Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna 10-12 november 2010"

Transkript

1 Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010 Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet, Bengt Carlsson, Uppsala universitet, Inledning För andra gången gavs IWA konferensen Water and Energy (första gången var 2009 i Köpenhamn). Den är en del av en trio, där den sista konferensen hålls i Dublin Konferensen pågick under två dagar med två parallella spår (Technical-scientific respektive Management). Konferensen innehöll ett 60-tal muntliga presentationer och 25 posterpresentationer. Antalet delegater var omkring 200. Cirka hälften av presentationerna kom från Nederländerna. Sverige var representerat av endast två deltagare. Konferensinnehåll Metoder för att minska reningsverks energiförbrukning (fallstudier från olika länder) eller öka dess energiutvinning var ett vanligt tema under presentationerna. Studier av rötningprocessen var också ett centralt ämne där man både undersökte möjligheterna kring användning av biogasen (uppvärmning, slamtorkning, CHP, bränsle, bränsleceller) samt hur man kan öka utvinningen av gas (tillsats av fett med olika dispergeringstekniker). Flera exempel på energineutrala reningsverk presenterades från Nederländerna och Österrike. I Österrike presenterades resultat från två reningsverk med ett förmånligt lågt förhållande mellan inkommande kväve och kol där reningsverken blivit energineutrala med rötningsprocesser utan tillsats av substrat. I en studie från Nederländerna visade det sig att nio av femton reningsverk i studien tekniskt sett kan uppnå energineutralitet. Av dessa planerar sex reningsverk att genomföra förändringar som behövs för att uppnå detta. En viktig faktor för om reningsverken kan uppnå energineutralitet eller ej visade sig vara regnförhållanden på platsen. Ett intressant perspektiv är att en stor del av energiförbrukningen ligger hos hushållen i form av uppvärmning av vatten för dusch och tvätt m.m. På management-spåret nämndes bland annat hur man kan skapa nya affärsmodeller kring energieffektivisering, s.k. Energy savings performance contracting (ESPC) där en privat aktör tillsammans med reningsverket gör en energi audit och kommer överens om förbättringsåtgärder för energieffektivisering. Energibesparingarna bekostar projektbudgeten. Liksom på IWA:s World Water Congress and Exhibition i Montreal i år var lustgasavgång från vattenrening och slamhantering ett hett ämne. Flera resultat presenterades av forskargrupper i Nederländerna och inom Suez i Frankrike och Spanien. Många mätningar utförs just nu internationellt och en Task Group inom IWA har bildats. Här kommer man även att ta upp frågan om modellering av lustgasbildning som ett viktigt instrument för att kunna använda i systemanalys eller motsvarande på simuleringsnivå. Pumpstyrning (scheduling) togs upp som åtgärder för effektivare energianvändning och även möjlighet till billigare drift av pumpsystemet om det anpassats till energiprisernas variation. I Nederländerna har man använt vattensystemet som buffert för att balansera energibehovet vid peak-hours. Flera resultat från lyckade åtgärder för energieffektivisering presenterades på konferensen, t.ex. visades resultat från Global Water Coalition kring fallstudier runt om i Europa där man sparat mellan 5 och 25 procent på energiförbrukningen. Den Katalanska motsvarigheten till det svenska Energiprojektet visade också upp sig. Här nämndes åtgärder med nya luftningssystem och varvtalsdrivna pumpar som vanliga åtgärder.

2 Trots att luftning är en välkänt energikrävande process behandlade relativt få talare ämnet. En presentation diskuterade syreöverföringen (alfa-värdet) och förhållandet mellan denna och MLVSS och slamåldern. En poster visade hur man kan modellera alfa-värdet på ett mer sofistikerat sätt än tidigare och en presentation från en nederländsk forskargrupp samt en svensk poster visade hur man kan utnyttja information om regelbundenheter i inflödet för att förbättra syreregleringen. De två andra svenska bidragen beskrev VA-kluster Mälardalens uppbyggnad och verksamhet samt en ny strategi för att styra reningsprocesser resurseffektivt. En finsk studie presenterades där man gjort en stor studie av slamhantering och biogasproduktion. Man kom bland annat fram till att det är mest fördelaktigt att använda producerad biogas till att producera el och värme både ur kostnadssynpunkt, miljösynpunkt och med hänsyn tagen till energibalanser. Enligt en tidigare talare används biogas till just precis detta ändamål i två tredjedelar av reningsverken med rötning i Tyskland. Slutsatsen från den finska presentationen var att det är lokala förhållanden som avgör resultatet av vad som är mest fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Detta kom upp i fler av konferensens presentationer där väderförhållanden, kol-kvävekvot och emissionsfaktorer för elproduktion kan variera kraftigt mellan länder eller inom länder och därmed påverka utgången på en systemanalys. Vid den avslutande diskussionen diskuterades bland annat vikten av att VA-branschen tar sitt ansvar när det gäller resurseffektivisering och utsläpp av växthusgaser. Mycket viktigt att få med brukarna, inte minst för dricksvattenleverantörer. Dock kan man behöva ändra affärsmodell i takt med att vattenförbrukningen går ned. Frågan om globalisering belystes också och man efterlyste ett tydligare engagemang från IWA vilket representanter från IWA skulle verka för. Sammanfattning En stor del av konferensens innehåll speglade forskningsinsatser som bedrivs i Europa med tonvikt på Nederländerna. Flera lyckade försök med energieffektivisering visades upp. Exempel inkluderar optimering av rötningsprocessen, användning av biogas och energineutralitet för reningsverk. I Bilaga A ges en sammanställning av presentationerna på konferensen vilket vi hänvisar till för en mer detaljerad sammanfattning av konferensen. Det kan konstateras att den svenska representationen vid konferensen var låg (endast två delegater och tre posterpresentationer) vilket kan tyckas anmärkningsvärt inte minst med tanke på det pågående energiprojektet.

3 Papers Bilaga A Presentationer vid konferensen Water and Energy AEB - AEB's contribution to the Amsterdam climate policy. Synergy between AEB and Waternet heating up households in Amsterdam. P. Simoës ( Netherlands ) The water and energy nexus: Harnessing bioenergy at wastewater plants. D.L. Parry ( USA ) Cradle to cradle drinking water production: sense or nonsense. M. Nederlof, J. Frijns, J. Post, R. Hofman-Caris and E. Cornelissen ( Netherlands ) Energy efficiency and saving program (EESP) sanitation works. L. Moragas, C. Almuzara and R. Argemi ( Spain ) Sustainable drinking water production Recovery and beneficial use of water-based methane. D. Schippers and M. Eekeren ( Netherlands ) Sulphate reduction in an innovative concept for saline wastewater treatment with seawater as alternative for toilet flush water. T.P.H. van den Brand, K. Roest, J.A.M.H. Hofman, G.H. Chen, D. Brdjanovic and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Energy in the water cycle; two case studies. J.A.M.H. Hofman, M. de Graaff, R. van Leerdam, K. Roest and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Biogas availability and its energy use in Combined Wastewater Treatment Plants (CWWTP). A. Meneses, D.L. Vargas, J.M. Grosso, A. Deeb and W. Wergara ( Colombia / USA ) Responding to the growing nexus of energy and water. S. Abel, P.W. Tunnicliffe and B. Bradley ( Poland ) Sustainable energy contracts for the Dutch Water Boards. D. Heijkoop and W. Malda ( Netherlands ) Carbon footprint: Nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants. E. Senante, C. Garel, J.M. Audic, S. Mehier and A. Åkerman ( France ) Comparison of processes for grey water treatment for urban water reuse: Energy consumption and footprint. A. Meda, J. Henkel, Y. Chang and P. Cornel ( Germany ) Biogas valorization by means of a pem fuel cell. M. Martin, J. Torres, M. Sánchez, L. Bouchy and N. Arespacochaga ( Spain ) Autogenerative High Pressure Digestion: anaerobic digestion and biogas upgrading in a single step reactor system. R.E.F. Lindeboom, F.G. Fermoso, J. Weijma, K. Zagt and J.B. van Lier ( Netherlands ) Electricity generation together with nitrogen balance in the ammonia-fed microbial fuel cell. N. Faraghi, S. Ebrahimi and R. Mahour ( Iran ) Energy recovery of whey for Dairy Norrmejerier Sweden.

4 G. Fehling ( Germany ) Energy and water: Relationships and recovery potential. A. Meda and P. Cornel ( Germany ) Reducing life-cycle carbon footprint in the design and rehabilitation of water distribution systems. I. Basupi, G. Fu, Z. Kapelan and D. Butler ( United Kingdom ) The use of the water footprint concept for the assessment of water use for bioenergy. P.W. Gerbens-Leenes, A.Y. Hoekstra and T.H. van der Meer ( Netherlands ) Energy consumption and greenhouse gases emissions from the use of alternative water sources in South East Queensland. Y. Poussade, F. Vince and C. Robillot ( Australia / France ) Energy efficiency in the European water industry: learning from best practices. J. Frijns, R. Middleton, C. Uiterlinde and G. Wheale ( Netherlands ) Finding the balance between greenhouse gas emission and energy efficiency of wastewater treatment. M.J. Kampschreur, E. van Voorthuizen, A. Visser, R. Kleerebeezem and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Increasing the energy efficiency of sludge stabilisation by an interconnected operational approach. I. Hobus, G. Kolisch and J. Hansen ( Germany / Luxembourg ) Optimization of municipal sludge and grease co-digestion using disintegration technologies. L. Bouchy et al. ( Spain ) Wastewater treatment plant sludge as bio fuel. H.M. Baten, R.J.E.J. Peeters, P.J. Roeleveld and G.R. Zoutberg ( Netherlands ) Oxygen transfer in activated sludge New insights and potentials for cost and saving. J. Henkel, P. Cornel and M. Wagner ( Germany ) Assessing the contribution of sludge drying and composting in the GHG emissions from wastewater sludge treatment. A. Massagué, A. Åkerman, X. Aldea, I. Escaler and E. Senante ( Spain / France ) Examples for energy self-sufficient municipal nutrient removal plants. O. Nowak, C. Fimml and S. Keil ( Germany / Austria ) LCA as a tool to compare environmental impact and energy efficiency of desalination processes. K. Tarnacki, T. Melin, A. Jansen and J. van Medevoort ( Germany / Netherlands) The use of dynamic water quality and process models for minimizing wastewater utility greenhouse gas footprints. J. Porro et al ( USA ) Life Cycle Management Life cycle assessment of central softening and Concept for sustainable production of drinking water. B. Godskesen, K. Zambrano and H-J Albrechtsen ( Denmark ) Comparison sustainability tools for the urban water cycle. M. Nederlof, J. Frijns, T. Beenen and B. Palsma ( Netherlands ) Investigation of biogas production and dewater ability of different

5 types of sludges. A. Y. Akoz, E. Koornneef, M.C.M. van Loosdrecht, A. Erdincler ( Turkey ) Are high temperature fuel cells ready to run on sewage biogas? N. de Arespacochaga et al ( Spain ) Solar photovoltaic plant connected to the grid in emasesa facilities: El carambolo reservoir. J. Buendía ( Spain ) Innovative water and energy recovery from sewage. K. Roest, K. Lutchmiah, D. Harmsen, J. Kappelhof and E. Cornelissen ( Netherlands) Towards sustainable sanitation for the city of Almere. S.M. Kerstens, R. de Ridder, A. Hof, W. Turkensteen, D. Mulhall, K. Burke ( Netherlands / USA ) How the energy market will change water services. E. Jacobs ( Netherlands ) Options for an optimised Utilisation of Digester Gas at Sewage Plants. G. Kolisch and D. Salomon ( Germany ) Using Dutch sewage treatment plants to supply local green energy. F. Kiestra ( Netherlands ) Can rock core thermal conductivity data replace thermal response tests? H. Liebel, K. Huber, B. Frengstad, R.K. Ramstad and B. Brattli ( Norway / Germany ) Energy and water efficient production of die cast aluminium products within the automotive industry. P. Enderle, E. Heigl and Ch. Hinteregger ( Austria ) Opportunities for public water utilities in the market of energy from water. A. Kornman, J. Kerpershoek and S. Mol ( Netherlands ) Power generation and heat recovery case study: A synergy project between a WWTP and a greenwaste composting platform. C. Trommsdorff ( Switzerland ) Energy from the watercycle: a promising combination to operate climate neutral. J.P. van der Hoek ( Netherlands ) From water purification plant to a sustainable Total Utility Provider. H. van der Roest and K. Hemmes ( Netherlands ) Quantifying the link between water and energy in cities. S.J. Kenway and P. Lant ( Australia ) Co-Digestion of agricultural crop residues and the wastewater treatment sludge for the biogas production. B. Aylin Alagoz, A. Erdincler, O. Yenigun ( Turkey ) Using Anammox: a big leap towards energy neutral wastewater treatment. M.K. de Kreuk, W. Abma and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Optimisation of energy in water supply using pump scheduling. M. Fowler and M. Main ( United Kingdom )

6 Innovative energy efficiency improvements for water utilities: four case studies. S. Bunn ( New Zealand ) Model-based optimization in view of energy savings at the WWTP of Oostende. L. Benedetti, Y. Amerlink, J. Roels and C. Thoeye ( Belgium ) A performance evaluation of an osmotic power plant with hollow fiber modules. I. Pothof and S. van der Zwan ( Netherlands ) Production of valuable biogas out of fat and protein containing wastewaters using compact BIOPAQ AFR and the THIOPAQ-technology. T. Hülsen, E. van Zessen and C. Frijters ( Netherlands ) Using short term water quantity prediction in control to reduce energy costs in drinking-water distribution and waste-water treatment. K.M. van Schagen, P. Bolt, J. Vilaça, J. Ferreira and L.C. Rietveld ( Netherlands / Portugal ) Biologically enhanced high-rate clarification A pilot study. K. Bell, J. Norton and J.W. Sun ( USA ) Energy balances,ghg emisions and related costs of municipal wastewater sludge treatment chains. E. Merta, M. Arnold, A. Niemielä and A. Kangas ( Finland ) Posters Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater harvesting (RWH) systems:an improved method by proxy. S. Ward, D. Butler and F. A. Memon ( United Kingdom ) Towards sustainable waste water treatment with Dutch Nereda technology. H.F. van der Roest, L.M.M. de Bruin, G. Gademan and F. Coelho ( Netherlands ) Evaluation and optimisation of the energy efficiency of an aeration system. Besnault, S. Martin Ruel, G. Carrand, P. Dauthuille ( France ) Feasibility of sludge liquor treatment at WWTP Hengelo and Enschede. M.M.A. van Leusden, W. Wiegant, M. Oosterhuis ( Netherlands ) Different uses of biogas in WWTPs; feasibility study on the use of biogas for fleet vehicles. J. Buendià ( Spain ) A new approach to energy-efficient treatment of wastewater produced by the fish industry in Vietnam. N. Trautmann, L.C. Phan, M. Beier, K.H. Rosenwinkel ( Germany ) A demonstration plant directly fuelling sewage biogas into a SOFC fuel cell: specifications and description. N. de Arespacochaga, L. Bouchy, J.L. Cortina, E. Larrotcha, M. Sánchez, C. Peregrina, J.M. Audic, C. Bouchet ( Spain ) Study of an Oxidation Ditch Aerated with Hydrojets: Energy Analysis Anna M. Karpinska, Joana P. Pereira, Madalena M. Dias, José Carlos B. Lopes, Rui R. Boaventura, Ricardo J. Santos ( Portugal )

7 Optimization of WWTP aeration process upgrades for energy efficiency. Solomon Abel, P.E. BCEE and Katherine Y. Bell ( Poland ) Lowering energy footprint in wastewater treatment plants using more detailed aeration models. S. Plano, D. Rosso, L. Benedetti, S. Weijers, J. De Jonge and I. Nopens ( Belgium ) Implementing water allocation in the TIAM-FR energy model. A. Dubreuil, S. Bouckaert, S. Selosse, E. Assoumou, N. Maizi ( France ) Capture of evaporatedwater CapWa. L. Daal, F. de Vos, R. Heijboer, A. Hooimeijer and T. Martis ( Netherlands ) Application of Public Accessible Oceanic Data for Estimating the Operating Performance of SWRO Desalination Plant. Yun Seok Lee, Young Geun Lee, and Joon Ha Kim ( Korea ) The Environmental Impact Analysis on the Non-traditional Water Source Development Using the Parameters from the Pilot Testing Experiences. K. E. Hsu, H. H. Huang, S. K. Lien, C. P. Chu and Y. J. Chung ( Taiwan ) Energy analysis of conventional and source-speration systems for urban wastewater management using Life Cycle Assessment. C. Remy, M. Jekel ( Germany ) Nitrous oxide (N2O) accumulation by denitrifying polyphosphate accumulating organism (DPAO) using internal carbon source. Y. Zhou and Wun Jern Ng ( Singapore ) Electrochemical Oxidation of Municipal Wastewater Organic Matter with Simultaneous Hydrogen Generation. H. Park, Hak-Soon Park, Kwang-Ho Choo, J. Choi, and M.R. Hoffmann ( Korea ) Can water reclamation and reuse save energy by Integration of Urban Water Systems? T. Ueyama, I. Kim, M. Ihara, and H. Tanaka ( Japan ) Thermal energy recovery from wastewater. G.F.J. Sukkar ( Netherlands ) Fermentation of Primary Sludge in a Two-Stage Anaerobic Plant. S. Paris, T. Netter ( Germany ) Resource efficient operation of a class of wastewater treatment processes. B. Carlsson ( Sweden ) Learning control applied to continuous wastewater treatment systems an initial study. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) A regional Swedish consortium for research and education Demand-driven research within wastewater and sludge management. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) Aquifer Thermal Energy Storage: green energy and environmental impacts.

8 M. Bonte and P. Visser ( Netherlands ) Subsurface spatial planning: managing conflicting interests to produce energy and drinking water from groundwater. M. Bonte and G.A. van den Berg ( Netherlands )

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex Regional Exportsamverkan Håkan Knutsson Sustainable Business Hub Dan Samuelsson Ecoex Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export För västsvenska miljölösningar ut i

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Thore Berntsson Roman Hackl Avdelningen för värmeteknik och

Läs mer

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Referat från: IWA 12 th world congress on Anaerobic digestion, Guadalajara, Mexico Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Tekniska Verken i Linköping AB Doktorand, Inst. för Mirkobiologi,

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se

Kristianstad. Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se Carl Lilliehöök carl.lilliehook@kristianstad.se EU 20/20/20 Targets CO 2 : 20% reduction relative to 1990. EU will be willing to put this goal up to 30% if the US, China and India make similar commitments

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE) Faculty of

Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE) Faculty of Modellering och simulering i av rötningsprocesser Dr Ulf Jeppsson Div of Industrial Electrical Engineering and Automation (IEA) Dept of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering (MIE)

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul)

Enerwoods. Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Enerwoods WP3: Strategic Analyzes and Optimization of Woody Biomass Energy Systems Leif Gustavsson Linnéuniversitetet Temadag Højproduktivt skovbrug for en bæredygtig fremtid 19 Juni 212 Världens primärenergianvändning

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Klimatåtgärders påverkan på utsläpp av luftföroreningar. John Munthe, 2013-03-15

Klimatåtgärders påverkan på utsläpp av luftföroreningar. John Munthe, 2013-03-15 Upplägg Kort introduktion Klimatåtgärders påverkan på utsläpp ur ett internationellt perspektiv Klimatåtgärders påverkan ur ett Nordiskt perspektiv Möjliga samverkansfördelar inom hushållssektorn Möjliga

Läs mer

Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification

Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification Hammarby Sjöstadsverk Centre for innovative municipal wastewater purification About Hammarby Sjöstadsverk Hammarby Sjöstadsverk is a platform for research, development and exchange of knowledge and technologies

Läs mer

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure Peter Hallberg BT Nordic Division April 2011 Siemens AG 2011. All rights reserved. Who we are and what we

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Höskolan Dalarna och Linköpings universitet Vi står inför stora utmaningar Övergödning Ozonuttunning Utfiskade hav Avskogning Landexploatering Artutrotning Klimat

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Svensk biogaskompetens till Afrika. Per Wennerberg Biogas Väst - Nätverksträff 2013-03-05

Svensk biogaskompetens till Afrika. Per Wennerberg Biogas Väst - Nätverksträff 2013-03-05 Svensk biogaskompetens till Afrika Per Wennerberg Biogas Väst - Nätverksträff 2013-03-05 Flexenclosure background 20 years in the rural telecom industry, with 9,000 installations in more than 50 countries

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

Garp Användarförening 1 mars 2006

Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp Användarförening 1 mars 2006 Garp nu och i framtiden Bernt Olausson Vd, Microcraft Garp 3.17 - Fördjupning Djup och utökad funktion Användardrivet Integration 2007-03-05 2 Garps utvecklingsspår Hantering

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn

Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn Nordisk Etanolproduktion AB Karlshamn 1 2 Lokalisering i Karlshamns industriområde för energiindustri 3 Lokalisering i Karlshamns industriområde för energiindustri 4 5 Etanol och biogas i Karlshamn Etanolproduktion

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Green Gothenburg Sustainable solutions. Bernt Svensén Business Region Göteborg AB

Green Gothenburg Sustainable solutions. Bernt Svensén Business Region Göteborg AB Green Gothenburg Sustainable solutions Bernt Svensén Business Region Göteborg AB Working for sustainable growth in the Gothenburg region. We create opportunities to start, develop and establish companies

Läs mer

Bio-Methane as Transport Fuel. Carl Lilliehöök Svensk Biogas / Swedishbiogas / Kristianstad Biogas

Bio-Methane as Transport Fuel. Carl Lilliehöök Svensk Biogas / Swedishbiogas / Kristianstad Biogas Bio-Methane as Transport Fuel Carl Lilliehöök Svensk Biogas / Swedishbiogas / Kristianstad Biogas 2010 EU 20/20/20 Targets CO 2 : 20% reduction relative to 1990. EU will be willing to put this goal up

Läs mer

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående:

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående: Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH Påstående: Ingen använder energi för sin egen skull det är alltid något annat man vill uppnå! 1

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Kritiken mot klimatneutralisering

Kritiken mot klimatneutralisering Kritiken mot klimatneutralisering nån slags frisedel att köra på som förut bara för att man köper sig fri med skogsplanteringar eller liknande tyvärr så används stor del, nästan hälften av intäkterna,

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE 03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE Balansmetoden för bestämning av fossilandelen i avfall (BIOMA) Christian Riber, Göran Olofsson Disposition Part I Ramboll The need Methodology Part II The solution

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Specialisering Energisystem och Miljöteknik

Specialisering Energisystem och Miljöteknik Specialisering Energisystem och Miljöteknik Energisystem Vi har forskning inom: Nationella- och regionala energisystem Industriella energisystem Byggnaden som energisystem Industriell miljöteknik Vi forskar,

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus

Skånes Energiting 2011-06-09. Leif Persson, Terracastus Skånes Energiting 2011-06-09 Leif Persson, Terracastus NSR NSR:s och dess ägarkommuner ägarkommuner Betjänar 6 kommuner 236 000 invånare och industri NSR:s biogasstrategi Skapa affärs- och miljönytta

Läs mer

Er naturgasen stadig grön?

Er naturgasen stadig grön? Er naturgasen stadig grön? Har gas i transportsektoren virkeligen en framtid? Bo Ramberg FordonsGas Sverige AB 2007-09-12 FordonsGas Sverige AB Bygger och driver gastankstationer i Västsverige Verkar för

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA Små och medelstora företag i Horisont 2020 Karin Aase VINNOVA Småföretag skapar fler nya jobb än stora företag. Kunskapsdrivna och innovativa småföretag är bättre rustade för att hantera kriser. Småföretag

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

CCS Koldioxid avskiljning och lagring. MinBas dagen 2011 Bo-Erik Eriksson

CCS Koldioxid avskiljning och lagring. MinBas dagen 2011 Bo-Erik Eriksson CCS Koldioxid avskiljning och lagring Bo-Erik Eriksson Vad är CCS? Källa: inspirerad av BASTOR Slide 2-20110323 Källa: Vattenfall Slide 3-20110323 CCS koncept Slide 4-20110323 Brautsch A., 2010, CCS -

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Hållbarhet vid evenemang

Hållbarhet vid evenemang Hållbarhet vid evenemang Tom Hollowell, Sv Orienteringsförbundet 2011-05-18 1 ISO-standard för hållbarhet vid evenemang Vad menar vi (ISO) med hållbar utveckling development that meets the needs of the

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer