Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529"

Transkript

1 Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna Ledare : Sven Persson & Björn Persson Dokumentation: Marcus Häggström 1

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Bottenlista sid. 3 Visionsfasen sid. 4 Topplistan sid. 4 Konkretiseringsfasen sid. 6 Söderhamn något att räkna med / drogfria ungdomsaktiviteter sid. 7 Trygghet-våld, respekt droger och rädsla sid. 7 Bussar och kommunikation sid. 8 Skolan i Söderhamn sid. 8 Ungdomsdemokrati och rasism sid. 9 Ungdomsmiljoen sid. 9 Slutdiskussion / beslut sid.10 Bilagor: Deltagare sid. 11 Allt som kom fram under kritikfasen sid. 12 Allt som kom fram under visionsfasen sid. 14 Det här var bar med framtidsverkstaden sid. 16 Det här var inte bra med framtidsverkstaden sid. 16 2

3 Bakgrund Under två kalla och regniga försommardagar träffades ungdomar, politiker och tjänstemän i Verkstäderna. Högstadieskolorna och gymnasiet var inbjudna att delta med 5 representanter vardera, ungdomsverksamheterna Grottan & Nattugglorna med en vardera och socialnämnd, kultur- och samhällsutvecklingsnämnd, kommunstyrelse samt Barn- och utbildningsnämnde med en tjänsteman och förtroendevald vardera. Polstjärnan som kommer att driva Verkstäderna från och med augusti deltog med en representant. Temat för Framtidsverkstaden var: Hur Söderhamn kan bli Sveriges bästa ungdomskommun senast 2012? Hur ska den av kommunfullmäktige beslutade Ungdomsmiljonen användas? Framtidsverkstad är en metod för demokratiska möten och beslutsfattande som bygger på ett flertal steg: Förberedelsefas Kritikfas Visionsfas Förankringsfas Permanent verkstad Efter en inledande presentation av deltagarna i verkstaden (se deltagarförteckning) och en övning där deltagarna porträtterade varandra utan att se på pappret man ritade på började deltagarna grubbla över ämnet. Genom stickord fick deltagarna föra fram sin kritik när det gäller ungdomars situation i Söderhamn. Stickorden samlades på blädderblock och fästes på väggen. Efter detta fick deltagarna sätta poäng med vardera 7 streck på vilken kritik det menade att det var viktigast att komma tillrätta med. Under kafferasten sammanställde ledarna kritiken och sammanställde en bottenlista. Bottenlista För lite respekt åt alla håll För lite att göra i centrum För mycket våld på stan Dåligt med kvällsaktiviteter För lätta att få tag på alkohol och narkotika För dåligt med fik på kvällar och helger För mycket fördomar mot ungdomar från vuxna Vuxna tycker åt ungdomarna Lärarna kan inte sätta ramarna, sätta ner foten! Dåligt och dyrt med bussarna Skolmaten dålig Invandrare respekterar svenskar för dåligt. 3

4 För att föra samman kritiken och hitta strukturer blandades deltagarna i grupper. Grupparbetet skulle resultera i en presentation för samtliga deltagare. Det var viktigt att under denna fas hitta sammanhang men inte komma med lösningar. Bilden som redovisades från grupperna var av likartat slag. Bristande respekt, få aktivteter samt våld och droger menades leda till att många mår dåligt, En annan grupp menade att huvudproblemet är att skolan måste fungera för att det sociala ska fungera. Vidare saknade man en arena för ungdomsinflytande. Visonsfasen Efter lunch var budskapet från Sven & Björn att inget längre var omöjligt, framtidsverkstaden övergick i Visionsfasen. Samma instruktioner som vid kritiken gällde och deltagarna formulerade kortfattat sina framtidsvisioner för Söderhamn och ungdomar. En stor mängd visioner resulterade efter poängsättning i nedanstående topplista. Topplistan Söderhamn sätts på kartan och blir något att räkna med Gratis bussar Klubb med disco varje fredag Skolmiljön lika bra som CFL Drogfria strandpartyn på Stenö Ingen Jan Björklund Ställe där ungdomar kan uttrycka sig Speakers Corner Inomhushall för paintball Ingen rasism 4

5 Framtidstro för ungdomar i Söderhamn Dagen avslutades med uppdraget till grupperna att på en kreativt sätt illustrera sina visioner genom ett konstverk, ett uppträdande eller liknande. Dag två inleddes med en rad kreativa och uppmuntrande framförande av gruppernas visioner. Först ut och kanske mest bejublade var gruppen som med Roger Engmalm framförde sin vision av drogfria aktivteter och återkommande discon med en disco-rap vilken finns utlagd på Youtube. Disco-rap I ett rum så mörkt med rök Discodunk med städat stök Tjejer och killar från när och fjärran Tar sig hit med electrokärran Spybar i skogsmiljö Så bra att man vill dö Inga vuxna så långt ögat når Möjligen u nå n ögonvrån Stoboscop och discokula Pumpande bas och nöta sula Nöjeslivet i Söderhamn Tar ungdomar i sin famn Dessa båda dagar kommer att dokumenteras Och grupp 3:s rap publiceras. När vi nu har tagit ton Sätter vi sprätt på en miljon En annan grupp visade sin vision genom en kort teater där Jante och jantelagen begravdes för evigt. Istället visade positiva budskap som Alla har lika värde, Att vara sig själv och Nu siktar vi mot stjärnorna. Electrokärran var nästa grupps vision av den framtida kollektivtrafiken. Ungdomar som erbjöds knark och alkohol av två skumma typer kunde med hjälp av elctrokärran ta sig in till drogfria aktiviteter med bland annat gratis glass. 5

6 Konkretiseringsfasen Efter dessa skapande och kreativa inslag övergick verkstaden i konkretiserings- och förankringsfasen; vad ska göras, vem ska göra det och när? 6

7 Söderhamn något att räkna med / drogfria ungdomsaktiviteter Tobia Hellman, Lennart Westman, Elinor Myhrman, Anna Lindqvist, Christer Grehn Vad? Vem? När? Fredagsdisco 1ggr/månad Verkstäderna (Grottan) September Inomhus skateboardpark en Skatarna, kommunen betalar Under hösten del av hyran Drogfria strandpartyn på Grottan I sommar Stenö Aktiviteter till Ljusne Elinor Myhrman I sommar Mediaverkstad med Verkstäderna Höst/Vinter uppvisningsrum Graffittivägg Ungdomssamordnaren I går Läger med olika teman t.ex. Verkstäderna Nästa sommar cirkus, media, rock, graffitti, konst, vildmark, skärgård Paintballhall / gymnasium Staffangymnasiet HT 2008 Bara vara -fik med Verkstäderna Höst/Vinter kvällsöppet Skapa fler mötesplatser utanför centrum Lokala föreningar Höst/Vinter Trygghet -våld, respekt droger och rädsla Kristina Koch, Roger Engmalm, Ajla Basic, Jens LÉstrade, Johan Hansson, Louise Karlsson, Fredrik. Vad? Vem? När? För att bekämpa droger: Mer insatser för att sätta dit ALLA de stora langarna För att minska våld & rädsla: Få bort droger & alkohol / minska fördomarna För att respektera varandra: Skapa gemensamma aktiviteter där ungdomar i Söderhamn lär känna varandra, vuxna, i en roligare miljö. För att vara trygg: Minska tillgången på droger & alkohol, mer poliser som syns patrullerar Alla Alla Samtliga ungdomar och verksamheter Alla NU! NU! Från och med i sommar och framåt Så fort som möjligt helst igår 7

8 Bussar ock kommunikation Cecilia Kring, Maja Söderlund, Matilda Olsson Vad? Vem? När? Kolla över de populäraste busstiderna. Vart och när åker folk? Lämna ut blanketter för att se vilka tider folk saknar bussar. Med bättre tider slipper bussarna gå tomma. Om bussarna blir billigare blir utsläppen minde och miljön bättre. Personalen ska tänka på att vara trevliga och hjälpsam. Då blir det roligare att åka buss. Sätta in skolbussar, kolla över när barn slutar. Bussarna hämtar upp barnen vid skolan. Skolkorten försvinner, billiga ungdomskort sätts in. Det ska gå bussar stan - utanför stan och utan.för stan tan, varje helg (fre, lör, sön) någongång mellan Samt vardagar mellan X-trafik Alla Personalen Skola -lokaltrafiken Landstineg (X-trafik) Fort Snar framtid Så fort som möjligt Till skolterminen nästa år Så fort som möjligt. Skolan i Söderhamn Veronica Woxmark, Veronica Svensson, Mattias Benke, Esbjörn Lindgren Vad? Vem? När? Fler maträtter att välja på. Prata med kostchefen Till hösten Högre kvalitet. Fil som alternativ. Lyfta värdegrundsfrågorna, lärare & elever ömsesidig respekt Inbjudande skolmiljöer, Politiker Snarast fräscha upp lokalerna. Forum för verkligt Lärare & elever i samråd med Till hösten elevinflytande rektorer och ansvariga Ungdomsdemokrati och rasism Johan DeFarfalla, Josefin Ondros, Sara Holmström, Thom Ullberg 8

9 Vad? Vem? När? Blanda individer från olika kulturer i Verkstäderna Erbjuda alla asylsökande psykologhjälp för att bearbeta trauman Forum för alla ungdomar i Söderhamn där dom kan uttrycka sig, tycka till och komma med idéer (internet) Olika aktivteter där man aktivt blandar ungdomar Psykologer Ungdomar Utbilda personalen i Verkstäderna NU! Ungdomsmiljonen Därefter följde åter en kortare diskussion i gruppen kring hur de rent konkret ville använda ungdomsmiljonen De förslag som redovisades var: Ungdomsdiscon/Nattklubb med ex. artister, teman fd. Thats it? Ungdomsdiscon (drogfria) Ungdomsfestival Lägerverksamhet Detta vill vi göra med miljonen: Billiga ungdoms-busskort Stenö strand-party Kvällsfik Skolmaten Ungdomsdiscon så som Tranan Discomiljö (Verkstäderna) Skatehall Paintbalhall Lärarutb. Paintball Mediaverkstad (ljud&bild) Start 1 augusti med drogfria evenemang Arbeta aktivt för att banda Svenskar och invandrare 9

10 Kommunen köper utrustning och hyr ut billigt, så att alla kan delta i: Paintball Skate mm Extra mycket evenemang under Strömmingsleken med tex: förhandsvisning av storfilm på biografen, endast för nyktra. Slutdiskussion / beslut Efter dessa förslag följde en gemensam diskussion i Storgrupp. Verkstaden enades om att det var svårt att avsätta summor på de olika förslagen direkt och accepterade att Anna Lindqvist, Lennart Westman och Marcus Häggström tog på sig att göra ett förslag på budget. Detta kommer sedan att skickas ut till deltagarna för synpunkter. Efter detta tas Framtidsverkstaden förslag upp för beslut i kommunstyrelsen. Tydligt var dock att det önskades att det redan under sommaren skulle ske olika aktiviteter och då inte minst förslagen om Beachparty på Stenö. Vidare fanns en tydlig önskan om en satsning på paintball samt en inomhusbana för detta. Även en satsning på en bra skatebana och en mediaverkstad lyftes flera gånger i diskussionen liksom önskemålet om regelbundna drogfria discon. Framtidsverkstaden enades om att en uppföljning under september och avslutades med ett varmt tack till processledarna.. Deltagare: 10

11 Ajla Basic, Stenberga 7 a Elinor Myhrman, Stenberga 7 b Anna Lindqvist, Kultur & Fritid Johan DeFarfalla, Socialnämnden Jens LÉstrade, Vågbroskolan, ordf. elevrådet Johan Hansson, Vågbroskolan 8 c Matilda Olsson, Vågbroskolan 8 b Maja Söderlund, Vågbroskolan 7 b Cecilia Kring, Vågbroskolan 7 b Josefin Ondros, Norrtullskolan 8 b Sara Holmström, Norrtullskolan 8 b Tobias Hellman, Grottan Thom Ullberg, Nortullskolan 9 b Kristina Kock, praktikant Roger Engmalm, Polstjärnan Louise Karlsson, Norrtullskolan Christer Grehn, Socialförvaltningen Esbjörn Lindgren, Norrtullskolan Mattias Benke, Barn och utbildningsnämnden Veronica Woxmark, Bergviksskolan Veronica Svensson, Bergviksskolan Lennart Westman, Visionssamordnare/KS Fredrik Östblom, lärling Ungas i Söderhamn Allt som kom fram under kritikfasen: 11

12 - Gympalärare för hårda, för stora krav - Lärarna kan inte sätta ramarna, stampa med foten - Vuxna säter för lite gränser - Vuxna för mycket kompisar - Ungdomar har för lite respekt för vuxna - För många studerar på annan ort (gymnasiet) - Inga fritidsgårdar utanför centrum - För lite praktikplatser för ungdomar - Vuxnas problem drabbar ungdomar - Allt kostar - För lite mat i skolan, gamla böcker, inga pennor - För lite kul i skolan i undervisningen, för mycket som förr - För många som fuskar och lite koll - Skolan är inte tillräckligt intressant - Vuxna tycker åt ungdomar - Jan Björklund helt fel - För dyr bio - För lite respekt åt alla håll, även elev till elev - För lite cykelbanor i ytterområdena - För lata ungdomar - För mycket ungdomsfylla - Dålig integration mellan svenskar och flyktingar - Bara inriktat på idrott - Dålig samverkan och kommunikation mellan ungdomar och verksamheter - Inga kamratstödjare i skolan - Dålig efterlevnad av 12. Ungdomar får inte komma till tals. - Invandrare skall respektera svennar mer - För dåligt med fik (på kvällar och helger) - För mycket våld på stan - Jobbigt med ombyggnad under terminer - Lärare som är dåliga på att lära ut - Dålig TV på Grottan - För dyrt med paintball - Dålig gatubelysning på vintern i Ljusne - Man känner sig otrygg - Brist på jämställdhet - Tråkiga klassrum - Bort med reklam på Vågbroskolan - Dåligt med kvällsaktiviteter - För mycket fördomar, rasism osv mot ungdomar - Många vuxna givit upp för problemen - För lätt att få tag på sprit och knark - För lite saker att göra i centrum - För dåligt med konstiga, häftiga, exotiska aktiviteter (kickar) - Dålig skolmiljö 12

13 - Förstora klasser i för små klassrum - Inga mötesplatser ex. ungdomsgård - Bussarna för dyrt och dåliga tider, inte hem - Att busskortet inte gäller på kvällar och helger - Dålig mat på skolan (fisk) Allt som kom fram under visionsfasen: 13

14 - Inomhushall för paintball - Gymnasieskolan blir banbrytande i landet för att locka ungdomar från hela landet - Alla ungdomar i Söderhamn har framtidstro - Djävligt stort ridhus - Ställe för ungdomar där de kan uttrycka sig speakers corner - Drogfria strandpartyn på Stenö - Trampbåtar i Söderhamnsån - Flextid i skolan - Rulltrappor i alla uppförsbackar - Nyrenovera och bygg ut hela stan - Behandlingshem för missbrukarna 1 bra! - Gratis trådlöst bredband för hela kommunen - Ingen ungdomsfylla bra drogfria aktiviteter och miljöer - Att ungdomar ska ha möjlighet att utveckla sina idéer - Lärarna bra utbildare - Fikaställe som är öppet på kvällen, natten - Söderhamnsån är rensad så att man kan bada - Restaurangmat i skolan - Inlines och skatehall - Alla tjenar på varandra - Rockklubb för band i stan men även regionala och nationella band - Skolorna träffas och gör saker tillsammans - Club med disco varje fredag typ Tranan - Prestigelöst att starta och lägga ned aktiviteter - Laserhallar och ungdomsgård - Bussar natt och dag - Gratis bussar - Alla bra idéer permanentas på sikt vilket leder till fler jobb - Skolmiljön lika bra som CFL - Bra skolmiljö i alla skolor - Roligt i skolan - Stolt över Söderhamnare - Mer inflytande för unga i politiken - Skollust istället för skolplikt - Gnosjöandan kommer i skymundan för Söderhamnsandan - Intressantare lektioner så att ingen somnar - Internetcafé gratis! - Brett utbud av aktiviteter - Ungdomar från länet vill bo i Söderhamn - Kortare skoldagar - Bättre scheman - Jante begraven för alltid - Blommor som luktar gott överallt - Stora öppna parker - Verkstäderna sjuder av liv! 14

15 - Fryshuset kommer hit för att få utbildning i ungdomsarbete - Stort köpcenter med stora butiker som Elgiganten mm - Bättre lärare och skolmat - Discolampor i varje gathörn - Ingen rasism - Söderhamn sätts på kartan, blir något att räkna med - Mer utomhusundervisning - Mer extremsporter, BMX, Bungyjump mm - Graffittivägg - Söderhamn är Sveriges tryggaste stad - Inomhushall på Hällåsen - Ingen Jan Björklund - Aktivitetsklubbar efter skolan Det här var bra med Framtidsverkstaden: 15

16 - Allt har varit jätteroligt det finns inget negativt. - Kreativa ungdomar - Att det gick bra - Allt har varit toppenbra! Och det var kul att få medverka - Bra guidning genom processen - Nyttigt och viktigt att höra ungdomarna - Man fick en klarare syn på vad som kan hända i framtiden inom Söderhamn - Det var bra att man fick tala om vad vi tyckte om staden ch det var god mat! Go Söderhamn catering - Bra mat =) - Engagerade ungdomar - Bra processledning - Vi fick säga vad vi tyckte - Roliga dagar med bra diskussioner - Fika så ofta, Lisa & Lena Björn & Sven, grupperna, att man fick lära sig nya saker - ALLT - Lekande kul, Bra gjort! - Det va suveränt och ni va fantastiska =) - Björn och Sven var kanon - Bra - Det var bar att få sitta och prata med ungdomarna. Bra att höra vad de vill. Måste fortsätta med detta. - Trevliga människor, roligt allt detta Det här var inte bra med Framtidsverkstaden: - Lekarna - Tror inte jag kommer på något dåligt - Lokalerna, maten dag 1 - Lokalerna - Kall lokal - Kanske en annan lokal - Maten - Kallt i lokalen 16

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, 9.00 15.00, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som

Läs mer

DEMOKRATIDAG 2009-10-22

DEMOKRATIDAG 2009-10-22 DEMOKRATIDAG 2009-10-22 MORA I VÄRLDEN 10:E DEMOKRATIDAGEN Innehållsförteckning RUBRIK SIDA Förord 2 Gruppledarutbildning 3 Om modellen Framtidsverkstad 4 Deltagare 4 Demokratidagens upplägg Inledning

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN NYHETSBREV FRÅN YOUNG VOICES SAMHÄLLSINFORMATION VOICES PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN Young Voices har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och Stockholms skärgård genom att ta tillvara

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december

Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Påverkanstorg på Kunskapskällan den 8 december Den 8 december besökte politiker från Västra Götalandsregionen Kunskapskällan och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och

Läs mer

Kommunledningskontoret Sofie Elliot & Faton Lushaku januari 2009. UngDialog dec08: minnesanteckningar

Kommunledningskontoret Sofie Elliot & Faton Lushaku januari 2009. UngDialog dec08: minnesanteckningar 1 UngDialog dec08: minnesanteckningar 2 Innehåll Framsida. 1 Innehåll.. 2 Introduktion... 3 Kuriosa... 4 Deltagande. 5 Minnesanteckningar: Arbete... 6-7 Skola. 8-10 Jämlikhet/jämställdhet/diskriminering..

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Kommunutvecklarnas rapport 2014

Kommunutvecklarnas rapport 2014 2014 kommunutvecklarnas rapport 2014 Kommunutvecklarnas rapport 2014 1 Hej! Artikel 12 i barnkonventionen säger att alla barn har rätt att göra sin röst hörd. I Sandken tar det på allvar, varför genomför

Läs mer

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23

DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 Jag vill göra det här nästa år igen! DEMOKRATIDAG FÖR UNGA 2014-10-23 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RUBRIK SIDA Inledning 2 Om metoden 2 Utbildningsdag 2 Deltagare 3 Avslutning 3 Resultat, sammanfattning 4 Sammanställningar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Demokratidag 17 maj 2002

Demokratidag 17 maj 2002 Demokratidag 17 maj 2002 Fritiden i Mora för gammal och ung I regeringens mål för en nationell ungdomspolitik kan man bl.a. läsa att Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. Som

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna

almö 2010 or i M Jag b Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna Dokumentation från demokratiworkshops med Jag bor i Malmö 2010 2011-01-20 Man kan alltid vara med och påverka, man ska inte känna sig mindre värd än politikerna 365 dagar, 365 deltagare, 27 demokratiworkshops

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer