Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?"

Transkript

1 Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

2 Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID? SID 04 HUR STORT ÄR BEHOVET? SID 05 6 AV 10 KOMMUNER SAKNAR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID SID 06 BRETT STÖD HOS VÄLJARNA SID 07 POLITISK MAJORITET PÅVERKAR SID 07 SAMMANFATTNING SID 08 BILAGA SID 09 2

3 Varför är barnomsorg utanför kontorstid en viktig fråga? Vi lever i ett dygnet-runt-samhälle där vi kräver tillgång till service dygnets alla timmar. I stora delar av vårt land skulle det vara otänkbart att inte kunna gå på restauran, checka in på hotell efter klockan eller att få höra att äldreomsorg och sjukvårdspersonal bara finns tillgänglig under kontorstid. Ställer vi krav på att samhället erbjuder en fungerande service dygnet runt måste vi också vara beredda att se att det får konsekvenser på andra områden. Många av de som tillhandahåller service utanför kontorstid är småbarnsföräldrar som inte kan utnyttja den vanliga barnomsorgen. De kanske börjar arbeta när förskolan stänger eller slutar först efter sena Aktuellt. Barnomsorg är idag en lagstadgad rättighet som ska omfatta alla. Men alla arbetar inte och kan därmed inte utnyttja den. Ska inte samhällets grundläggande serviceutbud vara till för alla? Enligt en dom från regeringsrätten 2007 är kommuner inte ålagda att ordna barnomsorg utanför kontorstid. Den nya skollagen, som riksdagen antog i juni i år, innebär också att kommunerna har ett minskat ansvar för barnomsorg utanför kontorstid. Trots detta anser närmare 8 av 10 personer att kommuner ska vara tvingade att erbjuda barnomsorg även utanför kontorstid. Trots detta fortsätter vi att ställa krav på kvällsöppna butiker, restauranger och vårdcentraler. Kommunal och Hotell- och restaurangfacket anser att frågan om barnomsorg utanför kontorstid är angelägen - inte bara för de egna medlemmarna utan för hela samhället. Vi kräver att rätten till barnomsorg görs neutral och omfattar alla föräldrar, oberoende av vilka tider man måste arbeta. 3

4 Barnomsorg viktig för arbetslinjen Kommuner är idag skyldiga att under dagtid erbjuda barnomsorg till barn över 1 år om föräldrarna anmäler att de har ett behov. Rätten till barnomsorg är en förutsättning för att många föräldrar, särskilt kvinnor, ska kunna arbeta och delta i arbetsmarknaden. En undersökning genomförd av Kommunal och Hotell- och restaurangfacket bland 1000 personer bekräftar bilden av att tillgång till barnomsorg är avgörande för arbetslinjen och möjligheten för människor att kunna arbeta. Av alla tillfrågade uppger 25 procent att de skulle behöva gå ner i arbetstid eller säga upp sig om de inte hade rätt till barnomsorg. Av de som regelbundet arbetar utanför kontorstid och har barn under 12 år är motsvarande siffra hela 77 procent. Politikernas beslut att inte erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter påverkar också arbetslinjen. Obefintlig barnomsorg påverkar nämligen föräldrars möjlighet att få a-kassa. Regelverket kring a-kassan föreskriver att om barnomsorgen inte är ordnad kan man inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed är man inte berättigad till a-kassa. Är arbeten på obekväm arbetstid det som man erbjuds, och kommunen inte täcker upp med barnomsorg, får man varken arbete eller a-kassa. Kopplingen mellan arbetslinjen, a-kassan och behovet av en heltäckande barnomsorg verkar vara något regeringen glömt bort. Vad är barnomsorg utanför kontorstid? Barnomsorg utanför kontorstid, populärt kallat nattis, drivs enligt Skolverket i tre olika former; förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det finns idag ingen statistik över vilken form som är vanligast men Skolverkets upplysningsenhet bedömer att barnomsorg utanför kontorstid är vanligast i form av förskola åtföljt av fritidshem och i mindre omfattning pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Förskolan är en frivillig skolform vars pedagogik ska lägga grunden för den fortsatta skolgången, i förskolan är barn mellan 1-6 år inskrivna. På fritidshem är barn mellan 6-12 år inskrivna och utgör ett komplement till skolgången med målet att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Pedagogisk omsorg är ett samlingsnamn för olika barnomsorgslösningar. Oftast innebär det att en barnvårdare (dagmamma) i enskild regi bedriver pedagogisk verksamhet för barn 1-12 år i sitt hem och i enstaka fall i barnets hemmiljö. Den praktiska skillnaden mellan verksamheten på dagtid och barnomsorg utanför kontorstid är relativt liten. Föräldern måste i förväg boka in de tider man har behov av barnomsorgen och uppge inlämning och upphämtningstider. Detta kan ske på kvällstid med eller utan övernattning eller på helger. Den populära benämningen nattis leder tankarna till att barnomsorg utanför kontorstid automatiskt innebär övernattning, vilket inte stämmer. Oftast rör det sig om föräldrar som är i behov av barnomsorg några timmar före eller efter vanliga kontorstider eller under helger. 4

5 Hur stort är behovet av barnomsorg utanför kontorstid? Rapporten Arbetstider år 2009 utgiven av LO (baserad på siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning), visar att 20.6 % av arbetskraften totalt personer - jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid (helger och kvällar). Antal som jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid Antal Totalt LO anslutna TCO anslutna 0 Totalt som jobbar utanför kontorstid SACO anslutna Ej-anslutna Det är främst LO-medlemmar som jobbar utanför kontorstid medan det t.ex. är få SACO-medlemmar som regelbundet jobbar utanför kontorstid. Fördelningen är inte oväntad eftersom många av de yrkesgrupper vars arbete måste genomföras även på kvällar, helger och nätter återfinns inom LO-förbunden. Exempel på sådana yrken återfinns inom vården, räddningstjänsten, hotell, restaurang samt vissa industrier. Den undersökning som Novus gjort på uppdrag av Kommunal och HRF visar att bara 20 procent själva valt att jobba utanför kontorstid. En majoritet (57 procent) uppger att de måste göra det för att schemaläggningen kräver det eller för att de inte får något dagtidsarbete. Novus-undersökningen visar att av de som regelbundet arbetar utanför kontorstid vill 26 procent ha barnomsorg utanför kontorstid. Detta motsvarar av de personer som enligt SCB regelbundet arbetar utanför kontorstid. 5

6 6 av 10 kommuner saknar barnomsorg utanför kontorstid Sedan 2003 har Skolverket undersökt hur många kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. År 2003 erbjöd 118 kommuner barnomsorg utanför kontorstid jämfört med 119 kommuner år Det innebär att en majoritet, 171 av Sveriges 290 kommuner, inte erbjuder någon form av barnomsorg utanför kontorstid. Kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid (Skolverket) Andelen kommuner som erbjudit barnomsorg utanför kontorstid har varit relativt konstant, dock med en topp år 2008 då 130 kommuner erbjöd möjligheten. Mellan 2008 och 2009 slutade 11 kommuner att upplåta platser för barnomsorg utanför kontorstid. Antal platser för barnomsorg utanför kontorstid (Skolverket) Samtidigt kan vi konstatera att antalet platser fortsätter att öka i de kommuner som redan erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. 6

7 Skolverkets statistik visar att antalet platser har ökat med 20 procent sedan 2003 i de kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. Även mellan 2008 och 2009, då 11 kommuner upphörde med att tillhandahålla platser, ökade det totala antalet platt antalet platser växer i kommuner som redan erbjuder barnomsorg utan- ser i landet. Att för kontorstid visar att t det finns ett stort dolt behov. De kommuner som inte erbjuder barnomsorg utanför kontorstid gör det alltså inte för att behovet inte finns utan väljer bort förskola utanför kontorstid av politiska skäl. Brett stöd hos väljarna för barnomsorg utanför kontorstid Stödet för barnomsorg utanför kontorstid är stort. Hela 76 procent av de tillfrågade i undersökningen som Kommunal och Hotell- och restaurangfackets låtit göra anser att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid. Stödet är stort inom båda blocken, 86 procent av vänsteralliansen sympatisörer re- spektive 69 procent av den borgerliga alliansens sympatisörer anser att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla platser för barnomsorg utanför kontorstid. Politisk majoritet påverkar Men verkligheten ser annorlunda ut och hur den politiska majoriteten ser ut i kommunerna spelar en roll för om kommunen organiserar barnomsorg utanför kontorstid. Vid en genomgång av Sveriges kommuner kan vi konstatera att 6 av 10 borgerligt styrda kommuner saknar barnomsorg utanför kontorstid. Motsvarande siffra för kommuner styrda av vänsteralliansen är närmare 4 av 10. Antal platser för barnomsorg utanför kontorstid uppdelat efter politiskmajoritet 27% 28% Kommuner med vänsteralliansen i majoritet 45% Kommuner med borgerlig allians i majoritet Kommuner med blocköverskridande majoriteter 7

8 Kommuner som styrs av vänsteralliansen har flest antal platser, det trots att den borgerliga alliansen har makten i fler kommuner (130 jmfrt med 96). Hela 45 procent av samtliga platser för barnomsorg utanför kontorstid finns i kommuner där vänsteralliansen har majoritet medan de borgerligt styrda kommunerna står för 27 procent. I kommuner där vänsteralliansen har majoritet har antalet nya platser ökat mest, 259 nya platser jämfört med 121 platser i borgerligt styrda kommuner. Sammanfattning Det finns en stark opinion för att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg även till de föräldrar som arbetar utanför kontorstid 6 av 10 kommuner erbjuder inte barnomsorg utanför kontorstid. Rätten till barnomsorg är avgörande för arbetslinjen. Antalet platser har ökat i de kommuner som redan erbjuder tjänsten. Vilken politisk färg kommunen har påverkar om kommunen erbjuder nattis Det är dags för Sveriges riksdag att lagstifta om en tidsneutral barnomsorg som finns tillgänglig när föräldrarna arbetar Källor Skolverket, statistik förskola SKL 2010, Majoriteter och maktskiften i kommunerna , LO 2010, Arbetstider år 2009, Arbetslivsenheten 8

9 Bilaga Län Antal platser 2006 Antal platser 2009 Differens Perioden Blekinge län Karlskrona (Blocköverskridande) Karlshamn (Blocköverskridande) Ronneby (Blocköverskridande) Sölvesborg (Vänsterallians) Olofström (Vänsterallians) Dalarnas län Differens Avesta (Vänsterallians) Falun (Borgerlig allians) Borlänge (Vänsterallians) Smedjebacken (Vänsterallians) Hedemora (Vänsterallians) Mora (Blocköverskridande) Gagnef (Borgerlig allians) Leksand (Blocköverskridande) Malung-Sälen (Blocköverskridande) Orsa (Vänsterallians) Rättvik (Borgerlig allians) Säter (Blocköverskridande) Vansbro (Borgerlig allians) Älvdalen (Blocköverskridande) Ludvika (Vänsterallians) Gotlands län Differens Gotland (Borgerlig allians) Gävle län Differens Sandviken (Blocköverskridande) Gävle (Vänsterallians) Bollnäs (Vänsterallians) Ljusdal (Blocköverskridande) Hudiksvall (Vänsterallians) Söderhamn (Blocköverskridande) Nordanstig (Borgerlig allians) Ockelbo (Blocköverskridande)

10 Ovanåker (Borgerlig allians) Hofors (Vänsterallians) Hallands län Differens Halmstad (Borgerlig allians) Falkenberg (Borgerlig allians) Varberg (Borgerlig allians) Kungsbacka (Borgerlig allians) Hylte (Blocköverskridande) Laholm (Blocköverskridande) Jämtlands län Differens Östersund (Vänsterallians) Berg (Blocköverskridande) Krokom (Borgerlig allians) Strömsund (Borgerlig allians) Härjedalen (Blocköverskridande) Åre (Borgerlig allians) Bräcke (Vänsterallians) Ragunda (Blocköverskridande) Jönköpings län Differens Jönköping (Blocköverskridande) Eksjö (Borgerlig allians) Nässjö (Vänsterallians) Habo (Borgerlig allians) Mullsjö (Borgerlig allians) Sävsjö (Borgerlig allians) Vetlanda (Borgerlig allians) Värnamo (Borgerlig allians) Tranås (Borgerlig allians) Gislaved (Borgerlig allians) Gnosjö (Borgerlig allians) Vaggeryd (Borgerlig allians) Aneby (Borgerlig allians) Kalmar län Differens Kalmar (Vänsterallians) Oskarshamn (Vänsterallians) Mönsterås (Borgerlig allians) Torsås (Vänsterallians) Borgholm (Borgerlig allians) Västervik (Borgerlig allians) Nybro (Vänsterallians) Vimmerby (Borgerlig allians) Emmaboda (Vänsterallians)

11 Hultsfred (Vänsterallians) Mörbylånga Högsby (Blocköverskridande) Kronobergs län Differens Växjö (Borgerlig allians) Ljungby (Borgerlig allians) Älmhult (Blocköverskridande) Alvesta (Blocköverskridande) Markaryd (Borgerlig allians) Lessebo (Vänsterallians) Tingsryd (Borgerlig allians) Uppvidinge (Borgerlig allians) Norrbottens län Differens Luleå (Vänsterallians) Haparanda (Vänsterallians) Piteå (Vänsterallians) Kalix (Blocköverskridande) Boden (Blocköverskridande) Övertorneå (Borgerlig allians) Kiruna (Vänsterallians) Gällivare (Vänsterallians) Arjeplog (Blocköverskridande) Arvidsjaur (Vänsterallians) Bjuv (Vänsterallians) Jokkmokk (Blocköverskridande) Pajala (Vänsterallians) Älvsbyn (Vänsterallians) Överkalix (Vänsterallians) Skånes län Differens Malmö (Vänsterallians) Kristianstad (Borgerlig allians) Landskrona (Borgerlig allians) Trelleborg (Borgerlig allians) Ystad (Borgerlig allians) Bromölla (Vänsterallians) Helsingborg (Borgerlig allians) Åstorp (Blocköverskridande) Simrishamn (Borgerlig allians) Sjöbo (Borgerlig allians) Örkelljunga (Borgerlig allians) Skurup (Borgerlig allians) Klippan (Borgerlig allians)

12 Lomma (Borgerlig allians) Ängelholm (Borgerlig allians) Perstorp (Vänsterallians) Svedala (Borgerlig allians) Kävlinge (Borgerlig allians) Tomelilla (Blocköverskridande) Lund (Borgerlig allians) Hässleholm (Borgerlig allians) Eslöv (Vänsterallians) Svalöv (Blocköverskridande) Burlöv (Blocköverskridande) Båstad (Borgerlig allians) Hörby (Blocköverskridande) Höör (Borgerlig allians) Osby (Borgerlig allians) Staffanstorp (Borgerlig allians) Vellinge (Borgerlig allians) Östra Göinge (Vänsterallians) Höganäs (Borgerlig allians) Stockholms län Differens Stockholm (Borgerlig allians) Sigtuna (Blocköverskridande) Södertälje (Vänsterallians) Lidingö (Borgerlig allians) Nacka (Borgerlig allians) Sundbyberg (Vänsterallians) Salem (Borgerlig allians) Huddinge (Borgerlig allians) Botkyrka (Vänsterallians) Täby (Borgerlig allians) Solna (Borgerlig allians) Sollentuna (Borgerlig allians) Järfälla (Borgerlig allians) Haninge (Borgerlig allians) Norrtälje (Borgerlig allians) Österåker (Borgerlig allians) Tyresö (Borgerlig allians) Upplands Väsby (Borgerlig allians) Värmdö (Borgerlig allians) Danderyd (Borgerlig allians) Vallentuna (Borgerlig allians) Upplands-Bro (Blocköverskridande) Ekerö (Borgerlig allians)

13 Nynäshamn (Blocköverskridande) Nykvarn (Blocköverskridande) Vaxholm (Borgerlig allians) Södermanlands län Differens Eskilstuna (Vänsterallians) Oxelösund (Vänsterallians) Nyköping (Blocköverskridande) Katrineholm (Vänsterallians) Strängnäs (Blocköverskridande) Flen (Vänsterallians) Gnesta (Borgerlig allians) Trosa (Borgerlig allians) Vingåker (Vänsterallians) Uppsala län Differens Uppsala (Borgerlig allians) Enköping (Borgerlig allians) Östhammar (Blocköverskridande) Knivsta (Borgerlig allians) Håbo (Borgerlig allians) Heby (Blocköverskridande) Tierp (Vänsterallians) Älvkarleby (Vänsterallians) Värmlands län Differens Torsby (Vänsterallians) Filipstad (Vänsterallians) Karlstad (Vänsterallians) Kristinehamn (Borgerlig allians) Arvika (Vänsterallians) Säffle (Borgerlig allians) Eda (Vänsterallians) Forshaga (Vänsterallians) Grums (Vänsterallians) Hagfors (Vänsterallians) Hammarö (Vänsterallians) Kil (Blocköverskridande) Storfors (Vänsterallians) Sunne (Borgerlig allians) Årjäng (Borgerlig allians) Munkfors (Vänsterallians) Värmlands län Differens Skellefteå (Vänsterallians) Umeå (Vänsterallians)

14 Storuman (Blocköverskridande) Norsjö (Vänsterallians) Bjurholm (Borgerlig allians) Dorotea (annat) Lycksele (Vänsterallians) Malå (annat) Nordmaling (Borgerlig allians) Robertsfors (Borgerlig allians) Sorsele (Borgerlig allians) Vilhelmina (Borgerlig allians) Vindeln (Blocköverskridande) Vännäs (Vänsterallians) Åsele (Vänsterallians) Västernorrlands län Differens Sundsvall (Vänsterallians) Timrå (Vänsterallians) Sollefteå (Vänsterallians) Härnösand (Borgerlig allians) Ånge (Vänsterallians) Örnsköldsvik (Vänsterallians) Kramfors (Vänsterallians) Västmanlands län Differens Västerås (blocköverskridande) Köping (Vänsterallians) Sala (Borgerlig allians) Norberg (Vänsterallians) Fagersta (Vänsterallians) Skinnskatteberg (Vänsterallians) Surahammar (Vänsterallians) Hallstahammar (Vänsterallians) Arboga (Vänsterallians) Kungsör (Blocköverskridande) Västra Götalands län Differens Göteborg (Vänsterallians) Trollhättan (Vänsterallians) Uddevalla (Borgerlig allians) Falköping (Blocköverskridande) Vänersborg (Blocköverskridande) Skövde (Borgerlig allians) Orust (Blocköverskridande) Borås (Vänsterallians) Lidköping (Vänsterallians)

15 Skara (Borgerlig allians) Kungälv (Borgerlig allians) Bollebygd (Borgerlig allians) Tidaholm (Vänsterallians) Tibro (Borgerlig allians) Karlsborg (Borgerlig allians) Munkedal (Borgerlig allians) Dals-Ed (Borgerlig allians) Lerum (Borgerlig allians) Ale (Vänsterallians) Alingsås (Borgerlig allians) Bengtsfors (Vänsterallians) Essunga (Borgerlig allians) Färgelanda (Vänsterallians) Grästorp (Borgerlig allians) Gullspång (Blocköverskridande) Götene (Borgerlig allians) Herrljunga (Borgerlig allians) Hjo (Borgerlig allians) Härryda (Borgerlig allians) Lilla Edet (Blocköverskridande) Lysekil (Borgerlig allians) Mariestad (Blocköverskridande) Mark (Vänsterallians) Mellerud (Borgerlig allians) Mölndal (Borgerlig allians) Partille (Borgerlig allians) Svenljunga (Borgerlig allians) Strömstad (Vänsterallians) Sotenäs (Borgerlig allians) Stenungsund (Blocköverskridande) Tanum (Borgerlig allians) Tjörn (Blocköverskridande) Tranemo (Borgerlig allians) Töreboda (Blocköverskridande) Ulricehamn (Borgerlig allians) Vara (Borgerlig allians) Vårgårda (Borgerlig allians) Åmål (Borgerlig allians) Öckerö (Borgerlig allians) Örebro län Differens Lindesberg (Blocköverskridande) Örebro (Blocköverskridande)

16 Kumla (Vänsterallians) Karlskoga (Vänsterallians) Degerfors (Blocköverskridande) Hallsberg (Vänsterallians) Lekeberg (Borgerlig allians) Ljusnarsberg (Vänsterallians) Laxå (Vänsterallians) Askersund (Blocköverskridande) Nora (Vänsterallians) Hällefors (Vänsterallians) Östergötlands län Differens Norrköping (Vänsterallians) Linköping (Borgerlig allians) Finspång (Blocköverskridande) Ödeshög (Borgerlig allians) Kinda (Borgerlig allians) Motala (Blocköverskridande) Vadstena (Blocköverskridande) Valdemarsvik (Borgerlig allians) Mjölby (Borgerlig allians) Boxholm (Vänsterallians) Ydre (Blocköverskridande) Åtvidaberg (Blocköverskridande) Söderköping (Borgerlig allians)

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer