SKEPPS- POSTEN 2014:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPS- POSTEN 2014:2"

Transkript

1 SKEPPS- POSTEN 2014:2

2 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har behov av stöd i vardagen. Vår idé är att ge den som behöver vår hjälp en ökad livskvalitet. Vi erbjuder äldre och handikappade vård, omsorg och service av mycket hög kvalitet. Vi vill för den enskilde skapa en trygghet som kännetecknas av omtanke och kontinuitet. Hos oss finns kunnig och engagerad personal som har en gedigen erfarenhet av vård och omsorgsarbete samt specialkompetens inom demenssjukdomar. Vi tillhandahåller alla hushållsnära tjänster såsom städning, fönsterputs eller hjälp i trädgården. Kontakta Er biståndshandläggare i Lidingö kommun, tel , för närmare information hur Ni kan välja oss som utförare. Det kostar inget extra att anlita oss som Er utförare av hemtjänst. Ni behåller samma avgift oavsett vilken utförare Ni väljer. Det går även bra att kontakta oss direkt, tel Clementia AB, Box 1084, Lidingö Besöksadress: Skogsklockevägen 1 Verksamhetschef Marcin Zakowicz, tel

3 Innehåll Innehåll, medlemsavgift, styrelsen 1 Ordföranden har ordet 2 Pensionärsfrågor 3 Månadsmöten, pubafton, Café Opera, föreläsning 5 Studiebesök, dagsturer, resor 8 Hustegaholms sommarcafé 11 Friskvård 12 Promenader, båtutflykter, Lapplandsresa, Alzheimer café 14 Styrelse, funktionärer 16 Föreningsexpeditionen Omslagets sista sida Kalendarium Mittuppslaget Har du fått med ett inbetalningskort i Skeppsposten? Inbetalningskort skickas med detta nummer av medlemsbladet till de medlemmar som ännu inte har betalat 230 kr för Viktigt att medlemsavgiften är betald om du har SPF-försäkringar (gruppliv eller gruppolycksfall) hos Skandia. Frågor ställs till medlemssekreterare Gigi Sand, tel eller e-post Styrelsen Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari i Lidingö stadshus. Tre styrelseledamöter avgick och avtackades, Tyra Holst, Britta Edin och Siv Karlberg Jonsson. Två nya styrelseledamöter, Bo Brismar och Helena Bargholtz, valdes in. F.d. ordföranden Tyra Holst Så är de då över mina elva år som ordförande i SPF Lidingöskeppet. Tack för att ni velat ha mig där under så många år. Det har varit intressant och berikande. Jag har lärt mig mycket och träffat så många nya givande personligheter. Men det bästa är kanske alla nya vänner jag fått liksom stor uppskattning från er. Jag önskar Jane Hellers LYCKA TILL! Du har ett stort jobb framför dig, men ett mycket givande. 1

4 Nya ordföranden Jane Hellers har ordet Vid årsmötet fick jag det stora förtroendet att bli vald till ordförande i SPF Lidingöskeppet. Jag tackar Tyra för lyckönskningarna och för hennes mentorskap under det år jag varit vice ordförande. Tillsammans med styrelsen och alla övriga funktionärer hoppas jag att vi på olika sätt ska kunna utveckla våra verksamheter och ytterligare förbättra våra aktiviteter för alla nuvarande och kommande medlemmar. Två nya ledamöter i styrelsen presenterar sig Bo Brismar, vice ordförande Jag är 70 år, gift och har en stor familj med fyra barn och 13 barnbarn. Vi är Lidingöbor sedan 1960-talet. Barnen har till vår glädje stannat kvar på ön med sina familjer. Efter studier vid Karolinska Institutet utbildade jag mig till kirurg och har under ett trettiotal år varit verksam som kliniker, forskare och lärare vid Huddinge Universitetssjukhus. Under de senaste tio åren blev arbetet alltmer inriktat på olika ledningsuppgifter vid sjukhuset som klinikchef och divisionschef. De sista fem åren var jag verksam som chefläkare i landstinget. Då jag nu lämnat mina landstingsuppdrag vill jag gärna använda de kunskaper och erfarenheter jag fått till ideellt arbete. Den verksamhet SPF driver för att förbättra de äldres situation i samhället är viktig. Hur kan vi skapa ett friskare åldrande, bättre vård och omsorg för äldre och ökat stöd till anhöriga, är frågor som engagerar mig starkt. Jag ser därför fram emot uppdraget som vice ordförande i föreningen. Helena Bargholtz, redaktör för Skeppsposten Jag har varit Lidingöbo nästan hela mitt liv och är nu 70+ med man, två barn och fem barnbarn i Lidingö och i Stockholm. Efter många år i kommun- och landstingspolitiken och i riksdagen känns det stimulerande att engagera sig i den verksamhet som SPF driver. Mitt samhällsengagemang kanaliseras nu på ett nytt sätt. De frågor som SPF driver rörande de äldres villkor har en politisk bärighet, trots att SPF är en ideell opolitisk organisation. Jag hoppas därför att föreningen kan dra nytta av mina tidigare erfarenheter. Att nå ut till Lidingöskeppets över medlemmar med information om alla våra fina aktiviteter och att få medlemmarna att delta i dessa är den främsta uppgiften jag har som redaktör för Skeppsposten. 2

5 Pensionärsfrågor Bo Brismar, vice ordförande Den gömda och glömda sjukdomen För 50 år sedan var dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar hög och behandlingsmöjligheterna vid cancersjukdomar begränsade. I dag är situationen helt annorlunda. Tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen har nya behandlings- och operationsmetoder utvecklats som gör att vi framgångsrikt kan behandla och operera även mycket gamla patienter. Prognosen vid cancer och hjärt-kärlsjukdomar har förbättrats dramatiskt. En cancerdiagnos upplevs inte längre lika stigmatiserande som tidigare då den ofta förtegs då sjukdomen uppfattades som ej botbar. En sjukdom som fortfarande är missförstådd och styvmoderligt behandlad är demenssjukdomen. Demens är inte, som många tror, en naturlig följd av åldrandet utan demens är som cancer och hjärt-kärlsjukdom en specifik sjukdomsbild. Tack vare nya diagnostiska metoder har kunskapen om demenssjukdomarna ökat och orsaken till symtombilderna kunnat klarläggas. Symtomen med minnesrubbning och desorientering utvecklas då hjärnceller skadas p.g.a. amyloidinlagring i hjärnan (Alzheimer), p.g.a. försämrad cirkulation (vaskulär demens) eller vid andra tillstånd som t ex Parkinsons sjukdom. Diagnosen sätts ofta sent och många demenssjuka får inte tillgång till den vård och behandling som idag är tillgänglig. Under de senaste åren har lovande behandlingsmöjligheter kommit med läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen hos de Alzheimersjuka. Tidigt insatt medicinering och stöd och aktivering av den demenssjuke är avgörande för sjukdomsutvecklingen. Då samhällets vård och omsorg sviktar blir den demenssjuke helt beroende av anhörigas insatser. Demenssjukdomen kallas därför ofta de anhörigas sjukdom. Vi har idag ca svenskar med demenssjukdom och mer än anhöriga (make/maka eller barn) till demenssjuka. Ungefär svenskar insjuknar årligen. Det innebär att Lidingöbor årligen får en demensdiagnos och att vi i Lidingö har ca 800 demenssjuka invånare. Alzheimer är den vanligaste formen av demens (ca 60 %) och är därmed en av våra stora folksjukdomar. Liksom vid cancer drabbas framför allt äldre 3

6 män, fler än Alzheimerpatienter är idag under 65 år. Kostnaden för demenssjukdomar beräknas i Sverige till mer än 50 miljarder kr per år och överstiger kostnaderna för cancer och hjärtkärlsjukdomar tillsammans. Sjukvården har länge varit passiv och samhällets insatser har ofta kommit för sent i sjukdomsförloppet med stort lidande och stora samhällskostnader som följd. Mot den bakgrunden görs nu internationella satsningar på att förbättra situationen. I England har Department of Health tagit fram A National Dementia Strategy för tidig diagnos och behandling av demenssjuka och för ökat stöd till sjuka och anhöriga. Liknande satsningar pågår i flera länder. Demenssjukdomen får inte längre vara den glömda och gömda sjukdomen där diagnosen fördröjs, adekvat behandling uteblir, samhällets stöd sviktar och där sjukdomen är förenad med stigmata som gör att den förtigs. I Lidingö kommer nu SPF i samarbete med PRO, Stöd- och omsorgsförvaltningen, Röda Korset och Alzheimerföreningen att starta ett Alzheimercafé som riktar sig till demenssjuka och anhöriga. Liknande verksamhet bedrivs bl.a. i Djursholm, Nacka och Stockholm (Ersta) och på flera andra orter i Sverige och internationellt. Målsättningen är att synliggöra demenssjukdomen och skapa en mötesplats för de sjuka och anhöriga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man träffas en gång i månaden återkommande samma dag och tid för två timmars föredrag och underhållning. Forskare och kliniker deltar och delar med sig av de senaste rönen och svarar på frågor. Alzheimer Café Lidingö inledde sin verksamhet i april. Elots fortsätter med datorkurser Intresset har varit mycket stort och under juni-augusti kommer Elots att ha sommarkurser i egna lokaler på Stockholmsvägen 33 i Torsvik. Kurserna sträcker sig över två intensiva dagar, kl 10-15: Allt om bildbehandling Lär dig att föra över bilder från kamera eller mobiltelefon till dator och att därefter organisera dessa. Skype från grunden Alla pratar om Skype. Programmet där man kan ringa gratis till hela världen. Här lär du dig grunderna. Appar till vardags Detta är kursen för dig som använder Ipad eller Iphone i vardagen och vill lära dig fler nyttiga funktioner. Elots experter har plockat ihop ett paket med funktionella och användbara applikationer som vi tillsammans laddar ned och lär oss använda. Till exempel ljudböcker och tidtabeller. Begränsat antal platser. För information eller anmälan, besök vår hemsida mejla: eller ring

7 Månadsmöten pubafton Café Opera föreläsning Programansvarig: Ulla Wiklund, tel Månadsmöten Vi träffas kl och dricker kaffe. Programmen börjar kl Lokal: Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Entré (inkl kaffe och kaka): medlemmar 50 kr, övriga 70 kr. Måndag 12 maj The NO Trio En hyllning till New Orleans i tal och ton Gladjazz med känsla och verbal bakgrund. The NO Trio är tre glada herrar med trumpet, piano och gitarr, som varvar melodier med korta berättelser och skrönor. Måndag 8 september Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist Margareta Wersäll, författare och fil dr i litteraturvetenskap, berättar utifrån sin bok Allt är en bild av mitt hjärta. Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist. Boken handlar bl a om deras konstnärstillvaro och deras tidvis stormiga äktenskap. Båda omkom i Vättern vid förlisningen av kanalbåten Per Brahe Måndagen den 13 oktober Imitationer och anekdoter Mats-Olof Strandberg, sportreporter och imitatör, underhåller med imitationer och anekdoter från sitt arbete på radiosporten. Lämna din e-postadress. Du kan få kontinuerlig information från oss och erbjudanden om teaterbesök, kortare resor, nyheter från SPFs Stockholmsdistrikt och våra egna aktiviteter. Skicka din e-postadress till så lägger vi in den på vår distributionslista. 5

8 Pubafton Tisdag 13 maj kl Restaurang Jernet, Lidingö centrum. Alla är mycket välkomna och vi träffas en trappa upp på Jernet för att prata. Man behöver inte anmäla sig utan det är bara att komma. PUB Teaterföreställningar i Lidingöskeppets regi Teaterbiljetter behöver ofta bokas långt i förväg, men betalas ganska snabbt. Eftersom medlemsbladet bara utkommer fyra gånger om året är det svårt att få in uppgifterna så att tiderna stämmer med teaterbokningarna. Vi annonserar därför oftast kommande teaterföreställningar genom att använda gruppmejl. Expeditionen tel tar emot beställning av biljetter. Ë Ë Ë Så höjer du din pension! Du som har en villa, bostadsrätt och/eller fritidshus behöver inte sälja utan kan nu genom att teckna en så kallad bostadspension få en skattefri utbetalning varje månad under år och i vissa fall också med ett engångsbelopp därtill. Vi har mångårig erfarenhet inom finans, lösningen fick bäst i test av Privata Affärer för något år sedan. Vi skräddarsyr ditt förslag som anpassas till din ekonomi och pension. Svensk Pensionsservice är registrerat hos Finansinspektionen. Vi arbetar med SBAB och ett välkänt svenskt försäkringsbolag. För mer information vänd dig till Hans Wernemar, tel eller e-post 6

9 Café Opera Måndag 5 maj Karl XII:s torg. Öppet hus kl Pris ej fastställt. I priset ingår ett glas vin (eller alternativ) och någon form av underhållning. Ingen föranmälan. Betalning vid entrén. Föreläsning Måndag 19 maj Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med pensionärsföreningar och Vuxenskolan, kl i ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 20 kr för SPF-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Anhörig i nöd och lust Alla kommer under livets gång att få uppleva att någon närstående drabbas av sjukdom eller på annat sätt behöver hjälp. Eller så är det vi själva som behöver hjälp. Docent Lennarth Johansson föreläser utifrån sin bok om vad det kan innebära att vara Anhörig i nöd och lust. 7

10 Studie- och museibesök dagsutflykter resor Anmälan till Madeleine Ejerhed, Ellen Vedin, eller till expeditionen tisdag-torsdag kl 10 12, tel Betalning för dagsutflykter och resor: Betalning efter faktura från researrangören, om inte annat anges. Studiebesök Onsdag 14 maj kl Käppala reningsverk, Södra Kungsvägen 315. Buss 21 till Gåshaga. Ingen kostnad. Vi samlas i studiebesökshallen, får en presentation av Jan Erik Berg om Käppalaförbundets verksamhet och får lära oss hur vi själva kan bidra till en bättre miljö. Filmvisning. Rundvandring i reningsverket med efterföljande frågestund. Anmälan snarast. Museibesök Tisdag 3 juni kl Millesgården Lidingö, Man Ray. Vi ses utanför. Entré 100 kr. Allmän visning kl av konstnärens mytomspunna konstnärskap. Ingen anmälan alla är välkomna. Därefter kan de som vill gå till Millesgården Lanthandel och äta och dricka något. Torsdag 7 augusti kl Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården, spårvagn 7. Samling utanför museet. Betala entré på museet, 80 kr. Vi går tillsammans på en allmän visning kl av någon av de pågående utställningarna. Ingen anmälan alla är välkomna. Möjlighet till kaffe i Prinsens kök. 8

11 Dagsutflykter Torsdag 22 maj Dagsresa med buss till Ellen Keys hus Strand Avresa kl 8.00 från Lidingö stadshus om vi är fler än tio personer, annars från Cityterminalen. Arrangör Reseskaparna. Förmiddagskaffe i Nyköping, lunch på Munkklostret i Vadstena, guidad rundtur i Ellen Keys hus som ligger mycket vackert vid Vättern. Pris 830 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch inkl måltidsdryck, besök enligt program och reseledares tjänster. Anmälan snarast till expeditionen eller till Torsdag 25 september Dagsresa till Engelsbergs bruk och Oljeön Avresa från Karlaplan kl Åter ca kl I samarbete med SPF Resegruppen Östermalm/Norrmalm. Färden går till värdshuset Gaggeska gården i Vallby friluftsmuseum vid Västerås, där vi också får kaffe och smörgås. Besök vid Engelsbergs bruk, järnbruk från 1700-talet. Före färjeturen till Oljeön i sjön Åmänningen äter vi en god lunch och på hemvägen stannar vi i Enköping för eftermiddagskaffe. Pris 640 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, två guidade visningar, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan snarast till expeditionen eller till Resor september Dublin & Belfast Pris SPF kr (ordinarie kr), enkelrumstillägg kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Dublin t/r, del i dubbelrum med frukost, tre måltider, buss, reseledares tjänster, stadsrundturer i Dublin och Belfast, besök och entréer enligt programmet. Irländsk afton med trerätters middag ingår ej. Bokas och betalas på plats. Anmälan snarast till expeditionen eller till 9

12 19-23 oktober Istanbul Pris kr (ordinarie kr). Enkelrumstillägg kr och turkisk afton 600 kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Istanbul t/r, mat och dryck ombord, transfer, del i dubbelrum med frukost fyra nätter på fyrstjärnigt hotell, två trerättersmiddagar, tre halvdagsutfärder, reseledares tjänster samt besök och entréer. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till 3-5 november Mamma Mia på Svenska Teatern i Helsingfors Avresa kl med Silja Serenade från Värtahamnen. I samarbete med SPF Östermalm/Norrmalm. Pris per person: B2 innerhytt kr. Tilllägg per person: B1 innerhytt 210 kr, A2 ytterhytt 160 kr och A1 ytterhytt 495 kr. I priset ingår båtresa, välkomstdrink, tvårätters à la carte-middag, guidad bussrundtur, teaterbiljett, buffémiddag och två sjöfrukostar. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till Nu kan alla seniorer bli sina egna kockar! Du lagar fem måltider. Äter en på plats och får fyra matlådor med dig hem. Prova på pris: 350 kronor per gång. 5 maj Vårinspiration 2 juni Sommarmeny Du lagar och äter en tvårätterslunch Prova på pris: 175 kronor per gång. 16 maj Svensk husmanskost 13 juni Sommarlunch med färg Kockstöd, råvaror och allt annat du behöver finns på plats på Föreningsgården i Larsberg. Välkommen till RoligareVardag Katarina Palmstierna Mobil:

13 Hustegaholms sommarcafé Hjalmar Arwins väg 9, tel Tisdag 10 juni söndag 17 augusti, kl , öppet alla dagar utom måndagar. PRO sköter caféserveringen 10 juni-13 juli och SPF Lidingöskeppet 15 juli- 17 augusti. Midsommarfirande anordnas med lekledare och musiker. Gudstjänster blir det på några torsdagar. Vissa onsdagar kommer Lidingö stad att anordna olika aktiviteter. Programmet kommer att finnas på Lidingö stads webbsida, och i nästa utgåva av Vårt Lidingö samt också att anslås på kommunens anslagstavlor. Preliminär tidtabell för buss 923, tisdag till fredag (ca-tider). Exakta tider har ännu inte fastställts. Bussen kör ända fram till caféet. Det finns gott om parkeringsplatser vid infarten och några för rörelsehindrade nära huset. Från Lidingö sjukhus Larsberg* Fyrvaktaren Baggeby gård Siggebogården* Torsvikssvängen* Servicehuset Tor Lojovägen* Björnbo* Till Hustegaholm Från Hustegaholm Servicehuset Tor Siggebogården* Baggeby gård Larsberg* Fyrvaktaren Till Lidingö sjukhus *Påstigning måste beställas, tel , senast 30 min före avgångstid. 11

14 Friskvård Kontaktpersoner: Solveig Hållberg, tel Kickan Renvall, tel De flesta friskvårdsaktiviteter slutar under maj månad och startar i september igen. De kommer att presenteras i medlemsblad nr 2014/3 som utkommer i slutet av augusti. Flera förslag till motionsaktiviteter finns också i friskvårdsprogrammet Pigg och Vital som ges ut av Lidingö stad och finns att hämta på Föreningsgården, stadsbiblioteket, i stadshuset eller via Bordtennis Tisdagar och torsdagar kl i Brandmännens motionslokal, Vasavägen Kostnad 500 kr per termin. Enstaka gång 30 kr. Ring för besked om plats. Kontaktperson: Sigrid Tham Arndt, tel Boule Måndagar och onsdagar kl på boulebanan mellan Bodals- och Carl Malmstensskolan. Ingen avgift. Vi spelar när vädret tillåter. Kontaktperson: Bernt Flodmark, tel Bowling Måndagar och onsdagar kl i Bowlinghallen, Bodalsvägen 2 A. Kom och prova på. Även nybörjare. Kontaktperson: Michael Mothander, tel Fredagsdansen Tills vidare får vi hänvisa till Östermalms föreningsråd där man dansar med jämna mellanrum. Kontakta Solveig eller Kickan (se ovan) om du är intresserad att ta hand om dansen hos oss. 12

15 Linedance Ansgarskyrkans multihall. Torsdagar kl Grupp 2 fortsättning Torsdagar kl Grupp 3 fortsättning Fredagar kl Grupp 4 fortsättning Fredagar kl Grupp 1 fortsättning Kostnad 450 kronor för 12 gånger. Ledare: Ann-Mari Hevreng, tel Ring för besked om plats. Motionsgymnastik till 15 maj Torsdagar kl Stadshusets motionslokal. Kostnad 400 kr. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Ring för besked om plats. Qigong till 12 maj Måndagar kl Lokal: Ansgarskyrkans multihall. Alla är välkomna. Sköna, lätta rörelser avslappning. Kostnad 30 kr/gång. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Stavgång Tisdagar samling kl vid Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Män och kvinnor är lika välkomna. Träningen är kostnadsfri. Ta med egna stavar. Information ledaren: Kerstin Nilsson, tel Vattengymnastik och motionssimning i Gångsätra simhall. Måndag kl , torsdag kl Kostnad 450 kr plus medlemskap i Hjärt- och lungföreningen, 200 kr. Information: Anders Gustafsson, tel Torsdagar kl Kostnad kr. Information: Sinikka Rantapää, tel

16 Natur- och kulturpromenader Upplysningar: Marianne Söderblom, tel , Lidingöskeppets natur- och kulturpromenader våren 2014 Några promenader återstår. De läggs också in i kalendariet i Lidingö Tidning. Ta gärna med egna stavar. Samling kl på nedre planet i Ropstens T-bana alternativt vid Lidingö stadshus. Datum Promenad Samling kl Torsdag 8 maj Torsdag 15 maj Lidingöloppet tur 1 Saltsjöbaden, Skogsö Lidingö stadshus Ropsten Matsäck/ Servering Matsäck Matsäck Torsdag 22 maj Hemligt mål Ropsten Förstärkt matsäck Sommarens båtutflykter 2014 Anmälan senast dagen före till ledaren. Då får du information om samlingsplats och tid. Vi åker med reguljära båtturer till ordinarie biljettpris. Har du frågor ring Marie Fernulv tel Onsdag 2 juli Finnhamn Bernt Flodmark Onsdag 9 juli Onsdag 16 juli Siaröfortet Heldag Rindö Lättillgängligt Barbro Österborg Lena Ehn Onsdag 23 juli Hemligt mål Marie Fernulf

17 Sommar- och höstresa till Lappland Vi planerar två veckoresor till den vackert belägna turistanläggningen Årrenjarka fjällby som ligger ca 2 mil från Kvikkjokk. Rekreationsresa med lätta vandringar, avresa i vecka 30 (21 27 juli) Resa med lite längre vandringar, avresa i vecka 36 (1 7 september) Det krävs minst sex deltagare för att resorna ska kunna genomföras. Under båda veckorna får vi njuta av den rena luften, den underbara naturen och den utsökta maten med genuin lappländsk mattradition. För exakta datum för resorna och ytterligare information kontakta Ann- Mari Hevreng, tel , Höstens friskvårdsupptakt Lördag 13 september kl 10 är det åter dags för friskvårdsupptakten med start nedanför Lidingö kyrka och mål vid Hustegaholm. Tipspromenad på vägen dit och vid Hustegaholm serveras kaffe och bullar. Detta är ett arrangemang i samarbete med Lidingö stad och PRO. Ytterligare information kommer i nästa nummer av Skeppsposten. Promenadledare Vi behöver fortfarande flera promenadledare. Promenaderna pågår från september till maj med nya fina utflyktsmål. Kontakta Marianne Söderblom, tel eller Marie Fernulv, , om du är intresserad av att bli ledare. Alzheimer café i Lidingö centrum Alzheimer café har öppet i Mötesplats centrum, Friggavägen 18 A första tisdagen kl i varje månad (uppehåll juli-augusti). Efter föredrag av framstående forskare och kliniker, som berättar om de senaste rönen och svarar på frågor, bjuds på underhållning och trevlig samvaro. Verksamheten riktar sig till alzheimer-/demenssjuka i tidig sjukdomsfas och deras anhöriga. För ytterligare information kontakta Bo Brismar tel , 15

18 Styrelsen 2014 Jane Hellers, ordförande Bo Brismar, vice ordförande Kaj Hanngren, sekreterare Ann-Mari Hevreng, kassör Helena Bargholtz, redaktör Lars-Erik Edéus Madeleine Ejerhed Bernt Flodmark Gigi Sand, medlemssekr Ulla Wiklund Funktionärer Arkiv Kerstin Kristoffersson Begravningsfrågor Maylie Flodmark Boule, brevduvor, webbansvarig Bernt Flodmark Bridge Stig Jakobsson Brottsofferfrågor Kerstin Kristoffersson Expeditionen Malte Jonsson Friskvård, adj styrelsen Solveig Hållberg Kickan Renvall Hustegaholm Solveig Hållberg Kafé Källan Britta Edin Eva Kock Kommunala pensionärsrådet Jane Hellers Bo Brismar Kommunala pensionärsrådet, ers Tyra Holst Medlemsbladet, redaktör Helena Bargholtz Medlemsrekryterare, adj styrelsen Curt Dietmann Medlemssekreterare Gigi Sand Programansvarig Ulla Wiklund Promenader Marianne Söderblom Reseansvarig Madeleine Ejerhed Resor Ellen Vedin Synfrågor Barbro Martin Valberedning, ordförande Tyra Holst

19

20 (Plats för etikett) SPF Lidingöskeppet Föreningsexpeditionen SPF Lidingöskeppet, Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö Öppettider kl t o m maj och fr o m 2/9 Tisdag torsdag juni och augusti 3/6-4/6, 10/6-12/6, 26/8-28/8 Telefon Anmälan till aktiviteter från tisdag 29 april, kl Medlemsavgift 230 kr/år, vänmedlem 50 kr/år Plusgiro E-postadress Medlemsfrågor Webbadress Webbadress SPF-förbundet Försäkringsregler SPF Stockholmsdistriktet, tel Försäkringsfrågor När något har hänt och du redan är ansluten till Skandia, tel Nästa medlemsblad utkommer omkring den 22 augusti Grafisk form: Siv Bergius

Innehåll. Hearing inför valet

Innehåll. Hearing inför valet Innehåll Hearing inför valet 1 Ordföranden har ordet 2 Pensionärsfrågor 3 Månadsmöten, pubafton, Café Opera, föreläsningar 5 Studiebesök, dagsturer, resor 8 Friskvård 11 Promenader 13 Styrelse, kontaktpersoner

Läs mer

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar

Läs mer

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna LIDINGÖSKEPPET Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö

Läs mer

ÅRSMÖTET 2015. hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00

ÅRSMÖTET 2015. hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00 ÅRSMÖTET 2015 hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00 Efter mötet framträder den prisbelönta dokumentärfilmsregissören NAHID PERSSON SARVESTANI Föredragningslista, verksamhetsberättelse,

Läs mer

Skeppsposten 2015:3 Programblad

Skeppsposten 2015:3 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:3 Programblad SPF SENIORERNA PROGRAMBLAD 2015:3 Lidingöskeppet Höst Innehåll Ordföranden har ordet 3 Friska och sjuka äldre 4 Månadsmöten 6 Pubaftnar, Alzheimer Café, Café

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmarna i SPF Lidingöskeppet kallas till årsmöte tisdagen 24 februari 2015 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. v Efter mötet framträder den prisbelönta, svenska dokumentärfilmsregissören

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3 2013:4

SKEPPS- POSTEN 2013:3 2013:4 SKEPPS- POSTEN 2013:4 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3

SKEPPS- POSTEN 2013:3 SKEPPS- POSTEN 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har

Läs mer

KALENDARIUM I MITTEN NYTT MEDLEMSKORT

KALENDARIUM I MITTEN NYTT MEDLEMSKORT INNEHÅLL SKEPPSPOSTEN 2-2012 Sid Årsavgift, nytt medlemskort m m 3 Ordföranden har ordet 4 Pensionärsfrågor 5-6 Månadsträffar och andra träffar 7-8 Hustegaholm 8 Museibesök, dagsturer, resor 9-12 Friskvård,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Betalning för museibesök: Efter anmälan betalar du avgiften för entré och guidning till pg 91 54 45-1 SPF Lidingöskeppet. Betalning

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Å r s m ö t e t 2 0 11 äger rum måndagen den 21 februari 2011 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. EFTER ÅRSMÖTET KOMMER

Å r s m ö t e t 2 0 11 äger rum måndagen den 21 februari 2011 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. EFTER ÅRSMÖTET KOMMER PÅMINNELSE! Å r s m ö t e t 2 0 11 äger rum måndagen den 21 februari 2011 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. EFTER ÅRSMÖTET KOMMER VÅR FOLKKÄRE OCH HYLLADE SKÅDESPELARE HELGE SKOOG ATT BERÄTTA UNDER RUBRIKEN

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun hösten 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas och

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, våren 2013

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, våren 2013 Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, våren 2013 www.lidingo.se/piggochvital I samarbete med Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, våren 2013 Pigg och vital är ett friskvårdsprogram för dig som är pensionär

Läs mer

Mötesplats för äldre. Nålmakaren

Mötesplats för äldre. Nålmakaren Vuxennämnden Vuxenförvaltningen Mötesplats för äldre Mötesplats för äldre Nålmakaren Höstens program 18/8-19/12 2014 Välkomna! Mötesplats Nålmakaren tel.710 27 38 Från och med hösten byter vi namn från

Läs mer

Sommarens resor 2014

Sommarens resor 2014 Sommarens resor 2014 Semester! Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall passa just Dig i årets reseprogram. Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL INBJUDAN TILL SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET UPPMÄRKSAMHETSVECKA DEN 19-25 APRIL FÖR ÄLDRE ÖVER 65 ÅR OCH FUNKTIONSNEDSATTA I TENSTA SERVICEHUS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN

SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN LYDIGSHÄLLA AB SEMINARIUM LAG OCH ETIK I BROTTMÅLSPROCESSEN SAMT VM-KVAL I FOTBOLL 4 8 september 2013 Dublin Irland - Sverige www.lydigshalla.se 1 Försvarare och målsägandebiträde skall utan sidohänsyn

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Människor emellan. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! 10 15 februari. Välkommen till

Människor emellan. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! 10 15 februari. Välkommen till Människor emellan en vecka om kärlek 10 15 februari Välkommen till Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Måndag 10 februari Tisdag 11 februari Entrén Kl 13.30 Invigning. Christina Dawson

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015 Seniorerna Leksand Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet Program våren 2015 Kära medlemmar! Nu lämnar vi jubileumsåret bakom oss och ser in i det nya året med spännande aktiviteter.

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i december 2013

Tomelilla och Simrishamn i december 2013 PROGRAM VÅREN 2014.1 Tomelilla och Simrishamn i december 2013 Bästa medlemmar. Vårens program är här, vilket innebär att vi går mot ljusare tider. Under 2014 har vi möjlighet att komma över 500 medlemmar,

Läs mer

SPF Linje 9. Program hösten 2014

SPF Linje 9. Program hösten 2014 SPF Linje 9 Program hösten 2014 Välkommen medlem i vår förening! Vi träffas första tisdagen i månaden klockan 10.30 i Älvsborgskyrkans församlingshem Hagens Kapellväg. OBS! spara häftet det gäller hela

Läs mer

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910.

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. Cinderella den 3-4 mars 2014 Avresa på em från Oxelösund

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008

Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Cirkulär Nr 21 Augusti 2008 Inbjudan till utbildning: Rehabilitering och sjukfrånvaro i praktiken - Aske kursgård 21 22 oktober - CFS Marbella 14 18 november Byggnadsämnesförbundet inbjuder enligt tidigare

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

3rd Wonca Africa Conference

3rd Wonca Africa Conference 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe 17 23 november 2012 KursprWonca12 1(5) KONGRESSRESA TILL 3rd Wonca Africa Conference Victoria Falls, Zimbabwe Hälsotillståndet i ett land påverkas av

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.45 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ledamöter Bo Brantmark, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen (fr.o.m.

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer