Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna. Forskningspublikationer år 2003: Biologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna. Forskningspublikationer år 2003: Biologi"

Transkript

1 Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2003 vid Högskolan Dalarna Forskningspublikationer år 2003: Biologi Bergh, J.-E., Stengård Hansen, L., Vagn Jensen, K.-M., and Vaeggemose Nielsen, P. The Effect of Anoxic Treatment on the Larvae of Six Species of Dermestids (Coleoptera). Journal of Applied Entomology 127, Åkerlund, M. and Bergh, J.-E. Anoxic treatment of a large mounted natural history specimen. Manuscript to NOOX3, Conference at The British Library and The Natural History Museum, London, November 3-4, Andra arbetsrapporter Bergh, J.-E. och Åkerlund, M. Skadedjursbekämpning med låg syrehalt av herbarier och insektssamlingar. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s Bergh, J.-E., Åkerlund, M. och Hallström, A. Kvävgasbehandling av malangripna sadlar med VELOXY kvävegenerator. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s Åkerlund, M. och Bergh, J-E. Behandling med låg syrehalt av ett stort naturhistoriskt museiföremål. I: Syrefria mikroklimat, Förebyggande konservering. Red.: Fjaestad, M., Åkerlund, M. och Bergh J.-E. Rapport från Riksantikvarieämbetet 2003:3, s (39)

2 Forskningspublikationer år 2003: Datateknik Eklund, S. Handwritten character recognition using a massively parallel GP Engine in VLSI. Proc. IFAC Conference on Intelligent Control and Signal Processing, Faro, Portugal Eklund, S. Time series forecasting using massively parallel genetic programming. Proc. The NIDISC 03 Workshop, Nice, France Elf, M. and Dougherty, M.S. The role for simulation in the design of new health care environments. The 8 th International Congress in Nursing Informatics NI2003, Rio de Janeiro, Brazil. Hellström, Peter, Kauppi, Arvid, Wikström, Johan, Andersson, Arne W, Sandblad, Bengt, Kvist, Thomas and Gideon Anders. Experimental evaluation of decision support tools for train traffic control. The 6 th World Congress on Railway Research (WCRR), Edinburgh September 28 - October 1, Presentation i övrigt vid vetenskapliga konferenser Nordström, E. CAC and routing of self-similar call traffic based on Markov decision theory. The KK conference, Visby, Sweden (39)

3 Forskningspublikationer år 2003: Elektroteknik Göransson, Åke and Sohlberg, Björn. Tracking Low Velocity Vehicles from Radar Measurements. Proceedings of the IASTED International Conference Circuits, Signals, and Systems, Cancun Mexico, May 19-21, Ed.: Rashid, M.H. Pp ISBN: Sohlberg, Björn. Grey Box Modelling for Heat Control. Journal of Process Control, Vol. 13, No. 3, pp , Sjöholm, S. Analysis of replacing software-based systems with FPGA and a case study of a digital output IO-board. Euromicro Conference, Digital System Design. Turkey. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Sjöholm, S. VDHL en introduktion. Studentlitteratur, 138 s ISBN Sjöholm, S. och Lind, L. VDHL för konstruktion. Studentlitteratur, 500 s ISBN (39)

4 Forskningspublikationer år 2003: Engelska Gilsenan Nordin, Irene. The Uncatchable Mystery of Being : Chris Arthur s Irish Willow. Nordic Irish Studies 2 (2003): Gilsenan Nordin, Irene. Beyond the Borders of Home: The Subject-in-Exile in the Work of Two Contemporary Irish Women Poets, Eiléan Ní Chuilleanáin and Nuala Ní Dhomhnaill. Proceedings from the 8 th Nordic Conference on English Studies. Eds.: Aijmer, Karin and Olinder, Britta. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, ISBN Pp Gilsenan Nordin, Irene. Betwixt and Between : The Body as Liminal Threshold in the Poetry of Eiléan Ní Chuilleanáin. Conference on Contemporary Irish Literature: Diverse Voices. University of Central Lancashire, Preston, UK, April 4-6, Gilsenan Nordin, Irene. Between the Dark Shore and the Light : The Liminal World of Eiléan Ní Chuilleanáin. 13 th Annual Central New York Conference on Language and Literature, SUNY Cortland (State University of New York), October, 26-28, Holmsten, Elin. Your Body, / That Naked Altar : Corporeality in Medbh McGuckian's Poetry. EFACIS, European Federation of Associations and Centres for Irish Studies, Universidade do Minho, Braga, Portugal, December 13, Holmsten, Elin. Those Deeply Carnal Moments : The Hermeneutics of Flesh in Medbh McGuckian s Poetry. Nordic Irish Studies 1.2 (2003): White, Jonathan. Clustering in Verb Phrases. Proceedings from the 8 th Nordic Conference on English Studies, pp Eds.: Aijmer, Karin and Olinder, Britta Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Cunningham Andersson, U. Temporal indicators of dominance in bilingual children. Phonum 9, Proceedings of Fonetik 2003, University of Umeå, June 2-4, Gilsenan Nordin, Irene. Panel Chair. The Element of the Spiritual in Contemporary Irish Poetry. 13 th Annual Central New York Conference on Language and Literature, SUNY Cortland (State University of New York), October 26-28, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa White, Jonathan. Review number of Chomsky, Noam (2002) On Nature and Language. Cambridge University Press. Cambridge, U.K. The Linguist List (39)

5 White, Jonathan. Review number of Alexiadou, A., E. Anagnostopoulou, S. Barbiers and H.-M. Gärtner (2002) Dimensions of movement: From features to remnants. John Benjamins. Amsterdam. The Linguist List White, Jonathan. Review number of Adger, D. (2003) Core Syntax: A Minimalist Approach. Oxford University Press. Oxford. The Linguist List (39)

6 Forskningspublikationer år 2003: Företagsekonomi Ahlström Söderling, R. Does Benchmarking Support Innovation That Leads To Competitive Advantages? - Some observations in a study of manufacturing companies use of best practices. The Symposium on the Entreprenurship-Innovation-Marketing Interface, Karlsruhe, Germany, October 9-10, Ahlstrom Soderling, Ragnar. SME strategic business networks seen as learning organizations. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2003 vol: 10 issue: 4 pp , Emerald. Ahlström Söderling, R., Lindhult, E., Sundqvist, J., and Wijkman, P-M. From Resources to Practices. A study of the use of best practices in manufacturing companies in Sweden based on a survey from New Zealand. The 17 th Nordic Conference on Business Studies, Reykjavik, August 14-16, Rapportserien att informerar (rapporterna från att projektet redovisas i kronologisk ordning) Korta beskrivningar av ett antal olika delprojekt. Februari Teknik i all enkelhet. Juni Utbildning istället för uppsägning. Juli Tillverkningsföretagens betydelse för Dalarna. Oktober (39)

7 Forskningspublikationer år 2003: Grafisk teknik Bryntse, Göran, Bakker, Jimmy, and Arwin, Hans. Determination of the refractive index of printed and unprinted paper surfaces using spectroscopic ellipsometry. International Journal of Spectroscopic Ellipsometry. Accepted. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Enoksson, Emmi. Image Classification and Optimized Image Reproduction. TAGA (Technical Association of the Graphic Arts) 2003, Montreal, Canada, April 6-9, In press. Enoksson, Emmi. The characterization of input devices by luminance and chrominance. VI polygraficky seminar, Pardubice, The Czech Republic, September 23-24, (39)

8 Forskningspublikationer år 2003: Historia Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bergström, Eva, Götlind, Anna och Haraldsson, Kjell. Eldsjälar, nätverk och lokal gemenskap: Studier kring föreningsliv och företagande i Mora, Leksand, Edsbyn och Östervåla. Dfr-rapport 2003:1. Falun, Claesson, Urban. Grundtvig, bonderörelse och folkkyrka. En historisk jämförelse mellan Danmark och Sverige. I: Grundtvig - nyckeln till det danska? Red.: Sanders, Hanne och Vind, Ole. Skrifter från Centrum för Danmarksstudier. Nr 1. Göteborg, Götlind, Anna. De första hundra åren. I: Expansion och omprövning: Fyrtio år med Landstinget Dalarna. Red.: Isacson, Maths, Nilsson, Staffan, Götlind, Anna och Borgert, Leif. Dfr-rapport 2003:3, s Gidlunds/Hedemora, Götlind, Anna. Sällskapsliv och borgerlig formering, recension av Anders Simonsen Bland hederligt folk: Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg (Göteborg, 2001). Accepterad för publicering i Historisk tidskrift Götlind, Anna. Äldre och historia. Nordisk Sosialt Arbeid: Tidskrift for sosialarbeidere i Norden (Nordic Journal of Social Work) 2003:1, s Petterson, Lars. Hur skapas ett historiemedvetande? Presentation av ett projekt. Historielärarnas Förenings Årsskrift Petterson, Lars. Pedagogik och historia. En komplicerad förbindelse. I: Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Red.: Selander, S. Stockholm, Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Berge, L. and Cederlöf, G. (Red.) Political visions and social realities in contemporary South India. Rapport 2003:10, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Gröndahl, Jan Curbing Women s Suffrage. Expectations, Apprehensions and Strategies. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Magnusson, Ulf Economic Equality, Civic Traditions and Human Rights. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 8(39)

9 Petterson, Lars Human Rights, Citizenship and Welfare: The Swedish Model. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 9(39)

10 Forskningspublikationer år 2003: Industriell ekonomi Böhlin, R., Wigblad, R., and McCluskey, D. The Relocation-Effect: A Productivity Increase when Relocating Service Activities from City to Rural Areas. The ECIS 2003 conference, Naples, Italy, June 16-21, Hansson, M. and Wigblad, R., Reframing the Hawthorne Effect. The 17 th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, August 14-16, Hedlund, Ann, Åteg, Mattias, Sconfienza, Carolina, Andersson, Ing-Marie och Rosén, Gunnar. En studie av ungdomars och anställdas syn på arbete i två kommuner i Dalarna. Vetenskaplig skriftserie Arbete och Hälsa 2003:2, Arbetslivsinstitutet. Sjöberg, Ulf. An SCP-Model for the Analysis of Strategic Networks/Alliances. The 13 th Nordic Workshop on Interorganizational Research, Helsingfors, Finland, August 15-17, Sjöberg, Ulf and Klint, Mats B. Towards a comprehensive SCP-model for analysing strategic networks/alliances. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol.33, No.5, Wigblad, R. Outline of research strategies for experiential knowledge. The 17 th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik, August 14-16, Wigblad, R. Praktikteori en möjlig forskningsstrategi? The SIRA-conference, Interaktiv forskning utmaningar för akademin, Växjö, november, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Böhlin, R. och Wigblad, R. Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från storstad till landsort. ITPS, A 2003: (39)

11 Forskningspublikationer år 2003: Informatik Eriksson, O. To denominate and characterise in the context of information systems. ECIS 2003 The 11 th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, Eriksson, O. and Hultgren, G. The Notion of IT-Services from a Social Interaction Perspective. Workshop on Information Systems in Contexts, WISCFALL-2003, Örebro, October 20-21, Forsman, A. and Eriksson, O. Standardisation as a Basis for Information Exchange and ITservices. Promote IT 2003; May. 5-7, Gotland, Sweden. Hultgren, G., and Eriksson, O. The Notion of Computer Based Information Services. Promote IT 2003, May 5-7, Gotland, Sweden. Åkerblom, L. and Eriksson, O. Tourist Information Systems based on Trail Network Information. ENTER2003, Helsinki, Finland, January 29-31, Ågerfalck, P. and Eriksson, O. Usability in Social Action: Reinterpreting Effectiveness, Efficiency and Satisfaction. ECIS 2003 The 11 th European Conference on Information System, Naples, Italy, June 19-21, (39)

12 Forskningspublikationer år 2003: Kemi/Kemiteknik Doktorsavhandlingar Lindegårdh N. Development of Field-adapted Analytical Methods for the Determination of New Antimalarial Drugs in Biological Fluids. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Blessborn, D., Lindegårdh, N., Ericsson, Ö., Hellgren, U., and Bergqvist, Y. Determination of pyronaridine in whole blood by automated solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography. Therapeutic Drug Monitoring 2003, 25, Färnert, A., Lindberg, J., Gil, P., Swedberg, G., Bergqvist, Y., Thapar, M.M., Lindegård, N., Berezcky, S., and Björkman A. Evidence of Plasmodium falciparum malaria resistant to atovaquone and proguanil hydrochloride: case reports. British Medical Journal 326, , Lindegårdh, N., Ashton, M., and Bergqvist, Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of piperaquine in plasma by peak compression liquid chromatography. Journal of Chromatographic Science 40, February, 44-49, Lindegårdh, N., Ashton, M., and Bergqvist, Y. Automated solid-phase extraction method for the determination of piperaquine in whole blood by rapid highperformance liquid chromatography. Therapeutic Drug Monitoring 25, , Lindegårdh, N., Neamin, G., and Bergqvist, Y. Stability of amodiaquine in blood; a new approach to evaluate stability Journal of Chromatography Submitted. Malm M., Lindegårdh, N., and Bergqvist Y. Automated Solid-Phase Extraction method for the Determination of Piperaquine in Capillary Blood applied onto Sampling Paper by Liquid Chromatography. Journal of Chromatography Submitted. Römsing, S., Ulfberg, J. and Bergqvist, Y. Determination of melatonin in human plasma with solid-phase extraction, high-performance liquid chromatography and fluorescence detection. Scandiavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 63, 81-88, (39)

13 Forskningspublikationer år 2003: Konstvetenskap Ångström Grandien, Inga Lena. The Reception of the Classical Ideal in Swedish 16 th Century Art and Architecture. In: The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea. Conference at the Estonian Academy of Arts, November 9-10, Tallinn, Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Ångström-Grandien, Inga Lena. In the name of God. Religious works of art taken as war booty by Swedish troops in the Thirty Years War. On the opposite sides of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries. Wroclaw, Poland, November 26-29, (39)

14 Forskningspublikationer år 2003: Litteraturvetenskap Hansen, Julie. Images of madness in visual art: A symbolist iconography. American Association for the Advancement of Slavic Studies Annual Conference, Pittsburgh, USA, November Hansen, Julie. A Python Can Have Up to Three Tongues: The Use of Multiple Languages in the Poetry of Ivan Blatny. KOSMAS: Czechoslovak and Central European Journal vol 16, nr 2 (Spring 2003), pp Hansen, Julie. Writers on artists: Russian Symbolist portraits of the mad genius. The Intelligentsias of Russia and Poland Conference, Lund, Sweden, August Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Hemmilä, Olavi. Dröm om ett svunnet paradis etablerade idealbild av Tagore. Sydasien 2003:1, s Hemmilä, Olavi. Ett möte mellan två världar: Tagore besöker Sverige. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:1, s Hemmilä, Olavi. Unika fältstudier blev bok. Sydasien 2003:04, s Jansson, Bo G. Eyvind Johnson och Norden. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:1, s Jansson, Bo G. Eyvind Johnson und der Norden. I: Halldór Laxness Erlangen-Nürnberg, Under publicering. Jansson, Bo G. En postmoderne fin de siécle: om 1990 ernes svenske roman. I: Modernismens historie. Red.: Anker Gemzøe og Peter Stein Larsen. København, 2003 (Modernismestudier; 2), s Jansson, Bo G. Recension av Folke Nibelius doktorsavhandling Lord Bolingbroke ( ) and History: A Comparative Study of Bolingbroke s Politico-Historical Works and a Selection of Contemporary Texts as to Themes and Vocabulary. TFL: tidskrift för litteraturvetenskap 2003:1/2, s Jansson, Bo G. Recension av Hans Lagerberg, Ivar och Eyvind: en bok om relationen mellan Sveriges två största arbetarförfattare. Falu-Kuriren den 31 maj Jansson, Bo G. Verkligheten behöver språket för att få tydlig mening och kontur. Tvärsnitt 2003, s (39)

15 Forskningspublikationer år 2003: Maskinteknik Licentiatavhandlingar Domkin, Konstantin. Physically Based Models of Metal Plasticity. Luleå University of Technology. Tec. Lic., 12 June ISSN /ISRN LTU-LIC--03/30--SE/NR 2003:30. Domkin, K., Lindgren, L-E., and Segle, P. Dislocation density based models for plastic hardening and parameter identification. Proceedings The 7 th International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, Barcelona, April 7-10, Kenger, P. and Onori, M. Module Property Analysis in the Assembly Process. Proceedings of the International Precision Assembly Seminar, March 17-19, 2003, Bad Hofgastein, Austria. Kenger, P., Erixon, G., and Lennartsson, S. Module Property Verification - A Conceptual Framework to Perform Product Verifications at Module level. The 14 th International Conference on Engineering Design, August 19-21, 2003, Stockholm, Sweden. Lindgren, L-E., Alberg, H., and Domkin, K. Constitutive modelling and parameter optimisation. Proceedings The 7 th International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, Barcelona, April 7-10, (39)

16 Forskningspublikationer år 2003: Matematik Licentiatavhandlingar Taflin, Eva. Problemlösning och analys av rika matematiska problem. Research report No , in Mathematics Education, Department of Mathematics, Umeå universitet, 3 november Hedrén, Rolf, Taflin, Eva, and Hagland, Kerstin. What Do Teachers and Pupils Learn by Means of Rich Problems? Matematikdidaktikkonferensen PICME 10, maj 2003, Växjö. Bales, C. and Persson, T. External DHW Units for Solar Combisystems. Solar Energy 74(3), pp Taflin, Eva, Hagland, Kerstin och Hedrén, Rolf. Vad lär lärare och elever i år 7-9 via rika problem? I: Challenges in Mathematics Education. Proceedings of MADIF 3, the 3 rd Swedish Mathematics Education Research Seminar, Norrköping, January 23-25, Red.: Bergsten, C. och Grevholm, B. Linköping: Skrifter från Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning, Nr 2, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Taflin, Eva, Hagland, Kerstin och Hedrén, Rolf. Hur skapas situationer för matematiklärande i undervisning med rika problem? Akka, Tidskrift för Kultur och Lärande vid Högskolan Dalarna, 2003:2, s (39)

17 Forskningspublikationer år 2003: Materialvetenskap Doktorsavhandlingar Bexell, U. Surface Characterisation Using ToF-SIMS, AES and XPS of Silane Films and Organic Coatings Deposited on Metal Substrates. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, Licentiatavhandlingar Osterman, J. Optical properties of bistable nematic LCD structures. Department of Engineering Sciences. Uppsala University, Uppsala Bergström, A., Åström, H., and Magnusson, R. Friction Measurements on Cycleways Using a Portable Friction Tester. ASCEs Journal of Cold Regions Engineering, Volume 17, Number 1, March ISSN X. Bexell, U., Olsson, M., Johansson, M., Samuelsson, J., and Sundell, P.-E. A Tribological Study of a Novel Pre-Treatment With Linseed Oil Bonded to Mercaptosilane Treated Aluminium. Surface and Coatings Technology 166 (2003) Bexell, U. And Olsson, M., Time-of-Flight SIMS Characterisation of hydrolysed g-mercaptopropyltrimethoxysilane deposited on Al and Zn. Surface and Interface Analysis 35 (2003) Bexell, U., Olsson, M., Johansson, M., Sundell, P.-E., Carlsson, P., and Hellsing, M. A ToF-SIMS Study of Linseed Oil Bonded to Mercaptosilane Treated Aluminium. Proceedings of the 14 th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS XIV, San Diego, California, USA, September 14-19, Birgerson, J., Lindsjö, A., Selo, M.M., Grehk, M., and Skarp, K. Spectroscopic study of chemically stabilized dichroic thin crystal films. Applied Surface Science. Submitted. Engkvist, J., Bexell, U., Grehk, T. M., and Olsson, M. ToF-SIMS Depth Profiling of Alumina Formed on a FeCrAl High Temperature Alloy. Proceedings of the 14th International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS XIV, San Diego, California, USA, September 14-19, Friedlein, R. Sorensen, S.L., Birgerson, J., Crispin, A., d. Jong, M.P., Osikowicz, W., Rosenqvist, L., Murphy, C., Gel'mukhanov, F., and Salaneck, W.R. Dispersing bands in the ground- and core-excited state of non-oriented poly-(para-phenylenevinylene) from resonant photoelectron spectroscopy. Physical Revue B. Accepted. 17(39)

18 Johansson, M., Samuelsson, J., Sundell, P.-E., Bexell, U., and Olsson M. Radiation Induced Polymerization of Monomers From Renewable Resources. Polymer Preprints 44(1) (2003) Johansson, M., Samuelsson, J., Bexell, U., and Sundell, P.-E. Fatty Acid Derivatives in Radiation Curable Coatings. Proceedings of e 5: UV & EB Technology Expo & Conference (Formerly RadTech 2004), Charlotte, NC, USA, May 2-5, Accepted. Jönsson, S.K.M., Birgerson, J., Crispin, X., Greczynski, G., Osikowicz, W., v. d. Gon, A.W.D., Salaneck, W.R., and Fahlman, M. The effects of solvents on the morphology and sheet resistance in poly(3,4-ethylenedioxythiophene)- polystyrenesulfonic acid (PEDOT-PSS) films. Synthetic Metals vol. 139, pp. 1-10, Marciniak, S., Crispin, X., Uvdal, K., Trzcinski, M., Birgerson, J., Louwet, F., and Salaneck W.R. Light induced damages in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its deratives: A photoelectron spectroscopy study. Synthetic Metals. Accepted. Offrell, P. and Magnusson, R. In situ photographic survey of crack propagation in flexible pavements. The International Journal of Pavement Engineering. Submitted. Osterman, J., Madsen, L., Birgerson, J., and Skarp, K. Optical properties of singlepolarizer reflective bistable nematic displays. Proceedings of SID '03, Baltimore, USA, vol. 34, pp , Osterman, J. and Skarp, K. Optical modes for direct-view single-polarizer reflective BTN-LCD. Optics Express, vol. 11, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., and Skarp, K. Optical Characteristics of Double-Layer Cholesteric Liquid Crystal Displays. Proceedings of International Display Research Conference (IDRC), Phoenix, USA, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., Lymarenko, R., and Skarp, K. Optical Properties of Monochromatic Double-Layer Cholesteric Liquid Crystal Displays. Proceedings of XII International Symposium Advanced Display Technologies, Moscow, Russia, pp , Valyukh, I., Slobodyanyuk, A., Valyukh, S., Osterman, J., and Skarp, K. Using the Jones matrix for simulation of light propagation in anisotropic media (In Russian). Optical Journal, vol. 70, pp , Valyukh, S., Osterman, J., and Skarp, K. A Simple Spectroscopic Method to Measure Cell Gap and Twist Angle of TN LCD. Proceedings of International Display Research Conference (IDRC), Phoenix, USA, pp , Valyukh, S., Rybalochka, A., Sorokin, V., Tytarnenko, T., and Skarp, K. A method for measuring reflective twist nematic liquid crystal cell properties. Proceedings of XII International Symposium Advanced Display Technologies, Moscow, Russia., pp , (39)

19 Forskningspublikationer år 2003: Medie- och kommunikationsvetenskap Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Mörner, Cecilia. Makten och synligheten - den svenska talkshowen Hannah som potentiell politisk arena. 16:e nordiska medieforskningskonferensen, Agder University College, Norge, augusti, (39)

20 Forskningspublikationer år 2003: Miljöteknik Bales, C. and Persson, T. External DHW Units for Solar Combisystems. Solar Energy 74(3), pp Letz, T., Bales, B., and Perers, B. A New Concept for Characterisation of Solar Combisystems: The Fsc Method. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Lorenz, K. and Bales, C. Pellet Integral - Auxiliary Pellet Burner Integrated into Solar Stores. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Setterwall, F. and C. Bales Thermo Chemical Accumulator - TCA. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Streicher, W., Bales, C., Bony, J., Brender, E., et al. Material Demand and Energy Payback Time of Solar Combisystems. In: Proceedings ISES 2003, Gothenburg, Sweden. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Henning, A., Lorenz, K., Persson, T. och Nordlander, S. Pellet och sol, ett bidrag till omställningen från el-uppvärmning, Lägesrapport för delprojekten: 1 Människor hus och värme; 2 Pelletbrännaren; 3 Värmesystemet. Programkonferens, Småskalig bioenergianvändning och Utsläpp och luftkvalitet, Växjö januari, 2003 (Energimyndigheten). Karlsson, R., Bergeå, O., Kulesza,W., and Ponten, B. Life cycle considerations in the core of business development. CIRP-conference on Life Cycle engineering, Copenhagen, Denmark, May 21-23, Nordlander, S. and Lorenz, K. Economic Analysis of Combisystems for High Solar Fractions. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden, June 14-19, Nordlander, S. and Persson, T. Evaluation and computer modelling of wood pellet stoves with liquid heat exchangers. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden June 14-19, Persson, T. and Nordlander, S. Conversion of Electrically Heated Houses to Pellets and Solar. ISES Solar World Congress, Göteborg, Sweden June 14-19, Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Henning, Annette. Solvärme och svenska vanor. I: Hett om kalla fakta. Aktuell forskning om temperaturen, människan och naturen. Vetenskapsrådets temabok (39)

21 Egna arbetsrapportserier Bales, C. Internationell utveckling av solvärmekombisystem - Slutrapport för projekt Formas & Deltagande i IEA-SHC Annex 26 Solar Combisystems. SERC report, SERC, Dalarna University, Borlänge, Sweden. ISSN Henning, A. Tio hushåll om elkonvertering. Hem och härd, del II. Högskolan Dalarna: Centrum för solenergiforskning SERC. ISSN ISRN DU-SERC-82-SE, november Nordlander, S. TRNSYS model for Type 210. Pellet stove with liquid heat exchanger. Documentation of model and parameter identification. ISRN DU-SERC-79-SE. June 2003, SERC, Högskolan Dalarna, Borlänge, Sweden. Persson T. Konvertering av elvärmda hus till pellet- och solvärme - Beskrivning av datormodell för byggnader och system. SERC/Högskolan Dalarna, rapport ISRN DU-SERC-80-SE, Borlänge, Sweden Andra arbetsrapporter Bales, C. Combitest - Initial Development of the AC/DC Test Method. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Bales, C. Reports on Solar Combisystems Modelled in Task 26 (System Description, Modelling, Sensitivity, Optimisation). In: Appendix 6: Generic System #11: Space Heating Store with DHW Load Side Heat Exchanger(S) and External Auxiliary Boiler. A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Bales, C. Reports on Solar Combisystems Modelled in Task 26 (System Description, Modelling, Sensitivity, Optimisation). In: Appendix 7: Generic System #12: Space Heating Store with DHW Load Side Heat Exchanger(s) and External Auxiliary Boiler (Advanced Version). A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Perers, B. and Bales, C. A Solar Collector Model for TRNSYS Simulation and System Testing. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France Streicher, W., Bales, C., Bony, J., Heimrath, R., et al. Elements and Examples of "Dream Systems" of Solar Combisystems. In: A Technical Report of IEA-SHC Task 26 Solar Combisystems, International Energy Agency, Paris, France (39)

22 Forskningspublikationer år 2003: Nationalekonomi Doktorsavhandlingar Johnsson, Richard. Transport Tax Policy Simulations and Satellite Accounting within a CGE Framework. Department of Economics, Uppsala University, Economic Studies 71, 84 pp., ISBN Hultkrantz, Lars. Telecommunications liberalisation in Sweden: Is intermediate regulation viable? Swedish Economic Policy Review, vol. 9(2): Lehtonen, E., Kuuluvainen, J., Pouta, E., Rekola, M., and Li, C-Z. Non-market Benefits of Forest Conservation in Southern Finland. Journal of Environmental Science and Policy. Forthcoming. Nilsson, J-E. Restructuring Sweden s Railways; The Unintentional Deregulation. Swedish Economic Policy Review, [B12]. Forthcoming. Vail, D. and Heldt, T. Governing Snowmobilers in Multiple-Use Landscapes: Sweden and Maine (USA) Cases. Ecological Economics. Forthcoming. Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Hultkrantz, Lars. Approaches to Assessment of the Full Social Cost of Trucking. Seminar on Economic Valuation of Externalities and Transport Policies, Institute of International Economics, Valencia University, September 25, Hultkrantz, Lars and Lindberg, Gunnar. Intelligent Economic Speed Adaptation. 10 th International Conference on Travel Behaviour Research, Lucerne, Switzerland, August 10-14, Nerhagen L. Health costs of transport air pollution in urban areas in Sweden. ECE/WHO Pan-European Program on Transport Health and Environment: Workshop on Economic Valuation of Health Effects due to Transport, Stockholm, June 12-13, Nerhagen L. and Johansson H. Estimation of the Cost due to Air Pollution of Transport in Sweden. The 12 th International Symposium Transport and Air Pollution, Avignon, France, June 16-18, (39)

23 Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Hultkrantz, Lars. Vägtullar Något för Stockholm? Inledning vid Nationalekonomiska föreningens förhandling Ekonomisk Debatt 31, 60-80, Hultkrantz, Lars och Johansson, Elly-Ann. Hemarbetet och BNP. Ekonomisk Debatt 31(6): Hultkrantz, L., Li, C-Z. och Nerhagen, L. Fart eller miljö: är avvägningarna rimliga? En analys av underlaget för samhällsekonomiska bedömningar av väginvesteringar. Rapport 5271, Naturvårdsverket, Hultkrantz, Lars och Lindström, Eva. Släpp dataseten fria! Replik. Ekonomisk Debatt 31(1): Johansson H., Nerhagen L. och Andelius C. Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet. VTI-notat Li, C-Z. and Löfgren K-G. Evaluating Projects in a Dynamic Economy: Some New Envelope Results. Umeå Economic Studies No Nerhagen L. och Johansson H. Variations in the external cost of transport air pollution - the case of Sweden. VTI-notat 36A Nilsson, J-E. Pricing the use of Sweden s Railways; Are Charges in line with Marginal Costs? and Marginal Cost Pricing of Airport Use; The case for using a market mechanism for slot pricing. Two Working Papers prepared for EC project MC-ICAM published as VTI notat 2A (39)

24 Forskningspublikationer år 2003: Naturgeografi Hellqvist, M. Local environment and human impact at Gamla Uppsala, SE Sweden during Iron Age inferred from fossil beetle remains. Journal of Nordic Archaeological Sciences 14, In press. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Traustadottir, R. och Hellqvist, M. Isländska biskopssätets historia - skrivet i jorden. Populär Arkeologi 2003:2, årg. 21, 3 s. Stockholm. Hellqvist, M. När sedimenten berättar - När naturhistoria blir kulturhistoria. AKKA, Tidskrift för Kultur och Lärande vid Högskolan Dalarna, 2003:1, s Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Hellqvist, Magnus. Fossilfynd på Hólar Rapport över fynd av fossila insekter, osteologisk analys av ben, makrofossila växtdelar, metallurgiska analyser från Hólar i Hjaltadalur, norra Island. Rapport nr 2003:18, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 24(39)

25 Forskningspublikationer år 2003: Pedagogik Andersson, Catharina. More men to school. Becoming Teachers in a Learning Organization: Meeting the Challenges of the Learning Society, ATEE Conference, Malta, August 24-27, Berg, Gunnar. Entwicklungsarbeit im Schulalltag. Journal für Schulentwicklung, 2/ Jahrgang. Berg, Gunnar. Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande. Utbildning & Demokrati, 1, 2003, Bergman, M. Internet, trabajo individual y cambio de normas de educación en la escuela sueca. En/In: Luces en el laberinto audiovisual. Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación. Dirección/Direction: José Ignacio Aguaded Gómez. Huelva, octubre de DL: H ISBN: Impreso en España/Printed in Spain. También/Also: CD-ROM: Luces en el laberinto audiovisual. Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Berg, Gunnar. Demokrati bara för utvalda. Svenska Dagbladet. Brännpunkt s. 5. Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Alvemark, K. and Lundgren, M. Schools as learning organisations - impact on activities and leadership. The ATEE conference, Malta, August 24-27, Rapport 2003:16, Högskolan Dalarna. (ISBN x.) Bergman, M. Kvinnliga röster från en manlig värld. En intervjustudie om kvinnliga ingenjörer i Dalarnas industri. Rapport 2003:17, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Bergman, M. Röster om industriarbete. Rapport 2003:7, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Are schools able to bring sense into pupils lives. An experiment to use Antonovsky s concept sense of coherence from a school perspective. Rapport 2003:4, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Att lära för arbetslivet - ALFAprojektet. En utvärderande fallstudie. Rapport 2003:5, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 25(39)

26 Lundgren, M. Forskningscirkeln - en arbetsform för att utveckla skolan mot en lärande organisation? Rapport 2003:8, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Forskningscirklar en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas? Rapport 2003:3, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Hedemora kommuns Barn- och grundskoleförvaltning. En utvärderande studie av ledningsorganisationen. Rapport 2003:9, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Rollen som områdesrektor för Haga- och Soltorgsgymnasiet i Borlänge En utvärderande fallstudie. Rapport 2003:6, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Rättviks kommuns Barn- och utbildningsförvaltning. En utvärderande studie av en förändrad ledningsorganisation. Rapport 2003:15, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M. Specialpedagogikfunktionen inom VBU en utvärderande studie. Rapport 2003:1, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Lundgren, M och Svärdhagen, J. Learning Center vid Högskolan i Gävle. - En utvärderande studie. Rapport 2003:14, Högskolan Dalarna. (ISBN ) von Schantz, I. Kön spelar roll. Utvärdering av ett Mainstreamingprojekt inom Arbetsmarknadsverket Dalarna. Tre studiecirklar och två forskningscirklar kring jämställdhet. Rapport 2003:12, Högskolan Dalarna. (ISBN ) von Schantz, I. Utvärdering av Region Vision. Rapport 2003:2, Högskolan Dalarna. (ISBN ) Andra arbetsrapporter Andersson, Catharina. Fler män till skolan. Redovisning av ett EU-projekt. Arbetsrapport, Högskolan Dalarna Sundh, F., Wede, C. och Berg, G. Gävle kommuns skolplan en övergripande utvärdering, Rapport VII från SABO 2-projektet. Rapport 2003:13, Högskolan Dalarna. (ISBN ) 26(39)

27 Forskningspublikationer år 2003: Religionsvetenskap Sporre, Karin. Women and Agency - New Arising Images of Motherhood in the Context of the Christian Tradition. In: Images of Motherhood. Rapport från Nordiska Afrikainstitutet. Under publicering. Presentation i övrigt vid vetenskapliga konferenser Sporre, Karin. Feministisk etik och kunskap i skolan - en skiss. I: Gemensamma värden. Dokumentation av en konferens, Stockholm, 8-9 maj, 2003, s Arrangör: Forskningsprojektet Gemensamma värden? Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Axelsson, Thomas. Den messianska hädelsen. Akka, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna 2003:2, s Sporre, Karin. Images of Motherhood: Conflicts and Creative New Thinking Within and Outside the Christian Tradition. Jenda, A Journal of Culture and African Women Studies, 2003, Issue 4. Sporre, Karin. Oikoumene och solidaritet. I: Tillräckligt mänsklig. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn Sid Uppsala. Under publicering. Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Sporre, Karin. Introduction. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Sporre, Karin. Women s Human Rights in Sweden: A Feminist Ethical Perspective. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Sporre, Karin and Russel Botman, H. (Eds.). Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, 332 pp. (ISBN ) 27(39)

28 Forskningspublikationer år 2003: Socialantropologi Ekman, Ann-Kristin Too much kinship?: Managing social relations in a small village in Sweden. Etnofoor, antropologisch tijdschrift. 16 (1) Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Bartholdsson, Åsa. På jakt efter rätt inställning. Att fostra positiva och reflekterande elever i en svensk skola. I: Skolkulturer. Red.: Persson, Anders. Studentlitteratur, Lund. Ekman, Ann-Kristin. Från korskusiner till plastpappor: Släktskap i ständig förändring. AKKA, Tidskrift för Kultur & Lärande vid Högskolan Dalarna. 2003:1. Hallgren, Claes. Två Resenärer. Två Bilder av Australier. Eric Mjöbergs och Yngve Laurells vetenskapliga expeditioner kultur i fokus, Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Bartholdsson, Åsa. Pretending Democracy. Learning and Teaching Participation in Two Swedish Schools. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) Narrow, Judith. Othering from Within Sometimes Other, Sometimes Not. On being a Young Turk in Sweden. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 28(39)

29 Forskningspublikationer år 2003: Sociologi Doktorsavhandlingar Berg, Gunnar. Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: Studentlitteratur Läggs fram som doktorsavhandling i sociologi vid Universitetet i Tromsö våren Anm. Ytterligare uppgifter om publikationer av Gunnar Berg återfinns under ämnet: Pedagogik. Saxonberg, Steven. Czech Political Parties Prefer Male Candidates to Female Votes. In: Women s Access to Power in Post-Communist Europe. Eds.: Matland, Richard E and Montgomery, Kathleen. Oxford University Press, Oxford Saxonberg, Steven. The Czech Republic Before the New Millennium. East European Monographs/Columbia University Press, Saxonberg, Steven. The Czech Road towards a Consolidated Democracy. In: EU Enlargement. Eds.: Rupnik, Jacque and Zielonka, Jan. Manchester University Press Saxonberg, Steven. The Influence of Family Policy on Freedom of Choice: Sweden from a comparative perspective. Malzenstwo i Rodzina. Forthcoming. Saxonberg, Steven. The Influence of Presidential Systems: Why the Right is so Weak in Conservative Poland and so Strong in the Egalitarian Czech Republic. Problems of Post-Communism. Forthcoming September Saxonberg, Steven and Linde, Linde. Beyond the Transitology-Area Studies Debate. Problems of Post-Communism. Forthcoming May Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Saxonberg, Steven. Review of Jasna Dragovic-Soso s book, Saviours of the Nation : Serbia s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism. Transitions on- Line June 18, Saxonberg, Steven. Sweden. In: Revolutionary and Dissident Movements. Ed.: Szajkowski, Bogdan. John Harper Publishing, Forthcoming. 29(39)

30 Rapportserien Kultur och lärande (ISSN ) Jeffner, Stina. Different Space for Action a Way to Understand Rape. In: Building a Human Rights Culture. South African and Swedish Perspectives. Eds.: Sporre, Karin and Russel Botman, H. Report from Arts and Education, Högskolan Dalarna, 2003:11, pp (ISBN ) 30(39)

31 Forskningspublikationer år 2003: Statistik Rönnegård, L. och Danell, Ö. Genetic response to selection on reindeer calf weights. Rangifer 23(1): Rönnegård, L. and Woolliams, J.A. Predicted rates of inbreeding with additive maternal effects. Genetical Research 82: Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Rönnegård, L. och Hannu, U. Urval ökar renhjordens produktivitet. Boazudiehtu - Nyhetsblad om forskning och utveckling i renskötseln Nr (39)

32 Forskningspublikationer år 2003: Träteknologi Doktorsavhandlingar Rune, G. Instability in plantations of container grown Scots pine and consequences on stem form and wood properties. Doctorial thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria Blomberg, J. Elastic strain at semi-isostatical compression of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Journal of Wood Science. Accepted. Blomberg, J. and Persson, B. An algorithm for comparing density in CT-images taken before and after compression of Pinus sylvestris. Holz als Roh- und Werkstoff. Accepted. Blomberg, J. and Persson, B. Plastic deformation in small clear pieces of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) during densification with the Calignum process. Journal of Wood Science. In press. Fahlvik, N., Ekö, P-M., and Pettersson, N. Influence of pre-commercial thinning grade on branch diameter in Scots pine in southern Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research. Accepted. Gullberg, T. and Johansson, J. A hitch hook device for improved mobility for farm tractor with unpowered trailer. Baltic Forestry Forthcoming. Gullberg, T. and Johansson, J. Soil Scarification Equipment Mounted on a Grapple Loader. Baltic Forestry vol. 9 no 1, Johansson, J., Liss, J.-E., Gullberg, T., and Björheden, R. Transport and handling of forest energy bundles advantages and problems. Biomass and Bioenergy. Submitted. Mattsson, A. and Ciccarese, L. Mechanical root pruning of containerised Pinus sylvestris seedlings effects on root growth potential and water status. Submitted to Canadian Journal of Forest Research. Rune, G. Slits in container wall improves root structure and stem straightness of outplanted Scots pine seedlings. Silva Fennica 37 (3): , Warensjö, M. and Rune, G. Stem straightness and compression wood in 22-year-old container-grown Scots pine trees. Silva Fennica. Accepted. 32(39)

33 Andra böcker/tidskrifter och artiklar/bidrag i dessa Lindström, A. och Hellqvist, C. Doftlös miniplanta lurar snytbaggen. Skogseko nr 1, s11, Lindström, A. och Hellqvist, C. Miniplantor kan bli något stort. PLANTaktuellt nr 1: 1-3, Liss, J-E. Bara en bråkdel av askan åter till skogen. Tonvis med näringsämnen går förlorade. SkogsEKO nr 2, Liss, J-E. Askhantering i Gävleborg och Dalarna. Bioenergi nr Liss, J-E. Endast två procent av askan återgår till skogen. SkogsEKO nr 3, Liss, J-E. Projektgrupp vill utveckla en ny brännare. Bioenerginytt 6-8, Egna rapportserier Gullberg, T. Ekonomisk analys av drivningskostnad för olika maskinsystem vid alternativa skogsbruksmetoder. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Rapport nr Gullberg, T. Tidsåtgångsmodeller för drivning vid alternativa skogsbrukssätt. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Rapport nr Andra arbetsrapporter Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från försök med olika vaxtyper. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 9 s Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från praktiska planteringar. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 11 s Hellqvist, C. Fältförsök med Bugstop Resultat från återinventering av ett år gamla planteringar. Uppdrag Stora Enso Skog AB. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 10 s Hellqvist, C. och Håkansson, L. Jämförande fältförsök med kemiska och mekaniska snytbaggeskydd Uppdrag Korsnäs AB. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Stencil nr 30, 10 s Lindström, A., Hellqvist, C. och Håkansson, L. Resultat från fältförsök med miniplantor 2002 samt återinventering av äldre försök. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik, Plantproduktion/Skogsetablering. Stencil nr 29, 17 s (39)

34 Liss, J-E. och Danielsson, B-O. Återföring av träaska till skogsmark Produktion och system för hantering av aska i WX-län. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. GROT-buntar Kartläggning av problem vid tillverkning, transport och sönderdelning. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. GROT-buntar Olika bindmaterials hållfasthet och diameterns inverkan vid sönderdelning av buntar till flis. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Liss, J-E. Kostnadsjämförelse mellan buntsystem och traditionella flissystem vid uttag av skogsbränsle. Högskolan Dalarna, Institutionen för matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetsdokument nr Mattsson, A. Development of new technology for production of broad-leaved forest seedlings to promote sustainable management of European forestry. Progress report nr 2, EU-project CRAFT Mattsson, A. Final report for EU-project CRAFT Mattsson, A. Technological Implementation Plan (TIP) for EU-project CRAFT Nordlander, G., Nordenhem, H. och Hellqvist, C. Fälttester med gnagavskräckande substans som skydd mot skador av snytbagge. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 29 s Nordlander, G., Nordenhem, H. och Hellqvist, C. Fälttester av partikelbeläggningar på granplantor som skydd mot skador av snytbagge. Institutionen för entomologi, SLU. Stencil. 10 s (39)

35 Forskningspublikationer år 2003: Vårdvetenskap, inriktning munhälsa Renvert, S., Öhrn, K., and Echeverria J. Session A Systemic Health and Destructive Periodontal Diseases. Oral Health and Preventive Dentistry; 1: Supplement. Proceedings of the European Workshop on Oral Care and General Health, Munchenwiler, Schweiz, April 26-29, Sandberg, Gun and Wikblad, Karin. Oral dryness and peripheral neuropathy in subjects with type 2 diabetes. Journal of Diabetes and its Complications 17 (2003), pp Sandberg, Gun and Wikblad, Karin. Oral health and health-related quality of life in type 2 diabetic patients and non-diabetic controls. Acta Odontologica Scandinavica 2003:61, pp Öhrn, K. Les études d hygiène dentaire. Objectif Paro, Avril 2003; Öhrn, K. Hygiéniste dentaire, un métier de la santé publique. Objectif Paro, Avril 2003; Öhrn K. Oral care among patients with cancer. Journal of Dental Hygiene; 1; abstract p Öhrn, K. and Sjödén, P-O. Experience of oral care in patients with haematological malignancies or head and neck cancer. European Journal of Cancer Care, 2003; 12; Öhrn, K., Olsson, C., and Wallin, L. Research Utilization in Dental Hygiene. Journal of Dental Research 2003 (Spec Iss B) A Presentation i övrigt av rapporter vid vetenskapliga konferenser Öhrn K. Dental Hygiene as a Global Profession. FDI Sydney, Australia, September 18-21, Öhrn K: The dental hygienist, the key person in the future dental team? Abstract, Swiss Dental Hygienists and Swiss Society of Periodontology Kongress 2003, St Gallen, Schweiz, November 6-8, Öhrn K. Dental Hygienists and Research. New Zealand Dental Hygienist Associations Annual Meeting. Wellington, New Zealand, September 13, Öhrn K. How to judge a scientific paper. Europerio 4. Berlin, Germany, June 19-21, (39)

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Ekologi och samhälle Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Broman, L., Blum,K., Garofoli,V., Kristoferson,

Läs mer

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals:

Publikationer 2012. Accepted/Submitted international Conference-proposals: (Uppdaterad 2012-09-06 av Göran Fransson) Publikationer och konferensbidrag av medarbetare inom ämnesavdelningen för didaktik, Högskolan i Gävle, för åren 2006 (sept) 2012 Publikationer 2012 Internationella

Läs mer

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2

Publications. Per Frankelius August 2015. 1. Research publications... 2 Publications Per Frankelius August 2015 1. Research publications... 2 Monographs... 2 Scientific articles... 3 Research anthologies... 4 Conference papers (scientific)... 6 Other scientific work (research

Läs mer

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948

LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS. AGNETA STÅHL Born 1948 LIST OF QUALIFICATIONS LIST OF PUBLICATIONS AGNETA STÅHL Born 1948 Professional Address and Phone Department of Technology and Society Lund Institute of Technology Lund University Box 118, S-221 00 LUND,

Läs mer

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change

Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Verksamhetsberättelse 2013 1 Statskunskap och Center for Democratic Government in Change Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2013 Sammanställd

Läs mer

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified

The School of Business, Economics and Law is ISO 14001- certified School of Business, Economics and law Photo cover: Professor Maureen KcKelvey in the lobby at the School of Business, Economics and Law. Photo:: Ola Kjelbye. The School of Business, Economics and Law is

Läs mer

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage.

Croon Fors, Anna & Mörtberg, Christina (2009) Innovation and Gender in the making: A gendered analysis of technological performances at The Stage. CURRICULUM VITAE Christina Mörtberg Alvägen 13 Institutt for Informatikk, Universitet i Oslo 97332 Luleå Postboks 1080 Blindern, NO-0316 Oslo, Norge chrismmo@ifi.uio.no Tfn: +47 22852416 christina.mortberg@lnu.se

Läs mer

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU)

FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 FORSKARSKOLAN OFFENTLIG VERKSAMHET I UTVECKLING (FOVU) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Sammanställd av Monika Geisor

Läs mer

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping

Svenska lärosäten Informatik, informationssystem. sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Svenska lärosäten Informatik, informationssystem sammanställt till SISA:s årskonferens maj 2012 i Linköping Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Sektionen för datavetenskap och kommunikation (COM) Antal anställda

Läs mer

A literary overview of Swedish civil society research

A literary overview of Swedish civil society research 40 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA FORSKNINGS- AVDELNINGENS ARBETSRAPPORTSERIE NR 40 RESEARCH DEPARTMENT S WORKING PAPERS NO 40 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE A literary overview of Swedish civil society research

Läs mer

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri STATUSRAPPORT Sida 0(44) Datum:2010-05-11 Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri (Economic forest production with consideration of the forest and energy industries) Projektnamn

Läs mer

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978 TVBKno Author Title PY 1001 Källsner Bo Post-buckling Behaviour and Load-carrying Capacity 1977 of Thin-walled Box and Hat-section Beams. 3001 Christiansson Per Påkörningslaster orsakade av fordon 1977

Läs mer

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt

Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Bilaga 11 Kompletta publikationsförteckningar för möjliga handledare 10 år bakåt Barbro Arvidsson, gästprofessor Publicerade och accepterade refereegranskade artiklar Arvidsson, S., Bergman, S., Arvidsson,

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

The Past, the Present and the Future of Police Research

The Past, the Present and the Future of Police Research Denna dokumentation (proceedings) från den femte nordiska polisforskningskonferensen inleds med fyra bidrag om polisforskningens utveckling från några av de ledande forskarna inom området: David Bayley

Läs mer

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization.

2007:4. innehåll. 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. innehåll 2007:4 617 Redaktören har ordet 619 Beyond national history. Introduction to the special issue on internationalization. 622 Bortom nationell historia. Inledning tema internationalisering Uppsatser

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december)

ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) 2003-03-29 ARTES Verksamhetsrapport med ekonomisk redovisning för budgetåret 2002 (1 januari - 31 december) Ort och datum: Ort och datum: Hans Hansson Programdirektör. Bengt Asker Programstyrelsens ordförande

Läs mer

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 V I N N O V A R E P O R T V R 2 0 0 4 : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System 1997-2001 E R I K

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning

Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning 2015-04-30 Curriculum vitae Krister Olsson Universitetslektor/Docent i kulturvård/teknologie doktor i regional planering Senior Lecturer/Associate professor/phd in Regional Planning Institutionen för Kulturvård/Department

Läs mer

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se Faktabok D 850 Stålkretsloppet MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING G ANVÄNDNING TILLVERKNING mars 2013 www.stalkretsloppet.se Stålkretsloppet ett spektrum av projekt Faktaboken är en vägvisare för den som

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer