Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009"

Transkript

1 Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009 Allmänna villkor ett ämne som engagerar många Klubben på Tetra Pak Lönesamtalsenkäten hälften missnöjda I detta nummer bl.a Allmänna villkor Avtalsrörelsen 2010 Lönesamtalsenkät Tre frågor till Boss vs Unionen

2 Innehåll Ledare... 2 Unionenveckan... 2 Allmänna villkor... 3 Facken avvisat företagets Sekretessavtal... 3 Avtalsrörelsen Resultatet från lönesamtalsenkäten... 4 Vikten av tillbudsrapportering... 5 Stress... 5 Är du nöjd med allt facket gör... 5 Tre frågor till... 6 Karriärcoachning... 6 Visste du att... 6 Har du flyttat... 6 Projekt i fackliga former... 7 Försäkrings information... 7 Jobba utomlands... 7 Serie... 7 Det händer i... 8 Klubbstyrelsen... 8 Sektionsordföranden... 8 Välkommen tillbaka till ett nytt arbetsår. Hoppas att sommaren och semesterperioden har varit behaglig och att du har haft möjlighet till vila och avkoppling. Själv har jag tillbringat fem fantastiska veckor i Kroatien och är redo för nya utmaningar. På den fackliga fronten har vi säkert en hel del spännande uppdrag framför oss. Förhandlingen om allmänna villkor är ännu inte i hamn och för övrigt rörs det ständigt om i organisationerna. Nya strukturer, personalförändringar, rationaliseringar, chefsbyten, arbetslokaler och en massa annat som påverkar den enskilde medarbetare är ärenden som kräver facklig närvaro och är föremål för förhandling. Genom dessa förhandlingar säkerställer vi att lagar och avtal följs och att du som medarbetare även fortsättningsvis kan arbeta i en bra och utvecklande miljö. Dessutom ser vi till att du blir rättvist belönad för det arbetet du uträttar. Det finns säkert en och annan som tror att saker och ting sker per automatik och att alla dem rättigheter vi har är en självklarhet. Så är det naturligtvis inte. Förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare är tydligt reglerade i framför allt kollektivavtalen. Genom dessa åtar sig medarbetaren att vara lojal mot arbetsgivaren och skapa mervärde för denne. Arbetsgivaren i sin tur förbinder sig till att betala avtalsenliga löner och säkerställa att medarbetaren får verka i en arbetsmiljö där han/hon trivs och kan utvecklas. Arbetsmarknadsparter står inför uppgiften att förhandla ett nytt avtal då denna vi har löper ut i mars nästa år. Givetvis försöker parterna forma avtalet till sin fördel. Arbetsgivaren försöker köpa sig fri från konflikträtten så billigt som möjligt medan facken vill att deras medlemmar skall få ut mesta möjliga för det arbete de uträttar för arbetsgivaren. Avtalsrörelsen har startat och parterna jobbar för fullt med att forma sina krav. Med tanke på rådande lågkonjunktur, finanskris och ett hårdnande arbetsmarknadsläge är det inte svårt att förutspå en tuff fight. Men med målmedvetna medlemmar i ryggen och välfyllda konfliktkassor är facken redo. Unionen, med sina närmare halva miljon medlemmar och många duktiga förhandlare, är en partner man skall ta med respekt. Känn dig stolt och trygg av att vara medlem i denna. IVO BILOGLAV ordförande Redaktionskommittén välkomnar nya skribenter är du intresserad kontakta klubbexpeditionen tel 1490 Klubbnytt Tidning för medlemmar i Unionen, Klubben på Tetra Pak. Redaktör/Layout: Sally Brodin, Ivo Biloglav Informationskommitté: Sally Brodin, Torsten Olsson, Lotta Rosendahl. Bea Jönsson, Ulf Gustafsson, Jasmina Culibrk och Ivo Biloglav. Ansvarig Utgivare: Ivo Biloglav Nästa nummer utkommer: December 2009 Presstopp: 16 november 2009 Upplaga: 1300 ex Klubbens webbplats: Klubbens mejladress: Unionenveckan I mitten av november (v.46) är det dags för en ny intensiv Unionenvecka full med aktiviteter. Alla anställda på Unionen lämnar då sina kontor för att besöka arbetsplatser, ordna seminarier och möta medlemmar och även icke medlemmar. Temat för veckan i november är att berätta om den svenska modellen och värdet av våra kollektivavtal. Och varför facket behövs. Mer information kommer när veckan börjar närma sig SALLY BRODIN 2

3 Allmänna villkor Förhandlingarna kring allmänna villkor har tagits upp och är i full gång igen efter sommaren. De allmänna villkor som behandlas är följande; nominell arbetstid, inarbetade klämdagar, sommartid, villkor och ersättning för beredskap samt för förskjuten arbetstid/skift. Den fantastiska uppslutningen på medlemsmötet den 5:e februari aulan, med mer än 400 deltagare, visade oss att frågan är av yttersta intresse för er. Vi är glada för all support och stöd vi fått inte bara på medlemsmötet utan även via de mail och spontana samtal vi haft med många av er. Fortsätt gärna med det! Vi i förhandlingsdelegationen tyckte det var dags att lufta frågan om allmänna villkor med er igen då det gått ett tag sedan medlemsmötet. Vi bestämde oss för att skicka ut en enkät kring sommartid och klämdagar. Att vi inriktade enkäten till just dessa två områden är att dessa påverkar den stora massan medlemmar. Vi vill helt enkelt säkerställa att vi jobbar med det område som våra medlemmar tycker är viktigast. Enkäten skickades ut i mailform med svarsknappar. Hela 81 % av medlemmarna har svarat på enkäten, vilket innebär att vi har fått in 981 svar av 1212 möjliga. Vi är överväldigade av den stora responsen då den visar på samhörigheten kring fackliga frågor. Alla reflektioner och förslag som skickats in bidrar också med stort värde för oss när vi sätter oss vid förhandlingsbordet. varken sommartid eller klämdagar och 1 % bryr sig inte. Vi tar detta resultat med oss i de vidare förhandlingarna och hoppas på er förståelse att vi inte kan avslöja vad som sker då det är pågående förhandlingar. Tack för supporten! LOTTA ROSENDAHL KENT PERSSON Resultat från enkät om sommartid & klämdagar Ja, både sommartid & klämdagar Ja, sommartid Ja, klämdagar Nej, v arken sommartid el. klämdagar Bry r mig inte Resultatet från enkäten visar att 82 % vill ha kvar både sommartid och klämdagar. 16 % har röstat på enbart klämdagar. 0 % har röstat på enbart sommartid. 1% vill ha Facken avvisar företagets sekretessavtal Under senaste månaderna har facken på Tetra Pak i förhandling försökt få företaget att avstå från krav om särskilt sekretessavtal för nyanställda. Vi menar att företaget redan är skyddad genom existerande lagar och avtal. Unionen- och Akademikerklubben har även drivit frågan till central förhandling. Inte ens där har parterna kunnat komma överrens. Genom tecknande av detta avtal kommer Tetra Pak anställda att efter anställningens upphörande och under en viss tid att ha begränsad rörlighet på den öppna arbetsmarknaden. Vid brott mot detta avtal kommer företaget att kunna kräva vite och/ eller vidta rättsliga åtgärder. Sekretessavtal förekommer i fyra olika varianter (nivåer), anpassade för olika befattningsgrader. Facken är oroliga över att detta avtal kommer att avskräcka en hel del sökande vars kompetens vi går miste om. ELISABETH JÖNSSON 3

4 Avtalsrörelsen 2010 ytterligare en kostnad för finanskrisens härjningar i form av försämrade löner och anställningsvillkor. Avtalskraven 2010 kommer att inriktas på reallöneökningar, förstärkt trygghet samt bättre omställnings- och förnyelseförmåga. Ungdomar och jämställdhet kommer att sättas i fokus. För de avtal som löper ut 31 mars ser tidsplanen ut så här: De flesta avtal löper ut 31 mars Facken inom industri (Samorganisation för förbunden: GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen) höjer tempot i förberedelserna inför 2010 års avtalsrörelse. Avtalskonferenser genomförs i hela landet. Arbetsgivarna värdar morgonluft! Ungdomsarbetslöshet utnyttjas som argument för lägre lägsta löner och avskaffandet av LAS. Man vill ha flexibla arbetsregler och paus i löneökningar. Sep-okt Början på nov Nov Dec Jan- IVO BILOGLAV Prioriteringsdiskussioner i förbunden Förslag på avtalspolitisk plattform Förbunden tar ställning till förslaget Förbunden lämnar sina krav Förhandlingar (Är man inte klar med förhandlingen innan mars månads utgång fortsätter förhandling en under ledning av opartisk ordförande) Facken kommer inte att acceptera att medlemmar ska stå för Resultatet från lönesamtalsenkäten Efter semestern genomfördes en medlemsundersökning som gick ut på att ta reda på hur många som har haft ett lönesamtal och i vilken omfattning. Syftet var att göra en avstämning hur detta har skötts som en uppföljning på lönerevisionen. Enkäten skickades ut i mailform med svarsknappar vilket verkar vara ett bra sätt att få reda på hur medlemmarnas situation ser ut. Det otroliga gensvaret var över förväntan. 62% av medlemmarna har svarat på enkäten, vilket innebär att vi har fått in 747 svar av 1212 möjliga. Enligt kollektivavtalet och företagets lönepolicy skall varje medarbetare veta på vilka grunder lönen satts och vad medarbetaren kan göra för att öka lönen. Den nya lönen grundar sig på ens prestationer och därför borde lönesamtalet vara en prioriterad del av löneprocessen. Resultatet från enkäten visar att 53 % hade ett bra lönesamtal. 14 % hade samtal med sin chef men fick igen motivering till varför just den lönen satts. 22 % vet ej hur de ska göra för att få bättre löneökning i kommande revision. 11 % har inte haft något lönesamtal utan har fått veta sin nya lön via lönebeskedet. Tack för hjälpen! LOTTA ROSENDAHL & SALLY BRODIN Resultat från enkät om lönesamtal September 2009 Ja, bra möte Ja, ingen motivering Ja, vet ej hur förbättra Nej, via lönebeskedet Att endast drygt 50% har bra lönesamtal och att hela 11% får reda på lönen via lönebeskedet är skrämmande ur vår synvinkel. Resulatet visar att Unionen, och företaget, har ett stort arbete framför sig för att förbättra processen för att trygga våra medlemmars löneutveckling. 4

5 Vikten av tillbudsrapportering Tillbud-olycksfall-och miljöincident rapportering inom företaget. Hur gör man denna och varför? Vår skyddsverksamhet och arbetsmiljö är helt beroende av hur vi får in information från er som medarbetare om vad som händer ute i de olika bolagens verksamheter. För att få in denna information har företaget och skyddsorganisationen tagit fram en inrapporterings blankett. Det är viktigt att alla vet att denna finns och hur det skall gå till att rapportera in tillbud, olycksfall och miljöincidenter på denna. Målet med rapporteringen är att förebygga eventuella tillbud,olyckor och incidenter, redan innan de har hänt. När en arbetsskada inträffar har den oftast föregåtts av en händelse där den skadade med nöd och näppe klarat sig ifrån att bli skadad. Dessa tillbud kan betraktas som en sista varning innan en allvarlig skada inträffar. För att undvika att dessa allvarliga skador inträffar så vill företaget och vi inom skyddsorganisationen ha in dessa rapporter snarast. Samma blankett gäller om det händer en mindre olycka, allvarlig olycka, mycket allvarlig olycka samt vid liten och stor miljöincident. Definitioner om vilket som är vad finns på blanketten. Blanketten finns på New Orbis, sök under Tillbud. Följande enkla regler gäller. Vid tillbud: Kontakta snarast din chef som är ansvarig för att eventuella åtgärder vidtas för att undvika att ytterliggare skador uppstår. Fyll i ovanstående blankett tillsammans med honom/henne. Skicka den sedan till berörda enligt bifogad distributionslista på blanketten. Informera ditt skyddsombud eller huvudskyddsombud om det inträffade. Detta för att vi kan rapportera det vidare till andra bolag som kan ha liknande faror och problem. TORSTEN OLSSON huvudskyddsombud Stress Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar. Sedan 1997 har arbetssjukdomarna ökat med nästan fyra gånger, främst på grund av organisatoriska och sociala faktorer. 60 procent av dessa arbetssjukdomar var orsakade av stress och stor arbetsbelastning. Känner du dig stressad? Svårt att få ihop arbete, barn och hem? Upplever du svår och långvarig stress eller har sjukdomssymtom, kontakta företagshälsovården eller din läkare. Prata med din chef. Ibland kan enkla ändringar minska din stress genom att se över dina arbetsuppgifter. Din chef ska regelbundet undersöka förhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Han eller hon ska också fånga upp signaler om ohälsa. Du har också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön. Tidiga varningssignaler på stress: Magbesvär, huvudvärk och yrsel Muskelspänningar i nacke, axlar, käkar Tryck över bröstet, hjärtklappning Infektionskänslighet Trötthet, utmattning, irritation Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt Koncentrations- och minnesproblem Oro, rastlöshet, nedstämdhet Minskat intresse, likgiltighet, oföretagsamhet Källa: och Arbetsmiljöverket JASMINA CULIBRK JAN A LARSSON valberedningen 5

6 En Stenbock på motorcykel som gillar pasta Nääe, att vara född i stjärntecknet Stenbocken innebär knappast att man kan kalla denna störtsköna intervjuade person för det. Mellan hans engagemang och många järn i elden, fick jag så äntligen en stunds intervju tid med, Connie Kristensson. Tre frågor till......connie Kristensson, Tetra Recart Namn: Connie Kristensson Ålder: 47 år Stjärntecken: Stenbock Familj: fru & 2 barn Fritid: Motorcykel Favomaträtt: Buccatini all'amatricana (pastarätt från Rom) Favomusik: Blandat Karriärcoachning Vart är du på väg i arbetslivet? Som medlem i Unionen får du professionellt stöd i din karriärplanering oavsett om du vill avancera på din arbetsplats, byta jobb eller plugga. Du har som medlem möjlighet att boka ett möte med en av våra certifierade karriärcoacher. Det är kostnadsfritt och tar ca 1-1,5 timme och samtalet behandlas konfidentiellt. Vill du boka tid för coachning så ring Monica Fagerström, Unionen Sydväst på tel: Via e-post Vill du karriärplanera på egen hand? Med ett avsnitt i veckan under sju veckor får du e-post med olika övningar. Varje avsnitt är ett steg på vägen mot att du kan skapa en handlingsplan för din fortsatta utveckling i arbetslivet. Ditt mål kan vara stort eller litet, det avgör du själv. Gå in och anmäl dig på reg_medlem.html Anställningstryggheten ligger inte i den tjänsten du har idag utan den du kan få imorgon Då vi lever i en snabbt föränderlig värld: På vilket sätt känner du att Unionen skulle kunna vara/leverera mervärde på/åt arbetsplatser framöver i tiden? Vi jobbar mer och mer internationellt dvs. närmaste chefen är av annan nationalitet eller att chefen kanske är placerad på annan ort. Detta ställer högre krav på att kommunicera och förstå vad som är viktigt för medarbetarna. Jag ser att de fackliga representanterna har en viktig roll att samarbeta med cheferna så att det som är viktigt för medarbetarna är förstått och att det blir prioriterat. De kontinuerligt ökande kraven på organisationen ökar trycket på medarbetarna. Unionens jobb som säkerhetsventil är viktig när trycket blir för högt. Det är inte så lätt alla gånger för medarbetaren att ta upp det med chefen och man väntar för länge. Under tiden växer problemet och konsekvenserna. Vad känner du skulle vara den viktigaste ingrediensen i ordet samverkan mellan företag och fackförening? Att man tillsammans diskuterar målen för företaget och man har en gemensam strävan att leverera dessa mål. Att man har en positiv dialog är viktigt och att den skapas genom att man litar på varandra och att man är transparent. Vilka värden lägger du i meningen: Att arbeta med ömsesidig respekt? ( då i tanke företag och fackförening samt f.ö.) Att vi följer de regler och processer som vi satt upp samt att vi strävar efter att underlätta varandras jobb. Avslutningsvis vill Klubbnytt & jag framföra ett gemensamt tack för Connies deltagande i intervjun. på återseende bakom tangenterna, BEA JÖNSSON Visste du att...tjänstemännen verkar inte få lugn och ro och avkoppling från jobbet under semestern. En undersökning som Unionen har gjort visar snarare på motsatsen. Hälften av tjänstemännen i undersökningen svarar att de måste vara tillgängliga för arbete under semestern; sex procent att de alltid måste vara tillgängliga och 43 procent i nödfall. 58 procent av männen och 38 procent av kvinnorna anger att de förväntas vara tillgängliga under sin sommarledighet....alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester då man ska kunna koppla av från jobbet helt och hållet. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och inte ditt. SALLY BRODIN Har du flyttat? I samband med utdelningen av klubbnytt har vi märkt att vi har svårt för att hitta alla medlemmar. Om du nyligen har flyttat eller kommer att flytta, tänk på att även meddela din sektionsordförande eller fackliga representant. För att du även i fortsättning ska kunna få klubbnytt direkt i postfacket. SALLY BRODIN 6

7 Projekt i fackliga former Är det verkligen en bra idé? Vilken arbetsform passar bäst för att förverkliga idén? Vem skulle passa som projektledare? Klubbens förtroendevalda har fått möjlighet att gå en projektutbildning med inriktning mot det fackliga. Wenells utbildning Praktiskt projektledning är stommen i kursen kompletterat med fackliga praktikfall och uppgifter. Kursdeltagarna kommer inte bara ha nytta av kunskaperna i den fackliga miljön, utan får också en regelrätt utbildning i projektledning och användbara kunskaper om projektarbete i andra verksamheter. Kursen Projekt i fackliga former syftar till att öka kunskaperna om hur förtroendevalda och medlemmar tillsammans kan skapa arbetsformer som säkrare leder till resultat och som engagerar fler. Projektmodellen är flitigt använd bland Unionens medlemsarbetsgivare. I skrivande stund så hålls en kurs och ytterliggare en kurs är planerad till hösten. Detta är bara en utav många kurser som man har möjlighet att gå som förtroendevald. SALLY BRODIN Försäkringsinformation Lag och kollektivavtalade försäkringar I stort sett alla får det orangea kuvertet, det innehåller besked om din allmänna pension. Är du tjänsteman och har eller har haft arbetsgivare som tecknat kollektivavtal? Då har du med stor sannolikhet ITP. Årsbesked om din tjänstepension kommer i ett rött kuvert från Collectum. Hur tyder du den informationen du får i dessa kuvert? Vi hjälper dig att reda ut de grundläggande begreppen om pension. Vad bör jag tänka på när jag väljer vilket försäkringsbolag som ska förvalta min pension? Stämmer mitt efterlevandeskydd med hur mitt liv ser ut idag? Vi visar på de viktiga val du kan göra i såväl den allmänna pensionen som din ITP 1 och ITPK. Lund 17/11 kl Vi bjuder på kaffe & smörgås Malmö 19/11 kl Vi bjuder på kaffe & smörgås Jobba utomlands? Har du erbjudits en placering i utlandet under ett antal månader (3-12)? Då har du förmodligen fått ett avtal i handen rubricerad till Short Term Assignment. Detta avtal har varit föremål för förhandling mellan facken och företaget. Vi kan tyvärr konstatera att facken inte har haft större framgång i dessa förhandlingar. För att du inte skall råka ut för obehagliga överraskningar uppmanar vi dig att granska avtalet ordentligt. Ta gärna vår hjälp till detta. IVO BILOGLAV Anmäl dig på Boss vs Unionen ULF GUSTAFSSON 7

8 Det händer i... OKTOBER Klubbstyrelsen 7 Klubbstyrelsemöte Klubbstyrelsen och sektionsföreträdare håller höstens planeringskonferens. Oasens styrgruppsmöte TPEC möte (Tetra Pak European Council) Fackliga organisationer i Europa träffar koncernledningen på europeisk nivå. Detta är ett forum för information och samråd. Ivo Biloglav Ordförande, 2020 Elisabeth Jönsson Vice ordf., 1663 Charlotte Rosendahl 2:e Vice ordf., Skyddsombudsmöte Bo Norrs Kassör, 4700 Dennis Eliasson Suppl./Sekr., 2174 Gun-Britt Dahlström Ledamot, 5315 NOVEMBER 4 Klubbstyrelsemöte PTK konferens Arbetsmiljökonferens 26 Skydssombudsmöte KR (Tetra Pak fackliga koncernsråd) håller sitt möte. Förmöte till bolagsstyrelsemöte AB Tetra Pak Anders Roslund Ledamot, 2364 Åsa Karlström Ledamot, 1673 Bertil Karlsson Ledamot, 2243 DECEMBER Bolagsstyrelsemöte AB Tetra Pak 1 2 Klubbstyrelsemöte CAMU (Centrala Arbets Miljö Utskottet) håller sitt 9 möte. 17 Skyddsombudsmöte Torsten Olsson HSO 3045 Adjungerad Sally Brodin Kanslist, 1490 Adjungerad Sektionsordföranden Inför dessa händelser är du som medlem givetvis välkommen med dina funderingar och frågeställningar. Anders L Nilsson TPPM, 1726 Susan Stigborg TPTS, 2432 Marie Olsson Tetra Recart, 1086 Charlotte Rosendahl TPP, 2677 Bo Norrs AB Tetra Pak, TPIM

I ett schyst spel. är alla vinnare. Klubbnytt Nr 4 December 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning

I ett schyst spel. är alla vinnare. Klubbnytt Nr 4 December 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning Klubbnytt Nr 4 December 2010 Klubben på Tetra Pak I ett schyst spel är alla vinnare I detta nummer bl.a. God prestation ingen löneökning (ledaren) Psykosocial arbetsmiljö hur mäter man det Mobbing på arbetsplatsen

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

KLUBBNYTT. Sif klubben Tetra Pak, Nummer 1 2003. Nära men ändå så längt borta! Lev i nuet!

KLUBBNYTT. Sif klubben Tetra Pak, Nummer 1 2003. Nära men ändå så längt borta! Lev i nuet! KLUBBNYTT Sif klubben Tetra Pak, Nummer 1 2003 Nära men ändå så längt borta! Lev i nuet! Ledare................................ 2 Ny i klubbstyrelsen...................... 2 Tävling...............................

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten

klubbnytt Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 1 2007 Nytt Kollektivavtal klart - vilken procentsats blev det? Har du för dåligt betalt? - fyll i blanketten Nedlagd sektion - länge leve sektionen

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland

TRR:s regionchef. Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i Markaryd. Småland Nära dig No: 1 2010 En tidning till dig som är medlem i Unionen i Småland TRR:s regionchef - Förvånansvärt många har fått jobb under 2009 Krisöverenskommelse anledning till klubbildning på Konecranes i

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium

Nära dig. Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb. Susanna Rennemark. klubbordförande på Stadium Nära dig Nr 2 2008 En tidning till dig som är medlem i Unionen Öst Susanna Rennemark klubbordförande på Stadium Aldrig för sent Varför är du med i facket? Vi bildade klubb 2 Innehåll 3 Nätverk för nästa

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet * Nr 20 Maj 2010, Facklig information från SEKO Lok på Stockholmståg Lokala lön- och avtalsförhandlingar,sid14. Lilla förhandlingsskolan, sid 10. Uniformsgruppen, sid 12. Noll koll,sid

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

Marika möter medlemmar

Marika möter medlemmar Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 4 2012 Frågor om förändringarna Tian tog priset Håll fingrarna i styr på jobbet Fyra års retroaktiv ersättning Marika möter medlemmar Ledaren:» vädrar min avsky

Läs mer