SKEPPS- POSTEN 2014:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPS- POSTEN 2014:2"

Transkript

1 SKEPPS- POSTEN 2014:2

2 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har behov av stöd i vardagen. Vår idé är att ge den som behöver vår hjälp en ökad livskvalitet. Vi erbjuder äldre och handikappade vård, omsorg och service av mycket hög kvalitet. Vi vill för den enskilde skapa en trygghet som kännetecknas av omtanke och kontinuitet. Hos oss finns kunnig och engagerad personal som har en gedigen erfarenhet av vård och omsorgsarbete samt specialkompetens inom demenssjukdomar. Vi tillhandahåller alla hushållsnära tjänster såsom städning, fönsterputs eller hjälp i trädgården. Kontakta Er biståndshandläggare i Lidingö kommun, tel , för närmare information hur Ni kan välja oss som utförare. Det kostar inget extra att anlita oss som Er utförare av hemtjänst. Ni behåller samma avgift oavsett vilken utförare Ni väljer. Det går även bra att kontakta oss direkt, tel Clementia AB, Box 1084, Lidingö Besöksadress: Skogsklockevägen 1 Verksamhetschef Marcin Zakowicz, tel

3 Innehåll Innehåll, medlemsavgift, styrelsen 1 Ordföranden har ordet 2 Pensionärsfrågor 3 Månadsmöten, pubafton, Café Opera, föreläsning 5 Studiebesök, dagsturer, resor 8 Hustegaholms sommarcafé 11 Friskvård 12 Promenader, båtutflykter, Lapplandsresa, Alzheimer café 14 Styrelse, funktionärer 16 Föreningsexpeditionen Omslagets sista sida Kalendarium Mittuppslaget Har du fått med ett inbetalningskort i Skeppsposten? Inbetalningskort skickas med detta nummer av medlemsbladet till de medlemmar som ännu inte har betalat 230 kr för Viktigt att medlemsavgiften är betald om du har SPF-försäkringar (gruppliv eller gruppolycksfall) hos Skandia. Frågor ställs till medlemssekreterare Gigi Sand, tel eller e-post Styrelsen Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari i Lidingö stadshus. Tre styrelseledamöter avgick och avtackades, Tyra Holst, Britta Edin och Siv Karlberg Jonsson. Två nya styrelseledamöter, Bo Brismar och Helena Bargholtz, valdes in. F.d. ordföranden Tyra Holst Så är de då över mina elva år som ordförande i SPF Lidingöskeppet. Tack för att ni velat ha mig där under så många år. Det har varit intressant och berikande. Jag har lärt mig mycket och träffat så många nya givande personligheter. Men det bästa är kanske alla nya vänner jag fått liksom stor uppskattning från er. Jag önskar Jane Hellers LYCKA TILL! Du har ett stort jobb framför dig, men ett mycket givande. 1

4 Nya ordföranden Jane Hellers har ordet Vid årsmötet fick jag det stora förtroendet att bli vald till ordförande i SPF Lidingöskeppet. Jag tackar Tyra för lyckönskningarna och för hennes mentorskap under det år jag varit vice ordförande. Tillsammans med styrelsen och alla övriga funktionärer hoppas jag att vi på olika sätt ska kunna utveckla våra verksamheter och ytterligare förbättra våra aktiviteter för alla nuvarande och kommande medlemmar. Två nya ledamöter i styrelsen presenterar sig Bo Brismar, vice ordförande Jag är 70 år, gift och har en stor familj med fyra barn och 13 barnbarn. Vi är Lidingöbor sedan 1960-talet. Barnen har till vår glädje stannat kvar på ön med sina familjer. Efter studier vid Karolinska Institutet utbildade jag mig till kirurg och har under ett trettiotal år varit verksam som kliniker, forskare och lärare vid Huddinge Universitetssjukhus. Under de senaste tio åren blev arbetet alltmer inriktat på olika ledningsuppgifter vid sjukhuset som klinikchef och divisionschef. De sista fem åren var jag verksam som chefläkare i landstinget. Då jag nu lämnat mina landstingsuppdrag vill jag gärna använda de kunskaper och erfarenheter jag fått till ideellt arbete. Den verksamhet SPF driver för att förbättra de äldres situation i samhället är viktig. Hur kan vi skapa ett friskare åldrande, bättre vård och omsorg för äldre och ökat stöd till anhöriga, är frågor som engagerar mig starkt. Jag ser därför fram emot uppdraget som vice ordförande i föreningen. Helena Bargholtz, redaktör för Skeppsposten Jag har varit Lidingöbo nästan hela mitt liv och är nu 70+ med man, två barn och fem barnbarn i Lidingö och i Stockholm. Efter många år i kommun- och landstingspolitiken och i riksdagen känns det stimulerande att engagera sig i den verksamhet som SPF driver. Mitt samhällsengagemang kanaliseras nu på ett nytt sätt. De frågor som SPF driver rörande de äldres villkor har en politisk bärighet, trots att SPF är en ideell opolitisk organisation. Jag hoppas därför att föreningen kan dra nytta av mina tidigare erfarenheter. Att nå ut till Lidingöskeppets över medlemmar med information om alla våra fina aktiviteter och att få medlemmarna att delta i dessa är den främsta uppgiften jag har som redaktör för Skeppsposten. 2

5 Pensionärsfrågor Bo Brismar, vice ordförande Den gömda och glömda sjukdomen För 50 år sedan var dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar hög och behandlingsmöjligheterna vid cancersjukdomar begränsade. I dag är situationen helt annorlunda. Tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen har nya behandlings- och operationsmetoder utvecklats som gör att vi framgångsrikt kan behandla och operera även mycket gamla patienter. Prognosen vid cancer och hjärt-kärlsjukdomar har förbättrats dramatiskt. En cancerdiagnos upplevs inte längre lika stigmatiserande som tidigare då den ofta förtegs då sjukdomen uppfattades som ej botbar. En sjukdom som fortfarande är missförstådd och styvmoderligt behandlad är demenssjukdomen. Demens är inte, som många tror, en naturlig följd av åldrandet utan demens är som cancer och hjärt-kärlsjukdom en specifik sjukdomsbild. Tack vare nya diagnostiska metoder har kunskapen om demenssjukdomarna ökat och orsaken till symtombilderna kunnat klarläggas. Symtomen med minnesrubbning och desorientering utvecklas då hjärnceller skadas p.g.a. amyloidinlagring i hjärnan (Alzheimer), p.g.a. försämrad cirkulation (vaskulär demens) eller vid andra tillstånd som t ex Parkinsons sjukdom. Diagnosen sätts ofta sent och många demenssjuka får inte tillgång till den vård och behandling som idag är tillgänglig. Under de senaste åren har lovande behandlingsmöjligheter kommit med läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen hos de Alzheimersjuka. Tidigt insatt medicinering och stöd och aktivering av den demenssjuke är avgörande för sjukdomsutvecklingen. Då samhällets vård och omsorg sviktar blir den demenssjuke helt beroende av anhörigas insatser. Demenssjukdomen kallas därför ofta de anhörigas sjukdom. Vi har idag ca svenskar med demenssjukdom och mer än anhöriga (make/maka eller barn) till demenssjuka. Ungefär svenskar insjuknar årligen. Det innebär att Lidingöbor årligen får en demensdiagnos och att vi i Lidingö har ca 800 demenssjuka invånare. Alzheimer är den vanligaste formen av demens (ca 60 %) och är därmed en av våra stora folksjukdomar. Liksom vid cancer drabbas framför allt äldre 3

6 män, fler än Alzheimerpatienter är idag under 65 år. Kostnaden för demenssjukdomar beräknas i Sverige till mer än 50 miljarder kr per år och överstiger kostnaderna för cancer och hjärtkärlsjukdomar tillsammans. Sjukvården har länge varit passiv och samhällets insatser har ofta kommit för sent i sjukdomsförloppet med stort lidande och stora samhällskostnader som följd. Mot den bakgrunden görs nu internationella satsningar på att förbättra situationen. I England har Department of Health tagit fram A National Dementia Strategy för tidig diagnos och behandling av demenssjuka och för ökat stöd till sjuka och anhöriga. Liknande satsningar pågår i flera länder. Demenssjukdomen får inte längre vara den glömda och gömda sjukdomen där diagnosen fördröjs, adekvat behandling uteblir, samhällets stöd sviktar och där sjukdomen är förenad med stigmata som gör att den förtigs. I Lidingö kommer nu SPF i samarbete med PRO, Stöd- och omsorgsförvaltningen, Röda Korset och Alzheimerföreningen att starta ett Alzheimercafé som riktar sig till demenssjuka och anhöriga. Liknande verksamhet bedrivs bl.a. i Djursholm, Nacka och Stockholm (Ersta) och på flera andra orter i Sverige och internationellt. Målsättningen är att synliggöra demenssjukdomen och skapa en mötesplats för de sjuka och anhöriga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man träffas en gång i månaden återkommande samma dag och tid för två timmars föredrag och underhållning. Forskare och kliniker deltar och delar med sig av de senaste rönen och svarar på frågor. Alzheimer Café Lidingö inledde sin verksamhet i april. Elots fortsätter med datorkurser Intresset har varit mycket stort och under juni-augusti kommer Elots att ha sommarkurser i egna lokaler på Stockholmsvägen 33 i Torsvik. Kurserna sträcker sig över två intensiva dagar, kl 10-15: Allt om bildbehandling Lär dig att föra över bilder från kamera eller mobiltelefon till dator och att därefter organisera dessa. Skype från grunden Alla pratar om Skype. Programmet där man kan ringa gratis till hela världen. Här lär du dig grunderna. Appar till vardags Detta är kursen för dig som använder Ipad eller Iphone i vardagen och vill lära dig fler nyttiga funktioner. Elots experter har plockat ihop ett paket med funktionella och användbara applikationer som vi tillsammans laddar ned och lär oss använda. Till exempel ljudböcker och tidtabeller. Begränsat antal platser. För information eller anmälan, besök vår hemsida mejla: eller ring

7 Månadsmöten pubafton Café Opera föreläsning Programansvarig: Ulla Wiklund, tel Månadsmöten Vi träffas kl och dricker kaffe. Programmen börjar kl Lokal: Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Entré (inkl kaffe och kaka): medlemmar 50 kr, övriga 70 kr. Måndag 12 maj The NO Trio En hyllning till New Orleans i tal och ton Gladjazz med känsla och verbal bakgrund. The NO Trio är tre glada herrar med trumpet, piano och gitarr, som varvar melodier med korta berättelser och skrönor. Måndag 8 september Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist Margareta Wersäll, författare och fil dr i litteraturvetenskap, berättar utifrån sin bok Allt är en bild av mitt hjärta. Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist. Boken handlar bl a om deras konstnärstillvaro och deras tidvis stormiga äktenskap. Båda omkom i Vättern vid förlisningen av kanalbåten Per Brahe Måndagen den 13 oktober Imitationer och anekdoter Mats-Olof Strandberg, sportreporter och imitatör, underhåller med imitationer och anekdoter från sitt arbete på radiosporten. Lämna din e-postadress. Du kan få kontinuerlig information från oss och erbjudanden om teaterbesök, kortare resor, nyheter från SPFs Stockholmsdistrikt och våra egna aktiviteter. Skicka din e-postadress till så lägger vi in den på vår distributionslista. 5

8 Pubafton Tisdag 13 maj kl Restaurang Jernet, Lidingö centrum. Alla är mycket välkomna och vi träffas en trappa upp på Jernet för att prata. Man behöver inte anmäla sig utan det är bara att komma. PUB Teaterföreställningar i Lidingöskeppets regi Teaterbiljetter behöver ofta bokas långt i förväg, men betalas ganska snabbt. Eftersom medlemsbladet bara utkommer fyra gånger om året är det svårt att få in uppgifterna så att tiderna stämmer med teaterbokningarna. Vi annonserar därför oftast kommande teaterföreställningar genom att använda gruppmejl. Expeditionen tel tar emot beställning av biljetter. Ë Ë Ë Så höjer du din pension! Du som har en villa, bostadsrätt och/eller fritidshus behöver inte sälja utan kan nu genom att teckna en så kallad bostadspension få en skattefri utbetalning varje månad under år och i vissa fall också med ett engångsbelopp därtill. Vi har mångårig erfarenhet inom finans, lösningen fick bäst i test av Privata Affärer för något år sedan. Vi skräddarsyr ditt förslag som anpassas till din ekonomi och pension. Svensk Pensionsservice är registrerat hos Finansinspektionen. Vi arbetar med SBAB och ett välkänt svenskt försäkringsbolag. För mer information vänd dig till Hans Wernemar, tel eller e-post 6

9 Café Opera Måndag 5 maj Karl XII:s torg. Öppet hus kl Pris ej fastställt. I priset ingår ett glas vin (eller alternativ) och någon form av underhållning. Ingen föranmälan. Betalning vid entrén. Föreläsning Måndag 19 maj Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med pensionärsföreningar och Vuxenskolan, kl i ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 20 kr för SPF-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Anhörig i nöd och lust Alla kommer under livets gång att få uppleva att någon närstående drabbas av sjukdom eller på annat sätt behöver hjälp. Eller så är det vi själva som behöver hjälp. Docent Lennarth Johansson föreläser utifrån sin bok om vad det kan innebära att vara Anhörig i nöd och lust. 7

10 Studie- och museibesök dagsutflykter resor Anmälan till Madeleine Ejerhed, Ellen Vedin, eller till expeditionen tisdag-torsdag kl 10 12, tel Betalning för dagsutflykter och resor: Betalning efter faktura från researrangören, om inte annat anges. Studiebesök Onsdag 14 maj kl Käppala reningsverk, Södra Kungsvägen 315. Buss 21 till Gåshaga. Ingen kostnad. Vi samlas i studiebesökshallen, får en presentation av Jan Erik Berg om Käppalaförbundets verksamhet och får lära oss hur vi själva kan bidra till en bättre miljö. Filmvisning. Rundvandring i reningsverket med efterföljande frågestund. Anmälan snarast. Museibesök Tisdag 3 juni kl Millesgården Lidingö, Man Ray. Vi ses utanför. Entré 100 kr. Allmän visning kl av konstnärens mytomspunna konstnärskap. Ingen anmälan alla är välkomna. Därefter kan de som vill gå till Millesgården Lanthandel och äta och dricka något. Torsdag 7 augusti kl Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården, spårvagn 7. Samling utanför museet. Betala entré på museet, 80 kr. Vi går tillsammans på en allmän visning kl av någon av de pågående utställningarna. Ingen anmälan alla är välkomna. Möjlighet till kaffe i Prinsens kök. 8

11 Dagsutflykter Torsdag 22 maj Dagsresa med buss till Ellen Keys hus Strand Avresa kl 8.00 från Lidingö stadshus om vi är fler än tio personer, annars från Cityterminalen. Arrangör Reseskaparna. Förmiddagskaffe i Nyköping, lunch på Munkklostret i Vadstena, guidad rundtur i Ellen Keys hus som ligger mycket vackert vid Vättern. Pris 830 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch inkl måltidsdryck, besök enligt program och reseledares tjänster. Anmälan snarast till expeditionen eller till Torsdag 25 september Dagsresa till Engelsbergs bruk och Oljeön Avresa från Karlaplan kl Åter ca kl I samarbete med SPF Resegruppen Östermalm/Norrmalm. Färden går till värdshuset Gaggeska gården i Vallby friluftsmuseum vid Västerås, där vi också får kaffe och smörgås. Besök vid Engelsbergs bruk, järnbruk från 1700-talet. Före färjeturen till Oljeön i sjön Åmänningen äter vi en god lunch och på hemvägen stannar vi i Enköping för eftermiddagskaffe. Pris 640 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, två guidade visningar, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan snarast till expeditionen eller till Resor september Dublin & Belfast Pris SPF kr (ordinarie kr), enkelrumstillägg kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Dublin t/r, del i dubbelrum med frukost, tre måltider, buss, reseledares tjänster, stadsrundturer i Dublin och Belfast, besök och entréer enligt programmet. Irländsk afton med trerätters middag ingår ej. Bokas och betalas på plats. Anmälan snarast till expeditionen eller till 9

12 19-23 oktober Istanbul Pris kr (ordinarie kr). Enkelrumstillägg kr och turkisk afton 600 kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Istanbul t/r, mat och dryck ombord, transfer, del i dubbelrum med frukost fyra nätter på fyrstjärnigt hotell, två trerättersmiddagar, tre halvdagsutfärder, reseledares tjänster samt besök och entréer. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till 3-5 november Mamma Mia på Svenska Teatern i Helsingfors Avresa kl med Silja Serenade från Värtahamnen. I samarbete med SPF Östermalm/Norrmalm. Pris per person: B2 innerhytt kr. Tilllägg per person: B1 innerhytt 210 kr, A2 ytterhytt 160 kr och A1 ytterhytt 495 kr. I priset ingår båtresa, välkomstdrink, tvårätters à la carte-middag, guidad bussrundtur, teaterbiljett, buffémiddag och två sjöfrukostar. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till Nu kan alla seniorer bli sina egna kockar! Du lagar fem måltider. Äter en på plats och får fyra matlådor med dig hem. Prova på pris: 350 kronor per gång. 5 maj Vårinspiration 2 juni Sommarmeny Du lagar och äter en tvårätterslunch Prova på pris: 175 kronor per gång. 16 maj Svensk husmanskost 13 juni Sommarlunch med färg Kockstöd, råvaror och allt annat du behöver finns på plats på Föreningsgården i Larsberg. Välkommen till RoligareVardag Katarina Palmstierna Mobil:

13 Hustegaholms sommarcafé Hjalmar Arwins väg 9, tel Tisdag 10 juni söndag 17 augusti, kl , öppet alla dagar utom måndagar. PRO sköter caféserveringen 10 juni-13 juli och SPF Lidingöskeppet 15 juli- 17 augusti. Midsommarfirande anordnas med lekledare och musiker. Gudstjänster blir det på några torsdagar. Vissa onsdagar kommer Lidingö stad att anordna olika aktiviteter. Programmet kommer att finnas på Lidingö stads webbsida, och i nästa utgåva av Vårt Lidingö samt också att anslås på kommunens anslagstavlor. Preliminär tidtabell för buss 923, tisdag till fredag (ca-tider). Exakta tider har ännu inte fastställts. Bussen kör ända fram till caféet. Det finns gott om parkeringsplatser vid infarten och några för rörelsehindrade nära huset. Från Lidingö sjukhus Larsberg* Fyrvaktaren Baggeby gård Siggebogården* Torsvikssvängen* Servicehuset Tor Lojovägen* Björnbo* Till Hustegaholm Från Hustegaholm Servicehuset Tor Siggebogården* Baggeby gård Larsberg* Fyrvaktaren Till Lidingö sjukhus *Påstigning måste beställas, tel , senast 30 min före avgångstid. 11

14 Friskvård Kontaktpersoner: Solveig Hållberg, tel Kickan Renvall, tel De flesta friskvårdsaktiviteter slutar under maj månad och startar i september igen. De kommer att presenteras i medlemsblad nr 2014/3 som utkommer i slutet av augusti. Flera förslag till motionsaktiviteter finns också i friskvårdsprogrammet Pigg och Vital som ges ut av Lidingö stad och finns att hämta på Föreningsgården, stadsbiblioteket, i stadshuset eller via Bordtennis Tisdagar och torsdagar kl i Brandmännens motionslokal, Vasavägen Kostnad 500 kr per termin. Enstaka gång 30 kr. Ring för besked om plats. Kontaktperson: Sigrid Tham Arndt, tel Boule Måndagar och onsdagar kl på boulebanan mellan Bodals- och Carl Malmstensskolan. Ingen avgift. Vi spelar när vädret tillåter. Kontaktperson: Bernt Flodmark, tel Bowling Måndagar och onsdagar kl i Bowlinghallen, Bodalsvägen 2 A. Kom och prova på. Även nybörjare. Kontaktperson: Michael Mothander, tel Fredagsdansen Tills vidare får vi hänvisa till Östermalms föreningsråd där man dansar med jämna mellanrum. Kontakta Solveig eller Kickan (se ovan) om du är intresserad att ta hand om dansen hos oss. 12

15 Linedance Ansgarskyrkans multihall. Torsdagar kl Grupp 2 fortsättning Torsdagar kl Grupp 3 fortsättning Fredagar kl Grupp 4 fortsättning Fredagar kl Grupp 1 fortsättning Kostnad 450 kronor för 12 gånger. Ledare: Ann-Mari Hevreng, tel Ring för besked om plats. Motionsgymnastik till 15 maj Torsdagar kl Stadshusets motionslokal. Kostnad 400 kr. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Ring för besked om plats. Qigong till 12 maj Måndagar kl Lokal: Ansgarskyrkans multihall. Alla är välkomna. Sköna, lätta rörelser avslappning. Kostnad 30 kr/gång. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Stavgång Tisdagar samling kl vid Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Män och kvinnor är lika välkomna. Träningen är kostnadsfri. Ta med egna stavar. Information ledaren: Kerstin Nilsson, tel Vattengymnastik och motionssimning i Gångsätra simhall. Måndag kl , torsdag kl Kostnad 450 kr plus medlemskap i Hjärt- och lungföreningen, 200 kr. Information: Anders Gustafsson, tel Torsdagar kl Kostnad kr. Information: Sinikka Rantapää, tel

16 Natur- och kulturpromenader Upplysningar: Marianne Söderblom, tel , Lidingöskeppets natur- och kulturpromenader våren 2014 Några promenader återstår. De läggs också in i kalendariet i Lidingö Tidning. Ta gärna med egna stavar. Samling kl på nedre planet i Ropstens T-bana alternativt vid Lidingö stadshus. Datum Promenad Samling kl Torsdag 8 maj Torsdag 15 maj Lidingöloppet tur 1 Saltsjöbaden, Skogsö Lidingö stadshus Ropsten Matsäck/ Servering Matsäck Matsäck Torsdag 22 maj Hemligt mål Ropsten Förstärkt matsäck Sommarens båtutflykter 2014 Anmälan senast dagen före till ledaren. Då får du information om samlingsplats och tid. Vi åker med reguljära båtturer till ordinarie biljettpris. Har du frågor ring Marie Fernulv tel Onsdag 2 juli Finnhamn Bernt Flodmark Onsdag 9 juli Onsdag 16 juli Siaröfortet Heldag Rindö Lättillgängligt Barbro Österborg Lena Ehn Onsdag 23 juli Hemligt mål Marie Fernulf

17 Sommar- och höstresa till Lappland Vi planerar två veckoresor till den vackert belägna turistanläggningen Årrenjarka fjällby som ligger ca 2 mil från Kvikkjokk. Rekreationsresa med lätta vandringar, avresa i vecka 30 (21 27 juli) Resa med lite längre vandringar, avresa i vecka 36 (1 7 september) Det krävs minst sex deltagare för att resorna ska kunna genomföras. Under båda veckorna får vi njuta av den rena luften, den underbara naturen och den utsökta maten med genuin lappländsk mattradition. För exakta datum för resorna och ytterligare information kontakta Ann- Mari Hevreng, tel , Höstens friskvårdsupptakt Lördag 13 september kl 10 är det åter dags för friskvårdsupptakten med start nedanför Lidingö kyrka och mål vid Hustegaholm. Tipspromenad på vägen dit och vid Hustegaholm serveras kaffe och bullar. Detta är ett arrangemang i samarbete med Lidingö stad och PRO. Ytterligare information kommer i nästa nummer av Skeppsposten. Promenadledare Vi behöver fortfarande flera promenadledare. Promenaderna pågår från september till maj med nya fina utflyktsmål. Kontakta Marianne Söderblom, tel eller Marie Fernulv, , om du är intresserad av att bli ledare. Alzheimer café i Lidingö centrum Alzheimer café har öppet i Mötesplats centrum, Friggavägen 18 A första tisdagen kl i varje månad (uppehåll juli-augusti). Efter föredrag av framstående forskare och kliniker, som berättar om de senaste rönen och svarar på frågor, bjuds på underhållning och trevlig samvaro. Verksamheten riktar sig till alzheimer-/demenssjuka i tidig sjukdomsfas och deras anhöriga. För ytterligare information kontakta Bo Brismar tel , 15

18 Styrelsen 2014 Jane Hellers, ordförande Bo Brismar, vice ordförande Kaj Hanngren, sekreterare Ann-Mari Hevreng, kassör Helena Bargholtz, redaktör Lars-Erik Edéus Madeleine Ejerhed Bernt Flodmark Gigi Sand, medlemssekr Ulla Wiklund Funktionärer Arkiv Kerstin Kristoffersson Begravningsfrågor Maylie Flodmark Boule, brevduvor, webbansvarig Bernt Flodmark Bridge Stig Jakobsson Brottsofferfrågor Kerstin Kristoffersson Expeditionen Malte Jonsson Friskvård, adj styrelsen Solveig Hållberg Kickan Renvall Hustegaholm Solveig Hållberg Kafé Källan Britta Edin Eva Kock Kommunala pensionärsrådet Jane Hellers Bo Brismar Kommunala pensionärsrådet, ers Tyra Holst Medlemsbladet, redaktör Helena Bargholtz Medlemsrekryterare, adj styrelsen Curt Dietmann Medlemssekreterare Gigi Sand Programansvarig Ulla Wiklund Promenader Marianne Söderblom Reseansvarig Madeleine Ejerhed Resor Ellen Vedin Synfrågor Barbro Martin Valberedning, ordförande Tyra Holst

19

20 (Plats för etikett) SPF Lidingöskeppet Föreningsexpeditionen SPF Lidingöskeppet, Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö Öppettider kl t o m maj och fr o m 2/9 Tisdag torsdag juni och augusti 3/6-4/6, 10/6-12/6, 26/8-28/8 Telefon Anmälan till aktiviteter från tisdag 29 april, kl Medlemsavgift 230 kr/år, vänmedlem 50 kr/år Plusgiro E-postadress Medlemsfrågor Webbadress Webbadress SPF-förbundet Försäkringsregler SPF Stockholmsdistriktet, tel Försäkringsfrågor När något har hänt och du redan är ansluten till Skandia, tel Nästa medlemsblad utkommer omkring den 22 augusti Grafisk form: Siv Bergius

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3

SKEPPS- POSTEN 2013:3 SKEPPS- POSTEN 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2011 Välkommen på Kungsholmens Seniordag, tema: Må bättre, se sid 9 Parmmätargatan 3, onsdagen 12 oktober 10-15 Även i år Gåsmiddag på Långholmens Wärdshus.

Läs mer

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sverige Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 1/2013

Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sverige Pensionärsförbund. Medlemsblad nr 1/2013 Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sverige Pensionärsförbund Medlemsblad nr 1/2013 Med program våren 2013 Innehåll Ordföranden har ordet Sid. 4 Rapport från Äldrerådet Sid. 5 Månadsmöten Sid.

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 3 Föreningen grundad 1975 Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 1 LET S PARTY! SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Viktig

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011

TibbleSenioren. Inger Nyberg Jag har blivit med rullator. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 1, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2011 Inger Nyberg Jag har blivit med rullator TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2010 Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen den 24 februari 2009 kl 13.00 i Frälsningsarméns lokaler S:t Göransgatan

Läs mer

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund

SPF Grindslanten. Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund SPF Grindslanten Lokalavdelning i Sollentuna inom Sveriges Pensionärsförbund Här nedan kommer tavlan mellan strecken -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2015 Foto: Birgitta Jonsson Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen 25 februari 2015 kl 13.00 i Frälsningsarméns

Läs mer

Handensenioren 2013 nr 1

Handensenioren 2013 nr 1 Handensenioren 2013 nr 1 Äntligen kan man börja våga hoppas på våren. Foto Benny Nilsson Utgivare SPF-Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen

Läs mer

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna

Innehåll. Redaktör: Karin Bäck Original och tryckning: Affärs & Tidskriftstryck AB, Vallentuna Innehåll Kansli...Norrgårdsvägen 61 nb Kansli telefon... 540 222 16 (tfnsvarare) Bankgiro... 622-6443 Org.nr... 802437-3063 E-post...info@spfvikingen.se Hemsida www.spfpension.se/stockholmsdistriktet Förbundets

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 1-2014 Foto: Birgitta Jonsson Medlemmarna i SPF Kungsholmen-S:t Göran kallas härmed till årsmöte onsdagen 26 februari 2014 kl 13.00 i Frälsningsarméns

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015 TibbleSenioren Nr 3, 2015 Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby På gång med vandringsgruppen Se sid 24 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna, Täby Ansvarig utgivare och redaktör:

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009 DRAKEN ******************************************************** 1 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 3-2009 Välkomna alla medlemmar, vänmedlemmar och blivande medlemmar att ta del av SPF

Läs mer

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014 Huddinge- September 2013 - mars 2014 Det nya Huddinge tar form Hur skall dina kvarter se ut om några år? Ovan arkitekt Stefan Stahre, Plankontoret, med ett stycke av den nya Klockarbacken. SPF-programmet

Läs mer

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast

Läs mer

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011

Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Medlemstidning för SPF Kungsholmen - S:t Göran Nr 2-2011 Välkomna till Kungsholmen-S:t Göran, alla Cityveteraner! Årsmötesrapport på sid 7. Har du anmält dig till vårlunchen i Tranebergsstugan onsdagen

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ

Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården. Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/2012 Årg. 17 MEDLEMSBLAD FEBRUARI MAJ Teaterkunskap och opera på Skäret Hornborgasjön och trandans Nyheter inom hörselvården 1 SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Seniorjympa:

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015

Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Ystad PROGRAM HÖSTEN 2015 Hela Skånes sparbank Nu är vi igång med vår nya bank. Genom att förena det bästa från Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank samt delar av Sparbanken Öresund kan vi göra större

Läs mer

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014

BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 BROMMA Information till medlemmarna i SPF Bromma NR 1 JANUARI 2014 Anhörigas insatser är ovärderliga Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen

Läs mer