Varför är just Sverige världens mest sekulariserade land?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför är just Sverige världens mest sekulariserade land?"

Transkript

1 Varför är just Sverige världens mest sekulariserade land? Torsten Åhman Undersökning efter undersökning säger samma sak: Sverige tillhör de mest sekulariserade länderna i världen. I undersökningar som ständigt görs hamnar vi bland de främsta. Ibland ligger Estland före. Ibland Danmark. Men oftast är det Sverige som ligger i topp. En artikel i Dagens Nyheter som tog upp den här frågan hade som rubrik: Sverige har världens mest avvikande folk. I en artikel i samma ämne i Svenska Dagbladet skrev Anders Haag, reporter på Idagredaktionen: Lagomlandet Sverige är ett intressant land. Svenskars värderingar är exempelvis inte alls särskilt normala eller lagom. Ur omvärldens synvinkel är vi snarare de mest avvikande. Enligt en återkommande internationell undersökning om människors värderingar, World Values Survey, är Gud viktig bara för var femte svensk (17 procent) och religion är viktigt för enbart var tredje (35 procent). Om någon tycker att detta verkar vara en förvånansvärt hög andel ska ni veta att ur ett internationellt perspektiv är det här låga siffror, faktiskt lägst i världen. Sverige är det mest icketypiska landet vad gäller organiserad religion. Extremt kan man hävda. Det menar Thorleif Petterson, professor emeritus i religionssociologi vid Uppsala universitet och ansvarig för den svenska delen av World Values Survey, som är ett nätverk av sociologer som studerar förändringar i människors värderingar och hur detta påverkar ett samhälle. Så långt Svenska Dagbladet Varför är vi så avvikande? Varför just vi? HUR KAN DETTA KOMMA SIG? Det är min fråga. Först måste vi klarlägga vad det är vi pratar om. Ordet sekularisering kan ha betyda olika saker. Så här förklaras det i Nationalencyklopedin: Överförande av områden som stått under kyrklig jurisdiktion till världsliga makthavare. Sådant har förekommit under olika perioder i historien, bl a. vid reformationen samt under franska och ryska revolutionen. Allmänt om processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande... Ordet kan betyda att områden som kyrkan tidigare haft makt över bestämmer den inte över längre Det är inte längre kyrkan som bestämmer över skolan, 1

2 över lagstiftningen eller andra samhällsinstitutioner, inte heller över vad medborgarna ska tro. Det vill säga att stat och religion har skilts åt. Den typen av sekularisering bör kristna se positivt på. Som frikyrkliga har vi kämpat för den. Detta stod ju också Jesus för. Han skilde på stat och religion. Han sa att vi ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. (Matt 22:21) Men sekularisering i meningen att religionen förlorar i betydelse i medborgarnas medvetande är en annan sak. Om man med religion menar att människan söker Gud och erfar Gud som en påtaglig faktor i sitt liv som ger människan mening, hopp och inriktning ser vi som kristna naturligtvis med sorg på att detta förlorar sin betydelse i människors medvetande. Det var ju en sådan erfarenhet Jesus inbjöd människorna till. Här använder jag ordet i denna senare mening att religionen förlorat i betydelse i människors medvetande. Det är så ordet vanligen används och det är i den meningen ordet används i de undersökningar som jag ovan hänvisat till. Frågan är alltså varför religion har förlorat i betydelse i människors medvetande mer i Sverige än i något annat land. Jag har tagit upp de här frågorna i samband med seminarier och föredrag på olika håll i vårt land. När jag då lämnat ordet fritt har ett förslag kommit upp vid flera tillfällen. Egentligen är det så grovt och dumt att det känns genant att skriva om. Om det inte vore så vanligt förekommande skulle jag inte bry mig om det. Att Sverige är så sekulariserat beror på socialdemokraterna. Resonemanget går så här: Det var socialdemokraterna som tog bort kristendomen i skolan och därför sekulariserades Sverige. Förr hade kristendomen stor plats i skolan, man började och slutade dagen med bön och psalmsång. Undervisningen i kristendom var ett viktigt ämne. Orsaken till detta var ju att det var kyrkan som startade skolorna. Det var ju munkarna och nunnorna som kom med bildningen till vårt land. Det var de som började lära svenska folket att läsa och skriva och detta fördes vidare genom kyrkan. Självklart fick kristendomen en stor plats. Under de senaste drygt hundra åren har staten tagit över skolväsendet, vilket ju är naturligt så som samhället har utvecklats. Under en stor del av den tiden har 2

3 socialdemokraterna haft regeringsmakten. Alltså menar man beror det på dem att kristendomen fått en mindre plats i skolan och därför har samhället sekulariserats. Man tror alltså att det hade varit på ett annat sätt om vi under alla dessa år haft en borgerlig regering. Det finns inget som tyder på det. Vi ska komma ihåg att det är i den borgerliga pressen som den kristna tron mött de starkaste angreppen genom åren. Det är klart att kristendomens plats i skolan gav referensramar och stimulerade människor att tänka religiöst, men en sådan undervisning är ingen förutsättning för att människor ska tro. I flera länder där den kristna tron gått starkt fram förekommer överhuvudtaget ingen kristendomsundervisning i skolorna. Till exempel i Kina där antalet kristna från slutet av 1970 till nu har ökat från 3 miljoner till runt 100 miljoner har man ingen kristendomsundervisning i skolorna. (Bedömningen av antalet kristna i Kina varierar från 65 till 140 miljoner. 100 miljoner kan vara en realistisk siffra) I USA där 56% av befolkningen säger att religion är en mycket viktig del i deras liv (Sverige 17%) och där över 30-40% går regelbundet i kyrkan (jämfört med Sverige 3-4%) är kristendomsundervisning förbjuden i skolan. Inte heller förekom någon kristendomsundervisning i skolorna när under de första århundradena när den kristna tron hade en explosionsartad framgång i medelhavsområdet. Att kristendomen inte har samma plats i skolorna kan inte vara den avgörande faktorn för Sveriges sekularisering. Orsaken måste ligga på ett annat plan. Det finns de som menar att det beror på att vi är så högt utbildade När man påstår detta säger man två saker 1. Vi är särskilt högt utbildade i Sverige och därför är vi mer sekulariserade än i något annat land. 2. Om människor är högt utbildade trängs tron per automatik tillbaka. Båda påståendena är fel. Vår utbildningsnivå i Sverige ligger inte så högt att vi utmärker oss framför andra. Det genomförs rankingar av universitet ibland. För lite sedan redovisades en sådan. Bland de 100 främsta universiteten i världen fanns endast tre i Sverige. Det högst rankade universitetet i Sverige var Karolinska Institutet i Stockholm. Det låg på 51 plats. Sedan kom Uppsala Universitet som låg någonstans runt 70:e plats. Den genomsnittliga utbildningsnivån ligger inte heller särskilt högt i jämförelse med många andra länder. Man säger också att en hög utbildning måste tränga tillbaka tron i människors liv. 3

4 Den uppfattningen är inte så ovanlig. Den är en älsklingstanke bland de så kallade Humanisterna. Richard Dawkins, naturvetare, professor i Oxford och känd ateist, skriver i sin bok Illusionen om Gud : Riktiga vetenskapsmän måste vara ateister. Att det inte behöver behöver vara så skriver Francis S Collins i sin bok The Language of God Han anses vara en av världens ledande vetenskapsmän. Han ledde arbetet med att kartlägga DNA-molekylen. Ett av de främsta vetenskapliga genombrotten i modern tid. Han berättar i den boken om sin egen väg från ateism till tro och redovisar en undersökning som gjordes 1916 då biologer, fysiker och matematiker tillfrågades om de trodde på en Gud som aktivt kommunicerar med människan och till vilken man kan be med förväntan att få bönesvar. 40% svarade ja gjordes den undersökningen igen, identisk likadan och svarsprocenten blev precis densamma. Det har varit så i alla tider att det har funnits människor på höjden av sin tids bildning som varit övertygade kristna. Så är det också idag. Hög utbildning och gudstro behöver inte utesluta varandra. Enligt en ny undersökning förhåller det sig tvärtom. Högre utbildade tenderar att bli mer gudstroende. Den rapporten från University och Nebraska-Lincoln säger att för varje extra år av utbildning ökar sannolikheten att man deltar i religiösa sammnkomster med 15%. Sannolikheten att man åtminstone läser Bibeln då och då ökar med 9% för varje år av utbildning. Mer material... Nej, det är inte här vi har orsaken att vi är mer sekulariserade än andra. Kan det bero på vår snabba tekniska och ekonomiska utveckling? (det man brukar kalla modernisering ) Vi har verkligen varit med om en snabb teknisk och ekonomisk utveckling i Sverige. En enorm utveckling under de två senaste generationerna.. Men det har också andra varit med om. En del en ännu snabbare än vår och det har inte nödvändigtvis lett till en djupare sekularisering. Ibland har det varit tvärtom. Till exempel i Sydkorea och Kina. Detta kan inte vara orsaken Så här skriver Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet om den process som kallas modernisering i sin bok Det postsekulära tillståndet : Det finns en ofta upprepad berättelse om hur västerlandet sekulariserades: en gång var västerländska människor så oupplysta att de tog sin tillflykt till religionen, både för tröst och förklaring av naturfenomen. Tack vare ett antal av tankens hjältar under upplysningstiden trädde de den västerländska människan emellertid ut ur sitt omyndiga tillstånd och började tänka själv, utan religionernas - framför allt kristendomens - dogmatiska fördomar som hämmande faktorer. Detta ledde inte 4

5 bara till medicinska och teknologiska framsteg utan också till personlig och politisk frihet och till tolerans. Religion kom att framstå som något förlegat. När den inte förblev en privatsak blev den istället ett hot mot demokrati och upplysning. Men lyckligtvis skulle religionen försvinna ju mer samhället moderniserades. På sistone har det här sättet att berätta historien mist sin självklarhet. Så här skrev han i Kyrkans Tidning för en tid sen (43/08): Enligt den klassiska sekulariseringsteorin som bland annat företräddes av nestorn inom religionssociologi, Peter Berger, finns ett samband mellan modernisering och sekularisering: ju modernare ett samhälle är, desto mindre religiöst är det. Få religionssociologer, och inte heller Peter Berger, tror numera på denna teori... Visst kan vår höga levnadsstandard spela en viss roll. När man får en god ekonomi kan det ge en känsla av trygghet. Man är inte så utlämnad och har inte samma behov av Gud för sin överlevnad. Dessutom är det ju så att den som har mycket pengar kan köpa roliga saker och teknikens utveckling har gett oss mycket sådant. Man kan ägna sig åt intressanta upplevelser och tidsfördriv och det kan bli så att livsfrågorna trängs i bakgrunden. Man blir så upptagen av det man kan köpa och uppleva att det upptar hela ens intresse. Detta kan säkert spela in. Men varken Sigurdsson eller Berger menar att det är här vi har den avgörande orsaken till sekulariseringen. Den avgörande orsaken måste vara en annan. För mig ställdes den här frågan på sin spets när förre påven Johannes Paulus II hade avlidit. Jag häpnade över att en miljon människor, mest ungdomar, samlades i påvens födelsestad Krakow för att sörja. Och detta trots att han har så mycket emot sig med sin lustiga mössa och för många människor så urmodiga åsikter. En miljon är mycket folk! Söndagen den veckan råkade jag se Formel 1 på TV och noterade att alla bilarna i Ferraristallet (bilen tillverkas i Italien) hade svarta motorhuvar för att uttrycka sorg. Och en del av förarna hade målat på sina hjälmar Thank you Pope (Tack påven). Jag kunde inte undgå frågan. Varför spelar religionen så stor roll hos dem och varför så liten hos oss? Samma fråga ställer man sig när man tänker på den starka tillväxten för den kristna tron på många håll i världen. Jag tog upp frågan med Magnus Malm, författare, skribent och jag tror många skulle hålla med mig om att han gör skäl för att kallas kristen tänkare eller kristen filosof. Jag ställde den utifrån den kristna trons perspektiv: Hur kan det komma sig att kyrkorna i Polen, i Kina, i flera andra länder i Asien, i Afrika, i Sydamerika och många kyrkor i Nordamerika växer och attraherar så mycket människor men att detta sker inte sker i Sverige. 5

6 Det svar han gav tror jag sätter fingret direkt på orsaken. Jag har gått vidare med det här svaret, jag har undersökt det och fått det bekräftat från så många håll att jag vill föra fram det som en tes i den här boken. Överallt i världen där den kristna tron går fram förknippar man den med frihet. Men det gör man inte i Sverige. Där förknippar man den med tvång. I Polen där 97% säger sig tro på Gud associerar de stora grupperna av folket kyrkan med frihet. Och orsaken är att den ju stod emot två av historien värsta förtryckarregimer. Den nazistiska och den kommunistiska. Tron gav mod och hopp och något att leva för. I Kina förknippar man också tron med frihet. Frihet ur den tristess, den förlamning, det förtryck och den meningslöshet som kommunismen skapade. Här är ett intressant exempel som belyser detta: För ett par år sen hölls i Göteborg en kongress för pressfrihet. Det var World Association of Newspapers som samlade ledande tidningsfolk från hela världen. Vår svenska kung höll välkomsttalet och man delade ut årets guldpenna till någon som på ett särskilt sätt arbetat i pressfrihetens namn. Denna gång gick guldpennan till Li Changqing från Kina. Han kunde själv inte vara med. Han fick inte utresetillstånd, men en kollega till honom fick ta emot priset. Li Changquing hade skrivit ett tacktal som lästes upp. I Dagens Nyheter skrev man: Här återges Li Changquings tacktal i sin helhet. Dock var det några rader man hade klippt bort och de raderna är intressanta för det ämne vi har uppe nu. Detta hade man klippt bort: "I Sydafrika skapades en kultur, genom det outtröttliga arbetet av Mandela och biskop Tutu och andra visionärer, som innebar att alla medborgare skulle 'tala sanning för att åstadkomma försoning'. I dag har de länder som gått igenom en sådan process tagit steget ut ur mörkret, liknande det som ägde rum på medeltiden, och klivit in på vägen mot en modern civilisation. På det personliga planet hände 1992 något liknande i mitt liv när jag var väldigt svag och levde i ett andligt mörker. Jag blev kristen tack vare medlidandet som finns hos Jesus Kristus. Han väckte mitt medvetande och hjälpte mig att börja vandra i ljuset. Han korrigerade relationen mellan min omvärld och min ande och med hjälp av en insikt som kom från ovan fick jag hjälp att ta itu med de hinder jag byggt upp för mig själv, så att jag nu med ett skarpare sinne kunde se på omvärlden. Detta för att jag är övertygad om att bara sanningen kan göra oss fria! Bara med hjälp av sanningen kan vi överstiga trångsynta partipolitiska doktriner och bryta ner ideologiska barriärer." Lägg märke till hur den kristna tron förknippas med frihet I Asien bland människor som lever i österländska religioner är tanken stark att man är fången i sitt öde. Där kommer kristendomen med ett budskap som ger människor tillåtelse och uppmuntran att utveckla sina möjligheter. 6

7 I Afrika är budskapet om frihet bland annat frihet från onda och skräckinjagande makter som finns i gamla religiösa traditioner. Likadant är det i Sydamerika. Många av de som utvandrade till USA gjorde det därför att de levde under religionsförtryck i Europa. De kom till en plats där de fritt fick utöva sin tro. Där inga överordnade bestämde hur de skulle fira gudstjänst. Där de inte behövde komma i fängelse eller på dårhus, så som man kunde riskera till exempel i Sverige. Kyrkan i USA blev en frihetssymbol. Edmund Burke, den irlänsk-brittiske filosofen noterade en gång att religion i Europa betydde krig och förtryck medan den i Amerika visade sig vara en källa till frihet. Bland de svarta i USA är det ingen tvekan om att den kristna tron står för frihet. Man behöver inte vara med länge på en gudstjänst i någon av deras kyrkor för att förstå det. I am somebody. He knows my name, ropar man i gudstjänsterna. Och kyrkorna står med i kampen för rättigheter och människovärde. De tongivande ledarna för de svartas kamp är pastorer. Frihetshjältarna i den kulturen kommer alla från kyrkan. Martin Luther King, Jesse Jacksson och flera andra. I Sverige tänker man inte så om tro och religion. Få svenskar tänker på frihet när de hör talas om kristen tro. Detta har sin orsak. Sverige har varit ett av västvärldens religiöst sett mest intoleranta länder, där kyrkan var den del av maktapparaten skrev Peder Carlquist i Tidskriften Fokus. (12-07) Detta glöms allt mer och mer. Det tillhör en förgången tid. Men om vi ska analysera den fråga vi nu tagit upp måste vi se att vi här har en orsak till dagens situation. Göran Hägg tar upp detta i sin bok Gud i Sverige. Den process som hade inletts av den girige Gustav Vasa i Västerås 1527 och fullbordats genom hertig Karls maktlystnad 1593 utmynnade märkligt nog i en sorts teokrati eller gudsstat, där lutherdomen delvis uppslukade den maktapparat som utnyttjat den. Lite som Iran efter Khomeinis maktövertagande. Prästerskapet blev på en gång statsbärande parti och säkerhetspolis. Så här skrev Anders Fryxell i Läsebok för folkskolan om Gustav II Adolf : själf genomträngd af sann och innerlig gudsfruktan, var äfven högst angelägen att hos sitt folk inprägla samma känslor. Ordning och kyrkotukt befordrades på det allvarligaste. Förakt och lättsinnighet i dessa ämnen, liksom vanvördnad för gudstjänst och hvad därtill hör, blefvo strängt straffade, stundom med landsflykt, någon gång med döden. Lägg märke till hur tron förknippades med tvång. I kyrkolagens andra paragraf stod en gång Den som ock alldeles gör avfall från vår rätta religion straffas likaså och njute aldrig något arv, rätt eller rättighet inom Sveriges gränser. Det fanns en tid då de som på något sätt förbrutit sig mot samhället fick sitta fastskruvade i en delad stock på kyrkbacken så att alla som gick ut ur kyrkan skulle titta på dem. 7

8 Kyrkan blev i mångas ögon en straffanstalt. Det var genom kyrkan man kallades ut i dessa meningslösa krig som Sverige varit indraget i i flera århundraden. De unga pojkarna gav sig iväg för att aldrig återvända. Och det var kyrkan som rekryterade dem. Häxbränningarna måste väl bedömas som ett av de grymmaste uttryck för religion man kan tänka sig. Visst fanns det präster i kyrkan som grät och led över denna situation. Och det fanns orsak till den smärtan. De första som döptes som troende i Sverige, tvingades i landsflykt. Så kallade läsarpredikanter sattes på dårhus, en del på livstid! Under en tid var det tvång att gå i kyrkan. Inte förrän 1952 fick man tillåtelse att lämna Svenska Kyrkan. Det formella alternativet var landsförvisning. Så här skrev Boel Söderberg i en bokrecension i Nerikes Allehanda.: Vi svenskar är märkta av en kristendomsfientlighet som en gång härstammade ur det kyrkliga förtrycket, men idag har blivit självgående. Jag tror hon ställer diagnosen exakt. I programserien Vad är en människa? med Fredrik Lindström i Sveriges Television togs frågan om Sveriges sekularisering med religionhistorikern Christer Hedin. Han nämnde som en huvudorsak att religionen tidigare har uppfattats som förtryckande. Detta är ju typiskt för Sverige på 1800-talet och långt fram på 1900-talet. Det var den bakgrunden som gjorde att en ateistisk professor på talet, Ingemar Hedenius kunde träda fram och sätta den intellektuella agendan för Sveriges kulturdebatt för många år framåt. En agenda som i stor utsträckning fortfarande gäller. Orsaken att han i så hög grad lyckades med sin argumentation var att den kristna tron i folksjälen i så hög grad associerades med överhet och förtryck. Men för att ge rättvisa måste vi också säga att inflytandet från kyrkan även medfört mycket gott. Det har skapat en god arbetsmoral, en hållning av sparsamhet och hederlighet som varit en bidragande orsak till en god samhällsutveckling. I viss mån lever denna moral kvar. Det är rester av denna folkfostran och är säkert en orsak till att vi har mindre korruption i Sverige än i andra länder. Naturligtvis har den hos många också bidragit till en levande tro. Men det finns en baksida. Tron har på grund av det ovan nämnda förknippats med tvång. Frikyrkan då? Men frikyrkan då? Var finns den i sammanhanget? Den kom som en protest mot att staten skulle bestämma över ens tro och som ett resultat av den brusande väckelserörelse som bröt fram i mitten och i slutet av 1800-talet i vårt land. I den var friheten ett huvudord. Det ser man i de sånger som skrevs på den tiden. Nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut nu bor jag hos min Fader, min träldomstid är slut. Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord, sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord 8

9 sången som änglar i natten sjöngo för herdar en gång. Ära ske Gud i det höga, frihet från bojornas tvång. Jesus bryter varje boja är en annan typiskt väckelsesång. Friheten gällde religiös träldom, skuld, bundenhet i alkohol, spelberoende, mindervärde. Begreppet frikyrka talar om frihet från staten, från överheten, från att myndigheterna skulle bestämma över hur man utövade sin tro. Ett huvudord var frälsning. Frälsning är ett gammalt nordiskt ord frihalsning. Förr satte man fångarna i bojor runt halsen. När de befriades från den bojan frihalsades de. Så uppfattade man sin tro - som en frihalsning. Mycket gott kan sägas om frikyrkan. En enorm initiativkraft frigjordes. Här började egentligen rörelsen mot demokrati i vårt land. I spåren av väckelsen växte industrier fram. Fattigdom och misär dikades ut. Folkbildning och socialt ansvar stod högt på agendan. Internationellt engagemang långt innan det blev ett samhällsintresse. Det fanns en attraktion i det som hände och uppslutningen blev stor. Men något hände. Något som dämpade och marginaliserade rörelsen. Det kom in ett fenomen som kan uppstå i entusiastiska rörelser. Man drev vissa inslag för långt. Man blev så upptagen av att leva rätt att små detaljer blev mycket viktiga. Man började driva obetydligheter in absurdum. Det är inte roligt att upp detta. Många inom frikyrkan vill helst glömma. En hel del har redan gjort det. Men för att vi ska förstå varför vi har hamnat i det läge vi har är det viktigt att se vår historia. En dotter till en baptistpastor berättade för mig att hennes pappa på 40-talet köpte en filmkamera och fotograferade ungdomarna på ett läger, men filmen fick inte spelas upp för församlingen. Ungdomarna fick inte se den. Att se på film var synd. En man berättade att hans familj fick besök av några från församlingsledningen som ville prata med hans mamma och pappa. Deras ärende var att tala med mamman om den brosch hon haft på sig vid ett besök i kapellet. Pojkens pappa invände i samtalet att många av de andra kvinnorna också använde brosch. Ja, blev svaret, men de har placerad broschen under halsen, inte vid sidan. Man såg alltså så allvarligt på placeringen av broschen att den föranledde alltså ett tillrättavisande besök av de ledande i församlingen. I en församling förde man samtal i styrelsen hur man skulle göra med en man i församlingen som skaffat galoscher. Exemplen kunde mångfaldigas. Alla i den äldre generationen som vuxit upp i frikyrkan kan bidra med sådana. I en sådan miljö blir själva atmosfären kontrollerande. Man iakttar varann för att se om någon avviker. Ibland möts människor med kraftiga fördömanden. Inte många vill gå med i en sådan gemenskap frivilligt. 9

10 Ett inslag som gör den här saken ännu värre var att man uteslöt människor som inte följde koden. En undersökning av Owe Kennerberg, rektor på Teologiska Högskolan i Stockholm, visar att detta praktiserades i Sverige mer än i något annat land. Ofta handlade det om struntsaker. Att få vara med om en sådan upplevelse kan knäcka något skört inom en människa. Man får ju höra av församlingen tillsatta ledare: Du duger inte. Detta har frikyrkan i sin historia. Mycket, mycket gott har skett genom frikyrkan. Många har funnit en bärande tro och ett fantastiskt engagemang. Men det jag här har nämnt har medverkat till att denna brusande rörelse blev en företeelse i samhällets marginal. Detta är historia men en förklaring till att människor i vårt land inte förknippar tron med frihet. Och det är på den här punkten det behöver ske en radikal förändring. Det som behöver ske är att människor i Sverige hör från kyrkan och de kristna det man hör i Asien, i Afrika, i Sydamerika och Nordamerika - att den kristna tron handlar om frihet. ATT PREDIKA GUDSERFARENHETEN SÅ ATT MÄNNISKOR HÖR FRIHET. Mycket har ju hänt. Svenska Kyrkan är inte längre en statskyrka. Ingen kan säga att den idag utövar förtryckande makt. Inom frikyrkorna har man övergett fokuseringen på småsaker i livsföringen. Men detta är inte nog för att kyrkorna ska förknippas med en frihet som attraherar. Hur ska vi göra? Tona ner det tona ner det genuint kristna och skapa en anpassad kyrka? Ersätta bibelns budskap med andra tankegångar? Låta dogmerna - trossatserna få träda tillbaka för mer allmänt omfattade uppfattningar om livet. Man har försökt detta på flera håll. Alltid med samma resultat. Tron har blivit ännu mer ointressant för folk i allmänhet. Nej, det är inte den väg man går över världen där tron förknippas med frihet. Snarare det den rakt motsatta! Vi behöver tydligare se vilken radikal frihet den genuina kristendomen står för. Vi ska inte föra undan dogmerna, utan lyfta dem och föra fram dem så att människor hör frihet. Det är ingen tvekan om att de som kom i kontakt med Jesus uppfattade hans ärende som frihet. Så här tänkte man bland de första kristna: Jesus Kristus har blivit... vår frihet 1 Kor 1:30 Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Gal 5:1 10

11 Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor. 1 Kor 7:23: Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. 2 Kor 3:17 Att man fått den uppfattningen är inte märkligt. Frihet var ett huvudord för den verksamhet Jesus stod för. Så här sa han i sin programförklaring: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (Två stora orsaker till sekulariseringen - konsekvenserna av den olyckliga kopplingen mellan stat och kyrka och upptagenheten med småsaker i livsföringen i väckelserörelsen. Observera att båda dessa fenomen är sådant som den ursprungliga kristendomen tog kraftfullt avstånd från.) Om det var materiellt eller andligt ofria eller bådadera Jesus avsåg när han talade om fattiga, fångna, blinda och förtryckta har diskuterats mycket. Under alla förhållanden var glädjebudet han förkunnade för folket frihet eller befrielse. Jesus kunde också säga: Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:32) Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria (Joh 8:36) I Nya Testamentet, som är berättelserna om Jesus, utmålas han som världens störste befriare. Och då kommer den naturliga och viktiga följdfrågan: Vad står denna frihet för? Frihet kan ju betyda olika saker för olika människor och ha olika innebörd i olika sammanhang. Frihet för en kan betyda fångenskap för en annan. Vad är det för frihet Jesus står för? Här krävs en definition. Den bästa svaret på den frågan måste vi få när ni ser vad som hände med de människor som han mötte. De som lyssnade och berördes av hans budskap. Något hände ju med dem. Vad var det som hände? Vad var det för frihet de fick uppleva? I nästa kapitel ska vi göra några fallstudier. 11

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT

ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT ÄR KÄRLEKEN FRI? Individens frihet religionens makt 1 ÄR KÄRLEKEN FRI? INDIVIDENS FRIHET RELIGIONENS MAKT Rapport från ett seminarium arrangerat av Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp (Sexuell Reproduktiv

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Känsla för kunskap. nio röster om vetenskap och värderingar

Känsla för kunskap. nio röster om vetenskap och värderingar Känsla för kunskap nio röster om vetenskap och värderingar Känsla för kunskap nio röster om vetenskap och värderingar Vetenskap & Allmänhet, VA Redaktör Cissi Billgren Askwall Känsla för kunskap nio

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Det svårfångade människovärdet en debattskrift

Det svårfångade människovärdet en debattskrift Etiska vägmärken 4 Det svårfångade människovärdet en debattskrift Omarbetad upplaga Statens Medicinsk-Etiska Råd Stockholm 2012 Boken beställs från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer