Information om avfallshantering i kommunen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om avfallshantering i kommunen"

Transkript

1 Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att källsortera och genom detta få en mer kretsloppsanpassad avfallshantering. AVFALLSHANTERINGEN I STORT Kommunen har ansvaret för insamling och omhändertagande för hushållsavfallet. För att utföra detta har kommunen entreprenör som på uppdrag av kommunen sköter insamling och drift av Hästeskedmossens avfallsanläggning. Avfallet som hämtas från hushållen körs till avfallsanläggningen och lastas om i större behållare för transport till Göteborg. Där förbränns avfallet i förbränningsanläggning som omvandlar värmeenergin till fjärrvärme och el. Av det avfall som lämnas på återvinningscentralen återvinns/återanvänds allt avfall förutom det som läggs i behållaren märkt Deponirest. Hushållens farliga avfall lämnas till godkänt omhändertagande. Merparten av avfallet går till SAKAB. Se mer utförlig information under rubriken Farligt avfall. Återvinningsgårdarna är till för det sk Producentansvaret för förpackningar och returpapper. Se mer utförlig information under rubriken Återvinning. Allt avfall från företag som hanteras av kommunen sorteras för återvinning. Avfall som inte går att återvinna skickas till förbränning tillsammans med hushållsavfallet. Ej återvinnings- och ej brännbart material deponeras tillsammans med deponirest från återvinningscentralen på Hästeskedmossens avfallsanläggning. KOMPOSTERING Kommunen uppmuntrar till hemkompostering av matavfall från hushåll, och kompostering är tillåten inom hela kommunen i ändamålsenliga behållare som skall vara säkrad mot lukt och skadedjur. Innan du börjar med kompostering skall en anmälan göras till kommunen. På Tekniska avdelningen kan du få rådgivning om kompostering, källsortering mm. Kompostmorot! Alla som har godkänd kompostering i tätort får automatisk 14-dagars hämtning året runt. Det i sin tur ger en permanent sänkning av avgiften jämfört med den som inte komposterar. Boende på landsbygd får ett engångsavdrag på 375 kronor eller månadshämtning om man har ansökt om detta. Abonnenter som har fritidsabonnemang och anmäler kompostering får engångsavdrag på 375 kronor. Alla fastigheter med permanent boende kan ansöka om månads- eller kvartalshämtning av sitt restavfall. Fritidsboende kan ansöka om månadshämtningsperiod. Den glesare hämtningen förutsätter källsortering och kompostering. För mer information kontakta kommunen Nyttan med kompostering Matavfallet kan enkelt förvandlas till en resurs för din trädgård genom rätt hantering via kompostering. Komposterbart hushållsavfall gör ingen nytta i soptunnan, utan kommer till sin rätt som färdigt näringstillskott i din trädgård. Komposten gör att du kan minska behovet av tex konstgödsel, toppdress och övriga jordförbättringsmedel. Samtidigt som du gör en viktig miljöinsats, ökar du förutsättningarna för att lyckas med din trädgårdsodling. Börja med att kompostera frukt och grönsaker (sk. vegetabiliskt avfall) om du känner dej osäker.

2 Mycket går att kompostera! Du kan kompostera det mesta från köket och trädgården. Eftersom trädgårdsavfallet är skrymmande kan det vara fördelaktigt att ha en trädgårdskompost och en kompost för matavfall. Exempel på komposterbart matavfall Bröd Skaldjur Thepåsar Fisk Äggskal Hushållspapper Grönsaker Potatisskal Kött Kaffefilter Exempel på komposterbart trädgårdsavfall Grenar och kvistar (finfördelat) Löv Blast Gräsklipp Mossa Krukväxter Så här börjar du kompostera Tänk på att kompostering kräver viss omsorg och tålamod. Igångsättning av en s k varmkompost (isolerad kompostbehållare för matavfall) bör göras på följande sätt: I botten på behållaren läggs en risbädd av tunna kvistar till en höjd av ca 15 cm. Ovanpå denna läggs en bädd av gamla höstlöv, gammalt gräs eller liknande till en höjd av ca 5 cm. Har man aktiv kompost sedan tidigare kan man ta lite av den och lägga på lövbädden. Sedan bör matavfallet blandas med jämna mellanrum med strömaterial (sågspån ej hyvelspån, torvmull eller torra löv). Blandningen ska vara ungefär 1 del strömaterial och 3 delar matavfall. För att komposten skall fungera behövs näring, syre, fukt och värme i lagom mängd. Luftning och vändning av komposten skall göras regelbundet för att ge syretillskott. Man kan med fördel göra vändningen i samband med att man tillför strömaterial ca 2-4 ggr/vecka. Komposten är lagom fuktig när den känns som en urkramad tvättsvamp. Nedbrytning till färdig kompost tar ca 6 månader till 1 år beroende på behållartyp och hur komposteringen sköts. Tänk på att en kompostering som inte utförs på rätt sätt eller i en felaktig behållare lätt leder till sanitära problem i form av lukt, flugor och skadedjur. Detta ger inte bara problem för dej utan även för dina grannar! Konstaterar kommunen att komposteringen har lett till sanitära problem dras tillståndet in, och detta påverkar ditt renhållningsabonnemang med tätare hämtning och dyrare renhållningstaxa. Kommunen säljer kompostbehållare och luftningsskruv. Kontakta Tekniska avdelningen för prisinformation och broschyr.

3 TACK för att du återvinner förpackningar Varje gång du lämnar en förpackning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. På så sätt hjälper du till att spara in stora mängder energi. Du ser också till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. Varje gång du återvinner. Förpackningar i ett kretslopp Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat! Producentansvar Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar. Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag och de samarbetar under namnet Förpackningsinsamlingen. All verksamhet bedrivs utan vinstsyfte. Återvinningsgårdar Producenterna har organiserat sk återvinningsgårdar på mer än platser i landet. Dit går du för att lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas. Där finns också ofta behållare för tidningar, batterier och kläder. Mer information tel På vår webbplats hittar du en sökmotor där du kan se var din närmaste återvinningsgård är belägen. Där finns också en sorteringslista och mycket annan fakta. Du är dessutom välkommen att ringa till vår kundtjänsttelefon för att få personlig service och svar på dina frågor. Telefonen är öppen vardagar under kontorstid. Allt avfall som INTE har ett producentansvar ansvarar kommunen för. Ring dem så får du veta mer om hur det avfallet ska sorteras.

4 Så här sorterar du dina förpackningar Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. PLASTFÖRPACKNINGAR Hårda plastförpackningar Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar. Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar. Medhavda plastbärkassar får läggas bland hårda förpackningar på återvinningsgården om behållare för mjuk plast saknas. Obs! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas t ex till kommunens återvinningscentral. Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Mjuka plastförpackningar Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film. Obs! I vår kommun bränner vi hushållsavfallet och får fjärrvärme. Därför finns det ingen behållare för mjuka plastförpackningar på återvinningsgården. De mjuka plastförpackningarna ska läggas bland hushållsavfallet. PAPPERSFÖRPACKNINGAR Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns). Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. METALLFÖRPACKNINGAR Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar. Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsgården lämnas till t ex kommunens återvinningscentral. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Från 1 juli 2001 gäller producentansvar även för elektronikavfall. För mer information se eller kontakta din kommun. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik. GLASFÖRPACKNINGAR Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag. Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovsopor. Glödlampor/lysrör ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas vanligen på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, för mer information se eller kontakta din kom mun. På uppdrag av Platstkretsen, Returwell, Svensk Kartongåtervinning och MetallKretsen i samarbete med Svensk GlasÅtervinning.

5 VISSTE DU... att 7 av 10 invånare källsorterar förpackningar? att det finns fler än återvinningsstationer i landet? att om dagens förpackningar inte fanns, skulle 30-40% av alla varor förstöras på vägen från tillverkaren till konsumenten? att man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst? att om varje invånare lämnar in alla sina kapsyler till återvinning under ett år, räcker stålet till nya personbilar? att glas har använts som förpackningsmaterial i år? att vi i Sverige är världsbäst på återvinning av wellpapp? att de plastförpackningar som återvinns i Sverige idag sparar energi motsvarande mer än fat olja? att Fiskeby Board varje dag tillverkar kartong av återvunna pappersförpackningar motsvarande en rulle som är 3,5 meter bred och som sträcker sig från Norrköping till Malmö? att om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under 1998 i en lång rad, skulle det räcka nästan ett helt varv runt jordklotet? att pappersförpackningar kan återvinnas 5 till 7 gånger innan fiberna är utslitna? att armeringsjärnen i Öresundsbron är gjorda av återvunnen metall? att den klassiska ölflaskan och den svenska tändsticksasken är bland de äldsta standardförpackningarna i världen? att återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp ca småhus per år? att om vi när målen för metallåtervinnin i Sverige år 2001, som är 70 procent av alla metallförpackningar som finns på marknaden, motsvarar energin ett helt kärnkraftverk? att energiinnehållet i 1 kilo plastförpackningar är lika stort som i 1 kilo olja? att om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp småhus per år? att var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik tillverkad av återvunna pappersförpackningar? att om alla hjälptes åt att samla in metallförpackningar under ett år, skulle det räcka till hela 60 mils järnvägsräls?

6 TIPS! Lämna korken kvar på kaviartuben och andra tuber som innehållit mat, så lukta de inte. Lägg ihop dina mindre pappersförpackningar i en större, så tar de mindre plats. Ett enkelt och utrymmessparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningar i samma papperskasse. Sedan sorterar du vid återvinningsgården och lägger rätt förpackning i rätt behållare. För att skilja hårda plastförpackningar från mjuka kan man försöka knyckla ihop förpackningen till en boll. Om förpackningen går att knyckla ihop utan att den spricker är det en mjuk plastförpackning. Ibland kan det vara svårt att veta om en plastpåse med aluminiumskikt, t ex en chipseller kaffepåse, ska sorteras som en plast- eller metallförpackning. Ett knep är att krama ihop påsen till en boll. Behåller påsen formen av en boll består den mest av metall och ska sorteras som en metallförpackning. Vecklar den ut sig består den mest av plast och sorteras som en mjuk plastförpackning. I fallet chips- och kaffepåsen så vecklar påsen ut sig och är därmed en mjuk plastförpackning. Separera lock och kapsyler av plast från plastförpackningen och lägg dem lösa i behållaren, så underlättas eftersorteringen. DE VANLIGASTE MYTERNA 1) Varför ska man sortera förpackningar, det blandas ju ändå bara i hop och läggs på tippen. Inget av det som läggs i Förpackningsinsamlingens behållare blandas ihop, allt skickas till återvinning eller energiutvinning. De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningarna får betalt när de lämnar ifrån sig förpackningar till återvinning. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna är sorterade och håller en viss kvalitet. Om de istället skulle åka till soptippen med förpackningarna skulle de tvingas betala en deponiavgift för att få lämna materialet. 2) Energiåtgången för att diska ur förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen. Nej, så mycket energi går det inte åt för att rengöra en förpackning. Men för att spara så mycket energi som möjligt är det naturligtvis bra att inte diska förpackningarna under rinnande varmvatten. Det räcker att t ex skölja ur förpackningarna i det sista diskvattnet när man ändå har vatte och diskmedel i diskhon. 3) Energiåtgången för att transportera förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen. Enligt Naturvårdsverkets rapport 4938 har transporterna en mindra betydelse både jämfört med produktens hela miljöpåverkan och med övriga godstransporter. 4) Det är ingen mening att sortera färgat och ofärgat glas. Lastbilen lägger ändå allt i samma behållare. Det kan se ut som om allt töms i samma behållare, men de lastbilar som hämtar både färgat och ofärgat glas har två fack på flaket. 5) Det är ingen idé att källsortera mjukplast för den eldas ändå upp tillsammans med de vanliga soporna. All mjuk plast från hushållen hanteras så att den bränns och blir t ex fjärrvärme. I de kommuner där det vanliga hushållsavfallet går till förbränning, källsorteras därför inte mjukplast separat. Allt bränns tillsammans. Men i de kommuner där hushållsavfallet läggs på soptippen (och det rör sig om ungefär hälften av landets kommuner), finns behållare för mjukplast på återvinningsstationerna så att vi kan källsortera den. Det är många gånger bättre att bränna plasten, dvs energiutvinna den, är att lägga den på soptippen.

7 6) Glaset som samlas in har ingen avsättning, det finns ett berg av glas liggande. I dag finns inget problem med att finna avsättning för glasråvaran i Sverige eller på exportmarknaden. Glaset används bl a till nytt glas, isoleringsmaterial och betong. Om du ser ett berg av glas, så ligger det där i väntan på transport till återvinning. Inget utsorterat glas deponeras. 7) Aluminium och stål i stora mängder och kan knappast betraktas som ändliga resurser och motivera återvinning. Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återvänder gammalt material jämfört med om man tillverkar nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. 8) I Sverige finns gott om skog, därför behöver vi inte återvinna pappersförpackningar. Det är både billigare och mera energieffektivt att återvinna pappersförbrukningar än att göra nytt papper av vedråvara. Här finns återvinningsgårdarna Munkedal Dingle Hällevadsholm Hedekas Ö. Jonsängsvägen Bruksvägen Östanvindsvägen Idrottsvägen Bullarevägen Edsvägen Gårdarna städas och underhålls av Rambo AB. Lämna in ditt el-avfall till kommunen och förbättra miljön! Sedan sommaren 2001 finns en ny lag som säger att du inte får lämna el-avfall i hushållssoporna eller grovavfallet och att producenterna ska medverka i återvinningen. Kommunerna och producenterna samverkar kring ett gemensamt insamlingssytem för elektriska och elektroniska produkter, kallat elretur. Insamling från hushåll Allt Du som konsumemt behöver göra är att uppsöka en av elreturs många mottagningsstationer, där Du utan kostnad kan lämna ifrån Dig allt el-avfall från ditt hem. I Munkedals kommun finns det 1 st mottagningsstation Hästeskedsmossens avfallsanläggning. Insamlingen omfattar nästan alla elektriska och elektroniska produkter som finns lösa i ett hem - se förteckningen. Insamling från verksamheter Verksamheter (företag, organisationer m.fl.) får ett eget insamlingssystem med något annorlunda regler. De kan själva lämna in sitt el-avfall på vissa ställen. I vår kommun på Hästeskodmossens avfallsanläggning, men även genom att gå in på finns ett antal entreprenörer som mot betalning hämtas på plats. Producentansvaret omfattar inte alla el-produkter som företagskunder och motsvarande använder - se förteckningen i slutet av dokumentet. Lagen säger även att producenterna enbart behöver ta tillbaka uttjänta produkter i samband med nyförsäljning. Företag som vill bli av med större mängder el-avfall utan att köpa nytt, får själva kontakta ett återvinningsföretag, t.ex. ovanstående entreprenörer, och stå för kostnaderna.

8 elretur värnar miljön Från mottagningsstationerna transproteras el-avfallet till specialiserade återvinningsanläggningar. Producenterna organiserar och finansierar dessa transproter och behandlingen. Detta är bra för både kretsloppet och miljön: Värdefulla material återanvänds och energin tas tillvara i produkterna. Systemet ser till att naturen inte skadas av eventuella, olämpliga komponenter. El-Kretsen (producenternas servicebolag) har lagt stor omsorg i valet av återvinningsföretag, som ska arbeta för oss och anlitar enbart företag som har högt ställda ambitioner när det gäller miljö, kvalitet och personalutbildning. Kontrakten har fördelats över hela landet för att begränsa transproterna. Ytterligare information finns på Kyl- och frysinsamling Kommunerna ansvarar, liksom tidigare, för borttransprot av kasserade kyl- och frysskåp. De förs till anläggningar som tömmer dem på farligt innehåll. Batteriinsamling Alla batterier ska samlas in. Kommunen ansvarar för att det finns möjligheter att samla in dem. En nationell informationskampanj - Batteriinsamlingen - pågår sedan ett par år tillbaka. Kasserade batterier kan lämnas vid återvinningscentraler, återvinningsstationer, miljöstationer och dessutom i en hel del av de butiker som säljer batterier. Kom ihåg: Samla in allt el-avfall för miljöns och kretsloppets skull. Lämna in det till elreturs mottagningsstation. Producenterna tar sedan hand om det på ett säkert sätt. Förteckning över produktomfånget Detta är exempel på el-produkter som omfattas av producentansvarsförordningen Lagtexten finns på www-el-retur.se El-produkter för använding i hushåll, t.ex. spis, disk, tvätt, tork, fläkt, mikro, dammsugare, strykjärn, mixer, kaffebryggare Elektriska handverktyg, t.ex. för skruv, borr, slip, såg, svets, sprut Elektriska trädgårdsredskap, t.ex. gräsklippare IT-utrustning, och kontorsapparater, t.ex. dator, monitor, skrivare, skanner, kopiator, häftapparater, frankeringsmaskiner Telekommunikationsutrustning, fast, trådlös eller mobil telefoni TV, audio- och videoutrustning, t.ex. TV, video, videokamera, stereo, kassettradio, bilradio, cd-spelare, satellitmottagare Elektriska kameror och fotoutrustning, t.ex. kamera, projektor Elektriska klockor, t.ex. armbandsur, väggur, väckarklocka Elektriska spel och leksaker, även batteridrivna, inkl videospel Elektriska ljuskällor, t.ex. glödlampor, lysrör, lågenergilampor Elektriska armaturer, alla typer, inomhus och utomhus Elektrisk laboratorieutrustning Elektrisk medicinteknisk utrustning

9 GROVAVFALL För hushåll och företag finns en återvinningscentral på Hästeskedmossens avfallsanläggning. På centralen tar vi emot följande: * Trä/virke * Metallförpackningar * Fungerande husgeråd * Fyllnadsmaterial * Wellpapp inkl. cyklar för * Däck utan fälg * Hårdplastförpackningar biståndsändamål * Kylmöbler * Returpapper * Kläder och skor för * Grovskrot/tunnplåt * Trädgårdsavfall biståndsändamål * Asbets * Kartong * Farligt avfall * Brännbart avfall * Emballageplast/sträckfilm * Elektronikskrot * Deponerbart avfall FARLIGT AVFALL (FA) Farligt avfall från hushåll skall lämnas till miljöstationerna som finns på Hästeskedmossen, Hydro i Munkedal samt Shell i Hällevadsholm. Hushåll lämnar FA utan avgift på stationerna eftersom hanteringen finansieras via renhållningsabonnemangen. Som farligt avfall räknas bl a: * Asbets * Bekämpningsmedel * Lysrör * Spillolja och filter * Bensin, diesel * Baterier * Färgrester * Kvicksilver * Lösningsmedel * Kemikalier * Elektronik Lämna hellre en sak för mycket till miljöstationen om du är osäker istället för att slänga det i soptunnan. Lämna aldrig farligt avfall i naturen! Får ej hällas i avloppet! LÄR DIG SORTERA RÄTT Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På sopor.nu finns informationen som gör det lätt att göra rätt.

10 ÖVRIG SERVICE Hämtning av visst avfall Grovavfall och kylmöbler kan hämtas hos abonnent mot beställning. Prisinformation finns i kommunens taxeinformation 2003, som finns på hemsidan, Källsortering Tekniska avdelningen ställer upp och lämnar förslag till hur källsortering kan lösas vid flerbostadshus och mindre företag. Ring oss om du vill veta mer! Slamsugning För att underlätta slamsugning skall brunnsägare tänka på följande: Slamavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för besiktning och hämtning av slam. Lock till slamavskiljare samt manlucka eller annan tömningsanordning till sluten tank skall vara lätt borttagbara utan verktyg samt väl synliga. Avstånd mellan uppställningsplats för fordon och tömningsplats bör ej överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Meddela slamsugningsentreprenören i tid om tillfartsväg inte bör trafikeras på grund av tjällossning o dyl. TELEFONLISTA Kommunen Tekniska avdelningen 0524/ Räkningar och abonnemang 0524/181 84, tfntid 9-12 Miljö- och byggförvaltningen Dispenser för renhållning och slamsugning 0524/ Entreprenörer Renhållningsentreprenör Återvinning & Miljö AB 0524/ Kommunens entreprenör för hushållsavfall Slamsugningsentreprenör Återvinning & Miljö AB 0524/ Slamsugning och högtrycksspolning Övriga transportföretag LBC Bohusfrakt AB Uthyrning av containers för återvinningsmaterial och övrigt avfall. 0524/403 80, 070/

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Återvinningsstationen

Återvinningsstationen Återvinningsstationen Till återvinningsstationen beger du dig när du ska lämna dina förpackningar och tidningar för återvinning. Det finns totalt 5800 återvinningsstationer i Sverige och de är placerade

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor

Nej. Tonerkassetter. Tips och råd. - Tonerkassetter - Bläckpatroner. - Toner och bläck i flaskor - Tonerkassetter - Bläckpatroner - Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Läs mer

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv

Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 1 Allt du källsorterar, återvinns och får nytt liv 2 Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort. Ketchupflaskan blir en praktisk

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! Uppdaterad 2009 återvinning av förpackningar och tidningar så här fungerar det Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Bra att veta om dina nya kärl

Bra att veta om dina nya kärl Bra att veta om dina nya kärl Hej! Nu kommer snart dina nya kärl. I denna broschyr får du svar på dina frågor om när dina nya kärl kommer, när du ska börja använda dem, hur vi tömmer kärlen, hur du kan

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln

Sorteringsguide. Hitta rätt i avfallsdjungeln Bild: FTI AB Bild: FTI AB Hitta rätt i avfallsdjungeln Vägvisare till källsortering Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs och mycket går att återvinna. När material

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö!

till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! till källsortering av matavfall så bidrar du till en bättre miljö! Ett hållbart samhälle bygger på att allt avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem så även i Lysekil Lysekils

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

ÅTERVINNING KOMPOSTERING FARLIGT AVFALL

ÅTERVINNING KOMPOSTERING FARLIGT AVFALL 2004 ÅTERVINNING KOMPOSTERING FARLIGT AVFALL INNEHÅLL HUSHÅLLSAVFALL SID 2-5 Sophämtning Mulljakten Latrinhämtning Slamtömning Kundtjänst och fakturering SORTERING OCH ÅTERVIN- NING SID 6-9 Grovavfall

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt

SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN. Renhållningsnytt SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN Renhållningsnytt www.vmab.se 2010 Olofström Karlshamn Sölvesborg Ur innehållet Vd har ordet... 2 Kundtjänst... 3 Maximiljö... 4-5 Ohlssons AB... 6 Öppettider ÅVC

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE 1:2 MATAVFALL Matavfallet körs till Heljestorp i Vänersborg för rötning till biogas som bränsle till fordon och till biogödsel som används på våra åkrar istället för konstgödsel.

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna.

Vita påsar. Brännbart avfall som ej går att återvinna. Miljömarkören Hushållsavfall I första hand ska hushållsavfall och andra restprodukter lämnas för återvinning. Tidningar samt förpackningar av glas, papper, wellpapp, metall och plast ska lämnas i avsedda

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

OM KONSTEN ATT KÄLLSORTERA

OM KONSTEN ATT KÄLLSORTERA LILLA SOP BOKEN 3 OM KONSTEN ATT KÄLLSORTERA Välkommen till lilla SOPBOKEN! Förr handlade sophantering enbart om att bli kvitt soporna på ett enkelt sätt. Soporna hämtades osorterade med en och samma bil

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö

KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö PROJEKTARBETE 2011/2012 RUDBECK KÄLLSORTERING Bio Science - Miljö Projektmedlemmar Innehållsförteckning Inledning.... 3 Historia....... 4 Fakta om källsortering...5 Vad innebär begreppet källsortering?...5

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE

HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE HEMSORTERING SORTERINGSGUIDE kärlen skall bara vändas innan tömning. Under fliken Inspiration har vi på vår hemsida lagt upp bilder på kärlplaceringar. Och under fliken Testet kan man följa projektets

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Ny avfallshantering i Älvdalen för villa och fritidshus

Ny avfallshantering i Älvdalen för villa och fritidshus Spara denna information. Häng upp den i städskåpet! KOMPOSTERBART FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR BRÄNNBART FARLIGT AVFALL Ny avfallshantering i Älvdalen för villa och fritidshus Nyheter i avfallshanteringen!

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT

FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT FARLIGT AVFALL ÄR LIKA ELAKT SOM DET LÅTER. HOS OSS LÄMNAR DU DET HELT GRATIS. SKITDÅLIGT OM DET HÄR HAMNAR FEL. FARLIGT I DIN BOSTAD. Det finns en anledning till att elavfall och farligt avfall räknas

Läs mer

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg.

Hemsidan Hemsidan uppdateras kontinuerligt och innehåller mycket användbar information. Besök den gärna! Adressen är: www.brfsjoberg. Mars 2015 Valberedningen Under februari har valberedningen frågat er medlemmar om ni vill vara med och påverka ert boende genom att vara med i styrelsen. Av 250 lägenheter har 4 personer visat intresse.

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sorteringsanvisning - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Brännbart hushållsavfall Komposterbart hushållsavfall Grovavfall Obs!

Sorteringsanvisning - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Brännbart hushållsavfall Komposterbart hushållsavfall  Grovavfall Obs! Sorteringsanvisning - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Tekniska kontoret ansvarar för insamling och behandling av det avfall som uppstår i hushållen. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter

Läs mer

innehåll extrasopor Gislaveds kommun 2014 Tryckeri: Elanders Fälth & Hässler AB

innehåll extrasopor Gislaveds kommun 2014 Tryckeri: Elanders Fälth & Hässler AB SOPHANTERAREN 2014 innehåll hur ska framtidens återvinningscentral se ut? 3 sophämtning och renhållningstaxor 4 hushållsavfall latrin extrasopor renhållningstaxor återvinningscentraler 8 återvinningsgårdar

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd och tips MB BYGG Välkommen till din lägenhet Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du ska trivas i Din nya miljö. Vi försöker göra huset och

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

VAL AV AVFALLSABONNEMANG

VAL AV AVFALLSABONNEMANG 2015-03-10 VAL AV AVFALLSABONNEMANG I Emmaboda kommun är matavfallsinsamling infört i de områden som har tätortstömning. Genom att välja abonnemang för avfallshämtning kan ni göra en insats för miljön.

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek

Sorteringsguide A-Ö. Astmainhalator Läkemedel Apotek Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt

Läs mer

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING

RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING 7-14 214-7-1 Sida 1 av 1 diarenummer 117-1-91 RUTIN FÖR AVFALLSHANTERING Syfte Avfallshanteringen ska vara ett verktyg i arbetet med att upprätthålla en välfungerande källsortering vid Högskolan i Borås.

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering Enklare att sortera dina sopor Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer