygt 40 procent. 12

19 Gästhem och pensionat ÅSUB Statistik 2013:2 Figur 3: Övernattningar på gästhem/pensionat enligt gästernas hemland Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland 2012 Andel i procent Totalt Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 91,9 6,0 2,1 Finland 100,0 86,8 10,3 2,9 Sverige 100,0 96,2 2,1 1,6 Övriga länder 100,0 91,4 8,6-13. Övernattningar enligt resans syfte per månad Procent 14. Övernattningar per region och månad 2012 Mariehamn Landsbygden o skärg Totalt Fritid Yrke Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 91,9 6,0 2,1 Totalt , ,2 Januari 100,0 79,3 20,7 - Januari Februari 100,0 63,2 36,8 - Februari Mars 100,0 66,6 33,4 - Mars April 100,0 81,3 18,7 - April Maj 100,0 91,9 2,5 5,6 Maj , ,0 Juni 100,0 93,2 2,7 4,1 Juni , ,9 Juli 100,0 99,1 0,9 - Juli , ,6 Augusti 100,0 91,9 5,0 3,2 Augusti , ,5 September 100,0 93,2 6,8 - September , ,9 Oktober 100,0 92,0 8,0 - Oktober November 100,0 87,3 12,7 - November December 100,0 59,7 40,3 - December ÅSUB 13

20 Stugbyar För stugbyarnas del anges statistikens täckningsprocent som en andel av stugorna. ÅSUB samlar in statistik från stugbyar med fem eller fler stugor. I årets inkvarteringsstatistik ingår totalt 61 stugbyanläggningar med ungefär 620 stugor. Alla stugbyar har lämnat in uppgifter vilket gör att täckningsprocenten blir total. Under år 2012 övernattade närmare gäster totalt drygt nätter i de åländska stugbyarna med fem eller fler stugor. Juli var den månad då gästernas övernattningar var som störst, drygt 34 procent av de totala övernattningarna inföll i juli. Gästerna från övriga länder stannar längst Gästerna stannade i genomsnitt 4,2 nätter på Åland, vilket är en ökning jämfört med 2011 då gästerna stannade i genomsnitt 3,8 nätter. De svenska gästerna övernattade i genomsnitt 3,7 nätter, de finländska 4,1 nätter. År 2011 övernattade de finländska gästerna 3,6 nätter och de svenska gästerna 3,8 nätter. Gästerna från övriga länder övernattade i likhet med tidigare år längre än de finländska och svenska gästerna. År 2012 stannade de i genomsnitt 5,2 nätter i åländska stugor, längre än 2011 då de stannade i genomsnitt 4,4 nätter. De finländska gästerna stod för drygt 33 procent av övernattningarna och de svenska gästerna för lite mer än 43 procent. Övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för uppgick till drygt 23 procent av övernattningarna. Gästerna från övriga länder ökade Totalt under året minskade övernattningarna med nästan åtta procent. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt åtta procent och de svenska gästernas med närmare 14 procent jämfört med Gästerna från övriga länder ökade med drygt sex procent under motsvarande period. Fritid resans huvudsakliga syfte Under år 2012 hade nästan 97 procent angett fritid som resans syfte och drygt tre procent hade angett yrke. Av finländarna angav drygt 94 procent fritid som resans syfte, medan motsvarande siffra för svenska gäster var nästan 98 procent och för övriga gästers övernattningar knappt 99 procent. 14

21 Stugbyar 15. Beläggning Statistikens täckning 2012 Procent av stugorna För den totala För den öppna Antal Procent av kapaciteten kapaciteten anläggn. stugorna Januari - - Januari ,0 Februari - - Februari ,0 Mars - - Mars ,0 April 10,7 11,7 April ,0 Maj 22,6 23,0 Maj ,0 Juni 37,1 37,1 Juni ,0 Juli 70,8 70,8 Juli ,0 Augusti 41,8 42,3 Augusti ,0 September 24,8 24,8 September ,0 Oktober 28,0 29,3 Oktober ,0 November - - November ,0 December - - December ,0 17. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,2 Januari ,6 Februari ,0 Mars ,1 April ,1 Maj ,9 Juni ,7 Juli ,6 Augusti ,2 September ,9 Oktober ,4 November ,1 December ,6 18. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 33,3 43,3 23,4-7,9-8,4-13,8 6,3 Januari 100,0 41,5 51,9 6,7-59,8 115,4 29,6-96,5 Februari 100,0 21,7 14,5 63,9 11,4 133,3-21,4 2,9 Mars 100,0 13,0 21,0 66,0 4,1-38,3-9,8 27,6 April 100,0 36,5 26,0 37,4 38,0 19,0-7,9 176,5 Maj 100,0 38,3 22,3 39,3-4,9-13,2 4,4-0,7 Juni 100,0 49,0 33,5 17,5-16,2-18,0-15,8-11,5 Juli 100,0 28,2 58,5 13,4-2,3-13,0 0,4 14,1 Augusti 100,0 26,7 49,6 23,7-22,7 0,5-36,7-3,3 September 100,0 35,8 32,0 32,2-3,2 13,1-13,1-7,5 Oktober 100,0 28,4 24,7 46,9 72,7 30,3 85,1 106,0 November 100,0 9,4 31,4 59,1-22,0-71,1-57,5 172,4 December 100,0 47,8 52,2-270,7 1562,5 116,4 - ÅSUB 15

22 I tabell 21 har antalet övernattningar uppdelats i regionerna fasta Åland och skärgården. Under år 2012 stod stugbyarna på fasta Åland för drygt 86 procent av övernattningarna och stugbyarna i skärgården för knappt 14 procent. Eftersom så få stugbyar i skärgården lämnat uppgifter för januari-mars samt för december redovisas inte övernattningarna per region under dessa månader. Uppgifterna ingår dock i totalsummorna. Tabell 22 visar en mer detaljerad utredning om syftet fritid för stuggästerna. Vid insamlandet av uppgifter frågas också efter kategorierna cykelsemester och sportfiske för att visa hur stor del av fritidsgästerna som cykelsemesterturisterna och sportfiskarna representerar. För syftet cykelsemester visas ingen skild tabell eftersom de gäster som har uppgetts ha cykelsemester som syfte var väldigt litet. Troligen är det betydligt fler som kommer till Åland på cykelsemester än vad siffrorna visar. En orsak till osäkerheten kan vara att det är svårt för innehavarna av stugbyar att notera vilka gäster som är på cykelsemester. Färre sportfiskare Antalet gäster som uppgivit att de kommit för fiskets skull har minskat med drygt sex procent jämfört med fjolåret. Sportfiskesäsongen har under år 2012 i huvudsak pågått från april till oktober med en topp i maj. Tabell 22 visar att antalet stugövernattningar med sportfiske som syfte under säsongen uppgick till nästan , det vill säga nästan 17 procent av totalantalet övernattningar med fritid som syfte. Även i år kom största antalet sportfiskare i maj. Sportfiskare från övriga länder stod, liksom tidigare år, för majoriteten av övernattningarna i denna kategori, nästan 60 procent, medan närmare 27 procent kom från Finland och nästan 14 procent från Sverige. Sportfiskarna från övriga länder dominerar även i år de flesta månader. Sportfiskarna från övriga länder kommer bland annat från Ryssland, Polen, Tjeckien och Österrike. Högsäsongen Under högsäsongen rörde sig beläggningen mellan procent. Både på den totala kapaciteten och på den öppna kapaciteten var beläggningen som störst i juli, 71 procent. Under högsäsongen anlände drygt gäster till stugbyarna. De hade totalt närmare övernattningar, vilket utgjorde drygt 91 procent av det totala antalet övernattningar under Jämfört med 2011 minskade antalet övernattningar med nästan elva procent under högsäsongen. Finländarnas övernattningar minskade med drygt tio procent, svenskarnas med nästan 15 procent och gäster från övriga länder visar en minskning om drygt en procent. 16

23 Stugbyar 19. Övernattningar enligt resans syfte och gästernas hemland 2012 Andel i procent Hemland Totalt Fritid Yrke Annat Totalt 100,0 96,8 3,1 0,1 Finland 100,0 94,4 5,3 0,4 Sverige 100,0 97,6 2,4 0,0 Övriga länder 100,0 98,8 1,2 0,0 20. Övernattningar enligt resans syfte per månad 2012, procent 21. Övernattningar per region och månad 2012 Totalt På yrkets Fasta Åland Skärgården Fritid vägnar Annat Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 96,8 3,1 0,1 Totalt , ,8 Januari 100,0 60,0 40,0 - Januari Februari 100,0 89,9 10,1 - Februari Mars 100,0 76,1 23,9 - Mars April 100,0 98,5 1,5 - April , ,7 Maj 100,0 96,7 3,3 0,0 Maj , ,0 Juni 100,0 97,5 1,8 0,7 Juni , ,5 Juli 100,0 99,3 0,7 - Juli , ,3 Augusti 100,0 94,7 5,3 - Augusti , ,0 September 100,0 94,9 5,1 - September , ,3 Oktober 100,0 93,9 6,1 - Oktober ,2 73 1,8 November 100,0 84,3 15,7 - November ,0 - - December 100,0 65,5 34,5 - December Övernattande gäster med sportfiske som resans syfte 2012 Antal övernattningar samt fördelning enligt land i procent Sportfiske Andel sportfiske Fritid totalt totalt av fritid totalt Sportfiskarnas fördelning enligt land i procent Antal Antal Procent Totalt Finland Sverige Övriga Totalt ,7 100,0 26,7 13,7 59,7 April ,8 100,0 25,5 17,5 57,0 Maj ,5 100,0 32,8 9,3 57,8 Juni ,1 100,0 18,1 11,0 71,0 Juli ,2 100,0 64,4 6,3 29,3 Augusti ,0 100,0 25,7 21,5 52,8 September ,4 100,0 27,0 22,0 51,0 Oktober ,9 100,0 20,3 15,0 64,8 November ,9 100,0 74,0 64,8 - December ,0 100,0 431,9 - - ÅSUB 17

24 Campingplatser Under året har 13 campinganläggningar ingått i statistiken. Campingsäsongen omfattar i stort sett fem månader, men en del anläggningar har också haft gäster övriga månader under året. Uppgifterna för januari-april ingår i maj månads siffror och uppgifter för oktober-december ingår i september månads siffror. Av campingplatserna har 10 anläggningar övernattningsstugor. Beläggningen i dessa stugor framgår av tabell 23. Den enda månad då över hälften av totalkapaciteten i stugorna utnyttjades var juli, då beläggningen var drygt 55 procent. Flest gästnätter i juli Antalet anlända gäster uppgick till drygt personer och antalet övernattningar till nästan Över hälften av alla övernattningar skedde i juli. I genomsnitt övernattade gästerna 2,3 nätter. Flest övernattningar per anländ gäst, 2,9 nätter, hade gästerna från Sverige. De finländska gästerna hade 1,7 övernattningar per anländ gäst och gästerna från övriga länder 2,3 nätter. Även år 2011 övernattade gästerna i genomsnitt 2,3 nätter, de svenska gästerna övernattade 2,8 nätter, gästerna från övriga länder 2,2 nätter medan de finländska gästerna hade 1,7 övernattningar. Svenskarna dominerade övernattningarna på campinganläggningarna även i år Av gästerna kom 37 procent från Finland och de stod för 27 procent av övernattningarna. De svenska camparna utgjorde drygt 46 procent av de anlända gästerna och stod för nästan 57 procent av övernattningarna. Gästerna från övriga länder utgjorde nästan 17 procent av de anlända gästerna och 16 procent av övernattningarna. Jämfört med 2011 minskade övernattningarna på de åländska campingplatserna med drygt 12 procent. De finländska övernattningarna minskade även de med drygt 12 procent och de svenska med nästan tio procent. De gäster som kommer från övriga länder minskade med drygt 20 procent. Diagrammet på nästa sida åskådliggör juli månads dominans inom campingen, då drygt 56 procent av alla övernattningar på de åländska campingplatserna år 2012 ägde rum. 18

25 Campingplatser ÅSUB Statistik 2013:2 23. Beläggning Statistikens täckning 2012 Campingplatsernas stugor Tot. kapacitet, Öppen kapa- Antal Procent av procent citet, procent anläggningar campingplatserna Maj 8,2 9,0 Maj o tidigare ,0 Juni 24,7 25,2 Juni ,0 Juli 55,1 55,1 Juli ,0 Augusti 31,0 31,6 Augusti ,0 September 5,8 5,8 Sept o senare ,0 25. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal Anlända Övernattningar Per an- Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga länd gäst Totalt ,3 Maj o tidigare ,7 Juni ,2 Juli ,4 Augusti ,3 Sept o senare ,2 26. Övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Andel av övernattningarna samt jämförelse med 2011 i procent Andel av övernattningarna 2012 Förändring av övernattningarna jmf med 2011, % Totalt Finland Sverige Övriga Totalt Finland Sverige Övriga Totalt 100,0 27,0 56,9 16,0-12,2-12,3-9,6-20,2 Maj o tidigare 100,0 24,3 68,6 7,0-12,3-24,7-1,0-43,3 Juni 100,0 34,8 51,7 13,5-16,8-4,5-17,5-36,0 Juli 100,0 27,8 56,9 15,3-5,5-7,4-5,4-2,3 Augusti 100,0 19,3 57,2 23,5-20,1-33,0-7,7-31,8 Sept o senare 100,0 20,6 76,0 3,4-42,2 14,0-47,7-63,2 Figur 4: Övernattningar på campingplatser enligt gästernas hemland

26 Flest övernattningar i husbilar och husvagnar Merparten av övernattningarna skedde i husvagnar och husbilar, nästan 46 procent, medan tält stod för nästan 33 procent. På campingplatserna nyttjade närmare 22 procent av gästerna stugor för övernattningar. De finländska gästerna övernattade till största delen i tält medan de svenska gästerna föredrog övernattning i husvagn eller husbil. Även för gäster från övriga länder var övernattning i tält den vanligaste övernattningsformen. I tabell 29 redovisas uppgifter skilt för Eckerö och övriga Åland. Denna indelning motiveras av att Eckerö har en så stark ställning inom campingen. Campinganläggningarna i Eckerö hade 48 procent av totala antalet övernattningar under år Eftersom så få campingplatser hade gäster januari till maj ingår dessa uppgifter i maj-statistiken och från september och senare ingår uppgifterna i augusti månads statistik. I tabell 30 framgår utvecklingen över en längre period. Antalet övernattningar redovisas från och med 1986 totalt och för Norden samt Tyskland. Campingövernattningarna är jämförbara med varandra för alla år förutom 2003, då en anläggning inte lämnade in statistik. Av de 27 år som finns med i tabellen är 1999 fortfarande det bästa året om man ser till volymen. År 2009 var ett bottenår gällande campingövernattningarna och nu 2012 ser vi igen en nedgång i antalet gästnätter på campinganläggningarna. 20

27 Campingplatser ÅSUB Statistik 2013:2 27. Övernattningar enligt inkvarteringsform och gästernas hemland 2012 Andel i procent Hemland Totalt Tält Husvagn Stugor Totalt 100,0 32,5 45,7 21,7 Finland 100,0 42,6 23,9 33,5 Sverige 100,0 23,4 58,5 18,1 Övriga länder 100,0 47,8 37,3 14,9 28. Övernattningar enligt inkvarteringsform 2012, procent 29. Övernattningar per region och månad 2012 Hus- Eckerö Övriga Åland Totalt Tält vagn Stugor Antal Procent Antal Procent Totalt 100,0 32,5 45,7 21,7 Totalt , ,0 Maj och Maj och tidigare 100,0 5,8 59,5 34,7 tidigare , ,3 Juni 100,0 22,8 51,6 25,6 Juni , ,2 Juli 100,0 37,7 42,9 19,5 Juli , ,0 Augusti 100,0 34,2 44,4 21,4 Augusti , ,2 Sept och och senare senare 100,0 15,4 59,5 25,1 30. Antal övernattningar enligt hemland År Totalt Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Övriga Fotnot: Danmark ingår i gruppen Övriga Ej jämförbara uppgifter för 2003 eftersom uppgifter från en anläggning saknas. ÅSUB 21

28 Gästernas hemland I tabell 31 finns uppgifter om antal anlända gäster och antal övernattningar fördelade enligt gästernas hemland. Gäster från drygt 70 olika länder övernattade på Åland år 2012, men i tabellen redovisas bara de länder som har flest övernattningar. De länder som det kom ett fåtal gäster från, bara en enda gäst i flera fall, har slagits samman till större kategorier såsom övriga Europa, Latinamerika etc. Under år 2012 övernattade nästan gäster totalt drygt nätter i de fyra olika inkvarteringstyperna. Den största gruppen anlända var svenskar. De utgjorde nästan 47 procent av alla anlända gäster och stod för drygt 48 procent av övernattningarna, ungefär samma som Finländarna utgjorde drygt 43 procent av alla anlända gäster år 2012 och stod nästan 39 procent av övernattningarna. Även gäster från Åland förekommer i stugbyarna och på campingarna. De stod för drygt 300 övernattningar sammanlagt. Av de övriga nordiska länderna hade Norge den största andelen av de totala övernattningarna. Drygt norska gäster hade lite mer än övernattningar, vilket innebar nästan en procent av de totala övernattningarna. Jämfört med 2011 minskade de norska övernattningarna med ungefär övernattningar vilket innebär en minskning om 30 procent sen i fjol. Från Danmark kom knappt gäster och de övernattade nästan nätter, vilket är nästan färre än året innan. Av de europeiska (icke-nordiska) gästerna utgjorde tyskarnas och esternas övernattningar merparten. År 2012 anlände knappt tyskar och de övernattade nästan nätter vilket är cirka 400 färre övernattningar jämfört med Tyskland behåller sin placering som tredje största land när det gäller övernattningar dock långt bakom Sverige och Finland. De drygt anlända estniska gästerna hade nästan övernattningar, vilket innebär 1,8 procent av alla övernattningar på de olika anläggningstyperna. Jämfört med 2011 minskade övernattningarna med närmare 300 övernattningar eller drygt tre procent. Av andra europeiska länder hade gästerna från Ryssland och Lettland flest övernattningar. Av dessa visar Ryssland en minskning, drygt övernattningar färre jämfört med 2011 eller drygt 15 procent. Däremot visar övernattningar av gäster från Lettland ökning om drygt 700 övernattningar jämfört med Utanför Europa utgjorde amerikanerna den största gruppen gäster, närmare övernattningar, vilket innebär 0,2 procent av alla övernattningar. De utomeuropeiska ländernas andel av totalantalet övernattningar var en halv procent. 22

29 31. Anlända gäster och övernattningar enligt gästernas hemland 2012 Antal och procent Land Anlända Övernattningar gäster Totalt Hotell Pensionat/gästhem Stugbyar Campingplatser Per anländ Procent Pro- Pro- Pro- Antal gäst Antal Procent Antal cent Antal cent Antal cent Totalt ,0 2, , , , ,0 Åland ,1 1, ,3 16 0,0 Finland ,5 1, , , , ,0 Sverige ,2 2, , , , ,9 Norge ,8 2, ,0 95 0, , ,3 Danmark ,6 2, ,7 70 0, , ,0 Färöarna ,0 1,8 11 0, Grönland 4 4 0,0 1,0 4 0, Island ,1 3, ,2 2 0,0 86 0,1 4 0,0 Norden totalt ,3 2, , , , ,2 Tyskland ,1 3, , , , ,7 Nederländerna ,2 2, , ,3 95 0, ,7 Belgien ,1 2, ,1 15 0,0 87 0, ,2 Österrike ,1 2, ,1 79 0, , ,2 Schweiz ,5 3, ,3 30 0, , ,4 Frankrike ,2 2, , ,3 84 0, ,4 Storbritannien ,4 3, , , , ,2 Irland ,0 1,7 38 0,0 3 0, ,0 Spanien ,2 2, ,2 30 0, , ,2 Portugal ,0 8,6 17 0, ,0 4 0,0 Italien ,1 1, ,1 33 0, ,1 Estland ,8 2, , , , ,6 Lettland ,3 4,6 99 0,1 84 0, , ,2 Litauen ,5 4,4 53 0,0 28 0, , ,2 Polen ,4 5, ,1 44 0, ,3 82 0,1 Tjeckien ,4 5, , , ,2 Slovakien ,0 2,5 8 0,0 5 0,0 14 0,0 - - Ungern ,0 4,0 15 0, ,0 40 0,0 Grekland ,0 2,2 23 0,0 8 0, Ryssland ,4 2, , , , ,0 Övr Europa ,1 3,8 84 0, ,1 62 0,1 Europa utom Norden ,9 3, , , , ,4 USA ,2 2, ,3 80 0, ,1 80 0,1 Kanada ,0 1,9 77 0, ,0 6 0,0 Latinamerika ,0 2,3 83 0,0 2 0, ,0 0 0,0 0,0 0,0 Afrika ,0 1,7 20 0,0 4 0,0 9 0, Japan ,0 1, ,1 9 0, Kina ,1 2,7 48 0, ,6 30 0,0 - - Indien ,0 1,5 21 0, Övriga Asien ,1 3, , ,1 16 0,0 Australien ,0 1, ,1 8 0,0 13 0,0 15 0,0 Nya Zeeland ,0 1,4 8 0,0 2 0, Utomeuropeiska länder ,5 2, , , , ,2 Okänt ,3 2, , , ,2 ÅSUB 23

30 Gästhamnar Under året samlade ÅSUB in statistik från 21 gästhamnar där avgift erlagts. Av dessa fanns 12 gästhamnar i skärgården med 516 båtplatser och nio hamnar på fasta Åland med 736 platser. Totalt hade de 21 gästhamnarna alltså båtplatser. Statistiken redovisas i båtnätter eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Gästhamnsägarna uppmanas också att ange det ungefärliga antalet gäster per båt så att totala antalet besökare kan räknas ut. Även uppgifterna om hemland är delvis uppskattade siffror. Juli månad högsäsong för båtturister Antalet båtnätter 2012 var nästan , varav drygt noterades i skärgårdshamnarna och knappt i de faståländska hamnarna. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli månad. Av övernattningarna ägde drygt 74 procent rum i juli. I juni noterades drygt 13 procent och i augusti drygt elva procent av övernattningarna. I juni utnyttjades knappt 12 procent och i augusti nästan tio procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. I juli var i genomsnitt drygt 62 procent av båtplatserna uthyrda. Kapacitetsutnyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn. Flera båtnätter Totala antalet båtnätter ökade med drygt sex procent jämfört med året innan. Båtnätterna ökade med nästan tio procent i skärgården och med nästan fem procent på fasta Åland. Under 2011 minskade antalet båtnätter med nästan en procent jämfört med Flest finländare även i år Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades under året till knappt 3,3 personer, vilket är lite fler än Antalet personer som övernattat i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan De finländska besökarna stod för knappt 69 procent av båtnätterna och de svenska besökarna för knappt 23 procent. Av de övriga gästernas båtnätter utgjorde tyskarna närmare fem procent och de norska och danska gästerna ungefär en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades. 24

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2

Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496. Hyresstatistik 2006. Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Iris Åkerberg Boende 2006:1 Tel. 018-25496 15.11.2006 Hyresstatistik 2006 Medelmånadshyra efter finansieringsform och byggnadsår, euro/m 2 Landskapsbelånade Frifinansierade Totalt 8,20 8,00 7,80 7,60 7,40

Läs mer

Kommun Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri- Irland Neder- Belgien Luxem- Frank- Schwiez Östermark

Kommun Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri- Irland Neder- Belgien Luxem- Frank- Schwiez Östermark Övernattande gäster efter hemland, 39 nationaliteter Period: Juni-Aug 2009 Nationer i kursiv stil har tillkommit i redovisningen fr.o.m 97-01-0 Sverige Dan- Norge Fin- Island S:a Norden Tysk- Storbri-

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS

Innehållsförteckning DP01 STATISTIK OCH PROGNOS Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Arbetsmetodik och genomförande... 4 3 Statistik och trender... 5 3.1 Befolkningsutveckling... 5 3.2 Resandestatistik... 6

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Sommar 01 (15 11001) Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 01 Sommaren 01 besökte, miljoner utländska turister Finland mellan maj och oktober

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Gränsintervjuundersökning 2012

Gränsintervjuundersökning 2012 Transport och turism 01 Gränsintervjuundersökning 01 Turismen från utlandet till Finland ökade år 01 År 01 besökte 7,6 miljoner utländska resenärer Finland Antalet resenärer ökade med procent från år 011,

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401

Tillväxtverket och SCB 2 NV 41 SM 1401 NV 41 SM 1401 Inkvarteringsstatistik november 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304

I korta drag. Inkvarteringsstatistik februari 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1304 NV 41 SM 1304 Inkvarteringsstatistik februari 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i februari Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208

I korta drag. Inkvarteringsstatistik Maj 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1208 NV 41 SM 1208 Inkvarteringsstatistik Maj 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter för hotellen ökade i maj Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juni 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1309 NV 41 SM 1309 Inkvarteringsstatistik juni 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics June 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juni Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer