Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna 10-12 november 2010"

Transkript

1 Intryck från konferensen Water and Energy, Amsterdam, Nederländerna november 2010 Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet, Bengt Carlsson, Uppsala universitet, Inledning För andra gången gavs IWA konferensen Water and Energy (första gången var 2009 i Köpenhamn). Den är en del av en trio, där den sista konferensen hålls i Dublin Konferensen pågick under två dagar med två parallella spår (Technical-scientific respektive Management). Konferensen innehöll ett 60-tal muntliga presentationer och 25 posterpresentationer. Antalet delegater var omkring 200. Cirka hälften av presentationerna kom från Nederländerna. Sverige var representerat av endast två deltagare. Konferensinnehåll Metoder för att minska reningsverks energiförbrukning (fallstudier från olika länder) eller öka dess energiutvinning var ett vanligt tema under presentationerna. Studier av rötningprocessen var också ett centralt ämne där man både undersökte möjligheterna kring användning av biogasen (uppvärmning, slamtorkning, CHP, bränsle, bränsleceller) samt hur man kan öka utvinningen av gas (tillsats av fett med olika dispergeringstekniker). Flera exempel på energineutrala reningsverk presenterades från Nederländerna och Österrike. I Österrike presenterades resultat från två reningsverk med ett förmånligt lågt förhållande mellan inkommande kväve och kol där reningsverken blivit energineutrala med rötningsprocesser utan tillsats av substrat. I en studie från Nederländerna visade det sig att nio av femton reningsverk i studien tekniskt sett kan uppnå energineutralitet. Av dessa planerar sex reningsverk att genomföra förändringar som behövs för att uppnå detta. En viktig faktor för om reningsverken kan uppnå energineutralitet eller ej visade sig vara regnförhållanden på platsen. Ett intressant perspektiv är att en stor del av energiförbrukningen ligger hos hushållen i form av uppvärmning av vatten för dusch och tvätt m.m. På management-spåret nämndes bland annat hur man kan skapa nya affärsmodeller kring energieffektivisering, s.k. Energy savings performance contracting (ESPC) där en privat aktör tillsammans med reningsverket gör en energi audit och kommer överens om förbättringsåtgärder för energieffektivisering. Energibesparingarna bekostar projektbudgeten. Liksom på IWA:s World Water Congress and Exhibition i Montreal i år var lustgasavgång från vattenrening och slamhantering ett hett ämne. Flera resultat presenterades av forskargrupper i Nederländerna och inom Suez i Frankrike och Spanien. Många mätningar utförs just nu internationellt och en Task Group inom IWA har bildats. Här kommer man även att ta upp frågan om modellering av lustgasbildning som ett viktigt instrument för att kunna använda i systemanalys eller motsvarande på simuleringsnivå. Pumpstyrning (scheduling) togs upp som åtgärder för effektivare energianvändning och även möjlighet till billigare drift av pumpsystemet om det anpassats till energiprisernas variation. I Nederländerna har man använt vattensystemet som buffert för att balansera energibehovet vid peak-hours. Flera resultat från lyckade åtgärder för energieffektivisering presenterades på konferensen, t.ex. visades resultat från Global Water Coalition kring fallstudier runt om i Europa där man sparat mellan 5 och 25 procent på energiförbrukningen. Den Katalanska motsvarigheten till det svenska Energiprojektet visade också upp sig. Här nämndes åtgärder med nya luftningssystem och varvtalsdrivna pumpar som vanliga åtgärder.

2 Trots att luftning är en välkänt energikrävande process behandlade relativt få talare ämnet. En presentation diskuterade syreöverföringen (alfa-värdet) och förhållandet mellan denna och MLVSS och slamåldern. En poster visade hur man kan modellera alfa-värdet på ett mer sofistikerat sätt än tidigare och en presentation från en nederländsk forskargrupp samt en svensk poster visade hur man kan utnyttja information om regelbundenheter i inflödet för att förbättra syreregleringen. De två andra svenska bidragen beskrev VA-kluster Mälardalens uppbyggnad och verksamhet samt en ny strategi för att styra reningsprocesser resurseffektivt. En finsk studie presenterades där man gjort en stor studie av slamhantering och biogasproduktion. Man kom bland annat fram till att det är mest fördelaktigt att använda producerad biogas till att producera el och värme både ur kostnadssynpunkt, miljösynpunkt och med hänsyn tagen till energibalanser. Enligt en tidigare talare används biogas till just precis detta ändamål i två tredjedelar av reningsverken med rötning i Tyskland. Slutsatsen från den finska presentationen var att det är lokala förhållanden som avgör resultatet av vad som är mest fördelaktigt ur ett energiperspektiv. Detta kom upp i fler av konferensens presentationer där väderförhållanden, kol-kvävekvot och emissionsfaktorer för elproduktion kan variera kraftigt mellan länder eller inom länder och därmed påverka utgången på en systemanalys. Vid den avslutande diskussionen diskuterades bland annat vikten av att VA-branschen tar sitt ansvar när det gäller resurseffektivisering och utsläpp av växthusgaser. Mycket viktigt att få med brukarna, inte minst för dricksvattenleverantörer. Dock kan man behöva ändra affärsmodell i takt med att vattenförbrukningen går ned. Frågan om globalisering belystes också och man efterlyste ett tydligare engagemang från IWA vilket representanter från IWA skulle verka för. Sammanfattning En stor del av konferensens innehåll speglade forskningsinsatser som bedrivs i Europa med tonvikt på Nederländerna. Flera lyckade försök med energieffektivisering visades upp. Exempel inkluderar optimering av rötningsprocessen, användning av biogas och energineutralitet för reningsverk. I Bilaga A ges en sammanställning av presentationerna på konferensen vilket vi hänvisar till för en mer detaljerad sammanfattning av konferensen. Det kan konstateras att den svenska representationen vid konferensen var låg (endast två delegater och tre posterpresentationer) vilket kan tyckas anmärkningsvärt inte minst med tanke på det pågående energiprojektet.

3 Papers Bilaga A Presentationer vid konferensen Water and Energy AEB - AEB's contribution to the Amsterdam climate policy. Synergy between AEB and Waternet heating up households in Amsterdam. P. Simoës ( Netherlands ) The water and energy nexus: Harnessing bioenergy at wastewater plants. D.L. Parry ( USA ) Cradle to cradle drinking water production: sense or nonsense. M. Nederlof, J. Frijns, J. Post, R. Hofman-Caris and E. Cornelissen ( Netherlands ) Energy efficiency and saving program (EESP) sanitation works. L. Moragas, C. Almuzara and R. Argemi ( Spain ) Sustainable drinking water production Recovery and beneficial use of water-based methane. D. Schippers and M. Eekeren ( Netherlands ) Sulphate reduction in an innovative concept for saline wastewater treatment with seawater as alternative for toilet flush water. T.P.H. van den Brand, K. Roest, J.A.M.H. Hofman, G.H. Chen, D. Brdjanovic and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Energy in the water cycle; two case studies. J.A.M.H. Hofman, M. de Graaff, R. van Leerdam, K. Roest and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands) Biogas availability and its energy use in Combined Wastewater Treatment Plants (CWWTP). A. Meneses, D.L. Vargas, J.M. Grosso, A. Deeb and W. Wergara ( Colombia / USA ) Responding to the growing nexus of energy and water. S. Abel, P.W. Tunnicliffe and B. Bradley ( Poland ) Sustainable energy contracts for the Dutch Water Boards. D. Heijkoop and W. Malda ( Netherlands ) Carbon footprint: Nitrous oxide emissions from wastewater treatment plants. E. Senante, C. Garel, J.M. Audic, S. Mehier and A. Åkerman ( France ) Comparison of processes for grey water treatment for urban water reuse: Energy consumption and footprint. A. Meda, J. Henkel, Y. Chang and P. Cornel ( Germany ) Biogas valorization by means of a pem fuel cell. M. Martin, J. Torres, M. Sánchez, L. Bouchy and N. Arespacochaga ( Spain ) Autogenerative High Pressure Digestion: anaerobic digestion and biogas upgrading in a single step reactor system. R.E.F. Lindeboom, F.G. Fermoso, J. Weijma, K. Zagt and J.B. van Lier ( Netherlands ) Electricity generation together with nitrogen balance in the ammonia-fed microbial fuel cell. N. Faraghi, S. Ebrahimi and R. Mahour ( Iran ) Energy recovery of whey for Dairy Norrmejerier Sweden.

4 G. Fehling ( Germany ) Energy and water: Relationships and recovery potential. A. Meda and P. Cornel ( Germany ) Reducing life-cycle carbon footprint in the design and rehabilitation of water distribution systems. I. Basupi, G. Fu, Z. Kapelan and D. Butler ( United Kingdom ) The use of the water footprint concept for the assessment of water use for bioenergy. P.W. Gerbens-Leenes, A.Y. Hoekstra and T.H. van der Meer ( Netherlands ) Energy consumption and greenhouse gases emissions from the use of alternative water sources in South East Queensland. Y. Poussade, F. Vince and C. Robillot ( Australia / France ) Energy efficiency in the European water industry: learning from best practices. J. Frijns, R. Middleton, C. Uiterlinde and G. Wheale ( Netherlands ) Finding the balance between greenhouse gas emission and energy efficiency of wastewater treatment. M.J. Kampschreur, E. van Voorthuizen, A. Visser, R. Kleerebeezem and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Increasing the energy efficiency of sludge stabilisation by an interconnected operational approach. I. Hobus, G. Kolisch and J. Hansen ( Germany / Luxembourg ) Optimization of municipal sludge and grease co-digestion using disintegration technologies. L. Bouchy et al. ( Spain ) Wastewater treatment plant sludge as bio fuel. H.M. Baten, R.J.E.J. Peeters, P.J. Roeleveld and G.R. Zoutberg ( Netherlands ) Oxygen transfer in activated sludge New insights and potentials for cost and saving. J. Henkel, P. Cornel and M. Wagner ( Germany ) Assessing the contribution of sludge drying and composting in the GHG emissions from wastewater sludge treatment. A. Massagué, A. Åkerman, X. Aldea, I. Escaler and E. Senante ( Spain / France ) Examples for energy self-sufficient municipal nutrient removal plants. O. Nowak, C. Fimml and S. Keil ( Germany / Austria ) LCA as a tool to compare environmental impact and energy efficiency of desalination processes. K. Tarnacki, T. Melin, A. Jansen and J. van Medevoort ( Germany / Netherlands) The use of dynamic water quality and process models for minimizing wastewater utility greenhouse gas footprints. J. Porro et al ( USA ) Life Cycle Management Life cycle assessment of central softening and Concept for sustainable production of drinking water. B. Godskesen, K. Zambrano and H-J Albrechtsen ( Denmark ) Comparison sustainability tools for the urban water cycle. M. Nederlof, J. Frijns, T. Beenen and B. Palsma ( Netherlands ) Investigation of biogas production and dewater ability of different

5 types of sludges. A. Y. Akoz, E. Koornneef, M.C.M. van Loosdrecht, A. Erdincler ( Turkey ) Are high temperature fuel cells ready to run on sewage biogas? N. de Arespacochaga et al ( Spain ) Solar photovoltaic plant connected to the grid in emasesa facilities: El carambolo reservoir. J. Buendía ( Spain ) Innovative water and energy recovery from sewage. K. Roest, K. Lutchmiah, D. Harmsen, J. Kappelhof and E. Cornelissen ( Netherlands) Towards sustainable sanitation for the city of Almere. S.M. Kerstens, R. de Ridder, A. Hof, W. Turkensteen, D. Mulhall, K. Burke ( Netherlands / USA ) How the energy market will change water services. E. Jacobs ( Netherlands ) Options for an optimised Utilisation of Digester Gas at Sewage Plants. G. Kolisch and D. Salomon ( Germany ) Using Dutch sewage treatment plants to supply local green energy. F. Kiestra ( Netherlands ) Can rock core thermal conductivity data replace thermal response tests? H. Liebel, K. Huber, B. Frengstad, R.K. Ramstad and B. Brattli ( Norway / Germany ) Energy and water efficient production of die cast aluminium products within the automotive industry. P. Enderle, E. Heigl and Ch. Hinteregger ( Austria ) Opportunities for public water utilities in the market of energy from water. A. Kornman, J. Kerpershoek and S. Mol ( Netherlands ) Power generation and heat recovery case study: A synergy project between a WWTP and a greenwaste composting platform. C. Trommsdorff ( Switzerland ) Energy from the watercycle: a promising combination to operate climate neutral. J.P. van der Hoek ( Netherlands ) From water purification plant to a sustainable Total Utility Provider. H. van der Roest and K. Hemmes ( Netherlands ) Quantifying the link between water and energy in cities. S.J. Kenway and P. Lant ( Australia ) Co-Digestion of agricultural crop residues and the wastewater treatment sludge for the biogas production. B. Aylin Alagoz, A. Erdincler, O. Yenigun ( Turkey ) Using Anammox: a big leap towards energy neutral wastewater treatment. M.K. de Kreuk, W. Abma and M.C.M. van Loosdrecht ( Netherlands ) Optimisation of energy in water supply using pump scheduling. M. Fowler and M. Main ( United Kingdom )

6 Innovative energy efficiency improvements for water utilities: four case studies. S. Bunn ( New Zealand ) Model-based optimization in view of energy savings at the WWTP of Oostende. L. Benedetti, Y. Amerlink, J. Roels and C. Thoeye ( Belgium ) A performance evaluation of an osmotic power plant with hollow fiber modules. I. Pothof and S. van der Zwan ( Netherlands ) Production of valuable biogas out of fat and protein containing wastewaters using compact BIOPAQ AFR and the THIOPAQ-technology. T. Hülsen, E. van Zessen and C. Frijters ( Netherlands ) Using short term water quantity prediction in control to reduce energy costs in drinking-water distribution and waste-water treatment. K.M. van Schagen, P. Bolt, J. Vilaça, J. Ferreira and L.C. Rietveld ( Netherlands / Portugal ) Biologically enhanced high-rate clarification A pilot study. K. Bell, J. Norton and J.W. Sun ( USA ) Energy balances,ghg emisions and related costs of municipal wastewater sludge treatment chains. E. Merta, M. Arnold, A. Niemielä and A. Kangas ( Finland ) Posters Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater harvesting (RWH) systems:an improved method by proxy. S. Ward, D. Butler and F. A. Memon ( United Kingdom ) Towards sustainable waste water treatment with Dutch Nereda technology. H.F. van der Roest, L.M.M. de Bruin, G. Gademan and F. Coelho ( Netherlands ) Evaluation and optimisation of the energy efficiency of an aeration system. Besnault, S. Martin Ruel, G. Carrand, P. Dauthuille ( France ) Feasibility of sludge liquor treatment at WWTP Hengelo and Enschede. M.M.A. van Leusden, W. Wiegant, M. Oosterhuis ( Netherlands ) Different uses of biogas in WWTPs; feasibility study on the use of biogas for fleet vehicles. J. Buendià ( Spain ) A new approach to energy-efficient treatment of wastewater produced by the fish industry in Vietnam. N. Trautmann, L.C. Phan, M. Beier, K.H. Rosenwinkel ( Germany ) A demonstration plant directly fuelling sewage biogas into a SOFC fuel cell: specifications and description. N. de Arespacochaga, L. Bouchy, J.L. Cortina, E. Larrotcha, M. Sánchez, C. Peregrina, J.M. Audic, C. Bouchet ( Spain ) Study of an Oxidation Ditch Aerated with Hydrojets: Energy Analysis Anna M. Karpinska, Joana P. Pereira, Madalena M. Dias, José Carlos B. Lopes, Rui R. Boaventura, Ricardo J. Santos ( Portugal )

7 Optimization of WWTP aeration process upgrades for energy efficiency. Solomon Abel, P.E. BCEE and Katherine Y. Bell ( Poland ) Lowering energy footprint in wastewater treatment plants using more detailed aeration models. S. Plano, D. Rosso, L. Benedetti, S. Weijers, J. De Jonge and I. Nopens ( Belgium ) Implementing water allocation in the TIAM-FR energy model. A. Dubreuil, S. Bouckaert, S. Selosse, E. Assoumou, N. Maizi ( France ) Capture of evaporatedwater CapWa. L. Daal, F. de Vos, R. Heijboer, A. Hooimeijer and T. Martis ( Netherlands ) Application of Public Accessible Oceanic Data for Estimating the Operating Performance of SWRO Desalination Plant. Yun Seok Lee, Young Geun Lee, and Joon Ha Kim ( Korea ) The Environmental Impact Analysis on the Non-traditional Water Source Development Using the Parameters from the Pilot Testing Experiences. K. E. Hsu, H. H. Huang, S. K. Lien, C. P. Chu and Y. J. Chung ( Taiwan ) Energy analysis of conventional and source-speration systems for urban wastewater management using Life Cycle Assessment. C. Remy, M. Jekel ( Germany ) Nitrous oxide (N2O) accumulation by denitrifying polyphosphate accumulating organism (DPAO) using internal carbon source. Y. Zhou and Wun Jern Ng ( Singapore ) Electrochemical Oxidation of Municipal Wastewater Organic Matter with Simultaneous Hydrogen Generation. H. Park, Hak-Soon Park, Kwang-Ho Choo, J. Choi, and M.R. Hoffmann ( Korea ) Can water reclamation and reuse save energy by Integration of Urban Water Systems? T. Ueyama, I. Kim, M. Ihara, and H. Tanaka ( Japan ) Thermal energy recovery from wastewater. G.F.J. Sukkar ( Netherlands ) Fermentation of Primary Sludge in a Two-Stage Anaerobic Plant. S. Paris, T. Netter ( Germany ) Resource efficient operation of a class of wastewater treatment processes. B. Carlsson ( Sweden ) Learning control applied to continuous wastewater treatment systems an initial study. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) A regional Swedish consortium for research and education Demand-driven research within wastewater and sludge management. L. Åmand, B. Carlsson ( Sweden ) Aquifer Thermal Energy Storage: green energy and environmental impacts.

8 M. Bonte and P. Visser ( Netherlands ) Subsurface spatial planning: managing conflicting interests to produce energy and drinking water from groundwater. M. Bonte and G.A. van den Berg ( Netherlands )

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2011 VA-kluster Mälardalen Himmerfjärdsverket, Grödinge (Foto: Linda Åmand) 1(42) Sammanfattning VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram

Läs mer

Systemstudie Avfall - Borås

Systemstudie Avfall - Borås Systemstudie Avfall - Borås En systemstudie för den framtida avfallsbehandlingen i Borås. Ett delprojekt inom projektet Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv. Mattias Bisaillon

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012

tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012 tidskrift för vattenvård årgång 68 nr 3 2012 JOURNAL OF WATER MANAGEMENT AND RESEARCH INNEHÅLL Ledare... 116 I blickpunkten... 117 Föreningsmeddelanden... 118 Litteratur... 127 Pressreleaser... 130 FoU

Läs mer

Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv

Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv Systemstudie Avfall i Göteborg Delprojekt i Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv Mattias Bisaillon Johan Sundberg Mårten Haraldsson Ola Norrman Eriksson Systemstudie Avfall i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen

Verksamhetsberättelse 2013 VA-kluster Mälardalen Verksamhetsberättelse 2013 Version 2014-02-20 Sundets reningsverk, Växjö (Foto: Växjö kommun) Sammanfattning är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor

Läs mer

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri

Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri STATUSRAPPORT Sida 0(44) Datum:2010-05-11 Ekonomisk skogsproduktion m.h.t. skogsindustri och energiindustri (Economic forest production with consideration of the forest and energy industries) Projektnamn

Läs mer

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24

miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla Rapport I 2009:24 miljövärden och miljöprodukter för fjärrvärme och fjärrkyla jenny gode linus hagberg erik särnholm ulrik axelsson jonas fejes

Läs mer

Inbjudan till anmälan

Inbjudan till anmälan inbjudan till anmälan Inbjudan till anmälan NORDIWA 2013 Trettonde Nordiska Avloppskonferensen 8 10 oktober, 2013 i Malmö NORDIWA Foto: Peter Vahlersvik Sponsorer NORDIWA 2013 Trettonde Nordiska Avloppskonferensen

Läs mer

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 Aktivitetsrapport SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 3 Förord VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av

Läs mer

Minska utsläpp av växthusgaser. avlopp och hantering av avloppsslam. Rapport Nr 2015-02. Svenskt Vatten Utveckling

Minska utsläpp av växthusgaser. avlopp och hantering av avloppsslam. Rapport Nr 2015-02. Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2015-02 Minska utsläpp av växthusgaser från rening av avlopp och hantering av avloppsslam Håkan Jönsson, Christian Junestedt, Agnes Willén, Jingjing Yang, Kåre Tjus, Christian Baresel, Lena

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall (Sustainable systems for biogas production from sewage sludge and food waste)

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall (Sustainable systems for biogas production from sewage sludge and food waste) Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall (Sustainable systems for biogas production from sewage sludge and food waste) Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen Catalyzing energygas

Läs mer

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion

Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar Elforsk rapport 08:30 Håkan Sköldberg & Thomas Unger April 2008 Effekter av förändrad elanvändning/elproduktion - Modellberäkningar

Läs mer

Fördjupning (länkar)

Fördjupning (länkar) Fördjupning (länkar) Länk 1: Användningsområden för prognoser samt genomgång av ett urval av tillgängliga prognosmodeller Källa: Utdrag från Collentine, D. (2004), Implementation of the WFD in Sweden:

Läs mer

SYSTEMTEKNIK 1149 Optimal integrering av energianvändningen vid energikombinatet i Norrköping

SYSTEMTEKNIK 1149 Optimal integrering av energianvändningen vid energikombinatet i Norrköping SYSTEMTEKNIK 1149 Optimal integrering av energianvändningen vid energikombinatet i Norrköping Johan Benjaminsson, Barbara Goldschmidt, Roger Uddgren Optimal integrering av energianvändningen vid energikombinatet

Läs mer

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm? S. Pandis & N. Brandt Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering KTH 2009 Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering - vilka erfarenheter ska tas med till nya stadsutvecklingsprojekt i Stockholm?

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen rapport 6580 SEPTEMBER 2013 Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Läs mer

Visualisering av energiflöden vid avloppsreningsverk. Oliver Reuter

Visualisering av energiflöden vid avloppsreningsverk. Oliver Reuter EXAMENSARBETE INOM KEMITEKNIK, GRUNDNIVÅ STOCKHOLM, 2015 Visualisering av energiflöden vid avloppsreningsverk Ett verktyg för kartläggning och planering av resurseffektiva system Oliver Reuter KTH ROYAL

Läs mer

Hållbar Avfallshantering

Hållbar Avfallshantering Hållbar Avfallshantering Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram TOMAS EKVALL OCH SARA MALMHEDEN (red.) rapport 6523 oktober 2012 Hållbar avfallshantering Populärvetenskaplig

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

El till Gas System, ekonomi och teknik

El till Gas System, ekonomi och teknik El till Gas System, ekonomi och teknik (Power to Gas A technical review) Gunnar Benjaminsson, Johan Benjaminsson, Robert Boogh Rudberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions El till

Läs mer

Prognoser över utsläpp av växthusgaser

Prognoser över utsläpp av växthusgaser Prognoser över utsläpp av växthusgaser Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2004 Förord Naturvårdsverket och Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion ANLÄGGNINGS- OCH FÖRBRÄNNINGSTEKNIK 1132 Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion Annamaria Sandgren, Emma Ekdahl, Kerstin Sernhed, Erica Lindström Flytande biobränslen för el- och värmeproduktion

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer