MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G"

Transkript

1 Årsredovisning 2008

2 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning i korthet 4 Viktiga händelser 2008/ Koncernchefens kommentar 9 Koncernens strategier 14 Marknaden för hälsoprodukter 18 Detta är Midelfart och Sonesson 20 Affärsidé, mål och organisation 21 Koncernens verksamhet 31 Innovation och produktutveckling 34 Etik och ansvar 36 Medarbetare 37 Räkenskaper 38 Förvaltningsberättelse 42 Räkningar, koncernen 46 Räkningar, moderbolaget 51 Noter till de finansiella rapporterna 82 Revisionsberättelse 83 Bolagsstyrning 86 Styrelsens rapport om internkontroll 88 Styrelse och revisorer 90 Ledning 92 Aktien och ägarna 96 Femårsöversikt 97 Definitioner 98 Årsstämma och informationstillfällen 99 Adresser 2 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

3 2008 i korthet Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (1 659). EBITDA 68 miljoner kronor ( 18). Rörelseresultatet uppgick till 42 miljoner kronor ( 308). Exklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 34 miljoner kronor (18). Resultat före skatt uppgick till 1 miljoner kronor ( 343). Resultat efter skatt uppgick till 17 miljoner kronor ( 322). Resultat per aktie uppgick till 0,32 kronor ( 6,27). Nyckeltal Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Mkr Resultat före skatt Mkr Årets resultat Mkr Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar % 4,7 1,1 0,4 5,8 8 Vinstmarginal % 0,1 20,7 3,6 3,1 4,9 Resultat per aktie kr 0,32 6,27 0,93 1,10 2,29 Antal årsanställda, genomsnitt antal Nettoomsättning per anställd Tkr MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

4 Viktiga händelser 2008/2009 Avstamp strategi- och besparingsprogram Strategi- och besparingsprogrammet Avstamp 2008 syftar till att skapa skalfördelar på intäkts- såväl som kostnadssidan och därmed öka lönsamheten i koncernen. Genom programmet ska koncernen öka integrationen mellan bolagen, fokusera på kärnområden och öka innovationsgraden, och bredda distributionen av produkterna inom Norden. Läs mer på sidan 9 11 Äntligen ett riktigt gott sätt att gå ner i vikt! Naturdiet Smoothie som lanserades i början av året är en innovativ nyhet baserad på yoghurt och äkta fruktjuicer. Naturdiet Smoothie finns i dagligvaruhandeln, servicehandeln och hälsofackhandeln. En skonsam nässpray mot allergi Renässans Pollen är en patenterad helt ny svensk produkt, som lanserades på apoteken under våren. Midelfart Sonesson tecknade under hösten ett nordiskt distributionsavtal med det tyska naturläkemedelsföretaget Schwabe. Schwabe är världsledande inom örtmedicintillverking. Midelfart Sonesson har ingått ett avtal med Disney Consumer Products om rättigheten att i Norden använda Disneys varumärke och karaktärerna Musse Pigg och Kalle Anka till produkter inom segmentet kosttillskott. 4 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

5 Avyttring av dotterbolaget Australian Bodycare A/S I linje med Midelfart Sonessons strategi, att fokusera på kärnområden, avyttrades dotterbolaget Australian Bodycare A/S under hösten. SuperFruit och SuperGreen Två produktnyheter inom Naturliga Antioxidanter lanserades under hösten, SuperFruit innehållande naturliga extrakter från tranbär, blåbär och granatäpple samt Supergreen som innehåller motsvarande, men från spenat, grönkål och broccoli. Läs mer på sidan 32 Nya Omega 3-produkter Två nya produkter inom Omega 3 lanserades i hälsofackhandeln under sommaren: OmegaMax Hjärta som är en högkoncentrerad Omega 3 med extra tillsatt Q10. En unik kombination som är extra effektiv för alla som använder Omega 3 för att stärka hjärtat. OmegaMax Forte är den starkaste receptfria fiskoljan på marknaden. MaxMedica stärker sin position i hälsofackhandeln! Under september lanserades en serie kosttillskott under koncernens eget varumärke MaxMedica i svensk hälsofackhandel. Lanseringen kommer att följas upp med lanseringar även i övriga nordiska länder. Serien innehåller antioxidanter, energiprodukt, smärt- och ledprodukt samt Omega 3. Samtliga produkter är utvecklade och levererade från koncernens produktionsenhet Vitamex i Norrköping. Samarbete med Oriflame för att skapa skönhet inifrån Vitamex Production AB, har tecknat avtal med Oriflame Cosmetics SA om tillverkningsrättigheterna för delar av en ny Wellness -serie som handlar om att skapa skönhet inifrån. Produkterna har utvecklas i nära samarbete mellan Vitamex och Oriflame och tillverkas i Vitamex produktionsanläggning i Norrköping. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

6 Koncernchefens kommentar År 2008 påbörjades omvandlingen av Midelfart Sonesson När vi nu stänger böckerna för mitt första år som VD för Midelfart Sonesson kan jag konstatera att vi har kommit en bit på väg i den omvandling som vi startade för ett år sedan. Ett gott bevis på detta är att vi för första gången sedan 2005 kan redovisa en vinst. Koncernen åter lönsam Koncernens rörelseresultat förbättrades till 42 Mkr, att jämföra med en förlust på 308 Mkr för år EBITDA-resultatet ökade till 68 Mkr, att jämföra med 18 Mkr under föregående år. EBITDA kan ge en mer rättvisande bild av den underliggande resultatutvecklingen då 2007 belastades av stora nedskrivningar av goodwill och varumärken. Ök ad försäljning i Sverige och minsk ad i Norge Försäljningen till såväl dagligvaruhandeln som till apoteken i Sverige ökade under året. Trots det minskade koncernens nettoomsättning med cirka 200 Mkr jämfört med föregående år. Det beror i huvudsak på en kombination av avslutade försäljningsuppdrag med låg marginal i slutet av 2007 och en sanering av produktportföljen i linje med koncernens strategiprogram. Försäljningen inom direktförsäljningsverksamheten hade också en fortsatt negativ utveckling under året. 6 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

7 Trots lågkonjunkturen är jag optimistisk lägre kostnader Att vi trots lägre intäkter kunde förbättra resultatet beror på ett antal faktorer. Först och främst beror det på att tre av våra dotterbolag presterar sina bästa resultat någonsin. De ökar sin försäljning och tar marknadsandelar. Dessutom har vi sett över kostnader och rutiner i alla bolag och därmed kunnat effektivisera. Totalt har medelantalet anställda minskat med knappt tio procent. Vi har också genom att samla inköp från flera bolag eller bara genom att göra förnyad upphandling kunnat sänka våra kostnader. De största organisatioriska förändringarna genomfördes i koncernens norska verksamhet samt i direktförsäljningsverksamheten med personalreduceringar för att anpassa sig till verksamhetens lägre volymer men också till följd av ändrade strategier. Även inom grossistföretaget HKC Egenvård genomfördes effektiviseringar. Slutligen kunde vi till skillnad från såväl 2006 och 2007 undvika stora engångskostnader i bokslutet. Resan forsätter 2009 Osäkerheten på marknaden är avsevärd med den allmänna konjunkturavmattningen och dessutom förstärkningen av euron mot såväl den svenska som den norska kronan, vilket ger en negativ inverkan på våra bruttomarginaler. Vi har aviserat prisökningar i både Sverige och Norge. Vi har ambitionen att balansera eventuell negativ påverkan från lågkonjunkturen genom såväl ökad försäljning från nya lanseringar som från effektivare sälj- och marknadsbearbetning. Det finns starka drivkrafter som talar för fortsatt expansion i vår bransch. En åldrande aktiv befolkning Livsstilsrelaterade hälsoproblem som leder till övervikt, diabetes och andra sjukdomar Ett ökat intresse och ansvar för den egna hälsan och välbefinnandet Ökade samhällskostnader för sjukvård Hälsa och välbefinnande En stark drivkraft inom koncernen är den stolthet det innebär att få representera en koncern som syftar till att förbättra människors välbefinnande i vardagen. Jag tror att alla vet att rätt kost, motion och bra sömn är det viktigaste för god hälsa och välbefinnande. Men jag tror också att många med mig lider av dåligt samvete för att man inte riktigt lever som man borde. Experterna på Livsmedelsverket säger exempelvis att vi bör äta ett halvt kg frukt och grönt om dagen och fet fisk ett par gånger i veckan. Att leva upp till sådana ideal kan vara svårt med dagens livsstil. Kosttillskott kan aldrig ersätta ett sunt liv, men det kan stötta oss då vi inte riktigt hinner med, när vi behöver extra energi, när vi är förkylda, när vi inte lyckas få i våra barn tillräckligt med fet fisk och grönsaker och så vidare. Jag vet också att kosttillskott ger många människor en reell lindring vid exempelvis värk i leder, vid järnbrist eller vid benskörhet en effekt som kan vara svår att uppnå via kost. Som nytillträdd koncernchef för Midelfart Sonesson har jag under året haft nöjet att få höra många skildringar om hur människors hälsa har förbättrats när de börjat äta våra produkter. Med det i ryggen och med det vi har presterat under 2008 är jag optimistisk om att vi trots lågkonjunkturen ska kunna förbättra vårt resultat och kassaflöde ytterligare under Sist men inte minst vill jag tacka alla kollegor på Midelfart Sonesson för deras insatser under Kompetenta medarbetare är grunden för all utveckling. Nu forsätter vi vår omvandling till ett mer innovativt, stabilt och lönsamt företag. Malmö i april 2009 Peter Åsberg VD OCH KONCERNCHEF MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

8 Esberitox halverar förkylningstiden Den europeiska befolkningen drabbas i genomsnitt av sex luftvägsinfektioner per år. Under 2007 publicerade den ansedda brittiska medicintidskriften Lancet Infectious Diseases en omfattande studie som bekräftar det många vetat länge, nämligen att förkylningspreparat baserade på röd solhatt eller purpur rudbeckia mer än halverar risken att bli förkyld och minskar antalet sjukdagar för redan smittade. Esberitox som är kontrollerad av läkemedelsverket innehåller även örterna Baptisia tincoria och Thuja occidentalis. Dessa har, liksom röd solhatt, traditionellt använts som örtmedicin av indianer i Nordamerika. Flera kliniska studier dokumenterar effekten av Esberitox. Flera studier visar att man i genomsnitt blir frisk dubbelt så fort om man äter Esberitox. 8 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

9 Koncernens strategi Avstamp Grunden är lagd för framtiden Avstamp Under 2008 startade vi vår strategiska omvandling av koncernen som vi har kallat Avstamp. Avstamp syftar till att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och bra lönsamhet. Ett nytt ledarskap är på plats Grundstenen i vår omvandling är ett skifte i kultur och ledarskap mot ökad samordning, integration och utbyte av idéer. Vi har infört en ny funktionsindelad organisationen och har förstärkt ledarskapet inom koncernen under året, vilket vi hoppas skall utgöra de nödvändiga förutsättningarna för de fortsatta förändringar som vi har planerat inom koncernen under Ny tänk ande krävs Nytänkande behövs naturligtvis i all vår verksamhet, i såväl arbetssätt, samarbete som produktutveckling. För verksamheter med lönsamhetsproblem är ett nytänkande särskilt viktigt. Ny ledning och en ny affärsplan i den norska verksamheten har lett till att vi börjar se en positiv resultattrend under de senaste kvartalen. I direktförsäljningsverksamheten har vi förstärkt bolaget med kompetens inom direktförsäljning och postorder. Det handlar naturligtvis om logistik men även om affärsmodeller som bygger på hur man bättre kommunicerar och bygger relationer med kunder på distans. Avstamp Integrera Fokusera Expandera Ny organisation Förstärkt ledarskap Strategisk plattform Förbättrade styrsystem Koncernkontor Ökat samarbete inom koncernen Prioriterade varumärken/ segment/kanaler Innovativt arbetssätt Samordnad marknads föring och försäljning Samordnat inköpsarbete/ förhandlingar Ökad kostnads - med vetenhet Geografiskt Nya produkter/ segment Nya försäljningskanaler till konsument MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

10 Koncernens strategi Integrera En ny kultur byggd på samarbete Vår vision är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Integrera Vår affärsidé är att Midelfart Sonesson med Norden som bas ska utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Under 2008 har vi skapat en koncernfunktion och ett huvudkontor/koncernkontor i Malmö som ska vara vår naturliga mötesplats. Moderbolaget delar sedan i höstas lokaler med MaxMedica Sverige och Vitalas. Det skapar i sig nya möten, men är också en viktig symbol för vår integration. Gemensam strategisk plattform Med vår gemensamma strategiska plattform som bas kommer vi att fortsätta integrationen under Vi ska bygga upp fler gemensamma system och riktlinjer. En fortsatt integration kommer att skapa fortsatta besparingar, bland annat inom administration och inköp. Synergier för högre intäkter och lägre kostnader Genom att hitta och tillvarata de synergier som vi har i koncernen kan vi bli mer effektiva men också mer innovativa. Vi har kunskap om produkter, exempelvis kosttillskott hos Vitamex eller förkylningspreparat inom Miwana, och vi har kompetens inom försäljning och marknadsföring inom våra försäljningsoch marknadsbolag. Dessutom har vi funktioner inom koncernen som är specialiserade inom exempelvis inköp eller logistik. Detta måste vi utnyttja fullt ut, både i det dagliga arbetet och genom specialinsatser. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är att vi under Våra mål EBITDA > 8 % ledning av representanter för vårt grossistbolag HKC Egenvård under året sett över vår logistik och inköp av transporter. Ett annat bra exempel på nyttan av integration är den samlade upphandling som gjordes av samtliga Omega 3-formuleringar som finns inom koncernen och som innebar att de totala inköpskostnaderna för Omega 3 kunde sänkas med cirka 10 procent. Under året har vi även skapat fyra kompetenscentra med representanter för olika delar av organisationen inom nyckelfunktionerna marknad, ekonomi, supply chain och IT, läs mer på sidan 36. Färre formuleringar Ett naturligt nästa steg är att se över och samordna våra produkters formuleringar med Omega 3 som första produkt. organisk tillväxt över branschsnitt soliditet > 30 % Våra tre huvudstrategier är: Integrera skapa ett samordnat Midelfart Sonesson Fokusera på våra kärnområden Expandera nordiskt Genom att låta fler varumärken använda samma formulering i sina produkter kan vi samtidigt som vi moderniserar produkterna skapa utrymme att sänka kostnaderna genom samordnade inköp, större flexibilitet och lägre lagerkostnader. 10 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

11 Koncernens strategi Fokusera Tydligt fokus förenklar vardagen för alla Fokusera Tydligt fokus förenklar vardagen för alla. Vi har därför utarbetat strategier för respektive säljkanal och marknad med syfte att ytterligare stärka vår position. Vi verkar inom alla försäljningskanaler till konsument, det vill säga dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln och via direktförsäljning genom postorder/ internet/telefon. Att vi finns i alla kanaler är en styrka och kommer sannolikt att bli ännu viktigare efter att apoteken har avreglerats. En genomtänkt mix av produkter Vår målsättning är att ha en genomtänkt mix av egna produkter och starka licensprodukter. För att kunna fortsätta att utveckla våra mest lönsamma produkter och/eller produkter med störst potential har vi under året gjort en prioritering bland våra produkter. Genom prioriteringen blir det enklare att välja hur vi ska fördela såväl egen tid som marknadsföringsinsatser. Vi har valt att prioritera varumärken som vi tror har kapacitet att kunna bli nordiska, det vill säga kunna säljas på mer än en marknad. Av y ttring av verksamheter och färre produkter Midelfart Sonesson har sammantaget en mycket stor produktportfölj. Det stora sortimentet medför onödig komplexitet och merkostnader i alla led. Vi har börjat en översyn av vårt sortiment med syfte att fasa ut produkter med låg lönsamhet. I linje med vår strategi, att fokusera på våra kärnområden, avyttrade vi under hösten dotterbolaget Australian Bodycare A/S. fokus på intressanta nyheter Trots att vi har ett stort sortiment, måste vi samtidigt vara aktiva på marknaden och regelbundet lansera nyheter. Med klara riktlinjer om vad vi ska fokusera på och genom att samarbete via våra kompetenscentra har vi möjligheter att lyckas bättre med våra nylanseringar. Tillsammans kan vi vara mer innovativa och vi kan snabbare identifiera områden som är intressanta. Dessutom kan vi genom att producera produkter för flera kanaler och länder vara mer kostnadseffektiva. Lanseringen av antioxidanterna SuperGreen och SuperFruit under 2008 är exempel på ett fokuserat arbetssätt, läs mer om projektet på sidan 32. Kosttillskott & naturläkemedel Hälsolivsmedel (inklusive viktkontroll & sport) Förkylning Hygien Vitamex är kompetenscenter Friggs är kompetenscenter med starkt varumärke Miwana är kompetenscenter Midelfart Sonesson AS och Bioglan är kompetenscenter MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

12 Koncernens strategi Expandera Norden är vår hemmamarknad Expandera Under året har vi tagit flera nya initiativ för att öka vår nordiska närvaro, både vad gäller utveckling av egna nya produkter och nya samarbeten med uppdragsgivare. Vi har blivit mer innovativa Innovation är en av våra hörnstenar. Vi har under året lanserat nya produkter under våra varumärken Friggs, Max- Medica, Vitalas, Vitamax och Miwana. Därmed har vi stärkt vår position inom viktiga segment som Omega 3, antioxidanter, vikt och energi. Under 2009 har vi en stark lanseringsplan och våra innovationscenter har dessutom flera intressanta nyheter under utveckling. Strategiska samarbetsavtal Vi har också slutit ett antal strategiska samarbetsavtal. Midelfart Sonesson har bland annat erhållit tillverkningsrättigheterna till delar av en ny Wellness -serie som Oriflame lanserar internationellt. Vi har också slutit avtal med tyska Schwabe som är världsledande inom örtmedicin och Ginsana som har en stark position inom Ginseng. Nya uppdrag i Norge är Hardford med varumärken som LdB och Jane Hellen. I början av 2009 fick vi även rättigheten till att lansera barnvitaminer under varumärket Disney/GimmeFive. Vitamex har tagit fram en serie produkter för varumärket, bland annat välsmakande Omega 3 som tuggtabletter. Disney är ett koncept som liksom SuperGreen/ SuperFruit kommer att lanseras i alla kanaler och i de nordiska länderna. Expansion i Norden Vårt nordiska fokus har gett resultat. Vår verksamhet i Finland har fått flera stora uppdrag på grund av de goda erfarenheter våra uppdragsgivare har av samarbetet i Sverige och i Norge, exempelvis Philips Avent, Esberitox och Salus (med Blutsaft). Sammantaget innebär tillskotten till vår produktportfölj av såväl egenutvecklade produkter som uppdragsgivare att vårt kapacitetsutnyttjande kommer att öka väsentligt under MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

13 Havsalg reducerar plack och tandsten PlaqueOff är en sväljtablett utvecklad av tandläkare Sune Wikner. Han upptäckte att en havsalg som är vanlig i kosten i Sydeuropa påverkar salivens bakterieflora så att tandsten och plack dramatiskt minskar eller helt försvinner. Dessutom förbättras andedräkten. En dubbelblind studie med 105 personer med synlig tandsten genomfördes på Karolinska institutet under Deltagarna i gruppen som fick PlaqueOff hade 66 procents reduktion av plack och tandsten. De studier som har gjorts visar att resultat märks redan efter fyra veckor och att resultatet blir bättre vid fortsatt regelbunden användning. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

14 Marknaden för hälsoprodukter Total försäljning till konsument i Sverige 1) miljoner svenska kronor miljoner norska kronor Total försäljning till konsument i Norge 2) VÅRA HUVUDMARKNADER SVERIGE OCH NORGE På den dynamiska marknaden för hälsoprodukter verkar Midelfart Sonesson med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Marknaden för hälsoprodukter i Sverige omsatte cirka miljoner kronor i konsumentledet under ), vilket är en ökning med 3 procent jämfört med Sedan år 2000 har marknaden vuxit med över 40 procent. I Norge uppskattas marknaden för hälsoprodukter uppgå till miljoner 2) norska kronor. Även i Norge var tillväxten cirka 40 procent mellan 2000 och Under 2008 minskade dock försäljningen med cirka 5 procent jämfört med Det är framförallt vitaminer och ginseng/adaptogener som har minskat i volym. Omega 3 ökar starkt på båda marknaderna. Många har tidigare regelbundet ätit vitaminer och mineraler. Kunskapen om betydelsen av att äta Omega 3 som finns i fet fisk har successivt ökat. Under 2008 ökade försäljningen av fiskolja eller Omega 3 i Sverige med 40 procent och var för första gången värdemässigt större än C-vitamin i svensk handel. Andra starka trender är antioxidanter, förkylningsläkemedel, preparat för viktminskning, kosttillskott för hår, hud och naglar, betakaroten samt ro- eller sömngivande preparat. EUROPA Den totala europeiska marknaden för hälsoprodukter bedöms omsätta knappt 6 miljarder euro och växa med drygt 4 procent årligen. Förbrukningen av naturläkemedel är traditionellt betydligt större i mellan- och sydeuropa än i Norden. Exempelvis är förbrukningen per capita i Tyskland fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, och i Frankrike är förbrukningen ungefär tre gånger så stor. DRIVKRAFTER OCH TRENDER En åldrande aktiv befolkning Andelen äldre ökar i hela Europa, vilket innebär en större användning av hälsoprodukter för åldersrelaterade sjukdomar. Det innebär också att försäljningen av hälsoprodukter generellt ökar, eftersom konsumenten av hälsoprodukter ofta är över 45 år. Livsstilsrelaterade hälsoproblem Ohälsa som har sin grund i vårt sätt att leva och den kost vi äter ökar och leder till övervikt, diabetes och andra sjukdomar. Förutom att många väljer bort grönsaker och fisk i sin kost är kvaliteten på de råvaror vi äter sämre idag än tidigare. Råvarornas kvalitet påverkas av odlingsmetoder, transporter och hantering. Andelen naturliga vitaminer och mineraler i kosten har minskat och fortsätter att minska och exempelvis lax innehåller mindre Omega 3 än tidigare. Det gör att vårt val av råvaror och hur vi lagar maten ökar i betydelse. Samtidigt som det ställs höga krav på våra val och agerande har många människor brist på tid samt dåliga kunskaper om kost och matlagning. Att följa alla råd och uppmaningar om hur vi bör leva är inte helt enkelt. För många är det därför bra att kunna komplettera med högkvalitativa kosttillskott. Ett ökat intresse för sin egen hälsa och välbefinnande Det finns ett starkt ökande intresse och insikt hos många om kostens betydelse för god hälsa, hur vi kan förbättra våra mentala och fysiska prestationer samt öka vårt allmänna välbefinnande. Under de senaste åren har allt större fokus lagts på vilken slags mat våra barn äter och på vilket näringsinnehåll skolmaten har. Detta har fått stort genomslag i media, såväl i Norden som internationellt. Dagens höga krav på uppmärksamhet, inlärning, uthållighet och kreativitet inom utbildning och arbetsliv skapar också nya behov. Många är intresserade av behandlingar som erbjuder en helhetssyn. Fokus ligger inte bara på symptomen, utan även på bakomliggande orsaker. Vi vet idag att man inte bara botar sig till god hälsa. 1 Siffrorna avser försäljning i hälsofackhandel, dagligvaruhandelns försäljning via de särskilda hälsokost/naturkosthyllorna, apotekens försäljning av naturläkemedel och vitaminer/mineraler samt postorderförsäljningen av naturläkemedel och vitaminer/mineraler. 2 Siffrorna avser försäljning av vitaminer, mineraler, kosttillskott samt från 2007 även viktkontrollpreparat. 14 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

15 Blutsaft säljs via hälsofackhandel och dagligvaruhandel. Under 2009 har koncernen även fått försäljningsuppdraget för Blutsaft och Salus övriga produkter i Finland. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

16 Försäljningskanaler 2008, Sverige Internet, postorder, terapeuter, övrigt 14 % Hälsofackhandel 41 % Apotek 15 % Dagligvaruhandel 30 % Försäljningskanaler 2008, Norge Internet, postorder, terapeuter, övrigt 13 % Hälsofackhandel 39 % Apotek 20 % Dagligvaruhandel 28 % Genom många beslut i vardagen förebygger vi vår hälsa. Kunskapen om att många kosttillskott kan bidra till att göra oss piggare och förbättra vår kognitiva förmåga ökar. Ökade samhällskostnader för sjukvård Hälsoprodukter blir en allt viktigare del av förebyggande behandlingar inom sjukvården. För att samhället ska kunna klara en åldrande befolkning kommer det att krävas ett ökat ansvar av individen. Starka varumärken Då hälsokostkedjorna blir allt större ökar konkurrensen från hälsokosthandelns egna varumärken, varför ett starkt varumärke blir allt viktigare för att konkurrera med dessa. I dagligvaruhandeln där konsumenten ägnar relativt kort tid åt att välja produkt jämfört med i hälsokosthandeln eller apoteket kan vikten av starka varumärken inte underskattas. PRODUKTGRUPPER Marknaden för egenvård delas traditionellt in i fyra produktgrupper: Naturläkemedel är läkemedel där den eller de aktiva beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt- eller saltlösning. För att Läkemedelsverket ska godkänna ett preparat som ett naturläkemedel måste krav på den aktiva beståndsdelen och på lämpligheten för egenvård vara uppfylld enligt lag. Kraven på naturläkemedel vad gäller tillverkningskvalitet och säkerhet är i stort sett samma som för konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt. Det finns cirka 125 godkända naturläkemedel i Sverige och 27 i Norge. Naturläkemedel finns framför allt i hälsofackhandeln. Under 2009 kommer svenska FASS 1) för första gången att inkludera naturläkemedel och växtbaserade läkemedel i sin nätversion och från 2010 i sin tryckta version. Tidigare har Läkemedelsindustriföreningen som ger ut FASS tagit avstånd från naturläkemedel, men med hänsyn till att kraven ökat på godkända naturläkemedel har de ändrat ståndpunkt. Hälsolivsmedel är livsmedel med dokumenterade hälsomervärden. Hit hör bland annat örtteer och så kallad functional food, till exempel mejeriprodukter med tillsatta syrabakteriekulturer eller bordsmargariner med tillsatser av Omega 3. Till hälsolivsmedel hör även exempelvis riskakor och viktminskningspreparat. Hälsolivsmedlen återfinns i större utsträckning i dagligvaruhandeln. Kosttillskott ska fungera som tillskott till övrig mat. Ett kosttillskott innehåller ämnen som finns i kosten, exempelvis mineraler eller vitaminer. Det får inte stå på förpackningen att det hjälper eller lindrar någon sjukdom. De används förebyggande och anses spara resurser i sjukvården. Försäljningen av kosttillskott har under de senaste åren ökat på bekostnad av naturläkemedel, då många leverantörer har valt att klassificera om sina produkter, vilket bland annat innebär lägre moms. Hudvård eller naturlig hudvård är en produktgrupp som har stark tillväxt inom hälsofackhandeln. Med naturlig hudvård avses bland annat hudvårdspreparat som är gjorda på kallpressade vegetabiliska oljor istället för mineraloljor. FÖRSÄLJNINGSKANALER I SVERIGE Den traditionella distributionskanalen för hälsoprodukter i Sverige är hälsofackhandeln. Hälsofackhandeln står för cirka 40 procent av marknaden. Totalt finns cirka 490 butiker. Största aktörer är fackhandelskedjan Life med drygt 200 butiker och Hälsokraft med cirka 80 butiker. Konsolideringen i hälsofackhandeln har fortsatt under året och fler oberoende butiker har anslutit sig till någon av kedjorna. Under 2008 har ett antal nya kedjor etablerats som uttalar att de har stora ambitioner, exempelvis Nature. Dagligvaruhandeln har som ambition att stärka sitt hälsofokus. Försäljningen av hälsoprodukter i dagligvaruhandeln ökar och står för 30 procent av marknaden. Apoteken står för 15 procent av försäljningen av hälsoprodukter i form av naturläkemedel och kosttillskott. Avregleringen av apoteken, som kommer att öppna upp för nya aktörer, innebär sannolikt att antalet apotek kommer att 1) FASS innehåller detaljerade beskrivningar av alla läkemedel som är godkända i Sverige. Den finns i tre versioner för hälso- och sjukvårdspersonal, allmänheten och veterinärer. Information finns också på nätet på Fass.se. Texterna sammanställs av läkemedelstillverkarna men godkänns av Läkemedelsverket. 16 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

17 Förbrukningen av naturläkemedel och kosttillskott är betydligt större i mellan- och sydeuropa än i Norden. Där är ofta kosttillskott och naturläkemedel förstahandsval bland läkare. öka i Sverige, som har relativt få apotek i ett europeiskt perspektiv. Det finns 918 apotek, varav 37 apotekshop i Sverige. Dessutom finns 890 apoteksombud. Regeringens proposition för Omreglering av apoteksmarknaden innebär att Apoteket AB kommer att finnas kvar som en betydande, men mindre aktör än idag. Merparten av de apotek som Apoteket AB i dag äger ska vara kvar i statlig ägo, medan resten kommer att avyttras till andra aktörer. Av den del som kvarstår i statlig ägo kommer ett antal apotek att överföras till ett nytt bolag som ska kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Sannolikt kommer uppemot 450 apotek bli sålda till större internationationella apoteksbolag. Regeringen säger sig också ha för avsikt att från den 1 november 2009 göra det möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i övrig handel. Övrig försäljning, det vill säga främst postorderhandeln, uppvisade en något lägre försäljningstillväxt under 2008 än marknaden totalt och stod för cirka 14 procent av marknaden. FÖRSÄLJNINGSKANALER I NORGE Även i Norge är hälsofackhandeln, med Life och Sunkost som de största aktörerna, den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost med 39 procent av marknaden. Försäljningen i dagligvaruhandeln stod för 28 procents (marknadsandel under I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad sedan Sedan avregleringen har antalet apotek ökat med cirka 50 procent och många av de kommuner i glesbygden som tidigare saknat apotek, har nu fått apotek. Försäljningen av hälsoprodukter via apotek har ökat sedan avregleringen. Apotekens marknadsandel var 20 procent under 2008, vilket kan jämföras med 13 procent under Försäljningen via postorder och via parfymerier ökade sina marknadsandelar något under året. ANDRA AKTÖRER PÅ DEN NORDISKA MARKNADEN Midelfart Sonesson har cirka 27 procents marknadsandel inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Bland de större aktörerna återfinns bland annat Orkla med Axellus, Ferrosan, Cederroth, Recip samt Bringwell. Källa Svensk Egenvård, GFK Norge samt Midelfart Sonesson MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

18 Detta är Midelfart Sonesson produktion och försäljning Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning samt skönhet. Produktion Koncernen har tre tillverkningsanläggningar: Vitamex i Norrköping, Bioglan i Malmö och Miwana i Gällivare. Av total produktion säljs en del som egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning åt andra hälsobolag eller så kallade private labels till internationella dagligvarukedjor. Koncernen låter även kontraktstillverka produkter, exempelvis Friggs riskakor och teer som säljs till dagligvaruhandeln. Samtliga produkter som marknadsförs genom koncernens dotterbolag har genomgått och genomgår regelbundet kvalitetstester. Försäljning Friggs är koncernens försäljningskanal mot dagligvaruhandeln i Sverige och MaxMedica gentemot Apoteket och hälsofackhandeln i Sverige, Danmark och Finland. Midelfart Sonesson AS är koncernens säljkanal till samtliga kanaler i Norge. HKC Egenvård är koncernens distributionsföretag samt grossist till framförallt hälsofackhandeln. HKC har partihandelstillstånd för receptfria läkemedel. Koncernens försäljning består till cirka 55 procent av egna varumärken som Friggs, Triomega, Vitamax, MyggA och Microcid och till cirka 45 procent av andras varumärken. Koncernen har ett antal försäljningsuppdrag som exempelvis Esberitox, Blutsaft och Remifemin, där koncernen inte äger varumärket. Genom Vitalas säljs produkter direkt till konsument främst genom postorder/ telefon och internet. Konsumenter i Norden Dagligvaruhandel 30 % Apotek 15 % Hälsofackhandel 35 % Parfymerier Drugstores 10 % Postorder/ internet 10 % Försäljning Midelfart Sonesson AS i Norge MaxMedica i Sverige, Finland och Danmark Friggs Vitalas HKC Egenvård Varumärken Egna varumärken 55% Friggs MaxMedica Triomega Vitalas Vitamax Andras varumärken 45% 18 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

19 Extern försäljning i koncernen Utanför Norden 8 % Gällivare Sverige 59 % Övriga Norden 33 % Salo Oslo Norrköping Stockholm Produktionsenheter Sälj- och marknadsföringsenheter Distributionsenheter Malmö Mkr Koncernens intäktutveckling Mkr Mkr Mkr Mkr Start 2001 Förvärv MaxMedica, HKC Egenvård Australian Bodycare 208 Mkr 521 Mkr Förvärv Bioglan 716 Mkr Förvärv Vitamex Förvärv Naturdiet Förvärv Friggs Avyttring Naturapoteket Förvärv Miwana Midelfart A/S (i december) Förvärv Vitalas Avyttring Australian Bodycare MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

20 Affärsidé, mål och organisation affärsidé Midelfart Sonesson ska med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Finansiella mål Midelfart Sonessons långsiktiga finansiella mål är: EBITDA > 8 procent Utfallet under 2008 uppgick till 4,7 procent ( 1,1). Koncernen forsätter att effektivisera för att minska kostnader samtidigt som intäkterna ska öka genom en innovativ utveckling av egna varumärken samt ett fortsatt inflöde av nya uppdragsgivare. Organisk tillväxt över branschgenomsnittet Under 2008 ökade försäljningen på den svenska marknaden och marknadsandelar togs inom såväl dagligvaruhandel och apotek medan omsättningen på den norska marknaden minskade. Under 2009 har koncernen som mål att för första gången som hälsobolag ha en organisk tillväxt på samtliga marknader. Soliditet >30 procent Utfallet under 2008 uppgick till 35,4 procent (32,5). Vår vision är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Strategier Aktiviteter Mål försäljning Mål resultat Integrera skapa ett samordnat Midelfart Sonesson Fokusera på våra kärnområden Expandera nordiskt Innovativ produktutveckling Nordiska försäljningsuppdrag Effektiv produktion Organisk försäljningstillväxt över branschgenomsnitt EBITDA > 8 % organisation Midelfart Sonesson består av nio rörelsedrivande enheter varav två försäljningsbolag i Sverige samt ett i Norge respektive Finland. Inom Supply finns fyra bolag varav tre produktionsbolag samt ett grossistbolag. Under året har en ny funktionsinriktad Koncernchef Peter Åsberg organisation skapats med tydliga roller med syfte att underlätta integration och samarbete. Koncernstab Finans inkl. IT Marknad Affärsutveckling Supply Midelfart Sonesson Sverige Midelfart Sonesson Norge Midelfart Sonesson Finland Midelfart Sonesson Direkt Midelfart Sonesson Supply Friggs MaxMedica Midelfart Sonesson MaxMedica Finland Vitalas Vitamex Bioglan Miwana HKC Egenvård 20 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

21 Midelfart Sonesson koncernens verksamhet Midelfart Sonesson Sverige Friggs VD: daniel juhlin sedan april 2008 Andel av koncernens intäkter Friggs 17% Andel av koncernens anställda Friggs 5% Friggs är den ledande leverantören inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel till svensk dagligvaruhandel. Friggs har ett variationsrikt och innovativt produktutbud och är idag marknadsledande på den svenska dagligvarumarknaden inom riskakor, kosttillskott och hälsoteer. Viktkontroll genom varumärket Naturdiet och hårvård genom Herbal Essences är andra prioriterade varugrupper. Friggs äger sitt varumärke och sina produkter men har ingen egen produktion. Bolaget har en produktutvecklingsavdelning som utvecklar nya produkter tillsammans med leverantörer från hela Europa. Förmågan att ta till sig nya vetenskapliga rön och trender och snabbt förvandla dem till nya produkter är en viktig del av Friggs affärsidé och en betydande framgångsfaktor. I Friggs produktportfölj finns även försäljningsuppdrag till dagligvaruhandeln, exempelvis Blutsaft och Esberitox året i korthet Friggs gynnas av det växande intresset för hälsosam mat, kosttillskott och naturläkemedel inom dagligvaruhandeln, och intäkterna ökade med cirka fyra procent jämfört med föregående år. Försäljningen av nyttiga teer fortsatte att öka och lanseringen av Naturdiet Smoothie var mycket framgångsrik, vilket innebar att Naturdiet tog marknadsandelar på marknaden för viktkontroll. Lönsamheten har stått i fokus. Det har handlat om att skapa en förbättrad struktur bland annat genom lägre inköpskostnader, genom upphandling och ökad konkurrens bland leverantörer, effektivisering av verksamheten, en genomgång av rabattstruktur mot kunder Friggs har en stark position inom dagligvaruhandeln och står för kvalitet i konsumenternas medvetande. Trenden mot kvalitet och hälsosam mat kommer sannolikt att gynna Friggs. Under 2009 kommer Friggs att fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet, vilket bland annat innebär en översyn av sortimentet som idag består av knappt 250 produkter. Bolaget har en stark lanseringsplan för året. I början av året kommer en helt ny ekologisk teserie, Eco Chic av premiumkvalitet i nya smaker och ny design, läs mer på sidan 35. Alla teer samt riskakor kommer att få en ny modern design. Naturdiet+ är vidareutveckling av Naturdiet. I Naturdiet drinkmix+ är prebiotika och betaglukander adderade och i Naturdiet mealbar+ har fibrer, kalcium och antioxidanter adderats. Bolagets marknadsstrategier kommer att vidareutvecklas och ett nytt kommunikationskoncept runt event och PR tas för närvarande fram. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

22 Midelfart Sonesson Sverige MaxMedica VD: ingvar wirfelt sedan april 2009 Andel av koncernens intäkter MaxMedica 8% Andel av koncernens anställda MaxMedica 5% MaxMedica marknadsför och säljer läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, måltidsersättning samt kosmetiska och hygieniska produkter främst till hälsofackhandel och apotek. Ungefär hälften av intäkterna kommer från hälsofackhandeln och hälften från apoteket. Starka varumärken i Sverige är VitaMax (kosttillskott) och OmegaMax (Omega 3), Blutsaft, (järntillskott), Esberitox (mot förkylning), Efalex (Omega 3 och 6), Liposinol (viktkontroll) och MyggA. Året i korthet Under året har bolagets ställning stärkts på apoteken genom ett utvecklande samarbete och fortsatt lansering av produkter under varumärket VitaMax. De egna varumärkena till hälsofackhandeln är MaxMedica och OmegaMax. Under varumärket MaxMedica har SuperGreen, SuperFruit, EnergiMax och FortoMax lanserats under året. OmegaMax har kompletterats med två högkvalitativa produkter: Omega Hjärta och Omega Forte. Även Renässans (från koncernbolaget Miwana) fortsatte att utvecklas bra, bland annat genom lanseringen av Renässans Pollen. Liposinol som bidrar till viktkontroll och sänkning av det onda kolesterolet lanserades inom hälsofackhandeln under året från att tidigare enbart har funnits på apoteket. Bolaget har flyttat till nya lokaler och finns nu lokaliserad tillsammans med moderbolaget och systerbolaget Vitalas Fokusområden kommer även fortsättningsvis att vara förkylning, mage, energi och fiskoljor. Bolaget kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med kunderna med syfte att kunna ta marknadsandelar både i hälsofackhandeln och på apoteken. Bearbetningen för Liposinol till hälsofackhandeln samt Renässans på apoteket kommer att intensifieras. Blutsaft kommer att lanseras på apoteket. I och med avregleringen av apoteket har MaxMedica för avsikt att nå ut med fler produkter. Under 2009 förstärks produktportföljen bland annat genom: Ginsana från den 1 januari, ett av världens mest väldokumenterade ginsengextrat, nya produkter inom de egna varumärkena VitaMax och MaxMedica, naturläkemedel från tyska Schwabe, som är världsledande inom högkvalitativ örtmedicin och dessutom ägare till en stor produktportfölj inom naturläkemedel, kosttillskott från Nature s Sunshine, en produktserie som Midelfart Sonesson i Norge haft i sin portfölj, lanseringen av en ny produktserie kosttillskott till barn i samarbete med Disney. 22 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

23 Midelfart Sonesson Norge Midelfart Sonesson AS VD: Vidar Esklund sedan januari 2008 Andel av koncernens intäkter Midelfart Sonesson AS 23% Andel av koncernens anställda Midelfart Sonesson AS 20% Midelfart Sonesson AS är koncernens norska bolag. Bolaget distribuerar och marknadsför märkesvaror inom produktområdena hälsa, skönhet och välbefinnande till den norska handeln. Företaget har egna varumärken samt produkter från kända och ledande internationella leverantörer i sin produktportfölj. Bland de egna varumärkena finns XL-1 som är Norges mest kända produkt inom sportkosttillskott, Triomega (Omega 3), Sano, Catzy (hårvård), samt Friggs sortiment. Bland de större försäljningsuppdragen märks RFSU, Philips Avent (mor- och babyprodukter), Simple (hud), Nature s Sunshine (kosttillskott), och John Frieda, Charles Worthington, Herbal Essences (hårvård). ÅRET I KORTHET Inledningen av året präglades av en anpassning av kostnaderna till följd av att bolaget i slutet av 2007 avslutade samarbetet med två av sina större uppdragsgivare. Efter en genomlysning av organisationen beslöt bolaget att koncentrera all verksamhet till Oslo. Bland annat genom detta kunde verksamhetens administration effektiviseras. Samtidigt som det var nödvändigt att sänka kostnaderna har det varit viktigt att utveckla verksamheten och förbättra servicen till bolagets kunder och uppdragsgivare för att hitta nya uppdrag. Tillsammans med kunderna genomfördes flera breda kategoriprojekt. Syftena med projekten, som genomfördes med kedjor inom de olika försäljningskanalerna, var att öka antalet produkter inom respektive kedja. Ett av de större projekten var ett hår- och hudvårdsprojekt i en apotekskedja. Försäljningsarbetet har framförallt ägnats åt att förbättra och skapa nya relationer med kunder inom de olika kanalerna. Bolagets fokus på en öppen och nära dialog med kunderna har gett resultat och har lett till en god organisk tillväxt inom flera produktområden. Nya uppdrag under året är Hardford med bland annat varumärket LdB (hudvård) samt Dermapharm AS (en serie av babyprodukter). Från bolaget Nycomed Pharma AS lanerades OTC produkten Norlevo (akut p-piller) i dagligvaruhandeln Genom en mer kostnadseffektiv organisation, nya uppdrag samt en stark kultur ska bolaget förbättra och stärka relationen till sina kunder inom alla kanaler. Det handlar om att hitta intressanta samarbetsprojekt där både kunden, konsumenten och Midelfart Sonesson blir vinnare. Bolaget arbetar fortsatt aktivt för att hitta nya attraktiva uppdragsgivare. Midelfart Sonesson AS är bra positionerad inför 2009 med starka varumärken som tar marknadsandelar, vilket kommer att bidra till tillväxt och utveckling. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

24 Midelfart Sonesson Finland MaxMedica Finland VD: Jukka Allos sedan 2002 Andel av koncernens intäkter MaxMedica Finland 4% Andel av koncernens anställda MaxMedica Finland 4% MaxMedica Finland marknadsför och säljer naturläkemedel, kosttillskott, måltidsersättning samt kosmetiska och hygieniska produkter till alla försäljningskanaler. Starka varumärken är koncernens Friggs, Naturdiet (viktkontrol) samt Triomega (Omega 3). Till de viktigaste försäljningsuppdragen hör 4321 Diet&Detox (viktkontroll), Ramavit (järntillskott), SaltBalans (vätskedrivande), ColonClear (fibrer) samt Menohop (mot klimakteriebesvär). Året i korthet Under året gjordes ett par större lanseringar. Till dem hör koncernens tugg- och brustabletter B-Active och D-Active samt Friggs Smoothie som var framgångsrik även i Finland. För Efamol (hud) genomfördes en omfattande försäljningskampanj. Under året kontrakterades flera nya uppdragsgivare. Därtill utvecklades nya produkter i samarbete med koncernens övriga marknadsorganisationer. kommer att säljas av försäljningsbolagen i Sverige/ Norge: Salus, vars främsta produkt är Blutsaft (järntillskott), Philips Avent (mor- och babyprodukter), Esberitox (mot förkylning), Ginsana (energi), Schwabe (örtmedicin), Disney (kosttillskott för barn), Neurokan (mot nedstämdhet), Friggs och Naturdiets nylanseringar 2009 Inför 2009 har bolaget erhållit ett antal nya intressanta försäljningsuppdrag. Det är varumärken som redan säljs eller De nya uppdragen innebär att bolaget kommer att behöva anställa nya medarbetare under MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

25 Midelfart Sonesson Direkt Vitalas VD: Anna Langåker sedan augusti 2008 Andel av koncernens intäkter Vitalas 6% Andel av koncernens anställda Vitalas 4% Vitalas är koncernens direktförsäljningskanal och erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter. Produkterna som säljs är de egna varumärkena Vitalas och Naturpost samt skönhetsprodukter från Yvonne Ryding. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och via kampanjer på internet. Efter beställning levereras produkterna direkt hem till konsumenterna via post. Bolagets viktigaste produkter är VitalSlim, VitalFruit, Rosenrot, Omega 3, Solbrun, PlaqueOff och Aloe Vital. Året i korthet Lönsamheten har varit svag främst på grund av sämre kvalitet i nykundsrekryteringen. Kampanjverksamheten har varit koncentrerad kring de två mediakanalerna telemarketing och internet, vilket har visat sig sårbart. Under året har kraftfulla insatser gjort för att förbättra lönsamheten. Verksamheten i Norrköping har lagts ned och all personal finns nu samlad på ett ställe i Malmö, tillsammans med koncernledningen och systerbolaget MaxMedica. Vitalas har haft en komplicerad bolagsstruktur och arbetet med att förenkla denna har pågått under året. Genom nyrekryteringar på personalsidan har gedigen erfarenhet från direktmarknads- och postorderbranscherna tillförts bolaget och en ny affärsmodell med nya strategier för kundkommunikation har implementerats. Förbättrade system och statistik för uppföljning är under utveckling Som ett led i den nya affärsmodellen inledde Vitalas året med att etablera ett samarbete med ett nytt callcenter för att stärka kundkommunikationen. Vitalas kommer att arbeta mer målgruppsinriktat och söka förbättra sina kundrelationer. Bland annat ska ett nytt koncept för hälsoinriktad information och förmånliga erbjudanden i samband med leverans utvecklas. Utgångspunkten är att tydlig kommunikation med kunderna skapar merförsäljning. Hög kvalitet i marknadsföringen samt en bredare mediamix ger bolaget möjligheter att nå fler kunder. De koncerngemensamma initiativen för inköp och produktutveckling kommer att ge bolaget lägre utvecklingskostnader, lägre inköpspriser och en flexiblare inköpsprocess. Det kommer också att ge bolaget tillgång till nya högkvalitativa produkter. Exempelvis kommer direktförsäljning av serien med kosttillskott för barn i samarbete med Disney att ske via Vitalas. MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING

26 Midelfart Sonesson Supply Vitamex VD: Anders Göthberg sedan september 2008 Andel av koncernens intäkter Vitamex 9% Andel av koncernens anställda Vitamex 27% Vitamex är en av Nordens största tillverkare av kosttillskott och naturläkemedel. Tillverkningen sker enligt reglerna för GMP (Good Manufacturing Practise) som kontrolleras av Läkemedelsverket. Bolagets styrka är kvalitet och flexibilitet. Det senare innebär att man har möjlighet att tillverka både större och mindre volymer med kort framförhållning. Ungefär 25 procent av produktionen utgörs av koncernens egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning av färdiga konsumentprodukter, främst så kallade private label till internationella kunder. Vitamex gör svälj-, brus-, smält- och tuggtabletter. Dessutom paketerar man produkter inom fiskoljesegmentet. Året i korthet Under året har bolaget genomgått en omfattande organisationsförändring. Bland annat har ett innovationscenter etablerats med syfte att stödja såväl koncernens som bolagets övriga kunder. Vitamex har drygt formuleringar i sin databas. Utifrån dessa kan Innovationscentrat föreslå nya produkter för olika marknader inklusive förpackningsdesign. Syftet med Innovationscentret är att addera mervärden till produkterna i form av kompetens och erfarenhet samt kunskap om de senaste forskningsrönen. Vitamex blir då en partner istället för en leverantör och kan därigenom knyta längre och mer stabila relationer till sina kunder. Bolaget har med det nya Innovationscentrat som bas slutit flera viktiga avtal under året. Mest strategiskt är avtalet med Oriflame. Tillsammans med Oriflame har Vitamex utvecklat en Wellnessserie med vitaminer och mineraler som Oriflame lanserar under mottot Stärkt insida, strålande utsida. Innovationscentrat står också bakom utvecklingen av SuperGreen och SuperFruit inom koncernen. Läs mer på sidan De initiativ som koncernen har tagit för en smidigare varuförsörjningskedja i form av samordning av inköp, logistik, lager, transporter och arbetssätt kommer att gynna Vitamex. Under 2009 kommer bolaget att fortsätta att effektivisera sin produktion samt förbättra sina inköpsrutiner. Beslut har även fattats om investeringar i maskiner för fyllning och förpackning av brustabletter för en smidigare produktion samt för att möjliggöra nya förpackningslösningar. Nya produkter har utvecklats och kommer att kunna lanseras under 2009 såväl via koncernvarumärken som åt kunder på andra marknader. 26 MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G Årsredovisning 2008 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 9 mars 2011 Agenda Midsona fokuserat på hälsa och välbefinnande i Norden Hälsa och välbefinnande en framtidsmarknad Ny strategi för omsättnings-

Läs mer

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Årsredovisning 2007 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

Välkomna. Årsstämma 2015

Välkomna. Årsstämma 2015 Välkomna Årsstämma 2015 1 Öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av två justeringspersoner 6 Prövning av om stämman blivit

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Delårsrapport för Midelfart Sonesson

Delårsrapport för Midelfart Sonesson Delårsrapport för Midelfart Sonesson januari september 2008 TREDJE KVARTALET 2008 Nettoomsättning 342 Mkr (386) Rörelseresultat 8 Mkr ( 1) Resultat före skatt 2 Mkr ( 11) Periodens resultat 3 Mkr ( 10)

Läs mer

AktieägAriNForMAtioN innehåll kallelse årsstämma 2011 verksamheten rätt till deltagande Anmälan om deltagande lämnas till: BolAgSStyrNiNg

AktieägAriNForMAtioN innehåll kallelse årsstämma 2011 verksamheten rätt till deltagande Anmälan om deltagande lämnas till: BolAgSStyrNiNg Årsredovisning 2011 AKTIEÄGARINFORMATION Kallelse årsstämma 2011 Årsstämma i Midsona AB (publ) äger rum den 4 maj 2012 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Stämman startar klockan 13.00. Inregistrering

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.

Opinionsundersökning. Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott. Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo. Opinionsundersökning Svenskarnas kostvanor och användning av kosttillskott Konsult: Lena Berggren, lena.berggren@tns-sifo.se, 0765 36 6 1 Bakgrund och syfte Svensk Egenvård vill undersöka svenskarnas kostvanor,

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong. Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - juni 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - september 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER FJÄRDE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286) RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27) RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 5,63 SEK (-0,68) HELÅRET

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer