P Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P800520.3.9. Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150"

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning P E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

2 Index Säkerhetsanvisningar...3 Osynliga fiender...4 Tillämpningar...4 Airfree och mögel...6 Beskrivning av Airfree...6 Installation och anslutning...7 Såhär fungerar Airfree Underhåll...8 Tekniska egenskaper...8 Airfree oberoende effektivitetstester...9 Vanliga frågor...10 Garanti...12 Vi gratulerar dig för ditt köp av Airfree. Airfree luftrenare tillverkas under licens US patent nr , och många andra patent är sökta över hela världen. Airfree har utformats med den mest avancerade amerikanska och tyska tekniken för att effektivt eliminera luftburna mikroorganismer och minska ozonhalterna inomhus. Till skillnad från andra luftrenartillverkare spenderar Airfree inte mycket tid åt att beskriva den fantastiska tekniken med svåra ord och teorier. Airfree erbjuder istället oberoende effektivitetstester. För varje Airfree-påstående finns det ett oberoende test som bevis! Läs noga igenom denna bruksanvisning för att uppnå bästa luftrenande resultat. Njut av din Airfree. Tack! AIFREE-PRODUKTER Copyright 2013 Airfree Produtos Electronicos Lda. Samtliga rättigheter förbehålles. Samtliga rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Airfree Produtos Electronicos Lda. 2

3 Säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du ansluter Airfree skakar du den för att ta reda på om det finns lösa delar inuti, orsakat av eventuell incident under transport. Om du upptäcker lösa delar returnerar du enheten till återförsäljaren. Placera inte Airfree i direkt kontakt med vatten och vätskor, vilket kan innebära risk för elektriska stötar samt skador på själva enheten. Täck inte Airfrees luftutlopp med föremål som till exempel handdukar, kläder eller gardiner eftersom detta kan orsaka överhettning och irreparabel skada på enheten. Försök inte öppna Airfree eller vidröra de interna komponenterna och/eller föra in föremål, vilket kan ge elektrisk stöt. Alla försök att öppna eller mixtra med Airfree upphäver garantin. Airfree, precis som all annan elektrisk utrustning, får inte manipuleras av barn. För att rengöra Airfree kopplar du ur den från eluttaget och använder en torr trasa för att torka av ytan. Försök inte att öppna Airfree och rengöra den inuti. Endast Airfree-auktoriserade återförsäljare har kompetens och tillstånd att reparera Airfree. Förvara alltid Airfree i lodrätt läge enligt bilden. Anti-stresslampan börjar blinka om Airfree inte befinner sig i vertikalt läge eller om den installerats felaktigt eller vid eventuella driftsstörningar I händelse av returnering för reparation ska du se till att Airfree skickas väl skyddad, helst i originalkartongen, för att undvika ytterligare skador. Airfree närmaste återförsäljare kan du hitta på Airfree får inte placeras i närheten av lättantändliga och giftiga produkter. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess service representant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. 3

4 Osynliga fiender De flesta människor tillbringar ca 90 % av sin tid inomhus, hemma eller på jobbet. EPA - Environmental Protection Agency hävdar att luftkvaliteten inomhus kan vara så mycket som 100 gånger värre än utomhus. Vissa faktorer bidrar till föroreningar inomhus: - Hög koncentration av människor i rum ökar utvecklingen av svamp, bakterier och virus, och -korskontaminering - Nya byggisoleringstekniker minskar intaget av utomhusluft och därmed luftkonditioneringskostnader, men i sin tur ökas drastiskt mögel- och bakteriekolonier - Bristande rengöring av luftkonditioneringskanaler - Koncentration av organiskt material såsom böcker, mattor, gardiner och soffor. God luftkvalitet inomhus är ett måste för de som drabbats av sjukdomar i andningsorgan såväl som allergier. Förorenad inomhusluft (svamp, luftburna allergener, pollen, ozonhalter) kan utlösa - Astma, bronkit, rinit, och sinusit - Svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar - Irritation i ögon, hals och näsa - Huvudvärk, slöhet, irritabilitet - Hosta och koncentrationssvårigheter Förhållandet mellan mikroorganismer och relaterade sjukdomar. Inokolum (*) X Virulens (**) Människans motståndskraft (*) Mängd mikroorganismer (**) Mikroorganismers aggressivitet Högre Inokolum och Virulens och/eller lägre Människans motståndskraft resulterar i ökad kontaminationsrisk för människor. De främsta orsakerna till kontaminering är flera typer av svamp (en del av dem redan resistenta mot de kraftfullaste kemikalier och gifter), bakterier, virus, små avföring från dammkvalster och skelett innehållande kraftfulla allergener och farliga svampar, samt säsongsbetonad pollen. Airfree kan säkert och tyst eliminera dessa allergener Tillämpningar Friska rum med ren frisk luft - Den effektiva och ljudlösa Airfree-tekniken eliminerar på ett säkert sätt mögelsporer, bakterier, virus och andra luftburna organiska mikroorganismer. Respiratoriska allergier och astma - Airfree minskar drastiskt luftburna organiska allergener och ozonhalter, och förser på så sätt allergiker med en renare och säkrare miljö. Airfree förstör mögelsporer, bakterier, virus, allergener från dammkvalster, sällskapsdjuravlagringar och minskar ozonhalter. Allt detta hålls på miniminivåer. Barn och nyfödda - Studier visar att genom att minska små barns exponering för dammkvalsterallergener minskas uppkomsten av astma. Mögel och mjöldagg - Luftburna mögelsporer som flyter runt i hemmet orsakar potentiellt allergiska reaktioner. Dessa sporer påbörjar även nya mögelkolonier och utökar de befintliga. Airfree förstör luftbruna mögel- och mjöldaggssporer och bidrar till att förhindra nya föroreningar. Lukt - Airfree kan minska vissa lukter som mögellukt och andra organiska lukter. Kök och pentryn - Minskningen av luftburna svampar och sporer i rum som skyddas av Airfree hjälper till att förhindra mögel på livsmedel. 4

5 Video, film, diabilder, ljud och optisk utrustning - I rum som skyddas av Airfree ger minskningen av luftburna sporer den bästa miljön för förvaring av kameror, video, bilder, diabilder, negativ och alla enheter som kan påverkas av svampar. Lugnt och säkert skyddar Airfree dina ägodelar och minnen. Båtar, kryssare - Airfree eliminerar säkert svampsporer, mögel, kvalster, bakterier och främmande lukter. Många av dessa bidrar till ett flertal problem gemensamma för båtägare. Kontor, offentliga byggnader - Bebyggda rum, korridorer och hissar erbjuder en ständig föroreningsrisk för anställda och gäster. Denna situation förvärras av flödet av farliga svampar och andra mikrober som kommer in genom A/C-system, och de ozonhalter som genereras av datorer och kopieringsmaskiner. Spridningen av luftburna överförbara sjukdomar kan accelerera i sådan miljö. Airfree utgör ett kraftfullt vapen vad gäller minskningen av luftburna föroreningar av virus, bakterier, svampar, samt en myriad av allergener. Bibliotek och museer - De svampsporer som blir till mögel eller mjöldagg är alltid närvarande. När temperaturen och fuktigheten i miljön är sådana som lämpar sig för groning så börjar sporerna spricka upp och tillväxten startar. Denna tillväxt förorenar böcker, kläder, dokument och konstverk. Airfree eliminerar mögel och mjöldagg och tillhandahåller således en sundare miljö för användare och anställda. Skolor, daghem - Luftburna överförbara sjukdomar utgör ett stort problem för elever, föräldrar, lärare och rektorer. Influensa, meningit, rubeolla och andra otäcka mikrober flödar fritt i luften. Genom att använda Airfree i klassrummen visar rektorerna sin omtanke om elevers och personals välbefinnande. Detta i sin tur minskar även skolans exponering för stämningar, som i samband med mögel-drabbade sjukdomar kan vara vanliga över hela USA. Pollen - Pollen är inget undantag och i likhet med andra mikroorganismer elimineras de totalt när de passerar genom Airfrees patenterade steriliseringskärna. Efter förbränning släpps resultatet, harmlösa partiklar, tillbaka till miljön. Ozon (O3) - Ozon är en mycket giftig gas som enligt EPA kan skada lungvävnad, orsaka bröstsmärtor, halsirritation och utlösa astma. FDA, amerikanska Food and Drug Administration, rekommenderar att inte använda någon utrustning som direkt eller indirekt genererar ozon på sjukhus eller där det finns patienterna. Det har bevisats att Airfree minskar ozonhalterna med 26 % för var gång det passerar luft genom den keramiska kärnan. Virus, bakterier, svampar och mikrober - Airfree eliminerar alla de luftburna mikroskopiska hotfulla mikroorganismer som nämns ovan, inklusive de minsta mikroberna som de som förekommer vid hjärnhinneinflammation, lunginflammation och scharlakansfeber. Dessa kan inte kan fångas i luftfilter eller annan utrustning där andra tekniker används. Forskare bekräftar att molekylstrukturen hos virus, svamp och bakterier (bestående av proteiner) inte kan överleva höga temperaturer, som de som finns inuti Airfrees patenterade keramiska kärna. Sjukhus, kliniker och laboratorier - luftburna föroreningar innebär ett ganska stort bekymmer på de flesta sjukhus. Med Airfree blir sjukhusmiljön säkrare. Airfree blir oumbärlig på vårdcentraler, i väntrum och återhämtningsrum tack vare dess effektivitet när det gäller att eliminera luftburna virus, bakterier och svampar. Airfree minskar även ozonhalterna vilka kan påverka patienter med sjukdomar i andningsorganen. Laboratorier behöver inte längre avbryta all verksamhet för kemisk luftdesinfektion, och tjänar således in arbetstid. Restauranger - Airfree erbjuder kontinuerlig luftsterilisering. Tyst tillhandahåller Airfree det där extra skyddet som kunderna förväntar sig. Alla virus och bakterier som passerar genom Airfrees patenterade steriliserande keramiska kärna elimineras. Restauranger rekommenderas att lämna in sina planritningar i syfte att säkerställa korrekt täckning i anläggningarna. Dammkvalster - Många allergiska reaktioner orsakas av dammkvalster. Det fina dammet som genereras från deras skelett och exkrementer innehåller farliga svampar och allergener som vid inandning orsakar allergiska reaktioner. Dessa allergener och svampar elimineras till fullo inuti Airfrees keramiska kärna. Minskningen av svampar som Airfree tillhandahåller i inomhusmiljön minskar i sin tur dammkvalsterpopulationen eftersom dammkvalster behöver vissa typer av svamp för att överleva. Hotell och äldreboende - Användning av Airfree i rummen visar på boendets omtanke om sina gästers välbefinnande. Användningen av Airfree kan bidra till en högre beläggning, och kan även utgöra en god försvarslinje vid rättegångar. Airfree har genom oberoende tester bevisad effektivitet. 5

6 Airfree och mögel Vägledning för installation av Airfree i mögelförorenade rum 1 - Installera Airfree-enheten enligt bruksanvisningen. 2 - Låt enheten köras minst en gång i veckan för att uppnå betydande minskning av luftburna mögelsporer. 3 - Rengör mögelinfekterade objekt och ytor eftersom de är en ständig källa till nya sporer. Det är viktigt att betona att Airfree inte kommer att förstöra eller ta bort mögel från ett förorenat objekt eller förorenad yta. Sådana ytor måste rengöras manuellt. Airfree förhindrar att sporer som släpps av befintliga mögelkolonier kontaminerar andra ytor, och hämmar tillväxten av befintliga och nya kolonier. Utan Airfree Med Airfree Illustration bilder baserat på Airfree oberoende testresultat. Resultaten kan variera beroende på rummet och villkor miljö. Beskrivning av Airfree 1 1- Övre lock med luftutlopp och anti-stresslampa 2- Sidohöljen 3- På/Av Led 4- Bas Luftintag 6- Nätsladd 7- Anti-stresslampa Dimmer 5 6 Airfree anti-stresslampa har en estetisk effekt och kan vara avkopplande. Du kan justera ljusstyrkan med hjälp av dimmern vid Airfrees bas. Lampan är inte involverad i och har inte någon relation med driften av Airfrees patenterade steriliserande kärna. (*) Anti-stresslampor finns inte i Airfree E40/E60/E80 / E

7 Installera och ansluta Anslut nätsladden till närmaste vägguttag. Se till att ytan är torr (placera aldrig Airfree på vått golv och sänk inte ned i vatten). Se till att den blå sidolampan tänd. Slå på dimmern och anti-stresslampan, de bör lysa från övre locket (1). Efter 10 minuter bör locket vara varmt. Placera Airfree på golvet. Installera inte under möbler eller hyllor eller bakom gardiner eftersom det minskar luftflödet och Airfrees effektivitet vad gäller att minska mikroorganismer. Placera varje Airfree i rum upp till 16m ² för E40/P40 eller 24m² för E60/P60 eller 32m² för E80/ P80 eller 50m² för E125/P125 eller 60m² för P150. För större rum använder du proportionellt fler Airfree -enheter. Användningen av endast en Airfree i rum större än rekommendationerna innebär en minskning av Airfree effektivitet. Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfree kan endast användas i rum med minimal luftmängd på 10 m3, fritt från hinder. Airfree kan installeras i rum med luftkonditionering och värmesystem. Men det rekommenderas inte att placera Airfree närheten av sådana enheter i syfte att undvika eventuella störningar i Airfrees luftflöde. Placera inte Airfree i korridoren i försök att nå hela huset. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. Airfree får inte placeras i närheten av dörrar eller under fönster i syfte att undvika att steriliserad luft släpps ut rummet. 7

8 Tekniska egenskaper Modell E40/P40 E60/P60 E80/P80 E125/P125 P150 Kapacitet Elektrisk Förbrukning 16m 2 40W 24m 2 45W 32m 2 48W 50m 2 50W 60m 2 52W Spänning 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V Buller Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Vikt 1.09 Kg 1.09 Kg 1.09 Kg 1.27 Kg 1.48 Kg Mått höjd: 26.5cm diameter: 21.5cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm Renad luft Så här fungerar Airfree Underhåll Kylkammare Kall och ren luft avges till omgivningen utan väsentlig förändring i rumstemperatur och rumsfuktighet. TSS Steriliserande keramisk kärna Inuti den keramiska kärnan elimineras 99,99 % av alla mikroorganismer från miljön. Luftintag Förorenad luft går in i Airfree med hjälp av konvektion förorenad luft Så fungerar Airfree Förorenad luft går tyst in i Airfree med hjälp av luftkonvektion och steriliseras inuti Airfrees patenterade keramiska kärna där alla mikroorganismer elimineras/förbränns vid höga temperaturer. Oavsett hur farligt virus, svampar eller bakterier kan vara så klarar de inte att motstå den kraftiga värmen i den keramiska kärnan och förbränns. Värmen inuti den keramiska kärnan tvingar steriliserad luft ut till värmeväxlaren och orsakar luftkonvektion, vilket genererar ett negativt tryck under den keramiska kärnan, så att förorenad luft sugs in vid Airfrees nedre luftinlopp i ett kontinuerligt och tyst, och därmed effektivt, luftflöde. Sammanslutningen av den keramiska kärnan, den särskilda keramiken och luftflödet minskar samtidigt giftiga ozonhalter. 8

9 Airfree oberoende effektivitetstester AIRFREE EFFEKTIVITETSTESTER AV OBEROENDE LABORATO- RIER, INSTITUT OCH UNIVERSITET I FÖLJANDE LÄNDER. Laboratorium Lokal Svampar Bakterier Minskning av mikroorganismer Dammkvalster Allergener DerP-1 Insect R&D Limited Cambridge, UK juni, 2005 Laboratorium 70,6% to 97,95% SGS Natec Institute* Hamburgo/Tyskland september till november, 2000 Laboratoriekontor 99% 99% Technical Micronics Control Huntesville/USA 28 april till 14 maj, 1998 Laboratorium 93% 78% Univ. Complutense de Madrid Madrid/Spanien 21 oktober, 1997 Kliniskt laboratorium 69% 79% AINIA Valença Spanien 9 juni till 22 augusti, 2003 Kylrum 86% INETI* Lisbon/Portugal 13 januari till 18 februari 1999 Torre do Tombo Portugisiska Riksarkivet 93% 94% INETI* Lisbon/Portugal 7 maj till 18 juni 1999 RTP Videoarkiv 74% 70% INETI* Lisbon/Portugal 3 april till 5 maj 1998 Bankkontor 77% Univ. Nova of Lisbon 5 juni 1998 Laboratorium 90% 62% Campana Laboratory/ São Paulo/Brasilien 14 april 29 april 1999 Kemiskt laboratorium 99% 83% INETI* Lisbon/Portugal 12 novembertill 10 december 2004 INETI* Lisbon/Portugal 19 mars till 30 april 2001 Slutna miljöer 98% 87% Hotellrum 92% 82% Ovanstående och ytterligare tester kan ses på vår webbsida * Certifierad enligt ISO

10 Vanliga frågor 1. Så här fungerar Airfree Airfree förstör mikroorganismer vid de upphettade kapillärerna. Förorenad luft dras in Airfrees keramiska kärna med hjälp av luftkonvektion och mikroorganismer förstörs vid höga temperaturer, oavsett hur resistenta och farliga de kan tänkas vara. 2. Finns det några biverkningar? Nej. Airfrees nya teknik använder värme för att rena luften. Inga biverkningar, inga utsläpp, inga joner och inga nya partiklar genereras. Airfree bör användas i alla hem och på alla kontor. Rena luften tyst, ständigt och effektivt. 3. Min Airfree slutar inte blinka. Vad betyder det? Orsak 1: Airfree har en automatisk energisparfunktion inbyggd som automatiskt stänger av den keramiska kärnan när den har nått ett temperaturintervall, i syfte att underlätta luftkonvektion (luft i rummet dras in i maskinen och där förstörs orenheter, föroreningar och lukter). Den keramiska kärnan stängs av under några minuter, lampan släcks och de övre LED-lamporna blinkar. Airfree fortsätter att sterilisera luften under denna tid. Detta indikerar att elförbrukningen konserveras och den keramiska kärnan bevaras. Orsak 2: En annan bidragande orsak till Airfree s blinkande är omgivande luft (luft i miljön). När den omgivande luften når 35 ºC regeras automatiskt Airfree med den keramiska kärnans avstängning under ett par minuter, men fortsätter med sin sterilisering (blinkande av de övre lamporna signalerar detta). I denna process konserveras energi och Airfrees säkerhetsmekanism förstärks. Orsak 3: Airfree har toppmodern elektronik inbyggd som upptäcker eventuell felaktig placering eller felfunktion. Om de övre lamporna inte slutar blinka kontrollerar du att Airfree befinner sig i upprätt läge Om de övre och nedre luftintagen är fria från blockering kan blinkandet bero på felaktigt eluttag. Vänligen koppla in till ett ordentligt vägguttag. Om de övre lamporna fortsätter att blinka under de kommande tio minuterna och din Airfree enhet är korrekt installerad så indikerar det felfunktion. Kontakta din återförsäljare omedelbart i så fall. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 4. Förekommer det någon risk när den övre lampan på Airfree blinkar? Nej. När Airfree-elektroniken upptäcker oegentligheter stängs automatiskt TSS keramiska kärna av. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 5. Vilken är Airfrees luftreningskapacitet? E40/P40 har utformats för rum upp till 16m². E60/P60 för rum upp till 24m². E80/P80 för rum upp till 32m². E125/P125 för rum upp till 50m². P150 för rum upp till 60m². 6. Kan jag installera Airfree i min walk-in-garderob? Ja, så länge som den är på minst 10m³ *. Airfree bör inte placeras under hyllor eftersom effektiviteten minskas då. * Som referens är 10m³ ca 2x2 m 7. Kan jag använda Airfree i luftkonditionerade rum? Ja. 8. Hur vet jag om Airfree inte längre fungerar? Kontrollera locket, om det är varmt så fungerar Airfree. 9. Kan jag placera Airfree i korridoren i syfte att nå hela huset? Nej. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. 10. Kan jag placera Airfree i ett stängt rum? Ja. Kom ihåg att rummet måste vara på minst 10m3*. * 10m3 är ungefär 2x2 m. 11. Eliminerar Airfree bakterier och virus? Ja. Till skillnad från luftfiltren på marknaden är Airfree effektivare när de gäller de minsta mikroorganismerna eftersom de lätt transporteras med hjälp av Airfrees luftflöde in i den uppvärmda keramiska kärnan. 10

11 12. Kan jag flytta Airfree från ett rum till ett annat? Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfrees patenterade teknik fungerar gradvis och dess cykel ska inte avbrytas. Att flytta den från en plats till en annan avbryter cykeln och kontaminerar åter rummet. Se fråga 13 nedan. 13. Ska jag stänga av Airfree när jag lämnar huset? Nej. Airfree måste alltid vara på. 14. Vad händer om Airfree är frånkopplad eller om strömmen går? Det tar ungefär samma tid för Airfree att återhämta den tidigare minskade kontamineringsnivån. 15. Mäter CADR Airfrees effektivitet? Inte alls. CADR har inte utformats för att testa Airfrees teknik. AHAM-tätningen (sitter vanligtvis på baksidan av en luftrenare) listar tre CADR-nummer (Clean Air Delivery Rate): ett för tobaksrök, ett för pollen och ett för damm. CADR anger volymen filtrerad luft som levereras av en luftrenare. Ju högre nummer för tobaksrök, pollen och damm, desto snabbare filtrerar enheten luften. Den främsta anledningen till att CADR inte är avsedd för Airfree är att Aifree inte filtrerar utan förstör mikroorganismer. CADR tillämpas på volym av filtrerad luft som levereras av en luftrenare enligt ovan. CADR mäter inte minskning av mikroorganismer som mögel och bakterier som endast kan upptäckas av en mikrobiologilabb. Airfree förstör (fångar inte och lockar inte över till en annan yta) alla mikroorganismer, oavsett hur små de än må vara. 99,99 % av alla organiska partiklar förstörs totalt när de passerar genom Airfree USA-patenterade keramiska kärna. 16. Hur förstör Airfree dammkvalster? Minskning av mögel i miljön gör att även den mögelberoende dammkvalsterpopulationen minskar. Airfree förstör också de skadliga gifter och svampar som frigörs genom dammkvalsteravföring vilken utlöser luftvägsallergier. 17. Hur eliminerar Airfree svampar? Precis som tidigare har nämnts eliminerar Airfree luftburna mikroorganismer, svampar och sporer inkluderade. Genom att eliminera sporer är det osannolikt att nya kolonier utvecklas, vilket resulterar i mindre framtida luftburna sporer. 18. Hur förstör Airfree virus? Dessa mikroskopiska mikroorganismer elimineras lätt inuti Airfrees keramiska kärnkapillärer. Temperaturen inne i Aifrees kapillärer är mycket högre än vad som krävs för att förstöra dem. Airfree utgör din största bundsförvant i förebyggandet av sjukdomar i luftvägarna. 19. Minskar Airfree tobakslukt? Ja, Airfree minskar alla former av organisk lukt i atmosfären, inklusive tobak. 20. Släpper Airfree inte ifrån sig någon gas eller kemisk produkt? Nej. Airfrees steriliseringsprocess är naturlig. Se vår hemsida för entydiga tester gällande partiklar och ozonhalter. 21. Värmer Airfree upp ett rum? Nej. Airfree ökar inte rumstemperaturen märkbart För att få en idé så bidrar två stycken anslutna Airfreeenheter i ett rum med lika mycket värme som närvaron av en vuxen person i samma rum. 22. Producerar Airfree någon förändring av den relativa luftfuktigheten i ett rum? Nej. 23. Behöver Airfree filterbyte? Nej. Vanliga frågor 11

12 Vanliga frågor 24. Förbrukar Airfree mycket energi? Nej. Airfrees förbrukning ligger bara på 40 watt för E40/P40, 45 watt för E60/P60, 48 watt för E80/P80, 50 watt för E125/P125 och 52 watt för P Påverkar Airfree anti-stresslampa Airfrees steriliseringsfunktion? Nej. Anti-stresslampan har en estetisk effekt som kan vara avkopplande eller helt enkelt fungera som en nattlampa i barn- eller spädbarnrum. Enligt färgterapi har det blå ljuset en lugnande och avslappnande effekt Var tar mikroorganismerna vägen när de har förstörts? Som alla levande organismer består mikroorganismer och deras produkter i grunden av kol, syre och kväve. Eftersom Airfree når nästan 200 C antas det att alla produkter ingår i en förbränningsprocess, vilken frigör koldioxid (samma som släpps ut när vi andas) och vatten. En del kol (eller aska) kan bli kvar i processen. Om det skulle finnas någon kvarvarande allergen kvar kan vi anta att dessa lider av denaturering, en process som innefattar förlust av form och funktion. Det bör noteras att vi talar om reaktioner som sker på mikroskopisk nivå, så alla dessa processer eller biprodukter kommer inte att uppfattas. I detta fall finns det ingen anledning att oroa sig för underhåll. Garanti Denna produkt omfattas av AIRFREE PRODUCTS garanti, till den ursprungliga köparen att produkten är fri från defekter i material och utförande under lämplig användning under en period på två år från inköpsdatum. Under denna period och med bevis på inköp och inköpsdatum kommer denna produkt att repareras eller ersättas med samma eller liknande modell utan avgifter för delar eller arbete (med undantag för en avgift på 10 för försäkring och hantering) på återförsäljarens adress. För att vara berättigad till garantin ska du registrera dig på eller fylla i garantikortet vid köpet och skicka det till återförsäljaren. För att få garantiservice skickar du produktens inköpskvitto eller inköpsbevis och en check eller postanvisning på 10 att betalas till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte en produkt som har felanvänts, missbrukats eller ändrats, utan begränsning av ovannämnda, böjt eller tappat enheten, fel i den elektriska installationen eller fluktuerande effektnivåer antas vara fel som uppstått pga felaktig användning eller missbruk. AIRFREE PRODUCTS och dess dotterbolag eller grossister gör inte något specifikt anspråk vad gäller medicinska användningar av denna produkt, inte heller garanterar tillverkaren att utrustningen förhindrar någon form av sjukdomar. VARKEN DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, SKA UTSTRÄCKAS UTÖVER GA- RANTIPERIODEN. INGET ANSVAR ÅTAS FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BE- GRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. AIRFREE PRODUCTS FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR SOM INTE UTTALATS HÄRI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM BESKRIVNINGEN HÄRAV. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. * AIRFREE PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão nº 12, Fracção 201/ Lisboa Portugal - Tfn.: Fax: Webbplats: - E-post: 12

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma

Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Produktmanual Purezone 3-i-1 Plasma Sa ha r fungerar Purezone 3-i-1 Plasma Tack för att du valt en luftrenare från Purezone! Viktigt! Läs igenom innan användning! När Clean Mode används så avger luftrenaren

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT.

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. PLATS ATT ANDAS DJUPT AL-KO PURE STERILISERAR INNELUFTEN Som du säkert vet finns det många ämnen i luften inomhus som kan påverka vår hälsa. Virus, bakterier

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI-FÖREBYGGANDE EXTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIVT ALLERGI FÖREBYGGANDE Det är inte bra för någon av oss med för mycket damm även om vi inte är allergiska mot pollen, pälsdjur eller kvalster.

Läs mer

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1

PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 PlasmaMade och ren luft Så säljer du ren luft till alla, överallt V2.0 000-11.1 Garantier: PlasmaMade-luftfilter Hälsosam luft Ren luft I utrymmen där flera människor bor, som vardagsrum, sovrum, kontor

Läs mer

Fresh air for the future

Fresh air for the future future re future Fresh air for the future Fresh air for the future ALH/ALH1-SERIEN Frisk luft en livsnödvändighet För att våra hus skall erbjuda en frisk och sund miljö omsättning per timme enligt kraven

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

BioZone Basic Units. Ultimair.se www.ultimair.se contact@ultimair.se Mobil: 0706-777435

BioZone Basic Units. Ultimair.se www.ultimair.se contact@ultimair.se Mobil: 0706-777435 BioZone Basic Units I Basic-serien finns följande enheter: BioZone 45 renar upp till 45 kvm BioZone 90 renar upp till 90 kvm BioZone 180 renar upp till 180 kvm BioZone 270 renar upp till 270 kvm BioZone

Läs mer

BioZone AirCare. Användningsområden: BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden.

BioZone AirCare. Användningsområden: BioZone AirCare installeras i soprum och ersätter effektivt kyla till en bråkdel av kostnaden. BioZone AirCare I AirCare-serien finns följande enheter: AC-D 10 till t ex enstaka toaletter AC-D 20 till t ex trapphus, krypgrundar eller vindar. AC-D 30 till t ex soprum, krypgrundar eller vindar. Användningsområden:

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

BioZone Induct för ventilationssystem

BioZone Induct för ventilationssystem BioZone Induct för ventilationssystem BioZone Induct stoppar bakterier, virus och mikrobiell tillväxt i ventilationskanaler. - Stoppar effektivt spridning av lukter i ventilationssystem. - Stoppar mikrobiell

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare)

VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Mitsubishi Lossnay-fläkt MODELL: VL-100U5-E (med dragsnöre) VL-100EU5-E (med väggströmbrytare) Driftsinstruktioner Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. Se till

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE

Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! Vänligen läs bruksanvisningen noga, speciellt säkerhetsföreskrifterna Ozonproffsen Scandinavia AB OZONGENERATOR FÖR LUFTRENING OZX-A200N Ozonutsläpp

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O

PM 10 - Luftkvalitetsdetektor, inomhus PM 1O PM 10 - Desk PM 10 - Wall Utmärkande egenskaper Inbyggd professionell sensor med optisk IR LED-avkänningsmetod. realtidsmätning av PM 10-koncentration via inomhusmonitor Inbyggd temperatur och RH-givare

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003

FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2004 FÖRSKOLORNAS INOMHUSMILJÖ Sammanställning av miljökontorets periodiska tillsyn Åren 2001-2003 MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 3/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI. Hårborste. Vetenskapligt bevisat spa terapi. hälsosammare hår avslappnande reder ut

Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI. Hårborste. Vetenskapligt bevisat spa terapi. hälsosammare hår avslappnande reder ut Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI Hårborste Vetenskapligt bevisat spa terapi hälsosammare hår avslappnande reder ut INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga säkerhetsföreskrifter Funktioner och kontroller

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

URURU LUFTRENARE. Luftfuktning och luftrening I ETT

URURU LUFTRENARE. Luftfuktning och luftrening I ETT URURU LUFTRENARE Luftfuktning och luftrening I ETT INNEHÅLLSförteckning 2 Luftrening och luftfuktning 3 Vikten av ren luft 4 Ururu luftfuktning 5 Förbättrad teknologi 6 Speciella egenskaper 8 Specifikationer

Läs mer

Städning och ventilation

Städning och ventilation Städning och ventilation Varför det är viktigt med bra städrutiner och bra ventilation. Berätta om bakterier och virus och luftkvalitet. Hur påverkas barnens hälsa om detta sköts dåligt? Vilka lagkrav

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet!

Aircode ID AC-100. Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode ID AC-100 Aircode TM ID AC-100 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. Aggregatet skapar ett rent inomhusklimat såväl vid

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Personal nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du arbetar i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby.

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby. Historik Biozone Scientific startade för ca: 10 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används Biozone s produkter över hela

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras

Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Välkomna till en utbildningseftermiddag om Hälsokonsekvenser av en bristande inomhusmiljö där några åtgärdsförslag presenteras Hälsokonsekvenser på grund av brister i inomhusmiljön Therese Sterner Inomhusklimat

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer