Årlig information enligt FFFS 2007:7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig information enligt FFFS 2007:7"

Transkript

1 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj maj Rapporter DELÅRSRAPPORT * Nettoomsättningen minskade under första kvartalet med 10 % mot föregående år till 10,8 MSEK (12,0). * Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 0,01 KSEK (1,7). * Resultat per aktie under årets första kvartal uppgick till 0,00 SEK (0,03) ÅRSREDOVISNING Nettoomsättning uppgick till 45,2 MSEK (35,3). Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (1,8). Resultat efter finansnetto uppgick till -1,5 MSEK (1,9). Resultat per aktie efter skatt blev -0,02 kronor (0,03). NGM Equity har under året haft en tillväxt med 6 bolag och uppgick vid årsskiftet till totalt 47. Nordic MTF har under året ökat med 16 bolag och uppgick vid årsskiftet till totalt 28. Antal noterade instrument på NDX har ökat från st till till totalt st. Antal noterade instrument på NDX Bonds har ökat från 195 st till totalt 313 st BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Nettoomsättningen ökade med 42 % mot föregående år till 12,1 MSEK (8,5) under fjärde kvartalet. För helåret 2007 uppgick nettoomsättningen till 45,2 MSEK (35,3), en ökning med 28 %. Nordic Growth Market NGM AB SE Stockholm Visiting address: Sveavägen 21 Phone Fax

2 * Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -1,9 MSEK (-1,4). * Det ackumulerade resultatet efter skatt för år 2007 uppgick till 0,8 MSEK (1,9). * Resultat per aktie 2007 uppgick till 0,01 SEK (0,03). OBS! Informationen i bokslutskommunikén är justerad genom pressmeddelande DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN * Nettoomsättningen ökade med 55 % mot föregående år till 10,1 MSEK (6,5) under tredje kvartalet. För årets första nio månader uppgick nettoomsättningen till 33,1 MSEK (26,7), en ökning med 24 %. * Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 0,4 MSEK (-1,2). * Det ackumulerade resultatet efter skatt per september uppgick till 2,7 MSEK (3,2). * Resultat per aktie under årets första nio månader uppgick till 0,05 SEK (0,05). OBS! Informationen i rapporten är justerad genom pressmeddelande DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN * Nettoomsättningen ökade med 10 % mot föregående år till 10,9 MSEK (9,9) under andra kvartalet. För hela första halvåret uppgick nettoomsättningen till 23,0 MSEK (20,2), en ökning med 14 %. * Resultat efter skatt för det första halvåret uppgick till 2,3 MSEK (4,4). * Resultat per aktie under årets första sex månader uppgick till 0,04 SEK (0,07). OBS! Informationen i rapporten är justerad genom pressmeddelande

3 ÅRSREDOVISNING 2006 Annan information Rörelseresultatet för 2006 uppgick till 1,8 MSEK (3,3 MSEK). Resultatet efter finansiella poster (tillika efter skatt) uppgick till 1,9 MSEK (3,1 MSEK) motsvarande 0,03 kr per aktie (0,05 kr). NGMs totala intäkter ökade med 31 % till 35,3 MSEK (27,0 MSEK). Vid årets slut uppgick balansomslutningen till 59,7 MSEK (29,7 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 28,4 MSEK (21,7 MSEK) motsvarande 0,48 kr per aktie (0,37 kr per aktie). Soliditeten minskade till 47 % (73 %) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDIC GROWTH MARKET NGM HOLDING AB (PUBL) Kallelse till årsstämma med sedvanliga punkter samt val av valberedning och beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare LAURÉN AVBÖJER OMVAL SOM STYRELSEORDFÖRANDE Lennart Laurén, styrelseordförande i NGM-börsen, har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Han kommer därmed att avgå som styrelseordförande i Nordic Growth Market NGM Holding AB och i dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB i samband med bolagsstämman den 16 juni NGMs KLARGÖRANDE ÖVER ÄGARSKAP Contact Marketing AG har konverterat en fordran till aktier i NGM motsvarande 15 procent av kapitalet och 7 procent av rösterna.

4 ÄNDRING AV BOKSLUT Efter det att bokslutskommuniké utsänts den 14 februari 2008 har fortsatt arbete med årsredovisningen gjort att styrelsen beslutat justera årsresultatet för 2007 i jämförelse med den lämnade kommunikén. Totalt för koncernen har resultat efter skatt 2007 justerats med 2,302 TSEK till -1,488 TSEK. Denna justering består av ett antal poster varav den största avser en räntekostnad i moderbolaget om 1,440 TSEK NY CFO OCH ÄNDRAT DATUM FÖR PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORT Idag har en ny CFO, Hans Pettersson, utsetts i dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB. Hans Pettersson har en mycket gedigen erfarenhet och har tidigare varit CEO och CFO på ett flertal företag, bland andra Securum Finans och Hoist International. Nordic Growth Market NGM Holding AB (NGM Holding) har tidigare meddelat att rapporten för första kvartalet 2008 ska offentliggöras den 24 april Styrelsen har nu beslutat att ändra datum för publicering till den 16 maj HANS DYSTER-AAS NY VD PÅ NGM Styrelsen i Nordic Growth Market NGM Holding AB (NGM Holding) och dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har utsett Hans Dyster-Aas till VD från och med onsdagen den 16 april I samband härmed hölls även en bolagsstämma i NGM-börsen där Hans Dyster-Aas valdes in som ledamot i styrelsen. Nuvarande tillförordnad VD Angelica Olsson kvarstår som chefsjurist.

5 ÅRSSTÄMMA OCH VALBEREDNING I NGM Styrelsen för Nordic Growth Market Holding AB har beslutat flytta datumet för årsstämman 2008, från den 24 april till den 16 juni Valberedningen leds av Bengt Gärde, ordförande i valberedningen. Han representerar ägaren Ulf Cederin och ansvarar samtidigt för tillvaratagande av de mindre aktieägarnas intresse under nomineringsprocessen. I övrigt ingår också Bo Lundevall, som representerar Investment Stångsundet AB, samt Lennart Laurén som representerar sina egna aktier INFORMATION RÖRANDE TIDIGARE VD Ulf Cederin lämnade rollen som VD i NGM Holding och NGM-börsen samt sin styrelseplats i NGM-börsen per den 10 mars 2008 av privata familjeskäl. Han gjorde det på eget initiativ. Vid det tillfället hade precis en genomgång avseende Ulf Cederins hantering av företagskort och utläggsredovisning påbörjats. NGM anmälde också detta till Finansinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet. Genomgången, som beställdes från revisorerna av NGMs styrelse efter information från ekonomifunktionen inom bolaget, resulterade i en nu presenterad rapport av bolagets revisionsbyrå NY VD PÅ NGM Ulf Cederin lämnar rollen som VD i NGM Holding och NGM-börsen samt sin styrelseplats i NGM-börsen per den 10 mars 2008 av privata familjeskäl. Ny tillförordnad VD blir nuvarande chefsjurist Angelica Olsson som samtidigt kommer att fortsätta att vara chefsjurist.

6 HANDLA STORBOLAGEN BILLIGARE: NGM-BÖRSEN ERBJUDER HANDEL I NORDENS STÖRSTA BÖRSBOLAG NGM-börsen kommer för första gången att erbjuda möjligheten att handla nordiska bolags aktier på NGMs handelsplattform från och med fredagen den 29 februari Handel kommer även att erbjudas kvällstid efter önskemål från aktörer på marknaden UTMANAR OSLO BÖRS: NGM-BÖRSEN ÖPPNAR NY HANDELSPLATS FÖR NORGE Den 10 december 2007 öppnar NGM-börsen, Nordic MTF Oslo och erbjuder elektronisk handel i onoterade norska bolag. Med lägre priser, enklare noteringsprocess och större investerarbas ska Nordic MTF Oslo fylla ett tomrum på den norska aktiemarknaden för tillväxtbolag NGM-BÖRSEN GENOMFÖR NYCKELREKRYTERING FRÅN FINANSINSPEKTIONEN NGM-börsen har rekryterat Peter Billinger som ny chef för marknadsövervakningen. Peter Billinger kommer närmast från en tioårig sejour på Finansinspektionen där han senast var funktionsansvarig på enheten för marknadsövervakning. Rekryteringen är ytterligare ett bevis på NGM-börsens attraktionskraft för kompetent personal inom hela finansbranschen NGM-BÖRSEN STÄRKER KRAFTIGT SIN FINANSIELLA STÄLLNING NGM-börsens finansiella förutsättningar för att vidareutveckla sitt eget handelssystem och den egna verksamheten blir starkare. Detta eftersom ett skuldebrev från köpet av bolagets handelssystem konverteras. Skuldebrevets innehavare, Contact Marketing, får i och med konverteringen 10 miljoner B-aktier i NGM Holding. Det banar väg för nya investeringar i NGM-börsens verksamhet.

7 NORDIC GROWTH MARKET STARTAR NDX FINLAND Fredagen den 28 september inregistreras de första kapitalskyddade produkterna på listan NDX Bonds Finland NGM-BÖRSEN FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN MED NYCKELKOMPETENS NGM är Nordens modernaste börs för tillväxtbolag. För att stärka verksamheten har den meriterade Hans Dyster-Aas rekryterats som ansvarig för affärsutvecklingen. Även Björn Wallin, tidigare VD för det börsnoterade bolaget Mogul, är ett nytillskott i positionen som noteringschef. De prestigefyllda rekryteringarna kompletterar varandra perfekt och stärker NGM-börsens konkurrenskraft på den nordiska marknaden NGM-BÖRSEN HJÄLPER FINANSMARKNADEN MED ÖVERGÅNG TILL MIFID Från och med den första november kommer Nordic Growth Market, NGM-börsen, att lansera en rad nya tjänster för att underlätta övergången till EUs nya MiFID-direktiv. Tjänsterna ska bistå aktörerna på värdepappersmarknaden vid anpassningen till de krav som MiFID innebär KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NGM HOLDING Vid årsstämma den 7 juni och därpå följande konstituerande styrelsemöte i Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ) behandlades bland annat följande ärenden: Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Clas Romander, Lennart Laurén och Anders Olsson samt nyval av Peter Crona. Vid det konstituerande styrelsemötet omvaldes Lennart Laurén som styrelsens ordförande.

8 KOMPLETTERANDE INFORMATION INFÖR ÅRSSTÄMMAN I NGM HOLDING Valberedningen föreslår att Peter Crona skall väljas till ny ledamot i styrelsen samt föreslår omval av styrelseledamöterna Lennart Laurén, Clas Romander och Anders Olsson. Kajsa Lindståhl har undanbett sig omval. Följ länkarna för fullständig rapport/pressmeddelande. NORDIC GROWTH MARKET NGM HOLDING AB (PUBL) Hans Dyster-Aas VD

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Sammandrag Nettoomsättningen ökade med 42 % mot föregående år till 12,1 MSEK (8,5) under fjärde kvartalet. För helåret 2007 uppgick nettoomsättningen till 45,2 MSEK (35,3), en ökning

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Sida 1 av 15 NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ) Bokslutskommuniké Januari-december Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (-14,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,22 (-0,98) SEK.

Läs mer

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie.

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på OMX Nasdaqs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005 Bokslutskommuniké 2005 Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 105,9 (74,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 3,88 (2,79) SEK. Nettosparandet

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ)

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ) MODERN EKONOMI Q2 Juli 2014 - December 2014 1 modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - DECEMBER 2014 Jämförelsesiffror är helt och hållet hänfört till den avyttrade förlagsverksamheten

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus 0,4 procent. Sida 1 av 10 Vikande efterfrågan i Sverige och satsningar i Norge Omsättningen under det fjärde kvartalet 2012 minskade med 10 procent till 375 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till minus

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni

Delårsrapport. Januari juni 2015. Stark tillväxt och återställda marginaler. Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar. (Mkr) 2015 April-Juni Q2 Delårsrapport Januari juni Doro AB Organisationsnummer 556161-9429 55,3% Försäljningstillväxt 6,9% EBIT-marginal Stark tillväxt och återställda marginaler Caretechs tjänsteerbjudande tar marknadsandelar

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Avanza Bokslutskommuniké 2007

Avanza Bokslutskommuniké 2007 007 Avanza Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 < Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK < Resultatet efter skatt uppgick till 233 (188) MSEK < Resultat per aktie ökade

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer