ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE"

Transkript

1 BILAGA 1

2 BILAGA 2 ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE HT11 NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT SEV25 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT ZEG23 INTERNATIONAL MARKETING ZWG21 ENERGY OPTIMIZATION FOR BUILDINGS AMM02 SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS ANSÖKNINGSOMGÅNG (ANTAGNING) REGISTRERADE HT12 NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT NATIONELLA INTERNATIONELLA TOTALT SEV25 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT ZEG23 INTERNATIONAL MARKETING ZWG21 ENERGY OPTIMIZATION FOR BUILDINGS AMM02 SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS

3 BILAGA 3 Code Course name Level Credits Utbytesstudenter Building Engineering BTA400 Energy Efficient Buildings SC 15 ZWG21 4 Business Administration EFO012 International Finance SC 15 ZEG20 13 EFO021 Financial Accounting I FC 7,5 SEV25 12 EFO022 Cost and Management Accounting I FC 7,5 SEV25 19 EFO209 Nordic Perspectives on Marketing and Management FC 15 SEV25 18 EFO215 Marketing Issues in an International Context SC 7,5 ZEG23 9 EFO216 Global and Local Marketing Strategies SC 7,5 ZEG23 14 EFO249 Introduction to Management and Research Methods SC 15 ZEG,20 ZEG23 4 EFO252 Marketing Basics FC 7,5 SEV25 16 EFO253 International Marketing FC 15 SEV25 24 EFO523 Organization Basics FC 7,5 SEV25 23 WMX042 Business Strategies for Sustainable Development FC Commercial Law EHA012 Introduction to Commercial Law FC 15 SEV25 10 Economics NAA105 Econometrics FC 7,5 SEV25 8 NAA106 Finance FC 7,5 SEV25 8 NAA200 Intermediate Microeconomics FC 7,5 SEV25 7 NAA203 Labor Economics FC 7,5 SEV25 13 Energy Engineering ERA204 Introduction to Sustainable Energy Systems FC 7,5 AMM002 3 WER015 Thermal Engineering SC 15 5 WER034 Windpower and Hydropower SC 7,5 8 Psychology SPS139 Leadrship Development and Communication FC 7,5 11 PSA110 Conflict and Stresss Management FC 7,5 12 Statistics EST001 Statistics for Business FC SEV25 6

4 BILAGA 4 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (1) Internationell handläggare Pablo Camacho Sanhueza Motivering för avslutande av samarbete med Universidad Regiomontana (UR) inom ämnenn som hörr akademin. Mälardalens högskola har sedan år 2009 ett bilateraltt avtal med Universidad Regiomontana, Monterrey, Mexiko. Balans i utbytet mellan m UR och MDH är enligt följande tabell: LÄSÅR IN UT 2009/ / / HT Samtliga inresande utbytesstudenter har främst valt kurser k som erbjuds av HST. Våra 3 studenter har endast kunnat läsa kurser på spanska under sin utbytesperiod vid UR (lärosätet erbjuder ett par kurser på engelska under läsåret). Akademin har för närvarandee avtal med 2 andra lärosäten i Mexiko som avser studentutbyte inom företagsekonomi. Båda lärosäten erbjuder ett något bredare utbud av kurser på engelska samt erbjuder utbildning och forskning inom relevanta r ämnen för HST Pablo Camacho Sanhueza Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildning gar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatann 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: Org.nr:

5 BILAGA 5 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (1) Internationell handläggare Pablo Camacho Sanhueza Motivering för inrättande av bilateralt avtal med ECE Paris Graduate School of Engineeringg ECE Paris Graduate School of Engineering (http://www.ece.fr/english/master-degree/majors/energy-environnement/) grundades 1919 och är en privat skola (grande ecole) som s ligger i centrala Paris som främstt erbjuder program på avancerad (master) nivå inom inbyggda system men även inom energiteknik. ECE Paris erbjuder ett intressant utbud av kurser somm ges på engelska som är relevanta för våra programstudenter under ett eventuellt utbyte, vilket kan bidra till ett ökatt intresse för utlandsstudier inom dessa program och ökar utbytesplatser inom ämne i Europa. Programsamordnarna inom relevant ämne har fått tagit del av information presenterat av ECE Paris ochh stödjer inrättande av avtalet. Pablo Camacho Sanhueza Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildning gar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatann 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: Org.nr:

6 BILAGA 6 PRIME Networking & Euroweek konferens 1 (5) Mälardalens högskola är sedan 2004 medlemm i PRIME (Professional Inter-university Management for Educational) Networking. Nätverket syftar mot att utveckla och främja en tvärkulturell och interdisciplinär träning, akademiska program och forskning som bidrar till rådande utbildning och forskning inom en föränderlig miljö. Nätverket består av följande lärosäten: Haute Ecole Paul-Henri Spaak, Belgien Indutec, Belgien Universidad de Ibague, Colombia Mikkeli University of Applied Sciences, Finland Université des Sciences et Technologies de Lille, Frankrike Kavala Institute of Technology, Grekland Universitá Carlo Cattaneo, Italien Banku Augstskola a, Lettland Vilnius Gediminas s Technological University, Litauen Hanze University Groningen, Nederländerna Telemark University College, Norge Katowice University of Economics, Polen Instituto Politecnico de Coimbra, Portugal Universitat de Girona, Spanien Mälardalens högskola, Sverige Brno University of Technology, Tjeckienn Fachhochschule Brandenburg, Tyskland Fachhochschule JOANNEUM, Österrike Euroweek är en av de mest uppmärksammade aktiviteterna inom nätverket. Varje årr väljs ett övergripand de tema för konferensen. Studenter i de deltagande lärosätena uppmanas att utveckla forskningsprojekt (konceptuella/teoretiska, tillämpbar nivå) med inriktning på särskilda frågor inomm konferensens tema. t Detta görs i små grupper (6 studenter från 3 lärosäten) under ledningg av sina lärare. Under konferensen har studenterna möjlighet att lägga fram resultat, slutsatser och lösningar på den forskning de har bedrivit genom workshops och/eller seminarier ochh posterutställning. Enn panel av professionella från bådee offentlig som privat sektor bedömer varje projekt där akademiskt innehåll, presentationsförmåga och den interaktiva diskussionen beaktas. Deltagandee i Euroweek konferensen skapar ett mervärde för studenternas utbildning genom att utsätta dem för att arbeta i en internationell miljö.

7 Högskolan har aktivt deltagit i PRIME Networking Euroweek konferensen sedan år Enligt följande tabell: 2 (5) Euroweek konferens Deltagande lärare Deltagande studenter 2008 Girona, Spanien Innovation - 2 Management Mikkeli, Finland 2 Business and (1 HST, 1 Idélab) Environment Lille, Frankrike New perspectives on sustainability 2011 Coimbra, Portugal Water for World 2012 Groningen Nederländerna Fair Trade 1 (HST) 2 (1 HST, 1 IDT) 4 (2 HST, 2 IDT) Under dessa 5 års deltagande har vunnit följande priser :e pris, projekt :a pris, projekt :e pris, projekt monter :a pris projekt (jury 1), 1:a pris projekt (jury 2) Fram till år 2011 har deltagande studenter fått möjlighet att tillgodoräkna sig sitt deltagande i konferensen mot 7,5 hp i relevant ämne. Fr.o.m. år 2012 registreras studenterna till kursen FOA207 Business Projects in a European Perspective, 7,5 hp inom företagsekonomi på nivå G2F. Mälardalens högskola bistår PRIME Networking för närvarande med en person som sitter i dess styrelse (period ). Finansiering Deltagande av både studenterna har finansierats enligt följande: Euroweek Lärare Studenter konferens Finansierades av strategiska medel fån det dåvarande Strategiska rådet för internationalisering Finansierades av akademin. Lärare beviljades Erasmus medel för lärarmobilitet Finansierades av strategiska medel fån det dåvarande Strategiska rådet för internationalisering 2010 Finansierades av akademin. Lärare beviljades Erasmus medel för lärarmobilitet. Delfinansierades av Leonardo Finansierades av Leonardo da Vinci medel (Projekt Intercareer) 2 4 6

8 da Vinci medel (Projekt Intercareer) 2011 Finansierades av berörd Finansierades av akademin akademi. Lärare beviljades Erasmus medel for lärarmobilitet. Delfinansierades av Leonardo da Vinci medel (Projekt Intercareer) 2012 Finansierades av berörd Finansierades av akademin akademi. Lärare är berättigad till Erasmus medel for lärarmobilitet. Kostnaden för studenternas deltagande under Euroweek 2012 var SEK per student. Detta belopp inkluderar konferensavgift, logi, de flesta måltider och transport. 3 (5) Kostnaden för lärarens deltagande under Euroweek 2012 presenteras i följande tabell: Lärare 1 Lärare 2 Traktamente 3 752, ,63 Resor 3 627, ,13 Logi 4 672, ,45 Konferensavgift 2 785, ,53 Arbetskostnad , ,55 Totalt , ,29 Läraren är berättigad till Erasmus medel för lärarmobilitet enligt aktuella ersättningsnivåer (för en sådan mobilitet är ersättningen ca 1000 Euro). Intäkter för kursen FOA207 Business Projects in a European Perspective är ,50 SEK (vårterminen 2012). Den totala kostnaden för HST blir enligt följande tabell: HST Kostnad för lärare ,72 Kostnad för studenter ,00 Erasmus bidrag * ,00 Kursintäkter ,50 Total ,22 * 1 Euro = 8,85 SEK Kostnad för koordinator är ,00 SEK, inkl. resa, logi, arbetskostnad och traktamente. Koordinatorns deltagande i konferensen bygger på styrelseuppdrag inom nätverket.

9 Framtiden Personal vid HST, som tidigare har deltagit, och deras avdelningschef är positiva mot fortsatt deltagande. Lärare från IDT, som tidigare har deltagit, är också positiv men önskar att andra också fick möjligheten att delta i konferensen och ser gärna att en diskussion om hur deltagande vid denna kan utvecklas. 4 (5) Jag, som har varit med i PRIME från början av vårt aktiva deltagande i Euroweek konferensen, ser gärna att en förändring sker i form av att flera individer vid denna och andra akademier engageras. Många av nätverkets medlemmar har varit våra partner sedan tidigare eller blivit partner i samband med samarbetet inom nätverket. Att flera lärare deltar i denna konferens tycker jag ger bra möjligheter för utveckling av nätverk och framgångsrika projekt. Ett exempel kan vara projektet Intercareer som genom Leonardo da Vinci medel finansierade respektive delfinansierade studenterna och lärares deltagande under 2010 och 2011 års konferens. En annan utvecklingsmöjlighet tycker jag är kursen FOA207. Genom att anta studenter från andra lärosäten som vi jobbar med inför konferensen, kan vi öka kursens intäkter eller även ev. försöka utveckla den till en IP som kan finansieras av EU. PRIME Networking styrelse har tidigare frågat om högskolan kan vara host för den 20:e Euroweek konferensen under våren Frågan har inte officiellt diskuterats och besked måste lämnas under hösten (förslagsvis vecka 42). Euroweek 2011 som arrangerades av Instituto Politecnico de Coimbra har i sin slutliga rapport till närverket angett följande ekonomiska resultat: General budget INCOMES Fees ,00 PRIMENETWORK subvention 1.857,50 Sponsor Águas de Coimbra 1.500,00 Total Incomes ,50 COSTS Hotels ,00 Food ,00 Materials and Others 2.200,00 Web site and suport 7.500,00 Gifts and Awards 5.250,00

10 Stands 2.000,00 Coffee Breaks and Porto de Honra 1.000,00 Transports 3.000,00 Museum logistic 1.230,00 Communication and print materials 2.500,00 Musical moments 3.000,00 5 (5) Total Costs ,00 BALANCE ,50

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 14 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från högskolor och universitet 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Handbok utbyte studieort Växjö

Handbok utbyte studieort Växjö Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier 2015-2016 Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program

Läs mer

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor

Erasmus. Europeiska unionens. utbytes- och samarbetsprogram. för högskolor Erasmus Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolor Erasmus Erasmus är Europas största utbytesprogram för högskolestuderande. Det inrättades 1987 och har under årens lopp blivit oerhört

Läs mer

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten 28 februari 2014 Filosofiska fakulteten Uppdrag att utreda förutsättningarna för en ackreditering av Business/Management utbildningar vid den filosofiska fakulteten, Linköpings universitet; Dnr LiU 2013-01850

Läs mer

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP)

Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Uppföljning av Programmet för livslångt lärande (LLP) Sida 1 (57) Sida 2 (57) Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Bakgrund... 7 3. Utgångspunkter för uppföljningen... 8 4. Övergripande om LLP-programmet

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

En högskola i världen

En högskola i världen Rapport 2008:15 R En högskola i världen internationalisering för kvalitet Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se En

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten?

Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Hur kan vi underlätta samarbete med utländska lärosäten? Rapport från en hearing Forum för internationalisering 12 april 2011 Stockholm Hearing 12 april I denna skrift redovisas vad som kom fram vid den

Läs mer

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK

KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06. Datum och tid: Konferensru. ordförande akademichef EST. Damir Isovic Thomas Wahl HVV UKK KALLELSE MDH 6.1-26/ /13 2013-11-06 1 (3) Rådet för internationell verksamhet Datum och tid: Onsdagen den 6 november, kl. 9. 15-12.00 Plats: Konferensru um B212, Eskilstuna Ledamöter: Peter Dobers Damir

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal

Uppdaterad 2012-03-09 Version 3. Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Uppdaterad 2012-03-09 Version 3 Handbok för etablering av internationella utbytesavtal Innehåll Inledning 3 Översikt av typ av avtal, beredande organ samt beslutsnivå (för etablering av nya utbytesavtal

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12

Studentrekrytering i USA. Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Svar Direkt 2011:12 Svar Direkt 2011:12 Studentrekrytering i USA Hur rekryterar Danmark och Nederländerna studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Studenternas fältstudier

Studenternas fältstudier 4 6 8 10 19 Vikten av att vara internationell Lima och Lund BYTER ERFARENHETER GENOM arkeologin Studenternas fältstudier Nordisk Jazz Från Småland till Zimbabwe Copyright Internationella programkontoret

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013

Redovisning av Malmö stads internationella arbete 2013 SIGNERAD 2014-04-10 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-10 Handläggare Magnus Persson Utvecklingssekreterare Magnus.Persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av Malmö stads internationella

Läs mer

Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships Knowledge Transfer Partnerships erfarenheter från besök på engelska universitet 3 4 april 2008 9 11 april 2008 Denna rapport är sammanställd av: Staffan Lööf Utvecklingsdirektör Högskolan i Borås Jonas

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier

Erasmusmobilitetsbidrag. Guide för högskolor och praktikkonsortier Bilaga VIII Erasmusmobilitetsbidrag Guide för högskolor och praktikkonsortier Läsåret 2009-10 Uppdaterad den 30.6.2009 Innehållsförteckning Till läsaren...4 Kontaktinformation...4 Termer och förkortningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer