Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ytterligare Information Investeringstjänster. Order och orderutförande"

Transkript

1 Ytterligare Information Investeringstjänster Order och orderutförande

2 Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster återger DEGIRO i detalj de kontrakterade avtalen som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen och närmare upplysningar om tjänster och överenskommelser. I den här delen kan du även läsa om vilka allmänna och specifika risker som uppstår i samband med investeringar. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information Investeringstjänster och vara väl förberedd, så att du kan investera på ett ansvarsfullt sätt. Ytterligare Information Investeringstjänster utgör en del av Kundöverenskommelsen. Begrepp som i detta dokument, Ytterligare Information Investeringstjänster, är skrivna med stor begynnelsebokstav har en betydelse som är definierad i Kundöverenskommelsen eller mer ingående beskrivna i denna. Om du har frågor, synpunkter och/eller förslag kan du kontakta DEGIROs Kundservice & Orderdesk elektroniskt via eller ringa till +46 (0) Vi kan nås måndag till fredag mellan klockan 8.00 till Dokument Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument: Webtrader Andelar Investeringstjänster Order och orderutförande (detta dokument) Bolagshändelser Finansiella instrument: attribut och risker Säkerhetsvärde, risk, belopp i debet och värdepapper i debet DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 2/9

3 Order och orderutförande 1. Order DEGIRO understödjer olika ordertyper. För order av olika sorters Finansiella Instrument gäller olika avgifter och villkor, angivna i avgiftsöversikten som återfinns på DEGIROs webbplats. Olika ordertyper utförs på olika sätt, med därvid eventuellt lägre kostnader för kunden vilka kommer tillbaka i avgifterna för investeringstjänsterna. Observera att inte alla ordertyper är tillgängliga på varje börs. Limit Hit Order Du uppger ett minimipris mot vilket du vill att ordern utförs. Din order kommer aldrig att utföras till ett lägre pris. Din order skickas till börsen så fort det blir tydligt att det önskade priset kan erhållas. Det betyder att du ökar din chans till ett bättre pris, men att du möjligen minskar chansen att tjäna på spridningen mellan köp- och säljpris. Om du vill tjäna på denna spridning bör denna orderform undvikas. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Bästa (market) order Du ger en order att utföra din transaktion till varje möjligt pris. Detta kan vara lämpligt om du i vilket fall som helst vill att din order utförs. Framförallt i mindre likvida produkter kan du få ett sämre pris än väntat. Därför råder vi dig att vara väldigt försiktig med orderformen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Join Order Denna order skickas inte till börsen. Du anger att du vill sälja eller köpa till samma pris som gäller på den reglerade börsen. Ordern utförs bara om en annan kontoinnehavare gör en motsatt transaktion. Från och med att du har givit ordern tills dess att du har sagt upp den, förändras ordern automatiskt med priserna på den reglerade börs det gäller. Med denna orderform tjänar du alltså skillnaden mella köp- och säljpris om ordern kan utföras. Om ingen annan kontoinnehavare vill ha den motsatta transaktionen, utförs inte din order. Eftersom denna ordertyp ökar möjligheten att transaktioner mellan olika kontoinnehavare kan göras, kan den leda till ett extra avdrag. Vi hänvisar till avgiftsöversikten. Om du under dagens lopp uppger ett stort antal Join Order, kan avdraget bli större. I orderutförandet beskrivs på vilket sätt det bestäms vilken kontoinnehavares order som har företräde. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Limit Order Du uppger ett minimipris till vilket du vill att en order utförs. Din order blir aldrig utförd till ett sämre pris. Om ditt uppgivna pris inte kan realiseras, sänds din order till börsen där det mest fördelaktiga utförandet kan förväntas. För vissa produkter kan du själv bestämma till vilken börs din order sänds. Välj för denna ordertyp "egen rutt". Strategiorder I Strategiorder kan du ange en regel som måste vara sann, innan en order inläggs med resultat. De tillgängliga reglerna återfinns i Handleiding Strategie Orders ( Handledning strategiorder ), som finns på DEGIROs webbplats. Så kallade Stop Loss Order är exempel på strategiorder. Resulterande order kan vara av varje nämnd typ och utförs, efter automatiskt inlägg, även i DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 3/9

4 överensstämmelse med den typen. (Dena ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Stop Loss Order En order som begränsar din förlust när en aktie stiger eller sjunker i värde. Så fort som en aktie har nått din stop loss nivå, sänds en i förväg definierad bästa order till börsen. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Good-to-date Order På vissa börser ger DEGIRO dig möjlighet att lägga order som är aktiva längre än resten av handelsdagen. För dessa order kan du ange hur länge de skall vara aktiva. Men det är möjligt att order blir inaktiva före detta datum, beroende på att börser, DEGIROs tjänsteleverantörer eller DEGIRO själv, inaktiverar ordern på vilken grund som helst. Du är alltså inte garanterad att den order det gäller fortsätter att vara aktiv ända till den uppgivna dagen. Detta måste du själv bevaka. På webbplatsen kan du alltid enkelt se vilka av dina order som är aktiva. Har du uppgett en "good-to-date" order skall DEGIRO, om det uppmärksammas att en order utan ditt uppdrag har inaktiverats, på nytt placera den eller informera dig om inaktiveringen. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som kan uppstå därför att en sådan order inte är utförd. Det handlar här om risker som är oundvikliga vid användning av en nätplattform som DEGIRO. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Formelorder För somliga produkter är det möjligt att uppge en formelorder. Du kan ange ett antal villkor som måste uppfyllas innan den aktuella ordern sänds till börsen. Här kan du tänka på: Om A B > 30 sänd order: köp 500 C. DEGIRO gör alltid sittt bästa för att kunna sända en sådan order så fort villkoren är uppfyllda. Av tekniska skäl kan vi inte ge 100% garanti. Om du använder dig av en sådan order, måste du vara medveten om att du inte kan vara fullständigt säker på att ordern sänds och utförs. DEGIRO kompenserar aldrig för eventuella förluster eller uteblivna vinster som uppstår genom att en sådan order inte är effektuerad. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Kombiorder Härvid ger du en order på ett antal olika produkter. Du betalar ingen fast ersättning för ordern, bara en rörlig. Du kan uppge de aktuella produkterna i tusendelar av en aktie. Härigenom är det t.ex. möjligt att i 1 order investera i ett valt index eller en självständigt sammanställd portfölj. Genom denna revolutionerande orderform är det t.ex. möjligt att investera en liten summa effektivt och med extremt bra spridning. I kombination med "Repetitionsorder" kan du t.ex. göra en månadsvis inbetalning och transaktion i ett index du väljer själv eller i en egen sammanställd portfölj. Detta utan att du har bekymmer och utan de stora kostnaderna för alla enskilda transaktioner. Inte alla aktier är tillgängliga i denna ordertyp, delvis beroende på frånvaro av motparter som också har givit en "Join Order". En säljorder utförs alltid. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Repetitionsorder Det är en order som vid en fast tidpunkt, t.ex. månadsvis, utförs på nytt. Den lägger du alltså bara en gång och, om saldot på ditt konto är tillräckligt för att utföra ordern, utförs den tills du anger att du inte längre så önskar. I orderutförandet kan du läsa om när ordern i fråga blir utförd. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 4/9

5 Samlingsorder Detta är en ordertyp som är avsedd för förmögenhetsförvaltare. Med denna ordertyp kan en nettoorder sammanställas från flera konton, vilket sparar kostnader. Förutom detta beräknas fasta kostnader bara en gång. Du måste dock betala en handläggningsavgift för överföring av transaktionerna, men det leder till betydligt lägre kostnader än utförande av de enskilda orderna. (Denna ordertyp är f.n. inte tillgänglig.) Icke-elektronisk order Vid några Finansiella Instrument är en fullständig automatisk bearbetning inte möjlig eller inte önskvärd, eftersom du vill handla på en marknad eller med en motpart som inte kan nås elektroniskt. I så fall kan du ange att du vill handla i den produkten genom e-post till DEGIRO eller per telefon. DEGIRO förbehåller sig rätten att selektivt möjliggöra en icke-elektronisk order. Telefonorder Du kan också framföra en order via telefon till vår orderdesk. För detta betalar du en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. E-postorder Om du, oavsett anledning, inte kan sända din order via vår webbplats eller telefonorderdesk, kan du använda e-postorder. När du sänder ett meddelande om din order, blir den utförd om börskurserna gör det möjligt. Ordern sänds till den berörda börsen om: ditt e-postmeddelande kommer fram till oss: börskurserna möjliggör utförande; du tydligt anger produkten (ISIN-kod, Bloomberg-kod eller en annan beskrivning som DEGIRO anser är tillräckligt tydlig), antalet Finansiella Instrument samt "köp" eller "sälj"; och ditt tillgängliga saldo är tillräckligt. Storleken på en e-postorder är begränsad och du betalar en tilläggsavgift, se avgiftsöversikten. 2. Värdepappersfraktioner (ännu inte tillgängligt) Hos DEGIRO kan du investera i många värdepapper i fraktioner. Det innebär att din order kan omfatta en del av det aktuella värdepapperet, t.ex. ett halvt värdepapper. I stället för att ange din order i ett antal värdepapper kan du ange beloppet som du vill använda för din investering. En annan fördel med möjligheten att kunna köpa fraktioner av värdepapper är att du genom att använda Kombiorder kan bygga upp en spridd portfölj med en relativt liten position, t.ex. en investering på EUR 1.000,- i en självvald aktiekorg. Om du investerar i en fraktion har du en del av ett värdepapper. Du delar det med en annan av DEGIROs kontoinnehavare. Tänk på att på börsen handlas inga fraktioner av värdepapper. För att kunna sälja din position måste det alltid finnas en intern motpart. Vid försäljning av din position kan du alltså bäst använda Kombiorder som typ. Då är det nästan alltid möjligt att finna en intern motpart till vilken du kan sälja till gällande börskurs. 3. Orderutförande Allmänt DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 5/9

6 DEGIRO har som investeringsföretag en lagstadgad skyldighet att formulera tillvägagångssätt när det gäller orderutförande. Det ger insikt i sättet på vilket DEGIRO utför order inkomna via Web Trader och enligt vilka kriterier DEGIRO uppnår ett optimalt utförande. Sättet beror på kundtypen, ordertypen och typen av Finansiellt Instrument. Genom att underteckna Överenskommelse Investeringstjänster har du angett att du har läst detta orderutförande och samtycker till det. Tillvägagångssätt för orderutförande gäller endast för kunder som investerar och är indelade i kategorin professionell eller privat. För kunder som av DEGIRO klassificeras som potentiell motpart gäller tillvägagångssättet inte. Kriterier för optimalt utförande (Best Execution) DEGIRO gör allt som är rimligt för att uppnå det bästa möjliga resultatet för kundernas uppdrag. DEGIRO beräknar pris, kostnader, hastighet, sannolikhet på utförande och avveckling, omfång, karaktär och alla andra relevanta aspekter för orderutförandet. Aspekterna pris och kostnader är de viktigaste. Alla order som DEGIRO mottar utförs i enlighet med detta tillvägagångssätt. Huvudregeln vid orderutförandet är att order alltid utförs till samma eller bättre kurs än det aktuella priset på den referensbörs eller de referensbörser som DEGIRO använder sig av. Tillvägagångssätt orderutförande Tillvägagångssättet för DEGIROs utförande gäller inte för den delen av en order för vilken kunden har gett specifika instruktioner. Kunden kan ge specifika instruktioner t.ex. om: platsen för utförande; sättet för utförande; tiden för utförande; priset; villkoren för en over-the-counter (OTC) transaktion. Det är viktigt att kunden inser att om han/hon ger specifika instruktioner (inkl. förhandlingar som leder till en OTC-transaktion), kan det leda till att det inte längre är DEGIROs ansvar att sörja för att det bäst möjliga resultatet av ordern uppnås. Platser för genomförande per typ Finansiellt Instrument Som en av de första mäklarna strävar DEGIRO efter bästa utförande. DEGIRO sänder inte normalt order till en enskild börs utan använder olika slags börser och motparter (se vår webbplats för en översikt) vid utförandet. På det sättet kan DEGIRO finna den bästa kursen och minimera transaktionskostnaderna. Utförandet är riktat på att automatiskt sända order till den börs där det bästa pris kan erhållas, varvid kostnaderna kontrolleras eller, om en order inte direkt kan bli utförd, där DEGIRO finner den bästa kursen till de lägsta kostnaderna. Dessutom är det i många fall möjligt att sända ordern till den börs som kunden önskar. Kunden bestämmer var ordern placeras. Härför gäller extra kostnader. På följande platser kan din order bli utförd: 1 Reglerade börser för värdepapper: börser som används för att bestämma köp- och säljkurser för ett visst värdepapper vid en viss tidpunkt. Den reglerade börs på vilken ett värdepapper har huvudnotering används av DEGIRO som referensbörs. 2 Reglerade börser för derivat: härför gäller detsamma som för reglerade börser för värdepapper. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 6/9

7 3 Alternativa börser och plattformar: det är börser som Chi-x, Tom, BATS och andra. Ofta kan handeln här ske till lägre kostnader. Om det är möjligt, använder DEGIRO sig av dessa. Det är en av orsakerna till att DEGIRO kan ha extremt låga avgifter. 4 Plattformar för icke-noterade produkter: vissa produkter är inte börsnoterade och handlas direkt med en viss motpart. Ett känt exempel är investeringsfonder. För dem finns det ofta centrala avhandlingspunkter. För investeringsfonder är det t.ex. Fundsettle. DEGIRO använder sig av sådana plattformar. 5 OTC: För vissa produkter bedrivs handeln direkt med en motpart. Det kan t.ex gälla för derivat. Transaktionen kommer till stånd utanför börsen. DEGIROs order utförs på reglerade marknader (börs, t.ex. NYSE Euronext), multilatera handelsplatser (MTF, t.ex. TOM), via Inhouse Matching (DEGIRO) eller over-the-counter (OTC) med DEGIRO eller en tredjepart. Listning och utvärdering av utförandeplatser På DEGIROs webbplats anges på vilka marknader som order kan placeras via WebTrader. DEGIRO skall utvärdera sina utförandeplatser minst en gång om året. DEGIRO kan på eget gottfinnande ta med nya platser om de uppfyller lagstadgade kriterier, eller ta bort befintliga om de inte längre uppfyller de kriterierna. DEGIRO är ansvarig för utvärdering och val av platser. Utförandesätt Kunden bestämmer själv både ordertyp och utförande och väljer det för denne mest fördelaktiga sättet baserat på egna kriterier (avvägning av kostnader och avvecklingssätt). Accepterade order löper alltid genom systemet i en viss ordningsföljd. Det betyder att de olika orderna bearbetas i tur och ordning enligt följande steg. Internt utförande (Inhouse matching) DEGIRO är en progressiv nätmäklare. En del av detta visar sig i sättet på vilket order kan bli utförda. Om det är möjligt blir köp- och försäljningstransaktioner för olika kunder avhandlade mot varandra via intern saldering, inhouse matching. För båda parterna gäller då ett bättre eller samma pris som börsnoteringen. Genom att inga börskostnader uppstår leder detta till lägre kostnader för transaktionen. Det återspeglas i DEGIROs priser. Ordertyperna är så anpassade att chansen att en order kan utföras mot en annan kontoinnehavares order är maximal. Du kan själv välja vilken ordertyp du vill använda dig av. Som standard används Limit Hit Order. Om du väljer en annan ordertyp kan i vissa fall extrakostnader tillkomma, se avgiftsöversikten. DEGIRO kan ge dig en översikt över de order som har utförts internt. Denna översikt omfattar order-id, den exakta tidpunkten för utförande och utförande-id, liksom det då gällande priset på referensbörsen. Om en matchning är möjlig för flera interna motparter samtidigt gäller per ordertyp prioriteten "first in first out", utom vid Join Order. Prioriteten för ordertyperna är: 1 Gränsorder och marknadsorder 2 Limit Hit Order 3 Join Order DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 7/9

8 För Join Order gäller att den part som, just innan den berörda marknaden öppnas, har flest Join Order, prioriteras för alla sina order jämfört med andra Join Order. Om en Join Order blir utförd, har parten som på denna plats hade företräde under en sekund möjlighet att placera en Order som också får företräde. Externt utförande Om Inhouse Matching inte är möjlig, styrs ordern, om det inte gäller en Limit Hit eller Join Order, direkt till den (av dig själv uppgivna) externa marknaden. Där DEGIRO använder tjänsterna av externa mäklare, använder vi så mycket som möjligt Direct Market Access 1 (DMA), vilket betyder att DEGIRO stänger av orderutförandesättet av den aktiverade externa instansen. Frisläppning av Limit Hit Order Om flera Limit Hit Order frisläpps samtidigt (det gäller då köp- och säljorder med samma gräns), blir de om de inte redan är salderade internt utförda i samma ordning som de är inlagda (FIFO). Frisläppning av strategiorder DEGIRO eftersträvar ett korrekt utförande av strategiorder. Alla våra ansträngningar är riktade på det, men DEGIRO kan inte garantera, när exempelvis IT-system eller förbindelser krånglar, att frisläppning sker i tid eller går korrekt till. Samlingsorder En samlingsorder leder möjligen till partiellt utförande. Per del blir det utförda antalet proportionellt fördelat över alla kunder som deltar i samlingsordern. Alla kunder får samma pris för detta utförande. Icke-elektronisk order Vid icke-elektronisk order sker utförandet med den motpart som kunden angett. Om kunden inte har någon önskan, sker valet av motpart enligt följande kriterier: (i) Motpart är en part som DEGIRO har ett kontrakt med för att vidarebefordra transaktioner, (ii) de totala kostnaderna för uppdraget är marknadsenliga för kunden. De totala kostnaderna består av den indikativa skillnaden mellan köp- och säljkostnaderna på utförandet. (De beror bl.a. på kostnader för avräkning och ev. depåväxlingar). Investeringsfonder Utförande av order som har att göra med investeringsinstitut (investeringsfonder och investeringsföretag) sker mestadels vid investeringsinstitutens förvaltare eller ett till investeringsinstitutet anslutet administrationskontor (fondadministratör). Investeringarna görs i Investeringsgiros namn. Där fondstruktur och fondvillkor eller statuterna tillåter det, salderas order av DEGIRO så mycket som möjligt för att förekomma kostnader. 1 Direct Market Access: Det är en förbindelse med en extern instans genom vilken DeGiro via Web Trader direkt,utan inblandning av den parten, kan placera Order på genom denna instans anslutna marknader. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 8/9

9 Andelar I motsats till det föregående blir order i samband med andelar (definierade i Villkor Investeringstjänser) inte gjorda i Investeringsgiros namn. Dessa order utförs i kundens namn. Kunden får därmed ett direkt deltagande i det investeringsinstitut det gäller. OTC-derivat Via DEGIROs Web Trader är det möjligt att handla med OTC-derivat. De kommer till stånd mellan två av DEGIROs kunder. DEGIRO är då bara överenkommelsens administratör. Du måste vara medveten om att du löper risk om den aktuella motparten inte kan uppfylla sina förpliktelser. För att hålla den risken så liten som möjligt, avräknar DEGIRO de ömsesidiga förpliktelserna dagligen. Om en av parterna inte kan uppfylla sina förpliktelser kan kontraktet i fråga omdelbart upplösas. Härigenom blir motpartrisken begränsad till kursvinst på en dag. För att minimera den ovan beskrivna risken administrerar DEGIRO OTC-derivat endast om, enligt DEGIROs mening, båda parterna har tillräckligt med finansiella medel för att kunna uppfylla förpliktelserna. Mer om detta återfinns i Användning, risk och säkerhetsvärde. DEGIRO B.V. är som investeringsföretag registrerat vid Autoriteit Financiële Markten. 9/9

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions

Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Ytterligare information om investeringstjänster Corporate actions Inledning I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen

Läs mer

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning

= Kundavtal www.degiro.se 2/25. Kundavtal. Inledning Kundavtal DEGIRO Kundavtal Inledning Värdepappersföretaget DEGIRO tillhandahåller sina kunder olika investeringstjänster och närliggande sidotjänster. För tjänsteutbudet har DEGIRO sammanställt ett huvudavtal.

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Denna bilaga är daterad 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Denna bilaga innehåller specifik information gällande Absolute Insight

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land Version 3.1 (2015-05-12) Faktauppgifter beträffande kunden Namn/ Firma (fullständigt namn) Person/ organisationsnummer Kontaktperson för företag E-mail Telefon Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)

Läs mer

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar

Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar Depå Portföljförvaltningstjänst för depå/ depåförsäkringar En studie gjord av London Business School visar att om man från år 1900 till och med 2007 systematiskt hade investerat i de 20 bäst trendande

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-03-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, ETC GENOM VÄRDEPAPPERSFÖRETAGET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS De här affärsvillkoren ( Affärsvillkoren ) har tagits fram i enlighet

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 21 mars 2013 F O N D K O M M I S S I O N Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel [UTKAST] den 6 februari 2006 [Institutional Reference] Utkast KOMMISSIONENS FÖRORDNING om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG

Läs mer