P Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P800520.3.9. Bruksanvisning. Bruksanvisning E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150"

Transkript

1 Bruksanvisning Bruksanvisning P E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150 E40/E60/E80/E125/P40/P60/P80/P125/P150

2 Index Säkerhetsanvisningar...3 Osynliga fiender...4 Tillämpningar...4 Airfree och mögel...6 Beskrivning av Airfree...6 Installation och anslutning...7 Såhär fungerar Airfree Underhåll...8 Tekniska egenskaper...8 Airfree oberoende effektivitetstester...9 Vanliga frågor...10 Garanti...12 Vi gratulerar dig för ditt köp av Airfree. Airfree luftrenare tillverkas under licens US patent nr , och många andra patent är sökta över hela världen. Airfree har utformats med den mest avancerade amerikanska och tyska tekniken för att effektivt eliminera luftburna mikroorganismer och minska ozonhalterna inomhus. Till skillnad från andra luftrenartillverkare spenderar Airfree inte mycket tid åt att beskriva den fantastiska tekniken med svåra ord och teorier. Airfree erbjuder istället oberoende effektivitetstester. För varje Airfree-påstående finns det ett oberoende test som bevis! Läs noga igenom denna bruksanvisning för att uppnå bästa luftrenande resultat. Njut av din Airfree. Tack! AIFREE-PRODUKTER Copyright 2013 Airfree Produtos Electronicos Lda. Samtliga rättigheter förbehålles. Samtliga rättigheter förbehålles. Ingen del av denna publikation får reproduceras, kopieras, överföras, transkriberas, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Airfree Produtos Electronicos Lda. 2

3 Säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller får anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Innan du ansluter Airfree skakar du den för att ta reda på om det finns lösa delar inuti, orsakat av eventuell incident under transport. Om du upptäcker lösa delar returnerar du enheten till återförsäljaren. Placera inte Airfree i direkt kontakt med vatten och vätskor, vilket kan innebära risk för elektriska stötar samt skador på själva enheten. Täck inte Airfrees luftutlopp med föremål som till exempel handdukar, kläder eller gardiner eftersom detta kan orsaka överhettning och irreparabel skada på enheten. Försök inte öppna Airfree eller vidröra de interna komponenterna och/eller föra in föremål, vilket kan ge elektrisk stöt. Alla försök att öppna eller mixtra med Airfree upphäver garantin. Airfree, precis som all annan elektrisk utrustning, får inte manipuleras av barn. För att rengöra Airfree kopplar du ur den från eluttaget och använder en torr trasa för att torka av ytan. Försök inte att öppna Airfree och rengöra den inuti. Endast Airfree-auktoriserade återförsäljare har kompetens och tillstånd att reparera Airfree. Förvara alltid Airfree i lodrätt läge enligt bilden. Anti-stresslampan börjar blinka om Airfree inte befinner sig i vertikalt läge eller om den installerats felaktigt eller vid eventuella driftsstörningar I händelse av returnering för reparation ska du se till att Airfree skickas väl skyddad, helst i originalkartongen, för att undvika ytterligare skador. Airfree närmaste återförsäljare kan du hitta på Airfree får inte placeras i närheten av lättantändliga och giftiga produkter. Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess service representant eller motsvarande behörig person för att undvika fara. 3

4 Osynliga fiender De flesta människor tillbringar ca 90 % av sin tid inomhus, hemma eller på jobbet. EPA - Environmental Protection Agency hävdar att luftkvaliteten inomhus kan vara så mycket som 100 gånger värre än utomhus. Vissa faktorer bidrar till föroreningar inomhus: - Hög koncentration av människor i rum ökar utvecklingen av svamp, bakterier och virus, och -korskontaminering - Nya byggisoleringstekniker minskar intaget av utomhusluft och därmed luftkonditioneringskostnader, men i sin tur ökas drastiskt mögel- och bakteriekolonier - Bristande rengöring av luftkonditioneringskanaler - Koncentration av organiskt material såsom böcker, mattor, gardiner och soffor. God luftkvalitet inomhus är ett måste för de som drabbats av sjukdomar i andningsorgan såväl som allergier. Förorenad inomhusluft (svamp, luftburna allergener, pollen, ozonhalter) kan utlösa - Astma, bronkit, rinit, och sinusit - Svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar - Irritation i ögon, hals och näsa - Huvudvärk, slöhet, irritabilitet - Hosta och koncentrationssvårigheter Förhållandet mellan mikroorganismer och relaterade sjukdomar. Inokolum (*) X Virulens (**) Människans motståndskraft (*) Mängd mikroorganismer (**) Mikroorganismers aggressivitet Högre Inokolum och Virulens och/eller lägre Människans motståndskraft resulterar i ökad kontaminationsrisk för människor. De främsta orsakerna till kontaminering är flera typer av svamp (en del av dem redan resistenta mot de kraftfullaste kemikalier och gifter), bakterier, virus, små avföring från dammkvalster och skelett innehållande kraftfulla allergener och farliga svampar, samt säsongsbetonad pollen. Airfree kan säkert och tyst eliminera dessa allergener Tillämpningar Friska rum med ren frisk luft - Den effektiva och ljudlösa Airfree-tekniken eliminerar på ett säkert sätt mögelsporer, bakterier, virus och andra luftburna organiska mikroorganismer. Respiratoriska allergier och astma - Airfree minskar drastiskt luftburna organiska allergener och ozonhalter, och förser på så sätt allergiker med en renare och säkrare miljö. Airfree förstör mögelsporer, bakterier, virus, allergener från dammkvalster, sällskapsdjuravlagringar och minskar ozonhalter. Allt detta hålls på miniminivåer. Barn och nyfödda - Studier visar att genom att minska små barns exponering för dammkvalsterallergener minskas uppkomsten av astma. Mögel och mjöldagg - Luftburna mögelsporer som flyter runt i hemmet orsakar potentiellt allergiska reaktioner. Dessa sporer påbörjar även nya mögelkolonier och utökar de befintliga. Airfree förstör luftbruna mögel- och mjöldaggssporer och bidrar till att förhindra nya föroreningar. Lukt - Airfree kan minska vissa lukter som mögellukt och andra organiska lukter. Kök och pentryn - Minskningen av luftburna svampar och sporer i rum som skyddas av Airfree hjälper till att förhindra mögel på livsmedel. 4

5 Video, film, diabilder, ljud och optisk utrustning - I rum som skyddas av Airfree ger minskningen av luftburna sporer den bästa miljön för förvaring av kameror, video, bilder, diabilder, negativ och alla enheter som kan påverkas av svampar. Lugnt och säkert skyddar Airfree dina ägodelar och minnen. Båtar, kryssare - Airfree eliminerar säkert svampsporer, mögel, kvalster, bakterier och främmande lukter. Många av dessa bidrar till ett flertal problem gemensamma för båtägare. Kontor, offentliga byggnader - Bebyggda rum, korridorer och hissar erbjuder en ständig föroreningsrisk för anställda och gäster. Denna situation förvärras av flödet av farliga svampar och andra mikrober som kommer in genom A/C-system, och de ozonhalter som genereras av datorer och kopieringsmaskiner. Spridningen av luftburna överförbara sjukdomar kan accelerera i sådan miljö. Airfree utgör ett kraftfullt vapen vad gäller minskningen av luftburna föroreningar av virus, bakterier, svampar, samt en myriad av allergener. Bibliotek och museer - De svampsporer som blir till mögel eller mjöldagg är alltid närvarande. När temperaturen och fuktigheten i miljön är sådana som lämpar sig för groning så börjar sporerna spricka upp och tillväxten startar. Denna tillväxt förorenar böcker, kläder, dokument och konstverk. Airfree eliminerar mögel och mjöldagg och tillhandahåller således en sundare miljö för användare och anställda. Skolor, daghem - Luftburna överförbara sjukdomar utgör ett stort problem för elever, föräldrar, lärare och rektorer. Influensa, meningit, rubeolla och andra otäcka mikrober flödar fritt i luften. Genom att använda Airfree i klassrummen visar rektorerna sin omtanke om elevers och personals välbefinnande. Detta i sin tur minskar även skolans exponering för stämningar, som i samband med mögel-drabbade sjukdomar kan vara vanliga över hela USA. Pollen - Pollen är inget undantag och i likhet med andra mikroorganismer elimineras de totalt när de passerar genom Airfrees patenterade steriliseringskärna. Efter förbränning släpps resultatet, harmlösa partiklar, tillbaka till miljön. Ozon (O3) - Ozon är en mycket giftig gas som enligt EPA kan skada lungvävnad, orsaka bröstsmärtor, halsirritation och utlösa astma. FDA, amerikanska Food and Drug Administration, rekommenderar att inte använda någon utrustning som direkt eller indirekt genererar ozon på sjukhus eller där det finns patienterna. Det har bevisats att Airfree minskar ozonhalterna med 26 % för var gång det passerar luft genom den keramiska kärnan. Virus, bakterier, svampar och mikrober - Airfree eliminerar alla de luftburna mikroskopiska hotfulla mikroorganismer som nämns ovan, inklusive de minsta mikroberna som de som förekommer vid hjärnhinneinflammation, lunginflammation och scharlakansfeber. Dessa kan inte kan fångas i luftfilter eller annan utrustning där andra tekniker används. Forskare bekräftar att molekylstrukturen hos virus, svamp och bakterier (bestående av proteiner) inte kan överleva höga temperaturer, som de som finns inuti Airfrees patenterade keramiska kärna. Sjukhus, kliniker och laboratorier - luftburna föroreningar innebär ett ganska stort bekymmer på de flesta sjukhus. Med Airfree blir sjukhusmiljön säkrare. Airfree blir oumbärlig på vårdcentraler, i väntrum och återhämtningsrum tack vare dess effektivitet när det gäller att eliminera luftburna virus, bakterier och svampar. Airfree minskar även ozonhalterna vilka kan påverka patienter med sjukdomar i andningsorganen. Laboratorier behöver inte längre avbryta all verksamhet för kemisk luftdesinfektion, och tjänar således in arbetstid. Restauranger - Airfree erbjuder kontinuerlig luftsterilisering. Tyst tillhandahåller Airfree det där extra skyddet som kunderna förväntar sig. Alla virus och bakterier som passerar genom Airfrees patenterade steriliserande keramiska kärna elimineras. Restauranger rekommenderas att lämna in sina planritningar i syfte att säkerställa korrekt täckning i anläggningarna. Dammkvalster - Många allergiska reaktioner orsakas av dammkvalster. Det fina dammet som genereras från deras skelett och exkrementer innehåller farliga svampar och allergener som vid inandning orsakar allergiska reaktioner. Dessa allergener och svampar elimineras till fullo inuti Airfrees keramiska kärna. Minskningen av svampar som Airfree tillhandahåller i inomhusmiljön minskar i sin tur dammkvalsterpopulationen eftersom dammkvalster behöver vissa typer av svamp för att överleva. Hotell och äldreboende - Användning av Airfree i rummen visar på boendets omtanke om sina gästers välbefinnande. Användningen av Airfree kan bidra till en högre beläggning, och kan även utgöra en god försvarslinje vid rättegångar. Airfree har genom oberoende tester bevisad effektivitet. 5

6 Airfree och mögel Vägledning för installation av Airfree i mögelförorenade rum 1 - Installera Airfree-enheten enligt bruksanvisningen. 2 - Låt enheten köras minst en gång i veckan för att uppnå betydande minskning av luftburna mögelsporer. 3 - Rengör mögelinfekterade objekt och ytor eftersom de är en ständig källa till nya sporer. Det är viktigt att betona att Airfree inte kommer att förstöra eller ta bort mögel från ett förorenat objekt eller förorenad yta. Sådana ytor måste rengöras manuellt. Airfree förhindrar att sporer som släpps av befintliga mögelkolonier kontaminerar andra ytor, och hämmar tillväxten av befintliga och nya kolonier. Utan Airfree Med Airfree Illustration bilder baserat på Airfree oberoende testresultat. Resultaten kan variera beroende på rummet och villkor miljö. Beskrivning av Airfree 1 1- Övre lock med luftutlopp och anti-stresslampa 2- Sidohöljen 3- På/Av Led 4- Bas Luftintag 6- Nätsladd 7- Anti-stresslampa Dimmer 5 6 Airfree anti-stresslampa har en estetisk effekt och kan vara avkopplande. Du kan justera ljusstyrkan med hjälp av dimmern vid Airfrees bas. Lampan är inte involverad i och har inte någon relation med driften av Airfrees patenterade steriliserande kärna. (*) Anti-stresslampor finns inte i Airfree E40/E60/E80 / E

7 Installera och ansluta Anslut nätsladden till närmaste vägguttag. Se till att ytan är torr (placera aldrig Airfree på vått golv och sänk inte ned i vatten). Se till att den blå sidolampan tänd. Slå på dimmern och anti-stresslampan, de bör lysa från övre locket (1). Efter 10 minuter bör locket vara varmt. Placera Airfree på golvet. Installera inte under möbler eller hyllor eller bakom gardiner eftersom det minskar luftflödet och Airfrees effektivitet vad gäller att minska mikroorganismer. Placera varje Airfree i rum upp till 16m ² för E40/P40 eller 24m² för E60/P60 eller 32m² för E80/ P80 eller 50m² för E125/P125 eller 60m² för P150. För större rum använder du proportionellt fler Airfree -enheter. Användningen av endast en Airfree i rum större än rekommendationerna innebär en minskning av Airfree effektivitet. Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfree kan endast användas i rum med minimal luftmängd på 10 m3, fritt från hinder. Airfree kan installeras i rum med luftkonditionering och värmesystem. Men det rekommenderas inte att placera Airfree närheten av sådana enheter i syfte att undvika eventuella störningar i Airfrees luftflöde. Placera inte Airfree i korridoren i försök att nå hela huset. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. Airfree får inte placeras i närheten av dörrar eller under fönster i syfte att undvika att steriliserad luft släpps ut rummet. 7

8 Tekniska egenskaper Modell E40/P40 E60/P60 E80/P80 E125/P125 P150 Kapacitet Elektrisk Förbrukning 16m 2 40W 24m 2 45W 32m 2 48W 50m 2 50W 60m 2 52W Spänning 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V 220V - 240V Buller Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Helt tyst Vikt 1.09 Kg 1.09 Kg 1.09 Kg 1.27 Kg 1.48 Kg Mått höjd: 26.5cm diameter: 21.5cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm höjd: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm height: 10.4cm diameter: 8.4cm Renad luft Så här fungerar Airfree Underhåll Kylkammare Kall och ren luft avges till omgivningen utan väsentlig förändring i rumstemperatur och rumsfuktighet. TSS Steriliserande keramisk kärna Inuti den keramiska kärnan elimineras 99,99 % av alla mikroorganismer från miljön. Luftintag Förorenad luft går in i Airfree med hjälp av konvektion förorenad luft Så fungerar Airfree Förorenad luft går tyst in i Airfree med hjälp av luftkonvektion och steriliseras inuti Airfrees patenterade keramiska kärna där alla mikroorganismer elimineras/förbränns vid höga temperaturer. Oavsett hur farligt virus, svampar eller bakterier kan vara så klarar de inte att motstå den kraftiga värmen i den keramiska kärnan och förbränns. Värmen inuti den keramiska kärnan tvingar steriliserad luft ut till värmeväxlaren och orsakar luftkonvektion, vilket genererar ett negativt tryck under den keramiska kärnan, så att förorenad luft sugs in vid Airfrees nedre luftinlopp i ett kontinuerligt och tyst, och därmed effektivt, luftflöde. Sammanslutningen av den keramiska kärnan, den särskilda keramiken och luftflödet minskar samtidigt giftiga ozonhalter. 8

9 Airfree oberoende effektivitetstester AIRFREE EFFEKTIVITETSTESTER AV OBEROENDE LABORATO- RIER, INSTITUT OCH UNIVERSITET I FÖLJANDE LÄNDER. Laboratorium Lokal Svampar Bakterier Minskning av mikroorganismer Dammkvalster Allergener DerP-1 Insect R&D Limited Cambridge, UK juni, 2005 Laboratorium 70,6% to 97,95% SGS Natec Institute* Hamburgo/Tyskland september till november, 2000 Laboratoriekontor 99% 99% Technical Micronics Control Huntesville/USA 28 april till 14 maj, 1998 Laboratorium 93% 78% Univ. Complutense de Madrid Madrid/Spanien 21 oktober, 1997 Kliniskt laboratorium 69% 79% AINIA Valença Spanien 9 juni till 22 augusti, 2003 Kylrum 86% INETI* Lisbon/Portugal 13 januari till 18 februari 1999 Torre do Tombo Portugisiska Riksarkivet 93% 94% INETI* Lisbon/Portugal 7 maj till 18 juni 1999 RTP Videoarkiv 74% 70% INETI* Lisbon/Portugal 3 april till 5 maj 1998 Bankkontor 77% Univ. Nova of Lisbon 5 juni 1998 Laboratorium 90% 62% Campana Laboratory/ São Paulo/Brasilien 14 april 29 april 1999 Kemiskt laboratorium 99% 83% INETI* Lisbon/Portugal 12 novembertill 10 december 2004 INETI* Lisbon/Portugal 19 mars till 30 april 2001 Slutna miljöer 98% 87% Hotellrum 92% 82% Ovanstående och ytterligare tester kan ses på vår webbsida * Certifierad enligt ISO

10 Vanliga frågor 1. Så här fungerar Airfree Airfree förstör mikroorganismer vid de upphettade kapillärerna. Förorenad luft dras in Airfrees keramiska kärna med hjälp av luftkonvektion och mikroorganismer förstörs vid höga temperaturer, oavsett hur resistenta och farliga de kan tänkas vara. 2. Finns det några biverkningar? Nej. Airfrees nya teknik använder värme för att rena luften. Inga biverkningar, inga utsläpp, inga joner och inga nya partiklar genereras. Airfree bör användas i alla hem och på alla kontor. Rena luften tyst, ständigt och effektivt. 3. Min Airfree slutar inte blinka. Vad betyder det? Orsak 1: Airfree har en automatisk energisparfunktion inbyggd som automatiskt stänger av den keramiska kärnan när den har nått ett temperaturintervall, i syfte att underlätta luftkonvektion (luft i rummet dras in i maskinen och där förstörs orenheter, föroreningar och lukter). Den keramiska kärnan stängs av under några minuter, lampan släcks och de övre LED-lamporna blinkar. Airfree fortsätter att sterilisera luften under denna tid. Detta indikerar att elförbrukningen konserveras och den keramiska kärnan bevaras. Orsak 2: En annan bidragande orsak till Airfree s blinkande är omgivande luft (luft i miljön). När den omgivande luften når 35 ºC regeras automatiskt Airfree med den keramiska kärnans avstängning under ett par minuter, men fortsätter med sin sterilisering (blinkande av de övre lamporna signalerar detta). I denna process konserveras energi och Airfrees säkerhetsmekanism förstärks. Orsak 3: Airfree har toppmodern elektronik inbyggd som upptäcker eventuell felaktig placering eller felfunktion. Om de övre lamporna inte slutar blinka kontrollerar du att Airfree befinner sig i upprätt läge Om de övre och nedre luftintagen är fria från blockering kan blinkandet bero på felaktigt eluttag. Vänligen koppla in till ett ordentligt vägguttag. Om de övre lamporna fortsätter att blinka under de kommande tio minuterna och din Airfree enhet är korrekt installerad så indikerar det felfunktion. Kontakta din återförsäljare omedelbart i så fall. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 4. Förekommer det någon risk när den övre lampan på Airfree blinkar? Nej. När Airfree-elektroniken upptäcker oegentligheter stängs automatiskt TSS keramiska kärna av. (*) Airfree E40/E60/E80/E125 har inte inbyggda anti-stresslampor. 5. Vilken är Airfrees luftreningskapacitet? E40/P40 har utformats för rum upp till 16m². E60/P60 för rum upp till 24m². E80/P80 för rum upp till 32m². E125/P125 för rum upp till 50m². P150 för rum upp till 60m². 6. Kan jag installera Airfree i min walk-in-garderob? Ja, så länge som den är på minst 10m³ *. Airfree bör inte placeras under hyllor eftersom effektiviteten minskas då. * Som referens är 10m³ ca 2x2 m 7. Kan jag använda Airfree i luftkonditionerade rum? Ja. 8. Hur vet jag om Airfree inte längre fungerar? Kontrollera locket, om det är varmt så fungerar Airfree. 9. Kan jag placera Airfree i korridoren i syfte att nå hela huset? Nej. I det här fallet minskas endast luftföroreningarna i korridorens område. 10. Kan jag placera Airfree i ett stängt rum? Ja. Kom ihåg att rummet måste vara på minst 10m3*. * 10m3 är ungefär 2x2 m. 11. Eliminerar Airfree bakterier och virus? Ja. Till skillnad från luftfiltren på marknaden är Airfree effektivare när de gäller de minsta mikroorganismerna eftersom de lätt transporteras med hjälp av Airfrees luftflöde in i den uppvärmda keramiska kärnan. 10

11 12. Kan jag flytta Airfree från ett rum till ett annat? Airfree måste vara på kontinuerligt i samma rum, 24 timmar om dygnet. Airfrees patenterade teknik fungerar gradvis och dess cykel ska inte avbrytas. Att flytta den från en plats till en annan avbryter cykeln och kontaminerar åter rummet. Se fråga 13 nedan. 13. Ska jag stänga av Airfree när jag lämnar huset? Nej. Airfree måste alltid vara på. 14. Vad händer om Airfree är frånkopplad eller om strömmen går? Det tar ungefär samma tid för Airfree att återhämta den tidigare minskade kontamineringsnivån. 15. Mäter CADR Airfrees effektivitet? Inte alls. CADR har inte utformats för att testa Airfrees teknik. AHAM-tätningen (sitter vanligtvis på baksidan av en luftrenare) listar tre CADR-nummer (Clean Air Delivery Rate): ett för tobaksrök, ett för pollen och ett för damm. CADR anger volymen filtrerad luft som levereras av en luftrenare. Ju högre nummer för tobaksrök, pollen och damm, desto snabbare filtrerar enheten luften. Den främsta anledningen till att CADR inte är avsedd för Airfree är att Aifree inte filtrerar utan förstör mikroorganismer. CADR tillämpas på volym av filtrerad luft som levereras av en luftrenare enligt ovan. CADR mäter inte minskning av mikroorganismer som mögel och bakterier som endast kan upptäckas av en mikrobiologilabb. Airfree förstör (fångar inte och lockar inte över till en annan yta) alla mikroorganismer, oavsett hur små de än må vara. 99,99 % av alla organiska partiklar förstörs totalt när de passerar genom Airfree USA-patenterade keramiska kärna. 16. Hur förstör Airfree dammkvalster? Minskning av mögel i miljön gör att även den mögelberoende dammkvalsterpopulationen minskar. Airfree förstör också de skadliga gifter och svampar som frigörs genom dammkvalsteravföring vilken utlöser luftvägsallergier. 17. Hur eliminerar Airfree svampar? Precis som tidigare har nämnts eliminerar Airfree luftburna mikroorganismer, svampar och sporer inkluderade. Genom att eliminera sporer är det osannolikt att nya kolonier utvecklas, vilket resulterar i mindre framtida luftburna sporer. 18. Hur förstör Airfree virus? Dessa mikroskopiska mikroorganismer elimineras lätt inuti Airfrees keramiska kärnkapillärer. Temperaturen inne i Aifrees kapillärer är mycket högre än vad som krävs för att förstöra dem. Airfree utgör din största bundsförvant i förebyggandet av sjukdomar i luftvägarna. 19. Minskar Airfree tobakslukt? Ja, Airfree minskar alla former av organisk lukt i atmosfären, inklusive tobak. 20. Släpper Airfree inte ifrån sig någon gas eller kemisk produkt? Nej. Airfrees steriliseringsprocess är naturlig. Se vår hemsida för entydiga tester gällande partiklar och ozonhalter. 21. Värmer Airfree upp ett rum? Nej. Airfree ökar inte rumstemperaturen märkbart För att få en idé så bidrar två stycken anslutna Airfreeenheter i ett rum med lika mycket värme som närvaron av en vuxen person i samma rum. 22. Producerar Airfree någon förändring av den relativa luftfuktigheten i ett rum? Nej. 23. Behöver Airfree filterbyte? Nej. Vanliga frågor 11

12 Vanliga frågor 24. Förbrukar Airfree mycket energi? Nej. Airfrees förbrukning ligger bara på 40 watt för E40/P40, 45 watt för E60/P60, 48 watt för E80/P80, 50 watt för E125/P125 och 52 watt för P Påverkar Airfree anti-stresslampa Airfrees steriliseringsfunktion? Nej. Anti-stresslampan har en estetisk effekt som kan vara avkopplande eller helt enkelt fungera som en nattlampa i barn- eller spädbarnrum. Enligt färgterapi har det blå ljuset en lugnande och avslappnande effekt Var tar mikroorganismerna vägen när de har förstörts? Som alla levande organismer består mikroorganismer och deras produkter i grunden av kol, syre och kväve. Eftersom Airfree når nästan 200 C antas det att alla produkter ingår i en förbränningsprocess, vilken frigör koldioxid (samma som släpps ut när vi andas) och vatten. En del kol (eller aska) kan bli kvar i processen. Om det skulle finnas någon kvarvarande allergen kvar kan vi anta att dessa lider av denaturering, en process som innefattar förlust av form och funktion. Det bör noteras att vi talar om reaktioner som sker på mikroskopisk nivå, så alla dessa processer eller biprodukter kommer inte att uppfattas. I detta fall finns det ingen anledning att oroa sig för underhåll. Garanti Denna produkt omfattas av AIRFREE PRODUCTS garanti, till den ursprungliga köparen att produkten är fri från defekter i material och utförande under lämplig användning under en period på två år från inköpsdatum. Under denna period och med bevis på inköp och inköpsdatum kommer denna produkt att repareras eller ersättas med samma eller liknande modell utan avgifter för delar eller arbete (med undantag för en avgift på 10 för försäkring och hantering) på återförsäljarens adress. För att vara berättigad till garantin ska du registrera dig på eller fylla i garantikortet vid köpet och skicka det till återförsäljaren. För att få garantiservice skickar du produktens inköpskvitto eller inköpsbevis och en check eller postanvisning på 10 att betalas till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte en produkt som har felanvänts, missbrukats eller ändrats, utan begränsning av ovannämnda, böjt eller tappat enheten, fel i den elektriska installationen eller fluktuerande effektnivåer antas vara fel som uppstått pga felaktig användning eller missbruk. AIRFREE PRODUCTS och dess dotterbolag eller grossister gör inte något specifikt anspråk vad gäller medicinska användningar av denna produkt, inte heller garanterar tillverkaren att utrustningen förhindrar någon form av sjukdomar. VARKEN DENNA GARANTI ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, SKA UTSTRÄCKAS UTÖVER GA- RANTIPERIODEN. INGET ANSVAR ÅTAS FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING SKADOR, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BE- GRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. AIRFREE PRODUCTS FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT GARANTIANSVAR SOM INTE UTTALATS HÄRI OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DET FINNS INGA GARANTIER SOM STRÄCKER SIG BORTOM BESKRIVNINGEN HÄRAV. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land. * AIRFREE PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão nº 12, Fracção 201/ Lisboa Portugal - Tfn.: Fax: Webbplats: - E-post: 12

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby.

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby. Historik Biozone Scientific startade för ca: 10 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används Biozone s produkter över hela

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm

Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Provsvar: Analys av DNA från mikroorganismer i rumsdamm Prov från Ånässkolan uttaget av Olle Wedenmark Ergo-Tek Provplatsen var 401 och provet var märkt 401. Provnummer 08-260-016. Provet togs ut 2008-02-18

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

BioZone Basic. Kind Group AB www.kindcigars.se info@kindcigars.se 0771-88 58 55

BioZone Basic. Kind Group AB www.kindcigars.se info@kindcigars.se 0771-88 58 55 BioZone Basic I Basic-serien finns följande enheter: BZ-PR45/05 som renar upp till 45 kvm (med fjärrkontroll och timer. Upphängningsbar) BZ-PR90/10 som renar upp till 90 kvm (med fjärrkontroll och timer.

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA

FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Skolenkät - - Elever år och äldre nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN I DIN SKOLA Enkäten är ett led i att ta fram underlag för göra en miljövärdering av den skola du går i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N IVT Nordic Inverter KHR-N Vår mest kraftfulla luft/luft-värmepump. Nyhet! Lägre ljudnivå, bättre besparing och marknadens bästa trygghet. IVT Nordic Inverter KHR-N är en helt nyutvecklad luft/luft värmepump.

Läs mer

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö

Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö GOLV laminatgolv Vardagens slitage hemma ställer höga krav på golvet. Laminatgolvet GOLV är testat enligt de normer som gäller för golv i hemmiljö och offentlig miljö med lätt slitage (EN 13329). Laminatgolvet

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga

trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga trygg i arbetet Mögeldamm och tröskdammlunga I ladugårdar, svinhus, hönshus och andra produktionsbyggnader finns det alltid litet damm i luften. Allt damm kan innebära hälsorisker och vissa typer av damm

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts

GODMORGON möbler och GRUNDTAL och. MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt. GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts GODMORGON GODMORGON möbler och GRUNDTAL och MOLGER ben, ODENSVIK, BRÅVIKEN, NORRVIKEN och BREDVIKEN tvättställ samt GODMORGON förvaring i set om 3 utsätts för hårda tester för att uppfylla våra stränga

Läs mer

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om

Sievert ECC 230. En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om En unik toalett där avfall blir till aska Så enkel att installera, använda och sköta om Vattenfri Allt avfall samlas i en miljöpåse som förbränns till aska Patenterad förbränningskammare Snabb ekonomisk

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden

of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden of Sweden Det har aldrig varit så enkelt att städa som nu Rent på riktigt! Centraldammsugare från AirVac of Sweden Renare inomhusluft Färre allergier Hälsosammare hem CENTRALDAMMSUGARE ger bevisat renare

Läs mer