Enterprise Risk Management Från teori till praktik. Kjell Olsson E.ON Sverige AB SIS December 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enterprise Risk Management Från teori till praktik. Kjell Olsson E.ON Sverige AB SIS December 2008"

Transkript

1 Enterprise Risk Management Från teori till praktik Kjell Olsson E.ON Sverige AB SIS December 2008

2 E.ON-koncernen Världens största privata energiföretag Huvudmarknader är Tyskland, Storbritannien och Norden El och gas är kärnverksamhet Omsättning ca 68 Mdr Cirka anställda Cirka 35 miljoner kunder, 1 miljon kunder i Sverige E.ON Sverige gamla Sydkraft och Graninge

3 Organisation E.ON Nordic Koncernledningsfunktioner Ekonomi och Finans/CFO Juridik Kommunikation Affärsutveckling Corporate Services Internrevision Personal/HR VD/Koncernchef Vice VD Elproduktion Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värmekraft Värme och Avfall Fjärrvärme Totalvärme SAKAB EcoPlus E.ON Danmark Distribution El Gas Marknad El Gas Värme Varumärke Internet Energy Trading E.ON Trading Nordic E.ON Gashandel Sverige Services ES

4 Riskorganisationen inom E.ON Nordic Koncernledning Riskstyrkommittén Experter inom olika områden Group Risk Controlling Affärscontrolling Lokala Risk Manager Nätverket

5 Risk Management och Risk Controlling Risk Management Risk Controlling Syfte Perspektiv Identifiera, värdera affärsrisker och besluta om åtgärder Affärsdrivna beslut och bedömningar Utmana och kvalitetssäkra Risk Management enligt gällande riktlinjer Kunskap och transparans gällande vilka risker organisationen tar Upprätta policys och riktlinjer för koncernen Neutrala och objektiva värderingar Nyckel funktioner Genomföra risk analyser för beslutsfattande Genomför åtgärder för att hantera risker enligt gällande policys Uppfylla externa krav på RM så som från KonTraG, EEA guideline, SOX, etc Aggregera, sammanställ och kvalitetssäkra extern och intern risk rapportering. Kan delegeras till affärsområdena och bolagen tillsammans med etablerad RM strategi och policy Knuten till Chief Risk Officer / Chief Financial Officer

6 Vision ERM 1998 etablerades Sydkrafts första risk policy med syftet att gå från fragmenterad Risk Management, RM till Enterprise Risk Management, ERM Syftet med ERM är att stödja organisationen att nå sina visioner och mål genom att hantera risker och möjligheter. Fragmenterad Risk Management Integrerad Risk Management Enterprise Risk Management Legal Strategic planning Treasury Security Operational risks Internal audit Isolerade Risk Management funktioner Risk identifikation och Risk Management på avdelnings eller ansvarsområdes nivå. Risk identifikation och Risk Management genomförs statiskt Begränsad kommunikation om risk exponering och rapportering av risker Beslut om gemensamt Risk Management ramverk Etablera ett forum eller funktion för riskrelaterade frågor Övergripande risk policy för Risk Management inom affärsenheten Standardiserad form för rapportering av risk relaterad information. Gemensamma risk definitioner i hela verksamheten Alla risk funktioner integrerade Risk Management integrerat i strategi, planering och budget processen och kontinuerligt vid beslutsfattande Tydlig riskstrategi som stödjs av kvalitativa och kvantitativa antaganden.

7 Riskdefinition The Effects of Uncertainty on Objectives (ISO 31000) Riskhanteringens fokus - SMARTa mål en förutsättning Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based Risk - Osäkerhet som påverkar målet Funktio n Tid Kostnad Orsak Risk Konsekven s

8 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g Risk controlling har utformat metodik och verktyg för riskhantering inom E.ON Nordic

9 Riskhanteringsprocessen Identifiera risker Värdera risker Rapporterin g Riskrespons Statusrapport

10 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g Risk controlling har utformat metodik och verktyg för riskhantering inom E.ON Nordic

11 Strategisk planering Risk analys två gånger per år Inledningsvis SWOT analys I samband med MTP (3 årsplanen) djupare riskanalys samt koppling samtliga riskscenarier till definierade strategiska initiativ Riskanalyser görs i workshops med respektive bolag och rapporteras med fördefinerade mallar.

12 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g

13 Riskhantering i projekt Största Investeraren i Sverige Vi investerar 58 miljarder

14 Kärnkraftsprojekt PULS och PLEX effekthöjningar på ca 500 MW verken i OKG TWICE, FREJ och GREAT effekthöjningar på ca 455 MW på verken i Ringhals NYANS och Fysiskt skydd säkerhetsprojekt på OKG, Ringhals och Forsmark

15 Elnätsprojekt Fjäder projekt som syftar till att byta ut samtliga elmätare, ca en miljon mätare, till fjärravlästa till 2009 Krafttag investering i näten, km luftledning ska grävas ner, alternativt ersättas med ny teknologi

16 Ny värme- och elproduktion Åby6 ny bioeldad panna i Örebro P15 ny bioeldad panna i Norrköping ÖVT nytt kraftvärmeverk i Malmö på 440 MW el och 250 MW värme, klart 2009 SVEA ny värmeproduktion i Järfälla samt förstärkning i fjärrvärmenätet Ormen långe 3 förstärkningar i Malmös fjärrvärmenät Moskogen Ny bioeldad kraftvärmeverk i Kalmar

17 Vattenkrafts projekt Storfinnforsen förstärkning av dammen Umeälven nytt vattenkraftverk vid befintlig anläggning i Bålforsen samt effekthöjning i Betsels och Hällforsen

18 Vindkraftverksprojekt Rödsand 2 planerad effekt på 207 MW, 90 vindkraftverk, klart 2010

19 Riskhantering i projekt Samtliga projekt skall göra riskanalys LTO projekt Projekt med NPV>25M Projekt >250MSEK Koncernprojekt I dagsläget ca 15 projekt som avrapporteras och följs av riskcontrolling enheten

20 Riskhantering projekt, framtiden Risk baserad beslutsprocess För prioritering av projekt Utnyttja RiskPortfolio för att identifiera typ risker för projekt E.ON Sverige EKS EVK EES Proj1 Proj 2 Proj 3 Riskprofiler som underlag till RBS och kommande projekt

21 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g

22 Säkerhet Bevakning av anläggningar - tillträdesskydd Personskydd Evenemangssäkerhet Underrättelsetjänst Hotbild mot E.ON Sverige Fraud

23 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g

24 Intressebolag Gemensam metodik för riskinformation från intressebolag Samordning sker via Business development Avrapportering via enkla mallar till Riskstyrkommitte

25 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g

26 Stödfunktioner och expertgrupper Inköp HR IT M&A Strategi & Analys Finans Nuclear council Dammsäkerhet Kommunikation E.ON Försäkring Sverige AB Centrala Krisledningsgruppen Government Relations Rapporterar kvartalsvis med enkla mallar, undantaget finansavdelningen

27 E.ON ERM Strategisk planering Projekt Operationellt E.ON ERM Säkerhet Expertgrupper - Stödprocesser Intressebola g Risk controlling har utformat metodik och verktyg för riskhantering inom E.ON Nordic

28 Operationellt Hanteras av lokala riskmanagers Input från RM-gruppen Prevent! E.ON Anläggning LISA Rapporteras i RiskPortfolio

29 Systemstöd

30 Rapportering Management Risk Report till Riskstyrkommitté samt Management Board Executive summary RiskPortfölj Detaljerad risk beskrivning för top 15 risker Sammanställning av projekt och expertgrupper Uppföljning av risker kopplat till strategier Icke kvantifierade risker Monte Carlo simulering / Risk Kapital Kvartalsvis uppdatering

31 9,00% 8,00% 7,00% Expected value % of EBIT 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Year Market risk External risks Operational risks Tot al Strategic risks

32 Riskportfölj

33 Summering Fragmenterad Risk Management Integrerad Risk Management Enterprise Risk Management Legal Strategic planning Treasury Security Operational risks Internal audit Isolerade Risk Management funktioner Risk identifikation och Risk Management på avdelnings eller ansvarsområdes nivå. Risk identifikation och Risk Management genomförs statiskt Begränsad kommunikation om risk exponering och rapportering av risker Beslut om gemensamt Risk Management ramverk Etablera ett forum eller funktion för riskrelaterade frågor Övergripande risk policy för Risk Management inom affärsenheten Standardiserad form för rapportering av risk relaterad information. Gemensamma risk definitioner i hela verksamheten Alla risk funktioner integrerade Risk Management integrerat i strategi, planering och budget processen och kontinuerligt vid beslutsfattande Tydlig riskstrategi som stödjs av kvalitativa och kvantitativa antaganden.

34 Tack för visat intresse e

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

E.ON Sverige AB. Årsredovisning

E.ON Sverige AB. Årsredovisning E.ON Sverige AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 Verksamhet... 5 Marknadsöversikt och viktiga händelser... 5 Forskning

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad

18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg. 23 januari Tankställe för fordonsgas invigs i Båstad 15 januari Svedala kommun ersätter naturgas med förnybar biogas från E.ON 18 januari Första spadtaget för ny biogasanläggning i Falkenberg 23 januari E.ON välkomnar långsiktiga mål och spelregler inom

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI

Energimarknad i förändring. Resultatrapport 2012 enligt GRI Energimarknad i förändring Resultatrapport 212 enligt GRI Koncernens noter Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 3 4 Redovisningsprofil 5 Styrning av hållbarhetsarbetet 6 Miljö 8 14 Samhälle 15 26 Ekonomi

Läs mer

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande

Hållbarhet och ansvarsfullt ägande Hållbarhet och ansvarsfullt ägande utdrag ur årsredovisning 2014 Ratos äger och utvecklar nordiska bolag Ratos är aktiva ägare och skapar värde genom att utveckla verksamheterna i befintliga innehav i

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport På de följande sidorna lämnas information om bolagsstyrning, enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning, för räken skapsåret 2014. Bolagsordning, tidigare bolags - styrningsrapporter

Läs mer

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om 2002 5 Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum INTERN STYRNING OCH KONTROLL CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH Medgrundare och ordförande i Compliance Forum COSO s ramverk Skapades under 1990-talet Syftar till att öka effektiviteten, minska oönskade händelser,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Husqvarna AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Husqvarna tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2013 års bolagsstyrningsrapport.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$%

ÅRSRED OVISN I N G 2 0 0 6 6n2$%3+!0!.$% ÅRSREDOVISNING 2006 Vattenfall är Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2006 till 145 815 MSEK. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 1 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 2 BOLAGSSTYRNINGEN I IKANO BANK... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Policy-dokument... 5 2.3 Bolagsorgan... 6 2.4 Aktieägaren... 6

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv

Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Affä rsplänering utifrä n ett bottom-up perspektiv Hur Findwise AB bör utforma och genomföra sin affärsplan Magisteruppsats 15 hp, företagsekonomi MATIX, VT 2011 Författare: Patrik Hansson 870129-4830

Läs mer

Kostnadseffektiv IT-leverans

Kostnadseffektiv IT-leverans STS 11 027 Examensarbete 30 hp April 2011 Kostnadseffektiv IT-leverans IT Financial Management hos bank- och försäkringsbolaget Skandia Mats Ahlberg Abstract Cost effective IT delivery - IT Financial Management

Läs mer

Lita på kraften! Årsredovisning 2002

Lita på kraften! Årsredovisning 2002 Lita på kraften! Årsredovisning 2002 Omsättnings- och resultatutveckling, MSEK Nettoomsättning Resultat 100 000 15 000 80 000 12 000 60 000 9 000 40 000 6 000 20 000 3 000 nettooms. 0 0 98 99 00 01 02

Läs mer

ISO-IEC 27000-serien och ERM

ISO-IEC 27000-serien och ERM ISO-IEC 27000-serien och ERM Proof through delivery Ekelöw InfoSecurity har på kort tid växt till den ledande aktören inom området riskhantering och informationssäkerhet Ekelöw InfoSecurity (Ekelöw) grundades

Läs mer

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad

Företaget har cirka 110 anställda. Verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik. Boden, Göteborg och Kristianstad Erfarna verksamhetskonsulter inom säkerhet och teknik Ledningsperspektivet på riskhantering roller, styrning och införande CRR seminarium 009-0-4 Hans Dahlquist Hans Dahlquist Från 007 Affärsområdeschef

Läs mer

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring

www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring www.pwc.se/insurance Försäkringsmarknaden En bransch i förändring Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och erfaren samarbetspartner Försäkringsföretag står inför omvälvande förändringar framöver.

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer