Återrapportering till Swedish Water House från internationellt möte/konferens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering till Swedish Water House från internationellt möte/konferens"

Transkript

1 Återrapportering till Swedish Water House från internationellt möte/konferens Målgrupp för reserapporten: Alla som i Sverige är yrkesverksamma med vattenfrågor och global utveckling. 1. Information om stipendiaten Godecke-Tobias Blecken tekn dr, Forskarassistent, Stadens vattensystem, Luleå Tekniska Universitet, Luleå. 8th Novatech - Planning and Technologies for sustainable urban water management. Lyon, Frankrike Juni Resans syfte Resan syfte var att delta i konferensen för att presentera ett paper, lyssna på andras presentationerna om dagvattenhantering, träffa några av våra viktigaste samarbetspartner (prof Wolfgang Rauch, Universitet Innsbruck, Österrike, gemensamt EU-projekt; prof Tim Fletcher, Melbourne University, Australien; prof William Hunt, NC State University USA, gemensamma projekt, doktorandsamarbete; dr Jiri Marsalek, Kanada, adj prof vid LTU), samt skaffa ett bredare nätverk. 3. Reseschema Avresa Sverige: 17 juni (18-22 juni reseuppehåll) Ankomst 23 juni, 1.5 Mitt deltagande i mötet (dagar) 5 Återresa 27 juni Bakgrund till ämnet NOVATECH konferensens syfte var att promote strategies and solutions for integrated and sustainable water management in the city, with a focus on stormwater management (http://www.novatech.graie.org/a_progr.php). I konferensen deltog ca 7 deltagare från 35 länder. NOVATECH är en av de största internationella konferenserna inom området urbana vattensystem. Första dagen inleds med seminarier/workshops. Själva konferensen var tre dagar med parallella sessioner och presentationer. Sista dagen avslutades konferensen med studiebesök. NOVATECHs programm: 5. De viktigaste besluten/resultaten från mötet Bredden av föredragen visar vilka möjligheter det finns för en alternativ och mera hållbar hantering av dagvatten jämfört med traditionella (lednings)system. Ett viktigt resultat som berör mitt dagliga arbete är att jag hade möjlighet att träffa prof Bill Hunt (USA, se ovan). Vi planerade en omfattande studie om ekosystemtjänster av grön dagvatteninfrastruktur som genomförs from hösten Mina prioriteringar under mötet

2 Frequency Första dagen deltog jag i seminariet Source control and stormwater harvesting; multi-criteria analysis techniques and catchment-scale modelling approaches, organised by SOCOMA (Source Control for Urban Stormwater Management) and the Stormwater Harvesting Group. Under de tre följande konferensdagarna presenterades over 2 vetenskapliga studier. Jag valde att lyssna framför allt på presentationer som handlade om dagvattenrening med hjälp av grön infrastruktur. Den ökande urbaniseringen medför betydande problem, t ex dagvattenutsläpp. Direktavrinningen ökar, föroreningar transporteras till naturliga vattendrag. Följderna är översvämningar och/eller en sämre ekologisk status av recipienten ( urban stream syndrome ). Detta resulterar i både miljöbelastningar och en försämrad boendemiljö för invånarna. På konferensen visades många olika innovative angreppssätt att möta dessa problem, allt från stadsplanering till utveckling av nya tekniker. Jag själv var medförfattare på fyra artiklar: Long-term hydraulic performance of stormwater infiltration systems a field survey, presenterad av Ahmed Al-Rubaei Investigation of freshwater mussels and passive samplers as indicators for heavy metal pollution in aquatic systems, presenterad av Laila Søberg Indicator bacteria variation in separate sewer systems in Östersund, Sweden - Preliminary results, presenterad av Helen Galfi Influence of sampling methods on the measurements of urban stormwater quality constituents: Preliminary results Sista artikeln presenterade jag själv. Artikeln handlar om provtagningsmetodikens betydelse på resultaten av dagvattenkvalitén, framför allt på bakterier. Våra resultat visar att manuell och automatisk provtagning påverkar resultaten signifikant, delvis har skillnader i bakteriekoncentrationen mellan automatiskt och manuellt tagna prover varit upp till 8-1%. Medans resultaten visar tydligt att koncentrationen av suspenderade partiklar är lägre i prover tagna med automatiska provtagare, kunde vi inte se en tydlig trend för bakterier. Våra resultet understryker vikten av noggrann planering och genomföring av provtagningar på dagvatten samt att man måste vara medveten om att resultaten kan skiljer en hel del beroende på provtagningsmetodiken. Efter presentationen fick jag ovanlig många frågor vilket visar intresset för ämnet. Artikeln publicerades i konferensproceedings. Sammanfattningar av alla artiklar som jag bidragit med finns på forskargruppen Stadens vattensystems webbsida Total coliforms E.coli Int. enterococci C. perfringens TSS Turbidity Sample distribution ± from perfect fit

3 Figur: Avvikelse (i%) i bakterie- och susp-koncentrationer mellan prover tagna med automatiska provtagare eller manuellt. Positiva värden visar att automatiska provtagare genererade högre koncentrationer och vice versa. Jag anser att möjligheten för mig som forskare att presentera vår forskning på denna konferens för de många närvarande slutanvändarna bidrar till Swedish Water House mål att kommunicera forskning till beslutsfattare och allmänheten. Konferensen var en utmärkt möjlighet att presentera svenska forskningsresultat från Luleå Tekniska Universitet till en internationell publik vilket är ett mål för Swedish Water House. Det är en stor glädje att några av våra presentationer väckte ett stort intresse. Alla artiklar som presenterades på konferensen finns under (klicka på Main Themes ) 7. Sammanfattande analys och reflektioner Generellt tycker jag att det blir tydligare och tydligare att det finns många alternativ till traditionella ledningssystem när det gäller dagvattenhantering. Forskningen handlar mycket om möjligheterna och hinder för implementering av dessa tekniker. Många erfarenheter av praktiska projekt presenterades och en stor andel av deltagarna kom från kommuner, myndigheter och privata företag. Men även teknikutveckling och undersökning av dess funktion i fält är fortfarande av betydelse och många forskningsstudier om detta presenterades.

4 Ersättning för utlägg Swedish Water House resestipendier via IWA Sverige, 213 Projektordernummer Redovisningen skall vara oss tillhanda senast sista arbetsdagen i november, 213 Namn på stipendiat: Godecke-Tobias Blecken Personnummer: E-postadress: Telefon: Namn och datum för konferensen: 8th Novatech - Planning and Technologies for sustainable urban water management. Lyon, Frankrike Juni 213. Totalsumma utlägg (SEK): 17 9 SEK Bank- eller personkonto, inkl. clearingnummer, dit pengarna ska betalas: Mottagare: Luleå tekniska universitet, BG , Danske Bank. Vänligen ange Godecke Blecken, projektnummer 1779 Eventuella förtydliganden/kommentarer: Bifogas skall: Kvitton i original Reserapport Skickas till: Brita Forssberg Sekreterare IWA Sverige Herserudsvägen Lidingö Formaterat: Default

5 Hej Brita Jag bifogar rapporteringen för min resa till Novatech. En kort förklaring till flygresorna: eftersom jag fick lämna mina barn hos sina farföräldrar i Tyskland innan jag åkte till Lyon fick jag åka från Luleå via Hamburg/Bremen (Tyskland) till Lyon, se nedan. Den totala resekostnaden är dock ungefär samma jämfört med den direkta resan Luleå-Lyon och ligger under resekostnaden som jag angett i ansökan. Jag bifogar alla kvitton. Reseutgifter Resa 683 SEK Hotell Lyon 411 SEK Konferensavgift 6177 SEK 71 EUR SUMMA 179 SEK Sökt 22 SEK Reseutgifter: detaljer LLA-HAM 1399 SEK HAM-Lyon tor 2872 SEK BRE-ARN 495 SEK 56,99 EUR ARN-LLA 768 SEK flygtaxi 191 SEK 22 EUR flygtaxi 557 SEK 64 EUR flygtaxi 521 SEK 59,94 EUR Summa resa 683 Valutakurs 8,7 SEK 1 EUR Hör av dig om du har frågor ang detta. Hälsningar Godecke Blecken Tekn. Dr., Forskarassistent Stadens vattensystem Luleå Tekniska Universitet Luleå Mail: Tel:

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR NATURVÄGLEDNING 2012 Kursen Naturvägledning för yrkesverksamma i Uppsala ht 2012. Inledning Centrum för naturvägledning (CNV) har under 2012 bedrivit sin verksamhet inom

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Att leva med smärta Problem Detection Study

Att leva med smärta Problem Detection Study Att leva med smärta Problem Detection Study Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Nr 1, 2014. Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell konferens om stadsträd. Redaktören har ordet

Nr 1, 2014. Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell konferens om stadsträd. Redaktören har ordet Nr 1, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet Information om projektet Fria eller Fälla Fria eller Fälla Veteranisering, en framtida naturvårdsåtgärd Flytt av stora träd, hur går det till? Internationell

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP

SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP Jag gör detta utöver mina 100% som lärare. 25% studier tar tyvärr mycket tid från min familj! SKOLANS SYN PÅ VETENSKAP EN ENKÄTUNDERSÖKNING VARJE SKOLA BORDE KNYTAS TILL EN HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

Mötesplats för FoU Välfärd

Mötesplats för FoU Välfärd Mötesplats för FoU Välfärd Nationell konferens i Sundsvall 2011 Författare: Madeleine Blusi & Rolf Dalin Rapport: nr 2011:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-50-2 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Reserapport för perioden 091129-091201. Transnationellt utbyte Augsburg/Högtrycket 2008-306 0036

Reserapport för perioden 091129-091201. Transnationellt utbyte Augsburg/Högtrycket 2008-306 0036 Bilaga 6 Reserapport för perioden 091129-091201 Transnationellt utbyte Augsburg/Högtrycket 2008-306 0036 Bakgrund: ESF- projekt 2008-306 0036 Högtrycket lade i sin projektansökan fram ett förslag om ett

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping

Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping IEI Datum 2015-01-09 Mats Eklund Sara Gustafsson Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping Slutsatser från forskningsprogrammet Hållbara Norrköping (2010-2013) Mats Eklund och Sara Gustafsson LIU-IEI-RR--14/00219

Läs mer