Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling"

Transkript

1 Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling

2 Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling September 2013

3 Författarna: Deborah Greaves (Plymouth University) Carlos Perez Collazo (Plymouth University) Davide Magagna (Plymouth University) Daniel Conley (Plymouth University) Ian Bailey (Plymouth University) Teresa Simas (Wave Energy Centre) Brian Holmes (University College Cork) Anne Marie O Hagan (University College Cork) John O Callaghan (University College Cork) Yago Torre-Enciso (Ente Vasco de la Energía) Tryckning: Translation : Blackfriars Rapporten är översatt från engelska av dictate2us.com Dorleta Marina (Ente Vasco de la Energía) Cristina Huertas Olivares (Abengoa Seapower) Izan Le-Crom (Ecole Centrale de Nantes) Jean-Baptiste Saulnier (Ecole Centrale de Nantes) Jan Sundberg (Uppsala University) Clare Embling (University of Exeter) Matthew Witt (University of Exeter) Brendan Godley (University of Exeter) José Chambel Leitão (Hidromod) Bilder: (Cover page. Authors: Drewhound, Cat Burton, Andrew Parson. Used under non-commercial non-derivative Creative Commons attribution licenses Ibangpots IWDG Jane Barlow Ocean Energy Ltd. SOWFIA Uppsala University Jane Barlow CWW IWDG SOWFIA UoP (Cover page) (Cover page) (Cover Page) (Cover Page) (Cover page) (Cover page) (p12. Author: John Bennet (p14. Author: Cat Burton (p17. Author: William Murphy (p19) (p20) (p22) (p30. Author: Drewhound (p32) (p34) The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 2 Ordlista Inledning Motivation Mål och metodologi Integrerad planering och administrativa procedurer Kontext Hinder Pådrivande faktorer Rekommendationer Miljökonsekvensbedömning Kontext Hinder Pådrivande faktorer Lärdomar Dataadministrationsplattformen (DAP) Rekommendationer Mänskliga dimensioner och samråd Kontext Hinder Pådrivande faktorer Lärdomar Rekommendationer Slutsatser Referenser... 33

5 Sammanfattning Projektet Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment (SOWFIA) (IEE/09/809/ SI ) är ett projekt som finansieras av EU Intelligent Energy Europe (IEE) som samlar ihop tio parter, i sju europeiska länder, som är aktivt involverade i planerade testcenter för vågkraftsparker. SOWFIA-projektet syftar till att uppnå delning och förstärkning av alleuropeisk erfarenhet av godkännandeprocesser och bästa praxis för miljömässig och socioekonomisk konsekvensanalys (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Studier av demonstrationsprojekt med vågkraftsparker i alla samarbetsländer i EU bidrar till resultaten. Undersökningsområdena innefattar ett brett spektrum av enhetsteknologier, miljöområden och intressenter. Genom projektseminarier, möten, pågående kommunikation och nätverkande mellan projektparter, delas idéer och erfarenhet relaterade till KA och riktlinjer samt koordinerade undersökningar som tar upp huvudfrågorna för hur vågenergiutveckling utförs. Det övergripande målet med SOWFIA-projektet är att tillhandahålla rekommendationer för effektivisering av godkännandeprocesser och en alleuropeisk effektivisering av KA-processer, som därmed hjälper till att ta bort juridiska, miljömässiga och socioekonomiska hinder för utvecklingen av havsbaserad elproduktion från vågor. SOWFIA har samlat ihop information om godkännandeprocesser, miljömässig övervakning och intressenternas intressen vid europeiska testcenter för vågenergi, och har analyserat denna information för att identifiera likheter och skillnader. MKB för varje testcenter har syntetiserats och jämförts genom denna analys. Följande återkommande teman i MKB har framkommit: Längd på baslinjeundersökningar. För de flesta receptorer är 2 år identifierad som minimumtiden för att ge en tillräcklig baslinje för att upptäcka förändringar som kan orsakas av närvaron av VEK. Elektromagnetiska fält. Avsaknaden av dokumenterade bevis på en signifikant beteendemässig effekt på artnivå orsakad av EMF-utsläpp från eventuella befintliga undervattensströmkablar. MKB-övervakningsmetodik. En FES-design (Före-efter-stigning) kan föredras av utvecklare istället för en FEKP-design (Före-efter-kontroll-påverkan). SOWFIA:s dataadministrationsplattform (DAP) är ett interaktivt, webbaserat verktyg utformat för att presentera information om konsekvensanalys i ett format som är lämpligt för en icke-teknisk publik och för att assistera beslutsprocessen vid godkännandet av vågenergi. Kärnan av DAP består av miljömässiga och socioekonomiska datamängder som har samlats in vid EU:s testcenter för vågenergi, och finns tillgänglig på sowfia.hidromod.com eller SOWFIA:s projektwebbsida, Åtkomst till DAP är gratis för alla registrerade användare, och tillåter visning och nerladdning av datauppsättningar för varje plats. SOWFIA-rekommendationerna för effektivisering av KA för vågenergi härstammar från samråd och aktiviteter som omfattar ett brett spektrum av representanter från vågenergisamhället, däribland utvecklare, statliga bolag, reglerande myndigheter, finansiärer och intressenter. Tre kritiska områden har framkommit, i vilka rekommendationerna redovisas: Integrerad planering och administrativa förfaranden Miljökonsekvensbedömning Mänskliga dimensioner och samråd Sammanfattningen av hinder, pådrivande faktorer, lärdomar och rekommendationer redovisas nedan för dessa kritiska områden. Övergripande "strategiska" och "operativa" rekommendationer ges för vart och ett av dessa områden, som är ett resultat av europeiskt samråd och analys, och dessa kompletteras av nationalspecifika rekommendationer som kommer från samråd med 2 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

6 nationella tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i syfte att göra rekommendationerna mer relevanta på en nationell nivå. "Strategiska" rekommendationer ses som långsiktiga åtgärder som kan komma att kräva större förändringar och resurser. "Operativa" rekommendationer avser kortsiktiga åtgärder som kan implementeras med minimala förändringar, men som fortfarande har potential att göra signifikanta förbättringar på godkännandeprocessen. Det bör uppmärksammas att nivån av resurser (tid/kostnad/ombyggnad) kommer att skilja sig beroende på geografiskt läge. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 3

7 Ordlista Förkortning LU AMETS BIMEP FAK DVEC DEF GD FHOF DAP DSF EBF MKB EMEC EMF MD EU FIA FHE FHP MW NHFFE UPFFHE RDP SMKB SEMREV FHP MW SNML VEK Betydelse Lämplig utvärdering [Livsmiljödirektivet] Atlantic Marine Energy Test Site (Atlantic testanläggning för havsenergi) Biscay International Marine Energy Plant (Biscay internationella havsenergianläggning) Förvaltning av kustområden Danskt vågenergicenter Dansk energiförening Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Dataadministrationsplattform Documents Stratégiques de Façade (strategiska dokument på strandlinjen) Ekosystembaserad förvaltning [Tillvägagångssätt] Miljökonsekvensbedömning; European Marine Energy Centre (Europeiskt havsenergicenter) Elektromagnetiska fält Miljödeklaration Europeiska unionen Fiskinsamlingsanordningar Förnybar havsenergi Fysisk havsplanering Megawatt Nationell handlingsplan för förnybar energi Utvecklingsplan för förnybar havsenergi [Irland] Raffinerade dataprodukter Strategisk miljökonsekvensbedömning Site D'Experimentation En Mer (Marin testanläggning) Fysisk havsplanering Megawatt Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (Nationell strategi för havet och kustlinjerna) Vågenergikonverterare 4 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

8 1 Inledning Projektet Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment (SOWFIA) (IEE/09/809/ SI ) är ett projekt som finansieras av EU Intelligent Energy Europe (IEE) som samlar ihop tio parter, i sju europeiska länder, som är aktivt involverade i planerade testcenter för vågkraftsparker. SOWFIA-projektet syftar till att uppnå delning och samråd av alleuropeisk erfarenhet av godkännandeprocesser och bästa praxis för miljömässig och socioekonomisk konsekvensanalys (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Undersökningar av demonstrationsprojekt med vågkraftsparker i varje samarbetande EU-land bidrar till resultaten. Undersökningsområdena innefattar ett brett spektrum av enhetsteknologier, miljöområden och intressentintressen. Genom projektseminarier, möten, pågående kommunikation och nätverkande mellan projektparter, har idéer och erfarenhet relaterade till KA och riktlinjer samt koordinerade undersökningar delats, vilka tar upp huvudfrågorna för hur vågeneriutveckling har utförts. Det övergripande målet med SOWFIA-projektet är att tillhandahålla rekommendationer för effektivisering av godkännandeprocesser och en alleuropeisk effektivisering av KA-processer, som därmed hjälper till att ta bort juridiska, miljömässiga och socioekonomiska hinder för utvecklingen av havsbaserad elproduktion från vågor. Genom att använda undersökningsresultaten från en teknikspecifik övervakning av ett flertal anläggningar, kommer SOWFIA att snabba på kunskapsöverföringen och främja en alleuropeisk expertis på miljömässiga och socioekonomiska konsekvensanalyser av vågenergiprojekt. På så sätt kommer utvecklingen av de framtida, kommersiella faserna av havsbaserade vågenergiinstallationer att dra nytta av lärdomarna från existerande småskaliga utvecklingar. I denna slutgiltiga rapport för SOWFIA-projektet ges en överblick av projektet och dess viktigaste resultat, tillsammans med referenser till detaljerade SOWFIA-rapporter som finns tillgängliga på SOWFIA-webbsidan, 1.1 Motivation Det är allmänt accepterat att vågenergi är en innovativ och utvecklande industri med en potential att bidra till att uppfylla EU:s mål för förnybar energi(eu-oea, 2010; Jeffrey & Figur 1: Mål, resultat och förväntade effekter av SOWFIA-projektet. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 5

9 Sedgwick, 2011). Däremot vid hanteringen av fasen för utplacering av en enhet i den marina miljön, måste en utvecklare av vågenergi följa en mängd godkännandeprocesser och administrativa procedurer, varav vissa inte utformades med utveckling av vågenergi i åtanke. Godkännandeprocesserna i EU:s lagstiftning och MKB har tidigare identifierats som ett hinder för utvecklingen av industrin (Waveplam, 2010). Dessa MKBkrav skiljer sig inom EU. I vissa länder är en MKB absolut nödvändig för alla havsenergiprojekt, och i andra länder beror det på typ, storlek och plats av den föreslagna utvecklingen (O'Hagan, 2012). Trots det faktum att potentiella miljöeffekter av havsenergi redan har identifierats (Frid et al., 2012; Inger et al., 2009; Kadiri et al., 2012; Langhamer, Haikonen & Sundberg, 2010), är den höga nivån av osäkerhet angående verkliga effekter från teknologi på den marina miljön allmänt känd. Övervakningsresultaten är otillräckliga på grund av att industrin befinner sig i ett tidigt skede och på grund av det begränsade antalet projekt som faktiskt är installerade till havs; därför är det ofta svårt att bedöma fullskaliga effekter och matriseffekter från outvecklade skalmodeller. Dessa faktorer leder ofta till att utvecklare av vågenergi behöver utföra intensiva kontrollprogram för att samla in en väsentlig mängd miljömässig information och göra det möjligt för reglerande myndigheter att fatta informerade beslut angående det föreslagna projektet och dess potentiella miljöpåverkan. Särskilda godkännandesystem finns dock på plats eller förväntas införas för utsedda testcenter för vågenergi där havsenergiprojekt har blivit eller kommer att bli installerade i demonstrationssyfte. I allmänhet är många av dessa europeiska testcenter godkända i förväg, Figur 2: De sju europeiska testcentren för vågenergi som har varit inblandade i SOWFIA vilket betyder att utvecklarna inte behöver gå igenom en hel godkännandeprocess, förutsatt att ett begränsat antal av kraven för att få ett tillstånd är uppfyllda, inklusive en miljöbedömning, vilken vanligtvis är mindre betungande än en full MKB. Dessutom är identifiering av miljökänsligheten vid platsen och/eller den möjliga miljöpåverkan av testcentrets utveckling vanligtvis inkluderade i dess miljöbeskrivning eller MKB-rapporter, vilka vanligtvis görs tillgängliga för utvecklare. Testcenter kan därför betraktas som "miljöforskningscenter" för att studera effekterna av vågenergi på viktiga miljödeskriptorer, tillämpningen av kontrollmetoder, analysen av kontrollresultaten och effektiviteten av de miljöförmildrande åtgärderna. SOWFIA-projektet är utformat att påskynda och maximera lärdomarna från dessa tidiga testcenter för vågenergi samt att bidra till att informera och effektivisera KA för vågenergiindustrin. Projektet är uppbyggt runt 6 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

10 samråd, insamling och analys av erfarenhet som erhållits från testcenter för vågenergi i Europa. 1.2 Mål och metodologi Målet med SOWFIA-projektet är att underlätta utvecklingen av alleuropeiskt koordinerade, enhetliga och effektiva miljömässiga och socioekonomiska konsekvensanalysverktyg (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Specifika mål, förväntade resultat och effekter är sammanfattade i Figur 1. Genom användningen av lärdomar från analyser av erfarenhet som tillhandahållits vid testcentren för vågenergi, och genom utbredd konsultation med vågenergisamhället, har SOWFIA utvecklat en uppsättning rekommendationer angående omfattningen av framtida miljömässiga konsekvensanalyser och effektiva metoder för miljöövervakning av utvecklingar av vågkraftsparker. Dessa skiljer på storleken på vågenergiinstallationen och den lämpliga godkännandeprocessen. Genom att förena resultaten från varje testcenter och genom samråd med FÖRBÄTTRADE PROCESSER OCH PROCEDURER Nationella Rekommendationer Europeiska rekommendationer Bevis: data från testcenter och Dela kunskap: analys av insamlad data vågenergisamhället och samhället i stort genom seminarium och enkätundersökningar, har SOWFIA tagit fram rekommendationer för europeiska KA som är lämpliga för framtida storskaliga vågenergiprojekt. Sådana rekommendationer angående den beskaffenhet och detalj som krävs för KA för utveckling av europeiska vågkraftsparker kommer att påskynda utvecklingen av framtida projekt och reducera deras kostnader. Effektiviseringsprocessen De sju europeiska testcentren för vågenergi som tagits hänsyn till av SOWFIAprojektet visas i Figur 2. SOWFIA har samlat ihop information om godkännandeprocesser, miljömässig kontroll och intressenternas intressen vid varje testcenter, och har analyserat informationen för att identifiera likheter och skillnader. När det gäller hindren och de pådrivande faktorerna för vågenergi och att göra rekommendationer för att förbättra processerna, var SOWFIA både inriktat på att ta upp projektutvecklarnas frustration över att följa svåra och skiftande krav för godkännande, och farhågorna hos Konsultera aktörer: utvecklare, intressenter, tilllsynsmyndigheter, beslutsfattare Effektivisering SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 7

11 Figur 3: Flow chart of the methodology followed by SOWFIA intressenter och andra användare av den marina miljön angående möjliga effekter av utvecklingen av vågenergin. Tillsynsmyndigheternas och beslutfattarnas perspektiv på både europeisk och internationell nivå efterfrågades. Detta var inte bara nödvändigt för att finna en "optimal" process, utan även för att rekommendationerna skulle kunna sättas in i ett nationellt sammanhang för varje medlemsstat som övervägdes, med hänsyn till lokala maktstrukturer. Under projektet har målet varit att kommunicera och dela erfarenheter samt problem och synpunkter hos varje grupp. Detta har uppnåtts genom att säkerhetsställa att alla grupper representerades vid SOWFIA-nätverket, SOWFIA-seminarierna och informationsevenemang. Projektstrukturen för SOWFIA följer en trestegsstrategi, som visas i Figur 3. Det första steget är en granskning av hindren och de pådrivande faktorerna för vågenergiutveckling. Det andra steget handlar om identifiering och bedömning av effekter vid europeiska anläggningar. Det tredje och slutgiltiga steget handlar om att identifiera och rekommendera alternativ för att effektivisera de tillämpliga processerna. De tre kritiska områden som har framkommit från SOWFIA-projektet, för vilka rekommendationerna för effektivisering av KA för vågenergi är organiserade är: Integrerad planering och administrativa förfaranden Miljökonsekvensbedömning Mänskliga dimensioner Sammanställningen av hinder, pådrivande faktorer, lärdomar och rekommendationer för dessa kritiska områden redovisas nedan i de återstående avsnitten av denna rapport. Övergripande strategiska och operativa rekommendationer ges för vart och ett av dessa områden, som är ett resultat av europeiskt samråd och analys, och följs av nationalspecifika rekommendationer som härstammar från samråd med nationella tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i syfte att göra rekommendationerna mer relevanta på en nationell nivå. "Strategiska" rekommendationer ses som långsiktiga åtgärder som kan komma att kräva större förändringar och resurser. "Operativa" rekommendationer avser kortsiktiga åtgärder som kan implementeras med minimala förändringar, men som fortfarande har potential att göra signifikanta förbättringar på godkännandeprocessen. Det bör uppmärksammas att nivån av resurser (tid/kostnad/ombyggnad) kommer att skilja sig beroende på geografiskt läge. 8 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

12 2 Integrerad planering och administrativa procedurer 2.1 Kontext Det finns en ökad mängd praktiska erfarenheter som erhålls från godkännandeprocesser för vågenergi, eftersom vågenergiprojekt håller på att utvecklas i hela Europa. Hittills har denna växande erfarenhet och kunskap inte sammanställts på ett strukturerat sätt och gjorts allmänt tillgänglig för myndigheter, projektutvecklare, beslutsfattare eller intressenter. Havsenergimål i EU-medlemsstaterna Flera kustnära EU-medlemsstater har satt upp mål och scenarier för utveckling av havsenergi (våg och tidvatten) fram till år Dessa är beskrivna i medlemsstaternas NHFFE och/eller i olika vägkartor och handlingsplaner, presenterade i Tabell 1. I Tabell 1 ingår dessutom en uppskattning av den fysiska omfattningen av vågkraftsparker som krävs för att uppnå dessa mål och scenarier. Publicerade mål för vågenergi visar att vissa av de kustnära EU-medlemsstaterna är angelägna om att stödja utvecklingen av vågenergi. Detta har backats upp med incitament, båda finansiella och rättsliga, av vissa nationella regeringar. De framtagna havsenergimålen ger ett scenario för antalet havsenergiutvecklingar som myndigheter potentiellt kommer att ställas inför fram till år Denna information är inkluderad i SOWFIAkatalogen om testcenter för vågenergi, (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Tabell 1: Sammanfattningstabell över 2020 års mål för havsenergi (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Land NHFFE-mål för havsenergi (MW) Mål/scenarier presenterade i vägkartor/handlingsplaner (MW) Estimerad fysisk omfattning för att nå målen (km2) (baserat på utvinningen av 5MW/km2) NHFFE-mål/(färdplan- och handlingsplansmål) Danmark (Mål för 2030) 0/(80) Frankrike 380 N/A 76/(N/A) Irland 75 (basfall) /(15-100) 500 (snabbt tillväxtfall) Portugal /(60) Spanien /(200) Sverige 0 N/A N/A UK - alla /(400) Skottland N/A N/A/(260) Nordirland N/A N/A N/A 1 Mathiesen, B. V., Lund, H. & Karlsson, K. (2009) IDA's climate Plan Report. Background Report. Copenhagen, Denmark: The Danish Society of Engineers - IDA. 191 pp. Available at: 2 DCENR (2010) DRAFT Offshore Renewable Energy Development Plan (OREDP). Dublin, Ireland: Department of Communications, Energy and Natural Resources - DCENR. 3 APREN (2010) Roteiro Nacional das Energias Renovaveis Aplicacao da Directiva 2009/28/CE (Versao Final). Lisboa, Portugal: Associação Portugesa de Energias Renováveis - APREN. 87 pp. Available at: 4 APPA (2010) Hoja de ruta del sector de energías renovables en España. Madrid, Spain: Asociación de Productores de Energías Renovables - APPA. Available at: 5 UKERC (2008) UKERC Marine (Wave and Tidal Current) Renewable Energy Technology Roadmap Summary Report. Edinburg, Scotland: UK Energy Research Centre, University of Edinburg. 34 pp. Available at: 6 Scottish Executive (2004) Harnessing Scotland s Marine Energy Potential. Forum for Renewable Energy Development in Scotland/ Marine Energy Group (MEG). 36 pp. Available at: SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 9

13 Tabell 2: Kumulativa och nuvarande vågenergiinstallationer (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Beräknat ackumulerat antal vågenergiinstallationer fram till februari 2013 (sedan 1996)* Beräknat antal vågenergiinstallationer i februari 2013 Beräknad kapacitet av vågenergiinstallationer i februari 2013 (MW) Danmark 7 3 0,3 Frankrike Irland Portugal 5 1 0,4 Spanien 3 1 0,3 Sverige 2 1 0,1 Storbritannien ,8 Norge 3 1 0,02 *Observera: Den här sammanställningen kan ha missat några kortsiktiga utplaceringar och därmed underskattat det ackumulerade antalet vågenergiinstallationer. Katalog om testcenter för vågenergi Katalogen (Osta Mora-Figueroa et al., 2011) visar industrins status i Europa vid datumet för publicering (februari 2013) och belyser den utveckling som behövs för att uppfylla havsenergiambitionerna för år Tabell 2 visar det estimerade antalet, MWkapacitet och det totala antalet ackumulerade vågenergiutplaceringar som har ägt rum i Europa i februari Det bör uppmärksammas att uppgifterna i tabellen är baserade på utplaceringar för vilka informationen är allmänt tillgänglig. Vågenergiutvecklingar så här långt har varit ett hjälpmedel för utbyggnaden av fullskaliga utplaceringar av enstaka enheter med mål att testa eller demonstrera olika typer av teknologi. De flesta av dessa utplaceringar har skett vid etablerade testcenter för vågenergi (t.ex. EMEC i Skottland, Danwec i Danmark). Området, storleken och antalet utplaceringar som är listade i katalogen belyser industrins framväxande tillstånd. Det finns många olika generiska typer av enheter som utplaceras (landbaserade, kustnära, flytande, bottenmonterade, m.m.) Ingen enstaka enhet eller generisk typ har bevisats överlägsen jämfört med de andra, och det är troligt att olika typer kommer att passa de olika utplaceringszonerna som kan utnyttjas. Den utveckling som krävs av industrin för att uppfylla målen för havsenergi kan ses genom att jämföra Tabell 1 och Tabell 2. Genom denna jämförelse går det också att se att den erfarenhet som har erhållits av myndigheter hittills är mycket liten i jämförelse med vad som kommer att krävas Färgförklaring 9 fullskaliga havstestområden 4 storskaliga (cirka 1:4) utvecklingsområden 4 semikomersiella utvecklingar tillgängliga för prövningar med komponenter Figur 4: Nationella testcenter för vågenergi i Europa 10 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

14 Hinder Rekommendationer om planerna för havsenergiutveckling fram till 2020 ska kunna förverkligas. 2.2 Hinder Administrativa procedurer som berör beviljande av tillstånd för vågenergiutveckling har identifierats som ett hinder för utvecklingen av industrin. Många olika tillsynsorgan har ansvarsskyldigheter i den marina miljön på grund av den mångfald av aktiviteter som sker där. Olika tillstånd krävs från olika myndigheter för att genomföra en viss utveckling. De tillstånd som krävs varierar mellan de olika EUmedlemsstaterna. Detta är, i viss utsträckning, oundvikligt för utveckling, men borde vara mindre vanligt för MKB där det finns ett gemensamt regelverk i hela EU. 2.3 Pådrivande faktorer Under hela SOWFIA ansåg utvecklare och myndigheter att Marine Scotlands administrativa system för att hantera marint godkännande fungerar bra. Detta system prisas som en "one-stop shop"-strategi som syftar till att minska belastningen på den sökande genom att samla ihop de (miljömässiga) tillstånd som behövs för vågenergiutveckling till ett enda tillstånd. Denna metod, tillsammans med starka statliga ekonomiska incitament, uppgavs på olika seminarier som en av orsakerna till varför Skottlands vågenergisektor verkar vara före andra medlemsstaters. 2.4 Rekommendationer Det här avsnittet presenterar de föreslagna strategiska och operativa rekommendationerna för administrativa procedurer. Dessa rekommendationer har formulerats på två sätt: först kommer rekommendationerna på europeisk nivå från SOWFIA: först kommer rekommendationerna på europeisks seminarium och undersökningsverksamhet och presenteras i Tabell 3. Vidare konsultation med tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i individuella medlemsstater för de övergripande SOWFIA- SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 11

15 Godkännandebarriärer för vågenergi Rekommendationer för att minska barriärer Administrativa procedurer Barriärer: Komplicerade administrativa procedurer Många myndigheter och intressenter involverade i maritim miljö Många olika tillstånd behövs Effektivisering Tillstånd varierar i EU-medlemsstaterna I vissa medlemsstater kan vissa tillstånd inte ansökas om fören andra har blivit beviljade vilket skapar långa fördröjningar Utvecklare upplever avsaknaden av bestämda tidsramar frustrerande rekommendationerna ledde sedan till landspecifika rekommendationer som är sammanfattade i Tabell 4. Förhoppningen är att förfiningen av de övergripande rekommendationerna kommer att göra dem mer applicerbara på enskilda medlemsstater. SOWFIA-rekommendationer För att uppmuntra utvecklingen av industrin för vågenergi på ett lämpligt sätt är det nödvändigt att säkerhetsställa att godkännandeprocesserna och de administrativa processerna för vågenergiutveckling passar ändamålet och anses passa ändamålet. Det är viktigt att bibehålla detta och att öka investerarnas förtroende, samtidigt som det säkerställer att intressenterna fortsätter att vara engagerade i godkännandeprocessen. Det kan argumenteras för att det dåliga ekonomiska klimatet, den osäkra utvecklingsvägen för havsenergi och mera omfattande regeringsproblem och juridiska problem i vissa medlemsstater kan göra det nödvändigt med nuvarande tillvägagångssätt för godkännande. Å andra sidan kan utsikterna för att skapa en ny, kunskapsbaserad ekonomisektor och regionala ekonomiska utvecklingar vara attraktivt för andra medlemsstater, speciellt om de ser länder som har utvecklat till exempel "one-stop shop"-strategin och fått en konkurrensfördel i den marina energisektorn. De operativa rekommendationerna som presenteras bör vara enklare att uppnå för medlemsstater som är intresserade av utveckling av industrin för vågenergi, men för vilka implementeringen av nya godkännandesystem skulle vara orealistisk. Strategiska rekommendationer Det är nödvändigt att säkerhetsställa att godkännandeprocesser för vågenergiutvecklingar passar ändamålet och anses passa ändamålet Hänsyn bör tas till det ömsesidiga beroendet av tillstånd innan man påbörjar nya metoder (t.ex. onestop-shop, parallell behandlingsmetod) Etableringen av nya eller ändrade godkännanderegimer bör vara baserad på en realistisk nivå av resurser och lagändringar Operativa rekommendationer Tilldelning av ett dedikerat samordningsorgan i medlemsstaterna för godkännande av vågenergi. Obs! Detta behöver inte vara ett nytt organ. Implementation av tydliga processer med tydliga procedurer som omfattar ansvar, tidslinjer och möjligheten att överklaga. Införing eller ändring av lagstadgade tidsramar i befintlig lagstiftning Alla testcenter bör tillhandahålla vägledning för utvecklare angående godkännandeprocessen så att utvecklare uppmuntras att installera där och får erfarenhet vilken de senare kan tillämpa på framtida utvecklingar. Figur 5: Hinder relaterade till administrativa procedurer och rekommendationer för att mildra dessa hinder (O'Callaghan et al., 2013b). En mer detaljerad diskussion angående dessa hinder och pådrivande faktorer samt rekommendationer som härstammar från SOWFIA-konsultationer finns i SOWFIA:s rapport D2.6 "Analysis of the Work Package 2 findings regarding barriers and accelerators of wave energy" (O'Callaghan et al., 2013a). Integrerad planering Publiceringen av nya direktiv för fysisk havsplanering (FHP) och integrerad kustförvaltning (IKF) från Europakommissionen i mars 2013 kommer, om de antas, kräva att medlemsstater utför en FHP och en IKF, vilket med tiden bör ge en större klarhet och högre säkerhet samt bättre identifiering av kompatibla användningar inom samma utvecklingsområde. Dessutom kan den FHP:s anpassningsbara beskaffenhet reagera på ändrade omständigheter, vilket är viktigt för utvecklingen av industriella sektorer såsom förnybar havsenergi. Färdigställandet av SMKB för sektorn för förnybar havsenergi har hjälpt till att informera utvecklare och andra 12 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

16 intressenter om placeringen för havsenergiutveckling samt ökat medvetenheten om potentiell miljöpåverkan innan utvecklingstillståndet beviljas. Dessa faktorer är potentiella pådrivande faktorer för implementering- och planeringsprocessen, vilken i sin tur kommer att bidra till ett snabbare godkännande av vågenergiutveckling. Anpassningsbar förvaltning Flera intressenter (huvudsakligen utvecklare och chefer för testcenter) som blev konsulterade under SOWFIA-projektet anser att MKBscreeningsprocessen kunde effektiviseras genom att tillåta att projekt kontrolleras för risken för skadliga effekter. Det upplevs att många småskaliga projekt inte är troliga att skapa skadliga effekter och borde därför inte utsättas för en full MKB-process. Genomförandet av en anpassningsbar förvaltningsmetod för miljökontroll kan bidra till att förstå verkliga effekter av projekt samt bidra till justering av riskreducerande åtgärder där det anses nödvändigt. Det här tillvägagångssättet kan dock vara ett "tveeggat svärd", eftersom det inte är säkert vilken kontroll som kommer att krävas och för hur lång tid. Det betyder att det inte finns någon tydlig bild över kostnaderna för ett sådant program. Marine Scotlands "undersök, utplacera, övervaka"-metod rankar projektrisken baserat på tre kriterier: projektets placering samt enhet- och projektstorlek. Den nivå av kontroll som krävs baseras på projektrisken. Utvecklare har en klar bild över den omfattning av övervakning som behövs innan projektet startar. Utförligare överväganden och information angående adaptiv förvaltning ges av (O'Callaghan et al., 2013a). Parallell bearbetning Genomförandet av en metod fär parallellbearbetning behöver övervägas noggrant för att säkerhetsställa att beslutsfattandet är integrerat och koordinerat som det förespråkas av EU och nationella regeringar. Även om ansökningar för utvecklingstillstånd kan bearbetas samtidigt för att påskynda total genomgång och bearbetningstid av ett projekt, kommer det alltid att finnas ett ömsesidigt beroende mellan de nödvändiga tillstånden. Tanken om en central myndighet som överväger alla synpunkter och problem hos andra tillsynsmyndigheter verkar rimlig, förutsatt att de har rätt kompetens att agera som en domare på de kommentarer som lämnas. Det behöver uppenbarligen först finnas en inledande överenskommelse mellan alla myndigheter om att utvecklingen är lämplig innan mer tid läggs ner på det. Detta skulle kunna ske i form av en inledande administrativ sanktion för att underlätta för SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 13

17 ansökningen att gå vidare till nästa steg i den parallella processen. Mer information om detta ämne ges av (O'Callaghan et al., 2013a). MS-rekommendationer Speciella nationella rekommendationer har erhållits genom att ta upp egenheterna hos var och en av de sex europeiska länderna som utvecklar testcenter för vågenergi, vilka studeras i SOWFIAprojektet: Frankrike, Irland, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. Dessa landspecifika rekommendationer är indelade i två grupper: de som är relaterade till integrerad planering, vilka kan ses i Tabell 3; och de som är relaterade till administrativa förfaranden, vilka kan ses i Tabell 4. En mer detaljerade diskussion angående SOWFIA:s nationella rekommendationer ges i SOWFIA:s rapport D4.6 "Consenting procedures review with guidelines for expansion to larger projects and approval process streamlining, incorporating the findings of the interim report and feedback from workshop D" (Simas et al., 2013). Tabell 3: SOWFIA:s strategiska och operativa nationella rekommendationer angående integrerad planering Land Strategiska rekommendationer Operativa rekommendationer Säkerhetsställ effektivt allmänt deltagande i FHE-planering och -utveckling Nätanslutning bör inkorporeras i FHEprojektplaneringen Frankrike Implementera väl kommunicerade och sammanhängande FHE-riktlinjer Konsultera specialiserade marina ekologiska tjänster Irland Portugal Spanien Sverige Storbritannien Tydliga riktlinjer för utveckling för det marina området Ett tydligt ansvar bör tilldelas FHP Publicering av UPFFHE Mer personal och resurser behövs för SEAI för havsenergi Implementering av långsiktiga, strategiska och allmänna riktlinjer för främjandet av förnybar energi för att säkerhetsställa attraktiva villkor för utvecklare för att installera sina projekt i Portugal FHP bör utföras Konstruktion och främjande av testcenter för vågenergi och för kommersiella demonstrationsprojekt Etablera finansiella incitament och finansiering för testcenter FHP-implementering; en helhetsbild över nuvarande och framtida behov och delning av havsutrymmet får inte underskattas Fortsatt granskning och uppmuntran av pågående planer och deras genomförande för att nå sina huvudmål och för att anpassa sig till möjliga framtida förändringar Planera villkoren i enlighet med målen i SNML Specificera de kvantitativa och kvalitativa målen för DSF och FHE i miljöbalken Mer resurser för sektionen för licensiering vid strandkanter Snabbare utveckling av FHP Samordnad insats från myndigheter och utvecklare för att förbättra processen Konstruktion och effektiv drift av Ocean Plug-anläggningen inklusive publicering av regler för åtkomst till anläggning FHP bör främja utveckling av maritima sektorer FoU-bidragsprogram för demonstrationsprojekt bör skapas i testcenter Ett inmatningstariffsystem och ett fördelaktigt tillträde till elmarknaden bör implementeras Blå tillväxtagenda bör främjas på lokala och nationella nivåer Att upprätthålla och fortsätta genomförandet av initiativen i hela Storbritannien, och att sprida de goda metoder som använts i Skottland till England, Wales och Nordirland Att öka samarbetet och standardisera planeringen mellan Storbritanniens olika jurisdiktioner 14 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

18 Tabell 4: SOWFIA:s strategiska och operativa nationella rekommendationer angående administrativa förfaranden Land Strategiska rekommendationer Operativa rekommendationer Frankrike Irland Portugal Spanien Sverige Storbritannien Förenkla godkännandeprocessen Skapa en procedur avsedd för FHE i energibalken Beräkna och underlätta FHE-anslutningar till elnätet Underlätta installeringskraven för FHE Tillåt administrativ förenkling Skapa ett "one-stop shop" administrativt organ Använd finansiella incitament Skapa en specifik MKB-procedur för FHEkabelanslutningar Samverkan mellan myndigheter behövs Småskaliga projekt bör inte behöva planeringstillstånd eftersom de inte behöver en MKB (en persons åsikt) Granskning av godkännandesystem för att kunna implementera en bättre samordning bland tillståndsmyndigheterna Fastställande av förhandlingar mellan de regeringar som är inblandade i godkännandet av havsenergi för att förbättra processen Förenklingen av godkännandeprocessen skulle vara en fördel för myndigheter och utvecklare Minimera kravet på ny dokumentation för varje myndighet som måste uppsökas Att fortsätta utvecklingen av Red Tape Challenge-initiativet som är utformat att assistera avdelningar för att säkerhetsställa att bestämmelserna passar ändamålet Anpassa landbaserade arkeologiförordningar till marin arkeologi Anpassa lagarna för att tillåta privata kabelrutter till havs för FHE-projekt Uppvisa minskning av växthusgasutsläpp Planera avvecklingen Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Standardisera nationella procedurer för att tillåta samstämmighet mellan regioner Anförtro inspektörerna av de klassificerade anläggningarna omsorgen om att undersöka konstruktions- och exploateringsfallen Meddela Europakommissionen om den planerade inköpstaxan för att säkerhetsställa dess juridiska säkerhet Skapande av en enda knutpunkt eller samordnande organ En uppdelning av rollen mellan hyresvärd och den som godkänner bör existera Institutioner måste fokusera på det ömsesidiga beroendet av tillstånd Vägledning för energiutvecklingar inkluderade i den nya lagförslaget för godkännande Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Godkännandet av småskaliga utvecklingar bör ligga hos lokala myndigheter Att tillgängliggöra en tydlig förklaring över hela tillståndsprocessen för vågenergi i Portugal, t.ex. genom institutionella webbsidor eller dokument Implementera en välkoordinerad parallell behandlingsmetod Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Bättre samverkan mellan olika relevanta myndigheter Minska administrativt arbete och kostnader Ökning av mänskliga resurser i tillsynsorgan Att uppmuntra och öka samarbetet och standardiseringen hos Storbritanniens olika jurisdiktioner SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 15

19 3 Miljökonsekvensbedömning Det kan argumenteras för att förståelsen av vågenergins effekter på miljön endast kan uppnås genom erfarenhet från verkliga installationer. I enlighet med försiktighetsprincipen bör installationer inte tillåtas om det finns en risk för miljöpåverkan. Tillsynsmyndigheter är skyldiga att vara uppmärksammade på försiktighetsprincipen när de fattar beslut och detta kan innebära ett problem för vågenergiutvecklingar där miljöpåverkan kanske inte helt känns till eller förstås. Detta avsnitt beskriver SOWFIA-projektets arbete och rekommendationer angående miljöpåverkan, och speciellt MKB-processer och kraven för miljöövervakning. Ett mål med SOWFIA:s arbete inom det här området är att erhålla erfarenhet från aktiviteter relaterade till identifieringen av miljöpåverkan från testcenter för vågenergi, och att använda den erfarenheten tillsammans med information som erhållits från MKB-aktiviteter i liknande verksamheter för att kunna göra rekommendationer för effektivisering av KA. En viktig komponent i det här arbetet är utvecklingen av SOWFIA:s dataadministrationsplattform (DAP). Mer information finns i SOWFIAS:s slutrapport från Work Package 2 Report on the analysis of environmental Impact Assessment experience for Wave Energy (Conley et al., 2013), 3.1 Kontext EU-direktiv Ett särskilt problem som upplevts i hela Europa av olika utvecklare av enheter och anläggningar är den här nya industrins behov av att ta itu med europeiska och nationella regelverk. I synnerhet måste utvecklare av vågenergi följa EU:s MKB-direktiv och associerade nationella lagstiftningar, vilket kräver insamling och sammanställning av en väsentlig mängd miljömässig information, för att göra det möjligt för reglerande myndigheter att fatta informerade beslut angående det föreslagna projektet och dess potentiella miljömässiga effekter. I Europa är MKB-processen reglerad av direktiv 85/337/EEC (som ändrats genom direktiven 97/11/EEC, 2003/35EC och 2009/31/EC), vilka definierar ramverket för MKB-processen. Direktivet anger de projekt som måste genomgå en obligatorisk MKB (bilaga I), och de för vilka en MKB kan begäras efter ett beslut från medlemsstaterna (Bilaga II), varigenom de nationella myndigheterna måste besluta om en MKB är nödvändig. Osäkerhet upplevs genom hela MKB-processen, från sonderingsförfarande till utvärderingen av möjliga effekter, och slutligen till utformningen av kontrollprogrammet. Enligt Dominguez Quiroga et al. (2011) är ett av huvudproblemen med att begränsa utvecklingen av sektorn avgränsningen av MKB, t.ex. vilken typ av information som samlas in, den upplösning som behövs för varje typ av information och tidsramen för alla associerade kontrollprogram. Dessa 16 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

20 ovissheter kan ha en signifikant effekt på kostnaden av ett projekt och kan även resultera i fördröjningar av projektets utveckling. MKB-processen är bara en del av den bredare godkännandeprocessen som gäller för ett specifikt projekt. EU har riktlinjer och lagstiftning på ett antal frågor av globalt intresse, inklusive klimatförändringar, förnybar energi och biologisk mångfald. EU:s riktlinjer för biologisk mångfald, till exempel, har som mål stoppa minskningen av biologisk mångfald och skydda Europas utrotningshotade arter och deras naturliga miljö. Detta i sin tur kräver bevaring av arter och deras naturliga miljö genom anläggningsdesignering och även genom att skydda mot potentiellt skadlig exploatering. Direktiv som implementerar dessa krav på medlemsstatnivå kan påverka placeringen av föreslagna vågenergifarmar och påverka typen av kontroll som kommer att utföras på eller i närheten av anläggningen. Följande direktiv är av särskild relevans för godkännande av vågenergiutvecklingar: Direktivet om strategisk miljöbedömning (2001/42/EC); Fågeldirektivet (2009/147/EC); Habitatdirektivet (92/43/EC); Direktivet för förnybar energi (2009/28/EC); Ramdirektivet för marin strategi (MSFD,2008/56/EC); Ramdirektivet för vatten (2000/60/EC). Övervakning, data och potentiella effekter MKB-övervakningsuppgifterna kommer att, med tiden, möjliggöra att vetenskapligt giltiga beslut görs på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt (Error! Reference source not found.). Det bör uppmärksammas att många av osäkerheterna kring de potentiella miljömässiga effekterna av installation av vågenergienheter är ett resultat av den begränsade mängden data och information som finns tillgänglig för den här teknologin. Lagstiftning och myndigheter med uppdrag att se till att den tillämpas rekommenderar att anläggningsspecifika bedömningar utförs, vilket betonas i till exempel havsenergi-smkb Projekt Aktiviteter Konsekvenser Storlek Plats ENHETSUTVECKLARE Före konstruktion Konstruktion Drift Avveckling Receptorer HÅLLFAST VETENSKAPLIG DATA Visshet om konsekvenser Omfattning av konsekvener Spatial Tid Allvarlighetsgrad Osäker Nära området Kort Låg Möjlig Brett område Lång Medium Utvärdering Direktivet för förnyelsebar energy Fågel- och habitatdirektivet MKB-direktivet Ramverk för marin strategi MYNDIGHETER Mycket möjlig Säker Hög Figur 6: De vetenskapliga uppgifternas roll i beslutsfattandet. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 17

21 (OESEA2, DECC 2011) framställd av Storbritanniens avdelning för energi och klimatförändringar (DECC). I framställningen av SMKB har dock DECC förutspått scenarier av installationer för våg- och tidvattensenergi baserade på begränsad erfarenhet erhållen från demonstrationsanläggningar och testcenter. 3.2 Hinder MKB-processen Europeiska unionens lagar och associerad nationell lagstiftning kräver att miljömässiga konsekvenser av beslut övervägs innan några beslut fattas. I praktiken leder detta till kravet att en MKB skall genomföras för vissa enstaka projekt baserade på direktiv 2011/92/EU (känt som MKB-direktivet) eller för offentliga planer eller program baserade på direktiv 2001/42/EC (känd som direktivet om strategisk miljöbedömning). MKB-direktivet listar kategorier av projekt där en MKB är obligatorisk i bilaga I och i bilaga II de projekt för vilka nationella myndigheterna måste besluta om en MKB är nödvändig. Havsenergi är inte uttryckligen listad i någon av bilagorna, även om en sådan utveckling kan kräva en MKB eftersom de kan kvalificera sig som "industriella installationer för produktion av elektricitet", inkluderad som en kategori i bilaga II. Vissa EUmedlemsstater tolkar detta väldigt bokstavligt, och utsätter nästan all vågenergiutveckling för MKB. Under alla SOWFIA:s seminarier och i alla enkätundersökningar belystes ovissheten och komplexiteten av MKB-processen som ett hinder för vågenergiutveckling. Krav på miljökontroll Miljökontroll kan åläggas en utvecklare som ett villkor för tillstånd för en utveckling. Krav på miljökontroll informeras av MKB-processen (MKB) och har identifierats som ett allvarligt hinder för utvecklingen av vågenergiindustri. Det finns många olika viktiga miljöreceptorer i den marina miljön där vågenergienheter kommer att sättas i drift. Brist på designflexibilitet i godkännandeprocessen Oförmågan att ersätta en enhet med till exempel en förändrad servicedesign eller en mer effektiv version har också identifierats som ett hinder för vågenergiutveckling. Denna brist på designflexibilitet binder en utvecklare till ett fast tillstånd för ett specifikt projekt. Om ändringar av designen krävs, efter utförande av begärd miljökarakterisering och övervakning, kan det bli nödvändigt för utvecklaren att utföra ytterligare kontrollstudier. Detta är delvis länkat till de administrativa procedurer som associeras med godkännande av driftsättning av de vågenergienheter som beskrevs tidigare, eftersom det kan finnas begränsade möjligheter för en utvecklare att samarbeta med en tillsynsmyndighet efter det inledande mötet inför ansökningen. 3.3 Pådrivande faktorer MKB-processen I vissa medlemsstater är ett gränsvärde satt för vissa typer av projekt. I Irland, till exempel, måste en vindenergiutveckling med mer än fem turbiner eller en total produktion av mer än fem MW ha en MKB. Det föreslogs under SOWFIAseminarierna att liknande gränsvärden för MKB borde fastställas för vågenergi. Vågenergi är fortfarande på det förkommersiella stadiet, så det är inte lämpligt att göra detta vid denna tidpunkt. Tillsynsmyndigheter kan dock anta ett effektivare 18 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

22 tillvägagångssätt för behovsbedömning där endast de utvecklingar som sannolikt kommer att ha en signifikant miljöpåverkan blir föremål för en full MKB. Där utvecklingar kan ha en påverkan på SAC, SPA eller andra utsedda anläggningar, kommer en MKB och/eller lämplig utvärdering (LU) att behövas i enlighet med existerande lag. Det föreslås att om så är fallet, bör möjligheten för en kombinerad MKB/LU utforskas av tillsynsmyndigheter. Krav på miljökontroll Bristen på vetenskaplig data om vågenergiinstallationers påverkan på miljön har identifierats som den huvudsakliga orsaken till detta hinder. Allteftersom fler energiutvecklingar går igenom godkännandeprocessen och miljökontroll utförs, kommer mer data och information att samlas in. Det finns ett behov av att omvandla den här informationen till kunskap om vågenergiutvecklingarnas miljöpåverkan, vilket sedan kan användas för att informera konstruktionen och driften av framtida godkännandeprocesser. På kort sikt föreslogs det i SOWFIA-seminarierna att incitament borde ges för att information från miljökontroll ska delas mellan utvecklare. Det föreslogs också att en anläggning bör inrättas där myndigheter kan dela sina erfarenheter angående MKB-processen. Brist på designflexibilitet i godkännandeprocessen När det gäller det tidigare hindret, kommer effekterna av specifika enheter och komponenter (förtöjningar, underlag, m.m.) att förstås bättre allteftersom industrin växer. miljökontrollsfasen, eftersom det kommer att påverka resultatet av undersökningen, dess storlek och temporära skala och frekvens. Det är därför viktigt att förstå hur dessa parametrar kan påverka övervakningsstrategin för en given miljödeskriptor. De två faserna för miljökontroll för VEKteknologi är: (i) förhandsgodkänd baslinjeövervakning som en del av MKB:n; eller (ii) effektövervakning som godkänns efteråt för att kontrollera antagandena av MKB:n och effektiviteten av eventuella riskreducerande åtgärder. Förhandsgodkänd övervakning för att utvärdera effekterna av VEK-installationen och funktionen på miljön kan utföras genom att använda antingen: FEKP (Före-efter-kontroll-påverkan) vilken kräver ett noggrant val av lämplig "kontroll"- eller "referens"- placering; eller FES (Före-efter-stigning) där övervakning utförs vid ökande avstånd från nedslagningsplatsen. Båda metoderna kräver en baslinjedatauppsättning under minst ett år och helst två till tre år under samtliga årstider för att göra det möjligt att identifiera effekterna mot en bakgrund av temporär variation. Efter det första året av datainsamling bör metodiken granskas för att säkerhetsställa att den är tillräcklig för att upptäcka effekter. 3.4 Lärdomar Kontrollsmetoder Vid utformningen av miljöundersökningar är det nödvändigt att säkerhetsställa att den data som samlas in passar ändamålet, är stabil och vetenskapligt försvarsbar. Undersökningsmetoder som används vid en speciell anläggning för vågenergi kommer att bero på typen av förväntade effekter och på SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 19

23 Mer information om utformningen av övervakningsaktiviteter finns i SOWFIAS:s slutrapport från Work Package 3 Report on the analysis of environmental Impact Assessment experience for Wave Energy (Conley et al., 2013). Miljödeskriptorerna kan delas in i två huvudkategorier: Fysisk miljö Fysisk miljö. Flora och fauna. Våg- och strömmätningar krävs för MKB-studier som rör: Extrema våg- och strömförhållanden Turbulens, turbuditet i vattenkolumnen Sedimenttransport Förändringar i vågområde och vågflöde Möjliga långsiktiga förändringar i strandmorfologin. Vågmätningar Förtöjda vågbojar: den mest etablerade och robusta tekniken för vågmätningar. Akustisk dopplerströmprofilerare (ADSP): samlar in vågkaraktäristik genom att mäta omloppshastigheten av vattenpartiklar samt vattennivån. Högfrekvensradar (HF): kan mäta vågor på avstånd från kusten och täcka stora områden. Strömmätningar ADSP: beräknar strömprofiler i vattenkolumnen. Högfrekvensradar (HF): mäter hastigheten och riktningen av havsytans strömmar över ett stort kustvattenområde. Undervattensbrus Införandet av brus till undervattensmiljön från driftsättningen av enheter för förnyelsebar havsenergi är ett växande bekymmer på grund av risken att det stör marina arter som använder ljud för att kommunicera, navigera, hitta föda och undvika rovdjur. Huvudaspekterna av att bedöma effekten från infört brus inkluderar identifiering av baslinjens brussignal vid den aktuella anläggningen, brussignaturen av planerade enheter och den auditiva känsligheten hos de närvarande arterna. Flora och fauna Marina däggdjur Eftersom marina däggdjur är skyddade av nationell, europeisk och/eller internationell lagstiftning, är effekterna av vågenergin på marina däggdjur ett signifikant problem vid alla testcenter i SOWFIA-projektet. Övervakning av populationen av marina däggdjur före, under och efter driftsättningen av förnyelsebara marina enheter är ofta ett krav i MKBprocessen för vågenergi. Det finns ett stort utbud av metoder för övervakning av marina 20 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

24 däggdjur och metoderna som används kommer att bestämmas av de frågor som ska tas upp. Sjöfåglar Många arter av sjöfåglar är också skyddade av nationell, europeisk och internationell lagstiftning och baslinjedata och/eller övervakning av sjöfåglarnas spridning och beteende är en stor del i MKB för vågenergi. Det finns dock betydelsefulla resurser och viktig information tillgängliga om förekomsten, spridningen och beteendena av många sjöfågelarter inom Europa. Undersökningsmetoder inkluderar punkträkning från land eller hav, båt- och luftbaserade tvärsnittsräkningar, luftbaserade fotogrammetriska metoder och radarbedömning av fåglar i luften. Bottenfauna Bedömningen av effekter på bottenfauna är en standardkomponent i alla marina utvecklingar, men förväntade effekter från vågenergiutvecklingar är mycket begränsade till konstruktionsfasen av utvecklingen och är relaterade till habitatstörningar, ökat suspenderat sediment, sedimentposition, skurning, nötning och utsläpp av föroreningar. Potentiella drifteffekter inkluderar förändringar i hydrodynamik och introduktionen av nya habitatsorter från grundkonstruktioner och/eller annan nedsänkt utrustning. Den erfarenhet som härstammar från testcenters MKB tyder på att effekterna av utplaceringen av vågenergikonverterare på kustprocesser och geologi skulle vara i stort sett obetydliga i jämförelse med de naturliga processer som sker på platsen. Fisk och skaldjur Det är möjligt att de potentiella effekterna på fisk och skaldjur från vågenergiutvecklingar är begränsade och har en kort varaktighet. Den största potentialen för undanträngningseffekter är begränsad till konstruktionsfasen och kan mildras genom att hålla denna fas så kort som möjligt. Fisk och skaldjur representerar receptorerna för vilka några av de "positiva" eller negativa effekterna av vågenergi är mest synlig. Även om de inte är designade för att utöka marint liv eller ekosystem, har vågenergisystem en otrolig potential att uppvisa samma fördelar som konstgjorda rev och anordningar som lockar till sig fiskar. På testcentret Lysekil i Sverige, sågs VEK uppvisa tydliga drag av konstgjorda rev, med förväntade positiva effekter. Förmågan att utveckla VEK som ökar denna effekt demonstrerades framgångsrikt (Conley et al., 2013). MKB-erfarenhet från testcenter En granskning av de MKB som utförts vid alla testcenter som tagits hänsyn till av SOWFIAprojektet är sammanfattade i Tabell 5. Även om urvalet av receptorer som diskuteras i den här rapporten kommer från denna erfarenhet, finns det tydliga bevis för att receptorerna av huvudsakligt intresse beror på faktorer såsom den lokala omgivningen, närvaron eller frånvaron av skyddade arter och tillsynsmyndigheter för vilka en MKB utförs. Även om MKB:en av varje projekt är baserad på specifika anläggningar och projekt, avslöjar jämförelsen av MKB-slutsatserna för testcentren för vågenergi några gemensamma drag för miljödeskriptorerna och miljökonsekvenserna. De mest signifikanta konsekvenserna är de som SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 21

25 är knutna till installationsfasen för både undervattenskabeln och VEK, inklusive grunden och förtöjningsplatser. Den påverkan som associeras med driftfasen av VEK anses i allmänhet obetydlig, även om det är känt att möjlig påverkan till stor del är okänd. Vissa skillnader i utvärderingen av effekterna mellan de olika testcentren sker ibland som ett resultat av denna ovisshet och andra gånger på grund av områdets känslighet. I alla testcenter är de effekter som uppfattades vara av minst betydelse luft- och klimatkvalitet, vattenkvalitet och grundvatten, med fysiska processer betraktade som näst minst betydelsefulla. I analysen av alla receptorer som övervägs här, är det ett fåtal gemensamma områden som är uppenbara och förtjänar särskild uppmärksamhet. Längd på baslinjeundersökningar Även om det finns en stor variation i frekvens och täthet av provtagning är, närhelst rekommendationer finns på tiden som krävs för att ge en baslinje som är tillräcklig för att upptäcka förändringar som kan bero på närvaron av VEK, en minimumperiod av 2 år föreslagen. Elektromagnetiska fält Den biologiska betydelsen av elektromagnetiska fält (EMF) och EMF-strålning från undervattenskablar och alstringssystem fortsätter att vara ett bekymmer som kräver vidare forskning. Hittills har det inte framkommit några dokumenterade bevis på väsentliga beteendemässiga effekter på artnivå från existerande installationer, och en nationell tillsynsmyndighet har tillkännagivit att EMFstrålning från ordentligt nedgrävda kablar inte kan räknas som ett skäl för att neka ett tillstånd för havsenergiutveckling. MKB övervakningsmetodik Det har föreslagits (Conley et al., 2013) att i MKB-övervakningssyfte för vågenergi, kan en FES-design föredras av utvecklare framför en FEKP-design, men detta beror dock på storleken av utvecklingen och den fråga som ställs. Mer information om testcentret Lysekils erfarenhet av MKB finns på sida 23. Tabell 5: Sammanfattning av den uppfattade storleken av olika miljöreceptorer som uppkommit från MKB av varje europeiskt testcenter. Den förenklade klassificeringen representerar en sammanfattning av hela texten i denna rapport med ett enda ord. Receptorer AMETS BIMEP LYSEKIL OCEAN PLUG SEM REV WAVE HUB Vattenkvalitet och grundvatten MÅTTLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT N/A MÅTTLIGT KOMPATIBELT Fysisk miljö Fysisk process MÅTTLIGT ALLVARLIGT KOMPATIBELT Luftkvalitet och klimat Marina däggdjur KOMPATIBELT N/A MÅTTLIGT ALLVARLIGT KOMPATIBELT N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT N/A N/A N/A N/A ALLVARLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT Sjöfåglar MÅTTLIGT MÅTTLIGT KOMPATIBELT ALLVARLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT Flora och fauna Fisk och skaldjur N/A Brus --> MÅTTLIGT EMF --> ALLVARLIGT KOMPATIBELT N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT Ökad turbiditet -->MÅTTLIGT Bentos MÅTTLIGT Släpning av ankare och förtöjningar --> ALLVARLIGT N/A N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT 22 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

26 En ökad förståelse av miljökonsekvenser från vågkraft: Lysekilsprojektet Lysekilsprojektet initierades för att under verkliga förhållanden testa det vågenergikoncept som utvecklats vid Uppsala universitet. Förutom teknikutvecklingen har stora ansatser gjorts för att studera miljöeffekter på den marina miljön. Havsbotten vid försöksområdet är en 25 meter djup sandinblandad lerbotten och är typisk för den svenska västkusten. Inga speciella hot mot den marina miljön förutsågs under medgivandeprocessen. Erfarenheter från Lysekilsprojektet energiproduktion. Erfarenheter har även lett till mindre materialåtgång, förbättrad logistik vid sjöoperationer och lägre utvecklingskostnader, vilket leder vågkraft vidare mot målet som ett ekonomiskt och hållbart energislag. Miljöpåverkan Ingående miljöstudier tyder på att miljöpåverkan från vågkraft är liten med endast små, men mätbara förändringar. Detta beror främst på att utrustningen koloniseras av arter som behöver hårda substrat, eller komplexa miljöer, för att etablera sig. Detta leder till en lokal ökning av kräftdjur, hummer och krabba, samt fi sk. Under samråds- och informationsmöten har det blivit uppenbart att noggrann miljöuppföljning är viktiga för en rad intressenter, som när- och sommarboende, lokala entreprenörer som fi skare. Karta över Lysekilsprojektet Lysekilsprojektet, beläget ca 100 km norr om Göteborg, har pågått sedan 2004 och drivs av Avd. För Elektricitetslära, Inst. för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Teknik Tekniken utvecklad vid Uppsala universitet baseras på en linjärgenerator, där en absorbant en stor boj vid ytan tar upp vågenergi. Rörelseenergin förs sedan över via en vajer till generatorn placerad på havsbotten. En enskild enhet är ganska liten (7 m.h.), men ger möjlighet till utplacering av mindre eller större grupper av enheter som utgör en vågkraftspark. Lysekilsprojektet i perspektiv Det främsta syftet med försöksområdet är att testa och utvärdera tekniska lösningar av Uppsalakonceptet. Fram till idag har mer än 10 olika generatorer testats. Ständigt pågående förbättringar av design och energiupptag i generatorer och bojar har resulterat i bättre Marinekologiska studier indikerar indikerar Ökning av biomassa och artantal, speciellt fi sk och evertebrater som kräftdjur. Detta beror främst på att konstgjorda rev och FAD s- (fi skaggregations) effekter uppstår när nya komplexa och hårda strukturer tillförs en annan miljö. Många individer tar även upp territorier i och runt hål och formationer vid generatorer vilket leder till mindre förändringar i artsammansättnignen. Acceptabla ljudemissioner. Rast och födosöksplatser för sjöfåglar. Tillstånd och Medgivanden Till slutet av 2013 har Lysekilsprojketet haft fl era tillfälliga medgivanden från Länsstyrelsen i Västra Götaland för projektets drift. För att möjliggöra en långsiktig drift av projektet kommer en ny ansökan om permanenta tillstånd att lämnas in. I denna ansökan söks även för utökat testområde, dels beroende av egna ökade behov, och även för att täcka behov från andra utvecklare inom marin teknik. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 23

27 3.5 Dataadministrationsplattformen (DAP) För att underlätta beslutsordningen har den interaktiva DAP utformats och utvecklats i SOWFIA-projektet. Kärnan av DAP består av miljömässiga och socioekonomiska datauppsättningar som har samlats in vid sex testcenter i EU: AMETS i Irland, BIMEP i Spanien, Lysekil i Sverige, Ocean Plug i Portugal, SEMREV i Frankrike och Wave Hub i Storbritannien. DAP är ett verktyg som är utformat för att presentera information om konsekvensanalys i ett format som är lämpligt för en icke-teknisk publik. Den integrerar datauppsättningar från sex olika Tidsserier av vågdata, vilket möjliggör att havets tillstånd vid varje center kan fastställas Formfiler av marina däggdjur och sjöfåglar, speciellt fridlysta arter Formfiler av bentiska organismer för att utvärdera förändringar av det bentiska systemet Dokument genererade från MKBprocessen och andra relevanta rapporter, t.ex. fiskövervakning, reveffekter m.m. Raffinerade dataprodukter För att stödja beslutsfattandet bör informationen vara enkel att förstå och vetenskapligt hållfast. områden, och ger vetenskapligt hållfast information om de potentiella miljöeffekterna av vågenergianordningar för att stödja beslutsordningen och licensieringsförfarandet. Tillgänglig data och typ av data DAP tillhandahåller övervakningsinformation av två huvudkategorier av receptorer: Fysisk miljö. Flora och fauna. Datauppsättningar, inklusive tidsseriedata, formfiler, textfiler och relevanta rapporter, laddas ständigt upp till DAP. Användare kan speciellt hitta: Raffinerade dataprodukter (RDP) har utvecklats genom SOWFIA-projektet, med hänsyn till existerande lagkrav och i samråd med intressentgrupper och tillsynsmyndigheter. Dessa produkter kan sedan användas i den offentliga konsultationsfasen av utvecklingsplaneringen. Ett exempel på en RDP som är tillgänglig för vågdata finns på sida 25. Datauppsättningar av nya analyser av vågor och vind under 33 år kan också hittas i DAP. Åtkomst till datauppsättningarna DAP finns tillgänglig på sowfia.hidromod.com eller på SOWFIA-webbsidan (www.sowfia.eu). Åtkomst är gratis för alla registrerade användare och tillåter visning och nerladdning av datauppsättningarna för varje plats. 24 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Vågkraft Ett framtida alternativ?

Vågkraft Ett framtida alternativ? Vågkraft Ett framtida alternativ? Per Holmberg, Vattenfall Research & Development AB Elforskdagen, 2010.10.28 Innehåll 1. Elforskprojektet 2. Varför vågkraft? 3. Vågresurser och vågkraftspotentialer 4.

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN

MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN Supported by INTELLIGENT ENERGI E U R O P A MINSKADE HINDER FÖR EN STORSKALIG INTEGRERING AV SOLELANLÄGGNINGAR I DE EUROPEISKA ELNÄTEN www.pvgrid.eu Projektbeskrivning PV GRID är finansierat genom Europakommissionens

Läs mer

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården

Svar på kommissionens offentliga samråd Grönbok Den europeiska arbetskraften inom vården Promemoria 2009 03 27 S2009/2697/HS Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård Kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Samråd om Grönboken Den europeiska arbetskraften inom

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014)

Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Risk- och sårbarhetsanalys Erfarenheter från tio års forskning (2004 2014) Henrik Tehler Lunds universitet Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet LUCRAM (Lund University Centre for Risk Assessment

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

In-Diversity Nyhetsbrev 3

In-Diversity Nyhetsbrev 3 Nyhetsbrev 3 APRIL 2012 This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden. - Ett EU-rättsligt perspektiv. Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Förnybar energi inom ekologiskt känsliga områden - Ett EU-rättsligt perspektiv Melina Tervahauta Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Upplägg EU:s kompetens på energiområdet Relationen mellan förnybarhetsdirektivet

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd?

Offentligt samråd. 1 Vad är en bank? Och varför behöver banker tillstånd? Offentligt samråd om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar och om vägledningen vid bedömning av tillståndsansökningar från fintechkreditinstitut Vanliga frågor 1 Vad är en bank? Och varför

Läs mer

Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser

Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Läroplansanalys Sammanfattande rapport från nationella läroplansanalyser av Stavroula Philippou

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Ett europeiskt utbildningspolitiskt nätverk för nyckelkompetenser http://keyconet.eun.org Om KeyCoNet-projektet (2012-2014) KeyCoNet är ett europeiskt nätverk som arbetar för att identifiera och analysera

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet

www.enclose.eu Nummer 10, 1 november 2014 Det här nyhetsbrevet är ett specialnummer som finns på 12 språk! Ur innehållet Nummer 10, 1 november 2014 Hej alla läsare Dags för ENCLOSE sista nyhetsbrev! Projektet ENCLOSE, Energismart stadslogistik i kulturhistorisk miljö i små och medelstora europeiska städer, är nu klart för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Allmänna utgångspunkter för bedömningsgrunderna

Allmänna utgångspunkter för bedömningsgrunderna Allmänna utgångspunkter för bedömningsgrunderna Bedömningsgrunderna gör miljöbedömningen av systemanalyser och långsiktiga planer mer förebyggande och strategisk Trafikverket har arbetat med att utveckla

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV)

Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Case Id: c4eb27bd-ac07-4d43-99e8-0914fc9dc5df Date: 02/07/2015 09:00:28 Samråd om EU:s fågel- och art- och habitatdirektiv för att se om de fortfarande är ändamålsenliga ('fitness check') (SV) Fält märkta

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning

Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Sammanfattning och kommentarer Den europeiska planeringsterminen och modernisering av offentlig förvaltning Peña-Casas R., Sabato S., Lisi V. och Agostini C. November 2015 European Social Observatory www.ose.be

Läs mer

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning

RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14. Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning RAPPORT 1(12) Version: 2008-01-14 Dammsäkerhet - pilotprojekt särskild granskning 2 (12) Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. PILOTPROJEKTET... 4 2.1. Diskussioner...4 2.1.1. Balans mellan egenkontroll

Läs mer

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet

Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet Hans Brändström/Ulf Andersson Näringsdepartementet SWEDTRAINs styrelse genom Magnus Davidsson Remissvar N/2013/6347TE Förslag från Europeiska kommissionen om det 4:e Järnvägspaketet SWEDTRAIN är branschföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 2012/0278(COD) 3.4.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från fiskeriutskottet till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV PLANERINGSPROCESSEN

EFFEKTIVISERING AV PLANERINGSPROCESSEN Idéskede Förstudie Vägutredning/ Järnvägsutredning Arbetsplan/ Järnvägsplan Åtgärdsval, fyrstegsprincipen Sammanhållen process som leder till plan, MKB om betydande miljöpåverkan --------------------------------------------------------

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar

Vattenövervakning i Sverige. Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Vattenövervakning i Sverige Bakgrund, nuläge och förslag till framtida förändringar Innehållsförteckning Inledning...... 3 Definitioner... 4 Vattenövervakning i Sverige ur ett historiskt perspektiv...

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

Utsikter för EUs system med handel med utsläppsrätter (ETS)

Utsikter för EUs system med handel med utsläppsrätter (ETS) Utsikter för EUs system med handel med utsläppsrätter (ETS) Miljöbalksdagarna 2013 Hans Bergman Climate Action Röd tråd - EU ETS är en viktig del av EUs klimatpolitik. - Omtyckt och mindre omtyckt; kommer

Läs mer

114:e plenarsessionen den 12 14 oktober 2015. YTTRANDE Att utveckla potentialen hos havsenergi

114:e plenarsessionen den 12 14 oktober 2015. YTTRANDE Att utveckla potentialen hos havsenergi 114:e plenarsessionen den 12 14 oktober 2015 ENVE-VI/004 YTTRANDE Att utveckla potentialen hos havsenergi EUROPEISKA REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT Regionkommittén noterar att EU och dess regioner för närvarande

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Dir. 2016:23

Kommittédirektiv. En effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation. Dir. 2016:23 Kommittédirektiv En effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation Dir. 2016:23 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska identifiera

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser.

Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Varje barn har rätten till en skola med en kvalitetsutvecklingskultur som grundas i synergi mellan intern och externa utvärderingsprocesser. Denna deklaration ligger i linje med den europeiska visionen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer