DONG ENERGY NOVEMBER Besök på Industry Park of Sweden/Kemira

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DONG ENERGY NOVEMBER 2013. Besök på Industry Park of Sweden/Kemira"

Transkript

1 DONG ENERGY NOVEMBER 2013 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER NATURGAS Besök på Industry Park of Sweden/Kemira KONCERNEN presenterar sig NY GASLEDNING ökad försörjningstrygghet

2 LeDARE Välkommen till ett nytt nummer av I/O Input Output. Vår input den här gången handlar bland annat om vad du som naturgasanvändare ska tänka på när du köper naturgas. Det är ett antal faktorer som hänsyn måste tas till innan beslut fattas. Ambitionen från vår sida är att vara en kunnig rådgivare och lotsa dig genom denna process. De flesta väljer idag att handla via gas - börserna. Det ger flexibilitet och möjlighet att styra priset och välja en prismodell som bäst svarar mot de krav och önskemål man själv har som företag. Nu för tiden rekommenderar vi oftast våra kunder att handla via den tyska gasbörsen NCG. Handeln på den tyska börsen är mer omfattande, vilket får till följd att priserna inte är lika volatila som på den nordiska börsen. Även priserna som sådana har historiskt varit lägre på den tyska börsen. I det här numret har vi också en artikel om koncernen DONG Energy, vilket flera kunder efterfrågat. DONG Energy arbetar efter devisen energi i förändring och med en inriktning mot mer koldioxidneutral energi. Ett exempel på det är den nya havsbaserade vindkraftparken utanför ön Anholt i Kattegatt, den tredje största i världen. Samtidigt är naturgasen en viktig och prioriterad energikälla. Detta visas inte minst genom att en ny gasledning från Tyskland togs i bruk nu under hösten. Den nya förbindelsen ökar kapaciteten betydligt och därmed också försörjningstryggheten. Sedan en tid tillbaka har vi också en ny strategi och en omorganisation som innebär att vi blir ännu bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. Eller som vi säger: mer Output för dig som kund. Thomas Ollendorff, Dong Energy DONG Energy koncernen Energilösningar för ett hållbart samhälle Vår verksamhet syftar till samma sak idag som när företaget grundades: att vara den drivande kraften i utvecklingen av energi - aktiviteter i Danmark. Energi i förändring Om det från början handlade om de mer traditionella energislagen präglas arbetet idag av en mix med blicken riktad mot förnybara energi - källor och smartare energilösningar för ett mer hållbart samhälle. Grunden, och vår reason to be, är att vara en tydlig aktör i och för ett samhälle i förändring. Vår verksamhet präglas också av ett synsätt och ett arbete vi kallar: energi i förändring. En av nordens ledande energikoncerner DONG Energy grundades 2006 genom att sex olika energibolag slogs samman. Sammanslagningen av de olika bolagen resulterade i en markant breddning av resurser, kompetenser och utvecklingsmöjligheter. DONG Energy är en av Nordens ledande energikoncerner. Verksamheten är baserad på förvärv, utvinning, produktion, distribution, handel med och försäljning av energi i Nordeuropa det vill säga hela värdekedjan. Bokstäverna DONG står för Dansk Olie og Naturgas. Idag arbetar cirka personer inom koncernen. Kunderna är både hushåll och företag. Kundnära med koncernens alla resurser DONG Energy Sverige är ett helägt bolag till danska DONG Energy. I Sverige består verksamheten av rådgivning och försäljning av naturgas till enbart företag. Vi är ett självständigt och kundnära bolag med den stora koncernens alla resurser i ryggen, och servar cirka 400 företag. Strategi för framtiden Sedan en tid tillbaka har en ny strategi för koncernen fastställts, Strategi Det är en långsiktig tillväxt- och försörjningsstrategi med målet att utveckla ett starkare och mer effektivt företag. Ett antal strukturella förändringar ska genomföras, både organisatoriskt och ekonomiskt effektiviseringar, besparingar och omförhandlingar av långa leveransavtal är några exempel. Ett konkret exempel är en omfattande omorganisation där vi har slagit ihop två affärsområden, Sales & Distribution och Energy Markets och bildat ett nytt affärsområde Customers & Markets. Bra för våra svenska kunder Customers & Markets arbetar med kund- och marknadsrelaterade aktiviteter inom handel, distribution och försäljning av elektricitet och naturgas till våra marknader i Nordeuropa. Inom Customer & Markets agerar DONG Energys traders på de internationella marknadsplatserna för energi och i tät dialog med våra Key Account Managers. Detta säkerställer att vi blir bättre på att utveckla mer attraktiva erbjudanden till våra kunder. Inte minst gynnas våra svenska kunder av att koncernen är aktiv på gasbörsen med inköp i större skala. Mot det förnybara Förutom naturgas är förnybar energi prioritet i vår strategi Den förnybara sektorn, med vindkraft och biogas, ligger långt framme. Under åren har utvecklingen av gas gått vidare mot biogas. Under 2011 invigde DONG Energy den första biogasanläggningen i Danmark som upp - graderar biogas så att den kan ledas direkt in i naturgassystemet. Under oktober 2013 ingick Horsens Bioenergi och DONG Energy ett samarbetsavtal om att uppföra ytterligare en biogas- och uppgraderingsanläggning som kan mata in biogasen på transmissionsnätet. Anläggningen beräknas producera ca 70 GWh biogas och planeras vara klar under Kunglig invigning av världens tredje största vindkraftpark Parallellt med utvecklingen av biogas arbetar Det danska regentparet och den danska statsministern inviger Anholt Vindkraftpark. DONG Energy även strategiskt med att utveckla vindkraft och är nu ett av världens ledande energibolag inom det området. I september 2013 invigdes Anholt Vindkraftpark (Anholt Offshore Wind Farm). Det är Danmarks största och den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen. Invigningen förrättades av Drottning Margrethe och Danmarks statsminister Helle Thorning- Schmidt. Vindkraftparken med sina 111 vindkraftverk är placerad mellan Grenå och ön Anholt i Kattegatt och har en effekt på 400 MW. Under ett år kan parken producera el motsvarande årsförbrukningen för hushåll. Det är cirka fyra procent av Danmarks elproduktion. Den nya vindkraftparken är ett bra exempel på det vi strävar efter och vill ge våra kunder: energi i förändring

3 KUNDreportage Samtidigt kan alltså företagen ägna kraft åt sina kärnverksamheter, poängterar Emma. kunna köpa in naturgasen på ett sätt som gynnar våra kunder ekonomiskt, förklarar Emma. Idén skapa synergier och effektivitet Området är stort, 1 miljon kvadratmeter, med egen hamn och egen järnväg som ansluter till det nationella järnvägsnätet. Idén med industriparken är att skapa synergier för de företag som finns där, inte minst när det gäller energianvändningen. Under 2012 omsattes cirka 1000 GWh inom industriparken. 500 GWh klimatneutral energi Av de 1000 GWh är 50 procent egenproducerad energi som kommer från överskottsvärme i form av ånga. Ångan är alltså en biprodukt från i första hand Kemiras produktion av svavelsyra. Men i stället för att släppa ut ångan rakt ut i luften återvinns den som den bästa av premiumprodukter klimatneutral energi. Den energin går tillbaka som el, ånga och fjärrvärme till företagen inom industriparken. Övriga 50 procent fördelar sig på inköpt el, 90 GWh, och naturgas, 410 GWh. Naturgasen används dels för uppvärmning, dels som råvara i produktionen. Ett miljökoncept Kemira, det dominerande företaget på IPOS startade industriparken med rollen att fungera som samarbetspartner för de olika verksamheterna på området. I det här numret av Input/Output besöker vi Industry Park of Sweden, IPOS. Organisatoriskt är IPOS en enhet inom Kemira Kemi AB och ligger i södra Helsingborg. På området finns ett tiotal företag med cirka 700 medarbetare. Dels Kemira med sex olika fabriker, men också andra producerande företag som hyr in sig i industriparken. Kemira Kemi ingår i den finska kemikoncernen Kemira Oy med verksamhet i 40 länder. Naturgas, klimatneutral energi och förstås ålodling En helt vanlig dag på Industry Park of Sweden Emma Gunnarsson är civilingenjör (kemi) och projektingenjör på IPOS Energi, sedan ett och ett halvt år. Tidigare var hon energikonsult på ÅF i tio år och har lång erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att optimera sina processer, särskilt då energiförbrukningen. Som samarbetspartner tittar IPOS på stor - driftfördelarna inom all logistik, hamnen, järnvägen och framför allt energianvändningen, berättar Emma och framhäver att industriparkens verksamhet på många sätt är ett miljökoncept. Det handlar om att använda resurser på bästa sätt. Och vår modell för samverkan har som yttersta syfte att minska kostnader för företagen och minska påverkan på miljö och klimat. Naturgasen en självklarhet Att använda naturgas som kompletterande energi - källa är av flera skäl lika självklart som nödvändigt. Dels kräver de höga temperaturerna i vissa processer naturgas, dels används naturgas som råvara för produktion av väteperoxid, ett klorfritt blekmedel. Från väteperoxid produceras natriumperkarbonat vilket används i till exempel tvättmedel. Det fina med den produkten är att efter användningen återgår kemikalien till sina naturliga beståndsdelar: syre, vatten och soda. Energiinköp en del i erbjudandet Emma framhäver att inköp av energi, tillsammans med den egna överskottsproduktionen, är en kritisk framgångsfaktor för IPOS. Det är en resursstrategisk fråga och en del i vårt erbjudande till företagen i industriparken, säger Emma och förklarar att samarbetet med DONG Energy tog sin utgångspunkt i just ett ekonomiskt/finansiellt resonemang. Vårt mål på Industry Park of Sweden är att erbjuda våra kunder i industriparken en oslagbar kostnadseffektiv energianvändning. Vi måste Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov av lösning på ett bra sätt. Emma Gunnarsson, Projektingenjör, IPOS Energi Från oljeindexerat till börsindexerat IPOS har varit kund hos DONG Energy i ett flertal år. Under 2012 gick man från ett oljeindexerat pris till att handla via den tyska naturgasbörsen, NCG. Emma berättar att de utvärderade andra leverantörer men att valet föll på DONG Energy mycket tack vare den flexibla portföljen som erbjöds. Vi upplevde att det fanns stora möjligheter att tillgodose vårt behov av lösning på ett bra sätt. Vi visste inte vilken börs som var bäst för oss, men utifrån vår riskprofil, krav på säkerhet, budgetstrategi och användningsprofil fick vi ett skräddarsytt upplägg kopplat till den tyska naturgasbörsen. Emma, med sin långa erfarenhet som energikonsult, menar att en flexibel prismodell med möjlighet att hedga gasinköpen gör att arbetet med att följa marknadsutvecklingen blir dynamiskt och mer verklighetsnära. Och att det framför allt gynnar företagen på IPOS. Bytet till börsindexerat pris och vårt avtal med DONG Energy Börspris daily har gett oss det vi strävar efter: en så kostnadseffektiv energianvändning som möjligt, fastslår Emma. Produktion av svavelsyra värmer Helsingborg Förutom att företagen i industriparken använder överskottsenergi från ånga går en hel del ut i Öresundskrafts fjärrvärmenät. Faktiskt så mycket att en fjärdedel av all fjärrvärme i Helsingborg kommer från IPOS. Dels är överskottsenergin helt fri från utsläpp av koldioxid. Här är det verkligen fråga om det hållbara samhället på riktigt. Men så är också industriparkens arbete uppmärksammat både nationellt och inom EU. Vi är med i ett projekt som heter Go Eco, ett projekt finansierat genom EU-fonden Intelligent Energy Europe. Det är energikontor i åtta länder som ska samverka för att hitta energilösningar för industriparker och företagsbyar. Det svenska bidraget till projektet är alltså Industry Park of Sweden, berättar en nöjd projektingenjör. Ålodling på IPOS Jodå. Här innanför grindarna till IPOS bedrivs kommersiell (eller skall vi säga miljövänlig) ålodling i stor skala. Drygt 2 miljoner ålar står kontinuerligt på tillväxt hos Scandinavian Silver Eel AB, ett av företagen i industriparken. Odlingen började som ett spillvärmeprojekt. Varmt vatten uppstod vid processer i produktionen hos Kemira. Vid vissa kylningsprocesser blev temperaturen bara C, vilket är perfekt för ålodling. Ålen vill ha C i vattnet varje dag, för att kunna äta och växa till sig på ett naturligt sätt. Nu har det odlats ål på området sedan mitten av 80-talet. En del säljs som konsumtionsål medan merparten sätts ut i naturen för att förstärka ålpopulationen, både i Sverige och i andra länder.

4 ARTIKEL Porträttet Konkurrensparameter Att tänka på när du köper naturgas Danmark-Sverige Sverige har ingen egen utvinning av naturgas. All naturgas som förbrukas i landet importeras via den rörledning som sträcker sig mellan Danmark och Sverige. Från Danmark går ledningar även till kontinenten, vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det kontinentala systemet. Den svenska transmissionsledningen sträcker sig från Klagshamn utanför Malmö till Stenungssund på svenska västkusten. Bara en del av priset går att påverka Kostnaden för naturgas består av tre delar. Själva priset för gasen, nätavgiften och skatt. Det är bara den första delen, gaspriset, som du och vi kan påverka. Det är på samma sätt som med din el därhemma. Handel med naturgas är konkurrensutsatt. Det sista steget i avmonopoliseringen togs den 1 juli 2007 då naturgasmarknaderna i de flesta länder inom EU konkurrensutsattes helt. Däribland den svenska. Nu är det fritt för samtliga naturgas - kunder att välja naturgasleverantör. Det är både svårt och enkelt att köpa naturgas. Svårt därför att det är mycket som påverkar det pris man till slut får. Enkelt (eller åtminstone enklare) därför att det är vår roll som din energipartner att hjälpa dig att fatta rätt beslut. Det är dock ett antal faktorer som man måste ta hänsyn till. Vi hoppas kunna reda ut det här. Naturgasnätet Det fysiska gasnätet fungerar på ett annat sätt. En enda nätägare (Swedegas) ansvarar för gastransporten genom Sverige det så kallade transmissionsnätet. Distributionsnäten, ledningarna från transmissionsnätet in till slutanvändarna, ägs av olika aktörer. Vilken av dessa ägare du har beror på var ditt företag finns geografiskt. Som kund kan du inte välja transmissionsnät eller distributionsnät. Ditt avtal med distributionsnätägaren innefattar även kostnaden för transmissionen. DONG Energy äger inget distributionsnät i Sverige utan fokuserar på leverans av naturgas och rådgivning. Skatten Den första januari 2011 förändrades skattesatsen på naturgas. Förändringen i skattemodellen genomförs i tre steg. Det första i januari 2011, steg två 2013 och steg tre sker den första januari Sammanfattningsvis kan det konstateras att energiskatten och CO 2 -skatten höjs via de tre stegen. Vi finns här för att hjälpa dig. Av naturgasens tre kostnadsdelar kan du bara påverka själva leveransen av gas. De andra två, nätkostnad och skatt, är givna. Tillsammans går vi igenom de olika faktorer som ligger till grund för din inköpsstrategi och leverans. År 2015 avskaffas också 1,2-procentsregeln, vilket innebär att det inte blir något tak på koldioxidskatten. Regeln innebär att för företag där koldioxidskatten överstiger 1,2 % av omsättningen medges en särskild lättnad från skatten. Tidigare, före 2011, var gränsen 0,8 %. Från 2011 höjs den alltså till 1,2 procent och 2015 försvinner regeln helt. Vidare förändras reglerna om nedsatta energi- och koldioxidskatter för olika användningsområden för naturgas. Vägen till en inköps strategi som passar dig Vår uppgift är att ligga före med kunskap och insikt om marknadens förändringar och utarbeta den prismodell som balanserar riskerna och passar din verksamhet bäst. Det är din situation och dina önskemål som styr. Vad används gasen till? Uppvärmning eller i processen? Kanske som råvara? Hur ser företagets marknadssituation ut? Konkurrenter och deras produkter. Är gasen en driftkostnad eller en investering i kärnverksamheten? Är den en kritisk framgångsfaktor? Börserna Vad skiljer börserna åt? Är den tyska bättre än den danska? Vilka möjlig - heter erbjuder de olika börserna? Jämför man exempelvis den tyska gasbörsen NCG med den nordiska börsen Gaspoint Nordic GPN (tidigare NordPool Gas) är där skillnader mellan börserna. Det handlas betydligt mer på den tyska börsen, vilket får till följd att priserna inte är lika volatila på den tyska som på den danska börsen. Dessutom gör den ökade handeln att man kan ställa forwardpriser på den tyska börsen, men inte på den nordiska. Det i sin tur ger möjlighet att göra prissäkringar. Historiskt sett har den tyska börsen det senaste året i genomsnitt legat 0,95 öre/kwh lägre i pris än den nordiska börsen. Även om vi går två eller tre år tillbaka i tiden har priserna på NCG varit lägre än på GPN. Detta har varit särskilt tydligt under vinterhalvåret, då efterfrågan är som störst. Vår rekommendation i dagsläget är att knyta priset till den tyska börsen NCG. Riskprofil En grundläggande frågeställning i alla affärer där tillgång och efterfrågan styr ett pris är önskad riskprofil. Är jag villig att spela med ett större spann under vissa tidsperioder? Där priset kan gå upp och ner och i olika hög grad. En bra jämförelse är förstås att jämföra högriskaktier med en bredare aktiefond. Aktivitetsnivå Hur mycket engagemang vill jag ge gasen och dess kostnad/ investering över tid? Har jag tid och lust att arbeta aktivt med rörliga priser och olika instrument eller har jag behov av portföljförvaltning, etc. Kan jag räkna hem tiden det går åt att följa börsen? Avtalstid Hur flexibel vill jag vara? Är det viktigare med flexibilitet eller en lång avtalsperiod med ett fast pris oavsett svängningar på börsen? Budgetsäkerhet Vilken framförhållning vill jag ha? Eller behöver jag ha? Finns det behov och önskemål om en jämn prisförändring, eller utrymme för lite mer svängningar? Budgetsäkerheten ställs också i relation till riskprofil. Kunskap Har jag tillräcklig kunskap för att vara aktiv nog? Kan jag välja prismodell där min insikt om marknaden krävs för att jag ska känna mig säker i mitt val? Kundens representant in i organisationen Peter Margolis står i startgroparna för att börja bygga sitt och familjens nya hus i Skepparkroken utanför Ängelholm. Det är ett havsnära läge och en gammal dröm som nu ska förverkligas. Som egenutnämnd Key Account Manager för det nya byggprojektet tänker Peter på samma sätt som i sitt dagliga arbete som KAM på DONG Energy: Det finns ett mål. Man lyssnar på önskemål, gör en genomarbetad analys och räknar noggrant. Vad går ditt jobb ut på? Som KAM är jag ansvarig för mina kunder i ett brett perspektiv. Det är ett dagligt inhämtande av marknads analyser, serva med information, uppföljning med statistik etc. På sätt och vis är jag kundens representant in i vår organisation. Det är ett speciellt ansvar. Vad upplever du att kunderna vill veta? Krasst kan man säga att alla vill veta vad gasen kostar. Men det är mer sofistikerat än så. Vad de egentligen menar är de outtalade frågorna som leder till vad gas kostar, nu och framåt i tiden: Vad händer på marknaden? Vad påverkar utvecklingen? Åt vilket håll är det på väg? Mina svar ska leda till trygghet och en insikt i vilka beslut som ska fattas. Och när. Vad är just DONG Energy bra på tycker du? Vi har en hög kunskapsnivå. Bra på att återkoppla till kunderna. Vi är ju en relativt liten personalstyrka i Sverige, även om vi har en stor koncern i ryggen. Men som en liten organisation måste alla vara up to date. Och det tycker jag att vi är. Vi förstår behoven. Vad utmärker ditt sätt att jobba? Jag har en bred bakgrund från kundrelaterade jobb. Säljare, restaurang, har jobbat i elektronikbranschen, till exempel. Det har gjort mig bra på att lyssna och i många fall läsa mellan raderna vad en kund efterfrågar. Jag har jobbat med service i hela livet och tror att jag har en hög servicegrad i mina relationer. Mina kollegor och jag har ju en rådgivande roll. Det är en servicefunktion och viktig att vårda. Och det här med det egna husbygget då? Tja, här har jag ju en väldigt speciell kundrelation att ta hänsyn till när jag föreslår olika lösningar. Det är lite nervöst, men jag känner min fru bra, så det ska nog gå vägen. Peter Margolis/KAM Bor i Ängelholm med fru och två barn, 8 och 12 år På DONG Energy sedan 2006

5 NOTERAT NAMNBYTE Nord Pool Gas har blivit Gaspoint Nordic Energinet.dk och Nord Pool Spot etablerade 2007 den nordiska gasbörsen Nord Pool Gas. Sedan den 17 november 2012 ägs börsen till 100 % av Energinet.dk. I juli 2013 bytte Nord Pool Gas namn till Gaspoint Nordic A/S. Det är enbart ett namnbyte. Är du kund hos DONG Energy och har ett avtal knutet till Nord Pool Gas betyder det inget konkret vad gäller ditt avtal med oss; det löper som vanligt. Som en konsekvens av namnbytet kommer våra tidigare prisprodukter på Nord Pool Gas att benämnas med det nya namnet. Nord Pool Gas Månadspris blir Gaspoint Nordic Månadspris, o.s.v. Innehåll och villkor är desamma. Ökad försörjningstrygghet Ny gasledning från Tyskland Den nya gasledningen, som invigdes i oktober 2013, är 94 kilometer lång och går från tyskdanska gränsen upp till Egtved på Jylland. Tack vare den nya förbindelsen ökar kapaciteten betydligt. Det blir nu möjligt att transportera kubikmeter gas i timmen från Tyskland mot som var taket före den nya ledningens tillkomst. Den här förbättrade infrastrukturen ökar försörjningstryggheten betydligt. Egtved är hjärtat i det dansksvenska naturgassystemet. Hit kommer gasen in och härifrån går den vidare bland annat till Sverige. I samband med den nya gasledningen invigdes även en ny och större kompressoranläggning i Egtved. Den gör det möjligt att få ut ett högre tryck på gasen när den går vidare ut i systemet. MALMÖ Skomakaregatan Malmö Tel GÖTEBORG Fabriksgatan Göteborg Tel

Valet föll på NCG för ökad flexibilitet

Valet föll på NCG för ökad flexibilitet DONG ENERGY JUNI 2013 McNeil Valet föll på NCG för ökad flexibilitet Gaspriset och den globala marknaden Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning Fortsatt högt förtroende för DONG Energy LeDARE

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Krafttag GÖTEBORG ENERGIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 12 VD-ord Under 2012 tog Göteborg Energi flera viktiga steg som gör att vi bättre kan ta oss an de utmaningar vi, Göteborgs Stad, energibranschen och

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden

Göteborgarnas eget energibolag De pengar vi tjänar kommer dig som göteborgare tillgodo i framtiden Solberg Foto: Mats Bengtsson Tryck: Göteborgstryckeriet Den främsta fjärrvärmestaden Göteborg har ett sammanhängande fjärrvärmenät, som är ett av de större i Europa En attraktiv arbetsplats Göteborg Energi

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Ett bra elpris värt mer än kronor och ören.

Ett bra elpris värt mer än kronor och ören. Elpriser företag. Ett bra elpris värt mer än kronor och ören. 2 Ny energi. Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld 10-11 Personal 12-13 Marknad 14-15 Affärsområden 16-25 Elkraft 16-17 Elnät

Läs mer

För Höganäs AB är det naturgas som gäller

För Höganäs AB är det naturgas som gäller OKTOBER 2010 Vladislav Savic om naturgasen och det ryska hotet För Höganäs AB är det naturgas som gäller Handboll på DONG Energys seminarieprogram kommentar Energimarknaden nu och i framtiden Thomas Ollendorff,

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer