Studentvärden Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentvärden 2.04. Internet och bus 3. Birger Jarl 4. Kronhusgatan 6-7. Träning 8. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder"

Transkript

1 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Internet och bus 3 Birger Jarl 4 Kronhusgatan 6-7 Träning 8

2 Mats har ordet Chalmers och Göteborgs universitet. Med hänsyn till den nuvarande och framtida bostadssituationen för studenterna i Göteborg ser vår styrelse det som önskvärt att vi gemensamt med kommunen tar fram lagakraftvunna detaljplaner så att vi har möjlighet att utöka med ca lägenheter under perioden , d v s vi skall ha bostäder i förvaltning vid slutet av De resterande 1000 bostäderna räknar vi med att andra aktörer tar ansvar för. För att kunna bygga 350 bostäder om året måste vi sannolikt ha identifierat tomter för minst dubbelt så många eftersom det finns en stark tendens till att olika krafter sätter käppar i hjulet. För att nå upp till våra mål behövs givetvis ett starkt engagemang från vår omvärld! Vi har därför upprättat ett antal förväntningar på den omvärld som berör våra möjligheter mest fler bostäder behövs till 2010 Under året har vi formulerat vår affärsplan för som fastställdes av styrelsen i september. Tillgången på bra belägna studentbostäder har visat sig utgöra en viktig faktor för att behålla och stärka Göteborgs position som Sveriges mest attraktiva studentstad. Fokuseringen på hur viktiga studenterna är för Göteborgsregionens utveckling blir bara tydligare och tydligare och SGS Studentbostäder har ett stort ansvar för att studentbostadsbristen ska kunna lösas på ett tillfredställande sätt. När det gäller den framtida bostadsutvecklingen finns inga givna svar, men det är ändå viktigt att försöka tolka tidens tecken och ange vad man vill att SGS Studentbostäder skall stå för i framtiden. Vår vision säger att vi skall vara en ledande aktör på att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande och det är den vi tar avstamp från när det gäller att arbeta med målen i vår affärsplan. Vi skall tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, GFS, Göteborg & Co och Näringslivet vara en bidragande orsak till att studenten väljer Göteborg som studieort genom att erbjuda ett bra boende och att vi gemensamt utvecklar Göteborg som kunskapsstad. Vi tror att det kommer att behövas fler studentbostäder 2010! baserat på nuvarande efterfrågan, beroende på Chalmers expansion av internationella utbytesstudenter och baserat på expansionen inom Våra förväntningar på Göteborgs Stad: Ställa byggbar mark till förfogande. Snabbt ta fram nya detaljplaner. Se till möjligheterna inte svårigheterna i plan- och bygglovsfrågor. Medge mindre avvikelser från generella byggregler för byggande av studentbostäder. Låga tomträttsavgälder för tomtmark. Ändra på parkeringsnormer för studentbostäder. Våra förväntningar på Göteborgsuniversitet och Chalmers Tidigt besked om utökat behov av bostäder. Samordnad uthyrning till Göteborgs universitet respektive Chalmers. Fortsatt samarbete avseende studentbostäders anslutning till SUNET. Gemensamt verka för att ta fram fler bostadsobjekt Tillstånd att vara inkopplade direkt mot betygsregistren (LADOK) Våra förväntningar på regering och myndigheter Att få studentbostäder betraktade som ett separat behovsområde och därmed bidra till att bland annat byggregler, planbestämmelser och hyreslagstiftning anpassas efter de behov som är specifika för studentbostäder. Samordnad planering mellan antalet utbildningsplatser och antalet studentbostäder. Att beakta relationen mellan studentekonomin och boendekostnaderna. Att korta handläggningstiderna för överklaganden av plan- och bygglovsärenden. Vi kommer att göra vårt yttersta för att i stark samverkan med Göteborgs Stad och högskolorna se till att Kunskapsstaden Göteborg ligger i topp även Mats Odersjö, VD 2

3 HEM OM OSS SÖK BOSTAD VÅRA BOSTÄDER BOINFO INTERNET LÄNKAR KONTAKTA OSS SGS VECKOBOSTÄDER AKTUELLT Vår hemsida ska bli ännu bättre Internet i bostaden I oktober gick vi ut på webben och efterfrågade synpunkter på vår hemsida. Flera bra synpunkter förslag till förbättringar kom in en del kommer vi att kunna genomföra inom kort medan andra kommer att ta längre tid. Vi återkommer längre fram med en redovisning på hemsidan om vilka nyheter som införts. SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Tel Fax Efter det att vi lanserat vår nya hemsida kort tid. Köplats till en specifik bostad för snart två år sedan var det anges därför i intervaller för att ge en många som önskade att man skulle indikation på hur stor chans man har Vilken köplats har jag? att få bostaden om man söker den just då. Är det någon med bättre kötid kunna se sin köplats. som anmäler intresse för samma Vårt uthyrningssystem där kunden bostad går den personen före. Gör själv är aktiv och anmäler sitt intresse man en anmälan precis i början av för en specifik bostad gör att köplatsen kan variera stort bara under en inom det första intervallet vilket publiceringsperioden kan man ligga kan vara missvisande. Väntar man några dagar med sin anmälan får man en mer realistisk uppfattning av sin kötid. Teoretiskt kan en person alltså befinna sig på köplats 1 för att bara några minuter senare vara på plats 10 beroende på intresset för en specifik bostad. Det är först när vi stänger publiceringsperioden och börjar behandla anmälningarna som systemet kan räkna fram den exakta köplatsen. Nytt från vår Datanätgrupp Internet och bus BUS Internet har blivit en del av vår vardag i samhället och det gäller för studenter i synnerhet. Man har flyttat till en annan ort bort från sina föräldrar och gamla vänner, kanske till ett annat land. Skolan har uppgifter och inlämningar som sköts via mail och web, till allt större del av studierna behövs en dator och Internet. SGS Studentbostäder har länge samarbetat med Chalmers, Göteborgs universitet och SUNET. Detta för att vi gemensamt tycker att det är viktigt att studenter med deras speciella förutsättningar har möjlighet till en bra Internetanslutning. Nu höjs dock allt fler röster över landet för att universitetsstudenter inte längre skall vara anslutna genom SUNET. Man hänvisar till att studenter ofta använder Internet till saker som ställer till med problem. Detta har lett till att flera orter helt kopplat bort sina studenter. Umeå har stängt av, Linköping håller på och fler orter verkar vara på gång. Detta är en realitet. Internetlösningen i Göteborg har fått beröm från flera håll för att den fungera bra, men även vi måste se till att vi kan visa att studenterna är ett positivt inslag på SUNET. Vi tror inte att våra studenter är ett större problem än SUNETs andra Internetanvändare, men det finns ett visst fog för kritiken. Vi har länge bekämpat de fall av misskötsel vi hittat. Vi har i flera år kopplat bort datorer med problem och tillrättavisat de inblandade. > Forts. på sidan 10 3

4 Birger Jarl Till fastigheten hör även ett fantastiskt grönområde/park som ger ytterligare karaktär åt huset. Vill du följa med hem till mig och titta på min biograf? Kungliga Byggnadsstyrelsen byggde fastigheten 1966 och fram till 2004 användes den till utbildningslokaler för Institutionen för Hushållsvetenskap byggdes fastigheten om till studentlägenheter, och i september var det dags för inflyttning. Birger Jarls 124 lägenheter består av flest ettor, 115 stycken med en yta på kvadratmeter, men här finns även 9 tvåor på kvadratmeter. Flertalet av lägenheterna har en takhöjd på upp till 3,2 meter, och ger därför ett rymligare intryck. Skyddsbestämmelser i detaljplanen har gjort att huset inte skulle förändras exteriört, bl a fasaden i målat tegel och skiffertaket har bevarats i ursprungligt skick. Invändigt har huvudtrapphuset och entréhallen, samt särdragen i aulan bevarats. Aulan har delats i två och den ena delen har byggts om till biograf med 50 platser, den andra är en samling- Göteborgs grönaste studentbostadsområde slokal/pub, som båda kommer att kunna nyttjas av studenterna i huset. Ett Förtroenderåd på Birger Jarl håller precis på att bildas. De kommer att vara med och utforma lokalen, vad gäller inköp av möbler, utrustning mm. Radio Göteborg på besök Den 27 oktober fick Isabelle Stockman, boende på Birger Jarl, besök av Hasse Andersson från Radio Göteborg och Eleonor Schütt, Matkonsult från Hushållningssällskapet. Anledningen till besöket var att prata mat med studenter och dagen till ära blev Hasse och Eleonor bjudna på potatis- & purjolökssoppa. Isabelles etta på 31 kvadratmeter var tidigare metodkök då huset användes av Hushållsvetenskapen. Isabelle som läser Teknisk Fysik på Chalmers, tycker att det är viktigt att äta rätt, då det under vissa perioder bara är plugg som gäller. Mat och prestation hör ihop, både fysiskt och mentalt. Det skall vara roligt att laga mat! 4

5 Tredje Långgatan Studenter har flyttat in I början på sommaren flyttades det in i 24 lägenheter på Tredje Långgatan 10. Dessa centralt och mycket charmiga lägenheter, ligger i en del av den gamla brandstationen som nu byggts om. Huset byggdes 1884 och eftersom det finns bevarandekrav på fasad och fönster har huset fått behålla en del av sin ursprungliga karaktär. Några av lägenheterna är mysiga vindsvåningar med takbjälkar och takkupor. Nya rum på Nya Varvet I början av september hyrde vi ut 7 nya rum på Nya Varvet. Det tog 20 minuter innan allt var uthyrt till 7 lyckliga studenter. De flesta av dem saknade permanent bostad här i Göteborg och en var glad att flytta ur den husvagn han bodde i. Kundenkät 2004 Sedan 2001 genomför SGS Studentbostäder årligen en kundundersökning bland våra hyresgäster. Undersökningen genomförs tillsammans med studentbostadsföretagen i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm. Syftet är att få våra hyresgästers betyg på sitt boende och att jämföra hur vi ligger till i förhållande till de andra stora studentbostadsföretagen. Genom att bryta ner resultatet på bostadsområden får våra områdeschefer ett effektivt verktyg att hitta förbättringsområden. Undersökningens resultat sammanfattas i ett NKI-tal, Nöjd Kund Index, där 5,0 är högsta möjliga resultat. Vårt resultat blev i år 3,75. Övriga orter hade NKI 3,57 till 3,67. Åtgärder Varje områdeschef beslutar om olika åtgärder utifrån resultatet av kundundersökningen. Kräver dessa t ex en ombyggnad måste förslag på åtgärder först tas med i den normala budgetprocessen. Åtgärder som direkt har genomförts är att ändra rutinerna så att t ex städning av tvättstugor och entréer sker oftare. Vi har även blivit bättre och tydligare på att informera om när vi skall göra besök för att åtgärda en felanmälan. I förra årets kundenkät fick Rotary sämst NKI av alla våra områden. Det var särskilt de gemensamma köken som fick dåligt betyg. Utifrån detta beslutades att gruppköken på Rotary skall byggas om. Detta arbete pågår för fullt just nu. I Nytt från våra områden på sidan 11 kan du läsa om vad som görs på våra olika områden. Många av dessa förbättringar är ett resultat av vår kundenkät. Målsättning Vi vill självklart ha fortsätt nöjda hyresgäster och ligga i topp i Sverige, även om vi är medvetna om att trycket från de andra studentbostadsföretagen hårdnar. Även vår styrelse tycker att detta är viktigt. Styrelsen har därför gett oss en utmaning och beslutat att vi på några års sikt skall nå ett NKI på 4,0! 5

6 Kronhusgatan 2C - Göteborgs läckraste studentlägenheter På tomten som egentligen inte fanns, invigdes i mitten av september 56 läckra studentlägenheter mitt i stan, men projektet har tekniskt sett inte varit helt lätt med bl a stora bergarbeten där kubikmeter sten har sprängts bort. En del av Kvarnberget har byggts in i huset vilket ger det en mycket speciell karaktär. Här finns en glasad innergård och ovanför löper loftgångar samman mot berget som gör att husets inomhusmiljö inte liknar något annat hus i Göteborg. Samtliga hyresgäster har tillgång till berget, via spången från huset, flera av lägenheterna har en härlig altan med utsikt över Kronhusparken, och sträcker man på sig lite extra kan man t o m se en skymt av Älvsborgsbron. Kronhusgatans 56 lägenheter består av flest ettor, 41 stycken på 32 kvadratmeter, men här finns även 11 tvåor och fyra treor på upp till 65 kvadratmeter, där det är tänkt att man kan bo två kompisar, eller ett par och dela lägenheten. Lägenheterna har byggts med gedigna material, klinker i hall och kök, fönsterbänkar av marmor, snickeridetaljer i oljad ek och helkaklade badrum, till stor del för att minska framtida underhållskostnader. Lägenheterna har varit attraktiva, 15 sökande per lägenhet och det beror säkert mycket på det centrala läget och husets speciella konstruktion. De som inte hade varit ute i god tid med att placera sig i bostadskön var denna gång chanslösa. Två som kunde bekräfta detta var Johan Wallin och Danny Efraeim som båda stod i kö ca 1,5 år innan de fick sina efterlängtade lägenheter. Danny läser Industriell ekonomi på Chalmers, för att få ekonomin att gå ihop jobbar han lite extra och snart kommer en kompis till honom att flytta in i 1:an. En inte alltför ovanlig lösning när kassan tryter. 6

7 7

8 Träning... Nu när det har gått några månader in på höstterminen så står man som student återigen mitt i kaoset av tentaplugg, tentaångest, tentor, tentafester och som snart efterföljs av nytt tentaplugg, tentaångest och så fortsätter det sedan. Där emellan försöker man skapa något av ett vanligt liv där man klämmer in sociala aktiviteter som huvudsakligen innebär att träffa vänner över en fika som varar längre än en liten kaffe på SevenEleven utanför KTB. De små kaffepauserna på SevenEleven är givetvis inte att förakta, med tanke på vilken oas de utgör i det annars studiehetsiga klimatet på biblioteket. Studietiden är naturligtvis både händelserik och spännande, och social stimulans får man förstås av sina studiekamrater. Ibland kan det dock kännas svårt att motivera orken till studierna och det höga tempot i studentlivet. Efter åtskilliga år som student så har jag nu äntligen funnit min lösning till motivationsproblemen och sällat mig till skaran av studenter som hämtar sin ork och energi i fysisk träning. Tro mig, detta är ett faktum som jag har försökt undvika att inse i många år nu och jag skulle vilja härleda min inställning till min bakgrund som utgörs av en familj med allvarliga tendenser till träningsmani. Jag kommer ifrån en familj där mellantider ses som det ultimata samtalsämnet och där diplom, medaljer och dalahästar med träningsvästar utgör huvudparten av inredningen i hemmet. Men efter att ha plågat mig igenom åtskilliga nära döden upplevelser genom timlånga spinningpass, skidturer, Lidingö lopp, triathlon lopp under min uppväxt, så har jag äntligen insett att det även finns andra former av träning för fysiskt välbefinnande. Numera går jag tre gånger i veckan till gymmet, där jag möts av en för mig helt ny värld av både unga och äldre som målmedvetet minglar bland olika träningsredskap, men samtidigt med en respekt för varandras privata sfär. I början kan man känna sig lite utanför och udda Tentaplugg, tentaångest, tentafester och så fortsätter det. kanske, med tanke på alla vältränade, modemedvetna fitnessmänniskor i enhetliga gymtrikåer som verkar ha fötts in i gymkulturen, men efter ett tag kan jag lova att man själv smälter in alldeles utmärkt med eller utan trikåer. På de flesta gym får man även möjligheten att prova på olika pass, som kan innebära allt ifrån Step som hårdraget innebär att hoppa på och av en bräda i takt till musik, mycket populärt bör tilläggas, till kampsportsinspirerade konditions- och styrkepass. En av mina personliga favoriter är den fysiskt dynamiska yogan, där man får kombinera både andning och styrka. Med min utgångsfysik, som i och för sig skulle kunna jämföras med en höftopererad nittioårings, så kan jag konstatera att yogan kan vara nog så ansträngande. Efter passet känner man sig dock otroligt väl till mods och full av energi. Som student är jag väl medveten om och insatt i studenters allmänt begränsade ekonomi, men jag kan säga att med tanke på det energitillskott som träningen på gymmet har gett mig så är det värt varje krona. Alternativet är att träna hemma och ge sig ut och springa, och det är ett ypperligt alternativ för dem som har en stark karaktär, men för er som saknar den liksom mig så är gymlivet fantastiskt och enligt mig, så mycket roligare. Text: Den vältränade Helena Lind Fysisk träning - bästa verktyget för att hantera stress och depression Trötthet, sömnproblem, ångest, depression, och spänningar är vanligt bland studenter och ett av de stora studiehindren. Fysisk aktivitet motverkar både stress och depression. Med en kropp i god form blir inte tentaångesten lika svår och skulle du kuggas hanterar du motgången mycket bättre. Träna och ät rätt så orkar du både plugga och festa! 8

9 Studenter tränar i Stora Rikssalen Fysiken som är Göteborg studenters motionsanläggning på Gibraltargatan, har nu fått en filial mitt i centrum. I Stora Rikssalen i det anrika gamla Televerkets lokaler, där det tidigare satt växeltelefonister och kopplade göteborgarnas telefonsamtal, finns nu ett helt nytt gym på kvadratmeter med tillhörande gruppträningssalar, kurslokaler mm. Anläggningen har kommit att kallas Fysiken Kaserntorget. Fysikens verksamhet på Kaserntorget omfattar bl.a. gym, gruppträning, personlig träning, rehabträning, sjukgymnastik, och nu pågår även en ombyggnation med anslutande aerobicsal, cykelsal mm, på drygt 350 kvadratmeter. Gymmet är beläget i den vackra salen kallad Stora Rikssalen och omfattar totalt m 2 Hyresförhandlingar för 2005 SGS Studentbostäder och Hyresgästföreningen har börjat förhandla om 2005 års hyror. Vi har begärt en hyreshöjning på 2,5% för bostäder och 10 kr/mån för p-platser. IT-avgiften föreslås vara oförändrad för år För de som bor i inhyrda lägenheter har vi begärt samma hyreshöjning som fastighetsägaren höjer sina lägenheter med. För blockhyresavtalen på Dr Linds gata, Sten Sturegatan, Ekbacka, Gårda Fabriker och Brahegatan gäller dock 2,5%. För 2005 räknar vi med kostnadsökningar för el, värme, vatten, sopor, kabel-tv liksom löner. Den post som ökar mest är ändå underhåll och reparationer. Flertalet av fastigheterna är nu äldre än 30 år och i behov av ett kontinuerligt, både inre och yttre underhåll. I och med att vi räknar med låga räntenivåer även för 2005 kan hyreshöjningen begränsas till 2,5%. Släkt Släkt och och vänner på på besök? Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum Du vet väl att som hyresgäst hos SGS Studentbostäder har du möjlighet att hyra rum på Utlandagatan för dina gäster till kraftigt rabatterade priser. Alla rum har dusch, på Utlandagatan för dina gäster till kraftigt rabatterade priser. Alla rum har dusch, toalett och TV. Köket som dina gäster har tillgång till ordnar de toalett och TV. Köket som dina gäster har tillgång till ordnar de själva med frukost. själva med frukost. Dessutom ingår linne och städning. Dessutom ingår linne och städning. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ange boenderabatt redan när du beställer. Ditt pris med boenderabatt är: Ditt pris med boenderabatt är: enkelrum 240:-/natt enkelrum 240:-/natt??? dubbelrum 340:-/natt dubbelrum 340:-/natt??? För ytterligare information, ring oss på telefon eller faxa på Du kan också maila till eller besöka vår hemsida 9

10 Vad händer på Kviberg? Det byggs för fullt på Kviberg och funktion framhävs med regelbun- Vårt största byggnadsprojekt sker på det utformade glas- och fasadpartier. Kviberg, och projektet omfattar tre Inflyttning beräknas vara klart prelimi- etapper om drygt 500 studentlägen- närt maj juni heter. Etapp III består av en u-formad Den första etappen på 202 lägenheter är färdigställd och studenter flyttade in vid årsskiftet 03/04. Etapp II innehåller sammanlagt 209 lägenheter, varav 173 är ettor på 27 kvm, 16 tvåor på 42 kvm och 20 treor på 54 kvm. Här får husen en mer utmanande karaktär. Kubformade huskroppar i fyra våningar kopplas samman med entréer och trapphus. Husens innehåll byggnad i fyra våningar med ca 103 lägenheter. Byggnaden påminner om husen i etapp II, men med en markerad karaktär av centrumbyggnad för Kvibergs studentbostäder. I bottenvåningen kommer det att finnas lokaler för områdeskontor, ett stort gym, närbutik samt eventuellt även en kvartersrestaurang. Etapp III beräknas vara klart för inflyttning preliminärt våren Etapp II Etapp III > Forts. Internet och bus Bortkoppling Även om det stora flertalet av våra användare sköter sig så finns det några som inte förstått de regler som gäller när man registrerade sig för Internet. Om ens dator används för att sprida film och musik som någon annan har upphovsrätten till så blir man bortkopplad. Vi har fått tillrättavisa flera personer och då har problemet löst sig. Men den som ändå ägnar sig åt att bryta mot våra regler löper en stor risk att bli permanent bortkopplad. Det vill säga inte alls återfå Internet via vårt datanät. Man skall dessutom vara medveten om att eftersom IT-avgiften är till för att bekosta installationen av det fasta nätet i huset så blir man ändå inte av med avgiften. Trafikbegränsning I oktober 2004 infördes trafikbegränsning för att vi i vår statistik upptäckte att en liten klick av användare hade konsumerat stora delar av den tillgängliga Internetkapaciteten. De 3 översta procenten av våra användare hade själva stått för 50 procent av trafiken. Numera finns en gräns och om man överskrider den blir man bortkopplad ett dygn. Ett säkert sätt att bli bortkopplad är att ställa sin dator på kontinuerlig fildelning för att få bra nedladdningspoäng. Fildelning De som använder fildelningsmjukvaror (DC, Kazaa mfl ) för att ladda ner upphovsskyddat material gör något som i sig är i en juridisk gråzon. Dessutom sprider dessa mjukvaror ofta automatiskt ut det som finns på hårddisken under tiden som de används för att ladda ner materialet. Återigen om det som sprids är upphovsrättsskyddat material bryter man mot våra regler, SUNETs regler och svensk lag. Då blir man bortkopplad! Akademisk Kickoff 2004 Även i år anordnade GFS en Akademisk Kickoff, ett välkomstarrangemang för nya studenter vid Göteborgs universitet. Arrangemanget hölls i år den 22 september i Studenternas Hus och lockade många, vilket märktes tydligt på kön av studenter som ringlade sig ner på gatan. Väl inne, bjöds studenterna på buffé, välkomsttal, körsång, dansuppvisningar och mässa med ett 40-tal utställare. Mässan hade stor dragningskraft med bord dignande av information, godis, tävlingar och mycket mer. Vid vår monter fick studenterna svar på frågor om boende av Cecilia och Anna, och kanske även lite hjälp med svar i vår tävling som vi hade tillsammans med Göteborg & Co. Priser som bestod av övernattningar på SGS Veckobostäder och GöteborgsPass från Göteborg & Co, vanns av Marica Hansson och Jenny Boije. 10

11 Nytt från områdescheferna Björn Prytz Olofshöjd Mikael Hermansson Johanneberg Bo Augustsson Rosendal Bertil Hansson Inhyrda bostäder Olofshöjdsgruppen Olofshöjd Under december blir underhållsrenoveringen av betongen i garaget klar på parkeringsdäcket Olofshöjdsgatan. Målning av trapphusen på Omgången sker under hösten Samtidigt sker montering av tittöga. Motionshallens duschar, omklädning och toalett renoveras och beräknas vara klart vid årsskiftet. Olofshöjds vattenförbrukning har ökat och vi vill att ni hjälper till att spara på våra resurser, lämna in felanmälan på läckande kranar och toalettstolar. Reparationer utföres utan kostnad. Hökegårdsgatan I slutet av november stängde vi sopnedkasten, då vi har öppnat ett miljörum som är placerat i bottenvåningen. Här finns det behållare för batterier, lampor, glas-, metall- och plastförpackningar, papper, tidningar och övrigt brännbart restavfall. Ostkupan Vi monterar beröringsfritt låssystem till entréer, tvättstugor och även bokningssystem till tvättstugorna. Vi ska under vintern utföra infordring av avloppsrör som är belägna från det plan brevlådorna finns och ner i garaget. Detta kan orsaka avloppslukt i garage under en period. Johannebergsgruppen Volrat Tham De nya källarförråden på Volrat Tham är nu klara. Installationer av nya rök- Äh, det händer inte mig! Försäkringar är nåt av det tråkigaste som finns - tills man behöver dem. Jämför priser och innehåll, t ex via Sveriges Försäkringsförbund: som har länkar till de flesta bolag eller och gå in under fliken; Jämför. luckor i varje trappuppgång är färdigt, och nya fläkthus kommer att monteras i början på januari 05. Rotary Till årsskiftet kommer renoveringen av alla gruppkök i stort sett vara klara. Nya entrédörrar kommer att monteras, och vi kommer även att påbörja arbetet med att installera nya tamburdörrar. Vi har ambitionen att montera nya postlådor på Rotary, och även detta till årsskiftet. Kjellmansgatan Installation av nytt låssystem (Aptus) sker på entrédörrarna. Även nya cykelrumsdörrar med Aptus-låssystem kommer också stå färdigt inom kort. Vi har haft en stor takläcka på Kjellmansgatan, detta är nu åtgärdat och taket är som nytt. Birger Jarl Den 5 december stals tyvärr projektorn i biografen, varför denna kommer att hållas stängd tillsvidare. Rosendalsgruppen Lilla Torp Det stora dräneringsarbetet runt fastigheten är nu slutfört. I anslutning till återställandet har nya rabatter och buskar planterats. Rosendal Nytt passagesystem (Aptus) är installerat i P-däcket och Studiegången 5B. Byte av samtliga stolpbelysningar i området pågår. Fortsatt utbyte av gamla trinetter i hus 4 planeras. Hus 3 är nu färdigställt. På Studiegången 3-4 planeras installation av nytt passagesystem med elektroniskt bokningssystem i tvättstugan (Aptus). I våra 26 stycken ombyggda lägenheter på 5B har under hösten utbytesstuderande studenter flyttat in. Målning av trappor pågår i inre loftgångarna hus Ny klädbutik har öppnat på Studiegången 6 Planering av införande av sopsortering i området pågår Kviberg Komplettering av sittgrupp är utförd utanför Lilla Regementsvägen 6 vid boulebanan samt sittgrupper på baksidan av Lilla Regementsvägen 8. Anläggningsarbete pågår utanför Lilla Regementsvägen 6, 8 och 10. Arbetena innefattar bl a: nytt avloppoch vattennät, nyförläggning el & tele, ny gatubelysning, ny nätstation för el, upprustning och ombyggnad av befintlig väg Vår förhoppning är att dessa arbeten inte skall innebära för stora olägenheter samtidigt som vi hoppas på förståelse från er hyresgäster. Arbetena kommer att pågå fram till sommaren Inhyrda bostäder Postgatan Förbättrad sopsortering i Postgatans soprum. Möjlighet att sortera komposterbart, glas, wellpapp, tidningar, plast, plåt, batterier och glödlampor/ lysrör Ceresgatan Det elektroniska låssystemet (Aptus) i allmänna utrymmen och tvättstugebokningen på Ceresgatan har tagits i bruk. Vi hoppas att detta ska ge ett tryggare boende. Ekbacka Ekbacka har också fått elektronisk låsning i entréer och cykelrum. Portkoderna är borttagna. Åtgärden syftar till ett tryggare och säkrare boende. Bilpool Du som bor på Kronhusgatan har nu också möjlighet att tillsammans med Postgatan disponera vår miljöbilpool på kvällar och helger mot en rimlig kostnad. Bilpoolen består av 2 Volvo S60 Bi- Fuel med dubbla bränslesystem. Bilarnas P-tillstånd medger 2 timmars fri parkering, även på 10 minutersplatser i Göteborg och Mölndals kommun. Mer information/bokning om vår Miljöbilpool finner du på din anslagstavla, eller gå in på 11

12 Studentvärden 1.04 Arrival Day utbytesstudenterna anlände Reser du bort??? Gå in på Mina sidor /Min hyra och hitta ditt OCR-nummer för din hyresavi! Exchange Student Services vid Göteborgs Universitet arbetar med att ta emot och välkomna utbytesstudenter som kommer för att studera vid universitetet i en eller två terminer. Startskottet på välkomstprogrammet varje termin är en Arrival Day då Exchange Student Services erbjuder unik service under en dag. Den 25 augusti hölls Arrival Day i Olofshöjds motionshall och runt 300 utbytesstudenter anlände. Här fick de hjälp med nycklar till sina studentbostäder, kontrakt, information, kartor över Göteborg med mera. Utbytesstudenterna blev väl mottagna av Exchange Student Services och Student Buddies, svenska studenter som ställde upp som funktionärer. Heldagsutflykter anordnades, bl a en tur ut till Öckerö och besök på hembygdsgården och ett stopp vid Delsjön där det var tänkt att ha en liten picknick, men vädrets makter tyckte annat. Oj vad det regnade! Läs gärna mer om verksamheten på: english summery Göteborg, the most popular choice A business concept for the years was established by the SGS board of directors in September. To offer student housing in suitable areas is an important factor in order to make Göteborg the most popular choice in Sweden among university students. For the present and the future student housing situation it is our goal that we, together with the local authorities, proceed with detailed development plans in order to expand the number of flats to 2000 during the years , i e to manage 8500 flats towards the end of We expect early information from Chalmers and the university about needed flats, especially for the international students, and co-ordinated renting of flats for these groups. Internet and Abuse The Internet capacity for the students' Internet connection at SGS is provided by SUNET (The Swedish University Computer Network). This results in a connection with good capacity to a low price. There is however a rising debate whether the connection is used for the right purpose or not. Most of our students behave well but some disregard the rules for the network. Students who uses the connection to distribute copyrighted films, music and similar take a serious risk of being permanently disconnected. This without a deduction of the IT-fee in such a case. On the 11th of October a system which temporarily disconnects student computers which generates enormous amounts of traffic was implemented. This due to us discovering that a very small part of our users (3%) consumed half the bandwidth. Vad tycker ni om tidningen? Har du synpunkter på tidningen? Vad skulle du vilja läsa mer om i Studentvärden? Är det något som saknas? Hör av dig till Marknadsansvarig Utgivare: SGS Studentbostäder Utlandagatan 24, Göteborg Telefon: Fax: Stiftelsen är medlem i Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF) och SABO och äger eller förvaltar drygt bostäder och 51 lokaler. Tryck: Prinfo Linderoths, Göteborg. Studentväden utkommer 2 gånger per år.

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11

Studentvärden 2.05. Miljödiplomering 3. Studentbostäder på Kviberg 6 9. Min fantastika lägenhet 9. Litet och stort, billigt och dyrt 10 11 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 2.05 www.sgsstudentbostader.se Miljödiplomering 3 Studentbostäder på Kviberg 6 9 Min fantastika lägenhet 9 Litet och stort, billigt och dyrt

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

Studentvärden 1.03. TEMA Tidningens tema. Innehåll på sidan 3. Innehåll på sidan 5. Innehåll på sidan 6. Innehåll på sidan 7. Nytt profilprogram 3

Studentvärden 1.03. TEMA Tidningens tema. Innehåll på sidan 3. Innehåll på sidan 5. Innehåll på sidan 6. Innehåll på sidan 7. Nytt profilprogram 3 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.03 www.sgsstudentbostader.se Nytt profilprogram 3 Kviberg 4 Odin 6 7 Bilpool 8 TEMA Tidningens tema Innehåll på sidan 3 Innehåll på sidan 5

Läs mer

Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6

Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.08 www.sgsstudentbostader.se Lindholmsallén nedräkningen har börjat! s 4 6 Barcelona studier utomlands s 8 9 Mats har ordet Man blir nästan

Läs mer

Lasse. Studentvärden 2.09. 126 meter över havet Guldhedstornet. att åka på mission är ett minne för livet!

Lasse. Studentvärden 2.09. 126 meter över havet Guldhedstornet. att åka på mission är ett minne för livet! Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 2.09 126 meter över havet Guldhedstornet Lasse att åka på mission är ett minne för livet! Studentvärden 2.09 Mats har

Läs mer

Studentvärden. Fest på Trädgår n 3.09. Johanna med uppdrag att upplysa. Bland Akacior och Kalebasser. Kickoff för Student 09.

Studentvärden. Fest på Trädgår n 3.09. Johanna med uppdrag att upplysa. Bland Akacior och Kalebasser. Kickoff för Student 09. Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 3.09 Fest på Trädgår n Kickoff för Student 09 Johanna med uppdrag att upplysa Bland Akacior och Kalebasser på Studiegången

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 1.10. www.sgsstudentbostader.se. Och vinnarna är...

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 1.10. www.sgsstudentbostader.se. Och vinnarna är... Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se 1.10 Och vinnarna är... Mats har ordet Med några kalla men härligt snövita månader bakom oss känns det nu bra att de

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 2.11. www.sgsstudentbostader.se. » I Want To Ride My Bike «

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden 2.11. www.sgsstudentbostader.se. » I Want To Ride My Bike « Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden www.sgsstudentbostader.se» I Want To Ride My Bike «2.11 Mats har ordet När det nu lackar mot jul och lite välbehövlig ledighet för oss alla,

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Studentvärden Special -07

Studentvärden Special -07 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -07 www.sgsstudentbostader.se Viktor Rydberg lade grunden 50-talet - allas lika rätt till högre studier I mitten på 40-talet betonas

Läs mer

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt

Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder. Studentvärden Special -08. www.sgsstudentbostader.se. Svart. på vitt Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden Special -08 www.sgsstudentbostader.se Svart på vitt Studentbostäder sedan 1951 Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram

Läs mer

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] AUGUSTI 2008 Vinn! ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten Lågenergihus

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29. Fotograf Håkan Dalåker: sid 13. White arkitekter: sid 5

Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29. Fotograf Håkan Dalåker: sid 13. White arkitekter: sid 5 Årsredovisning 2011 Fotograf Jörgen Hinder: framsidan, sid 4, sid 6, sid 9, sid 12, sid 14, sid 29 Fotograf Håkan Dalåker: sid 13 White arkitekter: sid 5 Innehållsförteckning Året i korthet 4 Uthyrningsläget

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Storasyster flyttar hemifrån. Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander. Kaktävling. En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005

Storasyster flyttar hemifrån. Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander. Kaktävling. En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 3 2005 Storasyster flyttar hemifrån Kaktävling Dagbok med skådespelerskan Hanna Lekander BOINSIKT 3/2005 1 Garantier och valmöjligheter Höstterminen

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11

03-2014. Framåt marsch på Brigaden HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER ACTIONDAGEN I NORSLUND. Enkelt att bo för alla SIDAN 8 SIDAN 4 SIDAN 10 SIDAN 11 HETA TIPS FÖR KALLA FÖTTER SIDAN 8 # 03-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER ACTIONDAGEN I NORSLUND SIDAN 4 Framåt marsch på Brigaden SIDAN 10 Enkelt att bo för alla SIDAN 11 LEDARE

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM Smygpremiär Werning Lek mellan bobutiken Ungdomarna flyttar in Bra miljötips

vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM Smygpremiär Werning Lek mellan bobutiken Ungdomarna flyttar in Bra miljötips NR. 02 vinter 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS UPPSALAHEM 3 Smygpremiär Bobutiken 6 HAnna Werning bobutiken Hälsar välkommen 12 Lek mellan husen + Ungdomarna flyttar in GODA grannar ELLER gruff?

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer