SKEPPS- POSTEN 2014:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKEPPS- POSTEN 2014:2"

Transkript

1 SKEPPS- POSTEN 2014:2

2 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har behov av stöd i vardagen. Vår idé är att ge den som behöver vår hjälp en ökad livskvalitet. Vi erbjuder äldre och handikappade vård, omsorg och service av mycket hög kvalitet. Vi vill för den enskilde skapa en trygghet som kännetecknas av omtanke och kontinuitet. Hos oss finns kunnig och engagerad personal som har en gedigen erfarenhet av vård och omsorgsarbete samt specialkompetens inom demenssjukdomar. Vi tillhandahåller alla hushållsnära tjänster såsom städning, fönsterputs eller hjälp i trädgården. Kontakta Er biståndshandläggare i Lidingö kommun, tel , för närmare information hur Ni kan välja oss som utförare. Det kostar inget extra att anlita oss som Er utförare av hemtjänst. Ni behåller samma avgift oavsett vilken utförare Ni väljer. Det går även bra att kontakta oss direkt, tel Clementia AB, Box 1084, Lidingö Besöksadress: Skogsklockevägen 1 Verksamhetschef Marcin Zakowicz, tel

3 Innehåll Innehåll, medlemsavgift, styrelsen 1 Ordföranden har ordet 2 Pensionärsfrågor 3 Månadsmöten, pubafton, Café Opera, föreläsning 5 Studiebesök, dagsturer, resor 8 Hustegaholms sommarcafé 11 Friskvård 12 Promenader, båtutflykter, Lapplandsresa, Alzheimer café 14 Styrelse, funktionärer 16 Föreningsexpeditionen Omslagets sista sida Kalendarium Mittuppslaget Har du fått med ett inbetalningskort i Skeppsposten? Inbetalningskort skickas med detta nummer av medlemsbladet till de medlemmar som ännu inte har betalat 230 kr för Viktigt att medlemsavgiften är betald om du har SPF-försäkringar (gruppliv eller gruppolycksfall) hos Skandia. Frågor ställs till medlemssekreterare Gigi Sand, tel eller e-post Styrelsen Föreningens årsmöte ägde rum den 25 februari i Lidingö stadshus. Tre styrelseledamöter avgick och avtackades, Tyra Holst, Britta Edin och Siv Karlberg Jonsson. Två nya styrelseledamöter, Bo Brismar och Helena Bargholtz, valdes in. F.d. ordföranden Tyra Holst Så är de då över mina elva år som ordförande i SPF Lidingöskeppet. Tack för att ni velat ha mig där under så många år. Det har varit intressant och berikande. Jag har lärt mig mycket och träffat så många nya givande personligheter. Men det bästa är kanske alla nya vänner jag fått liksom stor uppskattning från er. Jag önskar Jane Hellers LYCKA TILL! Du har ett stort jobb framför dig, men ett mycket givande. 1

4 Nya ordföranden Jane Hellers har ordet Vid årsmötet fick jag det stora förtroendet att bli vald till ordförande i SPF Lidingöskeppet. Jag tackar Tyra för lyckönskningarna och för hennes mentorskap under det år jag varit vice ordförande. Tillsammans med styrelsen och alla övriga funktionärer hoppas jag att vi på olika sätt ska kunna utveckla våra verksamheter och ytterligare förbättra våra aktiviteter för alla nuvarande och kommande medlemmar. Två nya ledamöter i styrelsen presenterar sig Bo Brismar, vice ordförande Jag är 70 år, gift och har en stor familj med fyra barn och 13 barnbarn. Vi är Lidingöbor sedan 1960-talet. Barnen har till vår glädje stannat kvar på ön med sina familjer. Efter studier vid Karolinska Institutet utbildade jag mig till kirurg och har under ett trettiotal år varit verksam som kliniker, forskare och lärare vid Huddinge Universitetssjukhus. Under de senaste tio åren blev arbetet alltmer inriktat på olika ledningsuppgifter vid sjukhuset som klinikchef och divisionschef. De sista fem åren var jag verksam som chefläkare i landstinget. Då jag nu lämnat mina landstingsuppdrag vill jag gärna använda de kunskaper och erfarenheter jag fått till ideellt arbete. Den verksamhet SPF driver för att förbättra de äldres situation i samhället är viktig. Hur kan vi skapa ett friskare åldrande, bättre vård och omsorg för äldre och ökat stöd till anhöriga, är frågor som engagerar mig starkt. Jag ser därför fram emot uppdraget som vice ordförande i föreningen. Helena Bargholtz, redaktör för Skeppsposten Jag har varit Lidingöbo nästan hela mitt liv och är nu 70+ med man, två barn och fem barnbarn i Lidingö och i Stockholm. Efter många år i kommun- och landstingspolitiken och i riksdagen känns det stimulerande att engagera sig i den verksamhet som SPF driver. Mitt samhällsengagemang kanaliseras nu på ett nytt sätt. De frågor som SPF driver rörande de äldres villkor har en politisk bärighet, trots att SPF är en ideell opolitisk organisation. Jag hoppas därför att föreningen kan dra nytta av mina tidigare erfarenheter. Att nå ut till Lidingöskeppets över medlemmar med information om alla våra fina aktiviteter och att få medlemmarna att delta i dessa är den främsta uppgiften jag har som redaktör för Skeppsposten. 2

5 Pensionärsfrågor Bo Brismar, vice ordförande Den gömda och glömda sjukdomen För 50 år sedan var dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar hög och behandlingsmöjligheterna vid cancersjukdomar begränsade. I dag är situationen helt annorlunda. Tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen har nya behandlings- och operationsmetoder utvecklats som gör att vi framgångsrikt kan behandla och operera även mycket gamla patienter. Prognosen vid cancer och hjärt-kärlsjukdomar har förbättrats dramatiskt. En cancerdiagnos upplevs inte längre lika stigmatiserande som tidigare då den ofta förtegs då sjukdomen uppfattades som ej botbar. En sjukdom som fortfarande är missförstådd och styvmoderligt behandlad är demenssjukdomen. Demens är inte, som många tror, en naturlig följd av åldrandet utan demens är som cancer och hjärt-kärlsjukdom en specifik sjukdomsbild. Tack vare nya diagnostiska metoder har kunskapen om demenssjukdomarna ökat och orsaken till symtombilderna kunnat klarläggas. Symtomen med minnesrubbning och desorientering utvecklas då hjärnceller skadas p.g.a. amyloidinlagring i hjärnan (Alzheimer), p.g.a. försämrad cirkulation (vaskulär demens) eller vid andra tillstånd som t ex Parkinsons sjukdom. Diagnosen sätts ofta sent och många demenssjuka får inte tillgång till den vård och behandling som idag är tillgänglig. Under de senaste åren har lovande behandlingsmöjligheter kommit med läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen hos de Alzheimersjuka. Tidigt insatt medicinering och stöd och aktivering av den demenssjuke är avgörande för sjukdomsutvecklingen. Då samhällets vård och omsorg sviktar blir den demenssjuke helt beroende av anhörigas insatser. Demenssjukdomen kallas därför ofta de anhörigas sjukdom. Vi har idag ca svenskar med demenssjukdom och mer än anhöriga (make/maka eller barn) till demenssjuka. Ungefär svenskar insjuknar årligen. Det innebär att Lidingöbor årligen får en demensdiagnos och att vi i Lidingö har ca 800 demenssjuka invånare. Alzheimer är den vanligaste formen av demens (ca 60 %) och är därmed en av våra stora folksjukdomar. Liksom vid cancer drabbas framför allt äldre 3

6 män, fler än Alzheimerpatienter är idag under 65 år. Kostnaden för demenssjukdomar beräknas i Sverige till mer än 50 miljarder kr per år och överstiger kostnaderna för cancer och hjärtkärlsjukdomar tillsammans. Sjukvården har länge varit passiv och samhällets insatser har ofta kommit för sent i sjukdomsförloppet med stort lidande och stora samhällskostnader som följd. Mot den bakgrunden görs nu internationella satsningar på att förbättra situationen. I England har Department of Health tagit fram A National Dementia Strategy för tidig diagnos och behandling av demenssjuka och för ökat stöd till sjuka och anhöriga. Liknande satsningar pågår i flera länder. Demenssjukdomen får inte längre vara den glömda och gömda sjukdomen där diagnosen fördröjs, adekvat behandling uteblir, samhällets stöd sviktar och där sjukdomen är förenad med stigmata som gör att den förtigs. I Lidingö kommer nu SPF i samarbete med PRO, Stöd- och omsorgsförvaltningen, Röda Korset och Alzheimerföreningen att starta ett Alzheimercafé som riktar sig till demenssjuka och anhöriga. Liknande verksamhet bedrivs bl.a. i Djursholm, Nacka och Stockholm (Ersta) och på flera andra orter i Sverige och internationellt. Målsättningen är att synliggöra demenssjukdomen och skapa en mötesplats för de sjuka och anhöriga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man träffas en gång i månaden återkommande samma dag och tid för två timmars föredrag och underhållning. Forskare och kliniker deltar och delar med sig av de senaste rönen och svarar på frågor. Alzheimer Café Lidingö inledde sin verksamhet i april. Elots fortsätter med datorkurser Intresset har varit mycket stort och under juni-augusti kommer Elots att ha sommarkurser i egna lokaler på Stockholmsvägen 33 i Torsvik. Kurserna sträcker sig över två intensiva dagar, kl 10-15: Allt om bildbehandling Lär dig att föra över bilder från kamera eller mobiltelefon till dator och att därefter organisera dessa. Skype från grunden Alla pratar om Skype. Programmet där man kan ringa gratis till hela världen. Här lär du dig grunderna. Appar till vardags Detta är kursen för dig som använder Ipad eller Iphone i vardagen och vill lära dig fler nyttiga funktioner. Elots experter har plockat ihop ett paket med funktionella och användbara applikationer som vi tillsammans laddar ned och lär oss använda. Till exempel ljudböcker och tidtabeller. Begränsat antal platser. För information eller anmälan, besök vår hemsida mejla: eller ring

7 Månadsmöten pubafton Café Opera föreläsning Programansvarig: Ulla Wiklund, tel Månadsmöten Vi träffas kl och dricker kaffe. Programmen börjar kl Lokal: Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Entré (inkl kaffe och kaka): medlemmar 50 kr, övriga 70 kr. Måndag 12 maj The NO Trio En hyllning till New Orleans i tal och ton Gladjazz med känsla och verbal bakgrund. The NO Trio är tre glada herrar med trumpet, piano och gitarr, som varvar melodier med korta berättelser och skrönor. Måndag 8 september Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist Margareta Wersäll, författare och fil dr i litteraturvetenskap, berättar utifrån sin bok Allt är en bild av mitt hjärta. Konstnärsparet John Bauer och Esther Ellqvist. Boken handlar bl a om deras konstnärstillvaro och deras tidvis stormiga äktenskap. Båda omkom i Vättern vid förlisningen av kanalbåten Per Brahe Måndagen den 13 oktober Imitationer och anekdoter Mats-Olof Strandberg, sportreporter och imitatör, underhåller med imitationer och anekdoter från sitt arbete på radiosporten. Lämna din e-postadress. Du kan få kontinuerlig information från oss och erbjudanden om teaterbesök, kortare resor, nyheter från SPFs Stockholmsdistrikt och våra egna aktiviteter. Skicka din e-postadress till så lägger vi in den på vår distributionslista. 5

8 Pubafton Tisdag 13 maj kl Restaurang Jernet, Lidingö centrum. Alla är mycket välkomna och vi träffas en trappa upp på Jernet för att prata. Man behöver inte anmäla sig utan det är bara att komma. PUB Teaterföreställningar i Lidingöskeppets regi Teaterbiljetter behöver ofta bokas långt i förväg, men betalas ganska snabbt. Eftersom medlemsbladet bara utkommer fyra gånger om året är det svårt att få in uppgifterna så att tiderna stämmer med teaterbokningarna. Vi annonserar därför oftast kommande teaterföreställningar genom att använda gruppmejl. Expeditionen tel tar emot beställning av biljetter. Ë Ë Ë Så höjer du din pension! Du som har en villa, bostadsrätt och/eller fritidshus behöver inte sälja utan kan nu genom att teckna en så kallad bostadspension få en skattefri utbetalning varje månad under år och i vissa fall också med ett engångsbelopp därtill. Vi har mångårig erfarenhet inom finans, lösningen fick bäst i test av Privata Affärer för något år sedan. Vi skräddarsyr ditt förslag som anpassas till din ekonomi och pension. Svensk Pensionsservice är registrerat hos Finansinspektionen. Vi arbetar med SBAB och ett välkänt svenskt försäkringsbolag. För mer information vänd dig till Hans Wernemar, tel eller e-post 6

9 Café Opera Måndag 5 maj Karl XII:s torg. Öppet hus kl Pris ej fastställt. I priset ingår ett glas vin (eller alternativ) och någon form av underhållning. Ingen föranmälan. Betalning vid entrén. Föreläsning Måndag 19 maj Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med pensionärsföreningar och Vuxenskolan, kl i ABF-huset, Sveavägen 41. Entré 20 kr för SPF-medlemmar (visa medlemskort), övriga 40 kr. Anhörig i nöd och lust Alla kommer under livets gång att få uppleva att någon närstående drabbas av sjukdom eller på annat sätt behöver hjälp. Eller så är det vi själva som behöver hjälp. Docent Lennarth Johansson föreläser utifrån sin bok om vad det kan innebära att vara Anhörig i nöd och lust. 7

10 Studie- och museibesök dagsutflykter resor Anmälan till Madeleine Ejerhed, Ellen Vedin, eller till expeditionen tisdag-torsdag kl 10 12, tel Betalning för dagsutflykter och resor: Betalning efter faktura från researrangören, om inte annat anges. Studiebesök Onsdag 14 maj kl Käppala reningsverk, Södra Kungsvägen 315. Buss 21 till Gåshaga. Ingen kostnad. Vi samlas i studiebesökshallen, får en presentation av Jan Erik Berg om Käppalaförbundets verksamhet och får lära oss hur vi själva kan bidra till en bättre miljö. Filmvisning. Rundvandring i reningsverket med efterföljande frågestund. Anmälan snarast. Museibesök Tisdag 3 juni kl Millesgården Lidingö, Man Ray. Vi ses utanför. Entré 100 kr. Allmän visning kl av konstnärens mytomspunna konstnärskap. Ingen anmälan alla är välkomna. Därefter kan de som vill gå till Millesgården Lanthandel och äta och dricka något. Torsdag 7 augusti kl Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården, spårvagn 7. Samling utanför museet. Betala entré på museet, 80 kr. Vi går tillsammans på en allmän visning kl av någon av de pågående utställningarna. Ingen anmälan alla är välkomna. Möjlighet till kaffe i Prinsens kök. 8

11 Dagsutflykter Torsdag 22 maj Dagsresa med buss till Ellen Keys hus Strand Avresa kl 8.00 från Lidingö stadshus om vi är fler än tio personer, annars från Cityterminalen. Arrangör Reseskaparna. Förmiddagskaffe i Nyköping, lunch på Munkklostret i Vadstena, guidad rundtur i Ellen Keys hus som ligger mycket vackert vid Vättern. Pris 830 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, lunch inkl måltidsdryck, besök enligt program och reseledares tjänster. Anmälan snarast till expeditionen eller till Torsdag 25 september Dagsresa till Engelsbergs bruk och Oljeön Avresa från Karlaplan kl Åter ca kl I samarbete med SPF Resegruppen Östermalm/Norrmalm. Färden går till värdshuset Gaggeska gården i Vallby friluftsmuseum vid Västerås, där vi också får kaffe och smörgås. Besök vid Engelsbergs bruk, järnbruk från 1700-talet. Före färjeturen till Oljeön i sjön Åmänningen äter vi en god lunch och på hemvägen stannar vi i Enköping för eftermiddagskaffe. Pris 640 kr. I priset ingår bussresa, förmiddagskaffe, två guidade visningar, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan snarast till expeditionen eller till Resor september Dublin & Belfast Pris SPF kr (ordinarie kr), enkelrumstillägg kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Dublin t/r, del i dubbelrum med frukost, tre måltider, buss, reseledares tjänster, stadsrundturer i Dublin och Belfast, besök och entréer enligt programmet. Irländsk afton med trerätters middag ingår ej. Bokas och betalas på plats. Anmälan snarast till expeditionen eller till 9

12 19-23 oktober Istanbul Pris kr (ordinarie kr). Enkelrumstillägg kr och turkisk afton 600 kr. Arrangör Reseskaparna. I priset ingår flyg Stockholm Istanbul t/r, mat och dryck ombord, transfer, del i dubbelrum med frukost fyra nätter på fyrstjärnigt hotell, två trerättersmiddagar, tre halvdagsutfärder, reseledares tjänster samt besök och entréer. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till 3-5 november Mamma Mia på Svenska Teatern i Helsingfors Avresa kl med Silja Serenade från Värtahamnen. I samarbete med SPF Östermalm/Norrmalm. Pris per person: B2 innerhytt kr. Tilllägg per person: B1 innerhytt 210 kr, A2 ytterhytt 160 kr och A1 ytterhytt 495 kr. I priset ingår båtresa, välkomstdrink, tvårätters à la carte-middag, guidad bussrundtur, teaterbiljett, buffémiddag och två sjöfrukostar. Programblad finns på expeditionen eller kan beställas via e-post. Anmälan snarast till expeditionen eller till Nu kan alla seniorer bli sina egna kockar! Du lagar fem måltider. Äter en på plats och får fyra matlådor med dig hem. Prova på pris: 350 kronor per gång. 5 maj Vårinspiration 2 juni Sommarmeny Du lagar och äter en tvårätterslunch Prova på pris: 175 kronor per gång. 16 maj Svensk husmanskost 13 juni Sommarlunch med färg Kockstöd, råvaror och allt annat du behöver finns på plats på Föreningsgården i Larsberg. Välkommen till RoligareVardag Katarina Palmstierna Mobil:

13 Hustegaholms sommarcafé Hjalmar Arwins väg 9, tel Tisdag 10 juni söndag 17 augusti, kl , öppet alla dagar utom måndagar. PRO sköter caféserveringen 10 juni-13 juli och SPF Lidingöskeppet 15 juli- 17 augusti. Midsommarfirande anordnas med lekledare och musiker. Gudstjänster blir det på några torsdagar. Vissa onsdagar kommer Lidingö stad att anordna olika aktiviteter. Programmet kommer att finnas på Lidingö stads webbsida, och i nästa utgåva av Vårt Lidingö samt också att anslås på kommunens anslagstavlor. Preliminär tidtabell för buss 923, tisdag till fredag (ca-tider). Exakta tider har ännu inte fastställts. Bussen kör ända fram till caféet. Det finns gott om parkeringsplatser vid infarten och några för rörelsehindrade nära huset. Från Lidingö sjukhus Larsberg* Fyrvaktaren Baggeby gård Siggebogården* Torsvikssvängen* Servicehuset Tor Lojovägen* Björnbo* Till Hustegaholm Från Hustegaholm Servicehuset Tor Siggebogården* Baggeby gård Larsberg* Fyrvaktaren Till Lidingö sjukhus *Påstigning måste beställas, tel , senast 30 min före avgångstid. 11

14 Friskvård Kontaktpersoner: Solveig Hållberg, tel Kickan Renvall, tel De flesta friskvårdsaktiviteter slutar under maj månad och startar i september igen. De kommer att presenteras i medlemsblad nr 2014/3 som utkommer i slutet av augusti. Flera förslag till motionsaktiviteter finns också i friskvårdsprogrammet Pigg och Vital som ges ut av Lidingö stad och finns att hämta på Föreningsgården, stadsbiblioteket, i stadshuset eller via Bordtennis Tisdagar och torsdagar kl i Brandmännens motionslokal, Vasavägen Kostnad 500 kr per termin. Enstaka gång 30 kr. Ring för besked om plats. Kontaktperson: Sigrid Tham Arndt, tel Boule Måndagar och onsdagar kl på boulebanan mellan Bodals- och Carl Malmstensskolan. Ingen avgift. Vi spelar när vädret tillåter. Kontaktperson: Bernt Flodmark, tel Bowling Måndagar och onsdagar kl i Bowlinghallen, Bodalsvägen 2 A. Kom och prova på. Även nybörjare. Kontaktperson: Michael Mothander, tel Fredagsdansen Tills vidare får vi hänvisa till Östermalms föreningsråd där man dansar med jämna mellanrum. Kontakta Solveig eller Kickan (se ovan) om du är intresserad att ta hand om dansen hos oss. 12

15 Linedance Ansgarskyrkans multihall. Torsdagar kl Grupp 2 fortsättning Torsdagar kl Grupp 3 fortsättning Fredagar kl Grupp 4 fortsättning Fredagar kl Grupp 1 fortsättning Kostnad 450 kronor för 12 gånger. Ledare: Ann-Mari Hevreng, tel Ring för besked om plats. Motionsgymnastik till 15 maj Torsdagar kl Stadshusets motionslokal. Kostnad 400 kr. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Ring för besked om plats. Qigong till 12 maj Måndagar kl Lokal: Ansgarskyrkans multihall. Alla är välkomna. Sköna, lätta rörelser avslappning. Kostnad 30 kr/gång. Ledare: Rose-Marie Grönlund, tel Stavgång Tisdagar samling kl vid Föreningsgården, Larsbergstorget 9. Män och kvinnor är lika välkomna. Träningen är kostnadsfri. Ta med egna stavar. Information ledaren: Kerstin Nilsson, tel Vattengymnastik och motionssimning i Gångsätra simhall. Måndag kl , torsdag kl Kostnad 450 kr plus medlemskap i Hjärt- och lungföreningen, 200 kr. Information: Anders Gustafsson, tel Torsdagar kl Kostnad kr. Information: Sinikka Rantapää, tel

16 Natur- och kulturpromenader Upplysningar: Marianne Söderblom, tel , Lidingöskeppets natur- och kulturpromenader våren 2014 Några promenader återstår. De läggs också in i kalendariet i Lidingö Tidning. Ta gärna med egna stavar. Samling kl på nedre planet i Ropstens T-bana alternativt vid Lidingö stadshus. Datum Promenad Samling kl Torsdag 8 maj Torsdag 15 maj Lidingöloppet tur 1 Saltsjöbaden, Skogsö Lidingö stadshus Ropsten Matsäck/ Servering Matsäck Matsäck Torsdag 22 maj Hemligt mål Ropsten Förstärkt matsäck Sommarens båtutflykter 2014 Anmälan senast dagen före till ledaren. Då får du information om samlingsplats och tid. Vi åker med reguljära båtturer till ordinarie biljettpris. Har du frågor ring Marie Fernulv tel Onsdag 2 juli Finnhamn Bernt Flodmark Onsdag 9 juli Onsdag 16 juli Siaröfortet Heldag Rindö Lättillgängligt Barbro Österborg Lena Ehn Onsdag 23 juli Hemligt mål Marie Fernulf

17 Sommar- och höstresa till Lappland Vi planerar två veckoresor till den vackert belägna turistanläggningen Årrenjarka fjällby som ligger ca 2 mil från Kvikkjokk. Rekreationsresa med lätta vandringar, avresa i vecka 30 (21 27 juli) Resa med lite längre vandringar, avresa i vecka 36 (1 7 september) Det krävs minst sex deltagare för att resorna ska kunna genomföras. Under båda veckorna får vi njuta av den rena luften, den underbara naturen och den utsökta maten med genuin lappländsk mattradition. För exakta datum för resorna och ytterligare information kontakta Ann- Mari Hevreng, tel , Höstens friskvårdsupptakt Lördag 13 september kl 10 är det åter dags för friskvårdsupptakten med start nedanför Lidingö kyrka och mål vid Hustegaholm. Tipspromenad på vägen dit och vid Hustegaholm serveras kaffe och bullar. Detta är ett arrangemang i samarbete med Lidingö stad och PRO. Ytterligare information kommer i nästa nummer av Skeppsposten. Promenadledare Vi behöver fortfarande flera promenadledare. Promenaderna pågår från september till maj med nya fina utflyktsmål. Kontakta Marianne Söderblom, tel eller Marie Fernulv, , om du är intresserad av att bli ledare. Alzheimer café i Lidingö centrum Alzheimer café har öppet i Mötesplats centrum, Friggavägen 18 A första tisdagen kl i varje månad (uppehåll juli-augusti). Efter föredrag av framstående forskare och kliniker, som berättar om de senaste rönen och svarar på frågor, bjuds på underhållning och trevlig samvaro. Verksamheten riktar sig till alzheimer-/demenssjuka i tidig sjukdomsfas och deras anhöriga. För ytterligare information kontakta Bo Brismar tel , 15

18 Styrelsen 2014 Jane Hellers, ordförande Bo Brismar, vice ordförande Kaj Hanngren, sekreterare Ann-Mari Hevreng, kassör Helena Bargholtz, redaktör Lars-Erik Edéus Madeleine Ejerhed Bernt Flodmark Gigi Sand, medlemssekr Ulla Wiklund Funktionärer Arkiv Kerstin Kristoffersson Begravningsfrågor Maylie Flodmark Boule, brevduvor, webbansvarig Bernt Flodmark Bridge Stig Jakobsson Brottsofferfrågor Kerstin Kristoffersson Expeditionen Malte Jonsson Friskvård, adj styrelsen Solveig Hållberg Kickan Renvall Hustegaholm Solveig Hållberg Kafé Källan Britta Edin Eva Kock Kommunala pensionärsrådet Jane Hellers Bo Brismar Kommunala pensionärsrådet, ers Tyra Holst Medlemsbladet, redaktör Helena Bargholtz Medlemsrekryterare, adj styrelsen Curt Dietmann Medlemssekreterare Gigi Sand Programansvarig Ulla Wiklund Promenader Marianne Söderblom Reseansvarig Madeleine Ejerhed Resor Ellen Vedin Synfrågor Barbro Martin Valberedning, ordförande Tyra Holst

19

20 (Plats för etikett) SPF Lidingöskeppet Föreningsexpeditionen SPF Lidingöskeppet, Föreningsgården, Larsbergstorget 9, Lidingö Öppettider kl t o m maj och fr o m 2/9 Tisdag torsdag juni och augusti 3/6-4/6, 10/6-12/6, 26/8-28/8 Telefon Anmälan till aktiviteter från tisdag 29 april, kl Medlemsavgift 230 kr/år, vänmedlem 50 kr/år Plusgiro E-postadress Medlemsfrågor Webbadress Webbadress SPF-förbundet Försäkringsregler SPF Stockholmsdistriktet, tel Försäkringsfrågor När något har hänt och du redan är ansluten till Skandia, tel Nästa medlemsblad utkommer omkring den 22 augusti Grafisk form: Siv Bergius

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

Innehåll. Hearing inför valet

Innehåll. Hearing inför valet Innehåll Hearing inför valet 1 Ordföranden har ordet 2 Pensionärsfrågor 3 Månadsmöten, pubafton, Café Opera, föreläsningar 5 Studiebesök, dagsturer, resor 8 Friskvård 11 Promenader 13 Styrelse, kontaktpersoner

Läs mer

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1

SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 SKEPPS- SKEPPS- POSTEN POSTEN 2014:1 2014:1 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar

Läs mer

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna

Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna Skeppsposten 2015:2 Sommar SPF Seniorerna LIDINGÖSKEPPET Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö

Läs mer

Innehåll Dator- och internetkurs för nybörjare och dagliga användare OBS! Har du fått med ett inbetalningskort i Skeppsposten

Innehåll Dator- och internetkurs för nybörjare och dagliga användare OBS! Har du fått med ett inbetalningskort i Skeppsposten Innehåll Innehåll, datorkurser, medlemsavgift 3 Ordföranden har ordet 4 Pensionärsfrågor: Minska felaktiga könsskillnader vid användning av läkemedel 5-6 Månadsmöten, pubafton, föreläsning 7 Hustegaholms

Läs mer

Skeppsposten 2016:1 Programblad

Skeppsposten 2016:1 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2016:1 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

ÅRSMÖTET 2015. hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00

ÅRSMÖTET 2015. hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00 ÅRSMÖTET 2015 hålls i Stadshusets sessionssal tisdagen 24 februari 2015, kl 13.00 Efter mötet framträder den prisbelönta dokumentärfilmsregissören NAHID PERSSON SARVESTANI Föredragningslista, verksamhetsberättelse,

Läs mer

Skeppsposten 2015:3 Programblad

Skeppsposten 2015:3 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:3 Programblad SPF SENIORERNA PROGRAMBLAD 2015:3 Lidingöskeppet Höst Innehåll Ordföranden har ordet 3 Friska och sjuka äldre 4 Månadsmöten 6 Pubaftnar, Alzheimer Café, Café

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmarna i SPF Lidingöskeppet kallas till årsmöte tisdagen 24 februari 2015 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. v Efter mötet framträder den prisbelönta, svenska dokumentärfilmsregissören

Läs mer

Skeppsposten 2016:2 Programblad

Skeppsposten 2016:2 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2016:2 Programblad Innehåll Båtutflykter 12 En spännande vår, Jane Hellers 3 Friskvårdsaktiviteter 8-9 Föreningsgården 16 Hustegaholm 5 Modevisning 6 Natur- o kulturpromenader

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3 2013:4

SKEPPS- POSTEN 2013:3 2013:4 SKEPPS- POSTEN 2013:4 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den

Läs mer

SKEPPS- POSTEN 2013:3

SKEPPS- POSTEN 2013:3 SKEPPS- POSTEN 2013:3 Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som riktar sig till den som har

Läs mer

STYRELSEN FÖR SPF LIDINGÖSKEPPET

STYRELSEN FÖR SPF LIDINGÖSKEPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 * 1 STYRELSEN FÖR SPF LIDINGÖSKEPPET - förening nr 321 inom SPF, Sveriges Pensionärsförbund - får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2014, föreningens 37:e verksamhetsår.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

KALENDARIUM I MITTEN NYTT MEDLEMSKORT

KALENDARIUM I MITTEN NYTT MEDLEMSKORT INNEHÅLL SKEPPSPOSTEN 2-2012 Sid Årsavgift, nytt medlemskort m m 3 Ordföranden har ordet 4 Pensionärsfrågor 5-6 Månadsträffar och andra träffar 7-8 Hustegaholm 8 Museibesök, dagsturer, resor 9-12 Friskvård,

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Betalning för museibesök: Efter anmälan betalar du avgiften för entré och guidning till pg 91 54 45-1 SPF Lidingöskeppet. Betalning

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

MÅNADSBLAD DECEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon:

MÅNADSBLAD DECEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon: MÅNADSBLAD DECEMBER-16 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 VÄSTERÅS Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Tvåänds-stickning 09.00-12.00 Internationella danser (Avslutning

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i maj 2010

Tomelilla och Simrishamn i maj 2010 Program Hösten 2010 Tomelilla och Simrishamn i maj 2010 Bästa medlemmar. Den bästa tiden på året som vi nu har framför oss är sommaren som förhoppningsvis blir varm och solig, då är det svårt att tänka

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

MÅNADSBLAD SEPTEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon:

MÅNADSBLAD SEPTEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon: MÅNADSBLAD SEPTEMBER-16 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 VÄSTERÅS Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Internationella danser start 12 september 09.30-11.30 PRO Trivselträff

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Skeppsposten 2016:4 Medlemsblad

Skeppsposten 2016:4 Medlemsblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2016:4 Medlemsblad Innehåll Bo Brismar, Äldreperspektivet viktigt 9 Friskvårdsaktiviteter 13 Frivilligsamordnare, Louise Andersson 5 Intresseanmälan 16 Jane Hellers 3 Kalendarium

Läs mer

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon:

MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI Malmabergs Mötesplats. Släggargatan Västerås Telefon: MÅNADSPROGRAM JULI OCH AUGUSTI 2016 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 Västerås Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Ipad, dator, mobil 13.30-15.30 Tisdagar Balansgrupp

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2013

Tomelilla och Simrishamn i januari 2013 PROGRAM VÅREN 2013 Tomelilla och Simrishamn i januari 2013 Bästa medlemmar. När ni får detta program så är våren snart i annalkande. Vi har ju för närvarande ingen ordförande eftersom Marita Idh Gauntlett

Läs mer

Välkommen till Allégårdens Pensionärsförening den aktiva föreningen. Sommarprogram 2015

Välkommen till Allégårdens Pensionärsförening den aktiva föreningen. Sommarprogram 2015 Välkommen till Allégårdens Pensionärsförening den aktiva föreningen Sommarprogram 2015 Sommar öppet 22 juni 31 juli kl: 09.00 14.00 Pensionärernas hus dagtid Göteborg Besöksadress: Allégården, Södra Allégatan

Läs mer

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF

Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Salemveteranen Avdelning 267 av SPF Program för 2009 2010 2009 augusti 18 Informationsmöte sid 3 augusti 25 Båtresa i S:t Annas skärgård sid 3 september 25-26 Grythyttan och Hjälmare kanal sid 4 oktober

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

Herrgärdets servicehus

Herrgärdets servicehus MÅNADSPROGRAM September 2016 + Herrgärdets servicehus Hälsans Hus Månadsprogram 2016 september ÖPPETTIDER: Måndag-fredag: 8.00-17.00, lördag-söndag 8.00-15.00 Torsdag 1 september Kl. 11:15 Yoga Kl. 14:00

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar

Alla medlemmar önskas GOTT NYTT ÅR! Ni är alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår och sommar! För styrelsen Ingvar Adress Vårvädersvägen 4D, 222 27 Lund Expeditionstid Onsdagar 10 00 12 00 16 juni till 18 augusti har vi sommarstängt! Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se Plusgiro 13 58 61 3 Bankgiro

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Här kommer höstens program. Vi hoppas att du ska finna våra aktiviteter intressanta! Välkommen till en ny termin! Augusti: September:

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2014

Programblad Vår - Sommar 2014 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD

KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD KULLABYGDENS PENSIONÄRSFÖRENING SPF 176 HÖGANÄS MEDLEMSBLAD september, oktober, november 2014 Utflykt till Fredriksdal Fredriksdal är mycket på samma gång: vidsträckt park, friluftsmuseum, teaterscen,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vi gör din röst hörd!

Vi gör din röst hörd! Vi gör din röst hörd! SPF bevakar dina intressen! - Har du tänkt på hur du vill du bo när du blir äldre? - Tycker du att det är rättvist att arbete och pension beskattas olika? - Vet du att i genomsnitt

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014

Aktiviteter 1 januari 30 juni 2014 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

MÅNADSBLAD NOVEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon:

MÅNADSBLAD NOVEMBER-16. Malmabergs Mötesplats. Släggargatan VÄSTERÅS Telefon: MÅNADSBLAD NOVEMBER-16 Malmabergs Mötesplats Släggargatan 3 723 37 VÄSTERÅS Telefon: 021-39 18 70 Veckoschema Malmabergs Mötesplats Måndagar Tvåänds-stickning 09.00-12.00 Internationella danser 09.30-11.30

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Å r s m ö t e 2 0 10

Å r s m ö t e 2 0 10 KALLELSE! Å r s m ö t e 2 0 10 Medlemmarna i SPF Lidingöskeppet kallas härmed till årsmöte onsdagen 24 februari 2010 kl 13.00 i Stadshusets sessionssal. * Efter årsmötet underhålls vi av komikern och sångerskan

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge

Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge INBJUDAN Postskidan i Borlänge 9 februari 2008 Arrangörer: Postens IF, Borlänge Postens Idrottsförbund Domnarvets GoIF, Borlänge Varmt välkommen till Borlänge! Vi välkomnar Er till ett underbart skiddistrikt

Läs mer

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap

Kära medlemmar! Månadsträffar Tegeraluncher. Ändringar i programmet och nya händelser IT-kunskap Kära medlemmar! Vilken härlig höst vi har att se fram emot. Dels för att vi får träffas och umgås igen naturligtvis, men också för att vi får möjlighet att både inspireras och glädjas av det rika utbud

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016

PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR VÅREN SOMMAREN 2016 Välkommen med! Onsdagar 13 januari 27 april kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100 :- per termin för

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, hösten 2011

Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, hösten 2011 Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, hösten 2011 www.lidingo.se/piggochvital I samarbete med Friskvårdsprogrammet Pigg och vital, hösten 2011 Pigg och vital är ett friskvårdsprogram för dig som är pensionär

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 maj 31 augusti 2016 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

övriga aktiviteter Boule Bowling Gymnastik för pensionärer Bridge Mattcurling

övriga aktiviteter Boule Bowling Gymnastik för pensionärer Bridge Mattcurling övriga aktiviteter Boule Maj september på Sportfältet, tisdag o torsdag 10-12 Oktober april inomhus i Klothallen, Tunet, onsdagar kl 12 15 Avgift 30:-/gång i Klothallen Gunilla Svensson tel 070-316 17

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016 NYHETSBREV NR 1 januari - juni 2016 ORDFÖRANDEN har ordet; Dags för ett nytt medlemsår inom PRO. Alla medlemmar fick i mars förra året ett brev om att vi inom föreningen startat ett utvecklingsprojekt

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005

POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 POSTTRAMPET LUDVIKA 10 september 2005 Postens IF Ludvika och Postens Idrottsförbund inbjuder till POSTTRAMPET. Motionsklassen kommer att cykla på natursköna cykelbanor anlagda på gamla järnvägsbankar på

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.

PROGRAM Våren Våra månadsmöten äger rum. januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12. PROGRAM Våren 2017 Våra månadsmöten äger rum januari, februari och mars i Oscars Församlingssal, Fredrikshovsgatan 8, tisdagar kl. 12.00 april och maj i Historiska Museet, Narvavägen 13-17, tisdagar, kl.

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2017

Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2017 Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2017 Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro kommun Telefon 0481-456 69

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

(preliminärt) Veckans innehåll är ännu inte fastställt i alla detaljer, men på följande sidor kan du se det preliminära programmet, vecka 36.

(preliminärt) Veckans innehåll är ännu inte fastställt i alla detaljer, men på följande sidor kan du se det preliminära programmet, vecka 36. (preliminärt) Vecka 36 (3-7 september) är utlyst som årets seniorvecka i Håbo kommun. Veckan innehåller en mängd aktiviteter koncentrerade till Bålsta Centrum. Kommunens seniorer och deras levnadsvillkor

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Linje 9 SPF Avd. 859. Månadsmeddelande december 2012

Linje 9 SPF Avd. 859. Månadsmeddelande december 2012 Linje 9 SPF Avd. 859 Månadsmeddelande december 2012 Månadsmöten: Vi träffas i Älvsborgs församlingshem tisdagar enligt nedan. Klockan 10.30 dricker vi kaffe/te, äter en smörgås och en kaka innan mötet,

Läs mer

KARIDAL. Fritidsprogram. Våren 2017

KARIDAL. Fritidsprogram. Våren 2017 KARIDAL Fritidsprogram Våren 2017 1 Innehåll Vi ger råd och stöd i fritidsfrågor 3 HIF Ringarna 3 Bowling 4 Enkeljympa, Friskis&Svettis 5 Dart 6 Styrketräning, Actic 7 Simning, Doppingen 8 Fotboll, Trollenäs

Läs mer

Fritidskatalog Våren 2010

Fritidskatalog Våren 2010 Fritidskatalog Våren 2010 HEJ! I denna katalog hittar du vårens fritidsaktiviteter. Hoppas att du ska hitta något som du tycker är roligt. Vi ser fram emot att så många som möjligt kan komma och ha kul

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer