TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997"

Transkript

1 TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997 I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna till de arbeten och inlägg som medtagits. I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits; de har satts inom parentes efter arbetets titel. Har författarna varit fler än två, har endast den först nämndes efternamn medtagits. I sakregistret har även upptagits ett antal osignerade meddelanden, notiser och inlägg. Följande förkortningar har använts: (vet) = odontologisk vetenskap (vet deb) = vetenskaplig debatt (rep) = reportage (rec) = bokrecension (deb) = debatt (not) = notis (OR) = Odontologisk riksstämma Årgång 89

2 Författarregister A Agerberg Göran: Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (deb)... 12:49 Ajanki Tord: Stillhet, vemod och mänskliga möten (rep)... 10:24 B Barenthin Inkeri: Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt!... 10:33 Beckman Bobbie: Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (deb)... 14:60 Berg Nils-Gunnar: Härdplaster II: Påtvingad utbildning (deb)... 17:44 Bergström Kurt: Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (vet)... 4:25 Bergström Kurt, Karlsson Margareta, Lind Rose-Marie, Malmgren Olle, Renvert Stefan: Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (vet)... 15:57 Bierbum Jesper: Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (rep)... 4:30 Birnbaum Annette: Information om utlandsarbete lockade (OR)... 1:32 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (rep)... 2:18 Tandvård i Kupolen, Borlänge... 9:45 Blixt-Johansen Gunilla: Kolleger, tandläkare (deb)... 4:44 Blomlöf Leif, Lindén Lars-Åke, Blomlöf Johan, Lindskog Sven: Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (vet)... 14:43 Boyne Philip J: Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (rec)... 9:38 Bratthall Douglas, Hänsel-Petersson Gunnel, Sundberg Hans: Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (vet)... 10:17 Brinck Erik: Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (deb)... 4:39 C Carlén Anette: Saliv och bakterieadhesion (vet)... 8:32 D Dahl Jon E: NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (deb)... 14:61 Dahlén Gunnar: Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (vet)... 12:27 Dahllöf Göran: Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (vet)... 5:39 Dérand Tore, Christersson Cecilia, Ehrnford Lars: Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (deb)... 17:41 van Dijken Jan, Qvist Vibeke: Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (vet)... 6:49 Domnérus Leif: Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (rep)... 8:42 E Edqvist Lennart: Extra kongressen flyttas till mars... 1: 7 Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa 2 riskabel för folktandvården... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen... 1:12 Nätverk samlar kunskap om allergier (rep)... 1:13 "Fåtal fall kräver amalgam"... 1:19 Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (rep). 1:24 Vite och förbud i ny tillsynslag... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall... 1:29 Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter... 2:16 Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund... 3:58 Uppdraget... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december... 3:61 Tandvårdsförsäkringen: Avslöjat förslag väcker kritik och irritation... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni... 4: 8 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (rep)... 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö... 4:13 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga... 5: 8 Leif Leisnert: Låt unga betala själva... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården... 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men inget högkostnadsskydd... 5:20 Uppsökande verksamhet... 5:21 Led i sjukdomsbehandling... 5:21 Långvarigt ökade behov... 5:22 Högkostnadsskydd... 5:24 Fri prissättning... 5:24 Stöd till unga... 5:25 Tandvårdsförsäkringen: Tre av fem får ingen subvention... 5:48 Ge alla råd till god tandvård... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder... 6: 8 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen... 6:14 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling... 6:15 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund... 6:68 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst... 6:75 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (rep)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (rep)... 7:19 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (rep)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (rep)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (rep)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (rep)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (rep)... 8:18 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar... 9: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare... 9:11 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare... 9:18

3 Tandvårdsförsäkringen: Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk... 9:36 Räkning till förbundet för familjens resekostnad... 10: 7 Tandvårdsförsäkringen: Fast ersättning utreds ännu en gång... 10: 8 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (rep)... 10:10 "Det här är för mig" (rep)... 10:12 Privattandläkarna håller medlemsmöte (OR)... 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov... 11: 8 Riskabelt att avstå från efterutbildning (rep)... 11:14 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (rep)... 11:18 Tandvårdsförsäkringen: Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård... 11:35 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring... 12: 7 Försäkringsutredningen möts i september... 12: 8 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (rep)... 12:28 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna... 13: 7 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister 13:20 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (rep)... 13:27 "Behandla aldrig en främling" (rep)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit... 13:36 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr. 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård... 14: 7 Siffrorna missvisande... 14: 8 Ohållbara beräkningar... 14: 8 Telemedicin kan korta kön till specialisten (rep)... 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (rep)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (rep)... 14:16 Datorjournal kräver struktur... 14:24 Fullödig datorjournal finns ej... 14:26 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket... 14:31 Tandläkare varnad för förväxling av patient... 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning... 14:34 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (rep)... 15:14 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (rep)... 15:25 Laserbehandling regenererar skadad nerv (rep)... 15:26 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (rep). 15:27 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (rep).. 15:28 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (rep)... 15:28 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (rep)... 15:31 Ingen påföljd för nervskada... 15:43 Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (rep)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (rep)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (rep)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (rep)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (rep)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (rep)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (rep). 16:26 Diffus värk ej skäl för rotfyllning... 16:28 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (OR) 17:22 Prisutdelning på riksstämman (OR)... 17:24 Konkurrensens år för Privattandläkarna... 17:37 Edqvist Lennart, Halling Christina, Mörk Christina: Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse... 14:37 Edvall Lilian: Bilden i taket lugnar barnen (rep)... 1:16 Ekstrand Kim, Christiansen Christian, Forss Helena, Jokela Jorma: To nordiske modeller for organiseret cariesbehandling (vet)... 6:19 Emilson Claes-Göran: Användning av klorhexidin för behandling av karies (vet)... 6:33 Engström Tommy: Stoppa miljonrullningen! (deb)... 4:42 Ericson Dan, Svensäter Gunnel, Bratthall Douglas: Hur kan plack orsaka karies? (vet)... 3:31 Ericson Åke: Kränkande att inte få kostnadstäckning (deb)... 4:45 Espelid Ivar, Bjørg Tveit Anne, Mejáre Ingegerd, Nyvad Bente: Karies ny viten eller gamle sannheter? (vet) 3:19 Eveland Ulf: Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation... 1:36 Eveland Ulf: Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur... 1:36 F Fagerström Christina: Svensk trojka lanserar rysk fluortant (rep)... 8:22 Fagerström Christina: Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (rep)... 8:25 G Gustavsdotter Maria: Missionären som tandläkare... 15:78 H Halling Arne, Flodin Ulf: Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (vet)... 1:21 Halling Christina: Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket... 5:30 Svårt att få tag på vikarier... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (rep)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (rep)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden"... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser... 9:15 Tandvårdens framtida mål i fokus... 9:32 3

4 God tandhälsa skapas hemma... 10:15 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa problemet (rep)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (rep)... 11:32 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen... 12: 7 Idérik professor utan färdiga svar (rep)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa... 12:14 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (rep)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (rep)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden... 13:10 Studenter lär sig diskutera etiska problem (rep)... 13:14 "Vi behöver gemensamma värderingar" (rep)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt"... 13:18 Bristfällig märkning av dentalprodukter... 13:22 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt... 14: 8 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (rep)... 14:20 Datorer i kliniska vardagen... 14:25 Humanist möter naturvetare... 14:28 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (rep)... 15:10 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen... 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning... 15:40 Etiska rådet ska främja debatten... 15:44 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning... 16:29 Kortare arbetstid kräver god planering (rep)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (rep)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (rep)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning"... 17:16 "Övertiden är största problemet"... 17:16 Invandrarkunskap i liten omfattning... 17:18 Tandläkare noterade inte grava skador... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran... 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit... 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas... 17:27 Erinran för bristfällig journalföring... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk... 17:29 Hansson Christer: Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (rep)... 1: 8 Haugejorden Ola, Holst Dorthe, Hugoson Anders, Widström Eeva: Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (vet)... 3:11 Heyden Guy: I brist på holism (deb)... 17:41 Håkansson Jan: Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (deb)... 4:45 Hölzer Johanna: Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (rep)... 9:22 Hölzer Johanna: "Här är det jättefint att vara tandläkare" (rep)... 9:26 Hölzer Johanna: Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (rep)... 9:30 Hörnfeldt Sten: Vi behöver ny ledning (deb)... 14:61 Hørsted Bindslev Preben, Asmussen Erik, Hansen Erik Keith: Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (vet)... 6:61 I Isaksson Curt: Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (rep)... 11:36 J Jobin Tobias: Var otydlig, förneka, sitt kvar! (deb)... 12:50 Johansson Bo: Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (rep)... 4:22 K Kwon PH, Laskin DM: Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (rec)... 13:56 L Lagerlöf Folke, Lenander-Lumikari Marianne, Tenovuo Jorma: Saliven en nödvändighet för tandhälsan (vet)... 3:49 Larsson Ragnhild: Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (rep)... 5:10 Larsson Ragnhild: Tandläkarna får smal och djup utbildning (rep)... 5:12 Larsson Åke, Magnusson Bengt: Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (vet)... 11:21 Leisnert Leif: Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (deb)... 4:41 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer 4:42 Lindahl Bengt, Johanson Gunnar: Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya... 1:34 Lindqvist Margaretha: Att härska genom att söndra (deb)... 4:43 Lingström Peter, Johansson Ingegerd, Birkhed Dowen: Kost och karies (vet)... 3:41 Linse Ulla, Wrangsjö Karin: Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (vet)... 2:29 Lundgren Bertil: Kolleger, se upp och säg ifrån! (deb).. 4:46 M Magnusson Ann-Britt: Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (deb)... 4:43 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar... 7:30 Molin Carl, Nilsson Carl Gustaf: Stress reaktioner och beteenden (vet)... 7:35 Möller Astrid: Skänk utrustning till Bosnien (deb)... 4:46 Mörk Christina: Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information... 2:28 Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (rep)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter"... 5:34 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster... 6: 7 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras... 6: 8 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister... 6:10 4

5 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund... 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda... 6:73 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara... 6:76 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård 7:14 Vad står i vägen för kvinnorna? (rep)... 7:24 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik... 11: 9 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning... 11:28 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (rep)... 13:38 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (rep)... 14:40 Vad får tandläkare säga i en annons?... 15:18 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig... 15:76 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco... 17:19 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (OR)... 17:24 N Nackstad Anne Charlotte: FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang.. 2:26 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket... 9:46 Odontologisk riksstämma 1997 (OR)... 12:21 Nilsson Ingert: Modernt med räls (rep)... 10:28 Nordbø Håkon, Strand Gunhild V: Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (vet)... 6:41 Norén Jan Olof, Pettersson Gunvor, Lindén Lars-Åke: Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (deb)... 17:43 O Olaisson Björn: Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (rep)... 8:19 P Persson Staffan A: Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (rep)... 4:15 Persson Staffan: Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (rep)... 4:16 Persson Staffan: Nya produkter på privatkliniken (rep) 4:17 Persson Staffan: Klinikerna som fick EU-bidrag... 4:18 Persson Staffan: Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (rep)... 4:20 Persson Staffan: Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (rep)... 4:21 Preiskel Harold W: Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (rec)... 10:32 R Ramström Helena: Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (vet)... 4:28 Redhe Olle: NIOM desinformerar (deb)... 14:59 Röding Karin: Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (rep)... 2:34 S Schwartz Richard S, Summitt James B, Robbins J William: Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (rec)... 13:54 Sennis Eriksson Livia: En ortodontist i shejkens tjänst (rep)... 7:48 Sibbmark Marie-Louise: Så föddes den lettiska tandsköterskan (rep)... 12:46 Stecksén-Blicks Christina, Ekman Agneta, Rosenkvist Carl Johan: Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (vet)... 16:31 Sterner Juto Monica: Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (rep)... 16:10 Sundberg Hans: Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (deb)... 2:17 Svenler Bo: Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (deb)... 3:62 Svensson Peter: FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (rep)... 9:19 Söderfeldt Björn, Bejerot Eva: Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (deb)... 17:40 T Tandtekniker: Vad händer sedan? (deb)... 17:40 Törnell Sven Ove: Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (deb)... 8:46 U Uhrbom Erik: "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (deb)... 1:35 Uhrbom Erik: Bra beslut av Trygg-Hansa! (deb)... 11:34 Uhrbom Erik, Halling Arne, Bjerner Bo: Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (vet)... 13:47 Uhrbom Erik: Röker Du, ryker Dina Tänder... 13:58 V, W Wallin Gösta: Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (vet)... 17:31 Waplan Olsson Staffan: SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands... 1:31 Werner Anita: Befängt påstående om HSAN (deb)... 1:35 Werner Anita: HSAN än en gång (deb)... 4:46 Wikander Anders: Synpunkter på Gustafsprojektet (deb)... 8:48 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (rep)... 2: 8 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (rep)... 2:11 Viktorsson Sören: Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (rep) 5:14 5

6 Viktorsson Sören: Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (rep)... 5:16 Viktorsson Sören: Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor... 5:18 Viktorsson Sören: Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (rep)... 8:34 Viktorsson Sören: Utseendet viktigt (rep)... 8:36 Wåhlin Gun, Mejàre Ingegerd: Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (vet)... 15:49 Wårdh Inger, Andersson Lars, Sörensen Stefan: Attityder till munvård hos vårdpersonal (vet)... 8:27 Ö Øgaard Bjørn, Seppä Liisa, Richards Alan, Ekstrand Jan: Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (vet) 6:27 Öhman Göran: AFS 1996:4 Härdplaster... 5:35 Öman Björn: Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som omyndiga (deb)... 3:62 Örtengren Ulf, Andreasson Harriet: Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (vet)... 9:39 Sakregister ANSVAR OCH ETIK Vite och förbud i ny tillsynslag (Edqvist)... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall (Edqvist) 1:29 Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation (Eveland)... 1:36 Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur (Eveland)... 1:36 Kommitté utreder forskningsetik... 9: 9 Minst en kvinna i etiska rådet krav i kongressmotion.. 11: 7 Socialstyrelsen: Journallagen gäller också vid datorisering... 11: 8 Idérik professor utan färdiga svar (Halling)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa (Halling)... 12:14 Studenter lär sig diskutera etiska problem (Halling)... 13:14 Ny bestämmelse i Lex Maria... 13:15 "Vi behöver gemensamma värderingar" (Halling)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt" (Halling)... 13:18 "Behandla aldrig en främling" (Edqvist)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit (Edqvist)... 13:36 Tandläkare varnad för förväxling av patient (Edqvist). 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning (Edqvist)... 14:34 Vad får tandläkare säga i en annons? (Mörk)... 15:18 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning (Halling)... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen (Halling) 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust (Halling)... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning (Halling)... 15:40 Ingen påföljd för nervskada (Edqvist)... 15:43 Etiska rådet ska främja debatten (Halling)... 15:44 Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Diffus värk ej skäl för rotfyllning (Edqvist)... 16:28 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning (Halling) 16:29 Varnad tandläkare överklagar beslutet... 16:29 Tandläkare noterade inte grava skador (Halling)... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran (Halling). 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit (Halling).. 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas (Halling).. 17:27 Erinran för bristfällig journalföring (Halling)... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk (Halling)... 17:29 ARBETSMARKNAD Lätt rekrytera personal till folktandvården... 2: 7 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster (Mörk) 7: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare (Edqvist)... 9:10 Svårt att få tag på vikarier (Halling)... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad (Halling)... 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (Halling)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (Halling)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden" (Halling)... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser (Halling)... 9:15 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare (Edqvist)... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet (Edqvist)... 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare (Edqvist)... 9:18 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Riksrevisionsverket kartlägger svart arbete i tandvården 13: 8 Privattandläkarna anmäler Sverige för EU-kommissionen... 13: 8 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård (Edqvist)... 14: 7 Siffrorna missvisande (Edqvist)... 14: 8 Ohållbara beräkningar (Edqvist)... 14: 8 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt (Mörk)... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare (Mörk)... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna (Mörk)... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig (Mörk)... 15:76 Konkurrensens år för Privattandläkarna (Edqvist)... 17:37 ARBETSMILJÖ Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (Halling, Flodin)... 1:21 Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (Linse, Wrangsjö)... 2:29 Vad står i vägen för kvinnorna? (Mörk)... 7:24 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar (Magnusson) 7:30 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (Halling)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (Halling)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden (Halling)... 13:10 6

7 Kortare arbetstid kräver god planering (Halling)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (Halling)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga (Halling)... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (Halling)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning" (Halling)... 17:16 "Övertiden är största problemet" (Halling)... 17:16 BOKRECENSION Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (Boyne)... 9:38 Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (Preiskel)... 10:32 Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (Schwartz)... 13:54 Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (Kwon, Laskin)... 13:56 CARIOLOGI Tema Cariologi I II... 3:10 Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (Haugejorden)... 3:11 Karies ny viten eller gamle sannheter? (Espelid)... 3:19 Hur kan plack orsaka karies? (Ericson)... 3:31 Kost och karies (Lingström)... 3:41 Saliven en nödvändighet för tandhälsan (Lagerlöf)... 3:49 To nordiske modeller organiseret cariesbehandling (Ekstrand)... 6:19 Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (Øgaard)... 6:27 Användning av klorhexidin för behandling av karies (Emilson)... 6:33 Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (Nordbø, Strand)... 6:41 Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (van Dijken, Qvist)... 6:49 Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (Hørsted Bindslev)... 6:61 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Saliv och bakterieadhesion (Carlén)... 8:32 FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (Svensson)... 9:19 Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (Bratthall)... 10:17 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Laserbehandling regenererar skadad nerv (Edqvist)... 15:26 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (Edqvist)... 15:28 DEBATT Befängt påstående om HSAN (Werner)... 1:35 "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (Uhrbom) 1:35 Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (Sundberg)... 2:17 Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (Svenler)... 3:62 Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som o- myndiga (Öman)... 3:62 Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (Brinck).. 4:39 Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (Leisnert)... 4:41 Stoppa miljonrullningen! (Engström)... 4:42 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer (Leisnert)... 4:42 Att härska genom att söndra (Lindqvist)... 4:43 Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (Magnusson)... 4:43 Kolleger, tandläkare (Blixt-Johansen)... 4:44 Kränkande att inte få kostnadstäckning (Ericson)... 4:45 Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (Håkansson)... 4:45 Kolleger, se upp och säg ifrån! (Lundgren)... 4:46 Skänk utrustning till Bosnien (Möller)... 4:46 HSAN än en gång (Werner)... 4:46 Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (Törnell)... 8:46 Synpunkter på Gustafsprojektet (Wikander)... 8:48 Bra beslut av Trygg-Hansa! (Uhrbom)... 11:34 Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (Agerberg) 12:49 Var otydlig, förneka, sitt kvar! (Jobin)... 12:50 NIOM desinformerar (Redhe)... 14:59 Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (Beckman) 14:60 NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (Dahl)... 14:61 Vi behöver ny ledning (Hörnfeldt)... 14:61 Vad händer sedan? (Tandtekniker)... 17:40 Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (Söderfeldt, Bejerot)... 17:40 I brist på holism (Heyden)... 17:41 Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (Dérand)... 17:41 Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (Norén)... 17:43 Härdplaster II: Påtvingad utbildning (Berg)... 17:44 DENTALA MATERIAL "Fåtal fall kräver amalgam" (Edqvist)... 1:19 AFS 1996:4 Härdplaster (Öhman)... 5:35 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling (Edqvist)... 6:15 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras (Mörk)... 7: 8 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (Edqvist)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering (Edqvist)... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam (Edqvist)... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (Örtengren, Andreasson)... 9:39 Bristfällig märkning av dentalprodukter (Halling)... 13:22 Socialdemokraterna: Satsa på forskning om alternativ till amalgam... 15: 8 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Kritiken avvisas... 16:44 Härdplastförordningen: Läkarundersökning får inte delegeras... 17: 8 Härdplastförordningen: Kravet på utbildning preciseras i punktform... 17:38 EKONOMI Sänkt ränta på medlemslån... 2: 7 Privat folktandvård mål för moderater... 9: 8 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa pro- 7

8 blemet (Halling)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (Halling)... 11:32 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (Edqvist). 15:25 ENDODONTI Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (Wallin) 17:31 FOLKHÄLSA Ge alla råd till god tandvård (Edqvist)... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder (Edqvist)... 6: 8 Många låginkomsttagare skjuter upp tandläkarbesök (Edqvist)... 8: 7 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (Edqvist)... 13:27 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (Uhrbom)... 13:47 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (Halling)... 15:10 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (Edqvist) 15:27 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 HYGIEN OCH SMITTSKYDD Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (Mörk)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården (Mörk)... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter" (Mörk)... 5:34 INTERNET Tandläkarförbundet i cyberspace... 9:43 KONGRESSER, KONFERENSER Extra kongressen flyttas till mars (Edqvist)... 1: 7 Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands (Waplan Olsson)... 1:31 Information om utlandsarbete lockade (Birnbaum)... 1:32 FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea (Nackstad)... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang (Nackstad)... 2:26 Nomineringar till SACO... 3: 8 Riksstämma november... 3: 8 Inför extra kongressen: Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund (Edqvist)... 3:58 Uppdraget (Edqvist)... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp (Edqvist)... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december (Edqvist)... 3:61 Konferenser, internationella... 3:64 Konferenser, internationella... 3:77 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Konferenser, internationella... 5:52 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund (Edqvist)... 6:68 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund (Mörk). 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda (Mörk)... 6:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked (Edqvist)... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst (Edqvist)... 6:75 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara (Mörk)... 6:76 Konferenser, internationella... 7:47 Konferenser, internationella... 8:38 Tandvårdens framtida mål i fokus (Halling)... 9:32 Konferenser, internationella... 9:44 Tandvård i Kupolen, Borlänge (Birnbaum)... 9:45 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket (Nackstad)... 9:46 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Ombud utsedda till Saco:s kongress... 11: 8 Konferenser, internationella... 11:16 Konferenser, internationella... 12:19 Odontologisk riksstämma 1997 (Nackstad)... 12:21 Konferenser, internationella... 13:24 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna (Edqvist)... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr... 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Utställarförteckning Swedental, november... 15:22 Motionärer kräver oförändrad medlemsavgift... 15:65 Övriga motioner: Insyn i privattandvården... 15:65 Frivilligt medlemskap... 15:65 Representanter i tandvårdsdelegationen... 15:66 Sjukhustandläkarna missnöjda med lönen... 15:66 Tandläkartidningen bör ges ut på CD-ROM... 15:66 Högre status för tandläkaryrket... 15:66 Slå ihop regionerna till en efterutbildningsenhet... 15:66 Kongressombud ska väljas på årsmöte... 15:66 Kongressombud... 15:67 Odontologisk riksstämma 1997: Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco (Mörk)... 17:17 Odontologisk riksstämma 1997: 8

9 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (Edqvist)... 17:22 Prisutdelning på riksstämman (Edqvist)... 17:24 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (Mörk)... 17:24 KRÖNIKA Begravd i tidningar... 1: 6 En relativt användbar teori... 2: 6 Nordism i praktiken... 3: 6 Tuggummi på hemmet... 4: 6 Jakten på tid... 5: 6 Med kvaliteten som vapen... 6: 6 Studera terrängen!... 7: 6 Hellre debatt än DN Debatt... 8: 6 Den grå verkligheten... 9: 6 Uppriktigt sagt... 10: 6 Bilden av tandläkaren... 11: 6 Etik och egennytta... 12: 6 Debattera mera!... 13: 6 Svaret är ny teknik... 14: 6 Som en poliskontroll... 15: 6 Att stå för sin åsikt... 16: 6 En hägring?... 17: 6 KÄKKIRURGI Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (Olaisson)... 8:19 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (Edqvist)... 15:14 LEDARE Nu ska kongressen ta ut färdriktningen... 1: 3 Ett gott nytt 1997!... 2: 3 Vi ska föra en ansvarsfull debatt... 3: 3 Äntligen planar arbetslösheten ut... 4: 3 Vårt namn är en tillgång... 5: 3 Säg din mening!... 6: 3 Ett darrigt pekfinger... 7: 3 Vi måste få ökad förskrivningsrätt!... 8: 3 Svenska folket prioriterar tandvård!... 9: 3 Inga nya frågor på tandvårdens dagordning... 10: 3 Teknik i demokratins tjänst... 11: 3 Det handlar om mer än tandvårdsförsäkringen... 12: 3 Nu placerar vi etiken i centrum!... 13: 3 Arbetsskadade måste få bättre hjälp... 14: 3 Amalgam i motionsfloden... 15: 3 Kongressen anger färdriktningen... 16: 3 Kongressen har bäddat för sammanhållning... 17: 3 NOTISER Anmäl arbetsskada till förbundet för snabba insatser... 1:15 Belastningsskador är tandvårdens vanligaste arbetsskada... 1:15 Beställ själv nya förordningar... 1:28 Ny medlemsförmån!... 1:30 Trygghetsfondsprojekt ger fler uppgifter till sköterskor och hygienister... 1:32 Tandvårdsassistent ny yrkeskår i Jönköpingslandstinget... 3:57 WHO föreslår nya mål för tandhälsan år :57 Arbetslösa tandläkare vill bli svenska medborgare... 3:57 Biverkningsregistret fick 253 rapporter :50 Frågor och svar om nya åtgärdstaxan... 5:50 Kortare arbetstid och ökat öppethållande... 5:50 Arbetsgrupp ska föreslå ny organisation... 6: 8 Folkhälsomål utreds av parlamentarisk kommitté... 6:11 Du som vill påverka valen av förtroendemän inför nästa kongressperiod kontakta valnämnden!... 6:60 Genterapi ger ökad salivproduktion från strålskadade körtlar... 7:34 Femhundra tandläkare till jobb i utlandet... 9:12 Eastman i London ser över sina adresslistor... 9:21 Intresserad av djurtandvård?... 9:34 Svenska forskningspolitiken ses över... 9:34 Agneta Ekman blir tandvårdschef... 10: 8 Nya föreskrifter om delegering... 11:34 Holländskt besök... 13:25 Nödvändig undersökning... 13:25 Beställ broschyrer om ansvar och etik... 13:37 Profylaxpris delas av amerikan och schweizare... 14:29 Tandläkare Norrbottens nye sjukvårdsdirektör... 14:31 Förebyggande tandvård på schemat... 14:58 Så får förbundets emblem användas... 14:58 Avtal om företagstandvård... 15:80 Ny organisation för norska akademiker... 17:17 Antioxidanter: Preventiv effekt är inte bevisad... 17:18 Tandläkartidningen prisbelönad... 17:20 Krister Sandström omvald till ordförande... 17:38 ODONTOLOGISK TEKNOLOGI NIOM-info: Kan yrkesmedicinske problemer unngås?... 4:34 Leder: Bivirkninger og yrkesskader... 4:35 Kvinnelige tannlegers arbeidsmiljø: Påvirker ikke fruktbarheten... 4:36 NIOMs opplæringsprogram i kvalitetssikring: 200 laboratorier påmeldt... 4:37 Kvalitetssystem på tannklinikken?... 4:37 CE-merking av dentale produkter... 4:38 NIOM-info: Kvikksølv: Miljøgift i tennene et paradoks?... 12:51 Fremtiden: NIOM har stor nordisk nytte... 12:52 NIOM på Internet... 12:52 Kompositmaterialen: Risken störst för vårdpersonal... 12:53 Telemedicin kan korta kön till specialisten (Edqvist).. 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (Edqvist)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (Edqvist)... 14:16 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (Halling)... 14:20 Datorjournal kräver struktur (Edqvist)... 14:24 Datorer i kliniska vardagen (Halling)... 14:25 Fullödig datorjournal finns ej (Edqvist)... 14:26 ORAL MEDICIN Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (Ramström)... 4:28 Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (Bierbum)... 4:30 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (Edqvist)... 15:31 ORAL PATOLOGI Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (Lars- 9

10 son, Magnusson)... 11:21 ORTODONTI Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (Bergström).. 4:25 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (Bergström)... 15:57 PARODONTOLOGI Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (Edqvist) 1:24 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (Edqvist)... 11:18 Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (Dahlén)... 12:27 Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (Blomlöf)... 14:43 PEDODONTI Bilden i taket lugnar barnen (Edvall)... 1:16 Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (Dahllöf)... 5:39 God tandhälsa skapas hemma (Halling)... 10:15 Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (Wåhlin, Mejàre)... 15:49 Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (Sterner Juto)... 16:10 Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (Stecksén-Blicks) 16:31 PRIVATA TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGAR Ny förening bildad för patientförsäkringar... 2: 7 Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring (Halling)... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar (Halling)... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket (Halling)... 5:30 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen (Halling)... 12: 7 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring (Edqvist)... 12: 7 PROTETIK Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (Edqvist)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (Edqvist)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (Edqvist)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (Edqvist)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (Edqvist)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (Edqvist)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (Edqvist) 16:26 PSYKOSOMATIK Stress reaktioner och beteenden (Molin, Nilsson)... 7:35 SJUKHUSTANDVÅRD Attityder till munvård hos vårdpersonal (Wårdh)... 8:27 TANDHYGIENISTER Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen (Edqvist)... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter (Edqvist)... 2:16 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik (Mörk)... 11: 9 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 TANDLÄKARFÖRBUNDET Leif Leisnert: Medlemsmajoritet för ett enda tandläkarförbund... 3: 7 Ann-Britt Magnusson: Framtida utmaningar sköts bäst i ett förbund... 3: 8 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar (Edqvist)... 9: 7 Betala medlemsavgift med autogiro... 9: 8 Ny avgift för tandläkare som arbetar utomlands... 9: 8 Motion kräver utökad förbundsstyrelse... 9: 8 Höjd avgift till AEA... 9: 8 Kerstin Mellstrand leder arbetsgrupp... 9: 8 Räkning till förbundet för familjens resekostnad (Edqvist)... 10: 7 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (Mörk)... 14:40 Bundna mandat i förbundsstyrelsen... 16: 8 Privattandläkarna kräver oförändrad avgift... 16: 8 Organisationsgrupp sammankallas på nytt... 16:40 Förslag sätta tak för medlemsavgifter... 16:41 Styrelsen avstyrker frivilligt medlemskap... 16:41 Motioner om styrelsen lämnade till arbetsgrupp... 16:42 Styrelsen avvisar förslag om insyn... 16:42 Förslag att utreda val av kongressombud... 16:42 Kvinna i etikråd ingen stadgefråga... 16:42 Efterutbildningen utreds... 16:42 Tandvårdsdelegation ansvar för SPF och TT... 16:42 Sjukhustandläkarnas lön... 16:43 Titel och status... 16:43 Ingen avgift för Tandläkartidningen... 16:43 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 TANDLÄKARYRKET Humanist möter naturvetare (Halling)... 14:28 TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa riskabel för folktandvården (Edqvist)... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen (Edqvist)... 1:12 Förlängd tid för försäkringsgruppen... 3: 8 Avslöjat förslag väcker kritik och irritation (Edqvist)... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni (Edqvist).. 4: 8 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga (Edqvist)... 5: 7 Leif Leisnert: Låt unga betala själva (Edqvist)... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården (Edqvist).. 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa (Edqvist)... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men 10

11 inget högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:20 Uppsökande verksamhet (Edqvist)... 5:21 Led i sjukdomsbehandling (Edqvist)... 5:21 Långvarigt ökade behov (Edqvist)... 5:22 Högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:24 Fri prissättning (Edqvist)... 5:24 Stöd till unga (Edqvist)... 5:25 Tre av fem får ingen subvention (Edqvist)... 5:48 Tandvård och läkarbesök för samma avgift?... 5:51 Systemskiftet... 5:51 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister (Mörk)... 6:10 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök (Edqvist)... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen (Edqvist)... 6:14 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård (Mörk)... 7:14 "Sprid inte pengar till de redan friska"... 7:15 "Sjukvårdsavgift i tandvården"... 7:16 Privattandläkarna är nöjda... 7:16 Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar (Edqvist)... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk (Edqvist)... 9:36 Fast ersättning utreds ännu en gång (Edqvist)... 10: 8 Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen (Edqvist)... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Försäkringsutredningen möts i september (Edqvist)... 12: 8 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna (Edqvist)... 13: 7 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 UTBILDNING Oklara besked om minskad tandläkarutbildning... 2: 7 Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (Röding)... 2:34 Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (Larsson)... 5:10 Tandläkarna får smal och djup utbildning (Larsson)... 5:12 Tandläkarutbildningen: Hård kritik mot krav på nedskärning... 8:40 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (Edqvist)... 10:11 "Det här är för mig" (Edqvist)... 10:12 Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt! (Barenthin)... 10:33 Riskabelt att avstå från efterutbildning (Edqvist)... 11:14 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (Edqvist)... 12:38 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt (Halling)... 14: 8 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning (Edqvist)... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte (Edqvist)... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket (Edqvist)... 14:31 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Invandrarkunskap i liten omfattning (Halling)... 17:18 VARIA Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (Hansson)... 1: 8 Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya (Lindahl, Johanson)... 1:34 Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (Viktorsson)... 2: 8 Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (Viktorsson)... 2: 8 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (Birnbaum)... 2:18 Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information (Mörk)... 2:28 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (Edqvist). 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (Persson)... 4:15 Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (Persson)... 4:16 Nya produkter på privatkliniken (Persson)... 4:17 Klinikerna som fick EU-bidrag (Persson)... 4:18 Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (Persson). 4:20 Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (Persson)... 4:21 Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (Johansson)... 4:22 Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (Viktorsson)... 5:14 Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (Viktorsson)... 5:16 Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor (Viktorsson)... 5:18 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (Edqvist)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (Edqvist)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (Edqvist)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (Edqvist)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (Edqvist)... 8:18 Svensk trojka lanserar rysk fluortant (Fagerström)... 8:22 Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (Fagerström)... 8:25 Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (Viktorsson)... 8:34 Utseendet viktigt (Viktorsson)... 8:36 Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (Domnérus)... 8:42 Avhopp ökande problem för brittiska tandläkarhögskolor... 9: 8 Pris för god pedagogik... 9: 9 Regeringen vill ha fler professorer... 9: 9 Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (Hölzer)... 9:22 "Här är det jättefint att vara tandläkare" (Hölzer)... 9:26 11

12 Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (Hölzer)... 9:30 Stillhet, vemod och mänskliga möten (Ajanki)... 10:24 Modernt med räls (Nilsson)... 10:28 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning (Mörk)... 11:28 Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (Isaksson)... 11:36 Så föddes den lettiska tandsköterskan (Sibbmark)... 12:46 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (Mörk)... 13:38 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (Edqvist) 15:28 Missionären som tandläkare (Gustavsdotter)... 15:78 12

TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001

TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001 TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 2001 I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna till de arbeten och inlägg som medtagits. I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits;

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Min familj tillbringar alltid semestern

Min familj tillbringar alltid semestern LEDARE Tandvårdsfrågorna tar inte semester» om vi vill påverka är det i dag omöjligt att sitta och vänta på att någon ska intressera sig för vår verksamhet.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Hösten visade sig från sin allra bästa

Hösten visade sig från sin allra bästa LEDARE Inte enbart en plånboksfråga»jag blir besviken då man betraktar tandvårdstjänster som hårdvaror.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Hösten visade sig från sin allra

Läs mer

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans LEDARE Dags att klargöra allmäntandläkarens roll Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans yrkesroller diskuteras och Socialstyrelsen ser över specialisttandläkarens roll är det underligt att ingen

Läs mer

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909 VETENSKAP & KLINIK: Behandlingsprinciper för olika läkemedel vid osteoporos Tandläkarkunskap sedan 1909 Nummer 112012 Årgång 104 www.tandlakartidningen.se INTERVJUN: URBAN ALLARD Ofta brister i journalen

Läs mer

När vi träffas till förbundsmöte i

När vi träffas till förbundsmöte i LEDARE Specialistfrågan åter högaktuell»det senaste tillskottet till våra arbetsuppgifter berör den nyligen startade behörighetsutredningen «roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se

Läs mer

Studenternas engagemang är vår framtid

Studenternas engagemang är vår framtid LEDARE Studenternas engagemang är vår framtid»det är mycket glädjande att ungefär 95 procent av de studerande väljer att vara medlemmar.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se

Läs mer

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli LEDARE Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli»utan en bra kanslifunktion kan en organisation inte arbeta effektivt, vare sig för medlemmarna eller externt.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Handlingarna till kommande f d i-

Handlingarna till kommande f d i- LEDARE Smittspridning ett globalt problem»vi har en skyldighet att vara välinformerade också på detta område «roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Handlingarna till kommande

Läs mer

Sjuttio år med Folktandvården

Sjuttio år med Folktandvården Sjuttio år med Folktandvården i norrbotten Denna jubileumsskrift är utgiven Norrbottens läns landsting i samband med Folktandvårdens 70-årsjubileum 2010. ISBN 978-91-633-7534-7 projektledare: Birgitta

Läs mer

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn

Tandläkarnas specialistutbildning. En översyn Tandläkarnas specialistutbildning En översyn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden

Läs mer

TEMA: Frisk i munnen hela livet

TEMA: Frisk i munnen hela livet Ett magasin från Folktandvården Västra Götaland och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Forskning om Munhälsa TEMA: Frisk i munnen hela livet Hon är en riktig tandkrämskramare n Sidan 22 Tandläkaren

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 2-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE KURSER HÖSTEN 2014 KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT Från den minsta Klass V till den största

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

Folktandvårdens årsredovisning

Folktandvårdens årsredovisning Folktandvårdens årsredovisning 2000 2000 King Features Syndicate Inc Represented by Bulls Östergötland www.folktandvarden.se www.lio.se 2 F Gemensam vision, målsättning och syfte olktandvårdens vision

Läs mer

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23

Barntandläkarbladet. Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nummer 1-2010/Årgång 23 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Barntandläkar Bladet. Nordiskt fokus i New Orleans

Barntandläkar Bladet. Nordiskt fokus i New Orleans Barntandläkar Bladet Svenska Pedodontiföreningens medlemsblad Nordiskt fokus i New Orleans Mannen bakom Cvek-amputationen Pedodontisten som konsult 52 tandläkare på 65 miljoner Utbildningen under lupp

Läs mer

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57)

Folktandvårdens verkställighetsplan 2015. December 2014. Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 December 2014 Folktandvårdens verkställighetsplan 2015 1 (57) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Omvärldsanalys... 4 2 Uppdrag, vision och verksamhetsidé.......5

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer

Psykolog. En ny generation tar plats. Ja till höjd medlemsavgift. Nej till minskad storlek. Kongressen. Kongress 2010. 18 sidor

Psykolog. En ny generation tar plats. Ja till höjd medlemsavgift. Nej till minskad storlek. Kongressen. Kongress 2010. 18 sidor Psykolog TIdNINgEN nr 5/2010 u sveriges psykologförbund Yrkesetiska dilemman vid kognitiva bedömningar av barn Kongress 2010 En ny generation tar plats Ja till höjd medlemsavgift och inkomstförsäkring

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer

För dig som vill få ut mer av ditt arbetsliv Nr 1 2015 vision.se

För dig som vill få ut mer av ditt arbetsliv Nr 1 2015 vision.se För dig som vill få ut mer av ditt arbetsliv Nr 1 2015 vision.se Jobb familj Arbetsliv och småbarn svår ekvation för varannan medlem De hjälper hemlösa EU-medborgare ÅRETS FÖRFATTARE Att ta upp kärlekstemat

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22

BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 BARNTANDLÄKARBLADET SVENSKA PEDODONTIFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD NUMMER 2 2009/ÅRGÅNG 22 Barntandläkarbladet ISSN 1400-6324 Organ sedan 1989 för Svenska Pedodontiföreningen Swedish Society of Paediatric Dentistry

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

1500 tandläkare till din tjänst

1500 tandläkare till din tjänst annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Munhälsa MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SYDSVENSKAN JUNI 2008 Möt sommaren med ett bländvitt leende! Läs mer sid 6-7 Vad innebär

Läs mer