Årsredovisning Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012. Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Koppla upp Koppla in Koppla på Koppla av GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

2 2012 Koppla rätt så kan du koppla av Det går att beskriva Gävle Energis verksamheter på många olika sätt. En årsredovisning är ett sätt. Där finns den ekonomiska beskrivningen i förvaltningsberättelsen med siffror, nyckeltal, procent och decimaler. Ofta finns också en mer textbaserad beskrivning som på olika sätt lyfter fram det gångna året. I den här årsredovisningen har vi valt att göra det i form av korta artiklar och notiser som vi hoppas ska ge en inblick i företagets mångfacetterade verksamhet. Men man kan också beskriva det så enkelt och kortfattat som på omslaget: Koppla upp, koppla in, koppla på, koppla av. Om du kopplar upp dig på ett av världens bästa bredband, kopplar in vår miljövänliga fjärrvärme och kopplar på 100 % förnybar el, så kan du sedan koppla av och vara trygg med att du gjort kloka val! 02 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

3 1ORD & BILDER: 04 PER LAURELL, VD Ett effektivt år med bra resultat 06 ÅRETS HÄNDELSER En sammanfattning i notiser och artiklar 2SIFFROR & GRAFER: 23 DE VIKTIGASTE NYCKELTALEN 25 KONCERNSTRUKTUR 26 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 31 RESULTATRÄKNINGAR 32 BALANSRÄKNINGAR 34 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 34 MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 35 KASSAFLÖDESANALYSER 36 NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN 49 REVISIONSBERÄTTELSE 50 GRANSKNINGSRAPPORT 51 DEFINITIONER GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

4 ETT EFFEKTIVT ÅR med bra resultat! Hur ska man summera ett år som, för ovanlighetens skull, inte innehöll särskilt många anmärkningsvärda händelser? Utom en då det ekonomiska resultatet som blev rekordbra! År 2012 blev på många sätt ett år när vi skördade frukterna av tidigare projekt och investeringar. Vi har under en lång rad av år fokuserat på att effektivisera verksamheten och skapa utrymme för en organisation som både klarar dagens och framtidens krav. Nu ser vi en stark balansräkning och ett mycket starkt resultat, vilket förstås är oerhört glädjande. I ärlighetens namn ska vi säga att vädret 2012 också hjälpte till. Det var lagom varmt och kallt under hela året vilket gjorde att vi kunde köra fjärrvärmen optimalt. Dessutom gjorde den regniga sommaren att våra egna vattenmagasin fylldes på. Våra produktionsanläggningar har gått bra med få störningar. Vi kan konstatera att maskinen Gävle Energi fungerar och levererar, självklart till största delen tack vare våra engagerade medarbetare. Några förhållanden under 2012 förtjänar ändå att särskilt lyftas fram: Produktionen vid Bomhus Energi startade och leveranserna av ånga till BillerudKorsnäs kom igång. Satsningen på 1,9 miljarder kronor är inte bara unik genom ett samarbete mellan ett kommunalt bolag och ett privat företag. Samarbetet leder också till en minskad förbrukning av fossil olja med cirka m 3 per år. Det är ett väsentligt bidrag till en klimatneutral framtid! Biogasanläggningen vid Duvbacken fortsatte att producera lokal biogas, bland annat till stadsbussarna. Det är också ett bidrag till att minska beroendet av fossila bränslen. Vindkraften och vårt delägda vindkraftbolag Samkraft står inför tuffa utmaningar till följd av låga elpriser. Det är alltid intressant att titta lite runt hörnet och in mot framtiden, inte minst när man summerar det som varit. Vilken utveckling ser vi framför oss de närmaste åren? Jag tror att det kommer att handla väldigt mycket om hur vi producerar, levererar och använder energi för att utnyttja våra resurser på bästa sätt och samtidigt minimera miljöpåverkan. Samverkan med våra kunder, leverantörer, energi- och industrikollegor blir allt viktigare. Bomhus Energi är ett bra exempel på det senare. Vi ser att vår strategi att ta till vara industrins spillvärme, eller som den allt mer kallas, restvärme är helt rätt. Frågan är bara hur vi går vidare och utvecklar användningen. Det kan skapa förutsättningar för helt nya verksamheter i regionen! Ett nytt begrepp är att kalla detta hållbar innovativ tillväxt. Vår satsning på fjärrkyla ser ut att ta fart igen. Den blir ytterligare en viktig pusselbit i vårt breda erbjudande av produkter till våra kunder och stärker även vår fjärrvärme. Slutligen vill jag gärna lyfta fram hur glada vi är att kunna konstatera att Gävle Energi har ett starkt varumärke. Våra kunder gillar oss, det visar två oberoende undersökningar under Det stärker oss i vår uppfattning att vi ska fortsätta att bygga lojalitet och vara en engagerad aktör i utvecklingen av vår region! Ett stort tack till alla medarbetare och kunder för ett fantastiskt 2012! Per Laurell, VD Gävle Energii 04 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

5 Gävle Energi har visat god form under 2012 och har siktet inställt på många framgångsrika år framöver.

6 koppla in din el per timme Priset på el varierar ständigt, beroende bland annat på tillgång och efterfrågan. Nu finns det möjlighet för enskilda elkunder att köpa el per timme. Om du vill vara en mycket aktiv elkund kan du alltså välja att använda el när den är som billigast på dygnet, säger Anton Holton, ansvarig för Gävle Energis elhandel. För storanvändare blir det förstås mer intressant än för vanliga hushåll. Den här produkten är fortfarande ny hos oss, det tar alltid lite tid innan det slår igenom. Men vi strävar efter att kunna erbjuda våra kunder ett så brett urval av alternativ som möjligt. Elsamarbete stärker regionen Som lokalt energibolag har Gävle Energi en viktig och tydlig roll i utvecklingen av Gävle och Gävleregionen. Men samarbetet med andra aktörer sträcker sig längre bort än så. Tillsammans med Söderhamn NÄRA bedriver vi elhandel i Söderhamns kommun. Samarbetet med Söderhamn NÄRA gynnar båda parterna, men framför allt alla som bor i Söderhamn, säger Anton Holton, elhandelschef på Gävle Energi. Vi vill vara med och utveckla Söderhamnsregionen. På det här sättet blir vi ett starkt alternativ till de utsocknes elleverantörer som av tradition varit dominerande i området. Det säger sig självt att om du väljer en lokal elleverantör, så stannar mer av de pengar som du betalar för din el nära dig. SÄKERHETEN FRÄMST Teknisk utrustning i ett antal nätstationer uppdaterades under Vid sidan av att öka driftsäkerheten i nätet är förstås personsäkerheten alltid högt prioriterad i vår verksamhet. Därför sker det hela tiden en uppgradering av vår tekniska utrustning och skyddsutrustning, konstaterar Thomas Tillman, chef för Elnät. LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET För Gävle Energi är frågor om hållbarhet helt integrerade i den normala affärsverksamheten och det dagliga arbetet. Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor och tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Nedan kan du läsa ett urval av viktiga händelser från Andelen biobränslen i värmeproduktionen var 97 procent under 2012, tack vare hög tillgänglighet i anläggningarna och gynnsamma väderförhållanden. Det är klart över målet på 95 procent. Vi bidrog till energieffektivisering med motsvarande 2 GWh för våra kunder, målet var 1 GWh. Vi möjliggjorde konvertering av olje- och eluppvärmning motsvarande 2 GWh. Det är visserligen lägre än det uppsatta målet på 10 GWh, men ger ändå en positiv effekt. Orsaken till det lägre utfallet hänger ihop med att det tidigare har genomförts omfattande konverteringar samt att elpriset varit relativt lågt. Starten av biobränslepannan vid Bomhus Energi minskar miljöpåverkan motsvarande oljeeldade villor per år. Produktionen av biogas vid Duvbackens reningsverk motsvarar liter bensin per dygn. Därmed minskas också regionens utsläpp av fossil koldioxid med motsvarande volymer. Inom Samkraft, där Gävle Energi är en av delägarna, finns vindkraftverk motsvarande 20 MW installerad effekt. All el som säljs via Gävle Energisystem AB produceras i anläggningar med enbart förnybar produktion i form av vatten- och vindkraft samt biobränslen. Stolt sponsor till Stolt & Nykter, en rolig och nykter skolavslutning för ungdomar i Furuviksparken. Vi engagerar oss i programråd, mässor, ingenjörskvällar och informationstillfällen i skolan samt tar emot praktikanter och studiebesök kontinuerligt. Viktig samverkan med Högskolan i Gävle avseende forskning, utbildning, praktikplatser, examensarbete och stipendium. Långsiktigt utbyte som fadderföretag till en sjundeklass i projektet Trossen. 06 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

7 OBS! HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS! DEN GICK ÄVEN SOM UTOMHUSREKLAM! raida utan lagg Varför nöja sigapple med lagom? GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 EN STRATEGI FÖR hela länet År 2020 bör 90 procent av hushållen och 95 procent av företagen i Gävleborg ha tillgång till 100 Mbit/s. Det slås fast i en regional bredbandsstrategi. Som en av de största aktörerna i regionen har naturligtvis GavleNet varit engagerade i arbetet. Bredband med hög kapacitet är idag minst lika viktigt för infrastrukturen som vägar och järnvägar, konstaterar Christer Englund affärsområdeschef för GavleNet hos Gävle Energi. Det finns knappt något företag eller någon verksamhet som inte är beroende av ett snabbt bredband. GavleNet är redan idag ett av världens bästa bredband. Tekniken är stabil och har närmast obegränsad kapacitet. Med alla nya streamingtjänster som till exempel SVT:s webbsändningar och Netflix krävs det stor kapacitet för att kunna tillgodogöra sig det ökande utbudet, säger Christer Englund. Nu arbetar vi vidare med att anpassa strategin på kommunnivå. Uppmärksammad reklamkampanj Varför nöja sig med lagom? Så lyder GavleNets så kallade pay off. Det syftar förstås på att Gavle- Net har kapacitet och stabilitet som motsvarar högt ställda krav på kommunikationslösningar. Under hösten 2012 lanserades en reklamkampanj i TV, på bio, på internet och utomhus som med humor lyfte fram hur nöjda både företagare och privatpersoner är när de fått GavleNet. Filmerna blev uppmärksammade, inte minst den med den dataspelstokiga gamla damen som på äkta gamer-språk förklarade fördelarna med ett leet bredband. Den reklamfilmen klättrade högt i reklambranschens egen tidning Resumés omröstningar. 08 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

9 Fler kopplar upp mer! När allt fler och mer avancerade tjänster kan utföras via bredband ökar behoven av fiberoptisk kabel så kallad svartfiber. Vi märker en tydligt ökad efterfrågan och måste börja planera för att bygga ut mer svartfiber i centrala delarna av Gävle, säger Christer Englund på GavleNet. FJÄRR- VÄRME är ren miljönytta Få energiåtgärder kan visa på så stor och omedelbar miljönytta som att ersätta oljeeldning med fjärrvärme. Om du har direktverkande el för uppvärmning av din bostad och väljer att konvertera till fjärrvärme, är framför allt en lägre och mer stabil kostnad ett starkt argument. I centrala Gävle är redan 95 procent av alla fastigheter uppvärmda med fjärrvärme, konstaterar Peter Rosenkvist på Gävle Energi. Nu arbetar vi oss utåt i kommunen och ser var det finns öar av fastigheter där vi kan erbjuda inkoppling på fjärrvärmenätet. I och med att Bomhus Energi byggde biobränslepannan vid BillerudKorsnäs säkrades Gävles leveranser av fjärrvärme under lång tid framöver. Ingen fastighetsägare behöver känna oro för att ansluta sig till fjärrvärmenätet om möjligheten finns, säger Peter Rosenkvist. Vi arbetar med färdiga Villapaket som tydligt visar investeringskostnaderna och hur stor del av den som är möjlig att göra ROT-avdrag för. Även för den som först behöver installera ett vattenburet värmesystem i sin fastighet kan vi erbjuda fasta paketpriser. Fjärrvärme är en trygg investering i alla led. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 VÄDERSÄKRINGAR och projekt Arbetet med att göra elnätet mindre känsligt för väder, vind och avbrott pågår kontinuerligt förstärkte vi elnätet i Hedesunda och i Eskönområdet. I Valbo har ytterligare redundans byggts inom kabelnätet för att öka leveranssäkerheten. I samband med bygget av den nya ridanläggningen i Ersbo har vi byggt om och förstärkt högspänningsnätet. Gävle Energi tittar också på eventuella förändringar av elnätet i samband med den planerade utbyggnaden av VA-nätet till Norrlandet och Furuvik. DEN GODA ARBETSPLATSEN UNDERSÖKS Gävle Energi har gått in i ett treårigt forskningsprojekt i samarbete med Högskolan i Gävle. Tillsammans med två andra organisationer ska Gävle Energi undersökas för att bland annat identifiera friskfaktorer som påverkar arbetsmiljön. Under 2012 inleddes projektet med ett antal djupintervjuer bland personalen. Nya kanaler testades vid läcka Den 1 oktober 2012 kom ett larm via fjärrvärmenätets övervakningssystem om en skada på den huvudledning som försörjer Gävle med värme och varmvatten från BillerudKorsnäs och Bomhus Energi. Läckan lokaliserades till korsningen Brynäsgatan/Waldenströmsgatan. En läcka på huvudledningen är förstås allvarlig, konstaterar Peter Rosenkvist, chef för affärsområdet Fjärrvärme hos Gävle Energi. I efterhand kunde vi konstatera att 6150 kunder berördes av avbrottet. Det tog oss ett dygn att ta fram en fullständig plan för hur arbetet med att laga läckan skulle gå till. Läckan var lagad och allt arbete avslutat efter tio dagar. Det är många delar som berörs i den typen av planering. Information till kunder och allmänhet, lämplig teknisk lösning för reparationen, resursplanering, riskanalys med mera. Självklart vill vi laga skadan så snabbt som möjligt, men vi kan inte äventyra säkerheten för vår egen personal eller andra som blir inblandade, säger Peter Rosenkvist. För första gången testade vi att gå ut med information via Facebook och Twitter samt via vår egen hemsida. Vi kunde informera fortlöpande under arbetets gång och har fått mycket bra respons från de kunder som berördes av avstängningen. 10 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

11 BOMHUS ENERGI kopplade in pannan I augusti 2012 inleddes leveranserna av ånga från Bomhus Energi till BillerudKorsnäs. Det unika samarbetsprojektet mellan Gävle Energi, BillerudKorsnäs och Gävle kommun, som påbörjades 2009 nådde då sitt första delmål. Biokraftvärmeverket eldar restprodukter i form av bark från BillerudKorsnäs Gävles produktion som omvandlas till ånga, varmvatten och el. Det nya biokraftvärmeverket hjälper till att minska oljeanvändningen drastiskt, vilket naturligtvis innebär stora miljövinster. Det här är ett jättespännande projekt, säger Inger Lindbäck, chef för affärsområdet Energiproduktion hos Gävle Energi. Det finns många vinnare i projektet inte minst gävleborna som på det här sättet får en tryggad försörjning av fjärrvärme under lång tid framåt. Även miljön är en vinnare tack vare den minskade fossiloljeanvändningen samt den utökade förnybara elproduktionen. Dessutom är det rent tekniskt spännande och komplext att koppla in en så här stor anläggning i en befintlig industriverksamhet. NYTT kundinformationssystem Som första energibolag i Sverige har Gävle Energi tagit ett nytt kundinformationssystem från leverantören CGI i drift. Vi har varit med i utvecklingen och testat systemet som är väl anpassat för ett modernt energibolag med miljön, klimatet och kundnyttan i fokus. Systemet kommer våra kunder till nytta bland annat genom en effektivare och mer flexibel hantering av avtal, produkter och priser. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 12 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

13 HÅKAN JÖNSSON MARKNADsCHEF Vi gör det möjligt att koppla av Det roliga är att de kunder som haft många kontakter med oss är betydligt mer nöjda än de som haft få eller inga kontakter. Så ser det inte alltid ut hos företag. Marknadschefen Håkan Jönsson har anledning att vara nöjd med resultaten från de undersökningar som Svenskt Kvalitets Index (SKI) och Brand Clinic gjorde åt Gävle Energi Gävle Energi placerar sig i den absoluta toppen bland jämförda energibolag när det gäller kundnöjdhet hos privatkunderna. I princip uppvisar företagskunderna samma nöjdhet. Vårt arbete inriktas mycket på att ytterligare förenkla för våra kunder att kommunicera med oss, säger Håkan Jönsson. Vi vill öppna fler kontaktytor så att våra kunder kan använda den kanal som passar var och en bäst. Vi har en stor fördel i och med att alla våra produkter är sånt som människor behöver i sin vardag. Vi säljer inget onödigt. Vi är möjliggörare! Alla behöver ljus och värme i sina hus, företag behöver energi för att driva sina maskiner och verksamheter, både företag och enskilda behöver tillgång till bredband för att kunna kommunicera. Utmaningen för oss är att hela tiden vara det bästa alternativet för kunderna. Även den Brand Audit, undersökning av Gävle Energis varumärke, som gjordes 2012 gav positiva resultat. Mer än 70 procent av både privat- och företagskunderna har en positiv eller mycket positiv attityd till Gävle Energi. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 adam vidhög STUDENT Jag varvar arbete och studier För mig som kommer direkt från gymnasiet är Co-op ett utmärkt sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet parallellt med studierna. Co-op står för cooperative education och betyder att delar av utbildningen sker på plats hos ett företag och att studenterna har lön från företaget under den perioden. Adam Vidhög är 20 år och kommer ursprungligen från Östhammar. Han läser andra året som energisystemingenjör på Högskolan i Gävle. Adam har valt att läsa utbildningen under fyra år istället för tre. Varje läsår arbetar han tio veckor på Gävle Energi som en integrerad del i utbildningen. Det var en viktig anledning till att jag sökte den här utbildningen i Gävle, säger Adam. Vi fick besök på gymnasiet från högskolan som berättade om den här möjligheten. Jag skulle definitivt rekommendera andra att välja samma väg. Adam sökte och fick erbjudande från flera företag när det blev dags för praktikperiod. Han valde Gävle Energi för att verksamheten verkade bred och intressant. Under min första arbetsperiod var jag runt på olika avdelningar och fick se hela företaget och hur de jobbar. Nu under min andra period har jag koncentrerat mig på energitjänster och projekt. Där har jag fått vara med på aktuella projekt och energianalyser för att se och lära samt jobba med egna mindre projekt. Jag har visserligen mer än halva utbildningen kvar men jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba vidare på Gävle Energi när jag är färdig. 14 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

15 SJÖKABELN kartlagd projekt ska rädda fiskens vandring I samband med de stora muddringsarbeten som pågår för att bredda inseglingsrännan till Gävle Hamn, blev det aktuellt att lokalisera den elkabel som går mellan fastlandet och Limön. En signal skickades genom kabeln, den kunde sedan avlyssnas och koordinaterna bestämdes med hjälp av GPS. Tills vidare får kabeln ligga där den ligger, men det kan bli aktuellt att flytta den om mudderverken riskerar att komma för nära. NATUREN STUDERAS INFÖR NYTT KRAFTVERK Planeringen och förstudierna för ett eventuellt nytt vattenkraftverk i Forsbacka fortsatte under Bland annat gjordes en stor inventering under sommaren av fiskbeståndet i hela Gavleån. Det var Länsstyrelsen Gävleborg som svarade för undersökningen i samarbete med Karlstads Universitet. Gavleån är mycket viktig för Gävle med omnejd, inte minst för rekreation och fiske. Därför är det angeläget att göra noggranna studier av hur den biologiska mångfalden påverkas vid ett nybygge. Det finns sedan tidigare ett avstängt vattenkraftverk på samma plats. Nu tittar vi på vad som händer om vi bygger ett nytt i en intillliggande vattenfåra, berättar Inger Lindbäck, ansvarig för affärsområdet Energiproduktion. Vi är fortfarande bara i ett planeringsskede där vi hoppas sätta spelreglerna för vad som är långsiktigt hållbart i Gavleån. Det kan handla om hur vi bygger trappor för fisken förbi dammarna, hur skyddsgaller ska vara utformade för att inte fisken ska skadas av turbinerna och andra liknande åtgärder. DAMM I Mackmyra ombyggd Vattenkraft har många fördelar, inte minst är den vår största källa till förnybar energi. Men som all annan mänsklig verksamhet påverkar den ändå miljön i något avseende. De sju vattenkraftverken i Gavleån är idag hinder för fisk att vandra mellan Storsjön och mynningen i Gävles inre fjärd. Tack vare bidrag från Miljöfonden, Gävle Energi och Nilsson Kraft kunde vi inleda ett projekt 2012 för att ta fram ny teknik som ska underlätta passagen förbi vattenkraftverk, berättar Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Gävleborg. Tillsammans med Karlstads Universitet och Gävle kommun ska länsstyrelsen hitta metoder för att återställa fiskvandringen i Gästrikland. I Storsjön och andra sjöar uppströms i Gavleån finns ål som nått rätt ålder för att vandra ut i havet. Men med nuvarande situation riskerar många att fastna i turbinerna i vattenkraftverken. Genom att bygga fingaller med ny utformning och omlöp kan fisk hindras från att gå in i kraftverken. Det ger vandrande fiskarter helt andra möjligheter att reproducera sig. Idag skadas och dödas till exempel ålar, som med sina långsmala kroppar är särskilt utsatta i turbinerna. Herrgårdsdammen vid Mackmyra Bruk blev färdig 2012 efter att ha byggts om. Alla dammanläggningar inspekteras regelbundet för att kontrollera att de är i gott skick och att alla säkerhetsanordningar fungerar bra. All reglering av vattendrag är noggrant styrd av bestämmelser och vattendomar. Syftet är att skydda människor, djur- och växtliv i och kring vattnen från negativa effekter av exempelvis kraftproduktion. Gävle Energi har därför ett stort ansvar knutet till sin verksamhet. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 Få elavbrott under 2012 GOTT BETYG FÖR VARUMÄRKEN Ett ovanligt lugnt år på väderfronten gjorde att den genomsnittliga avbrottstiden per elnätskund hamnade på 11,9 minuter under Så få och så korta elavbrott som möjligt är förstås målet. Kunderna förväntar sig avbrottsfria leveranser. En stor del av vårt arbete går ut på att göra elnätet säkrare och mindre känsligt för störningar, säger Thomas Tillman, chef för affärsområdet Elnät. Vi vädersäkrar och gräver ned ledningar i marken. Runt 25 minuters avbrott per elnätskund och år är en normal siffra för Gävle Energi. I Sverige ligger avbrottssnittet per elnätskund på cirka 65 minuter. Men det kan variera kraftigt mellan olika år. En undersökning som genomfördes under 2012 av varumärkeskonsulten Brand Clinic visade att Gävle Energi och GavleNet har mycket stark ställning i medvetandet hos både privatkunder och företagskunder. Våra kunder uppfattar att vi levererar produkter och tjänster med hög tillgänglighet och god servicekvalitet. Allt fler kopplar om till biogas Den lokalt producerade biogasen i Gävle får allt fler kunder och användare. Stadsbussarna i Gävle har sedan starten hösten 2011 ökat sitt antal biogasdrivna bussar från fem till tretton. Även privatbilister, taxibolag och andra näringsidkare har upptäckt gasbilarna som ett miljövänligt alternativ. Verksamhetsmässigt har 2012 mest handlat om att trimma in vår produktionsanläggning och tankstället på Sörby Urfjäll, säger Håkan Jönsson på SBI Biogas. Men vi märker en tydlig ökning av efterfrågan och vi kommer därför att behöva mer produktionskapacitet här i vår region. Under 2012 producerades cirka normalkubikmeter biogas vid anläggningen i Gävle. FADDERFÖRETAG till 7:or Gävle Energi har länge arbetet med nära relationer till både högskole- och gymnasieprogram. Nytt för 2012 är att Gävle Energi även är fadderföretag till en klass i årskurs 7 på Stenebergsskolan inom ramarna för projektet Trossen. Syftet är dels att allmänt väcka intresset för energifrågor hos eleverna, dels att långsiktigt få dem att välja utbildningar med energiinriktning. Energifrågor finns med i många skolämnen och eleverna får även göra studiebesök hos Gävle Energi. Nära rekord för hetvatten Ett temperaturmässigt svalt 2012 gjorde att hetvattenleveranserna till fjärrvärmenätet från BillerudKorsnäs och Johannes Kraftvärmeverk var de näst högsta någonsin. Rekordnoteringen står fortfarande 2010 för, då vi hade ännu strängare kyla i vårt område. 16 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

17 (bio)gasar STADSBUSSARNA gärna I GÄVLE Claes Forsberg, fordonsansvarig Om vi ska bidra till en förbättrad miljö är det här en bra lösning. Just nu, i alla fall. Jürgen Lorenz är VD på Nettbuss Stadsbussarna AB. I Gävle utökade de sin gasbussflotta från fem till tretton bussar Idag är biogas ett bra alternativ, hur det ser ut om ett antal år är svårare att sia om. Stadsbussarnas intresse för biogas var en förutsättning för satsningen på lokal produktion i Gävleregionen. Det krävdes en viss efterfrågan i grunden för att satsningen skulle realiseras. När både produktion och tankmöjligheter finns på plats blir det mycket lättare för fler företag och privatpersoner att våga satsa på gasdrift. Vi märker att våra kunder tycker om gasbussarna, de känner säkert att de också är med och bidrar ännu mer till en bättre miljö genom att både åka kollektivt och gasdrivet. Sen går gasbussarna faktiskt både lite tystare och mjukare, påpekar Jürgen Lorenz. Biogas är något lite dyrare att köra på än diesel, men det är ingen stor skillnad. När vi tittar lite längre fram kommer säkert andra drivmedel. Personligen tror jag mycket på eldrift i någon form eller kanske gashybridmotorer, säger Jürgen Lorenz. För oss handlar det om att bussarna måste klara att köras på samma sätt som dieselbussarna innan de behöver tankas eller laddas. Claes Forsberg är fordonsansvarig på Nettbuss Stadsbussarna i Gävle. Han har också bara positiva erfarenheter av gasdriften. Det har fungerat jättebra. Vi har framför allt en bra dialog med Gävle Energi och får i god tid veta om det kommer att uppstå några störningar i leveranserna av gas. Jag var lite skeptisk innan till hur produktionen skulle fungera, men det har inte varit några problem för oss alls. Själva gasbussarna är faktiskt lite piggare att köra och våra förare uppskattar dem. De tycker att gasbussarna är roligare än dieselbussarna. Varje gasbuss körs cirka kilometer om året. Det enda negativa är att det tar lite längre tid att tanka en gasbuss och vi ser fram emot när vi får långsamtankning (tankning under lägre tryck men längre tid) som innebär att vi får in mer gas i bussens tank. Vi är inte minst positiva till samarbetet med SBI Ekogas. De är lyhörda för våra behov och väldigt professionella. Det märks att de vill ligga i framkant av utvecklingen och vara en bra leverantör, säger Jürgen Lorenz. Kvalitet och miljö utvecklas positivt Sedan 2006 är Gävle Energi certifierade enligt ISO 9001 och Under 2012 genomfördes den senaste certifieringsrevisionen där vi förnyade våra certifikat. Detta sker vart tredje år. Resultatet visar att Gävle Energis prestanda inom kvalitet och miljö har utvecklats i en positiv riktning och att vårt ledningssystem stödjer affärsidé och verksamhetsmål. Dessutom visar våra medarbetare ett stort engagemang och bra kundfokus. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

18 Har du el att sälja? ELCERTIFIKATEN upphör för vår vattenkraft Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att öka produktionen av förnybar energi. För Gävle Energis del har det inneburit att vi har kunnat tillgodoräkna oss certifikat för den egna elproduktion som baserats på vattenkraft. Men i och med utgången av 2012 försvinner den möjligheten då anläggningarna i samtliga fall är byggda före För Gävle Energis del innebär förändringen ett inkomstbortfall på mellan 7 och 10 miljoner kronor per år. Det här har vi ju vetat om hela tiden, säger Inger Lindbäck som är chef för Gävle Energis energiproduktion. Om vi bygger nya anläggningar i framtiden kommer vi in i systemet igen. Det kallas mikroproduktionsavtal och från 2012 kan du som har egen småskalig elproduktion sälja ditt överskott till den nordiska elbörsen. Själva avtalet skriver du med elnätägaren, i Gävle blir det alltså Gävle Energi, berättar Anton Holton. Du kanske har en solenergianläggning eller en vindsnurra för eget behov. Periodvis producerar den typen av anläggningar mer energi än du gör av med lokalt. Då finns det nu en möjlighet att sälja ditt överskott. Läs mer på och Om elcertifikatsystemet Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer. Källa: Energimyndigheten HÖG FRISK- NÄRVARO Att ha en hög frisknärvaro är viktigt, både för den enskilda medarbetaren och för företaget. Gävle Energis mål är att ha 97 procents frisknärvaro. Under 2012 fattades bara 0,4 procent för att nå målet. För att hålla en fortsatt hög frisknärvaro har en grupp kamratstödjare bildats i företaget. Kamratstödjarna finns till för medarbetare som behöver stöd eller någon att prata med och kan hjälpa till att lotsa kollegorna vidare. Våra kamratstödjare. 18 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

19 Positiv attityd Total kännedom Short-list Spontan kännedom Preferens Top of mind GÄVLE ENERGI ett omtyckt energibolag! Gävle Energi är det klart starkaste energibolaget bland de tillfrågade Gävleborna 6 av 10 nämner spontant Gävle Energi när man frågar vilka energibolag man känner till och övriga känner till Gävle Energi om man nämner namnet för dem. 6 av 10 är dessutom positivt inställda till Gävle Energi och i princip ingen är negativ. Dessutom har närmare hälften av de tillfrågade Gävle Energi som favorit, det vill säga att om man får välja så är Gävle Energi det energibolag man föredrar framför alla andra. Bara 1 av 10 av de tillfrågade Gävleborna har det näst starkaste energibolaget som favorit! Gävle Energi har en ännu starkare bild bland både privat- och företagskunder. Närmare 8 av 10 privatkunder och 7 av 10 företagskunder, har Gävle Energi som sitt favoritenergibolag! Gävle Energi är både välkänt och mycket omtyckt! GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

20 Det var superroliga dagar för min del! För att förstå Björn Tusås förtjusning över det stora fjärrvärmeavbrottet som drabbade drygt kunder i början av oktober, måste vi sätta in hans roll i ett lite större sammanhang. Björn arbetar med kommunikation på Gävle Energi och har i första hand ansvar för det som sker via hemsidan och andra digitala kanaler. Äntligen fick jag se i verkligheten hur bra sociala medier och webb kan fungera och vilken nytta vi som företag kan ha i ett skarpt läge. Vi fick väldigt bra respons på hur vi kommunicerade och svarade på frågor kring läckan, berättar Björn Tusås. Självklart använde vi också traditionella kanaler som att lägga lappar i brevlådorna när vi skulle stänga av värme och vatten. Men vi märkte att många missade den informationen och då blev de digitala kanalerna ytterligare ett verktyg som vi kunde använda oss av för att nå ut. Vi märkte också hur viktigt det var att kunderna som hörde av sig nästan när som helst på dygnet kunde få ett svar och en förklaring via till exempel twitter eller facebook. Utan den möjligheten kan mycket onödig frustration skapas vid en sån här händelse. Det tog tio dagar för Gävle Energi att laga läckan. Under de mest intensiva dygnen såg Björn eller någon kollega till att informera och svara på frågor som kom in via de digitala kanalerna. Det var det första jag gjorde när jag vaknade, gick in och besvarade frågor som kommit in under natten. På kvällarna höll jag också uppsikt varje timme för att kunna agera om det behövdes. Det kom förvånansvärt få negativa kommentarer under den här händelsen. Det finns en förståelse för att det kan bli avbrott och att saker går sönder. Men det här har visat att med en genomtänkt strategi och beredskap kan vi hjälpa våra kunder att klara ett så här pass stort avbrott ännu bättre. 20 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

21 ÄNNU BÄTTRE miljö i Söderfors Sedan några år levererar Bionär, Gävle Energis delägda dotterbolag, närvärme till kunder i Söderfors. Intresset och anslutningarna till nätet har dock varit större än den effekt som pannan har kunnat leverera. Det har inneburit att vi har varit tvungna att stötta med en viss del olja i bränslemixen för att kunna leverera tillräcklig värme. Under 2012 byggdes därför kapaciteten ut från kilowatt till kilowatt. Installationen togs i drift den 19 november och i december kunde anläggningen köras med 96,4 % biobränsle jämfört med 84,5 % ett år tidigare. Bionär tar alltid ett helhetsansvar mot sina kunder för att leverera värme med en långsiktigt hållbar lösning. Fem dagar på femtio år Leif Hedin är ett levande exempel på den höga frisknärvaron inom Gävle Energi. När han gick i pension 2012 efter 50 år och 199 dagar, kunde hans sjukdagar summeras till två stycken 1967 och tre Kanske är en bidragande faktor till Leifs extremt höga frisknärvaro att han under sitt arbetsliv fått vara delaktig i spännande utveckling inom en rad områden. Till exempel hade bostäderna fortfarande likströmsnät när han började, gasnätet har avvecklats, elnätet har byggts ut till nya stadsdelar, fjärrvärmen och bredbandet har brett ut sig och biogas har börjat användas till våra fordon. vindkraft Starkare inom Gävle Energi är en av delägarna vindkraftbolaget Samkraft AB. Under året skedde ett byte på VD-posten och Mikael Johansson tillträdde. Stort fokus har lagts på att förvärva fem vindkraftverk utanför Bergsjö i Nordanstigs kommun. Samkrafts förväntade produktion ökade därmed från 27,6 GWh till 50,6 GWh. Samkraft fick även miljötillstånd för att bygga två nya vindkraftparker i Färila inom Ljusdals kommun samt i Trödje inom Gävle kommun. NÄR LARMET GÅR! Att vi har ständig tillgång till el är en förutsättning för både ett bekvämt vardagsliv men också ett fungerande näringsliv. Därför är också beredskapen för störningar och elavbrott mycket hög inom Gävle Energi. Vi tog en slumpvis störning på elnätet under 2012 för att visa hur felsökning och åtgärder kan gå till. Tisdag 23 juli klockan får driftcentralen på Gävle Energi ett larm om att det är en kortslutning inom ett område där ledningarna nummer 9, 10 och 11 går. Det blåser ganska kraftigt, så redan i det skedet misstänker driftledaren att det är träd som fallit över en eller flera ledningar. Den första åtgärden klockan blir att göra ett så kallat provtillslag, där strömmen slås på på nytt. Men bara någon minut senare löser linjerna ut igen. En grupp eltekniker har alltid beredskap i hemmet utanför ordinarie arbetstid och dessa rings nu upp för att vara med och lösa problemet. Under tiden felsöker driftcentralen genom att koppla bort en elledning i taget och göra nya provtillslag. På det sättet kommer man fram till vilken av elledningarna som drabbats. Klockan är då och det visar sig vara ledning nummer 10. Tre eltekniker skickas ut längs ledningen för att hitta orsaken till problemet. Klockan är elteknikerna framme vid stolpe 56 längs linje 10, där det ligger ett träd över ledningen. De börjar genast arbeta för att ta bort trädet och klockan kan strömmen slås på igen. GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

22 22 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

23 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. DE VIKTIGASTE NYCKELTALEN Resultatstruktur Rörelsens intäkter (mnkr) Rörelseresultat (mnkr) Resultat efter finansnetto (mnkr) Rörelsemarginal (%) 15,0 12,8 11,0 14,3 16,1 Nettomarginal (%) 11,2 9,4 8,7 11,8 13,4 Intäkts-/Kostnadsstruktur Medeltalet anställda Löner och ersättningar (mnkr) Förädlingsvärde (mnkr) Räntetäckningsgrad (ggr) 3,9 3,4 3,9 4,7 4,2 Kapitalstruktur Balansomslutning (mnkr) Anläggningstillgångar (mnkr) Omsättningstillgångar (mnkr) Eget kapital (mnkr) Långfristiga skulder (mnkr) Kortfristiga skulder (mnkr) Skuldsättningsgrad (ggr) 1,5 1,9 2,1 1,9 1,8 Investeringar, brutto (mnkr) Självfinansieringsgrad (%) Soliditet (%) Avkastningsstruktur Avkastning på totalt kapital (%) 6,9 6,0 5,8 7,2 8,2 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 8,5 7,5 7,5 9,3 10,6 Avkastning på eget kapital (%) 13,9 12,7 12,9 16,0 17,1 Skuldränta (%) 2,8 2,6 2,2 2,4 3,1 Riskbuffert sysselsatt kapital (%) 5,6 4,9 5,3 7,0 7,5 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

24 MILJÖ Bränslemix fjärrvärme (%) Bioenergi 40,8 45,0 Indunstning 35,2 32,0 Olja 2,5 3,5 Rökgaskondensering 21,6 19,5 Andel förnybar Energi 97,8 96,5 Utsläpp kraftvärmeproduktion (ton) Kväveoxid Svaveloxid 4 5 Koldioxid Utsläpp kraftvärmeproduktion (g/kwh) Kväveoxid 0,10 0,09 Svaveloxid 0,01 0,01 Koldioxid* 15,3 19,1 Produktion (GWh) Fjärrvärme Närvärme (Bionär) Kraftvärme, Elproduktion Vattenkraft Vindkraft Produktion Hetvatten (GWh) Egenproducerad Inköpta volymer Produktion El (GWh) Egenproducerad Försåld Energi (GWh) Fjärrvärme Närvärme (Bionär) Elmarknad Elnät *Från och med årsredovisningen 2012 redovisas miljövärdena enl. Svensk fjärrvärmes rekommendationer. 24 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

25 PERSONAL Medelantal anställda Totalt Varav Män Varav Kvinnor Personalens åldersfördelning vid årets slut Ålder < > Koncernstruktur 2012 Bolag Ägarandel % Omsättning (mnkr) Moderbolag Gävle Energi AB Kommunikation Elnät Fjärrvärme Fjärrkyla 3 3 Gatubelysning Energitjänster 4 5 Övrigt Dotterbolag Gävle Kraftvärme AB Gävle Energisystem AB Bionär Närvärme AB Hedesunda Elförsäljning AB Intressebolag Bomhus Energi AB Samkraft AB SBI Ekogas AB N norrsken AB GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

26 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Förvaltningsberättelse Koncernen Koncernens verksamhet och struktur Gävle Energi AB och dess dotterbolag producerar, distribuerar och säljer el, värme, kyla, biogas och tele- och datakommunikation. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB som till 100 % ägs av Gävle Kommun. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, samt de till 100 %-ägda dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB och Hedesunda Elförsäljnings AB. Dessutom äger moderföretaget 95 % av aktierna i Gävle Energisystem AB och 59 % av aktierna i Bionär Närvärme AB. Koncernen innehar också andelar i Bomhus Energi AB motsvarande 50 %, SBI Ekogas AB, 49 %, Samkraft AB motsvarande en ägarandel av 19 % samt Norrsken AB motsvarande 10 %. Vi ska - såsom uttryckt i vår affärsidé - med starkt engagemang för Gävle och regionen tillföra energi och kommunikation som ger komfort, kvalitet och växtkraft. Detta gör vi med miljön och klimatet i fokus. Ledord för verksamheten är samverkan, utveckling och attraktionskraft. Året i korthet Resultat efter finansiella poster blev 119 (96) mnkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 235 (209) mnkr. Nettoomsättningen blev (1 039) mnkr. Investeringarna i materiella- och finansiella anläggningstillgångar uppgick till 178 (209) mnkr. Medeltalet anställda var 192 (196) personer. Frisknärvaron var 96,6 (97,3) %. 98 (97) % av bränslet i våra produktionsanläggningar utgjordes av biobränsle. Väsentliga händelser Den nya biobränslepannan inom ramen för Bomhus Energi AB har tagits i drift under hösten 2012 i syfte att säkerställa fjärrvärmeleveranserna i Gävle och ångleveranserna till BillerudKorsnäs på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt. Dessutom förväntas produktionen av förnybar el att öka. SBI Ekogas AB har under året fortsatt utvecklingen av biogasförsäljningen i Gävle och den nya produktionsanläggningen i Duvbacken. Den producerade volymen motsvarar liter bensin per dygn och minskar därmed regionens utsläpp av fossil koldioxid med motsvarande. Gävle Energi arbetar aktivt med att öka den regionala samverkan genom ett flertal utvecklingsprojekt som syftar till ökat partnerskap mellan infrastrukturbolag och näringslivet i regionen. Kunder vår miljöprofil är uppskattad, vilket märks i hög kundnöjdhet. Senaste kundundersökningen genomförd av Svenskt Kvalitetsindex gav ett positivt resultat för Gävle Energi. En analys gjord under året av hur medborgarna i Gävle uppfattar våra varumärken förstärkte det intrycket. Medborgarna har en hög kännedom om och förtroende för Gävle Energi och Gavlenet som varumärken. Vi upplevs som ett tryggt energibolag som levererar produkter och tjänster med hög tillgänglighet och god servicekvalitet. Kunderna har höga förväntningar på oss, och vill vara lojala. Den utvecklade kundorienteringen fortsätter med ett ökat antal kundträffar för att i dialog utveckla leveransen av Gävle Energis produkter och tjänster såsom energipartnerskap och ett samlat erbjudande där energieffektiviseringstjänster ingår som en väsentlig del. Vi håller en konkurrenskraftig prisnivå jämfört med andra leverantörer av våra produkter och tjänster. Ekonomi resultat, avkastning och finansiell ställning Periodens resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 119 (96) mnkr. Hög tillgänglighet i anläggningar och nät i kombination med prisjusteringar och återhållsamhet avseende kostnader har medfört en förbättring i nettoresultatet. Nedgången i marknadspriser på el- och elcertifikat påverkade resultatet negativt. Riklig nederbörd har givit högt vattenflöde i Gavleån och därigenom hög vattenkraftproduktion. En gynnsam väderlek har inneburit bra förutsättningar med låg förbrukning av spetslastbränslen och därigenom förbättrat resultat inom kraftvärmeverksamheten. 26 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

27 Ett antal engångsfaktorer påverkar resultatet 2012, bland annat en återbetalning av energiskatt som ger ett förbättrat resultat med 20 mnkr. Denna avser utökade avdragsmöjligheter i kraftvärmeproduktionen för perioderna godkända av Skatteverket. Detta vägs upp av nedskrivningar gjorda i anläggningstillgångar. Periodens investeringar, kassaflöde Årets bruttoinvesteringar uppgick till 178 (209) mnkr. Av detta uppgår materiella investeringar till 71 (97) mnkr och finansiella investeringar till 107 (112) mnkr. Den största investeringen är ett långsiktigt lån till Bomhus Energi på 94 mnkr. Denna är till fullo finansierad genom lån från Gävle Kommun. Ett bra resultat i kombination med låga investeringsnivåer har medfört ett positivt kassaflöde och under året har lån till kreditinstitut amorterats av med 100 mnkr. Soliditeten uppgick till 40 (34) %. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 9 (8) %. Moderbolag Resultatet efter finansiella poster blev 59 (60) mnkr. De totala investeringarna uppgick till 165 (189) mnkr. Soliditeten i moderbolaget uppgick till 42 (34) %. Avkastningen på sysselsatt kapital blev 6 (7) %. Moderbolaget redovisar verksamheten i det delägda bolaget Bomhus Energi AB som kommission för delägarna i enlighet med lydelsen i 36 kap 4 inkomstskattelagen (IL). Hållbart Samhälle miljö och utveckling Koncernen har en viktig roll i utvecklingen av produktion, distribution och förbrukning av förnybar energi enligt våra marknaders behov. Satsningen på biokraftvärme i Johannes, fjärrkyla, Bionär Närvärme AB :s expansion, Bomhus Energi AB, Samkraft och biogas går helt i linje med de åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan i samhället. Andelen biobränslen i värmeproduktionen är 98 %, över målet på 95 %. Det är ett resultat av hög tillgänglighet i anläggningarna och gynnsamma väderförutsättningar. Vi bidrog till energieffektivisering för våra kunder med 2 GWh, målet var 1 GWh. Konverteringen och nyanslutningen av olje- och eluppvärmning till förnybara bränslen uppnåddes inte. Målet var 10 GWh och utfallet blev ca 4 GWh. Den nya biobränslepannan inom ramen för Bomhus Energi AB har tagits i drift under hösten 2012 i syfte att säkerställa fjärrvärmeleveranserna i Gävle och ångleveranserna till BillerudKorsnäs på ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt. Dessutom förväntas produktionen av förnybar el att öka. Den ger Gävle ett bra utgångsläge att minska de klimatpåverkande gaserna med minst 15 % under närmaste fyraårsperioden. Detta motsvarar en konvertering av mer än oljeeldade villor. All försäljning av el är ursprungsmärkt (Källmärkt El) och produceras med enbart förnybara energikällor. Det, tillsammans med en privat aktör, bildade biogasbolaget, SBI Ekogas AB, minskar den fossila koldioxidpåverkan i regionen ytterligare genom leverans av biogas till fordon genom produktionsanläggningen på Duvbacken. Den producerade volymen biogas motsvarar liter bensin per dygn och minskar därmed regionens utsläpp av fossil koldioxid med motsvarande. Vi arbetar aktivt med att möjliggöra mikroproduktion av el, det vill säga att förbrukare av el även producerar el. Gävle Energi medverkar också i andra utvecklingsprojekt med målet att öka kundnyttan, energieffektivisera och minska koldioxidpåverkan. Ett arbete med bland annat en ur miljösynpunkt mer rättvisande prismodell inom fjärrvärme pågår. Den har som ett av målen att stimulera ytterligare minskad andel fossil uppvärmning från dagens låga nivå. Gävle Energi arbetar aktivt med att öka den regionala samverkan genom ett flertal utvecklingsprojekt som syftar till ökat partnerskap mellan infrastrukturbolag och näringslivet i regionen. Miljöpåverkan I koncernens bolag finns ett flertal tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Gävle Kraftvärme bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i form av sju vattenkraftstationer, biokraftvärmeverket Johannes samt hetvattenpannorna Ersbo och Carlsborg. Johannes, Ersbo och Carlsborg har dessutom tillstånd från länsstyrelsen till utsläpp av koldioxid. Dessa anläggningar ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. Under året har en ny anmälan gällande övervakningsnivå skickats in till länsstyrelsen. Johannes kraftvärmeverk har också anmälningspliktiga kylaggregat. Johannes, Ersbo och Carlsborg har krav på miljörapportering till kommunen samt kväveoxid- och koldioxidrapportering till Naturvårdsverket. I bolaget finns även det anmälningspliktiga vindkraftverket Oskar. Med Energimyndighetens godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier för el producerad i flera av bolagets anläggningar kan produktionen av förnybar el från kraftvärme-, vatten- och vindanläggningar styrkas. Inom Gävle Energi AB finns en anmälan om transport av farligt avfall (avfallsförordningen) som registrerats av länsstyrelsen samt ett antal anmälda kylanläggningar. När det gäller kylanläggningarna sker årlig kontroll och GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING

28 rapportering till kommunen. I Bionär finns anmälningspliktig verksamhet i form av biobränslepannor med tillhörande distributionsnät i Ockelbo, Norrsundet, Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Bälinge, Vänge, Storvik, Söderfors, Älvkarleby och Skutskär. Förutom dessa finns några mindre pelletseldade närvärmeanläggningar samt en anmälningspliktig värmepumpsanläggning i Hagaström. Inom Samkraft AB finns vindkraftverk motsvarande 10 MW installerad effekt med tillstånd enligt miljöbalken. Den el som försäljs inom Gävle Energisystem produceras enbart i anläggningar med förnybar produktion i form av vatten- och vindkraft samt biobränslen. Koncernens beroende av tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är betydande. Koncernen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och ISO Miljöförbättrande åtgärder Koncernen har en viktig roll i utvecklingen och produktionen av förnybar energi. Satsningen på biokraftvärme i Johannes går helt i linje med de åtgärder som behövs för att minska klimatpåverkan. Det fördjupade samarbetet med BillerudKorsnäs i form av det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB leder till en betydande minskad miljöpåverkan. Ansökan inlämnades till Mark- och Miljödomstolen 2011 för nybyggnation av vattenkraftverket i Forsbacka. Avsikten är att inom gällande vattendom öka effekten för förnybar energiproduktion och förbättra förutsättningarna för miljö- och vattenreglering. I samband med detta pågår ett arbete tillsammans med länsstyrelsen kring faunaåtgärder i Gavleån. Arbetet med renovering (utifrån miljö-, säkerhet- och arbetsmiljöaspekter) av Herrgårdsdammen i Mackmyra har slutförts. Incidenter Några mindre miljöavvikelser har rapporterats till tillsynsmyndighet. Händelserna har inte medfört några krav från myndighetens sida. En mindre brand utvecklades vid turbinen Olga. Den kunde dock snabbt fås under kontroll och branden medförde inga materiella skador. Vid sommarrevisionen av kraftvärmeverket konstaterades en skada på turbinen. Turbinen fick monteras ner och skickas på reparation. Dessutom har en lagerskada på Strömdalens vattenkraftverk och en vibrationsskada på Åbyfors vattenkraftverk identifierats. Utveckling och kvalitetsförbättring Utveckling och innovation är ledord i bolagets verksamhet. En omfattande omvärldsbevakning pågår och de olika verksamhetsområdena utvecklar löpande koncernens erbjudanden till kunderna. Samarbetet med högskolan i Gävle utvecklas löpande. Till sin hjälp har verksamheterna också en utvecklingsavdelning samt ett omfattande verksamhetsledningssystem. Koncernens verksamhet är kvalitetscertifierad. Viktiga beståndsdelar är delaktighet och engagemang hos personalen. Inom koncernen sker ett kontinuerligt arbete med förbättringar i form av egenkontroll, besiktningar och revisioner av externa konsulter och internrevisioner. Samordning sker där så är möjligt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och risk- och säkerhetsarbetet. Medarbetare en attraktiv arbetsgivare Frisknärvaron har sjunkit något under Med 96,6 % frisknärvaro (föregående år: 97,3 %), mätt som ett genomsnitt under 2012, uppnår vi inte riktigt målet på 97 %. Arbetet med att öka och hålla frisknärvaron på en hög nivå pågår genom förebyggande åtgärder som exempelvis tidiga hälsosamtal. Vi arbetar också med ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, enskilt och i grupp. Genom individuella utvecklingsplaner och program för ledarutveckling jobbar vi aktivt med utveckling av våra ledare och medarbetare. Vi samverkar med Högskolan i Gävle avseende forskning och utbildning i partnerskap med andra aktörer. Bland annat har co-op-utbildningen inom energiområdet blivit etablerad och rönt stort intresse. En ansökan om företagsforskarskola behandlas och kan komma att realiseras under år Samverkan med grund- och gymnasieskola pågår genom praktikplatser, informationsträffar, studiebesök och stipendium. Vi utvecklar den strategiska kompetensförsörjningen genom kompetensskifte i samband med pensionsavgångar och regional samverkan. Bolagsstyrningsrapport Nedan lämnas information om bolagsstyrning. Viktiga delar där är ägarstyrning, styrelsens arbete, viktiga interna och externa regelverk, samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Ägarstyrning Koncernens verksamheter samordnas och optimeras med moderbolagets verksamhet för bästa styrning och effektivitet. Policys, riktlinjer och övriga styrdokument samordnas. På årsstämma beslutas kring väsentliga frågor såsom disposition av företagets vinst. Ändringar i bolagsordning och styrelsens sammansättning beslutas av kommunfullmäktige i Gävle Kommun. 28 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2012

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Umeå Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010

Hållbar samhällsnytta. Årsredovisning 2010 Hållbar samhällsnytta Årsredovisning 2010 Åsa Westerberg mäter in en ny bredbandsförbindelse. Allt för att skapa bästa förutsättningar för Gävle Energis kunder inför framtiden. Innehåll 3 5 VD har ordet

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari april 2013 Tekniska Verken-koncernen LÅGA ELPRISER.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Håkan Sälg IT-Strateg

Håkan Sälg IT-Strateg Håkan Sälg IT-Strateg Gävle Energi A i korthet Gävle Energi ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus A. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi A och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2014-06-30 Periodens omsättning och resultat ökade kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år vilket till stor del kan härledas till ett positivt utfall

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning 1 411 (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 %

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet?

Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Hur kan jag påverka och få del av vinsterna från vindkraftsetableringen i länet? Samkraft AB Hudik Vind AB - privat ägande i Samkraft AB Bilda eget Aktiebolag i bygden och bli delägare i projektbolag -Vinst

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011

DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 DELÅRS- RAPPORT januari-april 2011 Tekniska Verken koncernen STABILITET I VERKSAMHET OCH OMSÄTTNING RESULTATFÖRBÄTTRING 2011 JMFRT MED ONORMALT TERTIAL 2010 POSITIVT MOTTAGANDE AV UTSIKT BREDBAND SOM NY

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN

DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT TEKNISKA VERKEN-KONCERNEN JANUARI APRIL 2010 Tekniska Verken koncernen HÖGA PRODUKTIONSKOSTNADER EXTREM VINTER HÖGA ELPRISER OCH PROFILKOSTNADER PRESSAR ELHANDELN ELHANDELN VÄXER FÖRVÄRV

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27

Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Kundträff Nöjesfabriken 2011-10-27 Martin Rosén, fjärrvärmesäljare på Karlstads Energi var dagens moderator och hälsade alla välkomna till årets kundmöte, både näringsidkare vid lunchtid och konsumenter

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer