PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd från EU- programmet Kultur Anslaget från EU är på närmare två miljoner kronor och beviljas i den utsträckning projektet medfinansieras av lokala, regionala och statliga organisationer. Konkret avser den här ansökan medfinansiering för de delar av projektet som kommer att äga rum i Sverige, samt en del där svenska konstnärer och musiker kommer att medverka i Vitryssland. Sammanfattning Tidpunkt: (nedslag i Göteborg hösten 2011) Deltagande länder: Sverige, Vitryssland, Estland, Litauen, Tyskland och Portugal Innehåll: musik, fotografi och konst samt en internetbaserad plattform för konstnärligt utbyte Mål: Interkulturell och gränsöverskridande dialog och utbyte

2 Bakgrund och kontext Under det senaste decenniet har situationen i Vitryssland försämrats och landet har blivit mer och mer isolerat, särskilt inom områdena utbildning och kultur. Vitryska kulturarbetare har begränsad tillgång till kommunikation med sina kollegor i andra länder och vice versa. På grund av bristande akademiskt utbyte och självisolering har kreativa människor begränsade kunskaper om de senaste tendenserna i samtida konst och händelser inom det kulturella området i världen. Det här projektet överbryggar isolering och för människor med olika kulturella uttryck och bakgrund samman för att tillsammans finna nya innovativa uttryck för överbryggande konst. Projektet syftar till att möjliggöra kulturellt utbyte samt att underlätta en interkulturell dialog som kommer att berika arbetet med utvecklingen av kultur i allmänhet samt kommer att utveckla den europeiska kulturella mångfalden. I den meningen är samarbetet till lika stor nytta för båda sidor. Läser nu om texten ovan, men byt ut ordet Vitryssland till någon av Göteborgs förorter i nordost. Vi lever i en region fylld av gränser och isolering det här projektet ämnar syna och förändra detta. Genomförande Inom ramen för den första etappen av kulturutbytet kommer fem grupperingar bestående av sju vitryska kulturaktörer, fem musiker, en konstnär och en fotograf, att besöka fem EU- länder. Där de har de gemensamma uppträdanden och utställningar med sina motsvarigheter i respektive land. Det andra steget äger rum i fem olika vitryska städer. Varje vitrysk grupp kompletteras med sina motsvarigheter från det land som just denna grupp samarbetade med i den första fasen. Detta följs av en galaföreställning i Minsk som samlar alla deltagande konstnärer från de sex länderna. En internetbaserad plattform upprättas för projektets syften och kontinuerligt kulturellt utbyte mellan deltagarna. Vår ansökan avser aktiviteterna i Sverige, samt det svenska deltagandet i delaktiviteter i Vitryssland. Deltagare Vi kommer att ha en internationell grupp som väljer ut de konstnärer och artister som skall medverka, en process som pågår just nu. Fördelningen ser dock ut som följer: 1. Musiker från Vitryssland (25), Estland (5), Tyskland (5), Litauen (5), Portugal (5) och Sverige (5) 2. Fotografer från Vitryssland (5), Estland (1), Tyskland (1), Litauen (1), Portugal (1) och Sverige (1) 3. Konstnärer från Vitryssland (5), Estland (1), Tyskland (1), Litauen (1), Portugal (1) och Sverige (1) Under planeringsstadiet, på förslag som svenska deltagande: Fotograf: Anna Viola Hallberg (www.aview.se, Konstnär: Tova Eriksson (www.dropparochdamm.blogspot.com) Musiker: Nina De Heney, Emilio Estrada, Josefin Cederwall + musiker Förslag på vitryska deltagare: Fotograf: Andrei Liankevich Konstnär: oklart Musiker: PortMone (www.myspace.com/portmone), Nagual (www.myspace.com/nagualia), CherryVata (cherryvata.com), Akana (www.akana- nhs.com), Guda (guda.fromby.net/index_eng.html)

3 Målgrupp Våra målgrupper är två, dels är det de direkt medverkande konstnärerna och artisterna och dels är det besökarna av våra aktiviteter. Deltagare: I hela projektet kommer 50 musiker, tio fotografer och tio konstnärer från Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige att delta. I Sverige kommer fem vitryska och fem svenska musiker, en vitrysk och en svensk fotograf samt en vitrysk och en svensk konstnär att delta. Publik: Allmänheten i de deltagande länderna, med särskilt fokus på en ung publik. I Sverige är målgruppen publik lite mer specifik, nämligen unga personer med en särskilt insats i mot de bosatta i nordöstra Göteborg. Förväntade mål för projektet, på kort och lång sikt Projektets mål (internationellt sett på kort sikt) - Att främja interkulturell dialog mellan Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige - Att stödja gränsöverskridande spridning av kulturella och konstnärliga verk och produkter - Att skapa ett nätverk för interkulturellt samarbete mellan Vitryssland och EU - Att öka medvetenheten om vikten av att bevara och främja den kulturella mångfalden i Europa och Vitryssland för att berika det gemensamma europeiska kulturområdet Projektets mål (regionalt sett på kort sikt) - Att främja interkulturell dialog i det svenska samhället - Att stödja gränsöverskridande spridning av kulturella och konstnärliga verk och produkter - Att skapa ett nätverk för interkulturellt samarbete mellan Sverige och andra länder - Att öka medvetenheten om vikten av att bevara och främja den kulturella mångfalden i Sverige för att berika det gemensamma kulturområdet Resultat (internationellt sett på lång sikt) - Interkulturell dialog mellan Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige är etablerad - Kulturella och konstnärliga verk från Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige cirkulerar över gränserna och är tillgängliga för allmänheten - Ett nätverk för samarbete med kulturella aktörer från Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige är etablerad - En internetbaserad plattform för kulturellt utbyte är skapad - Unga konstnärer ges möjlighet att nå ut till publik över hela Europa Resultat (regionalt sett på lång sikt) - Interkulturell dialog i Sverige är etablerad - Kulturella och konstnärliga verk cirkulerar över gränserna och är tillgängliga för allmänheten - Ett nätverk för samarbete med kulturella aktörer från Vitryssland, Estland, Tyskland, Litauen, Portugal och Sverige är etablerad - En internetbaserad plattform för kulturellt utbyte är skapad - Unga konstnärer ges möjlighet att nå ut till publik över hela Europa

4 Jämställdhet är av största vikt och arbetas med kontinuerligt inom organisationen, samt i våra aktiviteter. Detta syns tydligt i projektledningsgruppens sammansättning och i de personer som vi väljer ska delta i våra aktiviteter. Vi arbetar också för att ha en jämn könsfördelning i vår publik. Mångfald uppnår vi genom interkulturell dialog och gränsöverskridande spridning av kulturella och konstnärliga verk och produkter. Ett av projektets mål är Att öka medvetenheten om vikten av att bevara och främja den kulturella mångfalden i Sverige, EU och Vitryssland för att berika det gemensamma europeiska kulturområdet. Tillgänglighet delas vi upp i två delar, fysisk och mental. Den fysiska tillgängligheten är viktig och i största möjliga utsträckning kommer våra aktiviteter att vara fysiskt tillgängliga i Sverige. I ett par av våra samarbetsländer kommer den fysiska tillgängligheten inte att var lika stor då förutsättningarna inte är lika goda. Den mentala tillgänglighetsaspekten är dock något som alla länder arbetar mycket aktivt och kompetent med. Internationalisering är kärnan; syftet, målet och resultatet av detta projekt. Samarbetspartners De organisationer som ingår i detta projekt har alla samarbetat i tidigare projekt. Den gemensamma faktorn är Vitryssland och kulturaktiviteter som strävar efter samhällsförändring. Två utan organisationerna, Culture Clinic (sammankallande) och Kultur Aktiv e.v ingår i BIIM (Belarus International Implementors Meeting), en stort internationellt nätverk som möts två gånger per år. Samarbetspartners: 1. Valgene Uus Tee (VUT), Estonia Pavel Marozau, phone: , 2. United Centre of Initiatives for Belarus (JuBIC), Lithuania Mariana Iljina, phone: , 3. Kultur Aktiv e.v (KA), Germany Mirko Sennewald, phone: , 4. Public Association Discussion and Analytical Community Liberal Club, Belarus Apeikin Aliaksandr, phone: , 5. Oficina da Courela, Azaruja, Portugal Elza Ferreiro Neto, phone: , Risker och riskhantering Begränsade finansiella resurser: förebyggs genom att bygga ett kvalitativt projekt som är förankrat och kommunicerat med potentiella ekonomiska bidragsgivare. Vissa länder har sämre förutsättningar att finna ekonomiska resurser - detta hanterat vi genom att lägga ett större ekonomiskt ansvar på andra länder. Exempel: Vitryssland har mycket svårt att finna ekonomiska resurser, varpå vi i Sverige även söker medel för delar av deras arbete. Kulturkrockar: undviks genom en öppet och medveten dialog i projektgruppen. Kommunikationsproblem: förebyggs genom att både verbalt och skriftligen kommunicera.

5 Vitryssland är en diktatur där det är svårt att genomföra aktiviteter: förebyggs genom att vi alla har arbetar i den kontexten tidigare och därmed kan undvika onödiga sammandrabbningar med stat, polis och KGB. Uppföljning och utvärdering Förberedelserna för detta projekt var kopplade till personliga möten där även en skiss för utvärdering och uppföljning togs fram. Projektets första aktivitet kommer att äga rum i Vilnius, december 2010 där kommer detaljer angående innehåll och deltagare, budget och tidsplan samt uppföljning och utvärdering att fastställas. I december 2011 kommer ett utvärderingsmöte äga rum i Berlin. Mötet kommer att beakta resultaten från det senaste året, framtida planer och uppgifter kommer att diskuteras och justeras i enlighet med de verkliga resultaten av de delar som redan genomförts. Det sista utvärderingsmötet äger rum i Tallinn - detta kommer att inriktas på en sammanfattning och utvärdering av genomförda aktiviteter. Under genomförandet av projektet, kommer inblandade parter regelbundet vara i kontakt med varandra för arbetsrelaterade diskussioner. Ytterligare möten inom ramen för andra gemensamma projekt och internationella konferenser kommer också att vara viktigt för detta projekt. En skriftlig utvärdering kommer att sammanställas för att garantera mål- och resultatuppfyllelse efter projektets genomförande. Verifierbara indikatorer - Antal kulturella aktörer som deltar i interkulturell dialog under projektet händelser och utanför (verifikat: organisatörer "förteckningar över registrerade deltagare och resultaten av övervakning sker under projektets gång); - Antal konstnärliga verk och produkter som har rest över gränserna (verifikat: organisatörer register); - Antal personer som besöker utställningar och andra projekt- relaterade händelser i varje deltagande land (verifikat: antal informationsblad ges ut till publiken vid entrén och arrangörerna "listor över deltagare); - Antal och kvalitet av media publikationer om projektets verksamhet och projektet som sådant (verifikat: analys av print, radio, TV och online media i de deltagande länderna); - Antal gemensamma initiativ diskuteras av deltagande konstnärer och kreativa arbetstagare (verifikat: feedback från deltagarna och resultaten av den övervakning som utförs av partner); - Antal deltagare att dela sina verk på Internet- baserad plattform (verifikat: antalet deltagare registrerade på projektets hemsida och dela sina verk och idéer); - Antal nya konstnärliga och kreativa arbeten / produkter som skapats som ett resultat av projektet (feedback från deltagarna och resultaten av den övervakning som utförs av partner); - Offentliga diskussioner om kulturell mångfald och gemensamt europeiskt kulturområde i de deltagande länderna (återkoppling och resultaten av den övervakning som utförs av partner).

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19

Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19 g n i n s i v Årsredo 2008 idor 9, 144 s 0 511 / 20 0 0 r n D Innehåll Förord 7 Offentlig diplomati Att sätta Sverige på kartan och skapa relationer med omvärlden 8 Strategiska utgångspunkter i verksamheten

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys...

Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 1 Innehåll Inledning... 3 Mål och syfte... 4 Projektbeskrivning... 5 Nedslag i processen... 7 Press... 9 Resultat... 11 Utvärdering och analys... 12 Utvärdering av resultat... 12 Förslag på förbättringar...

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING SKAPANDE SKOLA REDOVISNINGAR FRÅN SKOLHUVUDMÄN SOM BEVILJADES BIDRAG 2012

SAMMANSTÄLLNING SKAPANDE SKOLA REDOVISNINGAR FRÅN SKOLHUVUDMÄN SOM BEVILJADES BIDRAG 2012 SAMMANSTÄLLNING SKAPANDE SKOLA REDOVISNINGAR FRÅN SKOLHUVUDMÄN SOM BEVILJADES BIDRAG 2012 13 januari, 2014 INLEDNING... 3 EKONOMISK REDOVISNING... 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM DELTAGANDE... 6 GENOMFÖRDA

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Att pröva nya arbetsformer i kommunen vad kan ett EU-projekt tillföra?

Att pröva nya arbetsformer i kommunen vad kan ett EU-projekt tillföra? Att pröva nya arbetsformer i kommunen vad kan ett EU-projekt tillföra? Rapport från URBACT-nätverket Together Ingrid Ramberg Mångkulturellt centrum, Botkyrka Inledning Under tiden som arbetet med utvecklingsprogrammet

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR. (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen

BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR. (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1. Inledning / bakgrund 3 2. Om BKC Västra Götaland 5 3. Upplevt

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer