P Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P800520.3.9. Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150"

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning P E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

2 Index Säkerhetsanvisningar...3 Osynliga fiender...4 Tillämpningar...4 Airfree och mögel...6 Beskrivning av Airfree...6 Installation och anslutning...7 Såhär fungerar Airfree Underhåll...8 Tekniska egenskaper...8 Airfree oberoende effektivitetstester...9 Vanliga frågor...10 Garanti...12 Vi gratulerar dig för ditt köp av Airfree. Airfree luftrenare tillverkas under licens US patent nr , och många andra patent är sökta över hela världen. Airfree har utformats med den mest avancerade amerikanska och tyska tekniken för att effektivt eliminera luftburna mikroorganismer och minska ozonhalterna inomhus. Till skillnad från andra luftrenartillverkare spenderar Airfree inte mycket tid åt att beskriva den fantastiska tekniken med svåra ord och teorier. Airfree erbjuder istället oberoende effektivitetstester. För varje Airfree-påstående finns det ett oberoende test som bevis! Läs noga igenom denna bruksanvisning för att uppnå bästa luftrenande resultat. Njut av din Airfree. Tack! AIFREE-PRODUKTER Copyright 2013 Airfree Produtos Electronicos Lda. Samtliga rättigheter förbehålles. Samtliga rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Airfree Produtos Electronicos Lda. 2

3 Säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du ansluter Airfree skakar du den för att ta reda på om det finns lösa delar inuti, orsakat av eventuell incident under transport. Om du upptäcker lösa delar returnerar du enheten till återförsäljaren. Placera inte Airfree i direkt kontakt med vatten och vätskor, vilket kan innebära risk för elektriska stötar samt skador på själva enheten. Täck inte Airfrees luftutlopp med föremål som till exempel handdukar, kläder eller gardiner eftersom detta kan orsaka överhettning och irreparabel skada på enheten. Försök inte öppna Airfree eller vidröra de interna komponenterna och/eller föra in föremål, vilket kan ge elektrisk stöt. Alla försök att öppna eller mixtra med Airfree upphäver garantin. Airfree, precis som all annan elektrisk utrustning, får inte manipuleras av barn. För att rengöra Airfree kopplar du ur den från eluttaget och använder en torr trasa för att torka av ytan. Försök inte att öppna Airfree och rengöra den inuti. Endast Airfree-auktoriserade återförsäljare har kompetens och tillstånd att reparera Airfree. Förvara alltid Airfree i lodrätt läge enligt bilden. Anti-stresslampan börjar blinka om Airfree inte befinner sig i vertikalt läge eller om den installerats felaktigt eller vid eventuella driftsstörningar I händelse av returnering för reparation ska du se till att Airfree skickas väl skyddad, helst i originalkartongen, för att undvika ytterligare skador. Airfree närmaste återförsäljare kan du hitta på Airfree får inte placeras i närheten av lättantändliga och giftiga produkter. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess service representant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. 3

4 Osynliga fiender De flesta människor tillbringar ca 90 % av sin tid inomhus, hemma eller på jobbet. EPA - Environmental Protection Agency hävdar att luftkvaliteten inomhus kan vara så mycket som 100 gånger värre än utomhus. Vissa faktorer bidrar till föroreningar inomhus: - Hög koncentration av människor i rum ökar utvecklingen av svamp, bakterier och virus, och -korskontaminering - Nya byggisoleringstekniker minskar intaget av utomhusluft och därmed luftkonditioneringskostnader, men i sin tur ökas drastiskt mögel- och bakteriekolonier - Bristande rengöring av luftkonditioneringskanaler - Koncentration av organiskt material såsom böcker, mattor, gardiner och soffor. God luftkvalitet inomhus är ett måste för de som drabbats av sjukdomar i andningsorgan såväl som allergier. Förorenad inomhusluft (svamp, luftburna allergener, pollen, ozonhalter) kan utlösa - Astma, bronkit, rinit, och sinusit - Svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar - Irritation i ögon, hals och näsa - Huvudvärk, slöhet, irritabilitet - Hosta och koncentrationssvårigheter Förhållandet mellan mikroorganismer och relaterade sjukdomar. Inokolum (*) X Virulens (**) Människans motståndskraft (*) Mängd mikroorganismer (**) Mikroorganismers aggressivitet Högre Inokolum och Virulens och/eller lägre Människans motståndskraft resulterar i ökad kontaminationsrisk för människor. De främsta orsakerna till kontaminering är flera typer av svamp (en del av dem redan resistenta mot de kraftfullaste kemikalier och gifter), bakterier, virus, små avföring från dammkvalster och skelett innehållande kraftfulla allergener och farliga svampar, samt säsongsbetonad pollen. Airfree kan säkert och tyst eliminera dessa allergener Tillämpningar Friska rum med ren frisk luft - Den effektiva och ljudlösa Airfree-tekniken eliminerar på ett säkert sätt mögelsporer, bakterier, virus och andra luftburna organiska mikroorganismer. Respiratoriska allergier och astma - Airfree minskar drastiskt luftburna organiska allergener och ozonhalter, och förser på så sätt allergiker med en renare och säkrare miljö. Airfree förstör mögelsporer, bakterier, virus, allergener från dammkvalster, sällskapsdjuravlagringar och minskar ozonhalter. Allt detta hålls på miniminivåer. Barn och nyfödda - Studier visar att genom att minska små barns exponering för dammkvalsterallergener minskas uppkomsten av astma. Mögel och mjöldagg - Luftburna mögelsporer som flyter runt i hemmet orsakar potentiellt allergiska reaktioner. Dessa sporer påbörjar även nya mögelkolonier och utökar de befintliga. Airfree förstör luftbruna mögel- och mjöldaggssporer och bidrar till att förhindra nya föroreningar. Lukt - Airfree kan minska vissa lukter som mögellukt och andra organiska lukter. Kök och pentryn - Minskningen av luftburna svampar och sporer i rum som skyddas av Airfree hjälper till att förhindra mögel på livsmedel. 4

5 Video, film, diabilder, ljud och optisk utrustning - I rum som skyddas av Airfree ger minskningen av luftburna sporer den bästa miljön för förvaring av kameror, video, bilder, diabilder, negativ och alla enheter som kan påverkas av svampar. Lugnt och säkert skyddar Airfree dina ägodelar och minnen. Båtar, kryssare - Airfree eliminerar säkert svampsporer, mögel, kvalster, bakterier och främmande lukter. Många av dessa bidrar till ett flertal problem gemensamma för båtägare. Kontor, offentliga byggnader - Bebyggda rum, korridorer och hissar erbjuder en ständig föroreningsrisk för anställda och gäster. Denna situation förvärras av flödet av farliga svampar och andra mikrober som kommer in genom A/C-system, och de ozonhalter som genereras av datorer och kopieringsmaskiner. Spridningen av luftburna överförbara sjukdomar kan accelerera i sådan miljö. Airfree utgör ett kraftfullt vapen vad gäller minskningen av luftburna föroreningar av virus, bakterier, svampar, samt en myriad av allergener. Bibliotek och museer - De svampsporer som blir till mögel eller mjöldagg är alltid närvarande. När temperaturen och fuktigheten i miljön är sådana som lämpar sig för groning så börjar sporerna spricka upp och tillväxten startar. Denna tillväxt förorenar böcker, kläder, dokument och konstverk. Airfree eliminerar mögel och mjöldagg och tillhandahåller således en sundare miljö för användare och anställda. Skolor, daghem - Luftburna överförbara sjukdomar utgör ett stort problem för elever, föräldrar, lärare och rektorer. Influensa, meningit, rubeolla och andra otäcka mikrober flödar fritt i luften. Genom att använda Airfree i klassrummen visar rektorerna sin omtanke om elevers och personals välbefinnande. Detta i sin tur minskar även skolans exponering för stämningar, som i samband med mögel-drabbade sjukdomar kan vara vanliga över hela USA. Pollen - Pollen är inget undantag och i likhet med andra mikroorganismer elimineras de totalt när de passerar genom Airfrees patenterade steriliseringskärna. Efter förbränning släpps resultatet, harmlösa partiklar, tillbaka till miljön. Ozon (O3) - Ozon är en mycket giftig gas som enligt EPA kan skada lungvävnad, orsaka bröstsmärtor, halsirritation och utlösa astma. FDA, amerikanska Food and Drug Administration, rekommenderar att inte använda någon utrustning som direkt eller indirekt genererar ozon på sjukhus eller där det finns patienterna. Det har bevisats att Airfree minskar ozonhalterna med 26 % för var gång det passerar luft genom den keramiska kärnan. Virus, bakterier, svampar och mikrober - Airfree eliminerar alla de luftburna mikroskopiska hotfulla mikroorganismer som nämns ovan, inklusive de minsta mikroberna som de som förekommer vid hjärnhinneinflammation, lunginflammation och scharlakansfeber. Dessa kan inte kan fångas i luftfilter eller annan utrustning där andra tekniker används. Forskare bekräftar att molekylstrukturen hos virus, svamp och bakterier (bestående av proteiner) inte kan överleva höga temperaturer, som de som finns inuti Airfrees patenterade keramiska kärna. Sjukhus, kliniker och laboratorier - luftburna föroreningar innebär ett ganska stort bekymmer på de flesta sjukhus. Med Airfree blir sjukhusmiljön säkrare. Airfree blir oumbärlig på vårdcentraler, i väntrum och återhämtningsrum tack vare dess effektivitet när det gäller att eliminera luftburna virus, bakterier och svampar. Airfree minskar även ozonhalterna vilka kan påverka patienter med sjukdomar i andningsorganen. Laboratorier behöver inte längre avbryta all verksamhet för kemisk luftdesinfektion, och tjänar således in arbetstid. Restauranger - Airfree erbjuder kontinuerlig luftsterilisering. Tyst tillhandahåller Airfree det där extra skyddet som kunderna förväntar sig. Alla virus och bakterier som passerar genom Airfrees patenterade steriliserande keramiska kärna elimineras. Restauranger rekommenderas att lämna in sina planritningar i syfte att säkerställa korrekt täckning i anläggningarna. Dammkvalster - Många allergiska reaktioner orsakas av dammkvalster. Det fina dammet som genereras från deras skelett och exkrementer innehåller farliga svampar och allergener som vid inandning orsakar allergiska reaktioner. Dessa allergener och svampar elimineras till fullo inuti Airfrees keramiska kärna. Minskningen av svampar som Airfree tillhandahåller i inomhusmiljön minskar i sin tur dammkvalsterpopulationen eftersom dammkvalster behöver vissa typer av svamp för att överleva. Hotell och äldreboende - Användning av Airfree i rummen visar på boendets omtanke om sina gästers välbefinnande. Användningen av Airfree kan bidra till en högre beläggning, och kan även utgöra en god försvarslinje vid rättegångar. Airfree har genom oberoende tester bevisad effektivitet. 5

6 Airfree och mögel Vägledning för installation av Airfree i mögelförorenade rum 1 - Installera Airfree-enheten enligt bruksanvisningen. 2 - Låt enheten köras minst en gång i veckan för att uppnå betydande minskning av luftburna mögelsporer. 3 - Rengör mögelinfekterade objekt och ytor eftersom de är en ständig källa till nya sporer. Det är viktigt att betona att Airfree inte kommer att förstöra eller ta bort mögel från ett förorenat objekt eller förorenad yta. Sådana ytor måste rengöras manuellt. Airfree förhindrar att sporer som släpps av befintliga mögelkolonier kontaminerar andra ytor, och hämmar tillväxten av befintliga och nya kolonier. Utan Airfree Med Airfree Illustration bilder baserat på Airfree oberoende testresultat. Resultaten kan variera beroende på rummet och villkor miljö. Beskrivning av Airfree 1 1- Övre lock med luftutlopp och anti-stresslampa 2- Sidohöljen 3- På/Av Led 4- Bas Luftintag 6- Nätsladd 7- Anti-stresslampa Dimmer 5 6 Airfree anti-stresslampa har en estetisk effekt och kan vara avkopplande. Du kan justera ljusstyrkan med hjälp av dimmern vid Airfrees bas. Lampan är inte involverad i och har inte någon relation med driften av Airfrees patenterade steriliserande kärna. (*) Anti-stresslampor finns inte i Airfree E40/E60/E80 / E

7 Installera och ansluta Anslut nätsladden till närmaste vägguttag. Se till att ytan är torr (placera aldrig Airfree på vått golv och sänk inte ned i vatten). Se till att den blå sidolampan tänd. Slå på dimmern och anti-stresslampan, de bör lysa från övre locket (1). Efter 10 minuter bör locket vara varmt. Placera Airfree på golvet. Installera inte under möbler eller hyllor eller bakom gardiner eftersom det minskar luftflödet och Airfrees effektivitet vad gäller att minska mikroorganismer. Placera varje Airfree i rum upp till 16m ² för E40/P40 eller 24m² för E60/P60 eller 32m² för E80/ P80 eller 50m² för E125/P125 eller 60m² för P150. För större rum använder du proportionellt fler Airfree -enheter. Användningen av endast en Airfree i rum större än rekommendationerna innebär en minskning av Airfree effektivitet. Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfree kan endast användas i rum med minimal luftmängd på 10 m3, fritt från hinder. Airfree kan installeras i rum med luftkonditionering och värmesystem. Men det rekommenderas inte att placera Airfree närheten av sådana enheter i syfte att undvika eventuella störningar i Airfrees luftflöde. Placera inte Airfree i korridoren i försök att nå hela huset. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. Airfree får inte placeras i närheten av dörrar eller under fönster i syfte att undvika att steriliserad luft släpps ut rummet. 7

8 Tekniska egenskaper Modell E40/P40 E60/P60 E80/P80 E125/P125 P150 Kapacitet Elektrisk Förbrukning 16m 2 40W 24m 2 45W 32m 2 48W 50m 2 50W 60m 2 52W Spänning 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V Buller Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Vikt 1.09 Kg 1.09 Kg 1.09 Kg 1.27 Kg 1.48 Kg Mått höjd: 26.5cm diameter: 21.5cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm Renad luft Så här fungerar Airfree Underhåll Kylkammare Kall och ren luft avges till omgivningen utan väsentlig förändring i rumstemperatur och rumsfuktighet. TSS Steriliserande keramisk kärna Inuti den keramiska kärnan elimineras 99,99 % av alla mikroorganismer från miljön. Luftintag Förorenad luft går in i Airfree med hjälp av konvektion förorenad luft Så fungerar Airfree Förorenad luft går tyst in i Airfree med hjälp av luftkonvektion och steriliseras inuti Airfrees patenterade keramiska kärna där alla mikroorganismer elimineras/förbränns vid höga temperaturer. Oavsett hur farligt virus, svampar eller bakterier kan vara så klarar de inte att motstå den kraftiga värmen i den keramiska kärnan och förbränns. Värmen inuti den keramiska kärnan tvingar steriliserad luft ut till värmeväxlaren och orsakar luftkonvektion, vilket genererar ett negativt tryck under den keramiska kärnan, så att förorenad luft sugs in vid Airfrees nedre luftinlopp i ett kontinuerligt och tyst, och därmed effektivt, luftflöde. Sammanslutningen av den keramiska kärnan, den särskilda keramiken och luftflödet minskar samtidigt giftiga ozonhalter. 8

9 Airfree oberoende effektivitetstester AIRFREE EFFEKTIVITETSTESTER AV OBEROENDE LABORATO- RIER, INSTITUT OCH UNIVERSITET I FÖLJANDE LÄNDER. Laboratorium Lokal Svampar Bakterier Minskning av mikroorganismer Dammkvalster Allergener DerP-1 Insect R&D Limited Cambridge, UK juni, 2005 Laboratorium 70,6% to 97,95% SGS Natec Institute* Hamburgo/Tyskland september till november, 2000 Laboratoriekontor 99% 99% Technical Micronics Control Huntesville/USA 28 april till 14 maj, 1998 Laboratorium 93% 78% Univ. Complutense de Madrid Madrid/Spanien 21 oktober, 1997 Kliniskt laboratorium 69% 79% AINIA Valença Spanien 9 juni till 22 augusti, 2003 Kylrum 86% INETI* Lisbon/Portugal 13 januari till 18 februari 1999 Torre do Tombo Portugisiska Riksarkivet 93% 94% INETI* Lisbon/Portugal 7 maj till 18 juni 1999 RTP Videoarkiv 74% 70% INETI* Lisbon/Portugal 3 april till 5 maj 1998 Bankkontor 77% Univ. Nova of Lisbon 5 juni 1998 Laboratorium 90% 62% Campana Laboratory/ São Paulo/Brasilien 14 april 29 april 1999 Kemiskt laboratorium 99% 83% INETI* Lisbon/Portugal 12 novembertill 10 december 2004 INETI* Lisbon/Portugal 19 mars till 30 april 2001 Slutna miljöer 98% 87% Hotellrum 92% 82% Ovanstående och ytterligare tester kan ses på vår webbsida * Certifierad enligt ISO

10 Vanliga frågor 1. Så här fungerar Airfree Airfree förstör mikroorganismer vid de upphettade kapillärerna. Förorenad luft dras in Airfrees keramiska kärna med hjälp av luftkonvektion och mikroorganismer förstörs vid höga temperaturer, oavsett hur resistenta och farliga de kan tänkas vara. 2. Finns det några biverkningar? Nej. Airfrees nya teknik använder värme för att rena luften. Inga biverkningar, inga utsläpp, inga joner och inga nya partiklar genereras. Airfree bör användas i alla hem och på alla kontor. Rena luften tyst, ständigt och effektivt. 3. Min Airfree slutar inte blinka. Vad betyder det? Orsak 1: Airfree har en automatisk energisparfunktion inbyggd som automatiskt stänger av den keramiska kärnan när den har nått ett temperaturintervall, i syfte att underlätta luftkonvektion (luft i rummet dras in i maskinen och där förstörs orenheter, föroreningar och lukter). Den keramiska kärnan stängs av under några minuter, lampan släcks och de övre LED-lamporna blinkar. Airfree fortsätter att sterilisera luften under denna tid. Detta indikerar att elförbrukningen konserveras och den keramiska kärnan bevaras. Orsak 2: En annan bidragande orsak till Airfree s blinkande är omgivande luft (luft i miljön). När den omgivande luften når 35 ºC regeras automatiskt Airfree med den keramiska kärnans avstängning under ett par minuter, men fortsätter med sin sterilisering (blinkande av de övre lamporna signalerar detta). I denna process konserveras energi och Airfrees säkerhetsmekanism förstärks. Orsak 3: Airfree har toppmodern elektronik inbyggd som upptäcker eventuell felaktig placering eller felfunktion. Om de övre lamporna inte slutar blinka kontrollerar du att Airfree befinner sig i upprätt läge Om de övre och nedre luftintagen är fria från blockering kan blinkandet bero på felaktigt eluttag. Vänligen koppla in till ett ordentligt vägguttag. Om de övre lamporna fortsätter att blinka under de kommande tio minuterna och din Airfree enhet är korrekt installerad så indikerar det felfunktion. Kontakta din återförsäljare omedelbart i så fall. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 4. Förekommer det någon risk när den övre lampan på Airfree blinkar? Nej. När Airfree-elektroniken upptäcker oegentligheter stängs automatiskt TSS keramiska kärna av. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 5. Vilken är Airfrees luftreningskapacitet? E40/P40 har utformats för rum upp till 16m². E60/P60 för rum upp till 24m². E80/P80 för rum upp till 32m². E125/P125 för rum upp till 50m². P150 för rum upp till 60m². 6. Kan jag installera Airfree i min walk-in-garderob? Ja, så länge som den är på minst 10m³ *. Airfree bör inte placeras under hyllor eftersom effektiviteten minskas då. * Som referens är 10m³ ca 2x2 m 7. Kan jag använda Airfree i luftkonditionerade rum? Ja. 8. Hur vet jag om Airfree inte längre fungerar? Kontrollera locket, om det är varmt så fungerar Airfree. 9. Kan jag placera Airfree i korridoren i syfte att nå hela huset? Nej. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. 10. Kan jag placera Airfree i ett stängt rum? Ja. Kom ihåg att rummet måste vara på minst 10m3*. * 10m3 är ungefär 2x2 m. 11. Eliminerar Airfree bakterier och virus? Ja. Till skillnad från luftfiltren på marknaden är Airfree effektivare när de gäller de minsta mikroorganismerna eftersom de lätt transporteras med hjälp av Airfrees luftflöde in i den uppvärmda keramiska kärnan. 10

11 12. Kan jag flytta Airfree från ett rum till ett annat? Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfrees patenterade teknik fungerar gradvis och dess cykel ska inte avbrytas. Att flytta den från en plats till en annan avbryter cykeln och kontaminerar åter rummet. Se fråga 13 nedan. 13. Ska jag stänga av Airfree när jag lämnar huset? Nej. Airfree måste alltid vara på. 14. Vad händer om Airfree är frånkopplad eller om strömmen går? Det tar ungefär samma tid för Airfree att återhämta den tidigare minskade kontamineringsnivån. 15. Mäter CADR Airfrees effektivitet? Inte alls. CADR har inte utformats för att testa Airfrees teknik. AHAM-tätningen (sitter vanligtvis på baksidan av en luftrenare) listar tre CADR-nummer (Clean Air Delivery Rate): ett för tobaksrök, ett för pollen och ett för damm. CADR anger volymen filtrerad luft som levereras av en luftrenare. Ju högre nummer för tobaksrök, pollen och damm, desto snabbare filtrerar enheten luften. Den främsta anledningen till att CADR inte är avsedd för Airfree är att Aifree inte filtrerar utan förstör mikroorganismer. CADR tillämpas på volym av filtrerad luft som levereras av en luftrenare enligt ovan. CADR mäter inte minskning av mikroorganismer som mögel och bakterier som endast kan upptäckas av en mikrobiologilabb. Airfree förstör (fångar inte och lockar inte över till en annan yta) alla mikroorganismer, oavsett hur små de än må vara. 99,99 % av alla organiska partiklar förstörs totalt när de passerar genom Airfree USA-patenterade keramiska kärna. 16. Hur förstör Airfree dammkvalster? Minskning av mögel i miljön gör att även den mögelberoende dammkvalsterpopulationen minskar. Airfree förstör också de skadliga gifter och svampar som frigörs genom dammkvalsteravföring vilken utlöser luftvägsallergier. 17. Hur eliminerar Airfree svampar? Precis som tidigare har nämnts eliminerar Airfree luftburna mikroorganismer, svampar och sporer inkluderade. Genom att eliminera sporer är det osannolikt att nya kolonier utvecklas, vilket resulterar i mindre framtida luftburna sporer. 18. Hur förstör Airfree virus? Dessa mikroskopiska mikroorganismer elimineras lätt inuti Airfrees keramiska kärnkapillärer. Temperaturen inne i Aifrees kapillärer är mycket högre än vad som krävs för att förstöra dem. Airfree utgör din största bundsförvant i förebyggandet av sjukdomar i luftvägarna. 19. Minskar Airfree tobakslukt? Ja, Airfree minskar alla former av organisk lukt i atmosfären, inklusive tobak. 20. Släpper Airfree inte ifrån sig någon gas eller kemisk produkt? Nej. Airfrees steriliseringsprocess är naturlig. Se vår hemsida för entydiga tester gällande partiklar och ozonhalter. 21. Värmer Airfree upp ett rum? Nej. Airfree ökar inte rumstemperaturen märkbart För att få en idé så bidrar två stycken anslutna Airfreeenheter i ett rum med lika mycket värme som närvaron av en vuxen person i samma rum. 22. Producerar Airfree någon förändring av den relativa luftfuktigheten i ett rum? Nej. 23. Behöver Airfree filterbyte? Nej. Vanliga frågor 11

12 Vanliga frågor 24. Förbrukar Airfree mycket energi? Nej. Airfrees förbrukning ligger bara på 40 watt för E40/P40, 45 watt för E60/P60, 48 watt för E80/P80, 50 watt för E125/P125 och 52 watt för P Påverkar Airfree anti-stresslampa Airfrees steriliseringsfunktion? Nej. Anti-stresslampan har en estetisk effekt som kan vara avkopplande eller helt enkelt fungera som en nattlampa i barn- eller spädbarnrum. Enligt färgterapi har det blå ljuset en lugnande och avslappnande effekt Var tar mikroorganismerna vägen när de har förstörts? Som alla levande organismer består mikroorganismer och deras produkter i grunden av kol, syre och kväve. Eftersom Airfree når nästan 200 C antas det att alla produkter ingår i en förbränningsprocess, vilken frigör koldioxid (samma som släpps ut när vi andas) och vatten. En del kol (eller aska) kan bli kvar i processen. Om det skulle finnas någon kvarvarande allergen kvar kan vi anta att dessa lider av denaturering, en process som innefattar förlust av form och funktion. Det bör noteras att vi talar om reaktioner som sker på mikroskopisk nivå, så alla dessa processer eller biprodukter kommer inte att uppfattas. I detta fall finns det ingen anledning att oroa sig för underhåll. Garanti Denna produkt omfattas av AIRFREE PRODUCTS garanti, till den ursprungliga köparen att produkten är fri från defekter i material och utförande under lämplig användning under en period på två år från inköpsdatum. Under denna period och med bevis på inköp och inköpsdatum kommer denna produkt att repareras eller ersättas med samma eller liknande modell utan avgifter för delar eller arbete (med undantag för en avgift på 10 för försäkring och hantering) på återförsäljarens adress. För att vara berättigad till garantin ska du registrera dig på eller fylla i garantikortet vid köpet och skicka det till återförsäljaren. För att få garantiservice skickar du produktens inköpskvitto eller inköpsbevis och en check eller postanvisning på 10 att betalas till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte en produkt som har felanvänts, missbrukats eller ändrats, utan begränsning av ovannämnda, böjt eller tappat enheten, fel i den elektriska installationen eller fluktuerande effektnivåer antas vara fel som uppstått pga felaktig användning eller missbruk. AIRFREE PRODUCTS och dess dotterbolag eller grossister gör inte något specifikt anspråk vad gäller medicinska användningar av denna produkt, inte heller garanterar tillverkaren att utrustningen förhindrar någon form av sjukdomar. VARKEN DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, SKA UTSTRÄCKAS UTÖVER GA- RANTIPERIODEN. INGET ANSVAR ÅTAS FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BE- GRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. AIRFREE PRODUCTS FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR SOM INTE UTTALATS HÄRI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM BESKRIVNINGEN HÄRAV. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. * AIRFREE PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão nº 12, Fracção 201/ Lisboa Portugal - Tfn.: Fax: Webbplats: - E-post: 12

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18SX8N/RAC-18SX8N RAS-25SX8N/RAC-25SX8N RAS-35SX8N/RAC-35SX8N N N N N N N Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. 700-serien Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. 700-serien Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare 700-serien Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap 5 miljoner personer globalt och

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Det handlar om ren luft

Det handlar om ren luft Ren luft för livet Det handlar om ren luft Lightair utvecklar produkter som kombinerar effektivitet, design, funktion och användarvänlighet för att erbjuda hälsosammare inomhusluft till alla. Lightair

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ

Syrgaskoncentratorer med. och HomeFill. Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Användarhandbok Platinum Syrgaskoncentratorer med /SensO 2 och HomeFill Modell IRC5LXAW Modell IRC5LXO2AW Modell IRC5LXO2AWQ Modell IRC9LXO2AWQ Försäljare: Denna handbok måste levereras till slutanvändaren.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020

Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Nokia Kameragrepp PD-95G för Lumia 1020 Innehåll Säkerhet 3 Om kameragreppet 4 Knappar och delar 5 Ansluta telefonen

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

infracomfort TM ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK

infracomfort TM ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK ett värmesystem aldrig upplevt tidigare HANDBOK 0 Index / Navigator Så här använder du handboken Infracomfort Denna handbok är skriven för att ge försäljare och installatörer detaljerad information om

Läs mer

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654

Scan Station Pro 550. Användarhandbok. A-61698_sv 7J3654 Scan Station Pro 550 Användarhandbok A-61698_sv 7J3654 Säkerhet Placera Kodak Scan Station Pro 550 på ett jämnt underlag som tål en tyngd på 13,6 kg. Tänk på att det ska finnas ett eluttag inom 1,52 meter

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Supersugaren Att konstruera en maskin för att städa upp skräp

Supersugaren Att konstruera en maskin för att städa upp skräp Supersugaren Att konstruera en maskin för att städa upp skräp Elektroteknik Elektricitet Enhet för elever 11-12 år ÖVERSATT AV: Prisbelönt Scientix-resurs 1 Inledning Det här är en av tio TEKNIK-enheter

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer