Den smarta fiberstaden. Ett neutralt och öppet fibernät för alla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den smarta fiberstaden. Ett neutralt och öppet fibernät för alla."

Transkript

1 Den smarta fiberstaden Ett neutralt och öppet fibernät för alla.

2 »IP-Only storsatsar på utbyggnaden av neutrala och öppna fibernät i Sverige. Med helhetskonceptet Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället från tätort till landsbygd, så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.«mikael Philipsson, VD, IP-Only

3 Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar och som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Enligt bredbandsmålet ska 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s fram till år Det betyder att utbyggnaden och investeringarna måste göras nu och på många ställen samtidigt, så att inte delar av landet hamnar på efterkälken med sämre konkurrenskraft och tillväxt som följd. Sverige är idag halvvägs mot målet. Det är företrädesvis i de stora städerna och tätorterna som utbyggnaden skett, medan det i mindre orter och på landsbygden finns många vita fläckar. Enkelt utryckt kan man säga att de lättare och billigare delarna är utbyggda, de svårare och dyrare är kvar. IP-Only vill samverka med stadsnäten och kommunerna för att bidra till att Sverige får ett öppet och neutralt nät där alla tjänsteleverantörer får utrymme på lika villkor. Det är en förutsättning för att Sverige ska behålla en ledande position som IT-nation. Mikael Philipsson VD, IP-Only

4 Alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter Den nya fibereran gränslösa möjligheter och inga avstånd I dagens digitaliserade samhälle har världen krympt och avstånden är på väg att försvinna. Digitala lösningar kan dessutom bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och offentlig förvaltning. En effektiv och serviceorienterad förvaltning ökar kvaliteten och minskar kostnaderna för såväl medborgare som företag. IT och Internet är en kraftfull global möjliggörare för en allt mer gränslös innovation. Nya digitala tjänster Swish, PayPal, Skype, Klarna, Instagram etc - har brutit upp existerande monopol och gjort vardagen enklare, roligare och smartare för miljoner människor. De har alla utvecklats på ett öppet och konkurrensneutralt Internet. Det är lätt att tro att det bara är vår egen fantasi och våra egna begränsningar som sätter gränser hur vi vill använda Internet som verktyg. Men en förutsättning för digitala innovationer är en fri, öppen och neutral IT-infrastruktur. Denna är idag hotad. IP-Onlys vision är att bygga ett öppet och neutralt fibernät för alla både företag och privatpersoner där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar från operatörer som själva också är tjänstesäljare i nätet och därför väljer att favorisera vissa tjänster framför andra.

5 Sveriges nya digitala infrastruktur Sverige är idag inne i en stor omvandling vad gäller IT-infrastruktur. Den IT-infrastruktur som byggdes ut under förra seklet och som har sin grund i koppar håller på att ned monteras för att ersättas av framtidens infrastruktur fiber. Det handlar om kommunikation med ljusets hastighet som ger obegränsade möjligheter vad gäller dagens men framförallt framtidens tjänster.

6 Det nya digitala samhället bryter etablerade mönster Företag framtidens produktion kräver snabbt och säkert bredband Virtuella arbetsprocesser och kostnadseffektiv tillgång till fibernät är idag en avgörande regional konkurrensfördel för näringslivet. En jämförelse 1 mellan Stockholm och Köpenhamn visar på de avgörande skillnaderna. Knappt 20 procent av fastigheterna i Köpenhamn är anslutna till fibernätet jämfört med över 90 procent i Stockholm. Detta påverkar i högsta grad näringslivsklimatet då möjligheterna till datakommunikation är avgörande vid företagsetableringar. Under 2009 hade Stockholm 69 procent fler skandinaviska huvudkontor jämfört med Köpenhamn. Hälsa och omsorg vård på distans för ökad livskvalitet Människan ska alltid stå i centrum när det gäller vård och omsorg. Förutsättningar ska skapas där patientens eller vårdtagarens behov möts på bästa sätt med kvalitet i världsklass. I takt med att vi blir allt fler äldre och resurserna är begränsade är tillgång till specialistvård på distans samt omsorg i hemmet ett nödvändigt komplement till den traditionella hälsovården. Undersökningar 2 visar t.ex. att Sverige fram till 2020 kan spara upp till 53 miljarder kronor med hjälp av e-tjänster inom hemtjänsten. Underhållning och kultur framtidens evenemang är uppkopplade Kraven på ökad användarupplevelse är tydlig i alla delar av nöjesindustrin alltifrån film- och spelindustrin till liveevent av olika slag inom sport, musik mm. Utvecklingen av underhållningsbranschen och de nya arenorna är tätt sammankopplad med höghastighetsbredband och Internet. Framtidens arenor och events kommer inte att konkurrera med flest läktarplatser, utan med den mest avancerade kundupplevelsen oavsett om man är på plats eller i den digitala världen. Utbildning allas möjligheter till ett lärande i världsklass E-lärande har potential att öppna världen och ge alla medborgare tillgång till kunskaper långt utöver vad som är möjligt idag med de traditionella begränsningar som kännetecknar inte minst landsbygdskommuner. Den digitala tekniken öppnar med andra ord för helt nya möjligheter både i förskola, grundskola, gymnasium och på högskolan, men också i modersmålsundervisning och vidareutbildning. Den enorma potentialen inom e-lärande är dock beroende av att hela Sverige förenas i ett höghastighetsnät via fiber. 1. Acreo, Stokab en samhällsekonomisk analys, Acreo, Effekter av digitala tjänster för äldrevård en ekonomisk studie, 2014 Tillgång till fiber utvecklar hela samhället

7 Möjligheter till större publik för arenor och events. Distansvård kan ge ökad livskvalitet. Och spara värdefulla resurser. Helt nya möjligheter inom utbildningen. Tillgång till fiber blir en avgörande konkurrensfördel för företagen.»fiberutbyggnaden behövs för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden, för att näringslivet ska vidareutvecklas, för välfärdstjänsterna och för att vi ska få ett bättre mobilt nät. Men det är vad man fyller nätet med som är det viktiga och där är möjligheterna obegränsade.«anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig för Region Gotland

8 Ett öppet och neutralt fibernät för alla Vad innebär ett öppet och neutralt nät? Tänk om SAS ägde Arlanda och bara SASplan fick lyfta och landa? Eller om SAS valde vilka passagerare som fick följa med i planet? Lyckligtvis ser situationen inte ut så idag. Alla är välkomna. I öppna och neutrala fibernät får hushåll och företag fritt välja tjänsteleverantörer. Ingen diskrimineras. Traditionella operatörer är vana att äga och kontrollera hela nätet från infrastruktur till tjänster. Vi vill skapa förutsättningar för att nya operatörer ska växa fram och för att digitala tjänster ska få utvecklas fritt. Endast genom en sund konkurrens kan kreativiteten omvandlas till nya affärsmodeller. Sverige har långt kvar till digitala agendans mål Tillgången till höghastighetsbredband är ojämlikt fördelat över Sverige. Cirka 50 procent 3 av Sveriges hushåll och företag har idag tillgång till en teoretisk hastighet om 100 Mbit/s. Men en verklig hastighet om 100 Mbit/s är betydligt lägre endast 17 procent 4. Det är främst i tätorterna som utbyggnaden skett, medan mycket återstår att göra på landsbygden. För att uppnå visionen att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter räcker det inte med tekniska möjligheter, som hög bredbandskapacitet. Ny teknik och tillgänglighet är viktigt men inte tillräckligt. Det krävs ett öppet och neutralt nät där alla är välkomnas. 3. Post- och telestyrelsen, Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, Acreo, Stadsnätskartläggning en rapport om kommuner och stadsnät, 2014

9 Mer än 75% 40 75% 10 40% Mindre än 10% Källa: Bredbandsutredningen 2014 Tillgången till höghastighetsbredband

10 Smart Fiberstad IP-Only har utarbetat ett helhetskoncept som vi kallar Smart Fiberstad. Vi bygger konceptet på en övertygelse om att enda sättet för alla delar av samhället att obegränsat ta del av, och gemensamt utveckla, det digitala samhället är genom en neutral och öppen infrastruktur.

11 Vägen till Smart Fiberstad Vägen till Smart Fiberstad sker i partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Tillsammans integrerar vi hela samhället: kommunala enheter, industrier, flerfamiljshus, villor, byalag, kontorsfastigheter, mobilmaster, WiFi-zoner allt. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Nytt sätt att konsumera media och kommunicera Att ansluta hushållen till fibernätet är en central del av helhetskonceptet Smart Fiberstad. Hushållen blir allt mer bandbreddskrävande. Anledningen är att allt fler gör allt mer samtidigt på nätet, som tex tittar på TV, ser film, surfar, gaming online etc. Det kräver hög kapacitet och hastighet. IP-Only ansluter hushållen till det öppna och neutrala fibernätet och en mängd oberoende tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster, det kan tex handla om Triple play (abonnemang för TV, bredband och telefoni). De senaste åren har vi sett en mängd nya tjänster som helt ställer på ända det tidigare sättet att konsumera media och kommunicera, som Netflix, Spotify och Skype. Allt fler tjänster går via Internet så kallad OTT (Over-the-top content). Idag abonnerar 1 miljon svenska hushåll på någon streamingtjänst, det säger något om utvecklingen. Del av en större helhet Genom att IP-Only äger och driver ett komplett nordiskt fiberstamnät, möjliggörs utbyggnaden av ett lokalt, robust nät med redundans av hög kvalitet. Genom IP-Onlys stamnät förenas kommunen eller regionen, med grannkommun, region, till en nationell helhet som i sin tur förenas med resten av världen. Det skapar goda förutsättningar för internationella företag, i behov av hög digital kapacitet, att etablera sig i kommunen eller regionen. Smart Fiberstad som motor för det lokala näringslivet Smart Fiberstad skapar tillväxt och utveckling. När infrastrukturen som byggs ut är öppen och neutral skapas de förutsättningar som krävs för tusen blommor att blomma. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Då skapas jobb och framtidstro. Klimatsmart stad Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hasighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxidutsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras.

12 SMoKe rings SISTerS JaZZar LoSS Tisdagskvällen börjar med musikkryss. Sedan tar trion Smoke rings sisters (Sara ljunggren, Theresa Skjolden och Stina Klintbom) med publiken på en svängig tidsresa. Tillbaka till jazzen och swingen under 1900-talets första hälft. Grovare skyttepaviljong i Fänneslunda, tisdag 8 juli klockan till 21. Timmeleparken, onsdag 9 juli klockan 18 till Även fyra onsdagar till i sommar. stora, i Romsås där det är öppet hus på strutsgården. Romsås strutsgård nära Hökerum, torsdagar klockan 14 till 17. lilian och ingemar gard sjunger och spelar. Ekborgen i Blidsberg, lördag 12 juli klockan Olika musiker och sångare varje lördag till och med 23 augusti. Årås kvarn i Kölingared, söndag 13 juli klockan 18 till 22. TIPSA OSS om vad som händer i ulricehamn på LÄGG SJÄLV IN evenemang i Kalendern på webben, bt.se/kalendern HERRLJuNGA. Länsstyrelsen har utsett en ny ledamot och en ny ersättare i Herrljunga kommunfullmäktige till och med 14 oktober Ledamoten är Karin Carlsson och ersättaren är Ingvar Karelius, båda inom Moderaterna. Avgången ledamot är Anders Lennartsson. 8år har gått sedan moderaterna lovade att en gång- och cykelväg skulle byggas längs Töllsjövägen. Frågan fortsätter att uppröra Bollebygdsborna och tidigast 2015 kan det bli aktuellt för Trafikverket att göra en satsning. ulricehamn. Han misstänks ha använt cannabis i våras. Nu åtalas 26-åringen från Ulricehamn för narkotikabrott. Själv nekar han däremot till brott. Åklagaren yrkar på att mannen ska betala 30 dagsböter om 170 kronor, totalt kronor, som straff. Nu storsatsar fibernätsoperatören IP-Only på utbyggnaden av fibernät i Sverige. Med lanseringen av konceptet Smart Fiberstad är det meningen att alla ska tillgång till det digitala samhället. Det förklarade operatören under Almedalsveckan. Och först ut att titulera sig Smart Fiberstad är Härryda kommun. Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät, säger Per Hagehammar som är bredbandssamordnare i Härryda kommun. I nuläget byggs nätet ut i Pixbo och efter semestern ska arbetet fortsätta i Hällingsjö och Hindås. Till hösten är det Rävlandas tur. I Hällingsjö har vi redan 73 procents anslutningsgrad och i Pixbo har vi 85 procent. Det är ofattbara siffror. Senast 2016 kommer 90 procent ha fiberanslutning i Härryda kommun, säger Per Hagehammar. Fiberföreningar, samförläggning av olika aktiviteter, minskade schaktkostnader och kortare väntetider till att gräva. Det är nyckeln till att Härryda kommun har lyckats med sin satsning, enligt Per Hagehammar. Och han tror att det är så övriga kommuner måste jobba för att Sverige ska nå bredbandsmålet nämligen att 90 procent av befolkningen ska vara anslutna till fibernät På Gotland tar det tre månader innan man får tillstånd. I Härryda kan vi fixa det på fem dagar. Det viktiga är att samverka inom kommunen för när det ska grävas. Att man går igenom alla grävningar tillsammans. Det var därför jag startade hål i markengruppen för 13 år sedan, säger han. Kommer Sverige nå bredbandsmålet? Om kommunerna tar sitt an- BORÅS TIDNING måndag 7 juli 2014 Redaktör anne Engström, E-post Webben bt.se/bollebygd Adress Kungsbackavägen 1, Bollebygd Har man en fiberkabel 350 meter från sitt hus så anses man vara ansluten. Jag tycker att det ska räknas när man har anslutning direkt till huset. Måttstocken är fel och jag har påtalat det flera gånger, säger Per Hagehammar. FOTO Erika arnadottir/arkiv Per Hagehammar, bredbandssamordnare svar så går det. Det hänger på dem. Sen tycker jag inte vi får glömma de sista tio procenten heller. Frågan borde vara: Hur ska vi uppnå 100 procent? Det kommer bli ett jävla liv från de som inte får anslutning. Men fiberföreningarna måste också få in tillräckligt med pengar. Och det måste staten finansiera en del av. I grannkommunen Bollebygd ligger arbetet med bredbandsnätet ett uppdrag när en man, av okänd anledning, började hindra räddningsinsatsen. När personalen åkte där ifrån ska den 22-årige mannen ha sprungit mot tjänsteman. ikapp ambulansbilen och ryckt upp en av dörrarna under färden och sedan ställt sig framför fordonet så att Händelsen inträffade den 19 juni mitt i centrala Ulricehamn. Två personalen tvingades stanna bilen. ambulansmän hade då ryckt ut på Sedan ska han enligt åtalet både... just nu i inledningsfasen. Nästa vår ska en första plan presenteras. Vi håller på att ta fram en arbetsgrupp som kommer jobba med de här frågorna. I nuläget har vi kontakt med Västra Götalandsregionen som stöttar oss. Vi ser det här som en prioriterad fråga och det är därför vi startar den här arbetsgruppen. Det är viktigt att vi inte halkar efter, säger Ann-Charlotte Lind, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Bollebygds kommun Kommer ni nå 90 procents anslutning till 2020? Det är det som arbetsgruppen får komma fram till. Men vi siktar mot det. Vad krävs? Vi behöver framförallt föra en bra dialog och se vilka behov som finns. Det kan också hända att vi diskuterar över kommungränserna. Planerar ni att samarbeta med Härryda? Det är inte omöjligt. Men det får gruppen ta ställning till. MarTIn HöGqVIST slagit och sparkat på fordonet så det blev skador i plåten. I samband med stämningsansökan kräver nu de två utsatta ambulansmännen kronor i skadestånd avseende kränkning. Mannen åtalas för förgripelse mot tjänstman och skadegörelse, två åtalspunkter som han i förhör har förnekat. niclas LILJenBy Smart Fiberstad som plattform för innovation av nya välfärdstjänster IP-Onlys strategi är att fokusera på utbyggnaden av fiberinfrastrukturen och inte tillhandahålla egna tjänster till konsumenter. Istället vill vi genom Smart Fiberstad skapa en plattform som genom sin öppenhet och neutralitet genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. Några exempel på möjligheter med Smart Fiberstad Mobilitet, anslutning av master och etablering av WiFi-punkter. Vård och omsorg, möjligheteter att med hjälp av den nya digitala tekniken förbättra livskvalitén för vårdtagare och äldre. Skola och utbildning, möjligheter att säkra tillgången på behörig lärarkompetens i skolorna på landsbygden, genom t.ex. distansutbildning. E-tjänster via stadsnätets fiberinfrastruktur, stadsnätsportal och WiFi nät utan krav på Internetabonnemang från användaren. Vad innebär Smart Fiberstad Smart Fiberstad möjliggör för kommuner att ta del av digitaliseringens möjligheter i tre steg: 1. Samarbete med en gemensam målbild som bygger på transparens, öppenhet och insyn. 2. Proaktiv fiberutbyggnad med lokal närvaro IP-Only tar investeringarna som möjliggör för de lokala aktörerna att växa. 3. Möjliggör innovation av tjänster i nätet som stödjer regionens tillväxt. Gemensam utveckling av Smart Fiberstad På IP-Only sätter vi stort värde på en nära kontakt med våra kunder. Tillsammans med kommunen går vi noggrant igenom behov, önskemål och prioriteringar. IP-Only är med hela vägen från beställning fram till löpande drift. Vår lokala närvaro möjliggör ett personligt och regelbundet samarbete. Miljö och teknik, förutsättningar skapas för nya innovativa lösningar inom miljöområdet. 12 Bollebygd Herrljunga Ulricehamn GUIDen Per-JoHan THörn FEm SaKER du Kan göra i VECKan i ulricehamn TrIVSeLDanS I ParKen På onsdag är det dags för Bengt Hedin & co att underhålla danssugna. Härryda vill bli första smarta fiberstaden HäRRyda/BollEBygd. Härryda kommun blir Smart Fiberstad. med det nya helhetskonceptet satsar de vidare på fibernätet. Senast 2016 ska 90 procent av invånarna vara anslutna. Samtidigt ligger Bollebygds kommun i startgroparna. Avtal TITTa PÅ STrUTSar Varje torsdagseftermiddag under resten av juli kan du se strutsar, små som MUSIK PÅ SoMMarGÅrDen ekborgen DanSa PÅ GaMMaLT VIS Eva & ingvar bjuder upp till gammeldans på arenan. Nya ledamoter i fullmäktige Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät 26-åring åtalas för cannabisbruk Stoppade ambulans i farten man åtalas ulricehamn. En 22-årig man slet i farten upp dörren på ambulansbil. Sedan slog och sparkade han på fordonet så det blev bucklor i plåten. Nu åtalas mannen för bland annat förgripelse Från avtal till Smart fiberstad

13 90% 2020»Med helhetskonceptet Smart Fiberstad har Härryda fått en spännande verktygslåda till hands för att nå målet att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter.«per Hagehammar, bredbandssamordnare i Härryda

14 IP-Only en modern infrastrukturoperatör utan ryggsäck från gamla telekomvärlden Infrastrukturoperatören IP-Only startade sin verksamhet 1999 och ledstjärnan i arbetet var en övertygelse om Internet som bas för all form av kommunikation. Genom Internet kan var och en ta del av alla de fantastiska tjänster och innehåll som kommit att bli allt mer oumbärliga för oss. IP-Only vision handlar om att fortsätta att göra Internet tillgängligt för allt fler. Målet är att alla ska ha tillgång till det digitala samhällets möjligheter. IP-Only bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger grunden för det nya digitala samhället. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar i Sverige, här driver vi ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger ständigt ut ny fiberinfrastruktur. Alla våra nät är öppna och neutrala för att just skapa det gränslösa klimat som krävs för att nya tjänster, nytt innehåll ska fortsätta att skapas och uppfinnas och fylla nätet. Centralt i vår fiberinfrastruktur finns även stora datacenters, som fungerar som neutrala fabriker där alla varianter av tjänsteleverantörer kan tillverka innehållet och tjänsterna som sedan distribueras över fibernätet. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela vårt arbete, anledningen är att IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av alla våra kunders verksamhet. Våra kunder utgörs inte av slutkunder, konsumenter eller mindre företag, utan av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor med egen IT-kompetens. Resan mot vår vision om en öppen och neutral IT-infrastruktur som är tillgängligt för alla fortsätter vi välkomnar dig att vara med på den resan! IP-Only Grundat 1999 Bygger, driver och äger en nordisk fiberinfrastruktur Ung och snabbfotat utan arv från gamla telekomvärlden Erfarenhet från att bygga och underhålla kritisk infrastruktur

15 Studiebesök eller informationsmöte Om du vill veta mer eller uppleva Smart Fiberstad ordnar vi gärna med studiebesök i en av de kommuner som valt att jobba efter konceptet Smart Fiberstad. Vi har också möjlighet att komma till din kommun eller region för att berätta mer om nyttan med fiber, vad den nya digitala infrastrukturen kommer att ha för inverkan på samhället och om vägen till Smart Fiberstad. Kontakta oss Jimmy Andréasson, affärsområdeschef Stadsnät Roger Lindahl, regionchef Mitt Ola Barthel, regionchef Syd Johan-Christer Svensson, regionchef Öst Malin Karlzén, regionchef Väst Privatpersoner med frågor kring t.ex. fiber till villan, ring kundtjänst: Viktiga frågeställningar för din kommun: Hur ska alla medborgare få tillgång till bredband om 100 Mbit/s fram till 2020? Hur ska utbyggnaden finansieras utan att tära på investeringsutrymmet för andra prioriterade områden inom vård, skola och omsorg? Hur tillförsäkrar vi kommunens medborgare och företag ett öppet och konkurrensneutralt nät inför framtiden?

16 IP-Onlys fiberinfrastruktur

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Bygg bort bredbandsklyftan nu! Sveriges nya fibernät Målet: 100 % fiber till alla! Just nu splittras det svenska samhället upp i två delar. Vi som har fungerande bredband,

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin Fiber till Sverige med Telia Mats Rydin 1 4 November 2015 4 November 2015 2 Stabilt fibernät skapar konkurrensfördelar för Sveriges mjölkbönder 28% av all svenskproducerad mjölk kommer från uppkopplade

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag!

Stadsnätet. Anslut ditt hus till. Beställ idag! Anslut ditt hus till Stadsnätet Flera fastighetsägare har bett oss bygga ut fibernätet i området. Därför har vi bestämt oss att starta projekt Vålarö. Innan vi sätter igång med utbyggnaden krävs anmälningar

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten -

Länghem Landsbygd Fiber. - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Länghem Landsbygd Fiber - Informa5onsmöte Tema Tätorten - Agenda Länghem Landsbygd Fiber, vilka är vi Bredband via fiber, hur fungerar det Hur fungerar arbetet med en fiberförening Arbetsgrupp Tätorten,

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Anslut ditt hus till. Stadsnätet

Anslut ditt hus till. Stadsnätet Anslut ditt hus till Stadsnätet Gästabudstaden har beslutat att inleda projekt Lästringe-Vedaån. Detta genom att erbjuda anslutning av fastigheter i Lästringe samhälle och Kvegerö-Granlund innan projektstöd

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014

Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Hej! Välkomna till Länghem Landsbygd Fiber Årsmöte 2014 Länghem Landsbygd Fiber - Information om projektet - Agenda Presentation Bredband via fiber, hur fungerar det Tätorten Kostar det något? Tjänster,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen angående EU-kommissionens samråd om bredbandsbehoven efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer