Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS april 2013 Kulturens Hus Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tryggare kan ingen vara. NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS 10-11 april 2013 Kulturens Hus Luleå"

Transkript

1 Tryggare kan ingen vara NaTIoNELL TrYggHETSKoNFErENS april 2013 Kulturens Hus Luleå

2 Välkommen till Trygghetskonferensen 2013 I mars 2010 bjöd vi för första gången in till en nationell konferens i Luleå på temat Trygghet. Tillsammans ville vi sätta fokus på trygghetsfrågor i ett brett perspektiv där polisen, landstinget, Kommunförbundet och länsstyrelsen samarbetade. Konferensen fick mycket goda betyg av de närmare 300 konferensgästerna och i utvärderingen efteråt var deltagarna överens om behovet av en uppföljande konferens. Därför stod Norrbotten och Luleå åter värd för en nationell konferens i oktober Gensvaret blev mycket positivt och även konferensen 2011 lockade närmare 300 deltagare. Under två dagar i oktober fick de nya insikter och kunskaper, förde dialog om angelägna trygghetsfrågor och knöt nya kontakter. Konferensen fick ett mycket gott betyg av deltagarna i utvärderingen. Nu har vi glädjen att bjuda in till den tredje Trygghetskonferensen på Kulturens hus i Luleå den 10 och 11 april. Tack vare en bred samverkan mellan arrangörerna är vi övertygade om att det program vi erbjuder berör dig och ditt arbetsområde. Det genomgående temat är som alltid trygghet och i år lägger vi extra tyngd på hur vi tillsammans kan skapa attraktiva livsmiljöer och bygga samhällen som är trygga för alla. Justitieminister Beatrice ask inleder konferensen. Vi har tre huvudseminarier som är gemensamma för alla. Utöver det erbjuds du ett stort utbud av miniseminarier att välja mellan, utifrån dina intresseområden. Boka därför in dessa dagar och anmäl dig redan nu till 2013 års Trygghetskonferens. Tänk på att många seminarier snabbt fyller sina platser. Vi ser fram emot att träffa dig i vårsolen i Luleå! Håkan Karlsson Sven-Erik Österberg Agneta Granström Karl Petersen Länspolismästare Landshövding Landstingsråd Ordf Kommunförbundet Norrbotten Norrbotten Norrbotten Norrbotten

3 VÄLKOMMEN TILL Nationella trygghetskonferensen Program program ONsdag 10 APRIL Registrering och lunch Lunch Justitieminister Beatrice Ask inviger konferensen Landshövding Sven-Erik Österberg hälsar välkommen. Ungdomar från länet ger perspektiv på temat trygghet Att bygga det trygga samhället Flera kommuner i Norrbotten står inför omfattande omvandlingar av sina samhällen under kort tid. Finns det utrymme att väga in de mjuka faktorerna och vilka är de viktigaste utgångspunkterna för att lyckas? Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum för regional vetenskap, Umeå universitet och Peter Örn, ordförande i Delegationen för hållbara städer Fikapaus Seminarier - pass 1 1 a) Att bygga det trygga samhället fördjupning Hur ser Norrbotten ut om 25 år? Var finns det trygga hållbara samhällen? En fördjupning av föregående föreläsning i form av samtal. Peter Örn, Lars Westin, Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna, Karl Petersen, Kommunförbundet Norrbotten och Jonas Lundström, vice vd, Northland Resources. 1 b) Polisens nya organisation Från och med januari 2015 ska 21 polismyndigheter samlas i en svensk polis. Målet är en tydligare ledningsstruktur och mer flexibelt arbete. Att stärka den lokala förankringen och det lokala samarbetet är en viktig del i förändringsprocessen. Hur kommer arbetet att gå till och vilken förändring innebär det för lokalsamhället? Thomas Rolén, tidigare kammarrättspresident i Stockholm, leder arbetet med omorganisationen. 1 c) Socialt kapital en resurs i samhällsbyggandet Socialt kapital omfattar våra nätverk, vårt sociala stöd, våra möjligheter att delta i samhällslivet och graden av social samhörighet i vår närmiljö. Går detta att bygga in i ett bostadsområde? Malin Eriksson, universitetslektor, Umeå universitet. 1 d) E-hälsa för en trygg och tillgänglig vård Norrbotten är en av de regioner i Europa som har kommit längst när det gäller att utveckla vård och omsorg med hjälp av teknik. Vi får här ta del av konkreta exempel på aktuella utvecklingsområden. Per-Olof Egnell, projektledare Hälsa, innovation och tillväxt, Norrbottens läns landsting, Agneta Granström, landstingsråd. 1 e) Trygghetsboende till nytta för både äldre och kommun? Trygghetsbostäder för människor över 70 år är en stor kostnadsbesparing för Luleå kommun och en kvalitetshöjning för de äldre. Detta i samklang med äldredelegationens tankar. Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun, Margareta Bladfors-Eriksson, ordförande socialnämnden, Luleå kommun, Anders Dahlstål, stadsbyggnadschef, Luleå kommun Paus Seminarier - pass 2 2 a) Vårt viktiga vatten När Skellefteå kommun drabbades av en parasit i dricksvattnet 2011 ställdes den kommunala beredskapen på stora prov. Göran Åström, bygg- och miljöchef Skellefteå kommun. 2 b) Framgångsrik samverkan mot brottslighet Kommuner och polismyndigheter har sedan länge samverkat i brottsförebyggande frågor. Arbetet har visat sig framgångsrikt. Agnes Alm, Rikspolisstyrelsen, Kenneth Lundqvist, Polismyndigheten i Norrbotten, Thomas Olofsson, Polismyndigheten i Västerbotten. 2 c) Miljö och hälsa kontra tillväxt och ekonomi ett politiskt dilemma I Haparanda har medborgarnas oro för miljö och hälsa i samband med Outokumpus ansökan om utökade utsläppsrätter samt planerna på ett nytt kärnkraftverk i Finland skapat debatt. Hur hanteras en politisk diskussion när medborgarnas oro ställs mot arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt? Gunnel Simu, kommunstyrelsens ordförande, Haparanda stad. 2 d) Hur upptäcker vi sociala risker i vår närmiljö? Varje kommun ansvarar för att identifiera och reducera de risker som kan uppstå i den egna kommunen. Hur kan kunskapen om sociala risker stärkas? I Västra Götaland har man utvecklat ett stöd för kommuner som vill inkludera sociala risker i analyserna. Matilda Johansson, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 2 e) Arena krogen - samverkan för ett tryggare krogliv I Luleå och Boden har polisen inlett ett nytt samarbetsprojekt med kommunerna och krögarna för att erbjuda gästerna en trygg och säker krogmiljö. De arbetar tillsammans för en ansvarsfull alkoholservering och en plats fri från narkotika och kriminalitet. Linus Örnberg, Polismyndigheten i Norrbotten, Maria Strömgren, alkohol- och drogsamordnare Luleå kommun, Wilhelm Vintilescu, vd O Learys Trademark Summering och reflektion Peter Örn och Ingela Lekfalk Konferensdagen avslutas KVÄLLSARRANGEMANG Middag på Kulturens hus. Knyt kontakter, mingla och lyssna på musik från Norrbotten.

4 10-11 APRIL 2013 kulturens hus, LULEÅ program TORsdag 11 APRIL Trygghet i katastrofdrabbade områden Röda korset arbetar nationellt och internationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande och finns i 188 länder. Hur arbetar Röda korset när katastrofen drabbar ett land och hur värnar man om människors trygghet i ett katastrofområde? Vilken roll och vilka möjligheter har det civila samhället i trygghetsskapandet? Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i svenska Röda korset ger oss bland annat ett internationellt perspektiv på trygghetsbegreppet Fikapaus Seminarier - pass 3 3 a) Hur kan man motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden? Det finns många orsaker till att personer blir hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden, och från samhällets sida behövs insatser. Vilket stöd kan kommunerna få i detta arbete, framförallt för att förhindra vräkning av barnfamiljer? Michael Anefur, nationell hemlöshetssamordnare och Maria Boustedt Hedvall, ämnessakkunnig vid enheten för familj och sociala tjänster på Socialdepartementet. 3 b) Trygg och tillgänglig vård En nära och tillgänglig sjukvård är viktig för känslan av trygghet. Inom Norrbottens läns landsting pågår ett utvecklingsarbete med att införa närsjukvård - vad innebär det? Vi får också en inblick i hur ambulanssjukvården i länet är organiserad, om dess resurser och tillgänglighet. Stig Holmberg, länsansvarig ambulanssjukvård, Norrbottens läns landsting. Mats Brännström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Norrbottens läns landsting. 3 c) Sociala insatsgrupper stöd till unga i riskzonen Polis och socialtjänst erbjuder genom sociala insatsgrupper stöd till ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil eller som vill lämna en kriminell livsstil. Agnes Alm, Rikspolisstyrelsen, Kent Isaksson, Polismyndigheten i Norrbotten, Johanna Buhr, Bodens kommun. 3 d) Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga Hur påverkas barn och ungas tillit till vuxenvärlden då de utsätts för hedersrelaterat våld och övergrepp i hemmet? Hur kan vi skydda barn och unga som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja? Juno Blom, utvecklingsledare för arbetet mot hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen i Östergötland. 3 e) Medias roll i trygghetsskapandet De flesta får sin bild av samhället genom medias rapportering. Idag är bevakningen av brottsligheten i samhället omfattande. Vilka överväganden gör nyhetsredaktionerna när de producerar sina nyheter? Kan man överhuvudtaget ta hänsyn till trygghetsbegreppet? Mats Ehnbom, chefredaktör Norrbottens-Kuriren, Kalle Sandhammar, chefredaktör Norrländska Socialdemokraten. Samtalsledare Maria Lindgren Paus Seminarier - pass 4 4 a) Broken windows en väg till minskad brottslighet? Teorin om Broken windows bygger på att samhället ska reagera så tidigt som möjligt på skadegörelse. Om en krossad ruta inte lagas snabbt är snart fler rutor krossade och bostadsområdet riskerar förfall. Leder ökat polisiärt tryck mot ordningsstörningar till minskad brottslighet och ökad trygghet? Jan Mill, Polismyndigheten i Örebro län. 4 b) Hur kan vi skapa ökad trygghet på landsbygden? Studier visar att socialt kapital i bemärkelsen nätverk och relationer är viktiga resurser för trygghet på landsbygden. Hur kan dessa resurser stöttas, utvecklas och användas genom samverkan? Rebecca Stenberg, filosofie doktor i organisationspsykologi och lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. 4 c) Polisens arbete mot hatbrott Om motivet för ett brott varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av etnicitet, sexuell läggning eller liknande omständigheter, kallas det ett hatbrott. Hur arbetar polisen för att förebygga, upptäcka och utreda dessa brott? Susanne Gosenius, Pernilla Nilsson och Hanna Einarsson, Polismyndigheten i Skåne. 4 d) Den vita måndagen Den 6 februari 2012 drabbades norrbottenskusten av ett snökaos av sällan skådat slag. Antalet olyckor på kort tid överskred all tidigare statistik och samhällets resurser prövades. Vad lärde vi oss och hur kan vi vara bättre förberedda nästa gång? Patrik Bylin, räddningschef Luleå kommun, Per Wågström, platschef Sunderby sjukhus, Karin Börjesson, chef för krishanteringsenheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län. 4 e) Det åtråvärda avfallet Under det senaste decenniet har avfall blivit en åtråvärd handelsvara och en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. De olagliga transporterna av giftigt avfall utgör en risk i trafiken och vid eventuella utsläpp. Polisens och Länsstyrelsens kartläggning visar att Norrbotten är värre drabbat än man trodde. Nils Löw, Polismyndigheten i Norrbotten och Mattias Lindgren, Länsstyrelsen i Norrbotten Lunch Trygghet, demokrati och det rättssäkra samhället Hur bygger vi ett demokratiskt samhälle där människans likhet inför lagen, jämställdhet och lika villkor tas tillvara? Hur påverkar den säkerhetspolitiska utvecklingen på Nordkalotten vår trygghet? Vilka krav på samarbete över gränserna kommer det att medföra? Hans Corell, fd domare i tingsrätt och hovrätt, rättschef i justitiedepartementet, ambassadör och rättschef i UD samt undergeneralsekreterare och rättschef i FN Summering och reflektion Peter Örn och Ingela Lekfalk. Avslutning Karl Petersen, Kommunförbundet i Norrbotten Fika Med reservation för eventuella ändringar.

5 Thomas Rolén, utredare av den nya polisorganisationen Peter Örn, konsult, föreläsare och författare (moderator) Foto: Pawel Flato Foto: Lars Hedelin Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och rättschef i FN Foto: David Lundberg Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus Tillsammans ska vi bygga ett allt tryggare Sverige. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i svenska Röda korset Ingela Lekfalk, dokumentärfilmare och regissör (moderator) Foto: Anna Nilsen Juno Blom, utvecklingsledare mot hedersrelaterat våld Beatrice Ask, justitieminister Det är möjligt att skapa hållbara städer som är anpassade både till människor, miljö och framtida klimat. Peter Örn Foto: Mattias Pettersson Beatrice Ask Jonas Lundström, vice vd, Northland Resources Lars Westin, professor i regionalekonomi

6 INFormaTIoN och anmälan TId och plats Konferensen genomförs den 10 och 11 april 2013 på Kulturens hus i centrala Luleå, ungefär tio minuters taxiresa från Luleå Airport. anmälan Sista anmälningsdag är den 1 mars Vi reserverar oss för att konferensen eller vissa seminarier kan bli fullbokade innan dess. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare. Du anmäler dig via Om det finns platser kvar vid anmälningstidens utgång erbjuder vi ideella föreningar att delta till ett reducerat pris. Mer information om konferensen hittar du på KosTNad Konferensen kostar 1550 kronor. I avgiften ingår alla föreläsningar, mat och dokumentation. Kvällsarrangemanget den 10 april med middag kostar 400 kronor. Samtliga priser är exklusive moms. BoeNde Vi har förbokat ett antal rum på Elite Stadshotell i Luleå som kan bokas via konferensanmälan. Form/ill: Plan Sju Foto: Anders Alm, Kulturens Hus, Matton, Plan Sju, m. fl. Tryck: Luleå Grafiska /1500 ex

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Gunnar Weman, ärkebiskop emeritus Magnus Sjögren, Psykolog (moderator) Ulrica Åström, samordnare Svenska Röda Korset (moderator) Anders Danielsson, generaldirektör Säkerhetspolisen Agneta Granström, landstingsråd

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program

Råd för framtiden. Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015. Program Råd för framtiden Trygghet allas vår rättighet 24 25 mars 2015 Program Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008

Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Våld i nära relation DOKUMENTATION FRÅN TRE SEMINARIEDAGAR I SURAHAMMAR APRIL 2008 Karin Tilly, Länsstyrelsen. Stor uppslutning. Det var fullsatt i Folkets hus när Surahammars kommun arrangerade utbildningsdagar

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder 21-22 november 2013, Clarion Hotel Stockholm I år är det 15 år sedan kvinnofridsreformen trädde i kraft. Sedan dess har myndigheter och andra aktörer

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta 2015-02-05 Elin Gottfridsson Närvårdsstrateg Tfn 018-611 30 15 E-post elin.gottfridsson@lul.se Beredningen för äldre och funktionsnedsatta Kallelse till sammanträde med beredningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner 1 Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner IMH har ställt följande fråga till alla partier med representation i kommun/stadsfullmäktige

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 FOTO: CLIFFORD SHIRLEY/VÄSTERÅS STAD REDAKTÖR Solveig Hollari TEXTFÖRFATTARE Solveig Hollari, Helene Parmbäck, Ia Röhl, Per Alvant FOTO Clifford Shirley,

Läs mer

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Med individen i centrum Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Unga som fastnar i kriminalitet är ett stort problem för samhället men framför allt för

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet

Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Minnesanteckningar från konferens i Luleå den 23 april 2009 om grov organiserad brottslighet Inledning av länspolismästare Håkan Karlsson Finns det i Norrbotten ett hot från den grovt organiserade brottsligheten?

Läs mer