Den smarta fiberstaden. Ett neutralt och öppet fibernät för alla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den smarta fiberstaden. Ett neutralt och öppet fibernät för alla."

Transkript

1 Den smarta fiberstaden Ett neutralt och öppet fibernät för alla.

2 »IP-Only storsatsar på utbyggnaden av neutrala och öppna fibernät i Sverige. Med helhetskonceptet Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället från tätort till landsbygd, så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.«mikael Philipsson, VD, IP-Only

3 Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar och som skapar tillväxt och arbetstillfällen. Enligt bredbandsmålet ska 90 procent av landets hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s fram till år Det betyder att utbyggnaden och investeringarna måste göras nu och på många ställen samtidigt, så att inte delar av landet hamnar på efterkälken med sämre konkurrenskraft och tillväxt som följd. Sverige är idag halvvägs mot målet. Det är företrädesvis i de stora städerna och tätorterna som utbyggnaden skett, medan det i mindre orter och på landsbygden finns många vita fläckar. Enkelt utryckt kan man säga att de lättare och billigare delarna är utbyggda, de svårare och dyrare är kvar. IP-Only vill samverka med stadsnäten och kommunerna för att bidra till att Sverige får ett öppet och neutralt nät där alla tjänsteleverantörer får utrymme på lika villkor. Det är en förutsättning för att Sverige ska behålla en ledande position som IT-nation. Mikael Philipsson VD, IP-Only

4 Alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter Den nya fibereran gränslösa möjligheter och inga avstånd I dagens digitaliserade samhälle har världen krympt och avstånden är på väg att försvinna. Digitala lösningar kan dessutom bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos företag och offentlig förvaltning. En effektiv och serviceorienterad förvaltning ökar kvaliteten och minskar kostnaderna för såväl medborgare som företag. IT och Internet är en kraftfull global möjliggörare för en allt mer gränslös innovation. Nya digitala tjänster Swish, PayPal, Skype, Klarna, Instagram etc - har brutit upp existerande monopol och gjort vardagen enklare, roligare och smartare för miljoner människor. De har alla utvecklats på ett öppet och konkurrensneutralt Internet. Det är lätt att tro att det bara är vår egen fantasi och våra egna begränsningar som sätter gränser hur vi vill använda Internet som verktyg. Men en förutsättning för digitala innovationer är en fri, öppen och neutral IT-infrastruktur. Denna är idag hotad. IP-Onlys vision är att bygga ett öppet och neutralt fibernät för alla både företag och privatpersoner där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar från operatörer som själva också är tjänstesäljare i nätet och därför väljer att favorisera vissa tjänster framför andra.

5 Sveriges nya digitala infrastruktur Sverige är idag inne i en stor omvandling vad gäller IT-infrastruktur. Den IT-infrastruktur som byggdes ut under förra seklet och som har sin grund i koppar håller på att ned monteras för att ersättas av framtidens infrastruktur fiber. Det handlar om kommunikation med ljusets hastighet som ger obegränsade möjligheter vad gäller dagens men framförallt framtidens tjänster.

6 Det nya digitala samhället bryter etablerade mönster Företag framtidens produktion kräver snabbt och säkert bredband Virtuella arbetsprocesser och kostnadseffektiv tillgång till fibernät är idag en avgörande regional konkurrensfördel för näringslivet. En jämförelse 1 mellan Stockholm och Köpenhamn visar på de avgörande skillnaderna. Knappt 20 procent av fastigheterna i Köpenhamn är anslutna till fibernätet jämfört med över 90 procent i Stockholm. Detta påverkar i högsta grad näringslivsklimatet då möjligheterna till datakommunikation är avgörande vid företagsetableringar. Under 2009 hade Stockholm 69 procent fler skandinaviska huvudkontor jämfört med Köpenhamn. Hälsa och omsorg vård på distans för ökad livskvalitet Människan ska alltid stå i centrum när det gäller vård och omsorg. Förutsättningar ska skapas där patientens eller vårdtagarens behov möts på bästa sätt med kvalitet i världsklass. I takt med att vi blir allt fler äldre och resurserna är begränsade är tillgång till specialistvård på distans samt omsorg i hemmet ett nödvändigt komplement till den traditionella hälsovården. Undersökningar 2 visar t.ex. att Sverige fram till 2020 kan spara upp till 53 miljarder kronor med hjälp av e-tjänster inom hemtjänsten. Underhållning och kultur framtidens evenemang är uppkopplade Kraven på ökad användarupplevelse är tydlig i alla delar av nöjesindustrin alltifrån film- och spelindustrin till liveevent av olika slag inom sport, musik mm. Utvecklingen av underhållningsbranschen och de nya arenorna är tätt sammankopplad med höghastighetsbredband och Internet. Framtidens arenor och events kommer inte att konkurrera med flest läktarplatser, utan med den mest avancerade kundupplevelsen oavsett om man är på plats eller i den digitala världen. Utbildning allas möjligheter till ett lärande i världsklass E-lärande har potential att öppna världen och ge alla medborgare tillgång till kunskaper långt utöver vad som är möjligt idag med de traditionella begränsningar som kännetecknar inte minst landsbygdskommuner. Den digitala tekniken öppnar med andra ord för helt nya möjligheter både i förskola, grundskola, gymnasium och på högskolan, men också i modersmålsundervisning och vidareutbildning. Den enorma potentialen inom e-lärande är dock beroende av att hela Sverige förenas i ett höghastighetsnät via fiber. 1. Acreo, Stokab en samhällsekonomisk analys, Acreo, Effekter av digitala tjänster för äldrevård en ekonomisk studie, 2014 Tillgång till fiber utvecklar hela samhället

7 Möjligheter till större publik för arenor och events. Distansvård kan ge ökad livskvalitet. Och spara värdefulla resurser. Helt nya möjligheter inom utbildningen. Tillgång till fiber blir en avgörande konkurrensfördel för företagen.»fiberutbyggnaden behövs för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden, för att näringslivet ska vidareutvecklas, för välfärdstjänsterna och för att vi ska få ett bättre mobilt nät. Men det är vad man fyller nätet med som är det viktiga och där är möjligheterna obegränsade.«anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig för Region Gotland

8 Ett öppet och neutralt fibernät för alla Vad innebär ett öppet och neutralt nät? Tänk om SAS ägde Arlanda och bara SASplan fick lyfta och landa? Eller om SAS valde vilka passagerare som fick följa med i planet? Lyckligtvis ser situationen inte ut så idag. Alla är välkomna. I öppna och neutrala fibernät får hushåll och företag fritt välja tjänsteleverantörer. Ingen diskrimineras. Traditionella operatörer är vana att äga och kontrollera hela nätet från infrastruktur till tjänster. Vi vill skapa förutsättningar för att nya operatörer ska växa fram och för att digitala tjänster ska få utvecklas fritt. Endast genom en sund konkurrens kan kreativiteten omvandlas till nya affärsmodeller. Sverige har långt kvar till digitala agendans mål Tillgången till höghastighetsbredband är ojämlikt fördelat över Sverige. Cirka 50 procent 3 av Sveriges hushåll och företag har idag tillgång till en teoretisk hastighet om 100 Mbit/s. Men en verklig hastighet om 100 Mbit/s är betydligt lägre endast 17 procent 4. Det är främst i tätorterna som utbyggnaden skett, medan mycket återstår att göra på landsbygden. För att uppnå visionen att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter räcker det inte med tekniska möjligheter, som hög bredbandskapacitet. Ny teknik och tillgänglighet är viktigt men inte tillräckligt. Det krävs ett öppet och neutralt nät där alla är välkomnas. 3. Post- och telestyrelsen, Bredbandskartläggning 2013 en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige, Acreo, Stadsnätskartläggning en rapport om kommuner och stadsnät, 2014

9 Mer än 75% 40 75% 10 40% Mindre än 10% Källa: Bredbandsutredningen 2014 Tillgången till höghastighetsbredband

10 Smart Fiberstad IP-Only har utarbetat ett helhetskoncept som vi kallar Smart Fiberstad. Vi bygger konceptet på en övertygelse om att enda sättet för alla delar av samhället att obegränsat ta del av, och gemensamt utveckla, det digitala samhället är genom en neutral och öppen infrastruktur.

11 Vägen till Smart Fiberstad Vägen till Smart Fiberstad sker i partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Tillsammans integrerar vi hela samhället: kommunala enheter, industrier, flerfamiljshus, villor, byalag, kontorsfastigheter, mobilmaster, WiFi-zoner allt. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Nytt sätt att konsumera media och kommunicera Att ansluta hushållen till fibernätet är en central del av helhetskonceptet Smart Fiberstad. Hushållen blir allt mer bandbreddskrävande. Anledningen är att allt fler gör allt mer samtidigt på nätet, som tex tittar på TV, ser film, surfar, gaming online etc. Det kräver hög kapacitet och hastighet. IP-Only ansluter hushållen till det öppna och neutrala fibernätet och en mängd oberoende tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster, det kan tex handla om Triple play (abonnemang för TV, bredband och telefoni). De senaste åren har vi sett en mängd nya tjänster som helt ställer på ända det tidigare sättet att konsumera media och kommunicera, som Netflix, Spotify och Skype. Allt fler tjänster går via Internet så kallad OTT (Over-the-top content). Idag abonnerar 1 miljon svenska hushåll på någon streamingtjänst, det säger något om utvecklingen. Del av en större helhet Genom att IP-Only äger och driver ett komplett nordiskt fiberstamnät, möjliggörs utbyggnaden av ett lokalt, robust nät med redundans av hög kvalitet. Genom IP-Onlys stamnät förenas kommunen eller regionen, med grannkommun, region, till en nationell helhet som i sin tur förenas med resten av världen. Det skapar goda förutsättningar för internationella företag, i behov av hög digital kapacitet, att etablera sig i kommunen eller regionen. Smart Fiberstad som motor för det lokala näringslivet Smart Fiberstad skapar tillväxt och utveckling. När infrastrukturen som byggs ut är öppen och neutral skapas de förutsättningar som krävs för tusen blommor att blomma. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Då skapas jobb och framtidstro. Klimatsmart stad Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hasighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxidutsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras.

12 SMoKe rings SISTerS JaZZar LoSS Tisdagskvällen börjar med musikkryss. Sedan tar trion Smoke rings sisters (Sara ljunggren, Theresa Skjolden och Stina Klintbom) med publiken på en svängig tidsresa. Tillbaka till jazzen och swingen under 1900-talets första hälft. Grovare skyttepaviljong i Fänneslunda, tisdag 8 juli klockan till 21. Timmeleparken, onsdag 9 juli klockan 18 till Även fyra onsdagar till i sommar. stora, i Romsås där det är öppet hus på strutsgården. Romsås strutsgård nära Hökerum, torsdagar klockan 14 till 17. lilian och ingemar gard sjunger och spelar. Ekborgen i Blidsberg, lördag 12 juli klockan Olika musiker och sångare varje lördag till och med 23 augusti. Årås kvarn i Kölingared, söndag 13 juli klockan 18 till 22. TIPSA OSS om vad som händer i ulricehamn på LÄGG SJÄLV IN evenemang i Kalendern på webben, bt.se/kalendern HERRLJuNGA. Länsstyrelsen har utsett en ny ledamot och en ny ersättare i Herrljunga kommunfullmäktige till och med 14 oktober Ledamoten är Karin Carlsson och ersättaren är Ingvar Karelius, båda inom Moderaterna. Avgången ledamot är Anders Lennartsson. 8år har gått sedan moderaterna lovade att en gång- och cykelväg skulle byggas längs Töllsjövägen. Frågan fortsätter att uppröra Bollebygdsborna och tidigast 2015 kan det bli aktuellt för Trafikverket att göra en satsning. ulricehamn. Han misstänks ha använt cannabis i våras. Nu åtalas 26-åringen från Ulricehamn för narkotikabrott. Själv nekar han däremot till brott. Åklagaren yrkar på att mannen ska betala 30 dagsböter om 170 kronor, totalt kronor, som straff. Nu storsatsar fibernätsoperatören IP-Only på utbyggnaden av fibernät i Sverige. Med lanseringen av konceptet Smart Fiberstad är det meningen att alla ska tillgång till det digitala samhället. Det förklarade operatören under Almedalsveckan. Och först ut att titulera sig Smart Fiberstad är Härryda kommun. Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät, säger Per Hagehammar som är bredbandssamordnare i Härryda kommun. I nuläget byggs nätet ut i Pixbo och efter semestern ska arbetet fortsätta i Hällingsjö och Hindås. Till hösten är det Rävlandas tur. I Hällingsjö har vi redan 73 procents anslutningsgrad och i Pixbo har vi 85 procent. Det är ofattbara siffror. Senast 2016 kommer 90 procent ha fiberanslutning i Härryda kommun, säger Per Hagehammar. Fiberföreningar, samförläggning av olika aktiviteter, minskade schaktkostnader och kortare väntetider till att gräva. Det är nyckeln till att Härryda kommun har lyckats med sin satsning, enligt Per Hagehammar. Och han tror att det är så övriga kommuner måste jobba för att Sverige ska nå bredbandsmålet nämligen att 90 procent av befolkningen ska vara anslutna till fibernät På Gotland tar det tre månader innan man får tillstånd. I Härryda kan vi fixa det på fem dagar. Det viktiga är att samverka inom kommunen för när det ska grävas. Att man går igenom alla grävningar tillsammans. Det var därför jag startade hål i markengruppen för 13 år sedan, säger han. Kommer Sverige nå bredbandsmålet? Om kommunerna tar sitt an- BORÅS TIDNING måndag 7 juli 2014 Redaktör anne Engström, E-post Webben bt.se/bollebygd Adress Kungsbackavägen 1, Bollebygd Har man en fiberkabel 350 meter från sitt hus så anses man vara ansluten. Jag tycker att det ska räknas när man har anslutning direkt till huset. Måttstocken är fel och jag har påtalat det flera gånger, säger Per Hagehammar. FOTO Erika arnadottir/arkiv Per Hagehammar, bredbandssamordnare svar så går det. Det hänger på dem. Sen tycker jag inte vi får glömma de sista tio procenten heller. Frågan borde vara: Hur ska vi uppnå 100 procent? Det kommer bli ett jävla liv från de som inte får anslutning. Men fiberföreningarna måste också få in tillräckligt med pengar. Och det måste staten finansiera en del av. I grannkommunen Bollebygd ligger arbetet med bredbandsnätet ett uppdrag när en man, av okänd anledning, började hindra räddningsinsatsen. När personalen åkte där ifrån ska den 22-årige mannen ha sprungit mot tjänsteman. ikapp ambulansbilen och ryckt upp en av dörrarna under färden och sedan ställt sig framför fordonet så att Händelsen inträffade den 19 juni mitt i centrala Ulricehamn. Två personalen tvingades stanna bilen. ambulansmän hade då ryckt ut på Sedan ska han enligt åtalet både... just nu i inledningsfasen. Nästa vår ska en första plan presenteras. Vi håller på att ta fram en arbetsgrupp som kommer jobba med de här frågorna. I nuläget har vi kontakt med Västra Götalandsregionen som stöttar oss. Vi ser det här som en prioriterad fråga och det är därför vi startar den här arbetsgruppen. Det är viktigt att vi inte halkar efter, säger Ann-Charlotte Lind, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Bollebygds kommun Kommer ni nå 90 procents anslutning till 2020? Det är det som arbetsgruppen får komma fram till. Men vi siktar mot det. Vad krävs? Vi behöver framförallt föra en bra dialog och se vilka behov som finns. Det kan också hända att vi diskuterar över kommungränserna. Planerar ni att samarbeta med Härryda? Det är inte omöjligt. Men det får gruppen ta ställning till. MarTIn HöGqVIST slagit och sparkat på fordonet så det blev skador i plåten. I samband med stämningsansökan kräver nu de två utsatta ambulansmännen kronor i skadestånd avseende kränkning. Mannen åtalas för förgripelse mot tjänstman och skadegörelse, två åtalspunkter som han i förhör har förnekat. niclas LILJenBy Smart Fiberstad som plattform för innovation av nya välfärdstjänster IP-Onlys strategi är att fokusera på utbyggnaden av fiberinfrastrukturen och inte tillhandahålla egna tjänster till konsumenter. Istället vill vi genom Smart Fiberstad skapa en plattform som genom sin öppenhet och neutralitet genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. Några exempel på möjligheter med Smart Fiberstad Mobilitet, anslutning av master och etablering av WiFi-punkter. Vård och omsorg, möjligheteter att med hjälp av den nya digitala tekniken förbättra livskvalitén för vårdtagare och äldre. Skola och utbildning, möjligheter att säkra tillgången på behörig lärarkompetens i skolorna på landsbygden, genom t.ex. distansutbildning. E-tjänster via stadsnätets fiberinfrastruktur, stadsnätsportal och WiFi nät utan krav på Internetabonnemang från användaren. Vad innebär Smart Fiberstad Smart Fiberstad möjliggör för kommuner att ta del av digitaliseringens möjligheter i tre steg: 1. Samarbete med en gemensam målbild som bygger på transparens, öppenhet och insyn. 2. Proaktiv fiberutbyggnad med lokal närvaro IP-Only tar investeringarna som möjliggör för de lokala aktörerna att växa. 3. Möjliggör innovation av tjänster i nätet som stödjer regionens tillväxt. Gemensam utveckling av Smart Fiberstad På IP-Only sätter vi stort värde på en nära kontakt med våra kunder. Tillsammans med kommunen går vi noggrant igenom behov, önskemål och prioriteringar. IP-Only är med hela vägen från beställning fram till löpande drift. Vår lokala närvaro möjliggör ett personligt och regelbundet samarbete. Miljö och teknik, förutsättningar skapas för nya innovativa lösningar inom miljöområdet. 12 Bollebygd Herrljunga Ulricehamn GUIDen Per-JoHan THörn FEm SaKER du Kan göra i VECKan i ulricehamn TrIVSeLDanS I ParKen På onsdag är det dags för Bengt Hedin & co att underhålla danssugna. Härryda vill bli första smarta fiberstaden HäRRyda/BollEBygd. Härryda kommun blir Smart Fiberstad. med det nya helhetskonceptet satsar de vidare på fibernätet. Senast 2016 ska 90 procent av invånarna vara anslutna. Samtidigt ligger Bollebygds kommun i startgroparna. Avtal TITTa PÅ STrUTSar Varje torsdagseftermiddag under resten av juli kan du se strutsar, små som MUSIK PÅ SoMMarGÅrDen ekborgen DanSa PÅ GaMMaLT VIS Eva & ingvar bjuder upp till gammeldans på arenan. Nya ledamoter i fullmäktige Det som händer just nu är inte klokt. I Almedalen pratades det hej vilt om Härryda kommuns satsning på fibernät 26-åring åtalas för cannabisbruk Stoppade ambulans i farten man åtalas ulricehamn. En 22-årig man slet i farten upp dörren på ambulansbil. Sedan slog och sparkade han på fordonet så det blev bucklor i plåten. Nu åtalas mannen för bland annat förgripelse Från avtal till Smart fiberstad

13 90% 2020»Med helhetskonceptet Smart Fiberstad har Härryda fått en spännande verktygslåda till hands för att nå målet att alla ska ha tillgång till digitaliseringens möjligheter.«per Hagehammar, bredbandssamordnare i Härryda

14 IP-Only en modern infrastrukturoperatör utan ryggsäck från gamla telekomvärlden Infrastrukturoperatören IP-Only startade sin verksamhet 1999 och ledstjärnan i arbetet var en övertygelse om Internet som bas för all form av kommunikation. Genom Internet kan var och en ta del av alla de fantastiska tjänster och innehåll som kommit att bli allt mer oumbärliga för oss. IP-Only vision handlar om att fortsätta att göra Internet tillgängligt för allt fler. Målet är att alla ska ha tillgång till det digitala samhällets möjligheter. IP-Only bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger grunden för det nya digitala samhället. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar i Sverige, här driver vi ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger ständigt ut ny fiberinfrastruktur. Alla våra nät är öppna och neutrala för att just skapa det gränslösa klimat som krävs för att nya tjänster, nytt innehåll ska fortsätta att skapas och uppfinnas och fylla nätet. Centralt i vår fiberinfrastruktur finns även stora datacenters, som fungerar som neutrala fabriker där alla varianter av tjänsteleverantörer kan tillverka innehållet och tjänsterna som sedan distribueras över fibernätet. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela vårt arbete, anledningen är att IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av alla våra kunders verksamhet. Våra kunder utgörs inte av slutkunder, konsumenter eller mindre företag, utan av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor med egen IT-kompetens. Resan mot vår vision om en öppen och neutral IT-infrastruktur som är tillgängligt för alla fortsätter vi välkomnar dig att vara med på den resan! IP-Only Grundat 1999 Bygger, driver och äger en nordisk fiberinfrastruktur Ung och snabbfotat utan arv från gamla telekomvärlden Erfarenhet från att bygga och underhålla kritisk infrastruktur

15 Studiebesök eller informationsmöte Om du vill veta mer eller uppleva Smart Fiberstad ordnar vi gärna med studiebesök i en av de kommuner som valt att jobba efter konceptet Smart Fiberstad. Vi har också möjlighet att komma till din kommun eller region för att berätta mer om nyttan med fiber, vad den nya digitala infrastrukturen kommer att ha för inverkan på samhället och om vägen till Smart Fiberstad. Kontakta oss Jimmy Andréasson, affärsområdeschef Stadsnät Roger Lindahl, regionchef Mitt Ola Barthel, regionchef Syd Johan-Christer Svensson, regionchef Öst Malin Karlzén, regionchef Väst Privatpersoner med frågor kring t.ex. fiber till villan, ring kundtjänst: Viktiga frågeställningar för din kommun: Hur ska alla medborgare få tillgång till bredband om 100 Mbit/s fram till 2020? Hur ska utbyggnaden finansieras utan att tära på investeringsutrymmet för andra prioriterade områden inom vård, skola och omsorg? Hur tillförsäkrar vi kommunens medborgare och företag ett öppet och konkurrensneutralt nät inför framtiden?

16 IP-Onlys fiberinfrastruktur

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Full fart framåt!

Årsredovisning 2014. Full fart framåt! Årsredovisning 2014 Full fart framåt! Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

IP-Only AB Företagspresentation

IP-Only AB Företagspresentation Företagspresentation Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna,

Läs mer

så blir du en vinnare!

så blir du en vinnare! villaägaren granskar FRAMTIDENS UPPKOPPLING så blir du en vinnare! Allt fler använder sig av fiberteknik för att få ännu snabbare bredband. Regeringens satsning på bredband till landsbygden eldar på den

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel

använda befintliga broar... Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 Bryssel magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 1 mars 2015 När Trafikverket inte låter byalag och kommun använda befintliga broar... Bryssel Stadsnätsföreningen lär EU om fibernät och digitalisering REDO

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik

VAL 2014. Läs om partiernas bredbandspolitik VAL 2014 Läs om partiernas bredbandspolitik stadsnätsmagasinets VALbilaga 2014 Inför stundande val känner vi på partiernas åsikter när det gäller Sveriges framtida IT-infrastruktur. 1 Målet med regeringens

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN

DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN Innehållsförteckning Förord 4 Sammanfattning 5 Inledning 6 Regionala strategiska utmaningar 9 Glesbygd och geografiska avstånd 9 Befolkningstrender 10 Tillväxt 10 Hur möter vi

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-09-05 140 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen Innehåll Kapitel Sida 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

You wouldn t accept lag offline, so why do it online?

You wouldn t accept lag offline, so why do it online? magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 2 september 2014 You wouldn t accept lag offline, so why do it online? Ume.nets reklamfilm gör succé på Youtube Din bästa köpare och säljare! Snabbare bredband

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer