En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton"

Transkript

1 En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton Stockholm, april 2012

2

3 Innehåll Hur grön är en gräsklippare? sid 4 Gräsklippning i Sverige sid 5 Grönare gräsklippning sid 8 Så gör du din gräsklippning grönare sid 10 3

4 Hur grön är en gräsklippare? Kanske beror det på den relativt korta sommaren, men gräsklippning kan närmast beskrivas som en svensk folkrörelse. Resultatet från en studie som Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört visar att det finns drygt 2,1 miljoner gräsklippare runtom i landet som håller de svenska gräsmattorna i trim. Studien visar att omkring två tredjedelar av gräsklipparna är bensindrivna och allra vanligast är det med en bensindriven gågräsklippare. Idag har den uteslutande majoriteten av gräsklipparna fyrtaktsmotorer som har en betydligt effektivare förbränning än äldre tiders tvåtaktsmotorer. Liksom alla bensindrivna motorer har gräsklipparna en viss miljöpåverkan och ett stort ansvar vilar på tillverkarna, av såväl motorer som färdiga gräsklippare, att utveckla både tillverkningsprocessen och gräsklipparens funktioner för att minska utsläpp och annan miljöpåverkan. Under de senaste 5-10 åren har det hänt väldigt mycket inom denna utveckling. Motorerna som tillverkas idag har inte bara en lägre utsläppsnivå, utan hela produktionsprocessen utvecklas kontinuerligt. Stora satsningar görs även på grönare motortekniker som ytterligare reducerar utsläppen av avgaser och dessutom begränsar de så kallade evaporativa utsläppen från motorn när gräsklipparen står stilla. De evaporativa utsläppen står för en betydande del av de totala utsläppen från en gräsklippare men regleras inte i Sverige idag. Det finns också mycket man som användare kan göra för att få en grönare gräsklippning. Val av gräsklipparmodell och bränsle, att regelbundet serva sin gräsklippare och att slutligen återvinna den på rätt sätt gör stor skillnad. Rätt servad och underhållen har en modern gräsklippare en förhållandevis liten miljöpåverkan. Briggs & Stratton tillverkar en majoritet av de motorer som sitter i gräsklipparna som säljs på den svenska marknaden. Under många år har vi upplevt att svenskarna är engagerade i gräsklippningens miljöaspekter. Bristen på samlad och saklig fakta har skapat osäkerhet och gjort att rykten och påståenden har florerat fritt, delvis på grund av samband som har varit tekniskt väldigt komplexa att tolka. Den här rapporten syftar till att förklara och beskriva en del av miljöaspekterna kring gräsklippning, baserat på bland annat resultaten från oberoende undersökningar, tekniska fakta, erfarenheter samt redogörelser för hur utveckling och tillverkning av gräsklipparmotorer ser ut idag. Richard Aulin Operations Manager Briggs & Stratton Sverige 4

5 Gräsklippning i Sverige Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört en studie av gräsklippningen i Sverige. Resultaten visar att drygt 2,1 miljoner olika typer av gräsklippare finns ute bland de svenska hushållen. Gräsmattor I Sverige finns det omkring 4,3 miljoner hushåll. Två av tre (nästan 2,9 miljoner) svenska hushåll har en gräsmatta. Storleken på gräsmattorna varierar mycket men majoritenen av dem är mindre än en tennisplan, det vill säga under 200 kvm. Störst gräsmattor finns i Norrland medan Malmö är det område som i genomsnitt har minst gräsmatta. Storlek på gräsmatta Hur Storlek på svenska gräsmattor Över 400 kvm (5%) kvm (15%) U Ungefär 100 kvm (40%) Ungefär 200 kvm (39%) Gräsklippning Svensken klipper gräsmattan i genomsnitt fyra gånger i månaden och det tar i genomsnitt 58 minuter. Bland de hushåll som använder en gågräsklippare är det vanligast att det klippta gräset samlas upp med en gräsuppsamlare, vilket var tredje hushåll anger. Tre av tio hushåll anger att de mulchar gräset, det vill säga att det finfördelas och jämnt sprids ut över gräsmattan vid klippning. Hur ofta klipper hushållet gräsmattan under en säsong Typ av gräsklippare Så ofta klipper svenska hushåll gräsmattan under en säsong Mer sällan än varannan vecka (5%) Ungefär varannan vecka (20%) räsklippare räsklippare Mer än en gång per vecka (14%) derklippare räsklippare Ungefär en gång i veckan (61%) botklippare Hur hant För 5 Krattar Lämnar tomten (o

6 en säsong Hur hanteras vanligen det klippta gräset i ert hushåll Så hanteras vanligen det klippta gräset i svenska hushåll Storlek på gräsmatta Krattar gräset efter klippning (13%) Över 400 kvm (5%) kvm (15%) Lämnar gräset på tomten (omulchat) (25%) Använder gräsuppsamlare (33%) Ungefär 100 kvm (40%) Hur kan Ungefär 200 kvm (39%) Mulchar gräset (29%) Gräsklippare Bland de svenska hushållen med gräsmatta har nästan två femtedelar, omkring 1,1 miljoner, en bensindriven gågräsklippare. De svenska bensindrivna gågräsklipparna är i genomsnitt 4,4 år gamla. Störst penetration av bensindrivna gågräsklippare finns i Norrland och lägst i Stockholm. De flesta gräsklipparna förvaras under tak. Geografisk spridning Typ av gräsklippare Antal gräsklippare i Sverige Norrland Svealand Götaland Bensindriven gågräsklippare 49% 46% 43% Stockholm 29% Göteborg 33% Malmö 32% För Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare 110% % 16% 15% % 11% 11% 7% 12% 9% Robotklippare % 000 2% 2% 1% 2% 1% Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare Robotklippare

7 Ungefär varannan vecka (20%) Lämnar tomten ( Svenska hushåll med gräsklippare efter region Geografisk spridning Bensindriven gågräsklippare Norrland 49% Svealand 46% Götaland Ungefär Stockholm en gång i veckan Göteborg (61%) 43% 29% 33% Malmö 32% Eldriven gågräsklippare 16% 11% Manuell cylinderklippare 10% 15% 11% 12% Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% 15% 2% 14% 2% 7% 1% 9% 2% 1% Förvaring av gågräsklippare Förvaring av gågräsklippare Geografisk spridning Utomhus (ej täckt) (6%) Utomhus (täckt) (6%) Inomhus (2%) Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Norrland 49% 10% Utbyggnad (19%) Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% Skjul (27%) Om PowerPulse Briggs & Stratton genomför löpande undersökningar under namnet PowerPulse för att få en bättre insikt i användarnas behov och rådande gräsklippartrender. Den svenska studien har genomförts i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget GFK. Resultatet är baserat på initiala intervjuer för att kartlägga hushåll med tomt- och gräsklipparinnehav. En bredare uppföljningsintervju har sedan genomförts med 559 personer som äger en bensindriven gågräsklippare och 181 personer som äger en eldriven gågräsklippare. Undersökningen genomfördes i början av april

8 Grönare gräsklippning En gräsklippares livscykel består av tre faser tillverkning, användning och återvinning som alla har en miljöpåverkan i olika stor grad. I den första fasen ligger ansvaret på tillverkarna av motorer och färdiga gräsklippare att driva utveckling framåt med målet att minska miljöpåverkan. Det sker dels genom att utveckla tillverkningsprocessen och dels genom att förbättra motorernas utsläppsnivåer. I användningsfasen vilar en del av ansvaret även på brukarna av gräsklipparen. Det finns nämligen mycket man själv kan göra för att minska miljöpåverkan från gräsklippningen. Även när det gäller återvinning har användaren ett ansvar för att se till att gräsklipparen återvinns på rätt sätt. Briggs & Stratton och produktlivscykeln Briggs & Stratton har ett fullständigt livscykelperspektiv i vår syn på miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Därför arbetar vi med hela produktlivscykeln genom en så kallad Life Cycle Assessment (LCA). Det gör vi för att få en bättre förståelse för vilken miljöpåverkan våra produkter har, så att vi kan identifiera och genomföra förbättringar som gynnar såväl våra kunder och slutkonsumenterna som miljön. Vi har nyligen låtit en utomstående part, PE INTERNATIONAL Inc., utföra en livscykelanalys på våra produkter i form av en referensklippare en bensindriven gågräsklippare med en klippbredd på 52 cm, utrustad med vår nya 500e Series motor. Resultatet från denna analys visar att tillverkningen av en gräsklippare vanligtvis är den fas i en gräsklippares livscykel som har näst störst miljöpåverkan (mellan 29 och 38 procent) efter användarfasen. I analysen inkluderar tillverkningsfasen att utvinna de material som används i produkten (som till exempel stål, aluminium och plast) samt att omvandla dessa material till våra färdiga produkter. I denna fas räknas även transport av råvaror till våra tillverkningsanläggningar. Analysen är baserad på amerikanska förhållanden (med en något längre klippsäsong än i Sverige) och resultaten visar att en gräsklippares största miljöpåverkan kommer från användarfasen och användningen av bensin. Sammantaget står användarfasen för mellan 60 och 70 procent av den totala miljöpåverkan. Den totala energiåtgången för en genomsnittlig amerikansk bensinförbrukning för gräsklipparen (omkring 19 liter per säsong) motsvarar ungefär 29 mils bilkörning med en vanlig modern familjebil som Volvo V70. Räknat i koldioxidutsläpp motsvarar en säsongs klippning ungefär den energi man sparar genom att byta ut en vanlig glödlampa mot en lågenergilampa. Totalt sett blir notan för en gräsklippares hela livscykel (5,5 år) 280 kg koldioxid. I analysen ingår även ett avdrag för reducerad miljöpåverkan vid återvinning av gräsklipparen. Tillverkning Briggs & Stratton har ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att förbättra tillverkningsprocessen. Några exempel på de åtgärder som genomförts under de senaste åren är: Mellan 2007 och 2010 minskade Briggs & Stratton sitt totala utsläpp av växthusgaser från tillverkningen med nästan 18 procent. Under samma period eliminerade vi över ton koldioxid från vår tillverkning. Vi använder över 36 miljoner kg återvunnet aluminium i våra motorer årligen och alla gjutjärns- och stålkomponenter tillverkas av återvunnet material. Att använda återvunnet aluminium motsvarar ungefär 5 procent av den mängd energi som går åt när man producerar nytt aluminium. 8

9 Briggs & Stratton återvinner 100 procent av våra aluminiumrester i anslutning till våra tillverkningsplatser. Denna process gör att ton aluminium inte behöver skeppas till fabrikerna varje år. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med över 40 ton per år. Mängden farligt avfall från tillverkningen har minskat med 55 procent under de senaste 10 åren. Utsläpp från motorn Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling har reducerat utsläppen från Briggs & Strattons bensindrivna gräsklipparmotorer med upp till 75 procent sedan Det är en stark utveckling, men för att driva på den ytterligare satte Briggs & Strattons 2007 upp ett mål att minska utsläppsnivåerna på våra motorer med minst 35 procent innan Resultatet från vår livscykelanalys baseras på amerikanska förhållanden där säsongen är längre. Att klippa gräsmattan med en modern gräsklippare under en svensk säsong motsvarar ungefär lika mycket bensin som en vanlig modern familjebil som Volvo V70 gör av med på 2,5 timmars körning. En timmes gräsklippning med en modern gräsklippare konsumerar ca 0,8 l bensin, vilket kan jämföras med bränsleförbrukningen hos en vanlig familjebil vid 12 km körning. 9

10 Så gör du gräsklippningen grönare Välj en gräsklippare med miljömotor Briggs & Strattons miljömotorer heter ECO PLUS och har en utsläppsreducerande teknik som sänker utsläppsnivåerna och har avsevärt förbättrade miljöprestanda. Avgasutsläppen är minst 25 procent lägre än gällande Europeisk standard (97/68/EC och 2010/26/EC (Stage II)). Dessutom har ECO PLUS-motorerna en teknik som reducerar de evaporativa utsläppen av kolväten med upp till 59 procent (från 2,5 g HC till 1 g HC per dygn) jämfört med motorer utan den utsläppsreducerande tekniken hos ECO PLUS. Det visar oberoende mätningar som genomförts av California Air Resources Board (CARB). Evaporativa utsläpp är utsläpp av bensinångor när motorn inte är igång och sker på två sätt. Genomträngningsutsläpp kommer från penetration av reaktiva organiska gasmolekyler genom väggarna i bränslesystemets komponenter samt avdunstning från ytor som till exempel bränsletanken, bränsleledningar, packningar och tätningar. Utsläpp genom ventilering kommer från avdunstning av bränslet då bränsleångor tränger ut ur bränslesystemet. Välj en Svanenmärkt gräsklippare En Svanenmärkt gräsklippare garanterar att gräsklipparen uppfyller höga krav för utsläpp av avgaser, vibrationer och buller samt att de kemikalier som används vid tillverkningen är utbytta till mindre miljöbelastande. Det finns idag ingen enskild Svanenmärkning för endast gräsklipparmotorer, utan det är tillverkarna av själva gräsklipparen som kan göra en Svanenmärkning. Briggs & Stratton har flera motorer som sitter på Svanenmärkta gräsklippare och de allra flesta eller kanske till och med alla våra motorer skulle klara de krav som ställs på de motorer som finns på Svanenmärkta gräsklippare idag. Val av bränsle Bensinanvändningen är den enskilt största miljöpåverkan från en gräsklippare. Därför rekommenderas alla att använda alkylatbensin som är en väldigt ren sorts motorbränsle. Alkylatbensin består av ett tiotal olika paraffiner, som tillhör de minst hälsoskadliga kolvätena, medan vanlig bensin består av hundratals olika skadliga ämnen som aromater, olefiner och bensen. Den totala mängden utsläpp av oförbrända kolväten (bensin) minskas bara något av att använda alkylatbensin. Utsläppen av de mest skadliga kolvätena minskar däremot med 99 procent jämfört med att använda vanlig bensin. Alkylatbensin tillverkas genom att återförvätska bensinångor som har förångats under raffineringsprocessen. Genom att endast ångorna används som råvara, försvinner de biprodukter som följer från tillverkningen av vanlig bensin. I alkylatbensin är andelen svavel som retar luftvägar och lungor samt försurar vattendrag, mycket lägre. Därför slipper man de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna vid användning av alkylatbensin. Förbränningsprodukterna från alkylatbensin bildar heller inte marknära ozon i samma omfattning som från vanlig bensin. Marknära ozon är en aggressiv gas som irriterar andningsvägarna och skadar gröna växter. Bildningen av marknära ozon reduceras med upp till 42 procent om alkylatbensin används. Det krävs ingen omställning för att byta till att köra på alkylatbensin om man tidigare använt vanlig bensin. Om motorn är äldre än 15 år så rekommenderas att man ser över slangar och gummidetaljer i bränslesystemet eftersom de kan ha torkat ut, frätt sönder eller sotat igen av användning av vanlig bensin. Alkylatbensin kan däremot aldrig skada motorn mer då det ju i alla avseenden är en renare form av bensin. 10

11 Hållbarheten på alkylatbensin är ca 10 gånger längre än vanlig bensin. Alkylat har en lagringsbeständighet på 3-5 år jämfört med vanlig bensin som bara håller 3-5 månader. Använder man vanlig bensin ska man se till att den är ren och färsk. Viktigt att tänka på är att man aldrig ska blanda olja med bensinen. Bränslehantering Köp bara så mycket bränsle som går åt på 30 dagar, inte mer. Det gör att bränslet håller sig färskt och med en kvalitet anpassad efter säsongen. Dessutom minimeras de evaporativa utsläppen från bensindunken ju mindre bensin som blir stående. Fyll bara tanken till tre fjärdedelar för att tillåta expansion utan att den rinner över. Genom att använda en spillfri bränsledunk motverkas utsläpp av bränsleångor. Dessutom kan man minska förångningen av bränsle genom att tillsluta bränsledunken och undvika att förvara den i solsken. Vid vinterförvaring är det allra bästa att planera för att köra slut på bränslet i tanken vid sista klippningen för att undvika onödiga evaporativa utsläpp under vintern. Använder man alkylatbensin kan man förvara tanken fylld över vintern, men om man använder vanlig bensin bör man tillsätta bränslestabilisering i bränslet eftersom det skyddar utrustningen och håller bränslet färskt. Service och underhåll Det är viktigt att sköta om gräsklipparen. Håll klippkniven vass, undersidan av klippdäcket rent och motorns gångtid till ett minimum. Det mesta av det löpande underhållet kan man genomföra på egen hand. Regelbunden service med Briggs & Strattons servicesatser (eller utfört av fackhandlare) behåller motorns prestanda och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent. Ett tips för att hålla koll på underhållet är funktionen ServisExpert. Det är en enhet som fästs på gräsklipparens handtag och är konstruerad för att reagera på motorns vibrationer. ServisExpert mäter den tid motorn varit igång och lagrar informationen. Vid förprogrammerade tidsintervall tänds olika symboler i en display och ger signaler för när det är dags att byta luftfilter eller olja. En välservad motor påverkar miljön betydligt mindre än en som aldrig servas. Om man känner att underhållet är något man inte kan lösa på egen hand går det bra att kontakta någon av de återförsäljare som finns i närheten av dig. Checklista för underhåll av motorn inför gräsklipparsäsongen: Byt olja i motorn För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan minst en gång per säsong (eller efter var 25:e timmes användning om gräsklipparen används väldigt mycket). Byt tändstift För att få en konsekvent enkel start, byt tändstift varje säsong (eller var 100:e timme beroende på vilket som inträffar först). Byt ut luftfiltret Beroende på vilket typ av filter som används behöver de bytas efter olika instruktioner. 11

12 Förvaring Förvara inte gräsklipparen i solljus, då det kan slita på bland annat gummidelar och slangar i motorn. Se till att gräsklipparen förvaras under tak vid regn. Använd gärna ett överdrag för ett extra skydd av gräsklipparen. Återvinning När en gräsklippare tas ur bruk ska man se till att lämna in den på en återvinningsstation. Töm gräsklipparen på gammal bensin och olja innan den lämnas till återvinning. Olja och bensin kan sedan också lämnas på stationen där man får hjälp med att lämna delarna från gräsklipparen på rätt ställe. I princip kan hela gräsklipparen återvinnas och kanske så småningom användas vid tillverkningen av en ny gräsklippare. 12

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR: VT2009 PRODUKTUTVECKLING OCH KLIMATETT E ESSÄ INOM KURSEN KP PP306 PROD DUKT-OCH PROCESSUTV VECKLING CHRISTIAN LILJENDAHL MÄLARDALENS HÖGSKOLA EXAMINATOR: : ROLF LÖVGREN Tänkvärt 40 procent av Sveriges

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning

Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Miljö- och arbetsmiljöredovisning Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2014 INNEHÅLL Miljöansvarig har ordet 3 Miljöarbete 4-6 Arbetsmiljöarbete

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö.

Miljönytta. Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Miljönytta Svenskt Näringsliv 2008, 114 82 Stockholm, www.svensktnaringsliv.se Formgivning: Leif, en reklambyrå. Tryck: Åtta.45. Papper:

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer