DONG ENERGY NOVEMBER Besök på Industry Park of Sweden/Kemira

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DONG ENERGY NOVEMBER 2013. Besök på Industry Park of Sweden/Kemira"

Transkript

1 DONG ENERGY NOVEMBER 2013 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER NATURGAS Besök på Industry Park of Sweden/Kemira KONCERNEN presenterar sig NY GASLEDNING ökad försörjningstrygghet

2 LeDARE Välkommen till ett nytt nummer av I/O Input Output. Vår input den här gången handlar bland annat om vad du som naturgasanvändare ska tänka på när du köper naturgas. Det är ett antal faktorer som hänsyn måste tas till innan beslut fattas. Ambitionen från vår sida är att vara en kunnig rådgivare och lotsa dig genom denna process. De flesta väljer idag att handla via gas - börserna. Det ger flexibilitet och möjlighet att styra priset och välja en prismodell som bäst svarar mot de krav och önskemål man själv har som företag. Nu för tiden rekommenderar vi oftast våra kunder att handla via den tyska gasbörsen NCG. Handeln på den tyska börsen är mer omfattande, vilket får till följd att priserna inte är lika volatila som på den nordiska börsen. Även priserna som sådana har historiskt varit lägre på den tyska börsen. I det här numret har vi också en artikel om koncernen DONG Energy, vilket flera kunder efterfrågat. DONG Energy arbetar efter devisen energi i förändring och med en inriktning mot mer koldioxidneutral energi. Ett exempel på det är den nya havsbaserade vindkraftparken utanför ön Anholt i Kattegatt, den tredje största i världen. Samtidigt är naturgasen en viktig och prioriterad energikälla. Detta visas inte minst genom att en ny gasledning från Tyskland togs i bruk nu under hösten. Den nya förbindelsen ökar kapaciteten betydligt och därmed också försörjningstryggheten. Sedan en tid tillbaka har vi också en ny strategi och en omorganisation som innebär att vi blir ännu bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. Eller som vi säger: mer Output för dig som kund. Thomas Ollendorff, Dong Energy DONG Energy koncernen Energilösningar för ett hållbart samhälle Vår verksamhet syftar till samma sak idag som när företaget grundades: att vara den drivande kraften i utvecklingen av energi - aktiviteter i Danmark. Energi i förändring Om det från början handlade om de mer traditionella energislagen präglas arbetet idag av en mix med blicken riktad mot förnybara energi - källor och smartare energilösningar för ett mer hållbart samhälle. Grunden, och vår reason to be, är att vara en tydlig aktör i och för ett samhälle i förändring. Vår verksamhet präglas också av ett synsätt och ett arbete vi kallar: energi i förändring. En av nordens ledande energikoncerner DONG Energy grundades 2006 genom att sex olika energibolag slogs samman. Sammanslagningen av de olika bolagen resulterade i en markant breddning av resurser, kompetenser och utvecklingsmöjligheter. DONG Energy är en av Nordens ledande energikoncerner. Verksamheten är baserad på förvärv, utvinning, produktion, distribution, handel med och försäljning av energi i Nordeuropa det vill säga hela värdekedjan. Bokstäverna DONG står för Dansk Olie og Naturgas. Idag arbetar cirka personer inom koncernen. Kunderna är både hushåll och företag. Kundnära med koncernens alla resurser DONG Energy Sverige är ett helägt bolag till danska DONG Energy. I Sverige består verksamheten av rådgivning och försäljning av naturgas till enbart företag. Vi är ett självständigt och kundnära bolag med den stora koncernens alla resurser i ryggen, och servar cirka 400 företag. Strategi för framtiden Sedan en tid tillbaka har en ny strategi för koncernen fastställts, Strategi Det är en långsiktig tillväxt- och försörjningsstrategi med målet att utveckla ett starkare och mer effektivt företag. Ett antal strukturella förändringar ska genomföras, både organisatoriskt och ekonomiskt effektiviseringar, besparingar och omförhandlingar av långa leveransavtal är några exempel. Ett konkret exempel är en omfattande omorganisation där vi har slagit ihop två affärsområden, Sales & Distribution och Energy Markets och bildat ett nytt affärsområde Customers & Markets. Bra för våra svenska kunder Customers & Markets arbetar med kund- och marknadsrelaterade aktiviteter inom handel, distribution och försäljning av elektricitet och naturgas till våra marknader i Nordeuropa. Inom Customer & Markets agerar DONG Energys traders på de internationella marknadsplatserna för energi och i tät dialog med våra Key Account Managers. Detta säkerställer att vi blir bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. Inte minst gynnas våra svenska kunder av att koncernen är aktiv på gasbörsen med inköp i större skala. Mot det förnybara Förutom naturgas är förnybar energi prioritet i vår strategi Den förnybara sektorn, med vindkraft och biogas, ligger långt framme. Under åren har utvecklingen av gas gått vidare mot biogas. Under 2011 invigde DONG Energy den första biogasanläggningen i Danmark som upp - graderar biogas så att den kan ledas direkt in i naturgassystemet. Under oktober 2013 ingick Horsens Bioenergi och DONG Energy ett samarbetsavtal om att uppföra ytterligare en biogas- och uppgraderingsanläggning som kan mata in biogasen på transmissionsnätet. Anläggningen beräknas producera ca 70 GWh biogas och planeras vara klar under Kunglig invigning av världens tredje största vindkraftpark Parallellt med utvecklingen av biogas arbetar Det danska regentparet och den danska statsministern inviger Anholt Vindkraftpark. DONG Energy även strategiskt med att utveckla vindkraft och är nu ett av världens ledande energibolag inom det området. I september 2013 invigdes Anholt Vindkraftpark (Anholt Offshore Wind Farm). Det är Danmarks största och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Invigningen förrättades av Drottning Margrethe och Danmarks statsminister Helle Thorning- Schmidt. Vindkraftparken med sina 111 vindkraftverk är placerad mellan Grenå och ön Anholt i Kattegatt och har en effekt på 400 MW. Under ett år kan parken producera el motsvarande årsförbrukningen för hushåll. Det är cirka fyra procent av Danmarks elproduktion. Den nya vindkraftparken är ett bra exempel på det vi strävar efter och vill ge våra kunder: energi i förändring

3 KUNDreportage Samtidigt kan alltså företagen ägna kraft åt sina kärnverksamheter, poängterar Emma. kunna köpa in naturgasen på ett sätt som gynnar våra kunder ekonomiskt, förklarar Emma. Idén skapa synergier och effektivitet Området är stort, 1 miljon kvadratmeter, med egen hamn och egen järnväg som ansluter till det nationella järnvägsnätet. Idén med industriparken är att skapa synergier för de företag som finns där, inte minst när det gäller energianvändningen. Under 2012 omsattes cirka 1000 GWh inom industriparken. 500 GWh klimatneutral energi Av de 1000 GWh är 50 procent egenproducerad energi som kommer från överskottsvärme i form av ånga. Ångan är alltså en biprodukt från i första hand Kemiras produktion av svavelsyra. Men i stället för att släppa ut ångan rakt ut i luften återvinns den som den bästa av premiumprodukter klimatneutral energi. Den energin går tillbaka som el, ånga och fjärrvärme till företagen inom industriparken. Övriga 50 procent fördelar sig på inköpt el, 90 GWh, och naturgas, 410 GWh. Naturgasen används dels för uppvärmning, dels som råvara i produktionen. Ett miljökoncept Kemira, det dominerande företaget på IPOS startade industriparken med rollen att fungera som samarbetspartner för de olika verksamheterna på området. I det här numret av Input/Output besöker vi Industry Park of Sweden, IPOS. Organisatoriskt är IPOS en enhet inom Kemira Kemi AB och ligger i södra Helsingborg. På området finns ett tiotal företag med cirka 700 medarbetare. Dels Kemira med sex olika fabriker, men också andra producerande företag som hyr in sig i industriparken. Kemira Kemi ingår i den finska kemikoncernen Kemira Oy med verksamhet i 40 länder. Naturgas, klimatneutral energi och förstås ålodling En helt vanlig dag på Industry Park of Sweden Emma Gunnarsson är civilingenjör (kemi) och projektingenjör på IPOS Energi, sedan ett och ett halvt år. Tidigare var hon energikonsult på ÅF i tio år och har lång erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att optimera sina processer, särskilt då energiförbrukningen. Som samarbetspartner tittar IPOS på stor - driftfördelarna inom all logistik, hamnen, järnvägen och framför allt energianvändningen, berättar Emma och framhäver att industriparkens verksamhet på många sätt är ett miljökoncept. Det handlar om att använda resurser på bästa sätt. Och vår modell för samverkan har som yttersta syfte att minska kostnader för företagen och minska påverkan på miljö och klimat. Naturgasen en självklarhet Att använda naturgas som kompletterande energi - källa är av flera skäl lika självklart som nödvändigt. Dels kräver de höga temperaturerna i vissa processer naturgas, dels används naturgas som råvara för produktion av väteperoxid, ett klorfritt blekmedel. Från väteperoxid produceras natriumperkarbonat vilket används i till exempel tvättmedel. Det fina med den produkten är att efter användningen återgår kemikalien till sina naturliga beståndsdelar: syre, vatten och soda. Energiinköp en del i erbjudandet Emma framhäver att inköp av energi, tillsammans med den egna överskottsproduktionen, är en kritisk framgångsfaktor för IPOS. Det är en resursstrategisk fråga och en del i vårt erbjudande till företagen i industriparken, säger Emma och förklarar att samarbetet med DONG Energy tog sin utgångspunkt i just ett ekonomiskt/finansiellt resonemang. Vårt mål på Industry Park of Sweden är att erbjuda våra kunder i industriparken en oslagbar kostnadseffektiv energianvändning. Vi måste Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov av lösning på ett bra sätt. Emma Gunnarsson, Projektingenjör, IPOS Energi Från oljeindexerat till börsindexerat IPOS har varit kund hos DONG Energy i ett flertal år. Under 2012 gick man från ett oljeindexerat pris till att handla via den tyska naturgasbörsen, NCG. Emma berättar att de utvärderade andra leverantörer men att valet föll på DONG Energy mycket tack vare den flexibla portföljen som erbjöds. Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov av lösning på ett bra sätt. Vi visste inte vilken börs som var bäst för oss, men utifrån vår riskprofil, krav på säkerhet, budgetstrategi och användningsprofil fick vi ett skräddarsytt upplägg kopplat till den tyska naturgasbörsen. Emma, med sin långa erfarenhet som energikonsult, menar att en flexibel prismodell med möjlighet att hedga gasinköpen gör att arbetet med att följa marknadsutvecklingen blir dynamiskt och mer verklighetsnära. Och att det framför allt gynnar företagen på IPOS. Bytet till börsindexerat pris och vårt avtal med DONG Energy Börspris daily har gett oss det vi strävar efter: en så kostnadseffektiv energianvändning som möjligt, fastslår Emma. Produktion av svavelsyra värmer Helsingborg Förutom att företagen i industriparken använder överskottsenergi från ånga går en hel del ut i Öresundskrafts fjärrvärmenät. Faktiskt så mycket att en fjärdedel av all fjärrvärme i Helsingborg kommer från IPOS. Dels är överskottsenergin helt fri från utsläpp av koldioxid. Här är det verkligen fråga om det hållbara samhället på riktigt. Men så är också industriparkens arbete uppmärksammat både nationellt och inom EU. Vi är med i ett projekt som heter Go Eco, ett projekt finansierat genom EU-fonden Intelligent Energy Europe. Det är energikontor i åtta länder som ska samverka för att hitta energilösningar för industriparker och företagsbyar. Det svenska bidraget till projektet är alltså Industry Park of Sweden, berättar en nöjd projektingenjör. Ålodling på IPOS Jodå. Här innanför grindarna till IPOS bedrivs kommersiell (eller skall vi säga miljövänlig) ålodling i stor skala. Drygt 2 miljoner ålar står kontinuerligt på tillväxt hos Scandinavian Silver Eel AB, ett av företagen i industriparken. Odlingen började som ett spillvärmeprojekt. Varmt vatten uppstod vid processer i produktionen hos Kemira. Vid vissa kylningsprocesser blev temperaturen bara C, vilket är perfekt för ålodling. Ålen vill ha C i vattnet varje dag, för att kunna äta och växa till sig på ett naturligt sätt. Nu har det odlats ål på området sedan mitten av 80-talet. En del säljs som konsumtionsål medan merparten sätts ut i naturen för att förstärka ålpopulationen, både i Sverige och i andra länder.

4 ARTIKEL Porträttet Konkurrensparameter Att tänka på när du köper naturgas Danmark-Sverige Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som förbrukas i landet importeras via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark och Sverige. Från Danmark går ledningar även till kontinenten, vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala systemet. Den svenska transmissionsledningen sträcker sig från Klagshamn utanför Malmö till Stenungssund på svenska västkusten. Bara en del av priset går att påverka Kostnaden för naturgas består av tre delar. Själva priset för gasen, nätavgiften och skatt. Det är bara den första delen, gaspriset, som du och vi kan påverka. Det är på samma sätt som med din el därhemma. Handel med naturgas är konkurrensutsatt. Det sista steget i avmonopoliseringen togs den 1 juli 2007 då naturgasmarknaderna i de flesta länder inom EU konkurrensutsattes helt. Däribland den svenska. Nu är det fritt för samtliga naturgas - kunder att välja naturgasleverantör. Det är både svårt och enkelt att köpa naturgas. Svårt därför att det är mycket som påverkar det pris man till slut får. Enkelt (eller åtminstone enklare) därför att det är vår roll som din energipartner att hjälpa dig att fatta rätt beslut. Det är dock ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till. Vi hoppas kunna reda ut det här. Naturgasnätet Det fysiska gasnätet fungerar på ett annat sätt. En enda nätägare (Swedegas) ansvarar för gastransporten genom Sverige det så kallade transmissionsnätet. Distributionsnäten, ledningarna från transmissionsnätet in till slutanvändarna, ägs av olika aktörer. Vilken av dessa ägare du har beror på var ditt företag finns geografiskt. Som kund kan du inte välja transmissionsnät eller distributionsnät. Ditt avtal med distributionsnätägaren innefattar även kostnaden för transmissionen. DONG Energy äger inget distributionsnät i Sverige utan fokuserar på leverans av naturgas och rådgivning. Skatten Den första januari 2011 förändrades skattesatsen på naturgas. Förändringen i skattemodellen genomförs i tre steg. Det första i januari 2011, steg två 2013 och steg tre sker den första januari Sammanfattningsvis kan det konstateras att energiskatten och CO 2 -skatten höjs via de tre stegen. Vi finns här för att hjälpa dig. Av naturgasens tre kostnadsdelar kan du bara påverka själva leveransen av gas. De andra två, nätkostnad och skatt, är givna. Tillsammans går vi igenom de olika faktorer som ligger till grund för din inköpsstrategi och leverans. År 2015 avskaffas också 1,2-procentsregeln, vilket innebär att det inte blir något tak på koldioxidskatten. Regeln innebär att för företag där koldioxidskatten överstiger 1,2 % av omsättningen medges en särskild lättnad från skatten. Tidigare, före 2011, var gränsen 0,8 %. Från 2011 höjs den alltså till 1,2 procent och 2015 försvinner regeln helt. Vidare förändras reglerna om nedsatta energi- och koldioxidskatter för olika användningsområden för naturgas. Vägen till en inköps strategi som passar dig Vår uppgift är att ligga före med kunskap och insikt om marknadens förändringar och utarbeta den prismodell som balanserar riskerna och passar din verksamhet bäst. Det är din situation och dina önskemål som styr. Vad används gasen till? Uppvärmning eller i processen? Kanske som råvara? Hur ser företagets marknadssituation ut? Konkurrenter och deras produkter. Är gasen en driftkostnad eller en investering i kärnverksamheten? Är den en kritisk framgångsfaktor? Börserna Vad skiljer börserna åt? Är den tyska bättre än den danska? Vilka möjlig - heter erbjuder de olika börserna? Jämför man exempelvis den tyska gasbörsen NCG med den nordiska börsen Gaspoint Nordic GPN (tidigare NordPool Gas) är där skillnader mellan börserna. Det handlas betydligt mer på den tyska börsen, vilket får till följd att priserna inte är lika volatila på den tyska som på den danska börsen. Dessutom gör den ökade handeln att man kan ställa forwardpriser på den tyska börsen, men inte på den nordiska. Det i sin tur ger möjlighet att göra prissäkringar. Historiskt sett har den tyska börsen det senaste året i genomsnitt legat 0,95 öre/kwh lägre i pris än den nordiska börsen. Även om vi går två eller tre år tillbaka i tiden har priserna på NCG varit lägre än på GPN. Detta har varit särskilt tydligt under vinterhalvåret, då efterfrågan är som störst. Vår rekommendation i dagsläget är att knyta priset till den tyska börsen NCG. Riskprofil En grundläggande frågeställning i alla affärer där tillgång och efterfrågan styr ett pris är önskad riskprofil. Är jag villig att spela med ett större spann under vissa tidsperioder? Där priset kan gå upp och ner och i olika hög grad. En bra jämförelse är förstås att jämföra högriskaktier med en bredare aktiefond. Aktivitetsnivå Hur mycket engagemang vill jag ge gasen och dess kostnad/ investering över tid? Har jag tid och lust att arbeta aktivt med rörliga priser och olika instrument eller har jag behov av portföljförvaltning, etc. Kan jag räkna hem tiden det går åt att följa börsen? Avtalstid Hur flexibel vill jag vara? Är det viktigare med flexibilitet eller en lång avtalsperiod med ett fast pris oavsett svängningar på börsen? Budgetsäkerhet Vilken framförhållning vill jag ha? Eller behöver jag ha? Finns det behov och önskemål om en jämn prisförändring, eller utrymme för lite mer svängningar? Budgetsäkerheten ställs också i relation till riskprofil. Kunskap Har jag tillräcklig kunskap för att vara aktiv nog? Kan jag välja prismodell där min insikt om marknaden krävs för att jag ska känna mig säker i mitt val? Kundens representant in i organisationen Peter Margolis står i startgroparna för att börja bygga sitt och familjens nya hus i Skepparkroken utanför Ängelholm. Det är ett havsnära läge och en gammal dröm som nu ska förverkligas. Som egenutnämnd Key Account Manager för det nya byggprojektet tänker Peter på samma sätt som i sitt dagliga arbete som KAM på DONG Energy: Det finns ett mål. Man lyssnar på önskemål, gör en genomarbetad analys och räknar noggrant. Vad går ditt jobb ut på? Som KAM är jag ansvarig för mina kunder i ett brett perspektiv. Det är ett dagligt inhämtande av marknads analyser, serva med information, uppföljning med statistik etc. På sätt och vis är jag kundens representant in i vår organisation. Det är ett speciellt ansvar. Vad upplever du att kunderna vill veta? Krasst kan man säga att alla vill veta vad gasen kostar. Men det är mer sofistikerat än så. Vad de egentligen menar är de outtalade frågorna som leder till vad gas kostar, nu och framåt i tiden: Vad händer på marknaden? Vad påverkar utvecklingen? Åt vilket håll är det på väg? Mina svar ska leda till trygghet och en insikt i vilka beslut som ska fattas. Och när. Vad är just DONG Energy bra på tycker du? Vi har en hög kunskapsnivå. Bra på att återkoppla till kunderna. Vi är ju en relativt liten personalstyrka i Sverige, även om vi har en stor koncern i ryggen. Men som en liten organisation måste alla vara up to date. Och det tycker jag att vi är. Vi förstår behoven. Vad utmärker ditt sätt att jobba? Jag har en bred bakgrund från kundrelaterade jobb. Säljare, restaurang, har jobbat i elektronikbranschen, till exempel. Det har gjort mig bra på att lyssna och i många fall läsa mellan raderna vad en kund efterfrågar. Jag har jobbat med service i hela livet och tror att jag har en hög servicegrad i mina relationer. Mina kollegor och jag har ju en rådgivande roll. Det är en servicefunktion och viktig att vårda. Och det här med det egna husbygget då? Tja, här har jag ju en väldigt speciell kundrelation att ta hänsyn till när jag föreslår olika lösningar. Det är lite nervöst, men jag känner min fru bra, så det ska nog gå vägen. Peter Margolis/KAM Bor i Ängelholm med fru och två barn, 8 och 12 år På DONG Energy sedan 2006

5 NOTERAT NAMNBYTE Nord Pool Gas har blivit Gaspoint Nordic Energinet.dk och Nord Pool Spot etablerade 2007 den nordiska gasbörsen Nord Pool Gas. Sedan den 17 november 2012 ägs börsen till 100 % av Energinet.dk. I juli 2013 bytte Nord Pool Gas namn till Gaspoint Nordic A/S. Det är enbart ett namnbyte. Är du kund hos DONG Energy och har ett avtal knutet till Nord Pool Gas betyder det inget konkret vad gäller ditt avtal med oss; det löper som vanligt. Som en konsekvens av namnbytet kommer våra tidigare prisprodukter på Nord Pool Gas att benämnas med det nya namnet. Nord Pool Gas Månadspris blir Gaspoint Nordic Månadspris, o.s.v. Innehåll och villkor är desamma. Ökad försörjningstrygghet Ny gasledning från Tyskland Den nya gasledningen, som invigdes i oktober 2013, är 94 kilometer lång och går från tyskdanska gränsen upp till Egtved på Jylland. Tack vare den nya förbindelsen ökar kapaciteten betydligt. Det blir nu möjligt att transportera kubikmeter gas i timmen från Tyskland mot som var taket före den nya ledningens tillkomst. Den här förbättrade infrastrukturen ökar försörjningstryggheten betydligt. Egtved är hjärtat i det dansksvenska naturgassystemet. Hit kommer gasen in och härifrån går den vidare bland annat till Sverige. I samband med den nya gasledningen invigdes även en ny och större kompressoranläggning i Egtved. Den gör det möjligt att få ut ett högre tryck på gasen när den går vidare ut i systemet. MALMÖ Skomakaregatan Malmö Tel GÖTEBORG Fabriksgatan Göteborg Tel

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

DONG ENERGY OKTOBER 2012. Saint-Gobain. oljeindexerade

DONG ENERGY OKTOBER 2012. Saint-Gobain. oljeindexerade DONG ENERGY OKTOBER 2012 Saint-Gobain GÅR från oljeindexerade priser till börspriser Ökad marknadsanpassning för gasen Börsprisets utveckling Porträttet: Mikael Gruber LeDARE ARTIKEL Börspri Välkommen

Läs mer

Nordens framtida naturgasförsörjning

Nordens framtida naturgasförsörjning Nordens framtida naturgasförsörjning Gasdagarna 2010 1 2010-10-20 Swedegas AB Sedan 1976 Omsättning ca. 250 MSEK Transport av ca. 15 TWh (1 400 Nm 3 ) 23 anställda Säte i Göteborg Ägare sedan 2010 är EQT

Läs mer

Valet föll på NCG för ökad flexibilitet

Valet föll på NCG för ökad flexibilitet DONG ENERGY JUNI 2013 McNeil Valet föll på NCG för ökad flexibilitet Gaspriset och den globala marknaden Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning Fortsatt högt förtroende för DONG Energy LeDARE

Läs mer

Portföljerbjudande gashandel

Portföljerbjudande gashandel Portföljerbjudande gashandel Vi har förmodligen marknadens smartaste portföljerbjudande Det har aldrig varit enklare för storförbrukare av naturgas att hantera prisrisk och miljöpåverkan. I vårt Portföljerbjudande

Läs mer

Bara Mineraler och skattehöjningen

Bara Mineraler och skattehöjningen JUNI 2011 Förändrade skattesatser hur klimatsmart är det egentligen? Bara Mineraler och skattehöjningen Det politiska pr-arbetet Energigas Sverige I Japan är man van vid jordbävningar, små som stora. Och

Läs mer

Fortsat satsning i vedvarende energi

Fortsat satsning i vedvarende energi Fortsat satsning i vedvarende energi Hans von Uthmann vvd, Vattenfall AB Chef Vattenfall Norden 6 oktober 2006 Stark position i norra och centrala Europa Danmark 6 TWh elproduktion 6 TWh värmeproduktion

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Som storkund fick. DONG Energy MAJ 2010. Lämpligaste partnern. Få leverantörer flera länder

Som storkund fick. DONG Energy MAJ 2010. Lämpligaste partnern. Få leverantörer flera länder Nyhetsbrev från DONG Energy MAJ 2010 Som storkund fick Alfa Laval viktiga fördelar Hur får man bra överblick, god leveranssäkerhet och bra pris om företaget har många anläggningar runt om i världen? Jo,

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Axpo Price. Oberoende riskhantering för elhandlare

Axpo Price. Oberoende riskhantering för elhandlare Axpo Price Oberoende riskhantering för elhandlare Prisberäkning och prissäkring utan konkurrens om slutkunder Axpo är Sveriges ledande oberoende aktör med marknadens mest avancerade verktyg för prisberäkningar

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Energigaserna i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Energigaserna i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Mer energigas till industrin Energigaserna ökar konkurrenskraften TWh 15 12 9 6 3 0 Gasol Naturgas Olja Energigas Olja Energigas År 2010 År

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten M/Zarah Andersson 2010-12-21 2010/1655 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Solpotential Osnabrück

Solpotential Osnabrück Solkartan i Lund Solpotential Osnabrück Department of Environmental Protection Rooves with excellent or good suitability for solar panels: 26,000 (out of 70,000) Result Profit Requirement Solar Power Generation

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

Koll på läget med hjälp av standarder

Koll på läget med hjälp av standarder Koll på läget med hjälp av standarder SIS Seminarium 23 april 2009 Lasse Kyläkorpi, Vattenfall AB Norden Vad är standarder? Standarder är dokumenterad kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber)

Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) Vi utvecklar förutom värmerelaterade produkter och tjänster även inom EL, Gas och Kommunikation (fiber) 1 Vi ägs av 4 kommuner och arbetar aktivt med att skapa en balans mellan affärsnytta och samhällsnytta.

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer. Kjerstin Ludvig 2015-12-09

Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer. Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Mål och målkonflikter; hyresgäster - fastighetsbolag - leverantörer Kjerstin Ludvig 2015-12-09 Varför är målen intressanta? Målen representerar fokusområden Många aktörer är nära sammanlänkade (t.o.m.

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid

Smart Heat Grid. Hur funkar det? Noda Intelligent Systems Noda Smart Heat Grid Smart Heat Grid Hur funkar det? 1 Vad är Noda Intelligent Systems? Noda Intelligent Systems grundades 2005 och utvecklar intelligenta system för energieffektivisering och systemövergripande energioptimering

Läs mer

E.ON satsar på vindkraft

E.ON satsar på vindkraft E.ON satsar på vindkraft Nationella vindkonferensen Kalmar 7 april, 2009 Lennart Fredenberg E.ON Sverige AB E.ON är ett av världens största privatägda energiföretag i världen stark position i Norden Renewables/JICDM

Läs mer

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat

Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Kritiska faktorer för lönsam produktion i bioenergikombinat Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter El Värme Ingrid Nohlgren, Emma Gunnarsson,

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

2014/2015 TeknoDetaljer AB

2014/2015 TeknoDetaljer AB TeknoDetaljer AB Ett energismart verkstadsföretag i Järfälla med hållbar utveckling och miljötänk som ambition. Om TeknoDetaljer Två affärsområden - maskinbyggnad och kontraktstillverkning. Antal anställda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Bio2G Biogas genom förgasning

Bio2G Biogas genom förgasning Bio2G Biogas genom förgasning Jan-Anders Svensson, E.ON Gasification Development AB Gasdag Karlstad 2012-02-09 EUs klimatmål 20/20/20 år 2020 Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

För Höganäs AB är det naturgas som gäller

För Höganäs AB är det naturgas som gäller OKTOBER 2010 Vladislav Savic om naturgasen och det ryska hotet För Höganäs AB är det naturgas som gäller Handboll på DONG Energys seminarieprogram kommentar Energimarknaden nu och i framtiden Thomas Ollendorff,

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer