An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications"

Transkript

1 An empirical investigation into guidance of generic technologies the case of carbon nanotech and energy applications Project leader Professor Björn Sandén Division of Environmental systems analysis Department of Energy and Environment Chalmers University of Technology Göteborg Phone: Svensk introduktion och sammanfattning Detta projekt har, dels ett teoretiskt, och dels ett empiriskt, fokus. Projektets teoretiska fokus ligger på att bidra till teorier kring hur teknik väljs och formas och till metoder för att kartlägga dessa processer. Det empiriska fokuset är ny materialteknik (nanoteknik) och dess relation till energisektorn. Ord som stenåldern, bronsåldern och järnåldern indikerar materialteknikens betydelse för mänsklighetens utveckling. Av lika avgörande betydelse är övergångar mellan olika energikällor och energibärare. Men de två material och energi är inte åtskilda. Sedan den industriella revolutionen har utvecklingen inom materialteknik varit avgörande för alla större teknikskiften i energisektorn. Bättre järn möjliggjorde såväl ångmaskinen som maskiner som kunde dra nytta av den nya kraften. Stål och raffinerat koppar var en förutsättning för elektricitetens genombrott. Och de petroleumbaserade materialens betydelse för masskonsumtionen och masstransportsamhället kan knappast överskattas. Nu ser vi en annan materialteknik växa fram som går under namnet nanoteknik. Efter ett par hundra år av utveckling inom fysik och kemi kan vi nu designa material från grunden, komponera mönster av atomer som ger material med nya egenskaper. I ett första steg kan de nya materialen förbättra den gamla energitekniken, t.ex. i form av nya ytor som bättre klarar förbränningsprocesser. I ett andra steg möjliggörs nya starka och lätta material som kan utnyttjas i vindkraftverk och fordon. I ett tredje steg skapas förutsättningarna för en revolution inom energisektorn baserad på en ny generation energiteknik som är skaloberoende. Solceller, bränsleceller, batterier och smarta fönster är tidiga exempel på sådan teknik. När energiinteraktionen sker direkt på atomnivån utan inblandning av termiska processer eller stora massrörelser kan nya energisystem byggas på en mängd olika systemnivåer. Detta kan på sikt få stor betydelse för energisektorns utformning, dess aktörer och deras förmåga att klara av de resurs och miljöproblem som präglar dagens system. Är det då så att nanotekniken tillämpas för att utveckla ny energiteknik eller används den främst till annat? Till vilka tillämpningar söker sig nanoteknikens aktörer? Vem söker lösningar i nanotekniken? Vad avgör om energi och nano binds ihop? Finns det någonstans i världen energiaktörer som

2 upptäckt nano? Finns det nanoentreprenörer som upptäck energi? Vad gör att sökriktningarna skiljer sig åt? Är det olika i olika delar av världen, finns det vissa typer av nätverk där utvecklingen går snabbare i vissa riktningar. Teorier kring aktörers begränsade och historiskt betingade rationalitet leder oss att förmoda att traditionella energiföretag är relativt frånvarande. Är det så? Är det så överallt? I detta projekt vill vi undersöka hur sökriktningarna ser ut i tillämpningen av nya nanomaterial, i detta fall den stora gruppen kolnanomaterial, och försöka förklara de skillnader vi finner i rum och tid och mellan olika typer av aktörer. Vi planerar göra detta med hjälp av patentanalys (se mer nedan). Härigenom hoppas vi inte bara få kunskap kring hur nano och energi binds ihop utan även på ett mer generellt plan bidra till teorier kring hur teknik väljs och formas och till metoder för att kartlägga dessa processer. Detta projekt är en del av en större satsning på att undersöka processerna kring samhällets teknikval. Inom detta intresserar vi oss inte bara för nanoteknik utan även för andra områden med betydelse för energi, såsom pappersmassaföretagens divergerande strategier kring utvecklingen av olika typer av bioraffinaderier och formella teknikvärderingars (t.ex. LCAs) betydelse för faktiska teknikval. För ett energibolag (t.ex. Göteborg Energi) kan ett projekt som detta vara av strategisk snarare än taktisk betydelse. En bättre förståelse för hur teknik väljs i samhället är av ekonomiskt intresse för alla aktörer, men det specifika området nanoteknik för energitillämningar har dessutom ett speciellt intresse. Det är ett område som kan få mycket stor betydelse samtidigt som en majoritet av de aktörer som nu dominerar energisystemet riskerar att negligera det. Det var bara helt nyligen som vindkraften började tas på allvar och vidden av solcellsindustrins närmast lavinartade utveckling i världen har ännu inte riktigt trängt in och påverkat aktörernas världsbild. Att få en känsla för vad som kan vara på väg att hända med hjälp av indikatorer som mäter tidigt i innovationskedjan är av strategisk betydelse. Dessutom torde det vara intressant att se vilka typer av aktörer som har blandat sig i leken, i synnerhet om energibolag i andra delar av världen har börjat intressera sig för området. Projektet sträcker sig över två år med start i januari Projektet utgör andra halvan av ett doktorandprojekt vars första hälft delfinansierades av Göteborg Energis forskningsstiftelse. Projektets totala kostnad är 1675 ksek. Av detta söker vi 40%, eller 670 ksek från Göteborg Energis forskningsstiftelse. Vi ser detta bidrag som ett nödvändigt och tillräckligt bidrag för att starta projektet. Background Humanity is facing great challenges. Environmental threats and resource limitations are fundamentally changing the context of all industrial endeavours. Climate change is a prime example emanating from the very engine house of the industrial revolution. There is a broad consensus that if we are to avoid the most extreme climatic changes, we need to halt the escalating emission of green house gases and then reduce it to a fraction of current levels. This requires a transformation of the energy sector alone on a scale never witnessed before in any industry. New systems centred on energy efficiency and carbon neutral technologies have to emerge, grow and subsequently replace fossil fuels within a time span of a few decades (Stern, 2006). On the positive side, these great problems create vast areas of opportunity for new industrial enterprises. However, to address the problems and exploit the opportunities a significant portion of human ingenuity needs to directed towards this area. At the same time, when new technologies are

3 expanded on a massive scale, new problems might emerge and there is little time to handle backlashes and dead ends. Hence, we see a challenging two level selection process; that effort and resources needs to be directed towards certain areas and that sustainable solutions area selected within these areas. Technology can be viewed as a powerful and even necessary tool to cope with these challenges. It also stands clear that technology is not always used to solve what is believed to be the most urgent problems and technology does not only solve problems but also create new ones. It appears that our ability to use technology wisely is limited and that technology as a set of tools might be a too limited perspective. Technology can also be viewed as an evolving system with numerous interlinked elements including organisations, artefacts, institutions and pools of knowledge. The systemic character of technology evolution implies that no agent has the ability to control the speed and direction of development, but also that all agents to varying extent affect the process. If society is to cope with the challenges of sustainable development we believe the processes that guide technical change in certain directions needs to be better understood. However, much of the literature on innovation and technical change has to a large degree been preoccupied with problems related to the creation of economic growth in general. While the literature on technology lock in provides some case studies on systemic technology selection (David 1985; Cowan 1990; Arthur 1994; Cowan and Gunby 1996), there is a general lack of empirical studies on how technical change is guided. The analytical framework of Technological innovation system studies has been developed since the early 1990s and is now applied worldwide to describe and understand the emergence and growth of different technologies (Carlsson and Stankiewicz 1991; Carlsson 1997; Bergek et al. 2008). Hitherto, also this framework has mainly been used to describe growth rather than explaining the direction of advance and the selection of specific trajectories (Fogelberg and Sandén 2008). However, the framework can be developed to more specifically address guidance. In a set of projects the research group at Environmental Systems Analysis uses different methodologies to explore this area. In two ongoing studies we use mainly interviews to detect selection processes among firms. In one, technology choice among large companies in the paper and pulp industry is studied to explore why their strategies with regards to bio refineries differ widely. In a second, we investigate the direction of search and application selection criteria among nanotech companies in California and Sweden, and in particular what makes some focus on energy and environmental applications. A third project is planned to study the role of formal assessment studies for technology choice at the societal level. These projects mainly apply case study techniques. To better describe and explain selection processes at the societal level there is a need for complementary tools. Within the field of patent analysis a set of tools has been developed that can provide new important empirical material. In terms of innovation system functionality many existing patent analyses provide a great deal of insight into knowledge creation and diffusion, but comparatively few provide explicit linking with the direction of search, or with the possibility of guiding innovation. Here we propose to use and further develop tools for patent analysis to investigate the direction of development within one important generic technological field, carbon nanotechnology, and in particular to what extent the development of this technological field is directed towards energy and environmental applications.

4 The case of carbon nanotech Nanotechnology has the potential to change many industries. Advances in materials technology has been at the heart of every wave of industrialization (Freeman and Loucã 2002). It is hard to neglect the role of iron, steel, copper, plastics or silicon for mechanisation, electrification, motorization, computerisation and mass consumption. Three hundred years of development in physics, chemistry and biology now enables new technologies based on new materials. New design spaces are opened (Stankiewicz 2000). The production and application of carbon nanomaterials such as nanofibers, nanotubes, fullerenes and graphenes is a large and quickly growing area of nanotechnology by any measure such as patents, markets, or R&D spending. The novel and extreme properties that carbon nanomaterials possess have been taken to mean that they promise radical advance in many applications, but technological difficulties have meant that early and simplistic visions of the technology have not been borne out. Nevertheless, carbon nanotechnology faces imminent and prominent application in a wide range of strategic technology arenas, ranging from energy systems to biotechnology to computing, and its evolution will touch those areas profoundly. It is therefore of great interest to a number of stakeholders to know both how carbon nanotechnology has evolved and where it actually is currently, and why it has evolved in such directions. This interest is articulated in the recent Swedish strategy for nanotechnology which stress the importance of linking scientific and industrial capacity to global problems (Borälv et al. 2010). Research questions The explicit methodological research question is: How can patent analysis be used to provide information about the direction of search function in innovation system studies? The explicit empirical research questions are: a) Towards what applications are carbon nanotechnologies developing, and specifically to what extent are energy and environmental applications represented. b) Are there any specific pattern with regards to time, geography and type of organisations involved? c) What may be the causes of the derived pattern? Outcomes The explicit outcome will be two papers published in scientific journals. These will form the second part of and complete a PhD thesis on technology assessment of nanotechnology by Duncan Kushnir. We have a long standing reputation of popular science communication. Also results from this project will be spread through numerous information channels to benefit society, ranging from formal education programmes to popular press and other media. In terms of content, the proposed study will aid the development of innovation system theories by providing a new empirical tool as well as a data source. The focus on direction of change may turn the study into a link between innovation systems research and technology assessment research, since the former deals with dynamics and the latter with desirable directions of change. It will also be of value to the patent analysis community by illustrating more domains for the application of their methods.

5 Aside from these benefits, a study of this depth and breadth on carbon nanotechnology is novel and valuable in its own right. Understanding the technology s trajectory and the possible transfer of the methodology to other broad technologies could provide policy makers and others in leadership roles with new and valuable insights into technological evolution. The energy community will directly benefit from a deeper understanding of how nanotechnology can be applied to combat climate change and other energy related challenges. The project may also provide some foresight related to potential impact of new advanced materials on the viability and breakthrough of new energy technologies. At Chalmers, this project will create a link between innovation and assessment research, between these disciplines and nano materials research and innovation and between nanotechnology research and energy research. A capacity to make advanced patent analysis and increased understanding of global innovation trajectories could be of great value to the local nanotech community as well as to the energy community. The project could also in itself contribute to the guidance of the direction of search among nanoscientists towards promising energy applications. Vice versa, to make this kind of analysis will require interaction with nano scientists with in depth knowledge of various fields. Methodology The initial step will be to create and parse a technology specific patent database from the various national and global databases. The first task will be to build a lexicon of terms relevant to carbon nanotechnology from existing literature and expert guidance. Applicable patents corresponding to the search terms will be sourced from the USPO, EPO and JPO databases and imported into a customized database to support further analysis, vis. Figure 1. This database of patents will be parsed in order to extract the information required for constructing network relations between its elements. With the various patents in the database, networks and clusters can be identified via what is known as a patent citation network. Parameters that are automatically extractable from patent databases allow analyses such as spatial correlation and identification of key nodes, authorities and related technologies. Such analyses have been done for nanotechnology as a general field (Kostoff et al. 2007; Igami 2008) and will aid with the definition of basic structures. More sophisticated analyses such as semantic mapping or identifying technological novelties or technical architecture via text mining (Tseng et Figure 1: Proposed General Methodology al. 2007) may also be applicable to the carbon nanotech data.

6 Patents are intentionally somewhat vague in order to conceal intentions or sensitive information, but they also contain a wealth of other information, such as interaction with other technologies, stage in value chains and expectations. This information is valuable, but is not a trivial or precise task to extract; it requires expert opinion and human judgement in addition to automated methods, something for which we have the relevant expertise. To extend the analysis into novel territory, this data will then be mapped into an innovation systems framework. By identifying technological trajectories and directions of search for applications and markets (Huang et al. 2007; Fontana et al. 2008), the data will be used to illustrate the evolution of the technology. Along these lines, further correlation with scientific papers, media coverage, major policy events and other potential drivers of innovation may reveal patterns or at least provide a test of several models of innovation. Personnel, academic environment and timetable A pre study will be conducted during the autumn 2010 involving some initial tests of different tools. The project that we apply to get funding for will run from January to December The bulk of the work will be conducted by PhD student Duncan Kushnir. Duncan presents his licentiate thesis in June He has the required skills in programming and a good overview of the fields of nanotechnology, technology assessment and innovation system studies. Duncan will work 80% of full time in the project. The output of project will complete his PhD. Professor Björn Sandén will function as project leader and supervisor at 15% of full time. The academic environment of Environmental systems analysis will provide additional support and interaction, in particular there will be an intense exchange of ideas with other researcher within the nano and innovation systems research groups such as Professor Staffan Jacobsson and Professor Sverker Molander and a group of PhD students. Further, we envision a fruitful interaction within two of Chalmers strategic areas of research: Nanotechnology and Energy. References Arthur, B. W. (1994). Increasing returns and path dependence in the economy. Ann Arbor, University of Michigan Press. Bergek, A., S. Jacobsson, B. Carlsson, S. Lindmark and A. Rickne (2008). "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis." Research Policy 37(3): Borälv, E., L. Elg, E. Perez and L. Svendsen (2010). Nationell strategi för nanoteknik: Ökad innovationskraft för hållbar samhällsnytta. Vinnova Policy. Carlsson, B., Ed. (1997). Technological systems and industrial dynamics. Boston, Kluwer Academic Publishers. Carlsson, B. and R. Stankiewicz (1991). "On the Nature, Function, and Composition of Technological systems." Journal of Evolutionary Economics 1(2): pp Cowan, R. (1990). "Nuclear power reactors: A study in technological lock in." The journal of economic history 50: Cowan, R. and P. Gunby (1996). "Sprayed to death: path dependence, lock in and pest control strategies." The economic journal 106: David, P. (1985). "Clio and the economics of QWERTY." Economic history 75: Fogelberg, H. and B. A. Sandén (2008). "Understanding reflexive systems of innovation: An analysis of Swedish nanotechnology discourse and organization." Technology Analysis & Strategic Management 20(1):

7 Fontana, R., A. Nuvolari and B. Verspagen (2008). Mapping Technological Trajectories as Patent Citation Networks. An application to data communication standards. Working Papers, SPRU Freeman, C. and F. Loucã (2002). As Time Goes By: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution. Oxford, Oxford University Press. Huang, C., A. Notten and N. Rasters (2007). "Nanoscience and technology publications and patents: a review of social science studies and search strategies." The Journal of Technology Transfer. Igami, M. (2008). "Exploration of the evolution of nanotechnology via mapping of patent applications." Scientometrics 77(2): Kostoff, R., R. Koytcheff and C. Lau (2007). "Technical structure of the global nanoscience and nanotechnology literature." Journal of Nanoparticle Research 9(5): Stankiewicz, R. (2000). The concept of 'design space'. Technological innovation as an evolutionary process. J. M. Ziman. Cambridge, Cambridge University Press: Tseng, Y. H., C. J. Lin and Y. I. Lin (2007). "Text mining techniques for patent analysis." Information Processing & Management 43(5):

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Emma Franzén David Wallgren Tack till Business Region Göteborg Erik Behm Andreas Göthberg Chalmers tekniska högskola

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer