Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009"

Transkript

1 Klubbnytt Nr 3 Oktober 2009 Allmänna villkor ett ämne som engagerar många Klubben på Tetra Pak Lönesamtalsenkäten hälften missnöjda I detta nummer bl.a Allmänna villkor Avtalsrörelsen 2010 Lönesamtalsenkät Tre frågor till Boss vs Unionen

2 Innehåll Ledare... 2 Unionenveckan... 2 Allmänna villkor... 3 Facken avvisat företagets Sekretessavtal... 3 Avtalsrörelsen Resultatet från lönesamtalsenkäten... 4 Vikten av tillbudsrapportering... 5 Stress... 5 Är du nöjd med allt facket gör... 5 Tre frågor till... 6 Karriärcoachning... 6 Visste du att... 6 Har du flyttat... 6 Projekt i fackliga former... 7 Försäkrings information... 7 Jobba utomlands... 7 Serie... 7 Det händer i... 8 Klubbstyrelsen... 8 Sektionsordföranden... 8 Välkommen tillbaka till ett nytt arbetsår. Hoppas att sommaren och semesterperioden har varit behaglig och att du har haft möjlighet till vila och avkoppling. Själv har jag tillbringat fem fantastiska veckor i Kroatien och är redo för nya utmaningar. På den fackliga fronten har vi säkert en hel del spännande uppdrag framför oss. Förhandlingen om allmänna villkor är ännu inte i hamn och för övrigt rörs det ständigt om i organisationerna. Nya strukturer, personalförändringar, rationaliseringar, chefsbyten, arbetslokaler och en massa annat som påverkar den enskilde medarbetare är ärenden som kräver facklig närvaro och är föremål för förhandling. Genom dessa förhandlingar säkerställer vi att lagar och avtal följs och att du som medarbetare även fortsättningsvis kan arbeta i en bra och utvecklande miljö. Dessutom ser vi till att du blir rättvist belönad för det arbetet du uträttar. Det finns säkert en och annan som tror att saker och ting sker per automatik och att alla dem rättigheter vi har är en självklarhet. Så är det naturligtvis inte. Förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare är tydligt reglerade i framför allt kollektivavtalen. Genom dessa åtar sig medarbetaren att vara lojal mot arbetsgivaren och skapa mervärde för denne. Arbetsgivaren i sin tur förbinder sig till att betala avtalsenliga löner och säkerställa att medarbetaren får verka i en arbetsmiljö där han/hon trivs och kan utvecklas. Arbetsmarknadsparter står inför uppgiften att förhandla ett nytt avtal då denna vi har löper ut i mars nästa år. Givetvis försöker parterna forma avtalet till sin fördel. Arbetsgivaren försöker köpa sig fri från konflikträtten så billigt som möjligt medan facken vill att deras medlemmar skall få ut mesta möjliga för det arbete de uträttar för arbetsgivaren. Avtalsrörelsen har startat och parterna jobbar för fullt med att forma sina krav. Med tanke på rådande lågkonjunktur, finanskris och ett hårdnande arbetsmarknadsläge är det inte svårt att förutspå en tuff fight. Men med målmedvetna medlemmar i ryggen och välfyllda konfliktkassor är facken redo. Unionen, med sina närmare halva miljon medlemmar och många duktiga förhandlare, är en partner man skall ta med respekt. Känn dig stolt och trygg av att vara medlem i denna. IVO BILOGLAV ordförande Redaktionskommittén välkomnar nya skribenter är du intresserad kontakta klubbexpeditionen tel 1490 Klubbnytt Tidning för medlemmar i Unionen, Klubben på Tetra Pak. Redaktör/Layout: Sally Brodin, Ivo Biloglav Informationskommitté: Sally Brodin, Torsten Olsson, Lotta Rosendahl. Bea Jönsson, Ulf Gustafsson, Jasmina Culibrk och Ivo Biloglav. Ansvarig Utgivare: Ivo Biloglav Nästa nummer utkommer: December 2009 Presstopp: 16 november 2009 Upplaga: 1300 ex Klubbens webbplats: Klubbens mejladress: Unionenveckan I mitten av november (v.46) är det dags för en ny intensiv Unionenvecka full med aktiviteter. Alla anställda på Unionen lämnar då sina kontor för att besöka arbetsplatser, ordna seminarier och möta medlemmar och även icke medlemmar. Temat för veckan i november är att berätta om den svenska modellen och värdet av våra kollektivavtal. Och varför facket behövs. Mer information kommer när veckan börjar närma sig SALLY BRODIN 2

3 Allmänna villkor Förhandlingarna kring allmänna villkor har tagits upp och är i full gång igen efter sommaren. De allmänna villkor som behandlas är följande; nominell arbetstid, inarbetade klämdagar, sommartid, villkor och ersättning för beredskap samt för förskjuten arbetstid/skift. Den fantastiska uppslutningen på medlemsmötet den 5:e februari aulan, med mer än 400 deltagare, visade oss att frågan är av yttersta intresse för er. Vi är glada för all support och stöd vi fått inte bara på medlemsmötet utan även via de mail och spontana samtal vi haft med många av er. Fortsätt gärna med det! Vi i förhandlingsdelegationen tyckte det var dags att lufta frågan om allmänna villkor med er igen då det gått ett tag sedan medlemsmötet. Vi bestämde oss för att skicka ut en enkät kring sommartid och klämdagar. Att vi inriktade enkäten till just dessa två områden är att dessa påverkar den stora massan medlemmar. Vi vill helt enkelt säkerställa att vi jobbar med det område som våra medlemmar tycker är viktigast. Enkäten skickades ut i mailform med svarsknappar. Hela 81 % av medlemmarna har svarat på enkäten, vilket innebär att vi har fått in 981 svar av 1212 möjliga. Vi är överväldigade av den stora responsen då den visar på samhörigheten kring fackliga frågor. Alla reflektioner och förslag som skickats in bidrar också med stort värde för oss när vi sätter oss vid förhandlingsbordet. varken sommartid eller klämdagar och 1 % bryr sig inte. Vi tar detta resultat med oss i de vidare förhandlingarna och hoppas på er förståelse att vi inte kan avslöja vad som sker då det är pågående förhandlingar. Tack för supporten! LOTTA ROSENDAHL KENT PERSSON Resultat från enkät om sommartid & klämdagar Ja, både sommartid & klämdagar Ja, sommartid Ja, klämdagar Nej, v arken sommartid el. klämdagar Bry r mig inte Resultatet från enkäten visar att 82 % vill ha kvar både sommartid och klämdagar. 16 % har röstat på enbart klämdagar. 0 % har röstat på enbart sommartid. 1% vill ha Facken avvisar företagets sekretessavtal Under senaste månaderna har facken på Tetra Pak i förhandling försökt få företaget att avstå från krav om särskilt sekretessavtal för nyanställda. Vi menar att företaget redan är skyddad genom existerande lagar och avtal. Unionen- och Akademikerklubben har även drivit frågan till central förhandling. Inte ens där har parterna kunnat komma överrens. Genom tecknande av detta avtal kommer Tetra Pak anställda att efter anställningens upphörande och under en viss tid att ha begränsad rörlighet på den öppna arbetsmarknaden. Vid brott mot detta avtal kommer företaget att kunna kräva vite och/ eller vidta rättsliga åtgärder. Sekretessavtal förekommer i fyra olika varianter (nivåer), anpassade för olika befattningsgrader. Facken är oroliga över att detta avtal kommer att avskräcka en hel del sökande vars kompetens vi går miste om. ELISABETH JÖNSSON 3

4 Avtalsrörelsen 2010 ytterligare en kostnad för finanskrisens härjningar i form av försämrade löner och anställningsvillkor. Avtalskraven 2010 kommer att inriktas på reallöneökningar, förstärkt trygghet samt bättre omställnings- och förnyelseförmåga. Ungdomar och jämställdhet kommer att sättas i fokus. För de avtal som löper ut 31 mars ser tidsplanen ut så här: De flesta avtal löper ut 31 mars Facken inom industri (Samorganisation för förbunden: GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen) höjer tempot i förberedelserna inför 2010 års avtalsrörelse. Avtalskonferenser genomförs i hela landet. Arbetsgivarna värdar morgonluft! Ungdomsarbetslöshet utnyttjas som argument för lägre lägsta löner och avskaffandet av LAS. Man vill ha flexibla arbetsregler och paus i löneökningar. Sep-okt Början på nov Nov Dec Jan- IVO BILOGLAV Prioriteringsdiskussioner i förbunden Förslag på avtalspolitisk plattform Förbunden tar ställning till förslaget Förbunden lämnar sina krav Förhandlingar (Är man inte klar med förhandlingen innan mars månads utgång fortsätter förhandling en under ledning av opartisk ordförande) Facken kommer inte att acceptera att medlemmar ska stå för Resultatet från lönesamtalsenkäten Efter semestern genomfördes en medlemsundersökning som gick ut på att ta reda på hur många som har haft ett lönesamtal och i vilken omfattning. Syftet var att göra en avstämning hur detta har skötts som en uppföljning på lönerevisionen. Enkäten skickades ut i mailform med svarsknappar vilket verkar vara ett bra sätt att få reda på hur medlemmarnas situation ser ut. Det otroliga gensvaret var över förväntan. 62% av medlemmarna har svarat på enkäten, vilket innebär att vi har fått in 747 svar av 1212 möjliga. Enligt kollektivavtalet och företagets lönepolicy skall varje medarbetare veta på vilka grunder lönen satts och vad medarbetaren kan göra för att öka lönen. Den nya lönen grundar sig på ens prestationer och därför borde lönesamtalet vara en prioriterad del av löneprocessen. Resultatet från enkäten visar att 53 % hade ett bra lönesamtal. 14 % hade samtal med sin chef men fick igen motivering till varför just den lönen satts. 22 % vet ej hur de ska göra för att få bättre löneökning i kommande revision. 11 % har inte haft något lönesamtal utan har fått veta sin nya lön via lönebeskedet. Tack för hjälpen! LOTTA ROSENDAHL & SALLY BRODIN Resultat från enkät om lönesamtal September 2009 Ja, bra möte Ja, ingen motivering Ja, vet ej hur förbättra Nej, via lönebeskedet Att endast drygt 50% har bra lönesamtal och att hela 11% får reda på lönen via lönebeskedet är skrämmande ur vår synvinkel. Resulatet visar att Unionen, och företaget, har ett stort arbete framför sig för att förbättra processen för att trygga våra medlemmars löneutveckling. 4

5 Vikten av tillbudsrapportering Tillbud-olycksfall-och miljöincident rapportering inom företaget. Hur gör man denna och varför? Vår skyddsverksamhet och arbetsmiljö är helt beroende av hur vi får in information från er som medarbetare om vad som händer ute i de olika bolagens verksamheter. För att få in denna information har företaget och skyddsorganisationen tagit fram en inrapporterings blankett. Det är viktigt att alla vet att denna finns och hur det skall gå till att rapportera in tillbud, olycksfall och miljöincidenter på denna. Målet med rapporteringen är att förebygga eventuella tillbud,olyckor och incidenter, redan innan de har hänt. När en arbetsskada inträffar har den oftast föregåtts av en händelse där den skadade med nöd och näppe klarat sig ifrån att bli skadad. Dessa tillbud kan betraktas som en sista varning innan en allvarlig skada inträffar. För att undvika att dessa allvarliga skador inträffar så vill företaget och vi inom skyddsorganisationen ha in dessa rapporter snarast. Samma blankett gäller om det händer en mindre olycka, allvarlig olycka, mycket allvarlig olycka samt vid liten och stor miljöincident. Definitioner om vilket som är vad finns på blanketten. Blanketten finns på New Orbis, sök under Tillbud. Följande enkla regler gäller. Vid tillbud: Kontakta snarast din chef som är ansvarig för att eventuella åtgärder vidtas för att undvika att ytterliggare skador uppstår. Fyll i ovanstående blankett tillsammans med honom/henne. Skicka den sedan till berörda enligt bifogad distributionslista på blanketten. Informera ditt skyddsombud eller huvudskyddsombud om det inträffade. Detta för att vi kan rapportera det vidare till andra bolag som kan ha liknande faror och problem. TORSTEN OLSSON huvudskyddsombud Stress Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar. Sedan 1997 har arbetssjukdomarna ökat med nästan fyra gånger, främst på grund av organisatoriska och sociala faktorer. 60 procent av dessa arbetssjukdomar var orsakade av stress och stor arbetsbelastning. Känner du dig stressad? Svårt att få ihop arbete, barn och hem? Upplever du svår och långvarig stress eller har sjukdomssymtom, kontakta företagshälsovården eller din läkare. Prata med din chef. Ibland kan enkla ändringar minska din stress genom att se över dina arbetsuppgifter. Din chef ska regelbundet undersöka förhållandena och bedöma riskerna för ohälsa. Han eller hon ska också fånga upp signaler om ohälsa. Du har också ett ansvar att tala om vilka risker du ser i arbetsmiljön. Tidiga varningssignaler på stress: Magbesvär, huvudvärk och yrsel Muskelspänningar i nacke, axlar, käkar Tryck över bröstet, hjärtklappning Infektionskänslighet Trötthet, utmattning, irritation Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt Koncentrations- och minnesproblem Oro, rastlöshet, nedstämdhet Minskat intresse, likgiltighet, oföretagsamhet Källa: och Arbetsmiljöverket JASMINA CULIBRK JAN A LARSSON valberedningen 5

6 En Stenbock på motorcykel som gillar pasta Nääe, att vara född i stjärntecknet Stenbocken innebär knappast att man kan kalla denna störtsköna intervjuade person för det. Mellan hans engagemang och många järn i elden, fick jag så äntligen en stunds intervju tid med, Connie Kristensson. Tre frågor till......connie Kristensson, Tetra Recart Namn: Connie Kristensson Ålder: 47 år Stjärntecken: Stenbock Familj: fru & 2 barn Fritid: Motorcykel Favomaträtt: Buccatini all'amatricana (pastarätt från Rom) Favomusik: Blandat Karriärcoachning Vart är du på väg i arbetslivet? Som medlem i Unionen får du professionellt stöd i din karriärplanering oavsett om du vill avancera på din arbetsplats, byta jobb eller plugga. Du har som medlem möjlighet att boka ett möte med en av våra certifierade karriärcoacher. Det är kostnadsfritt och tar ca 1-1,5 timme och samtalet behandlas konfidentiellt. Vill du boka tid för coachning så ring Monica Fagerström, Unionen Sydväst på tel: Via e-post Vill du karriärplanera på egen hand? Med ett avsnitt i veckan under sju veckor får du e-post med olika övningar. Varje avsnitt är ett steg på vägen mot att du kan skapa en handlingsplan för din fortsatta utveckling i arbetslivet. Ditt mål kan vara stort eller litet, det avgör du själv. Gå in och anmäl dig på reg_medlem.html Anställningstryggheten ligger inte i den tjänsten du har idag utan den du kan få imorgon Då vi lever i en snabbt föränderlig värld: På vilket sätt känner du att Unionen skulle kunna vara/leverera mervärde på/åt arbetsplatser framöver i tiden? Vi jobbar mer och mer internationellt dvs. närmaste chefen är av annan nationalitet eller att chefen kanske är placerad på annan ort. Detta ställer högre krav på att kommunicera och förstå vad som är viktigt för medarbetarna. Jag ser att de fackliga representanterna har en viktig roll att samarbeta med cheferna så att det som är viktigt för medarbetarna är förstått och att det blir prioriterat. De kontinuerligt ökande kraven på organisationen ökar trycket på medarbetarna. Unionens jobb som säkerhetsventil är viktig när trycket blir för högt. Det är inte så lätt alla gånger för medarbetaren att ta upp det med chefen och man väntar för länge. Under tiden växer problemet och konsekvenserna. Vad känner du skulle vara den viktigaste ingrediensen i ordet samverkan mellan företag och fackförening? Att man tillsammans diskuterar målen för företaget och man har en gemensam strävan att leverera dessa mål. Att man har en positiv dialog är viktigt och att den skapas genom att man litar på varandra och att man är transparent. Vilka värden lägger du i meningen: Att arbeta med ömsesidig respekt? ( då i tanke företag och fackförening samt f.ö.) Att vi följer de regler och processer som vi satt upp samt att vi strävar efter att underlätta varandras jobb. Avslutningsvis vill Klubbnytt & jag framföra ett gemensamt tack för Connies deltagande i intervjun. på återseende bakom tangenterna, BEA JÖNSSON Visste du att...tjänstemännen verkar inte få lugn och ro och avkoppling från jobbet under semestern. En undersökning som Unionen har gjort visar snarare på motsatsen. Hälften av tjänstemännen i undersökningen svarar att de måste vara tillgängliga för arbete under semestern; sex procent att de alltid måste vara tillgängliga och 43 procent i nödfall. 58 procent av männen och 38 procent av kvinnorna anger att de förväntas vara tillgängliga under sin sommarledighet....alla har rätt till fyra veckors sammanhängande semester då man ska kunna koppla av från jobbet helt och hållet. Tänk på att det är arbetsgivarens ansvar att verksamheten fungerar och inte ditt. SALLY BRODIN Har du flyttat? I samband med utdelningen av klubbnytt har vi märkt att vi har svårt för att hitta alla medlemmar. Om du nyligen har flyttat eller kommer att flytta, tänk på att även meddela din sektionsordförande eller fackliga representant. För att du även i fortsättning ska kunna få klubbnytt direkt i postfacket. SALLY BRODIN 6

7 Projekt i fackliga former Är det verkligen en bra idé? Vilken arbetsform passar bäst för att förverkliga idén? Vem skulle passa som projektledare? Klubbens förtroendevalda har fått möjlighet att gå en projektutbildning med inriktning mot det fackliga. Wenells utbildning Praktiskt projektledning är stommen i kursen kompletterat med fackliga praktikfall och uppgifter. Kursdeltagarna kommer inte bara ha nytta av kunskaperna i den fackliga miljön, utan får också en regelrätt utbildning i projektledning och användbara kunskaper om projektarbete i andra verksamheter. Kursen Projekt i fackliga former syftar till att öka kunskaperna om hur förtroendevalda och medlemmar tillsammans kan skapa arbetsformer som säkrare leder till resultat och som engagerar fler. Projektmodellen är flitigt använd bland Unionens medlemsarbetsgivare. I skrivande stund så hålls en kurs och ytterliggare en kurs är planerad till hösten. Detta är bara en utav många kurser som man har möjlighet att gå som förtroendevald. SALLY BRODIN Försäkringsinformation Lag och kollektivavtalade försäkringar I stort sett alla får det orangea kuvertet, det innehåller besked om din allmänna pension. Är du tjänsteman och har eller har haft arbetsgivare som tecknat kollektivavtal? Då har du med stor sannolikhet ITP. Årsbesked om din tjänstepension kommer i ett rött kuvert från Collectum. Hur tyder du den informationen du får i dessa kuvert? Vi hjälper dig att reda ut de grundläggande begreppen om pension. Vad bör jag tänka på när jag väljer vilket försäkringsbolag som ska förvalta min pension? Stämmer mitt efterlevandeskydd med hur mitt liv ser ut idag? Vi visar på de viktiga val du kan göra i såväl den allmänna pensionen som din ITP 1 och ITPK. Lund 17/11 kl Vi bjuder på kaffe & smörgås Malmö 19/11 kl Vi bjuder på kaffe & smörgås Jobba utomlands? Har du erbjudits en placering i utlandet under ett antal månader (3-12)? Då har du förmodligen fått ett avtal i handen rubricerad till Short Term Assignment. Detta avtal har varit föremål för förhandling mellan facken och företaget. Vi kan tyvärr konstatera att facken inte har haft större framgång i dessa förhandlingar. För att du inte skall råka ut för obehagliga överraskningar uppmanar vi dig att granska avtalet ordentligt. Ta gärna vår hjälp till detta. IVO BILOGLAV Anmäl dig på Boss vs Unionen ULF GUSTAFSSON 7

8 Det händer i... OKTOBER Klubbstyrelsen 7 Klubbstyrelsemöte Klubbstyrelsen och sektionsföreträdare håller höstens planeringskonferens. Oasens styrgruppsmöte TPEC möte (Tetra Pak European Council) Fackliga organisationer i Europa träffar koncernledningen på europeisk nivå. Detta är ett forum för information och samråd. Ivo Biloglav Ordförande, 2020 Elisabeth Jönsson Vice ordf., 1663 Charlotte Rosendahl 2:e Vice ordf., Skyddsombudsmöte Bo Norrs Kassör, 4700 Dennis Eliasson Suppl./Sekr., 2174 Gun-Britt Dahlström Ledamot, 5315 NOVEMBER 4 Klubbstyrelsemöte PTK konferens Arbetsmiljökonferens 26 Skydssombudsmöte KR (Tetra Pak fackliga koncernsråd) håller sitt möte. Förmöte till bolagsstyrelsemöte AB Tetra Pak Anders Roslund Ledamot, 2364 Åsa Karlström Ledamot, 1673 Bertil Karlsson Ledamot, 2243 DECEMBER Bolagsstyrelsemöte AB Tetra Pak 1 2 Klubbstyrelsemöte CAMU (Centrala Arbets Miljö Utskottet) håller sitt 9 möte. 17 Skyddsombudsmöte Torsten Olsson HSO 3045 Adjungerad Sally Brodin Kanslist, 1490 Adjungerad Sektionsordföranden Inför dessa händelser är du som medlem givetvis välkommen med dina funderingar och frågeställningar. Anders L Nilsson TPPM, 1726 Susan Stigborg TPTS, 2432 Marie Olsson Tetra Recart, 1086 Charlotte Rosendahl TPP, 2677 Bo Norrs AB Tetra Pak, TPIM

Klubbnytt Nr 2 Juni 2009

Klubbnytt Nr 2 Juni 2009 Klubbnytt Nr 2 Juni 2009 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl.a Årets lönerevision Medlem i klubben? What s in it for me? Tre frågor till En kul medlemsaktivitet Innehåll Ledaren...2 Fackliga kontakter

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn. Klubbnytt Nr 1 Mars 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. Avtal 2010

Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn. Klubbnytt Nr 1 Mars 2010. Klubben på Tetra Pak. I detta nummer bl.a. Avtal 2010 Klubbnytt Nr 1 Mars 2010 Klubben på Tetra Pak I detta nummer bl.a. Avtal 2010 Allmänna villkor & Arbetstidsavtalet i hamn Lokalt avtal om arbetstider och allmänna villkor Övertalighetsförhandling Tetra

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Klubbnytt. Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007. Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag?

Klubbnytt. Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007. Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag? Klubbnytt Medlemstidning Sif-klubben Tetra Pak * Nr 2 2007 Kontaktpersoner under semestern - vem ringer jag? Nytt arbetstidsavtal klart - vilka regler gäller? Löneförhandlingsresultat - har du haft ditt

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF

Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF Bilaga 1 Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen Vårdföretagarna och SKTF 1. Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i ovanstående förbund som är anställda i företag anslutna

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013 Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Det gränslösa arbetslivet En tidning till Nr: 3-2013 För många tjänstemän är jobbet bara ett pektryck bort. Mobiler och bärbara datorer har

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag

Flexpension i Tjänsteföretag Flexpension i Tjänsteföretag 2017-03-28 Bakgrund Alla andra i SN har infört Flexpension Avsättningarna varierar, den allmänna kollektiva nivån är f.n. 0,7 % (mål: 2 %) Fackligt önskemål om att förstärka

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer