Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande"

Transkript

1 Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande

2 Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen och närmare upplysningar om tjänster och överenskommelser. I den här delen kan du även läsa om vilka allmänna och specifika risker som uppstår i samband med investeringar. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information Investeringstjänster och vara väl förberedd, så att du kan investera på ett ansvarsfullt sätt. Ytterligare Information Investeringstjänster utgör en del av Kundöverenskommelsen. Begrepp som i detta dokument, Ytterligare Information Investeringstjänster, är skrivna med stor begynnelsebokstav har en betydelse som är definierad i Kundöverenskommelsen eller mer ingående beskrivna i denna. Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice & Orderdesk elektroniskt via eller ringa till +46 (0) Vi kan nås måndag till fredag mellan klockan 8.00 till Dokument Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument: Webtrader Andelar Investeringstjänster Order och orderutförande (detta dokument) Bolagshändelser Finansiella instrument: attribut och risker Säkerhetsvärde, risk, belopp i debet och värdepapper i debet DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 2/9

3 Order och orderutförande 1. Order DEGIRO understödjer olika ordertyper. För order av olika sorters Finansiella Instrument gäller olika avgifter och villkor, angivna i avgiftsöversikten som återfinns på DEGIROs webbplats. Olika ordertyper utförs på olika sätt, med därvid eventuellt lägre kostnader för kunden vilka kommer tillbaka i avgifterna för investeringstjänsterna. Observera att inte alla ordertyper är tillgängliga på varje börs. Limit Hit Order Du uppger ett minimipris mot vilket du vill att ordern utförs. Din order kommer aldrig att utföras till ett lägre pris. Din order skickas till börsen så fort det blir tydligt att det önskade priset kan erhållas. Det betyder att du ökar din chans till ett bättre pris, men att du möjligen minskar chansen att tjäna på spridningen mellan köp- och säljpris. Om du vill tjäna på denna spridning bör denna orderform undvikas. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Bästa (market) order Du ger en order att utföra din transaktion till varje möjligt pris. Detta kan vara lämpligt om du i vilket fall som helst vill att din order utförs. Framförallt i mindre likvida produkter kan du få ett sämre pris än väntat. Därför råder vi dig att vara väldigt försiktig med orderformen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Join Order Denna order skickas inte till börsen. Du anger att du vill sälja eller köpa till samma pris som gäller på den reglerade börsen. Ordern utförs bara om en annan kontoinnehavare gör en motsatt transaktion. Från och med att du har givit ordern tills dess att du har sagt upp den, förändras ordern automatiskt med priserna på den reglerade börs det gäller. Med denna orderform tjänar du alltså skillnaden mella köp- och säljpris om ordern kan utföras. Om ingen annan kontoinnehavare vill ha den motsatta transaktionen, utförs inte din order. Eftersom denna ordertyp ökar möjligheten att transaktioner mellan olika kontoinnehavare kan göras, kan den leda till ett extra avdrag. Vi hänvisar till avgiftsöversikten. Om du under dagens lopp uppger ett stort antal Join Order, kan avdraget bli större. I orderutförandet beskrivs på vilket sätt det bestäms vilken kontoinnehavares order som har företräde. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Limit Order Du uppger ett minimipris till vilket du vill att en order utförs. Din order blir aldrig utförd till ett sämre pris. Om ditt uppgivna pris inte kan realiseras, sänds din order till börsen där det mest fördelaktiga utförandet kan förväntas. För vissa produkter kan du själv bestämma till vilken börs din order sänds. Välj för denna ordertyp "egen rutt". Strategiorder I Strategiorder kan du ange en regel som måste vara sann, innan en order inläggs med resultat. De tillgängliga reglerna återfinns i Handleiding Strategie Orders ( Handledning strategiorder ), som finns på DEGIROs webbplats. Så kallade Stop Loss Order är exempel på strategiorder. Resulterande order kan vara av varje nämnd typ och utförs, efter automatiskt inlägg, även i DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 3/9

4 överensstämmelse med den typen. (Dena ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Stop Loss Order En order som begränsar din förlust när en aktie stiger eller sjunker i värde. Så fort som en aktie har nått din stop loss nivå, sänds en i förväg definierad bästa order till börsen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Good-to-date Order På vissa börser ger DEGIRO dig möjlighet att lägga order som är aktiva längre än resten av handelsdagen. För dessa order kan du ange hur länge de skall vara aktiva. Men det är möjligt att order blir inaktiva före detta datum, beroende på att börser, DEGIROs tjänsteleverantörer eller DEGIRO själv, inaktiverar ordern på vilken grund som helst. Du är alltså inte garanterad att den order det gäller fortsätter att vara aktiv ända till den uppgivna dagen. Detta måste du själv bevaka. På webbplatsen kan du alltid enkelt se vilka av dina order som är aktiva. Har du uppgett en "good-to-date" order skall DEGIRO, om det uppmärksammas att en order utan ditt uppdrag har inaktiverats, på nytt placera den eller informera dig om inaktiveringen. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som kan uppstå därför att en sådan order inte är utförd. Det handlar här om risker som är oundvikliga vid användning av en nätplattform som DEGIRO. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Formelorder För somliga produkter är det möjligt att uppge en formelorder. Du kan ange ett antal villkor som måste uppfyllas innan den aktuella ordern sänds till börsen. Här kan du tänka på: Om A B > 30 sänd order: köp 500 C. DEGIRO gör alltid sittt bästa för att kunna sända en sådan order så fort villkoren är uppfyllda. Av tekniska skäl kan vi inte ge 100% garanti. Om du använder dig av en sådan order, måste du vara medveten om att du inte kan vara fullständigt säker på att ordern sänds och utförs. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som uppstår genom att en sådan order inte är effektuerad. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Kombiorder Härvid ger du en order på ett antal olika produkter. Du betalar ingen fast ersättning för ordern, bara en rörlig. Du kan uppge de aktuella produkterna i tusendelar av en aktie. Härigenom är det t.ex. möjligt att i 1 order investera i ett valt index eller en självständigt sammanställd portfölj. Genom denna revolutionerande orderform är det t.ex. möjligt att investera en liten summa effektivt och med extremt bra spridning. I kombination med "Repetitionsorder" kan du t.ex. göra en månadsvis inbetalning och transaktion i ett index du väljer själv eller i en egen sammanställd portfölj. Detta utan att du har bekymmer och utan de stora kostnaderna för alla enskilda transaktioner. Inte alla aktier är tillgängliga i denna ordertyp, delvis beroende på frånvaro av motparter som också har givit en "Join Order". En säljorder utförs alltid. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Repetitionsorder Det är en order som vid en fast tidpunkt, t.ex. månadsvis, utförs på nytt. Den lägger du alltså bara en gång och, om saldot på ditt konto är tillräckligt för att utföra ordern, utförs den tills du anger att du inte längre så önskar. I orderutförandet kan du läsa om när ordern i fråga blir utförd. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 4/9

5 Samlingsorder Detta är en ordertyp som är avsedd för förmögenhetsförvaltare. Med denna ordertyp kan en nettoorder sammanställas från flera konton, vilket sparar kostnader. Förutom detta beräknas fasta kostnader bara en gång. Du måste dock betala en handläggningsavgift för överföring av transaktionerna, men det leder till betydligt lägre kostnader än utförande av de enskilda orderna. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Icke-elektronisk order Vid några Finansiella Instrument är en fullständig automatisk bearbetning inte möjlig eller inte önskvärd, eftersom du vill handla på en marknad eller med en motpart som inte kan nås elektroniskt. I så fall kan du ange att du vill handla i den produkten genom e-post till DEGIRO eller per telefon. DEGIRO förbehåller sig rätten att selektivt möjliggöra en icke-elektronisk order. Telefonorder Du kan också framföra en order via telefon till vår orderdesk. För detta betalar du en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. E-postorder Om du, oavsett anledning, inte kan sända din order via vår webbplats eller telefonorderdesk, kan du använda e-postorder. När du sänder ett meddelande om din order, blir den utförd om börskurserna gör det möjligt. Ordern sänds till den berörda börsen om: ditt e-postmeddelande kommer fram till oss: börskurserna möjliggör utförande; du tydligt anger produkten (ISIN-kod, Bloomberg-kod eller en annan beskrivning som DEGIRO anser är tillräckligt tydlig), antalet Finansiella Instrument samt "köp" eller "sälj"; och ditt tillgängliga saldo är tillräckligt. Storleken på en e-postorder är begränsad och du betalar en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. 2. Värdepappersfraktioner (ännu inte tillgängligt) Hos DEGIRO kan du investera i många värdepapper i fraktioner. Det innebär att din order kan omfatta en del av det aktuella värdepapperet, t.ex. ett halvt värdepapper. I stället för att ange din order i ett antal värdepapper kan du ange beloppet som du vill använda för din investering. En annan fördel med möjligheten att kunna köpa fraktioner av värdepapper är att du genom att använda Kombiorder kan bygga upp en spridd portfölj med en relativt liten position, t.ex. en investering på EUR 1.000,- i en självvald aktiekorg. Om du investerar i en fraktion har du en del av ett värdepapper. Du delar det med en annan av DEGIROs kontoinnehavare. Tänk på att på börsen handlas inga fraktioner av värdepapper. För att kunna sälja din position måste det alltid finnas en intern motpart. Vid försäljning av din position kan du alltså bäst använda Kombiorder som typ. Då är det nästan alltid möjligt att finna en intern motpart till vilken du kan sälja till gällande börskurs. 3. Orderutförande Allmänt DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 5/9

6 DEGIRO har som investeringsföretag en lagstadgad skyldighet att formulera tillvägagångssätt när det gäller orderutförande. Det ger insikt i sättet på vilket DEGIRO utför order inkomna via Web Trader och enligt vilka kriterier DEGIRO uppnår ett optimalt utförande. Sättet beror på kundtypen, ordertypen och typen av Finansiellt Instrument. Genom att underteckna Överenskommelse Investeringstjänster har du angett att du har läst detta orderutförande och samtycker till det. Tillvägagångssätt för orderutförande gäller endast för kunder som investerar och är indelade i kategorin professionell eller privat. För kunder som av DEGIRO klassificeras som potentiell motpart gäller tillvägagångssättet inte. Kriterier för optimalt utförande (Best Execution) DEGIRO gör allt som är rimligt för att uppnå det bästa möjliga resultatet för kundernas uppdrag. DEGIRO beräknar pris, kostnader, hastighet, sannolikhet på utförande och avveckling, omfång, karaktär och alla andra relevanta aspekter för orderutförandet. Aspekterna pris och kostnader är de viktigaste. Alla order som DEGIRO mottar utförs i enlighet med detta tillvägagångssätt. Huvudregeln vid orderutförandet är att order alltid utförs till samma eller bättre kurs än det aktuella priset på den referensbörs eller de referensbörser som DEGIRO använder sig av. Tillvägagångssätt orderutförande Tillvägagångssättet för DEGIROs utförande gäller inte för den delen av en order för vilken kunden har gett specifika instruktioner. Kunden kan ge specifika instruktioner t.ex. om: platsen för utförande; sättet för utförande; tiden för utförande; priset; villkoren för en over-the-counter (OTC) transaktion. Det är viktigt att kunden inser att om han/hon ger specifika instruktioner (inkl. förhandlingar som leder till en OTC-transaktion), kan det leda till att det inte längre är DEGIROs ansvar att sörja för att det bäst möjliga resultatet av ordern uppnås. Platser för genomförande per typ Finansiellt Instrument Som en av de första mäklarna strävar DEGIRO efter bästa utförande. DEGIRO sänder inte normalt order till en enskild börs utan använder olika slags börser och motparter (se vår webbplats för en översikt) vid utförandet. På det sättet kan DEGIRO finna den bästa kursen och minimera transaktionskostnaderna. Utförandet är riktat på att automatiskt sända order till den börs där det bästa pris kan erhållas, varvid kostnaderna kontrolleras eller, om en order inte direkt kan bli utförd, där DEGIRO finner den bästa kursen till de lägsta kostnaderna. Dessutom är det i många fall möjligt att sända ordern till den börs som kunden önskar. Kunden bestämmer var ordern placeras. Härför gäller extra kostnader. På följande platser kan din order bli utförd: 1 Reglerade börser för värdepapper: börser som används för att bestämma köp- och säljkurser för ett visst värdepapper vid en viss tidpunkt. Den reglerade börs på vilken ett värdepapper har huvudnotering används av DEGIRO som referensbörs. 2 Reglerade börser för derivat: härför gäller detsamma som för reglerade börser för värdepapper. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 6/9

7 3 Alternativa börser och plattformar: det är börser som Chi-x, Tom, BATS och andra. Ofta kan handeln här ske till lägre kostnader. Om det är möjligt, använder DEGIRO sig av dessa. Det är en av orsakerna till att DEGIRO kan ha extremt låga avgifter. 4 Plattformar för icke-noterade produkter: vissa produkter är inte börsnoterade och handlas direkt med en viss motpart. Ett känt exempel är investeringsfonder. För dem finns det ofta centrala avhandlingspunkter. För investeringsfonder är det t.ex. Fundsettle. DEGIRO använder sig av sådana plattformar. 5 OTC: För vissa produkter bedrivs handeln direkt med en motpart. Det kan t.ex gälla för derivat. Transaktionen kommer till stånd utanför börsen. DEGIROs order utförs på reglerade marknader (börs, t.ex. NYSE Euronext), multilatera handelsplatser (MTF, t.ex. TOM), via Inhouse Matching (DEGIRO) eller over-the-counter (OTC) med DEGIRO eller en tredjepart. Listning och utvärdering av utförandeplatser På DEGIROs webbplats anges på vilka marknader som order kan placeras via WebTrader. DEGIRO skall utvärdera sina utförandeplatser minst en gång om året. DEGIRO kan på eget gottfinnande ta med nya platser om de uppfyller lagstadgade kriterier, eller ta bort befintliga om de inte längre uppfyller de kriterierna. DEGIRO är ansvarig för utvärdering och val av platser. Utförandesätt Kunden bestämmer själv både ordertyp och utförande och väljer det för denne mest fördelaktiga sättet baserat på egna kriterier (avvägning av kostnader och avvecklingssätt). Accepterade order löper alltid genom systemet i en viss ordningsföljd. Det betyder att de olika orderna bearbetas i tur och ordning enligt följande steg. Internt utförande (Inhouse matching) DEGIRO är en progressiv nätmäklare. En del av detta visar sig i sättet på vilket order kan bli utförda. Om det är möjligt blir köp- och försäljningstransaktioner för olika kunder avhandlade mot varandra via intern saldering, inhouse matching. För båda parterna gäller då ett bättre eller samma pris som börsnoteringen. Genom att inga börskostnader uppstår leder detta till lägre kostnader för transaktionen. Det återspeglas i DEGIROs priser. Ordertyperna är så anpassade att chansen att en order kan utföras mot en annan kontoinnehavares order är maximal. Du kan själv välja vilken ordertyp du vill använda dig av. Som standard används Limit Hit Order. Om du väljer en annan ordertyp kan i vissa fall extrakostnader tillkomma, se avgiftsöversikten. DEGIRO kan ge dig en översikt över de order som har utförts internt. Denna översikt omfattar order-id, den exakta tidpunkten för utförande och utförande-id, liksom det då gällande priset på referensbörsen. Om en matchning är möjlig för flera interna motparter samtidigt gäller per ordertyp prioriteten "first in first out", utom vid Join Order. Prioriteten för ordertyperna är: 1 Gränsorder och marknadsorder 2 Limit Hit Order 3 Join Order DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 7/9

8 För Join Order gäller att den part som, just innan den berörda marknaden öppnas, har flest Join Order, prioriteras för alla sina order jämfört med andra Join Order. Om en Join Order blir utförd, har parten som på denna plats hade företräde under en sekund möjlighet att placera en Order som också får företräde. Externt utförande Om Inhouse Matching inte är möjlig, styrs ordern, om det inte gäller en Limit Hit eller Join Order, direkt till den (av dig själv uppgivna) externa marknaden. Där DEGIRO använder tjänsterna av externa mäklare, använder vi så mycket som möjligt Direct Market Access 1 (DMA), vilket betyder att DEGIRO stänger av orderutförandesättet av den aktiverade externa instansen. Frisläppning av Limit Hit Order Om flera Limit Hit Order frisläpps samtidigt (det gäller då köp- och säljorder med samma gräns), blir de om de inte redan är salderade internt utförda i samma ordning som de är inlagda (FIFO). Frisläppning av strategiorder DEGIRO eftersträvar ett korrekt utförande av strategiorder. Alla våra ansträngningar är riktade på det, men DEGIRO kan inte garantera, när exempelvis IT-system eller förbindelser krånglar, att frisläppning sker i tid eller går korrekt till. Samlingsorder En samlingsorder leder möjligen till partiellt utförande. Per del blir det utförda antalet proportionellt fördelat över alla kunder som deltar i samlingsordern. Alla kunder får samma pris för detta utförande. Icke-elektronisk order Vid icke-elektronisk order sker utförandet med den motpart som kunden angett. Om kunden inte har någon önskan, sker valet av motpart enligt följande kriterier: (i) Motpart är en part som DEGIRO har ett kontrakt med för att vidarebefordra transaktioner, (ii) de totala kostnaderna för uppdraget är marknadsenliga för kunden. De totala kostnaderna består av den indikativa skillnaden mellan köp- och säljkostnaderna på utförandet. (De beror bl.a. på kostnader för avräkning och ev. depåväxlingar). Investeringsfonder Utförande av order som har att göra med investeringsinstitut (investeringsfonder och investeringsföretag) sker mestadels vid investeringsinstitutens förvaltare eller ett till investeringsinstitutet anslutet administrationskontor (fondadministratör). Investeringarna görs i Investeringsgiros namn. Där fondstruktur och fondvillkor eller statuterna tillåter det, salderas order av DEGIRO så mycket som möjligt för att förekomma kostnader. 1 Direct Market Access: Det är en förbindelse med en extern instans genom vilken DeGiro via Web Trader direkt,utan inblandning av den parten, kan placera Order på genom denna instans anslutna marknader. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 8/9

9 Andelar I motsats till det föregående blir order i samband med andelar (definierade i Villkor Investeringstjänser) inte gjorda i Investeringsgiros namn. Dessa order utförs i kundens namn. Kunden får därmed ett direkt deltagande i det investeringsinstitut det gäller. OTC-derivat Via DEGIROs Web Trader är det möjligt att handla med OTC-derivat. De kommer till stånd mellan två av DEGIROs kunder. DEGIRO är då bara överenkommelsens administratör. Du måste vara medveten om att du löper risk om den aktuella motparten inte kan uppfylla sina förpliktelser. För att hålla den risken så liten som möjligt, avräknar DEGIRO de ömsesidiga förpliktelserna dagligen. Om en av parterna inte kan uppfylla sina förpliktelser kan kontraktet i fråga omdelbart upplösas. Härigenom blir motpartrisken begränsad till kursvinst på en dag. För att minimera den ovan beskrivna risken administrerar DEGIRO OTC-derivat endast om, enligt DEGIROs mening, båda parterna har tillräckligt med finansiella medel för att kunna uppfylla förpliktelserna. Mer om detta återfinns i Användning, risk och säkerhetsvärde. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 9/9

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT

EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT EUROPEISK STANDARDINFORMATION VÄRDEPAPPERSKREDIT 1 IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER AV KREDITGIVAREN Kreditgivare: DEGIRO B.V. Adress: Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonnr:+46 (0) 852 500 220 E-postadress:

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva

DEGIRO 100% MÄKLARE. Låt oss presentera oss själva BROSCHYR DEGIRO 100% MÄKLARE Låt oss presentera oss själva DEGIRO är den första grossist-nätmäklaren för privata investerare. En online-handelsplattform för alla sorters investerare. DEGIRO ger sina kunder

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader

Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader Skräddarsy din Handelsplattform Introduktion till SaxoTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL 7 SKAPA EN

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader

Skräddarsy din handelsplattform. Introduktion till din SaxoWebTrader Skräddarsy din handelsplattform Introduktion till din SaxoWebTrader 2 INNEHÅLL 3 SKRÄDDARSY SAXOWEBTRADER EFTER DINA INVESTERINGSBEHOV 4 BYGG DIN PERSONLIGA ARBETSYTA 5 UPPRÄTTA PRIS- OCH HANDELSMODUL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Villkor för registrerad medlem

Villkor för registrerad medlem Villkor för registrerad medlem Sammanfattning Detta avtal innebär i sammanfattning: - All interaktion som sker på Crowdculture skall respektera villkoren i detta avtal samt tillämplig svensk och internationell

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01

Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas Faktablad, 2011-01-01 Clockwork Bas är en investeringsprodukt som erbjuds av Mangold Fondkommission AB i samverkan med. Produkten beskrivs övergripande i ett produktblad som kan beställas

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto schablonbeskattning av finansiella instrument Sofi Nyström och Erik Sjöstedt Syfte Förenkla för privatpersoner att spara i finansiella instrument faktisk inkomst på tillgångarna på

Läs mer

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order

Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order 1(5) Interna regler om bästa möjliga resultat och dokumentation av order Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Riktlinjer

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III)

VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) VILLKOR FÖR 3-MÅNADERS KREDIT I SVENSKA KRONOR (KREDITVILLKOR SEK III) 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer