BLI EnErgI- EffEktIv LÄS OM fyra företag SOM SParat MILJOnEr PÅ EnkLa EnErgIÅtgÄrDEr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLI EnErgI- EffEktIv LÄS OM fyra företag SOM SParat MILJOnEr PÅ EnkLa EnErgIÅtgÄrDEr"

Transkript

1 BLI Energieffektiv LÄS OM fyra företag SOM SPARAT MILJONER PÅ ENKLA energiåtgärder

2 Lyckat energisparande startar ofta med energikartläggning!

3 Företag som lyckats bra med energieffektivisering har ofta börjat med en energikartläggning. Det är vår slutsats efter att ha följt och arbetat med industriföretag och andra företag under många år. I den här skriften har vi intervjuat fyra företag i Örebro län som arbetat aktivt med energifrågor i några år. Det gemensamma är att de startat med en systematisk energikartläggning och att företagsledningen har varit involverad från början. Andra viktiga framgångsfaktorer är att energiåtgärderna som framkommit har lagts in i en åtgärdsplan som följs upp fortlöpande. Låt dig inspireras! Läs mer om vad som varit framgångsfaktorer i arbetet och hur de olika företagen gått tillväga. Peter Åslund Energikontoret Regionförbundet Örebro Värdefulla länkar Energieffektivisering i företag Nyckeltal och mallar för förenklat energiledningssystem Goda exempel från LIP och KLIMP Regionala aktiviteter i Örebro län och exempel

4 stoneridge electronics enkla ventilationsåtgärder sparade halv miljon per år Ett besök nattetid på företaget gav Samir Salcinovic idéer, som skulle komma att spara kronor per år i minskade elkostnader. På köpet minskade Stoneridge Electronics också sina fjärrvärmekostnader med över kronor per år. Stoneridge Electronics i Örebro tillverkar avancerade instrumentpaneler och färdskrivare för världens alla stora lastbilstillverkare. Bland kunderna finns såväl Mercedes, MAN, Scania och Volvo. Företaget tillverkar färdskrivarnas egna kretskort i avancerade processer, som till stor del styrs av helautomatiska maskiner. Tillverkningen är känslig och kräver en dammfri miljö. Stoneridge har länge varit miljöcertifierad, enligt ISO 14001, men började 2010 att arbeta mer långsiktigt i längre cykler, för att med treårsplanen som bas, kunna arbeta med bland annat energibesparing. Vi började med att göra en energikartläggning över alla våra processer, berättar Samir Salcinovic, miljösamordnare på Stoneridge Electronics. Vi mätte vad varje maskin hade för energiförbrukning, för att ha värden att utgå från. Vi ville vända på varje sten. Ventilation Ganska snart kände Samir att ventilationen i lokalerna var en faktor han inte hade något grepp om, eftersom Stoneridge hyr lokalerna, men betalar elräkningen. Han beslöt sig att göra ett besök nattetid och på helgen, då ingen produktion var igång. Det var mycket nyttigt. Bland annat märkte jag att en kylanläggning var igång samtidigt som ventilationen fläktade ut varmluft. Den båda systemet konkurrerade ut varandra och drog stora mängder energi. Genom att trimma in ventilationen, lära sig hur systemet fungerar och

5 Samirs bästa tips: Börja i liten skala. Mät, men mät inte för mycket, utan analysera de värden du fått och åtgärda. Mät sedan igen. Ha en bra relation med fastighetsägaren om du hyr lokalerna. Arbeta tillsammans med frågorna. Du måste vara entusiastisk och uthållig. Det är bra om du känner till produktionen och har nära till den. Samirs bästa tips: Börja i liten skala. Mät, men mät inte för mycket, utan analysera de värden du fått och åtgärda. Mät sedan igen. Ha en bra relation med fastighetsägaren om du hyr lokalerna. Arbeta tillsammans med frågorna. Du måste vara entusiastisk och uthållig. Det är bra om du känner till produktionen och har nära till den. med en investering på kronor, gör nu företaget av med kwh mindre el. På köpet visade det sig att man gjorde en fjärrvärmebesparing på kwh. Med dagens energipriser är besparingen ungefär kronor. Belysning Nästa steg var att se över belysningen i företagets lokaler. Genom att mäta styrkan med en enkel ljusmätare kom Samir och hans kollegor snart fram till att bäst belysning fanns i gångarna mellan arbetsstationerna. Sämst belysning fanns där människor satt och arbetade. Under en natt plockade vi sedan bort 100 lysrör, varav 50 stycken i produktionen. Ingen märkte någonting. Sedan förbättrade vi istället belysningen vid arbetsstationerna. Genom denna åtgärd gjorde företaget en besparing på kwh per år. Motorvärmare Steg för steg har Samir Salcinovic fortsatt arbeta med relativt enkla åtgärder. Nu är nästa steg att se över den totala belysningen på företaget, till exempel att släcka lampor i lokaler som inte används. Vi har haft personalen med oss hela tiden, utom när vi beslöt att sätta timers på motorvärmarna. Innan vi gjorde det stod motor- och kupévärmarna på hela dagen, så våra anställda fick veva ned rutorna när de åkte från jobbet. Men bilen är lite helig för många och det krävdes en hel del arbete med att ställa in rätt temperaturer och få acceptans, avslutar Samir.

6 Loka Brunn Kur- & Konferenshotell Smart energitänk i samklang med naturen Genom att bygga ett nytt badhus, istället för att renovera det gamla, lyckades Loka Brunn Kur- & Konferenshotell, med modern teknik sänka vattenförbrukningen med 60 procent och spara stora mängder energi. Loka Brunn Kur- & Konferenshotell ägs sedan 2007 av bryggarfamiljen Spendrup. Anläggningen, som har sina rötter från 1720-talet, har 54 fastigheter utspridda som en liten stad i vildmarken. Vi förknippas med natur och vildmark. För oss är det självklart att vara rädda om jordens resurser, säger Marie Dahlgren, platschef på Loka. Vi har en lång historia och genom att driva anläggningen på rätt sätt för vi våra traditioner in i framtiden. Våra traditioner är levande för alla som arbetar här. Högre krav Hela Loka Brunn förknippas med vatten. Såväl det vatten som tappas på flaska, som den spa-anläggning, som lockar allt fler gäster, såväl konferensgäster, som privatgäster från hela landet. Och kunderna ställer allt högre krav på att anläggningen ska arbeta aktivt med miljö och ta sitt ansvar. Bland de åtgärder som företaget gjort är att byta ut olja mot pellets. Den stora pannan ska kunna värma liter vatten till 35 grader och som mest förbrukas 3 ton pellets varje dygn. Och fastighetschef Lennart Edvardsson är nöjd med bytet: Pelletseldningen fungerar mycket bra för oss. Visst kräver det mer skötsel än olja, och det är viktigt att ha personal som kan anläggningen, men det sparar också stora pengar. Nytt bokningssystem Ett nytt bokningssystem har precis tagits i bruk. När en gäst lämnar sitt hotellrum, sänks värmen till 17 grader. När gästen anländer har värmen automatiskt höjts till 22 grader. Detta kommer att innebära stora ekonomiska besparingar, även om vi inte vet hur mycket ännu, fortsätter Marie Dahlgren. Några av våra fastigheter har fortfarande direktverkande el och det är där vi spar mest energi genom vårt nya driftssystem som är kopplat till bokningssystemet. Badhus Det nya badhuset stod klart i december En helt ny anläggning med många småbassänger, där gästerna kan sitta länge och där vattnet är varmt. Vi stod inför att totalrenovera det gamla badhuset från Ett badhus slits snabbt och våra ägare tog beslutet att riva och bygga nytt. Genom att installera modern teknik med värmeväxlare, som tar vara på den värme som finns i det vatten som går ut i avloppet, har vi sparat en hel del energi, samt minskat vattenförbrukningen med 60 procent, berättar Lennart Edvardsson. Han visar också på den smakfulla belysningen, bestående av energisnåla LED-lampor, som sakta ändrar färg och får badhuset att hela tiden byta skepnad. Framtiden De båda entusiasterna har fått blodad tand och pratar om kommande steg. Det handlar om att ha kontrollen över alla processer. Att trimma in och effektivisera ventilationen, byta reglercentraler, fortsätta att ersätta fordonsparken med miljöfordon och mycket annat. Det är lite som att sitta vid ett smörgåsbord och ta för sig. Här finns fortfarande mycket att göra, Lennart Edvardsson.

7 Marie och Lennarts bästa tips Gör en energikartläggning. Det finns bidrag att söka och även om det inte är så stora pengar, kan det vara ett värdefullt startskott. Titta på pellets en mycket kostnadseffektiv energikälla. Förr eller senare kommer dina kunder att ställa krav. Då är det bättre att vara förberedd.

8 textilia Prisbelönt textilföretag satsade på pellets Svanenmärkta tvätt- och textilleverantören Textilia har halverat sina koldioxidutsläpp och minskat vattenförbrukningen med en tredjedel genom genomtänkt och långsiktigt miljöarbete. Miljö- och kvalitetschef Jonas Olaison visar priserna, som finns i företagets sammanträdesrum. Örebro kommuns miljöpris 2011 och Miljöstyrningsrådets pris för Utmärkt hållbar leverantör Ett långsiktigt arbete med miljö har givit resultat på många sätt, framför allt genom minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. De två priserna blir en rolig bonus, som stärker personalen och får oss att känna delaktighet och stolthet i arbetet, säger Jonas Olaison innan vi går vidare in i det stora tvätteriet. Textilia, som hyr ut kläder till bland annat landstingen i Örebro län, Norrbottens län, Västerbotten, Blekinge och Kronoberg, hanterar varje dag 100 ton tvätt, som tvättas i företagets fem anläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Karlskrona och Örebro. Företaget har omkring 400 anställda. Förnyelsebar energi Tvätterier är stora energislukare. Det går åt stora mängder energi till att värma upp vatten och köra de stora torktumlarna som torkar tvätten. Genom att minska vattenförbrukningen i tvättmaskinerna minskar man också energiförbrukningen. Men det är inte bara att minska mängden vatten utan man måste noggrant avväga mängden och typen av tvättmedel som används, tvättiden och tvättemperaturen. Vi har låtit ett externt konsultföretag göra energikartläggningar av alla våra anläggningar under ett par

9 års tid, fortsätter Jonas Olaison. Dels är det värdefullt med externa ögon som går igenom anläggningarna tillsammans med vår duktiga personal, dels kan konsulterna sina saker och hittar snabbt de viktigaste förslagen till åtgärder. Pellets Många av företagets fastigheter är gamla och det fanns ganska många tämligen enkla sätt att spara energi och pengar. Först byttes två av de gamla oljepannorna ut mot pellets, vilket gjorde att koncernen snabbt halverade sina utsläpp av fossil koldioxid. Nästa steg var att byta ut ett av de så kallade tvättrören gigantiska tvättmaskiner, stora som två friggebodar. Genom tvättrörsbytet kunde vi minska vattenförbrukningen från 21 liter per tvättat kilo till 8 liter. Det är hälften av vad en riktigt energisnål hemmatvättmaskin förbrukar, förklarar Jonas Olaison. Hela kedjan Genom en långsiktig investeringsplan kommer företaget nu att arbeta vidare. Kunderna, framför allt kommuner och landsting, ställer hårdare krav på att företagen ska ha ett långsiktigt miljöarbete det som på engelska kallas CSR (Corporate-Social-Responsibility). Och det gäller inte bara miljön: Idag kräver våra kunder allt oftare att våra textilier ska tillverkas av miljömärkt bomull, som är framställd med mindre gifter och kemikalier. För oss är det däremot ingen självklarhet att enbart arbeta med bomull, eftersom bomullstillverkning generellt har stor miljöpåverkan vid tillverkning och hög energiåtgång vid tvätt och torkning. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra textiler och se över vår fordonspark, allt för att minska den totala miljöpåverkan, avslutar Jonas Olaison. Jonas bästa tips. Identifiera dagsläget och sätt upp startvärden på så mycket som möjligt. Koppla alla värden till ett lämpligt produktionstal så att du får nyckeltal du kan följa. Sätt upp en långsiktig vision. Sätt upp mål med konkreta och detaljerade handlingsplaner som siktar mot visionen. Börja med det som har störst miljöpåverkan.

10 nolato silikonteknik Miljoninvestering som återbetalar sig snabbt Med stora lokaler och skenande elkostnader behövde något göras på Nolato Silikonteknik i Hallsberg. Bergvärmepump blev lösningen på uppvärmningsfrågan. En miljoninvestering som kommer att betala sig inom tre år. Nolato Silikonteknik i Hallsberg har idag ett trettiofem anställda. Men företaget, som blev en viktig underleverantör till Ericsson och Nokia under mobiltelefontillverkningens glansdagar runt år 2000, hade som mest över 200 personer anställda som arbetade femskift. När luften gick ur den svenska telecomindustrin och tillverkningen flyttade till Kina, stod företaget med alltför stora lokaler. De första åren rullade det på, men när elpriserna började stiga insåg nuvarande VD:n Anders Ericsson att det var nödvändigt att ta tag i frågan. År 2009 började vi med att göra en energikartläggning tillsammans med vår konsult, som vi arbetat mycket med under åren, berättar Anders Ericsson. Överdimensionerat Konsulten kom fram till en rad konkreta åtgärder, en del billigare, andra som krävde större investeringskostnader. I det första steget såg man över ventilationen, som var kraftfullt överdimensionerad för dagens produktion. Vi genomförde några enkla åtgärder, vi minskade helt enkelt flödet och installerade ett nytt styrsystem, för att bättre kunna styra vilken ventilation vi behöver i just den stunden, berättar Jan-Erik Lans, tidigare VD på företaget, idag pensionär, men engagerad i företagets energisparåtgärder. Genom dessa åtgärder sparade företaget direkt kronor i månaden i sänkt elförbrukning. Styrsystemet kostade kronor, vilket var intjänat efter tre månader. Bergvärme Företagets uppvärmning sköttes av en elpanna på 100 kw. Egentligen var lokalerna byggda för att till stor del värmas upp av överskottsvärme från företagets maskiner, men när en stor del av maskinerna försvann, blev det allt kallare i lokalen och den stora elpannan fick jobba hårt. Riktigt kalla

11 Anders och Jan-Eriks bästa tips Elpriset kommer inte att bli billigare. Gå in för att spara el. Ledningen måste driva frågan i ledningsgrupp och ute bland personalen. Alla måste lära sig att ha ett långsiktigt förhållningssätt. Satsa på ett bra styrsystem till ventilation och uppvärmning, så att du kan ha kontroll över din verksamhet. vinterdagar räckte den helt enkelt inte till. Vi beslöt oss för att gå över till bergvärme, fortsätter VD Anders Ericsson och visar de två stora bergvärmepumparna på företagets övervåning. Pumparna installerades av Storå Rör i Storå. Sammanlagt borrades 12 djupa borrhål utanför företaget och när pumpen kopplades in 2010 var förväntningarna stora. Men de högt satta förväntningarna kom att överträffas. Installationen av bergvärme och ventilationsåtgärderna gjorde att uppvärmningskostnaden minskade med hela 70 procent. Investeringen i bergvärme kostade oss ca 1,3 miljoner kronor, och det har vi alltså tjänat in på omkring 3 år, säger Anders Ericsson imponerad. Nog trodde jag att vi skulle spara pengar, men jag kunde inte för mitt liv tänka mig att det skulle bli så mycket. Nolato gick från att förbruka MWh 2008, till en förbrukning på 933 MWh En total energibesparing på 41 procent. Blodad tand De båda herrarna fick blodad tand och fortsatte hitta möjligheter att spara energi. De har redan gjort en hel del. Framför allt handlar det om ett annat tankesätt hos personalen. Att inte dörrar ska stå öppna i onödan, att man ska tänka ungefär som man gör hemma. Personalen har fått regelbunden uppföljning på frukostmöten och andra träffar. Nästa steg kan bli att se över belysning, till exempel installera rörelsedetektorer, samt eventuellt tilläggsisolera taket. Idag måste alla svenska företag se över sin konkurrenskraft. Konkurrensen från Asien är stenhård och varje sparad krona kommer att behövas i framtiden för den svenska industrin, avslutar Anders Ericsson.

12 sök energikartläggningschecken! Enskilda företag kan till och med 2014 söka ekonomiskt stöd med upp till 50 procent av kostnaden, eller max kr, genom den statliga energikartläggningschecken. Bidraget söks direkt på I april 2012 hade över 500 svenska företag och lantbruk sökt stödet. Energikontoret har i uppdrag att ge mer information om energikartläggningsstödet samt om andra möjligheter, t ex utbildning, för att minska företagets energikostnader. De kommunala energi- och klimatrådgivarna bistår också med råd och tips utan kostnad. För mer information gå in på eller ring oss på tel layout text/foto tryck Energikontoret Regionförbundet Örebro verkar för effektivare energianvändning, ökad andel förnybar energi och en ekologiskt hållbar tillväxt. Den här skriften har tagits fram som en del av Örebroregionens klimatinvesteringsprogram som finansierats av Naturvårdsverket via KLIMP.

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

det bästa vi gjort! s4-5

det bästa vi gjort! s4-5 Ut med el-elementen! Spara 850 000:- Familjen Johansson bytte bort oljepannan, sparade 250 000 s3 Benny sänkte sin energiförbrukning s6 En informationstidning Berghogens Rör AB Värmepump det bästa vi gjort!

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Alternativ Energi Medlemsblad för Södermanlands Energiförening Årgång 30 Nr 1 2009 SÖDERMANLANDS ENERGIFÖRENING Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Vindkraften kommer till Södermanland Se sidan

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering första steget till ett hållbart företagande! Kartläggning av 10 västerbottniska företag 1 redaktör, projektledare ulrika lundberg foto mikael lundgren, bild i norr tryck och layout

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer