Årsredovisning. Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december 2011."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreni ngen Pinnpojken Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Pinnpojken Stockholm Fastigheten är upplåten med tomträtt Fastigheten är försäkrad via IF. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1968 och består av 2 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav 9880 kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 2177 kvadratmeter utgör lokalyta. lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 106 lägenheter med bostadsrätt och 21 lägenheter och 11 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: V 61 I ri 1 rak 2 rak 3 rak 4 rak 5 rak >5 rak r-ii.. - Sida 1 av 15

2 Ilokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Lager 74 kvm Förråd 18 kvm Kontor 118 kvm Hobbylokal 30 kvm Förråd 20 kvm Kontor 200 kvm Kontor 202 kvm Butik 74 kvm Hobbylokal 30 kvm Förråd 7 kvm Förråd 7 kvm Förråd 8 kvm Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster. I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning Föreningslokal Motionsrum Styrelserum Tvättstugor, 2 st. Miljörum Barnvagns -och cykelrum Garage, 80 platser Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Sida 2 av 15

3 Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd Ar Kommentar Fd. lagerlokal har renoverats och 2011 uthyrts till yogastudio Iordningställande av däckförråd Nytt rum för hushållsopar och miljöavfall har gjorts i ordning Ny transportgång för kärl har 2011 byggts Fd. soprum, barnvagns- och Z012 cykelrum har renoverats och målats Nya och röststyrda takarmaturer har 2011 installerats i hela garaget och kringutrymmen Fönster och fönsterbågar har bytts ut på konter och lägenheter på bottenvå ningarna Nya och rörelsestyrda takarmaturer 2011 har installerats i samtliga trapphus och korridorer, miljörum och däckförråd Tvättstugeventilationen har 2011 åtgärdats Nya tvättmaskiner, torktumlare och 2011 grovtvättmaskiner har installerat i de båda tvättstugorna Omläggning av nytt tak slutfört 2010-Z011 Besiktning genomförd och godkänd. Planerad åtgärd Samtliga 10 hissar kommer att renoveras under året Renovering av lokal, "främmande arbetskraft " Eventuellt byta av värmeledningar till radiatorer Underhåll Mark och lekutrustning Renovering fasadsockel Målning dörrar och fönster, balkonger Vatten, avlopp, värmeanläggning Högtrycksspolning stammar Byte av värmeväxlare Balkongplattor, betong, lagning nos Balkongräcken betongelement, byte Ar Z Z Kommentar Utredning bör genomföras och förslag på åtgärder Evtidigare om besiktning påkallar Evtidigare om besiktning påkallar Sida 3 av 'IS ~-1

4 Ilokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Lager 74kvm Förråd 18 kvm Kontor 118 kvm Hobbylokal 30 kvm Förråd 20 kvm Kontor 200 kvm Kontor 202 kvm Butik 74 kvm Hobbylokal 30 kvm Förråd 7 kvm Förråd 7 kvm Förråd 8 kvm Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Föreningen är obligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster. I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning Föreningslokal Motionsrum Styrelserum Tvättstuçor, 2 st. Miljörum Barnvagns -och cykelrum Garage, 80 platser Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Sida 2 av 15

5 Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Underhåll hissar/garageportar Skötsel av tomtmark Städning Försäkring Hushållsavfall Grovsopor Hissbesiktning Kabel-TV Fiberoptiskt nät Parkering Fiberoptiskt nät Klottersanering leverantör Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Kone AB Växthuset Utveckling AB Global Fastighetsservice AB If Skadeförsäkring AB Traflkkontoret, Avd för avfall Ragn-SellsA Inspecta Sweden AB Com HemAB AB Stokab Stockhelms stads parkerings AB Bredband2 AB ABC Fasadvård AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 106 st. Av föreningens mediernslägenheter har 14 överlåtits under året. Under året har 4 nyupplåtelser skett. Under året har styrelsen beviljat 2 andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgiit betalas av köpare. styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Johan Karlsson ledamot Jörgen Persson ledamot Solbritt Timosson Ledamot Peter löfmark ledamot Gunnar Ivarsson ledamot Carolina Kettler ledamot Fredrik Nilsby Mikael Axelsson Sten Hallstedt Suppleant Suppleant Revisor Vid kommande ordínarie föreningsstämma löper.mandatperioden ut för följande personer: Peter Löfmark, Gunnar Ivarsson, Carolina Kettler och Fredrik Nilsby Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Revisorer Ralf Toresson Sten Hallstedt Valberedning Elisabeth Karlsson Gunilla Östman Ordinarie Extern Ordinarie Intern Samman kallande Ralf Toressan Revision AB Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Extra stämma med anledning av ombildning av lokal till bostadsrätt. Sida 4 av 15 QL

6 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Under början av året ombildades 3 lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. 1 st 4:a á 90 kvm, 1 st 2:a á 63 kvm, samt 1 st l:a á 36 kvm. Dessa har renoverats och stylats i egen regi och lämnats till försäljning. 1 av dessa lägenheter, 4 rak, 90 kvm, har lämnats till föreningen i utbyte mot en hyreslägenhet i föreningen om 2 rak, 63 kvm. Under hösten tillkom ytterligare Z lägenheter, 4 rak, 90 kvm, som övergick till föreningen. Försäljning av dessa kommer att ske under våren Z av dessa lägenheter har lämnats till föreningen i utbyte mot en hyreslägenhet inom föreningen om 2 rak, 63 kvm. Under 2011 söktes bygglov för ombildning aven lokal till bostadsrättslägenhet. Ombildningen godkändes av stadsbyggnadskontoret och på stämman i maj 2011 togs beslut om försäljning och under våren 2011 såldes lägenheten, 1 rum med pentry. Under sommaren sades avtalet upp med den dåvarande leverantören av teknisk och ekonomisk förvaltning. Under hösten påbörjades anbudsförfrågningar avseende teknisk och ekonomisk förvaltning. Efter ett antal möten med dessa leverantörer beslutades att teckna avtal med en ny förvaltare, HSB Stockholm, (fom ). Under våren, sommar och hösten har anbudsförfrågningar gjorts avseende renovering av samtliga hissar. Ett stort antal möten med olika leverantörer har genomfölis, likaså har ett flertal studiebesök gjorts på referensanläggningar. Under hösten tog beslut att skriva kontrakt med ManKan hissar. Styrelsen känner sig trygga med valet av leverantör och mycket goda referenser har lämnats, inkl från besiktningsorganet Inspecta. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerada större underhållsarbeten: Ny underhållsplan, Under slutet av 2011 beslutade styrelsen att upprätta en ny underhållplan. Den tidigare planen upprättades i samband med ombildningen av fastigheten. Dels så ansåg styrelsen att det behövdes en mer genomgripande och konkret genomgång av fastigheten för att få en säkrare bild av framtida underhålls- och renoveringsbehov. Och dels med anledning av att flera boende ställt frågor till styrelsen när man tänker renovera allt från Inre som yttre underhåll. Med 127 boende i fastigheten finns säkert lika många tyckanden om vad som borde göras. Några anser att fasaden måste målas om för den är smutsig och med en ful färg. Men det är inte ekonomiskt försvarbart att måla om en fasad som kanske inte behöver renoveras förärm om många år framåt. Likaså kanske inte entreportar måste bytas ut ännu eftersom dessa har många år kvar tills ett byte bör ske. Många fler önskemåloch synpunkter finns. Eftersom styrelsen inte är experter på bedömning av när större underhållsarbeten måste ske så har nu styrelsen fått ett bra underlag inför kommande åtgärder. Sam underlag till den nya underhållsplanen finns besiktningsrapporter och åtgärdsplaner. Samtliga poster har mängdberäknats och kostnaderna finns redovisade. Styrelsen känner sig mycket trygga till den nya underhållsplanen som nu sträcker sig ända fram till år Z031. Det innebär också att styrelsen kan ge konkreta svar på frågor som rör fastigheten. Mycket av de investeringar och åtgärder som genomförts under de tre första åren kanske inte är så synliga utåt. Men under perioden har vi varit nödgade att åtgärda de brister som Svenska Bostäder försummat. De 7 miljoner som nu har investerats har gjorts för att sänka de kostnader sam vi annars har varit tvungna att bekosta pga tidigare bristande underhåll. Föreningens ekonomi För att långsil<:tigt planera föreningens ekonomi upprättades 2009 en långtidsbudget som sträcker sig fram ti1l2019. Fördelning intäkter och kostnader: Arsavgifter 45% Intäktsfördelning 2011 Ränta ocii\vriga utdelni igtäkt r 2% 2% Hyror 51% Avskrivninqar 14% Kostnadsfördelning 2011 Reperationer 6% Taxebundna kostnader 24% Kapitalkostnader Fastighetsavgift 4% Övrig drift 35% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 9880 kvm bostäder och 2177 kvm lokaler Sida 5 av 15

7 Förvaltning Avtal Teknisk förvaltning Ekonomisk förvaltning Underhåll hissar/garageportar Skötsel av tomtmark Städning Försäkring Hushållsavfall Grovsopar Hissbesiktning Kabel-TV Fiberoptiskt nät Parkering Fiberoptiskt nät Klottersanering Leverantör Sveriges BostadsrättsCentrum SBe Sveriges BostadsrättsCentrum SBe Kane AB Växthuset Utveckling AB Global Fastighetsservice AB If Skadeförsäkring AB Trafikkontoret, Avd för avfall Ragn-Sells A Inspecta Sweden AB Com HemAB AB Stokab Stockholms stads parkerings AB Bredband2 AB ABC Fasadvård AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 106 st. Av föreningens medlemslägenheter har 14 överlåtits under året. Under året har 4 nyupplåtelser skett. Under året har styrelsen beviljat 2 andrahandsuthyrningar. Overlåtelsa- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Overlåtelseavgift betalas av köpare. styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Johan Karlsson ledamot Jörgen Persson Ledamot Solbritt Timosson Ledamot Peter Löfmark Ledamot Gunnar Ivarsson ledamot Carolina Kettler ledamot Fredrik Nilsby Mikael Axelsson Sten Hal/stedt Suppleant Suppleant Revisor Vid kommande ordinaria föreningsstämma löper.mandatperioden ut för följande personer: Peter l.öfmark, Gunnar Ivarsson, Carolina Kettler och Fredrik Nilsby Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden. Revisorer Ralf Toressan Sten Hallstedt Valberedning Elisabeth Karlsson Gunilla Ostman Ordinarie Extern Ordinarie Intern Sarnmankallande Ralf Toresson Revision AB Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Extra föreningsstämma hölls Extra stämma med anledning av ombildning av lokal till bostadsrätt V Sida 4 av 15 QL

8 Nyckeltal * ÄrsavgiftIkvm bostadsrättsyta Hyror/kvm hyresrättsyta Län/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, med tillhörande tomtmark. dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset Skattsverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Någon skatt utgår inte på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet frän och med 2011 års taxering. *Del av år Dispositionsförslag Tillföreningsstämmans förfogande stål' följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat/ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll iansprâktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

9 vj RESULTATRÄI<NING 1 JANUARI- 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader FastighetsskattIFastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Not 1 Not Sida 7 av 15

10 Brr Pinnpojken Nyckeltal * Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Hyror/kvm hyresrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Någon skatt utgår inte på ränteinkomster som kan ansesvara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. *Del av år Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat/ensamled förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räk.ning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15

11 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader NoD Pågående byggnation Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar O Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBe klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR V SUMMA TILLGÅNGAR Sida 8 av 15

12 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Up P låte Iseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER \../.J Ställda säkerheter Uttag na fastighetsinteckn Ingar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15

13 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not Pågående byggnation Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar O Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGíro och bank sse klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR V Sida 8 av 15

14 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år, Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvälodet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Bredband ,5% 10,0% 0,5% Fordringar har efter individuell värderíng upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not1 ÀRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl bestälin Fastighetsskötsel gård entrepr Snöröjning/sandning Städning entreprenad MattvättlHyrmattor Hissbesiktning Mynd ighetsti Iisyn Gård Serviceavtal Förbru kningsmateriel Brandskydd O O O O O Sida 10 av 15

15 8rf Pinnpojken Reparationer Fastighet förbättringar Hyreslägenheter Lokaler O Gemensamma utrymmen O 3000 Tvättstuga Sophantering!återvinning Källare Entré/trapphus Lås WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer TeleITV/Kabel-N/porttelefon O 5433 Hiss Tak O 8131 Mark/gård/utemiljö 1936 O Garage/parkering Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Lägenhet O Lokaler Gemensamma utrymmen O Entré/trapphus O Lås O WS O Ventilation Garage/parkering O Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning!renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk 1500 O Tomträttsavgäld Kabel-N Bredband ' Fastighetsskatt/Kommunal avgift \:)0 Sida 11 av 15

16 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bolcföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Bredband ,5% 10,0% 0,5% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Arsavg ifter Hyresintäkter Not2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl bestälin Fastighetsskötsel gård entrepr Snöröjning/sandning Städning entreprenad MattvättlHyrmattor Hissbesiktning Myndighetstillsyn Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd o O O O O Sida 10 av 15

17 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster O Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader O Styrelseomkostnader O 1087 Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode FÖlvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier O 599 Konsultarvode O Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har ej haft anställd personal Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Arvoden O Kostnadsersättningar och naturaförrnåner Socíala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar O TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar O Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark r Sida 12 av 15

18 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not4 PÅGÅENDE ARBETE Pågående arbete NotS FÖRUTBIETALDA KOSTNADER Tomträttsavgäld Serviceavtal Försäkring Fastighetsskötsel gård entreprenad Kabel-N Bredband Tele och datakommunikation O O O Sida 13 av 15

19 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster O Revslonsarvode extern revisor Föreningskostnader O Styrelseomkostnader O 1087 Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier O 599 Konsultarvode O Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har ej haft anställd personal Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Arvoden O Kostnadsersättningar och naturaförmåner Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar O TOTALTRÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar O Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt pian byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt pian Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark ~V Sida 12 av 15

20 Not 6 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Disposition av föregående års resultat enl Beloppvid Förändring stämmans Beloppvid årets utgång under året beslut årets ingång Inbetalda insatser O Upplåtelseavgifter O Fond för yttre underhåll enligt not nedan O Summa bundet eget kapital O Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat Summa ansamlad förlust O Summa eget kapital O Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅll Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut O O lanspråktaqende enligt stadgar O O Ianspråktagande enligt stämmobeslut O Vid årets slut NotS Räntesats Belopp Belopp Villkors- SKULDER TILL KREDITINSTITUT ändringsdag SBAB 3,810% SBAS 4,250 % SBAB 4,010 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut O O V Sida 14 av 15

21 8rf Pinnpojken Not9 UPPLUPNA KOSTNADER Städning entrepr El Värme Vatten Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta Snörôjning Mattvätt Fastighetsskötsel Konsultarvode O O O O ~~.. Johan Karlsson Ledamot ledamot r;-'v. ~~~ Ledamot l!(lli&l :~ ;mo~ Ledamot Sida 15 av 15

22 Not6 Disposition av EGETKAPITAL föregående års resultat enl Beloppvid Förändring stämmans Beloppvid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser O Upplåte Iseavgifter O Fond för yttre underhåll enligt not nedan O Summa bundet eget kapital O Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat Summa ansamlad förlust O Summa eget kapital O Not FOND FÖRYTTREUNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut O Ianspråktagande enligt stadgar O O Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not8 Räntesats Belopp Belopp.Villkors- SKULDERnu KREDITINSTITUT ändringsdag SBAB 3,810% SBAB 4,250 % SBAB 4,010 % Summa skulder till kredltlnstltut Kortfristig del av skulder till kreditfustitut O V Sida 14 av 15

23 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Pinnpojken Org ill' Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Pinnpojken för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårtansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Ien revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen í årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrärtslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och behandlar den ansamlade förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. aj 2012

24 Valberedningen förslag tillledamöter och suppleanter Valberedningens uppgifter är att ta tillvara de boendens intressen och föreslå ledamöter och suppleanter till stämman för beslut. När styrelsen är vald på stämman ska styrelsens i sin tur konstituera sig och utse ordförandeskap, sekreterare och kassör. Detta förfarande är enligt BRF Pinnpojkens stadgar och innebär att om en ordförande vill lämna sin post krävs det ingen extrastämma. Förslag till ledamöter och suppleanter 20 juní 2012 Ledamöter Omval 2 år Carolina Kettler, port 55 Kvarstår 1 år Johan Karlsson, port 55 Nyval 2 år Tommy Ringart, port 53 Nyval 2 år Jan-Olof Gyllhem, port 61 Nyval 2 år Hugo Lindgren, port 67 Nyval 2 år Sofia Barcefer, port 67 Suppleanter Kvarstår 1 år Mikael Axelsson, port 69 Nyval 1 år Karin Sterky, port 53 Internrevisorer Nyval1 år av Internrevisor på stämman Kvarstår 1 år Internrevisorsuppleant Roger Vesterlund Avgår Mandatperioden löper ut. Peter Löfmark avgår Mandatperioden löper ut. Gunnar Ivarsson, avgår Solbritt Timonson, sekreterare, avgår Jörgen Persson, ledamot, avgår Mandatperioden löper ut. Fredrik NIlsby, suppléant, avgår Anmält intresse av styrelsearbete Clas Gordon, port 71 Elisabeth Karlsson och Gunilla Östman

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2012-31 augusti 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Violen nr 14 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen

Årsredovisning. Bostadsföreningen Nya Syrenen Årsredovisning Bostadsföreningen Nya Syrenen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Lindome Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skrattmåsen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Odin

Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september augusti 2012. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2011-31 augusti 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Byggnadens tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Målning fönster 2012 Byte av otäta balkongdörrar 201

Byggnadens tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Målning fönster 2012 Byte av otäta balkongdörrar 201 , Brf Staffansgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Staffansgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Brf Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Prennebo Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Prennebo Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vilan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vilan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vilan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Risken

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Risken Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Risken Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen FACKLAN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen FACKLAN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Trönninge Äng

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Trönninge Äng Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Trönninge Äng Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7

ÅRSREDOVISNING 2009. Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 Brf Autopiloten 7 Tätorpsvägen 11, 128 31 Skarpnäck www.sbc.se/autopilotennr7 ÅRSREDOVISNING 2009 Revisorernas berättelse och budget redovisas separat Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Autopiloten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lönnen 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Lönnen 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lönnen 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Humlegården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9

Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HVITFELDTSGATAN 7-9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 BONDEN STÖRRE 41. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BONDEN STÖRRE 41. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BONDEN STÖRRE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Formen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Odin Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Odin Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nobelgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nobelgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer