En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton"

Transkript

1 En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton Stockholm, april 2012

2

3 Innehåll Hur grön är en gräsklippare? sid 4 Gräsklippning i Sverige sid 5 Grönare gräsklippning sid 8 Så gör du din gräsklippning grönare sid 10 3

4 Hur grön är en gräsklippare? Kanske beror det på den relativt korta sommaren, men gräsklippning kan närmast beskrivas som en svensk folkrörelse. Resultatet från en studie som Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört visar att det finns drygt 2,1 miljoner gräsklippare runtom i landet som håller de svenska gräsmattorna i trim. Studien visar att omkring två tredjedelar av gräsklipparna är bensindrivna och allra vanligast är det med en bensindriven gågräsklippare. Idag har den uteslutande majoriteten av gräsklipparna fyrtaktsmotorer som har en betydligt effektivare förbränning än äldre tiders tvåtaktsmotorer. Liksom alla bensindrivna motorer har gräsklipparna en viss miljöpåverkan och ett stort ansvar vilar på tillverkarna, av såväl motorer som färdiga gräsklippare, att utveckla både tillverkningsprocessen och gräsklipparens funktioner för att minska utsläpp och annan miljöpåverkan. Under de senaste 5-10 åren har det hänt väldigt mycket inom denna utveckling. Motorerna som tillverkas idag har inte bara en lägre utsläppsnivå, utan hela produktionsprocessen utvecklas kontinuerligt. Stora satsningar görs även på grönare motortekniker som ytterligare reducerar utsläppen av avgaser och dessutom begränsar de så kallade evaporativa utsläppen från motorn när gräsklipparen står stilla. De evaporativa utsläppen står för en betydande del av de totala utsläppen från en gräsklippare men regleras inte i Sverige idag. Det finns också mycket man som användare kan göra för att få en grönare gräsklippning. Val av gräsklipparmodell och bränsle, att regelbundet serva sin gräsklippare och att slutligen återvinna den på rätt sätt gör stor skillnad. Rätt servad och underhållen har en modern gräsklippare en förhållandevis liten miljöpåverkan. Briggs & Stratton tillverkar en majoritet av de motorer som sitter i gräsklipparna som säljs på den svenska marknaden. Under många år har vi upplevt att svenskarna är engagerade i gräsklippningens miljöaspekter. Bristen på samlad och saklig fakta har skapat osäkerhet och gjort att rykten och påståenden har florerat fritt, delvis på grund av samband som har varit tekniskt väldigt komplexa att tolka. Den här rapporten syftar till att förklara och beskriva en del av miljöaspekterna kring gräsklippning, baserat på bland annat resultaten från oberoende undersökningar, tekniska fakta, erfarenheter samt redogörelser för hur utveckling och tillverkning av gräsklipparmotorer ser ut idag. Richard Aulin Operations Manager Briggs & Stratton Sverige 4

5 Gräsklippning i Sverige Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört en studie av gräsklippningen i Sverige. Resultaten visar att drygt 2,1 miljoner olika typer av gräsklippare finns ute bland de svenska hushållen. Gräsmattor I Sverige finns det omkring 4,3 miljoner hushåll. Två av tre (nästan 2,9 miljoner) svenska hushåll har en gräsmatta. Storleken på gräsmattorna varierar mycket men majoritenen av dem är mindre än en tennisplan, det vill säga under 200 kvm. Störst gräsmattor finns i Norrland medan Malmö är det område som i genomsnitt har minst gräsmatta. Storlek på gräsmatta Hur Storlek på svenska gräsmattor Över 400 kvm (5%) kvm (15%) U Ungefär 100 kvm (40%) Ungefär 200 kvm (39%) Gräsklippning Svensken klipper gräsmattan i genomsnitt fyra gånger i månaden och det tar i genomsnitt 58 minuter. Bland de hushåll som använder en gågräsklippare är det vanligast att det klippta gräset samlas upp med en gräsuppsamlare, vilket var tredje hushåll anger. Tre av tio hushåll anger att de mulchar gräset, det vill säga att det finfördelas och jämnt sprids ut över gräsmattan vid klippning. Hur ofta klipper hushållet gräsmattan under en säsong Typ av gräsklippare Så ofta klipper svenska hushåll gräsmattan under en säsong Mer sällan än varannan vecka (5%) Ungefär varannan vecka (20%) räsklippare räsklippare Mer än en gång per vecka (14%) derklippare räsklippare Ungefär en gång i veckan (61%) botklippare Hur hant För 5 Krattar Lämnar tomten (o

6 en säsong Hur hanteras vanligen det klippta gräset i ert hushåll Så hanteras vanligen det klippta gräset i svenska hushåll Storlek på gräsmatta Krattar gräset efter klippning (13%) Över 400 kvm (5%) kvm (15%) Lämnar gräset på tomten (omulchat) (25%) Använder gräsuppsamlare (33%) Ungefär 100 kvm (40%) Hur kan Ungefär 200 kvm (39%) Mulchar gräset (29%) Gräsklippare Bland de svenska hushållen med gräsmatta har nästan två femtedelar, omkring 1,1 miljoner, en bensindriven gågräsklippare. De svenska bensindrivna gågräsklipparna är i genomsnitt 4,4 år gamla. Störst penetration av bensindrivna gågräsklippare finns i Norrland och lägst i Stockholm. De flesta gräsklipparna förvaras under tak. Geografisk spridning Typ av gräsklippare Antal gräsklippare i Sverige Norrland Svealand Götaland Bensindriven gågräsklippare 49% 46% 43% Stockholm 29% Göteborg 33% Malmö 32% För Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare 110% % 16% 15% % 11% 11% 7% 12% 9% Robotklippare % 000 2% 2% 1% 2% 1% Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare Robotklippare

7 Ungefär varannan vecka (20%) Lämnar tomten ( Svenska hushåll med gräsklippare efter region Geografisk spridning Bensindriven gågräsklippare Norrland 49% Svealand 46% Götaland Ungefär Stockholm en gång i veckan Göteborg (61%) 43% 29% 33% Malmö 32% Eldriven gågräsklippare 16% 11% Manuell cylinderklippare 10% 15% 11% 12% Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% 15% 2% 14% 2% 7% 1% 9% 2% 1% Förvaring av gågräsklippare Förvaring av gågräsklippare Geografisk spridning Utomhus (ej täckt) (6%) Utomhus (täckt) (6%) Inomhus (2%) Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Norrland 49% 10% Utbyggnad (19%) Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% Skjul (27%) Om PowerPulse Briggs & Stratton genomför löpande undersökningar under namnet PowerPulse för att få en bättre insikt i användarnas behov och rådande gräsklippartrender. Den svenska studien har genomförts i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget GFK. Resultatet är baserat på initiala intervjuer för att kartlägga hushåll med tomt- och gräsklipparinnehav. En bredare uppföljningsintervju har sedan genomförts med 559 personer som äger en bensindriven gågräsklippare och 181 personer som äger en eldriven gågräsklippare. Undersökningen genomfördes i början av april

8 Grönare gräsklippning En gräsklippares livscykel består av tre faser tillverkning, användning och återvinning som alla har en miljöpåverkan i olika stor grad. I den första fasen ligger ansvaret på tillverkarna av motorer och färdiga gräsklippare att driva utveckling framåt med målet att minska miljöpåverkan. Det sker dels genom att utveckla tillverkningsprocessen och dels genom att förbättra motorernas utsläppsnivåer. I användningsfasen vilar en del av ansvaret även på brukarna av gräsklipparen. Det finns nämligen mycket man själv kan göra för att minska miljöpåverkan från gräsklippningen. Även när det gäller återvinning har användaren ett ansvar för att se till att gräsklipparen återvinns på rätt sätt. Briggs & Stratton och produktlivscykeln Briggs & Stratton har ett fullständigt livscykelperspektiv i vår syn på miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Därför arbetar vi med hela produktlivscykeln genom en så kallad Life Cycle Assessment (LCA). Det gör vi för att få en bättre förståelse för vilken miljöpåverkan våra produkter har, så att vi kan identifiera och genomföra förbättringar som gynnar såväl våra kunder och slutkonsumenterna som miljön. Vi har nyligen låtit en utomstående part, PE INTERNATIONAL Inc., utföra en livscykelanalys på våra produkter i form av en referensklippare en bensindriven gågräsklippare med en klippbredd på 52 cm, utrustad med vår nya 500e Series motor. Resultatet från denna analys visar att tillverkningen av en gräsklippare vanligtvis är den fas i en gräsklippares livscykel som har näst störst miljöpåverkan (mellan 29 och 38 procent) efter användarfasen. I analysen inkluderar tillverkningsfasen att utvinna de material som används i produkten (som till exempel stål, aluminium och plast) samt att omvandla dessa material till våra färdiga produkter. I denna fas räknas även transport av råvaror till våra tillverkningsanläggningar. Analysen är baserad på amerikanska förhållanden (med en något längre klippsäsong än i Sverige) och resultaten visar att en gräsklippares största miljöpåverkan kommer från användarfasen och användningen av bensin. Sammantaget står användarfasen för mellan 60 och 70 procent av den totala miljöpåverkan. Den totala energiåtgången för en genomsnittlig amerikansk bensinförbrukning för gräsklipparen (omkring 19 liter per säsong) motsvarar ungefär 29 mils bilkörning med en vanlig modern familjebil som Volvo V70. Räknat i koldioxidutsläpp motsvarar en säsongs klippning ungefär den energi man sparar genom att byta ut en vanlig glödlampa mot en lågenergilampa. Totalt sett blir notan för en gräsklippares hela livscykel (5,5 år) 280 kg koldioxid. I analysen ingår även ett avdrag för reducerad miljöpåverkan vid återvinning av gräsklipparen. Tillverkning Briggs & Stratton har ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att förbättra tillverkningsprocessen. Några exempel på de åtgärder som genomförts under de senaste åren är: Mellan 2007 och 2010 minskade Briggs & Stratton sitt totala utsläpp av växthusgaser från tillverkningen med nästan 18 procent. Under samma period eliminerade vi över ton koldioxid från vår tillverkning. Vi använder över 36 miljoner kg återvunnet aluminium i våra motorer årligen och alla gjutjärns- och stålkomponenter tillverkas av återvunnet material. Att använda återvunnet aluminium motsvarar ungefär 5 procent av den mängd energi som går åt när man producerar nytt aluminium. 8

9 Briggs & Stratton återvinner 100 procent av våra aluminiumrester i anslutning till våra tillverkningsplatser. Denna process gör att ton aluminium inte behöver skeppas till fabrikerna varje år. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med över 40 ton per år. Mängden farligt avfall från tillverkningen har minskat med 55 procent under de senaste 10 åren. Utsläpp från motorn Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling har reducerat utsläppen från Briggs & Strattons bensindrivna gräsklipparmotorer med upp till 75 procent sedan Det är en stark utveckling, men för att driva på den ytterligare satte Briggs & Strattons 2007 upp ett mål att minska utsläppsnivåerna på våra motorer med minst 35 procent innan Resultatet från vår livscykelanalys baseras på amerikanska förhållanden där säsongen är längre. Att klippa gräsmattan med en modern gräsklippare under en svensk säsong motsvarar ungefär lika mycket bensin som en vanlig modern familjebil som Volvo V70 gör av med på 2,5 timmars körning. En timmes gräsklippning med en modern gräsklippare konsumerar ca 0,8 l bensin, vilket kan jämföras med bränsleförbrukningen hos en vanlig familjebil vid 12 km körning. 9

10 Så gör du gräsklippningen grönare Välj en gräsklippare med miljömotor Briggs & Strattons miljömotorer heter ECO PLUS och har en utsläppsreducerande teknik som sänker utsläppsnivåerna och har avsevärt förbättrade miljöprestanda. Avgasutsläppen är minst 25 procent lägre än gällande Europeisk standard (97/68/EC och 2010/26/EC (Stage II)). Dessutom har ECO PLUS-motorerna en teknik som reducerar de evaporativa utsläppen av kolväten med upp till 59 procent (från 2,5 g HC till 1 g HC per dygn) jämfört med motorer utan den utsläppsreducerande tekniken hos ECO PLUS. Det visar oberoende mätningar som genomförts av California Air Resources Board (CARB). Evaporativa utsläpp är utsläpp av bensinångor när motorn inte är igång och sker på två sätt. Genomträngningsutsläpp kommer från penetration av reaktiva organiska gasmolekyler genom väggarna i bränslesystemets komponenter samt avdunstning från ytor som till exempel bränsletanken, bränsleledningar, packningar och tätningar. Utsläpp genom ventilering kommer från avdunstning av bränslet då bränsleångor tränger ut ur bränslesystemet. Välj en Svanenmärkt gräsklippare En Svanenmärkt gräsklippare garanterar att gräsklipparen uppfyller höga krav för utsläpp av avgaser, vibrationer och buller samt att de kemikalier som används vid tillverkningen är utbytta till mindre miljöbelastande. Det finns idag ingen enskild Svanenmärkning för endast gräsklipparmotorer, utan det är tillverkarna av själva gräsklipparen som kan göra en Svanenmärkning. Briggs & Stratton har flera motorer som sitter på Svanenmärkta gräsklippare och de allra flesta eller kanske till och med alla våra motorer skulle klara de krav som ställs på de motorer som finns på Svanenmärkta gräsklippare idag. Val av bränsle Bensinanvändningen är den enskilt största miljöpåverkan från en gräsklippare. Därför rekommenderas alla att använda alkylatbensin som är en väldigt ren sorts motorbränsle. Alkylatbensin består av ett tiotal olika paraffiner, som tillhör de minst hälsoskadliga kolvätena, medan vanlig bensin består av hundratals olika skadliga ämnen som aromater, olefiner och bensen. Den totala mängden utsläpp av oförbrända kolväten (bensin) minskas bara något av att använda alkylatbensin. Utsläppen av de mest skadliga kolvätena minskar däremot med 99 procent jämfört med att använda vanlig bensin. Alkylatbensin tillverkas genom att återförvätska bensinångor som har förångats under raffineringsprocessen. Genom att endast ångorna används som råvara, försvinner de biprodukter som följer från tillverkningen av vanlig bensin. I alkylatbensin är andelen svavel som retar luftvägar och lungor samt försurar vattendrag, mycket lägre. Därför slipper man de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna vid användning av alkylatbensin. Förbränningsprodukterna från alkylatbensin bildar heller inte marknära ozon i samma omfattning som från vanlig bensin. Marknära ozon är en aggressiv gas som irriterar andningsvägarna och skadar gröna växter. Bildningen av marknära ozon reduceras med upp till 42 procent om alkylatbensin används. Det krävs ingen omställning för att byta till att köra på alkylatbensin om man tidigare använt vanlig bensin. Om motorn är äldre än 15 år så rekommenderas att man ser över slangar och gummidetaljer i bränslesystemet eftersom de kan ha torkat ut, frätt sönder eller sotat igen av användning av vanlig bensin. Alkylatbensin kan däremot aldrig skada motorn mer då det ju i alla avseenden är en renare form av bensin. 10

11 Hållbarheten på alkylatbensin är ca 10 gånger längre än vanlig bensin. Alkylat har en lagringsbeständighet på 3-5 år jämfört med vanlig bensin som bara håller 3-5 månader. Använder man vanlig bensin ska man se till att den är ren och färsk. Viktigt att tänka på är att man aldrig ska blanda olja med bensinen. Bränslehantering Köp bara så mycket bränsle som går åt på 30 dagar, inte mer. Det gör att bränslet håller sig färskt och med en kvalitet anpassad efter säsongen. Dessutom minimeras de evaporativa utsläppen från bensindunken ju mindre bensin som blir stående. Fyll bara tanken till tre fjärdedelar för att tillåta expansion utan att den rinner över. Genom att använda en spillfri bränsledunk motverkas utsläpp av bränsleångor. Dessutom kan man minska förångningen av bränsle genom att tillsluta bränsledunken och undvika att förvara den i solsken. Vid vinterförvaring är det allra bästa att planera för att köra slut på bränslet i tanken vid sista klippningen för att undvika onödiga evaporativa utsläpp under vintern. Använder man alkylatbensin kan man förvara tanken fylld över vintern, men om man använder vanlig bensin bör man tillsätta bränslestabilisering i bränslet eftersom det skyddar utrustningen och håller bränslet färskt. Service och underhåll Det är viktigt att sköta om gräsklipparen. Håll klippkniven vass, undersidan av klippdäcket rent och motorns gångtid till ett minimum. Det mesta av det löpande underhållet kan man genomföra på egen hand. Regelbunden service med Briggs & Strattons servicesatser (eller utfört av fackhandlare) behåller motorns prestanda och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent. Ett tips för att hålla koll på underhållet är funktionen ServisExpert. Det är en enhet som fästs på gräsklipparens handtag och är konstruerad för att reagera på motorns vibrationer. ServisExpert mäter den tid motorn varit igång och lagrar informationen. Vid förprogrammerade tidsintervall tänds olika symboler i en display och ger signaler för när det är dags att byta luftfilter eller olja. En välservad motor påverkar miljön betydligt mindre än en som aldrig servas. Om man känner att underhållet är något man inte kan lösa på egen hand går det bra att kontakta någon av de återförsäljare som finns i närheten av dig. Checklista för underhåll av motorn inför gräsklipparsäsongen: Byt olja i motorn För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan minst en gång per säsong (eller efter var 25:e timmes användning om gräsklipparen används väldigt mycket). Byt tändstift För att få en konsekvent enkel start, byt tändstift varje säsong (eller var 100:e timme beroende på vilket som inträffar först). Byt ut luftfiltret Beroende på vilket typ av filter som används behöver de bytas efter olika instruktioner. 11

12 Förvaring Förvara inte gräsklipparen i solljus, då det kan slita på bland annat gummidelar och slangar i motorn. Se till att gräsklipparen förvaras under tak vid regn. Använd gärna ett överdrag för ett extra skydd av gräsklipparen. Återvinning När en gräsklippare tas ur bruk ska man se till att lämna in den på en återvinningsstation. Töm gräsklipparen på gammal bensin och olja innan den lämnas till återvinning. Olja och bensin kan sedan också lämnas på stationen där man får hjälp med att lämna delarna från gräsklipparen på rätt ställe. I princip kan hela gräsklipparen återvinnas och kanske så småningom användas vid tillverkningen av en ny gräsklippare. 12

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Vårda gräsmattan... Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Bosch Indego robotgräsklippare med effektiv»logicut TM»-navigation och automatisk kartläggning för snabb, lätt installation och effektiv klippning

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön 1 Klimatpåverkan 2013 och 2008 (VIT stapel) (kg CO 2e PER liter dryck) 33 cl returglas 0,093 50 cl returglas 0,106 33 cl engångsglas 0,350

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Produktöversikt om miljöpåverkan

Produktöversikt om miljöpåverkan Sid 1(8) Produktnummer Produkttyp Aducerade rördelar Leverantör Namn Wema AB Adress Ollebovägen 14 Postadress 230 44 Bunkeflostrand Telefon/ e-post 040-467515 Kontaktperson Benämning Aducerade rördelar

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID

SNÖSKOTER FÖRR OCH NU ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID VÄLKOMMEN! SNÖSKOTER FÖRR OCH NU 1960 2014 ENGAGEMANG UTVECKLING MILJÖ TURISM EKONOMI TRENDER FRAMTID Lars Gunnar Lundvall Jokkmokk Snöskoteråkare sedan 1968 Har varit: Ordförande i Jokkmokks skoterförening

Läs mer

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft

Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft OKG AB, 2010-01-12 Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft Alla former av elproduktion påverkar miljön i någon omfattning. För att få en balanserad bild av olika kraftslags miljöpåverkan, bör hela livscykeln

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Nationella. Lustgaskonsortiet

Nationella. Lustgaskonsortiet Nationella Lustgaskonsortiet 1 Grafisk formgivning: Kent Forsberg, informationsenheten, Norrbottens läns landsting, november 2009 Foto: Thomas Alvreten, Erik G Svensson, Katarina Löfgren/MASKOT, Per Björkman

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Karbonneutrala textilplattor

Karbonneutrala textilplattor Karbonneutrala textilplattor CO 2 kompensation Till dig som är tveksam till miljökompensationer, har jag bara en fråga: när du har gjort allt du kan for att reducera din miljöpåverkan genom att ändra din

Läs mer

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN.

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. 2 INTELLIGENCE INTELLIGENS substantiv: förmåga till tänkande och analys att förstå och dra nytta av erfarenheter förmåga att åstadkomma något.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014

Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014 Marknadsundersökning av elektriska utombordsmotorer 2014 För Naturskyddsföreningen Olof Cerne, Juli 2014 Inledning Ecotraffic har i uppdrag av Svenska Naturskyddsföreningen gått igenom vilka elektriska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Tork Advanced Wiper 400 Performance

Tork Advanced Wiper 400 Performance Wiper 400 Performance Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) Registreringsnummer: 45 22 01 Mer information: www.environdec.com 1. Företaget SCA Tissue Europe är den ledande leverantören

Läs mer

GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160. SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka!

GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160. SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka! GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160 SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka! LÅT HONOM GÖRA JOBBET ÅT DIG Låt robotgräsklipparen göra jobbet åt dig Så här går det till. Passar för de mest

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Stora förändringar med små medel

Stora förändringar med små medel 30 oktober 2012 Pressmaterial: Stora förändringar med små medel Innehåll: Slutsatser från projektet Ny undersökning om svenskarnas hållbara liv hemma Tänk om många kunde göra lite Kort om projektet Ecoration

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Trosa kommuns miljökrav

Trosa kommuns miljökrav Trosa kommun 2014-05-26 Trosa kommuns miljökrav Bilaga 4 Rev Ändringen avser Datum Sign 1 Innehåll 1 ALLMÄNT...3 2 DEFINITIONER...3 3 DIESELMOTORDRIVNA MASKINER...3 3.1 DIESELMOTORER I FORDON OCH ARBETSMASKINER...

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt

Flergångstextilier. Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Flergångstextilier Bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt Att använda flergångstextilier vid operationer är ur flera synpunkter ett helt överlägset val i förhållande till motsvarande produkter

Läs mer

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som:

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: 2 Beskriv produkten 2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: Spekulant Köpare Mottagare Brukare

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer