TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997"

Transkript

1 TANDLÄKARTIDNINGEN INNEHÅLL 1997 I författarregistret finns utom namnen på författarna även titlarna till de arbeten och inlägg som medtagits. I sakregistret har endast författarnas efternamn medtagits; de har satts inom parentes efter arbetets titel. Har författarna varit fler än två, har endast den först nämndes efternamn medtagits. I sakregistret har även upptagits ett antal osignerade meddelanden, notiser och inlägg. Följande förkortningar har använts: (vet) = odontologisk vetenskap (vet deb) = vetenskaplig debatt (rep) = reportage (rec) = bokrecension (deb) = debatt (not) = notis (OR) = Odontologisk riksstämma Årgång 89

2 Författarregister A Agerberg Göran: Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (deb)... 12:49 Ajanki Tord: Stillhet, vemod och mänskliga möten (rep)... 10:24 B Barenthin Inkeri: Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt!... 10:33 Beckman Bobbie: Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (deb)... 14:60 Berg Nils-Gunnar: Härdplaster II: Påtvingad utbildning (deb)... 17:44 Bergström Kurt: Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (vet)... 4:25 Bergström Kurt, Karlsson Margareta, Lind Rose-Marie, Malmgren Olle, Renvert Stefan: Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (vet)... 15:57 Bierbum Jesper: Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (rep)... 4:30 Birnbaum Annette: Information om utlandsarbete lockade (OR)... 1:32 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (rep)... 2:18 Tandvård i Kupolen, Borlänge... 9:45 Blixt-Johansen Gunilla: Kolleger, tandläkare (deb)... 4:44 Blomlöf Leif, Lindén Lars-Åke, Blomlöf Johan, Lindskog Sven: Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (vet)... 14:43 Boyne Philip J: Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (rec)... 9:38 Bratthall Douglas, Hänsel-Petersson Gunnel, Sundberg Hans: Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (vet)... 10:17 Brinck Erik: Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (deb)... 4:39 C Carlén Anette: Saliv och bakterieadhesion (vet)... 8:32 D Dahl Jon E: NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (deb)... 14:61 Dahlén Gunnar: Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (vet)... 12:27 Dahllöf Göran: Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (vet)... 5:39 Dérand Tore, Christersson Cecilia, Ehrnford Lars: Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (deb)... 17:41 van Dijken Jan, Qvist Vibeke: Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (vet)... 6:49 Domnérus Leif: Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (rep)... 8:42 E Edqvist Lennart: Extra kongressen flyttas till mars... 1: 7 Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa 2 riskabel för folktandvården... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen... 1:12 Nätverk samlar kunskap om allergier (rep)... 1:13 "Fåtal fall kräver amalgam"... 1:19 Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (rep). 1:24 Vite och förbud i ny tillsynslag... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall... 1:29 Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter... 2:16 Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund... 3:58 Uppdraget... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december... 3:61 Tandvårdsförsäkringen: Avslöjat förslag väcker kritik och irritation... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni... 4: 8 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (rep)... 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö... 4:13 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga... 5: 8 Leif Leisnert: Låt unga betala själva... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården... 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men inget högkostnadsskydd... 5:20 Uppsökande verksamhet... 5:21 Led i sjukdomsbehandling... 5:21 Långvarigt ökade behov... 5:22 Högkostnadsskydd... 5:24 Fri prissättning... 5:24 Stöd till unga... 5:25 Tandvårdsförsäkringen: Tre av fem får ingen subvention... 5:48 Ge alla råd till god tandvård... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder... 6: 8 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen... 6:14 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling... 6:15 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund... 6:68 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst... 6:75 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (rep)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (rep)... 7:19 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (rep)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (rep)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (rep)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (rep)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (rep)... 8:18 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar... 9: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare... 9:11 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare... 9:18

3 Tandvårdsförsäkringen: Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk... 9:36 Räkning till förbundet för familjens resekostnad... 10: 7 Tandvårdsförsäkringen: Fast ersättning utreds ännu en gång... 10: 8 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (rep)... 10:10 "Det här är för mig" (rep)... 10:12 Privattandläkarna håller medlemsmöte (OR)... 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov... 11: 8 Riskabelt att avstå från efterutbildning (rep)... 11:14 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (rep)... 11:18 Tandvårdsförsäkringen: Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård... 11:35 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring... 12: 7 Försäkringsutredningen möts i september... 12: 8 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (rep)... 12:28 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna... 13: 7 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister 13:20 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (rep)... 13:27 "Behandla aldrig en främling" (rep)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit... 13:36 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr. 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård... 14: 7 Siffrorna missvisande... 14: 8 Ohållbara beräkningar... 14: 8 Telemedicin kan korta kön till specialisten (rep)... 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (rep)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (rep)... 14:16 Datorjournal kräver struktur... 14:24 Fullödig datorjournal finns ej... 14:26 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket... 14:31 Tandläkare varnad för förväxling av patient... 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning... 14:34 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (rep)... 15:14 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (rep)... 15:25 Laserbehandling regenererar skadad nerv (rep)... 15:26 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (rep). 15:27 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (rep).. 15:28 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (rep)... 15:28 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (rep)... 15:31 Ingen påföljd för nervskada... 15:43 Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (rep)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (rep)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (rep)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (rep)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (rep)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (rep)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (rep). 16:26 Diffus värk ej skäl för rotfyllning... 16:28 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (OR) 17:22 Prisutdelning på riksstämman (OR)... 17:24 Konkurrensens år för Privattandläkarna... 17:37 Edqvist Lennart, Halling Christina, Mörk Christina: Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse... 14:37 Edvall Lilian: Bilden i taket lugnar barnen (rep)... 1:16 Ekstrand Kim, Christiansen Christian, Forss Helena, Jokela Jorma: To nordiske modeller for organiseret cariesbehandling (vet)... 6:19 Emilson Claes-Göran: Användning av klorhexidin för behandling av karies (vet)... 6:33 Engström Tommy: Stoppa miljonrullningen! (deb)... 4:42 Ericson Dan, Svensäter Gunnel, Bratthall Douglas: Hur kan plack orsaka karies? (vet)... 3:31 Ericson Åke: Kränkande att inte få kostnadstäckning (deb)... 4:45 Espelid Ivar, Bjørg Tveit Anne, Mejáre Ingegerd, Nyvad Bente: Karies ny viten eller gamle sannheter? (vet) 3:19 Eveland Ulf: Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation... 1:36 Eveland Ulf: Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur... 1:36 F Fagerström Christina: Svensk trojka lanserar rysk fluortant (rep)... 8:22 Fagerström Christina: Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (rep)... 8:25 G Gustavsdotter Maria: Missionären som tandläkare... 15:78 H Halling Arne, Flodin Ulf: Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (vet)... 1:21 Halling Christina: Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket... 5:30 Svårt att få tag på vikarier... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (rep)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (rep)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden"... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser... 9:15 Tandvårdens framtida mål i fokus... 9:32 3

4 God tandhälsa skapas hemma... 10:15 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa problemet (rep)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (rep)... 11:32 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen... 12: 7 Idérik professor utan färdiga svar (rep)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa... 12:14 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (rep)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (rep)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden... 13:10 Studenter lär sig diskutera etiska problem (rep)... 13:14 "Vi behöver gemensamma värderingar" (rep)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt"... 13:18 Bristfällig märkning av dentalprodukter... 13:22 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt... 14: 8 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (rep)... 14:20 Datorer i kliniska vardagen... 14:25 Humanist möter naturvetare... 14:28 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (rep)... 15:10 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen... 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning... 15:40 Etiska rådet ska främja debatten... 15:44 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning... 16:29 Kortare arbetstid kräver god planering (rep)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (rep)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (rep)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning"... 17:16 "Övertiden är största problemet"... 17:16 Invandrarkunskap i liten omfattning... 17:18 Tandläkare noterade inte grava skador... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran... 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit... 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas... 17:27 Erinran för bristfällig journalföring... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk... 17:29 Hansson Christer: Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (rep)... 1: 8 Haugejorden Ola, Holst Dorthe, Hugoson Anders, Widström Eeva: Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (vet)... 3:11 Heyden Guy: I brist på holism (deb)... 17:41 Håkansson Jan: Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (deb)... 4:45 Hölzer Johanna: Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (rep)... 9:22 Hölzer Johanna: "Här är det jättefint att vara tandläkare" (rep)... 9:26 Hölzer Johanna: Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (rep)... 9:30 Hörnfeldt Sten: Vi behöver ny ledning (deb)... 14:61 Hørsted Bindslev Preben, Asmussen Erik, Hansen Erik Keith: Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (vet)... 6:61 I Isaksson Curt: Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (rep)... 11:36 J Jobin Tobias: Var otydlig, förneka, sitt kvar! (deb)... 12:50 Johansson Bo: Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (rep)... 4:22 K Kwon PH, Laskin DM: Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (rec)... 13:56 L Lagerlöf Folke, Lenander-Lumikari Marianne, Tenovuo Jorma: Saliven en nödvändighet för tandhälsan (vet)... 3:49 Larsson Ragnhild: Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (rep)... 5:10 Larsson Ragnhild: Tandläkarna får smal och djup utbildning (rep)... 5:12 Larsson Åke, Magnusson Bengt: Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (vet)... 11:21 Leisnert Leif: Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (deb)... 4:41 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer 4:42 Lindahl Bengt, Johanson Gunnar: Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya... 1:34 Lindqvist Margaretha: Att härska genom att söndra (deb)... 4:43 Lingström Peter, Johansson Ingegerd, Birkhed Dowen: Kost och karies (vet)... 3:41 Linse Ulla, Wrangsjö Karin: Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (vet)... 2:29 Lundgren Bertil: Kolleger, se upp och säg ifrån! (deb).. 4:46 M Magnusson Ann-Britt: Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (deb)... 4:43 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar... 7:30 Molin Carl, Nilsson Carl Gustaf: Stress reaktioner och beteenden (vet)... 7:35 Möller Astrid: Skänk utrustning till Bosnien (deb)... 4:46 Mörk Christina: Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information... 2:28 Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (rep)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter"... 5:34 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster... 6: 7 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras... 6: 8 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister... 6:10 4

5 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund... 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda... 6:73 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara... 6:76 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård 7:14 Vad står i vägen för kvinnorna? (rep)... 7:24 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik... 11: 9 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning... 11:28 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (rep)... 13:38 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (rep)... 14:40 Vad får tandläkare säga i en annons?... 15:18 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig... 15:76 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco... 17:19 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (OR)... 17:24 N Nackstad Anne Charlotte: FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang.. 2:26 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket... 9:46 Odontologisk riksstämma 1997 (OR)... 12:21 Nilsson Ingert: Modernt med räls (rep)... 10:28 Nordbø Håkon, Strand Gunhild V: Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (vet)... 6:41 Norén Jan Olof, Pettersson Gunvor, Lindén Lars-Åke: Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (deb)... 17:43 O Olaisson Björn: Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (rep)... 8:19 P Persson Staffan A: Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (rep)... 4:15 Persson Staffan: Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (rep)... 4:16 Persson Staffan: Nya produkter på privatkliniken (rep) 4:17 Persson Staffan: Klinikerna som fick EU-bidrag... 4:18 Persson Staffan: Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (rep)... 4:20 Persson Staffan: Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (rep)... 4:21 Preiskel Harold W: Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (rec)... 10:32 R Ramström Helena: Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (vet)... 4:28 Redhe Olle: NIOM desinformerar (deb)... 14:59 Röding Karin: Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (rep)... 2:34 S Schwartz Richard S, Summitt James B, Robbins J William: Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (rec)... 13:54 Sennis Eriksson Livia: En ortodontist i shejkens tjänst (rep)... 7:48 Sibbmark Marie-Louise: Så föddes den lettiska tandsköterskan (rep)... 12:46 Stecksén-Blicks Christina, Ekman Agneta, Rosenkvist Carl Johan: Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (vet)... 16:31 Sterner Juto Monica: Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (rep)... 16:10 Sundberg Hans: Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (deb)... 2:17 Svenler Bo: Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (deb)... 3:62 Svensson Peter: FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (rep)... 9:19 Söderfeldt Björn, Bejerot Eva: Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (deb)... 17:40 T Tandtekniker: Vad händer sedan? (deb)... 17:40 Törnell Sven Ove: Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (deb)... 8:46 U Uhrbom Erik: "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (deb)... 1:35 Uhrbom Erik: Bra beslut av Trygg-Hansa! (deb)... 11:34 Uhrbom Erik, Halling Arne, Bjerner Bo: Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (vet)... 13:47 Uhrbom Erik: Röker Du, ryker Dina Tänder... 13:58 V, W Wallin Gösta: Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (vet)... 17:31 Waplan Olsson Staffan: SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands... 1:31 Werner Anita: Befängt påstående om HSAN (deb)... 1:35 Werner Anita: HSAN än en gång (deb)... 4:46 Wikander Anders: Synpunkter på Gustafsprojektet (deb)... 8:48 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (rep)... 2: 8 Viktorsson Sören: Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (rep)... 2:11 Viktorsson Sören: Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (rep) 5:14 5

6 Viktorsson Sören: Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (rep)... 5:16 Viktorsson Sören: Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor... 5:18 Viktorsson Sören: Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (rep)... 8:34 Viktorsson Sören: Utseendet viktigt (rep)... 8:36 Wåhlin Gun, Mejàre Ingegerd: Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (vet)... 15:49 Wårdh Inger, Andersson Lars, Sörensen Stefan: Attityder till munvård hos vårdpersonal (vet)... 8:27 Ö Øgaard Bjørn, Seppä Liisa, Richards Alan, Ekstrand Jan: Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (vet) 6:27 Öhman Göran: AFS 1996:4 Härdplaster... 5:35 Öman Björn: Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som omyndiga (deb)... 3:62 Örtengren Ulf, Andreasson Harriet: Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (vet)... 9:39 Sakregister ANSVAR OCH ETIK Vite och förbud i ny tillsynslag (Edqvist)... 1:28 Riskdatabasen samlar anmälda Lex Maria-fall (Edqvist) 1:29 Tandläkaren kunde inte lastas för besvär efter implantatoperation (Eveland)... 1:36 Oralkirurgen borde inte ha tagit ansvar för pojken med käkfraktur (Eveland)... 1:36 Kommitté utreder forskningsetik... 9: 9 Minst en kvinna i etiska rådet krav i kongressmotion.. 11: 7 Socialstyrelsen: Journallagen gäller också vid datorisering... 11: 8 Idérik professor utan färdiga svar (Halling)... 12:10 Behandla utan att kränka svåraste dilemmat i vård av dementa (Halling)... 12:14 Studenter lär sig diskutera etiska problem (Halling)... 13:14 Ny bestämmelse i Lex Maria... 13:15 "Vi behöver gemensamma värderingar" (Halling)... 13:16 "Kåren erkänner inte att tandläkaryrket är svårt" (Halling)... 13:18 "Behandla aldrig en främling" (Edqvist)... 13:32 Parodontit inte bron förklaring till ostit (Edqvist)... 13:36 Tandläkare varnad för förväxling av patient (Edqvist). 14:33 Brister i journalen ger tandläkare varning (Edqvist)... 14:34 Vad får tandläkare säga i en annons? (Mörk)... 15:18 Brister i journal och tekniskt utförande ger tandläkare varning (Halling)... 15:35 Tandläkare får varning för brister i journalen (Halling) 15:36 Erinran för brister i journal men inget fel bakom implantatförlust (Halling)... 15:38 Brister i terapiplan ger tandläkare varning (Halling)... 15:40 Ingen påföljd för nervskada (Edqvist)... 15:43 Etiska rådet ska främja debatten (Halling)... 15:44 Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Diffus värk ej skäl för rotfyllning (Edqvist)... 16:28 Brist i protetikarbete ger tandläkare varning (Halling) 16:29 Varnad tandläkare överklagar beslutet... 16:29 Tandläkare noterade inte grava skador (Halling)... 17:25 Bristfällig rotfyllning ger tandläkare erinran (Halling). 17:26 Tandläkare förbjuds skriva ut teknisk sprit (Halling).. 17:26 Rätten att förskriva teknisk sprit begränsas (Halling).. 17:27 Erinran för bristfällig journalföring (Halling)... 17:28 Inte styrkt att besök gällde värk (Halling)... 17:29 ARBETSMARKNAD Lätt rekrytera personal till folktandvården... 2: 7 Saco: Tillåt konkurrens om offentliga tjänster (Mörk) 7: 7 Ingen arbetslöshet bland svenskfödda tandläkare (Edqvist)... 9:10 Svårt att få tag på vikarier (Halling)... 9:12 Leena Schönberg: Jobb finns trots mättad marknad (Halling)... 9:12 "Bristen på jobb är problemet" (Halling)... 9:13 Han drog vinstlotten på arbetsmarknaden (Halling)... 9:14 "Efterfrågan på tandläkare kommer att minska i framtiden" (Halling)... 9:15 Studenter skeptiska till ljusare prognoser (Halling)... 9:15 Bra tandläkarpraktik finner alltid köpare (Edqvist)... 9:16 Stefan Saläng: Splittrat ansvar leder till arbetslöshet (Edqvist)... 9:17 Hans Sundberg: Hygienister avhjälper brist på tandläkare (Edqvist)... 9:18 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Riksrevisionsverket kartlägger svart arbete i tandvården 13: 8 Privattandläkarna anmäler Sverige för EU-kommissionen... 13: 8 Privattandläkarnas EU-anmälan: Snedvriden konkurrens med skattestödd folktandvård (Edqvist)... 14: 7 Siffrorna missvisande (Edqvist)... 14: 8 Ohållbara beräkningar (Edqvist)... 14: 8 Anders Milton, ordförande i Saco: Vi har idéerna som ger Sverige ökad tillväxt (Mörk)... 15:71 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Vi behöver Saco som påtryckare (Mörk)... 15:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Inför frivillig anslutning för privattandläkarna (Mörk)... 15:74 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarna: Högre utbildning ska löna sig (Mörk)... 15:76 Konkurrensens år för Privattandläkarna (Edqvist)... 17:37 ARBETSMILJÖ Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 Exponering för höga kvicksilvernivåer vid rörarbete på en tandläkarmottagning (Halling, Flodin)... 1:21 Tandläkares arbetsrelaterade eksemsjukdomar (Linse, Wrangsjö)... 2:29 Vad står i vägen för kvinnorna? (Mörk)... 7:24 Tandläkarförbundets kommentar: Mäns och kvinnors villkor kan förändras utan pekpinnar (Magnusson) 7:30 "Jobbet som informatör har gjort tandläkaryrket roligare" (Halling)... 12:40 "Viktigt med stöd från omgivningen" (Halling)... 12:43 Enkät om privattandläkarnas sysselsättning: Åtta av tio vill inte förlänga arbetstiden (Halling)... 13:10 6

7 Kortare arbetstid kräver god planering (Halling)... 17:10 "Vi kan dela på jobben" (Halling)... 17:13 Tjänstetandläkarföreningen: Förkortad arbetstid en arbetsmiljöfråga (Halling)... 17:14 "Arbetslösheten beror på låg efterfrågan" (Halling)... 17:15 "Viktigt med kundanpassning" (Halling)... 17:16 "Övertiden är största problemet" (Halling)... 17:16 BOKRECENSION Osseous Reconstruction of the Maxilla and the Mandible (Boyne)... 9:38 Overdentures Made Easy. A Guide to Implant and Root Supported Prostheses (Preiskel)... 10:32 Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach (Schwartz)... 13:54 Clinician s Manual of Oral and Maxillofacial Surgery (Kwon, Laskin)... 13:56 CARIOLOGI Tema Cariologi I II... 3:10 Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden 1970 (Haugejorden)... 3:11 Karies ny viten eller gamle sannheter? (Espelid)... 3:19 Hur kan plack orsaka karies? (Ericson)... 3:31 Kost och karies (Lingström)... 3:41 Saliven en nödvändighet för tandhälsan (Lagerlöf)... 3:49 To nordiske modeller organiseret cariesbehandling (Ekstrand)... 6:19 Fluorider i kariesprofylaksen i de nordiske land (Øgaard)... 6:27 Användning av klorhexidin för behandling av karies (Emilson)... 6:33 Vevsbesparende kavitetstyper teori og praksis (Nordbø, Strand)... 6:41 Klinisk utvärdering av ersättningsmaterial (van Dijken, Qvist)... 6:49 Spaltereducerende fyldnings- og cementeringsteknikker (Hørsted Bindslev)... 6:61 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Saliv och bakterieadhesion (Carlén)... 8:32 FDA godkänner första lasern mot kariesangrepp (Svensson)... 9:19 Cariogram ny kariesetiologisk förklaringsmodell (Bratthall)... 10:17 Fler kariesfria 19-åringar minskar framtida vårdbehov (Edqvist)... 11: 8 Laserbehandling regenererar skadad nerv (Edqvist)... 15:26 Professor Stephen Moss: Slappa muskler bakom rotytekaries (Edqvist)... 15:28 DEBATT Befängt påstående om HSAN (Werner)... 1:35 "Är det rimligt att vi importerar mördare?" (Uhrbom) 1:35 Svar på ledaren i nr 18: Vi slår vakt om god vård till rimlig kostnad (Sundberg)... 2:17 Svar till Erik Uhrbom: Vi ber om ursäkt för tobaksreklamen (Svenler)... 3:62 Slutreplik i debatten om HSAN: Vi behandlas som o- myndiga (Öman)... 3:62 Förbundsstyrelsens spel med medlemmarna (Brinck).. 4:39 Svar till Erik Brinck: Vi vill stärka hela tandläkarkåren! (Leisnert)... 4:41 Stoppa miljonrullningen! (Engström)... 4:42 Svar till Tommy Engström: Splittringen kostar mer (Leisnert)... 4:42 Att härska genom att söndra (Lindqvist)... 4:43 Svar till Margaretha Lindqvist: Bästa Margaretha! (Magnusson)... 4:43 Kolleger, tandläkare (Blixt-Johansen)... 4:44 Kränkande att inte få kostnadstäckning (Ericson)... 4:45 Svar till Åke Ericson: 091 behöver inte användas i ditt exempel (Håkansson)... 4:45 Kolleger, se upp och säg ifrån! (Lundgren)... 4:46 Skänk utrustning till Bosnien (Möller)... 4:46 HSAN än en gång (Werner)... 4:46 Tandvårdens "new look" à la Margot Wallström (Törnell)... 8:46 Synpunkter på Gustafsprojektet (Wikander)... 8:48 Bra beslut av Trygg-Hansa! (Uhrbom)... 11:34 Ta ut en avgift för anmälningar till HSAN (Agerberg) 12:49 Var otydlig, förneka, sitt kvar! (Jobin)... 12:50 NIOM desinformerar (Redhe)... 14:59 Rätt utförd komposit överlägsen amalgam (Beckman) 14:60 NIOM svarar: Amalgam är väl undersökt (Dahl)... 14:61 Vi behöver ny ledning (Hörnfeldt)... 14:61 Vad händer sedan? (Tandtekniker)... 17:40 Behövs mer kunskap om tandläkares arbetsmiljö? (Söderfeldt, Bejerot)... 17:40 I brist på holism (Heyden)... 17:41 Härdplaster I: Svepande formuleringar i arbetarskyddsstyrelsens skrift (Dérand)... 17:41 Arbetarskyddsstyrelsen svarar: Inte försumbara allergier av akrylater (Norén)... 17:43 Härdplaster II: Påtvingad utbildning (Berg)... 17:44 DENTALA MATERIAL "Fåtal fall kräver amalgam" (Edqvist)... 1:19 AFS 1996:4 Härdplaster (Öhman)... 5:35 Riksdagen kritiserar långsam amalgamavveckling (Edqvist)... 6:15 Märkning av tandvårdsmedel kontrolleras (Mörk)... 7: 8 Socialstyrelsens biverkningsregister: Stort intresse från positiv tandvård (Edqvist)... 7:10 Socialstyrelsen vill ha obligatorisk rapportering (Edqvist)... 7:12 Norges biverkningsregister: Minskad andel rapporter om amalgam (Edqvist)... 7:13 Vår metod kan ersätta borren (Edqvist)... 7:19 Avvikande reaktioner mot dentala polymera material (Örtengren, Andreasson)... 9:39 Bristfällig märkning av dentalprodukter (Halling)... 13:22 Socialdemokraterna: Satsa på forskning om alternativ till amalgam... 15: 8 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Kritiken avvisas... 16:44 Härdplastförordningen: Läkarundersökning får inte delegeras... 17: 8 Härdplastförordningen: Kravet på utbildning preciseras i punktform... 17:38 EKONOMI Sänkt ränta på medlemslån... 2: 7 Privat folktandvård mål för moderater... 9: 8 Obetalda räkningar kontant betalning ska lösa pro- 7

8 blemet (Halling)... 11:10 Konjunkturnedgång för tandteknikerna (Halling)... 11:32 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 Fria tandvårdspriser har stigit mer än index (Edqvist). 15:25 ENDODONTI Material- och metodval inom allmäntandvården vid endodontiska och reparativa behandlingar (Wallin) 17:31 FOLKHÄLSA Ge alla råd till god tandvård (Edqvist)... 6: 7 Treåringar kan borsta sina tänder (Edqvist)... 6: 8 Många låginkomsttagare skjuter upp tandläkarbesök (Edqvist)... 8: 7 Aubrey Sheiham: Jämlikhet viktig för förbättrad tandhälsa (Edqvist)... 13:27 Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete (Uhrbom)... 13:47 Nyttiga och onyttiga kolhydrater (Halling)... 15:10 Sportdryck behövs bara vid långvarig träning (Edqvist) 15:27 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 HYGIEN OCH SMITTSKYDD Anna, bärare av hepatit B: "Behandla oss som andra patienter" (Mörk)... 5:32 Enkät visar att 4 av 10 känner sig särbehandlade i tandvården (Mörk)... 5:33 Ulla Ordell, Tandläkarförbundet: "Samma rutiner gäller för alla patienter" (Mörk)... 5:34 INTERNET Tandläkarförbundet i cyberspace... 9:43 KONGRESSER, KONFERENSER Extra kongressen flyttas till mars (Edqvist)... 1: 7 Nätverk samlar kunskap om allergier (Edqvist)... 1:13 SACOs Internationella Studentmässa: Tandläkare ett framtidsyrke om man vill jobba utomlands (Waplan Olsson)... 1:31 Information om utlandsarbete lockade (Birnbaum)... 1:32 FDI 1997: Dags för kongress i Sydkorea (Nackstad)... 2:24 Internationell kurs i Kina ett FDI-arrangemang (Nackstad)... 2:26 Nomineringar till SACO... 3: 8 Riksstämma november... 3: 8 Inför extra kongressen: Styrelsen föreslår ett tandläkarförbund (Edqvist)... 3:58 Uppdraget (Edqvist)... 3:60 Förbundets framtid enda fråga som tas upp (Edqvist)... 3:61 Ordinarie kongress hålls i december (Edqvist)... 3:61 Konferenser, internationella... 3:64 Konferenser, internationella... 3:77 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Konferenser, internationella... 5:52 Ny utredning tillsätts om framtidens tandläkarförbund (Edqvist)... 6:68 Sten Arne Enocksson, Tjänstetandläkarföreningen: Nu tvingas TT uppträda som ett eget förbund (Mörk). 6:72 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Resultatet är uttryck för vår beslutsvånda (Mörk)... 6:73 Krister Sandström, Privattandläkarna: Kongressen gav klart besked (Edqvist)... 6:74 Anders Bolin, Lärarföreningen: Förbundet ska sätta yrket främst (Edqvist)... 6:75 Robert Hällqvist, Studerandeföreningen: Ett beslut som är svårt att förklara (Mörk)... 6:76 Konferenser, internationella... 7:47 Konferenser, internationella... 8:38 Tandvårdens framtida mål i fokus (Halling)... 9:32 Konferenser, internationella... 9:44 Tandvård i Kupolen, Borlänge (Birnbaum)... 9:45 Europeisk handbok om tandvård och tandläkaryrket (Nackstad)... 9:46 OR: Privattandläkarna håller medlemsmöte (Edqvist). 11: 7 Ombud utsedda till Saco:s kongress... 11: 8 Konferenser, internationella... 11:16 Konferenser, internationella... 12:19 Odontologisk riksstämma 1997 (Nackstad)... 12:21 Konferenser, internationella... 13:24 Tandläkarförbundets kongress: Styrelsen vill ändra stadgarna (Edqvist)... 13:44 Medlemsavgiften kan komma att höjas med 61 kr... 13:44 "Tandvården behöver mer frihet och rättvisa spelregler"... 13:45 Leif Leisnert föreslås bli omvald... 13:46 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Utställarförteckning Swedental, november... 15:22 Motionärer kräver oförändrad medlemsavgift... 15:65 Övriga motioner: Insyn i privattandvården... 15:65 Frivilligt medlemskap... 15:65 Representanter i tandvårdsdelegationen... 15:66 Sjukhustandläkarna missnöjda med lönen... 15:66 Tandläkartidningen bör ges ut på CD-ROM... 15:66 Högre status för tandläkaryrket... 15:66 Slå ihop regionerna till en efterutbildningsenhet... 15:66 Kongressombud ska väljas på årsmöte... 15:66 Kongressombud... 15:67 Odontologisk riksstämma 1997: Öppningssymposium om marknadsföring och etik: Risk för övertramp med ökad konkurrens... 16: 7 Nya arbetssätt för bevarad tandhälsa... 16: 8 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 Saco-kongress 1997: Inget frivilligt medlemskap i Saco (Mörk)... 17:17 Odontologisk riksstämma 1997: 8

9 Tandläkaren viktigast för kvalitet på fyllning (Edqvist)... 17:22 Prisutdelning på riksstämman (Edqvist)... 17:24 Marie Ryd fick första Apollonia-priset (Mörk)... 17:24 KRÖNIKA Begravd i tidningar... 1: 6 En relativt användbar teori... 2: 6 Nordism i praktiken... 3: 6 Tuggummi på hemmet... 4: 6 Jakten på tid... 5: 6 Med kvaliteten som vapen... 6: 6 Studera terrängen!... 7: 6 Hellre debatt än DN Debatt... 8: 6 Den grå verkligheten... 9: 6 Uppriktigt sagt... 10: 6 Bilden av tandläkaren... 11: 6 Etik och egennytta... 12: 6 Debattera mera!... 13: 6 Svaret är ny teknik... 14: 6 Som en poliskontroll... 15: 6 Att stå för sin åsikt... 16: 6 En hägring?... 17: 6 KÄKKIRURGI Ett år hos käkkirurgerna i Nijmegen (Olaisson)... 8:19 Hypnos före kirurgi minskar blödning och svullnad (Edqvist)... 15:14 LEDARE Nu ska kongressen ta ut färdriktningen... 1: 3 Ett gott nytt 1997!... 2: 3 Vi ska föra en ansvarsfull debatt... 3: 3 Äntligen planar arbetslösheten ut... 4: 3 Vårt namn är en tillgång... 5: 3 Säg din mening!... 6: 3 Ett darrigt pekfinger... 7: 3 Vi måste få ökad förskrivningsrätt!... 8: 3 Svenska folket prioriterar tandvård!... 9: 3 Inga nya frågor på tandvårdens dagordning... 10: 3 Teknik i demokratins tjänst... 11: 3 Det handlar om mer än tandvårdsförsäkringen... 12: 3 Nu placerar vi etiken i centrum!... 13: 3 Arbetsskadade måste få bättre hjälp... 14: 3 Amalgam i motionsfloden... 15: 3 Kongressen anger färdriktningen... 16: 3 Kongressen har bäddat för sammanhållning... 17: 3 NOTISER Anmäl arbetsskada till förbundet för snabba insatser... 1:15 Belastningsskador är tandvårdens vanligaste arbetsskada... 1:15 Beställ själv nya förordningar... 1:28 Ny medlemsförmån!... 1:30 Trygghetsfondsprojekt ger fler uppgifter till sköterskor och hygienister... 1:32 Tandvårdsassistent ny yrkeskår i Jönköpingslandstinget... 3:57 WHO föreslår nya mål för tandhälsan år :57 Arbetslösa tandläkare vill bli svenska medborgare... 3:57 Biverkningsregistret fick 253 rapporter :50 Frågor och svar om nya åtgärdstaxan... 5:50 Kortare arbetstid och ökat öppethållande... 5:50 Arbetsgrupp ska föreslå ny organisation... 6: 8 Folkhälsomål utreds av parlamentarisk kommitté... 6:11 Du som vill påverka valen av förtroendemän inför nästa kongressperiod kontakta valnämnden!... 6:60 Genterapi ger ökad salivproduktion från strålskadade körtlar... 7:34 Femhundra tandläkare till jobb i utlandet... 9:12 Eastman i London ser över sina adresslistor... 9:21 Intresserad av djurtandvård?... 9:34 Svenska forskningspolitiken ses över... 9:34 Agneta Ekman blir tandvårdschef... 10: 8 Nya föreskrifter om delegering... 11:34 Holländskt besök... 13:25 Nödvändig undersökning... 13:25 Beställ broschyrer om ansvar och etik... 13:37 Profylaxpris delas av amerikan och schweizare... 14:29 Tandläkare Norrbottens nye sjukvårdsdirektör... 14:31 Förebyggande tandvård på schemat... 14:58 Så får förbundets emblem användas... 14:58 Avtal om företagstandvård... 15:80 Ny organisation för norska akademiker... 17:17 Antioxidanter: Preventiv effekt är inte bevisad... 17:18 Tandläkartidningen prisbelönad... 17:20 Krister Sandström omvald till ordförande... 17:38 ODONTOLOGISK TEKNOLOGI NIOM-info: Kan yrkesmedicinske problemer unngås?... 4:34 Leder: Bivirkninger og yrkesskader... 4:35 Kvinnelige tannlegers arbeidsmiljø: Påvirker ikke fruktbarheten... 4:36 NIOMs opplæringsprogram i kvalitetssikring: 200 laboratorier påmeldt... 4:37 Kvalitetssystem på tannklinikken?... 4:37 CE-merking av dentale produkter... 4:38 NIOM-info: Kvikksølv: Miljøgift i tennene et paradoks?... 12:51 Fremtiden: NIOM har stor nordisk nytte... 12:52 NIOM på Internet... 12:52 Kompositmaterialen: Risken störst för vårdpersonal... 12:53 Telemedicin kan korta kön till specialisten (Edqvist).. 14:10 Diagnostik av periapikala lesioner: Digital röntgen lika bra som konventionell (Edqvist)... 14:14 Käkleden undersöks med magnetkamera (Edqvist)... 14:16 Datoriserad journal tvingar tandläkaren bli tydligare (Halling)... 14:20 Datorjournal kräver struktur (Edqvist)... 14:24 Datorer i kliniska vardagen (Halling)... 14:25 Fullödig datorjournal finns ej (Edqvist)... 14:26 ORAL MEDICIN Risker vid användning av klorhexidinlösning som kylvätska? (Ramström)... 4:28 Upptäckt av nytt hepatitvirus kan skärpa krav på smittrening (Bierbum)... 4:30 Kvalitetsarbete bakom ökad säkerhet vid narkos (Edqvist)... 15:31 ORAL PATOLOGI Benigna reaktiva nybildningar i munslemhinnan (Lars- 9

10 son, Magnusson)... 11:21 ORTODONTI Ortodontivård i Sverige utfall i tre län (Bergström).. 4:25 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Klinisk hållfasthet hos brackets vid cementering med glasjonomer (Bergström)... 15:57 PARODONTOLOGI Könshormoner viktiga vid graviditetsgingivit (Edqvist) 1:24 Doktorsavhandling: Forskning om P gingivalis ger ökad kunskap om parodontit (Edqvist)... 11:18 Lokal och systemisk antibiotikabehandling vid parodontit (Dahlén)... 12:27 Behandling av dentinytor reparativa och parodontologiska aspekter (Blomlöf)... 14:43 PEDODONTI Bilden i taket lugnar barnen (Edvall)... 1:16 Utvärdering av odontologiskt vårdprogram: Omhändertagande av barn och ungdomar med maligna sjukdomar (Dahllöf)... 5:39 God tandhälsa skapas hemma (Halling)... 10:15 Fissurförsegling med glasjonomer respektive resinbaserat material (Wåhlin, Mejàre)... 15:49 Med hjälp av gomplattan kan Douglas uttala nya ljud (Sterner Juto)... 16:10 Tandhälsa hos bosniska flyktingbarn (Stecksén-Blicks) 16:31 PRIVATA TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGAR Ny förening bildad för patientförsäkringar... 2: 7 Nya regler väntar patienter med privat tandvårdsförsäkring (Halling)... 5:26 Folktandvården: Patienten erbjuds privata försäkringar (Halling)... 5:28 Stockholm erbjuder ett komplett paket (Halling)... 5:30 Tandvårdsförsäkringar olönsamma för bolagen (Halling)... 12: 7 Konkurrensgranskning: Landsting får förmedla privat tandvårdsförsäkring (Edqvist)... 12: 7 PROTETIK Från kliniska beslut till avancerad ytkemi (Edqvist)... 16:18 Hur påverkar snus salivfilmen i munnen? (Edqvist)... 16:21 På kiselytor studeras salivfilmens uppbyggnad (Edqvist)... 16:22 Hur förstör bakterier saliv? (Edqvist)... 16:23 Allergiorsak söks i tänderna (Edqvist)... 16:24 Implantatforskning: Enstegsförfarande utan komplikationer (Edqvist)... 16:25 Slagsida mot teknik i odontologisk forskning (Edqvist) 16:26 PSYKOSOMATIK Stress reaktioner och beteenden (Molin, Nilsson)... 7:35 SJUKHUSTANDVÅRD Attityder till munvård hos vårdpersonal (Wårdh)... 8:27 TANDHYGIENISTER Myndigheter tvistar om tandhygienister och röntgen (Edqvist)... 2:13 Socialstyrelsen utreder tandhygienisters uppgifter (Edqvist)... 2:16 Beslut om hygienisternas rätt att bedriva röntgendiagnostik (Mörk)... 11: 9 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 TANDLÄKARFÖRBUNDET Leif Leisnert: Medlemsmajoritet för ett enda tandläkarförbund... 3: 7 Ann-Britt Magnusson: Framtida utmaningar sköts bäst i ett förbund... 3: 8 Uteslutna medlemmar vållar strid om stadgar (Edqvist)... 9: 7 Betala medlemsavgift med autogiro... 9: 8 Ny avgift för tandläkare som arbetar utomlands... 9: 8 Motion kräver utökad förbundsstyrelse... 9: 8 Höjd avgift till AEA... 9: 8 Kerstin Mellstrand leder arbetsgrupp... 9: 8 Räkning till förbundet för familjens resekostnad (Edqvist)... 10: 7 Tandläkarförbundets kongress: Valnämndens förslag till ny styrelse (Edqvist)... 14:37 Leif Leisnert, Tandläkarförbundet: Internationellt samarbete kräver stort tålamod (Mörk)... 14:40 Bundna mandat i förbundsstyrelsen... 16: 8 Privattandläkarna kräver oförändrad avgift... 16: 8 Organisationsgrupp sammankallas på nytt... 16:40 Förslag sätta tak för medlemsavgifter... 16:41 Styrelsen avstyrker frivilligt medlemskap... 16:41 Motioner om styrelsen lämnade till arbetsgrupp... 16:42 Styrelsen avvisar förslag om insyn... 16:42 Förslag att utreda val av kongressombud... 16:42 Kvinna i etikråd ingen stadgefråga... 16:42 Efterutbildningen utreds... 16:42 Tandvårdsdelegation ansvar för SPF och TT... 16:42 Sjukhustandläkarnas lön... 16:43 Titel och status... 16:43 Ingen avgift för Tandläkartidningen... 16:43 Medlemsavgiften höjs med 61 kronor... 17: 7 Förbundsstyrelsen får åtta ledamöter... 17: 7 Tjänstetandläkarföreningens årsmöte: Medlemsavgiften höjs med högst 60 kronor... 17: 8 TANDLÄKARYRKET Humanist möter naturvetare (Halling)... 14:28 TANDVÅRDSFÖRSÄKRINGEN Tjänstetandläkarföreningen: Statlig tandvårdstaxa riskabel för folktandvården (Edqvist)... 1: 7 Svåra avgränsningar i utredning om försäkringen (Edqvist)... 1:12 Förlängd tid för försäkringsgruppen... 3: 8 Avslöjat förslag väcker kritik och irritation (Edqvist)... 4: 7 Försäkringsförslag läggs fram tidigast i juni (Edqvist).. 4: 8 Karin Olsson: Lätt försvara subvention till unga (Edqvist)... 5: 7 Leif Leisnert: Låt unga betala själva (Edqvist)... 5: 8 Sten Arne Enocksson: Stöd bastandvården (Edqvist).. 5: 8 Krister Sandström: Förslaget skapar ny orättvisa (Edqvist)... 5: 8 Försäkringsutredningen: Stöd till unga vuxna men 10

11 inget högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:20 Uppsökande verksamhet (Edqvist)... 5:21 Led i sjukdomsbehandling (Edqvist)... 5:21 Långvarigt ökade behov (Edqvist)... 5:22 Högkostnadsskydd (Edqvist)... 5:24 Fri prissättning (Edqvist)... 5:24 Stöd till unga (Edqvist)... 5:25 Tre av fem får ingen subvention (Edqvist)... 5:48 Tandvård och läkarbesök för samma avgift?... 5:51 Systemskiftet... 5:51 Agneta Ekman, Tandläkarförbundet: Förslaget har upprörande brister (Mörk)... 6:10 Arbetslösa avstår från tandläkarbesök (Edqvist)... 6:12 Försäkringsförslag kritiserat i riksdagen (Edqvist)... 6:14 Ny försäkring ska premiera förebyggande tandvård (Mörk)... 7:14 "Sprid inte pengar till de redan friska"... 7:15 "Sjukvårdsavgift i tandvården"... 7:16 Privattandläkarna är nöjda... 7:16 Vitt skilda åsikter i tandläkarnas remissvar (Edqvist)... 9:35 Sköterskor ger stöd. Socialstyrelsen kritisk (Edqvist)... 9:36 Fast ersättning utreds ännu en gång (Edqvist)... 10: 8 Konsumentrepresentant deltar i nya utredningen (Edqvist)... 11:30 Svårt bevisa hamstring av tandvård (Edqvist)... 11:35 Försäkringsutredningen möts i september (Edqvist)... 12: 8 Försäkringsseminarium: Dålig kunskap om tandvård för vuxna (Edqvist)... 13: 7 Inför sjukvårdstaxa för infektion i munnen: Moderaterna: Låt staten ta hand om kostnaden för tandvården... 15: 7 Folkpartiet: Inför en heltäckande tandvårdsförsäkring... 15: 7 Kristdemokraterna: Ta in tandvården i sjukförsäkringen... 15: 7 Centerpartiet: Inför diagnosrelaterad försäkring... 15: 8 Miljöpartiet: Samordna all vård i ett högkostnadsskydd... 15: 8 Vänsterpartiet: kronor för ett tandläkarbesök... 15: 8 UTBILDNING Oklara besked om minskad tandläkarutbildning... 2: 7 Förändringar i Sydafrika påverkar tandläkarutbildningen (Röding)... 2:34 Utbildningsvikariat i Bohuslän: Han studerar medan hon slipper arbetslöshet (Larsson)... 5:10 Tandläkarna får smal och djup utbildning (Larsson)... 5:12 Tandläkarutbildningen: Hård kritik mot krav på nedskärning... 8:40 Fast studieplan i Huddinges forskarskola (Edqvist)... 10:11 "Det här är för mig" (Edqvist)... 10:12 Östeuropakommittén: Sök bidrag till tandvårdsprojekt! (Barenthin)... 10:33 Riskabelt att avstå från efterutbildning (Edqvist)... 11:14 Efterutbildning: Försäkringens regler styr tandläkarnas kursval (Edqvist)... 12:38 Förslag om förlängd utbildning för tandhygienister (Edqvist)... 13:20 Budgetpropositionen: Antalet examina bör minska på sikt (Halling)... 14: 8 Anna Truedsson, distriktstandläkare: Jag behöver bredd och fördjupning (Edqvist)... 14:30 Katarina Nord, privatpraktiker: Träffa kolleger ger stort utbyte (Edqvist)... 14:30 Lars Jansson, klinikchef: Utan efterutbildning stagnerar man i yrket (Edqvist)... 14:31 Utbildning krävs vid akrylatarbete... 16:44 Invandrarkunskap i liten omfattning (Halling)... 17:18 VARIA Tandläkare och smed: Det här är verkligen min grej! (Hansson)... 1: 8 Skandinaviska läkarbanken söker tandläkare till Kenya (Lindahl, Johanson)... 1:34 Åter i Estland: Kattri har två välbetalda jobb (Viktorsson)... 2: 8 Åter i Estland: Alon drömmer om en egen klinik (Viktorsson)... 2: 8 Svensk tandläkarpionjär i Wales: En utmaning om man är flexibel (Birnbaum)... 2:18 Gordon J Christensen i Ronneby: Efterfrågan på tandvård kan påverkas med information (Mörk)... 2:28 Ökat intresse för tuggummi som läkemedel (Edqvist). 4:10 Bidrar till harmonisk munmiljö (Edqvist)... 4:13 Så här används Växtkraft: Från vision till höjd kompetens (Persson)... 4:15 Konsultens goda råd: Det handlar om hela personalens utveckling (Persson)... 4:16 Nya produkter på privatkliniken (Persson)... 4:17 Klinikerna som fick EU-bidrag (Persson)... 4:18 Krismedvetenhet ökade sammanhållningen (Persson). 4:20 Folktandvården profilerar sig på en egen marknad (Persson)... 4:21 Birgitta gjorde museum av sin mans livsgärning (Johansson)... 4:22 Veronica Lindgren tog ett sabbatsår: "Ledigheten gör mig till en bättre tandläkare" (Viktorsson)... 5:14 Tiina Remes fick vikariatet: "Jag undrade om jag skulle tvingas bli hemmafru" (Viktorsson)... 5:16 Alterneringsledighet en finsk lösning främst för kvinnor (Viktorsson)... 5:18 En ortodontist i shejkens tjänst (Sennis Eriksson)... 7:48 Årlig kontroll gratis i Nederländerna (Edqvist)... 8:10 Tandläkarna stödde förändrad försäkring (Edqvist)... 8:12 Var femte vuxen har helprotes (Edqvist)... 8:14 Bättre patientkontakt när försäkringen ändrades (Edqvist)... 8:16 Privatpraktiker i handikapptandvård (Edqvist)... 8:18 Svensk trojka lanserar rysk fluortant (Fagerström)... 8:22 Lars Viklund, projektledare: "Det är svårt att låta bli att hjälpa till" (Fagerström)... 8:25 Finsk undersökning: Visst spelar tänderna en roll på jobbet (Viktorsson)... 8:34 Utseendet viktigt (Viktorsson)... 8:36 Det började på 50-talet när idolen hette Alice Babs (Domnérus)... 8:42 Avhopp ökande problem för brittiska tandläkarhögskolor... 9: 8 Pris för god pedagogik... 9: 9 Regeringen vill ha fler professorer... 9: 9 Johan Mattsson i Stuttgart sedan 1976: En svensk pionjär som valde tyskt medborgarskap (Hölzer)... 9:22 "Här är det jättefint att vara tandläkare" (Hölzer)... 9:26 11

12 Alla är privattandläkare och de flesta kallar sig doktor (Hölzer)... 9:30 Stillhet, vemod och mänskliga möten (Ajanki)... 10:24 Modernt med räls (Nilsson)... 10:28 Ny läsarundersökning: Tandläkarna är nöjda med sin tidning (Mörk)... 11:28 Från tandläkeri till författande: Han är såpornas grå eminens (Isaksson)... 11:36 Så föddes den lettiska tandsköterskan (Sibbmark)... 12:46 Tandvårdschefen som gillar Elvis och antikviteter (Mörk)... 13:38 Ny bok beskriver Apollonia-bilder i Norden (Edqvist) 15:28 Missionären som tandläkare (Gustavsdotter)... 15:78 12

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren För dig som är tandsköterska och önskar vidareutveckla/uppdatera dig i tandsköterskans roll inom det kliniska arbetet på Folktandvårdskliniken 1 Välkommen! till ett

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård

REKO Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård REKO 2016-03-09 Tandvård för personer med stort omvårdnadsbehov i dagliga livet N-tandvård För att få rätt till N-tandvård krävs ett Intyg om nödvändig tandvård Samtliga personer med Intyg om nödvändig

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

NÄRVARANDE BESLUT / ÅTGÄRD. Från styrelsen: Tranæus, Sofia Karlsson, Lena Ástvaldsdóttir, Álfheiður (från 12) Ekstrand, Jan Lindgren, Lars-Erik

NÄRVARANDE BESLUT / ÅTGÄRD. Från styrelsen: Tranæus, Sofia Karlsson, Lena Ástvaldsdóttir, Álfheiður (från 12) Ekstrand, Jan Lindgren, Lars-Erik 1 (5) NÄRVARANDE Anmäld frånvaro Medlemmar Plats Från styrelsen: Tranæus, Sofia Karlsson, Lena Ástvaldsdóttir, Álfheiður (från 12) Ekstrand, Jan Lindgren, Lars-Erik Lagerlöf, Folke van Dijken, Jan Särner,

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Hertig Johans Tandkompani

Hertig Johans Tandkompani Hertig Johans Tandkompani Kvalitetsberättelse 2015 Klinikens bakgrund och historia Hertig Johans Tandkompani startades av tandläkare Björn Smedberg och tandläkarna Birgitta och Henrik Joneus 2004 då verksamheten

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Parken, Trelleborg kl. 09.00-16.15 Beslutande Ismet Dedic (S) Ulf Bingsgård (M) Helmuth Petersén (SD) Göran Gärtner (M) Torbjörn Karlsson (S) Marianne Pettersson (S)

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:86 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms

Läs mer

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974

Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 Tandvårdsstödens utveckling sedan 1974 15 oktober 2014 Bertil Koch Tommy Johansson Före 1974? Privattandvården Fri prissättning, oftast åtgärdstaxa(styckepriser) men även viss tidsdebitering Folktandvården

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Tandsköterskan En resurs i Folktandvården i Kalmar Län

Tandsköterskan En resurs i Folktandvården i Kalmar Län Tandsköterskan En resurs i Folktandvården i Kalmar Län Strategier för att synliggöra och stärka rollen Slutrapport 2010-05-26 1 Rapportens struktur Sammanfattning och inledning Bakgrund Syfte Projektmål

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman

Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Sid 1 (6) Närvarande ledamöter Eva Levring Jäghagen Anders Wänman Anders Berglund Per Stål Hans Forsberg Ida Axelsson Elin Jacobi Larsson Zandra Snällman Övriga närvarande Agnetha Lundström Sari Korva

Läs mer

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte?

Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Barntandvårdsdagar 2009 i Uppsala Röntgen, vad ser vi och vad såg vi inte? Indikationer för röntgenundersökningar på barn och ungdomar Karies Olycksfallskador Tandutvecklingsstörningar Parodontala skador

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson

Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa. Jenny Carlsson Tandvård Lägesbeskrivning och utmaningar för en mer jämlik tandhälsa Jenny Carlsson 2016-09-28 Befolkningens tandhälsa Barn och unga Positiv utveckling över tid där många barn och unga i dag är kariesfria

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL

Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Hälso- och sjukvårdsnämnden DATUM DIARIENR 2007-05-21 HN-HOS07-001 PROTOKOLL Sammanträde Hälso- och sjukvårdsnämnden på SKL Datum: 2007-05-10 Plats: Sveriges kommuner och landsting, Stockholm Ledamöter:

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården

Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården t e d a l b Frisk Så klarar dina tänder julens goda Julklappstips Öppet hus hos Folktandvården Gott nytt Frisktandvårdsår! Ett nytt år är snart här. För många är det dags att teckna ett nytt Frisktandvårdsavtal.

Läs mer

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård

Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Utbildningsplan Certifieringsutbildning Allmäntandvård Örebro Läns Landsting Huvudhandledare Maria Holmgren Övertandläkare Legitimation 1989 Certifieringskompetens

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2007-01-31 1 (19) Plats och tid Guldsmeden, plan 4, Hudiksvall, onsdagen den 31 januari 2007, klockan 11.00 14.30 Beslutande Bollnäs kommun Evy Degerman Christina Wall Ingrid Hammarberg Jan Åbjörn

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Närvarande Ledamöter: Olle Sandahl Riksdagsledamot, Ordförande. Odontologie studerande. Ledamöter med närvaro- och yttranderätt:

Närvarande Ledamöter: Olle Sandahl Riksdagsledamot, Ordförande. Odontologie studerande. Ledamöter med närvaro- och yttranderätt: 1(5) Närvarande Ledamöter: Olle Sandahl Riksdagsledamot, Ordförande Cecilia Christersson EwaCarin Ekberg Dan Ericson, Prodekanus Stefan Lindgren Professor, vice ordförande Lars Matsson Professor, Dekanus

Läs mer

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus

Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Tragiska dödsfall på Maria sjukhus Augusti 1936 Fyra personer inkommer till Maria sjukhus med relativt banala åkommor. Efter behandling avled alla fyra inom en vecka Lex Maria Utredningar visade att

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län

Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Överenskommelse mellan Beställarenheten och Folktandvården i Kalmar län Bakgrund Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som ges i Tandvårdslagen, Tandvårdsförordningen och andra författningar, Folktandvårdens

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för tandvård

Sammanträde i programberedningen för tandvård Sammanträde i programberedningen för Datum Onsdagen den 25 november 2015 Tid 14:00 16:00 Plats Södertörnssalen, landstingshuset Ledamöter (C) (KD) (V) Karin Fälldin Jane Gustavsson Tara Twana Arvid Öhlin

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV) Datum: 2016-08-17 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm Protokoll nummer: 6/2016 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Övriga närvarande: Maria

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2010 Odontologiska utbildningsenheten Centrum för specialisttandvård Örebro TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare

TJÄNSTETANDLÄKARNA. Föreningen för anställda tandläkare TJÄNSTETANDLÄKARNA Föreningen för anställda tandläkare Vår styrelse på central nivå Urban Alsenmyr, John Bratel, vice ordförande, Lena Rignell, Chaim Zlotnik, ordförande, Gunilla Carlsson, Andrea Gerner.

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Från hantverk till akademisk profession

Från hantverk till akademisk profession VETENSKAP & KLINIK»Under 1910- och 20- talen fördes även intensiva debatter om det var passande för kvinnor att vara tandläkare.«tandklinik på Manillaskolan 1912. foto: ur manillaskolans arkiv, stockholms

Läs mer