Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?"

Transkript

1 Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

2 Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID? SID 04 HUR STORT ÄR BEHOVET? SID 05 6 AV 10 KOMMUNER SAKNAR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID SID 06 BRETT STÖD HOS VÄLJARNA SID 07 POLITISK MAJORITET PÅVERKAR SID 07 SAMMANFATTNING SID 08 BILAGA SID 09 2

3 Varför är barnomsorg utanför kontorstid en viktig fråga? Vi lever i ett dygnet-runt-samhälle där vi kräver tillgång till service dygnets alla timmar. I stora delar av vårt land skulle det vara otänkbart att inte kunna gå på restauran, checka in på hotell efter klockan eller att få höra att äldreomsorg och sjukvårdspersonal bara finns tillgänglig under kontorstid. Ställer vi krav på att samhället erbjuder en fungerande service dygnet runt måste vi också vara beredda att se att det får konsekvenser på andra områden. Många av de som tillhandahåller service utanför kontorstid är småbarnsföräldrar som inte kan utnyttja den vanliga barnomsorgen. De kanske börjar arbeta när förskolan stänger eller slutar först efter sena Aktuellt. Barnomsorg är idag en lagstadgad rättighet som ska omfatta alla. Men alla arbetar inte och kan därmed inte utnyttja den. Ska inte samhällets grundläggande serviceutbud vara till för alla? Enligt en dom från regeringsrätten 2007 är kommuner inte ålagda att ordna barnomsorg utanför kontorstid. Den nya skollagen, som riksdagen antog i juni i år, innebär också att kommunerna har ett minskat ansvar för barnomsorg utanför kontorstid. Trots detta anser närmare 8 av 10 personer att kommuner ska vara tvingade att erbjuda barnomsorg även utanför kontorstid. Trots detta fortsätter vi att ställa krav på kvällsöppna butiker, restauranger och vårdcentraler. Kommunal och Hotell- och restaurangfacket anser att frågan om barnomsorg utanför kontorstid är angelägen - inte bara för de egna medlemmarna utan för hela samhället. Vi kräver att rätten till barnomsorg görs neutral och omfattar alla föräldrar, oberoende av vilka tider man måste arbeta. 3

4 Barnomsorg viktig för arbetslinjen Kommuner är idag skyldiga att under dagtid erbjuda barnomsorg till barn över 1 år om föräldrarna anmäler att de har ett behov. Rätten till barnomsorg är en förutsättning för att många föräldrar, särskilt kvinnor, ska kunna arbeta och delta i arbetsmarknaden. En undersökning genomförd av Kommunal och Hotell- och restaurangfacket bland 1000 personer bekräftar bilden av att tillgång till barnomsorg är avgörande för arbetslinjen och möjligheten för människor att kunna arbeta. Av alla tillfrågade uppger 25 procent att de skulle behöva gå ner i arbetstid eller säga upp sig om de inte hade rätt till barnomsorg. Av de som regelbundet arbetar utanför kontorstid och har barn under 12 år är motsvarande siffra hela 77 procent. Politikernas beslut att inte erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter påverkar också arbetslinjen. Obefintlig barnomsorg påverkar nämligen föräldrars möjlighet att få a-kassa. Regelverket kring a-kassan föreskriver att om barnomsorgen inte är ordnad kan man inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed är man inte berättigad till a-kassa. Är arbeten på obekväm arbetstid det som man erbjuds, och kommunen inte täcker upp med barnomsorg, får man varken arbete eller a-kassa. Kopplingen mellan arbetslinjen, a-kassan och behovet av en heltäckande barnomsorg verkar vara något regeringen glömt bort. Vad är barnomsorg utanför kontorstid? Barnomsorg utanför kontorstid, populärt kallat nattis, drivs enligt Skolverket i tre olika former; förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det finns idag ingen statistik över vilken form som är vanligast men Skolverkets upplysningsenhet bedömer att barnomsorg utanför kontorstid är vanligast i form av förskola åtföljt av fritidshem och i mindre omfattning pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Förskolan är en frivillig skolform vars pedagogik ska lägga grunden för den fortsatta skolgången, i förskolan är barn mellan 1-6 år inskrivna. På fritidshem är barn mellan 6-12 år inskrivna och utgör ett komplement till skolgången med målet att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Pedagogisk omsorg är ett samlingsnamn för olika barnomsorgslösningar. Oftast innebär det att en barnvårdare (dagmamma) i enskild regi bedriver pedagogisk verksamhet för barn 1-12 år i sitt hem och i enstaka fall i barnets hemmiljö. Den praktiska skillnaden mellan verksamheten på dagtid och barnomsorg utanför kontorstid är relativt liten. Föräldern måste i förväg boka in de tider man har behov av barnomsorgen och uppge inlämning och upphämtningstider. Detta kan ske på kvällstid med eller utan övernattning eller på helger. Den populära benämningen nattis leder tankarna till att barnomsorg utanför kontorstid automatiskt innebär övernattning, vilket inte stämmer. Oftast rör det sig om föräldrar som är i behov av barnomsorg några timmar före eller efter vanliga kontorstider eller under helger. 4

5 Hur stort är behovet av barnomsorg utanför kontorstid? Rapporten Arbetstider år 2009 utgiven av LO (baserad på siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning), visar att 20.6 % av arbetskraften totalt personer - jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid (helger och kvällar). Antal som jobbar minst hälften av sin arbetstid utanför kontorstid Antal Totalt LO anslutna TCO anslutna 0 Totalt som jobbar utanför kontorstid SACO anslutna Ej-anslutna Det är främst LO-medlemmar som jobbar utanför kontorstid medan det t.ex. är få SACO-medlemmar som regelbundet jobbar utanför kontorstid. Fördelningen är inte oväntad eftersom många av de yrkesgrupper vars arbete måste genomföras även på kvällar, helger och nätter återfinns inom LO-förbunden. Exempel på sådana yrken återfinns inom vården, räddningstjänsten, hotell, restaurang samt vissa industrier. Den undersökning som Novus gjort på uppdrag av Kommunal och HRF visar att bara 20 procent själva valt att jobba utanför kontorstid. En majoritet (57 procent) uppger att de måste göra det för att schemaläggningen kräver det eller för att de inte får något dagtidsarbete. Novus-undersökningen visar att av de som regelbundet arbetar utanför kontorstid vill 26 procent ha barnomsorg utanför kontorstid. Detta motsvarar av de personer som enligt SCB regelbundet arbetar utanför kontorstid. 5

6 6 av 10 kommuner saknar barnomsorg utanför kontorstid Sedan 2003 har Skolverket undersökt hur många kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. År 2003 erbjöd 118 kommuner barnomsorg utanför kontorstid jämfört med 119 kommuner år Det innebär att en majoritet, 171 av Sveriges 290 kommuner, inte erbjuder någon form av barnomsorg utanför kontorstid. Kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid (Skolverket) Andelen kommuner som erbjudit barnomsorg utanför kontorstid har varit relativt konstant, dock med en topp år 2008 då 130 kommuner erbjöd möjligheten. Mellan 2008 och 2009 slutade 11 kommuner att upplåta platser för barnomsorg utanför kontorstid. Antal platser för barnomsorg utanför kontorstid (Skolverket) Samtidigt kan vi konstatera att antalet platser fortsätter att öka i de kommuner som redan erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. 6

7 Skolverkets statistik visar att antalet platser har ökat med 20 procent sedan 2003 i de kommuner som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid. Även mellan 2008 och 2009, då 11 kommuner upphörde med att tillhandahålla platser, ökade det totala antalet platt antalet platser växer i kommuner som redan erbjuder barnomsorg utan- ser i landet. Att för kontorstid visar att t det finns ett stort dolt behov. De kommuner som inte erbjuder barnomsorg utanför kontorstid gör det alltså inte för att behovet inte finns utan väljer bort förskola utanför kontorstid av politiska skäl. Brett stöd hos väljarna för barnomsorg utanför kontorstid Stödet för barnomsorg utanför kontorstid är stort. Hela 76 procent av de tillfrågade i undersökningen som Kommunal och Hotell- och restaurangfackets låtit göra anser att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid. Stödet är stort inom båda blocken, 86 procent av vänsteralliansen sympatisörer re- spektive 69 procent av den borgerliga alliansens sympatisörer anser att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla platser för barnomsorg utanför kontorstid. Politisk majoritet påverkar Men verkligheten ser annorlunda ut och hur den politiska majoriteten ser ut i kommunerna spelar en roll för om kommunen organiserar barnomsorg utanför kontorstid. Vid en genomgång av Sveriges kommuner kan vi konstatera att 6 av 10 borgerligt styrda kommuner saknar barnomsorg utanför kontorstid. Motsvarande siffra för kommuner styrda av vänsteralliansen är närmare 4 av 10. Antal platser för barnomsorg utanför kontorstid uppdelat efter politiskmajoritet 27% 28% Kommuner med vänsteralliansen i majoritet 45% Kommuner med borgerlig allians i majoritet Kommuner med blocköverskridande majoriteter 7

8 Kommuner som styrs av vänsteralliansen har flest antal platser, det trots att den borgerliga alliansen har makten i fler kommuner (130 jmfrt med 96). Hela 45 procent av samtliga platser för barnomsorg utanför kontorstid finns i kommuner där vänsteralliansen har majoritet medan de borgerligt styrda kommunerna står för 27 procent. I kommuner där vänsteralliansen har majoritet har antalet nya platser ökat mest, 259 nya platser jämfört med 121 platser i borgerligt styrda kommuner. Sammanfattning Det finns en stark opinion för att kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg även till de föräldrar som arbetar utanför kontorstid 6 av 10 kommuner erbjuder inte barnomsorg utanför kontorstid. Rätten till barnomsorg är avgörande för arbetslinjen. Antalet platser har ökat i de kommuner som redan erbjuder tjänsten. Vilken politisk färg kommunen har påverkar om kommunen erbjuder nattis Det är dags för Sveriges riksdag att lagstifta om en tidsneutral barnomsorg som finns tillgänglig när föräldrarna arbetar Källor Skolverket, statistik förskola SKL 2010, Majoriteter och maktskiften i kommunerna , LO 2010, Arbetstider år 2009, Arbetslivsenheten 8

9 Bilaga Län Antal platser 2006 Antal platser 2009 Differens Perioden Blekinge län Karlskrona (Blocköverskridande) Karlshamn (Blocköverskridande) Ronneby (Blocköverskridande) Sölvesborg (Vänsterallians) Olofström (Vänsterallians) Dalarnas län Differens Avesta (Vänsterallians) Falun (Borgerlig allians) Borlänge (Vänsterallians) Smedjebacken (Vänsterallians) Hedemora (Vänsterallians) Mora (Blocköverskridande) Gagnef (Borgerlig allians) Leksand (Blocköverskridande) Malung-Sälen (Blocköverskridande) Orsa (Vänsterallians) Rättvik (Borgerlig allians) Säter (Blocköverskridande) Vansbro (Borgerlig allians) Älvdalen (Blocköverskridande) Ludvika (Vänsterallians) Gotlands län Differens Gotland (Borgerlig allians) Gävle län Differens Sandviken (Blocköverskridande) Gävle (Vänsterallians) Bollnäs (Vänsterallians) Ljusdal (Blocköverskridande) Hudiksvall (Vänsterallians) Söderhamn (Blocköverskridande) Nordanstig (Borgerlig allians) Ockelbo (Blocköverskridande)

10 Ovanåker (Borgerlig allians) Hofors (Vänsterallians) Hallands län Differens Halmstad (Borgerlig allians) Falkenberg (Borgerlig allians) Varberg (Borgerlig allians) Kungsbacka (Borgerlig allians) Hylte (Blocköverskridande) Laholm (Blocköverskridande) Jämtlands län Differens Östersund (Vänsterallians) Berg (Blocköverskridande) Krokom (Borgerlig allians) Strömsund (Borgerlig allians) Härjedalen (Blocköverskridande) Åre (Borgerlig allians) Bräcke (Vänsterallians) Ragunda (Blocköverskridande) Jönköpings län Differens Jönköping (Blocköverskridande) Eksjö (Borgerlig allians) Nässjö (Vänsterallians) Habo (Borgerlig allians) Mullsjö (Borgerlig allians) Sävsjö (Borgerlig allians) Vetlanda (Borgerlig allians) Värnamo (Borgerlig allians) Tranås (Borgerlig allians) Gislaved (Borgerlig allians) Gnosjö (Borgerlig allians) Vaggeryd (Borgerlig allians) Aneby (Borgerlig allians) Kalmar län Differens Kalmar (Vänsterallians) Oskarshamn (Vänsterallians) Mönsterås (Borgerlig allians) Torsås (Vänsterallians) Borgholm (Borgerlig allians) Västervik (Borgerlig allians) Nybro (Vänsterallians) Vimmerby (Borgerlig allians) Emmaboda (Vänsterallians)

11 Hultsfred (Vänsterallians) Mörbylånga Högsby (Blocköverskridande) Kronobergs län Differens Växjö (Borgerlig allians) Ljungby (Borgerlig allians) Älmhult (Blocköverskridande) Alvesta (Blocköverskridande) Markaryd (Borgerlig allians) Lessebo (Vänsterallians) Tingsryd (Borgerlig allians) Uppvidinge (Borgerlig allians) Norrbottens län Differens Luleå (Vänsterallians) Haparanda (Vänsterallians) Piteå (Vänsterallians) Kalix (Blocköverskridande) Boden (Blocköverskridande) Övertorneå (Borgerlig allians) Kiruna (Vänsterallians) Gällivare (Vänsterallians) Arjeplog (Blocköverskridande) Arvidsjaur (Vänsterallians) Bjuv (Vänsterallians) Jokkmokk (Blocköverskridande) Pajala (Vänsterallians) Älvsbyn (Vänsterallians) Överkalix (Vänsterallians) Skånes län Differens Malmö (Vänsterallians) Kristianstad (Borgerlig allians) Landskrona (Borgerlig allians) Trelleborg (Borgerlig allians) Ystad (Borgerlig allians) Bromölla (Vänsterallians) Helsingborg (Borgerlig allians) Åstorp (Blocköverskridande) Simrishamn (Borgerlig allians) Sjöbo (Borgerlig allians) Örkelljunga (Borgerlig allians) Skurup (Borgerlig allians) Klippan (Borgerlig allians)

12 Lomma (Borgerlig allians) Ängelholm (Borgerlig allians) Perstorp (Vänsterallians) Svedala (Borgerlig allians) Kävlinge (Borgerlig allians) Tomelilla (Blocköverskridande) Lund (Borgerlig allians) Hässleholm (Borgerlig allians) Eslöv (Vänsterallians) Svalöv (Blocköverskridande) Burlöv (Blocköverskridande) Båstad (Borgerlig allians) Hörby (Blocköverskridande) Höör (Borgerlig allians) Osby (Borgerlig allians) Staffanstorp (Borgerlig allians) Vellinge (Borgerlig allians) Östra Göinge (Vänsterallians) Höganäs (Borgerlig allians) Stockholms län Differens Stockholm (Borgerlig allians) Sigtuna (Blocköverskridande) Södertälje (Vänsterallians) Lidingö (Borgerlig allians) Nacka (Borgerlig allians) Sundbyberg (Vänsterallians) Salem (Borgerlig allians) Huddinge (Borgerlig allians) Botkyrka (Vänsterallians) Täby (Borgerlig allians) Solna (Borgerlig allians) Sollentuna (Borgerlig allians) Järfälla (Borgerlig allians) Haninge (Borgerlig allians) Norrtälje (Borgerlig allians) Österåker (Borgerlig allians) Tyresö (Borgerlig allians) Upplands Väsby (Borgerlig allians) Värmdö (Borgerlig allians) Danderyd (Borgerlig allians) Vallentuna (Borgerlig allians) Upplands-Bro (Blocköverskridande) Ekerö (Borgerlig allians)

13 Nynäshamn (Blocköverskridande) Nykvarn (Blocköverskridande) Vaxholm (Borgerlig allians) Södermanlands län Differens Eskilstuna (Vänsterallians) Oxelösund (Vänsterallians) Nyköping (Blocköverskridande) Katrineholm (Vänsterallians) Strängnäs (Blocköverskridande) Flen (Vänsterallians) Gnesta (Borgerlig allians) Trosa (Borgerlig allians) Vingåker (Vänsterallians) Uppsala län Differens Uppsala (Borgerlig allians) Enköping (Borgerlig allians) Östhammar (Blocköverskridande) Knivsta (Borgerlig allians) Håbo (Borgerlig allians) Heby (Blocköverskridande) Tierp (Vänsterallians) Älvkarleby (Vänsterallians) Värmlands län Differens Torsby (Vänsterallians) Filipstad (Vänsterallians) Karlstad (Vänsterallians) Kristinehamn (Borgerlig allians) Arvika (Vänsterallians) Säffle (Borgerlig allians) Eda (Vänsterallians) Forshaga (Vänsterallians) Grums (Vänsterallians) Hagfors (Vänsterallians) Hammarö (Vänsterallians) Kil (Blocköverskridande) Storfors (Vänsterallians) Sunne (Borgerlig allians) Årjäng (Borgerlig allians) Munkfors (Vänsterallians) Värmlands län Differens Skellefteå (Vänsterallians) Umeå (Vänsterallians)

14 Storuman (Blocköverskridande) Norsjö (Vänsterallians) Bjurholm (Borgerlig allians) Dorotea (annat) Lycksele (Vänsterallians) Malå (annat) Nordmaling (Borgerlig allians) Robertsfors (Borgerlig allians) Sorsele (Borgerlig allians) Vilhelmina (Borgerlig allians) Vindeln (Blocköverskridande) Vännäs (Vänsterallians) Åsele (Vänsterallians) Västernorrlands län Differens Sundsvall (Vänsterallians) Timrå (Vänsterallians) Sollefteå (Vänsterallians) Härnösand (Borgerlig allians) Ånge (Vänsterallians) Örnsköldsvik (Vänsterallians) Kramfors (Vänsterallians) Västmanlands län Differens Västerås (blocköverskridande) Köping (Vänsterallians) Sala (Borgerlig allians) Norberg (Vänsterallians) Fagersta (Vänsterallians) Skinnskatteberg (Vänsterallians) Surahammar (Vänsterallians) Hallstahammar (Vänsterallians) Arboga (Vänsterallians) Kungsör (Blocköverskridande) Västra Götalands län Differens Göteborg (Vänsterallians) Trollhättan (Vänsterallians) Uddevalla (Borgerlig allians) Falköping (Blocköverskridande) Vänersborg (Blocköverskridande) Skövde (Borgerlig allians) Orust (Blocköverskridande) Borås (Vänsterallians) Lidköping (Vänsterallians)

15 Skara (Borgerlig allians) Kungälv (Borgerlig allians) Bollebygd (Borgerlig allians) Tidaholm (Vänsterallians) Tibro (Borgerlig allians) Karlsborg (Borgerlig allians) Munkedal (Borgerlig allians) Dals-Ed (Borgerlig allians) Lerum (Borgerlig allians) Ale (Vänsterallians) Alingsås (Borgerlig allians) Bengtsfors (Vänsterallians) Essunga (Borgerlig allians) Färgelanda (Vänsterallians) Grästorp (Borgerlig allians) Gullspång (Blocköverskridande) Götene (Borgerlig allians) Herrljunga (Borgerlig allians) Hjo (Borgerlig allians) Härryda (Borgerlig allians) Lilla Edet (Blocköverskridande) Lysekil (Borgerlig allians) Mariestad (Blocköverskridande) Mark (Vänsterallians) Mellerud (Borgerlig allians) Mölndal (Borgerlig allians) Partille (Borgerlig allians) Svenljunga (Borgerlig allians) Strömstad (Vänsterallians) Sotenäs (Borgerlig allians) Stenungsund (Blocköverskridande) Tanum (Borgerlig allians) Tjörn (Blocköverskridande) Tranemo (Borgerlig allians) Töreboda (Blocköverskridande) Ulricehamn (Borgerlig allians) Vara (Borgerlig allians) Vårgårda (Borgerlig allians) Åmål (Borgerlig allians) Öckerö (Borgerlig allians) Örebro län Differens Lindesberg (Blocköverskridande) Örebro (Blocköverskridande)

16 Kumla (Vänsterallians) Karlskoga (Vänsterallians) Degerfors (Blocköverskridande) Hallsberg (Vänsterallians) Lekeberg (Borgerlig allians) Ljusnarsberg (Vänsterallians) Laxå (Vänsterallians) Askersund (Blocköverskridande) Nora (Vänsterallians) Hällefors (Vänsterallians) Östergötlands län Differens Norrköping (Vänsterallians) Linköping (Borgerlig allians) Finspång (Blocköverskridande) Ödeshög (Borgerlig allians) Kinda (Borgerlig allians) Motala (Blocköverskridande) Vadstena (Blocköverskridande) Valdemarsvik (Borgerlig allians) Mjölby (Borgerlig allians) Boxholm (Vänsterallians) Ydre (Blocköverskridande) Åtvidaberg (Blocköverskridande) Söderköping (Borgerlig allians)

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Torn. DELTA belysning

Torn. DELTA belysning 06 Torn DELTA belysning Vi tillverkade vår första mast för sextio år sedan. Under senare år har vi byggt mer än 1 000 master för svenska och utländska GSM- och 3G- operatörer. Och en sak har vi lärt oss,

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Aktiva biografsalonger 2014-2015 per 2015-06-01 med information om digital 2K-standard

Aktiva biografsalonger 2014-2015 per 2015-06-01 med information om digital 2K-standard Blekinge Karlshamn Karlshamn Metropol Metropol 268-1 1 1 Blekinge Karlskrona Karlskrona Biostaden Biostaden 1 798-1 1 1 Blekinge Karlskrona Karlskrona Biostaden Biostaden 2 798-2 1 1 Blekinge Karlskrona

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2011 1 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Svenska kommuners behov av invandring

Svenska kommuners behov av invandring Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES.

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer