Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93"

Transkript

1 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1992/93

2 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 2 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 4 3. Publikationer och rapporter 6 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1992/ Priser och utmärkelser Konferenser, möten o. dyl Högre undervisning och seminarier Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Gästforskare Övrigt Undervisning inom grundläggande utbildning 1992/ Årsstudieplatser inom grundutb. 1992/ Institutionens bokslut 1992/93 21

3 Föreliggande rapport över verksamhetsåret 1992/93 innehåller en mängd kvantitativa uppgifter, som förhoppningsvis ger en något så när rättvisande bild av omfattningen av institutionens verksamhet. I ett litet längre tidsperspektiv finns det kanske tre speciella skäl att minnas just 1992/93: Det var först och främst institutionens första verksamhetsår på Polacksbacken. Avdelningen för matematik flyttade till området den juni 1992 och avdelningen för matematisk statistik den 17 augusti, och därmed hade universitetet fått sitt Matematisk- Informationsteknologiska Centrum. Området invigdes under högtidliga former av riksdagens talman, Ingegerd Troedsson, den 10 oktober Den maj 1993 anordnades en konferens för Lennart Carleson och Yngve Domar för att hedra dem inför deras förestående pensionering. Till denna konferens var samtliga som haft Carleson och Domar som handledare samt institutionens forna och nuvarande anställda inbjudna. Matematik är och har alltid varit ett internationellt ämne, och vår institution är vilket framgår av årsrapporten en aktiv part i det internationella forskarsamhället. Under året internationaliserades institutionen ytterligare genom att två lediga lektorat och två professurer annonserades internationellt. Detta lockade ett stort antal utländska sökanden. De båda lektoraten tillsattes med två utlänningar, Maciej Klimek och Kyril Tintarev, och två utlänningar, Dennis Hejhal och Oleg Viro, är föreslagna till professurerna. Lars-Åke Lindahl 1

4 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1.1 Organisation Matematiska institutionen består av två avdelningar, avdelningen för matematik och avdelningen för matematisk statistik. Förutom anställda som hänförs till dessa avdelningar har institutionen gemensam TA-personal. Inom var och en av de två avdelningarna finns en studierektor för grundläggande utbildning. 1.2 Prefekt och styrelse Institutionen leds av en styrelse och en prefekt, som också är styrelsens ordförande. Övriga sex ledamöter i styrelsen utgörs av 2 representanter för studerande i grundläggande utbildning (valkorporation I), 1 representant för forskarstuderande och amanuenser (valkorporation II), 1 representant för administrativ och teknisk personal (valkorporation III) och 2 representanter för lärare (valkorporation IV). Prefekt: Lars-Åke Lindahl. Ställföreträdande prefekt: Allan Gut t.o.m och Johan Tysk fr.o.m Styrelsens övriga ledamöter (inom parentes suppleanter) har varit: Valkorporation I: Magnus Knecht, Magdalena Ranhem (Hans Frimmel, Björn Ivarsson) t.o.m , och Hans Frimmel, Göran Hamrin (Magdalena Ranhem, Tomas Karlsson) fr.o.m Valkorporation II: Lars-Ola Hahlin (Torbjörn Lundh) Valkorporation III: Berit Malm (Marjatta Ljungmark) Valkorporation IV: Thomas Erlandsson, Viggo Stoltenberg-Hansen (Johan Tysk, Lennart Norell). Styrelsen har haft 8 sammanträden. 1.3 För institutionen gemensam personal Lisbeth Juuso, inst. sekr. 50% Zsuzsanna Kristófi, inst. sekr. Marjatta Ljungmark, högsk. sekr. Berit Malm, inst. sekr. 60% Eira Tersmeden, ass. 50% Ragnvald Magnusson, inst. tekn. 67% 1.4 Avdelningen för matematik Professorer Lennart Carleson, tjl Yngve Domar Matts Essén Högskolelektorer Svante Janson Christer Kiselman Leif Abrahamsson Jan Nordin, vik. Gunnar Berg, studierektor Anders Randler, vik. Cheng Yuanji, vik. 50% Ryszard Rubinsztein Stig Christofferson Mario Saric, vik. 25%

5 Kerstin Ekstig Inger Sigstam Thomas Erlandsson Per Sjölin Lars Fjellstedt Håkan Sollervall Edward Griffor Viggo Stoltenberg-Hansen Håkan Hedenmalm Bo Styf Kurt Johansson, tjl. 75% Johan Tysk Sten Kaijser Björn Walther, vik. Anders Källström Wang Xiaoqin Lars-Åke Lindahl Gunnar Welin, vik. Ingrid Lindström Anders Vretblad Högskoleadjunkter Elisabet Andresdottir Staffan Rodhe Lars Höglund Lennart Salling Ingegerd Norrby Pepe Winkler Forskarassistenter Alexander Borichev Erik Palmgren Henrik Egnell, t.o.m Doktorandtjänster Mats Andersson Fan Ming Utbildningsbidrag/assistenttjänster Jonas Avelin Torbjörn Lundh Jens Blanck Kibret Negussie Stanley Einstein-Matthews Björn Selander Stefan Halvarsson Warwick Tucker Jonas Hansbo Amanuenser Pontus Andersson, fr.o.m Eva Sjöström, fr.o.m Tobias Ekholm, fr.o.m Erik Starbäck Hans Frimmel Andreas Strömbergsson, fr.o.m Peter Grenholm Maria Strømme Jerk Matero, 40% Johan Wästlund Sigrid Norén, 50% 1.5 Avdelningen för matematisk statistik Professor Allan Gut Högskolelektorer Sven Erick Alm Lennart Norell Dag Jonsson, studierektor Dietrich von Rosen Ingemar Kaj, fr.o.m Forskarassistent Ingemar Kaj, t.o.m

6 Utbildningsbidrag/assistenttjänster Lars-Ola Hahlin Håkan Ljung Jan Rudander Stefan Svanberg 1.6 Emeriti Carl-Gustav Esseen, prof. em. Sonja Lyttkens, f.d. univ. lektor 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 2.1 Anställdas tjänster utanför institutionen Christer Kiselman, professor vid Akademio Internacia de la Sciencoj, San Marino. Per Sjölin, vikarierande professor vid Stockholms universitet april Uppdrag i nämnder och arbetsgrupper vid Uppsala universitet Mats Andersson, ledamot i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap. Gunnar Berg, ledamot i biblioteksnämnden vid Uppsala universitetsbibliotek. Allan Gut, ordf. i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap, ledamot av fakultetens elektorsförsamling. Sten Kaijser, suppl. i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap. Christer Kiselman, ledamot i matematisk-naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen, dekanus för matematik och datavetenskap, ledamot i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap. Lars-Åke Lindahl, samordnare för matematikområdet inom grundläggande utbildning, ledamot i universitetets antagningsnämnd, ledamot i nämnden för lärarutbildning, suppleant i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap, ledamot i Polacksbackens prefektråd. Dietrich von Rosen, suppl. i tjänsteförslagsnämnden för matematik och datavetenskap. Johan Tysk, ledamot av Beurlingbibliotekets biblioteksråd, ledamot i arbetsgrupp för datavetenskapliga programmet. 2.3 Sakkunniguppdrag Yngve Domar, sakkunnig för två högskolelektorat i Lund, ledamot av tjänsteförslagsnämnden vid tillsättning av två lektorat i matematik. Matts Essén, sakkunnig för två högskolelektorat i Umeå. Allan Gut, sakkunnig för oavlönad docentur i tillämpad matematik vid Luleå Tekniska Högskola för Timo Koski, ledamot i betygsnämnden vid Ari Kangas disputation i reglerteknik. Svante Janson, examinator på Małgorzata Roos avhandling i Zürich, ledamot i betygsnämnden vid Mikael Goldmanns disputation i datalogi (KTH) och i betygsnämnden vid Linda Christoffs disputation i datorteknik i Uppsala. Ingemar Kaj, sakkunnig för forskarassistenttjänst i matematisk statistik vid KTH, ledamot i betygsnämnden vid Boualem Djehiches disputation i matematik, KTH. 4

7 Christer Kiselman, sakkunnig för Habilitation av Siegfried Momm, Universität Düsseldorf. Lars-Åke Lindahl, ledamot i betygsnämnden vid Bjarne Sloth Jensens disputation i nationalekonomi (Uppsala). Dietrich von Rosen, sakkunnig för forskarassistenttjänst vid KTH. Per Sjölin, sakkunniguppdrag för National Science Foundation, USA, och National Sciences and Engineering Research Council of Canada. Viggo Stoltenberg-Hansen, opponent vid doktorsexamen i Oslo den 21/6 1993, ledamot av tjänsteförslagsnämnden vid tillsättning av två lektorat i matematik. Anders Vretblad, ledamot av tjänsteförslagsnämnden vid tillsättning av lektorat i matematik i Örebro. 2.4 Referee- och recensionsuppdrag Gunnar Berg, recensioner i Lychnos. Alexander Borichev, recensioner för Math. Rev. Yngve Domar, refereeuppdrag för Proc. Amer. Math. Soc., J. Funct. Anal. och Ann. Acad. Fenn. Sci.; recensioner för Math. Rev. och Elementa. Matts Essén, refereeuppdrag för Ark. Mat., Math. Scand. och J. Complex Var.; recensioner för Math. Rev. Allan Gut, refereeuppdrag för Ann. Probab., Adv. Appl. Probab., Publ. Math. Debrecen, SJS, Stochastic Process. Appl. och J. of Stat. Planning and Inference Results in Mathematics; recensioner för Math. Rev. och Zbl. Math. Håkan Hedenmalm, refereeuppdrag för J. Funct. Anal., Bull. London Math. Soc., J. reine und angewandte Math., Duke Math. J. och Acta Math.; recensioner för Elementa. Svante Janson, refereeuppdrag för Algorithmica, Ark. Mat., Mathematica, J. Appl. Probab., Math. Oper. Res., J. Stat. Phys., Pac. J. Math., Studia Math., Stochastic Processes and Appl. och J. Funct. Anal. Kurt Johansson, recensioner för Math. Rev. Ingemar Kaj, refereeuppdrag för Stoch. Proc. Appl., recensioner för Math. Rev. och Elementa. Christer Kiselman, refereeuppdrag för Math. Scand., Proc. Amer. Math. Soc. och Ann. Pol. Math; recensioner för Elementa. Anders Källström, refereeuppdrag för Math. Scand. och Proc. Roy. Soc. Edinburgh; recensioner för Elementa. Lennart Norell, refereeuppdrag för Scand. J. Stat. Erik Palmgren, refereeuppdrag för Ann. Pure and Appl. Logic. Staffan Rodhe, recension för Elementa. Dietrich von Rosen, refereeuppdrag för Scand. J. Stat., Linear Alg. Appl., Metrika, Communications in Statistics Theory and Methods och Linstat 93 Proceedings. Per Sjölin, refereeuppdrag för Ark. Mat., Proc. Amer. Math. Soc. och Studia Math. Viggo Stoltenberg-Hansen, refereeuppdrag för J. Logic and Computation. Warwick Tucker, recension för Elementa. Johan Tysk, recensioner för Math. Rev. Wang Xiaoqin, recension för Math. Rev. Gunnar Welin, recentioner för Elementa. Anders Vretblad, recensioner för Elementa. 5

8 2.5 Övrigt Mats Andersson, sekr. i Matematiska föreningen. Gunnar Berg, medarbetare i Nationalencyklopedin. Stig Christofferson, lokal koordinator för ett ERASMUS-program avseende utbyte med Berlin, Eindhoven, Stuttgart och Aarhus (ICP-92DK1013/11). Yngve Domar, ledamot av Svenska Matematikersamfundets kommitté för Wallenbergstipendiet. Thomas Erlandsson, medarbetare i Nationalencyklopedin. Matts Essén, medlem av redaktionskommittén för Complex Variables: Theory and Application, medlem av Finska statens naturvetenskapliga kommissions "uppföljningsgrupp" för att följa professorerna Martios och Laines projekt "Research in potential theory and complex analysis", huvudansvarig för Carleson-Domarkonferensen den maj Allan Gut, sekreterare i Stiftelsen Svenska Bernoullisällskapet, medlem i NFR:s beredningsgrupp för matematik-fysik, ledamot i Svenska Nationalkommittén för matematik. Svante Janson, medlem av redaktionskommittéerna för Random Structures & Algorithms och Journal of Applied Probability. Kurt Johansson, ledamot i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling. Dag Jonsson, redaktör för problemavdelningen i Elementa, ledamot i tävlingskommittén för Skolornas matematiktävling, ansvarig för Uppsala- och Västeråsskolornas matematiktävling, ledamot i arbetsgrupp för inrättande av biostatistikgren i samarbete med institutionerna för statistik i Uppsala och Stockholm, avdelningen för matematisk statistik i Stockholm samt läkemedelsföretagen Pharmacia och Astra. Ingemar Kaj, initiativtagare och arrangör för ett nationellt minisymposium i matematisk statistik i Uppsala den maj 1993 med 58 deltagare. Christer Kiselman, huvudredaktör för Acta Mathematica, vice ordf. i Svenska nationalkommittén för matematik, expert för matematiken i Nationalencyklopedin. Anders Källström, lokalombud för Svenska Matematikersamfundet, recensionsredaktör för Elementa, fackligt ombud för SULF. Lennart Norell, lokalombud för Svenska Statistikersamfundet. Gunnar Welin, fackgranskare av astronomibokserie. 3. Publikationer och rapporter 3.1 Publikationer 1992 Alexander Borichev, Analytic quasianalyticity and asymptotically holomorphic functions. Algebra i Analyz 4 (1992), Engelsk översättning i St. Petersburg Math. J. 4 (1992), Alexander Borichev, Completeness of systems of translates and uniqueness theorems for asymptotically holomorphic functions. Progress in Approximation Theory, A.A. Gocharz, E.B. Saff (Eds.), pp Springer-Verlag Matts Essén, On minimal thinness, reduced functions and Green potentials. Proc. Edinburgh Math. Soc. 36 (1992),

9 Matts Essén, Some best constant inequalities for conjugate functions. Int. Series for Numerical Math. 103, Walter (Ed.), pp Birkhäuser 1992 Allan Gut, First passage times of perturbed random walks. Sequential Anal. 11 (1992), Allan Gut, Complete convergence for arrays. Period. Math. Hungar. 25 (1992), Allan Gut, The weak law of large numbers for arrays. Statist. Probab. Lett. 14 (1992), Håkan Hedenmalm, On the failure of optimal factorization in certain weighted Bergman spaces. (With K. Zhu.) Complex Variables 19 (1992), Svante Janson, Probabilistic construction of proportional graphs. (With J. Spencer.) Rand. Struct. Alg. 3 (1992), Svante Janson, Thresholds for classes of intersection graphs. (With J. Kratochvíl.) Discrete Math. 108 (1992), 307. Svante Janson, Hankel operators on Bergman spaces with change of weight. Math. Scand. 71 (1992), Svante Janson, Poisson Approximation. (With A. Barbour and L. Holst.) Oxford University Press Christer Kiselman, La teoremo de Siu por abstraktaj nombroj de Lelong. Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius, vol. 1, Beijing Christer Kiselman, Kial ni hejtas la hejmon sed ŝajnas fajfi pri la fajlado? Literatura Foiro, 138 (1992), Christer Kiselman, Ankoraŭ pri komputiloj kaj supersignoj. La Espero, 1992:4/5, p. 9. Christer Kiselman, Regularity classes for operations in convexity theory. Kodai Math. J. 15 (1992), Lennart Norell, Performance of clonal mixtures and single-clone plots in young Picea abies trials. (With K. Lungkvist and G. Eriksson.) Scand. J. of Forest Research 7 (1992), Lennart Norell, GCA variance components in 36 Pinus sylvestris full-sib families cultivated at five nutrient levels in a growth chamber. (With A. Jonsson, I. Dormling and G. Eriksson.) Forest Science 38 (1992), Erik Palmgren, Type-theoretic interpretation of strictly positive, iterated inductive definitions. Archive for Mathematical Logic 32 (1992), Erik Palmgren, Remarks on Martin-Löf s partial type theory. (With V. Stoltenberg- Hansen.) BIT 32 (1992), Dietrich von Rosen, Influential observations and a multivariate linear model. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis 942 (1992), Per Sjölin, A quasi-linearizable pair connected with 3-line theorems. (With J. Peetre.) Complex Variables 19 (1992), Per Sjölin, Three-line theorems and Clifford analysis. (With J. Peetre.) Complex Variables 19 (1992), Viggo Stoltenberg-Hansen, Remarks on Martin-Löf s partial type theory. (With E. Palmgren.) BIT 32 (1992), Gunnar Wellin, Månadens natthimmel. Varje månad i UNT. 7

10 3.2 Rapporter 1992 Mats Andersson, Local variants of the Hausdorff-Young inequality. U.U.D.M. Report 1992:26. Alexander Borichev, Finiteness of limit cycles and uniqueness for asymptotically holomorphic functions. (With A.L. Volberg.) U.U.D.M. Report 1992:19. Cheng Yuanji, On the existence of radial solutions of a nonlinear elliptic BVP in an annulus. U.U.D.M. Report 1992:5. Cheng Yuanji, On the existence of radial solutions of a nonlinear elliptic equation on the unit ball. U.U.D.M. Report 1992:6. Cheng Yuanji, Oscillations of solutions of two classes of differential equations. U.U.D. M. Report 1992:7. Matts Essén, On universal Phragmén-Lindelöf theorems. U.U.D.M. Report 1992:11. Matts Essén, On minimal thinness, boundary behaviour of positive harmonic functions and quasi-additivity of capacity. U.U.D.M. Report 1992:18. Fan Ming, Complex interpolation with derivatives of analytic functions. (With Sten Kaijser.) U.U.D.M. Report 1992:4. Allan Gut, Complete convergence and Cesàro summation. U.U.D.M. Report 1992:8. Stefan Halvarsson, Extension of entire functions with controlled growth. (Licentiat thesis.) U.U.D.M. Report 1992:27. Håkan Hedenmalm, A computation of Green functions for the weighted biharmonic operators z 2α with α > 1. U.U.D.M. Report 1992:22. Håkan Hedenmalm, An invariant subspace of the Bergman space having the codimension two property. U.U.D.M. Report 1992:20. Håkan Hedenmalm, Spectral properties of invariant subspaces of the Bergman space. U.U.D.M. Report 1992:21. Håkan Hedenmalm, On the failure of optimal factorization for certain weighted Bergman spaces. (With Kehe Zhu.) U.U.D.M. Report 1992:25. Håkan Hedenmalm, Open problems in the function theory of the Bergman space. U.U.D.M. Report 1992:29. Ola Hössjer, Influence funtion and asymptotic normality of the repeated median slope estimator. (With P.J. Rousseeuw and C. Croux.) U.U.D.M. Report 1992:2. Ola Hössjer, The repeated median intercept estimator: influence function and asymptotic normality. (With P.J. Rousseeuw and I. Ruts.) U.U.D.M. Report 1992:13. Svante Janson, Orthogonal decompositions and functional limit theorems for random graph statistics. U.U.D.M. Report 1992:3. Svante Janson, Linear extensions of a random partial order. (With Noga Alon, Béla Bollobás and Graham Brightwell.) U.U.D.M. Report 1992:17. Svante Janson, Uncorrelated associated variables are independent. (With Tomasz Łuczak.) U.U.D.M. Report 1992:9. Dag Jonsson, Short term variation in blood pressure. (With Åke Schwan.) Inst. för allmänmedicin, Sten Kaijser, A Dvoretzky theorem for general convex bodies. (With Q. Guo.) U.U.D. M. Report 1992:1. Sten Kaijser, Complex interpolation with derivatives of analytic functions. (With Fan Ming.) U.U.D.M. Report 1992:4. Sten Kaijser, An estimate of the affine distance between convex sets. (With Q. Guo.) U.U.D.M. Report 1992:16. 8

11 Ingemar Kaj, A note on first passages in branching Brownian motions. (With Paavo Salminen.) Åbo Academy University, Ingemar Kaj, Large deviation probabilities for some rescaled superprocesses. (With K. Fleischmann.) Inst. of Appl. Analysis and Stochastics, Berlin, Report 1992:10. Erik Palmgren, Non-standard models of constraint logic programs. U.U.D.M. Report 1992:10. Erik Palmgren, A note on Mathematics of Infinity. U.U.D.M. Report 1992:14. Dietrich von Rosen, PLS, linear models and invariant spaces. U.U.D.M. Report 1992:23. Dietrich von Rosen, Homogeneous matrix equation and multivariate linear models. U.U.D.M. Report 1992:24. Per Sjölin, Radial functions and maximal estimates for solutions to the Schrödinger equation. U.U.D. M. Report 1992:12. Viggo Stoltenberg-Hansen, Infinite system of equations over inverse limits and infinite synchronous concurrent algoritthms. (With J.V. Tucker.) U.U.D.M. Report 1992:30. Johan Tysk, Behavior of the Poincaré metric near a fratal boundary. (With S. Frankel.) U.U.D.M. Report 1992:15. Robert Wallstén, Hankel operators and Schatten classes. U.U.D.M. Report 1991: Kompendier, m.m. Leif Abrahamsson, Funktionalanalys. (Med Sten Kaijser). Kerstin Ekstig, Matematik och kalkylprogram. (ADM-projektet.) Kerstin Ekstig, Övningsuppgifter i analys med datortillämpningar. Anders Randler, Övningskompendier i Algebra 1, Algebra 2 och Matematik 1 för grundskollärarlinjen. Staffan Rodhe & Inger Sigstam, Naturlig matematik. Inger Sigstam, Fullständighetssatsen för predikatlogiken via sekventkalkyl. Wang Xiaoqin, Representationsteori för grupper. Pepe Winkler, Tentamensamling, Analys MN1 och Algebra MN Examensarbeten 1992 Jan Balkeståhl, Har olika ljusförhållanden under första året en långvarig inverkan på granplantors tillväxtegenskaper? U.U.D.M. Project Report 1992: P1. Charlotte Lundberg, Anpassning av överlagrade funktioner för beskrivning av mjölkproduktion hos kor. U.U.D.M. Project Report 1992: P2. David Sundgren, On sums of ordinal numbers and order types. U.U.D.M. Project Report 1992: P3. 4. Disputationer, licentiatseminarier och docenter 1992/ Disputationer Stanley M. Einstein-Matthews, Extremal plurisubharmonic functions and complex Monge-Ampère operators. Disputation den 8 maj Opponent: Professor Sławomir Kołodziej, Kraków. 9

12 Fan Ming, Some interpolation functors for Banach couples and Doolittle diagrams. Disputation den 19 maj Opponent: Högskolelektor Lech Maligranda, Luleå. 4.2 Licentiatseminarier Stefan Halvarsson, Extension of entire functions with controlled growth. Licentiatseminarium den 14 december Wu Pengcheng, On the order of a class of meromorphic functions. Licentiatseminarium den 18 maj Oavlönade docenter Henrik Egnell, mars Johan Tysk, mars Priser och utmärkelser Svante Jansons professur finansierades 1992/93 av Göran Gustafssons pris. Prolongation har beviljats för 1993/94. Per Sjölin har av Kungliga Vetenskapsakademien fått det Edlundska priset. Priset utdelades den 31 mars Konferenser, möten o. dyl. Öppet Hus den 10 oktober 1992 Matematiskt-informationsteknologiskt centrum invigdes officiellt den 10 oktober 1992 av riksdagens talman Ingegerd Troedsson. I samband med invigningen anordnade inblandade institutioner öppet hus för allmänheten med föredrag och visning av lokalerna. På kvällen bjöd universitetet institutionernas anställda på middag på Restaurang Rullan. Matematisk statistiskt minisymposium den maj Avdelningen för matematisk statistik anordnade ett minisymposium den maj De knappt 60 deltagarna bjöds på glimtar av aktuell forskningsverksamhet via föredrag av Lennart Bondesson, Umeå, Ulla Holst, Lund, Björn Johansson, Stockholm, Ingemar Kaj, Uppsala, Jan Lanke, Lund, Tommy Norberg, Göteborg samt Torbjörn Thedéen, Stockholm. Vidare presenterade representanter för sex institutioner/avdelningar vad som är spännande och nytt på respektive ort. Slutligen bjöd Peter Jagers och Georg Lindgren i två föredrag på var sitt framtidsperspektiv. Carleson Domarkonferensen den maj 1993 För att hedra Lennart Carleson och Yngve Domar inför deras förestående pensionering anordnade institutionen en konferens den maj Till denna konferens var samtliga som haft Carleson och Domar som handledare samt institutionens forna och nuvarande anställda inbjudna. Vid konferensen hölls följande anföranden och föredrag. 10

13 27 maj L.-Å. Lindahl Hälsningsord Bo Kjellberg Matematiker i Uppsala några minnen K.-O. Widman Diffie Hellman and RSA: The layman s guide to public-key cryptography and its applications P. Jones A survey of the work of L. Carleson on analysis L.-I. Hedberg From Beurling to Netrusov on spectral synthesis in function spaces H. Wallin Function spaces on fractals J.-O. Strömberg Maximal functions, Hardy spaces, BMO and wavelets from my point of view S. Janson Random graphs H. Hedenmalm Open problems in the function theory of the Bergman space H. Brolin Hur kan ny teknik i form av miniräknare och datorer påverka den framtida matematikundervisningen? 28 maj S. Christofferson Matematiska institutionen från 40-tal till 90-tal J. Håstad Complexity theory; basics and some recent progress T. Kaijser On invariant measures associated to products of random matrices N. Nikolskii A survey of the work of Y. Domar I. Wik The non-increasing rearrangement as extremal function M. Benedicks Carlesons arbete inom dynamiska system och statistisk mekanik G. Aronsson On a nonlinear cousin of the Laplace equation L. Carleson Några ord till min käre elev (om jag hade någon) ERASMUS-möte den 7 8 juni 1993 För att koordinera institutionens ERASMUS-projekt ordnade Stig Christofferson ett möte i Uppsala för medverkande parter den 7 8 juni. I detta möte deltog följande personer: Poul Bonde, Aarhus universitet, Rein van Asten, Technische Universiteit Eindhoven, Lars Reichert, Freie Universität Berlin, Doris Nitsche-Ruhland, Universität Stuttgart, Peter Lorenz, Technische Universität "Otto von Guericke" Magdeburg och Michael Thuné, Uppsala universitet. 7. Högre undervisning och seminarier 7.1 Föreläsningsserier Bergmanrumteori Håkan Hedenmalm, HT 1992 Differentialgeometri D Cheng Yuanji, VT 1993 Distributionsteori D Alexander Borichev, VT 1993 Fourieranalys Per Sjölin, HT 1992 Funktionalanalys D Kurt Johansson, HT 1992 Geometrisk topologi Thomas Erlandsson, VT 1993 Integrationsteori D Christer Kiselman, HT 1992 Lambdakalkyl Erik Palmgren, HT 1992 Modellteori Viggo Stoltenberg-Hansen, HT

14 Mängdlära Paul Cohen, VT 1993 Potentialteori Matts Essén, Hiroaki Aikawa, VT 1993 Reell och komplex analys Yngve Domar, VT 1993 Riemanngeometri Johan Tysk, HT 1992 Radontransformationen Christer Kiselman, VT 1993 Stokastisk approximation Jürgen Dippon, HT 1992 Stokastisk integration och martingalteori Ingemar Kaj, VT 1993 Topologi D Ryszard Rubinsztein, VT Seminarier Analysseminariet Maria Carro, Real interpolation for families of Banach spaces. (2 okt) Li Gongbao, On a variational problem proposed by H. Brezis. (23 okt) Milne Anderson, Curves having a tangent almost everywhere. (2 apr) Paul Malliavin, Holomorphic functions on the Wiener space. (13 maj) Logikseminariet Logikseminariet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet. Ansvariga: Per Martin-Löf och Viggo Stoltenberg-Hansen Per Martin-Löf, Assignment calculus. (2, 9, 16, 30 sept) David Sundgren, On sums of ordinal numbers and their order types (redovisning av examensarbete). (23 sept) John V. Tucker, Computability theory on algebras of streams. (7 okt) Erik Palmgren, Non-archimedian theories of arithmetic with applications, I and II. (21, 28 okt) Ed Griffor, On the existence of C-equilibria. (25 nov) Peter Dybjer, Normalization proofs and normalization algorithms. (2 dec) Erik Palmgren, Non-standard models of constraint logic programs. (16 dec) Michiel van Lambalgen, Analogies between random and lawless sequences. (31 mars) Erik Palmgren, Extending Bishop-constructivism with nonstandard objects. (14 apr) Dag Westerståhl, Definability of generalized quantifiers on finite structures. (21 apr) Ieke Moerdijk, A model for constructive nonstandard arithmetic. (28 apr) Plurikomplexa seminariet Ansvarig: Christer Kiselman Stefan Halvarsson, Utvidgning av hela funktioner med kontrollerad tillväxt. (7 sept) Jonas Avelin, Construction of envelopes of holomorphy for some classes of special domains (Report on a paper by Enrico Casadio Tarabusi and Stefano Trapani). (14 sept) Christer Kiselman, Randuppförandet hos extremala plurisubharmoniska funktioner (Rapport om en uppsats av Siegfried Momm). (28 sept) Nikolay Shcherbina, Plurisubharmonic interpolation and the Bennequin index. (8 okt) Christer Kiselman, Randuppförandet hos extremala plurisubharmoniska funktioner, II (Rapport om en uppsats av Siegfried Momm). (15 okt) Leif Abrahamsson, Lelongtalet för funktioner av två variabler. (19 okt) V.N. Logvinenko, Multi-term asymptotics of subharmonic functions and their Riesz mass. (26 okt) 12

15 Christer Kiselman, Attenuating the singularities of plurisubharmonic functions. (2 nov) Leif Persson, The Dirichlet problem for the complex Monge-AmpŁre equation. (12 nov) Jorge Mujica, Extension of multilinear mappings on Banach spaces. (16 nov) Viktor Palamodov, Harmonic synthesis for solutions of equations with periodic coefficients. (20 nov) Lev Ronkin, Almost periodic holomorphic functions. (7 dec) Stefan Halvarsson, Extension of entire functions with controlled growth (Licentiatseminarium). (14 dec) Christer Kiselman, Dualitet hos funktioner definierade i lineellt konvexa mängder. (18 jan) Alexander Kytmanov, Elimination of L 1 singularities on Hölder peak sets for CR functions. (25 jan) Christer Kiselman, Att dämpa singulariteterna hos en plurisubharmonisk funktion, II och III. (1, 8 feb) Stanley Einstein-Matthews, Extremal plurisubharmonic functions related to lineally convex sets, I and II. (15 feb, 1 mars) Leif Abrahamsson, Holomorfa strömmar (referat av en uppsats av Evgeny A. Poletsky). (22 feb) Johan Tysk, Analys på singulära mångfalder (docentföreläsning). (8 mars) Christer Kiselman, Holomorfa strömmar, II och III (referat av en uppsats av Evgeny A. Poletsky). (15, 22 mars) Maciej Klimek, Pluricomplex Green functions. (30 mars) Leif Abrahamsson, Itererade mikrolokala Lelongtal och viktade generaliserade Lelongtal (referat av en uppsats av Marianne Lauber). (19 apr) Sidney Frankel, Dynamically defined Stein spaces. (26 apr) S lawomir Ko lodziej, Separately subharmonic functions. (10 maj) Stefan Halvarsson, Den relativa ordningens beroende på parametrar. (17 maj) Tillämpad matematik Ansvariga: Matts Essén och Anders Källström Dennis Hejhal, On the topography of Maass wave-forms for SL(2,Z): a glimpse into arithmetic chaos. (11 sept) Tisdagsseminariet Ansvariga: Yngve Domar, Matts Essén, Sten Kaijser och Per Sjölin Matts Essén, A convolution inequality with applications to function theory (report on a paper by Essén-Rossi-Shea). (8 sept) Henrik Egnell, Numerical experiments in mathematical research. (15 sept) Håkan Hedenmalm, Strange invariant subspaces in the Bergman space. (22 sept) Lee Lorch, Transcendentality of zeros of Bessel functions and their derivatives. (29 sept) A. Borichev & H. Hedenmalm, Completeness of translates in weighted Hilbert spaces on the half-line. (6 okt) Antti Niemi, Equivariant characteristic classes as quantum mechanical partition functions. (13 okt) Jerzy Ombach, Shadowing and expansiveness in metric spaces. (27 okt) S. Thangaveln, On Paley-Wiener theorems for step two nilpotent Lie groups. (3 nov) Johan Tysk, Behavior of the Poincaré metric near a fractal boundary. (10 nov) 13

16 Kristian Seip, Beurling type density theorems in the unit disk. (17 nov) Sten Kaijser, On pseudodeterminants in Banach algebras. (24 nov) M. Birman, Estimates for operators a(x)b(d) and their generalizations. (1 dec) Per Sjölin, Radial functions and maximal estimates for solutions to the Schrödinger equation. (8 dec) Matts Essén, On the solutions of quasilinear elliptic problems with boundary blow up. (15 dec) Vladimir Eiderman, Metric characteristics of exceptional sets arising in estimations of subharmonic functions. (19 jan) J. Chabrowski, Variational methods for potential operator equations in Banach spaces (with applications to elliptic equations). (26 jan) Matts Essén, Picard s theorem and Rickman s theorem by way of Harnack s inequality (report on a paper by John Lewis). (2 feb) Paul Cohen, Some remarks concerning various methods in prime number theory and analogies with the Selberg trace formula. (16 feb) D. Khavinson, Invariant subspaces in Bergman spaces. (23 feb) Henrik Egnell, Variationskalkylens användning inom teorin för differentialekvationer (docentföreläsning). (2 mars) Hiroaki Aikawa, Quasiadditivity of capacity and the boundary behavior of superharmonic functions. (9 mars) Inna Boricheva, Traces of the Toeplitz images of spaces of smooth functions on thin sets. (16 mars) Per Sjölin, Bourgain s work on Bochner-Riesz multipliers, restriction theorems, oscillatory integrals and maximal functions. (23 mars) Kyril Tintarev, Linking sets in Banach space and solutions of elliptic equations. (30 mars) Alexander Borichev, Boundary behavior of smooth functions and the planar Cauchy transform. (13 apr) Arne Jensen, Some L p estimates for Schrödinger operators. (20 apr) Sidney Frankel, Automorphisms of domains and spaces of negative Ricci curvature. (27 apr) Björn Gustafsson, On a new type of balayage. (4 maj) Wu Pengcheng, On the order of a class of meromorphic functions (licentiatseminarium). (18 maj) Matematisk statistik Ansvarig: Allan Gut Allan Gut, Complete convergence and Cesàro summation. (23 sept) Jrgen Dippon, Limit theorems in parallel stochastic approximation with applications to bootstrapping. (30 sept) Tõnu Kollo, On constrasts for analyzing Peipsi Lake data. (7 okt) Mats Andersson, Priskänslighetsanpassad taxesättning för tåglinjen Stockholm-Dalarna (presentation av examensarbete). (21 okt) Sven Erick Alm, En enkel lösning på Welsh perkolationsproblem. (28 okt) Marius Iosifescu, A very simple solution to Gauss 1812 problem on continued fractions. (11 nov) Tatiana Pavlenko, Methods of classification under the condition of growing dimension. (18 nov) Dietrich von Rosen, PLS. (25 nov) 14

17 Lars Holst, Några sannolikhetsglimtar. (2 dec) Tõnu Kollo, Multivariate moments and cumulants. (16 dec) Karin Olsson, A statistical description of the breathing frequency in lambs under influence (presentation av examensarbete). (20 jan) Dietrich von Rosen, Gitterteori, dekomponeringar av linjära rum och linjära modeller, I och II. (27 jan, 10 feb) Kalev Pärna, Discrete approximation of probability measures. (3 feb) Christina Lindgren, Meta-analysis with an application to studies of Ankylosing Spondylitis (redovisning av examensarbete). (17 feb) Lars-Ola Hahlin, Om rekord. (19 feb) Kan Cheng, Recent work on ageing properties. (24 feb) V. Vatutin, Some probability problems for allocations and permutations. (3 mars) Mare Vähi, Testing ANOVA procedures by the use of exact samples. (5 mars) Kuldev remaa, Clustering by using monotonic systems. (10 mars) V. Paulauskas, Central limit theorem in D[0, 1] with some applications. (24 mars) Martin Kulldorff, Spatial statistik: Detektion och test av sjukdomskluster. (31 mars) Svante Janson, Om Ulams problem om slumppermutationer. (21 apr) Stefan Svanberg, Centrala gränsvärdessatser och mixing. (28 apr) Åke Svensson, Asymptotiska fördelningsegenskaper för ML-skattningar, som bygger på en observation av en tillräckligt snäll stokastisk process. (5 maj) Tobias Rydén, Parameterestimation för Markov-modulerade Poissonprocesser. (12 maj) Övriga seminarier Alan Rogerson, Application and modelling in mathematics. (25 sept) Gran Grimvall, Idrott och matematik. (6 okt) Håkan Eliasson, Från celest mekanik till twistavbildningar (Matematiska föreningen). (10 dec) Sten Kaijser, När föddes de reella talen? (Matematiska föreningen). (13 maj) 8. Anställdas resor, konferenser och gästföreläsningar Jonas Avelin deltog i Colloque en l honneur de J.-P. Kahane i Orsay den 28/6 2/ Alexander Borichev har föreläst vid analysseminariet i Stockholm i november 1992, vid analysseminariet LOMI, St.-Peterburg, i december 1992, vid Analysis Seminar, Université de Bordeaux, Frankrike, i januari 1993, samt vid Svenska Matematikersamfundets möte i Linköping i januari Cheng Yuanji deltog i World Congress of nonlinear analysis, Tampa, USA, den 19 26/8 1992, och i Potential theory summer school, Prag, den 7 12/ Stig Christofferson deltog i ett ERASMUS-möte i Berlin den 30/6 2/ och i ICME 7 i Montreal den 16 23/ Kerstin Ekstig deltog i ICME 7 i Montreal den 16 23/8 1992, medverkade vid en lärarutbildningskonferens i Karlstad den 23 25/9 1992, ledde en lokal studiedag i Gävle den 26/ , deltog i datalärarföreningens konferens i Umeå den 8 9/5 1993, medverkade med föredrag vid Nordiska Ministerrådets konferens i Båstad den 11 14/5 1993, samt deltog i konferensen Kvinnor och matematik i Luleå den 14 16/

18 Matts Essén deltog med föredrag vid Seminar on potential theory and complex analysis i Jyväskylä den 24 25/9 1992, höll under en resa till USA den 26/10 1/ föredrag vid University of Wisconsin, Madison, Michigan State University, East Lansing, University of Michigan, Ann Arbor, Purdue University, West Lafayette, och University of Kentucky, Lexington, föreläste vid Umeå universitet den 15/4 1993, samt deltog med föredrag i Workshop on Complex Analysis and Potential Theory i Siikasalmi, Joensuu, den 11 15/ Fan Ming höll föredrag vid Luleå Tekniska Högskola den 5/ Allan Gut har deltagit med föredrag i 20th European meeting of Statisticians, Bath, England, den 14 18/9 1992, i Workshop "Mathematische Stochastik", Oberwolfach, Tyskland, den 7 13/3 1993, och i Workshop in Applied probability in honor of Professor N.V. Prabu, Cornell Univ., Ithaca, NY, USA, den 28 29/6 1993, deltagit i Svenska Statistikersamfundets 30-årsjubileum den 2 3/11 i Göteborg, samt föreläst vid Freie Universität, Berlin, den 5/ Stefan Halvarsson deltog i en konferens om komplex analys i Couiza, Frankrike, den 2 4/4 1993, och höll föredrag i Toulouse den 6/ Håkan Hedenmalm, besökte Centre de Recerca Matemàtica, Institut d Etudis Catalans, Bellaterra, Spanien, den 20/3 27/4 1993, och LOMI, St.-Petersburg, den 15 30/ Svante Janson har deltagit med föredrag i 20th European meeting of Statisticians, Bath, England, den 14 18/9 1992, hållit föredrag i Cambridge i november 1992, samt deltagit med föredrag i Miniconference on symmetric domains and Hankel operators, Lund den 12/2 1993, och i Conference to celebrate the 80th Birthday of Paul Erdös, Cambridge den 23 27/ Kurt Johansson föreläste i Göteborg den 26/ och på KTH den 5/ Ingemar Kaj var gästforskare vid Institute of Applied Analysis and Stochastics, Berlin, den 13/7 9/8 1992, samt deltog med föredrag i konferensen Workshop on superprocesses and interacting systems, CRM, Montreal, den 2 24/ , och i konferensen Stochastic Analysis i Oberwolfach, Tyskland, den 25 31/ Christer Kiselman deltog den 6 10/ i European Mathematical Congress i Paris, den 25/7 1/ i 77a Universala Kongreso de Esperanto i Wien, och den 20-25/ i en informationsresa till EG-kommissionen, samt deltog och föreläste vid Banach Semester, Warszawa, den 22/11 5/ Ingrid Lindström höll föredrag vid Svenska Matematikersamfundets möte i Linköping den 15/ Torbjörn Lundh deltog i Workshop on Complex Analysis and Potential Theory i Siikasalmi, Joensuu, den 11 15/ Erik Palmgren deltog i Typed lambda calculi and applications i Utrecht den 16 18/ och i Workshop on constructivity and computation i Driebergen den 28/6 2/7 1993, samt gästföreläste vid Chalmers den 18/ Anders Randler deltog i LUMA-92 i Sunne. Jan Rudander deltog i Svenska Statistikersamfundets 30-årsjubileum den 2 3/ i Göteborg. Dietrich von Rosen deltog i Svenska Statistikersamfundets årsmöte 1992, besökte Tartu under en vecka med föredrag, samt deltog i konferensen Linstat 93 i Polen den 31/5 4/ Inger Sigstam deltog i konferensen Kvinnor och matematik i Luleå den 14 16/ Per Sjölin deltog i konferensen Reelle Analysis i Oberwolfach den 16 22/8 1992, i konferensen Wavelet theory and applications på KTH den 5 7/5 1993, samt i Colloque en 16

19 l honneur de J.-P. Kahane i Orsay den 28/6 2/ Viggo Stoltenberg-Hansen har besökt München för att planera en ESPRIT-ansökan. Stefan Svanberg deltog i Svenska Statistikersamfundets 30-årsjubileum den 2 3/ i Göteborg. Warwick Tucker deltog i Colloque en l honneur de J.-P. Kahane i Orsay den 28/6 2/ Wang Xiaoqin besökte Banach Center i Warszawa den 16 17/ Gästforskare Jürgen Dippon, Stuttgart, 23/8 12/ Tõnu Kollo, Tartu, 1/9 20/ Wu Pengcheng, Guizhou, Kina, 4/ / Mario Getimane, Maputo, Moçambique, okt dec 1992 Jerzy Ombach, Krakow, 19 28/ ; V. Logvinenko, Kharkov, 19 31/ Li Gongbao, Wuhan, 20 23/ Tatiana Pavlenko, Kiev, nov 1992 Vladimir Eiderman, Moskva, 4/1 30/ Paul Cohen, Stanford, 19/1 25/ Hiroaki Aikawa, Kumamoto, Japan 1/2 10/ Kuldev Ääremaa, Tartu, 1 14/ Mare Vähi, Tartu, 1 14/ Milne Andersson, London, 31/3 3/ Sidney Frankel, Göttingen, 14 30/ Ieke Moerdijk, Utrecht, 26 29/ A. Volberg, Michigan State University, 22 30/ Övrigt Sven Erick Alm har varit datoransvarig vid institutionen samt givit en kurs i tillämpad statistik för Fiskeriverket den 23 25/3 och 27 29/ Jonas Avelin & Warwick Tucker har skrivit en artikel i Kosmonaut om hur det är att vara doktorand i matematik. Gunnar Berg har undervisat på Inst. för Idé- och lärdomshistoria. Allan Gut har medverkat i UNT:s Forskarfrågan. Kurt Johansson har föreläst om kaos och fraktaler på Centrum för männsikan och datorn. Dag Jonsson har hållit ett seminarium i statistik vid zoofysiologiska institutionen i maj 1993, givit en kurs i tillämpad statistik för Fiskeriverket den 23 25/3 och 27 29/4 1993, samt medverkat i UNT:s Forskarfrågan. 17

20 Sten Kaijser har varit ansvarig för Sarec-projektet "Staff development" för matematiska institutionen vid Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo, Moçambique. Anders Källström har hållit föredrag om matematiska modeller vid Kurssekretariatets dagar om Kaos, såpbubblor och oändligheten den 27 28/ , samt föreläst och demonstrerat om fraktaler vid Centrum för människan och datorn. Lennart Norell har givit en kurs i tillämpad statistik för Fiskeriverket den 23 25/3 och 27 29/ samt haft kontaktverksamhet med Institutionen för skogsgenetik, SLU. Sigrid Norén har besökt fyra gymnasieskolor och ett regemente för att informera om högskolestudier, hållit fem högskoledagar, deltagit i en studierektorskonferens i Lund, deltagit i en kurs för studievägledare vid Stockholms universitet samt i en utbildningskonferens i Sigtuna. Dietrich von Rosen har givit en kurs i tillämpad statistik för Fiskeriverket den 23 25/3 och 27 29/ Viggo Stoltenberg-Hansen har deltagit i IT-gruppens sammankomster. Anders Vretblad har varit institutionens TEX-konsult samt är medlem av "Levande pedagogers sällskap". 11. Undervisning inom grundläggande utbildning 1992/93 Byggnadsingenjörslinjen Matematik BI1 Matematik BI2 Jan Nordin Håkan Sollervall Datavetenskapliga linjen Abstrakt algebra DV1 Algebra DV1 Automatateori DV1 Kombinatorik DV1 Analys DV1 Logik DV1 Matematisk statistik DV1 Ingrid Lindström, Jens Blanck Ed Griffor Lennart Salling Björn Walther Gunnar Welin, Mario Saric Ingrid Lindström Jan Rudander Elektroingenjörslinjen Matematik EMI1 Matematik EMI2 Matematik EI3 Håkan Sollervall Jan Nordin Håkan Sollervall Grundskollärarlinjen Algebra 1 GLS Algebra 2 GLS Analys GLS Datakunskap GLS Inledande analys GLS Anders Randler Anders Randler Kerstin Ekstig Kerstin Ekstig Ingegerd Norrby 18

21 Geometri GLS Matematik 1, GL 1 7 Matematik 2, GL 1 7 Problemlösning och matematisk begreppsbildning GLS Sannolikhetslära och statistik 1 GLS Maskiningenjörslinjen Matematik EMI1 Matematik EMI2 Matematik MI3 Thomas Erlandsson Kerstin Ekstig, Anders Randler Anders Randler Staffan Rodhe Hans Garmo Håkan Sollervall Håkan Sollervall Håkan Sollervall Matematisk-naturvetenskapliga linjen Algebra MN1 Algebra MN2 Algebra MN3 Analys MN1 Analys MN2 Leif Abrahamsson, Gunnar Berg, Stig Christofferson Lars Höglund, Lars-Åke Lindahl, Johan Tysk, Björn Walther, Pepe Winkler, Anders Vretblad Leif Abrahamsson Johan Wästlund Leif Abrahamsson, Gunnar Berg, Stig Christofferson Lars Höglund, Lars-Åke Lindahl, Johan Tysk, Björn Walther, Pepe Winkler Leif Abrahamsson, Stig Christofferson, Anders Källström Björn Walther Lennart Salling Automatateori och formella språk MN1 Differentialgeometri MN1 Thomas Erlandsson Domänteori MN1 Inger Sigstam Fourieranalys MN1 Peter Grenholm, Warwick Tucker, Anders Vretblad Geometri MN1 Thomas Erlandsson Kaotiska dynamiska system MN1 Kurt Johansson Komplex analys MN1 Lars-Åke Lindahl, Ryszard Rubinsztein, Wang Xiaoqin Kombinatorik MN1 Björn Walther Konvexitet och optimering MN1 Sten Kaijser Logik MN1 Inger Sigstam, Jens Blanck Logik MN2 Viggo Stoltenberg-Hansen Markovprocesser o. köteori MN1 Ingemar Kaj Matematik och statistik MN1 Dag Jonsson, Jan Nordin, Lennart Norell, Ingegerd Norrby Staffan Rodhe, Mario Saric, Gunnar Welin, Pepe Winkler Matematik MN2 Anders Källström Matematikens historia MN1 Sten Kaijser Multivariat analys MN1 Dag Jonsson Ordinära differentialekvationer MN1 Matts Essén Reell analys MN1 Björn Walther Regressionsanalys MN1 Lennart Norell Repr.teori för grupper MN1 Wang Xiaoqin Samplingteori och statistisk Dag Jonsson kvalitetsstyrning MN1 Sannolikhetsteori MN1 Sven Erick Alm, Allan Gut 19

22 Sannolikhetsteori MN2 Statistisk grundkurs MN1 Statistisk teori och metodik MN1 Statistisk teori MN2 Stokastiska processer MN1 Talteori MN1 Variansanalys och försöksplanering MN1 Variationskalkyl MN1 Allan Gut Sven Erick Alm, Dag Jonsson, Lennart Norell Dag Jonsson, Lennart Norell Dag Jonsson Sven Erick Alm Stig Christofferson Dietrich von Rosen Johan Tysk Materialfysiklinjen Endimensionell analys Flerdimensionell analys Grundläggande algebra Linjär algebra Matematisk statistik Ordinära differentialekvationer Stefan Halvarsson, Jonas Hansbo, Håkan Hedenmalm Bo Styf Bo Styf Bo Styf Ingemar Kaj, Dietrich von Rosen Per Sjölin Molekylär biotekniklinjen Endimensionell analys Stig Christofferson Flerdimensionell analys Gunnar Berg Grundläggande algebra Lars Fjellstedt Linjär algebra Leif Abrahamsson Komplex analys o transformmetoder Yngve Domar Matematisk statistik Ingemar Kaj, Dietrich von Rosen Ordinära differentialekvationer Stanley Einstein-Matthews Systemvetenskapliga linjen Matematik SV1 Lennart Salling Teknisk fysiklinjen Endimensionell analys Flerdimensionell analys Funktionalanalys Grundläggande algebra Komplex analys 1 Komplex analys 2 Linjär algebra Ordinära differentialekvationer Sannolikhetsteori Statistisk teori och metodik Stokastiska processer Teori för part. diff.ekvationer Transformmetoder Mats Andersson, Elisabet Andresdottir, Torbjörn Lundh Inger Sigstam, Wang Xiaoqin Elisabet Andresdottir, Lars Fjellstedt, Staffan Rodhe Sten Kaijser Thomas Erlandsson, Ryszard Rubinsztein, Lars Fjellstedt Cheng Yuanji, Anders Källström Cheng Yuanji, Lennart Salling Ingrid Lindström, Ryszard Rubinsztein, Anders Vretblad Henrik Egnell, Kibret Negussie Jan Rudander, Dietrich von Rosen Sven Erick Alm, Jan Rudander, Stefan Svanberg Sven Erick Alm, Lennart Norell, Stefan Svanberg Anders Källström Peter Grenholm, Warwick Tucker, Anders Vretblad 20

23 Fristående kurser Matematik A, distanskurs Matematik B, distanskurs Kompletteringsfortbildning för lärare Statistisk teori C Examensarbeten Pepe Winkler, Gunnar Welin Lars Fjellstedt, Staffan Rodhe Kerstin Ekstig Dag Jonsson Dag Jonsson 12. Årsstudieplatser inom grundutb. 1992/93 Utbildningslinjer Fristående kurser Totalt 553 åpl 115 åpl 667 åpl 13. Institutionens bokslut 1992/93 KOSTNADER (Kronor) Forskarlöner Forskarlöner, ext anslag Lärarlöner Timarv undervisning TA-löner Prefektarvode Studierektorsarvoden Utb.bidrag och doktorandtj Summa löner och arvoden Driftskostnader, utrustning Driftskostnader, utrustning ext ansl Moms Diverse Summa kostnader

24 SALDON Driftskostnader, fakultetsanslaget Utb.bidrag och doktorandtj TA-löner Diverse Externa anslag Totalt saldo

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94

Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94 Uppsala Universitet Matematiska institutionen ÅRSRAPPORT 1993/94 INNEHÅLL sid 1. Organisation, personal och forskarstuderande 1 2. Tjänster och uppdrag utanför institutionen 3 3. Publikationer och rapporter

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 35 Kurslitteratur i matematik HT 2016 Algebra I 5 hp Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5 hp Vretblad, Anders,

Läs mer

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15

Vecka 15. Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation. Tisdagen den 10/4, kl. 15.15 Vecka 15 Föreläsningskurs Johannes SjöstrandResonances -continuation Tisdagen den 10/4, kl. 10.15 S1 Z 1 Analysseminariet Alexei Iantchenko (Malmö): Asymptotic behavior of the one-particle density matrix

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2

Kursplan MD2022. Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Sida 1(6) Kursplan Matematik III 30 högskolepoäng, Grundnivå 2 Mathematics III 30 Credits*, First Cycle Level 2 Lärandemål Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska vidga och fördjupa

Läs mer

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15

Vecka 16. Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation. Onsdagen den 18/4, kl. 10.15 Vecka 16 Föreläsningskurs Johannes Sjöstrand: Resonances -continuation Tisdagen den 17/4, kl. 10.15 AGAT seminarium Ulf Persson: Elliptiska ytor och Hilbert modulära ytor Tisdag 17/4, kl. 15:15-17:00 S1

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2005-05-20 I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böckerna säljs av Akademibokhandeln,

Läs mer

Tentan till exp senast kl 13.00. LMN120 8.30-13.30 V Thomas Weibull 5 Ragnar Freij. Tentan till exp senast kl 13.00

Tentan till exp senast kl 13.00. LMN120 8.30-13.30 V Thomas Weibull 5 Ragnar Freij. Tentan till exp senast kl 13.00 Matematik/Matematisk statistik Göteborgs universitet Omtentamensschema januari 2010 Lotta Fernström 10/2 2010 Vakt: 0703-08 83 04 Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) en vecka före

Läs mer

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 Linnea Ingebrand

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 Linnea Ingebrand Kursinformation Kursbeskrivning och syfte Det huvudsakliga syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap om och själv kunna använda sig av de matematiska metoder som används för att lösa jämvikts-

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT)

Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Masterprogram i matematiska vetenskaper (N2MAT) 120 högskolepoäng Avancerad nivå Two-year Masters Program in Mathematical Sciences

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp- Dan Strängberg. Kursstart vecka 44

Kurslitteratur i matematik HT Algebra I 5 hp- Dan Strängberg. Kursstart vecka 44 Kurslitteratur i matematik HT 2017 Algebra I 5 hp- Dan Strängberg Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012

KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 KURSLITTERATUR I MATEMATIK HT 2012 ALGEBRA I, 5 hp Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 ALGEBRA ML/ALGEBRA FÖR LÄRARE,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 1. Beslut om fastställande. 2. GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor Program in Mathematics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Kurslitteratur i matematik HT 2015. Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 44

Kurslitteratur i matematik HT 2015. Algebra I 5 hp. Kursstart vecka 44 Kurslitteratur i matematik HT 2015 Algebra I 5 hp Vretblad, Anders, Ekstig, Kerstin, Algebra och geometri. 2 uppl, Gleerups, Malmö 2006 311 s. ISBN 978-40-64757-3 Algebra och geometri 5 hp Vretblad, Anders,

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008

CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 CV för Urban Larsson 22 Feb 2008 Personuppgifter Urban Larsson 650910 5950 Såggatan 35e 414 58 Göteborg Telefon hem 031 126926 Mobil 0738 277645 Epost urban.larsson@yahoo.se Körkort B Språk Engelska flytande,

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Kurslitteratur höstterminen 2013

Kurslitteratur höstterminen 2013 Kurslitteratur höstterminen 2013 Algebra I 5hp, kursstart vecka 44 Vretblad, Anders & Ekstig, Kerstin, Algebra och Geometri, 2:a uppl., Gleerups, Malmö 2006. 311 s. ISBN: 978-91-40-64757-3 Algebra och

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119.

CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO PERSONUPPGIFTER UTBILDNING SEPTEMBER 2007. Myroslav. Efternamn: Drozdenko. Personnummer: 771216-2119. CURRICULUM VITAE MYROSLAV DROZDENKO SEPTEMBER 2007 PERSONUPPGIFTER Förnamn: Efternamn: Myroslav Drozdenko Personnummer: 771216-2119 Postadress: Besöksadress: Hemadress: E-post: Hemsida: Institutionen för

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 VT2015 Linnea Ingebrand

Kursinformation. Matematiska metoder i nationalekonomi 730G77 VT2015 Linnea Ingebrand Kursinformation Kursbeskrivning och syfte Det huvudsakliga syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap om och själv kunna använda sig av de matematiska metoder som används för att lösa jämvikts-

Läs mer

Gaussiska primtal. Christer Kiselman. Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet

Gaussiska primtal. Christer Kiselman. Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet 195 Gaussiska primtal Christer Kiselman Institut Mittag-Leffler & Uppsala universitet 1. Beskrivning av uppgiften. De förslag som presenteras här kan behandlas på flera olika sätt. Ett första syfte är

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

En modell för priset på en aktie

En modell för priset på en aktie En modell för priset på en aktie Projektarbete i kursen Vardagslivets mysterier förklarade 2006 Andreas Brodin Abstract. Att kunna förutsäga hur priset på en aktie ändras med tiden skulle vara stort. En

Läs mer

Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren tar själv kontakt med bokhandeln!

Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren tar själv kontakt med bokhandeln! Kurslitteratur i matematik VT 2017 Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann ---- Kompendium via Matematiska institutionen Algoritmik 7,5 hp- Vera Koponen Salling, Lennart. Algoritmik, senaste upplagan. Författaren

Läs mer

Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16.

Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16. Hans Thunberg april 2015 KTH Matematik Om matematikämnet på CLGYM. Obligatoriska kurser och förslag på valbara kurser. Inför 2015-16. Allmänt om matematikkurserna på CL CL är ett av de mest matematikintensiva

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Tentan till exp senast kl Färdigrättade senast. LMA V Thomas Weibull 50 1/10 26/10 Jonatan Vasilis

Tentan till exp senast kl Färdigrättade senast. LMA V Thomas Weibull 50 1/10 26/10 Jonatan Vasilis Matematik/Matematisk statistik Göteborgs universitet Lotta Fernström 091002 Tentamensschema lp 1 h2009 Vakt: 0703-08 83 04 Glöm inte att anmäla dig till tentan (obligatorisk anmälan) en vecka före tentamensdatum.

Läs mer

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002

Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Innehållsförteckning Biostatistikutbildning vid Universiteten i Uppsala och Stockholm 2002 Vad är biostatistik? Arbetsmarknad Forskarutbildning i biostatistik Biostatistikprogrammet Planerat kursschema

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 28 Utgår 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Marie Bixo Birgitta Bernspång Erik Johansson Erik Johansson Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Peter Naredi Ellinor Ädelroth Övriga: Eva-Maria

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik. Kurslitteratur from vt2013

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik. Kurslitteratur from vt2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd matematik Kurslitteratur from vt2013 Matematik D (basåret) Wallin, Lithner, Wiklund & Jakobsson:Gymnasiematematik för NV och TE, kurs C och D. Liber

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2015/309 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Matematiska vetenskaper, masterprogram,

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010

Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010 Sammanfattning av arbetsplatsträff den 8 juni 2010 Påminnelse om sommarfesten 22 juni. Informationsblad finns i fikarummet. Arbetsplatsträffen som äger rum samma dag kommer flyttas till 14.30. Påminnelse

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

KURSLITTERATUR I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET I MATEMATIK VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2002-03-07. I samtliga fall gäller att senaste upplagan används. Böckerna säljs av Akademibokhandeln,

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor

23 augusti 2007 Rum U103 Klockan PROTOKOLL. Dekanus, ordförande Professor. Professor. Professor. Professor Professor NÄMNDEN FÖR FORSKNINGS- OCH FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Sammanträdesdatum 23 augusti 2007 Rum U103 Klockan 9.00-11.00 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Margareta Östman Thomas Arnebrant Tautgirdas

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik infromation Matematik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Ref.nr. 73/14 Professor i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning, 2014-09-15 Ref.nr. 2016/0008 Professor i sociologi, 2016-04-15 10 sökande Beslut om sakkunniga -Katrin Goldstein Kyaga, Södertörns

Läs mer

Kurslitteratur i matematik VT 2016. Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann. Kursstart vecka 13. Kompendium via Matematiska institutionen

Kurslitteratur i matematik VT 2016. Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann. Kursstart vecka 13. Kompendium via Matematiska institutionen Kurslitteratur i matematik VT 2016 Algebra II 5 hp- Jakob Zimmermann Kompendium via Matematiska institutionen Algebraisk talteori 5 hp Ernst Dieterich Jonsson, Markus, Fermat's last theorem for regular

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Mats Alaküla professor, fr o m 97 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Georg Lindgren, ordförande Mats Alaküla, fr o m 97 Tobias Rydén Lars Samuelson Martin Stridh doktorand Björn Wittenmark Suppleant i ordinarie

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10

Kursplan. Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10 Kursplan Matematiska och systemtekniska institutionen (MSI) Kurskod GUX712 Dnr MSI 03/04:16 Beslutsdatum 2003-10-10 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Specialisering - ämnesfördjupning i matematik/matematikdidaktik

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng. Master programme in Mathematics and Modelling, 120 ECTS Credits Dnr: 1026/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i matematik och modellering, 120 högskolepoäng Master programme in Mathematics and Modelling,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i MATEMATIK Mathematics Studieplanen är utfärdad den 8 december 2015 (dnr ORU 5.1-04970/2015). 1 Med stöd av 6 kap. 26 högskoleförordningen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik vid MDH, 2007-06-14, och av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

Ämnesplanen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) Giltig fr o m VT11.

Ämnesplanen är fastställd av Fakultetsnämnden (Faculty Board) Giltig fr o m VT11. Matematik Studieplan för ämne på forskarnivå Ämnesnamn Matematik (Mathematics) Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen Vetenskapligt område Matematik studerar rums- och talstorheter och deras samband

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Allmänt Studiehandbok Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA 3 c4 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MATEMATIK, 120-160 poäng /Mathematics/ c4.1 Syfte PROGRAMSPECIFIK

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Tentamen i Matematik 3: M0031M.

Tentamen i Matematik 3: M0031M. Tentamen i Matematik 3: M0031M. Datum: 2009-10-26 Skrivtid: 09:00 14:00 Antal uppgifter: 6 ( 30 poäng ). Jourhavande lärare: Norbert Euler Telefon: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Till alla uppgifterna

Läs mer

Bilaga 1: Studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik

Bilaga 1: Studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga 1: Studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Denna studieplan kompletterar KTHs gemensamma föreskrifter för utbildningen på forskarnivå med ämnesspecifika anvisningar. 1.1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH

Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Utbyte för F och Nano Sophia Dequidt, INTERNATIONELLA AVDELNINGEN LTH Program Utbyte för F och Nano Översikt ansökningsprocessen Var har F och Nano-studenter varit på utbyte? Edin Dagasan, F:are på École

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp

Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Dnr G 2016/574 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan för Matematiska vetenskaper, masterprogram (N2MAT), 120 hp Mathematical Sciences, Master s Programme, 120 credits Avancerad nivå/ Second cycle

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Thomas Erlandsson LÄSANVISNINGAR VECKA 36 VERSION 1. ARITMETIK FÖR RATIONELLA OCH REELLA TAL, OLIKHETER, ABSOLUTBELOPP ADAMS P.1 Real Numbers and the Real

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Status för rekryteringsärenden i HSV

Status för rekryteringsärenden i HSV Status för rekryteringsärenden i HSV 20170512 Ref.nr 2016/0008 Professor i sociologi Anhållan inkom 20151209 Sista ansökningsdag 20160415 Överklagan inkom 20170224 Yttrande till ÖNH 20170327 Ref.nr 2017/1048

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3

x 2 2(x + 2), f(x) = by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. γ : 8xy x 2 y 3 = 12 x + 3 MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010

Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Kurser inom Datavetenskapligt kandidatprogram och Computer Science Master s programme våren 2010 Inför varje termin måste du söka till de kurser du vill gå. Sista datum för ansökan är den 15oktober. För

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING

RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING RESULTATLISTA KRETSENS HEMMABANETÄVLING Vid protokollet: Mikael Fält Kontrollerad: Barbro Arvidsson 2016 Klass Namn Förening Serie Totalt Std Pris 1 2 3 4 5 6 7 peng A1 1 Fredrik Lundberg Klippans PK 42

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning

Västsvenska Touren Inomhus Slutlig poängställning Vänersborg 15101 Borås 151122 Askim MOS 15121 Jönköping 160131 Askim EB 160228 Västsvenska Touren Inomhus 2015-2016 Slutlig poängställning Klass A Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 6 11 5 = 23,0 Jenny

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

Valinformation för IT2

Valinformation för IT2 Välkommen till Valinformation för IT2 inför valet av valbara kurser till nästa läsår måndag 7 april kl 15.15-16.00 i HB3 Välkomna! Wolfgang Ahrendt Anette Järelöw Börje Johansson Programansvarig Studievägledare

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer