Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna 070528-070529"

Transkript

1 Framtidsverkstad om ungdomsfrågor Verkstäderna Ledare : Sven Persson & Björn Persson Dokumentation: Marcus Häggström 1

2 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Bottenlista sid. 3 Visionsfasen sid. 4 Topplistan sid. 4 Konkretiseringsfasen sid. 6 Söderhamn något att räkna med / drogfria ungdomsaktiviteter sid. 7 Trygghet-våld, respekt droger och rädsla sid. 7 Bussar och kommunikation sid. 8 Skolan i Söderhamn sid. 8 Ungdomsdemokrati och rasism sid. 9 Ungdomsmiljoen sid. 9 Slutdiskussion / beslut sid.10 Bilagor: Deltagare sid. 11 Allt som kom fram under kritikfasen sid. 12 Allt som kom fram under visionsfasen sid. 14 Det här var bar med framtidsverkstaden sid. 16 Det här var inte bra med framtidsverkstaden sid. 16 2

3 Bakgrund Under två kalla och regniga försommardagar träffades ungdomar, politiker och tjänstemän i Verkstäderna. Högstadieskolorna och gymnasiet var inbjudna att delta med 5 representanter vardera, ungdomsverksamheterna Grottan & Nattugglorna med en vardera och socialnämnd, kultur- och samhällsutvecklingsnämnd, kommunstyrelse samt Barn- och utbildningsnämnde med en tjänsteman och förtroendevald vardera. Polstjärnan som kommer att driva Verkstäderna från och med augusti deltog med en representant. Temat för Framtidsverkstaden var: Hur Söderhamn kan bli Sveriges bästa ungdomskommun senast 2012? Hur ska den av kommunfullmäktige beslutade Ungdomsmiljonen användas? Framtidsverkstad är en metod för demokratiska möten och beslutsfattande som bygger på ett flertal steg: Förberedelsefas Kritikfas Visionsfas Förankringsfas Permanent verkstad Efter en inledande presentation av deltagarna i verkstaden (se deltagarförteckning) och en övning där deltagarna porträtterade varandra utan att se på pappret man ritade på började deltagarna grubbla över ämnet. Genom stickord fick deltagarna föra fram sin kritik när det gäller ungdomars situation i Söderhamn. Stickorden samlades på blädderblock och fästes på väggen. Efter detta fick deltagarna sätta poäng med vardera 7 streck på vilken kritik det menade att det var viktigast att komma tillrätta med. Under kafferasten sammanställde ledarna kritiken och sammanställde en bottenlista. Bottenlista För lite respekt åt alla håll För lite att göra i centrum För mycket våld på stan Dåligt med kvällsaktiviteter För lätta att få tag på alkohol och narkotika För dåligt med fik på kvällar och helger För mycket fördomar mot ungdomar från vuxna Vuxna tycker åt ungdomarna Lärarna kan inte sätta ramarna, sätta ner foten! Dåligt och dyrt med bussarna Skolmaten dålig Invandrare respekterar svenskar för dåligt. 3

4 För att föra samman kritiken och hitta strukturer blandades deltagarna i grupper. Grupparbetet skulle resultera i en presentation för samtliga deltagare. Det var viktigt att under denna fas hitta sammanhang men inte komma med lösningar. Bilden som redovisades från grupperna var av likartat slag. Bristande respekt, få aktivteter samt våld och droger menades leda till att många mår dåligt, En annan grupp menade att huvudproblemet är att skolan måste fungera för att det sociala ska fungera. Vidare saknade man en arena för ungdomsinflytande. Visonsfasen Efter lunch var budskapet från Sven & Björn att inget längre var omöjligt, framtidsverkstaden övergick i Visionsfasen. Samma instruktioner som vid kritiken gällde och deltagarna formulerade kortfattat sina framtidsvisioner för Söderhamn och ungdomar. En stor mängd visioner resulterade efter poängsättning i nedanstående topplista. Topplistan Söderhamn sätts på kartan och blir något att räkna med Gratis bussar Klubb med disco varje fredag Skolmiljön lika bra som CFL Drogfria strandpartyn på Stenö Ingen Jan Björklund Ställe där ungdomar kan uttrycka sig Speakers Corner Inomhushall för paintball Ingen rasism 4

5 Framtidstro för ungdomar i Söderhamn Dagen avslutades med uppdraget till grupperna att på en kreativt sätt illustrera sina visioner genom ett konstverk, ett uppträdande eller liknande. Dag två inleddes med en rad kreativa och uppmuntrande framförande av gruppernas visioner. Först ut och kanske mest bejublade var gruppen som med Roger Engmalm framförde sin vision av drogfria aktivteter och återkommande discon med en disco-rap vilken finns utlagd på Youtube. Disco-rap I ett rum så mörkt med rök Discodunk med städat stök Tjejer och killar från när och fjärran Tar sig hit med electrokärran Spybar i skogsmiljö Så bra att man vill dö Inga vuxna så långt ögat når Möjligen u nå n ögonvrån Stoboscop och discokula Pumpande bas och nöta sula Nöjeslivet i Söderhamn Tar ungdomar i sin famn Dessa båda dagar kommer att dokumenteras Och grupp 3:s rap publiceras. När vi nu har tagit ton Sätter vi sprätt på en miljon En annan grupp visade sin vision genom en kort teater där Jante och jantelagen begravdes för evigt. Istället visade positiva budskap som Alla har lika värde, Att vara sig själv och Nu siktar vi mot stjärnorna. Electrokärran var nästa grupps vision av den framtida kollektivtrafiken. Ungdomar som erbjöds knark och alkohol av två skumma typer kunde med hjälp av elctrokärran ta sig in till drogfria aktiviteter med bland annat gratis glass. 5

6 Konkretiseringsfasen Efter dessa skapande och kreativa inslag övergick verkstaden i konkretiserings- och förankringsfasen; vad ska göras, vem ska göra det och när? 6

7 Söderhamn något att räkna med / drogfria ungdomsaktiviteter Tobia Hellman, Lennart Westman, Elinor Myhrman, Anna Lindqvist, Christer Grehn Vad? Vem? När? Fredagsdisco 1ggr/månad Verkstäderna (Grottan) September Inomhus skateboardpark en Skatarna, kommunen betalar Under hösten del av hyran Drogfria strandpartyn på Grottan I sommar Stenö Aktiviteter till Ljusne Elinor Myhrman I sommar Mediaverkstad med Verkstäderna Höst/Vinter uppvisningsrum Graffittivägg Ungdomssamordnaren I går Läger med olika teman t.ex. Verkstäderna Nästa sommar cirkus, media, rock, graffitti, konst, vildmark, skärgård Paintballhall / gymnasium Staffangymnasiet HT 2008 Bara vara -fik med Verkstäderna Höst/Vinter kvällsöppet Skapa fler mötesplatser utanför centrum Lokala föreningar Höst/Vinter Trygghet -våld, respekt droger och rädsla Kristina Koch, Roger Engmalm, Ajla Basic, Jens LÉstrade, Johan Hansson, Louise Karlsson, Fredrik. Vad? Vem? När? För att bekämpa droger: Mer insatser för att sätta dit ALLA de stora langarna För att minska våld & rädsla: Få bort droger & alkohol / minska fördomarna För att respektera varandra: Skapa gemensamma aktiviteter där ungdomar i Söderhamn lär känna varandra, vuxna, i en roligare miljö. För att vara trygg: Minska tillgången på droger & alkohol, mer poliser som syns patrullerar Alla Alla Samtliga ungdomar och verksamheter Alla NU! NU! Från och med i sommar och framåt Så fort som möjligt helst igår 7

8 Bussar ock kommunikation Cecilia Kring, Maja Söderlund, Matilda Olsson Vad? Vem? När? Kolla över de populäraste busstiderna. Vart och när åker folk? Lämna ut blanketter för att se vilka tider folk saknar bussar. Med bättre tider slipper bussarna gå tomma. Om bussarna blir billigare blir utsläppen minde och miljön bättre. Personalen ska tänka på att vara trevliga och hjälpsam. Då blir det roligare att åka buss. Sätta in skolbussar, kolla över när barn slutar. Bussarna hämtar upp barnen vid skolan. Skolkorten försvinner, billiga ungdomskort sätts in. Det ska gå bussar stan - utanför stan och utan.för stan tan, varje helg (fre, lör, sön) någongång mellan Samt vardagar mellan X-trafik Alla Personalen Skola -lokaltrafiken Landstineg (X-trafik) Fort Snar framtid Så fort som möjligt Till skolterminen nästa år Så fort som möjligt. Skolan i Söderhamn Veronica Woxmark, Veronica Svensson, Mattias Benke, Esbjörn Lindgren Vad? Vem? När? Fler maträtter att välja på. Prata med kostchefen Till hösten Högre kvalitet. Fil som alternativ. Lyfta värdegrundsfrågorna, lärare & elever ömsesidig respekt Inbjudande skolmiljöer, Politiker Snarast fräscha upp lokalerna. Forum för verkligt Lärare & elever i samråd med Till hösten elevinflytande rektorer och ansvariga Ungdomsdemokrati och rasism Johan DeFarfalla, Josefin Ondros, Sara Holmström, Thom Ullberg 8

9 Vad? Vem? När? Blanda individer från olika kulturer i Verkstäderna Erbjuda alla asylsökande psykologhjälp för att bearbeta trauman Forum för alla ungdomar i Söderhamn där dom kan uttrycka sig, tycka till och komma med idéer (internet) Olika aktivteter där man aktivt blandar ungdomar Psykologer Ungdomar Utbilda personalen i Verkstäderna NU! Ungdomsmiljonen Därefter följde åter en kortare diskussion i gruppen kring hur de rent konkret ville använda ungdomsmiljonen De förslag som redovisades var: Ungdomsdiscon/Nattklubb med ex. artister, teman fd. Thats it? Ungdomsdiscon (drogfria) Ungdomsfestival Lägerverksamhet Detta vill vi göra med miljonen: Billiga ungdoms-busskort Stenö strand-party Kvällsfik Skolmaten Ungdomsdiscon så som Tranan Discomiljö (Verkstäderna) Skatehall Paintbalhall Lärarutb. Paintball Mediaverkstad (ljud&bild) Start 1 augusti med drogfria evenemang Arbeta aktivt för att banda Svenskar och invandrare 9

10 Kommunen köper utrustning och hyr ut billigt, så att alla kan delta i: Paintball Skate mm Extra mycket evenemang under Strömmingsleken med tex: förhandsvisning av storfilm på biografen, endast för nyktra. Slutdiskussion / beslut Efter dessa förslag följde en gemensam diskussion i Storgrupp. Verkstaden enades om att det var svårt att avsätta summor på de olika förslagen direkt och accepterade att Anna Lindqvist, Lennart Westman och Marcus Häggström tog på sig att göra ett förslag på budget. Detta kommer sedan att skickas ut till deltagarna för synpunkter. Efter detta tas Framtidsverkstaden förslag upp för beslut i kommunstyrelsen. Tydligt var dock att det önskades att det redan under sommaren skulle ske olika aktiviteter och då inte minst förslagen om Beachparty på Stenö. Vidare fanns en tydlig önskan om en satsning på paintball samt en inomhusbana för detta. Även en satsning på en bra skatebana och en mediaverkstad lyftes flera gånger i diskussionen liksom önskemålet om regelbundna drogfria discon. Framtidsverkstaden enades om att en uppföljning under september och avslutades med ett varmt tack till processledarna.. Deltagare: 10

11 Ajla Basic, Stenberga 7 a Elinor Myhrman, Stenberga 7 b Anna Lindqvist, Kultur & Fritid Johan DeFarfalla, Socialnämnden Jens LÉstrade, Vågbroskolan, ordf. elevrådet Johan Hansson, Vågbroskolan 8 c Matilda Olsson, Vågbroskolan 8 b Maja Söderlund, Vågbroskolan 7 b Cecilia Kring, Vågbroskolan 7 b Josefin Ondros, Norrtullskolan 8 b Sara Holmström, Norrtullskolan 8 b Tobias Hellman, Grottan Thom Ullberg, Nortullskolan 9 b Kristina Kock, praktikant Roger Engmalm, Polstjärnan Louise Karlsson, Norrtullskolan Christer Grehn, Socialförvaltningen Esbjörn Lindgren, Norrtullskolan Mattias Benke, Barn och utbildningsnämnden Veronica Woxmark, Bergviksskolan Veronica Svensson, Bergviksskolan Lennart Westman, Visionssamordnare/KS Fredrik Östblom, lärling Ungas i Söderhamn Allt som kom fram under kritikfasen: 11

12 - Gympalärare för hårda, för stora krav - Lärarna kan inte sätta ramarna, stampa med foten - Vuxna säter för lite gränser - Vuxna för mycket kompisar - Ungdomar har för lite respekt för vuxna - För många studerar på annan ort (gymnasiet) - Inga fritidsgårdar utanför centrum - För lite praktikplatser för ungdomar - Vuxnas problem drabbar ungdomar - Allt kostar - För lite mat i skolan, gamla böcker, inga pennor - För lite kul i skolan i undervisningen, för mycket som förr - För många som fuskar och lite koll - Skolan är inte tillräckligt intressant - Vuxna tycker åt ungdomar - Jan Björklund helt fel - För dyr bio - För lite respekt åt alla håll, även elev till elev - För lite cykelbanor i ytterområdena - För lata ungdomar - För mycket ungdomsfylla - Dålig integration mellan svenskar och flyktingar - Bara inriktat på idrott - Dålig samverkan och kommunikation mellan ungdomar och verksamheter - Inga kamratstödjare i skolan - Dålig efterlevnad av 12. Ungdomar får inte komma till tals. - Invandrare skall respektera svennar mer - För dåligt med fik (på kvällar och helger) - För mycket våld på stan - Jobbigt med ombyggnad under terminer - Lärare som är dåliga på att lära ut - Dålig TV på Grottan - För dyrt med paintball - Dålig gatubelysning på vintern i Ljusne - Man känner sig otrygg - Brist på jämställdhet - Tråkiga klassrum - Bort med reklam på Vågbroskolan - Dåligt med kvällsaktiviteter - För mycket fördomar, rasism osv mot ungdomar - Många vuxna givit upp för problemen - För lätt att få tag på sprit och knark - För lite saker att göra i centrum - För dåligt med konstiga, häftiga, exotiska aktiviteter (kickar) - Dålig skolmiljö 12

13 - Förstora klasser i för små klassrum - Inga mötesplatser ex. ungdomsgård - Bussarna för dyrt och dåliga tider, inte hem - Att busskortet inte gäller på kvällar och helger - Dålig mat på skolan (fisk) Allt som kom fram under visionsfasen: 13

14 - Inomhushall för paintball - Gymnasieskolan blir banbrytande i landet för att locka ungdomar från hela landet - Alla ungdomar i Söderhamn har framtidstro - Djävligt stort ridhus - Ställe för ungdomar där de kan uttrycka sig speakers corner - Drogfria strandpartyn på Stenö - Trampbåtar i Söderhamnsån - Flextid i skolan - Rulltrappor i alla uppförsbackar - Nyrenovera och bygg ut hela stan - Behandlingshem för missbrukarna 1 bra! - Gratis trådlöst bredband för hela kommunen - Ingen ungdomsfylla bra drogfria aktiviteter och miljöer - Att ungdomar ska ha möjlighet att utveckla sina idéer - Lärarna bra utbildare - Fikaställe som är öppet på kvällen, natten - Söderhamnsån är rensad så att man kan bada - Restaurangmat i skolan - Inlines och skatehall - Alla tjenar på varandra - Rockklubb för band i stan men även regionala och nationella band - Skolorna träffas och gör saker tillsammans - Club med disco varje fredag typ Tranan - Prestigelöst att starta och lägga ned aktiviteter - Laserhallar och ungdomsgård - Bussar natt och dag - Gratis bussar - Alla bra idéer permanentas på sikt vilket leder till fler jobb - Skolmiljön lika bra som CFL - Bra skolmiljö i alla skolor - Roligt i skolan - Stolt över Söderhamnare - Mer inflytande för unga i politiken - Skollust istället för skolplikt - Gnosjöandan kommer i skymundan för Söderhamnsandan - Intressantare lektioner så att ingen somnar - Internetcafé gratis! - Brett utbud av aktiviteter - Ungdomar från länet vill bo i Söderhamn - Kortare skoldagar - Bättre scheman - Jante begraven för alltid - Blommor som luktar gott överallt - Stora öppna parker - Verkstäderna sjuder av liv! 14

15 - Fryshuset kommer hit för att få utbildning i ungdomsarbete - Stort köpcenter med stora butiker som Elgiganten mm - Bättre lärare och skolmat - Discolampor i varje gathörn - Ingen rasism - Söderhamn sätts på kartan, blir något att räkna med - Mer utomhusundervisning - Mer extremsporter, BMX, Bungyjump mm - Graffittivägg - Söderhamn är Sveriges tryggaste stad - Inomhushall på Hällåsen - Ingen Jan Björklund - Aktivitetsklubbar efter skolan Det här var bra med Framtidsverkstaden: 15

16 - Allt har varit jätteroligt det finns inget negativt. - Kreativa ungdomar - Att det gick bra - Allt har varit toppenbra! Och det var kul att få medverka - Bra guidning genom processen - Nyttigt och viktigt att höra ungdomarna - Man fick en klarare syn på vad som kan hända i framtiden inom Söderhamn - Det var bra att man fick tala om vad vi tyckte om staden ch det var god mat! Go Söderhamn catering - Bra mat =) - Engagerade ungdomar - Bra processledning - Vi fick säga vad vi tyckte - Roliga dagar med bra diskussioner - Fika så ofta, Lisa & Lena Björn & Sven, grupperna, att man fick lära sig nya saker - ALLT - Lekande kul, Bra gjort! - Det va suveränt och ni va fantastiska =) - Björn och Sven var kanon - Bra - Det var bar att få sitta och prata med ungdomarna. Bra att höra vad de vill. Måste fortsätta med detta. - Trevliga människor, roligt allt detta Det här var inte bra med Framtidsverkstaden: - Lekarna - Tror inte jag kommer på något dåligt - Lokalerna, maten dag 1 - Lokalerna - Kall lokal - Kanske en annan lokal - Maten - Kallt i lokalen 16

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD!

UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! UNGDOMARS INFLYTANDE FRAMTIDSVERKSTAD! Plats: Verkstäderna, Söderhamn Tid: måndag 7 april, 8.30 16.30, 2008. För att starta upp arbetet med ungdomars inflytande och demokratiska engagemang genom ett Ungdomsråd

Läs mer

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 2 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 2 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Gröna rummet, Söderhamn Tid: tisdag 2 mars, 9.00 15.00, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått.

Det blev en bra presentation och spänningen började släppa så smått. Så var det då dags igen för ännu en Framtidsverkstad med dessa härliga ungdomar. Vi samlades på morgonen den 15 maj på Andreasgården. Det låg förväntan och spänning i luften, speciellt för de nya i gänget.

Läs mer

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011

Framtidsverkstad Viktiga mötet. 1 mars 2011 Framtidsverkstad Viktiga mötet 1 mars 2011 FRAMTIDSVERKSTAD VIKTIGA MÖTET Plats: Rådhuset, Söderhamn Tid: tisdag 1 mars, 9.00 13.30, 2011. Viktiga mötet är en del i Viktiga modellen, en modell som Söderhamns

Läs mer

Handlingsprogram för att bli

Handlingsprogram för att bli Handlingsprogram för att bli utsedd till Årets Ungdomskommun Version: 2009-02-17 förkortat febr 08 uppdat 090209 Handlingsprogram för att bli Årets ungdomskommun Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Ung i Väsby. Sammanfattning

Ung i Väsby. Sammanfattning Ung i Väsby Sammanfattning Under demokratiforumet Ung i Väsby har det kommit fram att ungdomarna bland annat efterfrågar bättre kollektivtrafik med tätare turer så att man med lätthet kan ta sig dit man

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Framtidsverkstad om SSA!

Framtidsverkstad om SSA! TEMA Samverkan skola/arbetsliv ÖVRIGT Deltagarbilagor: Alla anteckningar Framtidsverkstadens faser Väsentliga ingredienser. www.kfsk.se/entris Minnesanteckningar ENTRIS 2.0 Nätverksträff 2013-01-30 Framtidsverkstad

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012

Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 Visionsarbete Bollebygd Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati genomförde ett dialogcafé på 7-9 skolan den 19 mars 2012 I detta dokument presenteras resultatet! Arbetsgruppen för ungdomsdemokrati I Bollebygds

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text

FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN. Hur bilder fungerar med olika text FILMPEDAGOGIK.NU MEDIEGRANSKNING I SKOLAN Hur bilder fungerar med olika text MEDIEGRANSKNING I SKOLAN HUR BILDER FUNGERAR MED OLIKA TEXT MIKAEL KOWALSKI Epost: fb.filmped@swipnet.se Telefon 031-12 10 90

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg

Frånvarande Joel Isaksson Amanda Baltersen* Ida Nilsson* Frånvarande Robin Rolf* Emelie Sjöberg* Heini Bonde Frida Sjöberg 2014-09-30 1 (9) Tid och plats Tisdag den 21 oktober, Varagårdsskolan, Bjuv Gymnasierepresentanter Närvarande Felix Nordström* Linus Piggott* Ella Lynander Johanna Persson* Frånvarande Joel Isaksson Amanda

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID

ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID Totalt har styrgruppen fått in 14 kompletta ansökningar som det har fattats beslut om. Av dessa har 12 blivit accepterade aktivitetsstöd inom Ung Fritid. Här

Läs mer

Dialog Unga Lycksele 2010/2011

Dialog Unga Lycksele 2010/2011 Dialog Unga Lycksele /2011 1 INNEHÅLL 3 Inledning 4 LUPP 5 Sammanfattning 6 Politik och inflytande 8 Fritid 12 Skola 16 Trygghet och hälsa 19 Framtid 25 Förslag från ungdomskonferensen 2 INLEDNING genomfördes

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV SKOLUTVÄRDERING HÖSTTERMINEN 2004 SAMT VT 2004, HT 2003, VT 2003, HT 2002, VT 2002, HT 2001 & VT 2001 Sammanlagt har 290 elever av 319 fyllt i skolutvärderingen hösten 2004. Det ger

Läs mer

MORAMODELLEN 2001-2012

MORAMODELLEN 2001-2012 MORAMODELLEN 2001-2012 UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE ÅRETS UNGDOMSKOMMUN 2009 MOTIVERING Årets ungdomskommun har hittat enkla men effektiva metoder som gör stor skillnad för kommunens unga, metoder

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv.

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Kannebäcksskolan, elevrådet - 26 april 2007 Den 26e april var vi på Kannebäcksskolan, en skola för hörselskadade

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan 1. Bakgrund/historik Hösten 2004 antog riksdagen två mål för den nationella ungdomspolitiken: - Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt:

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2008-02-20 12 Plats och tid Personalrum Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.50 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2015 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil

UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil UPPDRAG KULTUR - På slakteriet i Kil En dialog med unga om kulturen i Värmland inför Kultursamverkansmodellen 2013 Är du mellan 13 och 26 år? Vill du vara med och diskutera kulturen i Värmland? Vill du

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET

STADSLEDNINGSKONTORET Sommarkollo 2012-Granbo scen Barnens ö SIDAN 1 Det fanns alltid någon ledare till hands som du kunde prata med om du behövde A. Aldrig 0 0 B. Sällan 0 0 C. Ibland 1 2 D. Oftast 14 27,5 E. Alltid 36 70,6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr

Hovsjöstudien. Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr Hovsjöstudien Kan en ombyggnation i Hovsjö ge effekter på hälsa, levnadsvillkor och fysisk aktivitet? Johan Faskunger, fil dr johan.faskunger@proactivity.se Bostadsområdet vi bor i påverkar vår hälsa,

Läs mer

MIN FRAMTID Hearing 1

MIN FRAMTID Hearing 1 MIN FRAMTID Hearing 1 23 november 2011 Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Överlämnande och inledning sida 3 Handlingsplaner 1-13 1. Kollektivtrafiken sida 3 Överlämnas till kommunalrådet

Läs mer

Ung, vild och vacker...

Ung, vild och vacker... Ung, vild och vacker... Tipshäfte och handledning för dig, som vill starta ungdomsverksamhet i Dyslexiförbundet FMLS Ungdom Innehåll Sidan Varför ungdomsverksamhet? 3 Hur hittar man ungdomarna? 3 Vem är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer