Administratör i högskolan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administratör i högskolan 2012"

Transkript

1 Administratör i högskolan mars 2012 Stockholm en roll i ständig förändring Rättssäker handläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 22 mars Professional English for secretaries and assistants within University organizations Fördjupningsdagen leds av Jonathan Gregory, Advancedbiz Sweden Effektivare administration och nöjdare studenter på Luleå tekniska universitet Så har andra organisationer gått tillväga för att tryggt klara en förändring Hur påverkas myndighetsutövningen av 3:e landsökande? Högskoleadministratören i förändring ett kompetensutvecklingsperspektiv Senaste nytt från CSN Sagt av tidigare konferensdeltagare: Överlag mycket bra och intressanta föreläsningar Helt briljant och oerhört kunnig inom ämnet. Vill gärna lyssna på honom fler gånger! (om Jan Turvall) Mycket bra och mycket relevant! Hans sätt att lära ut hur man läser och tolkar förvaltningslagen, sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen var jättebra! (om Jan Turvall) Talare: Kerstin Ljungström, KLUAB, Lennart Ståhle, Högskoleverket, Mauritz Danielsson, Luleå tekniska universitet, Christina Murray, KTH, Carina Isaksson, CSN, Yael Tågerud, Linnéuniversitetet, Jan Turvall, Göteborgs universitet, Jonathan Gregory, AdvancedBiz Anmäl dig på tfn:

2 Administratör i Högskolan 2012 Tisdag 20 mars 08:30 Registrering, morgonkaffe och smörgås 09:00 Lev väl med förändring hur du lyckas med förändringsarbetet i organisationen som ledare och medarbetare Vad är en organisationsförändring och varför reagerar vi som vi gör? Vad kännetecknar förändringsprocessen när vi startar den själva och när andra initierar den? Hur planeras förändringsarbete så att alla känner sig delaktiga? Vad är viktigt att känna till för att bättre hantera egna och andras reaktioner på förändringar? Så har andra organisationer gått tillväga för att tryggt klara en förändring Kerstin Ljungström, organisationskonsult, KLUAB. Kerstin har mångårig erfarenhet av att stötta ledare och team i förändringsprocesser. Kerstin arbetar företrädesvis i Sverige med konflikthantering, förändringsstöd, ledarcoaching och teamutveckling. Hon har skrivit flera böcker om förändringsarbete, samtal och konflikthantering. Kerstins föreläsningar är inspirerande, lätta att ta till sig och med aktuella erfarenheter från olika organisationers arbete. 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Vad innebär den nya högskoleförordningen och vilka erfarenheter har vi gjort? Senaste nytt från Högskoleverket Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad väntar vi oss framöver? Lennart Ståhle, stabschef, Högskoleverket 11:30 Effektivare administration och nöjdare studenter? Så växte Studenttorget på Luleå tekniska universitet fram Effektivisering och kvalitetssäkring Så upplevs förändringsarbetet av medarbetare och studenter Mauritz Danielsson, Luleå tekniska universitet 12:30 Lunch 13:30 Avgifter för 3:e landsökande vilka är våra första erfarenheter? Hur påverkas universiteten av avgiftsinförandet? Vad innebär avgifterna för rekrytering i olika världsdelar? Hur påverkas myndighetsutövningen? Christina Murray, KTH 14:30 Vad är nytt från CSN? Fokus på samverkan mellan CSN och högskolor hur har det gått? CSN:s studiekontroller av högskolestuderande Möjlighet att ställa frågor till CSN Carina Isaksson, processansvarig, CSN 15:30 Eftermiddagskaffe 16:00 Högskoleadministratören i förändring ett kompetensutvecklingsperspektiv Förändringar i arbetsuppgifter och din roll som administratör Kompetensutveckling för att möta förändringar Så kan du stärka din roll Yael Tågerud, kompetensutvecklare, Linnéuniversitetet Vi reserverar oss för eventuella programändringar 17:00 Konferensens första dag avslutas Se uppdatering på

3 Onsdag 21 mars 08:30 Morgonkaffe och smörgås 08:45 Dag 2 behandlar rättssäker handläggning och leds av Jan Turvall, Göteborgs universitet Jan Turvall är en av Sveriges främsta experter på förvaltningsrätt och regler om offentlighet och sekretess. Han föreläser regelbundet i dessa ämnen för anställda vid Göteborgs universitet, andra högskolor, kommunala och statliga myndigheter. Till vardags arbetar han som studierektor och lektor på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, där han är en mycket uppskattad föreläsare i bland annat förvaltningsrätt och offentlighet/sekretess. 09:00 Hur hantera olika typer av handlingar? När är en handling allmän? Hur skiljer man en allmän handling från en minnesanteckning? Vad avses med inkommen respektive upprättad handling? 09:45 Regelverk kring offentlig respektive sekretessbelagd handling Vilka regler gäller för att få ta del av offentliga allmänna handlingar? Om man vill ha information från en sekretessbelagd allmän handling vilka regler gäller då? 10:30 Förmiddagskaffe 11:00 Registrering och utlämnande av allmänna handlingar samt överklagande av sekretessmarkerade handlingar 11:45 Förvaltningslagens serviceregler vad krävs av dig som administratör? Tillgänglighet Upplysningsskyldighet Samverkan 12:30 Lunch 13:30 Demokratiska idéer så präglas förvaltningsarbetet Rätten till tolk och ombud Muntlig handläggning och partsinsyn Kommunicering 14:15 Regler för beslutsfattande omröstning och avvikande meningar Acklamation, öppen och sluten omröstning Propositionsordning Olika typer av majoriteter 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Motivering av beslut, underrättelse om beslut och besvärshänvisning Rättning Omprövning och överklagande av beslut Inhibition 16:15 Konferensen avslutas Fördjupningsdag torsdag 22 mars Professional English for secretaries and assistants within University organizations All University organizations today are operating within an international environment with English as an official language within the organization. The need to know modern English is growing and secretaries and assistants are confronted daily with translations that sometimes are difficult to handle. This one-day course will update your English knowledge and especially give you guidance in how you work professionally using English in your role as a secretary or an assistant within the University. The main goals of the course are to give you a better understand and knowledge of: Professional English Professional English for you as a secretary or assistant within University organizations The most common translation problems that you meet as a secretary within University organizations Modern Professional English how you write and speak Professional English in the modern organization or business environment Some of the things that we will discuss during the day are: Letters and s etiquette 2012 University funding issues and language University degrees and diplomas Grammar check for the most common situations for secretaries and assistants Business company structure and titles describing organizations and the university leadership Diplomatic English for demanding visitors or callers Permits, applications and problems Financial terms relating to expenses, salaries, travel allowances and grants Cultural differences when you are communicating with colleges from other European countries The course gives you a Diploma in Professional English Kristian Sylwan I Projektledare CKU I : I E-post:

4 Fördjupningsdagen leds av Jonathan Gregory, Managing Director of Advancedbiz Sweden. Jonathan has been working in Sweden for the past twenty-four years, training employees in many top companies to develop their English skills for management, human resources, sales and marketing, production, advertising and finance. Leading a team of trainers and translators he has worked with major international companies and organizations such as Ericsson, Nordea, ABB, SAS, Inspecta, Första AP Fonden, SMI, Ralph Lauren, IBM, Jernhusen, Poolia, Manpower and many others. Most of his clients have faced and responded to globalization problems and benefits. As a result, Jonathan has developed training programs that help their employees use new language; deal with the cultural differences and contractual issues when working with people from across the globe. He has given training programs in Beijing, Prague, Morocco and France as well as all over Scandinavia. Hålltider för fördjupningsdagen 08:45 Registrering och morgonkaffe 09:00 Fördjupningsdagen startar 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 15:00 Eftermiddagskaffe 16:30 Fördjupningsdagen avslutas Sponsring & utställning Att synas på en CKU konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra er verksamhet och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert verksamhets position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra er mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Johan Kock : E-post: Företagsanpassad utbildning Vi erbjuder även företagsanpassade utbildningar För mer information kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer : E-post:

5 Förändringar, utveckling och rättssäker handläggning Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. Som administratör krävs det att du alltid är uppdaterad på nya krav och nyheter som påverkar ditt arbete oavsett om det handlar om en organisationsförändring eller en ny högskoleförordning. Som myndighetsrepresentant har du ett mycket stort ansvar och den juridiska terrängen kan ofta vara snårig. Därför är det varje administratörs ansvar att vara uppdaterad och medveten om gällande lagstiftning och vad det innebär för ditt arbete i praktiken. På konferensen belyser vi allt du behöver veta om rättssäker handläggning och efteråt kommer du ha konkreta verktyg och metoder som är ovärderliga i ditt dagliga arbete. Du får också ta del av erfarenheter från praktiker som delar med sig av sin kunskap om samordning, utveckling och förändring av yrkesrollen och hur du kan stärka din ställning genom kompetensutveckling. Konferensen utgör också en sällsynt chans att träffa kollegor från hela landet för att byta erfarenheter och problemlösningar. PS. Glöm inte att anmäla dig till den speciellt framtagna fördjupningsdagen som behandlar Professionell engelska för anställda vid högskolor och universitet. Välkommen! Kristian Sylwan Projektledare Centrum för Kunskapsutveckling : E-post: Konferensen vänder sig till...dig som är högskoleadministratör, handläggare, koordinator, samordnare, avdelningsansvarig, sekreterare eller på annat sätt intresserar dig för högskole- administration i din yrkesroll. Anmäl dig på

6 Administratör i högskolan 2012 Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Befattning Företag Adress Postadress Fax Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningsdag Endast fördjupningsdag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens + fördjupningsdag Konferens Fördjupningsdag Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. Information om behandling av personuppgifter kr kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om Centrum för Kunskapsutveckling Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt och inspirerande sätt. Läs mer på E16047/RB02/1203 Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Läkarsekreterardagarna 2012

Läkarsekreterardagarna 2012 Läkarsekreterardagarna 2012 17-18 april 2012 Stockholm Mötesplatsen för sjukvårdens administrativa specialister För 12:e gången! Fördjupningsdag torsdag 19 april Vårdengelska för läkarsekreterare Praktiskt

Läs mer

Familjehemsplaceringar

Familjehemsplaceringar Familjehemsplaceringar 31 maj-1 juni 2012 Stockholm rekrytering handledning anknytning WORKSHOP 30 maj 2012 Sociala medier och rekrytering av familjehem en fördjupning Familjehemsvården utifrån familjehemföräldrars

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Anslutning av vindkraft till elnätet

Anslutning av vindkraft till elnätet Anslutning av vindkraft till elnätet 21-22 april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till

Bolagsjurist. 8-9 februari 2011 Stockholm. Juridik. Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll. Konferensen vänder sig till Bolagsjurist 8-9 februari 2011 Stockholm Aktuella utmaningar i en komplex yrkesroll Att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld lyssna på erfarenheter från både ett litet och ett stort

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

23-24 april 2013 GÖTEBORG

23-24 april 2013 GÖTEBORG Elektronik i fordon 2013 23-24 april 2013 GÖTEBORG För 8:e året i rad! Cristofer Englund Viktoriainstitutet Per Johannessen, Volvo Group Trucks Technology Robert Brunbäck Telenor Connexion Urban Forssell

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer