Studentvärden Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 2.04. Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Internet och bus 3 Birger Jarl 4 Kronhusgatan 6-7 Träning 8

2 Mats har ordet Chalmers och Göteborgs universitet. Med hänsyn till den nuvarande och framtida bostadssituationen för studenterna i Göteborg ser vår styrelse det som önskvärt att vi gemensamt med kommunen tar fram lagakraftvunna detaljplaner så att vi har möjlighet att utöka med ca lägenheter under perioden , d v s vi skall ha bostäder i förvaltning vid slutet av De resterande 1000 bostäderna räknar vi med att andra aktörer tar ansvar för. För att kunna bygga 350 bostäder om året måste vi sannolikt ha identifierat tomter för minst dubbelt så många eftersom det finns en stark tendens till att olika krafter sätter käppar i hjulet. För att nå upp till våra mål behövs givetvis ett starkt engagemang från vår omvärld! Vi har därför upprättat ett antal förväntningar på den omvärld som berör våra möjligheter mest fler bostäder behövs till 2010 Under året har vi formulerat vår affärsplan för som fastställdes av styrelsen i september. Tillgången på bra belägna studentbostäder har visat sig utgöra en viktig faktor för att behålla och stärka Göteborgs position som Sveriges mest attraktiva studentstad. Fokuseringen på hur viktiga studenterna är för Göteborgsregionens utveckling blir bara tydligare och tydligare och SGS Studentbostäder har ett stort ansvar för att studentbostadsbristen ska kunna lösas på ett tillfredställande sätt. När det gäller den framtida bostadsutvecklingen finns inga givna svar, men det är ändå viktigt att försöka tolka tidens tecken och ange vad man vill att SGS Studentbostäder skall stå för i framtiden. Vår vision säger att vi skall vara en ledande aktör på att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande och det är den vi tar avstamp från när det gäller att arbeta med målen i vår affärsplan. Vi skall tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, GFS, Göteborg & Co och Näringslivet vara en bidragande orsak till att studenten väljer Göteborg som studieort genom att erbjuda ett bra boende och att vi gemensamt utvecklar Göteborg som kunskapsstad. Vi tror att det kommer att behövas fler studentbostäder 2010! baserat på nuvarande efterfrågan, beroende på Chalmers expansion av internationella utbytesstudenter och baserat på expansionen inom Våra förväntningar på Göteborgs Stad: Ställa byggbar mark till förfogande. Snabbt ta fram nya detaljplaner. Se till möjligheterna inte svårigheterna i plan- och bygglovsfrågor. Medge mindre avvikelser från generella byggregler för byggande av studentbostäder. Låga tomträttsavgälder för tomtmark. Ändra på parkeringsnormer för studentbostäder. Våra förväntningar på Göteborgsuniversitet och Chalmers Tidigt besked om utökat behov av bostäder. Samordnad uthyrning till Göteborgs universitet respektive Chalmers. Fortsatt samarbete avseende studentbostäders anslutning till SUNET. Gemensamt verka för att ta fram fler bostadsobjekt Tillstånd att vara inkopplade direkt mot betygsregistren (LADOK) Våra förväntningar på regering och myndigheter Att få studentbostäder betraktade som ett separat behovsområde och därmed bidra till att bland annat byggregler, planbestämmelser och hyreslagstiftning anpassas efter de behov som är specifika för studentbostäder. Samordnad planering mellan antalet utbildningsplatser och antalet studentbostäder. Att beakta relationen mellan studentekonomin och boendekostnaderna. Att korta handläggningstiderna för överklaganden av plan- och bygglovsärenden. Vi kommer att göra vårt yttersta för att i stark samverkan med Göteborgs Stad och högskolorna se till att Kunskapsstaden Göteborg ligger i topp även Mats Odersjö, VD 2

3 HEM OM OSS SÖK BOSTAD VÅRA BOSTÄDER BOINFO INTERNET LÄNKAR KONTAKTA OSS SGS VECKOBOSTÄDER AKTUELLT Vår hemsida ska bli ännu bättre Internet i bostaden I oktober gick vi ut på webben och efterfrågade synpunkter på vår hemsida. Flera bra synpunkter förslag till förbättringar kom in en del kommer vi att kunna genomföra inom kort medan andra kommer att ta längre tid. Vi återkommer längre fram med en redovisning på hemsidan om vilka nyheter som införts. SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Tel Fax Efter det att vi lanserat vår nya hemsida kort tid. Köplats till en specifik bostad för snart två år sedan var det anges därför i intervaller för att ge en många som önskade att man skulle indikation på hur stor chans man har Vilken köplats har jag? att få bostaden om man söker den just då. Är det någon med bättre kötid kunna se sin köplats. som anmäler intresse för samma Vårt uthyrningssystem där kunden bostad går den personen före. Gör själv är aktiv och anmäler sitt intresse man en anmälan precis i början av för en specifik bostad gör att köplatsen kan variera stort bara under en inom det första intervallet vilket publiceringsperioden kan man ligga kan vara missvisande. Väntar man några dagar med sin anmälan får man en mer realistisk uppfattning av sin kötid. Teoretiskt kan en person alltså befinna sig på köplats 1 för att bara några minuter senare vara på plats 10 beroende på intresset för en specifik bostad. Det är först när vi stänger publiceringsperioden och börjar behandla anmälningarna som systemet kan räkna fram den exakta köplatsen. Nytt från vår Datanätgrupp Internet och bus BUS Internet har blivit en del av vår vardag i samhället och det gäller för studenter i synnerhet. Man har flyttat till en annan ort bort från sina föräldrar och gamla vänner, kanske till ett annat land. Skolan har uppgifter och inlämningar som sköts via mail och web, till allt större del av studierna behövs en dator och Internet. SGS Studentbostäder har länge samarbetat med Chalmers, Göteborgs universitet och SUNET. Detta för att vi gemensamt tycker att det är viktigt att studenter med deras speciella förutsättningar har möjlighet till en bra Internetanslutning. Nu höjs dock allt fler röster över landet för att universitetsstudenter inte längre skall vara anslutna genom SUNET. Man hänvisar till att studenter ofta använder Internet till saker som ställer till med problem. Detta har lett till att flera orter helt kopplat bort sina studenter. Umeå har stängt av, Linköping håller på och fler orter verkar vara på gång. Detta är en realitet. Internetlösningen i Göteborg har fått beröm från flera håll för att den fungera bra, men även vi måste se till att vi kan visa att studenterna är ett positivt inslag på SUNET. Vi tror inte att våra studenter är ett större problem än SUNETs andra Internetanvändare, men det finns ett visst fog för kritiken. Vi har länge bekämpat de fall av misskötsel vi hittat. Vi har i flera år kopplat bort datorer med problem och tillrättavisat de inblandade. > Forts. på sidan 10 3

4 Birger Jarl Till fastigheten hör även ett fantastiskt grönområde/park som ger ytterligare karaktär åt huset. Vill du följa med hem till mig och titta på min biograf? Kungliga Byggnadsstyrelsen byggde fastigheten 1966 och fram till 2004 användes den till utbildningslokaler för Institutionen för Hushållsvetenskap byggdes fastigheten om till studentlägenheter, och i september var det dags för inflyttning. Birger Jarls 124 lägenheter består av flest ettor, 115 stycken med en yta på kvadratmeter, men här finns även 9 tvåor på kvadratmeter. Flertalet av lägenheterna har en takhöjd på upp till 3,2 meter, och ger därför ett rymligare intryck. Skyddsbestämmelser i detaljplanen har gjort att huset inte skulle förändras exteriört, bl a fasaden i målat tegel och skiffertaket har bevarats i ursprungligt skick. Invändigt har huvudtrapphuset och entréhallen, samt särdragen i aulan bevarats. Aulan har delats i två och den ena delen har byggts om till biograf med 50 platser, den andra är en samling- Göteborgs grönaste studentbostadsområde slokal/pub, som båda kommer att kunna nyttjas av studenterna i huset. Ett Förtroenderåd på Birger Jarl håller precis på att bildas. De kommer att vara med och utforma lokalen, vad gäller inköp av möbler, utrustning mm. Radio Göteborg på besök Den 27 oktober fick Isabelle Stockman, boende på Birger Jarl, besök av Hasse Andersson från Radio Göteborg och Eleonor Schütt, Matkonsult från Hushållningssällskapet. Anledningen till besöket var att prata mat med studenter och dagen till ära blev Hasse och Eleonor bjudna på potatis- & purjolökssoppa. Isabelles etta på 31 kvadratmeter var tidigare metodkök då huset användes av Hushållsvetenskapen. Isabelle som läser Teknisk Fysik på Chalmers, tycker att det är viktigt att äta rätt, då det under vissa perioder bara är plugg som gäller. Mat och prestation hör ihop, både fysiskt och mentalt. Det skall vara roligt att laga mat! 4

5 Tredje Långgatan Studenter har flyttat in I början på sommaren flyttades det in i 24 lägenheter på Tredje Långgatan 10. Dessa centralt och mycket charmiga lägenheter, ligger i en del av den gamla brandstationen som nu byggts om. Huset byggdes 1884 och eftersom det finns bevarandekrav på fasad och fönster har huset fått behålla en del av sin ursprungliga karaktär. Några av lägenheterna är mysiga vindsvåningar med takbjälkar och takkupor. Nya rum på Nya Varvet I början av september hyrde vi ut 7 nya rum på Nya Varvet. Det tog 20 minuter innan allt var uthyrt till 7 lyckliga studenter. De flesta av dem saknade permanent bostad här i Göteborg och en var glad att flytta ur den husvagn han bodde i. Kundenkät 2004 Sedan 2001 genomför SGS Studentbostäder årligen en kundundersökning bland våra hyresgäster. Undersökningen genomförs tillsammans med studentbostadsföretagen i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm. Syftet är att få våra hyresgästers betyg på sitt boende och att jämföra hur vi ligger till i förhållande till de andra stora studentbostadsföretagen. Genom att bryta ner resultatet på bostadsområden får våra områdeschefer ett effektivt verktyg att hitta förbättringsområden. Undersökningens resultat sammanfattas i ett NKI-tal, Nöjd Kund Index, där 5,0 är högsta möjliga resultat. Vårt resultat blev i år 3,75. Övriga orter hade NKI 3,57 till 3,67. Åtgärder Varje områdeschef beslutar om olika åtgärder utifrån resultatet av kundundersökningen. Kräver dessa t ex en ombyggnad måste förslag på åtgärder först tas med i den normala budgetprocessen. Åtgärder som direkt har genomförts är att ändra rutinerna så att t ex städning av tvättstugor och entréer sker oftare. Vi har även blivit bättre och tydligare på att informera om när vi skall göra besök för att åtgärda en felanmälan. I förra årets kundenkät fick Rotary sämst NKI av alla våra områden. Det var särskilt de gemensamma köken som fick dåligt betyg. Utifrån detta beslutades att gruppköken på Rotary skall byggas om. Detta arbete pågår för fullt just nu. I Nytt från våra områden på sidan 11 kan du läsa om vad som görs på våra olika områden. Många av dessa förbättringar är ett resultat av vår kundenkät. Målsättning Vi vill självklart ha fortsätt nöjda hyresgäster och ligga i topp i Sverige, även om vi är medvetna om att trycket från de andra studentbostadsföretagen hårdnar. Även vår styrelse tycker att detta är viktigt. Styrelsen har därför gett oss en utmaning och beslutat att vi på några års sikt skall nå ett NKI på 4,0! 5

6 Kronhusgatan 2C - Göteborgs läckraste studentlägenheter På tomten som egentligen inte fanns, invigdes i mitten av september 56 läckra studentlägenheter mitt i stan, men projektet har tekniskt sett inte varit helt lätt med bl a stora bergarbeten där kubikmeter sten har sprängts bort. En del av Kvarnberget har byggts in i huset vilket ger det en mycket speciell karaktär. Här finns en glasad innergård och ovanför löper loftgångar samman mot berget som gör att husets inomhusmiljö inte liknar något annat hus i Göteborg. Samtliga hyresgäster har tillgång till berget, via spången från huset, flera av lägenheterna har en härlig altan med utsikt över Kronhusparken, och sträcker man på sig lite extra kan man t o m se en skymt av Älvsborgsbron. Kronhusgatans 56 lägenheter består av flest ettor, 41 stycken på 32 kvadratmeter, men här finns även 11 tvåor och fyra treor på upp till 65 kvadratmeter, där det är tänkt att man kan bo två kompisar, eller ett par och dela lägenheten. Lägenheterna har byggts med gedigna material, klinker i hall och kök, fönsterbänkar av marmor, snickeridetaljer i oljad ek och helkaklade badrum, till stor del för att minska framtida underhållskostnader. Lägenheterna har varit attraktiva, 15 sökande per lägenhet och det beror säkert mycket på det centrala läget och husets speciella konstruktion. De som inte hade varit ute i god tid med att placera sig i bostadskön var denna gång chanslösa. Två som kunde bekräfta detta var Johan Wallin och Danny Efraeim som båda stod i kö ca 1,5 år innan de fick sina efterlängtade lägenheter. Danny läser Industriell ekonomi på Chalmers, för att få ekonomin att gå ihop jobbar han lite extra och snart kommer en kompis till honom att flytta in i 1:an. En inte alltför ovanlig lösning när kassan tryter. 6

7 7

8 Träning... Nu när det har gått några månader in på höstterminen så står man som student återigen mitt i kaoset av tentaplugg, tentaångest, tentor, tentafester och som snart efterföljs av nytt tentaplugg, tentaångest och så fortsätter det sedan. Där emellan försöker man skapa något av ett vanligt liv där man klämmer in sociala aktiviteter som huvudsakligen innebär att träffa vänner över en fika som varar längre än en liten kaffe på SevenEleven utanför KTB. De små kaffepauserna på SevenEleven är givetvis inte att förakta, med tanke på vilken oas de utgör i det annars studiehetsiga klimatet på biblioteket. Studietiden är naturligtvis både händelserik och spännande, och social stimulans får man förstås av sina studiekamrater. Ibland kan det dock kännas svårt att motivera orken till studierna och det höga tempot i studentlivet. Efter åtskilliga år som student så har jag nu äntligen funnit min lösning till motivationsproblemen och sällat mig till skaran av studenter som hämtar sin ork och energi i fysisk träning. Tro mig, detta är ett faktum som jag har försökt undvika att inse i många år nu och jag skulle vilja härleda min inställning till min bakgrund som utgörs av en familj med allvarliga tendenser till träningsmani. Jag kommer ifrån en familj där mellantider ses som det ultimata samtalsämnet och där diplom, medaljer och dalahästar med träningsvästar utgör huvudparten av inredningen i hemmet. Men efter att ha plågat mig igenom åtskilliga nära döden upplevelser genom timlånga spinningpass, skidturer, Lidingö lopp, triathlon lopp under min uppväxt, så har jag äntligen insett att det även finns andra former av träning för fysiskt välbefinnande. Numera går jag tre gånger i veckan till gymmet, där jag möts av en för mig helt ny värld av både unga och äldre som målmedvetet minglar bland olika träningsredskap, men samtidigt med en respekt för varandras privata sfär. I början kan man känna sig lite utanför och udda Tentaplugg, tentaångest, tentafester och så fortsätter det. kanske, med tanke på alla vältränade, modemedvetna fitnessmänniskor i enhetliga gymtrikåer som verkar ha fötts in i gymkulturen, men efter ett tag kan jag lova att man själv smälter in alldeles utmärkt med eller utan trikåer. På de flesta gym får man även möjligheten att prova på olika pass, som kan innebära allt ifrån Step som hårdraget innebär att hoppa på och av en bräda i takt till musik, mycket populärt bör tilläggas, till kampsportsinspirerade konditions- och styrkepass. En av mina personliga favoriter är den fysiskt dynamiska yogan, där man får kombinera både andning och styrka. Med min utgångsfysik, som i och för sig skulle kunna jämföras med en höftopererad nittioårings, så kan jag konstatera att yogan kan vara nog så ansträngande. Efter passet känner man sig dock otroligt väl till mods och full av energi. Som student är jag väl medveten om och insatt i studenters allmänt begränsade ekonomi, men jag kan säga att med tanke på det energitillskott som träningen på gymmet har gett mig så är det värt varje krona. Alternativet är att träna hemma och ge sig ut och springa, och det är ett ypperligt alternativ för dem som har en stark karaktär, men för er som saknar den liksom mig så är gymlivet fantastiskt och enligt mig, så mycket roligare. Text: Den vältränade Helena Lind Fysisk träning - bästa verktyget för att hantera stress och depression Trötthet, sömnproblem, ångest, depression, och spänningar är vanligt bland studenter och ett av de stora studiehindren. Fysisk aktivitet motverkar både stress och depression. Med en kropp i god form blir inte tentaångesten lika svår och skulle du kuggas hanterar du motgången mycket bättre. Träna och ät rätt så orkar du både plugga och festa! 8

9 Studenter tränar i Stora Rikssalen Fysiken som är Göteborg studenters motionsanläggning på Gibraltargatan, har nu fått en filial mitt i centrum. I Stora Rikssalen i det anrika gamla Televerkets lokaler, där det tidigare satt växeltelefonister och kopplade göteborgarnas telefonsamtal, finns nu ett helt nytt gym på kvadratmeter med tillhörande gruppträningssalar, kurslokaler mm. Anläggningen har kommit att kallas Fysiken Kaserntorget. Fysikens verksamhet på Kaserntorget omfattar bl.a. gym, gruppträning, personlig träning, rehabträning, sjukgymnastik, och nu pågår även en ombyggnation med anslutande aerobicsal, cykelsal mm, på drygt 350 kvadratmeter. Gymmet är beläget i den vackra salen kallad Stora Rikssalen och omfattar totalt m 2 Hyresförhandlingar för 2005 SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen har börjat förhandla om 2005 års hyror. Vi har begärt en hyreshöjning på 2,5% för bostäder och 10 kr/mån för p-platser. IT-avgiften föreslås vara oförändrad för år För de som bor i inhyrda lägenheter har vi begärt samma hyreshöjning som fastighetsägaren höjer sina lägenheter med. För blockhyresavtalen på Dr Linds gata, Sten Sturegatan, Ekbacka, Gårda Fabriker och Brahegatan gäller dock 2,5%. För 2005 räknar vi med kostnadsökningar för el, värme, vatten, sopor, kabel-tv liksom löner. Den post som ökar mest är ändå underhåll och reparationer. Flertalet av fastigheterna är nu äldre än 30 år och i behov av ett kontinuerligt, både inre och yttre underhåll. I och med att vi räknar med låga räntenivåer även för 2005 kan hyreshöjningen begränsas till 2,5%. Släkt Släkt och och vänner på på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Utlandagatan för dina gäster till kraftigt rabatterade priser. Alla rum har dusch, på Utlandagatan för dina gäster till kraftigt rabatterade priser. Alla rum har dusch, toalett och TV. Köket som dina gäster har tillgång till ordnar de toalett och TV. Köket som dina gäster har tillgång till ordnar de själva med frukost. själva med frukost. Dessutom ingår linne och städning. Dessutom ingår linne och städning. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ditt pris med boenderabatt är: Ditt pris med boenderabatt är: enkelrum 240:-/natt enkelrum 240:-/natt??? dubbelrum 340:-/natt dubbelrum 340:-/natt??? För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida 9

10 Vad händer på Kviberg? Det byggs för fullt på Kviberg och funktion framhävs med regelbun- Vårt största byggnadsprojekt sker på det utformade glas- och fasadpartier. Kviberg, och projektet omfattar tre Inflyttning beräknas vara klart prelimi- etapper om drygt 500 studentlägen- närt maj juni heter. Etapp III består av en u-formad Den första etappen på 202 lägenheter är färdigställd och studenter flyttade in vid årsskiftet 03/04. Etapp II innehåller sammanlagt 209 lägenheter, varav 173 är ettor på 27 kvm, 16 tvåor på 42 kvm och 20 treor på 54 kvm. Här får husen en mer utmanande karaktär. Kubformade huskroppar i fyra våningar kopplas samman med entréer och trapphus. Husens innehåll byggnad i fyra våningar med ca 103 lägenheter. Byggnaden påminner om husen i etapp II, men med en markerad karaktär av centrumbyggnad för Kvibergs studentbostäder. I bottenvåningen kommer det att finnas lokaler för områdeskontor, ett stort gym, närbutik samt eventuellt även en kvartersrestaurang. Etapp III beräknas vara klart för inflyttning preliminärt våren Etapp II Etapp III > Forts. Internet och bus Bortkoppling Även om det stora flertalet av våra användare sköter sig så finns det några som inte förstått de regler som gäller när man registrerade sig för Internet. Om ens dator används för att sprida film och musik som någon annan har upphovsrätten till så blir man bortkopplad. Vi har fått tillrättavisa flera personer och då har problemet löst sig. Men den som ändå ägnar sig åt att bryta mot våra regler löper en stor risk att bli permanent bortkopplad. Det vill säga inte alls återfå Internet via vårt datanät. Man skall dessutom vara medveten om att eftersom IT-avgiften är till för att bekosta installationen av det fasta nätet i huset så blir man ändå inte av med avgiften. Trafikbegränsning I oktober 2004 infördes trafikbegränsning för att vi i vår statistik upptäckte att en liten klick av användare hade konsumerat stora delar av den tillgängliga Internetkapaciteten. De 3 översta procenten av våra användare hade själva stått för 50 procent av trafiken. Numera finns en gräns och om man överskrider den blir man bortkopplad ett dygn. Ett säkert sätt att bli bortkopplad är att ställa sin dator på kontinuerlig fildelning för att få bra nedladdningspoäng. Fildelning De som använder fildelningsmjukvaror (DC, Kazaa mfl ) för att ladda ner upphovsskyddat material gör något som i sig är i en juridisk gråzon. Dessutom sprider dessa mjukvaror ofta automatiskt ut det som finns på hårddisken under tiden som de används för att ladda ner materialet. Återigen om det som sprids är upphovsrättsskyddat material bryter man mot våra regler, SUNETs regler och svensk lag. Då blir man bortkopplad! Akademisk Kickoff 2004 Även i år anordnade GFS en Akademisk Kickoff, ett välkomstarrangemang för nya studenter vid Göteborgs universitet. Arrangemanget hölls i år den 22 september i Studenternas Hus och lockade många, vilket märktes tydligt på kön av studenter som ringlade sig ner på gatan. Väl inne, bjöds studenterna på buffé, välkomsttal, körsång, dansuppvisningar och mässa med ett 40-tal utställare. Mässan hade stor dragningskraft med bord dignande av information, godis, tävlingar och mycket mer. Vid vår monter fick studenterna svar på frågor om boende av Cecilia och Anna, och kanske även lite hjälp med svar i vår tävling som vi hade tillsammans med Göteborg & Co. Priser som bestod av övernattningar på SGS Veckobostäder och GöteborgsPass från Göteborg & Co, vanns av Marica Hansson och Jenny Boije. 10

11 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bo Augustsson Rosendal Bertil Hansson Inhyrda bostäder Olofshöjdsgruppen Olofshöjd Under december blir underhållsrenoveringen av betongen i garaget klar på parkeringsdäcket Olofshöjdsgatan. Målning av trapphusen på Omgången sker under hösten Samtidigt sker montering av tittöga. Motionshallens duschar, omklädning och toalett renoveras och beräknas vara klart vid årsskiftet. Olofshöjds vattenförbrukning har ökat och vi vill att ni hjälper till att spara på våra resurser, lämna in felanmälan på läckande kranar och toalettstolar. Reparationer utföres utan kostnad. Hökegårdsgatan I slutet av november stängde vi sopnedkasten, då vi har öppnat ett miljörum som är placerat i bottenvåningen. Här finns det behållare för batterier, lampor, glas-, metall- och plastförpackningar, papper, tidningar och övrigt brännbart restavfall. Ostkupan Vi monterar beröringsfritt låssystem till entréer, tvättstugor och även bokningssystem till tvättstugorna. Vi ska under vintern utföra infordring av avloppsrör som är belägna från det plan brevlådorna finns och ner i garaget. Detta kan orsaka avloppslukt i garage under en period. Johannebergsgruppen Volrat Tham De nya källarförråden på Volrat Tham är nu klara. Installationer av nya rök- Äh, det händer inte mig! Försäkringar är nåt av det tråkigaste som finns - tills man behöver dem. Jämför priser och innehåll, t ex via Sveriges Försäkringsförbund: som har länkar till de flesta bolag eller och gå in under fliken; Jämför. luckor i varje trappuppgång är färdigt, och nya fläkthus kommer att monteras i början på januari 05. Rotary Till årsskiftet kommer renoveringen av alla gruppkök i stort sett vara klara. Nya entrédörrar kommer att monteras, och vi kommer även att påbörja arbetet med att installera nya tamburdörrar. Vi har ambitionen att montera nya postlådor på Rotary, och även detta till årsskiftet. Kjellmansgatan Installation av nytt låssystem (Aptus) sker på entrédörrarna. Även nya cykelrumsdörrar med Aptus-låssystem kommer också stå färdigt inom kort. Vi har haft en stor takläcka på Kjellmansgatan, detta är nu åtgärdat och taket är som nytt. Birger Jarl Den 5 december stals tyvärr projektorn i biografen, varför denna kommer att hållas stängd tillsvidare. Rosendalsgruppen Lilla Torp Det stora dräneringsarbetet runt fastigheten är nu slutfört. I anslutning till återställandet har nya rabatter och buskar planterats. Rosendal Nytt passagesystem (Aptus) är installerat i P-däcket och Studiegången 5B. Byte av samtliga stolpbelysningar i området pågår. Fortsatt utbyte av gamla trinetter i hus 4 planeras. Hus 3 är nu färdigställt. På Studiegången 3-4 planeras installation av nytt passagesystem med elektroniskt bokningssystem i tvättstugan (Aptus). I våra 26 stycken ombyggda lägenheter på 5B har under hösten utbytesstuderande studenter flyttat in. Målning av trappor pågår i inre loftgångarna hus Ny klädbutik har öppnat på Studiegången 6 Planering av införande av sopsortering i området pågår Kviberg Komplettering av sittgrupp är utförd utanför Lilla Regementsvägen 6 vid boulebanan samt sittgrupper på baksidan av Lilla Regementsvägen 8. Anläggningsarbete pågår utanför Lilla Regementsvägen 6, 8 och 10. Arbetena innefattar bl a: nytt avloppoch vattennät, nyförläggning el & tele, ny gatubelysning, ny nätstation för el, upprustning och ombyggnad av befintlig väg Vår förhoppning är att dessa arbeten inte skall innebära för stora olägenheter samtidigt som vi hoppas på förståelse från er hyresgäster. Arbetena kommer att pågå fram till sommaren Inhyrda bostäder Postgatan Förbättrad sopsortering i Postgatans soprum. Möjlighet att sortera komposterbart, glas, wellpapp, tidningar, plast, plåt, batterier och glödlampor/ lysrör Ceresgatan Det elektroniska låssystemet (Aptus) i allmänna utrymmen och tvättstugebokningen på Ceresgatan har tagits i bruk. Vi hoppas att detta ska ge ett tryggare boende. Ekbacka Ekbacka har också fått elektronisk låsning i entréer och cykelrum. Portkoderna är borttagna. Åtgärden syftar till ett tryggare och säkrare boende. Bilpool Du som bor på Kronhusgatan har nu också möjlighet att tillsammans med Postgatan disponera vår miljöbilpool på kvällar och helger mot en rimlig kostnad. Bilpoolen består av 2 Volvo S60 Bi- Fuel med dubbla bränslesystem. Bilarnas P-tillstånd medger 2 timmars fri parkering, även på 10 minutersplatser i Göteborg och Mölndals kommun. Mer information/bokning om vår Miljöbilpool finner du på din anslagstavla, eller gå in på 11

12 Studentvärden 1.04 Arrival Day utbytesstudenterna anlände Reser du bort??? Gå in på Mina sidor /Min hyra och hitta ditt OCR-nummer för din hyresavi! Exchange Student Services vid Göteborgs Universitet arbetar med att ta emot och välkomna utbytesstudenter som kommer för att studera vid universitetet i en eller två terminer. Startskottet på välkomstprogrammet varje termin är en Arrival Day då Exchange Student Services erbjuder unik service under en dag. Den 25 augusti hölls Arrival Day i Olofshöjds motionshall och runt 300 utbytesstudenter anlände. Här fick de hjälp med nycklar till sina studentbostäder, kontrakt, information, kartor över Göteborg med mera. Utbytesstudenterna blev väl mottagna av Exchange Student Services och Student Buddies, svenska studenter som ställde upp som funktionärer. Heldagsutflykter anordnades, bl a en tur ut till Öckerö och besök på hembygdsgården och ett stopp vid Delsjön där det var tänkt att ha en liten picknick, men vädrets makter tyckte annat. Oj vad det regnade! Läs gärna mer om verksamheten på: english summery Göteborg, the most popular choice A business concept for the years was established by the SGS board of directors in September. To offer student housing in suitable areas is an important factor in order to make Göteborg the most popular choice in Sweden among university students. For the present and the future student housing situation it is our goal that we, together with the local authorities, proceed with detailed development plans in order to expand the number of flats to 2000 during the years , i e to manage 8500 flats towards the end of We expect early information from Chalmers and the university about needed flats, especially for the international students, and co-ordinated renting of flats for these groups. Internet and Abuse The Internet capacity for the students' Internet connection at SGS is provided by SUNET (The Swedish University Computer Network). This results in a connection with good capacity to a low price. There is however a rising debate whether the connection is used for the right purpose or not. Most of our students behave well but some disregard the rules for the network. Students who uses the connection to distribute copyrighted films, music and similar take a serious risk of being permanently disconnected. This without a deduction of the IT-fee in such a case. On the 11th of October a system which temporarily disconnects student computers which generates enormous amounts of traffic was implemented. This due to us discovering that a very small part of our users (3%) consumed half the bandwidth. Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 51 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Studentvärden 2.03. Nya hemsidan 3. Nytt att hyra 5. Studentförsäkring 4. Arrival Day 7. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Studentvärden 2.03. Nya hemsidan 3. Nytt att hyra 5. Studentförsäkring 4. Arrival Day 7. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.03 www.sgsstudentbostader.se Nya hemsidan 3 Nytt att hyra 5 Studentförsäkring 4 Arrival Day 7 Mats har ordet Nu när höstmörkret tilltar och

Läs mer

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2010. Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB SGS Kundundersökning 2010 Februari - april 2010 Genomförd av CMA Research AB Avidentifierad version SGS kundundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.05 www.sgsstudentbostader.se Miljödiplomering 3 Studentbostäder på Kviberg 6 9 Min fantastika lägenhet 9 Litet och stort, billigt och dyrt

Läs mer

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary

Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary Protokoll: Kvartalsmöte mellan SGS och FR Rotary 2012 05 30 Närvaro Mötesordförande samt sekreterare Daniel Andersson, FR Rotary Övriga närvarande Pia Engström, SGS Oskar Ingemarsson, FR Rotary Daniel

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad

Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad Duplex i Åre Sadeln...som egen hytte med delad tomtkostnad två ara b, a åld 3! app t E i kvar för r a l 4. k 1 r 0 å t er 2 3 s b p m p epte Eta s i ing n t t infly luts är s 2 p 1 & Etap Med fantastiskt

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge med promenadavstånd in till stan. Bra bussförbindelser, galleria och matbutik

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015.

Idrottsparken 51 lägenheter med inflyttning november 2015. Idrottsparken lägenheter med inflyttning november 0. OM PROJEKTET Idrottparken är ett bostadskvarter centralt beläget i orrköping precis intill idrottsanläggningen ya Parken. Kvarteret består av st hyresrätter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39 VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN Välkommen till Egnahemsgatan i Varberg 20 hyreslägenheter med inflyttning hösten 2011 och vi vänder oss i första hand till dig som fyllt 65 år. Byggnaden placeras i vinkeln

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Studentvärden 1.05. Förbättring av routingen 3. Guldhedens norra vattentorn 6. Hungriga studenter... 8. Så gick ekonomin 2004 9

Studentvärden 1.05. Förbättring av routingen 3. Guldhedens norra vattentorn 6. Hungriga studenter... 8. Så gick ekonomin 2004 9 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.05 www.sgsstudentbostader.se Förbättring av routingen 3 Guldhedens norra vattentorn 6 Hungriga studenter... 8 Så gick ekonomin 2004 9 Mats

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Studentvärden 1.04. Miljödiplomerad 3. Studenter flyttar in 5. Första Långgatan 6-7. Cyklar, cyklar 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Studentvärden 1.04. Miljödiplomerad 3. Studenter flyttar in 5. Första Långgatan 6-7. Cyklar, cyklar 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.04 www.sgsstudentbostader.se Miljödiplomerad 3 Studenter flyttar in 5 Första Långgatan 6-7 Cyklar, cyklar 8 Mats har ordet 2003 blev ett mycket

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö

Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Uppgifter för mäklare etc angående Brf Ekeby i Ekerö Kontaktperson: Sven-Olof Nilsson, ordf Organisationsnummer: 716418-0635 1. Hus Allmänt 1.1 Byggår 1985/1986 1.2 Föreningens adress: Brf Ekeby i Ekerö,

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast

Karl Gerhards väg 29. Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Karl Gerhards väg 29 Kommun Nacka Storlek 1 rum / 24 m² Område Saltsjöbaden/Rösunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Vardagsrum Vardagsrum

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Lötvägen 83 Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 5 rum (4 sovrum) / 113.5 m² Område Kalmar Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket nära till bra kommunikationer och kommande station för pendeltåg.

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

45:an. Mars. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 45:an 2012 Mars Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Upprättelse av Pia Ehrenholm Om jag i min roll som revisor före årsstämman 2011, haft all den information rörande begäran om Pias entledigande, som jag har

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Centralt belägen utan insyn SUSABÄCKEN/LGH 32

Centralt belägen utan insyn SUSABÄCKEN/LGH 32 Centralt belägen utan insyn SUSABÄCKEN/LGH 32 SUSABÄCKEN/LGH 32 Kvadratsmart 2:a utgångspris 1.590.000 kr Avgift 2.633 kr Antal rum 2 rum och kök Boarea ca. 39 kvm Hiss Nej våningsplan 2 av 3 Byggår 1984

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd

Mätningar har utförts i ca 22 lägenheter och låga värden 40 90 Bq/m3 har uppmätts i lägenheterna Källarförråd Senast reviderad: 2010 09 02 Ämne Beskrivning Allmänt & tekniskt Fastighetens byggnadsår 1949 Förvärvsdatum 09 nov 09 Uppvärmning Fjärrvärme, en UC per huskropp Antal lägenheter 119 Antal Lokaler 7 (3

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

2 075 000 kr Accepterat pris

2 075 000 kr Accepterat pris Friköpt, villa radhus Härrydavägen 181, Härryda Precis intill Mölndalsån ligger denna rymliga och natursköna fastighet. Den öppna och ljusa villan passar lika bra för den större familjen som för ett företag,

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer