An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications"

Transkript

1 An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications Project leader Professor Björn Sandén Division of Environmental systems analysis Department of Energy and Environment Chalmers University of Technology Göteborg Phone: Svensk introduktion och sammanfattning Detta projekt har, dels ett teoretiskt, och dels ett empiriskt, fokus. Projektets teoretiska fokus ligger på att bidra till teorier kring hur teknik väljs och formas och till metoder för att kartlägga dessa processer. Det empiriska fokuset är ny materialteknik (nanoteknik) och dess relation till energisektorn. Ord som stenåldern, bronsåldern och järnåldern indikerar materialteknikens betydelse för mänsklighetens utveckling. Av lika avgörande betydelse är övergångar mellan olika energikällor och energibärare. Men de två material och energi är inte åtskilda. Sedan den industriella revolutionen har utvecklingen inom materialteknik varit avgörande för alla större teknikskiften i energisektorn. Bättre järn möjliggjorde såväl ångmaskinen som maskiner som kunde dra nytta av den nya kraften. Stål och raffinerat koppar var en förutsättning för elektricitetens genombrott. Och de petroleumbaserade materialens betydelse för masskonsumtionen och masstransportsamhället kan knappast överskattas. Nu ser vi en annan materialteknik växa fram som går under namnet nanoteknik. Efter ett par hundra år av utveckling inom fysik och kemi kan vi nu designa material från grunden, komponera mönster av atomer som ger material med nya egenskaper. I ett första steg kan de nya materialen förbättra den gamla energitekniken, t.ex. i form av nya ytor som bättre klarar förbränningsprocesser. I ett andra steg möjliggörs nya starka och lätta material som kan utnyttjas i vindkraftverk och fordon. I ett tredje steg skapas förutsättningarna för en revolution inom energisektorn baserad på en ny generation energiteknik som är skaloberoende. Solceller, bränsleceller, batterier och smarta fönster är tidiga exempel på sådan teknik. När energiinteraktionen sker direkt på atomnivån utan inblandning av termiska processer eller stora massrörelser kan nya energisystem byggas på en mängd olika systemnivåer. Detta kan på sikt få stor betydelse för energisektorns utformning, dess aktörer och deras förmåga att klara av de resurs och miljöproblem som präglar dagens system. Är det då så att nanotekniken tillämpas för att utveckla ny energiteknik eller används den främst till annat? Till vilka tillämpningar söker sig nanoteknikens aktörer? Vem söker lösningar i nanotekniken? Vad avgör om energi och nano binds ihop? Finns det någonstans i världen energiaktörer som

2 upptäckt nano? Finns det nanoentreprenörer som upptäck energi? Vad gör att sökriktningarna skiljer sig åt? Är det olika i olika delar av världen, finns det vissa typer av nätverk där utvecklingen går snabbare i vissa riktningar. Teorier kring aktörers begränsade och historiskt betingade rationalitet leder oss att förmoda att traditionella energiföretag är relativt frånvarande. Är det så? Är det så överallt? I detta projekt vill vi undersöka hur sökriktningarna ser ut i tillämpningen av nya nanomaterial, i detta fall den stora gruppen kolnanomaterial, och försöka förklara de skillnader vi finner i rum och tid och mellan olika typer av aktörer. Vi planerar göra detta med hjälp av patentanalys (se mer nedan). Härigenom hoppas vi inte bara få kunskap kring hur nano och energi binds ihop utan även på ett mer generellt plan bidra till teorier kring hur teknik väljs och formas och till metoder för att kartlägga dessa processer. Detta projekt är en del av en större satsning på att undersöka processerna kring samhällets teknikval. Inom detta intresserar vi oss inte bara för nanoteknik utan även för andra områden med betydelse för energi, såsom pappersmassaföretagens divergerande strategier kring utvecklingen av olika typer av bioraffinaderier och formella teknikvärderingars (t.ex. LCAs) betydelse för faktiska teknikval. För ett energibolag (t.ex. Göteborg Energi) kan ett projekt som detta vara av strategisk snarare än taktisk betydelse. En bättre förståelse för hur teknik väljs i samhället är av ekonomiskt intresse för alla aktörer, men det specifika området nanoteknik för energitillämningar har dessutom ett speciellt intresse. Det är ett område som kan få mycket stor betydelse samtidigt som en majoritet av de aktörer som nu dominerar energisystemet riskerar att negligera det. Det var bara helt nyligen som vindkraften började tas på allvar och vidden av solcellsindustrins närmast lavinartade utveckling i världen har ännu inte riktigt trängt in och påverkat aktörernas världsbild. Att få en känsla för vad som kan vara på väg att hända med hjälp av indikatorer som mäter tidigt i innovationskedjan är av strategisk betydelse. Dessutom torde det vara intressant att se vilka typer av aktörer som har blandat sig i leken, i synnerhet om energibolag i andra delar av världen har börjat intressera sig för området. Projektet sträcker sig över två år med start i januari Projektet utgör andra halvan av ett doktorandprojekt vars första hälft delfinansierades av Göteborg Energis forskningsstiftelse. Projektets totala kostnad är 1675 ksek. Av detta söker vi 40%, eller 670 ksek från Göteborg Energis forskningsstiftelse. Vi ser detta bidrag som ett nödvändigt och tillräckligt bidrag för att starta projektet. Background Humanity is facing great challenges. Environmental threats and resource limitations are fundamentally changing the context of all industrial endeavours. Climate change is a prime example emanating from the very engine house of the industrial revolution. There is a broad consensus that if we are to avoid the most extreme climatic changes, we need to halt the escalating emission of green house gases and then reduce it to a fraction of current levels. This requires a transformation of the energy sector alone on a scale never witnessed before in any industry. New systems centred on energy efficiency and carbon neutral technologies have to emerge, grow and subsequently replace fossil fuels within a time span of a few decades (Stern, 2006). On the positive side, these great problems create vast areas of opportunity for new industrial enterprises. However, to address the problems and exploit the opportunities a significant portion of human ingenuity needs to directed towards this area. At the same time, when new technologies are

3 expanded on a massive scale, new problems might emerge and there is little time to handle backlashes and dead ends. Hence, we see a challenging two level selection process; that effort and resources needs to be directed towards certain areas and that sustainable solutions area selected within these areas. Technology can be viewed as a powerful and even necessary tool to cope with these challenges. It also stands clear that technology is not always used to solve what is believed to be the most urgent problems and technology does not only solve problems but also create new ones. It appears that our ability to use technology wisely is limited and that technology as a set of tools might be a too limited perspective. Technology can also be viewed as an evolving system with numerous interlinked elements including organisations, artefacts, institutions and pools of knowledge. The systemic character of technology evolution implies that no agent has the ability to control the speed and direction of development, but also that all agents to varying extent affect the process. If society is to cope with the challenges of sustainable development we believe the processes that guide technical change in certain directions needs to be better understood. However, much of the literature on innovation and technical change has to a large degree been preoccupied with problems related to the creation of economic growth in general. While the literature on technology lock in provides some case studies on systemic technology selection (David 1985; Cowan 1990; Arthur 1994; Cowan and Gunby 1996), there is a general lack of empirical studies on how technical change is guided. The analytical framework of Technological innovation system studies has been developed since the early 1990s and is now applied worldwide to describe and understand the emergence and growth of different technologies (Carlsson and Stankiewicz 1991; Carlsson 1997; Bergek et al. 2008). Hitherto, also this framework has mainly been used to describe growth rather than explaining the direction of advance and the selection of specific trajectories (Fogelberg and Sandén 2008). However, the framework can be developed to more specifically address guidance. In a set of projects the research group at Environmental Systems Analysis uses different methodologies to explore this area. In two ongoing studies we use mainly interviews to detect selection processes among firms. In one, technology choice among large companies in the paper and pulp industry is studied to explore why their strategies with regards to bio refineries differ widely. In a second, we investigate the direction of search and application selection criteria among nanotech companies in California and Sweden, and in particular what makes some focus on energy and environmental applications. A third project is planned to study the role of formal assessment studies for technology choice at the societal level. These projects mainly apply case study techniques. To better describe and explain selection processes at the societal level there is a need for complementary tools. Within the field of patent analysis a set of tools has been developed that can provide new important empirical material. In terms of innovation system functionality many existing patent analyses provide a great deal of insight into knowledge creation and diffusion, but comparatively few provide explicit linking with the direction of search, or with the possibility of guiding innovation. Here we propose to use and further develop tools for patent analysis to investigate the direction of development within one important generic technological field, carbon nanotechnology, and in particular to what extent the development of this technological field is directed towards energy and environmental applications.

4 The case of carbon nanotech Nanotechnology has the potential to change many industries. Advances in materials technology has been at the heart of every wave of industrialization (Freeman and Loucã 2002). It is hard to neglect the role of iron, steel, copper, plastics or silicon for mechanisation, electrification, motorization, computerisation and mass consumption. Three hundred years of development in physics, chemistry and biology now enables new technologies based on new materials. New design spaces are opened (Stankiewicz 2000). The production and application of carbon nanomaterials such as nanofibers, nanotubes, fullerenes and graphenes is a large and quickly growing area of nanotechnology by any measure such as patents, markets, or R&D spending. The novel and extreme properties that carbon nanomaterials possess have been taken to mean that they promise radical advance in many applications, but technological difficulties have meant that early and simplistic visions of the technology have not been borne out. Nevertheless, carbon nanotechnology faces imminent and prominent application in a wide range of strategic technology arenas, ranging from energy systems to biotechnology to computing, and its evolution will touch those areas profoundly. It is therefore of great interest to a number of stakeholders to know both how carbon nanotechnology has evolved and where it actually is currently, and why it has evolved in such directions. This interest is articulated in the recent Swedish strategy for nanotechnology which stress the importance of linking scientific and industrial capacity to global problems (Borälv et al. 2010). Research questions The explicit methodological research question is: How can patent analysis be used to provide information about the direction of search function in innovation system studies? The explicit empirical research questions are: a) Towards what applications are carbon nanotechnologies developing, and specifically to what extent are energy and environmental applications represented. b) Are there any specific pattern with regards to time, geography and type of organisations involved? c) What may be the causes of the derived pattern? Outcomes The explicit outcome will be two papers published in scientific journals. These will form the second part of and complete a PhD thesis on technology assessment of nanotechnology by Duncan Kushnir. We have a long standing reputation of popular science communication. Also results from this project will be spread through numerous information channels to benefit society, ranging from formal education programmes to popular press and other media. In terms of content, the proposed study will aid the development of innovation system theories by providing a new empirical tool as well as a data source. The focus on direction of change may turn the study into a link between innovation systems research and technology assessment research, since the former deals with dynamics and the latter with desirable directions of change. It will also be of value to the patent analysis community by illustrating more domains for the application of their methods.

5 Aside from these benefits, a study of this depth and breadth on carbon nanotechnology is novel and valuable in its own right. Understanding the technology s trajectory and the possible transfer of the methodology to other broad technologies could provide policy makers and others in leadership roles with new and valuable insights into technological evolution. The energy community will directly benefit from a deeper understanding of how nanotechnology can be applied to combat climate change and other energy related challenges. The project may also provide some foresight related to potential impact of new advanced materials on the viability and breakthrough of new energy technologies. At Chalmers, this project will create a link between innovation and assessment research, between these disciplines and nano materials research and innovation and between nanotechnology research and energy research. A capacity to make advanced patent analysis and increased understanding of global innovation trajectories could be of great value to the local nanotech community as well as to the energy community. The project could also in itself contribute to the guidance of the direction of search among nanoscientists towards promising energy applications. Vice versa, to make this kind of analysis will require interaction with nano scientists with in depth knowledge of various fields. Methodology The initial step will be to create and parse a technology specific patent database from the various national and global databases. The first task will be to build a lexicon of terms relevant to carbon nanotechnology from existing literature and expert guidance. Applicable patents corresponding to the search terms will be sourced from the USPO, EPO and JPO databases and imported into a customized database to support further analysis, vis. Figure 1. This database of patents will be parsed in order to extract the information required for constructing network relations between its elements. With the various patents in the database, networks and clusters can be identified via what is known as a patent citation network. Parameters that are automatically extractable from patent databases allow analyses such as spatial correlation and identification of key nodes, authorities and related technologies. Such analyses have been done for nanotechnology as a general field (Kostoff et al. 2007; Igami 2008) and will aid with the definition of basic structures. More sophisticated analyses such as semantic mapping or identifying technological novelties or technical architecture via text mining (Tseng et Figure 1: Proposed General Methodology al. 2007) may also be applicable to the carbon nanotech data.

6 Patents are intentionally somewhat vague in order to conceal intentions or sensitive information, but they also contain a wealth of other information, such as interaction with other technologies, stage in value chains and expectations. This information is valuable, but is not a trivial or precise task to extract; it requires expert opinion and human judgement in addition to automated methods, something for which we have the relevant expertise. To extend the analysis into novel territory, this data will then be mapped into an innovation systems framework. By identifying technological trajectories and directions of search for applications and markets (Huang et al. 2007; Fontana et al. 2008), the data will be used to illustrate the evolution of the technology. Along these lines, further correlation with scientific papers, media coverage, major policy events and other potential drivers of innovation may reveal patterns or at least provide a test of several models of innovation. Personnel, academic environment and timetable A pre study will be conducted during the autumn 2010 involving some initial tests of different tools. The project that we apply to get funding for will run from January to December The bulk of the work will be conducted by PhD student Duncan Kushnir. Duncan presents his licentiate thesis in June He has the required skills in programming and a good overview of the fields of nanotechnology, technology assessment and innovation system studies. Duncan will work 80% of full time in the project. The output of project will complete his PhD. Professor Björn Sandén will function as project leader and supervisor at 15% of full time. The academic environment of Environmental systems analysis will provide additional support and interaction, in particular there will be an intense exchange of ideas with other researcher within the nano and innovation systems research groups such as Professor Staffan Jacobsson and Professor Sverker Molander and a group of PhD students. Further, we envision a fruitful interaction within two of Chalmers strategic areas of research: Nanotechnology and Energy. References Arthur, B. W. (1994). Increasing returns and path dependence in the economy. Ann Arbor, University of Michigan Press. Bergek, A., S. Jacobsson, B. Carlsson, S. Lindmark and A. Rickne (2008). "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis." Research Policy 37(3): Borälv, E., L. Elg, E. Perez and L. Svendsen (2010). Nationell strategi för nanoteknik: Ökad innovationskraft för hållbar samhällsnytta. Vinnova Policy. Carlsson, B., Ed. (1997). Technological systems and industrial dynamics. Boston, Kluwer Academic Publishers. Carlsson, B. and R. Stankiewicz (1991). "On the Nature, Function, and Composition of Technological systems." Journal of Evolutionary Economics 1(2): pp Cowan, R. (1990). "Nuclear power reactors: A study in technological lock in." The journal of economic history 50: Cowan, R. and P. Gunby (1996). "Sprayed to death: path dependence, lock in and pest control strategies." The economic journal 106: David, P. (1985). "Clio and the economics of QWERTY." Economic history 75: Fogelberg, H. and B. A. Sandén (2008). "Understanding reflexive systems of innovation: An analysis of Swedish nanotechnology discourse and organization." Technology Analysis & Strategic Management 20(1):

7 Fontana, R., A. Nuvolari and B. Verspagen (2008). Mapping Technological Trajectories as Patent Citation Networks. An application to data communication standards. Working Papers, SPRU Freeman, C. and F. Loucã (2002). As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution. Oxford, Oxford University Press. Huang, C., A. Notten and N. Rasters (2007). "Nanoscience and technology publications and patents: a review of social science studies and search strategies." The Journal of Technology Transfer. Igami, M. (2008). "Exploration of the evolution of nanotechnology via mapping of patent applications." Scientometrics 77(2): Kostoff, R., R. Koytcheff and C. Lau (2007). "Technical structure of the global nanoscience and nanotechnology literature." Journal of Nanoparticle Research 9(5): Stankiewicz, R. (2000). The concept of 'design space'. Technological innovation as an evolutionary process. J. M. Ziman. Cambridge, Cambridge University Press: Tseng, Y. H., C. J. Lin and Y. I. Lin (2007). "Text mining techniques for patent analysis." Information Processing & Management 43(5):

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Adaptive Management for Forestry

Adaptive Management for Forestry Adaptive Management for Forestry Can Swedish forestry meet challenges from climate change? Katarina Heissenberger Master s Thesis 2007:6 Adaptive Management for Forestry: Can Swedish forestry meet challenges

Läs mer

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 V I N N O V A R E P O R T V R 2 0 0 4 : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System 1997-2001 E R I K

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research

Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research A2002:005 Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research Christian Friis, Thomas Paulsson och Charlie Karlsson Jönköpings International Business School Entrepreneurship

Läs mer

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management JONAS DALSENIUS OSKAR PERSSON Division of Industrial Marketing

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

A Study of Patterns in an ATC System

A Study of Patterns in an ATC System Department of Mathematics, Statistics and Computer Science Reports from MASDA - Rapporter från MASDA A Study of Patterns in an ATC System Mattias Blåman Robert Pratz Aug 1999 MASDA Report 9984 Växjö University

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

Intranets for communication and collaboration

Intranets for communication and collaboration Intranets for communication and collaboration Master thesis, 15 credits, INFM02, in Informatics Presented: June, 2010 Authors: Supervisor: Examiners: Jörgen Vognsen Madelene Westerberg Agneta Olerup Bo

Läs mer

HOW CAN MOBILE TECHNOLOGIES GENERATE BUSINESS VALUE WITHIN HEALTHCARE?

HOW CAN MOBILE TECHNOLOGIES GENERATE BUSINESS VALUE WITHIN HEALTHCARE? HOW CAN MOBILE TECHNOLOGIES GENERATE BUSINESS VALUE WITHIN HEALTHCARE? Defining, calculating, and communicating the business value gained by embedding mobile technologies in healthcare process workflows.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Keep On Running. - progressing customer experience through digital platforms: a case study of Nike+ Erik Elowsson and Jessica Johansson

Keep On Running. - progressing customer experience through digital platforms: a case study of Nike+ Erik Elowsson and Jessica Johansson Keep On Running - progressing customer experience through digital platforms: a case study of Nike+ Erik Elowsson and Jessica Johansson Acknowledgements The authors of this thesis would like to express

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases

Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Lund University Department of Informatics Agile vs. Plan-driven in safety-critical development cases A clash of principles? Master thesis, 15 ECTS credits, Department

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Who should do What to Whom?

Who should do What to Whom? DS DS Who should do What to Whom? Occupational Groups Views on Special Needs GUNILLA LINDQVIST School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 22 2013 Who should do

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-05-21 Forskningsnämnd 1 Närvarande ledamöter: Björn Regnell Anders Gustafsson Thomas Johansson Stefan Kröll Boris Magnusson Hans W Persson Karl-Erik Årzén Kalle Åström

Läs mer

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk

Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries. Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Konstnären och kulturnäringarna Artists and the Arts Industries Redaktör/Editor Ingrid Elam Fotograf/Photographer Lars Tunbjörk Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content Innehåll Table of Content

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Enterprise 2.0 - Organizational Awareness of the Solutions for Success

Enterprise 2.0 - Organizational Awareness of the Solutions for Success Department of Informatics Enterprise 2.0 - Organizational Awareness of the Solutions for Success Master thesis, 15 credits, INFM02 Presented: June 2010 Authors: Supervisor: Examiners: Lysell, Victor Palmving,

Läs mer