SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar augusti 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPAX och Bevis. Strukturerade placeringar. 11 29 augusti 2014"

Transkript

1 SPAX och Bevis Strukturerade placeringar augusti 2014 Ta del av hela uppgången om börsen går upp OCH behåll möjligheten till avkastning om marknaden skulle gå ner. Se Aktiebevis Terrass Europa Kupong sid 9.

2 2 Innehållsförteckning Marknadsutblick Industriländerna är återhämtningens draglok sid 3 Vad är strukturerade placeringar? sid 4 Produktutbud sid 5 SPAX Kapitalskyddade placeringsalternativ som ger både trygghet och möjligheter SPAX Sverige sid 6 SPAX Europa sid 7 SPAX Infrastruktur sid 8 Bevis Icke kapitalskyddade placeringsalternativ som ger möjlighet till högre avkastning mot en högre risk jämfört med SPAX Aktiebevis Terrass Europa Kupong sid 9 Risker Olika produkter, samma risker sid 10 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? sid 11 Exempel på resultat vid olika utfall Ordlista sid 12 sid 13 Swedbank är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www. strukturerade.se

3 Marknadsutblick 3 Industriländerna är återhämtningens draglok Lägre räntor i Sverige och eurozonen ger under årets andra hälft stöd till inflationen och den påbörjade återhämtningen. I USA fortsätter den ekonomiska tillväxten mycket tack vare den starkare arbetsmarknaden. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, förväntas också avsluta sitt stödköpsprogram under hösten. Större marknadsrörelser kan orsakas av stigande geopolitisk oro i kombination med generellt höga värderingar inom vissa finansiella tillgångsklasser. Till detta läggs risk för politisk instabilitet efter Sveriges riksdagsval i höst. Sverige Det andra halvåret inleddes med en överraskande mjuk Riksbank som sänkte reporäntan med 50 räntepunkter samt justerade ned reporäntebanan med nästan en procentenhet. Den svenska kronan försvagdes initialt för att sedan handlas stabilt mot dollarn och något starkare mot euron. Vi räknar med att inflationen, som noterades i positivt territorium i juni, nu gradvis kommer att stiga vilket också får stöd av en ljusare arbetsmarknadsbild och en bättre tillväxt. För innevarande år är det fortsättningsvis den starka inhemska efterfrågan som förväntas vara tillväxtmotorn. En trög export- och industriproduktionsutveckling får dock industriinvesteringarna att släpa efter. Vårt huvudscenario bygger på en fortsatt global återhämtning även om större marknadsrörelser kan orsakas av stigande geopolitisk oro samt ökad risk för politiskt kaos efter riksdagsvalet i kombination med generellt höga värderingar inom vissa finansiella tillgångsklasser. Mot dessa nedåtrisker ställs svenska delårsrapporter som uppvisat något bättre resultat än förväntat. Europa Efter att den europeiska centralbanken, ECB, sänkte styroch insättningsräntorna i juni samt aviserat att ytterligare åtgärder kan genomföras kunde Mario Draghi pusta ut i juli då han lämnade samtliga räntor oförändrade. Samtidigt har pressen ökat på införandet av kvantitativa lättnader som syftar till att hålla räntan på långfristiga obligationer låg. Vi räknar med att styrräntan förblir oförändrad till utgången av 2015 samtidigt som vi ser en successiv återhämtning av ekonomin, vilket stödjs av den senaste tidens framåtblickande indikatorer såsom de stora ekonomiernas inköpschefsindex och eurozonens konsumentförtroende. Allt eftersom tecknen på återhämtning vilar på allt fastare grund stärks investeringskonjunkturen och investeringar i infrastruktur fortsätter vara ett prioriterat område globalt. Den gradvisa återhämtningen kommer dock inte utan risker; senast i form av hårdare ordväxlingar med Ryssland efter att ett malaysiskt passagerarplan blivit nedskjutet över östra Ukraina. USA Den amerikanska återhämtningen fortsätter under årets andra hälft med stöd från en förbättrad arbetsmarknad och en god utveckling för industriproduktionen. Sysselsättningen exklusive jordbrukssektorn är högre än innan finanskrisen och lönetillväxten är låg men stabil. I takt med att de senaste inflationsutfallen har noteras kring Federal Reserves inflationsmål (kärninflationen är 1,9 procent i juni) har diskussionerna kring normaliseringen av penningpolitiken intensifierats och allt tyder på att de månatliga obligationsköpen upphör i oktober. Vi förväntar oss att styrräntan förblir oförändrad på 0,25 procent i år och att en första räntehöjning blir aktuell under första halvåret Tillväxtregioner Under våren tappade den ekonomiska tillväxten fart i flertalet tillväxtländer. Den ryska ekonomin är skör, investeringsklimatet är svagt och västvärlden hotar med ytterligare sanktioner efter tilltagande instabilitet i Ukraina. Brasilen kämpar med hög inflation och dubbla underskott (budget samt bytesbalans) samtidigt som tillväxten har varit en besvikelse under inledningen av året. På uppsidan finner vi Kina vars BNP-tillväxt översteg marknadsförväntan för det andra kvartalet. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin har noterats över 50-strecket tre månader i rad och överlag förefaller den kinesiska ekonomin utvecklas i linje med myndigheternas prognos. Även på Indien är vår syn svagt positiv. Med en ny regering är förutsättningarna bättre än på länge samtidigt som bytesbalansunderskottet har sjunkit och inflationstakten fallit från tvåsiffriga tal under fjolåret. Allt eftersom återhämtningen får fäste stärks även investeringskonjunkturen och investeringar i infrastruktur kommer att vara ett prioriterat område globalt. CATHRINE DANIN Makroanalytiker Swedbank

4 4 Vad är strukturerade placeringar Placeringsalternativ utformade efter rådande marknadsförutsättningar Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad till exempel ett geografiskt område eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. De kan delas in i kapitalskyddade placeringar respektive icke kapitalskyddade placeringar. Kapitalskyddade placeringar Trygghet med möjligheter SPAX är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med kapitalskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt på återbetalningsdagen. En placering i SPAX innebär på så sätt ett begränsat risktagande. Icke kapitalskyddade placeringar högre avkastningspotential till en högre risk Bevis är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade placeringar. Bevis passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Att Bevisen inte är kapitalskyddade innebär att du som kund riskerar att förlora hela eller delar av ditt investerade. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastningspotential jämfört med SPAX. Olika konstruktioner ger olika förutsättningar Vi på Swedbank skräddarsyr våra SPAX och Bevis utifrån det aktuella marknadsläget och erbjuder vid varje tillfälle en rad placeringsalternativ med olika risknivåer och avkastningspotential. För att du som kund ska hitta den produkt som passar just dig har vi märkt dem med olika symboler. kapitalskydd kapitalskydd icke kapitalskydd Tecknas till nominellt och ger bra avkastningspotential. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Tecknas till överkurs vilket ger placeringen ännu bättre avkastningspotential än i BASalternativet. Överkursen kan gå förlorad och är inte kapitalskyddad. Swedbank åtar sig att vid löptidens utgång betala tillbaka minst nominellt. Möjlighet till högre avkastning utan att du betalar överkurs men i utbyte mot en högre risk jämfört med SPAX. Placeringen är inte kapitalskyddad. Aktuellt utbud denna månad Swedbank utvecklar löpande placeringar som på bästa sätt drar nytta av de marknadsförutsättningar som råder. Placeringarna har olika löptider och risknivåer. På följande sidor kan du läsa om de placeringar vi erbjuder.

5 Produktöversikt 5 Utbud Swedbank erbjuder placeringar både med och utan kapitalskydd. De kapitalskyddade placeringarna ger dig möjlighet att ta del av marknadens uppgång samtidigt som du är garanterad minst det nominella et tillbaka, oavsett marknadsutveckling. De placeringar som saknar kapitalskydd ger istället möjlighet till högre avkastningspotential. SPAX kapitalskyddade placeringar Produkt Emissionskurs Indikativ Deltagandegrad Löptid SPAX Sverige 102 % / 110 % 50 % / 135 % 5 år SPAX Europa 102 % / 110 % 45 % / 115 % 5 år SPAX Infrastruktur 102 % / 110 % 50 % / 125 % 5 år Bevis icke kapitalskyddade placeringar Produkt Emissionskurs Indikativ Kupong Löptid Aktiebevis Terrass Europa Kupong 100 % 12 % 4 år

6 6 Kapitalskyddad SPAX SPAX Sverige Många av företagen på den svenska börsen är världsledande inom sina områden med starka varumärken. Med SPAX Sverige, en kapitalskyddad placering, ges du möjlighet att följa utvecklingen för 10 av dessa bolag. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på de ingående svenska bolagen vill känna dig trygg om marknaden viker önskar hög deltagandegrad (alternativet med teckningskurs 110 %) Swedbanks syn på marknaden Tillväxten i svensk ekonomi förväntas stärkas de kommande åren. Tillväxten i år drivs främst av inhemsk efterfrågan med stark konsumtionsutveckling. I en del av Sveriges mest tongivande exportmarknader har återhämtningen inletts. Svenska exportföretag gynnas av en bättre internationell efterfrågan på vissa marknader och en successivt stigande investeringsaktivitet. En ljus omvärldsbild med en stabil hemmamarknad ger tillsammans goda förutsättningar för utvecklingen för bolagen i SPAX Sverige. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad God ekonomisk balans med stabila statsfinanser Konkurrenskraftig exportsektor Många internationellt verksamma företag med starka varumärken Så fungerar placeringen SPAX Sverige är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 10 svenska bolag**. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktiekorgens utveckling och dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktiekorgen motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktiekorgens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. En aktiekorg innehållande många, inom sina områden, världsledande företag med starka varumärken Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas minst nominellt på återbetalningsdagen Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna Utdragen svag efterfrågan påverkar marknaderna negativt SPAX Sverige kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Sverige Teckningskurs 102 % 110 % Lägsta tecknings kr kr Deltagandegrad* 50 % 135 % Benämningar AIO670A SWEOSVE49 AIO670B SWEOSVE50 Courtage 1,5 % på placerat (minst 150 kr) Valutaexponerad Nej Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 16 september 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt från och med 2 september 2014, kl *Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 3 september 2014 och kan som lägst bli 35 % respektive 115 % Underliggande aktiekorg Globalt aktieindex Svenskt aktieindex kapitalskydd Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad och som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) **Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Sandvik, Ericsson, Hennes & Mauritz, Nordea, SCA, Securitas, Svenska Handelsbanken, Skanska, Swedbank.

7 SPAX Kapitalskyddad 7 SPAX Europa En kapitalskyddad placering, som ger möjlighet att följa utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex, representerat av företag med en betydande internationell verksamhet. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på den europeiska börsen vill känna dig trygg om marknaden viker önskar hög deltagandegrad (alternativet med teckningskurs 110 %) Swedbanks syn på marknaden Euroområdet har passerat konjunkturbotten och den ekonomiska tillväxten har inletts. Den europeiska centralbanken, ECB, sänkte i juni styr- och insättningsräntorna samtidigt som man aviserade att ytterligare åtgärder kan komma. Konsumentförtroendet har under året stärkts och samtliga länder i området kan numera låna i eget namn vilket är ett tecken på stabilisering. Vi ser goda tillväxtmöjligheter för företagen i SPAX Europa. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Återhämtningen sprider sig till fler länder och sektorer Ökat förtroende skapar utrymme för en mindre åtstramande finanspolitik En lägre ränta ger visst stöd till återhämtningen Så fungerar placeringen SPAX Europa är kopplad till ett brett europeiskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror dels på aktieindex utveckling och dels på deltagandegraden, som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Index utveckling motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Oavsett aktieindex utveckling åtar sig banken att på återbetalningsdagen återbetala minst 100 procent av nominellt. Brett aktieindex som gynnas av en stabilisering i Europa och en global återhämtning Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas minst nominellt på återbetalningsdagen Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på aktiemarknaderna Utdragen svag efterfrågan kan fördröja återhämtningen på aktiemarknaderna SPAX Europa Emittent Löptid Tillgångsslag Inriktning Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex kapitalskydd Swedbank AB år Aktier Europa Teckningskurs 102 % 110 % Lägsta tecknings kr kr Deltagandegrad* 45 % 115 % Benämningar Courtage Valutaexponerad Återbetalningskurs kapitalskydd AIO670C AIO670D SWEOEU32 SWEOEU33 1,5 % på placerat (minst 150 kr) Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad. Som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) Nej 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 16 september 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt från och med 2 september 2014, kl *Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 3 september 2014 och kan som lägst bli 30 % respektive 95 %.

8 8 Kapitalskyddad SPAX SPAX Infrastruktur Satsningar inom infrastruktur kommer ha en hög prioritet framöver. SPAX Infrastruktur är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för 12 bolag verksamma inom just infrastruktur, samt utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Placeringen passar dig som: har en positiv syn på bolag verksamma inom infrastruktur vill känna dig trygg om marknaden viker önskar hög deltagandegrad (alternativet med teckningskurs 110 %) Swedbanks syn på marknaden I takt med att den globala återhämtningen fortsätter stärks investeringskulturen och en fungerande infrastruktur blir ett prioriterat område. För en tid sedan annonserade kinesiska myndigheter ett stimulanspaket med inriktning mot infrastruktur. Den internationella valutafonden, IMF, uppmanade nyligen Tyskland att förbättra ett föråldrat transportsystem vilket skulle kunna ge positiva effekter för både Tyskland och eurozonen som helhet. Detta, i kombination med att miljöproblem ställer större krav på en mer medveten klimatpolitik, skapar en ljus bild för bolagen i SPAX Infrastruktur. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Behovet av nya infrastrukturinvesteringar är stort och står högt på agendan i många länder Gradvis kommer budgetpolitiken vridas i en mer expansiv riktning En mer medveten klimatpolitik gynnar sektorn Så fungerar placeringen SPAX Infrastruktur är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 12 globala bolag** som är verksamma inom infrastruktur. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktiekorgens utveckling och deltagandegraden som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till. Avläsning för aktiekorgens slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista år. Avkastningen påverkas även av utvecklingen för valutakursen USD/SEK. Om dollarn stärks mot kronan förstärker det utvecklingen och tvärtom. Oavsett aktiekorgens och valutakursens utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt på återbetalningsdagen. Global aktieexponering i sektor med hög tillväxtpotential Kapitalskydd, om marknaden faller utbetalas minst nominellt på återbetalningsdagen Bakslag i den globala konjunkturen kan dämpa investeringsviljan En förnyad osäkerhet kring den globala ekonomin kan påverka börsutvecklingen negativt SPAX Infrastruktur kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 5 år Tillgångsslag Aktier Inriktning Infrastruktur Teckningskurs 102 % 110 % Lägsta tecknings kr kr Deltagandegrad* 50 % 125 % Benämningar AIO670E SWEOINF39 AIO670F SWEOINF40 Courtage 1,5 % på placerat (minst 150 kr) Valutaexponerad Ja Återbetalningskurs 100 % av nominellt plus eventuellt tilläggs Återbetalningsdag 16 september 2019 Erforderligt måste finnas tillgängligt från och med 2 september 2014, kl Underliggande marknad Globalt aktieindex Svenskt aktieindex kapitalskydd *Deltagandegraden är indikativt, fastställs den 3 september 2014 och kan som lägst bli 35 % respektive 105 % Historisk utveckling I diagrammet ovan visas den historiska utvecklingen för underliggande marknad med hänsyn tagen till valutafaktor. Som jämförelse visas ett svenskt aktieindex (OMXS30) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall. (Källa: Bloomberg) **Ingående bolag i aktiekorgen: ABB, Abertis Infraestructuras, BHP Billiton, Caterpillar, China Mobile, CSX Corp, General Electric Co, Volvo, Posco, Siemens, SAP och GDF SUEZ.

9 Bevis Icke kapitalskyddad 9 Aktiebevis Terrass Europa Kupong En placering där du minst får indikativt 12 procent så länge den europeiska börsen inte går ned mer än 30 procent. Om marknadsutvecklingen är högre än indikativt 12 procent erhåller du den faktiska uppgången. Placeringen passar dig som: vid positiv marknadsutveckling, vill ta del av det högsta av hela uppgången och indikativt 12 procent vill ha indikativt 12 % så länge den europeiska börsen inte går ned mer än 30 procent önskar avkastning även vid mindre börsnedgångar, ned till -30 % Swedbanks syn på marknaden Euroområdet har passerat konjunkturbotten och den ekonomiska tillväxten har inletts. Den europeiska centralbanken, ECB, sänkte i juni styr- och insättningsräntorna samtidigt som man aviserade att ytterligare åtgärder kan komma. Konsumentförtroendet har under året stärkts och samtliga länder i området kan numera låna i eget namn vilket är ett tecken på stabilisering. Vi ser goda tillväxtmöjligheter för företagen i Aktiebevis Terrass Europa Kupong. Tre övergripande drivkrafter i underliggande marknad Återhämtningen sprider sig till fler länder och sektorer Ökat förtroende skapar utrymme för en mindre åtstramande finanspolitik En lägre ränta ger visst stöd till återhämtningen Så fungerar placeringen Aktiebevis Terrass Europa Kupong är kopplad till utvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex. Avkastningen beräknas på nominellt och beror på aktieindex utveckling. Så länge aktieindex på slutdagen inte har gått ned mer än 30 procent jämfört med startdagen, utbetalas det högsta av en kupong på indikativt 12 procent och den faktiska utvecklingen. Positiv avkastning utbetalas därmed även vid en mindre börsnedgång. Skulle aktieindex stiga mer än 12 procent erhåller man den faktiska utvecklingen. Utvecklingen för aktieindex motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där avläsning för slutvärde sker på slutdagen. Skulle aktieindex på slutdagen fallit mer än 30 procent jämfört med startdagen kommer nominellt att reduceras med motsvarande index negativa utveckling. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade et. Brett aktieindex som gynnas av en stabilisering i Europa och en global återhämtning Aktiebevis Terrass Europa Kupong Avkastning % Indexutveckling % Aktiebevis Terrass Europa Kupong Underliggande aktieindex icke kapitalskydd Emittent Swedbank AB Löptid 4 år Tillgångsslag Aktier Underliggande marknad Europa Teckningskurs 100 % Lägsta tecknings kr Kupong* 12 % Kapitalskydd Nej Skyddsnivå 70 % av startkursen Benämningar ABTEUR18I SWE Courtage 1,5 % på teckningset (minst 150 kr) Valutaexponerad Nej Återbetalningsdag 17 september 2018 Erforderligt måste finnas tillgängligt från och med 2 september 2014, kl *Kupongen är indikativ, fastställs den 3 september 2014 och kan som lägst bli 8 %. Avkastningsprofil Grafen ovan visar avkastningsprofilen på slutdagen för Aktiebevis Terrass Europa Kupong givet olika utveckling på underliggande marknad. För den historiska utvecklingen för underliggande index, se SPAX Europa på sid 7 (underliggande marknad) Utfall vid olika indexutveckling på slutdagen Positiv utveckling Det högsta av indexutveckling och indikativt 12 %, plus nominellt Indikativt 12 % utbetalas även vid en mindre börsnedgång (ned till -30 %) tillsammans med nominellt Förnyad politisk osäkerhet kan ge bakslag på marknaderna Utdragen svag efterfrågan kan fördröja återhämtningen Negativ utveckling, ej sämre än -30 % Negativ utveckling, sämre än -30 % Indikativt 12 % plus nominellt Nominellt reducerat med nedgången

10 10 Risker Olika produkter, samma risker En placering i en SPAX eller ett Bevis medför vissa risker. Det är viktigt att du är medveten om vilka risker du tar. Här får du en översikt över de viktigaste riskerna. Kreditrisk Alla SPAX och Bevis som erbjuds i denna broschyr är emitterade av Swedbank. Detta betyder att du som innehavare av någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank. Med kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i SPAX och Bevis att förlora delar av eller hela ditt placerade, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklas under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida se. En investering i en SPAX eller ett Bevis omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Placerar du i en SPAX tar du en marknadsrisk. Om du behåller din SPAX till löptidens slut begränsas marknadsrisken till att avkastningen uteblir och/eller att hela eller delar av överkursen i MAX-alternativet går förlorad. I båda fallen beror förlusten på att de underliggande marknaderna har haft en mindre gynnsam utveckling. Kapitalskyddet, det vill säga återbetalning av det nominella et, gäller endast om du behåller din SPAX till återbetalningsdagen. Placerar du i ett Bevis tar du en marknadsrisk. Eftersom Bevis saknar kapitalskydd kan en nedgång i de underliggande marknaderna betyda att marknadskursen sjunker i motsvarande grad, eller mer. Om du säljer din SPAX eller ditt Bevis under löptiden sker försäljningen till aktuell marknadskurs. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än det nominella et. Mer information om vilka faktorer som påverkar marknadskursen under löptiden hittar du längre bak i broschyren. Likviditetsrisk Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX eller ditt Bevis om du vill sälja i förtid, detta genom att ställa en köpkurs på marknaden. Köpkursen beror bland annat på den underliggande tillgångens marknadsutveckling, återstående löptid, aktuellt ränteläge och kursrörlighet (volatilitet) på marknaden. Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan t.ex. inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i en annan valuta än svenska kronor kan valutakursförändringar påverka avkastningen. Många av våra SPAX och Bevis är dock valutaskyddade i svenska kronor, vilket innebär att det nominella et och eventuell positiv eller negativ avkastning inte påverkas av eventuella valutakursförändringar eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Vissa SPAX och Bevis har dock en valutaexponering utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa produkter finns en valutarisk. Huruvida en viss SPAX eller ett visst Bevis är valutaskyddat kan du läsa i faktarutan för respektive placering. Svårt att välja? Testa vår digitala portföljtjänst! Det är inte alltid lätt att veta vilka produkter man ska välja. Det kan vara svårt att få överblick över utbudet och jämföra de olika produkterna för lämpliga kombinationer. En god hjälp får du av Swedbanks digitala portföljtjänst. Genom några enkla klick där du svarar på frågor om riskaptit, storleken på det du vill investera och förväntningar på avkastning får du en lättillgänglig översikt av placeringsalternativ lämpliga för just dig. Gå in på och välj Aktuella erbjudanden. Från rubriken Portföljer loggas du rätt in i vår digitala rådgivningshjälp.

11 Hur kommer produkten att utvecklas? 11 Vad påverkar värdet på SPAX och Bevis? Flera olika faktorer påverkar marknadskursen för din SPAX eller ditt Bevis under löptiden. Kursen är bland annat beroende av utvecklingen på underliggande marknad, kursrörligheten (volatiliteten) och löptiden. Hur stor inverkan ovan faktorer får på kursen beror på deltagandegrad, återstående löptid samt aktuellt värde på underliggande marknad i förhållande till dess värde på startdagen. En högre deltagandegrad innebär att marknadskursen kan bli föremål för kraftigare svängningar. Ränteförändringar får mindre inverkan på kursen ju kortare löptid som återstår. Det är inte heller säkert att en värdeförändring i de underliggande tillgångsslagen får någon inverkan på marknadskursen. Se till att du får svar på dina frågor Eftersom SPAX och Bevis kan ha olika konstruktioner och denna broschyr inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i våra produktblad samt Swedbanks prospekt och Slutliga villkor för aktuellt lån på www. swedbank.se/struktprod. Information finns även att hämta på Swedbanks och Sparbankernas kontor. Vad händer om jag vill sälja innan löptiden gått ut? SPAX och Bevis är i första hand konstruerade för att behållas till löptidens slut och dess villkor för återbetalning gäller endast på slutdagen. SPAX och Bevis kan dock säljas även under löptiden. Andrahandsmarknaden för SPAX och Bevis drivs av Swedbank. Alla har rätt att handla med SPAX och Bevis på börsen men det är banken som ställer köpkurs och, när så är möjligt, även säljkurs. Swedbank beräknar marknadskursen utifrån en rad olika faktorer. Marknadspriset kan under löptiden vara högre såväl som lägre än det nominella et. Observera att kapitalskyddet för SPAX endast gäller på förfallodagen. Omplaceringsrekommendationer ger viktig vägledning Swedbank bevakar alla SPAX och Bevis som har emitterats och utfärdar omplaceringsrekommendationer under löptidens gång, i de fall då detta är relevant. Rekommendationer kan t.ex. utfärdas vid en kraftigt gynnsam marknadsutveckling eller vid väsentligt förändrade marknadsförutsättningar. Kontakta någon av Swedbanks eller Sparbankernas rådgivare för mer information. Arrangörsarvode Swedbank uppträder i rollen som arrangör och, tillsammans med Sparbankerna, distributör av SPAX och Bevis. För detta åtagande tar banken ut en ersättning motsvarande högst 1,05 procent av det nominella et per löptidsår, förutsatt att placeringen behålls löptiden ut. Beloppet ska täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution, inkl. bl.a. licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden, kostnader för lånets upptagande på reglerad marknad, kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållandet av en andrahandsmarknad. Exempel på total kostnad vid ett nominellt på kr Produkt Löptid Teckningskurs Courtage % Courtage kr* Arrangörsarvode** Total kostnad* SPAX Sverige MAX % 1,50 % 77 kr 263 kr 340 kr SPAX Sverige MAX % 1,50 % 83 kr 263 kr 346 kr SPAX Europa MAX % 1,50 % 77 kr 263 kr 340 kr SPAX Europa MAX % 1,50 % 83 kr 263 kr 346 kr SPAX Infrastruktur MAX % 1,50 % 77 kr 263 kr 340 kr SPAX Infrastruktur MAX % 1,50 % 83 kr 263 kr 346 kr Aktiebevis Terrass Europa Kupong % 1,50 % 75 kr 210 kr 285 kr Arrangörsarvodet tas ut på likviddagen och är inkluderat i produktens pris. Courtaget tillkommer och beräknas på nominellt plus eventuell överkurs. * Observera att redovisat exempel inte beaktar att minimicourtaget är 150 kr, utan endast anger kostnaden för en post på nominellt kr. För ett köp av endast en post om nominellt kr blir courtaget därmed 150 kr. ** Maximalt arrangörsarvode beräknas som nominellt x 1,05 % x löptid.

12 12 Beräkningsexempel Exempel på resultat vid olika utfall Beräkningarna är baserade på en investering på nominellt kronor SPAX Sverige Teckningskurs 102 % Teckningskurs 110 % Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Korgutveckling Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 25,6% 4,6% 40 % kr kr 15,9% 3,0% 20 % kr kr 6,2% 1,2% 0 % kr kr -3,4% -0,7% -20 % kr kr -3,4% -0,7% 60 % kr kr 62,1 % 10,1 % 40 % kr kr 37,9 % 6,6 % 20 % kr kr 13,7 % 2,6 % 0 % kr kr -10,4 % -2,2 % -20 % kr kr -10,4 % -2,2 % SPAX Europa Teckningskurs 102 % Teckningskurs 110 % Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage Indexutveckling Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseff. avkastn. inkl. courtage 60 % kr kr 22,7% 4,2% 40 % kr kr 14,0% 2,6% 20 % kr kr 5,3% 1,0% 0 % kr kr -3,4% -0,7% -20 % kr kr -3,4% -0,7% 60 % kr kr 51,4% 8,6% 40 % kr kr 30,8% 5,5% 20 % kr kr 10,2% 1,9% 0 % kr kr -10,4% -2,2% -20 % kr kr -10,4% -2,2% SPAX Infrastruktur Teckningskurs 102 % Teckningskurs 110 % Korgutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage Korgutveckling Valutafaktor Valutafaktor Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Årseff. avkastn. Förlust inkl. courtage 60% 1, kr kr 25,6% 4,6% 40% 1, kr kr 17,8% 3,3% 40% 1, kr kr 15,9% 3,0% 40% 0, kr kr 14,0% 2,6% 20% 1, kr kr 6,2% 1,2% 0% 1, kr kr -3,4% -0,7% -20% 1, kr kr -3,4% -0,7% 60% 1, kr kr 56,7% 9,4% 40% 1, kr kr 38,8% 6,8% 40% 1, kr kr 34,3% 6,1% 40% 0, kr kr 29,9% 5,3% 20% 1, kr kr 12,0% 2,3% 0% 1, kr kr -10,4% -2,2% -20% 1, kr kr -10,4% -2,2% Aktiebevis Terrass Europa Kupong Indexutveckling Placerat inkl courtage Återbetalat Vinst / Förlust Årseffektiv avkastning inkl.courtage 60% kr kr 57,6% 12,0% 40% kr kr 37,9% 8,3% 10% kr kr 10,3% 2,5% 0% kr kr 10,3% 2,5% -10% kr kr 10,3% 2,5% -40% kr kr -40,9% -12,3% -60% kr kr -60,6% -20,7% Avkastningen motsvarar det högsta av indexutvecklingen och kupongen, förutsatt att aktieindex på slutdagen inte faller mer än 30 procent.

13 Ordlista 13 Ordlista Aktiekorg Underliggande tillgång som består av fler än en aktie. Andra exempel på korgar är indexkorg, kreditkorg, råvarukorg, räntekorg och valutakorg. Arrangörsarvode Det arvode som är inräknat i priset på en strukturerad produkt och som ska täcka arrangörens kostnader för bl a riskhantering, produktion och distribution. Barriär En nivå i den underligande tillgångens värde där avkastningsberäkningen förändras. Bevis (Icke kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt utan kapitalskydd. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den underliggande tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av återbetalningset. Emissionsdag Den dag som den strukturerade produkten ges ut av emittenten. Emissionskurs/Pris/Teckningskurs Det pris i procent av nominellt som investeraren betalar för placeringen (exkl. courtage). T.ex. är emissionskursen för en kapitalskyddad placering med 10 % överkurs 110 % av nominellt. Emittent Den som är utgivare av en strukturerad produkt och upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt produktens villkor. Emittenten kan samtidigt uppträda i rollen som arrangör och/eller distributör. Genomsnittsberäkning Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- eller slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen eller slutdagen. Kupong En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid ett eller flera tillfällen under löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt. Likviddag/Betalningsdag Den dag då betalningen för den strukturerade produkten ska erläggas av investeraren. Nominellt Det som en strukturerad produkt är utställt på. I samband med kapitalskyddade placeringar innebär nominellt det som investeraren minst är berättigad att erhålla av emittenten på återbetalningsdagen, dvs. det som kapitalskyddet avser. Slutkurs/Slutindex Den underliggande tillgångens värde på slutdagen, används vid beräkning av avkastning. Ofta beräknas slutkursen med genomsnittsberäkning. Slutliga villkor Dokument som innehåller de specifika villkoren för en strukturerad produkt. SPAX (Kapitalskyddad placering) En strukturerad placeringsprodukt där emittenten har åtagit sig att återbetala minst det nominella et på återbetalningsdagen. Startkurs/Startindex Den underliggande tillgångens värde på startdagen, används vi beräkning av avkastning. Strukturerad produkt Samlingsnamn för finansiella instrument vars återbetalnings helt eller delvis är beroende av utvecklingen i andra finansiella instrument eller andra tillgångar. Produkterna kan emitteras som kapitalskyddade placeringar (SPAX) eller ej kapitalskyddade placeringar (Bevis). Tilläggs Det i en strukturerad produkt som läggs till nominellt vid betalning på återbetalningsdagen. Storleken på tilläggset bestäms bl a av utvecklingen i den underliggande tillgången och storleken på deltagandegraden. Underliggande tillgång Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningset i den strukturerade produkten. Återbetalnings Det som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen, kan för Bevis vara lägre än nominellt. Överkurs Det som erläggs av investeraren utöver det nominella et i vissa emissioner av strukturerade produkter för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Detta kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna. Överkurs utrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt. Löptid Används för att ange perioden mellan likviddag och återbetalningsdag. Ordlistan innehåller ett urval ur den ordlista som publiceras av branschorganisationen Svenska Fondhandlareföreningen. Den fullständiga listan finns tillgänglig på deras hemsida

14 14

15 15

16 16 Hur fungerar SPAX och Bevis? Strukturerade placeringar är en sparform som passar både dig som vill spara på kortare sikt och dig med lite längre placeringshorisont. Det finns olika sorters strukturerade placeringar med varierande risk och avkastningspotential. SPAX har låg risk och är kapitalskyddade medan Bevis kan ha större potential men saknar kapitalskyddet. Avkastningen i bägge dessa är knuten till olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, valutor och råvaror samt olika geografiska områden. Vilken SPAX (BAS eller MAX) du än väljer får du både obligationens trygghet och möjligheterna på hela världens marknader. Allt i samma placering. Tryggheten finns i obligationsdelen och det är i den marknadsrelaterade delen som avkastningsmöjligheterna finns. I Bevis är möjligheterna större. De saknar det kapitalskydd som SPAX har, men man får i gengäld bättre potential tack vare att den marknadsrelaterade delen är större. Skulle marknaden utvecklas i fel riktning så kan Bevis minska i värde motsvarande marknadens nedgång: Risker i dessa är därför större än i SPAX. Om marknaden går upp Om marknaden går upp Om marknaden går upp 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Marknadsrelaterad del 100 % av nominellt Marknadsrelaterad del Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Obligationsdel Marknadsrelaterad del Om marknaden går ner Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag Arrangörsarvode Startdag Återbetalningsdag SPAX BAS SPAX MAX BEVIS Art. nr Miljöcertifierad enligt ISO

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013

SPAX och Bevis. Strukturerade produkter. 4 februari 1 mars 2013 SPAX och Bevis Strukturerade produkter 4 februari 1 mars 2013 Satsa på de asiatiska tillväxtmarknaderna. SPAX Pan Asia är kopplad till ett brett asiatiskt aktieindex, och ges ut med en löptid på fem år.

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad

SPAX Sverige. Kapitalskyddad SPAX September. Produktblad SPAX Sverige SPAX Sverige är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio svenska bolag, av vilka många är världsledande inom sina respektive områden. Bolagen uppfyller även etiska krav.

Läs mer

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling

SPAX Svensk etik. Indexerad historisk utveckling SPAX Svensk etik Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. Bolagen är internationellt verksamma och gynnas av den globala återhämtningen.

Läs mer

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad

SPAX Oljebolag. Kapitalskyddad SPAX Juni. Produktblad SPAX Oljebolag Ta del av återhämtningen för oljebolag! SPAX Oljebolag är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen för tio bolag verksamma inom oljeindustrin samt utvecklingen för valutakursen

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial augusti 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 88 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 25 september april 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2%

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 40,00% 10 150 kr 11 165 kr 13 400 kr 16 600 kr 3 250 kr 5 435 kr 5,7% 8,2% SPAX SVENSK ETIK Stark exportsektor och god ekonomisk balans ger förutsättningar för en stabil utveckling för svenska bolag. SPAX Svensk Etik består av svenska etiska bolag som är handplockade ur Swedbanks

Läs mer

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag.

SPAX VIKING. Produktblad. SPAX Viking löper på fyra år och är kopplad till kursutvecklingen för en nordisk aktiekorg med exponering mot 15 bolag. Produktblad SPAX VIKING BAS MAX Ekonomiska data visar på fortsatt återhämtning, främst i tillväxtländerna, och en stor del av de nordiska bolagen gynnas av sin exponering mot dem. Fortsatt global återhämtning

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

SPAX Stranda Jubileum

SPAX Stranda Jubileum Produktblad SPAX Stranda Jubileum MAX En starkare krona och en gradvis stabilisering av den internationella konjunkturen ger på längre sikt goda förutsättningar för en marknadsmässig återhämtning för svenska

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 %

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX. 50 % 10 150 kr 11 165 kr 14 250 kr 18 500 kr 4 100 kr 7 335 kr 8,8 % 13,4 % SPAX K.A.N Industriländer med en hög andel export mot de snabbväxande tillväxtländerna har goda förutsättningar att växa framöver. Även råvaruexporterande länder gynnas av den höga tillväxten i denna region.

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

GAP+ Bank of China (BoC)

GAP+ Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP+ Ny generation av placeringsmöjligheter TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 GAP+ Bank of China (BoC) Aktieindexobligation Asien nr 2292 Aktieobligation Sverige

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015. Europa Varumärken Löpande avkastning Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar Maj Sista dag för köp 17 maj 2015 Europa Varumärken Löpande avkastning Inledning 20 april 2015 Våga vara långsiktig Efter den snabba börsuppgången

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer