Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R"

Transkript

1 Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

2 Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. Till grund för kartläggningen ligger en studie av uppgifter från olika register vid Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende åren 1995 och I rapporten redovisas bl.a. hur den arbetsmarknad ser ut som möter nyligen avgångna gymnasieelever och nyligen examinerade studenter från högskolans grundutbildning. Studien är resultatet av ett samarbete mellan Skolverket och Högskoleverket. Nyckelord: Gymnasieskolan, högskolans grundutbildning, arbetsmarknad, avnämare Summary: This report gives a description of the recipients of upper secondary education and university undergraduate education. The studies of the report is based on coordinated linking and matching data from different data bases at Statistics Sweden s (SCB) in regards to the years 1995 and The report displays a picture of those who have recently completed their basic upper secondary education or completed university education when they enter the labour market. The study is a result from a joint project between the The National Agency for Education and The National Agency for Higher Education in Sweden. Key words: Upper secondary education, undergraduate education, labour market, recipients

3 Denna rapport har producerats av Skolverket och Högskoleverket tillsammans. Rapporten ingår i båda myndigheternas rapportserier. Rapporten kan beställas från: Liber distribution Publikationstjänst Stockholm Tfn: Fax: E-post: Beställningsnummer: 99:460 Hur gick det sedan? Avnämarna av gymnasieskolan och av högskolans grundutbildning Producerad av Skolverket och Högskoleverket våren 1999 Innehåll: Skolverket och Högskoleverket Inlagan sammanställd av Björkö Mjukvaruinformation Omslag: Högskoleverkets informationsavdelning Skolverkets rapport nr 168 ISSN ISRN SKOLV-R SE Dnr 1998:1385 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R ISSN X ISRN HSV-R--99/7--SE

4 Innehållsförteckning Sid Förord 5 Sammanfattning 7 Kapitel 1 Inledning 11 Kapitel 1.1 Bakgrund och syfte 11 Kapitel 1.2 Definitioner och avgränsningar 14 Kapitel 1.3 Kapitel 2 Andra studier av övergång mellan skolan, högskolan och arbetslivet 16 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning 19 Kapitel 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 19 Kapitel 2.2 Avnämare av högskolans grundutbildning 29 Kapitel 2.3 Jämförelse mellan avgångna från gymnasieskolan, och examinerade från högskolor, båda med avslut Kapitel 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45 Kapitel 4 Högskolans grundutbildning - avnämarprofiler 85 Kapitel 5 Rekrytering till arbete och högskolestudier 131 Summary 145 3

5 4

6 Förord 5

7 6

8 Sammanfattning Hur har undersökningen gjorts? Avnämarna av gymnasieskolan finns främst inom det privata näringslivet 7

9 Gymnasieprogrammen har olika avnämare Avnämarna av högskolans grundutbildning finns främst inom den offentliga sektorn 8

10 Samhällsvetare och naturvetare har en diversifierad arbetsmarknad Många läser vidare inom högskolan Industrin rekryterar samhällsvetare från gymnasieskolan och tekniker från högskolan 9

11 Till högskolan söker sig många gymnasieutbildade från de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen Gymnasieskolan och högskolan leder till olika arbetsmarknader 10

12 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Syfte 11

13 Bakgrund Några viktiga avgränsningar 1 Skolverket (1996): National Report from Sweden to OECD-INES: Network D ( ), dnr 93:16. 12

14 Rapportens disposition 13

15 1.2 Definitioner och avgränsningar Avgångna och examinerade 14

16 Förvärvsarbete och/eller fortsatta studier Arbetsgivare (Arbetsmarknadssektor/näringsgren) 15

17 1.3 Andra studier av övergång mellan skolan, högskolan och arbetslivet 16

18 Verksamhet efter utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Avgångna från gymnasieskolans program

19 Övergång gymnasieskola högskola Fastnar ungdomar i låglönefällan? Vinner medelålders på utbildning? "Kunskap och kompetens - industrins behov av högskoleutbildade 1997" 18

20 2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 19

21 Avgångna med slutbetyg från gymnasieskolan våren 1995 À 20

22 21

23 22

24 Jämförelse mellan avgångna 1993 och

25 24

26 Intervju med en avgången om arbetar 25

27 Intervju med en arbetsgivare (avnämare av gymnasieskolan) 26

28 Intervju med en avgången som studerar vid högskolan 27

29 Intervju med en högskolelärare (avnämare av gymnasieskolan) 28

30 2.2 Avnämare av grundutbildning i högskolan 29

31 Samtliga högskoleutbildningar - examinerade år

32 t 31

33 32

34 33

35 Jämförelse mellan examinerade åren 1993 och

36 35

37 36

38 Intervju med en examinerad som förvärvsarbetar 37

39 Intervju med en examinerad som förvärvsarbetar 38

40 Intervju med en arbetsgivare (avnämare av högskolans grundutbildning) 39

41 40

42 2.3 Jämförelse mellan avgångna från gymnasieskolan och examinerade från högskolor, båda med avslut

43 42

44 Olika arbetsmarknad för gymnasieutbildade och utbildade vid högskolor 43

45 4

46 3 Gymnasieskolans program - avnämarprofiler 45

47 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 À 46

48 Barn- och fritidsprogrammet (BF) - avgångna våren 1995 (forts.) 47

49 Byggprogrammet (BP) - avgångna våren 1995 À 48

50 Byggprogrammet (BP) - avgångna våren 1995 (forts.) 49

51 Elprogrammet (EC) - avgångna våren 1995 À 50

52 Elprogrammet (EC) - avgångna våren 1995 (forts.) 51

53 Energiprogrammet (EN) - avgångna våren 1995 À 52

54 Energiprogrammet (EN) - avgångna våren 1995 (forts.) 53

55 Estetiska programmet (ES) - avgångna våren 1995 À 54

56 Estetiska programmet (ES) - avgångna våren 1995 (forts.) 55

57 Estetiska programmet (ES) - avgångna våren 1995 À 56

58 Estetiska programmet (ES) - avgångna våren 1995 (forts.) 57

59 Handels- och administrationsprogrammet (HP) - avgångna våren 1995 À 58

60 Handels- och administrationsprogrammet (HP) - avgångna våren 1995 (forts.) 59

61 Hotell- och restaurangprogrammet (HR) - avgångna våren 1995 À 60

62 Hotell- och restaurangprogrammet (HR) - avgångna våren 1995 (forts.) 61

63 Hantverksprogrammet (HV) - avgångna våren 1995 À 62

64 Hantverksprogrammet (HV) - avgångna våren 1995 (forts.) 63

65 Industri programmet (IP) - avgångna våren 1995 À 64

66 Industri programmet (IP) - avgångna våren 1995 (forts.) 65

67 Livsmedelsprogrammet (LP) - avgångna våren 1995 À 66

68 Livsmedelsprogrammet (LP) - avgångna våren 1995 (forts.) 67

69 Mediaprogrammet (MP) - avgångna våren 1995 À 68

70 Mediaprogrammet (MP) - avgångna våren 1995 (forts.) 69

71 Naturbruksprogrammet (NP) - avgångna våren 1995 À 70

72 Naturbruksprogrammet (NP) - avgångna våren 1995 (forts.) 71

73 Naturvetenskaplig gren (NV-na) - avgångna våren 1995 À 72

74 Naturvetenskaplig gren (NV-na) - avgångna våren 1995 (forts.) 73

75 Naturvetenskap teknisk gren (NV-te) - avgångna våren 1995 À 74

76 Naturvetenskap teknisk gren (NV-te) - avgångna våren 1995 (forts.) 75

77 Omvårdnadsprogrammet (OP) - avgångna våren 1995 À 76

78 Omvårdnadsprogrammet (OP) - avgångna våren 1995 (forts.) 77

79 Samhällsvetenskap ekonomisk gren (SP-ek) - avgångna våren 1995 À 78

80 Samhällsvetenskap ekonomisk gren (SP-ek) - avgångna våren 1995 (forts.) 79

81 Samhällsvetenskap humanistisk gren (SP-hum) - avgångna våren 1995 À 80

82 Samhällsvetenskap humanistisk gren (SP-hum) - avgångna våren 1995 (forts 81

83 Samhällvetenskaplig gren (SP-sam) - avgångna våren 1995 À 82

84 Samhällsvetenskaplig gren (SP-sam) - avgångna våren 1995 (forts.) 83

85 Slutsatser Högskolan är inte för alla Här finns jobben De som inte har jobb eller studerar 84

86 4 Högskolans grundutbildningar - avnämarprofiler 85

87 Humanistiskt ämnesområde (HUM) - examinerade år

88 Humanistiskt ämnesområde (HUM) - examinerade år 1995 (forts.) 87

89 Samhällsvetenskapligt ämnesområde (SAM) - examinerade år

90 Samhällsvetenskapligt ämnesområde (SAM) - examinerade år 1995 (forts.) 89

91 Undervisningsområdet (UND) - examinerade år

92 Undervisningsområdet (UND) - examinerade år 1995 (forts.) 91

93 Naturvetenskapligt ämnesområde (NAT) - examinerade år

94 Naturvetenskapligt ämnesområde (NAT) - examinerade år 1995 (forts.) 93

95 Tekniskt ämnesområde (TEK) - examinerade år

96 Tekniskt ämnesområde (TEK) - examinerade år 1995 (forts.) 95

97 Lant- och skogsbruk (LANT) - examinerade år

98 Lant- och skogsbruk (LANT) - examinerade 1995 (forts.) 97

99 Medicinskt ämnesområde (MED) - examinerade år

100 Medicinskt ämnesområde (MED) - examinerade 1995 (forts.) 99

101 Vård och omsorg (VÅRD) - examinerade år

102 Vård och omsorg (VÅRD) - examinerade år 1995 (forts.) 101

103 Konstnärligt ämnesområde (KONST) - examinerade år

104 Konstnärligt ämnesområde (KONST) - examinerade år 1995 (forts.) 103

105 Högskoleexamen (HSKE) - examinerade år

106 Högskoleexamen (HSKE) - examinerade år 1995 (forts.) 105

107 Kandidatexamen (KAND) - examinerade år

108 Kandidatexamen (KAND) - examinerade år 1995 (forts.) 107

109 Magisterexamen (MAG) - examinerade år

110 Magisterexamen (MAG) - examinerade år 1995 (forts.) 109

111 Civilingenjörsexamen (YCING) - examinerade år

112 Civilingenjörsexamen (YCING) - examinerade år 1995 (forts.) 111

113 Högskoleingenjörsexamen (YINGE) - examinerade år

114 Högskoleingenjörsexamen (YINGE) - examinerade år 1995 (forts.) 113

115 Grundskollärarexamen 1-7 (YGR17) - examinerade år 1995

116 Grundskollärarexamen 1-7 (YGR17) - examinerade år 1995 (forts.)

117 Grundskollärarexamen 4-9 (YGR49) - examinerade år

118 Yrkesexamina Grundskollärarexamen 4-9 (YGR49) - examinerade år 1995 (forts.) 117

119 Gymnasielärarexamen (YGYL) - examinerade år

120 Gymnasielärarexamen (YGYL) - examinerade år 1995 (forts.) 119

121 YBUPE- Barn- och ungdomspedagogisk examen (YBUP) - examinerade år

122 Barn- och ungdomspedagogisk examen (YBUP) - examinerade år 1995 (forts) 121

123 Läkarexamen (LÄK) - examinerade år

124 Läkarexamen (LÄK) - examinerade år 1995 (forts) 123

125 Sjuksköterskeexamen (YSJSK) - examinerade år

126 Sjuksköterskeexamen (YSJSK) - examinerade år 1995 (forts.) 125

127 Juristexamen (JUR) - examinerade år

128 Juristexamen (JUR) - examinerade år 1995 (forts.) 127

129 Slutsatser Utbildningar som leder till jobb Var finns jobben? 128

130 Många läser vidare inom högskolan 129

131 Några är varken förvärvsarbetande eller registrerade i studier 130

132 5. Rekrytering till arbete och högskolestudier 131

133 5.1 Avnämare inom arbetslivet 132

134 133

135 Rekrytering till industrinäringen 134

136 135

137 Rekrytering till handelsnäringen 136

138 137

139 Rekrytering till näringarna övriga privata tjänster 138

140 139

141 Rekrytering till den offentliga sektorn 140

142 Rekrytering till den kommunala sektorn 141

143 5.2 Rekrytering till högskolor och universitet 142

144 143

145 5.3 Slutsatser 145

146 Summary How has the study been performed? The recipients of upper secondary school leavers are mainly to be found in the private sector 146

147 The upper secondary school programmes have different recipients Recipients of the universities undergraduate programmes are primarily to be found in the public sector 147

148 Social scientists and natural scientists have a diversified labour market Many graduates continue to study at university 148

149 Industry recruits social scientists from the upper secondary school and engineers from the university Many upper secondary school leavers from the natural science and social science programmes continue to university 149

150 The upper secondary school and the university lead to different labour markets 150

151 Det finns ett behov av att närmare identifiera och kartlägga avnämarna av det offentliga utbildningsväsendet. I denna rapport redovisas en sådan kartläggning. Hur ser de arbetsmarknader ut som möter nyligen avgångna gymnasieelever och nyligen examinerade studenter från högskolans grundutbildning? I rapporten visas att dessa arbetsmarknader är olika: Gymnasieelever möter ofta avnämare inom det privata näringslivet och mindre företag, medan akademiskt utbildade möter avnämare inom den offentliga sektorn och i privata storföretag. Rapporten belyser de stora könsskillnaderna inom såväl gymnasieutbildningen, den akademiska utbildningen som på arbetsmarknaden. Rapportens kartläggning bygger på en analys av uppgifter från register vid Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende åren 1995 och Studien är resultatet av ett samarbete mellan Skolverket och Högskoleverket. Genom att samarbeta om denna studie vill Skolverket och Högskoleverket markera vikten av att gymnasieskolan, högskolans grundutbildning och inträdet på arbetsmarknaden ses som en helhet. Rapporten kan beställas från: Liber distribution Publikationstjänst Stockholm Tfn: Fax: E-post: Beställningsnummer: 99:460 Skolverkets rapport nr 168 ISSN ISRN SKOLV-R SE Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R ISSN X ISRN HSV-R--99/7--SE

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. 2.1 Avnämare av gymnasieskolan

2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 19 Avgångna med slutbetyg från gymnasieskolan våren 1995 À 20 21 22 Jämförelse mellan avgångna 1993 och 1995 23

Läs mer

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering -

Statistikrapport. breddad rekrytering vid Umeå universitet. 1 Statistik - Breddad rekrytering - rapport breddad rekrytering vid Umeå universitet 1 Inledning...3 Uppdraget...3 Definitioner...3 Kapitel 1 universitetens rekryteringsbas...5 Våra presumtiva studenter, vilka är de?...5 Kapitel 2 hur väljer

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING. Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2015:1 UTBILDNING Etablering på tre år efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:1 Establishment

Läs mer

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2007/08 Statistiska

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Etableringen på arbetsmarknaden

Etableringen på arbetsmarknaden Rapport 2009:28 R Etableringen på arbetsmarknaden examinerade 2005/06 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Etableringen

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? En uppföljningsstudie Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-453 70 00

Läs mer

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan

Rapport 2008:20 R. Kvinnor och män i högskolan Rapport 2008:20 R Kvinnor och män i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Kvinnor och män i högskolan Utgiven

Läs mer

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter?

Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 5 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Kan gymnasieskolan förse högskolan med studenter? Av Eivor Johansson och Leif Strandberg 1 2 Kan

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

20 åren. indre och medelstora. högskolor Mindre och medelstora. mindre och medelstora högskolorna sedan 1977

20 åren. indre och medelstora. högskolor Mindre och medelstora. mindre och medelstora högskolorna sedan 1977 indre och medelstora högskolor Mind indre och medelstora högskolor Mindr indre och medelstora De högskolor första Mindre indre och medelstora högskolor 20 åren Mindre indre och medelstora högskolor Mindre

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik

1995/96. Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96. 18 månader. Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader Högskoleverkets rapportserie 1996:17 R Sveriges officiella statistik 1995/96 Årsrapport för universitet & högskolor 1995/96 18 månader

Läs mer

Arbetskrafts BAROMETERN

Arbetskrafts BAROMETERN Arbetskrafts BAROMETERN 01 Utsikterna på arbetsmarknaden för 77 utbildningar Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:4 Statistiska centralbyrån 2001 1 Information about Education and Labour market

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Värdering & erkännande. av utländsk högskoleutbildning. principer och metodik

Värdering & erkännande. av utländsk högskoleutbildning. principer och metodik Värdering & erkännande av utländsk högskoleutbildning principer och metodik Värdering & erkännande av utländsk högskoleutbildning principer och metodik Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 19 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 2,11(+c// 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag 22 april 1999 1.2 Skolverket redovisning den 25 november 1998 samt synpunkter på förslaget 1.3 Uppdraget genomförande 1.4 Generella

Läs mer

Högskoleutbildning och funktionshinder

Högskoleutbildning och funktionshinder Högskoleutbildning och funktionshinder Högskoleverkets rapportserie 2000:4 R Högskolestudier och funktionshinder Högskoleverket 2000 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Rapport 29:5 R Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 29/ Högskoleverket Luntmakargatan 3 Box 785, 3 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 5 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000

Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 2000 STIF TELSEN FÖR STR ATEGISK FORSKNING Hur gick det sedan? En uppföljning av forskarstuderande inom 55 SSF-finansierade forskningsprogram, startade åren 1996 Jan Fahleson SSF-rapport nr 4 ISSN 1654-9872

Läs mer