Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna. Forskningspublikationer år 2003: Biologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna. Forskningspublikationer år 2003: Biologi"

Transkript

1 Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna Forskningspublikationer år 2003: Biologi Bergh, J.-E., Stengård Hansen, L., Vagn Jensen, K.-M., and Vaeggemose Nielsen, P. The Effect of Anoxic Treatment on the Larvae of Six Species of Dermestids (Coleoptera). Journal of Applied Entomology 127, Åkerlund, M. and Bergh, J.-E. Anoxic treatment of a large mounted natural history specimen. Manuscript to NOOX3, Conference at The British Library and The Natural History Museum, London, November 3-4, Andra arbetsrapporter Bergh, J.-E. och Åkerlund, M. Skadedjursbekämpning med låg syrehalt av herbarier och insektssamlingar. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s Bergh, J.-E., Åkerlund, M. och Hallström, A. Kvävgasbehandling av malangripna sadlar med VELOXY kvävegenerator. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s Åkerlund, M. och Bergh, J-E. Behandling med låg syrehalt av ett stort naturhistoriskt museiföremål. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s (39)

2 Forskningspublikationer år 2003: Datateknik Eklund, S. Handwritten character recognition using a massively parallel GP Engine in VLSI. Proc. IFAC Conference on Intelligent Control and Signal Processing, Faro, Portugal Eklund, S. Time series forecasting using massively parallel genetic programming. Proc. The NIDISC 03 Workshop, Nice, France Elf, M. and Dougherty, M.S. The role for simulation in the design of new health care environments. The 8 th International Congress in Nursing Informatics NI2003, Rio de Janeiro, Brazil. Hellström, Peter, Kauppi, Arvid, Wikström, Johan, Andersson, Arne W, Sandblad, Bengt, Kvist, Thomas and Gideon Anders. Experimental evaluation of decision support tools for train traffic control. The 6 th World Congress on Railway Research (WCRR), Edinburgh September 28 - October 1, Presentation i övrigt vid vetenskapliga konferenser Nordström, E. CAC and routing of self-similar call traffic based on Markov decision theory. The KK conference, Visby, Sweden (39)

3 Forskningspublikationer år 2003: Elektroteknik Göransson, Åke and Sohlberg, Björn. Tracking Low Velocity Vehicles from Radar Measurements. Proceedings of the IASTED International Conference Circuits, Signals, and Systems, Cancun Mexico, May 19-21, Ed.: Rashid, M.H. Pp ISBN: Sohlberg, Björn. Grey Box Modelling for Heat Control. Journal of Process Control, Vol. 13, No. 3, pp , Sjöholm, S. Analysis of replacing software-based systems with FPGA and a case study of a digital output IO-board. Euromicro Conference, Digital System Design. Turkey. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Sjöholm, S. VDHL en introduktion. Studentlitteratur, 138 s ISBN Sjöholm, S. och Lind, L. VDHL för konstruktion. Studentlitteratur, 500 s ISBN (39)

4 Forskningspublikationer år 2003: Engelska Gilsenan Nordin, Irene. The Uncatchable Mystery of Being : Chris Arthur s Irish Willow. Nordic Irish Studies 2 (2003): Gilsenan Nordin, Irene. Beyond the Borders of Home: The Subject-in-Exile in the Work of Two Contemporary Irish Women Poets, Eiléan Ní Chuilleanáin and Nuala Ní Dhomhnaill. Proceedings from the 8 th Nordic Conference on English Studies. Eds.: Aijmer, Karin and Olinder, Britta. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, ISBN Pp Gilsenan Nordin, Irene. Betwixt and Between : The Body as Liminal Threshold in the Poetry of Eiléan Ní Chuilleanáin. Conference on Contemporary Irish Literature: Diverse Voices. University of Central Lancashire, Preston, UK, April 4-6, Gilsenan Nordin, Irene. Between the Dark Shore and the Light : The Liminal World of Eiléan Ní Chuilleanáin. 13 th Annual Central New York Conference on Language and Literature, SUNY Cortland (State University of New York), October, 26-28, Holmsten, Elin. Your Body, / That Naked Altar : Corporeality in Medbh McGuckian's Poetry. EFACIS, European Federation of Associations and Centres for Irish Studies, Universidade do Minho, Braga, Portugal, December 13, Holmsten, Elin. Those Deeply Carnal Moments : The Hermeneutics of Flesh in Medbh McGuckian s Poetry. Nordic Irish Studies 1.2 (2003): White, Jonathan. Clustering in Verb Phrases. Proceedings from the 8 th Nordic Conference on English Studies, pp Eds.: Aijmer, Karin and Olinder, Britta Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Cunningham Andersson, U. Temporal indicators of dominance in bilingual children. Phonum 9, Proceedings of Fonetik 2003, University of Umeå, June 2-4, Gilsenan Nordin, Irene. Panel Chair. The Element of the Spiritual in Contemporary Irish Poetry. 13 th Annual Central New York Conference on Language and Literature, SUNY Cortland (State University of New York), October 26-28, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa White, Jonathan. Review number of Chomsky, Noam (2002) On Nature and Language. Cambridge University Press. Cambridge, U.K. The Linguist List (39)

5 White, Jonathan. Review number of Alexiadou, A., E. Anagnostopoulou, S. Barbiers and H.-M. Gärtner (2002) Dimensions of movement: From features to remnants. John Benjamins. Amsterdam. The Linguist List White, Jonathan. Review number of Adger, D. (2003) Core Syntax: A Minimalist Approach. Oxford University Press. Oxford. The Linguist List (39)

6 Forskningspublikationer år 2003: Företagsekonomi Ahlström Söderling, R. Does Benchmarking Support Innovation That Leads To Competitive Advantages? - Some observations in a study of manufacturing companies use of best practices. The Symposium on the Entreprenurship-Innovation-Marketing Interface, Karlsruhe, Germany, October 9-10, Ahlstrom Soderling, Ragnar. SME strategic business networks seen as learning organizations. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2003 vol: 10 issue: 4 pp , Emerald. Ahlström Söderling, R., Lindhult, E., Sundqvist, J., and Wijkman, P-M. From Resources to Practices. A study of the use of best practices in manufacturing companies in Sweden based on a survey from New Zealand. The 17 th Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik, August 14-16, Rapportserien att informerar (rapporterna från att projektet redovisas i kronologisk ordning) Korta beskrivningar av ett antal olika delprojekt. Februari Teknik i all enkelhet. Juni Utbildning istället för uppsägning. Juli Tillverkningsföretagens betydelse för Dalarna. Oktober (39)

7 Forskningspublikationer år 2003: Grafisk teknik Bryntse, Göran, Bakker, Jimmy, and Arwin, Hans. Determination of the refractive index of printed and unprinted paper surfaces using spectroscopic ellipsometry. International Journal of Spectroscopic Ellipsometry. Accepted. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Enoksson, Emmi. Image Classification and Optimized Image Reproduction. TAGA (Technical Association of the Graphic Arts) 2003, Montreal, Canada, April 6-9, In press. Enoksson, Emmi. The characterization of input devices by luminance and chrominance. VI polygraficky seminar, Pardubice, The Czech Republic, September 23-24, (39)

8 Forskningspublikationer år 2003: Historia Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bergström, Eva, Götlind, Anna och Haraldsson, Kjell. Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap: Studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla. Dfr-rapport 2003:1. Falun, Claesson, Urban. Grundtvig, bonderörelse och folkkyrka. En historisk jämförelse mellan Danmark och Sverige. I: Grundtvig - nyckeln till det danska? Red.: Sanders, Hanne och Vind, Ole. Skrifter från Centrum för Danmarksstudier. Nr 1. Göteborg, Götlind, Anna. De första hundra åren. I: Expansion och omprövning: Fyrtio år med Landstinget Dalarna. Red.: Isacson, Maths, Nilsson, Staffan, Götlind, Anna och Borgert, Leif. Dfr-rapport 2003:3, s Gidlunds/Hedemora, Götlind, Anna. Sällskapsliv och borgerlig formering, recension av Anders Simonsen Bland hederligt folk: Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg (Göteborg, 2001). Accepterad för publicering i Historisk tidskrift Götlind, Anna. Äldre och historia. Nordisk Sosialt Arbeid: Tidskrift for sosialarbeidere i Norden (Nordic Journal of Social Work) 2003:1, s Petterson, Lars. Hur skapas ett historiemedvetande? Presentation av ett projekt. Historielärarnas Förenings Årsskrift Petterson, Lars. Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse. I: Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Red.: Selander, S. Stockholm, Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Berge, L. and Cederlöf, G. (Red.) Political visions and social realities in contemporary South India. Rapport 2003:10, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Gröndahl, Jan Curbing Women s Suffrage. Expectations, Apprehensions and Strategies. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Magnusson, Ulf Economic Equality, Civic Traditions and Human Rights. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 8(39)

9 Petterson, Lars Human Rights, Citizenship and Welfare: The Swedish Model. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 9(39)

10 Forskningspublikationer år 2003: Industriell ekonomi Böhlin, R., Wigblad, R., and McCluskey, D. The Relocation-Effect: A Productivity Increase when Relocating Service Activities from City to Rural Areas. The ECIS 2003 conference, Naples, Italy, June 16-21, Hansson, M. and Wigblad, R., Reframing the Hawthorne Effect. The 17 th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, August 14-16, Hedlund, Ann, Åteg, Mattias, Sconfienza, Carolina, Andersson, Ing-Marie och Rosén, Gunnar. En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna. Vetenskaplig skriftserie Arbete och Hälsa 2003:2, Arbetslivsinstitutet. Sjöberg, Ulf. An SCP-Model for the Analysis of Strategic Networks/Alliances. The 13 th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Helsingfors, Finland, August 15-17, Sjöberg, Ulf and Klint, Mats B. Towards a comprehensive SCP-model for analysing strategic networks/alliances. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.33, No.5, Wigblad, R. Outline of research strategies for experiential knowledge. The 17 th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, August 14-16, Wigblad, R. Praktikteori en möjlig forskningsstrategi? The SIRA-conference, Interaktiv forskning utmaningar för akademin, Växjö, november, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Böhlin, R. och Wigblad, R. Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från storstad till landsort. ITPS, A 2003: (39)

11 Forskningspublikationer år 2003: Informatik Eriksson, O. To denominate and characterise in the context of information systems. ECIS 2003 The 11 th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, Eriksson, O. and Hultgren, G. The Notion of IT-Services from a Social Interaction Perspective. Workshop on Information Systems in Contexts, WISCFALL-2003, Örebro, October 20-21, Forsman, A. and Eriksson, O. Standardisation as a Basis for Information Exchange and ITservices. Promote IT 2003; May. 5-7, Gotland, Sweden. Hultgren, G., and Eriksson, O. The Notion of Computer Based Information Services. Promote IT 2003, May 5-7, Gotland, Sweden. Åkerblom, L. and Eriksson, O. Tourist Information Systems based on Trail Network Information. ENTER2003, Helsinki, Finland, January 29-31, Ågerfalck, P. and Eriksson, O. Usability in Social Action: Reinterpreting Effectiveness, Efficiency and Satisfaction. ECIS 2003 The 11 th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, (39)

12 Forskningspublikationer år 2003: Kemi/Kemiteknik Doktorsavhandlingar Lindegårdh N. Development of Field-adapted Analytical Methods for the Determination of New Antimalarial Drugs in Biological Fluids. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Blessborn, D., Lindegårdh, N., Ericsson, Ö., Hellgren, U., and Bergqvist, Y. Determination of pyronaridine in whole blood by automated solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography. Therapeutic Drug Monitoring 2003, 25, Färnert, A., Lindberg, J., Gil, P., Swedberg, G., Bergqvist, Y., Thapar, M.M., Lindegård, N., Berezcky, S., and Björkman A. Evidence of Plasmodium falciparum malaria resistant to atovaquone and proguanil hydrochloride: case reports. British Medical Journal 326, , Lindegårdh, N., Ashton, M., and Bergqvist, Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of piperaquine in plasma by peak compression liquid chromatography. Journal of Chromatographic Science 40, February, 44-49, Lindegårdh, N., Ashton, M., and Bergqvist, Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of piperaquine in whole blood by rapid highperformance liquid chromatography. Therapeutic Drug Monitoring 25, , Lindegårdh, N., Neamin, G., and Bergqvist, Y. Stability of amodiaquine in blood; a new approach to evaluate stability Journal of Chromatography Submitted. Malm M., Lindegårdh, N., and Bergqvist Y. Automated Solid-Phase Extraction method for the Determination of Piperaquine in Capillary Blood applied onto Sampling Paper by Liquid Chromatography. Journal of Chromatography Submitted. Römsing, S., Ulfberg, J. and Bergqvist, Y. Determination of melatonin in human plasma with solid-phase extraction, high-performance liquid chromatography and fluorescence detection. Scandiavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 63, 81-88, (39)

13 Forskningspublikationer år 2003: Konstvetenskap Ångström Grandien, Inga Lena. The Reception of the Classical Ideal in Swedish 16 th Century Art and Architecture. In: The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea. Conference at the Estonian Academy of Arts, November 9-10, Tallinn, Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Ångström-Grandien, Inga Lena. In the name of God. Religious works of art taken as war booty by Swedish troops in the Thirty Years War. On the opposite sides of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries. Wroclaw, Poland, November 26-29, (39)

14 Forskningspublikationer år 2003: Litteraturvetenskap Hansen, Julie. Images of madness in visual art: A symbolist iconography. American Association for the Advancement of Slavic Studies Annual Conference, Pittsburgh, USA, November Hansen, Julie. A Python Can Have Up to Three Tongues: The Use of Multiple Languages in the Poetry of Ivan Blatny. KOSMAS: Czechoslovak and Central European Journal vol 16, nr 2 (Spring 2003), pp Hansen, Julie. Writers on artists: Russian Symbolist portraits of the mad genius. The Intelligentsias of Russia and Poland Conference, Lund, Sweden, August Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Hemmilä, Olavi. Dröm om ett svunnet paradis etablerade idealbild av Tagore. Sydasien 2003:1, s Hemmilä, Olavi. Ett möte mellan två världar: Tagore besöker Sverige. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:1, s Hemmilä, Olavi. Unika fältstudier blev bok. Sydasien 2003:04, s Jansson, Bo G. Eyvind Johnson och Norden. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:1, s Jansson, Bo G. Eyvind Johnson und der Norden. I: Halldór Laxness Erlangen-Nürnberg, Under publicering. Jansson, Bo G. En postmoderne fin de siécle: om 1990 ernes svenske roman. I: Modernismens historie. Red.: Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen. København, 2003 (Modernismestudier; 2), s Jansson, Bo G. Recension av Folke Nibelius doktorsavhandling Lord Bolingbroke ( ) and History: A Comparative Study of Bolingbroke s Politico-Historical Works and a Selection of Contemporary Texts as to Themes and Vocabulary. TFL: tidskrift för litteraturvetenskap 2003:1/2, s Jansson, Bo G. Recension av Hans Lagerberg, Ivar och Eyvind: en bok om relationen mellan Sveriges två största arbetarförfattare. Falu-Kuriren den 31 maj Jansson, Bo G. Verkligheten behöver språket för att få tydlig mening och kontur. Tvärsnitt 2003, s (39)

15 Forskningspublikationer år 2003: Maskinteknik Licentiatavhandlingar Domkin, Konstantin. Physically Based Models of Metal Plasticity. Luleå University of Technology. Tec. Lic., 12 June ISSN /ISRN LTU-LIC--03/30--SE/NR 2003:30. Domkin, K., Lindgren, L-E., and Segle, P. Dislocation density based models for plastic hardening and parameter identification. Proceedings The 7 th International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, Barcelona, April 7-10, Kenger, P. and Onori, M. Module Property Analysis in the Assembly Process. Proceedings of the International Precision Assembly Seminar, March 17-19, 2003, Bad Hofgastein, Austria. Kenger, P., Erixon, G., and Lennartsson, S. Module Property Verification - A Conceptual Framework to Perform Product Verifications at Module level. The 14 th International Conference on Engineering Design, August 19-21, 2003, Stockholm, Sweden. Lindgren, L-E., Alberg, H., and Domkin, K. Constitutive modelling and parameter optimisation. Proceedings The 7 th International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, Barcelona, April 7-10, (39)

16 Forskningspublikationer år 2003: Matematik Licentiatavhandlingar Taflin, Eva. Problemlösning och analys av rika matematiska problem. Research report No , in Mathematics Education, Department of Mathematics, Umeå universitet, 3 november Hedrén, Rolf, Taflin, Eva, and Hagland, Kerstin. What Do Teachers and Pupils Learn by Means of Rich Problems? Matematikdidaktikkonferensen PICME 10, maj 2003, Växjö. Bales, C. and Persson, T. External DHW Units for Solar Combisystems. Solar Energy 74(3), pp Taflin, Eva, Hagland, Kerstin och Hedrén, Rolf. Vad lär lärare och elever i år 7-9 via rika problem? I: Challenges in Mathematics Education. Proceedings of MADIF 3, the 3 rd Swedish Mathematics Education Research Seminar, Norrköping, January 23-25, Red.: Bergsten, C. och Grevholm, B. Linköping: Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning, Nr 2, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Taflin, Eva, Hagland, Kerstin och Hedrén, Rolf. Hur skapas situationer för matematiklärande i undervisning med rika problem? Akka, Tidskrift för Kultur och Lärande vid Högskolan Dalarna, 2003:2, s (39)

17 Forskningspublikationer år 2003: Materialvetenskap Doktorsavhandlingar Bexell, U. Surface Characterisation Using ToF-SIMS, AES and XPS of Silane Films and Organic Coatings Deposited on Metal Substrates. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, Licentiatavhandlingar Osterman, J. Optical properties of bistable nematic LCD structures. Department of Engineering Sciences. Uppsala University, Uppsala Bergström, A., Åström, H., and Magnusson, R. Friction Measurements on Cycleways Using a Portable Friction Tester. ASCEs Journal of Cold Regions Engineering, Volume 17, Number 1, March ISSN X. Bexell, U., Olsson, M., Johansson, M., Samuelsson, J., and Sundell, P.-E. A Tribological Study of a Novel Pre-Treatment With Linseed Oil Bonded to Mercaptosilane Treated Aluminium. Surface and Coatings Technology 166 (2003) Bexell, U. And Olsson, M., Time-of-Flight SIMS Characterisation of hydrolysed g-mercaptopropyltrimethoxysilane deposited on Al and Zn. Surface and Interface Analysis 35 (2003) Bexell, U., Olsson, M., Johansson, M., Sundell, P.-E., Carlsson, P., and Hellsing, M. A ToF-SIMS Study of Linseed Oil Bonded to Mercaptosilane Treated Aluminium. Proceedings of the 14 th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS XIV, San Diego, California, USA, September 14-19, Birgerson, J., Lindsjö, A., Selo, M.M., Grehk, M., and Skarp, K. Spectroscopic study of chemically stabilized dichroic thin crystal films. Applied Surface Science. Submitted. Engkvist, J., Bexell, U., Grehk, T. M., and Olsson, M. ToF-SIMS Depth Profiling of Alumina Formed on a FeCrAl High Temperature Alloy. Proceedings of the 14th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS XIV, San Diego, California, USA, September 14-19, Friedlein, R. Sorensen, S.L., Birgerson, J., Crispin, A., d. Jong, M.P., Osikowicz, W., Rosenqvist, L., Murphy, C., Gel'mukhanov, F., and Salaneck, W.R. Dispersing bands in the ground- and core-excited state of non-oriented poly-(para-phenylenevinylene) from resonant photoelectron spectroscopy. Physical Revue B. Accepted. 17(39)

18 Johansson, M., Samuelsson, J., Sundell, P.-E., Bexell, U., and Olsson M. Radiation Induced Polymerization of Monomers From Renewable Resources. Polymer Preprints 44(1) (2003) Johansson, M., Samuelsson, J., Bexell, U., and Sundell, P.-E. Fatty Acid Derivatives in Radiation Curable Coatings. Proceedings of e 5: UV & EB Technology Expo & Conference (Formerly RadTech 2004), Charlotte, NC, USA, May 2-5, Accepted. Jönsson, S.K.M., Birgerson, J., Crispin, X., Greczynski, G., Osikowicz, W., v. d. Gon, A.W.D., Salaneck, W.R., and Fahlman, M. The effects of solvents on the morphology and sheet resistance in poly(3,4-ethylenedioxythiophene)- polystyrenesulfonic acid (PEDOT-PSS) films. Synthetic Metals vol. 139, pp. 1-10, Marciniak, S., Crispin, X., Uvdal, K., Trzcinski, M., Birgerson, J., Louwet, F., and Salaneck W.R. Light induced damages in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its deratives: A photoelectron spectroscopy study. Synthetic Metals. Accepted. Offrell, P. and Magnusson, R. In situ photographic survey of crack propagation in flexible pavements. The International Journal of Pavement Engineering. Submitted. Osterman, J., Madsen, L., Birgerson, J., and Skarp, K. Optical properties of singlepolarizer reflective bistable nematic displays. Proceedings of SID '03, Baltimore, USA, vol. 34, pp , Osterman, J. and Skarp, K. Optical modes for direct-view single-polarizer reflective BTN-LCD. Optics Express, vol. 11, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., and Skarp, K. Optical Characteristics of Double-Layer Cholesteric Liquid Crystal Displays. Proceedings of International Display Research Conference (IDRC), Phoenix, USA, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., Lymarenko, R., and Skarp, K. Optical Properties of Monochromatic Double-Layer Cholesteric Liquid Crystal Displays. Proceedings of XII International Symposium Advanced Display Technologies, Moscow, Russia, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., Valyukh, S., Osterman, J., and Skarp, K. Using the Jones matrix for simulation of light propagation in anisotropic media (In Russian). Optical Journal, vol. 70, pp , Valyukh, S., Osterman, J., and Skarp, K. A Simple Spectroscopic Method to Measure Cell Gap and Twist Angle of TN LCD. Proceedings of International Display Research Conference (IDRC), Phoenix, USA, pp , Valyukh, S., Rybalochka, A., Sorokin, V., Tytarnenko, T., and Skarp, K. A method for measuring reflective twist nematic liquid crystal cell properties. Proceedings of XII International Symposium Advanced Display Technologies, Moscow, Russia., pp , (39)

19 Forskningspublikationer år 2003: Medie- och kommunikationsvetenskap Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Mörner, Cecilia. Makten och synligheten - den svenska talkshowen Hannah som potentiell politisk arena. 16:e nordiska medieforskningskonferensen, Agder University College, Norge, augusti, (39)

20 Forskningspublikationer år 2003: Miljöteknik Bales, C. and Persson, T. External DHW Units for Solar Combisystems. Solar Energy 74(3), pp Letz, T., Bales, B., and Perers, B. A New Concept for Characterisation of Solar Combisystems: The Fsc Method. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Lorenz, K. and Bales, C. Pellet Integral - Auxiliary Pellet Burner Integrated into Solar Stores. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Setterwall, F. and C. Bales Thermo Chemical Accumulator - TCA. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Streicher, W., Bales, C., Bony, J., Brender, E., et al. Material Demand and Energy Payback Time of Solar Combisystems. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Henning, A., Lorenz, K., Persson, T. och Nordlander, S. Pellet och sol, ett bidrag till omställningen från el-uppvärmning, Lägesrapport för delprojekten: 1 Människor hus och värme; 2 Pelletbrännaren; 3 Värmesystemet. Programkonferens, Småskalig bioenergianvändning och Utsläpp och luftkvalitet, Växjö januari, 2003 (Energimyndigheten). Karlsson, R., Bergeå, O., Kulesza,W., and Ponten, B. Life cycle considerations in the core of business development. CIRP-conference on Life Cycle engineering, Copenhagen, Denmark, May 21-23, Nordlander, S. and Lorenz, K. Economic Analysis of Combisystems for High Solar Fractions. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden, June 14-19, Nordlander, S. and Persson, T. Evaluation and computer modelling of wood pellet stoves with liquid heat exchangers. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden June 14-19, Persson, T. and Nordlander, S. Conversion of Electrically Heated Houses to Pellets and Solar. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden June 14-19, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Henning, Annette. Solvärme och svenska vanor. I: Hett om kalla fakta. Aktuell forskning om temperaturen, människan och naturen. Vetenskapsrådets temabok (39)

21 Egna arbetsrapportserier Bales, C. Internationell utveckling av solvärmekombisystem - Slutrapport för projekt Formas & Deltagande i IEA-SHC Annex 26 Solar Combisystems. SERC report, SERC, Dalarna University, Borlänge, Sweden. ISSN Henning, A. Tio hushåll om elkonvertering. Hem och härd, del II. Högskolan Dalarna: Centrum för solenergiforskning SERC. ISSN ISRN DU-SERC-82-SE, november Nordlander, S. TRNSYS model for Type 210. Pellet stove with liquid heat exchanger. Documentation of model and parameter identification. ISRN DU-SERC-79-SE. June 2003, SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge, Sweden. Persson T. Konvertering av elvärmda hus till pellet- och solvärme - Beskrivning av datormodell för byggnader och system. SERC/Högskolan Dalarna, rapport ISRN DU-SERC-80-SE, Borlänge, Sweden Andra arbetsrapporter Bales, C. Combitest - Initial Development of the AC/DC Test Method. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Bales, C. Reports on Solar Combisystems Modelled in Task 26 (System Description, Modelling, Sensitivity, Optimisation). In: Appendix 6: Generic System #11: Space Heating Store with DHW Load Side Heat Exchanger(S) and External Auxiliary Boiler. A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Bales, C. Reports on Solar Combisystems Modelled in Task 26 (System Description, Modelling, Sensitivity, Optimisation). In: Appendix 7: Generic System #12: Space Heating Store with DHW Load Side Heat Exchanger(s) and External Auxiliary Boiler (Advanced Version). A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Perers, B. and Bales, C. A Solar Collector Model for TRNSYS Simulation and System Testing. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Streicher, W., Bales, C., Bony, J., Heimrath, R., et al. Elements and Examples of "Dream Systems" of Solar Combisystems. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France (39)

22 Forskningspublikationer år 2003: Nationalekonomi Doktorsavhandlingar Johnsson, Richard. Transport Tax Policy Simulations and Satellite Accounting within a CGE Framework. Department of Economics, Uppsala University, Economic Studies 71, 84 pp., ISBN Hultkrantz, Lars. Telecommunications liberalisation in Sweden: Is intermediate regulation viable? Swedish Economic Policy Review, vol. 9(2): Lehtonen, E., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M., and Li, C-Z. Non-market Benefits of Forest Conservation in Southern Finland. Journal of Environmental Science and Policy. Forthcoming. Nilsson, J-E. Restructuring Sweden s Railways; The Unintentional Deregulation. Swedish Economic Policy Review, [B12]. Forthcoming. Vail, D. and Heldt, T. Governing Snowmobilers in Multiple-Use Landscapes: Sweden and Maine (USA) Cases. Ecological Economics. Forthcoming. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Hultkrantz, Lars. Approaches to Assessment of the Full Social Cost of Trucking. Seminar on Economic Valuation of Externalities and Transport Policies, Institute of International Economics, Valencia University, September 25, Hultkrantz, Lars and Lindberg, Gunnar. Intelligent Economic Speed Adaptation. 10 th International Conference on Travel Behaviour Research, Lucerne, Switzerland, August 10-14, Nerhagen L. Health costs of transport air pollution in urban areas in Sweden. ECE/WHO Pan-European Program on Transport Health and Environment: Workshop on Economic Valuation of Health Effects due to Transport, Stockholm, June 12-13, Nerhagen L. and Johansson H. Estimation of the Cost due to Air Pollution of Transport in Sweden. The 12 th International Symposium Transport and Air Pollution, Avignon, France, June 16-18, (39)

23 Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Hultkrantz, Lars. Vägtullar Något för Stockholm? Inledning vid Nationalekonomiska föreningens förhandling Ekonomisk Debatt 31, 60-80, Hultkrantz, Lars och Johansson, Elly-Ann. Hemarbetet och BNP. Ekonomisk Debatt 31(6): Hultkrantz, L., Li, C-Z. och Nerhagen, L. Fart eller miljö: är avvägningarna rimliga? En analys av underlaget för samhällsekonomiska bedömningar av väginvesteringar. Rapport 5271, Naturvårdsverket, Hultkrantz, Lars och Lindström, Eva. Släpp dataseten fria! Replik. Ekonomisk Debatt 31(1): Johansson H., Nerhagen L. och Andelius C. Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet. VTI-notat Li, C-Z. and Löfgren K-G. Evaluating Projects in a Dynamic Economy: Some New Envelope Results. Umeå Economic Studies No Nerhagen L. och Johansson H. Variations in the external cost of transport air pollution - the case of Sweden. VTI-notat 36A Nilsson, J-E. Pricing the use of Sweden s Railways; Are Charges in line with Marginal Costs? and Marginal Cost Pricing of Airport Use; The case for using a market mechanism for slot pricing. Two Working Papers prepared for EC project MC-ICAM published as VTI notat 2A (39)

24 Forskningspublikationer år 2003: Naturgeografi Hellqvist, M. Local environment and human impact at Gamla Uppsala, SE Sweden during Iron Age inferred from fossil beetle remains. Journal of Nordic Archaeological Sciences 14, In press. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Traustadottir, R. och Hellqvist, M. Isländska biskopssätets historia - skrivet i jorden. Populär Arkeologi 2003:2, årg. 21, 3 s. Stockholm. Hellqvist, M. När sedimenten berättar - När naturhistoria blir kulturhistoria. AKKA, Tidskrift för Kultur och Lärande vid Högskolan Dalarna, 2003:1, s Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Hellqvist, Magnus. Fossilfynd på Hólar Rapport över fynd av fossila insekter, osteologisk analys av ben, makrofossila växtdelar, metallurgiska analyser från Hólar i Hjaltadalur, norra Island. Rapport nr 2003:18, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 24(39)

25 Forskningspublikationer år 2003: Pedagogik Andersson, Catharina. More men to school. Becoming Teachers in a Learning Organization: Meeting the Challenges of the Learning Society, ATEE Conference, Malta, August 24-27, Berg, Gunnar. Entwicklungsarbeit im Schulalltag. Journal für Schulentwicklung, 2/ Jahrgang. Berg, Gunnar. Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande. Utbildning & Demokrati, 1, 2003, Bergman, M. Internet, trabajo individual y cambio de normas de educación en la escuela sueca. En/In: Luces en el laberinto audiovisual. Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación. Dirección/Direction: José Ignacio Aguaded Gómez. Huelva, octubre de DL: H ISBN: Impreso en España/Printed in Spain. También/Also: CD-ROM: Luces en el laberinto audiovisual. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Berg, Gunnar. Demokrati bara för utvalda. Svenska Dagbladet. Brännpunkt s. 5. Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Alvemark, K. and Lundgren, M. Schools as learning organisations - impact on activities and leadership. The ATEE conference, Malta, August 24-27, Rapport 2003:16, Högskolan Dalarna. (ISBN x.) Bergman, M. Kvinnliga röster från en manlig värld. En intervjustudie om kvinnliga ingenjörer i Dalarnas industri. Rapport 2003:17, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Bergman, M. Röster om industriarbete. Rapport 2003:7, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Are schools able to bring sense into pupils lives. An experiment to use Antonovsky s concept sense of coherence from a school perspective. Rapport 2003:4, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Att lära för arbetslivet - ALFAprojektet. En utvärderande fallstudie. Rapport 2003:5, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 25(39)

26 Lundgren, M. Forskningscirkeln - en arbetsform för att utveckla skolan mot en lärande organisation? Rapport 2003:8, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Forskningscirklar en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas? Rapport 2003:3, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Hedemora kommuns Barn- och grundskoleförvaltning. En utvärderande studie av ledningsorganisationen. Rapport 2003:9, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Rollen som områdesrektor för Haga- och Soltorgsgymnasiet i Borlänge En utvärderande fallstudie. Rapport 2003:6, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Rättviks kommuns Barn- och utbildningsförvaltning. En utvärderande studie av en förändrad ledningsorganisation. Rapport 2003:15, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Specialpedagogikfunktionen inom VBU en utvärderande studie. Rapport 2003:1, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M och Svärdhagen, J. Learning Center vid Högskolan i Gävle. - En utvärderande studie. Rapport 2003:14, Högskolan Dalarna. (ISBN ) von Schantz, I. Kön spelar roll. Utvärdering av ett Mainstreamingprojekt inom Arbetsmarknadsverket Dalarna. Tre studiecirklar och två forskningscirklar kring jämställdhet. Rapport 2003:12, Högskolan Dalarna. (ISBN ) von Schantz, I. Utvärdering av Region Vision. Rapport 2003:2, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Andra arbetsrapporter Andersson, Catharina. Fler män till skolan. Redovisning av ett EU-projekt. Arbetsrapport, Högskolan Dalarna Sundh, F., Wede, C. och Berg, G. Gävle kommuns skolplan en övergripande utvärdering, Rapport VII från SABO 2-projektet. Rapport 2003:13, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 26(39)

27 Forskningspublikationer år 2003: Religionsvetenskap Sporre, Karin. Women and Agency - New Arising Images of Motherhood in the Context of the Christian Tradition. In: Images of Motherhood. Rapport från Nordiska Afrikainstitutet. Under publicering. Presentation i övrigt vid vetenskapliga konferenser Sporre, Karin. Feministisk etik och kunskap i skolan - en skiss. I: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 8-9 maj, 2003, s Arrangör: Forskningsprojektet Gemensamma värden? Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Axelsson, Thomas. Den messianska hädelsen. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:2, s Sporre, Karin. Images of Motherhood: Conflicts and Creative New Thinking Within and Outside the Christian Tradition. Jenda, A Journal of Culture and African Women Studies, 2003, Issue 4. Sporre, Karin. Oikoumene och solidaritet. I: Tillräckligt mänsklig. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn Sid Uppsala. Under publicering. Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Sporre, Karin. Introduction. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Sporre, Karin. Women s Human Rights in Sweden: A Feminist Ethical Perspective. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Sporre, Karin and Russel Botman, H. (Eds.). Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, 332 pp. (ISBN ) 27(39)

28 Forskningspublikationer år 2003: Socialantropologi Ekman, Ann-Kristin Too much kinship?: Managing social relations in a small village in Sweden. Etnofoor, antropologisch tijdschrift. 16 (1) Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bartholdsson, Åsa. På jakt efter rätt inställning. Att fostra positiva och reflekterande elever i en svensk skola. I: Skolkulturer. Red.: Persson, Anders. Studentlitteratur, Lund. Ekman, Ann-Kristin. Från korskusiner till plastpappor: Släktskap i ständig förändring. AKKA, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna. 2003:1. Hallgren, Claes. Två Resenärer. Två Bilder av Australier. Eric Mjöbergs och Yngve Laurells vetenskapliga expeditioner kultur i fokus, Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Bartholdsson, Åsa. Pretending Democracy. Learning and Teaching Participation in Two Swedish Schools. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Narrow, Judith. Othering from Within Sometimes Other, Sometimes Not. On being a Young Turk in Sweden. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 28(39)

29 Forskningspublikationer år 2003: Sociologi Doktorsavhandlingar Berg, Gunnar. Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur Läggs fram som doktorsavhandling i sociologi vid Universitetet i Tromsö våren Anm. Ytterligare uppgifter om publikationer av Gunnar Berg återfinns under ämnet: Pedagogik. Saxonberg, Steven. Czech Political Parties Prefer Male Candidates to Female Votes. In: Women s Access to Power in Post-Communist Europe. Eds.: Matland, Richard E and Montgomery, Kathleen. Oxford University Press, Oxford Saxonberg, Steven. The Czech Republic Before the New Millennium. East European Monographs/Columbia University Press, Saxonberg, Steven. The Czech Road towards a Consolidated Democracy. In: EU Enlargement. Eds.: Rupnik, Jacque and Zielonka, Jan. Manchester University Press Saxonberg, Steven. The Influence of Family Policy on Freedom of Choice: Sweden from a comparative perspective. Malzenstwo i Rodzina. Forthcoming. Saxonberg, Steven. The Influence of Presidential Systems: Why the Right is so Weak in Conservative Poland and so Strong in the Egalitarian Czech Republic. Problems of Post-Communism. Forthcoming September Saxonberg, Steven and Linde, Linde. Beyond the Transitology-Area Studies Debate. Problems of Post-Communism. Forthcoming May Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Saxonberg, Steven. Review of Jasna Dragovic-Soso s book, Saviours of the Nation : Serbia s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism. Transitions on- Line June 18, Saxonberg, Steven. Sweden. In: Revolutionary and Dissident Movements. Ed.: Szajkowski, Bogdan. John Harper Publishing, Forthcoming. 29(39)

30 Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Jeffner, Stina. Different Space for Action a Way to Understand Rape. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 30(39)

31 Forskningspublikationer år 2003: Statistik Rönnegård, L. och Danell, Ö. Genetic response to selection on reindeer calf weights. Rangifer 23(1): Rönnegård, L. and Woolliams, J.A. Predicted rates of inbreeding with additive maternal effects. Genetical Research 82: Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Rönnegård, L. och Hannu, U. Urval ökar renhjordens produktivitet. Boazudiehtu - Nyhetsblad om forskning och utveckling i renskötseln Nr (39)

32 Forskningspublikationer år 2003: Träteknologi Doktorsavhandlingar Rune, G. Instability in plantations of container grown Scots pine and consequences on stem form and wood properties. Doctorial thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria Blomberg, J. Elastic strain at semi-isostatical compression of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Journal of Wood Science. Accepted. Blomberg, J. and Persson, B. An algorithm for comparing density in CT-images taken before and after compression of Pinus sylvestris. Holz als Roh- und Werkstoff. Accepted. Blomberg, J. and Persson, B. Plastic deformation in small clear pieces of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) during densification with the Calignum process. Journal of Wood Science. In press. Fahlvik, N., Ekö, P-M., and Pettersson, N. Influence of pre-commercial thinning grade on branch diameter in Scots pine in southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research. Accepted. Gullberg, T. and Johansson, J. A hitch hook device for improved mobility for farm tractor with unpowered trailer. Baltic Forestry Forthcoming. Gullberg, T. and Johansson, J. Soil Scarification Equipment Mounted on a Grapple Loader. Baltic Forestry vol. 9 no 1, Johansson, J., Liss, J.-E., Gullberg, T., and Björheden, R. Transport and handling of forest energy bundles advantages and problems. Biomass and Bioenergy. Submitted. Mattsson, A. and Ciccarese, L. Mechanical root pruning of containerised Pinus sylvestris seedlings effects on root growth potential and water status. Submitted to Canadian Journal of Forest Research. Rune, G. Slits in container wall improves root structure and stem straightness of outplanted Scots pine seedlings. Silva Fennica 37 (3): , Warensjö, M. and Rune, G. Stem straightness and compression wood in 22-year-old container-grown Scots pine trees. Silva Fennica. Accepted. 32(39)

33 Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Lindström, A. och Hellqvist, C. Doftlös miniplanta lurar snytbaggen. Skogseko nr 1, s11, Lindström, A. och Hellqvist, C. Miniplantor kan bli något stort. PLANTaktuellt nr 1: 1-3, Liss, J-E. Bara en bråkdel av askan åter till skogen. Tonvis med näringsämnen går förlorade. SkogsEKO nr 2, Liss, J-E. Askhantering i Gävleborg och Dalarna. Bioenergi nr Liss, J-E. Endast två procent av askan återgår till skogen. SkogsEKO nr 3, Liss, J-E. Projektgrupp vill utveckla en ny brännare. Bioenerginytt 6-8, Egna rapportserier Gullberg, T. Ekonomisk analys av drivningskostnad för olika maskinsystem vid alternativa skogsbruksmetoder. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Rapport nr Gullberg, T. Tidsåtgångsmodeller för drivning vid alternativa skogsbrukssätt. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Rapport nr Andra arbetsrapporter Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från försök med olika vaxtyper. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 9 s Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från praktiska planteringar. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 11 s Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från återinventering av ett år gamla planteringar. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 10 s Hellqvist, C. och Håkansson, L. Jämförande fältförsök med kemiska och mekaniska snytbaggeskydd Uppdrag Korsnäs AB. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Stencil nr 30, 10 s Lindström, A., Hellqvist, C. och Håkansson, L. Resultat från fältförsök med miniplantor 2002 samt återinventering av äldre försök. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Plantproduktion/Skogsetablering. Stencil nr 29, 17 s (39)

34 Liss, J-E. och Danielsson, B-O. Återföring av träaska till skogsmark Produktion och system för hantering av aska i WX-län. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. GROT-buntar Kartläggning av problem vid tillverkning, transport och sönderdelning. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. GROT-buntar Olika bindmaterials hållfasthet och diameterns inverkan vid sönderdelning av buntar till flis. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. Kostnadsjämförelse mellan buntsystem och traditionella flissystem vid uttag av skogsbränsle. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Mattsson, A. Development of new technology for production of broad-leaved forest seedlings to promote sustainable management of European forestry. Progress report nr 2, EU-project CRAFT Mattsson, A. Final report for EU-project CRAFT Mattsson, A. Technological Implementation Plan (TIP) for EU-project CRAFT Nordlander, G., Nordenhem, H. och Hellqvist, C. Fälttester med gnagavskräckande substans som skydd mot skador av snytbagge. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 29 s Nordlander, G., Nordenhem, H. och Hellqvist, C. Fälttester av partikelbeläggningar på granplantor som skydd mot skador av snytbagge. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 10 s (39)

35 Forskningspublikationer år 2003: Vårdvetenskap, inriktning munhälsa Renvert, S., Öhrn, K., and Echeverria J. Session A Systemic Health and Destructive Periodontal Diseases. Oral Health and Preventive Dentistry; 1: Supplement. Proceedings of the European Workshop on Oral Care and General Health, Munchenwiler, Schweiz, April 26-29, Sandberg, Gun and Wikblad, Karin. Oral dryness and peripheral neuropathy in subjects with type 2 diabetes. Journal of Diabetes and its Complications 17 (2003), pp Sandberg, Gun and Wikblad, Karin. Oral health and health-related quality of life in type 2 diabetic patients and non-diabetic controls. Acta Odontologica Scandinavica 2003:61, pp Öhrn, K. Les études d hygiène dentaire. Objectif Paro, Avril 2003; Öhrn, K. Hygiéniste dentaire, un métier de la santé publique. Objectif Paro, Avril 2003; Öhrn K. Oral care among patients with cancer. Journal of Dental Hygiene; 1; abstract p Öhrn, K. and Sjödén, P-O. Experience of oral care in patients with haematological malignancies or head and neck cancer. European Journal of Cancer Care, 2003; 12; Öhrn, K., Olsson, C., and Wallin, L. Research Utilization in Dental Hygiene. Journal of Dental Research 2003 (Spec Iss B) A Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Öhrn K. Dental Hygiene as a Global Profession. FDI Sydney, Australia, September 18-21, Öhrn K: The dental hygienist, the key person in the future dental team? Abstract, Swiss Dental Hygienists and Swiss Society of Periodontology Kongress 2003, St Gallen, Schweiz, November 6-8, Öhrn K. Dental Hygienists and Research. New Zealand Dental Hygienist Associations Annual Meeting. Wellington, New Zealand, September 13, Öhrn K. How to judge a scientific paper. Europerio 4. Berlin, Germany, June 19-21, (39)

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Publications list for Stig-Inge Gustafsson

Publications list for Stig-Inge Gustafsson Publications list Stig-Inge Gustafsson 1 Publications list for Stig-Inge Gustafsson Papers in scientific journals Gustafsson Stig-Inge, Karlsson Björn G., Why is Life-Cycle Costing Important when Retrofitting

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Steam generator tubing TM2012

Steam generator tubing TM2012 Steam generator tubing TM2012 Jan-Erik Sundström PU-Chef Ånggeneratorrör Agenda Ånggeneratorrör inom Sandvik Rv2012 organization (effective from 1 January 2012) President Jonas Gustavsson Finance, Business

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet

Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Utvecklingen av Centrum för Digital Informations-förvaltning (CEDIF) Anneli Sundqvist, fil dr, Mittuniversitetet Projektorganisation Styrgrupp Projektledn. och ek./adm. Följeforskare Referensgrupp Externa

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Beräkningsverktyg för arkitekten

Beräkningsverktyg för arkitekten Beräkningsverktyg för arkitekten Jouri Kanters, doktorand & arkitekt [NL] Lunds Tekniska Högskola / Energi & ByggnadsDesign Beräkningsverktyg / simuleringsprogram? Varför? Vi vet ju detta: Jönköping 15%

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Scientific and Published Works:

Scientific and Published Works: Dan-Olof Rooth Professor Department of Economics Kalmar University 391 82 Kalmar, Sweden Phone: +46 480497134 Fax: +46 480497110 E-mail: dan-olof.rooth@hik.se Homepage: http://www.bbs.hik.se Curriculum

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund

På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek. Lotta Haglund På vetenskaplig grund att vara forskande praktiker på bibliotek Lotta Haglund >25 artiklar/rapporter >25 konferenspresentationer Haglund, Lotta & Ekenberg, Anna & Jäppinen, Karin & Karlsson, Heléne The

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer