Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212. BCM Business Communications Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212. BCM Business Communications Manager"

Transkript

1 Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN SW Dokumentversion: Datum: Juni 2006

2 Copyright Nortel Networks. Med ensamrätt. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Information, konfigurationer, tekniska data och rekommendationer i det här dokumentet anses vara korrekta och tillförlitliga men presenteras utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Användaren ansvarar för tillämpningen av de produkter som nämns i det här dokumentet. Informationen i det här dokumentet tillhör Nortel Networks. Varumärken Nortel, logotypen för Nortel och Globemark är varumärken som tillhör Nortel Networks. Alla övriga varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

3 Aktivitetslista 3 Aktivitetslista Välja knappsatslås...19 Välja språk...19 Välja ringsekvens...20 Välja ringsignal...21 Välja ringvolym...22 Välja vibrationssekvens...22 Välja ringfördröjning...23 Välja bullerläge...24 Välja knappljud...24 Välja varningsljud...25 Välja displaykontrast...25 Ställa in PTT för handenheten...26 Justera högtalarvolymen med menyn Funktion...27 Stänga av ljudsignalen med menyn Funktion...28 Låsa knappsats...28 Låsa upp knappsats...28 Aktivera en funktion...32 Aktivera en funktion...32 Aktivera en funktion...33 Använda externa snabbnummer...33 Använda interna snabbnummer...33 Använda funktioner...33 Radera minnesknappar...34 Externa samtal med hjälp av linjeknappar...35 Externa samtal med hjälp av internkom-knappar...36 Interna samtal med hjälp av internkom-knappar...36 Besvara ett PTT-samtal...38 Ändra PTT-volymen...38 Stänga av ljudet på ett pågående PTT-samtal...39 Aktivera ljudet på PTT-samtal...39 Avsluta ett PTT-samtal...39 Besvara ett samtal under ett PTT-samtal...39 Ringa ett samtal under ett PTT-samtal...40 Visa handenhetens IP-adress...41 Visa serverns IP-adress...42 Visa handenhetens version av fast programvara...42 Visa aktuell samtalsserver...42 Visa terminaltyp...43 Visa anknytningsnummer...44 Ta ut batteriet...53 Sätta i batteriet...54 Byta batteri under samtal...54 Ladda WLAN-handenhet bordsladdaren...55 Ladda WLAN-handenhet dubbelladdaren...57 Ladda ett batteri...57 Fyrdubbel laddare...57 Ladda batteriet...58 Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

4 4 Aktivitetslista NN

5 Innehåll 5 Innehåll Aktivitetslista Innehåll Kapitel 1 Komma igång Om den här handboken Målgrupp Symboler och textkonventioner Behöver du hjälp? Få hjälp på Nortels webbplats Få hjälp per telefon från ett Nortel Solutions Center Få hjälp via en Nortel-distributör eller återförsäljare Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter WLAN-handenhet-knappar Rullning WLAN-handenhet-display Statusområde Informationsområde Funktionsalternativ Lägen för WLAN-handenhet Ställa in WLAN-handenhet Språkval Ringalternativ Telefonalternativ Ställa in PTT (Push-to-Talk) Justera ringsignalsvolymen Justera högtalarvolymen Stänga av ringsignalen Låsa och låsa upp knappsatsen Säkerhet Kapitel 3 Funktionsmenyer Funktionsknappar Förkortningsmenyn för programknapparna knappen MENU Menyn Funktion knappen FCN Funktionsmenyn knappen LINE Programmera poster i funktionsmenyn Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

6 6 Innehåll Kapitel 4 Funktioner och knappar Grundfunktioner Ringa ett samtal Besvara samtal Hold (parkera) Headset Mute (mikrofon av) Avsluta samtal PTT (Push-to-Talk) Samtalsperiod Ringa ett PTT-samtal Ta emot en PTT-överföring Kapitel 5 Felsökning Visa systeminformation Visa IP-adress för aktuell samtalsserver Visa terminaltyp Visa anknytning Displaymeddelanden Kapitel 6 WLAN-handenhet, headset, batterier, laddare och tillbehör Rengöra WLAN-handenhet Headset Batterier Indikatorer för låg batterinivå Ta ut och sätta i batteriet Bordsladdare Använda bordsladdaren Dubbelladdare Använda dubbelladdaren Använda den fyrdubbla laddaren Rengöra bordsladdare, dubbelladdare och fyrdubbel laddare Rengöra kontakterna på WLAN-handenheten Tillbehör NN

7 7 Kapitel 1 Komma igång Det här är ett globalt dokument. Kontakta systemleverantören eller din Nortel-försäljare för att kontrollera om maskin- och programvaran kan användas i ditt område. I det här avsnittet finns information om följande avsnitt: Om den här handboken på sidan 7 Målgrupp på sidan 7 Symboler och textkonventioner på sidan 8 Behöver du hjälp? på sidan 10 Om den här handboken I det här dokumentet beskrivs funktionerna i WLAN IP-handenheterna 2210, 2211 och Målgrupp Den här användarhandboken är avsedd för installatörer och användare av WLAN IP-handenheterna 2210, 2211 och 2212 samt för dem som är ansvariga för konfiguration, underhåll och felsökning av WLAN IP-handenheterna 2210, 2211 och Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

8 8 Kapitel 1 Komma igång Symboler och textkonventioner De här symbolerna används för att ange viktig information om BCM-systemet: Försiktig: Informerar dig om situationer då du kan skada utrustningen. Fara: Informerar dig om situationer då du kan få elektriska stötar. Varning: Informerar dig om situationer då systemet kan gå sönder eller inte fungera korrekt. Obs! Ger dig viktig information. Tips! Ger dig ytterligare information som kan hjälpa dig att utföra en uppgift.! Säkerhetsinformation: Anger när en standardinställning måste ändras av systemsäkerhetsskäl eller när administratören måste fatta beslut om vilken systemsäkerhetsnivå som behövs för systemet. Varning: Informerar dig om när du måste vara jordad för att utföra visst underhåll. Varning: Informerar dig om när du måste ta bort nätsladdar för BCM huvudenhet och expansionsenhet från uttaget innan du kan utföra något underhåll. NN

9 Kapitel 1 Komma igång 9 Dessa konventioner och symboler representerar Business Series Terminal-displayen och knappsatsen. Konvention Exempel Används för Ord i ett särskilt teckensnitt (visas på den översta raden på displayen) Understrukna ord med stora bokstäver (visas på den nedre raden på en display med två rader) Lösenord: UPPSP Kommandorader på telefoner med display. Alternativ för displayknapp. Finns på telefoner som har display med två rader. Tryck på knappen direkt under alternativet på displayen för att fortsätta. Knappar på knappsatsen Knappar du använder på knappsatsen för att välja ett visst alternativ. Följande textkonventioner används i den här användarhandboken för att indikera den information som beskrivs: Konvention fet Courier kursiv text Courier-text FUNKTION PARKERA LÄGG PÅ avgränsare ( > ) Beskrivning Anger kommandonamn och alternativ samt text som du måste skriva in. Exempel: Använd kommandot info. Exempel: Skriv in show ip {alerts routes}. Anger boktitlar Indikerar kommandosyntax och systemgenererad text (exempelvis anvisningar och systemmeddelanden). Exempel: Set Trap Monitor Filters Anger att du ska trycka på knappen med motsvarande ikon på den enhet du använder. Anger menysökvägar. Exempel: Protokoll > IP identifierar alternativet IP på menyn Protokoll. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

10 10 Kapitel 1 Komma igång Behöver du hjälp? I det här avsnittet beskrivs hur du får hjälp med produkter och tjänster från Nortel. Få hjälp på Nortels webbplats Den bästa hjälpen om Nortels produkter hittar du på Nortels supportwebbplats: På den här webbplatsen kan kunder: hämta programvara med tillhörande verktyg hämta tekniska dokument, versionskommentarer och produktbulletiner anmäla sig för automatiska meddelanden om ny programvara och dokumentation söka på supportwebbplatsen och i Nortels kunskapsbas öppna och hantera tekniska supportärenden Få hjälp per telefon från ett Nortel Solutions Center Om du har ett Nortel supportkontrakt och inte kan hitta den information du behöver på Nortels supportwebbplats kan du få hjälp per telefon från ett Nortel Solutions Center. I Nordamerika ringer du NORTEL ( ). Ringer du utanför Nordamerika går du till webbplatsen nedan där du hittar det telefonnummer som gäller för ditt land: När du talar med telefonagenten kan du ange en ERC-kod (Express Routing Code) så kopplas samtalet snabbare till rätt supportspecialist. ERC-koden för din produkt eller tjänst hittar du på: Få hjälp via en Nortel-distributör eller återförsäljare Om du har köpt ett servicekontrakt för din Nortel-produkt av en distributör eller auktoriserad återförsäljare kan du kontakta den tekniska supporten hos den distributören eller återförsäljaren. NN

11 11 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Nortels WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet 2212 för BCM är trådlösa handenheter som har fullständiga funktioner och är specifikt konstruerade för den hektiska kontorsmiljön. I den här användarhandboken görs hänvisningar till WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet 2212 med den allmänna benämningen WLAN-handenhet. VIKTIGT! Du måste avsluta alla samtal Du måste avsluta varje samtal genom att trycka på knappen Av/Avsluta samtal för att systemresurserna ska bli tillgängliga och för att WLAN-handenhet ska fungera på rätt sätt. Om du inte gör det hörs inte ringsignalen och du kanske missar ett viktigt samtal. VIKTIGT! WLAN-handenhet måste vara fulladdad före första användningstillfället. under Batterier på sidan 52. Varning: Följ gängse regler innan du använder WLAN-handenhet i närheten av livsuppehållande system. För att minimera risken för störningar bör pacemakeranvändare inte bära WLAN-handenhet intill sin pacemaker. Undvik att placera WLAN-handenhet i närheten av små metallföremål. Högtalaren på WLAN-handenhet drar till sig magnetiska föremål. WLAN-handenhet genererar brus som personer med hörapparater uppfattar. Använd ett headset som fungerar med hörapparater. Den här enheten uppfyller kraven i del 15 i FCC:s bestämmelser. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla störningar, inklusive störningar som leder till oönskad funktionspåverkan. FÖRSIKTIG Bullriga miljöer: WLAN-handenhet har konstruerats så att optimal ljudkvalitet ska erhållas. När den används i extremt bullriga miljöer (exempelvis i närheten av tunga maskiner i drift) kan du uppleva försämrad samtalskvalitet på grund av eko. Undvik att använda WLAN-handenhet i sådana miljöer. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

12 12 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Den här handboken innehåller information om: WLAN-handenhet-knappar på sidan 12 WLAN-handenhet-display på sidan 14 Lägen för WLAN-handenhet på sidan 17 Ställa in WLAN-handenhet på sidan 18 Funktionsknappar på sidan 31 Grundfunktioner på sidan 35 Följande bild visar WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet Obs! WLAN-handenheten 2210 och WLAN-handenheten 2211 visas i bordsladdaren. Det finns ingen bordsladdare till WLAN-handenheten Figur 1 WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet 2212 WLAN-handenhet 2210 WLAN-handenhet 2211 WLAN-handenhet 2212 WLAN-handenhet-knappar Figur 2 på sidan 13 visar knapparna på WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet NN

13 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 13 Figur 2 Knappar på WLAN-handenhet 2210, WLAN-handenhet 2211 och WLAN-handenhet 2212 G C G C H G C A D B A D B A D B I E F J I E J I J F E F WLAN-handenhet 2210 WLAN-handenhet 2211 WLAN-handenhet 2212 I följande tabell beskrivs knapparna på WLAN-handenhet. Tabell 1 Knappar och beskrivningar för WLAN-handenhet (Sida 1 av 2) A B C D E F Knapp Ftre Beskrivning Knappen På/Påbörja samtal Med den här knappen slås handenheten på. Knappen kan också användas till att ändra vissa av handenhetens lägen. under Lägen för WLAN-handenhet på sidan 17. Knappen Av/Avsluta samtal Pågående samtal avslutas och handenheten slås av. Du måste avsluta varje samtal för att systemresurserna ska bli tillgängliga och handenheten ska fungera på rätt sätt. Funktions- och visningsknappar Den första av de fyra knapparna är funktionsknappen, med vilken funktioner slås på och av. De övriga tre knapparna är visningsknappar som visar funktionsalternativ. Menyknapp Med den här knappen visas en fullständig beskrivning av förkortningarna för visningsknapparna. Knappen används även till att öppna funktionerna på handenheten. Funktionsknapp Öppnar funktioner på handenheten i aktivt läge (passningsläge). Funktionsknappen ger också åtkomst till menyn Användaralternativ i viloläge. Linjeknapp Öppnar funktionsmenyn. Mer information om funktionsmenyn finns under Funktionsmenyn knappen LINE på sidan 32. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

14 14 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Tabell 1 Knappar och beskrivningar för WLAN-handenhet (Sida 2 av 2) Knapp Beskrivning G H I J Knapparna Upp, Ned och Välj Med de här knapparna kan du navigera och aktivera de olika menyalternativen. Det går även att justera volymen för högtalare och ringsignal. Push-to-Talk-knapp (PTT-knapp) PTT-knappen finns endast på WLAN-handenheten Aktiverar PTT-funktionen på WLAN-handenheten Vänsterpil och stjärna Bläddra åt vänster i menynavigering. Högerpil och fyrkant Bläddra åt höger i menynavigering. Rullning Bläddring uppåt, nedåt, åt vänster och höger utförs enligt anvisningarna i Tabell 1. Tabell 1 Bläddringsfunktioner Bläddra: Upp Ned Använd: Knappen för volym upp Knappen för volym ned Vänster Höger WLAN-handenhet-display Displayen på WLAN-handenhet består av tre delar: Statusområde Informationsområde Funktionsalternativ NN

15 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 15 I bilden nedan visas ett exempel på displayen på WLAN-handenhet. Figur 3 WLAN-handenhet-display Statusområde Informationsområde Funktionsalternativ Statusområde I statusområdet visas handenhetens status. Det kan innefatta: statusindikatorer (se tabellen nedan) vänster- och högerpil en serie punkter som representerar linjeknapparna och ändras till ett nummer i aktivt läge I följande tabell beskrivs statusindikatorerna på WLAN-handenheten. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

16 16 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Tabell 2 Statusindikatorer J I H G F Ingen täckning D C B A E K Melodi Nättäckningssignal Linjeindikator Höger/uppåt- och vänster/nedåt-pilar De här symbolerna anger visuellt (från stark till svag) signalstyrkan till handenheten. Du befinner dig utanför täckningsområdet och kan inte ringa eller ta emot samtal. Signalen som anger att nättäckning saknas hörs. Återvänd till täckningsområdet så att anslutningen återupprättas. Obs! Statusindikatorn Ingen täckning visas i informationsområdet på displayen på handenheten. De här symbolerna ger en visuell indikation på återstående batterikapacitet. D anger att batteriet är fulladdat, medan B anger att laddningsnivån är låg. Batteriet är nästan slut. Ett pip hörs. Byt batteri inom två minuter. Du har fått ett röstmeddelande En ny fil med fast programvara hämtas till handenheten. Du kan inte ringa eller ta emot samtal förrän hämtningen är slutförd. Slå inte av handenheten förrän hämtningsikonen försvinner. En melodi spelas när WLAN-handenhet slås på första gången efter en fullständig batteriladdning. När registreringen på samtalsservern är klar spelas en signal som anger att nättäckning finns. I linjeindikatorfältet visas den linje som för tillfället används. Linjer som inte är inaktiva eller aktiva (exempelvis om linjen är parkerad eller vidarekopplas) anges med ett plustecken (+) framför posten för den linjen. De här ikonerna på båda sidor om linjeindikatorn används i menyer för pågående samtal och anger fler poster nedanför eller åt vänster och fler poster ovanför eller åt höger. Informationsområde I informationsområdet visas följande: handenhetens anknytningsnummer en rad för allmän information funktioner och samtalsinformation när handenheten används NN

17 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 17 Funktionsalternativ När en funktion aktiveras eller om du har ett aktivt samtal visar området med funktionsalternativ vilken åtgärd som ska utföras om du vill fortsätta. Exempel: Lösenord. Detta betyder att du måste ange lösenordet till brevlådan. I området med funktionsalternativ visas etiketten för funktionsknappen Ftre och för de tre visningsknapparna. Knappetiketterna visas direkt ovanför funktions- och visningsknapparna och till höger om etiketten Fktn på displayen. Knappetiketterna varierar med den funktion som används. Lägen för WLAN-handenhet WLAN-handenhet kan vara i ett av de lägen som beskrivs i följande tabell. VIKTIGT! Du MÅSTE avsluta alla samtal Du måste avsluta varje samtal genom att trycka på knappen Av/Avsluta samtal för att systemresurserna ska bli tillgängliga och för att WLAN-handenhet ska fungera på rätt sätt. Om du inte gör det hörs inte ringsignalen och du kanske missar ett viktigt samtal. Tabell 3 Lägen för WLAN-handenhet Läge Av Viloläge Aktivt (lyft lur) Aktivt (passningsläge) Beskrivning Telefonen stängs av. Den är inte registrerad på samtalsservern. Vanligtvis sätts handenheten i av-läget när du trycker på Av/Avsluta samtal i ungefär två sekunder när handenheten är i viloläget. Batterierna kan laddas i avslaget läge. Det här är det normala läget när handenheten är ansluten men inaktiv. I viloläget kan handenheten ta emot samtal och få åtkomst till menyn Användaralternativ. Övriga åtgärder kräver att handenheten är aktiv (lyft lur). I viloläget används mindre ström än i aktivt läge (passningsläge). Batterierna kan laddas i viloläget. När handenheten är i viloläget visas det programmerade anknytningsnumret i visningsområdet. Detta motsvarar en lyft lur på en vanlig telefon. Handenheten slår om till aktivt läge (lyft lur) när du trycker på På/Påbörja samtal när handenheten är i viloläge eller aktivt läge (passningsläge). I det här läget används en dämpad ringsignal. Detta motsvarar när en vanlig telefon är i passningsläge. Aktivt läge (passningsläge) kan nås på två sätt: Ett inkommande samtal i viloläget gör att handenheten slår om till aktivt läge (passningsläge) och börjar ringa. Du trycker på FCN och 3 när handenheten är i aktivt läge (lyft lur) och öppnar då menyn Funktion. I det här läget ringer inte handenheten om någon ringer till telefonen. I det aktiva läget (passningsläget) skickas ett litet paket mellan handenheten och anslutningspunkten ungefär var 15:e millisekund. Det ökar strömförbrukningen och tar bandbredd i anspråk, framför allt när det gäller RF-delen av länken. Handenheten lämnas därför vanligtvis inte i aktivt läge (passningsläge), förutom i speciella situationer. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

18 18 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Tabell 3 Lägen för WLAN-handenhet Läge Aktivt (pålagd lur) Fel Aktivt samtal PTT (Push-to-Talk) (gäller endast WLAN-handenh eten 2211) Beskrivning Handenheten slår om till det här läget när den är i viloläge och du trycker på knappen Menu. Handenheten registreras som att luren är pålagd på samtalsservern och en hög ringsignal avges (när det krävs). Handenhetens display är aktiv och menyerna Menu, FCN och Line kan öppnas. Du återgår till viloläget genom att trycka på knappen Av/ Avsluta samtal. Om inga knappar trycks ned under 10 sekunder nås tidsgränsen för läget och handenheten återgår till viloläget. Om du i en meny trycker på knappen Av/ Avsluta samtal avslutas menyn. Om du trycker på knappen Av/Avsluta samtal igen återgår handenheten till viloläget. Om du väljer en menypost eller trycker på en funktionsknapp slår handenheten om till aktivt läge (lyft lur), tidsgränsvillkoret avaktiveras och en dämpad ringsignal kommer att användas. Handenheten slår om till felläget när signalen från anslutningspunkten inte längre registreras. Om handenheten åter registrerar signalen inom ungefär 20 sekunder återgår den till läget den använde tidigare. Om handenheten inte registrerar signalen igen inom 20 sekunder startas den om och återgår till viloläget. Mer information om felmeddelanden finns i Displaymeddelanden på sidan 44. Handenheten slår om till aktivt samtalsläge när ett aktivt samtal pågår. Du slår om till läget genom att ringa ett samtal eller besvara ett inkommande samtal. I det här läget uppmärksammas du med en dämpad signal på att ett annat samtal väntar. Du lämnar läget när samtalet är avslutat genom att trycka på knappen Av/Avsluta samtal eller om ett inkommande samtal avslutas innan du hinner besvara det. PTT-läget kopplas in med den första PTT-överföringen och avslutas när ingen tvåvägs radiotrafik registrerats på kanalen i 10 sekunder. När PTT-läget är inkopplat går det inte att använda knappsatsen till övriga funktioner. Det går dock bra att ringa och ta emot telefonsamtal. Ställa in WLAN-handenhet I det här avsnittet beskrivs följande inställningsalternativ för WLAN-handenhet: Välja knappsatslås på sidan 19 Språkval på sidan 19 Ringalternativ på sidan 20 Telefonalternativ på sidan 24 Ställa in PTT (Push-to-Talk) på sidan 26 Justera högtalarvolymen på sidan 27 Stänga av ringsignalen på sidan 27 Låsa och låsa upp knappsatsen på sidan 28 NN

19 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 19 Välja knappsatslås 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Knappsatslås. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Knappsatslås. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en av följande inställningar: Ingen fördröjning (standard). 5 sekunder knappsatsen låses efter fem sekunder. 10 sekunder knappsatsen låses efter 10 sekunder. 20 sekunder knappsatsen låses efter 20 sekunder. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs den markerade inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Mer information finns i Låsa och låsa upp knappsatsen på sidan 28. Språkval Om samtalsservern hanterar flera språk anges tillgängliga språk i språkalternativet. Menyn för användaralternativ och alla övriga anvisningar på handenheten finns endast på engelska. Menyer och skärmbilder som kommer från samtalsservern visas på det inställda språket. Välja språk 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Språk. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Språk. 4 Bläddra igenom listan med språk genom att trycka på knapparna Upp och Ned. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade språket. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

20 20 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 6 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Ringalternativ Med hjälp av Ringalternativ kan du ställa in ringsignalen för WLAN-handenhet på de tre olika ringtyperna: Telefonsignal, Extra 1 och Extra 2. Obs! Extra 1 och Extra 2 är reserverade för framtida användning. På Telefonsignal kan du göra ytterligare inställningar för följande: Ringsekvens styr ringsignalstakten. Ringsignal styr ringsignalen (se not 1). Ringvolym styr ringsignalsvolymen. Vibrationssekvens styr vibrationssekvensen. Ringfördröjning styr hur länge vibrationer avges innan ringsignalen hörs (se not 2). Obs! Ringsignal visas inte i menyn när Ringsekvens avaktiveras. Obs! Ringfördröjning visas inte i menyn när Ringsekvens eller Vibrationssekvens avaktiveras. Välja ringsekvens 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringsekvens. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringsekvens. NN

21 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 21 8 Bläddra till ett av de önskade alternativen: Av ringsignalen slås av. PBX särskild ringsignalssekvens som skickas till handenheten från samtalsservern används. Kontinuerlig kontinuerligt ljudande ringsignal. Kort signal ringsignal i korta stötar. Lång signal ringsignal i långa stötar. 9 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade alternativet. 10 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja ringsignal Obs! Ringsignal visas inte i menyn när Ringsekvens avaktiveras. 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringsignal. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringsignal. 8 Bläddra till ett av de önskade alternativen: Signal 1 Signal 2 Signal 3 Signal 4 Signal 5 9 Lyssna på signalen genom att trycka på funktionsknappen Spela upp. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

22 22 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 10 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade alternativet. 11 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja ringvolym 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringvolym. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringvolym. 8 Höj eller sänk volymen genom att trycka på knapparna Upp och Ned. 9 Tryck på knappen Välj (eller OK) så sparas volyminställningen. 10 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Obs! Du kan inte ändra ringvolymen på WLAN-handenheten 2210 eller WLAN-handenheten WLAN-handenheten 2210 och WLAN-handenheten 2212 har inte ringvolymsfunktionen. Du kan ändra ringvolymen på WLAN-handenheten 2211 eftersom den har ringvolymsfunktionen. Välja vibrationssekvens 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Vibrationssekvens. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Vibrationssekvens. NN

23 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 23 8 Bläddra till ett av de önskade alternativen: AV vibrationerna slås av. PBX särskild vibrationssekvens som skickas till handenheten från samtalsservern används. Kontinuerlig kontinuerliga vibrationer. Kort signal vibrationer i korta stötar. Lång signal vibrationer i långa stötar. 9 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade alternativet. 10 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja ringfördröjning Obs! Ringfördröjning visas inte i menyn när Ringsekvens eller Vibrationssekvens avaktiveras. 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringfördröjning. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringfördröjning. 8 Bläddra till ett av de önskade alternativen: Ingen fördröjning handenheten ringer och vibrerar genast. 5 sekunders fördröjning handenheten vibrerar i fem sekunder innan den börjar ringa. 10 sekunders fördröjning handenheten vibrerar i tio sekunder innan den börjar ringa. 9 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade alternativet. 10 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

24 24 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Telefonalternativ Med hjälp av menyn Telefonalternativ kan du ställa in följande: Bullerläge justera WLAN-handenhet för olika bullernivåer i arbetsmiljön. Knappljud ställ in om ljud ska höras vid knapptryckning. Varningsljud ställ in om varningsljud ska höras, exempelvis vid påslagning och avstängning av systemet och när nättäckning saknas. Displaykontrast ställ in kontrastnivån på displayen för olika ljusförhållanden. Knappsatslås ställ in automatisk låsning av handenhetens knappsats när handenheten är i viloläge. Välja bullerläge 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Bullerläge. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Bullerläge. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en av följande inställningar: Normal för de flesta kontorsmiljöer (standard). Hög för miljöer med halvhögt bakgrundsbuller. Extrem för extremt bullriga förhållanden. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs den markerade inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja knappljud 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Knappljud. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Knappljud. NN

25 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 25 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en av följande inställningar: Aktivera knappljud (standard) Avaktivera knappljud 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs den markerade inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja varningsljud 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Varningsljud. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Varningsljud. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en av följande inställningar: Aktivera varningsljud (standard) Avaktivera varningsljud 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs den markerade inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Välja displaykontrast 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Displaykontrast. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Displaykontrast. 6 Öka eller minska kontrasten genom att trycka på knapparna Upp och Ned. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

26 26 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs den markerade inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Ställa in PTT (Push-to-Talk) PTT finns endast på WLAN-handenheten I PTT-läget kan du tvåvägs radiokommunikation med en annan WLAN-handenhetsanvändare. Du kan aktivera och avaktivera PTT-läget och välja en kanal. Ställa in PTT för handenheten 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera PTT. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs PTT. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Aktivera/ avaktivera. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Aktivera/avaktivera. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en av följande inställningar: Aktivera PTT PTT-läget aktiveras. Avaktivera PTT PTT-läget avaktiveras. Det här är standardinställningen. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs det markerade alternativet. 8 Tryck på funktionsknappen Upp så återgår du till föregående meny. 9 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Kanal. 10 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera en kanal (1 till 8). 11 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs kanalen. 12 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). NN

27 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 27 Justera ringsignalsvolymen Du kan justera högtalarvolymen på två sätt: Tryck på knappen Upp eller Ned när handenheten ringer. Ställ in volymen med knappen FCN i viloläget. Mer information finns i Välja ringvolym på sidan 22. Justera högtalarvolymen Du kan höja eller sänka högtalarvolymen endast på WLAN-handenhet Du kan justera högtalarvolymen på två sätt: Tryck på knappen Upp eller Ned under ett samtal. Ställ in volymen med knappen FCN i viloläget. Justera högtalarvolymen med menyn Funktion 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera PTT. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs PTT. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ljudvolym. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ljudvolym. 6 Ställ in volymen på en lämplig nivå genom att trycka på knapparna Upp och Ned. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs inställningen. 8 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Stänga av ringsignalen Du kan stänga av ringsignalen på WLAN-handenhet. Du kan stänga av ringsignalen på två sätt: Tryck på när handenheten ringer. Använd menyn FCN i viloläget Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

28 28 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter Stänga av ljudsignalen med menyn Funktion 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringalternativ. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringalternativ. 4 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Telefonsignal. 5 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Telefonsignal. 6 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Ringsekvens. 7 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Ringsekvens. 8 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Av. 9 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Av. 10 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs inställningen. 11 Gör något av följande: Tryck på Upp så återgår du till föregående meny och kan ställa in ett annat alternativ. Tryck på så avslutas alla menyer och du återgår till viloläget. Du kan också trycka på Avsl i den översta menyn om du vill avsluta menyn och återgå till det aktiva läget (lyft lur). Låsa och låsa upp knappsatsen När automatiskt knappsatslås aktiveras kommer knappsatsen att låsas efter det inställda antalet sekunder utan knapptryckningar (se Välja knappsatslås på sidan 19). Du kan också låsa knappsatsen före den automatiska låsningen med hjälp av Låsa knappsats på sidan 28. Lås upp den låsta knappsatsen genom att följa Låsa upp knappsats på sidan 28. Låsa knappsats 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Bläddra igenom menyn genom att trycka på knapparna Upp och Ned och markera Lås knappar. 3 Tryck på knappen Välj (eller OK) så väljs Lås knappar. Knappsatsen låses direkt. Låsa upp knappsats 1 Tryck på när handenheten är i viloläget. 2 Tryck på knappen. Knappsatsen låses upp direkt. NN

29 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter 29 Säkerhet Det finns två säkerhetslägen på WLAN-handenheterna: osäkert det här är standardläget. säkert Handenheten är förprogrammerad av systemadministratören för den säkerhetstyp du behöver. Om du vill ha mer information kontaktar du systemadministratören. Varning: Ändra inte säkerhetsnivån genom handenheten. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

30 30 Kapitel 2 Översikt över WLAN-handenheter NN

31 31 Kapitel 3 Funktionsmenyer Du kan visa de funktioner som finns inprogrammerade i systemet med hjälp av olika menyer, knappfunktioner och linjefunktioner (DN). Du kan använda vissa funktioner med hjälp av en eller flera av de metoder som beskrivs i det här avsnittet. I det här avsnittet beskrivs funktionsmenyer för WLAN-handenhet: Funktionsknappar på sidan 31 Förkortningsmenyn för programknapparna knappen MENU på sidan 32 Menyn Funktion knappen FCN på sidan 32 Funktionsmenyn knappen LINE på sidan 32 Obs! Mer information om de funktioner som är tillgängliga på din WLAN-handenhet och hur de används finns i BCM Telefonfunktioner. Funktionsknappar I följande tabell visas de funktioner som är tillgängliga på WLAN-handenhet med respektive knapptryckningssekvens. Tabell 4 WLAN-handenhet-funktionsknappar Knapptryckningssekvens Funktion + 1 Mute (mikrofon av) + 2 Hold (parkera) + 3 Goodbye (avsluta) + 4 Directory (katalog) + 5 Inkorg + 6 Utkorg + 7 Avsluta + 8 Kopia + 1 Internkom + 2 Internkom + 3 Sökning (allmän) + 4 Ring senaste nummer + 5 Konferenssamtal + 6 Vidarekoppling Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

32 32 Kapitel 3 Funktionsmenyer Förkortningsmenyn för programknapparna knappen MENU Visa den fullständiga beskrivningen av funktionsknappsförkortningarna med hjälp av förkortningsmenyn för programknapparna och öppna funktionerna på WLAN-handenhet. Aktivera en funktion 1 Sätt handenheten i aktivt läge (passningsläge) eller aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så visas förkortningsmenyn för programknapparna. 3 Bläddra igenom listan med funktioner genom att trycka på knapparna Upp och Ned. Den fullständiga beskrivningen markeras i visningsområdet. 4 Gör något av följande: Tryck på knappen Välj (eller OK) så aktiveras den markerade funktionen. Tryck på respektive nummerknapp. Funktionen behöver inte markeras. Menyn Funktion knappen FCN Använd menyn Funktion när du visar och aktiverar funktionerna på WLAN-handenhet. Aktivera en funktion 1 Sätt handenheten i aktivt läge (passningsläge) eller aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så visas de fyra första funktionerna i visningsområdet. Tryck på igen så visas fler funktioner. 3 Bläddra igenom listan med funktioner genom att trycka på knapparna Upp och Ned. Förkortningen markeras i visningsområdet. 4 Gör något av följande: Tryck på knappen Välj (eller OK) så aktiveras den markerade funktionen. Tryck på respektive nummerknapp. Funktionen behöver inte markeras. Funktionsmenyn knappen LINE Använd funktionsmenyn när du visar och aktiverar linjefunktionerna på WLAN-handenhet. De här funktionerna programmeras individuellt på varje handenhet med hjälp av de sex linjeknapparna (nummerknapparna 1 till 6). Obs! En funktion måste vara tillgänglig i systemet innan den kan programmeras på en handenhet. NN

33 Kapitel 3 Funktionsmenyer 33 Aktivera en funktion 1 Sätt handenheten i aktivt läge (passningsläge) eller aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så visas den första skärmen i funktionsmenyn. Tryck på igen så visas den andra skärmen. 3 Bläddra igenom listan med funktioner genom att trycka på knapparna Upp och Ned. Förkortningen markeras i visningsområdet. 4 Gör något av följande: Tryck på knappen Välj (eller OK) så aktiveras den markerade funktionen. Tryck på den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar önskad funktion. Funktionen behöver inte markeras. Programmera poster i funktionsmenyn Du måste vara i det aktiva läget (lyft lur) om du vill programmera en post i funktionsmenyn. Använda externa snabbnummer 1 Tryck på Funktion *1. 2 Tryck på och den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar en tillgänglig knapp. 3 Slå det externa numret, inklusive eventuella växelkoder. 4 Tryck på OK för att lagra numret. Använda interna snabbnummer 1 Tryck på Funktion *2. 2 Tryck på och den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar en tillgänglig knapp. 3 Slå anknytningsnumret. 4 Tryck på OK för att lagra numret. Använda funktioner 1 Tryck på Funktion *3. 2 Tryck på och den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar en tillgänglig knapp. 3 Tryck på Funktion och ange funktionskoden. 4 Tryck på OK för att lagra funktionskoden. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

34 34 Kapitel 3 Funktionsmenyer Radera minnesknappar 1 Tryck på Funktion *1. 2 Tryck på och den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar en tillgänglig knapp. 3 Tryck på OK för att radera knappen. NN

35 35 Kapitel 4 Funktioner och knappar I det här avsnittet beskrivs vissa av knapparna och samtalsfunktionerna på WLAN-handenhet: Grundfunktioner på sidan 35 Obs! Mer information om de funktioner som finns på din WLAN-handenhet och hur du använder dem finns i BCM Telefonfunktioner. VIKTIGT! Du MÅSTE avsluta alla samtal Du måste avsluta varje samtal genom att trycka på knappen Av/Avsluta samtal för att systemresurserna ska bli tillgängliga och för att WLAN-handenhet ska fungera på rätt sätt. Om du inte gör det hörs inte ringsignalen och du kanske missar ett viktigt samtal. Grundfunktioner Du ringer externa och interna samtal med hjälp av följande åtgärder och funktioner: Ringa ett samtal Besvara ett samtal Parkera ett samtal Använda headsetet Använda Slå av mikrofonen under samtal Ringa ett samtal Du kan ringa ett samtal på många sätt beroende på hur handenheten är programmerad och vilken typ av samtal du vill ringa. Externa samtal med hjälp av linjeknappar 1 Tryck på så slår handenheten om till aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så öppnas funktionsmenyn. 3 Tryck på den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar önskad linjeknapp. 4 Slå det externa numret. Användarhandbok för WLAN IP-handenhet 2210/2211/2212

36 36 Kapitel 4 Funktioner och knappar Externa samtal med hjälp av internkom-knappar 1 Tryck på så slår handenheten om till aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så öppnas funktionsmenyn. 3 Tryck på den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar önskad internkom-knapp och ange en kod för gruppnumret eller målkod. 4 När du hör en ton på den externa linjen slår du det externa numret. Obs! Kontakta systemadministratören och be om en lista med via-koder. PRI-linjer hanterar inte koder för gruppnummer. De måste konfigureras som en målkod. När du anger en målkod på PRI-linjer hörs ingen ton. Interna samtal med hjälp av internkom-knappar 1 Tryck på så slår handenheten om till aktivt läge (lyft lur). 2 Tryck på så öppnas funktionsmenyn. 3 Tryck på den nummerknapp (1 till 6) som motsvarar önskad internkom-knapp. 4 Slå anknytningsnumret. Obs! Kontakta systemadministratören och be om en lista med anknytningsnummer. Besvara samtal När handenheten ringer eller vibrerar blinkar ett linjenummer i displayen och information om samtalet visas i displayen, exempelvis vem som ringer och anknytning: Tryck på. Hold (parkera) Tryck på och under ett aktivt samtal. Indikatorn blinkar för den parkerade linjen. Återta ett parkerat samtal genom att trycka på med handenheten i aktivt läge (lyft lur). Tryck sedan på den nummerknapp som motsvarar det blinkande linjenumret. Headset Du måste ha ett headset installerat på handenheten för att kunna använda den här funktionen. Anslut headsetet till uttaget för headset. Följ stegen i Ringa ett samtal på sidan 35 när du ska ringa ditt samtal. Besvara ett samtal med ett headset anslutet till handenheten genom att trycka på valfri knapp utom På/Påbörja samtal, Av/Avsluta samtal, funktionsknapparna och knapparna Upp/Ned/Välj. NN

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot Contact Center Användarhandbok för agenter BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40040-101-SW Datum: Augusti 2007 Copyright Nortel Networks Limited 2005-2007,

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Artikelnr. N0068930 November 2005 Central svarsposition (CAP) Central svarsposition (CAP) består av en T7316E-telefon och en till nio T24- huvudindikatormoduler

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien IP Phone 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-118-SW Datum: Augusti

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok Artikelnr. P0606038 01 CallPilot Fax Användarhandbok CallPilot Fax Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Användarhandbok för telefonfunktioner

Användarhandbok för telefonfunktioner Användarhandbok för telefonfunktioner Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Datum: Maj 2010 2010 Avaya Inc. Med ensamrätt. Notera Avaya

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Användarhandbok för CallPilot Message Networking. BCM CallPilot

Användarhandbok för CallPilot Message Networking. BCM CallPilot Användarhandbok för CallPilot Message Networking BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Preliminary Dokumentnummer: NN40090-101-SW Dokumentversion: 01.01 Datum: Juni 2007 Copyright 2005-2007 Nortel Networks.

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Användarguide Avaya One-X

Användarguide Avaya One-X Användarguide Avaya One-X 9620 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren, eller tryck på Speaker

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Trådlös DT590. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Trådlös DT590 BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual

Svenska. Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual Svenska Alfanumerisk personsökare AL-A29 Användarmanual LOTS SecurityAB Jägerhornsvägen 8, Kungens Kurva Växel: 08-711 22 11 info@lotsab.se www.lotsab.se 2 1.Använd inte denna produkt i en miljö med explosionsfarlig

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB.

Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Distributör för Samsung OBE AB Tölöleden 8 434 39 Kungsbacka Tel: 0300-198 40 Fax: 0300-198 41 E-mail: info@obe.se 2014 OBE AB. Användarmanual Vad är WE VoIP? Samsung WE (Wireless Enterprise) VoIP (Voice

Läs mer

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370

SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 SNABBGUIDE SNOM 300/320/370 Version1, 11-09-23. [Dokumentets innehåll riktar sig till användare av kommunikationsplattformen SolusBC. Snabbguiden avser handhavande av IP Telefoner SNOM 300, 320 & 370.]

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BackBeat GO 3. Användarhandbok

BackBeat GO 3. Användarhandbok BackBeat GO 3 Användarhandbok Innehåll Headsetöversikt 3 Var försiktig 3 Parkoppla och anpassa 4 Parkoppla 4 Få optimal ljudkvalitet 4 Installera appen 6 Använd BackBeat GO 3 appen 6 Ladda 7 Ladda 7 Kontrollera

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer