Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna 10-12 november 2010"

Transkript

1 Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010 Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet, Bengt Carlsson, Uppsala universitet, Inledning För andra gången gavs IWA konferensen Water and Energy (första gången var 2009 i Köpenhamn). Den är en del av en trio, där den sista konferensen hålls i Dublin Konferensen pågick under två dagar med två parallella spår (Technical-scientific respektive Management). Konferensen innehöll ett 60-tal muntliga presentationer och 25 posterpresentationer. Antalet delegater var omkring 200. Cirka hälften av presentationerna kom från Nederländerna. Sverige var representerat av endast två deltagare. Konferensinnehåll Metoder för att minska reningsverks energiförbrukning (fallstudier från olika länder) eller öka dess energiutvinning var ett vanligt tema under presentationerna. Studier av rötningprocessen var också ett centralt ämne där man både undersökte möjligheterna kring användning av biogasen (uppvärmning, slamtorkning, CHP, bränsle, bränsleceller) samt hur man kan öka utvinningen av gas (tillsats av fett med olika dispergeringstekniker). Flera exempel på energineutrala reningsverk presenterades från Nederländerna och Österrike. I Österrike presenterades resultat från två reningsverk med ett förmånligt lågt förhållande mellan inkommande kväve och kol där reningsverken blivit energineutrala med rötningsprocesser utan tillsats av substrat. I en studie från Nederländerna visade det sig att nio av femton reningsverk i studien tekniskt sett kan uppnå energineutralitet. Av dessa planerar sex reningsverk att genomföra förändringar som behövs för att uppnå detta. En viktig faktor för om reningsverken kan uppnå energineutralitet eller ej visade sig vara regnförhållanden på platsen. Ett intressant perspektiv är att en stor del av energiförbrukningen ligger hos hushållen i form av uppvärmning av vatten för dusch och tvätt m.m. På management-spåret nämndes bland annat hur man kan skapa nya affärsmodeller kring energieffektivisering, s.k. Energy savings performance contracting (ESPC) där en privat aktör tillsammans med reningsverket gör en energi audit och kommer överens om förbättringsåtgärder för energieffektivisering. Energibesparingarna bekostar projektbudgeten. Liksom på IWA:s World Water Congress and Exhibition i Montreal i år var lustgasavgång från vattenrening och slamhantering ett hett ämne. Flera resultat presenterades av forskargrupper i Nederländerna och inom Suez i Frankrike och Spanien. Många mätningar utförs just nu internationellt och en Task Group inom IWA har bildats. Här kommer man även att ta upp frågan om modellering av lustgasbildning som ett viktigt instrument för att kunna använda i systemanalys eller motsvarande på simuleringsnivå. Pumpstyrning (scheduling) togs upp som åtgärder för effektivare energianvändning och även möjlighet till billigare drift av pumpsystemet om det anpassats till energiprisernas variation. I Nederländerna har man använt vattensystemet som buffert för att balansera energibehovet vid peak-hours. Flera resultat från lyckade åtgärder för energieffektivisering presenterades på konferensen, t.ex. visades resultat från Global Water Coalition kring fallstudier runt om i Europa där man sparat mellan 5 och 25 procent på energiförbrukningen. Den Katalanska motsvarigheten till det svenska Energiprojektet visade också upp sig. Här nämndes åtgärder med nya luftningssystem och varvtalsdrivna pumpar som vanliga åtgärder.

2 Trots att luftning är en välkänt energikrävande process behandlade relativt få talare ämnet. En presentation diskuterade syreöverföringen (alfa-värdet) och förhållandet mellan denna och MLVSS och slamåldern. En poster visade hur man kan modellera alfa-värdet på ett mer sofistikerat sätt än tidigare och en presentation från en nederländsk forskargrupp samt en svensk poster visade hur man kan utnyttja information om regelbundenheter i inflödet för att förbättra syreregleringen. De två andra svenska bidragen beskrev VA-kluster Mälardalens uppbyggnad och verksamhet samt en ny strategi för att styra reningsprocesser resurseffektivt. En finsk studie presenterades där man gjort en stor studie av slamhantering och biogasproduktion. Man kom bland annat fram till att det är mest fördelaktigt att använda producerad biogas till att producera el och värme både ur kostnadssynpunkt, miljösynpunkt och med hänsyn tagen till energibalanser. Enligt en tidigare talare används biogas till just precis detta ändamål i två tredjedelar av reningsverken med rötning i Tyskland. Slutsatsen från den finska presentationen var att det är lokala förhållanden som avgör resultatet av vad som är mest fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Detta kom upp i fler av konferensens presentationer där väderförhållanden, kol-kvävekvot och emissionsfaktorer för elproduktion kan variera kraftigt mellan länder eller inom länder och därmed påverka utgången på en systemanalys. Vid den avslutande diskussionen diskuterades bland annat vikten av att VA-branschen tar sitt ansvar när det gäller resurseffektivisering och utsläpp av växthusgaser. Mycket viktigt att få med brukarna, inte minst för dricksvattenleverantörer. Dock kan man behöva ändra affärsmodell i takt med att vattenförbrukningen går ned. Frågan om globalisering belystes också och man efterlyste ett tydligare engagemang från IWA vilket representanter från IWA skulle verka för. Sammanfattning En stor del av konferensens innehåll speglade forskningsinsatser som bedrivs i Europa med tonvikt på Nederländerna. Flera lyckade försök med energieffektivisering visades upp. Exempel inkluderar optimering av rötningsprocessen, användning av biogas och energineutralitet för reningsverk. I Bilaga A ges en sammanställning av presentationerna på konferensen vilket vi hänvisar till för en mer detaljerad sammanfattning av konferensen. Det kan konstateras att den svenska representationen vid konferensen var låg (endast två delegater och tre posterpresentationer) vilket kan tyckas anmärkningsvärt inte minst med tanke på det pågående energiprojektet.

3 Papers Bilaga A Presentationer vid konferensen Water and Energy AEB - AEB's contribution to the Amsterdam climate policy. Synergy between AEB and Waternet heating up households in Amsterdam. P. Simoës ( Netherlands ) The water and energy nexus: Harnessing bioenergy at wastewater plants. D.L. Parry ( USA ) Cradle to cradle drinking water production: sense or nonsense. M. Nederlof, J. Frijns, J. Post, R. Hofman-Caris and E. Cornelissen ( Netherlands ) Energy efficiency and saving program (EESP) sanitation works. L. Moragas, C. Almuzara and R. Argemi ( Spain ) Sustainable drinking water production Recovery and beneficial use of water-based methane. D. Schippers and M. Eekeren ( Netherlands ) Sulphate reduction in an innovative concept for saline wastewater treatment with seawater as alternative for toilet flush water. T.P.H. van den Brand, K. Roest, J.A.M.H. Hofman, G.H. Chen, D. Brdjanovic and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Energy in the water cycle; two case studies. J.A.M.H. Hofman, M. de Graaff, R. van Leerdam, K. Roest and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Biogas availability and its energy use in Combined Wastewater Treatment Plants (CWWTP). A. Meneses, D.L. Vargas, J.M. Grosso, A. Deeb and W. Wergara ( Colombia / USA ) Responding to the growing nexus of energy and water. S. Abel, P.W. Tunnicliffe and B. Bradley ( Poland ) Sustainable energy contracts for the Dutch Water Boards. D. Heijkoop and W. Malda ( Netherlands ) Carbon footprint: Nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants. E. Senante, C. Garel, J.M. Audic, S. Mehier and A. Åkerman ( France ) Comparison of processes for grey water treatment for urban water reuse: Energy consumption and footprint. A. Meda, J. Henkel, Y. Chang and P. Cornel ( Germany ) Biogas valorization by means of a pem fuel cell. M. Martin, J. Torres, M. Sánchez, L. Bouchy and N. Arespacochaga ( Spain ) Autogenerative High Pressure Digestion: anaerobic digestion and biogas upgrading in a single step reactor system. R.E.F. Lindeboom, F.G. Fermoso, J. Weijma, K. Zagt and J.B. van Lier ( Netherlands ) Electricity generation together with nitrogen balance in the ammonia-fed microbial fuel cell. N. Faraghi, S. Ebrahimi and R. Mahour ( Iran ) Energy recovery of whey for Dairy Norrmejerier Sweden.

4 G. Fehling ( Germany ) Energy and water: Relationships and recovery potential. A. Meda and P. Cornel ( Germany ) Reducing life-cycle carbon footprint in the design and rehabilitation of water distribution systems. I. Basupi, G. Fu, Z. Kapelan and D. Butler ( United Kingdom ) The use of the water footprint concept for the assessment of water use for bioenergy. P.W. Gerbens-Leenes, A.Y. Hoekstra and T.H. van der Meer ( Netherlands ) Energy consumption and greenhouse gases emissions from the use of alternative water sources in South East Queensland. Y. Poussade, F. Vince and C. Robillot ( Australia / France ) Energy efficiency in the European water industry: learning from best practices. J. Frijns, R. Middleton, C. Uiterlinde and G. Wheale ( Netherlands ) Finding the balance between greenhouse gas emission and energy efficiency of wastewater treatment. M.J. Kampschreur, E. van Voorthuizen, A. Visser, R. Kleerebeezem and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Increasing the energy efficiency of sludge stabilisation by an interconnected operational approach. I. Hobus, G. Kolisch and J. Hansen ( Germany / Luxembourg ) Optimization of municipal sludge and grease co-digestion using disintegration technologies. L. Bouchy et al. ( Spain ) Wastewater treatment plant sludge as bio fuel. H.M. Baten, R.J.E.J. Peeters, P.J. Roeleveld and G.R. Zoutberg ( Netherlands ) Oxygen transfer in activated sludge New insights and potentials for cost and saving. J. Henkel, P. Cornel and M. Wagner ( Germany ) Assessing the contribution of sludge drying and composting in the GHG emissions from wastewater sludge treatment. A. Massagué, A. Åkerman, X. Aldea, I. Escaler and E. Senante ( Spain / France ) Examples for energy self-sufficient municipal nutrient removal plants. O. Nowak, C. Fimml and S. Keil ( Germany / Austria ) LCA as a tool to compare environmental impact and energy efficiency of desalination processes. K. Tarnacki, T. Melin, A. Jansen and J. van Medevoort ( Germany / Netherlands) The use of dynamic water quality and process models for minimizing wastewater utility greenhouse gas footprints. J. Porro et al ( USA ) Life Cycle Management Life cycle assessment of central softening and Concept for sustainable production of drinking water. B. Godskesen, K. Zambrano and H-J Albrechtsen ( Denmark ) Comparison sustainability tools for the urban water cycle. M. Nederlof, J. Frijns, T. Beenen and B. Palsma ( Netherlands ) Investigation of biogas production and dewater ability of different

5 types of sludges. A. Y. Akoz, E. Koornneef, M.C.M. van Loosdrecht, A. Erdincler ( Turkey ) Are high temperature fuel cells ready to run on sewage biogas? N. de Arespacochaga et al ( Spain ) Solar photovoltaic plant connected to the grid in emasesa facilities: El carambolo reservoir. J. Buendía ( Spain ) Innovative water and energy recovery from sewage. K. Roest, K. Lutchmiah, D. Harmsen, J. Kappelhof and E. Cornelissen ( Netherlands) Towards sustainable sanitation for the city of Almere. S.M. Kerstens, R. de Ridder, A. Hof, W. Turkensteen, D. Mulhall, K. Burke ( Netherlands / USA ) How the energy market will change water services. E. Jacobs ( Netherlands ) Options for an optimised Utilisation of Digester Gas at Sewage Plants. G. Kolisch and D. Salomon ( Germany ) Using Dutch sewage treatment plants to supply local green energy. F. Kiestra ( Netherlands ) Can rock core thermal conductivity data replace thermal response tests? H. Liebel, K. Huber, B. Frengstad, R.K. Ramstad and B. Brattli ( Norway / Germany ) Energy and water efficient production of die cast aluminium products within the automotive industry. P. Enderle, E. Heigl and Ch. Hinteregger ( Austria ) Opportunities for public water utilities in the market of energy from water. A. Kornman, J. Kerpershoek and S. Mol ( Netherlands ) Power generation and heat recovery case study: A synergy project between a WWTP and a greenwaste composting platform. C. Trommsdorff ( Switzerland ) Energy from the watercycle: a promising combination to operate climate neutral. J.P. van der Hoek ( Netherlands ) From water purification plant to a sustainable Total Utility Provider. H. van der Roest and K. Hemmes ( Netherlands ) Quantifying the link between water and energy in cities. S.J. Kenway and P. Lant ( Australia ) Co-Digestion of agricultural crop residues and the wastewater treatment sludge for the biogas production. B. Aylin Alagoz, A. Erdincler, O. Yenigun ( Turkey ) Using Anammox: a big leap towards energy neutral wastewater treatment. M.K. de Kreuk, W. Abma and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Optimisation of energy in water supply using pump scheduling. M. Fowler and M. Main ( United Kingdom )

6 Innovative energy efficiency improvements for water utilities: four case studies. S. Bunn ( New Zealand ) Model-based optimization in view of energy savings at the WWTP of Oostende. L. Benedetti, Y. Amerlink, J. Roels and C. Thoeye ( Belgium ) A performance evaluation of an osmotic power plant with hollow fiber modules. I. Pothof and S. van der Zwan ( Netherlands ) Production of valuable biogas out of fat and protein containing wastewaters using compact BIOPAQ AFR and the THIOPAQ-technology. T. Hülsen, E. van Zessen and C. Frijters ( Netherlands ) Using short term water quantity prediction in control to reduce energy costs in drinking-water distribution and waste-water treatment. K.M. van Schagen, P. Bolt, J. Vilaça, J. Ferreira and L.C. Rietveld ( Netherlands / Portugal ) Biologically enhanced high-rate clarification A pilot study. K. Bell, J. Norton and J.W. Sun ( USA ) Energy balances,ghg emisions and related costs of municipal wastewater sludge treatment chains. E. Merta, M. Arnold, A. Niemielä and A. Kangas ( Finland ) Posters Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater harvesting (RWH) systems:an improved method by proxy. S. Ward, D. Butler and F. A. Memon ( United Kingdom ) Towards sustainable waste water treatment with Dutch Nereda technology. H.F. van der Roest, L.M.M. de Bruin, G. Gademan and F. Coelho ( Netherlands ) Evaluation and optimisation of the energy efficiency of an aeration system. Besnault, S. Martin Ruel, G. Carrand, P. Dauthuille ( France ) Feasibility of sludge liquor treatment at WWTP Hengelo and Enschede. M.M.A. van Leusden, W. Wiegant, M. Oosterhuis ( Netherlands ) Different uses of biogas in WWTPs; feasibility study on the use of biogas for fleet vehicles. J. Buendià ( Spain ) A new approach to energy-efficient treatment of wastewater produced by the fish industry in Vietnam. N. Trautmann, L.C. Phan, M. Beier, K.H. Rosenwinkel ( Germany ) A demonstration plant directly fuelling sewage biogas into a SOFC fuel cell: specifications and description. N. de Arespacochaga, L. Bouchy, J.L. Cortina, E. Larrotcha, M. Sánchez, C. Peregrina, J.M. Audic, C. Bouchet ( Spain ) Study of an Oxidation Ditch Aerated with Hydrojets: Energy Analysis Anna M. Karpinska, Joana P. Pereira, Madalena M. Dias, José Carlos B. Lopes, Rui R. Boaventura, Ricardo J. Santos ( Portugal )

7 Optimization of WWTP aeration process upgrades for energy efficiency. Solomon Abel, P.E. BCEE and Katherine Y. Bell ( Poland ) Lowering energy footprint in wastewater treatment plants using more detailed aeration models. S. Plano, D. Rosso, L. Benedetti, S. Weijers, J. De Jonge and I. Nopens ( Belgium ) Implementing water allocation in the TIAM-FR energy model. A. Dubreuil, S. Bouckaert, S. Selosse, E. Assoumou, N. Maizi ( France ) Capture of evaporatedwater CapWa. L. Daal, F. de Vos, R. Heijboer, A. Hooimeijer and T. Martis ( Netherlands ) Application of Public Accessible Oceanic Data for Estimating the Operating Performance of SWRO Desalination Plant. Yun Seok Lee, Young Geun Lee, and Joon Ha Kim ( Korea ) The Environmental Impact Analysis on the Non-traditional Water Source Development Using the Parameters from the Pilot Testing Experiences. K. E. Hsu, H. H. Huang, S. K. Lien, C. P. Chu and Y. J. Chung ( Taiwan ) Energy analysis of conventional and source-speration systems for urban wastewater management using Life Cycle Assessment. C. Remy, M. Jekel ( Germany ) Nitrous oxide (N2O) accumulation by denitrifying polyphosphate accumulating organism (DPAO) using internal carbon source. Y. Zhou and Wun Jern Ng ( Singapore ) Electrochemical Oxidation of Municipal Wastewater Organic Matter with Simultaneous Hydrogen Generation. H. Park, Hak-Soon Park, Kwang-Ho Choo, J. Choi, and M.R. Hoffmann ( Korea ) Can water reclamation and reuse save energy by Integration of Urban Water Systems? T. Ueyama, I. Kim, M. Ihara, and H. Tanaka ( Japan ) Thermal energy recovery from wastewater. G.F.J. Sukkar ( Netherlands ) Fermentation of Primary Sludge in a Two-Stage Anaerobic Plant. S. Paris, T. Netter ( Germany ) Resource efficient operation of a class of wastewater treatment processes. B. Carlsson ( Sweden ) Learning control applied to continuous wastewater treatment systems an initial study. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) A regional Swedish consortium for research and education Demand-driven research within wastewater and sludge management. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) Aquifer Thermal Energy Storage: green energy and environmental impacts.

8 M. Bonte and P. Visser ( Netherlands ) Subsurface spatial planning: managing conflicting interests to produce energy and drinking water from groundwater. M. Bonte and G.A. van den Berg ( Netherlands )

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

processindustrin Thore Berntsson

processindustrin Thore Berntsson Bioraffinaderier i processindustrin av Thore Berntsson Relationer mellan CO2 utsläpp från bränslen per energienhet Kol 1,25 Olja 1 Naturgas 0,75 Biobränsle 0?? CHALMERS Bioraffinaderikoncept i Processindustrin

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Our mission. Sustainable engineering and design A powerful driver for Sweco s business. to actively contribute to a sustainable development

Our mission. Sustainable engineering and design A powerful driver for Sweco s business. to actively contribute to a sustainable development Sustainable engineering and design A powerful driver for Sweco s business Andreas Gyllenhammar, Chief Sustainability Officer, Sweco Our mission to actively contribute to a sustainable development Environmental

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex Regional Exportsamverkan Håkan Knutsson Sustainable Business Hub Dan Samuelsson Ecoex Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export För västsvenska miljölösningar ut i

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Thore Berntsson Roman Hackl Avdelningen för värmeteknik och

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Smart specialisering Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Varför? Den grundläggande tanken är att få ut en ökad nytta av EU-finansieringen; varje region har sina egna styrkor och samarbete gäller istället

Läs mer

Microobiology in anaerobic wastewater treatment

Microobiology in anaerobic wastewater treatment Microobiology in anaerobic wastewater treatment Sara Hallin Department of Microbiology, SLU Sara Hallin Luftning är dyrt och energikrävande. Optimerad luftning kräver DO-mätare och reglering. Minska luftningen

Läs mer

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH

Konsumtion, energi och klimat. Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Konsumtion, energi och klimat Annika Carlsson-Kanyama FOI och LTH Från produktion till konsumtion Utsläpp från fabriker i fokus på 70 och 80-talet End-of-pipe solutions, återvinning 90-talet, Agenda 21,

Läs mer

How to get a tree into a pipe?

How to get a tree into a pipe? Bio-methane potential from gasification of wooden biomass or How to get a tree into a pipe? by Anders Hedenstedt CEO, Göteborg Energi AB Biogas in Gothenburg perspective Fulfilling our vision: Göteborg

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA

SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA SCAs hållbara produkter Susan Iliefski-Janols, Hållbarhetschef på SCA sca Om du vill veta mer om SCA och vårt arbete sca.com Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs livscykel

Läs mer

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Initiativ inom EU för att öka resurseffektivitet, minska importberoende av råvaror samt att minska mängden avfall. Call: H2020-WASTE-2015-two-stage 3 topics are

Läs mer

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Referat från: IWA 12 th world congress on Anaerobic digestion, Guadalajara, Mexico Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Tekniska Verken i Linköping AB Doktorand, Inst. för Mirkobiologi,

Läs mer

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017 Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Filip NielseN, 2017 Projektet Projektets namn: Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Energy optimisation of future

Läs mer

Klimatmål, fossila bränslen och CCS

Klimatmål, fossila bränslen och CCS Pathways to Sustainable European Energy Systems Klimatmål, fossila bränslen och CCS Filip Johnsson Energisystem 20 januari, 2016 Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Carbon budget

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers

Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen. Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Klimat och miljö vad är aktuellt inom forskningen Greppa Näringen 5 okt 2011 Christel Cederberg SIK och Chalmers Hur mycket nytt (reaktivt) kväve tål planeten? Humanities safe operational space 3 Rockström

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing:

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: SEKAB IN SHORT SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: Swedish Ethanol Chemistry AB 1985 Örnsköldsvik, Sweden Approx 200 MEUR 120 Energy companies and private Domsjö

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Internationella samarbeten bränsleceller

Internationella samarbeten bränsleceller Internationella samarbeten bränsleceller IEA Advanced fuel cells EU Joint Undertaking Bengt Ridell IEA International Energy Agency an OECD organisation Founded after the oil crisis in 1973-74 Objectives

Läs mer

E.ON Gas operational areas. Gas lines Vehicle gas LPG

E.ON Gas operational areas. Gas lines Vehicle gas LPG E.ON Gas operational areas Gas lines Vehicle gas LPG E.ON Gas Sweden Gasdistribution in the south of Sweden - a small part of the country Page 2 E.ON s transmissions and distribution network Årstad Grid

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-27 1 1 (1+17) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director

Stadsbyggnadsdagarna. Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015. Johan Kuylenstierna Executive Director Stadsbyggnadsdagarna 2015 Attraktiv hållbarhet! 4 februari, 2015 Johan Kuylenstierna Executive Director Fråga: Hur mycket växer världens städer med varje vecka? Alternativ 1: Ca 1,4 miljoner invånare Alternativ

Läs mer

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se EU 20/20/20 Targets CO 2 : 20% reduction relative to 1990. EU will be willing to put this goal up to 30% if the US, China and India make similar commitments

Läs mer

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå Product manager Franchise and Factory sales 118 years of industrial history 1891 Company founded 1897 First car 1902 First truck 1905 First industrial

Läs mer

Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå

Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå Policys, styrmedel och aktiviteter på regerings- och EU-nivå 2015-11-23 Medlemsmöte, BiodrivMitt Fyren, Norrsundet Tomas Ekbom Svenska Bioenergiföreningen Ett nätverk under Svebio för organisationer och

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten

Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt avloppsvatten NR C 48 AUGUSTI 2014 RAPPORT Membranfiltrering och fällning för behandling av kommunalt En innovativ metod för högre resurseffektivitet Rune Bergström, Lars Bengtsson, Uwe Fortkamp, Susanna Berg, Staffan

Läs mer

University of Technology

University of Technology Welcome Jan-Olof Dalenbäck, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building services Holger Wallbaum, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building technology University of Technology European

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014

Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Klimatnyttor från skog och landskap Peter Holmgren Director General Center for International Forestry Research, CIFOR 13 November 2014 Skogen & klimatet (globalt) Dubbelt så mycket kol i skogen som i atmosfären

Läs mer

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering SIPTex Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering Sy)e SIPTex Sy$et är a+ ini.era en tex.lsorterings och innova.onsmiljö i Sverige som stödjer teknisk utveckling och skapar affärsmöjligheter för grön.llväxt

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters Sustainable transport solutions Rolf Willkrans Sustainable transport solutions The Volvo Group's vision is to become the world's leading provider of sustainable transport solutions Volvo Group welcomes

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG? Hur miljövänligt är LNG? Innehåll Utsläpp vid förbränning Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Framtida möjligheter - inblandning av biogas? Miljöpåverkan vid förbränning Utsläpp av koldioxid Utsläpp

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Sverige Nordisk Facklig Kongress, 27 Maj 2015 Hur konkurrenskraftig

Läs mer

Horizon 2020 Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies Space. Kristine Dannenberg

Horizon 2020 Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies Space. Kristine Dannenberg Horizon 2020 Industrial Leadership Leadership in enabling and industrial technologies Space Kristine Dannenberg NCP Space and Head of Rocket and Balloon Programmes and Life Sciences, Swedish National Space

Läs mer

Vad kan industrin göra? Industrin som energislukare eller föregångare i omställningen mot en hållbar region?

Vad kan industrin göra? Industrin som energislukare eller föregångare i omställningen mot en hållbar region? Vad kan industrin göra? Industrin som energislukare eller föregångare i omställningen mot en hållbar region? Simon Harvey Professor i industriella energisystem Industriella energisystem och -tekniker,

Läs mer

Gasdagarna Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion. Lars Gustafsson

Gasdagarna Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion. Lars Gustafsson Gasdagarna 2015 Gas kan både lagra och balansera förnybar elproduktion Lars Gustafsson IVA:s projekt Vägval El 2 Fyra olika scenarier Scenarierna utgör ytterlighetsfall som sätter ramarna för hela arbetet.

Läs mer

Att jobba som konsult i Kina CMB 16 December 2011. Våra erfarenheter 作 为 一 名 顾 问 在 中 国 工 作

Att jobba som konsult i Kina CMB 16 December 2011. Våra erfarenheter 作 为 一 名 顾 问 在 中 国 工 作 Att jobba som konsult i Kina CMB 16 December 2011 Våra erfarenheter 作 为 一 名 顾 问 在 中 国 工 作 Hur ser kinesiska marknaden ut? 20-30 nya städer 2 miljarder nya m 2 Ett Sverige om året Nya 5-årsplanen med fokus

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Per Eckemark, Oct 16, 2015. Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Per Eckemark, Oct 16, 2015 Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet Om ABB Slide 3 Power and productivity for a better world ABB s vision As one of the world s leading engineering

Läs mer

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel

Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Strategier för minskade koldioxidutsläpp inom energisystemet exempel på framtidens drivmedel Maria Grahn Fysisk Resursteori maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet står inför tre huvudsakliga utmaningar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1432

SVENSK STANDARD SS-EN 1432 SVENSK STANDARD SS-EN 1432 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-19 1 1 (1+37) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Ny teknik kan ge lägre energianvändning i framtiden

Ny teknik kan ge lägre energianvändning i framtiden Ny teknik kan ge lägre energianvändning i framtiden Lars J. Nilsson Lunds universitet Simrishamns energieffektiviseringsdag 19 augusti 2011 En ljus framtid i sikte En mängd studier visar att omställning

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Answers for infrastructure and cities. Elektrifiering av transporter då.. Page 2 ..och nu. Page 3 Varför elektrifierade gruvtransporter?

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Utvecklingsvägar för Europas energisystem

Utvecklingsvägar för Europas energisystem Utvecklingsvägar för Europas energisystem Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Chalmers energidag, 4 november, 2010 Stora investeringar

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul)

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Enerwoods WP3: Strategic Analyzes and Optimization of Woody Biomass Energy Systems Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Temadag Højproduktivt skovbrug for en bæredygtig fremtid 19 Juni 212 Världens primärenergianvändning

Läs mer

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten

Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Vilka förväntningar kan vi ha på solceller? Sara Bargi Energimyndigheten Några frågor Är det lönt att ha solceller Sverige? Vilket bidrag till elförsörjningen kan solceller ge i Sverige? Vad kostar det?

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification

Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification About Hammarby Sjöstadsverk Hammarby Sjöstadsverk is a platform for research, development and exchange of knowledge and technologies

Läs mer

Klarar sig ett framtida energisystem utan återvinning? Sven Werner Högskolan i Halmstad. Dagens ämnen

Klarar sig ett framtida energisystem utan återvinning? Sven Werner Högskolan i Halmstad. Dagens ämnen Klarar sig ett framtida energisystem utan återvinning? Sven Werner Högskolan i Halmstad Dagens ämnen Återvinningssystem Värmemarknaden i Sverige Energieffektivisering Nytta med fjärrvärme Råvaruförsörjning

Läs mer