Fallbeskrivning VA-verk, Schönwald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallbeskrivning VA-verk, Schönwald"

Transkript

1 MetroMax

2 Hårt, tätt och snabbflödande, med MetroMax är den nya generationens spillvattenrör i polymerbetong, ett material som kombinerar nuvarande rörmaterials bästa egenskaper. Röret är böjstyvt och slagtåligt precis som ett betongrör. Materialet är dessutom beständigt mot svavelväte och extrema ph-värden. Höga temperaturer och stora differenser mellan värme och kyla vållar inte heller några problem. MetroMax används som spillvattenrör och genomtryckningsrör i vatten- och avloppssystem. Rören, som är oarmerade och har lägre vikt än vanliga betongrör, klarar högtryckstvätt upp till 320 bar. Polymerbetongens höga böjhållfasthet, glatta yta och låga friktion ger dessutom optimala förutsättningar för mikrotunnling. MetroMax tillverkas i Tyskland. Fallbeskrivning VA-verk, Schönwald VA-verket i Schönwald behövde förnya cirka 160 m kombinerad spill- och dagvattenledning på grund av korrosionsskador. Med hänsyn till förhållandena på platsen krävdes ett rörmaterial med god resistens mot svavelväte i spillvatten, god slagtålighet med tanke på läggningen och inte minst god motståndskraft mot högtrycksspolning. Att rörmaterialet dessutom skulle framställas på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt bidrog till att göra valet lätt. Ledningen på det kommunala VA-verket bestämde sig för att lägga polymerbetongrör. För att möjliggöra ett bättre flöde byttes den tidigare 400- ledningen ut till 600. För att behålla ett gott flöde i den viktiga passagen, byggdes den nya ledningen upp vid sidan om den gamla. Omläggningen färdigställdes på två månader och entreprenören, Luding GmbH Tiefbau, var positivt överraskad av de goda läggningsegenskaperna. Polymerbetongrören var robusta, måttexakta och lätta att hantera. 2

3 extremt god beständighet. Ingen genomsläpplighet, ingen absorption Låg vikt, slankare konstruktion Samma material rakt igenom. Ingen ytterligare lining eller bestrykning behövs Lång livslängd, energisnål produktion Glatt insida ger snabbare flöde Kan sågas, skarvas och anslutas till vanliga Max-brunnar Mycket god kemisk beständighet Fakta om polymerbetong: Hög motståndskraft mot kemiska angrepp Polyesterhartsen som ersätter cementen i polymerbetongröret har hög motståndskraft mot svavelsyraangrepp. Beständighet mot övriga kemikalier se tabell på sidan 6. Rent naturmaterial I polymerbetong används polymerer som bindemedel istället för cement. Polymerbetongen består till 88-90% av rent naturmaterial: kvartsballast innehållande sand och mjöl med stenstorlek 0-4 mm. Ballasten är av hög kvalitet, torr och dammfri. De återstående 10-12% är en polyesterhartsblandning. Ett rör i polymerbetong blir hårt, tätt och får en glansig yta som ger ett snabbare flöde. Exempel på användningsområden för MetroMax : Vanliga spillvattenledningar Inlopp till reningsverk Pumpsumpar och däck till pumpstationer Avloppsledningar från tömning av WC-tankar Processpillvatten från pappersindustri Processpillvatten från kemisk industri Avlopp från mejeriindustri Lakvatten från soptippar Tekniska fakta Vattenabsorption <0,5% Densitet 2,1-2,3 ton/m³ Böjdraghållfasthet 22 MPa Tryckhållfasthet 90 MPa E-modul 25 GPa Råhetstal 0,1 3

4 Den nya generationens betongrör för VA-system! Producent med fokus på användarvänlighet Tyska Erdbrüggergruppen, som äger MetroMax PRC, står för innovativa och användarvänliga konstruktioner inom VA. Företaget har sin fabrik i Bad Oyenhausen utanför Hannover och erbjuder idag ett brett sortiment av ledningsprodukter med polymerbetongens unika fördelar. MetroMax är ett komplett system för dag- och spillvattenledning. Vid Hamburgs och Berlins VA-verk används polymerbetongrör sedan flera år i nya spillvattenledningar. Utöver otaliga objekt i Tyskland exporterar företaget polymerbetongprodukter till bl a Nederländerna, Belgien, Österrike, Vietnam, Hong Kong och Japan. Fr o m 2008 finns polymerbetongen även på den nordiska marknaden, introducerad av St:Eriks. Extern kvalitetskontroll Utöver övervakningen av PRC:s egen kontroll- och provningsavdelning, görs ett flertal externa kvalitetskontroller. Produkterna kontrolleras två gånger årligen av MPA NRW i Dortmund, som är ett provnings- och certifieringsorgan för byggprodukter i nordvästra Tyskland. Externa prov görs även av den österrikiska motsvarigheten ÖFI samt belgiska COPRO (3-4 ggr/år). Tyska IKT, Institutet för underjordisk infrastruktur, utför kompletterande provningar. MetroMax och miljön Miljötänkandet är en naturlig del i framställningen av MetroMax polymerbetongrör. Produktionen är extremt energisnål då processvärmen tas tillbaka som uppvärmning av produktionshallarna. Råvarorna kommer från närområdet och bindemedlet polyesterharts består till 35 % av återvunna pet-flaskor. Efter härdningen frigörs inga ämnen ur materialet, detta oavsett om rören krossas, ligger nergrävda eller utsätts för väder och vind. Polymerbetongrör återvinns genom krossning och används lämpligen som utfyllnadsmaterial vid vägbyggen o dyl. MetroMax -rören är anslutna till BASTA och St:Eriks garanterar därmed att de inte innehåller några ämnen med hälso- eller miljöfarliga egenskaper. Givetvis har vi även en byggvarudeklaration för våra MetroMax -produkter. Du finner den på vår hemsida. Leveranser Sändningarna packas i hopbundna stuvar på pall. Varje dimension förpackas för sig. Rören kommer aldrig i kontakt med varandra under leveransen och därmed kan transportskadorna undvikas. Förpackningsmaterial Rören förpackas på träreglar med mellanlägg av trä. Buntarna binds ihop med plastband. Råd vid lossning Påfrestningar i form av punktlaster och slag skall undvikas. Rörpaketen skall lagras på fast och jämnt underlag. Rörskarvar skyddas mot åverkan. Eventuella skador på produkterna antecknas på följesedeln. Före läggning granskas röret ännu en gång visuellt. Fogen måste vara ren. Om det behövs rengörs den noga. Röret lyfts med ett lyftverktyg (stropp eller lyftsax) som låter röret hänga fritt horisontellt. Läggningsteknik MetroMax -rör läggs som vanliga cementbetongrör. Följ anvisningar i AnläggningsAMA. Rörkopplingen som är färdigmonterad på fabrik läggs mot läggningsriktningen. Både muff och spets smörjs in med glidmedel. Spetsen skall alltid skjutas in i muffen. Centrera och tryck ihop rören med spett eller grävskopa. Använd mellanlägg av trä. MetroMax -rören kan kapas med betongsåg för anpassning till olika längder. 4

5 Tillåtna fyllningshöjder för MetroMax Förutsättningar: utförande enligt AMA Anläggning 07 ledningsbädd av materialtyp 2 eller 3B, indirekt packad packad kringfyllning av materialtyp 2 eller 3B Naturmark, Parkeringsplats, Motorväg Järnväg grönyta enskild utfart, motortrafikled, GC-väg övriga vägar 150 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 200 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 250 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 300 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 400 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 0,5 12,0 m 500 0,5 9,0 m 0,5 9,0 m 0,5 9,0 m 0,5 7,0 m 600 0,5 7,0 m 0,5 7,0 m 0,5 7,0 m 0,6 5,0 m 800 0,5 7,0 m 0,5 7,0 m 0,5 7,0 m 0,8 5,0 m ,4 6,5 m 0,5 6,5 m 0,5 6,5 m 1,0 4,5 m MetroMax produktfördelar i koncentrat Lång livslängd: >100 år Helt tät -> ingen genomsläpplighet och absorption av vatten eller aggressiva kemikalier. Den släta insidan ger ett bra flöde. Tål högtrycksspolning upp till 320 bar. God motståndskraft mot korrosion av kemikalier (ph 1-12). God motståndskraft mot korrosion/frätning av gaser. Hög böjdraghållfasthet (22 MPa). God E-modul (25 GPa). God tålighet mot hög temperatur. Lägre vikt, slankare konstruktion -> smalare rörgrav ger lägre byggkostnad. Motstår angrepp från gnagare. Hög precision och små toleranser (<1 mm) i produktmåtten. Hög tryckhållfasthet (90 MPa). Klarar höga vertikala laster. Rören kan sågas och skarvas i lämpliga längder. Produktionen av polymerbetongrör är energisnål. Värmeöverskottet från framställningen återvinns i processen. Prisbilden påverkas endast marginellt av ökande energipriser. 5

6 Produktfakta Lättlagda och slagtåliga spill- och dagvattenledningar. Vanliga raka MetroMax -rör liksom kortrör finns i dimensioner upp till De har ett tunnare gods än vanliga cementbetongrör, men hög böjhållfasthet och slagtålighet. Allt som allt ett rör som är lättare att hantera och lägga. Kompletteringsdetaljer som grenrör, krokrör och tätningsproppar ingår i sortimentet. Genomtryckningsrör MetroMax genomtryckningsrör finns i dimensionerna mm. Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar, gator och motorvägar utan att trafiken påverkas eller behöver stängas av. Kraven som ställs på rör för schaktfritt ledningsbyggande är framför allt att rören ska ha hög precision i längdriktningen och helt täta kopplingar. Täta, korrosionsfria MetroMax brunnar MetroMax brunnar är tillsammans med rören ett utmärkt system korrosionsfria, täta och lätta att underhålla, vilket ger ett kostnadseffektivt koncept. Brunnen är komplett med bottendel, mellandelar, kona och däck. Anslutningar kan göras med fria vinklar liksom i vanliga betongbrunnar. Elementbrunnar upp till 2000 med däck i samma material tillverkas på beställning. Brunnarna kan tilläggsskyddas mot uppflytning. De är byggda för att klara höga vertikala laster. Observera att MetroMax polymerbetongrör även kan anslutas till St:Eriks vanliga cementbetongbrunnar. Kemisk beständighet (+ beständigt, - ej beständigt Organiska föreningar Syror Syror generellt + Myrsyra <30% + Myrsyra >50% Ättikssyra <10% + Salter, estrar Salter generellt + Estrar och fettsyror + Aminer Tertiära aminer + Övr. kemikalier Bensin + Gödningsmedel + Desinfektionsmedel + Garverihjälpmedel + Textilhjälpmedel + Pappershjälpmedel + Vax och sköljmedel + Oorganiska föreningar Syror Saltsyra koncentrerad + Fosforsyra konc. + Kolsyra + Svavelsyra 5-50% + Salpetersyra konc. Salpetersyra <30% + Fluorvätesyra <10% innehållande tungspat + Lutar Natriumhydroxid <10% + Natriumhydroxid >10% + Kaliumhydroxid <50% + Kaliumhydroxid >50% + Kalciumhydroxid + Ammoniumhydroxid <25% + Salter Neutrala o sura alkaliska salter generellt + med undantag för Kaliumpermanganat Natriumperoxid Kaliumdikromat Metalliska salter o lösningar + Alifatiska lösningar Halogena Klorkarbon generellt Tetraklorkarbon + Alkoholer Lågvärdig alkohol + Högvärdig alkohol Aldehyder Formaldehyd 30% + Acetataldehyd + Diverse övriga aldehyder 6

7 Sortiment ₁ Brett sortiment av ledningsprodukter Raka rör Kortrör Grenrör För större dimensioner anborras i rakt rör. Krokrör i Genomtryckningsrör Tätningsproppar Rören fogas med gummiringstätad rostfri koppling i har en polypropylenkoppling. Den rostfria kopplingen är utförd i syrafast stål SS l Grenrör x 1 Bygglängd Vikt Produktmm l mm kg/st nummer 150x x x x x x x x x Grenrör till rör >400 sker genom anborrning i rakt rör l Rakt rör Bygglängd Vikt Produktmm l mm kg/st nummer Metromax tillverkas upp till 1600 mm och finns även som genomtryckningsrör. Krokrör xv Bygglängd Vikt Produktmm l mm kg/st nummer 150x x x x x x x x x x x x x x x Kortrör Tätningspropp Vikt Produktmm kg/st nummer

8 Idé och produktion: Fisherking/ordkontakt. Tryck: Grahns tryckeri. Första utgåvan december 2008 Räkna med St:Eriks kundsupport Har du några frågor om MetroMax som material eller specifika frågeställningar kring projektering är du välkommen att kontakta oss. Vid speciella läggningsfall där det krävs konstruktionshjälp erbjuder St:Eriks datorstödd dimensioneringshjälp av MetroMax ledningsprodukter. Kontakta närmaste säljkontor, så beräknar vi enskilda objekt och tar fram lämpliga konstruktionsanvisningar. St:Eriks kan göra mycket utöver det vanliga. Vi älskar betong och vet det mesta om vårt material. Tillsammans med dig kan vi sätta upp nya ramar för formandet av inspirerande, offensiva och värdeskapande miljöer. Kontakta oss! /

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. 1(7) 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari 2010. Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK

40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK 40 30 150 VHC UTELUFTSINTAG I MARK VVS Systemvalsutredning Sollentuna 2009-10-30 Företag: Helenius ingenjörsbyrå AB Adress: Box 453 Postnr och ort: 192 05 SOLLENTUNA Tel: 08-625 22 00 Fax: 08-625 22 90

Läs mer

Uponor Markavloppssystem

Uponor Markavloppssystem Mars 01 Tekniska Data Uponor Markavloppssystem PP 110-160 PVC 110-630 Innehåll sid Material och användningsbeskrivning 2-11 Uponor PP8 släta rör och rördelar PP 12-18 Uponor släta rör och rördelar PVC

Läs mer

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning

Juni 2000. Enskilt avlopp. Teknisk Data Uponal infiltrationssystem. Handledning Monteringsanvisning Juni 2000 Enskilt avlopp Teknisk Data Uponal infiltrationssystem Handledning Monteringsanvisning Denna katalog är framtagen för dig som står i begrepp att beställa, eller själv vara med och lägga eget

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

Rörsystem teknisk information

Rörsystem teknisk information Rörsystem teknisk information Innehåll Presentation... 3 Markavlopp...4 Truor...6 Renovering...7 Dagvattensystem...8 Kulvertering av dike...9 Industri... 10 Ventilation... 11 Intags- och utloppsledningar,

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014

Asto LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER. Mars 2014 Mars 2014 LJUDDÄMPANDE AVLOPPSSYSTEM FÖR BYGGNADER Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation. Solutions for Essentials Dubai, Turkiet, Ankara, Istanbul Innehållsförteckning

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Bra tryck på VA-mässan 2012

Bra tryck på VA-mässan 2012 www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2012. Bra tryck på VA-mässan

Läs mer

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar INPIPE Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar Snabbt, störningsfritt och miljövänligt! Ett modernt samhälle är helt beroende av ett väl fungerande rörledningsnät.

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 RÅD ANVISNINGAR till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Vänersborg kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer