Information om avfallshantering i kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om avfallshantering i kommunen"

Transkript

1 Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att källsortera och genom detta få en mer kretsloppsanpassad avfallshantering. AVFALLSHANTERINGEN I STORT Kommunen har ansvaret för insamling och omhändertagande för hushållsavfallet. För att utföra detta har kommunen entreprenör som på uppdrag av kommunen sköter insamling och drift av Hästeskedmossens avfallsanläggning. Avfallet som hämtas från hushållen körs till avfallsanläggningen och lastas om i större behållare för transport till Göteborg. Där förbränns avfallet i förbränningsanläggning som omvandlar värmeenergin till fjärrvärme och el. Av det avfall som lämnas på återvinningscentralen återvinns/återanvänds allt avfall förutom det som läggs i behållaren märkt Deponirest. Hushållens farliga avfall lämnas till godkänt omhändertagande. Merparten av avfallet går till SAKAB. Se mer utförlig information under rubriken Farligt avfall. Återvinningsgårdarna är till för det sk Producentansvaret för förpackningar och returpapper. Se mer utförlig information under rubriken Återvinning. Allt avfall från företag som hanteras av kommunen sorteras för återvinning. Avfall som inte går att återvinna skickas till förbränning tillsammans med hushållsavfallet. Ej återvinnings- och ej brännbart material deponeras tillsammans med deponirest från återvinningscentralen på Hästeskedmossens avfallsanläggning. KOMPOSTERING Kommunen uppmuntrar till hemkompostering av matavfall från hushåll, och kompostering är tillåten inom hela kommunen i ändamålsenliga behållare som skall vara säkrad mot lukt och skadedjur. Innan du börjar med kompostering skall en anmälan göras till kommunen. På Tekniska avdelningen kan du få rådgivning om kompostering, källsortering mm. Kompostmorot! Alla som har godkänd kompostering i tätort får automatisk 14-dagars hämtning året runt. Det i sin tur ger en permanent sänkning av avgiften jämfört med den som inte komposterar. Boende på landsbygd får ett engångsavdrag på 375 kronor eller månadshämtning om man har ansökt om detta. Abonnenter som har fritidsabonnemang och anmäler kompostering får engångsavdrag på 375 kronor. Alla fastigheter med permanent boende kan ansöka om månads- eller kvartalshämtning av sitt restavfall. Fritidsboende kan ansöka om månadshämtningsperiod. Den glesare hämtningen förutsätter källsortering och kompostering. För mer information kontakta kommunen Nyttan med kompostering Matavfallet kan enkelt förvandlas till en resurs för din trädgård genom rätt hantering via kompostering. Komposterbart hushållsavfall gör ingen nytta i soptunnan, utan kommer till sin rätt som färdigt näringstillskott i din trädgård. Komposten gör att du kan minska behovet av tex konstgödsel, toppdress och övriga jordförbättringsmedel. Samtidigt som du gör en viktig miljöinsats, ökar du förutsättningarna för att lyckas med din trädgårdsodling. Börja med att kompostera frukt och grönsaker (sk. vegetabiliskt avfall) om du känner dej osäker.

2 Mycket går att kompostera! Du kan kompostera det mesta från köket och trädgården. Eftersom trädgårdsavfallet är skrymmande kan det vara fördelaktigt att ha en trädgårdskompost och en kompost för matavfall. Exempel på komposterbart matavfall Bröd Skaldjur Thepåsar Fisk Äggskal Hushållspapper Grönsaker Potatisskal Kött Kaffefilter Exempel på komposterbart trädgårdsavfall Grenar och kvistar (finfördelat) Löv Blast Gräsklipp Mossa Krukväxter Så här börjar du kompostera Tänk på att kompostering kräver viss omsorg och tålamod. Igångsättning av en s k varmkompost (isolerad kompostbehållare för matavfall) bör göras på följande sätt: I botten på behållaren läggs en risbädd av tunna kvistar till en höjd av ca 15 cm. Ovanpå denna läggs en bädd av gamla höstlöv, gammalt gräs eller liknande till en höjd av ca 5 cm. Har man aktiv kompost sedan tidigare kan man ta lite av den och lägga på lövbädden. Sedan bör matavfallet blandas med jämna mellanrum med strömaterial (sågspån ej hyvelspån, torvmull eller torra löv). Blandningen ska vara ungefär 1 del strömaterial och 3 delar matavfall. För att komposten skall fungera behövs näring, syre, fukt och värme i lagom mängd. Luftning och vändning av komposten skall göras regelbundet för att ge syretillskott. Man kan med fördel göra vändningen i samband med att man tillför strömaterial ca 2-4 ggr/vecka. Komposten är lagom fuktig när den känns som en urkramad tvättsvamp. Nedbrytning till färdig kompost tar ca 6 månader till 1 år beroende på behållartyp och hur komposteringen sköts. Tänk på att en kompostering som inte utförs på rätt sätt eller i en felaktig behållare lätt leder till sanitära problem i form av lukt, flugor och skadedjur. Detta ger inte bara problem för dej utan även för dina grannar! Konstaterar kommunen att komposteringen har lett till sanitära problem dras tillståndet in, och detta påverkar ditt renhållningsabonnemang med tätare hämtning och dyrare renhållningstaxa. Kommunen säljer kompostbehållare och luftningsskruv. Kontakta Tekniska avdelningen för prisinformation och broschyr.

3 TACK för att du återvinner förpackningar Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner. Förpackningar i ett kretslopp Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat! Producentansvar Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag och de samarbetar under namnet Förpackningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Återvinningsgårdar Producenterna har organiserat sk återvinningsgårdar på mer än platser i landet. Dit går du för att lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas. Där finns också ofta behållare för tidningar, batterier och kläder. Mer information tel På vår webbplats hittar du en sökmotor där du kan se var din närmaste återvinningsgård är belägen. Där finns också en sorteringslista och mycket annan fakta. Du är dessutom välkommen att ringa till vår kundtjänsttelefon för att få personlig service och svar på dina frågor. Telefonen är öppen vardagar under kontorstid. Allt avfall som INTE har ett producentansvar ansvarar kommunen för. Ring dem så får du veta mer om hur det avfallet ska sorteras.

4 Så här sorterar du dina förpackningar Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. PLASTFÖRPACKNINGAR Hårda plastförpackningar Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar. Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Medhavda plastbärkassar får läggas bland hårda förpackningar på återvinningsgården om behållare för mjuk plast saknas. Obs! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas t ex till kommunens återvinningscentral. Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Mjuka plastförpackningar Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film. Obs! I vår kommun bränner vi hushållsavfallet och får fjärrvärme. Därför finns det ingen behållare för mjuka plastförpackningar på återvinningsgården. De mjuka plastförpackningarna ska läggas bland hushållsavfallet. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns). Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. METALLFÖRPACKNINGAR Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar. Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsgården lämnas till t ex kommunens återvinningscentral. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Från 1 juli 2001 gäller producentansvar även för elektronikavfall. För mer information se eller kontakta din kommun. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag. Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovsopor. Glödlampor/lysrör ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas vanligen på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, för mer information se eller kontakta din kom mun. På uppdrag av Platstkretsen, Returwell, Svensk Kartongåtervinning och MetallKretsen i samarbete med Svensk GlasÅtervinning.

5 VISSTE DU... att 7 av 10 invånare källsorterar förpackningar? att det finns fler än återvinningsstationer i landet? att om dagens förpackningar inte fanns, skulle 30-40% av alla varor förstöras på vägen från tillverkaren till konsumenten? att man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst? att om varje invånare lämnar in alla sina kapsyler till återvinning under ett år, räcker stålet till nya personbilar? att glas har använts som förpackningsmaterial i år? att vi i Sverige är världsbäst på återvinning av wellpapp? att de plastförpackningar som återvinns i Sverige idag sparar energi motsvarande mer än fat olja? att Fiskeby Board varje dag tillverkar kartong av återvunna pappersförpackningar motsvarande en rulle som är 3,5 meter bred och som sträcker sig från Norrköping till Malmö? att om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under 1998 i en lång rad, skulle det räcka nästan ett helt varv runt jordklotet? att pappersförpackningar kan återvinnas 5 till 7 gånger innan fiberna är utslitna? att armeringsjärnen i Öresundsbron är gjorda av återvunnen metall? att den klassiska ölflaskan och den svenska tändsticksasken är bland de äldsta standardförpackningarna i världen? att återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp ca småhus per år? att om vi när målen för metallåtervinnin i Sverige år 2001, som är 70 procent av alla metallförpackningar som finns på marknaden, motsvarar energin ett helt kärnkraftverk? att energiinnehållet i 1 kilo plastförpackningar är lika stort som i 1 kilo olja? att om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp småhus per år? att var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik tillverkad av återvunna pappersförpackningar? att om alla hjälptes åt att samla in metallförpackningar under ett år, skulle det räcka till hela 60 mils järnvägsräls?

6 TIPS! Lämna korken kvar på kaviartuben och andra tuber som innehållit mat, så lukta de inte. Lägg ihop dina mindre pappersförpackningar i en större, så tar de mindre plats. Ett enkelt och utrymmessparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningar i samma papperskasse. Sedan sorterar du vid återvinningsgården och lägger rätt förpackning i rätt behållare. För att skilja hårda plastförpackningar från mjuka kan man försöka knyckla ihop förpackningen till en boll. Om förpackningen går att knyckla ihop utan att den spricker är det en mjuk plastförpackning. Ibland kan det vara svårt att veta om en plastpåse med aluminiumskikt, t ex en chipseller kaffepåse, ska sorteras som en plast- eller metallförpackning. Ett knep är att krama ihop påsen till en boll. Behåller påsen formen av en boll består den mest av metall och ska sorteras som en metallförpackning. Vecklar den ut sig består den mest av plast och sorteras som en mjuk plastförpackning. I fallet chips- och kaffepåsen så vecklar påsen ut sig och är därmed en mjuk plastförpackning. Separera lock och kapsyler av plast från plastförpackningen och lägg dem lösa i behållaren, så underlättas eftersorteringen. DE VANLIGASTE MYTERNA 1) Varför ska man sortera förpackningar, det blandas ju ändå bara i hop och läggs på tippen. Inget av det som läggs i Förpackningsinsamlingens behållare blandas ihop, allt skickas till återvinning eller energiutvinning. De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningarna får betalt när de lämnar ifrån sig förpackningar till återvinning. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna är sorterade och håller en viss kvalitet. Om de istället skulle åka till soptippen med förpackningarna skulle de tvingas betala en deponiavgift för att få lämna materialet. 2) Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt för att rengöra en förpackning. Men för att spara så mycket energi som möjligt är det naturligtvis bra att inte diska förpackningarna under rinnande varmvatten. Det räcker att t ex skölja ur förpackningarna i det sista diskvattnet när man ändå har vatte och diskmedel i diskhon. 3) Energiåtgången för att transportera förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen. Enligt Naturvårdsverkets rapport 4938 har transporterna en mindra betydelse både jämfört med produktens hela miljöpåverkan och med övriga godstransporter. 4) Det är ingen mening att sortera färgat och ofärgat glas. Lastbilen lägger ändå allt i samma behållare. Det kan se ut som om allt töms i samma behållare, men de lastbilar som hämtar både färgat och ofärgat glas har två fack på flaket. 5) Det är ingen idé att källsortera mjukplast för den eldas ändå upp tillsammans med de vanliga soporna. All mjuk plast från hushållen hanteras så att den bränns och blir t ex fjärrvärme. I de kommuner där det vanliga hushållsavfallet går till förbränning, källsorteras därför inte mjukplast separat. Allt bränns tillsammans. Men i de kommuner där hushållsavfallet läggs på soptippen (och det rör sig om ungefär hälften av landets kommuner), finns behållare för mjukplast på återvinningsstationerna så att vi kan källsortera den. Det är många gånger bättre att bränna plasten, dvs energiutvinna den, är att lägga den på soptippen.

7 6) Glaset som samlas in har ingen avsättning, det finns ett berg av glas liggande. I dag finns inget problem med att finna avsättning för glasråvaran i Sverige eller på exportmarknaden. Glaset används bl a till nytt glas, isoleringsmaterial och betong. Om du ser ett berg av glas, så ligger det där i väntan på transport till återvinning. Inget utsorterat glas deponeras. 7) Aluminium och stål i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga resurser och motivera återvinning. Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återvänder gammalt material jämfört med om man tillverkar nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. 8) I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar. Det är både billigare och mera energieffektivt att återvinna pappersförbrukningar än att göra nytt papper av vedråvara. Här finns återvinningsgårdarna Munkedal Dingle Hällevadsholm Hedekas Ö. Jonsängsvägen Bruksvägen Östanvindsvägen Idrottsvägen Bullarevägen Edsvägen Gårdarna städas och underhålls av Rambo AB. Lämna in ditt el-avfall till kommunen och förbättra miljön! Sedan sommaren 2001 finns en ny lag som säger att du inte får lämna el-avfall i hushållssoporna eller grovavfallet och att producenterna ska medverka i återvinningen. Kommunerna och producenterna samverkar kring ett gemensamt insamlingssytem för elektriska och elektroniska produkter, kallat elretur. Insamling från hushåll Allt Du som konsumemt behöver göra är att uppsöka en av elreturs många mottagningsstationer, där Du utan kostnad kan lämna ifrån Dig allt el-avfall från ditt hem. I Munkedals kommun finns det 1 st mottagningsstation Hästeskedsmossens avfallsanläggning. Insamlingen omfattar nästan alla elektriska och elektroniska produkter som finns lösa i ett hem - se förteckningen. Insamling från verksamheter Verksamheter (företag, organisationer m.fl.) får ett eget insamlingssystem med något annorlunda regler. De kan själva lämna in sitt el-avfall på vissa ställen. I vår kommun på Hästeskodmossens avfallsanläggning, men även genom att gå in på finns ett antal entreprenörer som mot betalning hämtas på plats. Producentansvaret omfattar inte alla el-produkter som företagskunder och motsvarande använder - se förteckningen i slutet av dokumentet. Lagen säger även att producenterna enbart behöver ta tillbaka uttjänta produkter i samband med nyförsäljning. Företag som vill bli av med större mängder el-avfall utan att köpa nytt, får själva kontakta ett återvinningsföretag, t.ex. ovanstående entreprenörer, och stå för kostnaderna.

8 elretur värnar miljön Från mottagningsstationerna transproteras el-avfallet till specialiserade återvinningsanläggningar. Producenterna organiserar och finansierar dessa transproter och behandlingen. Detta är bra för både kretsloppet och miljön: Värdefulla material återanvänds och energin tas tillvara i produkterna. Systemet ser till att naturen inte skadas av eventuella, olämpliga komponenter. El-Kretsen (producenternas servicebolag) har lagt stor omsorg i valet av återvinningsföretag, som ska arbeta för oss och anlitar enbart företag som har högt ställda ambitioner när det gäller miljö, kvalitet och personalutbildning. Kontrakten har fördelats över hela landet för att begränsa transproterna. Ytterligare information finns på Kyl- och frysinsamling Kommunerna ansvarar, liksom tidigare, för borttransprot av kasserade kyl- och frysskåp. De förs till anläggningar som tömmer dem på farligt innehåll. Batteriinsamling Alla batterier ska samlas in. Kommunen ansvarar för att det finns möjligheter att samla in dem. En nationell informationskampanj - Batteriinsamlingen - pågår sedan ett par år tillbaka. Kasserade batterier kan lämnas vid återvinningscentraler, återvinningsstationer, miljöstationer och dessutom i en hel del av de butiker som säljer batterier. Kom ihåg: Samla in allt el-avfall för miljöns och kretsloppets skull. Lämna in det till elreturs mottagningsstation. Producenterna tar sedan hand om det på ett säkert sätt. Förteckning över produktomfånget Detta är exempel på el-produkter som omfattas av producentansvarsförordningen Lagtexten finns på www-el-retur.se El-produkter för använding i hushåll, t.ex. spis, disk, tvätt, tork, fläkt, mikro, dammsugare, strykjärn, mixer, kaffebryggare Elektriska handverktyg, t.ex. för skruv, borr, slip, såg, svets, sprut Elektriska trädgårdsredskap, t.ex. gräsklippare IT-utrustning, och kontorsapparater, t.ex. dator, monitor, skrivare, skanner, kopiator, häftapparater, frankeringsmaskiner Telekommunikationsutrustning, fast, trådlös eller mobil telefoni TV, audio- och videoutrustning, t.ex. TV, video, videokamera, stereo, kassettradio, bilradio, cd-spelare, satellitmottagare Elektriska kameror och fotoutrustning, t.ex. kamera, projektor Elektriska klockor, t.ex. armbandsur, väggur, väckarklocka Elektriska spel och leksaker, även batteridrivna, inkl videospel Elektriska ljuskällor, t.ex. glödlampor, lysrör, lågenergilampor Elektriska armaturer, alla typer, inomhus och utomhus Elektrisk laboratorieutrustning Elektrisk medicinteknisk utrustning

9 GROVAVFALL För hushåll och företag finns en återvinningscentral på Hästeskedmossens avfallsanläggning. På centralen tar vi emot följande: * Trä/virke * Metallförpackningar * Fungerande husgeråd * Fyllnadsmaterial * Wellpapp inkl. cyklar för * Däck utan fälg * Hårdplastförpackningar biståndsändamål * Kylmöbler * Returpapper * Kläder och skor för * Grovskrot/tunnplåt * Trädgårdsavfall biståndsändamål * Asbets * Kartong * Farligt avfall * Brännbart avfall * Emballageplast/sträckfilm * Elektronikskrot * Deponerbart avfall FARLIGT AVFALL (FA) Farligt avfall från hushåll skall lämnas till miljöstationerna som finns på Hästeskedmossen, Hydro i Munkedal samt Shell i Hällevadsholm. Hushåll lämnar FA utan avgift på stationerna eftersom hanteringen finansieras via renhållningsabonnemangen. Som farligt avfall räknas bl a: * Asbets * Bekämpningsmedel * Lysrör * Spillolja och filter * Bensin, diesel * Baterier * Färgrester * Kvicksilver * Lösningsmedel * Kemikalier * Elektronik Lämna hellre en sak för mycket till miljöstationen om du är osäker istället för att slänga det i soptunnan. Lämna aldrig farligt avfall i naturen! Får ej hällas i avloppet! LÄR DIG SORTERA RÄTT Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På sopor.nu finns informationen som gör det lätt att göra rätt.

10 ÖVRIG SERVICE Hämtning av visst avfall Grovavfall och kylmöbler kan hämtas hos abonnent mot beställning. Prisinformation finns i kommunens taxeinformation 2003, som finns på hemsidan, Källsortering Tekniska avdelningen ställer upp och lämnar förslag till hur källsortering kan lösas vid flerbostadshus och mindre företag. Ring oss om du vill veta mer! Slamsugning För att underlätta slamsugning skall brunnsägare tänka på följande: Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för besiktning och hämtning av slam. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank skall vara lätt borttagbara utan verktyg samt väl synliga. Avstånd mellan uppställningsplats för fordon och tömningsplats bör ej överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Meddela slamsugningsentreprenören i tid om tillfartsväg inte bör trafikeras på grund av tjällossning o dyl. TELEFONLISTA Kommunen Tekniska avdelningen 0524/ Räkningar och abonnemang 0524/181 84, tfntid 9-12 Miljö- och byggförvaltningen Dispenser för renhållning och slamsugning 0524/ Entreprenörer Renhållningsentreprenör Återvinning & Miljö AB 0524/ Kommunens entreprenör för hushållsavfall Slamsugningsentreprenör Återvinning & Miljö AB 0524/ Slamsugning och högtrycksspolning Övriga transportföretag LBC Bohusfrakt AB Uthyrning av containers för återvinningsmaterial och övrigt avfall. 0524/403 80, 070/

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Hallstahammar 2013 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? och din kommun och innehåller

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Västerås 2011 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? och din kommun och innehål- sortering

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Norberg 2015 Skinnskatteberg 2014 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten

Soptips. Heby 2014. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier. VA- & Avfallsenheten Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Heby 2014 VA- & Avfallsenheten 1 Hjälp till att minska avfallet Sortera ut matavfall Vad

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Enköping 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg Surahammar 2015 2014 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips

Läs mer

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin.

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. Mat i Emmaboda KOSTEN I FOKUS I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. När jag började arbeta med mat för många år sedan lagade man mat rätt och slätt. Maten skulle lagas från grunden,

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50

TEMA: Härryda kommuns miljökalender. När mormor var ung. kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 2009 Härryda kommuns miljökalender TEMA: När mormor var ung kalender_09.indd 1 08-11-12 09.38.50 Innan kylskåpet fanns användes is för att kyla varor. På Västra Nedsjön bedrevs isupptagning i stor skala.

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd och tips MB BYGG Välkommen till din lägenhet Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du ska trivas i Din nya miljö. Vi försöker göra huset och

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer