TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997"

Transkript

1 TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997 I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna till de arbeten och inlägg som medtagits. I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits; de har satts inom parentes efter arbetets titel. Har författarna varit fler än två, har endast den först nämndes efternamn medtagits. I sakregistret har även upptagits ett antal osignerade meddelanden, notiser och inlägg. Följande förkortningar har använts: (vet) = odontologisk vetenskap (vet deb) = vetenskaplig debatt (rep) = reportage (rec) = bokrecension (deb) = debatt (not) = notis (OR) = Odontologisk riksstämma Årgång 89

2 Författarregister A Agerberg Göran: Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (deb)... 12:49 Ajanki Tord: Stillhet, vemod och mänskliga möten (rep)... 10:24 B Barenthin Inkeri: Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt!... 10:33 Beckman Bobbie: Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (deb)... 14:60 Berg Nils-Gunnar: Härdplaster II: Påtvingad utbildning (deb)... 17:44 Bergström Kurt: Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (vet)... 4:25 Bergström Kurt, Karlsson Margareta, Lind Rose-Marie, Malmgren Olle, Renvert Stefan: Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (vet)... 15:57 Bierbum Jesper: Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (rep)... 4:30 Birnbaum Annette: Information om utlandsarbete lockade (OR)... 1:32 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (rep)... 2:18 Tandvård i Kupolen, Borlänge... 9:45 Blixt-Johansen Gunilla: Kolleger, tandläkare (deb)... 4:44 Blomlöf Leif, Lindén Lars-Åke, Blomlöf Johan, Lindskog Sven: Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (vet)... 14:43 Boyne Philip J: Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (rec)... 9:38 Bratthall Douglas, Hänsel-Petersson Gunnel, Sundberg Hans: Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (vet)... 10:17 Brinck Erik: Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (deb)... 4:39 C Carlén Anette: Saliv och bakterieadhesion (vet)... 8:32 D Dahl Jon E: NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (deb)... 14:61 Dahlén Gunnar: Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (vet)... 12:27 Dahllöf Göran: Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (vet)... 5:39 Dérand Tore, Christersson Cecilia, Ehrnford Lars: Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (deb)... 17:41 van Dijken Jan, Qvist Vibeke: Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (vet)... 6:49 Domnérus Leif: Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (rep)... 8:42 E Edqvist Lennart: Extra kongressen flyttas till mars... 1: 7 Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa 2 riskabel för folktandvården... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen... 1:12 Nätverk samlar kunskap om allergier (rep)... 1:13 "Fåtal fall kräver amalgam"... 1:19 Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (rep). 1:24 Vite och förbud i ny tillsynslag... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall... 1:29 Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter... 2:16 Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund... 3:58 Uppdraget... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december... 3:61 Tandvårdsförsäkringen: Avslöjat förslag väcker kritik och irritation... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni... 4: 8 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (rep)... 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö... 4:13 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga... 5: 8 Leif Leisnert: Låt unga betala själva... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården... 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men inget högkostnadsskydd... 5:20 Uppsökande verksamhet... 5:21 Led i sjukdomsbehandling... 5:21 Långvarigt ökade behov... 5:22 Högkostnadsskydd... 5:24 Fri prissättning... 5:24 Stöd till unga... 5:25 Tandvårdsförsäkringen: Tre av fem får ingen subvention... 5:48 Ge alla råd till god tandvård... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder... 6: 8 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen... 6:14 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling... 6:15 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund... 6:68 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst... 6:75 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (rep)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (rep)... 7:19 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (rep)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (rep)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (rep)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (rep)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (rep)... 8:18 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar... 9: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare... 9:11 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare... 9:18

3 Tandvårdsförsäkringen: Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk... 9:36 Räkning till förbundet för familjens resekostnad... 10: 7 Tandvårdsförsäkringen: Fast ersättning utreds ännu en gång... 10: 8 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (rep)... 10:10 "Det här är för mig" (rep)... 10:12 Privattandläkarna håller medlemsmöte (OR)... 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov... 11: 8 Riskabelt att avstå från efterutbildning (rep)... 11:14 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (rep)... 11:18 Tandvårdsförsäkringen: Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård... 11:35 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring... 12: 7 Försäkringsutredningen möts i september... 12: 8 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (rep)... 12:28 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna... 13: 7 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister 13:20 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (rep)... 13:27 "Behandla aldrig en främling" (rep)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit... 13:36 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr. 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård... 14: 7 Siffrorna missvisande... 14: 8 Ohållbara beräkningar... 14: 8 Telemedicin kan korta kön till specialisten (rep)... 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (rep)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (rep)... 14:16 Datorjournal kräver struktur... 14:24 Fullödig datorjournal finns ej... 14:26 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket... 14:31 Tandläkare varnad för förväxling av patient... 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning... 14:34 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (rep)... 15:14 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (rep)... 15:25 Laserbehandling regenererar skadad nerv (rep)... 15:26 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (rep). 15:27 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (rep).. 15:28 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (rep)... 15:28 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (rep)... 15:31 Ingen påföljd för nervskada... 15:43 Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (rep)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (rep)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (rep)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (rep)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (rep)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (rep)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (rep). 16:26 Diffus värk ej skäl för rotfyllning... 16:28 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (OR) 17:22 Prisutdelning på riksstämman (OR)... 17:24 Konkurrensens år för Privattandläkarna... 17:37 Edqvist Lennart, Halling Christina, Mörk Christina: Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse... 14:37 Edvall Lilian: Bilden i taket lugnar barnen (rep)... 1:16 Ekstrand Kim, Christiansen Christian, Forss Helena, Jokela Jorma: To nordiske modeller for organiseret cariesbehandling (vet)... 6:19 Emilson Claes-Göran: Användning av klorhexidin för behandling av karies (vet)... 6:33 Engström Tommy: Stoppa miljonrullningen! (deb)... 4:42 Ericson Dan, Svensäter Gunnel, Bratthall Douglas: Hur kan plack orsaka karies? (vet)... 3:31 Ericson Åke: Kränkande att inte få kostnadstäckning (deb)... 4:45 Espelid Ivar, Bjørg Tveit Anne, Mejáre Ingegerd, Nyvad Bente: Karies ny viten eller gamle sannheter? (vet) 3:19 Eveland Ulf: Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation... 1:36 Eveland Ulf: Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur... 1:36 F Fagerström Christina: Svensk trojka lanserar rysk fluortant (rep)... 8:22 Fagerström Christina: Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (rep)... 8:25 G Gustavsdotter Maria: Missionären som tandläkare... 15:78 H Halling Arne, Flodin Ulf: Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (vet)... 1:21 Halling Christina: Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket... 5:30 Svårt att få tag på vikarier... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (rep)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (rep)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden"... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser... 9:15 Tandvårdens framtida mål i fokus... 9:32 3

4 God tandhälsa skapas hemma... 10:15 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa problemet (rep)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (rep)... 11:32 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen... 12: 7 Idérik professor utan färdiga svar (rep)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa... 12:14 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (rep)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (rep)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden... 13:10 Studenter lär sig diskutera etiska problem (rep)... 13:14 "Vi behöver gemensamma värderingar" (rep)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt"... 13:18 Bristfällig märkning av dentalprodukter... 13:22 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt... 14: 8 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (rep)... 14:20 Datorer i kliniska vardagen... 14:25 Humanist möter naturvetare... 14:28 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (rep)... 15:10 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen... 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning... 15:40 Etiska rådet ska främja debatten... 15:44 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning... 16:29 Kortare arbetstid kräver god planering (rep)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (rep)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (rep)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning"... 17:16 "Övertiden är största problemet"... 17:16 Invandrarkunskap i liten omfattning... 17:18 Tandläkare noterade inte grava skador... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran... 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit... 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas... 17:27 Erinran för bristfällig journalföring... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk... 17:29 Hansson Christer: Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (rep)... 1: 8 Haugejorden Ola, Holst Dorthe, Hugoson Anders, Widström Eeva: Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (vet)... 3:11 Heyden Guy: I brist på holism (deb)... 17:41 Håkansson Jan: Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (deb)... 4:45 Hölzer Johanna: Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (rep)... 9:22 Hölzer Johanna: "Här är det jättefint att vara tandläkare" (rep)... 9:26 Hölzer Johanna: Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (rep)... 9:30 Hörnfeldt Sten: Vi behöver ny ledning (deb)... 14:61 Hørsted Bindslev Preben, Asmussen Erik, Hansen Erik Keith: Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (vet)... 6:61 I Isaksson Curt: Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (rep)... 11:36 J Jobin Tobias: Var otydlig, förneka, sitt kvar! (deb)... 12:50 Johansson Bo: Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (rep)... 4:22 K Kwon PH, Laskin DM: Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (rec)... 13:56 L Lagerlöf Folke, Lenander-Lumikari Marianne, Tenovuo Jorma: Saliven en nödvändighet för tandhälsan (vet)... 3:49 Larsson Ragnhild: Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (rep)... 5:10 Larsson Ragnhild: Tandläkarna får smal och djup utbildning (rep)... 5:12 Larsson Åke, Magnusson Bengt: Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (vet)... 11:21 Leisnert Leif: Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (deb)... 4:41 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer 4:42 Lindahl Bengt, Johanson Gunnar: Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya... 1:34 Lindqvist Margaretha: Att härska genom att söndra (deb)... 4:43 Lingström Peter, Johansson Ingegerd, Birkhed Dowen: Kost och karies (vet)... 3:41 Linse Ulla, Wrangsjö Karin: Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (vet)... 2:29 Lundgren Bertil: Kolleger, se upp och säg ifrån! (deb).. 4:46 M Magnusson Ann-Britt: Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (deb)... 4:43 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar... 7:30 Molin Carl, Nilsson Carl Gustaf: Stress reaktioner och beteenden (vet)... 7:35 Möller Astrid: Skänk utrustning till Bosnien (deb)... 4:46 Mörk Christina: Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information... 2:28 Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (rep)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter"... 5:34 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster... 6: 7 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras... 6: 8 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister... 6:10 4

5 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund... 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda... 6:73 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara... 6:76 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård 7:14 Vad står i vägen för kvinnorna? (rep)... 7:24 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik... 11: 9 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning... 11:28 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (rep)... 13:38 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (rep)... 14:40 Vad får tandläkare säga i en annons?... 15:18 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig... 15:76 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco... 17:19 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (OR)... 17:24 N Nackstad Anne Charlotte: FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang.. 2:26 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket... 9:46 Odontologisk riksstämma 1997 (OR)... 12:21 Nilsson Ingert: Modernt med räls (rep)... 10:28 Nordbø Håkon, Strand Gunhild V: Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (vet)... 6:41 Norén Jan Olof, Pettersson Gunvor, Lindén Lars-Åke: Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (deb)... 17:43 O Olaisson Björn: Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (rep)... 8:19 P Persson Staffan A: Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (rep)... 4:15 Persson Staffan: Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (rep)... 4:16 Persson Staffan: Nya produkter på privatkliniken (rep) 4:17 Persson Staffan: Klinikerna som fick EU-bidrag... 4:18 Persson Staffan: Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (rep)... 4:20 Persson Staffan: Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (rep)... 4:21 Preiskel Harold W: Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (rec)... 10:32 R Ramström Helena: Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (vet)... 4:28 Redhe Olle: NIOM desinformerar (deb)... 14:59 Röding Karin: Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (rep)... 2:34 S Schwartz Richard S, Summitt James B, Robbins J William: Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (rec)... 13:54 Sennis Eriksson Livia: En ortodontist i shejkens tjänst (rep)... 7:48 Sibbmark Marie-Louise: Så föddes den lettiska tandsköterskan (rep)... 12:46 Stecksén-Blicks Christina, Ekman Agneta, Rosenkvist Carl Johan: Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (vet)... 16:31 Sterner Juto Monica: Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (rep)... 16:10 Sundberg Hans: Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (deb)... 2:17 Svenler Bo: Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (deb)... 3:62 Svensson Peter: FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (rep)... 9:19 Söderfeldt Björn, Bejerot Eva: Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (deb)... 17:40 T Tandtekniker: Vad händer sedan? (deb)... 17:40 Törnell Sven Ove: Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (deb)... 8:46 U Uhrbom Erik: "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (deb)... 1:35 Uhrbom Erik: Bra beslut av Trygg-Hansa! (deb)... 11:34 Uhrbom Erik, Halling Arne, Bjerner Bo: Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (vet)... 13:47 Uhrbom Erik: Röker Du, ryker Dina Tänder... 13:58 V, W Wallin Gösta: Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (vet)... 17:31 Waplan Olsson Staffan: SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands... 1:31 Werner Anita: Befängt påstående om HSAN (deb)... 1:35 Werner Anita: HSAN än en gång (deb)... 4:46 Wikander Anders: Synpunkter på Gustafsprojektet (deb)... 8:48 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (rep)... 2: 8 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (rep)... 2:11 Viktorsson Sören: Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (rep) 5:14 5

6 Viktorsson Sören: Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (rep)... 5:16 Viktorsson Sören: Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor... 5:18 Viktorsson Sören: Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (rep)... 8:34 Viktorsson Sören: Utseendet viktigt (rep)... 8:36 Wåhlin Gun, Mejàre Ingegerd: Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (vet)... 15:49 Wårdh Inger, Andersson Lars, Sörensen Stefan: Attityder till munvård hos vårdpersonal (vet)... 8:27 Ö Øgaard Bjørn, Seppä Liisa, Richards Alan, Ekstrand Jan: Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (vet) 6:27 Öhman Göran: AFS 1996:4 Härdplaster... 5:35 Öman Björn: Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som omyndiga (deb)... 3:62 Örtengren Ulf, Andreasson Harriet: Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (vet)... 9:39 Sakregister ANSVAR OCH ETIK Vite och förbud i ny tillsynslag (Edqvist)... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall (Edqvist) 1:29 Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation (Eveland)... 1:36 Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur (Eveland)... 1:36 Kommitté utreder forskningsetik... 9: 9 Minst en kvinna i etiska rådet krav i kongressmotion.. 11: 7 Socialstyrelsen: Journallagen gäller också vid datorisering... 11: 8 Idérik professor utan färdiga svar (Halling)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa (Halling)... 12:14 Studenter lär sig diskutera etiska problem (Halling)... 13:14 Ny bestämmelse i Lex Maria... 13:15 "Vi behöver gemensamma värderingar" (Halling)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt" (Halling)... 13:18 "Behandla aldrig en främling" (Edqvist)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit (Edqvist)... 13:36 Tandläkare varnad för förväxling av patient (Edqvist). 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning (Edqvist)... 14:34 Vad får tandläkare säga i en annons? (Mörk)... 15:18 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning (Halling)... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen (Halling) 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust (Halling)... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning (Halling)... 15:40 Ingen påföljd för nervskada (Edqvist)... 15:43 Etiska rådet ska främja debatten (Halling)... 15:44 Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Diffus värk ej skäl för rotfyllning (Edqvist)... 16:28 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning (Halling) 16:29 Varnad tandläkare överklagar beslutet... 16:29 Tandläkare noterade inte grava skador (Halling)... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran (Halling). 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit (Halling).. 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas (Halling).. 17:27 Erinran för bristfällig journalföring (Halling)... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk (Halling)... 17:29 ARBETSMARKNAD Lätt rekrytera personal till folktandvården... 2: 7 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster (Mörk) 7: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare (Edqvist)... 9:10 Svårt att få tag på vikarier (Halling)... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad (Halling)... 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (Halling)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (Halling)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden" (Halling)... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser (Halling)... 9:15 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare (Edqvist)... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet (Edqvist)... 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare (Edqvist)... 9:18 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Riksrevisionsverket kartlägger svart arbete i tandvården 13: 8 Privattandläkarna anmäler Sverige för EU-kommissionen... 13: 8 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård (Edqvist)... 14: 7 Siffrorna missvisande (Edqvist)... 14: 8 Ohållbara beräkningar (Edqvist)... 14: 8 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt (Mörk)... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare (Mörk)... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna (Mörk)... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig (Mörk)... 15:76 Konkurrensens år för Privattandläkarna (Edqvist)... 17:37 ARBETSMILJÖ Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (Halling, Flodin)... 1:21 Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (Linse, Wrangsjö)... 2:29 Vad står i vägen för kvinnorna? (Mörk)... 7:24 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar (Magnusson) 7:30 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (Halling)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (Halling)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden (Halling)... 13:10 6

7 Kortare arbetstid kräver god planering (Halling)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (Halling)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga (Halling)... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (Halling)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning" (Halling)... 17:16 "Övertiden är största problemet" (Halling)... 17:16 BOKRECENSION Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (Boyne)... 9:38 Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (Preiskel)... 10:32 Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (Schwartz)... 13:54 Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (Kwon, Laskin)... 13:56 CARIOLOGI Tema Cariologi I II... 3:10 Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (Haugejorden)... 3:11 Karies ny viten eller gamle sannheter? (Espelid)... 3:19 Hur kan plack orsaka karies? (Ericson)... 3:31 Kost och karies (Lingström)... 3:41 Saliven en nödvändighet för tandhälsan (Lagerlöf)... 3:49 To nordiske modeller organiseret cariesbehandling (Ekstrand)... 6:19 Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (Øgaard)... 6:27 Användning av klorhexidin för behandling av karies (Emilson)... 6:33 Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (Nordbø, Strand)... 6:41 Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (van Dijken, Qvist)... 6:49 Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (Hørsted Bindslev)... 6:61 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Saliv och bakterieadhesion (Carlén)... 8:32 FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (Svensson)... 9:19 Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (Bratthall)... 10:17 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Laserbehandling regenererar skadad nerv (Edqvist)... 15:26 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (Edqvist)... 15:28 DEBATT Befängt påstående om HSAN (Werner)... 1:35 "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (Uhrbom) 1:35 Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (Sundberg)... 2:17 Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (Svenler)... 3:62 Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som o- myndiga (Öman)... 3:62 Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (Brinck).. 4:39 Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (Leisnert)... 4:41 Stoppa miljonrullningen! (Engström)... 4:42 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer (Leisnert)... 4:42 Att härska genom att söndra (Lindqvist)... 4:43 Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (Magnusson)... 4:43 Kolleger, tandläkare (Blixt-Johansen)... 4:44 Kränkande att inte få kostnadstäckning (Ericson)... 4:45 Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (Håkansson)... 4:45 Kolleger, se upp och säg ifrån! (Lundgren)... 4:46 Skänk utrustning till Bosnien (Möller)... 4:46 HSAN än en gång (Werner)... 4:46 Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (Törnell)... 8:46 Synpunkter på Gustafsprojektet (Wikander)... 8:48 Bra beslut av Trygg-Hansa! (Uhrbom)... 11:34 Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (Agerberg) 12:49 Var otydlig, förneka, sitt kvar! (Jobin)... 12:50 NIOM desinformerar (Redhe)... 14:59 Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (Beckman) 14:60 NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (Dahl)... 14:61 Vi behöver ny ledning (Hörnfeldt)... 14:61 Vad händer sedan? (Tandtekniker)... 17:40 Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (Söderfeldt, Bejerot)... 17:40 I brist på holism (Heyden)... 17:41 Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (Dérand)... 17:41 Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (Norén)... 17:43 Härdplaster II: Påtvingad utbildning (Berg)... 17:44 DENTALA MATERIAL "Fåtal fall kräver amalgam" (Edqvist)... 1:19 AFS 1996:4 Härdplaster (Öhman)... 5:35 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling (Edqvist)... 6:15 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras (Mörk)... 7: 8 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (Edqvist)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering (Edqvist)... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam (Edqvist)... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (Örtengren, Andreasson)... 9:39 Bristfällig märkning av dentalprodukter (Halling)... 13:22 Socialdemokraterna: Satsa på forskning om alternativ till amalgam... 15: 8 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Kritiken avvisas... 16:44 Härdplastförordningen: Läkarundersökning får inte delegeras... 17: 8 Härdplastförordningen: Kravet på utbildning preciseras i punktform... 17:38 EKONOMI Sänkt ränta på medlemslån... 2: 7 Privat folktandvård mål för moderater... 9: 8 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa pro- 7

8 blemet (Halling)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (Halling)... 11:32 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (Edqvist). 15:25 ENDODONTI Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (Wallin) 17:31 FOLKHÄLSA Ge alla råd till god tandvård (Edqvist)... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder (Edqvist)... 6: 8 Många låginkomsttagare skjuter upp tandläkarbesök (Edqvist)... 8: 7 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (Edqvist)... 13:27 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (Uhrbom)... 13:47 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (Halling)... 15:10 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (Edqvist) 15:27 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 HYGIEN OCH SMITTSKYDD Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (Mörk)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården (Mörk)... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter" (Mörk)... 5:34 INTERNET Tandläkarförbundet i cyberspace... 9:43 KONGRESSER, KONFERENSER Extra kongressen flyttas till mars (Edqvist)... 1: 7 Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands (Waplan Olsson)... 1:31 Information om utlandsarbete lockade (Birnbaum)... 1:32 FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea (Nackstad)... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang (Nackstad)... 2:26 Nomineringar till SACO... 3: 8 Riksstämma november... 3: 8 Inför extra kongressen: Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund (Edqvist)... 3:58 Uppdraget (Edqvist)... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp (Edqvist)... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december (Edqvist)... 3:61 Konferenser, internationella... 3:64 Konferenser, internationella... 3:77 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Konferenser, internationella... 5:52 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund (Edqvist)... 6:68 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund (Mörk). 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda (Mörk)... 6:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked (Edqvist)... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst (Edqvist)... 6:75 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara (Mörk)... 6:76 Konferenser, internationella... 7:47 Konferenser, internationella... 8:38 Tandvårdens framtida mål i fokus (Halling)... 9:32 Konferenser, internationella... 9:44 Tandvård i Kupolen, Borlänge (Birnbaum)... 9:45 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket (Nackstad)... 9:46 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Ombud utsedda till Saco:s kongress... 11: 8 Konferenser, internationella... 11:16 Konferenser, internationella... 12:19 Odontologisk riksstämma 1997 (Nackstad)... 12:21 Konferenser, internationella... 13:24 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna (Edqvist)... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr... 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Utställarförteckning Swedental, november... 15:22 Motionärer kräver oförändrad medlemsavgift... 15:65 Övriga motioner: Insyn i privattandvården... 15:65 Frivilligt medlemskap... 15:65 Representanter i tandvårdsdelegationen... 15:66 Sjukhustandläkarna missnöjda med lönen... 15:66 Tandläkartidningen bör ges ut på CD-ROM... 15:66 Högre status för tandläkaryrket... 15:66 Slå ihop regionerna till en efterutbildningsenhet... 15:66 Kongressombud ska väljas på årsmöte... 15:66 Kongressombud... 15:67 Odontologisk riksstämma 1997: Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco (Mörk)... 17:17 Odontologisk riksstämma 1997: 8

9 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (Edqvist)... 17:22 Prisutdelning på riksstämman (Edqvist)... 17:24 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (Mörk)... 17:24 KRÖNIKA Begravd i tidningar... 1: 6 En relativt användbar teori... 2: 6 Nordism i praktiken... 3: 6 Tuggummi på hemmet... 4: 6 Jakten på tid... 5: 6 Med kvaliteten som vapen... 6: 6 Studera terrängen!... 7: 6 Hellre debatt än DN Debatt... 8: 6 Den grå verkligheten... 9: 6 Uppriktigt sagt... 10: 6 Bilden av tandläkaren... 11: 6 Etik och egennytta... 12: 6 Debattera mera!... 13: 6 Svaret är ny teknik... 14: 6 Som en poliskontroll... 15: 6 Att stå för sin åsikt... 16: 6 En hägring?... 17: 6 KÄKKIRURGI Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (Olaisson)... 8:19 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (Edqvist)... 15:14 LEDARE Nu ska kongressen ta ut färdriktningen... 1: 3 Ett gott nytt 1997!... 2: 3 Vi ska föra en ansvarsfull debatt... 3: 3 Äntligen planar arbetslösheten ut... 4: 3 Vårt namn är en tillgång... 5: 3 Säg din mening!... 6: 3 Ett darrigt pekfinger... 7: 3 Vi måste få ökad förskrivningsrätt!... 8: 3 Svenska folket prioriterar tandvård!... 9: 3 Inga nya frågor på tandvårdens dagordning... 10: 3 Teknik i demokratins tjänst... 11: 3 Det handlar om mer än tandvårdsförsäkringen... 12: 3 Nu placerar vi etiken i centrum!... 13: 3 Arbetsskadade måste få bättre hjälp... 14: 3 Amalgam i motionsfloden... 15: 3 Kongressen anger färdriktningen... 16: 3 Kongressen har bäddat för sammanhållning... 17: 3 NOTISER Anmäl arbetsskada till förbundet för snabba insatser... 1:15 Belastningsskador är tandvårdens vanligaste arbetsskada... 1:15 Beställ själv nya förordningar... 1:28 Ny medlemsförmån!... 1:30 Trygghetsfondsprojekt ger fler uppgifter till sköterskor och hygienister... 1:32 Tandvårdsassistent ny yrkeskår i Jönköpingslandstinget... 3:57 WHO föreslår nya mål för tandhälsan år :57 Arbetslösa tandläkare vill bli svenska medborgare... 3:57 Biverkningsregistret fick 253 rapporter :50 Frågor och svar om nya åtgärdstaxan... 5:50 Kortare arbetstid och ökat öppethållande... 5:50 Arbetsgrupp ska föreslå ny organisation... 6: 8 Folkhälsomål utreds av parlamentarisk kommitté... 6:11 Du som vill påverka valen av förtroendemän inför nästa kongressperiod kontakta valnämnden!... 6:60 Genterapi ger ökad salivproduktion från strålskadade körtlar... 7:34 Femhundra tandläkare till jobb i utlandet... 9:12 Eastman i London ser över sina adresslistor... 9:21 Intresserad av djurtandvård?... 9:34 Svenska forskningspolitiken ses över... 9:34 Agneta Ekman blir tandvårdschef... 10: 8 Nya föreskrifter om delegering... 11:34 Holländskt besök... 13:25 Nödvändig undersökning... 13:25 Beställ broschyrer om ansvar och etik... 13:37 Profylaxpris delas av amerikan och schweizare... 14:29 Tandläkare Norrbottens nye sjukvårdsdirektör... 14:31 Förebyggande tandvård på schemat... 14:58 Så får förbundets emblem användas... 14:58 Avtal om företagstandvård... 15:80 Ny organisation för norska akademiker... 17:17 Antioxidanter: Preventiv effekt är inte bevisad... 17:18 Tandläkartidningen prisbelönad... 17:20 Krister Sandström omvald till ordförande... 17:38 ODONTOLOGISK TEKNOLOGI NIOM-info: Kan yrkesmedicinske problemer unngås?... 4:34 Leder: Bivirkninger og yrkesskader... 4:35 Kvinnelige tannlegers arbeidsmiljø: Påvirker ikke fruktbarheten... 4:36 NIOMs opplæringsprogram i kvalitetssikring: 200 laboratorier påmeldt... 4:37 Kvalitetssystem på tannklinikken?... 4:37 CE-merking av dentale produkter... 4:38 NIOM-info: Kvikksølv: Miljøgift i tennene et paradoks?... 12:51 Fremtiden: NIOM har stor nordisk nytte... 12:52 NIOM på Internet... 12:52 Kompositmaterialen: Risken störst för vårdpersonal... 12:53 Telemedicin kan korta kön till specialisten (Edqvist).. 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (Edqvist)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (Edqvist)... 14:16 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (Halling)... 14:20 Datorjournal kräver struktur (Edqvist)... 14:24 Datorer i kliniska vardagen (Halling)... 14:25 Fullödig datorjournal finns ej (Edqvist)... 14:26 ORAL MEDICIN Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (Ramström)... 4:28 Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (Bierbum)... 4:30 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (Edqvist)... 15:31 ORAL PATOLOGI Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (Lars- 9

10 son, Magnusson)... 11:21 ORTODONTI Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (Bergström).. 4:25 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (Bergström)... 15:57 PARODONTOLOGI Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (Edqvist) 1:24 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (Edqvist)... 11:18 Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (Dahlén)... 12:27 Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (Blomlöf)... 14:43 PEDODONTI Bilden i taket lugnar barnen (Edvall)... 1:16 Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (Dahllöf)... 5:39 God tandhälsa skapas hemma (Halling)... 10:15 Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (Wåhlin, Mejàre)... 15:49 Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (Sterner Juto)... 16:10 Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (Stecksén-Blicks) 16:31 PRIVATA TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGAR Ny förening bildad för patientförsäkringar... 2: 7 Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring (Halling)... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar (Halling)... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket (Halling)... 5:30 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen (Halling)... 12: 7 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring (Edqvist)... 12: 7 PROTETIK Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (Edqvist)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (Edqvist)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (Edqvist)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (Edqvist)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (Edqvist)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (Edqvist)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (Edqvist) 16:26 PSYKOSOMATIK Stress reaktioner och beteenden (Molin, Nilsson)... 7:35 SJUKHUSTANDVÅRD Attityder till munvård hos vårdpersonal (Wårdh)... 8:27 TANDHYGIENISTER Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen (Edqvist)... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter (Edqvist)... 2:16 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik (Mörk)... 11: 9 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 TANDLÄKARFÖRBUNDET Leif Leisnert: Medlemsmajoritet för ett enda tandläkarförbund... 3: 7 Ann-Britt Magnusson: Framtida utmaningar sköts bäst i ett förbund... 3: 8 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar (Edqvist)... 9: 7 Betala medlemsavgift med autogiro... 9: 8 Ny avgift för tandläkare som arbetar utomlands... 9: 8 Motion kräver utökad förbundsstyrelse... 9: 8 Höjd avgift till AEA... 9: 8 Kerstin Mellstrand leder arbetsgrupp... 9: 8 Räkning till förbundet för familjens resekostnad (Edqvist)... 10: 7 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (Mörk)... 14:40 Bundna mandat i förbundsstyrelsen... 16: 8 Privattandläkarna kräver oförändrad avgift... 16: 8 Organisationsgrupp sammankallas på nytt... 16:40 Förslag sätta tak för medlemsavgifter... 16:41 Styrelsen avstyrker frivilligt medlemskap... 16:41 Motioner om styrelsen lämnade till arbetsgrupp... 16:42 Styrelsen avvisar förslag om insyn... 16:42 Förslag att utreda val av kongressombud... 16:42 Kvinna i etikråd ingen stadgefråga... 16:42 Efterutbildningen utreds... 16:42 Tandvårdsdelegation ansvar för SPF och TT... 16:42 Sjukhustandläkarnas lön... 16:43 Titel och status... 16:43 Ingen avgift för Tandläkartidningen... 16:43 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 TANDLÄKARYRKET Humanist möter naturvetare (Halling)... 14:28 TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa riskabel för folktandvården (Edqvist)... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen (Edqvist)... 1:12 Förlängd tid för försäkringsgruppen... 3: 8 Avslöjat förslag väcker kritik och irritation (Edqvist)... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni (Edqvist).. 4: 8 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga (Edqvist)... 5: 7 Leif Leisnert: Låt unga betala själva (Edqvist)... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården (Edqvist).. 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa (Edqvist)... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men 10

11 inget högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:20 Uppsökande verksamhet (Edqvist)... 5:21 Led i sjukdomsbehandling (Edqvist)... 5:21 Långvarigt ökade behov (Edqvist)... 5:22 Högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:24 Fri prissättning (Edqvist)... 5:24 Stöd till unga (Edqvist)... 5:25 Tre av fem får ingen subvention (Edqvist)... 5:48 Tandvård och läkarbesök för samma avgift?... 5:51 Systemskiftet... 5:51 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister (Mörk)... 6:10 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök (Edqvist)... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen (Edqvist)... 6:14 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård (Mörk)... 7:14 "Sprid inte pengar till de redan friska"... 7:15 "Sjukvårdsavgift i tandvården"... 7:16 Privattandläkarna är nöjda... 7:16 Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar (Edqvist)... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk (Edqvist)... 9:36 Fast ersättning utreds ännu en gång (Edqvist)... 10: 8 Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen (Edqvist)... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Försäkringsutredningen möts i september (Edqvist)... 12: 8 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna (Edqvist)... 13: 7 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 UTBILDNING Oklara besked om minskad tandläkarutbildning... 2: 7 Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (Röding)... 2:34 Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (Larsson)... 5:10 Tandläkarna får smal och djup utbildning (Larsson)... 5:12 Tandläkarutbildningen: Hård kritik mot krav på nedskärning... 8:40 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (Edqvist)... 10:11 "Det här är för mig" (Edqvist)... 10:12 Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt! (Barenthin)... 10:33 Riskabelt att avstå från efterutbildning (Edqvist)... 11:14 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (Edqvist)... 12:38 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt (Halling)... 14: 8 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning (Edqvist)... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte (Edqvist)... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket (Edqvist)... 14:31 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Invandrarkunskap i liten omfattning (Halling)... 17:18 VARIA Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (Hansson)... 1: 8 Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya (Lindahl, Johanson)... 1:34 Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (Viktorsson)... 2: 8 Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (Viktorsson)... 2: 8 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (Birnbaum)... 2:18 Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information (Mörk)... 2:28 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (Edqvist). 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (Persson)... 4:15 Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (Persson)... 4:16 Nya produkter på privatkliniken (Persson)... 4:17 Klinikerna som fick EU-bidrag (Persson)... 4:18 Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (Persson). 4:20 Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (Persson)... 4:21 Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (Johansson)... 4:22 Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (Viktorsson)... 5:14 Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (Viktorsson)... 5:16 Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor (Viktorsson)... 5:18 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (Edqvist)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (Edqvist)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (Edqvist)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (Edqvist)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (Edqvist)... 8:18 Svensk trojka lanserar rysk fluortant (Fagerström)... 8:22 Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (Fagerström)... 8:25 Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (Viktorsson)... 8:34 Utseendet viktigt (Viktorsson)... 8:36 Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (Domnérus)... 8:42 Avhopp ökande problem för brittiska tandläkarhögskolor... 9: 8 Pris för god pedagogik... 9: 9 Regeringen vill ha fler professorer... 9: 9 Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (Hölzer)... 9:22 "Här är det jättefint att vara tandläkare" (Hölzer)... 9:26 11

12 Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (Hölzer)... 9:30 Stillhet, vemod och mänskliga möten (Ajanki)... 10:24 Modernt med räls (Nilsson)... 10:28 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning (Mörk)... 11:28 Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (Isaksson)... 11:36 Så föddes den lettiska tandsköterskan (Sibbmark)... 12:46 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (Mörk)... 13:38 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (Edqvist) 15:28 Missionären som tandläkare (Gustavsdotter)... 15:78 12

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Från hantverk till akademisk profession

Från hantverk till akademisk profession VETENSKAP & KLINIK»Under 1910- och 20- talen fördes även intensiva debatter om det var passande för kvinnor att vara tandläkare.«tandklinik på Manillaskolan 1912. foto: ur manillaskolans arkiv, stockholms

Läs mer

5.Tandvården i Sverige

5.Tandvården i Sverige 5.Tandvården i Sverige Hans Sundberg Den historiska utvecklingen av tandvården i Sverige Tandvården i Sverige ombesörjdes under 1600- och 1700-talet av från Europa invandrade badare, barberare och fältskärer

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Tandhälsa och tandvård

Tandhälsa och tandvård Tandhälsa och tandvård I detta kapitel beskriver Socialstyrelsen utvecklingen inom tandvården och den vård som ges enligt tandvårdslagen (1985:125), TL. Myndigheten diskuterar även befolkningens tandhälsa.

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Eric Dental Clinic Mutomo. Handbok

Eric Dental Clinic Mutomo. Handbok Eric Dental Clinic Mutomo Handbok 2010-12-13 Sida 1 av 6 Viktig information till dig som är tandläkare på väg till Mutomo Barn i primary school behandlas utan kostnad. Till sjukhuset betalar du däremot

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar

1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 1/2010 Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se. Tandvårdsgruppen informerar 2010-06-18 2 Så är det då dags att inför

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013 Anmälningar Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0140 att utse Magnus Bonde (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192)

Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) PROTOKOLL 2011/12-1 1(4) Styrelsemöte För Sverigeunionen av Soroptimistklubbar (organisationsnummer 878001-3192) Plats: Täby Park Hotell, Täby Datum: 26 november 2011 Närvarande: Anita Westerström, Helena

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:6 1 (13) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

Läs mer

Tandhygienistyrket stora möjligheter

Tandhygienistyrket stora möjligheter Tandhygienistyrket stora möjligheter MARIE LENREUS MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. E G EN F Ö RETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Minnesanteckningar från nationell träff för tandvårdsnätverket 2008 09 03 sessionssalen SKTF Stockholm

Minnesanteckningar från nationell träff för tandvårdsnätverket 2008 09 03 sessionssalen SKTF Stockholm Minnesanteckningar från nationell träff för tandvårdsnätverket 2008 09 03 sessionssalen SKTF Stockholm Närvarande; se medföljande bilaga med kontakpersoner Peter Andersson presenterade ny ombudsman Ewa

Läs mer

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Sundbyberg 2007-06-25 Vår referens: Karin Sandström Diarienummer 07-153 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Friskare tänder - till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (7) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15

Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Arbetsutskottet 2011-03-15 1 (14) Plats och tid Närvarande Ledamöter Kommunförbundet Skåne, Porfyrvägen 8, Lund kl. 09.00-12.15 Stefan Lundgren (m), ordförande Maria Winberg Nordström (fp) Bo Polsten (fp),

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer