PROGRAM. e-recept. Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM. e-recept. Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ"

Transkript

1 PROGRAM droppställning VAS e-recept otoskop Tillsammans förlöser vi idéer! och får dem att löna sig blodvagga LYFTSELE VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS 23 OKTOBER I LULEÅ Innovationer inom hälsa, vård och omsorg

2 VÄLKOMMEN Välkommen till Luleå den 23 oktober. Då ordnar vi en intensiv dag med dialog och diskussion kring hur vi ska stärka kraften i arbetet med innovationer inom hälsa, vård och omsorg. Hur kan vi bli ännu bättre på att samverka och hur kan vi bäst ta vara på varandras kompetenser inom näringsliv, akademi och offentligsektor? Det är frågor som vi vill gå djupare in på vid konferensen här i Luleå. Konferensen är indelad i tre seminarieblock: Innovationsstrategier, implementering och samverkan Innovationsupphandling med specifikt fokus på branschen, hälsa, vård och omsorg Sociala innovationer och entreprenörskap Målgrupp: Konferensen vänder sig till ledning inom offentlig verksamhet, näringsliv, anställda inom hälsa, vård och omsorg som arbetar med utvecklings- och förbättringsfrågor, politiker, upphandlare, fackförbund inom hälsa, vård och omsorg, innovationsslussar, akademi och forskning, innovationssystemets aktörer, innovatörer, samt övriga med intresse för innovationsfrågor. Datum: 23 oktober 2012 Tid: Plats: Registrering och kaffe Konferens Middagsmingel Festivitetssalen, Elite Stadshotellet Luleå Kostnad: Konferensen är kostnadsfri (föreläsningar, fika, lunch och mingelmiddag ingår). Från och med 15 oktober är anmälan bindande och ej nyttjad plats debiteras med 400 kr exkl. moms. Arrangör: Innovationssluss Norr - ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och ALMI Företagspartner Nord Partners: InternetBay och Luleå tekniska universitet Information om program och anmälan på: Kontaktperson: Greta Isaksson. +46 (0) Varmt välkommen med din anmälan senast 15 oktober!

3 PROGRAM Registrering och kaffe Välkomna och inledning Moderatorer: Åse Angland Lindvall, grundare och ägare av Idea2Innovation Per-Anders Nybond, nationalekonom BLOCK 1 INNOVATIONSSTRATEGIER, IMPLEMENTERING OCH SAMVERKAN Konsten att gå från innovationsstrategi till implementering och samverkan Anders Berndtsson, forsknings- och utvecklingssamordnare på Trafikverket Hur styrs forskning, utveckling, demonstration och innovation (Fol) så att den blir ett bättre verktyg för att uppnå målen? Anders berättar om hur de arbetar internt och i relation till deras FoI-samarbetsparters: universitet, högskolor, forskningsinstitut, konsulter, entreprenörer, innovatörer och andra myndigheter. Att skapa en hållbar innovationsporcess inom vården. Föreläsningen hålls på engelska. Helen Baxter, MSc Associate, NHS Institute for Innovation and Improvement Participants will gain an overview of design by innovation process utilised within the NHS, and awareness of the innovation process and a variety of health care success stories Mingellunch BLOCK 2 INNOVATIONSUPPHANDLING VERKTYG FÖR SAMVERKAN SPECIFIKT FOKUS PÅ BRANSCHEN, HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Innovationsupphandling ett verktyg för problemlösning Nina Widmark, projektledare på Vinnova Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för offentlig innovationsupphandling. Inom ramen för programmet finns en utlysning för förkommersiell upphandling. Syftet med denna är att sänka tröskeln för offentliga aktörer för att våga utvärdera lösningar på egna utmaningar i verksamheten som inte fullt ut adresseras av befintliga produkter och tjänster på marknaden. Vad är en innovationsupphandling? Hur ser processen ut? Vilka problem och behov är bäst lämpade att lyftas in i en process som denna? Möjligheter med innovationsupphandling- ett nytt sätt att upphandla Theresa Hägglund, upphandlingsjurist vid Norrbottens läns landsting Att upphandla det som inte finns med metoder som ännu ej är testade exempel från Gävleborg Sigrid Pettersén, forskningsledare i projektet Innovationsupphandling X och doktorand vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg Innovationsupphandling X är ett projekt finansierat av Vinnova där forskare och praktiker tillsammans arbetar fram metoder baserat på resultat från verkliga behov. Projektet fokuserar på måltidstjänster för äldre ur ett holistiskt perspektiv Kaffe BLOCK 3 SOCIALA INNOVATIONERS OCH ENTREPRENÖRSKAPETS BETYDELSE FÖR UTVECKLINGEN AV ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART SAMHÄLLE Social innovation i vård & omsorg - en väg till ökad lönsamhet & samhällsnytta? Malin Lindberg, forskare vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet Social innovation uppmärksammas alltmer som ett viktigt bidrag till nytänkande i samhället, vid sidan av teknisk produktinnovation. Fortfarande är dock befintliga stödstrukturer och investeringskapital främst anpassade till produktinnovationer, vilket hindrar förverkligandet av nytänkande lösningar i vård och omsorg som ofta utgör sociala innovationer. Forskaren Malin Lindberg reder ut begreppen och diskuterar nyttan med olika sorters innovation. Att leverera hälsa - inte bara läkemedel Bengt Mattson, CSR- och miljöchef på Pfizer AB Bengt jobbar på ett företag som går från att vara ett läkemedelsföretag till att bli en hälsoaktör. De har gjort en mental förflyttning och ser nya möjligheter via samverkan. Därför ser de sociala innovationer som motverkar ohälsa, som en allt viktigare del av sin verksamhet. Entreprenörskap med fokus på social nytta bidrar till fler aktörer, idéer och innovationer Amir Sajadi, vd och grundare av Hjärna.Hjärta.Cash Amir kommer att belysa sociala entreprenörskapets betydelse för utvecklingen av vård och omsorg, hur nya innovativa lösningar uppstår när man går utanför gängse ramar och visa på några av vår tids mest inspirerande exempel på entreprenörer som tar sig an vårdens tuffa utmaningar Summering och diskussion Mingelmiddag Slut Norrbottens läns landsting ser stora möjligheter att kunna använda sig av innovationsupphandling i allt större utsträckning i framtiden. Det innebär ökade möjligheter, både för leverantörer och för den interna verksamheten, att kunna skräddarsy optimerade lösningar som är aktuella även i framtiden. Men vilka utmaningar finns? Vad ställer det för krav på oss som köpare och på företagen som säljare? Och vilka är de stora fördelarna?

4 Moderatorer och talare Åse Angland Lindvall, moderator Åse Angland Lindvall är grundare av Idea2Innovation och erfaren managementkonsult inom hur man utvecklar sin idéhantering och innovationsstrategi. Idea2Innovation har tagit fram det första svenska idéhanteringssystemet (WIDE) som hjälper företag att identifiera och utveckla nya ideér och produkter tillsammans med personal, leverantörer, kunder och andra intressenter. Theresa Hägglund Theresa Hägglund arbetar som upphandlingsjurist på Norrbottens läns landsting. Hon har närmast arbetat som upphandlare och har blivit tilldelat titeln "Årets offentliga upphandling 2011" samt landstingets interna miljöpris. Detta bland annat för sitt nytänkande arbete mot SME-företag i en bransch dominerad av stora aktörer där både kvalitet, miljö och pris utvecklades. Theresa har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildningar, dialogmöten och utvecklingskoncept mellan offentlig sektor och leverantörer. Per-Anders Nybond, moderator Per-Anders Nybond är nationalekonom och har en lång bakgrund inom regional utveckling med en speciell inriktning på kluster och innovationssystem samt projektutveckling. Per-Anders har under de senaste åren utvärderat, arbetat inom eller varit inblandad i ett tjugotal olika kluster och innovationssystem samt ett hundratal olika projektinitiativ. Anders Berndtsson Anders Berndtsson har en utbildningsbakgrund inom information och geologi. Han har bland annat arbetat som prospektör hos SGU/SGAB i Norrbotten i 8 år. Inom Vägverket/ Trafikverket har han tidigare arbetat med informations- och miljöfrågor och under de senaste tio åren med styrnings- och utvecklingsfrågor. Hans nuvarande uppdrag är som utvecklingsstrateg där han ansvarar för Trafikverkets forsknings- och innovationsprocess, samt att initiera och driva fram nya program och projekt inom strategiska områden. Helen Baxter Helen Baxter leads on the experience based design approach and the NHS Patient Feedback Challenge for the NHS Institute as well as working to develop and explore the application of novel processes, tools and techniques for the NHS. Following qualification as a Physiotherapist, Helen has extensive experience in the NHS, industry and voluntary sector as a physiotherapist and managing community services, including membership of the Professional Executive Committee, prior to joining the NHS Institute where she has worked as part of the High Volume Care pathways team, Innovation Practice and Design team. Helen completed an MSc in Continuing Professional Development (Health) at the University of Greenwich. Nina Widmark Nina Widmark är projektledare för Vinnovas satsning på innovationsupphandling och har arbetat med innovationsupphandling sedan år VINNOVA fick i förra årets budgetproposition medel för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för offentlig innovationsupphandling. Sigrid Pettersén Sigrid Pettersén är doktorand vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg. Hennes specialområde är tillgänglighet inom offentlig upphandling med fokus på användares behov och hur dessa kan säkerställas i en upphandlingsprocess. Hon har i flera år arbetat i projekt där tillgänglighetsfrågor varit centrala ur olika perspektiv. Idag finns hon på Inköp Gävleborg där hon arbetar i projektet Innovationsupphandling X, ett Vinnova finansierat aktionsforskningsprojektprojekt där teori och praktik ska arbeta fram nya modeller för upphandling med fokus på Måltidstjänsten för äldre. Sigrid har lång erfarenhet av arbete inom offentlig sektor då främst inom skolan. Malin Lindberg Malin Lindberg är verksam som forskare vid Luleå tekniska universitet. Med avstamp i statsvetenskap forskar hon om innovationer, innovationspolitik och innovationssystem. Hon intresserar sig särskilt för sociala innovationer och dessas bidrag till samhällsutvecklingen. Hennes forskning bedrivs ofta interaktivt, där ny kunskap utvecklas i samverkan mellan akademi och samhälle. Bengt Mattsson Bengt Mattson har en MSc-examen i kemiteknik och en doktorsexamen i polymerkemi från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Han började sin karriär i Pfizer 1994 som forskare och har sedan dess innehaft olika chefsbefattningar. Idag är han verksam som chef för Corporate Social Responsibility & Environmental Affairs för företagets verksamhet i Sverige. Sedan 2005 har han varit ordförande för miljöutskottet i Svenska Föreningen för Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Bengt fick Pharma Networks utmärkelse "Pharma Person of the Year 2009": "Bengt Mattson får utmärkelsen på grund av sitt arbete under flera år att sätta miljöfrågan som en allt viktigare fråga på läkemedelsindustrin dagordning". Amir Sajadi Amir Sajadi är en av Sveriges främsta experter på socialt entreprenörskap. Han är VD och grundare av Hjärna.Hjärta.Cash och gör direkta investeringar i företag med tydlig samhällsnytta, rådger och inspirerar samhällsentreprenörer samt driver innovationsprojekt för offentlig sektor, näringsliv och akademi.

5 Innovationssluss Norr är ett samverkansprojekt mellan Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten och ALMI företagspartner Nord.

Ledarskapet driver innovationer!

Ledarskapet driver innovationer! PROGRAM Utveckling e-hälsa Förvänta innovation få innovation SMART AVVIKELSE- HANTERING INNOVATION EN HR-FRÅGA Stickskydd Ledarskapet driver innovationer! VÄLKOMMEN TILL VÅR NATIONELLA INNOVATIONSKONFERENS

Läs mer

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet

Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Reglab: Nätverk för innovationsupphandling Innovationsupphandling: leverantörsperspektivet Anteckningar från seminarium 14 februari 2012, kl. 10-15, Scandic CH, Gävle Det första seminariet i serien om

Läs mer

Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre

Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre Projektrapport 1(27) Innovativa upphandlingsmodeller för Måltidstjänsten för äldre - En förstudie Sigrid Pettersén, projektledare under förstudien Projektrapport 2(27) Förord Förstudien har initierats

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Orienteringsbok Genusdriven social innovation

Orienteringsbok Genusdriven social innovation Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass Orienteringsbok Genusdriven social innovation ltu.se/socialinnovation Redaktörer Anna Berg Jansson & Malin Lindberg,

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln

Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Samt andra aktuella forskningsprojekt av intresse för företag och anställda i handeln Innehåll Arbetsplats, hälsa och individ i handeln Sömnskola för handelsanställda

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 36 September 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 36 September 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 36 September 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Esbri: Föreläsning den 5/9 - Entrepreneurship

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Social innovation i Norrbotten

Social innovation i Norrbotten Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass Regional orienteringsbok Social innovation i Norrbotten 1 ltu.se/socialinnovation FÖRFATTARE: Anna Berg Jansson, forskare

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer