Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande"

Transkript

1 Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande

2 Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen och närmare upplysningar om tjänster och överenskommelser. I den här delen kan du även läsa om vilka allmänna och specifika risker som uppstår i samband med investeringar. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information Investeringstjänster och vara väl förberedd, så att du kan investera på ett ansvarsfullt sätt. Ytterligare Information Investeringstjänster utgör en del av Kundöverenskommelsen. Begrepp som i detta dokument, Ytterligare Information Investeringstjänster, är skrivna med stor begynnelsebokstav har en betydelse som är definierad i Kundöverenskommelsen eller mer ingående beskrivna i denna. Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice & Orderdesk elektroniskt via eller ringa till +46 (0) Vi kan nås måndag till fredag mellan klockan 8.00 till Dokument Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument: Webtrader Andelar Investeringstjänster Order och orderutförande (detta dokument) Bolagshändelser Finansiella instrument: attribut och risker Säkerhetsvärde, risk, belopp i debet och värdepapper i debet DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 2/9

3 Order och orderutförande 1. Order DEGIRO understödjer olika ordertyper. För order av olika sorters Finansiella Instrument gäller olika avgifter och villkor, angivna i avgiftsöversikten som återfinns på DEGIROs webbplats. Olika ordertyper utförs på olika sätt, med därvid eventuellt lägre kostnader för kunden vilka kommer tillbaka i avgifterna för investeringstjänsterna. Observera att inte alla ordertyper är tillgängliga på varje börs. Limit Hit Order Du uppger ett minimipris mot vilket du vill att ordern utförs. Din order kommer aldrig att utföras till ett lägre pris. Din order skickas till börsen så fort det blir tydligt att det önskade priset kan erhållas. Det betyder att du ökar din chans till ett bättre pris, men att du möjligen minskar chansen att tjäna på spridningen mellan köp- och säljpris. Om du vill tjäna på denna spridning bör denna orderform undvikas. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Bästa (market) order Du ger en order att utföra din transaktion till varje möjligt pris. Detta kan vara lämpligt om du i vilket fall som helst vill att din order utförs. Framförallt i mindre likvida produkter kan du få ett sämre pris än väntat. Därför råder vi dig att vara väldigt försiktig med orderformen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Join Order Denna order skickas inte till börsen. Du anger att du vill sälja eller köpa till samma pris som gäller på den reglerade börsen. Ordern utförs bara om en annan kontoinnehavare gör en motsatt transaktion. Från och med att du har givit ordern tills dess att du har sagt upp den, förändras ordern automatiskt med priserna på den reglerade börs det gäller. Med denna orderform tjänar du alltså skillnaden mella köp- och säljpris om ordern kan utföras. Om ingen annan kontoinnehavare vill ha den motsatta transaktionen, utförs inte din order. Eftersom denna ordertyp ökar möjligheten att transaktioner mellan olika kontoinnehavare kan göras, kan den leda till ett extra avdrag. Vi hänvisar till avgiftsöversikten. Om du under dagens lopp uppger ett stort antal Join Order, kan avdraget bli större. I orderutförandet beskrivs på vilket sätt det bestäms vilken kontoinnehavares order som har företräde. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Limit Order Du uppger ett minimipris till vilket du vill att en order utförs. Din order blir aldrig utförd till ett sämre pris. Om ditt uppgivna pris inte kan realiseras, sänds din order till börsen där det mest fördelaktiga utförandet kan förväntas. För vissa produkter kan du själv bestämma till vilken börs din order sänds. Välj för denna ordertyp "egen rutt". Strategiorder I Strategiorder kan du ange en regel som måste vara sann, innan en order inläggs med resultat. De tillgängliga reglerna återfinns i Handleiding Strategie Orders ( Handledning strategiorder ), som finns på DEGIROs webbplats. Så kallade Stop Loss Order är exempel på strategiorder. Resulterande order kan vara av varje nämnd typ och utförs, efter automatiskt inlägg, även i DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 3/9

4 överensstämmelse med den typen. (Dena ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Stop Loss Order En order som begränsar din förlust när en aktie stiger eller sjunker i värde. Så fort som en aktie har nått din stop loss nivå, sänds en i förväg definierad bästa order till börsen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Good-to-date Order På vissa börser ger DEGIRO dig möjlighet att lägga order som är aktiva längre än resten av handelsdagen. För dessa order kan du ange hur länge de skall vara aktiva. Men det är möjligt att order blir inaktiva före detta datum, beroende på att börser, DEGIROs tjänsteleverantörer eller DEGIRO själv, inaktiverar ordern på vilken grund som helst. Du är alltså inte garanterad att den order det gäller fortsätter att vara aktiv ända till den uppgivna dagen. Detta måste du själv bevaka. På webbplatsen kan du alltid enkelt se vilka av dina order som är aktiva. Har du uppgett en "good-to-date" order skall DEGIRO, om det uppmärksammas att en order utan ditt uppdrag har inaktiverats, på nytt placera den eller informera dig om inaktiveringen. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som kan uppstå därför att en sådan order inte är utförd. Det handlar här om risker som är oundvikliga vid användning av en nätplattform som DEGIRO. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Formelorder För somliga produkter är det möjligt att uppge en formelorder. Du kan ange ett antal villkor som måste uppfyllas innan den aktuella ordern sänds till börsen. Här kan du tänka på: Om A B > 30 sänd order: köp 500 C. DEGIRO gör alltid sittt bästa för att kunna sända en sådan order så fort villkoren är uppfyllda. Av tekniska skäl kan vi inte ge 100% garanti. Om du använder dig av en sådan order, måste du vara medveten om att du inte kan vara fullständigt säker på att ordern sänds och utförs. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som uppstår genom att en sådan order inte är effektuerad. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Kombiorder Härvid ger du en order på ett antal olika produkter. Du betalar ingen fast ersättning för ordern, bara en rörlig. Du kan uppge de aktuella produkterna i tusendelar av en aktie. Härigenom är det t.ex. möjligt att i 1 order investera i ett valt index eller en självständigt sammanställd portfölj. Genom denna revolutionerande orderform är det t.ex. möjligt att investera en liten summa effektivt och med extremt bra spridning. I kombination med "Repetitionsorder" kan du t.ex. göra en månadsvis inbetalning och transaktion i ett index du väljer själv eller i en egen sammanställd portfölj. Detta utan att du har bekymmer och utan de stora kostnaderna för alla enskilda transaktioner. Inte alla aktier är tillgängliga i denna ordertyp, delvis beroende på frånvaro av motparter som också har givit en "Join Order". En säljorder utförs alltid. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Repetitionsorder Det är en order som vid en fast tidpunkt, t.ex. månadsvis, utförs på nytt. Den lägger du alltså bara en gång och, om saldot på ditt konto är tillräckligt för att utföra ordern, utförs den tills du anger att du inte längre så önskar. I orderutförandet kan du läsa om när ordern i fråga blir utförd. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 4/9

5 Samlingsorder Detta är en ordertyp som är avsedd för förmögenhetsförvaltare. Med denna ordertyp kan en nettoorder sammanställas från flera konton, vilket sparar kostnader. Förutom detta beräknas fasta kostnader bara en gång. Du måste dock betala en handläggningsavgift för överföring av transaktionerna, men det leder till betydligt lägre kostnader än utförande av de enskilda orderna. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Icke-elektronisk order Vid några Finansiella Instrument är en fullständig automatisk bearbetning inte möjlig eller inte önskvärd, eftersom du vill handla på en marknad eller med en motpart som inte kan nås elektroniskt. I så fall kan du ange att du vill handla i den produkten genom e-post till DEGIRO eller per telefon. DEGIRO förbehåller sig rätten att selektivt möjliggöra en icke-elektronisk order. Telefonorder Du kan också framföra en order via telefon till vår orderdesk. För detta betalar du en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. E-postorder Om du, oavsett anledning, inte kan sända din order via vår webbplats eller telefonorderdesk, kan du använda e-postorder. När du sänder ett meddelande om din order, blir den utförd om börskurserna gör det möjligt. Ordern sänds till den berörda börsen om: ditt e-postmeddelande kommer fram till oss: börskurserna möjliggör utförande; du tydligt anger produkten (ISIN-kod, Bloomberg-kod eller en annan beskrivning som DEGIRO anser är tillräckligt tydlig), antalet Finansiella Instrument samt "köp" eller "sälj"; och ditt tillgängliga saldo är tillräckligt. Storleken på en e-postorder är begränsad och du betalar en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. 2. Värdepappersfraktioner (ännu inte tillgängligt) Hos DEGIRO kan du investera i många värdepapper i fraktioner. Det innebär att din order kan omfatta en del av det aktuella värdepapperet, t.ex. ett halvt värdepapper. I stället för att ange din order i ett antal värdepapper kan du ange beloppet som du vill använda för din investering. En annan fördel med möjligheten att kunna köpa fraktioner av värdepapper är att du genom att använda Kombiorder kan bygga upp en spridd portfölj med en relativt liten position, t.ex. en investering på EUR 1.000,- i en självvald aktiekorg. Om du investerar i en fraktion har du en del av ett värdepapper. Du delar det med en annan av DEGIROs kontoinnehavare. Tänk på att på börsen handlas inga fraktioner av värdepapper. För att kunna sälja din position måste det alltid finnas en intern motpart. Vid försäljning av din position kan du alltså bäst använda Kombiorder som typ. Då är det nästan alltid möjligt att finna en intern motpart till vilken du kan sälja till gällande börskurs. 3. Orderutförande Allmänt DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 5/9

6 DEGIRO har som investeringsföretag en lagstadgad skyldighet att formulera tillvägagångssätt när det gäller orderutförande. Det ger insikt i sättet på vilket DEGIRO utför order inkomna via Web Trader och enligt vilka kriterier DEGIRO uppnår ett optimalt utförande. Sättet beror på kundtypen, ordertypen och typen av Finansiellt Instrument. Genom att underteckna Överenskommelse Investeringstjänster har du angett att du har läst detta orderutförande och samtycker till det. Tillvägagångssätt för orderutförande gäller endast för kunder som investerar och är indelade i kategorin professionell eller privat. För kunder som av DEGIRO klassificeras som potentiell motpart gäller tillvägagångssättet inte. Kriterier för optimalt utförande (Best Execution) DEGIRO gör allt som är rimligt för att uppnå det bästa möjliga resultatet för kundernas uppdrag. DEGIRO beräknar pris, kostnader, hastighet, sannolikhet på utförande och avveckling, omfång, karaktär och alla andra relevanta aspekter för orderutförandet. Aspekterna pris och kostnader är de viktigaste. Alla order som DEGIRO mottar utförs i enlighet med detta tillvägagångssätt. Huvudregeln vid orderutförandet är att order alltid utförs till samma eller bättre kurs än det aktuella priset på den referensbörs eller de referensbörser som DEGIRO använder sig av. Tillvägagångssätt orderutförande Tillvägagångssättet för DEGIROs utförande gäller inte för den delen av en order för vilken kunden har gett specifika instruktioner. Kunden kan ge specifika instruktioner t.ex. om: platsen för utförande; sättet för utförande; tiden för utförande; priset; villkoren för en over-the-counter (OTC) transaktion. Det är viktigt att kunden inser att om han/hon ger specifika instruktioner (inkl. förhandlingar som leder till en OTC-transaktion), kan det leda till att det inte längre är DEGIROs ansvar att sörja för att det bäst möjliga resultatet av ordern uppnås. Platser för genomförande per typ Finansiellt Instrument Som en av de första mäklarna strävar DEGIRO efter bästa utförande. DEGIRO sänder inte normalt order till en enskild börs utan använder olika slags börser och motparter (se vår webbplats för en översikt) vid utförandet. På det sättet kan DEGIRO finna den bästa kursen och minimera transaktionskostnaderna. Utförandet är riktat på att automatiskt sända order till den börs där det bästa pris kan erhållas, varvid kostnaderna kontrolleras eller, om en order inte direkt kan bli utförd, där DEGIRO finner den bästa kursen till de lägsta kostnaderna. Dessutom är det i många fall möjligt att sända ordern till den börs som kunden önskar. Kunden bestämmer var ordern placeras. Härför gäller extra kostnader. På följande platser kan din order bli utförd: 1 Reglerade börser för värdepapper: börser som används för att bestämma köp- och säljkurser för ett visst värdepapper vid en viss tidpunkt. Den reglerade börs på vilken ett värdepapper har huvudnotering används av DEGIRO som referensbörs. 2 Reglerade börser för derivat: härför gäller detsamma som för reglerade börser för värdepapper. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 6/9

7 3 Alternativa börser och plattformar: det är börser som Chi-x, Tom, BATS och andra. Ofta kan handeln här ske till lägre kostnader. Om det är möjligt, använder DEGIRO sig av dessa. Det är en av orsakerna till att DEGIRO kan ha extremt låga avgifter. 4 Plattformar för icke-noterade produkter: vissa produkter är inte börsnoterade och handlas direkt med en viss motpart. Ett känt exempel är investeringsfonder. För dem finns det ofta centrala avhandlingspunkter. För investeringsfonder är det t.ex. Fundsettle. DEGIRO använder sig av sådana plattformar. 5 OTC: För vissa produkter bedrivs handeln direkt med en motpart. Det kan t.ex gälla för derivat. Transaktionen kommer till stånd utanför börsen. DEGIROs order utförs på reglerade marknader (börs, t.ex. NYSE Euronext), multilatera handelsplatser (MTF, t.ex. TOM), via Inhouse Matching (DEGIRO) eller over-the-counter (OTC) med DEGIRO eller en tredjepart. Listning och utvärdering av utförandeplatser På DEGIROs webbplats anges på vilka marknader som order kan placeras via WebTrader. DEGIRO skall utvärdera sina utförandeplatser minst en gång om året. DEGIRO kan på eget gottfinnande ta med nya platser om de uppfyller lagstadgade kriterier, eller ta bort befintliga om de inte längre uppfyller de kriterierna. DEGIRO är ansvarig för utvärdering och val av platser. Utförandesätt Kunden bestämmer själv både ordertyp och utförande och väljer det för denne mest fördelaktiga sättet baserat på egna kriterier (avvägning av kostnader och avvecklingssätt). Accepterade order löper alltid genom systemet i en viss ordningsföljd. Det betyder att de olika orderna bearbetas i tur och ordning enligt följande steg. Internt utförande (Inhouse matching) DEGIRO är en progressiv nätmäklare. En del av detta visar sig i sättet på vilket order kan bli utförda. Om det är möjligt blir köp- och försäljningstransaktioner för olika kunder avhandlade mot varandra via intern saldering, inhouse matching. För båda parterna gäller då ett bättre eller samma pris som börsnoteringen. Genom att inga börskostnader uppstår leder detta till lägre kostnader för transaktionen. Det återspeglas i DEGIROs priser. Ordertyperna är så anpassade att chansen att en order kan utföras mot en annan kontoinnehavares order är maximal. Du kan själv välja vilken ordertyp du vill använda dig av. Som standard används Limit Hit Order. Om du väljer en annan ordertyp kan i vissa fall extrakostnader tillkomma, se avgiftsöversikten. DEGIRO kan ge dig en översikt över de order som har utförts internt. Denna översikt omfattar order-id, den exakta tidpunkten för utförande och utförande-id, liksom det då gällande priset på referensbörsen. Om en matchning är möjlig för flera interna motparter samtidigt gäller per ordertyp prioriteten "first in first out", utom vid Join Order. Prioriteten för ordertyperna är: 1 Gränsorder och marknadsorder 2 Limit Hit Order 3 Join Order DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 7/9

8 För Join Order gäller att den part som, just innan den berörda marknaden öppnas, har flest Join Order, prioriteras för alla sina order jämfört med andra Join Order. Om en Join Order blir utförd, har parten som på denna plats hade företräde under en sekund möjlighet att placera en Order som också får företräde. Externt utförande Om Inhouse Matching inte är möjlig, styrs ordern, om det inte gäller en Limit Hit eller Join Order, direkt till den (av dig själv uppgivna) externa marknaden. Där DEGIRO använder tjänsterna av externa mäklare, använder vi så mycket som möjligt Direct Market Access 1 (DMA), vilket betyder att DEGIRO stänger av orderutförandesättet av den aktiverade externa instansen. Frisläppning av Limit Hit Order Om flera Limit Hit Order frisläpps samtidigt (det gäller då köp- och säljorder med samma gräns), blir de om de inte redan är salderade internt utförda i samma ordning som de är inlagda (FIFO). Frisläppning av strategiorder DEGIRO eftersträvar ett korrekt utförande av strategiorder. Alla våra ansträngningar är riktade på det, men DEGIRO kan inte garantera, när exempelvis IT-system eller förbindelser krånglar, att frisläppning sker i tid eller går korrekt till. Samlingsorder En samlingsorder leder möjligen till partiellt utförande. Per del blir det utförda antalet proportionellt fördelat över alla kunder som deltar i samlingsordern. Alla kunder får samma pris för detta utförande. Icke-elektronisk order Vid icke-elektronisk order sker utförandet med den motpart som kunden angett. Om kunden inte har någon önskan, sker valet av motpart enligt följande kriterier: (i) Motpart är en part som DEGIRO har ett kontrakt med för att vidarebefordra transaktioner, (ii) de totala kostnaderna för uppdraget är marknadsenliga för kunden. De totala kostnaderna består av den indikativa skillnaden mellan köp- och säljkostnaderna på utförandet. (De beror bl.a. på kostnader för avräkning och ev. depåväxlingar). Investeringsfonder Utförande av order som har att göra med investeringsinstitut (investeringsfonder och investeringsföretag) sker mestadels vid investeringsinstitutens förvaltare eller ett till investeringsinstitutet anslutet administrationskontor (fondadministratör). Investeringarna görs i Investeringsgiros namn. Där fondstruktur och fondvillkor eller statuterna tillåter det, salderas order av DEGIRO så mycket som möjligt för att förekomma kostnader. 1 Direct Market Access: Det är en förbindelse med en extern instans genom vilken DeGiro via Web Trader direkt,utan inblandning av den parten, kan placera Order på genom denna instans anslutna marknader. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 8/9

9 Andelar I motsats till det föregående blir order i samband med andelar (definierade i Villkor Investeringstjänser) inte gjorda i Investeringsgiros namn. Dessa order utförs i kundens namn. Kunden får därmed ett direkt deltagande i det investeringsinstitut det gäller. OTC-derivat Via DEGIROs Web Trader är det möjligt att handla med OTC-derivat. De kommer till stånd mellan två av DEGIROs kunder. DEGIRO är då bara överenkommelsens administratör. Du måste vara medveten om att du löper risk om den aktuella motparten inte kan uppfylla sina förpliktelser. För att hålla den risken så liten som möjligt, avräknar DEGIRO de ömsesidiga förpliktelserna dagligen. Om en av parterna inte kan uppfylla sina förpliktelser kan kontraktet i fråga omdelbart upplösas. Härigenom blir motpartrisken begränsad till kursvinst på en dag. För att minimera den ovan beskrivna risken administrerar DEGIRO OTC-derivat endast om, enligt DEGIROs mening, båda parterna har tillräckligt med finansiella medel för att kunna uppfylla förpliktelserna. Mer om detta återfinns i Användning, risk och säkerhetsvärde. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 9/9

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Villkor debetvärdepapper DEGIRO

Villkor debetvärdepapper DEGIRO Villkor debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

DEPAHO LIMITED POLICY FÖR UTFÖRANDE AV ORDER Inofficiell Översättning endast i informationssyfte Den nuvarande svenska texten är endast i informationssyfte och är inte rättsligt bindande. Det rättsligt bindande dokumentet är på engelska DEPAHO LIMITED

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner

Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner Riktlinjer för bästa utförande av order och portföljtransaktioner ANTAGNA AV STYRELSEN FÖR COELI ASSET MANAGEMENT AB VID STYRELSEMÖTET DEN 15 DECEMBER 2016 TILLÄMPLIGA FRÅN DEN 19 DECEMBER 2016 1 Innehåll

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order

Plus500UK Limited. Policy för exekvering av order Plus500UK Limited Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Inledning Vi har en allmän skyldighet att bedriva vår verksamhet med dig på ett hederligt, rättvist och professionellt sätt

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner

Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Obligationsbaserade futures, forwards och optioner Här kan du läsa om obligationsbaserade futures, forwards och optioner, och hur de används. Du finner även exempel på investeringsstrategier Vad är obligationsbaserade

Läs mer

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan

Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan 1 Instruktion för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och vid placering av order hos annan Fastställd av vd för (pub l) 2017-04-18 2 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer. September Registrerade i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande policy för orderutförande av CFDer September 203 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer

Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer CMC MARKETS UK PLC Sammanfattande Policy för Orderutförande av CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva BROSCHYR DEGIRO 100% MÄKLARE Låt oss presentera oss själva DEGIRO är den första grossist-nätmäklaren för privata investerare. En online-handelsplattform för alla sorters investerare. DEGIRO ger sina kunder

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL 7 SKAPA EN

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Policy för bästa orderutförande

Policy för bästa orderutförande Policy för bästa orderutförande Fastställd av: Styrelsen Datum: 2016-02-17 Fastställs: Tidigare godkänd: Tillgänglighet: Rättslig grund: Tillämpningsområde: Ägare: Årligen eller vid behov Ny För samtliga

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r ä n t e s w a p p a r o c h s w a p t i o n e r Här hittar du allmän information om ränteswappar som kan handlas hos Danske Bank. Ränteswappar och swaptioner kan handlas OTC

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7.

KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7. KUNDAVTAL/KUNDPROFILERING Vänligen fyll i sidan 1-7. Skicka dokumentet till: JOOL Markets AS, Box 1305 Vika, 0112 Oslo. E-post: post@joolcapital.no 1 BEKRÄFTELSE AV IDENTITET Namn/Bolagsnamn: Kontaktperson

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond

Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond Fonden Ancoria EUR Stability 3,5 % Fond ger försäkringstagare möjlighet att erhålla en attraktiv årlig fast kupong, oavsett hur det underliggande indexet (Euro Stoxx 50)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2012:1 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Onlinetjänst handel. Securities

Onlinetjänst handel. Securities Onlinetjänst handel Securities MITT KONTO Mitt Konto Ha full översikt över värdepapper, saldon, avkastning, avräkningsnotor och överföringar. I portföljöversiken kan du sortera dina innehav på de olika

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Trailing stop-loss. Securities

Trailing stop-loss. Securities Trailing stop-loss Securities ORDERLÄGGNING STOP-LOSS Stop-loss är en avancerad orderfunktion som ger dig möjligheten att definiera särskilda ordervillkor. Funktionaliteten ger dig som inte har möjlighet

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning. Mars Registrerad i England. Organisationsnummer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning. Mars Registrerad i England. Organisationsnummer CMC MARKETS UK PLC Riskvarning Mars 2016 Registrerad i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority Registreringsnummer 173730 1 CMC Markets UK Plc

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav

Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Värdepappersbelåning och säkerhetskrav Securities VÄRDEPAPPERSBELÅNING KREDIT Med värdepappersbelåning kan du som investerare få en flexibel finansiering av din handel, och möjligheten att frigöra likviditet

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer